Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis"

Transcriptie

1 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis

2 Nationale- Nederlanden en haar geschiedenis

3 Inhoud Inleiding Inleiding 5 1. De Nederlanden van Totstandkoming De eerste jaren, Bedrijfsuitbreiding, De Tweede Wereldoorlog en daarna, Nationale Levensverzekering-Bank Totstandkoming De eerste jaren, Sterk in de markt, De Tweede Wereldoorlog en daarna, Nationale-Nederlanden Fusie, Samen één maatschappij, Versterking en uitbreiding, Dit historisch overzicht beschrijft de geschiedenis van Nationale-Nederlanden, een verzekeraar die in 1963 is ontstaan door de fusie van De Nederlanden van 1845 (hoofdstuk 1) en de Nationale Levensverzekering-Bank (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen van Nationale-Nederlanden vanaf 1963 tot Na overname van de Amfas Groep (in 1984) werd verzekeringsbedrijf RVS onderdeel van het bedrijf. De lange geschiedenis van RVS wordt in hoofdstuk 4 geschetst. In het laatste hoofdstuk 5 komt de recente geschiedenis van Nationale-Nederlanden aan bod: vanaf de fusie met NMB Postbank Groep in 1991 tot en met de afsplitsing van ING Groep in RVS Totstandkoming De eerste jaren, Tijd van veranderingen, Een nieuwe eeuw, Crisis na crisis, Werken aan de wederopbouw, Een nieuwe toekomst, Het einde in zicht, Fusie en verder Fusie met NMB Postbank Groep, Nog steeds Nationale-Nederlanden, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis

4 1. De Nederlanden van Totstandkoming Tot 1830 namen vooral in de zuidelijke Nederlanden gelegen maatschappijen de belangrijkste plaats in op de Nederlandse assurantiemarkt. Na de afscheiding werden in Nederland verschillende brandverzekeringmaatschappijen opgericht die profiteerden van de door de Belgische maatschappijen achtergelaten leemte. Tot deze nieuw opgerichte vennootschappen behoorde ook de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel uit Gerrit Jan Dercksen, handelaar in houtschors en commissionair in effecten, werd agent voor deze maatschappij voor Zutphen en omstreken. Hij werd hierbij geassisteerd door zijn neef Christiaan Marianus Henny. Zij stelden subagenten aan die acquisitiewerk verrichtten tegen een deel van de provisie. In 1844 wilde de directie van de Tielse maatschappij de subagenten tot zelfstandige agenten benoemen. Daarmee zou het werkterrein van Dercksen zich beperken tot de stad Zutphen. Dit leidde tot een breuk waarna Dercksen en Henny op 12 april 1845 de Assurantie Maatschappij tegen Brandschade oprichtten. G.J. Dercksen, ca 1880 Ch.M. Henny, ca Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 7 De Nederlanden van 1845

5 1.2 De eerste jaren, Onmiddellijk na de oprichting werd het agentennetwerk uitgebreid. Spoedig werden in de belangrijkste bevolkings- en handelscentra van Nederland, Amsterdam en Rotterdam, gevolmachtigde agenten aangesteld. In de negentiende eeuw ontstond een levendige handel met Nederlands-Indië. De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) speelde hierin een belangrijke rol. De NHM verdeelde de verzekeringen van goederen en transport over verschillende verzekeringsmaatschappijen in Nederland, die daarvoor een hoge premie konden vragen. Om een groter deel in de profijtelijke NHM-verzekeringen te krijgen besloten Dercksen en Henny in 1859 tot het oprichten van een tweede maatschappij: De Nederlanden van Deze maatschappij diende als herverzekeraar. Vanwege de administratieve rompslomp werden de twee bedrijven in 1888 samengevoegd tot Assurantie Maatschappij tegen Brandschade De Nederlanden van 1845 (hierna De Nederlanden genoemd). De Nederlanden was sterk vertegenwoordigd in het buitenland. Al in 1856 werd de eerste agent in Batavia aangesteld. Later volgden meer agentschappen en werd Batavia een officieel bijkantoor. In snel tempo volgden daarna agentschappen in o.a. Duitsland, Denemarken en Singapore. In 1900 had De Nederlanden 139 agentschappen, verspreid over de hele wereld. In 1894 werd Carel Henny, zoon van Christiaan, directeur van De Nederlanden. Carel Henny was een vooruitstrevend man, tijdens zijn opleiding oriënteerde hij zich in Denemarken en Engeland. Hij verbeterde de administratieve organisatie door vereenvoudiging van de boekhouding en voerde een kaartsysteem met fiches in. Daarnaast liet hij de accountantscontrole uitvoeren door een extern bureau. Dit was in Nederland onbekend en moest vertrouwen wekken bij consument en aandeelhouders. In 1867 werd de in moeilijkheden verkerende Utrechtse brandassurantiemaatschappij Zekerheid geeft Rust overgenomen, waarmee het cliënten- en agentenbestand ineens flink werd uitgebreid. Hierdoor kreeg de maatschappij, met vertegenwoordigers in binnen- en buitenland, de behoefte om vanuit een meer centrale plaats te opereren. In 1897 verhuisde het bedrijf van Zutphen naar Den Haag. 1.3 Bedrijfsuitbreiding, Tot het begin van de twintigste eeuw was De Nederlanden uitsluitend een brandverzekeraar. Dat veranderde toen, na een uitgebreide opleiding van enkele beambten in Denemarken, men in 1903 met levensverzekeringen startte. In 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd de levensverzekeringstak in een aparte maatschappij ondergebracht. Daarmee Affiche Hoofdkantoor Groenhovenstraat, 1928 werd voorkomen dat de voorzieningen voor levensverzekering zouden worden aangetast door oorlogsschade. Zeven jaar later werd een dergelijke splitsing wettelijk verplicht door de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf. Door overname van bedrijfsverzekeraar Labor, ongevallenverzekeraar Fatum en ongevallen- en transportverzekeringsmaatschappij Binnenlandsche Vaart Risico Sociëteit, werd het assurantiepakket compleet en kon De Nederlanden na 1925 het motto Alle Verzekeringen voeren. In 1927 werd het nieuwe, door architect H.P. Berlage gebouwde, hoofdkantoor aan de Groenhovenstraat betrokken. 8 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 9 De Nederlanden van 1845

6 In 1938 vond de eerste overname plaats van een buitenlandse maatschappij, De Vaderlandsche in België. Tot dat moment werkte De Nederlanden in het buitenland alleen met agenten op provisiebasis. Ook werd de Amsterdamse verzekeraar Victoria overgenomen. De wereldwijde economische crisis in de jaren dertig betekende een daling van het premie-inkomen, maar vanaf 1938 trad herstel op. 1.4 De Tweede Wereldoorlog en daarna, Met de Duitse inval op 10 mei 1940 begon een moeilijke tijd. Bij het bombardement op de stad Rotterdam ging het bijkantoor verloren. Later werden als gevolg van gevechtshandelingen meerdere kantoren verwoest of beschadigd. Het hoofdkantoor in Den Haag werd door de Duitsers gedeeltelijk gesloopt, later werd het pand ontruimd. De Duitse bezetter stelde systematische Jodenvervolging in. Joodse bezittingen en levensverzekeringen werden in beslag genomen, bedrijven werden gedwongen Joodse werknemers te ontslaan. Ook verdwenen Nederlandse werknemers vanwege de arbeidsinzet, gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Na de oorlog bleken in totaal veertig medewerkers van De Nederlanden de oorlog niet overleefd te hebben. De meeste contacten met buitenlandse agenten en kantoren waren verbroken. Het kantoor in Batavia in Nederlands-Indië werd uitgeroepen tot noodhoofdkantoor. Na de Japanse verovering werd de zetel verplaatst naar Curaçao. In 1945 bestond de maatschappij honderd jaar. Aan dit feit werd geen aandacht besteed omdat in de oprichtingsmaand april het westen van Nederland nog niet bevrijd was en het overgrote deel van Nederland nog steeds geteisterd werd door hongersnood. De jaren na de oorlog betekenden herstel van de economie en opbouw van de verwoeste steden. Polis Victoria, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 11 De Nederlanden van 1845

7 De verzekeringsmaatschappijen speelden bij de financiering van dit herstel een belangrijke rol. De economische groei die daarvan het gevolg was betekende ook voor De Nederlanden snelle expansie. Het dekolonisatieproces in Indonesië maakte een einde aan de werkzaamheden van De Nederlanden aldaar. Een nieuwe markt werd gevonden in de emigratie van vele Nederlanders naar Canada en Australië. De Nederlanden besloot de emigranten te volgen. De overname van vele lokale leven- en schadebedrijven in Canada betekende buitenlandse expansie en een krachtige stimulans voor De Nederlanden. In 1954 werd de uitbreiding van het hoofdkantoor groots gevierd met een feest voor alle medewerkers. Rond 1960 was De Nederlanden het grootste schadeverzekeringsbedrijf in Nederland en de op één na grootste levensverzekeraar. Toch lag concurrentie op de loer en leek het marktaandeel niet meer te stijgen. Er was actie nodig om dat te veranderen. Medewerkers onderweg naar feest, 1954 Affiche Wereldkaart, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 13 De Nederlanden van 1845

8 2. Nationale Levensverzekering- Bank 2.1 Totstandkoming In het midden van de negentiende eeuw waren er in Nederland maar weinig levensverzekeringsmaatschappijen actief, wel bestonden er vele begrafenisfondsen. Deze hadden voornamelijk een sociale functie, terwijl de levensverzekeraars meer commercieel waren. Door de aanwezigheid van tal van buitenlandse maatschappijen in Nederland, werden ook meer Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen opgericht. Deze moderne maatschappijen werkten met wetenschappelijk berekende sterftecijfers en premies. De Rotterdammer S. van der Held was assuradeur namens verschillende Engelse maatschappijen. Samen met advocaat W. Siewertsz van Reesema richtte hij in 1863 de Nationale Levensverzekering-Bank op. Gesteund door vooral Rotterdamse notabelen werden de aandelen geplaatst met een groot aanbod van verzekeringen waaronder ook lijfrenteverzekeringen. Van enorme groei was in de beginjaren nog geen sprake, gezien de concurrentie van buitenlandse maatschappijen. Met grote zorg streefde de Nationale naar het opbouwen van vertrouwensrelaties. Betrouwbaarheid was essentieel omdat gelden werden afgestaan voor levensverzekeringen die pas na vele jaren tot uitkering kwam. Directeur W. Siewertsz van Reesema, ca Directeur S. van der Held, ca Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 15 Nationale Levensverzekering-Bank

9 2.2 De eerste jaren, opgetrokken tot duizend gulden. Ook de pokkenepidemie, die vijf jaar later volgde, tastte de soliditeit niet aan. Een positief gevolg voor de Nationale was dat velen die tot dan toe getwijfeld hadden, zich nu alsnog verzekerden. Doordat de Nationale zich op actuariële grondslagen baseerde, ontstond er minder risico en kon ze ook volksverzekeringen aanbieden. Drie jaar na de oprichting maakte een cholera-epidemie in Nederland veel slachtoffers. De Nationale meldde echter dat het bedrijf deze tegenslag goed had doorstaan. Door het gebruik van zeer behoudende sterftetafels bleven de cijfers over het geheel genomen vrijwel normaal. Wel vielen er relatief veel slachtoffers in de groep die voor minder dan driehonderd gulden verzekerd was. Dit waren vaak begrafenisverzekeringen van minvermogenden die bovendien het meest vatbaar bleken voor ziekten. Het minimaal te verzekeren bedrag werd later De Nationale was gevestigd in het hart van Rotterdam. Na diverse verhuizingen werd een pand aan de Boompjes betrokken, later werd op die plaats een nieuw hoofdkantoor gebouwd. De agenten werkten op provisiebasis. Hun aantal nam snel toe, van honderdvijftig bij de oprichting tot zeshonderd in De Nationale speelde een belangrijke rol in de strijd tegen de wettelijke overheidsbepalingen van de levensverzekering. In 1877 nam de directie het initiatief tegen de stringente controle op de tarieven van Nederlandse maatschappijen. Dit leidde uiteindelijk in 1880 tot afschaffing van deze overheidsbemoeienis en was een kroon op het werk van de Nationale. Foto links Hoofdkantoor Rotterdam, Nationale, ca Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 17 Nationale Levensverzekering-Bank

10 2.3 Sterk in de markt, In het begin van de nieuwe eeuw was de Nationale de zevende verzekeraar in Nederland maar eind jaren dertig was zij de grootste geworden. Een betrouwbare en goedkope maatschappij die vrijwel alleen in Nederland werkzaam was. De maatschappij was voorzichtig met buitenlandse activiteiten omdat men bang was voor financiële tegenslag in een voor haar vreemde markt, hetgeen zeker zijn weerslag zou hebben op het Nederlandse bedrijf. In de bescheiden reclame werd steeds de nadruk gelegd op soliditeit en betrouwbaarheid. Zij nam ook het initiatief tot publicatie van gegevens die aan de tarieven ten grondslag lagen, een voorbeeld dat al snel door anderen werd gevolgd. De Nationale maakte zich sterk voor wettelijke regeling van het levensverzekeringswezen. Geknoei door malafide maatschappijen zou het vertrouwen van het publiek schaden. In 1922 werd het voorstel van een commissie van deskundigen, onder leiding van Nationale directeur Niemeijer, door de regering overgenomen. De uitvoering van de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf kwam in handen van de Verzekeringskamer. Deze organisatie controleerde gepubliceerde gegevens van maatschappijen over activiteiten en financiën. Om het bedrijf te consolideren vond een aantal overnames plaats. In 1916 werd de Eerste Rotterdamsche overgenomen waarmee de Nationale het terrein van schadeverzekeringen betrad. De Arnhemse levensverzekeraar Vesta werd in 1931 overgenomen. In 1932 gingen de Nationale en De Nederlanden van 1845 een samenwerking aan op het gebied van collectieve verzekeringen, waaronder pensioenverzekeringen voor werknemers. Deze vormden een belangrijk onderdeel binnen de levensverzekering. Door gemeenschappelijk beheer werd op collectief gebied de strijd tussen twee grote concurrenten beëindigd. In de crisistijd van de jaren dertig leverde dat alleen maar voordeel op. Vloeiblad, ca Afdeling Exploitatie, Vesta, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 19 Nationale Levensverzekering-Bank

11 2.4 De Tweede Wereldoorlog en daarna, De Tweede Wereldoorlog had voor de Nationale grote gevolgen. Al direct tijdens de inval in mei 1940 werd het hoofdkantoor door Duitse parachutisten bezet. In de gevechten die volgden werd het gebouw zwaar beschadigd en bleef van het archief van de schadeverzekering vrijwel niets over. Nog in de oorlog werden de fundamenten voor een nieuw hoofdkantoor aan de Schiekade gelegd, welke vier jaar na de bevrijding werd opgeleverd. De Nationale kreeg moeilijkheden met haar personeelsvoorziening, niet alleen door de arbeidsinzet, maar ook doordat de buitendienst moeilijk haar werkzaamheden kon blijven uitoefenen. Ook de Hongerwinter had zijn weerslag op de medewerkers van de Nationale, er werden voedseltransporten georganiseerd. Over Joodse medewerkers is niets bekend. De chaos in Nederland aan het eind van de oorlog legde het economische leven lam en er werden veel minder verzekeringen afgesloten. Ook was er gebrek aan allerlei zaken om een deugdelijke administratieve organisatie te kunnen voeren. Dit zou zich in de naoorlogse jaren herstellen. In 1955 werd, voor het eerst sinds jaren, een buitenlandse vestiging geopend in België. Een jaar later werd de Belgische schadeverzekeraar Omnium overgenomen. Beiden bleken niet succesvol. In 1956 nam de Nationale de verzekeringsmaatschappij TielUtrecht over. Daarmee werd zij de op één na grootste Nederlandse schadeverzekeraar. De Nationale bleef een van de grootste levensverzekeraars in Nederland. Haar marktaandeel was bijna net zo groot als die van De Nederlanden van 1845, zo n 10 procent. De maatschappij moest echter wel rekening houden met de ontwikkelingen in de maatschappij, buitenlandse markten en concurrentie. 20 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis Duitse soldaten in hoofdkantoor Rotterdam, na bombardement, mei Nationale Levensverzekering-Bank

12 Fusie, De fusie van De Nederlanden en de Nationale was het gevolg van de dalende marktaandelen. De vrees om overvleugeld te worden door combinaties van andere maatschappijen was een belangrijke drijfveer, daarnaast kon men zich wapenen tegen vijandige overnames. Na maandenlange moeizame onderhandelingen kondigden De Nederlanden en de Nationale in oktober 1962 een fusie aan. De twee concerns van ongeveer gelijke grootte, waren tot de conclusie gekomen dat samenwerking tot een beter resultaat zou leiden dan felle concurrentiestrijd. Bovendien vroeg de toenemende noodzaak om internationaal te opereren om grotere organisatie-eenheden. Het resultaat van de samenwerking zou door de stevige positie van de Nationale in het binnenland en de internationale ervaring van De Nederlanden meer zijn dan de som der delen. Ook speelde de opkomende automatisering een rol. Daarmee samenhangende hoge kosten konden gezamenlijk worden gedragen. Nationale- Ondertekening fusieakte, 1963 Nederlanden 22 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 23 Nationale-Nederlanden

13 Samenwerking, waarmee beide concerns in de collectieve verzekeringen al ervaring hadden opgedaan, werd uitgebreid over het gehele terrein. Op 3 april 1963 werd de fusieovereenkomst ondertekend en was Nationale- Nederlanden een feit. De datum was zo gekozen dat de Nationale in januari nog geheel zelfstandig haar honderdjarig bestaan kon vieren. 3.2 Samen één maatschappij, Tot geruime tijd na de fusie bleven beide concerns onder eigen naam werken. Het publiek en de medewerkers merkten nauwelijks iets van de fusie. Pas met het gereedkomen van het nieuwe hoofdkantoor in Den Haag, waarvan de voorbereidingen al tien jaar eerder door De Nederlanden waren gestart, werden de maatschappijen samengevoegd. De levenafdelingen van beide concerns gingen naar Rotterdam, terwijl de schadeafdelingen in het nieuwe hoofdkantoor in Den Haag werden geconcentreerd. Daarmee ontstond een tamelijk unieke situatie van één concern met twee hoofdkantoren met een onderlinge afstand van dertig kilometer. Tussen 1968 en 1970 ontstonden uit de oude organisaties de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV en de Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, twee vennootschappen onder één concern: Nationale-Nederlanden, met een nieuw logo, de bekende oranje N. Verzekeringsmaatschappijen Victoria en Vesta, die al sinds 1966 samenwerkten, gingen als één bedrijf verder. 24 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis Hoofdkantoor Prinses Beatrixlaan in Madurodam, Den Haag, Nationale-Nederlanden

14 3.3 Versterking en uitbreiding Nationale-Nederlanden nam op het gebied van financiële dienstverlening wereldwijd een vooraanstaande positie in. Toch moest zij zich blijven wapenen tegen concurrentie. Kwaliteitsverbetering en nauwer contact met de consument moesten voor een oplossing zorgen. Er werd veel reclame gemaakt en om meer naamsbekendheid te krijgen werd er veel aan (sport)sponsoring gedaan. Daarnaast werd het aanbod van producten uitgebreid. Naast verzekeren en beleggen waren dat financiële diensten als spaarvoorzieningen en kredietverlening. In samenwerking met de ANWB, Shell en Rabobank ging men samenwerken met reisorganisatie Vrij Uit, waarbij Nationale-Nederlanden als intermediair optrad bij het aanbieden van vakantiereizen. Ook de tussenpersonen kregen een grotere rol toebedeeld. Omdat AMEV aanstalten maakte om met VSB te fuseren moest de concurrentiepositie van Nationale- Nederlanden versterkt worden. Een zoektocht naar fusiepartners begon. Daarin stond Nationale-Nederlanden niet alleen, ook de concurrentie was op zoek. Na diverse keren achter het net te hebben gevist werd in 1984 Amfas overgenomen, waarin ook de RVS deelname had (zie geschiedenis van de RVS). Door de fusie was er financiële ruimte voor internationalisering. Hiervoor was door de Raad van Bestuur al in het midden van de jaren zestig beleid geformuleerd. Reden voor internationalisering was risicospreiding, winstvergroting, groei en internationale prestige. Overnames van een aantal verzekeraars in Groot Brittannië, Griekenland, Zuid-Afrika en Australië waren het begin, maar de grootste overnames vonden plaats in de Verenigde Staten. Peerless, First of Georgia, Excelsior, Wisconsin National Life en Midwestern United Life zijn enkele van de overgenomen maatschappijen. Nationale-Nederlanden was eind jaren tachtig een van de grootste verzekeraars van Nederland met zeer uitgebreide belangen in het buitenland. Toch moest zij slagvaardig blijven, vooral op de Nederlandse markt. Versterking van distributie- en verkoopkanalen bleef van levensbelang. Affiche, ca Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 27 Nationale-Nederlanden

15 4. RVS 4.1 Totstandkoming In 1838 werd in Rotterdam het Begrafenisfonds Tot aller welzijn opgericht door Theo Wijlacker, destijds werkzaam als bedienaar ter begrafenis van die stad. Hij besloot voor zichzelf te beginnen in zijn woonhuis aan de Vissersdijk. Een begrafenisfonds was niet nieuw, er werden in die tijd vele fondsen opgericht voor zieken, armen, weduwen en wezen. Vele fondsen gingen eind negentiende, begin twintigste eeuw ten onder of werden overgenomen door de grotere verzekeraars, maar het fonds van Wijlacker bleef zelfstandig voortbestaan. Th. Wijlacker, ca De eerste jaren, Het Fonds kende betalende leden die met aandelen recht hadden op een begrafenis in natura. Er waren verschillende soorten begrafenissen (rangen) waarvoor men zich kon verzekeren, afhankelijk van het aantal bedienaars, volgkoetsen, doodgravers et cetera. Aan mensen woonachtig buiten de stad werd geld uitgekeerd. In 1840 werd binnen het Begrafenisfonds van Wijlacker een zogenaamd Toelaagfonds opgericht, later Zieken Sociëteit genoemd, en nog later het Rotterdamsch Ziekenfonds. Wijlacker begon met een compagnon die echter al spoedig werd vervangen. Met een nieuwe mededirecteur kwamen er ook twee commissarissen van Toevoorzigt om het bedrijf te leidden. Ook kwam er uitbreiding door vestigingen in Delftshaven, Schiedam, Vlaardingen en Delft. Er onstonden problemen bij het incasseren van de wekelijkse premie door bodes. Fraude was aan de orde van de dag en Wijlacker had moeite om de organisatie in de hand te houden. In 1843 veranderde de naam van het Fonds door samenvoeging met een overgenomen ziekenfonds in: Begrafenis- en Zieken Sociëteiten, 28 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 29 RVS

16 Tot Aller Welzijn, hulp in en na het leven. In 1854 werd nog een fonds opgericht; de Algemeene Burger-Sociëteit Tot Voorzorg voor Echtgenooten, kinderen en betrekkingen. Wijlacker en consorten waren dus zeer actief en er werden nog meer kleine fondsen en sociëteiten bijgevoegd op het gebied van uitkeringen bij ziekte en dood. Na de dood van Theo Wijlacker in 1861 volgde Karel zijn vader op. Hij zou het bedrijf reorganiseren en moderniseren. Dit deed hij onder andere door het vastleggen van de rechten en plichten van de bodes waarvan er in die tijd 23 in dienst waren. Ook werd er vanaf 1867 alleen nog maar geld uitgekeerd bij overlijden en er werden geen begrafenissen meer geregeld. De tweede helft van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door epidemieën en ziektes, waardoor de sterftecijfers toenamen. Dit was niet gunstig voor de Sociëteiten van Wijlacker. Maar als in 1870 de Nederlandse economie opbloeit, gaat het financieel beter met het bedrijf. In deze jaren verhuisde men een aantal keren naar steeds grotere kantoorruimten in Rotterdam. De activiteiten breidden zich uit over heel Nederland waardoor in 1873 een administratiekantoor in Amsterdam werd gevestigd. Door verbetering van het economische klimaat in Nederland daalde het aantal sterftegevallen waardoor ook het aantal leden daalde. Hierdoor waren vernieuwingen noodzakelijk. In 1889 diende de volgende generatie Wijlacker zich aan. Ook deze zoon, Theo Wijlacker - als wiskundige opgeleid - besloot tot grote veranderingen. Klassetarieven werden afgeschaft en men ging zich richten op de zogenoemde grote en gemengde verzekeringen. Tevens wijzigde hij het bedrijf in een naamloze vennootschap; vanaf 1895 was de officiële naam Levensverzekeringsmaatschappij NV Rotterdamsche Verzekering- Sociëteiten (RVS). Een andere verandering in de eerste jaren van de twintigste eeuw was dat de bodes werden vervangen door agenten wier werkzaamheden zich uitbreidden. Ook werd de buitendienst gereorganiseerd en het land ingedeeld in tien districten met districtshoofden en inspecteurs. Door uitbreiding naar de Belgische markt kwam er een kantoor in Brussel. Ondanks al deze veranderingen was de RVS in deze tijd nog lang geen grote speler op het verzekeringsgebied in Nederland. Reglement, 1838 Bijkantoor Amsterdam, 1901 Affiche (ontwerp), ca Tijd van veranderingen, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 31 RVS

17 4.4 Een nieuwe eeuw, De opvolging in de familie Wijlacker kreeg een vervolg in een schoonzoon, A. van Veen die later met W.A.M. Korink de nieuwe directie ging vormen. Het was Korink die een nieuw logo liet ontwerpen door de kunstenaar Tjeerd Bottema. In 1905 kwam hij met een aantal ontwerpen waaruit het zo bekende echtpaar met het hondje en de paraplu werd uitgekozen. In 1907 verhuisde de RVS naar een definitief hoofdkantoor. De oude burgemeesterswoning aan de Westerstraat 3 werd geheel ingericht als modern kantoor, met elektrisch licht en centrale verwarming. De Eerste Wereldoorlog had nauwelijks invloed op het neutrale Nederland en daar profiteerde de RVS van. Het bedrijf steeg in deze jaren op de lijst van Nederlandse verzekeraars van de veertiende naar de derde plaats! Dit had niet alleen te maken met de ondergang van drie grote levensverzekeringsmaatschappijen, maar ook met de modernisering van het bedrijf. In 1927 werd, als een van de eerste in Europa, de gehele administratie gemechaniseerd met behulp van het zogenoemde Hollerith systeem met ponskaarten. Ook werd het Standaardtarief ingevoerd, waarbij niet alleen kon worden gespaard voor de oude dag, maar die ook een uitkering garandeerde voor de achterblijvers. Dit zogenoemde tarief S II werd een groot succes waardoor de omzet van de RVS steeg. Vloeiblad, ca Crisis na crisis, De crisis van de jaren dertig had ook zijn weerslag op de RVS. Door de economische malaise gingen bedrijven failliet en ontstond grote werkeloosheid. Spaargelden moesten worden aangesproken en verzekeringen werden afgekocht. Maar ook belegde gelden kwamen in het gedrang, de RVS had in de jaren voor de crisis haar conservatieve beleggingsbeleid losgelaten waardoor een veel hoger effectenbezit was ontstaan. Hierop werd veel verlies geleden. De RVS stond er niet al te rooskleurig voor, het verzekerd bedrag werd kleiner en de tarieven moesten omlaag. Langzaam gleed het bedrijf richting Tweede Wereldoorlog. Men geloofde dat Nederland net als in 1914, neutraal zou blijven, maar met de Duitse inval was die hoop snel vervlogen. Het bombardement op Rotterdam had uiteraard ook voor de RVS grote gevolgen, enkele medewerkers sneuvelden tijdens oorlogshandelingen. Het hoofdkantoor bleef wonder boven wonder ongedeerd, maar het bijkantoor aan het Slagveld (nu Weena) brandde geheel af, waardoor een groot deel van de administratie werd vernietigd. De Duitse bezetter nam systematische maatregelen met verregaande consequenties voor Joden. Zij moesten gedwongen worden ontslagen en hun bezittingen afdragen. Levensverzekeringen werden in beslag genomen en Joden werden omgebracht in concentratiekampen. Of er ook medewerkers van de RVS onder de getroffenen waren is niet bekend. Wel werden vele, vooral Rotterdamse, medewerkers in groten getale ingezet voor arbeid in Duitsland. De RVS-directie werd gedwongen hieraan zijn medewerking te verlenen. Men probeerde zoveel mogelijk medewerkers als onmisbaar aan te merken. Door oorlogshandelingen waren er ongeveer, men wist het niet zeker, vijftien medewerkers omgekomen. Het jaarverslag over 1944 en 1945 meldde dat de oorlogsslachtoffers onder het personeel met weemoed in het hart worden herdacht. Ondertussen was het verzekerde bedrag van de RVS gegroeid van 446 miljoen in 1939 tot 682 in 1943 en 810 miljoen eind 1945! Ook verdriedubbelde de productie van het aantal nieuwe verzekeringen gedurende de oorlogsjaren. Oorzaak was dat er geld los kwam dat op een goede manier belegd kon worden in een levensverzekering. 32 Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 33 RVS

18 4.6 Werken aan de wederopbouw, Na de oorlog moest de draad weer worden opgepakt, er was gebrek aan middelen en met name aan voedsel. De RVS probeerde haar medewerkers zo veel mogelijk te helpen door distributie van levensmiddelen. Er was veel schade aan kantoren in het land en ook het kantoor aan de Westerstraat moest uiteindelijk worden herbouwd en steeds uitgebreid, o.a. met panden aan de Houtlaan. Zo kwam Nederland langzaam weer uit een diep dal - de wederopbouw begon - er was veel te doen, zeker in Rotterdam. De RVS droeg hier ook aan bij door te gaan beleggen in woningbouw voor het nationale herstel. De buitendienst werd gereorganiseerd zodat nu ook onafhankelijke tussenpersonen verzekeringen bij de RVS konden sluiten. Er werden opleidingen gestart om de buitendienst te professionaliseren. In De Bunte in Ede kwam een eigen opleidingsinstituut voor de medewerkers. RVS begon ook naast levensverzekeringen steeds meer schadeverzekeringen te sluiten. Eerst gebeurde dat als tussenpersoon voor Koning & Boeke, een schadeverzekeraar uit Zaandam. In 1958 werd besloten zelf een Schadeverzekeringmaatschappij op te richten onder de naam N.V. Brand- en Variaverzekering Maatschappij RVS. Een punt van zorg was de gesloten vennootschap die de RVS was doordat de grootste aandeelhouders ook oprichters en directeuren waren; Wijlacker, Van Veen en Korink. Door het maatschappelijk kapitaal in 1955 te verhogen van 2,5 miljoen naar vier miljoen, konden deze op de beurs worden verhandeld en ontstond de mogelijkheid voor een open NV. De RVS ging de collectieve pensioenverzekeringen meer ontwikkelen. Deze groepsverzekeringen werden al na de eeuwwisseling aangeboden, maar na de Tweede Wereldoorlog, als de pensioenvoorziening voor medewerkers een secundaire arbeidsvoorwaarde wordt, kreeg deze echt vaste voet aan de grond. Foto linksboven Hoofdkantoor Westerstraat Rotterdam, 1935 Foto linksonder Agenten bij viering van 1 miljard verzekerd bedrag, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 35 RVS

19 4.7 Een nieuwe toekomst, Het hoofdkantoor werd opnieuw te klein en moest worden uitgebreid. Dit werd rigoureus aangepakt door sloop van het oude pand aan de Westerstraat nummer 3. Dit werd gedaan door eerst de ene helft van het gebouw te slopen en te herbouwen, en daarna de andere helft, waarbij over de Zalmstraat heen werd gebouwd. Het vernieuwde pand werd in 1965 betrokken. In 1966 startte de RVS met Multi- Fractieverzekeringen, waarbij op basis van een belegging in aandelen een levensverzekering werd afgesloten. Ook andere maatschappijen startten met fractieverzekeringen. In 1966 bedroeg het verzekerde bedrag 1,9 miljoen maar eind 1967 was het al gestegen tot 4,7 miljoen en in 1970 bedroeg het 35 miljoen gulden, ondanks de zeer lage koersen. In 1968 werd de Amfas Groep opgericht, een samenwerking tussen RVS, De Zeven Provinciën en een aantal kleinere verzekeringsmaatschappijen. Amfas was een houdstermaatschappij waarbij de meeste bedrijven onder hun eigen naam bleven werken. In 1972 werd de NV Brand- en Variaverzekering Maatschappij RVS omgezet in NV Schadeverzekering Maatschappij RVS. Daarnaast werd in 1973 de officiële naam voor leven; RVS Levensverzekering NV. De agentincasseerders, een organisatie die altijd als onderdeel binnen de RVS had bestaan, werd in 1972 een zelfstandige eenheid onder de naam RVS Verkoopmaatschappij BV met een eigen financieel beleid. De werkzaamheden in de Duitse Bondsrepubliek werden door de samenwerking met Amfas Groep uitgebreid. De RVS ontwikkelde steeds nieuwe producten, vanwege de inflatie in de jaren zeventig en de veranderende gezinssamenstelling in die tijd introduceerde zij de Plusvier Polis waarbij de verzekerde bedragen en de premies jaarlijks met 4% omhoog gingen. Daarnaast werden vader en moeder voor het eerst gelijkwaardig in een polis verzekerd. Eind jaren zeventig waren ook voor de RVS moeilijke tijden door de aanhoudende ongunstige economische omstandigheden in Nederland. Het handhaven van het groeiende peil van de jaren ervoor, bleek steeds meer inspanning te kosten. Ook de ongunstige wetgeving was debet aan royementen en het voortijdig beëindigen van levensverzekeringen. Affiche, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 37 RVS

20 Nog meer problemen kreeg de houdstermaatschappij Amfas. Vooral op het Onroerend Goed en de beurstekening in Londen waar men een eigen kantoor had geopend, werden grote verliezen geleden. RVS moest in die jaren een aantal maal een deel van het vermogen afstaan om Amfas te redden. In 1982 liep dit zo ver op dat Amfas een flink verlies boekte. In 1983 werden de verliezen zo groot dat de interim-directie die inmiddels was aangesteld, samenwerking met Nationale-Nederlanden zocht. In 1980 werden de incasseerders voorgoed vervangen door adviseurs. Dit hing samen met de invoering van girale incasso, die een belangrijke taak, het contant innen van de premies, van de incasseerders wegnam. In 1984 nam Nationale-Nederlanden de Amfas Groep over, waarbij alleen de RVS als naam bleef voortbestaan. Affiche, Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis 39 RVS

De geschiedenis. Lees alles over ons verleden

De geschiedenis. Lees alles over ons verleden De geschiedenis van NN Group Lees alles over ons verleden Inhoudsopgave Inleiding 4 1. De Nederlanden van 1845 5 1.1 Oprichting 5 1.2 De eerste jaren 6 1.3 Bedrijfsuitbreiding 8 1.4 De Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. 1 Er was onvoldoende voeding, de arbeidsomstandigheden waren slecht, verzekeren tegen ziektekosten was nauwelijks

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd Profittest voor Autoportefeuilles Voogd & Voogd Stageverslag Rik van Diepen Gegevens Gegevens student Studentnummer: 1614436 Naam: Rik van Diepen Adres: Westdijk 29 Postcode en plaats: 1847 LH Zuidschermer

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS 1. ING en AEGON hebben een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid ontvangen. Waarom is dat gebeurd? De belangrijkste reden voor deze kapitaalinjecties

Nadere informatie

Geschiedenis PVK. Inleiding 2. Eerste vormen van Toezicht 2. 1923: toezicht op verzekeraars 3. 1952: toezicht op pensioenen 3. 2001: van vk naar pvk 4

Geschiedenis PVK. Inleiding 2. Eerste vormen van Toezicht 2. 1923: toezicht op verzekeraars 3. 1952: toezicht op pensioenen 3. 2001: van vk naar pvk 4 Geschiedenis PVK Inleiding 2 Eerste vormen van Toezicht 2 1923: toezicht op verzekeraars 3 1952: toezicht op pensioenen 3 2001: van vk naar pvk 4 Veranderingen in het toezicht en fusie met dnb 4 Inleiding

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Antwoorden op de kamervragen van de vaste commissie voor Financiën van 20 december 2005 en 11 januari 2006.

Antwoorden op de kamervragen van de vaste commissie voor Financiën van 20 december 2005 en 11 januari 2006. Bijlage I en op de kamervragen van de vaste commissie voor Financiën van 20 december 2005 en 11 januari 2006. Vragen d.d. 20 december 2005: Vraag 1 Hoe heeft dit kunnen gebeuren in Nederland? Zie hoofdstuk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N

Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N U i t v a a r t v e r z e k e r i n g v o l g e n s u w w e n s e n H D B j o n g e r e n p o l i s H D B u i t v a a r t p o l i s H D

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Victor Hugo. Victor Hugo in vol ornaat

Victor Hugo. Victor Hugo in vol ornaat Victor Hugo Victor Hugo in vol ornaat Op deze foto, uit 1976, staat een van de bekendste gebouwen van Cuijk. Voor velen is dit gebouw bekend als 'Victor Hugo', bij anderen is het bekend als het dienstencentrum.

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer

Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer De Nederlandse centrale bank heeft haar instrumenten verloren aan de Europese centrale bank. Toen ik in de jaren 70 en 80 economieonderwijs

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze. Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis

De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze. Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis Uw uitvaart, uw vrije keuze Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Een overlijden betekent dat er veel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/607 NL:TZ:0000010048:F001 20-12-2016 mr. R.F.W. van Seumeren mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS...

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat Omdat geen mens gelijk is Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze brochure

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-158 d.d. 9 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. B.F. Keulen, leden en mr. R.A.F. Coenraad als secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een museum uit die tijd. Openluchtmuseum

Nadere informatie

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen.

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Samen uit, samen thuis. www.unigarant.nl Unigarant Dienstenwijzer Verzekeringen Graag informeren wij u over onze dienstverlening. Unigarant

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2011 wederom regelmatig laten zien en horen in de Nederlandse media. Van januari

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Algemene voorwaarden 1 Wat betekenen de begrippen die wij in deze voorwaarden gebruiken? In deze voorwaarden gebruiken we zo weinig mogelijk vaktermen en begrippen,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toespraak van Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, bij de bijeenkomst van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer We dachten dat we na de capitulatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar 2017 Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Vrouwen aan het werk. De Centrale Keuken te Goes, 1917-1919 In de loop van 1916 werd de situatie in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer Bij een v.o.f. of c.v. s.v.p. de namen van alle firmanten en beherende

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer

Univé Internet Dienstenwijzer Univé Internet Dienstenwijzer Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2534/Achmea Holding - Reaal Verzuimverzekeringen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie