Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008"

Transcriptie

1 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB BS ) te beoefenen, RPR Brussel, BTW BE Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post OPTIMA SELECTION dat verbonden is met de contracten Post Optima INVEST met dezelfde aanvangsdatum als de hierna vermelde oprichtingsdatum van het fonds. Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Post OPTIMA SELECTION. Inschrijvingsperiode Er kan op de Post OPTIMA SELECTION ingeschreven worden van 1/09/2008 tot en met 04/10/2008, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. Oprichtingsdatum van het fonds Het fonds wordt samengesteld op 20/10/2008. Duurtijd van het fonds De duurtijd van het fonds is 8 jaar en 1 maand. Uitbetaling van het kapitaal bij leven De einddatum van het fonds is 20/11/2016. Het kapitaal bij leven zal worden betaald ten laatste op de 3 de bankwerkdag volgend op de einddatum, voor zover de formaliteiten voor de uitbetaling van het kapitaal, zoals beschreven in de algemene voorwaarden van de Post Optima INVEST, voldaan zijn. Beleggingsdoelstellingen De beleggingen van het fonds zullen georganiseerd worden met het oog op het bereiken van de volgende doelstelling: Bescherming van de netto premie, exclusief instapkosten en taks, op de einddatum van het contract; Een meerwaarde op de einddatum, gekoppeld aan de prestatie van een korf van 20 internationale aandelen met gelijke weging. Berekening van de meerwaarde Op het einde van het eerste en van het tweede jaar van het fonds wordt automatisch een klik van 7.50 % toegekend. Deze kliks zijn verworven op de einddatum. Vanaf het derde jaar wordt jaarlijks een klik toegekend in functie van de prestaties van de aandelenkorf. Dit gebeurt telkens op de jaarlijkse observatiedatum. De jaarlijkse observatiedata zijn: 30/10/2009 ; 29/10/2010 ; 31/10/2011 ; 31/10/2012 ; 31/10/2013 ; 31/10/2014 ; 30/10/2015 ; 31/10/2016. De bepaling van de jaarlijks toegekende klik gebeurt als volgt: Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 1

2 1. De berekening van de individuele evolutie van elk van de 20 aandelen van de korf ten opzichte van zijn startwaarde. De individuele evolutie van een aandeel wordt bepaald door de verhouding tussen enerzijds het verschil tussen de waarde van het aandeel op de observatiedatum en zijn startwaarde en anderzijds de startwaarde. Deze verhouding wordt uitgedrukt in procent en afgerond op 4 decimalen. De individuele evolutie die voor elk aandeel wordt weerhouden is geplafonneerd op 10%. Voor alle aandelen waarvan de individuele evolutie op de observatiedatum kleiner is dan 10%, wordt de werkelijke individuele evolutie weerhouden. De startwaarde van elk aandeel uit de korf wordt bepaald door zijn slotkoers op 20/10/2008. De waarde van elk aandeel op een jaarlijkse observatiedatum wordt eveneens bepaald door zijn slotkoers op deze observatiedatum. Als een beurs, waar aandelen uit de korf genoteerd zijn, waar rekening mee gehouden moet worden, gesloten is om een andere reden dan normale vakantie, op een observatiedatum, wordt de waarde van de aandelen uit de korf die door deze sluiting gevat zijn, bepaald door de slotkoers van de eerstvolgende beurswerkdag of, indien de beurs op deze dag eveneens gesloten is, door de schatting te goeder trouw van hun waarde op deze dag. 2. Berekening van de jaarlijkse prestatie van de aandelenkorf. De jaarlijkse prestatie van de aandelenkorf komt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de weerhouden individuele evoluties van alle aandelen uit de korf. De prestatie van de korf wordt uitgedrukt in procent en wordt afgerond op 2 decimalen. 3. Bepaling van de jaarlijks toegekende klik. De jaarlijks toegekende klik stemt overeen met de prestatie van de korf, maar kan niet negatief zijn. Iedere klik is verworven op einddatum. Wanneer de som van de toegekende jaarlijkse kliks 20% bereikt, worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch vastgesteld op 10%, wat ook de reële prestatie van de aandelenkorf moge zijn. De meerwaarde op einddatum wordt bepaald door de som van de 8 jaarlijkse kliks. Voorbeeld van de berekening van de meerwaarde Het voorbeeld hierna biedt geen enkele waarborg met betrekking tot toekomstige rendementen en werd enkel toegevoegd om de werking van het mechanisme van het product te illustreren. De in dit voorbeeld vermelde prestaties zijn dus fictief. Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 2

3 Startwaarde Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar Koers Weerhou- Koers Weerhou- Koers Weerhou- Reële Reële Reële eind jaar den eind jaar den eind jaar den evolutie evolutie evolutie 3 evolutie 4 evolutie 5 evolutie Aandeel ,0000% 9,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% 7,00% 109 9,0000% 9,00% 102 2,0000% 2,00% Aandeel ,0000% -4,00% 102 2,0000% 2,00% 105 5,0000% 5,00% Aandeel ,0000% 2,00% 99-1,0000% -1,00% 103 3,0000% 3,00% Aandeel ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% 91-9,0000% -9,00% Aandeel ,0000% 6,00% 109 9,0000% 9,00% 102 2,0000% 2,00% Aandeel ,0000% -6,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% -12,00% ,0000% 10,00% 99-1,0000% -1,00% Aandeel ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% 8,00% 91-9,0000% -9,00% 106 6,0000% 6,00% Aandeel ,0000% 10,00% 105 5,0000% 5,00% 97-3,0000% -3,00% Aandeel ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% -1,00% 109 9,0000% 9,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% -5,00% 78-22,0000% -22,00% 95-5,0000% -5,00% Aandeel ,0000% 10,00% 108 8,0000% 8,00% 100 0,0000% 0,00% Aandeel ,0000% 6,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% 8,00% 107 7,0000% 7,00% 89-11,0000% -11,00% Aandeel ,0000% 10,00% 98-2,0000% -2,00% ,0000% 10,00% Aandeel ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% ,0000% 10,00% Prestatie van de korf* nvt nvt 4,90% 5,25% 3,95% Jaarlijkse klik ** 7,50% 7,50% 4,90% 5,25% 10,00% * = rekenkundig gemiddelde van de weerhouden evoluties van elk van de 20 aandelen van de korf ** = ofwel de 2 automatische kliks, ofwel klik = prestatie van de korf met een minimum van 0%, ofwel klik = 10% indien de som van de voorafgaande toegekende kliks 20% bereikt Jaarlijkse klik Jaar 1 7,50% Jaar 2 7,50% Jaar 3 4,90% Jaar 4 5,25% Jaar 5 10,00% Jaar 6 10,00% Jaar 7 10,00% Jaar 8 10,00% Meerwaarde op einddatum = Som van de jaarlijkse kliks 65,15% In het hieronder gegeven voorbeeld bedraagt de meerwaarde, exclusief kosten en taksen, op de einddatum 65,15%. Voor een initiële netto-belegging van EUR, ontvangt de klant op de einddatum EUR, wat overeenkomt met een jaarlijks rendement, exclusief kosten en taksen, van 6,47%. Samenstelling van de aandelenkorf De aandelenkorf is samengesteld uit 20 internationale aandelen met ieder een gelijke weging. Ticker Description Industry Group BN FP Equity GROUPE DANONE Consumer Staples K UN Equity KELLOGG CO Consumer Staples KO UN Equity COCA-COLA CO/THE Consumer Staples NESN VX Equity NESTLE SA-REG Consumer Staples HNZ UN Equity HJ HEINZ CO Consumer Staples MC FP Equity LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Consumer discretionary CA FP Equity CARREFOUR SA Consumer Staples PHIA NA Equity PHILIPS ELECTRONICS NV Industrial AAPL UQ Equity APPLE INC Information Technology BELG BB Equity BELGACOM SA Telecommunication Services 7974 JT Equity NINTENDO CO LTD Information Technology NOK1V FH Equity NOKIA OYJ Information Technology UNA NA Equity UNILEVER NV-CVA Consumer Staples PG UN Equity PROCTER & GAMBLE CO Consumer Staples CL UN Equity COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Staples KBC BB Equity KBC GROEP NV Financials INGA NA Equity ING GROEP NV-CVA Financials ADS GY Equity ADIDAS AG Consumer discretionary Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 3

4 NKE UN Equity NIKE INC-CL B Consumer discretionary DAI GY Equity DAIMLER AG-REGISTRATED SHARES Consumer discretionary Beleggingspolitiek De beleggingen gebeuren hoofdzakelijk op korte termijn (deposito s en commercial paper) en in obligaties. Al deze beleggingen worden uitgedrukt in EUR. Bovendien gebeuren er ook beleggingen in afgeleide producten. Deze afgeleide producten bestaan uit de omwisseling (via swap-contracten gesloten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van het rendement van de hierboven vermelde beleggingen tegen de evolutie van de aandelenkorf. Spreiding van de activa Alle onderliggende activa zijn wereldwijd belegd. Beperkingen op de beleggingen Er worden geen leningen aangegaan. De beheerder zal de bepalingen uit de rubriek beleggingspolitiek respecteren. Wat gebeurt er indien één of meer van de aandelen verdwijnt? In geval van een openbaar overnamebod, een openbaar omwisselingsbod, een fusie of een overname, een splitsing van een aandeel of elke gelijkaardige gebeurtenis kan één of meer van de aandelen van de korf verdwijnen. In dat geval zou het aandeel vervangen worden door een nieuw aandeel.. Ofwel zal het aandeel vervangen worden door het aandeel van de nieuwe groep (bijvoorbeeld in geval van een fusie of overname) ofwel zal een aandeel worden gekozen uit dezelfde sector maar met gelijkaardige liquiditeit en kredietwaardigheid. Concreet, wanneer een aandeel uit de korf wordt vervangen, dan wordt voor het nieuwe aandeel een vervangingswaarde berekend. De vervangingswaarde van het nieuwe aandeel wordt bepaald in functie van een adequate ratio. De evoluties van de korf die reeds werden opgemeten op de vervaldagen (vóór de vervanging van een aandeel) blijven in ieder geval behouden. Enkel voor de evoluties die in de toekomst nog moeten berekend worden, zal rekening worden gehouden met deze vervanging. Wanneer ten gevolge van een faillissementsprocedure een aandeel niet meer genoteerd wordt zonder dat het vervangen werd, zal dit aandeel niet vervangen worden. De waarde van dit aandeel wordt beschouwd als zijnde 0 voor de bepaling van de individuele evolutie. Risicoklasse Om de verzekeringsnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar een risicoklasse voor elk beleggingsfonds. De risicoklasse van het fonds Post Optima SELECTION op 1/09/2008 wordt geschat op 3, op een schaal van «0» tot «6» (waarbij 6 overeenstemt met het hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en wordt minstens éénmaal per jaar opnieuw berekend. Type belegger Het fonds richt zich eerder tot de neutrale belegger. Uitgebreide overlijdensdekking De uitbreiding van de overlijdensdekking, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden van het contract, is van toepassing op dit fonds. Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 4

5 Afkoop van het contract De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van zijn contract vragen. De afkoop van het contract gebeurt door de omzetting in EUR van de eenheden van het beleggingsfonds die met het contract zijn verbonden. De afkoopmodaliteiten, onder andere de bepaling van de afkoopwaarde en de betalingsmodaliteiten van de afkoopwaarde, zijn beschreven in de algemene voorwaarden van de Post Optima INVEST. Tijdens de eerste vijf jaren bedraagt de afkoopvergoeding 1/12de van 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract, vermenigvuldigd met het aantal volledige maanden tussen de datum van uitwerking van de afkoop en de einddatum van het contract, met een maximum van 2,5% van de theoretische afkoopwaarde en een minimum van 75 EUR. Dit bedrag van 75 EUR wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. In afwijking van de algemene voorwaarden van de Post Optima INVEST, is echter geen afkoopvergoeding verschuldigd wanneer de afkoop uitwerking heeft meer dan 5 jaar na de inwerkingtreding van het contract. Scharnierdatum De scharnierdatum die wordt gebruikt om de koers te bepalen tegen dewelke de omzetting van de eenheden in EUR wordt uitgevoerd bij opzegging, afkoop of overlijden van de verzekerde, is de 5de laatste bankwerkdag van de maand. Interne overdracht Het is onmogelijk om een interne overdracht uit te voeren. Kosten a) instapkosten: 1,4%, aangerekend bovenop de nettopremie. b) taks op de verzekeringsverrichtingen: 1,1% 1 aangerekend bovenop de premie inclusief instapkosten. c) de maximale beheersvergoeding op jaarbasis: 1,70%. Deze wordt automatisch verrekend in de eenheidswaarde van het fonds. d) de verworven financiële marge op de beleggingen die niet worden omgewisseld tegen een positieve prestatie van de aandelenkorf. e) kosten veroorzaakt door de verwezenlijkte financiële transacties en door de huidige of toekomstige inhoudingen, taksen en belastingen. Beheerder Fortis Insurance Belgium Regels voor de waardering van de activa De waardering van de activa berust op de volgende regels: - voor de thesauriebeleggingen: de nominale waarde en de reeds gelopen interesten; - voor roerende waarden die genoteerd worden op een gereglementeerde markt: de laatst gekende koers; - in de andere gevallen: de waarschijnlijke realisatiewaarde, op voorzichtige basis geschat. Bovendien maakt de verworven financiële marge op de beleggingen die niet is omgewisseld tegen de evolutie van de aandelenkorf geen deel uit van de waardering van het fonds. Munt waarin de waarde van de eenheid berekend wordt De waarde van de eenheid wordt berekend in Euro (EUR). 1 Taks op de premie van 1,1% is verschuldigd wanneer de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is met gewone verblijfplaats in België. Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 5

6 Hoe wordt de waarde van de eenheid van het fonds berekend? De waarde van de eenheid van het fonds wordt op het ogenblik van de inwerkingtreding van het fonds, vervolgens de 1ste van elke maand en tenslotte op de einddatum van het fonds in EUR bepaald. Deze waarde is gelijk aan de waarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden dat op het ogenblik van de waardebepaling in het fonds aanwezig is. Het resultaat van deze deling wordt afgerond tot op een eurocent. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mag de verzekeraar de bepaling van de waarde van de eenheid tijdelijk opschorten: 1. Wanneer een beurs of een markt waarop een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waarop de deviezen waarin de waarde van de netto activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen; 2. Wanneer de toestand zo ernstig is dat de verzekeringsonderneming de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringsnemers of begunstigden van het beleggingsfonds ernstig te schaden; 3. Wanneer de verzekeringsonderneming niet in staat is fondsen te transfereren of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. Bij een substantiële opname van het fonds die meer dan 80% van de waarde van het fonds bedraagt of hoger is dan EUR. Het hierboven vermelde bedrag wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen geïndexeerd (basis 1988 = 100). In deze omstandigheden worden de inbrengen en de afhoudingen en meer in het algemeen alle verrichtingen die de omzetting van EUR in eenheden of van eenheden in EUR met zich meebrengen eveneens opgeschort. In geval van langdurige opschorting, zal de verzekeraar daarover in de pers of via andere gepaste kanalen berichten. De aldus opgeschorte verrichtingen zullen uitgevoerd worden, overeenkomstig de gebruikelijke procedure zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Post Optima INVEST, wanneer de waarde van de eenheid opnieuw kan worden bepaald. De verzekeringsnemer heeft recht op de terugbetaling van de tijdens deze periode van opschorting gestorte premies, verminderd met de sommen verbruikt voor de dekking van het verzekerd risico. De verzekeraar dient daartoe ten laatste de 3de bankwerkdag volgend op de datum waarop de storting werd verricht, een schriftelijke aanvraag van de verzekeringsnemer te ontvangen op zijn maatschappelijke zetel. De eenheden van het contract zijn niet verhandelbaar, dit wil zeggen dat zij niet aan derden kunnen worden overgedragen. De activa van elk fonds blijven eigendom van de verzekeraar die ze beheert in het uitsluitend belang van verzekeringsnemer en de begunstigden van het contract. Eenheidswaarde De eenheidswaarde wordt maandelijks genoteerd en louter ter informatie gepubliceerd in de Belgische financiële kranten. Deze informatie is ook beschikbaar in de kantoren van de Post. Overdracht van een fonds De verzekeraar kan op ieder ogenblik andere fondsen voorstellen die dezelfde kenmerken en dezelfde beleggingsstrategie vertonen. Hij behoudt zich het recht voor, bij uitzondering en zonder kosten, de waarde van de contracten in het fonds over te dragen naar een ander fonds dat dezelfde kenmerken en dezelfde beleggingsstrategie vertoont. In die gevallen zal de toepassing van deze maatregel onmiddellijk aan de verzekeringsnemer ter kennis worden gebracht. Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 6

7 Wat gebeurt er als het fonds vereffend wordt? De verzekeraar behoudt zich het recht voor dit fonds te vereffenen voor de voorziene einddatum. Dit zal meer bepaald het geval zijn wanneer het fonds niet meer toelaat of niet meer zal toelaten om een redelijk rendement te behalen, rekening houdend met gelijkaardige producten op de financiële markten, of wanneer de kans bestaat dat de verderzetting van het fonds niet meer kan gebeuren binnen een aanvaardbaar risico. Indien een fonds vereffend wordt, zal de verzekeringsnemer hiervan op de hoogte gebracht worden. Hij kan dan zijn keuze meedelen met betrekking tot de bestemming van de eenheden van dit fonds die met zijn contract zijn verbonden: hetzij de vereffening van de theoretische afkoopwaarde van het contract op basis van de door de eenheid bereikte waarde op de vereffeningsdatum van het fonds, hetzij een interne overdracht van de waarde van de eenheden op de vereffeningsdatum van het fonds, naar met beleggingsfondsen verbonden levensverzekeringscontracten bij Fortis Insurance Belgium of naar levensverzekeringscontracten die niet met beleggingsfondsen zijn verbonden, zoals vermeld in de mededeling die op dat moment zal gedaan worden. Onder deze omstandigheden wordt er geen vergoeding of uittredingstoeslag toegepast door de verzekeraar. Wijzigingen van het beheersreglement De verzekeraar behoudt zich het recht voor om dit beheersreglement aan te passen op voorwaarde dat belangrijke wijzigingen binnen een redelijke termijn aan de verzekeringsnemer worden meegedeeld, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De beleggingsdoelstellingen van het fonds kunnen echter niet gewijzigd worden. Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij leven 2 op einddatum van Post Optima SELECTION. Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar is roerende voorheffing van 15% verschuldigd 2. Daarnaast is er geen inkomstenbelasting verschuldigd op het kapitaal overlijden 2. Beschikbare informatie De eenheidswaarde van het fonds kan kosteloos verkregen worden in de kantoren van de Post. Jaarlijks ontvangt de verzekeringsnemer een gepersonaliseerde informatiebrief die onder meer het aantal en de waarde van de eenheden van het fonds die aan zijn levensverzekeringscontract zijn toegewezen, evenals inlichtingen met betrekking tot de prestaties van het fonds. 2 overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 1/07/2008 en onder voorbehoud van latere aanpassing Beheersreglement van het fonds Post Optima SELECTION geldig op 1/09/2008 7

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias Leven - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0662,

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie