Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2"

Transcriptie

1 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2

2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten en producten: spinnen, weven en coaten, confectie van technische kledij, productie van fijnchemicaliën en verwerking van technisch textiel. Verticale en horizontale integratie, diversificatie en permanente groei zijn een solide basis voor een beloftevolle toekomst. > Netto omzet 2012: EUR 323,5 mio > Personeel: > 30 juridische entiteiten > In 15 landen > Verkoop in 80+ landen > Bedrijfsslogan: INNOVEREN OM TE BESCHERMEN Wereldmarktleider in gecoat technisch FOunded textiel in 1960 Sterk gespecialiseerd in hoogwaardige technische kledij Nichespecialist in fijne chemicaliën

3 Inhoud Jaarverslag 20I2 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht I. Brief aan de aandeelhouders P6 II. Algemene informatie P8 III. Groepsstructuur P12 IV. Info aandeel P14 I. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening II. Financiële en andere risico s III. Vooruitzichten IV. Corporate governance P18 P19 P19 P20 I. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening P32 II. Geconsolideerde jaarrekening P34 III. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening P42 IV. Verslag van de commissaris P98 V. Statutaire jaarrekening van Sioen Industries NV P100 VI. Voorstellen aan de algemene vergadering P103 ADRESSEN P104 DEFINITIES P106 Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 3

4 Bedrijfsinformatie

5 Bedrijfs- informatie Sioen Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 5

6 I. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Beste aandeelhouder, Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 2012 was een goed jaar. Een jaar waar we de vruchten plukten van de inspanningen die we deden en nog steeds blijven doen op het vlak van efficiëntie en kostenbesparing, R&D en verkoop. De groep behaalde een geconsolideerde netto omzet uit voortgezette activiteiten van 323,5 miljoen EUR, een lichte stijging tegenover vorig boekjaar. De brutomarge steeg van 46,68% in 2011 naar 47,68%. Over het boekjaar 2012 bedroeg de winst van de groep uit voortgezette activiteiten 14,1 miljoen EUR tegenover 13,4 miljoen EUR in Onze EBT steeg met 39,4% naar 19 miljoen EUR. Ook de EBITDA steeg met 16,6 % naar 41,4 miljoen EUR. Mooie resultaten, waardoor we opnieuw een stevig bruto dividend van 0,31 EUR per aandeel kunnen uitkeren (ten opzichte van 0,27 EUR per aandeel vorig jaar). Wij zijn meesters in efficiëntie en kostenbeheersing Hoge grondstofkosten en energiekosten die de pan uit swingen. Helaas werd ook in 2012 de trend van de voorbije jaren verder gezet. Daarom zochten en zoeken we voortdurend naar solide antwoorden. Binnen in het bedrijf, met onder meer kostenbesparingsmaatregelen en een focus op verhoogde efficiëntie. Buiten het bedrijf zoeken we dan weer naar nieuwe markten en producten, een zoektocht die we reeds sedert het ontstaan van het bedrijf voeren. op onze kwaliteit en service. Want onze klanten staan in alles wat we doen centraal. Diversificatie en verticale integratie zijn grote troeven In 2012 groeide de omzet slechts miniem. We konden de achteruitgang in een aantal traditionele segmenten opvangen met nieuwe. Dat is de kracht van onze diversificatie. Een trend die we vele jaren geleden hebben ingezet en die we de laatste jaren nog verder doorvoeren. Zo groeide de markt van textielarchitectuur stevig. Ook in de landbouw groeide onze omzet aanzienlijk. Nieuwe ontwikkelingen van technisch textiel voor het bouwen van spanstructuren, semi-permanente tenten, hallen en het bijstellen van bestaande artikelen voor biogasinstallaties zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Ook de productie van technische beschermkledij kende, ondanks de slechtere economische omstandigheden, een mooie vooruitgang. Daartegenover staat dat andere, vaak project gebonden, traditionele segmenten status quo bleven tot zelfs een lichte achteruitgang kenden. Binnen onze organisatie zorgen we er voor dat alle neuzen in één richting staan. Onze besturingssystemen zijn zo opgesteld dat al onze medewerkers de doelstellingen van de organisatie nastreven. Daarin is kostenbeheersing een steeds grotere rol gaan spelen. Wij brengen dagelijks strategisch en operationeel activity based management in de praktijk. Uiteraard zonder dat dit een impact heeft Zo bleven onze verkopen van technisch textiel voor de transportsector en de zwembadafdekkingen, nagenoeg stabiel. Projectmarkten zoals spoorwegen en militaire aanbestedingen hinkten dan weer achterop. Onze verkoop van chemicaliën bleef gelijk. In 2012 bleek de verticale integratie opnieuw een grote troef. Niet in de eerste plaats omdat dit product-

7 Innoveren om te beschermen differentiatie met zich mee brengt, maar ook en vooral omdat dit ons een paar stapjes voor geeft op onze concurrenten. In een ongunstige marktsituatie, gekenmerkt door overcapaciteit, hoge grondstofprijzen en prijsconcurrentie, slaagde Sioen er in om haar marktpositie te handhaven en in sommige niches zelfs gevoelig te verbeteren. Onderzoek en ontwikkeling: ons kloppend hart We blijven focussen op groei en winst en leggen daarbij permanent de nadruk op R&D. Onderzoek en ontwikkeling bezorgt ons nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe productieprocessen en nieuwe technische kenmerken. R&D is een hoeksteen in onze organisatie. Om vernieuwend te zijn moeten we onze markten en onze klanten kennen. Deze input krijgen we van ons toegewijd sales- en marketingteam dat dagelijks volgt wat leeft bij de klanten. Ons R&D team en technische experts werken op zeer hoog niveau. We communiceren permanent, intern maar ook extern met leveranciers, klanten, onderzoekscentra en experts. We voeren een beleid van proactieve open innovatie waarbij iedereen zijn of haar rol heeft. Kortom, we ademen innovatie, op elk niveau van ons bedrijf. De vele innovaties moeten de basis leggen voor een duurzame groei. Wij zijn zeer enthousiast over een aantal revolutionaire ontwikkelingsprojecten, die nieuwe en grote stappen zullen betekenen in het creëren van toegevoegde waarde. Deze ontwikkelingen lopen in samenwerking met andere bedrijven en maken deel uit van het lange-termijn open innovatie plan. Bovendien werken we actief mee aan een aantal Europese projecten, waarbij onze producten een centrale rol spelen. ons gisteren, vandaag en morgen Ontwikkeling van innovatieve complementaire producten en de exploratie van nieuwe geografische markten spelen een hoofdrol in de groei en de toekomst van de onderneming. Hiermee blijft Sioen trouw aan het doel dat vele jaren geleden al in onze bedrijfsslogan werd vastgelegd: innoveren om te beschermen. Dat betekent concreet dat we permanent investeren in de toekomst. Ook en zelfs vooral, wanneer het moeilijker gaat door een grote onzekerheid op de wereldmarkten. Sioen Industries heeft het voorbije jaar met succes kunnen afsluiten dankzij de loyauteit van onze klanten en het enthousiasme van onze medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze visie, dynamiek en teamspirit verder kunnen gaan op hetzelfde elan. Wij danken dan ook alle Sioen medewerkers voor hun toewijding en inzet om dit alles dagelijks in de praktijk om te zetten. Ten slotte willen we ook u, aandeelhouders, danken voor uw blijvend vertrouwen in Sioen Industries. Michèle Sioen CEO Sioen Industries Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 7

8 II. Algemene informatie Maatschappelijke zetel en benaming De zetel van Sioen Industries, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, is gevestigd te B-8850 Ardooie, Fabriekstraat 23. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge onder het ondernemingsnummer Oprichting en publicatie Sioen Industries werd onder de naam Sihold opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic du Faux te Moeskroen op 3 september 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 1990, onder nr Boekjaar Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Doel van de vennootschap De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: > > het spinnen van garens en vezels van alle aard, het weven van vezels van alle aard, het bestrijken van weefsels en alle ander materiaal, het bedrukken ervan, het vervaardigen van plastiek en geplastificeerd materiaal, fabricatie, aankoop en verkoop, zowel in binnen- als buitenland, van materiaal dienstig voor of betrekking hebbend op bedoelde producten en grondstoffen alsook de vervaardiging van chemische producten en pigmenten, > > de fabricatie van voorafgemaakte bovenklederen in geweven stof, het vervaardigen van allerhande maatklederen en van borduurwerk, het confectioneren van bovenkleding in gebreide weefsels, alsook van huishoudlinnen en stofferingsartikelen, het vervaardigen van muurbekleding, het bedrukken en afwerken van alle weefsels, het vervaardigen van geconfectioneerde artikelen en uitzet voor heren en dames, breigoed, borduurwerk, huishoud- en tafellinnen, kinderkleding. Het vervaardigen van veiligheids- en signalisatieartikelen. De handel in het groot en in het klein van alle voormelde artikelen, > > het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut, > > het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onrorende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

9 Bedrijfsinformatie Raadpleging van documenten De statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap en de bijhorende verslagen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. De statuten en de bijzondere verslagen voorgeschreven door de vennootschappenwet kunnen worden verkregen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brugge. Deze documenten, alsook het jaar- en halfjaarverslag en alle voor de aandeelhouders gepubliceerde informatie kunnen eveneens door de aandeelhouders worden aangevraagd op de zetel van de vennootschap. De statuten, het jaar- en halfjaarverslag kunnen eveneens gedownload worden vanaf de website Stemrecht Artikel 33 van de statuten voorziet dat ieder aandeel recht geeft op één stem op de algemene vergadering. Evenwel kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig procent van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven stemrechtverlenende effecten. De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. Artikel 14, lid 2 van de statuten bepaalt dat een meerderheid van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Sihold NV, zolang deze rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit. Toegestaan kapitaal De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende de statutenwijziging de dato 25 april 2008 (B.S. 28 mei 2008), het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum zesenveertig miljoen EUR. Deze hernieuwbare bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen in geld, in natura of door omzetting van reserves. Op heden is dit bedrag nog volledig beschikbaar. De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 535 en 592 t.e.m. 599 van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Autoriteit Financiële Diensten en Markten ( Financial Services and Markets Authority of FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod. De algemene vergadering van 30 april 2010 heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit Financiële Diensten en Markten ( Financial Services and Markets Authority of FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met artikelen 557 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 30 april 2010 en kan hernieuwd worden. Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 9

10 Analyse Integriteit, ervaring, eerlijkheid en respect

11 Bedrijfsinformatie Verwerving van eigen aandelen De algemene vergadering van 30 april 2010 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (B.S. 28 mei 2010). De algemene vergadering van 24 april 2009 heeft de raad van bestuur gemachtigd om overeenkomstig de artikelen 620 t.e.m. 623 en 625 van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor het maximum aantal toegelaten door de wet en mits een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving verminderd met tien procent (10%), en niet hoger dan dezelfde slotkoers vermeerderd met tien procent (10%). Deze machtiging strekt zich ook uit tot de verwerving van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van de wet, en geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 24 april 2009 en kan verlengd worden. Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 11

12 III. Groepsstructuur COATING APPAREL (1) 100,0% Sioen Industries NV Spinnerij, weverij, direct coating, online coating, België Saint Frères SAS Direct coating, Frankrijk 99,6% 10,5% Sioen NV Apparel / Centrale verdeeleenheid, België Confection Tunisienne de Sécurité SA Apparel, Tunesië 89,5% 100,0% Sioen Shanghai (2) Verkoopkantoor, China Sioen Ireland (3) Apparel, Ierland 100,0% 100,0% Sioen Fabrics SA Transfer coating, Calandrage, België 100,0% Mullion Survival Technology Ltd. Apparel, Verenigd Koninkrijk 100,0% Siofab SA Transfer coating, Portugal 95,0% PT. Sioen Indonesia Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% Pennel Automotive SAS Frankrijk 95,0% PT. Sungintex Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% 100,0% 100,0% Coatex NV Verwerking gecoate weefsels en folies, België Saint Frères Confection SAS Zware confectie, Frankrijk Sioen Felt & Filtration SA Productie vilt en filters, België 99,7% 99,9% 5,0% Sioen France SAS Verkoopkantoor, Frankrijk Sioen Tunisie SA Verkoopkantoor, Tunesië Sioen Zaghouan SA Apparel, Tunesië Siorom SRL Apparel, Roemenië 99,8% 0,1% 95,0%

13 Bedrijfsinformatie SIOEN INDUSTRIES NV Shared Service Center chemicals OVERIGE 100,0% European Master Batch NV Productie pasta s, inkten, vernissen, België 100,0% TIS NV België Richard SAS Productie pasta s, Frankrijk 99,9% 100,0% (4) (5) Roltrans Tegelen BV Nederland Roltrans Group America Inc. Verenigde Staten Roland Planen GmbH Duitsland Roland Real Estate Sp.z.o.o (5) Polen Roland Ukraine llc. Oekraïne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (1) Fusie Holdingvennootschap Sioen Industries (Shared Service Center) en Belgische direct coating vennootschappen op 01/07/2009 (2) Officiële benaming: Sioen Coated Fabrics Shanghai Trading Ltd. (3) Officiële benaming: Gairmeidi Caomhnaithe Dhun na ngall Teoranta (4) Resp. via Monal SA en Roltrans Group BV (5) Wijziging naam in januari 2012 ten gevolge van de verkoop van de Roland activiteiten Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 13

14 IV. Info aandeel Notering Aandeelhoudersstructuur Teneinde de snelle groei van de onderneming te kunnen bijbenen en te verzekeren, en in de overtuiging dat een transparant beleid het groeipotentieel van de Groep zou ten goede komen, werd het Sioen aandeel op 18 oktober 1996 geïntroduceerd op de contantmarkt, dubbele fixing, van de beurs van Brussel. Een jaar later noteerde het aandeel op het semi continu segment van de termijnmarkt om vanaf 11 maart 1998 te noteren op het continue segment van de Brusselse termijnmarkt, ondertussen omgevormd tot Euronext Brussels. Op 31 december 2012 bedraagt het totaal aantal aandelen aandelen, of 60,33% van het totaal aantal aandelen, worden gecontroleerd door de familie Sioen, onder andere via de holding Sihold NV, aandelen, of 4,37%, worden gecontroleerd door Sioen Industries NV in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen en aandelen, of 3,18%, worden gecontroleerd door ING Groep NV. Het resterende aantal aandelen, of 32,12%, is verspreid onder het publiek. Evolutie van het aandeel in 2012 Op 24 december 2012 stond het aandeel tegen de hoogste prijs genoteerd, aan 6,68 EUR, en op 18 mei 2012 tegen de laagste prijs (4,57 EUR). Op 31 december 2012 werd het aandeel genoteerd aan 6,56 EUR. Beurskapitalisatie bedroeg 140,33 miljoen EUR op 31 december Publiek: 32,12% Sioen Industries NV: 4,37% ING Groep NV: 3,18% Sihold NV: 60,33% Prijs aandeel 12 Evolutie prijs aandeel (tot 10 jan 2013) SIOEN Volume Volume /01/2004 2/06/2004 2/11/2004 2/04/2005 2/09/2005 2/02/2006 2/07/2006 2/12/2006 2/05/2007 2/10/2007 2/03/2008 2/08/2008 2/01/2009 2/06/2009 2/11/2009 2/04/2010 2/09/2010 2/02/2011 2/07/2011 2/12/2011 2/05/2012 2/10/2012

15 Bedrijfsinformatie 2012: financieel communicatie beleid Het aandeel van Sioen Industries maakte deel uit van Euronext Brussel in Compartiment C (Small Caps). Dividendenbeleid Gewoonlijk wil de raad van bestuur streven naar een pay-out ratio van meer dan 15% en het dividend jaar na jaar laten stijgen zodat het dividend enerzijds gelinkt is aan de kasstroomvooruitzichten en anderzijds de aandeelhouders beloond worden voor het vertrouwen in de onderneming. Voor het jaar 2012 stelt de raad van bestuur voor om een dividend uit te keren ten bedrage van 0,31 EUR bruto (0,2325 EUR netto). Bij goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders zal het dividend worden uitgekeerd aan de loketten van Belfius Bank, ING Bank, BNP Paribas Fortis Bank, Bank Degroof en KBC Bank vanaf 13 mei Aandelen codes en classificatie ISIN BE Euronext code BE Mnemo SIOE Type Stock - Ordinary stock - Continuous Market Euronext Brussels - Euronext - Local securities Compartment C (Small Caps) ICB Sector classificatie: 3000, Consumer Goods 3700, Personal & Household Goods 3760, Personal Goods 3763, Clothing & Accessories Reuters: SIOE.BR Bloomberg: SIOE.BB Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven in dit jaarverslag 2012 De ondergetekenden verklaren dat: > > De jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; > > Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Michèle Sioen, CEO Geert Asselman, CFO Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 15

16 Verslag van de raad van bestuur

17 Verslag van raad van bestuur de Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 17

18 I. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening >Netto > omzet: In 2012 realiseerde de Sioen Industries Groep een omzet uit voortgezette activiteiten van 323,5 miljoen EUR tegenover 322,6 miljoen EUR vorig jaar, of een stijging met 0,3%. De divisies Coating en Chemicals bleven nagenoeg status quo, waar de divisie Apparel een lichte groei kende. >Diensten > en diverse goederen: De kosten voor diensten en diverse goederen bedroegen 47,5 miljoen EUR in 2012 of 14,7% over omzet, in vergelijking met 48,8 miljoen EUR in 2011 of 15,1% over omzet. Rigoureuze kostenbeheersing is en blijft aan de orde. Op diverse domeinen werd er ten belope van 2,5 miljoen EUR bespaard. Deze besparing werd echter voor een deel tenietgedaan door sterk gestegen energieprijzen (+ 1,3 miljoen EUR tegenover vorig boekjaar). >Bezoldigingen, > sociale lasten en pensioenen: De personeelskosten beliepen in ,3 miljoen EUR of 21,4% over omzet, tegenover 65,9 miljoen EUR of 20,4% over omzet in Deze stijging komt door zowel een stijging in het aantal permanente medewerkers als een stijging van de lonen in de Aziatische en Noord-Afrikaanse landen. >Afschrijvingen: > De afschrijvingslasten zijn, als gevolg van een lager investeringsritme, gedaald van 17,7 miljoen EUR in 2011 naar 16,8 miljoen EUR in >Waardeverminderingen > op voorraden en handelsvorderingen: Onder deze rubriek noteerden we, in overeenstemming met onze boekhoudkundige regels, bewegingen op waardeverminderingen op voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren. >Overige > bedrijfsopbrengsten: Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten, ontvangen schadevergoedingen en winst op de verkoop van activa (2012: gebouw behorend tot een Franse entiteit). In 2012 werden er voor 0,8 miljoen EUR O&O subsidies ontvangen. >Overige > bedrijfskosten: Deze rubriek behelst een aantal algemene kosten. Het overgrote deel van deze kosten zijn niet-winstgerelateerde belastingen zoals onroerende voorheffing, taxe professionelle in Frankrijk, enz. De daling van overige bedrijfskosten komt voornamelijk door de recuperatie van onroerende voorheffing in 2012, die 2,3 miljoen EUR bedroeg, terwijl in 2011 een totaalbedrag van 0,9 miljoen EUR ontvangen werd. >Resultaat > uit operationele activiteiten: Het resultaat uit operationele activiteiten bedroeg 23,8 miljoen EUR tegenover 18,6 miljoen EUR vorig jaar. >Financieel > resultaat: Het financieel resultaat van de Groep over het afgelopen jaar bedroeg -4,8 miljoen EUR tegenover -5,0 miljoen EUR in Intrestkosten en kosten van intrestvoet indekking bedroegen 7,0 miljoen EUR in Het financieel resultaat werd dan weer positief beïnvloed door zowel de toekenning van 0,9 miljoen EUR moratoriumintrest door de overheid als door positieve wisselkoersverschillen (0,7 miljoen EUR niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten en gerealiseerde wisselkoerswinsten ten bedrage van 0,6 miljoen EUR). >Belastingen: > De belastingen over 2012 bedroegen 4,9 miljoen EUR tegenover 0,2 miljoen EUR over In 2011 werd er een bijkomende belastingvordering erkend in België. >Winst/verlies > voor de periode uit voortgezette activiteiten: Over 2012 bedroeg de winst van de Groep uit voortgezette activiteiten 14,1 miljoen EUR tegenover 13,4 miljoen EUR over 2011.

19 Verslag van de raad van bestuur >Winst/verlies > voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten: Het verlies over 2012 bedroeg 0,8 miljoen EUR tegenover 1,8 miljoen EUR over De voornaamste redenen voor het verlies zijn een saneringsprovisie en kosten verbonden met de verkoop van de Roland activiteiten. >Netto > kasstroom uit voortgezette activiteiten: De netto kasstroom uit voortgezette activiteiten beliep 31,7 miljoen EUR over 2012 tegenover 30,3 miljoen EUR over >Dividend: > De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen om een dividend uit te keren van 0,31 EUR per aandeel. Coating divisie De coating divisie specialiseert zich in het coaten (het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel. Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. Alles start met de extrusie van technische garens (polyester), het verweven van deze garens tot technisch doek en het coaten van dit doek met verschillende polymeren (PVC, PU, siliconen, enz.). De Groep beheerst, als enige speler in de wereld, verschillende coatingtechnieken, elk met hun eigen specifieke producten en markten. De coating divisie realiseerde in 2012 een omzet uit voortgezette activiteiten van 188,7 miljoen EUR tegenover 189,1 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar. Apparel divisie Deze divisie staat voor technische beschermkledij. De apparel divisie is een innoverende producent met een breed gamma van hoogwaardige technische beschermkledij die voldoet aan alle Europese normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is. Aandacht voor de noden van de klant, een sterk kwaliteitsbewustzijn en voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten, vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van deze divisie. De apparel divisie realiseerde een groei van 2,2% over het afgelopen jaar. De netto omzet steeg van 94,6 miljoen EUR in 2011 tot 96,7 miljoen EUR in Chemicals divisie Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVCpoeders, pigmenten, enz.) tot technische halffabricaten (pigmentpasta s en inkten) voor tal van toepassingen. De chemicals divisie realiseerde in 2012 een omzet uit voortgezette activiteiten van 38,1 miljoen EUR tegenover 38,9 miljoen EUR in Divisie Overige Onder deze rubriek catalogeren we de Roland activiteiten en TIS NV. De beslissing om de Roland activiteiten (productie van afgewerkte dekzeilen voor trailers) te verkopen werd eind 2009 genomen. Sindsdien werden deze activiteiten dan ook opgenomen onder niet-voortgezette activiteiten. In het begin van het tweede kwartaal van 2011 werd een principeakkoord afgesloten, dat gefinaliseerd werd in het begin van (We verwijzen naar toelichting III Afstoting van de activiteit eindmarkt vrachtwagenafdekking.) II. Financiële en andere risico s We verwijzen naar de rubrieken III Financieel risico management, III Kapitaalbeheer en deel IV. Corporate Governance in dit Verslag van de raad van bestuur. III. Vooruitzichten Door de volatiele macro-economische omgeving in de Europese Unie heeft de raad van bestuur weinig zicht op de toekomst en verkiest daarom geen voorspellingen te doen. Sioen Industries zal haar politiek van innovatie en kostenbeheersing ook in 2013 verderzetten. Sioen Industries jaarverslag 2012 deel 2 19

20 IV. Corporate Governance De familie Sioen omringt zich sedert 1986 met externe, onafhankelijke bestuurders. Hun deskundigheid en ervaring draagt bij tot effectief en correct bestuur van de onderneming. Op 22 maart 2005 heeft de raad van bestuur een Corporate Governance Charter aangenomen, in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code. Zij is in werking getreden vanaf de algemene vergadering van Het Corporate Governance Charter kan worden geraadpleegd op de website van Sioen Industries ( Er werden sedert de inwerkingtreding een aantal kleine wijzigingen aangebracht aan het Corporate Governance Charter ten gevolge van een veranderende omgeving, bijvoorbeeld de dematerialisatie van de aandelen, of een kleine verandering in de aandeelhoudersstructuur. Sinds 2009 is er een nieuwe Corporate Governance Code uitgegeven. Deze Code werd toegepast. De raad van bestuur Samenstelling (situatie per 26 maart 2013) Het mandaat van de bestuurders vervalt op de algemene vergadering van VOORZITTER GEDELEGEERD BESTUURDER BESTUURDERS SECRETARIS COMMISSARIS (4) LMCL Comm. VA, vertegenwoordigd door de heer L. Vansteenkiste (2), bestuurder in diverse andere vennootschappen M.J.S. Consulting BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw M. Sioen (1), bestuurder in diverse andere vennootschappen Mrs. J.N. Sioen-Zoete (1), bestuurder in diverse andere vennootschappen D-Lance BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw D. Parein-Sioen (2), bestuurder in diverse andere vennootschappen P. Company BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw P. Sioen (1), bestuurder in diverse andere vennootschappen Louis Verbeke EBVBA, vertegenwoordigd door de heer L.-H. Verbeke (2), voorzitter van Mitiska NV, bestuurder in diverse andere vennootschappen Mr. L. Vandewalle (3), bestuurder in diverse andere vennootschappen Lemon Comm. V, vertegenwoordigd door de heer J. Noten (3) Philippe Haspeslagh BVBA, vertegenwoordigd door de heer Ph. Haspeslagh (3) Asceca Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de heer G. Asselman Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer M. Dekeyser en de heer K. Dehoorne (1) Uitvoerend bestuurder (2) Niet-uitvoerend bestuurder (3) Onafhankelijk bestuurder (4) Het mandaat van de commissaris vervalt op de gewone algemene vergadering in 2014.

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar 2014 (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar 2015 (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar 2016 (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR aan de Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2014 Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR aan de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2015 Mevrouw, Mijnheer,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de Raad van Bestuur Financieel overzicht. Jaarverslag 20II

Bedrijfsinformatie Verslag van de Raad van Bestuur Financieel overzicht. Jaarverslag 20II Bedrijfsinformatie Verslag van de Raad van Bestuur Financieel overzicht Jaarverslag 20II SIOEN KORT SAMENGEVAT PROFIEL Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat Ardooie B.T.W. BE RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat Ardooie B.T.W. BE RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 Ardooie B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR aan de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2013 Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben

Nadere informatie

Resultaten eerste semester 2017

Resultaten eerste semester 2017 Resultaten eerste semester 2017 Gereglementeerde informatie - Persbericht Sioen Industries, 25 augustus 2017-17u45 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 6 Balans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EMAKINA GROUP NV Middelburgstraat 64A B-1170 Brussel Ondernemingsnummer 0464.812.221 BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Inhoudstafel. I Bedrijfsinformatie. II Verslag van de raad van bestuur. III Financieel overzicht. Jaarverslag

Inhoudstafel. I Bedrijfsinformatie. II Verslag van de raad van bestuur. III Financieel overzicht. Jaarverslag Jaarverslag Financieel Annual Annual report gedeelte report part 1 55 Inhoudstafel I Bedrijfsinformatie 1I Brief aan de stakeholders p 58 2I Groepsstructuur p 60 II Verslag van de raad van bestuur 1I Commentaar

Nadere informatie

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Corporate Law M&A 26 maart 2010 De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Zoals veelvuldig aangekondigd in de pers van de laatste

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 5

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 5 Volmacht (1) Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 - VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 4 en 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 Volmacht (1) Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 - VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 4 en 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

OPROEPING. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012. ARSEUS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**)

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**) STEMMING PER BRIEF De ondergetekende, Voornaam.. Naam. Adres.. of Benaming..... Juridische vorm... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ):

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ): V O L M A C H T De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 17 februari 2016) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Financieel. BEDRIJFSINFORMATIE Brief aan de belanghebbenden 58 Groepsstructuur 62

Financieel. BEDRIJFSINFORMATIE Brief aan de belanghebbenden 58 Groepsstructuur 62 Financieel BEDRIJFSINFORMATIE Brief aan de belanghebbenden 58 Groepsstructuur 62 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening 64 2. Financiële en andere risico s 65

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam:.. Voornaam: Adres:..

VOLMACHT. Naam:.. Voornaam: Adres:.. Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 20 april 2017 Zij moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres marc.van.steenvoort@gmail.com

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de houders

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

ZENITEL Naamloze Vennootschap Z1 Research Park Zellik, België RPR (Brussel) (de "Vennootschap")

ZENITEL Naamloze Vennootschap Z1 Research Park Zellik, België RPR (Brussel) (de Vennootschap) ZENITEL Naamloze Vennootschap Z1 Research Park 110 1731 Zellik, België RPR (Brussel) 0403.150.608 (de "Vennootschap") De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie