welzijn opleidingsinfo Sociaal cultureel werk, Pedagogisch werk en onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "welzijn opleidingsinfo Sociaal cultureel werk, Pedagogisch werk en onderwijs"

Transcriptie

1 16 17 opleidingsinfo Sociaal cultureel werk, Pedagogisch werk en onderwijs

2 Help je een ander graag verder? Hou je van afwisseling? Dan past een opleiding in de richting Welzijn bij jou! In je toekomstige baan zet jij je in voor het, de opvang of de ontwikkeling van mensen van alle leeftijden. Inhoudsopgave pag 4-7 Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werker (niveau 4) pag 8-11 Pedagogisch werk en onderwijs Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 4) Onderwijsassistent (niveau 4) pag 8-11 Algemene informatie pag Altijd een +punt Open dagen 2016 Doetinchem Vrijdag 29 januari van uur Zaterdag 30 januari van uur pag Locaties Meelopen en aanmelden Groenlo Dinsdag 2 februari van uur Let op: open dag voor de opleidingen zorg en. Kijk op de website. 2

3 Sociaal cultureel werk Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze actief deelnemen aan de samenleving. Door problemen, wat deze ook zijn, vallen ze buiten de boot. Tijdens de opleiding Sociaal cultureel werk leer je hoe je deze mensen kunt helpen. Organiseren, initiatieven nemen, plannen, ondernemen, begeleiden en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van het werk. Ook het doen van onderzoek, het signaleren van problemen en het geven van advies en voorlichting, bijvoorbeeld over geldende wetten en regels, maken deel uit van het werk. Hoe je dit moet doen, leer je in de opleiding. Maar tijdens je studie leer je ook jezelf kennen, want alleen als je weet wie je zelf bent, kun je anderen helpen! Sociaal cultureel werker (niveau 4, bol) Als sociaal cultureel werker ondersteun je mensen die in achterstandssituatie zitten. Het kan gaan om kinderen en jongeren, maar ook om volwassenen, ouderen of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Je helpt ze om zelfstandig(er) te worden, zodat hun deelname aan de maatschappij wordt verbeterd of vergroot. Je geeft informatie en advies, maar lost hun problemen niet op. Je wijst ze de juiste weg en stimuleert ze om hun problemen zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met organisaties of instanties, zoals woningcorporaties, hulpverleningsinstanties, gemeenten en of politie. Je hebt een verbindende rol en bent de spin in het web. Jij bent de verbinder 4 5

4 De + volgens Bart Draaijer (oud-student) Je voorkomt problemen Bart volgde de opleiding Sociaal cultureel werker. Nadat hij zijn diploma haalde, ging hij als jongerenwerker aan de slag bij een wijkcentrum. Hij begeleidt jongeren van 12 tot 19 jaar uit de buurt bij hun vrijetijdsbesteding. Hij signaleert problemen en legt zonnodig contact met hulpverlenende instanties. Ook bemiddelt hij als er conflicten zijn of dreigen te ontstaan. Omdat jongerenwerk als dit is bedoeld om problemen te voorkomen, is het effect moeilijk te meten. Maar als je niets doet, ontstaan er zeker problemen. Het is belangrijk dat je een band opbouwt met de jongeren. Dat kost tijd. Je moet de jongeren goed leren kennen, dan komt de rest vanzelf. 6 7

5 Pedagogisch werk en onderwijs In het pedagogisch werk en het onderwijs draait het om de ontwikkeling van kinderen. Of je nu op een kinderdagverblijf werkt, specifieke zorg biedt aan kinderen met een beperking of gedragsprobleem of de leraar op school ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden. De afgelopen jaren worden kinderopvang en onderwijs steeds vaker aangeboden op één plek en vanuit een zelfde pedagogische visie. Denk bijvoorbeeld aan integrale kind centra (IKC) of brede scholen. Dankzij deze werkwijze kan de ontwikkeling van een kind beter gevolgd en gestimuleerd worden. Wil jij hier aan bijdragen? Kies dan voor de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs. Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3, bol) Kinderen opvangen, ze verzorgen en hun ontwikkeling in een veilige omgeving stimuleren. Dat is wat je als pedagogisch medewerker kinderopvang doet. Je kunt aan de slag bij een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Samen met collega s en onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende organiseer je allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je volgt de ontwikkeling nauwkeurig, signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en bespreekt deze met je leidinggevende. Daarnaast zorg je voor de persoonlijke verzorging van kinderen en doe je huishoudelijke taken. Het contact met ouders is in je werk heel belangrijk. Zij willen natuurlijk weten hoe het met hun kind gaat. Jij informeert ze hierover en bent hun aanspreekpunt. Jij helpt Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4, bol) Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je bij een kindercentrum, waar kinderopvang, buitenschoolse opvang en voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Je kunt ook aan de slag bij organisaties die opvoedingsondersteuning bieden aan ouders van kinderen of pubers, denk bijvoorbeeld aan gezinshuizen of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Voor de kinderen die aan jou worden toevertrouwd, bied je een veilige en vertrouwde omgeving. Je draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en hun opvoeding. Dit doe je door verschillende activiteiten met kinderen te ondernemen. Sporten spelactiviteiten, poppenkast spelen, liedjes zingen, voorlezen of op ontdekkingstocht gaan, zijn voorbeelden van activiteiten waarmee je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en bespreekt deze met je leidinggevende en de ouders. Daarnaast denk je ook mee over de manier waarop de kwaliteit van het werk kan worden verbeterd. De + volgens Maartje Stortelder (oud-student) Een goed gevoel Maartje volgde de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs en werkt nu op een kinderdagverblijf. Al heel lang wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Daarom heb ik voor deze opleiding gekozen. Mijn werk in de kinderopvang is heel afwisselend. Ik stimuleer de ontwikkeling van de kinderen door allerlei activiteiten te organiseren, maar ik heb bijvoorbeeld ook verzorgende taken. Als ik merk dat de kinderen het naar de zin hebben, geeft mij dat een goed gevoel. Daar doe ik het allemaal voor, vertelt Maartje. kinderen verder 8

6 Pedagogisch werk en onderwijs Onderwijsassistent (niveau 4, bol) Als onderwijsassistent werk je op een basisschool, brede school, middelbare school of in het speciaal onderwijs of mbo-onderwijs. Je ondersteunt leerkrachten en docenten bij het uitvoeren van hun onderwijstaken en het organiseren van activiteiten. Daarnaast verricht je zelf eenvoudige lesactiviteiten. Je helpt kinderen of jongeren met leren en je ondersteunt kinderen of jongeren die extra aandacht nodig hebben. Met de kinderen en jongeren bouw je een band op, want alleen dan kun je je werkzaamheden goed uitvoeren. Het is belangrijk dat je je in hen inleeft en dat je ze door middel van methodes begeleidt in hun ontwikkeling. Je kunt met individuele kinderen of jongeren, maar ook met groepen werken. Je helpt bij de inrichting van het klaslokaal en bij het creëren van de juiste sfeer. Je beheert en onderhoudt onderwijs- en lesmaterialen, doet administratieve werkzaamheden en houdt toezicht op het schoolplein. Daarnaast kan het organiseren van bijzondere activiteiten of evenementen tot je werk behoren. De + volgens Ellen Verheij (student) Altijd een +punt Sneller naar de Pabo Je krijgt een breed beeld van het onderwijs Ellen volgt het profiel Onderwijsassistent en heeft tijdens de opleiding stage gelopen op een basisschool en in het voortgezet praktijkonderwijs. Ik heb met kinderen van verschillende leeftijden gewerkt, van jonge kinderen tot pubers. Het mooie van dit profiel is dat je kennismaakt met verschillende doelgroepen en een breed beeld krijgt van wat het onderwijs te bieden heeft. Een bijzondere ervaring waar ik nu al naar uitkijk, is mijn afsluitende stage op een school op Curaçao, zegt Ellen. Het profiel Onderwijsassistent is een goede voorbereiding op de Pabo. Het is mogelijk om het profiel in twee in plaats van drie jaar af te ronden en dus sneller door te stromen naar het hbo. Wil je het profiel versneld volgen? Dan moet je aan een aantal eisen voldoen. Kijk op onze website of jij in aanmerking komt

7 algemene informatie Opbouw van de opleidingen Met ingang van het schooljaar worden de opleidingen in het mbo iets anders opgebouwd. Iedere opleiding bestaat voor- Toelating Wettelijke toelatingseisen Om tot een opleiding toegelaten te kunnen worden, gelden Entree-opleiding Voldoe je niet aan de wettelijke toelatingseisen voor een niveau 2, 3 of 4-opleiding? Heb je geen diploma voortgezet onderwijs en ben taan uit één gemeenschappelijk basisdeel, één of meer profielen wettelijke eisen met betrekking tot het opleidingsniveau dat je je minimaal 16 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de Entree- én keuzedelen. De nieuwe opbouw geeft meer samenhang binnen minimaal nodig hebt: opleiding. Deze opleiding kent negen profielen op het gebied van de opleidingen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Niveau 2: Basisberoepsopleiding onder andere zorg, dienstverlening, logistiek, techniek, groen, Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte horeca en verkoop. Over de Entree-opleiding is een aparte bro- Basis leerweg of een gelijkwaardige opleiding. chure beschikbaar. Meer informatie is ook te vinden op de website. Het basisdeel bevat twee onderdelen: De algemene basistaken (ook wel beroepsgenerieke taken Niveau 3: Vakopleiding Een mbo-diploma van een soortgelijke opleiding op niveau 2 of Kosten van de opleiding genoemd): hierbij gaat het om taal, rekenen en loopbaan en vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theore- Les- of cursusgeld burgerschap. De overheid bepaalt wat de eisen voor deze tische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangs- Les- of cursusgeld studenten jonger dan 18 jaar: vakken zijn. bewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. Deze studenten hoeven geen les- of cursusgeld te betalen. De beroepsgerichte taken: hierbij gaat het om vakkennis, Niveau 4: Les- of cursusgeld studenten 18 jaar of ouder: vaardigheden en werkprocessen die belangrijk zijn voor het Middenkaderopleiding Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) moeten beroep. Een mbo-diploma van een soortgelijke opleiding op niveau lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar 3 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of vastgesteld (ter indicatie: ,-). Profiel theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betalen Het profieldeel bevat de kerntaken en werkprocessen die verplicht overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar zijn voor een specifieke beroepsgroep of doorstroomrichting. De Specialistenopleiding vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter naam van het profiel wordt vermeld op het diploma. Een mbo-diploma van een soortgelijke opleiding op niveau 3. indicatie: , Entree en niveau 2: 235,- en niveau 3 en 4: 570,-). Keuze Aanvullende toelatingseisen Het keuzedeel is een nieuw element. Een keuzedeel is een verrij- Naast de wettelijke toelatingseisen gelden aanvullende toelatings- Onderwijsbenodigdheden king die bovenop het profiel komt. De opleiding kan hiermee eisen: Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger Gerelateerd profiel bijvoorbeeld inspelen op de wensen van het (regionale) bedrijfsleven of vervolgopleidingen. De student kan hiermee zijn/haar Positief advies van de toelatingscommissie van het Graafschap College. Dit advies krijg je op basis van een bent dan 18 jaar) te maken met de kosten voor onderwijsbenodigdheden (bijvoorbeeld boeken, een laptop of werkkleding). Helpende zorg en (niveau 2, bol en bbl) vakmanschap verbreden of verdiepen. Bol en bbl toelatingsgesprek. Voor sommige opleidingen of studenten is het nodig om via een uitgebreidere procedure tot een instroomadvies te komen. Naast een gesprek krijg je dan De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Heb je een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of Entree? Het mbo kent twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) bijvoorbeeld één of meer (fysieke) testen, opdrachten of Extra activiteiten Dan kun je het profiel Helpende zorg en volgen. Nadat je dit en beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij een bol-opleiding ga je een gesprek met de (zorg)decaan. Bij sommige opleidingen worden extra activiteiten, zoals excur- profiel hebt afgerond, kun je aan de slag in de zorg of kinderopvang naar school en loop je stage, bij een bbl-opleiding heb je een baan Bij sommige opleidingen heb je een vmbo-diploma met sies, georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra en help je bij huishoudelijke taken, de verzorging van cliënten of en ga je één dag in de week naar school. specifieke vakken nodig, bijvoorbeeld wiskunde. activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan kinderen en het organiseren van sport- en spelactiviteiten. Ook kun Bij sommige opleidingen heb je een Verklaring Omtrent een extra activiteit, ben je verplicht een alternatief programma je verder leren en doorstromen naar een profiel op niveau 3. Bij sommige opleidingen kun je kiezen tussen de bol- of de bbl- Gedrag (VOG) nodig. te volgen. Het profiel Helpende zorg en vormt samen met de profielen variant. Soms is er geen keuze en wordt de opleiding alleen in de Voor meer informatie over de aanvullende toelatingseisen ver- Medewerker sport en recreatie en Medewerker facilitaire bol of alleen in de bbl aangeboden. wijzen we je naar onze website. Kijk op de website voor meer informatie over de kosten. dienstverlening de opleiding Dienstverlening. Meer informatie over deze profielen vind je in de brochure Dienstverlening en Wil je weten hoe het bij de opleiding van jouw keuze zit of wil je Beperkte toelating ondersteuning. meer informatie over de verschillen tussen bol en bbl? We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag Kijk dan op de website. van de arbeidsmarkt en dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor onze studenten. Daarom geldt voor sommige opleidingen dat een maximaal aantal plaatsen beschikbaar is. Dit wordt op onze website vermeld

8 algemene informatie Studiefinanciering In principe geldt dat studenten van 18 jaar en ouder, die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen, recht hebben op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor studenten die een Entree-opleiding volgen of een opleiding op niveau 2 is de studiefinanciering een gift, voor niveau 3 en 4 studenten is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat laatste betekent dat je de studiefinanciering terug moet betalen als je de opleiding niet binnen 10 jaar afrondt. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt elk jaar de hoogte vast. Om te bepalen wat voor jou van toepassing is, kijk op Studentenreisproduct (OV-kaart) In principe geldt dat als je recht hebt op studie-financiering, je ook recht hebt op het studentenreisproduct. Studenten onder de 18 jaar hebben geen recht op studie-financiering dus ook niet op het studentenreisproduct. Vanaf 1 januari 2017 verandert dit. Je hebt dan als minderjarige mbo-student géén recht op studiefinanciering, maar wél recht op een studentenreisproduct. Voor minderjarige mbo ers, die een opleiding op niveau 3 en 4 volgen, is de kaart onderdeel van de prestatiebeurs. Dit betekent dat je de kaart moet terugbetalen als je je opleiding niet binnen 10 jaar afrondt. Studentenraad Als student sta je centraal. Jouw mening telt! Daarom heb je inspraak. We hebben een actieve studentenraad die advies geeft over voorgenomen besluiten van het bestuur. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden. Iedere student kan zich verkiesbaar stellen. Studenten met de meeste stemmen worden lid van de studentenraad. Naast de studentenraad hebben veel opleidingen een studentenpanel. De studentenpanels gaan regelmatig met het management van de opleiding in gesprek over het onderwijs en de examinering. Topsportregeling Ben je een sporttalent? Dan betekent sport alles voor je. Je hebt er veel voor over om topprestaties te leveren op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau. Ook besef je dat de absolute top slechts voor weinigen is weggelegd en dat je naast je sportcarrière ook aan een maatschappelijke carrière moet werken. Met onze topsportregeling bieden we je de mogelijkheid om studie en sport te combineren. Beide loopbanen kunnen zo succesvol verlopen. Meer informatie over de topsportregeling vind je op onze website. Aan het werk Als je je diploma hebt behaald, kun je gaan werken. Hoe groot je kansen zijn op de arbeidsmarkt, verschilt per opleiding. Op onze website zie je per opleiding én regio hoe groot de kans is dat je een baan vindt die aansluit bij jouw opleiding. De informatie (Studie in cijfers) komt van de Stichting Samenwerking Bedrijfsleven (SBB) en wordt ieder jaar vernieuwd. Verder leren Als je je diploma hebt behaald, kun je ook verder leren. In het mbo sluiten de profielen vaak op elkaar aan. Je kunt dan binnen de opleiding doorstromen naar een hoger niveau. Met een niveau 4-diploma kun je doorstromen naar een hboopleiding. Kijk op onze website voor meer informatie en de verschillende mogelijkheden. Richting Welzijn Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg Locatie Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werker 4 3 jaar bol Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan Pedagogisch werk en onderwijs Dienstverlening en ondersteuning Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 3 jaar bol Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan en locatie Groenlo Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 3 jaar bol Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan en locatie Groenlo Onderwijsassistent 4 3 jaar bol Hoofdlocatie Helpende zorg en 2 2 jaar bol/bbl Hoofdlocatie Doetinchem J.F. Kennedylaan en of Groenlo locatie Groenlo 14

9 Groot netwerk Kwaliteit We werken intensief samen met bedrijven en instellingen in de regio. We weten precies wat zij nodig hebben en kunnen onze opleidingen tijdig aanpassen. Daardoor ben jij altijd up-todate en aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Tijdens je opleiding werk je, samen met bedrijven en instellingen, aan interessante en innovatieve projecten en opdrachten. Leuk en leerzaam! De kwaliteit van ons onderwijs is goed. Al meerdere jaren is ons percentage geslaagden (77,8%) hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde (74,1%). Ook het aantal studenten dat onze school zonder diploma verlaat (4,8%), is lager dan het landelijk gemiddelde (5,8%). Onze studenten zijn bovengemiddeld tevreden, zo blijkt uit onderzoek. Vooral over de lessen, stage, onderwijsfaciliteiten, begeleiding, sfeer en veiligheid is de tevredenheid hoog. (bron: Benchmark 2014, DUO, JOB-onderzoek) Het Graafschap College Het Graafschap College is een regionaal opleidingencentrum (roc), dat middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt. Mensen uit de Achterhoek en de Liemers, maar ook daarbuiten, komen naar We bieden beroepsopleidingen aan in de volgende richtingen: Gebouwde omgeving Begeleiding op maat Grenzeloze mogelijkheden onze school. Leren doe je een leven lang, dus wij geven les aan Engineering en industrie mensen van alle leeftijden. Het Graafschap College biedt een ruim Mobiliteit en voertuigen We vinden het belangrijk dat je de begeleiding Tijdens je studie een tijd in het buitenland aanbod van mbo-opleidingen in de beroepsopleidende (bol) en ICT en mediavormgeving krijgt die jij nodig hebt. Iedere student heeft wonen en werken? Dat kan! We bieden allerlei beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Economie en administratie daarom een eigen studieloopbaanbegeleider mogelijkheden. Van stages tot uitwisselingen Als Graafschap College besteden we veel zorg aan ons onderwijs. Handel en commercie (mentor) met wie je regelmatig contact en excursies en van net over de grens tot ver Onze medewerkers voelen zich betrokken bij onze school en de Logistiek hebt. Daarnaast kun je bij de loopbaan- of buiten Europa. Je doet nieuwe ervaringen op, studenten, cursisten en deelnemers. We vinden het belangrijk Defensie en veiligheid zorgdecaan van jouw sector terecht voor je leert een andere cultuur kennen, je verbreedt dat iedereen zich op school veilig en vertrouwd voelt en bieden Horeca, facilitair en bakkerij advies en hulp, bijvoorbeeld als je een je horizon en je talenkennis krijgt een boost. kwalitatief goed onderwijs Toerisme en recreatie verkeerde keuze hebt gemaakt en wilt Met de internationale leer- en werkervaring die Uiterlijke verzorging switchen van opleiding. Als meer hulp nodig is, je opdoet, onderscheid je je van anderen. Heel Het Graafschap College biedt meer dan alleen mbo. De sector Welzijn verwijst de decaan je naar het Loopbaanplein, handig als je straks een baan zoekt! Educatie & Participatie verzorgt onder andere de Entree-opleiding, Zorg bijvoorbeeld voor onderzoek of specifieke voortgezette educatie (vwo, havo en vmbo-tl), Nederlands als Sport en bewegen ondersteuning. tweede taal en inburgering. Dienstverlening en ondersteuning Ook verzorgt het Graafschap College (maatwerk)scholing voor bedrijven en instellingen. Ondernemend onderwijs Kansen zien, creëren en benutten. Dat is waar ondernemerschap om draait. Steeds meer mensen werken als zelfstandige en werkgevers willen ondernemende medewerkers. Wij bereiden jou hierop voor. In onze lesprogramma s is aandacht voor ondernemerschap. Zo kan het zijn dat je tijdens je opleiding een college company start. Wil je nog een stapje verder gaan? We bieden de mogelijkheid om het landelijk erkende 16 dit op zak ben je klaar om je eigen bedrijf te beginnen. Certificaat Ondernemerschap te halen. Met

10 Aanmelden Kleinschalig en modern Het Graafschap College heeft 12 verschillende locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk. Daarnaast wordt in samenwerking met (opleidings)bedrijven onderwijs op locatie geboden. Iedere locatie biedt verschillende opleidingen aan die goed bij elkaar passen. Elke opleiding heeft een herkenbare plek. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op school. Daarom doen we er alles aan om je een veilige, vertrouwde en sfeervolle leeromgeving te bieden. We kennen onze studenten bij naam en je kunt altijd makkelijk bij iemand terecht. Bij de inrichting van onze locaties zijn licht, ruimte, sfeer en veiligheid belangrijk. Je hebt moderne onderwijsfaciliteiten tot je beschikking. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, maar ook onze praktijkruimtes zijn voorzien van de nieuwste apparatuur en materialen uit de branche. De opleidingen in deze brochure worden gegeven op de hoofdlocatie J.F. Kennedylaan in Doetinchem en/of op de locatie in Groenlo. Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan + Ligging vlakbij centrum van Doetinchem + Moderne, open entree in het hart van de school met zitjes en luxe koffiebar en gezonde schoolkantine + Kleinschalig: aparte vleugel voor de opleidingen zorg en + Studiecentrum, voorzien van alle gemakken + Taal- en rekencentrum Groenlo, Schralenstein + Goed bereikbaar met openbaar vervoer + Bijzondere combinatie van oude en nieuwe architectuur + Kleinschalig en sfeervol + Studiecentrum, voorzien van alle gemakken + Taal- en rekencentrum Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart via onze website. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten tot de opleiding van je keuze. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij de opleiding die je wilt volgen. Voor sommige opleidingen of in bijzondere situaties wordt de toelatingsprocedure uitgebreid. Het kan gaan om aanvullende activiteiten of testen om je (fysieke) geschiktheid te toetsen, maar ook om een gesprek met onze (zorg)decaan. Uitgebreide informatie over de toelatingsprocedure lees je op onze website. Ons streven is om je binnen twee weken tot één maand na de toelatingsprocedure te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je van de toelatingscommissie het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, kun je via het Loopbaanplein een gesprek aanvragen met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die bij je past. Twijfel je nog? Loop een dagje mee! Twijfel je nog? Of weet je niet voor welke opleiding je wilt gaan? Maak je geen zorgen. Ook dan kunnen we je helpen. We organiseren regelmatig meeloopdagen. Ga naar registreer je en kies de opleiding waar je wilt meelopen. Je ziet meteen waar en wanneer de meeloopdagen plaatsvinden en hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Ook tijdens onze open dagen krijg je een goed beeld van de verschillende opleidingen en bijbehorende beroepen. Sector Zorg & Welzijn Richting Welzijn Opleidingen Sociaal cultureel werk, Pedagogisch werk en onderwijs Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem Telefoon: Opleiding Pedagogisch werk en onderwijs - Locatie Groenlo Schralenstein 2, 7141 ED Groenlo Telefoon: Welzijn 19

11 Volg ons op:

dienstverlening en ondersteuning

dienstverlening en ondersteuning dienstverlening en ondersteuning 16 17 opleidingsinfo Dienstverlening Ben jij een duizendpoot die van aanpakken weet? Wil jij ervoor zorgen dat mensen zich prettig voelen? Vind je het een uitdaging om

Nadere informatie

toerisme en recreatie

toerisme en recreatie toerisme en recreatie 16 17 opleidingsinfo Toerisme en recreatie Jij laat anderen ontspannen en genieten! Ben jij een organisatietalent? Werk je graag met mensen? Ga je ervoor om een succes te maken van

Nadere informatie

defensie en veiligheid

defensie en veiligheid defensie en veiligheid 16 17 opleidingsinfo Defensie, Veiligheid Bewaak jij de vrede en veiligheid? Zoek je een spannende en afwisselende baan, vol actie? Draag je graag je steentje bij aan de veiligheid

Nadere informatie

zorg opleidingsinfo Verzorging, Verpleging, Maatschappelijke zorg

zorg opleidingsinfo Verzorging, Verpleging, Maatschappelijke zorg 16 17 opleidingsinfo Vering, Verpleging, Maatschappelijke Zie jij eerst de mens en dan de beperking? Zorg je graag voor mensen? Kun je je goed inleven? Heb je een luisterend oor en ben je geduldig? Dan

Nadere informatie

mobiliteit en voertuigen

mobiliteit en voertuigen mobiliteit en voertuigen 16 17 opleidingsinfo Motorvoertuigentechniek Loop jij warm voor motoren? Ben je gek op auto s, motoren en brommers? Heb jij technische vingers? Doet techniek je iets? Heb je technisch

Nadere informatie

entree-opleiding opleidingsinfo Entree-opleiding

entree-opleiding opleidingsinfo Entree-opleiding entree-opleiding 16 17 opleidingsinfo Entree-opleiding Niet te veel praten, maar gewoon doen! Ben je 16 jaar of ouder en heb je nog geen diploma voortgezet onderwijs? Weet je nog niet precies welke richting

Nadere informatie

uiterlijke verzorging

uiterlijke verzorging uiterlijke verzorging 16 17 opleidingsinfo Haarverzorging, Schoonheidsverzorging Vind je het fijn als mensen zich goed voelen en er verzorgd uitzien? Vind je het leuk om jezelf en andere mensen mooi te

Nadere informatie

logistiek opleidingsinfo Logistiek, Chauffeur

logistiek opleidingsinfo Logistiek, Chauffeur logistiek 16 17 opleidingsinfo Logistiek, Chauffeur Kies voor een dynamische toekomst in de logistiek! Hou je van plannen en organiseren? Ben jij geïnteresseerd in het vervoer van goederen? Ben je efficiënt?

Nadere informatie

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voortgezet algemeen volwassenenonderwijs () 16 17 opleidingsinfo Vwo, Havo, Vmbo-tl Je diploma of certificaten vwo, havo of vmbo-tl in één jaar! Wil jij in 1 jaar je diploma vwo, havo of vmbo-tl halen?

Nadere informatie

sport en bewegen opleidingsinfo Sport- en bewegingsleider, Sport- en bewegingscoördinator

sport en bewegen opleidingsinfo Sport- en bewegingsleider, Sport- en bewegingscoördinator sport en bewegen 16 17 opleidingsinfo Sport- en bewegingsleider, Sport- en bewegingscoördinator Breng anderen in beweging! Ben jij een sportief type? Vind je het een uitdaging om anderen in beweging te

Nadere informatie

horeca, facilitair en bakkerij

horeca, facilitair en bakkerij horeca, facilitair en bakkerij 16 17 opleidingsinfo Horeca, Facilitair leidinggeven, Brood en banket Inhoudsopgave Hou je van bakken en koken, maak je het mensen graag naar de zin en wil je alles tot in

Nadere informatie

handel en commercie opleidingsinfo Commercie, Marketing en communicatie, Detailhandel

handel en commercie opleidingsinfo Commercie, Marketing en communicatie, Detailhandel handel en commercie 16 17 opleidingsinfo Commercie, Marketing en communicatie, Detailhandel Inhoudsopgave Ben jij commercieel ingesteld, ondernemend, maar ook communicatief sterk? Als je zaken wilt doen,

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang)

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25486 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO Van: Studeren aan het Rietveld Naar: Studeren aan het MBO 21 september 2011 MBO middelbaar beroeps onderwijs Heel veel mogelijk (70 ROC s met ± 1100 opleidingen) 60 % van alle banen in Nederland Praktisch

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Opleidingen. Graafschap College. Welzijn WELZIJN ZW 2-3

Opleidingen. Graafschap College. Welzijn WELZIJN ZW 2-3 WELZIJN Opleidingen ZW 2-3 Welzijn Graafschap College 2015-2016 Als je je graag inzet voor anderen Haal je er voldoening uit als je mensen verder kunt helpen? Lijkt het je wat om ervoor te zorgen dat mensen

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 4 Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende niveaus op het mbo... 3 Verschillende soorten scholen in het mbo... 4 Verschillende niveaus

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

ENTREEOPLEIDINGEN MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

ENTREEOPLEIDINGEN MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN ENTREEOPLEIDINGEN ENTREE- OPLEIDINGEN Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je een vak leren, ervaring opdoen en een diploma halen? Dan is een entreeopleiding bij het Albeda Startcollege

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG In de wereld van Pedagogisch & Sociaal Werk, Maatschappelijke Zorg draait het om mensen. Mensen die iets

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk! En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN DIE LEUKE DINGEN DOEN We hebben het steeds drukker. Dus is onze vrije tijd heel belangrijk. Daarom hebben

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek MOTORVOERTUIGENTECHNIEK Graafschap TI 10-12 College Opleidingen Motorvoertuigentechniek 2014-2015 Elke schooldag de overall aan Kay Duijts volgt een opleiding op het gebied van autotechniek. Kay: Ik klus

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL KEUZE UIT 5 MHBO-OPLEIDINGEN MHBO-opleidingen zijn opleidingstrajecten op maat. Hierbij doorloop je sneller een opleiding en kun je je diploma dus extra snel

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25407 1,5-2 jaar Niveau 2 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (alleen bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA

Nadere informatie

Begeleider gehandicaptenzorg BBL

Begeleider gehandicaptenzorg BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je werkt met cliënten die door hun beperking

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

Opleidingen. Graafschap College. Facilitaire dienstverlening FACILITAIRE DIENSTVERLENING ED 10-14

Opleidingen. Graafschap College. Facilitaire dienstverlening FACILITAIRE DIENSTVERLENING ED 10-14 FACILITAIRE DIENSTVERLENING Opleidingen ED 10-14 Facilitaire dienstverlening Graafschap College 2015-2016 Als je van organiseren en aanpakken houdt Houd je ervan om dingen te regelen en te organiseren?

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN ER GOED UIT TE ZIEN Natuurlijk besteed jij zelf veel aandacht aan je uiterlijk. Mensen kijken toch of hun schoonheidsspecialist

Nadere informatie

Begeleider specifieke doelgroepen BBL

Begeleider specifieke doelgroepen BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25476 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Medewerker human resource management (HRM)

Medewerker human resource management (HRM) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25146 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Utrechtsestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN ER GOED UIT TE ZIEN Natuurlijk besteed jij zelf veel aandacht aan je uiterlijk. Mensen kijken toch of hun schoonheidsspecialist

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

dienstverlening

dienstverlening dienstverlening 2018 2019 inhoudsopgave 4 6 10 Dienstverlening algemeen dienstverlening Helpende zorg en welzijn - niveau 2 / BOL Medewerker facilitaire dienstverlening - niveau 2 / BOL Medewerker sport

Nadere informatie

mbo groene ruimte Laat jij Nederland genieten van groen?

mbo groene ruimte Laat jij Nederland genieten van groen? mbo groene ruimte 2016 2017 Laat jij Nederland genieten van groen? mbo groene ruimte Genieten van groen Ben je graag actief in de groene buitenruimte? In de zon, maar ook in weer en wind? Maak jij (vak)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Informatie LOB ouders leerjaar 4

Informatie LOB ouders leerjaar 4 Bossche vakschool Informatie LOB ouders leerjaar 4 Geslaagd? En dan? Beste ouders, Uw zoon/dochter is begonnen aan het laatste jaar van de VMBO opleiding op de Bossche vakschool. Als het allemaal goed

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

niveau 3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle*

niveau 3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle* niveau 3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Lelystad: Het Ravelijn 1 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle:

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL WERKEN ALS KAPPER OF EEN EIGEN SALON STARTEN Jij besteedt zelf veel aandacht aan je uiterlijk. En dat is goed. Want mensen kijken toch of hun kapper

Nadere informatie

ZW 2-8. Graafschap. College WELZIJN. Opleidingen

ZW 2-8. Graafschap. College WELZIJN. Opleidingen WELZIJN Graafschap ZW 2-8 College Opleidingen Welzijn 2014-2015 Als je je graag inzet voor anderen Haal je er voldoening uit als je mensen verder kunt helpen? Lijkt het je wat om ervoor te zorgen dat mensen

Nadere informatie

mbo cultuurtechnisch loonwerk

mbo cultuurtechnisch loonwerk mbo cultuurtechnisch loonwerk 2017 2018 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo cultuurtechnisch loonwerk Als je van grondig werk houdt Cumelabedrijven zijn belangrijke werkgevers op het platteland en in

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april 2017 Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Aansluiting VMBO naar MBO Opleidingen alle niveaus Kies de opleiding die bij je past Verschil VMBO - MBO VMBO

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie