ING Duurzame Ondernemingen Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Duurzame Ondernemingen Note"

Transcriptie

1 ING Duurzame Ondernemingen Note Beleggen in 17 duurzame ondernemingen 100% hoofdsomgarantie op einddatum, valutarisico afgedekt Looptijd 5 jaar

2 Duurzaam beleggen Duurzaam en sociaal verantwoord beleggen heeft inmiddels een warme belangstelling van beleggers variërend van particulieren tot pensioenfondsen. Naast economische afwegingen, zoals risico en rendement, vinden steeds meer beleggers het belangrijk dat de ondernemingen waarin zij beleggen ook een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsuitoefening nastreven én daar ook werkelijk naar handelen. Speciaal voor deze groep beleggers heeft ING Financial Markets de ING Duurzame Ondernemingen Note ontwikkeld. Deze Note kan eveneens geschikt zijn voor beleggers die alleen mogen of willen beleggen met hoofdsomgarantie. Dit kunnen o.a. instellingen en organen zijn binnen de (semi-)publieke sector. De Duurzame Ondernemingen Note biedt de kapitaalbescherming van een traditionele obligatie gecombineerd met de mogelijkheid van het hogere verwachte rendement van aandelen. Bovendien kent de Note naast de hoofdsomgarantie ook zekerheid ten aanzien van de wisselkoers. Een stijging van een aandeel met bijvoorbeeld 25% in een bepaalde valuta wordt in deze Note één op één vertaald naar een 25% stijging in euro s. De selectie De Duurzame Ondernemingen Note heeft een looptijd van 5 jaar. Het rendement is afhankelijk van de koersontwikkeling van een mandje dat bestaat uit 17 internationale aandelen. Deze aandelen zijn geselecteerd op basis van door ING bepaalde criteria, waaronder strenge duurzaamheidcriteria. De onderliggende waarde is een mandje ( Mandje ) dat bestaat uit aandelen van: ABB, Adobe Systems, Chevron, Henkel, Hennes & Mauritz, McGraw-Hill, Nokia, Novo-Nordisk, Royal Philips, Royal Bank of Scotland, Scottish & Southern Energy, State Street, Telenor, Toyota, Vestas Wind Systems, Wells Fargo en Whole Foods Market. In de bijlage staat een gedetailleerde uitleg over deze beursgenoteerde fondsen. Met de Note kunt u profiteren van een mogelijke koersstijging van de bovengenoemde aandelen. Hierbij wordt gekeken naar de waarde van het Mandje op 12 maandelijkse meetmomenten in het laatste jaar van de looptijd van de Note. Op deze wijze is het rendement niet meer afhankelijk van één meetmoment aan het einde van de looptijd.

3 Uitkering op einddatum Behalve vanwege het duurzame karakter is de Note ook bijzonder omdat er op einddatum een hoofdsomgarantie is. U krijgt dus altijd minimaal uw inleg op einddatum terug. Het rendement is afhankelijk van de procentuele stijging van het Mandje. U ontvangt op einddatum 100% inleg + (100% inleg x participatie x procentuele stijging Mandje) Voorbeeld: participatie 60% (indicatief) Koersrendement Mandje Uitkering op einddatum -10% 100% 0% 100% (=100% + 100% x 60% x 0%) 50% 130% (=100% + 100% x 60% x 50%) 75% 145% (=100% + 100% x 60% x 75%) Duurzaamheid selectiecriteria Criterium 1 Uitsluiting; een onderneming moet vrij zijn van substantiële betrokkenheid bij: kinderarbeid, mensenrechtenschendingen, wapenhandel, corruptie, milieudelicten, gokken, discriminatie, niet-duurzame bosbouw, onveilige werkomgeving, schendingen van sociale wetten & codes, bio-industrie, porno en tabak. Criterium 2 Duurzame en maatschappelijk verantwoorde producten/diensten; ondernemingen die voldoen aan criterium 1 en maatschappelijk verantwoorde producten/ diensten leveren, komen in aanmerking om te worden opgenomen in het Mandje van de Note. Criterium 3 Duurzaam en maatschappelijk verantwoord Waardeontwikkeling van Mandje versus benchmark mei 2006 (*) De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ondernemen; een onderneming die wel voldoet aan criterium 1, maar niet aan criterium 2, maar dat binnen zijn sector toch als (één van de) beste(n) presteert ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kan ook in aanmerking komen voor selectie. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen dient tot uitdrukking te komen in aantoonbare prestaties op het gebied van milieu, sociaal beleid en algemeen maatschappelijke criteria. Criterium 4 Verhandelbaarheid; de aandelen in de ondernemingen onder criteria 1-3 dienen verhandelbaar te zijn op een officiële aandelenbeurs. Criterium 5 Spreiding & rendement; de geselecteerde ondernemingen in het mandje van de Note zijn gespreid naar sector en landen. Uiteraard, zoals bij elke belegging vormt het verwachte rendement een minstens even belangrijke factor. Waardeontwikkeling van het mandje is historisch gezien erg gunstig De aandelen die opgenomen zijn in het Mandje hebben het de afgelopen 5 jaar uitstekend gedaan. Uit onderstaande grafiek is duidelijk op te maken dat de waardeontwikkeling van de index met het Mandje beter heeft gepresteerd dan de benchmark (MSCI Hedged World Index)*. Mandje De waardeontwikkeling van de 17 aandelen waaruit het Mandje is samengesteld is in de grafiek hiernaast uitgedrukt in een index*. Benchmark Gezien het internationale karakter van het Mandje is gekozen voor een vergelijkingsmaatstaf (benchmark) die ook bestaat uit internationale aandelen. De MSCI Hedged World Index is een internationaal veelgebruikte benchmark.

4 Sector en landenspreiding De beursfondsen in het Mandje kennen een spreiding naar diverse sectoren en landen. Daarin is een bepaalde weging aangebracht. Het Mandje bestaat ook uit een aantal nieteuro ondernemingen. Het valutarisico is afgedekt. Risico s Het rendement van de Note kan op einddatum 0% bedragen. In dit scenario ontvangt u op einddatum uw oorspronkelijke inleg terug. Beleggers in de Note ontvangen geen dividenden of interest. De hoofdsomgarantie is alleen geldig op einddatum. Tijdens de looptijd kan de waarde van de Note onder de garantiewaarde liggen. Door middel van uw belegging loopt u kredietrisico op ING Bank NV (Aa2/AA). De aandelen in het Duurzame mandje worden niet aangepast gedurende de looptijd van de Note, behoudens hetgeen hierover is voorzien in de prospectus. Voordelen Beleggen in duurzame ondernemingen. Hoofdsomgarantie op einddatum. Aandelen zijn gespreid naar diverse landen en sectoren. Het valutarisico is afgedekt. Overzichtelijke vaste looptijd van 5 jaar. Deze Note is alleen bedoeld voor beleggers met een beleggingsprofiel dat aansluit bij het risicoprofiel van dit product. Aanbevolen wordt dat u zich hierover laat informeren door uw beleggingsadviseur. Weging van elk fonds binnen het mandje ABB Ltd 6,00% Adobe Systems Inc 6,00% Chevron Corp 7,00% Henkel KGaA 7,00% Hennes & Mauritz AB 7,00% McGraw-Hill Inc 7,00% Nokia OYJ 5,00% Novo-Nordisk A/S 4,00% Royal Philips Electronics NV 6,00% Royal Bank of Scotland 7,00% Scottish & Southern Energy Plc 4,00% State Street Corp 7,00% Telenor ASA 4,00% Toyota Motor Corp 8,00% Vestas Wind Systems A/S 4,00% Wells Fargo & Co 7,00% Whole Foods Market Inc 4,00% Geografische spreiding (gewogen) Denemarken 8,00% Duitsland 7,00% Finland 5,00% Japan 8,00% Nederland 6,00% Noorwegen 4,00% Verenigd Koninkrijk 11,00% Verenigde Staten 38,00% Zweden 7,00% Zwitserland 6,00% Weging naar sector Consumer Discretionary 28,00% Consumer Staples 11,00% Energy 7,00% Financials 21,00% Health Care 4,00% Industrials 10,00% IT 11,00% Telecom Services 4,00% Utilities 4,00%..mate van duurzaamheid getoetst aan duidelijke criteria Kosten De uitgifteprijs van de ING Duurzame Ondernemingen Note bedraagt 100%. In de uitgifteprijs zijn éénmalige distributieen structureringskosten voor de belegger verwerkt. Deze kosten bedragen eenmalig 3% van de nominale waarde. Dagelijks verhandelbaar De Notes zijn niet genoteerd aan een beurs, maar ze zijn wel dagelijks verhandelbaar. ING Bank NV zorgt onder normale omstandigheden voor een liquide markt.

5 BIJLAGE: beursgenoteerde aandelen ABB Ltd; Zwitserland Industrials ABB is een internationaal opererende onderneming op het gebied van elektrotechniek, aandrijvingsystemen en gerelateerde technische en financiële diensten. ABB heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen gedaan om de milieudruk te verminderen. Ondermeer door de afvalproductie terug te brengen, uitstoot van gassen te reduceren en het energieverbruik terug te dringen. Het sociale beleid is zeer sterk gericht op de arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongelukken. ABB heeft duidelijke richtlijnen voor het voorkomen van corruptie en een uitgebreide gedragscode voor haar leveranciers die de nodige eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden en milieuprestaties. ABB is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en Dow Jones Sustainability index. Aandelenkoersen (lokale valuta) 31/01/ /04/2006 (Bron: Bloomberg) Adobe Systems Inc; Verenigde Staten IT Adobe is bekend van ondermeer het software pakket waarmee documenten in PDF format kunnen worden gezet. Het bedrijf heeft een actief personeelsbeleid waarbij diversiteit, inspraak, e.d. een belangrijke rol spelen. Adobe is opgenomen in diverse duurzaamheidindices, waaronder de FTSE4Good, Dow Jones Sustainability index en bovenal is het ook opgenomen in DSI-400 index, een van de oudste (Amerikaanse) duurzaamheidindices. Chevron Corp; Verenigde Staten Energy Chevron is één van de grootste producenten en distributeurs van olie en gas (producten). Zoals alle grote oliemaatschappijen heeft Chevron een uitgebreid milieuzorgsysteem opgezet voor haar activiteiten. Het bedrijf wil Better than the Best zijn op milieugebied. Het management wordt verantwoordelijk gehouden en afgerekend middels een score card systeem voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen op de gebieden van veiligheid en milieuprestaties. Op sociaal gebied is beleid ontwikkeld waarin medewerkers en de waarden waaraan deze zich houden centraal staat. Door het onderschrijven van de Global Sullivan Principes belooft het bedrijf zich te onthouden van corruptie en de mensenrechten te respecteren. Henkel KGaA; Duitsland Consumer staples Henkel is een internationale producent van huishoudelijke artikelen zoals wasmiddelen, cosmetische verzorgingsproducten en hechtingsmaterialen. Henkel heeft een uitgebreid systeem om haar duurzaamheidprestaties te verbeteren. Daarnaast ontplooit Henkel tal van sociale activiteiten binnen en buiten de onderneming. Henkel is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en de Dow Jones Sustainability Index. Hennes & Mauritz; Zweden Consumer discretionary H&M is een internationale modeketen met vestigingen in 22 landen. H&M is zich terdege bewust van het feit dat het actief is in een sector waarin het risico van kinderarbeid en andere misstanden groot is. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen zulke misstanden bij haar leveranciers te voorkomen en/of te verhelpen. H&M is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en Dow Jones Sustainability index.

6 BIJLAGE: beursgenoteerde aandelen McGraw-Hill; Verenigde Staten Consumer discretionary McGraw-Hill is een internationale uitgever en is verder actief op diverse mediagebieden zoals boeken, tijdschriften, software en online-data diensten en televisie-uitzendingen. De onderneming heeft een sterke focus op duurzaamheid binnen haar bedrijfsvoering en ten opzichte van al haar stakeholders. McGraw-Hill is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en DSI-400 index. Nokia OYJ; Finland IT Nokia is een internationale producent van multimedia en hardware voor o.a. mobiele telefoons. Nokia heeft een sterke focus op duurzaamheidonderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden en milieubeleid, zowel intern als extern met haar leveranciers. Nokia is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en Dow Jones Sustainability index. Novo-Nordisk A/S; Denemarken Health care Novo-Nordisk is een internationaal opererende farmacie-onderneming. De onderneming is gespecialiseerd in diabeteszorg en hormoon vervangende therapieën. Novo Nordisk heeft een sterke focus op duurzaamheid, dat zich onder meer uit op sociaal- en milieugebied. Novo-Nordisk is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en de Dow Jones Sustainability index. Royal Philips Electronics NV; Nederland Consumer discretionary Philips is een internationale producent van consumentenelektronica. Philips heeft uitgebreide milieu en sociale programma s waarin maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen centraal staan. Philips is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en de Dow Jones Sustainability index. Royal Bank of Scotland; Verenigd Koninkrijk - Financials RBS is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankproducten, verzekeringen en andere financiële activiteiten. RBS heeft diverse milieubeleidsverklaringen onderschreven en past deze toe in haar beleid. Ook is nagenoeg binnen de gehele organisatie een milieuzorgsysteem ingevoerd dat werkt met interne en externe audits. RBS heeft een actief gelijke kansen beleid voor werknemers en behoort tot Britain s Top Employers. Een duidelijke gedragscode is ingevoerd die fraude en corruptie volmondig afkeurt. Scottish & Southern Energy Plc; Verenigd Koninkrijk - Utilities De onderneming voorziet particulieren en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk van elektriciteit en gas. Scottish & Southern Energy investeert in alternatieve vormen van energie. Daarnaast is er binnen de onderneming een sterke focus op duurzaamheid en milieu. De onderneming is opgenomen in de FTSE4Good duurzaamheidindex.

7 BIJLAGE: beursgenoteerde aandelen State Street Corp; Verenigde Staten - Financials State Street is één van de grootste internationale financiële dienstverleners met institutionele klanten, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. State Street staat bekend als goede werkgever (goede voorzieningen voor het combineren van zorgtaken en werk, speciale voorzieningen voor kinderen van werknemers, actief beleid ten aanzien van gelijke kansen). State Street is één van de ondersteuners van het Carbon Disclosure Project. Dit project van grote beleggers/financiële instellingen vraagt aan de grootste bedrijven ter wereld om het klimaatprobleem serieus te nemen en aan te geven welke maatregelen zijn genomen om dit probleem aan te pakken. State Street is opgenomen in de FTSE4Good duurzaamheidindex. Telenor SA; Noorwegen Telecom services Telenor levert telefoondiensten en IT systemen. Het bedrijf opereert zowel in Noorwegen als internationaal. Telenor heeft een sterke focus op duurzaamheid, die zich o.a. uit in haar omgang met stakeholders en sociaal beleid. Telenor is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en de Dow Jones Sustainability index Toyota Motor Corp; Japan Consumer discretionary Toyota produceert, verkoopt, leased en repareert personenauto s, vrachtauto s, bussen en de daaraan gerelateerde onderdelen en producten. Toyota is binnen haar branche een voorloper op milieugebied (milieuvriendelijke technologie in de Toyota Prius). Toyota is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en de Dow Jones Sustainability index. Vestas Wind Systems; Denemarken - Industrials Vestas Wind Systems is een internationale marktleider op het gebied van windtechnologie, zoals windturbines en windmolens. Vestas Wind Systems levert een grote bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. De onderneming is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTSE4Good en Dow Jones Sustainability index. Wells Fargo & Company; Verenigde Staten Financials Wells Fargo & Co is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankproducten, verzekeringen en andere financiële activiteiten. Banken kunnen indirect betrokken zijn bij duurzame kwesties zoals milieu of corruptie. Wells Fargo wil hierin een duidelijk standpunt innemen door beleid hiervoor goed in de organisatie te verankeren. In haar gemeenschapsbeleid stimuleert Wells Fargo het eigen huizen bezit voor de lage inkomens groepen met speciale programma s. Whole Foods Market Inc; Verenigde Staten Consumer staples Whole Foods Market is werelds grootste keten van supermarkten met biologische en gezonde voeding. De onderneming heeft meer dan 180 vestigingen in Noord Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming is opgenomen in duurzaamheidindices als de FTS E4Good, Dow Jones Sustainability index en DSI-400.

8 Belangrijkste kenmerken van de ING Duurzame Ondernemingen Note Uitgevende instelling ING Bank NV (Aa2/AA) Uitgifteprijs 100% Nominale waarde EUR Garantiewaarde 100% Looptijd 5 jaar Startdatum 7 juli 2006 Einddatum 8 juli 2011 Onderliggende waarde Mandje van 17 internationale aandelen ABB, Adobe Systems, Chevron, Henkel, Hennes & Mauritz, McGraw-Hill, Nokia, Novo-Nordisk, Royal Philips Electronics, Royal Bank of Scotland, Scottish & Southern Energy, State Street, Telenor, Toyota, Vestas Wind Systems, Wells Fargo & Co en Whole Foods Market Participatiegraad 60% (indicatief) Definitieve participatie wordt bepaald op 14 juni Deze wordt gepubliceerd op Startwaarde Index 7 juli 2006 Eindwaarde Index Gemiddelde van waarden op elke 5e werkdag van de laatste 12 maanden t/m 5 juli 2011 Inschrijving Kosten Notering 14 juni t/m 5 juli 2006, uur (behoudens vroegtijdige sluiting) 3,00% éénmalig; reeds in de uitgifteprijs verwerkt Geen De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Disclaimer Gedurende de looptijd kan de waarde van deze Note onder de garantiewaarde liggen, beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat bij tussentijdse verkoop de garantiewaarde mogelijk niet ontvangen wordt. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor de toekomst. Verschillende rechtspersonen die allen onderdeel uitmaken van ING Groep, treden in het kader van het onderhavige product op als structureerder en uitgever van het product, distributeur, garantsteller en marktonderhoudende partij. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal, of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. Een aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico's verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico's alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij het samenstellen aanvaardt zij geen aansprakelijkheid van de juistheid van de informatie en gegevens in deze brochure. Aan de uitgifte van de Note zijn provisiekosten verbonden. Deze provisiekosten zijn reeds in de uitgifteprijs verwerkt. Met uw belegging in de Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. als uitgever van de Note. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie