Degroof Global Isis High *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Global Isis High *"

Transcriptie

1 Degroof Global Isis High * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht

2

3 NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt door een hernieuwde volatiliteit, terwijl op bepaalde terreinen de vrees verder opliep. Tegelijkertijd nam het spookbeeld van deflatie af. Na een positief eerste kwartaal, dat aandelen en obligaties van de eurozone naar historische pieken voerde, zijn de markten globaal gezien teruggevallen. Toch hebben zij sinds het begin van het jaar een niet onverdienstelijke prestatie neergezet. De beleggers zitten in de greep van het Griekse probleem en de eventuele gevolgen voor de eurozone. Toch stuurt de algemene economische situatie positieve signalen uit. In de eurozone en in Japan zijn de macro-economische gegevens globaal gezien verbeterd, in de Verenigde Staten hebben ze zich gestabiliseerd. Wij blijven ons voorzichtig opstellen gezien de onzekerheden in verband met deze problematiek en de eventuele impulsieve reacties van de markten. SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE BEHEERSBESLISSINGEN Risicohoudende activa Obligatierisico's en korte termijn Toename van de Europese aandelen ten koste Behoud van een lagere weging en een kortere van de Amerikaanse aandelen looptijd van de obligaties dan de markt Vermindering van de Britse aandelen ten Versterking van de Italiaanse en Spaanse gunste van de Japanse aandelen obligaties met middellange looptijd Verhoging van de blootstelling aan Europese Behoud van de overweging in Amerikaanse small caps dollar Versteviging bij dalende beurs van het actief beheer Wij danken u voor uw blijvend vertrouwen. De raad van bestuur Degroof Global bevek, Eric Nols, Vincent Planche, Patrick Wagenaar, Olivier Masse, Eric Lobet en Jacky Goossens DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 3

4 RENDEMENT 1 OP 30 JUNI 2015 (KLASSE B) Periode Waarderingsdatum Inventariswaarde Rendement 1 Periode Waarderingsdatum Inventariswaarde EVOLUTIE VAN DE INVENTARISWAARDE (IN EURO) 1 Actuarieel rendement 1 Sinds het begin 30/04/91 24,79 5,47% 10 jaar 30/06/05 57,82 4,51% 5 jaar 30/06/10 58,06 9,13% 3 jaar 30/06/12 59,58 14,69% 2 jaar 30/06/13 66,47 16,28% Sinds 12 maanden 30/06/14 76,68 17,21% 9 maanden 30/09/14 79,12 6 maanden 31/12/14 80,49 3 maanden 31/03/15 92, /01/96 30,99 3,94% /12/96 36,54 16,56% /12/97 44,17 19,95% /01/99 52,31 17,64% /12/99 68,76 31,42% /12/00 65,03-5,47% /12/01 57,78-11,19% /12/02 42,37-26,70% /12/03 47,97 13,21% /12/04 52,23 8,85% /12/05 65,33 25,02% /12/06 73,06 11,81% /12/07 74,43 1,87% /12/08 44,90-39,69% /12/09 56,83 26,54% /12/10 64,82 14,06% /12/11 57,13-11,85% /12/12 64,76 13,35% /12/13 72,32 11,67% /12/14 80,49 11,30% 1ste kwartaal /03/15 92,41 14,81% 2de kwartaal /06/15 89,88-2,74% RENDEMENT 2 PER KALENDERJAAR % 0% 25,1% 11,8% 1,9% 26,6% 14,1% 13,4% 11,7% 11,3% Inventariswaarde -30% -39,7% -11,9% 1 Deze rendementcijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. De getoonde resultaten zijn berekend in euro, na aftrek van alle door het fonds geheven kosten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 4

5 Vergankelijkheid der dingen Na een positief eerste kwartaal 2015 zijn de obligatie- en aandelenmarkten globaal gezien in waarde gedaald. In het tweede kwartaal ondergingen de wereldwijde aandelen zo een daling van 3,3 % en hadden de overheidsobligaties van de eurozone af te rekenen met een correctie van 5,5 %. Wat de obligaties betreft, daalde de rente op overheidsobligaties van de eurozone in april tot een historisch laag peil. Daarbij profiteerde ze nog altijd van de gevolgen van het opkoopplan dat de Europese Centrale Bank in het begin van het jaar had aangekondigd en in maart had ingevoerd. Ruimer Prestatie in euro¹ Tweede kwartaal 2015 Eerste semester 2015 Internationale aandelen -3,3% 11,5% Aandelen eurozone -4,9% 12,7% Amerikaanse aandelen -3,4% 10,1% Japanse aandelen -0,6% 23,4% Aandelen groeilanden -2,9% 11,8% Overheidsobligaties in euro -5,5% -1,4% Bedrijfsobligaties* in euro -2,9% -1,5% Degroof GlobalIsisHigh (klasseb) -2,7% 11,7% * Obligaties waarvan de rating hoger of gelijk is dan BBB-. gezien profiteerde de rente ook van de vrees voor deflatie. Daarna veerde ze weer vlug op wegens de stijging van de olieprijzen en het naar de achtergrond verdwijnen van Japanse scenario s. De 10-jaars rente van Duitse obligaties, die op 20 april met 0,07 % een historisch dieptepunt bereikte, kon zo opnieuw opveren tot bijna 0,70 % een paar weken later. De andere landen van de eurozone volgden die beweging. Na die opvering en een lichte inzinking zetten de rentevoeten hun klim voort. Gezien het zeer soepele monetaire beleid van de ECB liepen de beleggers vooruit op de terugkeer van de inflatie in de eurozone. Zij vreesden ook voor een mogelijke exit van Griekenland uit de eurozone. De aandelen, die in het begin van het kwartaal tot een historisch hoogtepunt waren geklommen, volgden daarna een zigzagbeweging parallel met de bedrijfsresultaten en de economische vooruitzichten. Vervolgens richtten, vooral in Europa, de beleggers hun aandacht op het verloop van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn belangrijkste schuldeisers en op de toegenomen onzekerheid over de toekomst van dat land in de eurozone. De aandelenmarkten van de eurozone sloten het tweede kwartaal af met een daling van 4,9 %. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 5 GLOBALE PORTEFEUILLE 0,71% 0,79% 2,46% 4,22% 6,43% Activaspreiding 85,39% Aandelen 85,39% Liquide middelen 6,43% Andere obligatierisico's 4,22% Andere risicohoudende activa Bedrijfsobligaties 0,79% 2,46% Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro 0,71% Geografische spreiding 6,97% 23,88% 0,56% 3,91% 6,88% 25,74% 32,06% Euro 32,06% Groeilanden 25,74% Verenigde Staten 23,88% Europa ex euro 6,97% Japan 6,88% Rest van de wereld 3,91% Niet classificeerbaar 0,56%

6 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE OP 30 JUNI 2015 TOTAAL RISICOHOUDENDE ACTIVA (87,85%) Activaspreiding* AANDELEN (85,39%) Geografische spreiding* ANDERE RISICOHOUDENDE ACTIVA (2,46%) Activaspreiding Rest van de wereld 4,39% Aandelen 54,98% 45,02% Groeilanden 26,25% Euro 36,18% Grondstoffen 0,26% Andere risicohoudende activa 10 Converteerbare obligaties Geïndexeerd Actief Japan 8,29% Verenigde Staten 19,29% Europa ex euro 5,60% Financiële structuren -3,48% Spreiding per type vehikel* Sectorale spreiding* Hedge Funds Futures & ETFs¹ 9,62% Fondsen van derden 13,14% Actieve fondsen Degroof 27,74% Informatietechnologie 11,56% Energie 10,49% Materialen & Industrie 18,03% Hoogrentende obligaties 2 3,45% Derdenfondsen Degroof 8,94% Telecomdiensten 4,90% Uitrustings- en consumptiegoederen 22,01% Private Equity 1,32% Vastgoed 0,92% Overige -0.04% Geïndexeerde fondsen Degroof 40,60% Financiële diensten 24,75% Gezondheidszorg 8,26% 1 ETF (Exchange-Traded Fund): beursgenoteerd fonds. 2 Hoogrentende obligaties: obligaties waarvan de rating lager is dan BBB-/Baa. * Op 100. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 6

7 De Amerikaanse en Japanse markten zetten over de afgelopen periode een negatieve prestatie neer van 3,4 % en 0,6 %, uitgedrukt in euro. Het is duidelijk dat zij zeer sterk onderhevig waren aan de versteviging van de euro. Uitgedrukt in lokale munt zetten de Amerikaanse aandelen immers wel een lichte stijging neer van 0,2 % en de Japanse aandelen een stijging van 5,2 %. Bij de groeilanden waren de prestaties tamelijk uiteenlopend naargelang van het land, met een globale daling van 2,9 % uitgedrukt in euro. De Braziliaanse en Russische markten boekten een positieve prestatie, maar andere markten zoals Maleisië en Indonesië ondergingen een daling in het tweede kwartaal. De Chinese aandelen van de beurs van Shanghai, die sinds juni 2014 uitpakten met een nagenoeg ononderbroken klim, verloren meer dan 16 % sinds hun piek begin juni. In het tweede kwartaal hadden de aandelenmarkten weliswaar af te rekenen met winstnemingen, toch blijven zij sinds het begin van het jaar in de groene cijfers met aantrekkelijke stijgingen in euro. In het tweede kwartaal 2015 noteerde Isis High een daling van -2,7%. Sinds het begin van het jaar boekte Isis High echter een stijging van 11,7%. STRATEGIE Bij een lichte overweging in aandelen hebben wij de putopties in de portefeuilles behouden. Voorzichtigheidshalve hebben wij de weging en de looptijd van de obligaties behouden, waarbij wij gebruik maken van de spanningen op rentevlak. Aandelen en andere risicohoudende activa Begin april verlaagden wij de weging van de zone Europa ex euro. Daarna verhoogden we marginaal de blootstelling aan de eurozone ten koste van de Verenigde Staten, die wij relatief duurder vinden qua waarderingen. Een paar dagen voor de Britse verkiezingen begin mei verlaagden we de blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk ten gunste van de Japanse aandelen. Er bestond immers onzekerheid over de uitslag, gezien de verkiezingsbelofte om een referendum te organiseren over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. De Japanse aandelen leken ons een goed alternatief gezien de winstverwachtingen en de omzetvooruitzichten. We merken op dat de Japanse markt van mei tot eind juni beter gepresteerd heeft dan die van het Verenigd Koninkrijk. In de loop van de maand mei verhoogden wij de posities in Europese small cap aandelen. Die zouden moeten profiteren van de economische heropleving van de eurozone. Midden juni maakten wij van de marktcorrectie die nog meer uitgesproken was voor de markten van de groeilanden gebruik om naar onze beoogde weging terug te keren door onze posities in het actieve beheer te versterken. Wij waren zeer tevreden over de eerder gekochte putoptie op de Euro Stoxx 50 en de S&P 500 en behielden ze in portefeuille. Wij herinneren eraan dat dit soort optie het recht geeft om een onderliggend actief, in dit geval de Euro Stoxx 50 of de S&P 500, te verkopen tegen een bepaalde uitoefenprijs op een vastgestelde datum. Het zijn activa die in waarde stijgen tijdens koersdalingen en de rol van buffer spelen tijdens marktcorrecties. Obligaties, andere obligatierisico s en korte termijn Voor de obligaties voerden wij een voorzichtig beleid door de duratie lager te houden dan op de obligatiemarkten. Wij behielden ook de geografische diversificatie die wij voorheen hadden doorgevoerd aan de hand van Amerikaanse en Noorse DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 7

8 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE OP 30 JUNI 2015 TOTAL OBLIGATIES (5,72%) Spreiding naar rating 1 * Spreiding per looptijd* Spreiding naar munt* AAA 11,12% AA 3,02% < 1 jaar 15,92% > 10 jaar 1,39% 5-10 jaar 10,48% A 10,13% Andere 42,17% EUR 39,83% Overige** 66,26% BBB 9,46% 1-3 jaar 37,50% 3-5 jaar 34,70% USD 18,00% 1 Een rating (credit rating) meet de kredietwaardigheid van een emittent en wordt toegekend door een ratingbureau (bijvoorbeeld Standard & Poor s, Moody s, Fitch). Ratingbronnen: Bloomberg Composite. Alle informatie betreffende de ratings is te vinden op de applicatie Bloomberg en bij de financiële dienst Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. * Op 100. ** Overige: niet-genoteerd en/of zonder rating, maar gelijkgesteld met obligaties met minstens een BBB-rating of meer. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 8

9 overheidsobligaties en van overheidsobligaties van de groeilanden in lokale munt. De spanningen op rentevlak in Europa hebben wij meermaals benut om onze posities in Italiaanse en Spaanse obligaties aan te vullen. Aan het eind van het tweede kwartaal verlengden wij ook de relatief geringe looptijd van de Italiaanse en Spaanse obligaties. Wij behielden de overweging in dollar in het tweede kwartaal, omdat wij ons wensten te wapenen tegen een slecht scenario in de eurozone. De beschikbare liquide middelen werden licht verminderd ten voordele van obligaties met gemiddelde looptijd en de vervaltermijnen van het commercial paper werden hernieuwd met de bedoeling het rendement van dat deel van de portefeuilles te optimaliseren. MACRO-ECONOMIE EN VOORUITZICHTEN In de Verenigde Staten is de economische groei in het eerste kwartaal 2015 met 0,2 % op jaarbasis gekrompen. Die tijdelijke zwakte was te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden en aan de stakingen in de havens van de westkust. De voorlopende indicatoren liggen nog altijd in lijn met een groei van meer dan 2 % voor het lopende jaar. De gezinsbestedingen, de belangrijkste component van het bruto binnenlands product, zouden gematigd moeten blijven toenemen. Ze worden immers gestimuleerd door betere voorwaarden op de arbeidsmarkt, lage olieprijzen, een geleidelijke stijging van de lonen en een verbetering van het consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen houdt stand en is in mei en juni zelfs licht gestegen. De bouwsector kan terugblikken op een goed tweede kwartaal. Het ondernemersvertrouwen, de nieuwe bouwwerven, de bouwvergunningen en de verkoop van bestaande woningen zijn immers allemaal indicatoren die verbeteren. De Fed blijft nog altijd haar inschikkelijk monetair beleid voeren. Alvorens de richtinggevende rente te verhogen, bestudeert de instelling drie indicatoren: evolutie van de arbeidsmarkt, inflatie en inflatievooruitzichten, en ontwikkelingen op de internationale markten zoals onder meer het Griekse probleem en de evolutie van de dollar ten opzichte van de belangrijkste munten van de geïndustrialiseerde landen. In de eurozone is het bruto binnenlands product met 1,5 % gestegen op jaarbasis tijdens het eerste kwartaal. De binnenlandse vraag is daarbij een ondersteunende factor. De voorlopende indicatoren zijn aan de beterhand, net als de kredietactiviteit. De lichte vertraging van de economische groei in Duitsland wordt gecompenseerd door een snellere groei in Frankrijk en Italië. In Italië heeft de groei positief verrast in het eerste kwartaal met een stijging van 0,3 % ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit kan worden verklaard door een sterkere binnenlandse vraag dankzij met name de stevige voorraadopbouw en het herstel van de investeringen. In Spanje leverde de netto-uitvoer opnieuw een licht positieve bijdrage; vooral de privéconsumptie en de investeringen droegen bij tot een versnelling van de groei: +0,9 % in het eerste kwartaal. In Japan zette de verbetering van de groei zich door, dankzij de gunstige voorwaarden op de arbeidsmarkt en stevige bedrijfswinsten in het eerste kwartaal. Toch blijft de economie kwetsbaar. De industriële productie kromp in de maand mei en de PMI index van de verwerkende nijverheid bevond zich in juni opnieuw in negatief terrein. Gezien de lage olieprijzen en de loonstijging zou de productie toch moeten blijven stijgen. Ook de export zou verder moeten toenemen, dankzij een zwakke yen en een geleidelijke heropleving van de wereldhandel. In de meeste Aziatische landen, met China als DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 9

10 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE OP 30 JUNI 2015 TOTAAL OBLIGATIES (5,72%) Activaspreiding* OVERHEIDSOBLIGATIES EN ERMEE GELIJKGESTELDE OBLIGATIES, IN EURO (0,71%) Spreiding per emittent* BEDRIJFSOBLIGATIES (0,79%) Sectorspreiding* Totaal obligaties 2,84% 2,84% Oostenrijk België Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro Bedrijfsobligaties 0,11% 2,35% 0,32% 1,28% Finland Frankrijk Duitsland Italië 10 Financiële diensten 10 ANDERE OBLIGATIERISICO'S (4,22%) Activaspreiding* Nederland Overige 15,73% Andere obligatierisico's 3,84% 3,60% Spanje Overige** Rendement (%) Rentegevoeligheid 1 Niet-euro 84,27% 1 Komt overeen met de gewijzigde duration: impact op de obligatiekoers van een schommeling van 1% in het rendement van de obligatie op de vervaldag. * Op 100. ** Inclusief supranationale en andere uitgevende landen. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 10

11 uitzondering, blijft de groei de goede richting uitgaan. Hij profiteert met name van de grotere binnenlandse vraag die aangezwengeld wordt door de arbeidsmarkt, de loonstijgingen en het expansief monetair beleid. Die landen profiteren ook van een toenemende vraag vanwege de Verenigde Staten en de eurozone. In India zet de heropleving zich door, zoals blijkt uit de groeicijfers. Ze blijft wel nog bescheiden en kwetsbaar. In China blijft de economie trager groeien en blijven de politieke en monetaire overheden maatregelen nemen om die trend te temperen. In juni heeft de centrale bank van China nog nieuwe maatregelen genomen op monetair vlak en heeft ze andermaal de rente verlaagd. Rusland bevindt zich in een recessie. De industriële productie daalt met bijna 5,5 % in het tweede kwartaal. Toch zou de activiteit in de tweede helft van het jaar kunnen verbeteren op voorwaarde dat de spanningen in Oekraïne niet verder oplopen. In Brazilië is de economische activiteit in april nog verder gedaald en is de arbeidsmarkt in mei blijven verslechteren. De werkloosheid bedraagt 6,7 % en de inflatievooruitzichten werden opwaarts herzien van 8 % naar 9 % voor het lopende jaar. Gezien de hoge inflatie heeft de centrale bank begin juni de richtinggevende rente nog met 0,5 % verhoogd tot 13,75 %, het hoogste peil sinds begin Het onderwerp dat de aandacht van de meeste beleggers heeft opgeëist en dat ook de komende maanden nog zal doen, is de Griekse kwestie. Zal Griekenland uit de eurozone stappen en wat zouden de gevolgen zijn voor zowel het land als voor de eurozone? Op dit ogenblik zijn verschillende scenario s mogelijk: een compromis tussen Griekenland en zijn schuldeisers, een behoud van Griekenland in de Europese Unie en een gedeeltelijke verlichting van de Griekse schuld, of een uitstap van Griekenland uit de Unie en de chaos die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het Griekse referendum over nieuwe bezuinigingsmaatregelen mondde uit in een meerderheid van nee-stemmen, wat de onzekerheid en de waarschijnlijkheid van een Grexit of uitstap uit de Monetaire Unie nog vergroot heeft. Griekenland en de andere landen van de eurozone hebben echter geen baat bij het invraagstellen van de grenzen van de Monetaire Unie, zodat we redelijkerwijs kunnen aannemen dat een overeenkomst zal worden gevonden. Wel moeten we aanvaarden dat het een moeilijk proces wordt, want bepaalde eisen zullen moeten worden opgegeven en men zal moeten durven spreken over een herstructurering van de Griekse schuld. Wij merken wel de volgende punten op. De rechtstreekse financiële en commerciële blootstelling van de eurozone aan Griekenland is beperkt. De perifere landen zijn weer de weg van de groei ingeslagen en beschikken over een overschot op de lopende rekening. De weerslag van een uitstap op het Griekse bbp en de waarschijnlijke chaos die dat zou veroorzaken, zullen een ontradend effect hebben op de andere landen. De ECB zal in elk geval de obligatiemarkt van de perifere landen ondersteunen. Zeer waarschijnlijk zullen nieuwe kwantitatieve versoepelingsmaatregelen worden ingevoerd als dat nodig zou zijn. Wij sluiten niet uit dat de aandelen- en obligatiemarkten de komende weken nieuwe turbulenties tegemoet gaan. Daarom handhaven wij een voorzichtige houding, ook al zijn volgens ons de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 11

12 SAMENSTELLING VAN DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE OP 30 JUNI 2015 I. Aandelen Belangrijkste beleggingen in aandelen per regio (op 100) Eurozone Europa ex euro Verenigde Staten Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Sanofi 3,29% Henderson Europe Small Cies Fund 7,31% TreeTop Convertible International 13,57% BNP Paribas 1,89% Novartis 5,80% Vanguard US Opportunities Fund 4,27% ING Groep 1,71% Nestle 3,29% Lm-Royce US Small Cap Opportunity 2,96% Axa 1,56% Roche 2,61% Treetop Global Opportunities 2,66% Volkswagen Preferred 1,55% ishares Stoxx Europe Small 200 2,60% Apple 1,46% Bayer 1,35% Vodafone Group 2,27% General Electric 1,21% Société Générale 1,28% Intl Consolidated Airlines Group 2,26% JPMorgan Chase 1,15% Banco Santander 1,25% HSBC 2,23% AT&T 1,03% Anheuser-Busch Inbev 1,25% Barclays 1,90% Procter & Gamble 0,99% Orange 1,22% BP 1,63% Citigroup 0,97% Totaal Top 10 16,35% Totaal Top 10 31,90% Totaal Top 10 30,26% DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 12

13 Belangrijkste beleggingen in aandelen per regio (op 100) Japan Groeimarkten Rest van de wereld Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Select Eq. Japan Multi Mgt 43,32% Select Eq. Em. Multi Mgt 17,88% Commonwealth Bank of Australia 3,67% Toyota Motor 3,62% SSGA Enhanced Em. Mkts Eq. Fund 15,23% Westpac Banking 2,95% Mitsubishi UFJ 1,58% Genesis Em. Mkts Fund 10,85% Royal Bank of Canada 2,75% Softbank 1,08% Aberdeen Em Mkts Smaller Cies Fund 7,85% Toronto-Dominion Bank 2,51% Honda Motor 1,04% Templeton Em. Mkts Invt Trust 3,10% Australia & NZ Bking Group 2,42% Sumitomo Mitsui Financial Group 0,97% Samsung Electronics 1,63% BHP Billiton 2,36% Fanuc Corporation 0,83% Morgan Stanley Em. Mkts Fund 1,41% National Australia Bank 2,21% Mizuho Financial 0,81% Taiwan Semiconductor Man 1,29% Bank of Nova Scotia 1,94% Canon 0,77% Tencent Holdings 1,21% Canadian National Railway 1,75% KDDI Corporation 0,77% China Mobile 0,97% Teva Pharmaceutical Industries 1,68% Totaal Top 10 54,79% Totaal Top 10 61,41% Totaal Top 10 24,25% DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 13

14 II. Andere risicohoudende activa III. Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro IV. Obligatierisico's en ermee gelijkgestelde risico's Effect % Totaal Effect % Totaal Effect % Totaal Carlyle US Partners V 23,61% Pantheon International 15,27% Phaunos Timber Fund Ltd 12,19% Carlyle Europe Partners III 11,48% 3i Eurofund V b 9,23% Optimum Immo II 5,33% Klepierre 4,56% Wereldhave 3,21% Fonciere Des Regions 2,35% Cofinimmo 2,32% Totaal Top 10 89,55% ishares Em. Gov. Bond Local Curr 23,59% SPDR Em. Gov. Bond Local Currency 22,40% Norwegian Govt T-Bill 09/ ,85% Norwegian Govt T-Bill 12/ ,82% US Treasury 1.5% 03/2019 7,74% Lyxor Em. Gov. Bond Local Currency 6,34% Italy Govt I/L 2.1% 09/2016 5,94% Italy Govt I/L 2.35% 09/2019 4,32% Totaal Top Soc Wallonne des Eaux 0% 03/ ,83% Cie du Bois Sauvage 3.8% 06/ ,92% Lloyds 4.625% 02/ ,44% ING Groep 4.75% 05/2017 9,99% BBVA Senior Fin 4.875% 04/2016 9,63% Royal Bk Scotland 4.75% 05/2016 9,60% JPMorgan Chase 6.3% 04/2019 8,86% General Electric 6% 08/2019 8,77% Nasdaq 5.55% 01/2020 8,45% Oversea-Chinese Bank 4.2% 11/2020 1,14% Totaal Top 10 99,63% DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 14

15 V. Liquide middelen Effect % Totaal USD 5,93% EUR -1,54% SGD HKD 0,07% GBP 0,15% JPY -0,20% Andere 2,02% GLOSSARIUM - Andere obligatierisico's: niet-overheidsobligaties van de eurozone met een eersteklas rating (investment grade). - Financiële structuren: deze post omvat de putopties. Totaal liquide middelen 6,43% De in dit verslag vermelde fondsen worden gecommercialiseerd in België, met uitzondering van de volgende fondsen: Vanguard US Opportunities, SSgA Enhanced Emerging Mkts Equity, TreeTop Global Opportunities, Select Equities Emerging Multi Mgt, Select Equities Japan Multi Mgt, ishares EURO STOXX Small, SPDR Barclays Emerging Mkts, ishare Emerging Mkts Local Government Bonds, db x-trackers MSCI Europe Small Cap, Pantheon International, Templeton Emerging Markets, TR European Growth, Phaunos Timber, Genesis Emerging Markets, Morgan Stanley Emerging Markets, Degroof Alternative FOHF Low, Degroof Private Renewable Energy, Degroof Private Renewable Energy II, Polunin Developing Countries Fund. DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 15

16 DEGROOF GLOBAL ISIS LOW B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 04/12/1990 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 83,04 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 756,60 ISIN-code LU Bloomberg-code ILK3238 LX Toetredingskosten - Max. 3%, onderhandelbaar Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max EUR) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Ja (25%) Informatie-uitwisseling verplicht Ja Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend 26/09/2014 Laatst uitgekeerde dividend 0,18 EUR Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 16

17 DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt tot gemiddeld is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 14/02/2012 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 62,88 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 823,89 ISIN-code LU Bloomberg-code DGIMLBA LX Toetredingskosten - Max. 3%, onderhandelbaar Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max EUR) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Ja (25%) Informatie-uitwisseling verplicht Ja Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend - Laatst uitgekeerde dividend - Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 17

18 DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau gemiddeld is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 04/12/1990 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 106,8 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 3.211,36 ISIN-code LU Bloomberg-code IMK3241 LX Toetredingskosten - Max. 3%, onderhandelbaar Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max EUR) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Ja (25%) Informatie-uitwisseling verplicht Ja Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend 26/09/2014 Laatst uitgekeerde dividend 0,03 EUR Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 18

19 DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau hoog is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 04/12/1990 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 89,88 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 608,41 ISIN-code LU Bloomberg-code IGK3013 LX Toetredingskosten - Max. Taks op beursverrichtingen (TOB) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Informatie-uitwisseling verplicht 3%, onderhandelbaar 1.32% (max EUR) Nee Nee Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend 22/09/2009 Laatst uitgekeerde dividend 0,65 EUR Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH KAPITALISATIE - 30 JUNI PAGINA 19

20 Bank Degroof Niet-geauditeerd kwartaalbeheersverslag BELGIË Bank Degroof Maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat Brussel T Van Putlei Antwerpen T Fleurusstraat Gent T Rue du Petit Piersoulx Gosselies T Runkstersteenweg Hasselt T Zoutelaan Knokke-Heist T President Kennedypark Kortrijk T Parc d'affaires Z. Gramme Sq. des Conduites d'eau Liège T Avenue de la Plante Namur T Les collines de Wavre Avenue Einstein Wavre T Degroof Fund Management Company Guimardstraat Brussel T Degroof Corporate Finance Guimardstraat Brussel T GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG Banque Degroof Luxembourg Zone d'activité La Cloche d'or 12, Rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg T Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Zone d'activité La Cloche d'or 12, Rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg T DS Lux - Degroof Insurance Brokerage Company Zone d'activité La Cloche d'or 12, Rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg T ZWITSERLAND Onze partner Landolt & Cie Chemin de Roseneck Lausanne T Place de Longemalle Genève T Rue des Vergers Sion T Rue du Grand Verger Martigny T Rue du Pas de l'ours Crans-Montana T Rue de la Poste Verbier T FRANKRIJK Compagnie Financière Degroof 44, Rue de Lisbonne Paris T Banque Degroof 44, Rue de Lisbonne Paris T Banque Degroof Family Office 44, Rue de Lisbonne Paris T Aforge Degroof Finance 44, Rue de Lisbonne Paris T Onze andere kantoren 28 bis, Rue des Jardins Lille T , Rue de la République Lyon T , Rue Saint-Anne Toulouse T SPANJE Privat Bank Degroof Avenida Diagonal Barcelona T Gran Vía 45, 1 (Despacho 103) Bilbao T Calle Montalbán 5, 1 B Madrid T Plaza del Ayuntamiento 26, 6, Puerta Valencia T Privat Bank Patrimonio Avenida Diagonal Barcelona T Wind Corporate Avenida Diagonal 453bis, Barcelona T HONG KONG Banque Degroof Luxembourg Hong Kong Representative Office 17/F Club Lusitano Building 16 Ice House Street Central, Hong Kong T blog.degroof.be

Degroof Global Isis Low *

Degroof Global Isis Low * Degroof Global Isis Low * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

Degroof Global Isis Low *

Degroof Global Isis Low * Degroof Global Isis Low * DISTRIBUTIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

Degroof Global Isis Medium Low *

Degroof Global Isis Medium Low * Degroof Global Isis Medium Low * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 september 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NOG STEEDS ONRUST De zomer was geen kalme periode

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013 Bescherming tegen inflatie met een echte internationale diversificatie Inflatiegerelateerde obligaties zijn een interessante diversificatie. Ze bieden niet alleen bescherming tegen inflatie, maar kunnen

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie