Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering"

Transcriptie

1 Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering ASR Schadeverzekering N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Toelichting Dit formulier betreft: aanvraag van nieuwe verzekering(en) wijziging van bestaande verzekering(en) polisnummer(s) offerte 2 Algemene gegevens Verzekeringnemer Adres Postcode Woonplaats Beroep / bedrijf Bij welke Kamer van Koophandel is het bedrijf ingeschreven? KvK te Inschrijvingsnummer handelsregister Ingangsdatum of wijzigingsdatum - - Contractduur: 1 jaar 3 Gegevens object Soort object Hefvermogen (alleen bij vorkheftruck, pallettruck, reachtruck, stapelaar en electrocar) Merk Type Chassis-/frame-/machinenummer Kenteken Meldcode Bouwjaar Is aanvrager eerste eigenaar? ja nee Wat is de aanschafdatum? - - Wanneer is de laatste revisie verricht? Bij wie is de laatste revisie verricht? Waar kan het object eventueel worden geïnspecteerd? Zelfrijdend ja nee Via rails ja nee Af fabriek gemonteerd op autochassis ja nee Invullen bij WA en/of cascodekking Huidige cataloguswaarde basismachine (07-11) Invullen bij brand-/diefstaldekking Huidige waarde Zijn er accessoires of extra hulpmiddelen aangeschaft? ja nee Zo ja, moeten die verzekerd worden? ja nee Zo ja, vul dan de specificatielijst achterin dit formulier in. 1/7

2 Alleen invullen bij kranen en vorkheftrucks Aanwezige beveiligingen Lastmomentbeveiliging ja nee Hoogtestandbeveiliging van de hijshaak (losblok e.d.) ja nee Uiterste giekstandbeveiliging ja nee Wanneer is de kraan voor het laatst goedgekeurd? - - Door Keboma Overig, nl. Welke maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van diefstal? Waar en onder welke omstandigheden wordt het object gestald na de dagelijkse werkzaamheden? Alleen invullen als het object hierop is gemonteerd, bijvoorbeeld autochassis, oplegger, vrachtwagen: Gegevens onderstel Soort onderstel Merk Bouwjaar Chassisnummer 4 Gegevens gebruik Voor welke werkzaamheden wordt het object gebruikt? Overslagwerkzaamheden Laad-/loswerkzaamheden Laad-/loswerkzaamheden intern vervoer Grond-/graafwerkzaamheden Heiwerkzaamheden Sloopwerkzaamheden Verhuur, bruikleen met chauffeur Professioneel verhuur Verhuur, bruikleen zonder chauffeur Worden er met het object (of de aanhanger) gevaarlijke stoffen vervoerd? nooit misschien / soms regelmatig / permanent Wordt het object buiten de Benelux gebruikt? ja nee Zo ja, waar, hoe lang en voor welke werkzaamheden? 5 Te verzekeren risico s Rubriek I Casco Uitgebreid Standaard Brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag en kortsluiting Brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag alsmede diefstal, vermissing en verduistering igen risico Casco (Wij kunnen hiervan afwijken) Standaard Anders, namelijk Rubriek II Wettelijke aansprakelijkheid: schade aan personen schade aan zaken Rubriek III Verzekerd bedrag voor schade aan eigen zaken Wilt u schade aan eigen lading en last tijdens ja nee (maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis van premie: 25% van WA premie met een transport meeverzekeren? min. van 25 en een max. van 87,50. igen risico 250. Deze dekking is alleen mogelijk bij electrocars, pallettrucks, reachtrucks, stapelaars en vorkheftrucks) 2/7

3 6 Bestuurder Wie bestuurt/bedient in de regel het object? Geboortedatum - - Is de bestuurder/bediener gezond en geheel zonder lichaamsgebreken? ja nee Zo nee, dan graag bijzonderheden vermelden. Is de bestuurder/bediener in het bezit van het vereiste certificaat voor vakbekwaamheid? ja nee Heeft de bestuurder/bediener reeds ervaring opgedaan en/of een speciale opleiding genoten? ja nee Zo ja, welke? Is de bestuurder/bediener ooit (al dan niet voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd? ja nee Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden. 7 Financiering Is het object gefinancierd? ja nee 8 Andere verzekeringen Was het object elders verzekerd? ja nee Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer? Wanneer en om welke reden is die verzekering beëindigd? Hoeveel bedroeg het premiebedrag? Bent u in het bezit van nog ander landmateriaal? ja nee Zo ja, wat en bij welke maatschappij(en) is dit verzekerd? 9 Schadeverloop Is de afgelopen 4 jaar schade toegebracht / geleden? ja nee Jaar Casco WA Oorzaak Schadebedragen Betaling vindt plaats aan: de verzekeringsadviseur ASR, per Acceptgiro Automatische incasso* * De machtiging tot automatische afschrijving van bankrekeningnummer wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. Slotverklaring Bent u of is een andere belanghebbende de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? nee ja Met belanghebbenden bedoelen wij: medeverzekerden leden van de maatschap; medevennoten; de statutair directeur(en)/bestuurders aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer en hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer) 3/7

4 Kies Ja als van één van deze personen: De rijbevoegdheid (voorwaardelijk) is ontzegd Of als één van deze personen of bedrijven verdacht is/zijn geweest van of veroordeeld voor: Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten Kies ook Ja als één van deze betrokkenen geweigerd of opgezegd is/zijn door een verzekeraar of betrokken is/zijn geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling. Kies ook Ja als op dit moment op de bezittingen of inkomsten van één van deze betrokkenen door de deurwaarder beslag is gelegd. Kies ook Ja als van deze betrokkenen in de laatste 5 jaar failliet is verklaard of door de rechter in een schuldsanering is betrokken. Als u een van deze vragen met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven: Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico s, over uzelf, de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn? Belangrijk Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (ASR) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (ASR) uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. Ondertekening De ondergetekende verklaart: dat de antwoorden juist en volledig zijn dat de op grond van deze aanvraag op te maken polis in ontvangst wordt genomen en de verschuldigde premie en kosten te betalen kennis te hebben genomen van de polisvoorwaarden De ondergetekende machtigt ASR om eventueel informatie in te winnen bij andere verzekeringsmaatschappijen of assurantie adviseurs over zijn schade- en verzekeringsverleden. Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 4/7

5 11 Verzekeringsadviseur Verzekeringsadviseur Relatienummer Reeds eerder contact gehad over deze verzekering? ja nee Zo ja, op Zo ja, met Voorlopige dekking door ons afgegeven? ja nee Zo ja, met ingang van - - door: en privacyreglement is van toepassing op persoonsgegevens die onze vennootschap in een persoonsregistratie opneemt. 5/7

6 Specificatielijst accesoires en extra hulpmiddelen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is + aanschafkosten invullen) Algemeen spuiten in bedrijfskleuren + reclame T.b.v. de cabine airconditioning overdrukunit radio/cassette/cd-speler zwaailamp(en) Hijsmaterialen kettingen, sluitingen, stroppen en hijsbanden Aggregaat Boorkraan/heikraan aanhanger extra beschermrek geluid gedempte kast breedteverstelling verdeelkast extra boormotoren diesel/hydraulisch blok Autokraan extra functies (hydrauliek) bedieningscamera hijsbeveiliging hijsbeveiliging extra lier extra hijsblok extra makelaar extra jib schuiftafel extra koeler extra werkverlichting kubel palletevenaar Bosbouwmachine personenbak extra functies extra stempelschotten kantenmaaier stenenklem lieren extra werkverlichting sloten maaier te hijsen last van derden, wortelfrees hiervoor kent ASR een zaagunit last-aansprakelijkheidsverzekering.stuur mij s.v.p. Bouw/rupskraan een aanvraagformulier bedieningscamera evenaar Autolaadkraan extra giekdelen (tuien) bedieningsunit+toebehoren kubel hijsbeveiliging lastmomentbeveiliging hydraulische draaikop extra lier hydraulische grijper palletevenaar hydropomp+aansluitmiddelen personenbak palletevenaar extra trommel p.t.o. extra werkverlichting sorteergrijper stenenklem Bulldozer/dumper extra bakken Bobcat extra functies extra bakken giraf massieve banden hijsbeveiliging extra beschermrek extra koeler extra functies palletvorken giraf snelwisselsysteem extra koeler weeginstallatie palletvorken extra werkverlichting puinriek snelsluiting sloophamer extra werkverlichting Compressor Riooldetectie-apparatuur aanhanger extra karretjes geluid gedempte kast extra lenzen sloophamer extra uitleesapp. (computers) veiligheidsslot 6/7

7 waterafscheider Scraper wielklem extra werkverlichting Graafmachine/graaf-laadcombinatie Torenkraan extra bakken generatorset betonkraker extra giekdelen extra cilinders kubel extra functies extra mastdelen extra gieken palletevenaar hijslastbeveiliging extra koeling Tractor laserinstallatie aftak-as (voor) magneetinstallatie balenklem prolecsysteem (camera) aangepaste banden schrootschaar extra functies sloophamer hulpframe snelsluiting kantenmaaier vacuuminstallatie maaikorf weeginstallatie maaimachine extra werkverlichting slotenmaaier voorzetinstallatie Hogedrukpomp extra werkverlichting aanhanger diefstalslot Unimog spuitkoppen afzetinstallatie extra verwarming hydraulische kraan met p.t.o. wielklem pomp en aansluitmateriaal laadbak Hoogwerker extra werkverlichting Verreiker extra bakken Laadschop/wiellader/shovel hijslier+toebehoren extra bakken palletvorken aangepaste banden extra functies Vorkheftruck balenklem aangepaste banden giraf extra functies highliftframe extra functies hijsbeveiliging extra functies extra koeling hoistrollen+toebehoren laserinstallatie sideshift palletvorken triplomast sloophamer extra vorken snelsluiting extra werkverlichting stenenzeef extra werkverlichting weeginstallatie extra werkverlichting Wals extra werkverlichting Portaalkraan buizenklem anders, nl. hijsbeveiliging magneetinstallatie 7/7

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Primair Auto Polis Aanvraagformulier Primair Auto Polis Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch gesproken

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail auto@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) KR8 in Verzekeringen BV info@kr8in.nl www.kr8in.nl Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) Woonpakket Opstal / Inboedel / AVP / Ongevallen / Rechtsbijstand Tussenpersoonnummer Relatie nummer

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie