Voorstel motorrijtuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel motorrijtuigen"

Transcriptie

1 Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent Account manager Maakt deel uit van Plan B nummer Maakt deel uit van Comfort Deal nummer Premie-incasso en poststukken via producent maatschappij (enkel invullen indien afwijkend van algemene regeling) Gelieve alle vragen volledig en nauwkeurig in hoofdletters te beantwoorden, een streep geldt niet als antwoord. Een volledig voorstel bespoedigt de verwerking. Dienstaanwijzingen Internationaal verzekeringsbewijs afgeleverd door : Producent Vanaf tot Account manager Vanaf tot Maatschappij Vanaf tot Aanvraag om inschrijving gezonden aan de Dienst van het Wegverkeer de maatschappij Verzekeringsnemer Natuurlijk persoon Nationaliteit Indien vreemdeling, verblijf in België sedert Nummer identiteitskaart Datum uitreiking rijbewijs Taal Geboorteplaats Sociaal statuut: Loontrekkend Zelfstandig Vrij beroep Student Gepensioneerd Werkzoekend Rechtspersoon Bedrijfsnaam Rechtsvorm: nv bvba Vertegenwoordigd door Taal RSZ-nummer HR-nummer BTW-plichtig ja neen BTW-nummer (of Nationaal nummer) Aantal werknemers Hoofdactiviteit Adres Telefoon Fax Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE TEL. +32(0) FAX +32(0) TEL. +32(0) FAX +32(0) BIC BBRUBEBB RPR Brussel - BTW BE VIVIUM N.V., verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA onder codenummer /07

2 Gebruikelijke bestuurder Nationaliteit Indien vreemdeling, verblijf in België sedert Datum rijbewijs Aantal jaren schadevrij Taal Geboorteplaats Sociaal statuut: Loontrekkend Zelfstandig Vrij beroep Student Gepensioneerd Werkzoekend gewone bestuurder(s) 1 Nationaliteit Rijdt sinds Aantal jaren schadevrij gewone bestuurder(s) 2 Nationaliteit Rijdt sinds Aantal jaren schadevrij gewone bestuurder(s) 3 Nationaliteit Rijdt sinds Aantal jaren schadevrij Aantal voertuigen in het gezin (inclusief het aangeboden voertuig) Inwonende gezinsleden

3 Vragen met verwijzing naar de aanvrager en de gebruikelijke bestuurder A. Verzekeringsverleden Bent u reeds verzekerd geweest, als verzekeringsnemer of gebruikelijke bestuurder voor een motorvoertuig? naam van de maatschappij(en) polisnummer Kandidaat verzekeringsnemer Gebruikelijke bestuurder Werd deze verzekering opgezegd? op welke datum door wie om welke reden? Werd deze verzekering geschorst? op welke datum door wie om welke reden? Werden er speciale voorwaarden (premie, vrijstelling,...) toegepast? Specifieer aard voorwaarden en reden B. Gezondheidstoestand Heeft u een handicap of een ziekte, (zoals epilepsie, hartziekte of diabetes, enz.) die mogelijk uw bekwaamheid om een motorvoertuig te besturen kan verminderen Zo ja, specifieer en medisch attest bijvoegen C. Schadegevallen In hoeveel schadegevallen was u de laatste 4 jaar betrokken? BA : aansprakelijk (geheel of gedeeltelijk) BA : niet aansprakelijk Diefstal - Vandalisme - Poging tot Diefstal Eigen Schade zonder BA Glasbraak, natuurkrachten en contact met dieren Omstandigheden eventueel specifiëren in de rubriek Eventuele opmerkingen D. Rijbewijs Type Nummer Rijbewijs / Leervergunning Datum van uitreiking van het originele rijbewijs Werd U reeds vervallen verklaard van het recht om te besturen? Werd u reeds veroordeeld of wordt u actueel vervolgd wegens dronkenschap, alcoholische intoxicatie, weigering bloedproef, vluchtmisdrijf, het niet in staat zijn een motorvoertuig te besturen? Indien : specifieer en kopie rijbewijs bijvoegen A B C D E F A B C D E F Leervergunning Leervergunning

4 Vragen met verwijzing naar de andere gewone bestuurders Schadegevallen (laatste 4 j.) Aantal schades BA in fout Aantal schades BA in recht Som van de schades Gewone bestuurder 1 Gewone bestuurder 2 Gewone bestuurder 3 Is één van onderstaande uitspraken van toepassing voor één van deze andere gewone bestuurders van het voertuig? heeft een handicap of een ziekte die de bekwaamheid om een motorvoertuig te besturen kan verminderen werd reeds vervallen verklaard van het recht tot sturen of werd reeds veroordeeld of vervolgd wegens dronkenschap, alcoholische intoxicatie, weigering bloedproef, vluchtmisdrijf of het niet in staat zijn een motorvoertuig te besturen werd reeds door een vorige autoverzekeraar geweigerd, geschorst of opgezegd Gewone bestuurder 1 Gewone bestuurder 2 Gewone bestuurder 3 ja nee ja nee ja nee Beschrijving van het te verzekeren voertuig Aard voertuig personenwagen minibus snorfiets (25 km/u) lichte vrachtwagen sportwagen motorhome bromfiets (40 km/u) vrachtwagen Eurovignet cabriolet motorfiets trekker Eurovignet oldtimer handelaarsplaat landbouwtractor leswagen proefrittenplaat werktuig Merk Vermogen KW Type Vermogen CC Chassisnummer Aantal plaatsen Nummerplaat Max. toegelaten gewicht KG Bouwjaar Datum 1e inschrijving Brandstof Benzine Diesel LPG (gas) Elektriciteit Aard aanhangwagen aanhangwagen bagage-aanhangwagen oplegger caravan Merk en type Chassisnummer Plaat Bouwjaar Max. toegelaten gewicht KG Waarde (excl. BTW) Voertuig Aan te geven waarde* Huidige waarde Opties en toebehoren Hifi-installatie Totale waarde van het voertuig Aankoopfactuur bijvoegen Aanhangwagen of oplegger * Aan te geven waarde = de cataloguswaarde van het voertuig, exclusief BTW en BIV en zonder eventuele kortingen + de cataloguswaarde van de niet standaard uitrusting (antidiefstalinstallatie is gratis verzekerd). Gebruik van het voertuig A.Voor alle personenwagens Privé-gebruik (inclusief gebruik op de weg van en naar het werk) sgebruik B. Voor personenwagens van rechtspersoon Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 C. Voor personenwagens van rechtspersonen en alle lichte vrachtwagens Aantal kilometers per jaar KM Huidige kilometerstand KM D. Voor lichte vrachtwagens Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 E Voor (lichte) vrachtwagens Vervoer van goederen voor Eigen Rekening Vervoer van goederen voor Rekening van Derden Vervoer van gevaarlijke goederen Indien : Categorie ADR :

5 Diefstalpreventie Antidiefstalsysteem aanwezig Stalling van het voertuig Indien welk? (Attest bijvoegen) Overdag s Nachts VV1 Antistartsysteem van het merk op de openbare weg VV2 Alarm van het merk in een gemeenschappelijke garage VV3 CJ1 in een privé-garage CJO (satelliet) CJ2 (satelliet met immobilisatie) Staat van het voertuig Is een inspectie van het voertuig noodzakelijk? Indien : Is dit al gebeurd? Welk type? Expertise (Rapport toevoegen) Controle inspectie (Ingevuld formulier toevoegen) Nummerplaat A Eigenaar verzekeringsnemer gebruikelijke bestuurder andere gewone bestuurder Leasingmaatschappij Financieringsmaatschappij naam maatschappij Ref. contract adres B Sinds wanneer is de eigenaar in het bezit van deze nummerplaat? Gevraagde waarborgen trekkend voertuig BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BM-graad bij aanvraag van het contract Attest bijvoegen Aanvangsdatum RECHTSBIJSTAND Uitgebreide formule BESTUURDER PLUS Voertuigformule Basisformule Bestuurdersformule FORMULES BIJKOMENDE WAARBORGEN Gedeeltelijke omnium (Special Auto) Deze formule omvat volgende dekkingen: Brand, Diefstal, Glasbraak, natuurkrachten en dieren Volledige omnium Deze formule omvat volgende dekkingen: Brand, Diefstal, Eigen Schade (inclusief glasbraak, vandalisme, natuurkrachten en dieren) samenstelling bijkomende waarborgen Brand Diefstal Glasbraak Eigen Schade Waarde reële waarde aangenomen waarde Vrijstelling Eigen Schade, EUR % Gevraagde waarborgen aanhangwagen BUGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID RECHTSBIJSTAND (zelfde formule als trekkend voertuig) Voorwaarden van de verzekering OVERIGE WAARBORGEN Ingangsdatum Einddatum/Vervaldag Premiebetaling jaarlijks halfjaarlijks driemaandelijks Taalcode Nederlands Frans

6 Definitie van de gebruiksbepalingen Personenwagens : rechtpersonen Categorie 1 : Indien aan alle voorwaarden is voldaan : de aangeduide bestuurder is een sedentaire bediende of zaakvoerder en het aantal afgelegde kilometer is minder dan km per jaar en de BM-graad is kleiner of gelijk aan 5. Categorie 2 : In alle gevallen niet omschreven in categorie 1 en 3. Categorie 3 : Indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan : er is geen bestuurder aangeduid of de bestuurder is jonger dan 26 jaar of de bestuurder is een vertegenwoordiger of oefent een gelijkaardig beroep uit of het aantal afgelegde kilometers is meer dan km per jaar. Lichte vrachtwagens Risicoklasse 1 : Indien het voertuig wordt gebruikt voor : het vervoer van materiaal nodig voor de uitoefening van het beroep het vervoer van eigen personeel naar de werf privé-gebruik Risicoklasse 2 : Indien het voertuig wordt gebruikt voor : het leveren en/of ophalen van goederen, zonder dat er ter plaatse werken uitgevoerd worden express-hersteldiensten express-leveringsdiensten Algemene Verklaringen Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringsnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst. Indien binnen dertig dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat-verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking mee. De ondergetekende verklaart volledig en waarheidsgetrouw geantwoord te hebben op bovenstaande vragen en verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens waardoor de verzekeraar misleid wordt bij de beoordeling van het risico, de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst als gevolg heeft. Mededeling overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: De gegevens die op die u betrekking op u betrekking hebben, worden hebben, opgenomen worden in bestanden opgenomen die gehouden in bestanden worden die om de gehouden verzekeringsovereenkomsten worden om de verzekeringsovereenkomsten kunnen opstellen, beheren te en kunnen uit te opstellen, voeren. De te verantwoordelijke beheren en uit te voor voeren. de verwerking De verantwoordelijke is VIVIUM N.V., voor Desguinlei, de verwerking 92 te is 2018 ING Antwerpen. Insurance NV, U kan Sint-Michielswarande, van deze gegevens kennis 70 te 1040 nemen Brussel. en ze indien U kan nodig van deze doen gegevens verbeteren. kennis Indien nemen u niet en gecontacteerd ze indien nodig wenst doen te worden verbeteren. het kader Indien van u niet direct gecontacteerd marketing, zullen wenst uw te worden gegevens in het op uw kader verzoek van direct kosteloos marketing, uit de betrokken zullen uw lijsten gegevens worden op uw geschrapt. verzoek kosteloos in uit de betrokken lijsten worden geschrapt. Verklaring overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: Ondergetekende verklaart hierbij toestemming te te verlenen aan aan VIVIUM ING Insurance N.V. om zijn/haar NV om persoonsgegevens zijn/haar persoonsgegevens die de gezondheid die de betreffen, gezondheid te betreffen, verwerken. te Deze verwerken. verwerking Deze is verwerking noodzakelijk is noodzakelijk voor de beoordeling voor van beoordeling het verzekerde van het risico, verzekerde het beheer risico, en het de uitvoering beheer en van de uitvoering de verzekeringsovereenkomst. van de verzekeringsovereenkomst. Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch Samenwerkingsverband ssur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars. De verzekerde stemt er er bij bij deze deze mee mee in in dat dat de de verzekeringsonderneming VIVIUM ING Insurance N.V. het ESV NV het ssur ESV ssur persoonsgegevens persoonsgegevens meedeelt meedeelt die relevant die zijn relevant in het zijn exclusieve in het exclusieve kader van kader beoordeling van beoordeling van risico s van de en risico s van het en beheer van het van beheer de contracten van de contracten desbetreffende en desbetreffende schadegevallen. schadegevallen. Iedere persoon Iedere die persoon zijn identiteit die zijn aantoont, identiteit heeft aantoont, het recht heeft zich het tot recht ssur zich tot te ssur richten om te de richten gegevens om de die gegevens op hem die betrekking op hem hebben betrekking te hebben zien en, in in te voorkomend zien en, in voorkomend geval, te laten geval, rechtzetten. te laten Om rechtzetten. dat Om uit te dat oefenen recht uit moet te de oefenen persoon moet in kwestie de persoon een in gedateerd kwestie en een ondertekend gedateerd en verzoek, ondertekend samen verzoek, met een samen kopie van met zijn een identiteitskaart, kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende sturen naar adres: het volgende ssur, adres: dienst ssur, Bestanden, dienst de Meeûssquare, Bestanden, de 29 Meeûssquare, te 1000 Brussel. 29 te 1000 Brussel. Indien de verzekeringsnemer verzekeringnemer klachten heeft in in verband met met dit dit contract, kan kan hij zich hij zich wenden wenden tot hetzij tot hetzij de Ombudsdienst de Ombudsdienst ING ING van Insurance VIVIUM N.V., NV, Desguinlei, te te Antwerpen, hetzij hetzij de de VZW Ombudsdienst CBFA Ombudsdienst (Commissie der Verzekeringen, voor het Bank-, de de Meeûssquare, Financie- en Assurantiewezen), te te 1000 Brussel. Dergelijke Congresstraat, : klacht sluit te de 1000 mogelijkheid Brussel, Dergelijke om hetzij klacht een de gerechtelijke sluit Ombudsman de mogelijkheid procedure van ASSURALIA, om te een starten gerechtelijke niet de Meeûssquare, uit. procedure 35 te te starten 1000 Brussel. niet uit. Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit. Ondertekening Datum, handtekening verzekeringsnemer Eventuele opmerkingen

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto Verzekeringsvoorstel Comfort Auto Verzekering en bijstand Auto Tussenpersoon : Nummer : Tel. : Fax. : Ref. Nieuwe zaak Wijziging aan contractnummer... (Vloot nr..) Bijkomend voertuig Vervanging van voertuig

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING Referte: FAM.006 201109 FAM.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie