* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse"

Transcriptie

1 Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan PN Veldhoven Tel.: of Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag bijeenkomst : WPZo Datum bijeenkomst : Aanwezig: WPZo: F. Berentsen, E. den Brok, A. Couwenberg, J. Couwenberg, H. Kuipers, J. Luining en D. Teunissen. BC/WG leden: C. Koeling en P. Peters. Gast: A. van Best (Beleidsmedewerker), H. van Hugten (Opbouwwerker), G. de Jong (Projectleider projectburo), A. van Rossen (Adviseur vastgoedbeleid Aert Swaens), R. Selier (Directeur Brabavast), J. Tops (Wethouder) en R. Weijers (Relatiebeheerder Aert Swaens). Geïnteresseerde Zonderwijkers: L. Adams, A. Baselmans, T. Boogers, R. van Bourgondiën, M. Driessen, Dijkstra, S. Groenen, W. Habing, H. Jansen, G. van Maanen, W. van de Meer, J. Roosen, Schoofs, Soetens, Theuns, Vennix, W. Verbruggen, A. Vermeulen, J. en L. Vermeulen plus doventolk, G. Verwimp en 4 onbekenden. Afgemeld: J. van Amerongen, W. Eikelboom (Eikplan architecten), J. van Kemenade, F. de Ruijter en S. van der Velden. Afwezig: N.v.t. Vorige bijeenkomst : Volgende bijeenkomst : Maandag uur 't Tweespan 1) Opening Welkom aan allen. Een bijzonder woord van welkom aan: BC/WG leden, gasten en geïnteresseerde Zonderwijkers. Afhandeling agendapunten hebben mogelijk in n andere volgorde plaatsgevonden. 2) Notulen Wijkplatform Zonderwijk WPZo dd Notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Acties: WPZo Actualisering wijkvisie Zonderwijk. Zie agendapunt 5 Schatgraven in Zonderwijk. WPZo WPZo staat genoteerd als kandidaat burgerparticipatie Brede School Midden. Hopelijk tijdig geïnformeerd. WPZo Wervingsbijeenkomst m.b.t. doorstart wijkblad zal begin 2009 plaatsvinden in samenwerking met gemeente. Wijkblad is belangrijk, zeker nu er zoveel grote dingen staan te gebeuren in Zonderwijk waar de bewoners van op de hoogte moeten zijn t.b.v. vertrouwen, voldoende draagvlak en sociale betrokkenheid. WPZo Verzoek / reactie m.b.t. invulling fysiek budget 2008 nog niet geheel afgehandeld. WPZo Wederom begrip hebbende voor hoge werkdruk gebiedsopzichter vinden wij het toch onprettig om met gemaakte afspraken nog steeds géén reactie ontvangen te hebben over op- en/of aanmerkingen vastgelegd tijdens onze jaarlijkse voorjaarsafstemming speelterreintjes in maart plus wijkrondgang in april WPZo Afstemming omtrent blijvende presentatie Her-inrichting verblijfsgebied in ontmoetingscentrum t Tweespan en deze ook voorzien van de nodige actiefoto s heeft helaas nog niet plaatsgevonden. WPZo Nog steeds in afwachting op reactie aangaande Reclamebeleid sandwichborden. Kenmerk WPZo Evaluatie her-inrichting verblijfsgebied Zonderwijk-Zuid fase I zal begin 2009 plaatsvinden. WPZo Voorbereidingen multiculturele wijkdag Zonderwijk 2009 zijn volop in gang. 3) Mededelingen/ ingekomen stukken * Jos Kox heeft aangegeven te stoppen als vast wijkplatformlid en blokcoördinator Arcturus. Wij danken Jos voor zijn inzet. * Wij hebben Piet Mijs bereidt gevonden de openstaande post als blokcoördinator Arcturus in te vullen. Wij danken Piet en hopen dat hij zijn gebied naar ieders tevredenheid kan vertegenwoordigen. Team is weer compleet. * 20/10-08 Gemeente: Ontwerp-structuurvisie Zilverackers. Ter inzage van 17/10 tot 28/11-08 (6 weken). * 21/10-08 Architect Eikplan: Kleurenbrochure nieuwbouwplannen winkelcentrum Mira. * 21/10-08 Gemeente: Planning voorzittersoverleg 2009 Veldhovense wijkplatforms (02/03, 15/06, 07/09 en 23/11-09). * 24/10-08 Architect Eikplan: Inschakeling Anti-kraak -organisatie i.v.m. terugkerende vernielingen rond winkelcentrum Mira. * Diverse afstemmingen betreffende geplande opschoondag middengebied Zonderwijk dd. 22/ * Diverse afstemmingen over aanvullende maatregelen Pegasus aangaande her-inrichting Zonderwijk-noord fase II. * 28/10-08 Gemeente «-» WPZo: Wijkaanpak Zonderwijk. Informatiestuk ter informatie verzonden aan gemeenteraad. * GBV-Info jaargang 18 2 e uitgave 2008 * 29/10-08 Verslag 1 e Brainstormsessie Wijkdag Zonderwijk 2009 gehouden op 28/ * 29/10-08 Uitnodiging via blokcoördinatoren v.w.b. deelname Winter Zonderwijk - lampionnenoptocht (19/12-08). * 30/10-08 Gemeente: Verzoek tot opgave planning openbare bijeenkomsten wijkplatforms * 30/10-08 Gemeente / Aert Swaens: Toelichting Wijkaanpak Zonderwijk d.m.v. project Schatgraven in Zonderwijk. * 30/10-08 Gemeente: informatieavond betreffende realisatie breedtesportterrein in park tussen t Look en zonderwijk. * 30/10-08 Bewoner W20 -» WPZo: CC. brief gemeentelijke reactie op: Uitwerkingsnotitie wijkbeheer Recent een project gestart. Voorjaar 2009 kan mogelijk meer duidelijkheid verstrekt worden. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc1 / 6 22 december 2008

2 * 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse buurtverenigingen Aquila en De Arck. * 01/11-08 WPZo -» Gemeente: Reactie op ontwerp-structuurvisie Zilverackers n.a.v. schijven dd. 20/ * 01/11-08 WPZo -» Gemeente: Aanmelding Kerstactiviteit WPZo Winter Zonderwijk - lampionnenoptocht (19/12-08). * 03/11-08 WPZo «-» SZB: Gedachte-uitwisseling omtrent wijze van afstemming tussen Stichting Zonderwijk Belangen incl. Ontmoetingscentrum t Tweespan enerzijds en WPZo anderzijds. Positief gesprek tussen DB s. * 04/11-08 Gemeente: Schatgraven in Zonderwijk incl. persbericht hier aangaande. * 04/11-08 Stimulans: Aanbod vrijkaartjes try-out Veldhovens revue 11/12-08 voor WPZo-leden als dank voor inzet. * 04/11-08 Gemeente: 1 e nieuwsbrief Schatgraven in Zonderwijk welke verspreid gaat worden in de wijk. * 04/11-08 Gemeente: Akkoord detailafstemming omtrent optimalisatie communicatie n.a.v. op 22/09-08 gemaakte afspraken. * 04/11-08 Gemeente: Uitnodiging inloopbijeenkomst omtrent ontwerp-structuurvisie Zilverackers dd. 18/ * Één zienswijze op projectbesluit Mira ingebracht door woonbedrijf SWS.Hhvl (projectontwikkelaar Kasteel Zuyderwijck. * 06/11-08 Gemeente: WPZo genoteerd als kandidaat burgerparticipatie Brede School Midden. * 08/11-08 WPZo-team bijeenkomst t.b.v. teambuilding. Bijeenkomst voldeed aan verwachtingen en voor herhaling vatbaar. * Dank aan Winkelcentrum Mira voor de fles wijn aangeboden aan elk WPZo-teamlid als dank voor hen inzet in * 09/11-08 WPZo -» SZB: Verslag afstemming onderlinge samenwerking SZB «-» WPZo gehouden op 03/ * 10/11-08 Stimulans: Nieuwsbrief nr.22-november * 13/11-08 Gemeente: Verslag informatiebijeenkomst herontwikkeling winkelcentrum Mira gehouden op 16/ * 14/11-08 Gemeente: Uitnodiging bijwonen debat over ruimtelijke-structuurvisie Veldhoven tijdens SOOW dd. 25/ * 14/11-08 Gemeente: Reparatiebesluit: Goedkeuring bestemmingsplan Zonderwijk 2005, perceel Sondervick 49. * 16/11-08 WPZo -» Gemeente: Update WPZo-team 2009 incl. deelnemers aan jaarafsluiting wijkbeheer. * 16/11-08 Aert Swaens «-» WPZo: Voorafstemming over aanpak dialoog met hangjongeren Zonderwijk. Win-win situatie. * 16/11-08 WPZo -» Gemeente, professionals en pers: Uitnodiging opschoondag middengebied Zonderwijk dd. 22/ * 16/11-08 WPZo -» SZB: Verzoek tot aanpassing WPZo-gegevens op web-log t Tweespan. * 18/11-08 Stimulans: Aanmelding Eritreese vrijwilliger voor hulp bij opschoondag. Ook interesse als barhulp t Tweespan. * 18/11-08 Inloopbijeenkomst ontwerp-structuurvisie Zilverackers in raadzaal van het gemeentehuis. * 18/11-08 Gemeente: Agenda voorzittersoverleg (03/12-08). * 18/11-08 Gemeente: Agenda spelregels wijkplatforms (16/12-08). Bijlage: Democratisch functioneren * 20/11-08 Gemeente: uitnodiging overleg her-inrichting speelterreintje Pegasus (03/12 -» 04/12-08). * Diverse afstemmingen tussen bewoners omtrent gewenste overlegdatum over her-inrichting speelterreintje Pegasus. * 21/11-08 Afsluiting wijkbeheerjaar 2008 (Genodigden). Geboorte wijklied wijkbeheer. * 22/11-08 Opschoondag middengebied Zonderwijk met veel belangstelling van o.a. gemeente, Aert Swaens en pers. * 22/11-08 Evaluatie opschoondag middengebied Zonderwijk (22/11-08). * Diverse positieve media-berichten over opschoondag middengebied Zonderwijk (Verzoek WPZo als pilot gemeente). * 24/11-08 Verslag 2 e Brainstormsessie Wijkdag Zonderwijk 2009 gehouden op 20/ * 24/11-08 Gemeente: Kadernota Sport Veldhoven: een sport hoger. * 28/11-08 Gemeente: CC. schrijven aan bewoners Mercurius en Sondervick aangaande parkeerproblematiek ( ). * 02/12-08 Gemeente: Stimuleringsmaatregel Automatische Externe Defibrillatoren incl. persbericht en aanvraagformulier. * 02/12-08 Gemeente: Raadsbrief structuurvisie Zilverackers ( ). Bevestiging ontvangst schrijven dd. 31/ december als voorstel Behandeling door college van B&W in raadvergadering op agenda. * 04/12-08 Overleg omtrent her-inrichting speelterreintje Pegasus. Afrondende vervolggesprek midden januari 09 gepland. * 04/12-08 Gemeente: Verzoek WPZo-input voor nieuwsbrief wijkbeheer uitgave Kerst 08. Wegens tijdgebrek nog géén reactie. * Diverse afstemmingen betreffende ontwikkelingen rond nieuwbouwprojecten Mira en Kasteel Zuyderwijck. * 05/12-08 WPZo -» Gemeente: Verzoek aanwezigheid wethouder Tops en/of andere gemeenteambtenaren tijdens WPZo dd. 15/12 v.w.b. agendapunt Mira en Kasteel Zuyderwijck. * 05/12-08 WPZo -» Brabavast: Verzoek aanwezigheid tijdens WPZo dd. 15/12 v.w.b. agendapunt Kasteel Zuyderwijck. * 05/12-08 WPZo -» Aert Swaens: Verzoek aanwezigheid tijdens WPZo dd. 15/12 v.w.b. agendapunt Schatgraven. * 05/12-08 Architect Eikplan: W. Eikelboom meldt af voor 15/12 en actuele status nieuwbouwplannen winkelcentrum Mira. * P17: Diverse communicatieuitwisseling betreffende parkeerproblematiek Planetenlaan-noord. * 06/12-08 Stimulans: Nieuwsbrief nr.23-december Vrijwilligersavonden voor Veldhovense vrijwilligers: ZA 31/01, ZO 01/02 en MA 02/ * 08/12-08 SZB: Verzoek aanpassing WPZo-gegevens op web-log t Tweespan doorgevoerd. * 08/12-08 Gemeente: Concepttekst algemene folder wijkbeheer. Verzoek om inhoudelijke reactie. * 11/12-08 Veldhovense revue Try-out musical Groeten uit Veldhoven aan zee. * 12/12-08 Gemeente: Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting Veldhoven donderdag 08/01-09 v/a uur Theater De Schalm. * Diverse correspondentie met WP- commissie- en werkgroepleden, overige wijkplatforms, organisaties, personen en media. E.e.a. ligt voor geïnteresseerden ter inzage bij het correspondentieadres. Veel van bovenstaande informatie is eveneens te raadplegen via internet op pagina 4) Stand van zaken m.b.t Her-inrichting verblijfsgebied: Op Actie WPZo wordt vrij weinig schriftelijke reactie ontvangen. MvdB O25 25/10: iedereen klaagt dat de trottoirs ongelijk liggen en niet aansluiten op de inritten etc. Ook vragen er veel naar de paden aan de achterkant en een eventuele drempel bij de speeltuin omdat er ontzettend hard gereden wordt. Verder heeft men nog géén opvolging gezien v.w.b. aanvulling speelzand in zandbak speelterreintje aan de Orion. Reden: Er zat al niet veel meer in, maar nu (±15/09) hebben D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc2 / 6 22 december 2008

3 werklui die aan de straat bezig waren er ook nog een paar kruiwagens uit gehaald. dus...nu is het helemaal niks meer. Zie mail WPZo dd. 15/09 en ontvangstbevestiging dd. 17/09 melding Zandbak Orion bijvullen. Kenmerk B Vervolgens waren in de Orion de trottoirs mooi bestraat, en toen werd de glasvezel gelegd! De bestrating is erg slecht hersteld. WPZo zal begin 2009 evaluatierapport fase I opstellen en aan gemeente aanbieden. Dus tot 01/01-09 op- en/of aanmerkingen bewoners nog welkom. Hierbij naast vermeldingen in vorig verslag enkele aandachtspunten: Ondanks gemaakte afspraken heeft gemeente bewoners Mercurius en Sondervick schrijven (28/ ) toegezonden aangaande parkeerproblematiek met andere strekking als afgesproken. Verder is vorige week gestart met aanplant waarbij men helaas eerst begonnen is met plantvakken in de Mercurius wetende dat daar nog parkeervakken aangelegd moeten worden?! In afwachting verkeersbesluit. Nu kan er weer veel onnodige verwarring ontstaan. Verzoek: snelle realisatie afspraak zijnde parkeerverbod zuid-zijde en extra parkeervakken plus borden t.b.v. parkeerverbod i.p.v. gele trottoirbanden. Bij navraag bleken alle aangeschreven bewoners gereageerd te hebben waarbij enkel bewoner Sondervick 12 tegen was. Overige spraken voorkeur uit voor parkeerverbod zuidzijde Mercurius zoals voorgesteld door WPZo. Graag ook aandacht voor extra parkeervakken waarover niets in de brief vermeld stond. Hierdoor wordt ook tegemoetgekomen aan bezwaar Sondervick 12. Maak het verkeersbesluit snel van kracht zodat de veiligheid beter wordt. Ook willen wij gemeente verzoeken na te gaan of bomen wel op gewenste plek staan of enkel volgens tekening?! Reden: nieuwe boomaanplant onder bestaande (Bv. Mercurius) Ook stelt WPZo het op prijs extra aandacht te besteden aan grondkwaliteit plantvakken. Nu bij uitstek de mogelijkheid om hieraan iets te doen. Tijdens rondgang constateren wij ons inziens n minimale grondverbetering. Wij verwachten dat dit zal leiden tot ongewenste groenvoorziening mede gezien huidige slechte grondkwaliteit. (Zie ook invulling fysiek budget vorig verslag). Het asfalt van enkele garage terreinen is vervangen door stenen (anders afgewerkt dan de planning was). Het zou wel zo netjes geweest zijn als dit aan de eigenaren gemeld was. Reden: dikte van oude asfalt was dunner als verwacht waardoor keuze A) geheel vernieuwen incl. ondergrond of B) stenen. Gemeente heeft gekozen voor variant B) omdat A) zeer duur uit zou pakken en vervolgens de planning cq kosten behoorlijk aan zou tasten. De ontwerpen van de speelterreintjes aan de Aquila en Carina zijn goedgekeurd, de attributen besteld en de aanbesteding is bijna rond. Voor het einde plantseizoen voorjaar 2009 zijn de speelterreintjes opgeknapt volgens plan. Blijkbaar zijn al geruime tijd geleden vastgestelde plannen weer bijgesteld. Indien in overleg met omwonenden oké alhoewel wijkplatform hier niet van in kennis gesteld is zoals afgesproken. Als WPZo stellen wij het op prijs gemaakte afspraken na te komen. Hopelijk n incident waarvan geleerd wordt. Als voorbereiding her-inrichting verblijfsgebied fase II heeft 04/12 overleg plaatsgevonden omtrent her-inrichting speelterreintje Pegasus. Afrondende vervolggesprek wordt omstreeks half januari 09 verwacht. Daarna volgt standaard inspraakperiode voor o.a. omwonenden. Wensen n.a.v. inloopbijeenkomsten her-inrichting verblijfsgebied fase II zijn hopelijk naar tevredenheid verwerkt. Naar verwachting start fase II omstreeks maart Winkelcentrum Mira: W. Eikelboom Eikplan architecten, wegens verplichtingen elders niet aanwezig, meldt (05/12) onderstaande stand van zaken: Bestemmingsplan en Projectbesluit: Zoals jullie misschien wel vernomen hebben is (slechts) één zienswijze (ontwikkelaar en woningbouwcoorporatie kasteel Zuyderwijck) ingediend over het bestemmingsplan WC Mira. Ondanks deze zienswijze zal het college B&W, naar verwachting, medio deze maand een besluit nemen over het Projectbesluit. Bij een positief besluit, wordt ca. 1 week later het Projectbesluit voor 6 weken ter visie gelegd en kan er weer een zienswijze (bezwaar) worden ingediend. Hierbij hebben belanghebbenden weer de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Bouwaanvraag: Echter, wij gaan uit van een positief scenario; dat er geen zienswijze wordt ingediend bij het Projectbesluit. Daarom zal de bouwvergunning met bouwtekeningen (volgens planning) deze maand worden ingediend. Gedurende januari en februari zal verdere bouwinformatie aan de bouwvergunning worden toegevoegd. Bij geen zienswijze Projectbesluit kan naar verwachting maart/april de bouwvergunning worden verleend. Kortom, het project WC Mira loopt tot nu toe nog op planning en gestreefd wordt medio 2009 met de sloop en nieuwbouw van het winkelcentrum te beginnen. Wethouder J. Tops meldt in mail (11/12) niet aanwezig te kunnen zijn, wegens verplichtingen elders, en schetst onderstaande: Projectbesluit: Het projectbesluit heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend. Het projectbesluit is 9 december door college van B en W vastgesteld. Dit komt vervolgens weer voor 6 weken ter inzage te liggen. Eind januari/begin februari is dit onherroepelijk, afhankelijk van eventuele reacties. Bouwvergunning: Volgens architect zal de bouwaanvraag eind 2008 worden aangevraagd. Naar verwachting kan dan rond april/mei vergunning worden verleend. Vervolgens kan dan gestart worden met sloop en nieuwbouw. Hopende je hiermede van dienst te zijn geweest. R. Selier Brabavast laat (12/12) WPZo visueel zien waarom Woonbedrijf SWS.Hhvl de zienswijze ingediend heeft. Hierbij wordt aangegeven dat het voornamelijk gaat over hoogte en kleur bouwblok Helios ( 7 verdiepingen ) Onderstaand samenvatting ingediende zienswijzen (06/11) door Woonbedrijf SWS.Hhvl (Citaat: hoofdpunten samenvatting): 1. Een integrale gebiedvisie met een stedenbouwkundige onderbouwing waarbij de ontwikkeling Mira wordt afgestemd op het bouwplan Springplank ontbreekt totaal. Verzoek: een integrale gebiedsvisie op te stellen. 2. De bebouwing van het bouwplan dient qua massa en hoogte ondergeschikt te zijn aan de bebouwing van de Springplank. 3. De beleving van de as Canopus - Kometenlaan rechtvaardigt niet het realiseren van een dergelijk zwaar accent op de betreffende locatie. Wens: verschijningsvorm van het kasteel op locatie Springplank als beeldbepalend element voor de wijk. 4. In de ter inzage liggende bescheiden mist men schaduwdiagrammen. Men gaat uit van verminderde lichttoetreding en bezonning welk een onacceptabele inbreuk is op het woongenot in de betreffende appartementen op de locatie Springplank. 5. Een integrale visie met onderbouwing waarbij met name de verkeersafwikkeling van het bouwplan Mira wordt afgestemd op bouwplan Springplank ontbreekt. Verzoek: een integrale verkeersvisie op te stellen. 6. Verzoek om nader inzicht te verschaffen in de mogelijke consequenties van de ernstige grondwaterverontreiniging zoals aangetroffen op de locatie Mira en eventuele maatregelen die genomen moeten worden om verontreiniging op de locatie Springplank, bijvoorbeeld tijdens de bouw, te voorkomen. 7. Verzoek om nadere duidelijkheid te verschaffen in de eventuele consequenties van infiltratie van schoon hemelwater van de bouwlocatie Mira mogelijk in combinatie met locatie Springplank. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc3 / 6 22 december 2008

4 8. Gezien huidige marktomstandigheden verzoek ter bevordering van een evenwichtige Veldhovense woningmarkt het bouwplan Mira te temporiseren om lopende bouwprojecten een eerlijke kans te geven in de afzetbaarheid van de appartementen. Tot slot geeft Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl aan absoluut niet tegen de herontwikkeling van het winkelcentrum Mira zijn. Een revitalisatie van het winkelcentrum Mira draagt bij aan het opwaarderen van de leefbaarheid en het voorzieningennivo van Zonderwijk. Het is tevens een goede aanvulling op de woonservicezone zoals men die, samen met de gemeente, voor Veldhoven-Midden wil realiseren. Echter het realiseren van appartementen op deze locatie in de aantallen, massa, hoogte en positionering zoals nu voorgesteld strookt volgens woonbedrijf in het geheel niet met eerder met gemeente overeengekomen afspraken en uitgangspunten. Men behoud zich het recht voor om, als gemeente op bovengenoemde zienswijzen niet of onvoldoende antwoord geeft dan wel een nadere onderbouwing geeft waar men zich niet in kan vinden, in het vervolgtraject wederom van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen dan wel overige mogelijkheden van bezwaar en beroep gebruik zal maken. Getekend: I. de Boer (Directeur) Woonbedrijf SWS.Hhvl Tijdens deze openbare bijeenkomst wijkplatform Zonderwijk dd. 15/12 komt nog aan de orde: Omdat agenda in andere volgorde heeft plaatsgevonden n verwijzing naar op- en/of aanmerkingen bij Kasteel Zuyderwijck. Gaande de bijeenkomst (Wegens verplichtingen elders) neemt wethouder J. Tops deel aan het overleg. Hij geeft aan dat wij ons toch moeten realiseren dat niet alles gaat zoals gewenst. In deze periode van financiële recessie zullen in alle waarschijnlijkheid plannen later gerealiseerd gaan worden. WPZo is het hier mee eens maar geeft wel aan dat problematiek projectontwikkelaars onderling géén reden tot vertraging mag zijn/worden. WPZo verwacht ondanks de financiële recessie géén verkoop cq verhuurprobleem bij beide projecten. Geef Zonderwijkers hierbij n voorrangspositie. Men wacht al te lang op deze metamorfose. Kasteel Zuyderwijck : Wethouder J. Tops meldt in mail (11/12) eveneens onderstaande over bouwplan Springplank: - Bestemmingsplan afgerond - Projectovereenkomst is getekend - tijdelijke huisvesting Tweespan (en winkels Mira): komen op evenemententerrein. Opstelling van units en inrichting terrein: akkoord. uitvoering en detailafspraken nog te regelen. - bouwplan: in afrondende fase. Geeft aan indien mogelijk 15/12 toch aanwezig te zijn gezien wijkbelang van beide projecten. R. Selier Brabavast geeft (12/12) aan dat opgegeven verwachting opstart bouwactiviteiten omstreeks januari 2009 niet realiseerbaar is. Men is momenteel nog in overleg met gemeente. Poogt op verzoek WPZo 15/12 stappenplan aan te bieden. (15/12). R. Seliers geeft uitleg over de ingediende zienswijze op projectbesluit Mira. Het is geen makkelijke beslissing geweest om de zienswijze in te dienen, er is geen bezwaar tegen de herontwikkeling van het winkelcentrum. Er zijn 2 goedgekeurde mooie plannen, twee grote projecten is veel bij elkaar, en tegelijkertijd veel woningen met ook de Abdijtuinen ook nog vlakbij. Zuyderwijck en de Mira zijn afzonderlijke plannen en ook apart beoordeeld, maar het totaalplaatje klopt niet volgens hem. Overleg met elkaar in de beginfase was beter geweest, nu was zijn inziens overleg te laat. De ingediende zienswijze was de enigste mogelijkheid. Het grootste bezwaar is de timing, het tegelijkertijd bouwen, het grote aantal woningen, de hoogte en kleur van de toren. In samenspraak met t Tweespan zijn we tot een ieders tevredenheid met een akkoord gekomen over de invulling en grote van de ruimte in het kasteel. Ook tijdelijke huisvesting van de noodwinkels en t Tweespan op het evenemententerrein is goed geregeld. Zonderwijk wordt een goede en prachtige wijk met mooie plannen, wij willen wel maar het moet ook kunnen zeker in deze tijd gezien de economische situatie van de afgelopen maanden. We moeten nuchter zijn het is winter 2008, vorig jaar was het gemakkelijker. Zeker de ontwikkelaars merken daar het meest van. De belangen worden goed afgewogen, en ieders belang telt. Laat het geen belemmering zijn voor de uitvoering en de bouw. Vragen: Wat gebeurt er als Urban Intrest zich aan het plan houdt en niet kan/wil aanpassen, het kan toch niet de bedoeling zijn dat de bouw van beide projecten nog meer vertraging met zich meebrengt. Antw.: Als het antwoord van de gemeente niet het gewenste resultaat geeft, zal Brabavast wederom een zienswijze of van bezwaar of beroep gebruik maken. De oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw winkelcentrum Mira waren gebaseerd op een groter oppervlakte met lagere bebouwing. Door besluitvorming politiek aangaande Detailhandelstructuurvisie mocht bouwfase II en III, ondanks goede motivatie met onderbouwing, niet gerealiseerd worden. Zonderwijk mocht enkel vernieuwen op bestaande oppervlak winkelcentrum. Daarom was hogere bebouwing voor Urban-Interest noodzakelijk geworden. We hopen dat voor beide partijen alles positief verloopt. Met uitstel is niemand gebaat. Als straks alles klaar is heeft Zonderwijk weer een sociaal hart. In onze wijk zijn Kerk en sporthal al verdwenen en bestaan serieuze plannen om ook onze lagere school De Poolster buiten onze wijk te plaatsen. Wat blijft er over van de sociale samenhang in onze wijk als ook nog vertraging zou ontstaan bij de noodzakelijke nieuwbouwprojecten. WPZo geeft aan dat men weinig ziet waaruit blijkt dat men woningen kan kopen of huren. Hierdoor is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er nog onvoldoende belangstelling bestaat. Verzoek aan Woonbedrijf SWS.Hhvl, AB Makelaars en Brabavast om hieraan op korte termijn de maximale bekendheid te geven. Ook een verzoek aan Ad van Best (Beleidsmedewerker gemeente) inschijfverwijzig op te nemen in eerstvolgende nieuwsbrief. Antw.: De verkoop en verhuur aangaande Kasteel Zuyderwijck start in het voorjaar, voorinschrijving kan nu al: Koopwoningen -» AB Makelaars Bastion 10 Veldhoven, en huurwoningen -» Woonbedrijf SWS.Hhvl Europalaan 7 Eindhoven Komende openbare wijkplatform Zonderwijk bijeenkomst dd. 16/02-09 hopen wij door Woonbedrijf SWS.Hhvl nader geïnformeerd te worden over stand van zaken cq stappenplan. Al met al dringend verzoek vanuit Zonderwijk om hoe dan ook de zienswijze tegen nieuwbouwplannen Mira in te trekken mede gezien ongewenste gevolgen. Wij stellen aanwezigheid en openheid Hr. R. Selier zeer op prijs en willen hem hierbij danken voor zijn toelichting. Aanwezigen gaven aan dat presentatie wel n vertekend beeld gaf en zwaar teleurgesteld zijn als deze voortgang Mira zou belemmeren. Het samenvallen van projecten mag volgens aanwezigen in géén geval leiden tot uitstel van welk project dan ook. Hr. R. Selier verwacht opstart bouw afhankelijk inschrijvingen omstreeks mei/juli Tijdens woonbeurs ± 80 inschrijvingen. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc4 / 6 22 december 2008

5 5) Project Schatgraven in Zonderwijk Andrienne van Rossen plus Rob Weijers beide Aert Swaens en Ad van Best gemeente Veldhoven geven uitleg over project. Aert Swaens en de gemeente zijn gestart met project schatgraven. Er staat veel te gebeuren in Zonderwijk, de bouw van Kasteel Zuyderwijck, vernieuwde winkelcentrum Mira, her-inrichting verblijfsgebieden, aanleg breedtesportterrein in park tussen t Look en Zonderwijk plus geplande renovatie van huurwoningen. Het imago en de sfeer van wijk verbeteren is het doel van project schatgraven. De bewoners wonen graag in Zonderwijk, maar zijn wel bang voor verloedering. Veldhovenaren zien Zonderwijk als n mindere wijk. De Zonderwijkers zelf zien het echter niet zo somber in. U als Zonderwijker kan als geen ander vertellen over de schatten van Zonderwijk maar ook de minder mooie kanten. Projectteam zou graag alle Zonderwijkers naar hun mening vragen maar dat is onmogelijk, daarom is er een selectie gemaakt. Na de interview-rondes gaan we met elkaar de schatten van Zonderwijk vaststellen. Wat voor beeld moet Zonderwijk uitstralen en hoe doen we dat aldus Andrienne. Concrete ideeën ingeven, kijken of en hoe het kan. Het project schatgraven wordt bijgestaan door een ter zake kundig extern bureau: van Nimwege & Partners. Uiteindelijk leiden de resultaten van project schatgraven tot een wijkvisie met een complete wijkaanpak. Wat doen we nu al?! Herinrichting verblijfsgebieden lopen tot op heden nagenoeg op schema. De opschoonactie middengebied was succesvol. Schilderen portieken van de niet gerenoveerde flats, realiseren breedtesportterrein op de kop Bossebaan tussen Zonderwijk en het Look. Het project tocht en schimmel gaat van start. Er zijn 360 woningen die hoog nodig groot onderhoud behoeven. Het sociale plan is een hele operatie, met grote renovaties wil men niet altijd het huis uit, er moet zoveel geregeld worden. Dat heeft tijd nodig. Aert Swaens wil geen onjuiste verwachtingen scheppen. Tocht en schimmel in deze woningen is een groot probleem en dat gaat Aert Swaens nu wel aanpakken om de eerste ongemakken te verhelpen. Het slopen van de 2 flats is op dit moment niet haalbaar, er is veel aanbod (Abdijtuinen, Mira en Zuyderwijck). Geplande herbouw tot seniorenflats moet nader bezien worden, de eisen en wensen voor dergelijke woningen zijn veranderd, en wat is architectonisch mogelijk. Dus eerst opschonen en schilderen. Voor de lege winkels aan de Mira is anti kraak in de arm genomen, het animo voor tijdelijke invulling is er niet vanwege de onduidelijkheid over gebruiksperiode tot sloop. Hoe kunnen we de etalages opfleuren zodat het er wat gezelliger uitziet. Ideeën, tips, vragen over project schatgraven en etalages bij de projectleiders van Aert Swaens: of en/of bij gemeente: tel Opmerking over orde en netheid huurders altijd melden bij Aert Swaens (Zeker als aanspreken van betrokkene niet helpt). 6) Vaststelling openbare wijkplatform Zonderwijk bijeenkomsten 2009 Openbare vergaderdata wijkplatform Zonderwijk 2009 worden vastgesteld op 16/02, 20/04, 29/06, 19/10 en 14/12 Verzoek aan wijkbeheer om WPZo-agenda cq -verslag direct na aanbieden op te plaatsen. 7) Werkgroepen: WO, GG en AC Oproep man(vrouw) voor deelname aan een van onze werkgroepen. Eventueel voor n eenmalige actie. Bent u beschikbaar meldt u zich a.u.b. bij correspondentieadres of een der wijkplatformleden. ( WO -» Wijkontwikkeling GG -» Grijs/groen AC -» Activiteitencommissie/Jongeren) WO: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4 en 5. Zoals te lezen staat er veel op stapel waarbij nog meer vertragingen voor Zonderwijk absoluut onacceptabel zijn. GG: WPZo zal begin 2009 Evaluatierapport fase I opstellen en aan gemeente aanbieden om onvolkomenheden te herstellen. Opschoondag: Hierbij evaluatie opschoondag middengebied Zonderwijk gehouden op zaterdag 22/11-08 (Initiatief WPZo) Het hoofddoel Bevorderen sociale samenhang is bereikt (Zichtbare wijkactiviteit) Afstemming en aanmelding bij gemeente Veldhoven goed verlopen (Pilot- activiteit) Enthousiast team op de been gebracht Taakverdeling onderling goed afgestemd Veel medewerking en belangstelling van gemeente, professionals en media Vertrek en steunpunt: wijkwinkel Aert Swaens in winkelcentrum Mira (Centraal punt voor afstemming en evaluatie - verstrekking van koffie, thee en soep) 6 personen aanwezig welke bewoners eventueel professionele snoeiadviezen konden geven Ergon zichtbaar aanwezig met 2 dubbel bemande wagens t.b.v. ondersteuning bewoners Enkele teams met oranje hesjes verzamelden zwerfvuil (Incl. Wethouder Venema) Controleurs wijkplatform bij containers (O.a. inname strookjes) Gereedschap en hesjes via Ergon beschikbaar gesteld 3 afvalcontainers geplaatst op, parkeerplaats bij ontmoetingscentrum t Tweespan en 3 afvalcontainers bij basketbalveld Kometenlaan Tijdsperiode activiteit van tot was goed gekozen Mede door slechte weer was daadwerkelijke zelfactiviteit bewoners vrij beperkt Bewoners reageerden zeer positief op initiatief wijkplatform Bekendheid via gezamenlijke nieuwsbrief (Wijkplatform, Aert Swaens, Gemeente en Ergon) Uitnodiging professionals / media plus verspreiding nieuwsbrief -» wijkplatform Zonderwijk Kosten nieuwsbrief (800 stuks), Koffie, thee en soep -» Aert Swaens Overige kosten -» fysiek wijkbudget wijkplatform Zonderwijk. Aandachtspunten: Volgende keer ook vlaggen wijkbeheer inzetten (Stimulans) Vuilnisbakken binnenterrein Aert Swaens woningen Mira?! Actie: RW. Deze pilot zal zeker een vervolg krijgen. Waarschijnlijk zelfs Veldhoven breed. Voorjaar 2009 gaan wij bekijken of bewoners gehoor gegeven hebben aan onze wens om Zonderwijk schoon te houden en bezien wat er nog te verbeteren valt. Breedtesportterrein: Vorige week is men gestart met voorbereidingen v.w.b. aanleg breedtesportterrein in park tussen t Look en Zonderwijk. Dit terrein zal nagenoeg gerealiseerd worden zoals hoek Europalaan / Rapportstraat. Wijkplatform t Look heeft aangegeven om samen met WPZo t.z.t. een feestelijke opening te willen organiseren (Bv. voetbaltoernooi). AC: Lampionnentocht: Vrijdag 19 december om uur start lampionnentocht bij winkelcentrum Mira om uiteindelijk te eindigen bij Friture Zonderwijk. Onderweg wordt gezorgd voor warme chocolademelk, etc. Kinderen zullen versierde Kerstbomen beoordelen en een winnende aanduiden welke n jaar de Kroon van Zonderwijk mag dragen. Momenteel hebben zich aangemeld: Speelterreintje Aquila, Arcturus, Capella, Spica, Wega en friture Zonderwijk. Ondanks hogere aanmeldingsverwachtingen maken wij er natuurlijk een mooi kinderfeest van. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc5 / 6 22 december 2008

6 Wijkdag Zonderwijk: Werkgroep m.b.t. wijkdag Zonderwijk heeft tijdens twee bijeenkomsten n conceptplan uitgewerkt. Begin 2009 zullen alle Zonderwijkse organisaties een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan uitwerking eindplan. Vooralsnog heeft de werkgroep zondag 5 juli 2009 van tot ±17.00 uur als uitgangspunt voor ogen. 8) Rondvraag FB: Er staan bijna geen paaltjes meer van de hondenuitlaatroute aan de Planetenlaan. Hij constateert dat de overlast van hondenpoep steeds meer toeneemt. Antw.: Paaltjes melden bij de gemeente. Hondenpoep ziet de gemeente ook als groot probleem, en is er ook mee bezig, ideeën en tips zijn welkom. JV: De herbestrating n.a.v. aanleg glasvezel door Brabantnet in de Cygnus is erg slecht en zeer onveilig. Antw.: Klachten straatwerk melden in de winkel van OnsBrabantnet Meent 34 in de city passage of telefonisch via: ) Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inzet en belangstelling en sluit om de vergadering met als slotzin: Wijkplatform Zonderwijk wenst eenieder een voorspoedig maar vooral gezond 2009 toe. Komend jaar zal in het teken staan van project schatgraven, herinrichting verblijfsgebieden maar vooral de bouwactiviteiten Winkelcentrum Mira en Kasteel Zuyderwijck. Acties Nummer Datum Punt Omschrijving actie Actie door WPZo Actuele wijkvisie Zonderwijk-»Aert Swaens/WPZo (21/04-3, 30/06-2, 20/10-2, 15/ ) DB-WPZo WPZo A Burgerparticipatie Brede school Veldhoven Midden (17/ ,25/02-2, 20/10-2, 15/ ) WG: JO/WO WPZo D Voortgang project Kasteel Zuyderwijck (17/ , 30/06-5, 20/10-4, 15/ ) WG: WO WPZo Zwerfvuil-actie. Landelijke opschoondag 21/03-09?! (21/ , 20/ /6) WPvoorzitters-DB-WPZo WPZo Werving mbt wijkblad (25/ , 21/ ,30/ , 20/ , 15/ ) DB-WPZo WPZo Invulling budget 2008(30/ , 20/ , 15/ ) DB-WPZo WPZo Reactie nav. op- en/of aanmerk. wijkrondgang/speelterreintjes voorjaar (30/06-2, 20/10-2, 15/ ) JvdS WPZo Her-inrichting verblijfsgebied (30/ , 20/ , 15/ ) DB-WPZo WPZo Reclamebeleid sandwichborden. Kenmerk (15/ ) AvB/DB-WPZo WPZo Evaluatie her-inrichting verblijfsgebied Zonderwijk-Zuid fase I (15/ ) DB-WPZo WPZo Make A Difference Day zaterdag 21/ DB-WPZo WPZo Multiculturele wijkdag Zonderwijk 2009 (15/ ) WG: AC WPZo Vuilnisbakken binnenterrein Aert Swaens woningen Mira RW WPZo Breedtesportterrein in park tussen t Look en Zonderwijk WG: AC Notulist: Ellie den Brok D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (081215).doc6 / 6 22 december 2008

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Òs Gebrook Aldenhofpark Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Welkom! WIE IS WIE? Gemeente, Woonpunt, toezichthouder aannemer ACTUALITEITEN inleidende woorden Peter van Zutphen

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

A. van der Werf, F. Frijlink, M. van Heck, J. van Lemmen. Advies: RIB 17R ter kennisgeving toe te sturen aan de Raad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF

A. van der Werf, F. Frijlink, M. van Heck, J. van Lemmen. Advies: RIB 17R ter kennisgeving toe te sturen aan de Raad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J.H. de Boer Tel nr: 8983 Nummer: 17A.00755 Datum: 24 juni 2017 Team: Directie Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM gemeente Maassluis zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-13-01534 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid de

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bijeenkomst kavels voor eigenbouwers Op de Baant. 12 oktober 2017

Bijeenkomst kavels voor eigenbouwers Op de Baant. 12 oktober 2017 Bijeenkomst kavels voor eigenbouwers Op de Baant 12 oktober 2017 Bijeenkomst kavels voor eigenbouwers Op de Baant Agenda: Opening bijeenkomst door wethouder Jos Wackers Aanleiding bijeenkomst door Henk

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Geachte dame/heer, Mvg, Namens de bewonersgroep Carlo Smits

Geachte dame/heer, Mvg, Namens de bewonersgroep Carlo Smits Van: Carlo Smits [mailto:csmits@nl.aspenpharma.com] Verzonden: 24 april 2017 9:24 Aan: Raadsgriffie CC: Ronald Verhagen; Hildo Offenberg; Jos Geurts; eddy grandia; w.vandenhoogen@home.nl Onderwerp: Reactie

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011 Aanwezig: Afwezig: zie namenlijst zie namenlijst De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten, deze keer is Dhr. Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven weer aanwezig en een bewoonster uit

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. H^AARjrrnerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de leden van de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Projectstatusrapportage 2e kwartaal 2013 Geachte leden, Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d.

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer Zoetermeer, 12 februari 2009 Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. 12 februari 2009 Geachte Commissieleden, Vooruitlopend

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Notulen dorpsraadvergadering Netersel

Notulen dorpsraadvergadering Netersel Notulen dorpsraadvergadering Netersel Aanwezig: Dhr. K. van der Heijden Dhr. E. Meulenbroeks Mevr. M. Hems Dhr. M. Delien Dhr. H. Suttorp Mevr. A. Vissers Datum: maandag 27 januari Locatie: De Poel, Netersel

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Onderwerpen. Structuurvisie + plan-m.e.r. Delft 2030 Nieuwe bestemmingsplannen + project-m.e.r. Delft zuidoost Afzonderlijke bouwprojecten

Onderwerpen. Structuurvisie + plan-m.e.r. Delft 2030 Nieuwe bestemmingsplannen + project-m.e.r. Delft zuidoost Afzonderlijke bouwprojecten Onderwerpen Procedure planvorming TU Noord 2007-nu Toelichting betekenis uitspraak Afdeling Bestuursrecht Raad van State (RvS) bestemmingsplan (b.p.) TU Noord Toelichting gevolgen uitspraak RvS: Structuurvisie

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

PS. Daar wij de mail in zijn geheel niet verzonden kregen, sturen wij u de mail in 2 delen.

PS. Daar wij de mail in zijn geheel niet verzonden kregen, sturen wij u de mail in 2 delen. Page 1 of 2 Goddard, José Van: Goddard, José [jose.goddard@over-gemeenten.nl] Verzonden: donderdag 14 juli 2011 16:00 Aan: 'tine@nopak.nl'; 'johvanvliet@upcmail.nl'; 'dotwa@hotmail.com'; 'rob@vvdoostzaan.nl';

Nadere informatie

Wijkraad de Brabander

Wijkraad de Brabander Wijkraad de Brabander Notulen: nummer 07 en 08 gecombineerd 2014 Datum overleg: 10-03-2014 & 12 mei 2014 Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Mark van Dalen (nieuw lid), Bas Gorissen, Rolf van

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden,

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte september AB12.00867 CN2012.030 Gemeente Bussum Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen Brinklaan

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE VERSLAG BURGERPARTICIPATIE PLAN KERKSTRAAT 4A BERKEL ENSCHOT Versie: 06-02-2017 1 INHOUD Inleiding... 3 Reacties en antwoorden... 4 2 INLEIDING De gemeente Tilburg is in 2015 met de woningbouwcorporaties

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Inleiding De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen op 1 november 2007 aandacht

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

Hans geeft aan in principe niet bij het inloopspreekuur aanwezig te zijn. Hij zal elke vergadering om 20:30 aanschuiven.

Hans geeft aan in principe niet bij het inloopspreekuur aanwezig te zijn. Hij zal elke vergadering om 20:30 aanschuiven. NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best 12 januari

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

ke/- ombudsman de Nationale De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus ME DELFT

ke/- ombudsman de Nationale De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus ME DELFT t GW I!mnte Delft de Nationale ombudsman De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus 78 2600 ME DELFT Geachte Raad, Hierbij ontvangt u het rapport

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel.

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel. Raadsnota Raadsvergadering d.d. 9 februari 2009 Agenda nr: Onderwerp: verkoop grond aan de Gosewijnstraat Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel Uw raad informeren

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:?

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:? 2 e MR-vergadering van 2016-2017, e-mailadres MR: mrsbodepiramide@gmail.com Datum: 17-01-17, Aanvang: 19.00 Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris),

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Seminar Vormen van Flexwonen

Seminar Vormen van Flexwonen Seminar Vormen van Flexwonen Henri Verbruggen Gebiedscoördinator Gestel / gemeente Eindhoven 6 maart 2014 Workshop arbeidsmigranten als doelgroep van flexwonen Grafisch Lyceum Eindhoven Vooraf en aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Rodamco en Busmaatschappijen

Vertegenwoordiging Rodamco en Busmaatschappijen Verslag Onderwerp: Samenspraak ikv haalbaarheidsonderzoek jongerenwoningen Spazio2 Vergaderdatum en tijd: 3 november 2015, 19:30-22:30 Vergaderplaats: Wijkcentrum Castellum Palensteyn te Zoetermeer Aanwezig:

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering.

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering. B E S P R E K I N G S V E R S L A G Project : Herontwikkeling winkelcentrum Westerwatering, Zaandam Betreft : Vergadering Klankbordgroep Plaats : Buurthuis de Zeskanter te Zaandam Datum : 17 oktober 2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 21-10-2015 Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Geachte heer Brok,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Datum: Donderdag 21 september 2017 Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer A 104, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk Aanwezigen: Stevenson,

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie