ONTWIKKELING EN GROEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING EN GROEI"

Transcriptie

1 ONTWIKKELING EN GROEI JAARVERSLAG 2013

2 Inhoud Missie Woord vooraf Voorwoord 03 Siriz 2013 in één oogopslag 04 1 Voorlichting 8 2 Hulp 16 3 Opvang 24 4 Bestuur 28 5 Van de Raad van Toezicht 34 6 Siriz dichtbij, dichtbij Siriz 38 7 Geef om/aan Siriz 42 8 Organisatie 46 9 Financieel verslag 48 Tabellen Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. We bieden hulp bij het maken van een keuze en waar nodig opvang. We kijken samen naar de toekomst waarbij we oog hebben voor moeder, vader en (ongeboren) kind. Met het oog op bewustwording en preventie gaan we in gesprek met jongeren. Onze kennis en ervaring willen we graag delen. Visie Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte. Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen, maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als zij daarbij moeite ondervinden. In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen. Marjan Haak (voorzitter Raad van Toezicht) Er is weinig in een mensenleven dat zo kostbaar en emotioneel is als een nieuwe zwangerschap. Wat is het treurig als die zwangerschap wordt ervaren als een ramp. Het schokt mij steeds weer als er luchtig gesproken wordt over het beëindigen van een zwangerschap, ook al heb ik begrip voor het feit dat de geboorte van een kind je leven totaal op z n kop kan zetten. We leven in een tijd waarin termen als eigen kracht en talentontwikkeling het goed doen. Er is bewondering voor jonge meiden die vanuit een situatie die hopeloos lijkt, hun leven weer op kunnen pakken. Zeker als ze ook nog in staat blijken een opleiding af te maken en de verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en hun kind. Die bewondering vertaalde zich het afgelopen jaar in brede steun in de Tweede Kamer voor het werk van Siriz. Kamerleden hebben opgemerkt dat de werkwijze van Siriz modern en effectief is. Er is veel reden om dankbaar te zijn en vol vertrouwen verder te gaan op de weg van voorlichting en hulpverlening. Het gaat tenslotte om mensenlevens. Willy de Groot-Saane (manager Hulpverlening) Eind 2012 berichtte het CBS: nog nooit eerder zo weinig tienermoeders. Verderop in het bericht wordt gemeld dat dit cijfer vooral te danken is aan zwangerschapspreventie. Wat een fijn bericht en een antwoord op onze voorlichtingslessen! Dit is wat wij willen bereiken; het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Het voorkomen dat deze meisjes voor grote keuzes worden gesteld waar ze eigenlijk nog veel te jong voor zijn. Jongeren bewust laten worden, een mening laten vormen en kennis mee te geven over de ontwikkeling van leven, de complexiteit van een onbedoelde zwangerschap en weerbaarheid in relaties en seksualiteit. Toch lees ik ook in het bericht dát ze er nog steeds zijn, deze tienermoeders. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met wat in de psychologie een life-event wordt genoemd: gebeurtenissen die veel impact op je leven hebben. We zien deze meisjes op onze hulpposten met vragen, twijfels en praktische problemen en we helpen hen graag. Tegelijkertijd ervaren we dat niet alleen jongeren te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. In elke fase van een leven kan een zwangerschap onbedoeld zijn. Iedereen die daarmee worstelt, verdient een zorgvuldige benadering en betrokken hulpverlening. Dat is waar Siriz voor staat. Diana Hofsteenge-Jans (manager Preventie, Marketing en Funding) Hè? 9 weken zwanger en dan al armpjes en beentjes?! (Maartje, 16 jaar, in een reactie op de film over de ontwikkeling van leven) Ik geniet van de reacties die jongeren maken in onze voorlichtingslessen. Ze staan oprecht en eerlijk in het leven en bekijken de wereld zonder de kaders die volwassenen vaak al wel hebben. Als ik dit hoor, dan moet ik ook denken aan de oprechtheid van Siriz, de openheid in de lessen en de hulpverleningsgesprekken. Eerlijk en oprecht over de waarde van het leven vanaf het begin. De waarde van het leven van het ongeboren kind, maar ook die van het meisje of de vrouw die met de onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. En hoe graag we soms ook deze moeilijke keuzes en beslissingen van de hulpvragers overnemen, we kunnen hen alleen helpen deze verantwoordelijkheid zelf te dragen. Ook als het gaat om weerbaarheid en het aangeven van grenzen. Het maakte mij trots toen ik in het afgelopen jaar een maatschappelijk werker met passie hoorde vertellen over de afronding van een hulpverleningstraject. Ze was niet trots op zichzelf, maar trots op de cliënt! Daarom ben ik trots en blij dat we in staat zijn maatwerk te leveren, ook op scholen met diverse identiteiten. Dat maakt ons aantrekkelijk en breed toegankelijk. Want onze hulpverlening en voorlichting is er voor iedereen! 2 3

3 Siriz 2013 in één oogopslag INKOMSTEN (2013) Totaal hulpvragen beantwoord Eerste jaar chathulpverlening: 540 chatgesprekken SUBSIDIES (25%) 17 jonge moeders opgevangen EIGEN FONDSWERVING (69%) jongeren bereikt met voorlichtingslessen BELEGGINGEN (1%) 789 voorlichtingslessen 52 medewerkers 225 vrijwilligers OVERIG (5%) Het is heel goed dat jullie jongeren laten nadenken over deze thema s, hiermee kunnen onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. AT WEERD, DOCENT GODSDIENST Ik merkte dat de vrijwilligers alles met hun hart doen en met veel plezier. JORIEN, CLIËNT OPVANGHUIS GOUDA 622 collectanten Mijn leven was zonder mijn zwangerschap en de hulp van Siriz op dit moment heel anders geweest. SYONARA, CLIËNT GASTGEZIN Dat die abortus na twee jaar nog zoveel impact had. Jullie hebben me geholpen om het een plekje te geven. TESSA, CLIËNT HULPVERLENINGSTRAJECT Kamerleden hebben opgemerkt dat de werkwijze van Siriz modern en effectief is. Dit vertaalde zich afgelopen jaar in brede steun in de Tweede Kamer. MARJAN HAAK, VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 4 5

4 DUBBELGESPREK DOCENT EN LEERLING NA VOORLICHTINGSLES Uit de les blijkt dat een onbedoelde zwangerschap in een klein hoekje zit Voorlichter Peter Munneke geeft al jarenlang voorlichtingslessen voor Siriz en gaat het gesprek aan met een docent (At Weerd, Godsdienst) en leerling Eileen (Havo 5) na een voorlichtingsles op het Ichthus College in Veenendaal. Op de vraag aan At Weerd waarom de school Siriz heeft uitgenodigd voor een voorlichtingsles antwoordt At dat de havo vooral theoretisch is en dat het belangrijk is dat de leerlingen iets horen van iemand uit de praktijk. Jij komt op veel verschillende scholen en spreekt veel jongeren over dit thema en ik denk dat je onze jongeren daarom meer kunt meegeven dan wanneer ik zelf over dit thema een les zou geven. Eileen vond het ook fijn dat de les door een gastdocent werd gegeven. Ik merkte dat de les echt ging over het respect voor het leven en dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een zwangerschap wordt gekeken, zowel vanuit het meisje als vanuit het ongeboren leven. At reageert hier bevestigend op. Hij vindt het belangrijk dat leerlingen beseffen dat bij een onbedoelde zwangerschap zowel de moeder als het ongeboren kind aandacht krijgen. Ook vond Eileen het fijn dat ze echt zelf aan het denken werd gezet over wat je zelf in zo n situatie zou doen. Uit de les blijkt dat een onbedoelde zwangerschap in een klein hoekje zit maar zelf denkt Eileen niet dat ze tot de risicogroep behoort. Ze vindt het niet slim als iemand onbedoeld zwanger raakt en weet ook zeker dat het haar niet zal overkomen. Door de gesprekken in de klas weet ik nu wel dat het kan gebeuren, daarom is er na de les nog veel over doorgepraat! Hoewel At denkt dat het risico op een onbedoelde zwangerschap binnen het Ichthus College relatief laag is, vindt hij het wel belangrijk dat deze les is gegeven. Het is heel goed dat jullie jongeren laten nadenken over deze thema s; hiermee kunnen onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. 6 7

5 1 VOORKOMING EN BEWUST- WORDING In dit hoofdstuk vertellen we u wat wij in 2013 hebben gedaan om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en hoe we jongeren bewust willen maken rondom seksualiteit. Omdat wij in onze hulpverlening zien wat een onbedoelde zwangerschap kan doen bij tieners, zien we een taak om de bewustwording rondom onbedoelde zwangerschap te vergroten. Hiermee willen we bijdragen aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Om dit te bereiken geven we voorlichtingslessen op scholen. Hierbij ligt de nadruk op bewustwording, meningsvorming en kennisvergroting. Voorlichting in de klas Veel jongeren hebben vragen over relaties, seksualiteit en de mogelijke gevolgen daarvan. Natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden, maar op weinig plekken komen alle onderwerpen bij elkaar en zijn kansen voor open gesprekken. Siriz gaat het gesprek over deze thema s juist daarom aan in de klas. Onze voorlichtingslessen zijn speciaal ontwikkeld voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar en voor jongeren uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. Over het algemeen is de voorlichtingsles van Siriz onderdeel van een bestaand lesprogramma van de school. Het lesprogramma en de sfeer van de voorlichting, bieden jongeren een veilige context om over seksualiteit en onbedoelde zwangerschap te spreken. Op interactieve wijze proberen wij jongeren ervan bewust te maken dat er vanaf het moment van conceptie sprake is van leven. De voorlichter sluit aan bij het niveau van de groep en gebruikt verschillende werkvormen zoals film, internet en een spel. Zo komt het gesprek op gang en komen onderwerpen aan bod als: ontwikkeling van menselijk leven relaties seksualiteit en aangeven van grenzen weerbaarheid onbedoelde zwangerschap keuzes maken de hulp van Siriz De voorlichtingslessen dragen bij aan bewustwording van de waarde van pril ongeboren leven en aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Analyse en doelgroepen Siriz wil er voor iedereen zijn die met onbedoelde zwangerschap te maken heeft of krijgt, ongeacht huidskleur, achtergrond of overtuiging. Onze methodiek en onze materialen spelen in op wat de school belangrijk vindt. Siriz zoekt vanuit haar eigen professionaliteit en identiteit aansluiting bij de identiteit van de school waar we lessen verzorgen, zonder onze visie en werkwijze uit het oog te verliezen. Ondanks dat we er voor iedereen zijn en jongeren binnen alle type onderwijs benaderen, ligt een accent op de onderstaande doelgroepen. Dit doen we, omdat uit onderzoek (bron: Rutgers WPF 2012, Seks onder je 25ste ) is gebleken dat de meeste onbedoelde zwangerschappen zich onder jongeren voordoen binnen deze doelgroepen: Laagopgeleide jongeren uit het vmbo, het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Jongeren uit niet-westerse culturen (met name Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse) Tijdens de voorlichtingslessen van Siriz praten we met jongeren over hun opvattingen over grenzen en verantwoordelijkheid ten aanzien van seksualiteit en relaties. We streven ernaar de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Want, hoe meer jongeren bewust over deze thema s nadenken en er kennis van hebben, hoe beter en bewuster zij keuzes kunnen maken. In de lessen ligt de nadruk op meningsvorming ( wat vind ik ervan? ), bewustwording ( ik weet beter wat ik wil en waar mijn grenzen liggen ) en kennis opdoen ( wat weet ik van de ontwikkeling van leven? ). Beleid en doelstellingen We streven ernaar jaarlijks jongeren te bereiken door middel van voorlichtingslessen bij scholen, het aangaan van de dialoog met jongeren en het geven van workshops tijdens jongerenbeurzen en -evenementen. Voor het bereiken van deze jongeren maken we naast onze voorlichters die in dienst zijn, gebruik van de inzet van vrijwillige voorlichters. 8 9

6 Aantal bereikte leerlingen met voorlichtingslessen basisonderwijs vmbo havo vwo roc praktijkonderwijs anders 0 8 totaal aantal lessen totaal aantal leerlingen Strategie Veel jongeren hebben vragen over relaties, seksualiteit en de mogelijke gevolgen daarvan. Natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden, maar op weinig plekken komen alle onderwerpen bij elkaar en zijn kansen voor open gesprekken. We gaan het gesprek over deze thema s juist daarom aan in de klas. Daarbij maken we gebruik van diverse voorlichtingsmaterialen. Door middel van spellen worden kinderen en jongeren aan de hand van specifieke vragen uitgedaagd hun kennis, meningen en waarden over eerdere genoemde lesthema s te ontdekken en te uiten. Daarnaast maken we gebruik van professioneel filmmateriaal waarin de ontwikkeling van leven wordt getoond en ervaringsverhalen van jongeren die met een onbedoelde zwangerschap of abortuservaring te maken hebben gekregen. Op deze manier en binnen de veiligheid van de klas, maken voorlichters gevoelige thema s bespreekbaar. Graag willen we jaarlijks een stijging realiseren van het aantal te bereiken jongeren. De huidige wijze van netwerken en acquireren is de één-op-één-benadering. Bestaande en nieuwe contacten in het onderwijs worden door de voorlichters zelf benaderd. Hierbij maken zij bij voorkeur gebruik van bestaande contacten met docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, directies en soms zelf ouders. Onze ervaring is dat intermediairs bepalend zijn als het gaat om het wel of niet uitnodigen van onze voorlichters op hun school. Vooral die contacten die hart hebben voor hun leerlingen vinden het belangrijk dat de jongeren bewust keuzes maken en weerbaar durven zijn wanneer grenzen worden opgezocht. Onze strategie behelst verder dat we helder zijn over inhoud, respectvol naar meningen en ideeën van anderen, overtuigend als het gaat om onze professionaliteit en wervend in de benadering van scholen. Niet-westerse culturen Onder laag opgeleide Antilliaanse en Surinaamse meiden komen volgens onderzoek onbedoelde zwangerschappen vaker voor dan bij hoogopgeleide jongeren en jongeren uit andere etnische groepen. Daarom vormt deze groep meiden een risicogroep. Jongens en meisjes met een Surinaamse achtergrond en meisjes met een Antilliaanse achtergrond gebruiken minder vaak de pil en/of condoom bij de eerste geslachtsgemeenschap, terwijl hun kinderwens niet veel groter is dan in andere etnische groepen. We vinden het in de eerste plaats belangrijk deze groep met voorlichting te bereiken ter voorkoming van onbedoelde zwangerschappen. Daarnaast willen we ons specifiek richten op meer naamsbekendheid en bekendheid met het hulpaanbod van Siriz onder Surinaamse en Antilliaanse meiden. Grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid Laag opgeleide jongens en meisjes hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan hoog opgeleide jongeren. 20% van de laag opgeleide meisjes is wel eens gedwongen om iets te doen op seksueel gebied, tegenover 13% van de hoog opgeleide meisjes (bron: Rutgers WPF 2012, Seks onder je 25ste ) Dit gegeven zorgt ervoor dat wij meer aandacht voor weerbaarheid hebben op de vmbo-scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Resultaten Jongeren bereiken Elk jaar streven we ernaar om meer jongeren te bereiken door middel van voorlichtingslessen bij scholen, het aangaan van de dialoog met jongeren en het geven van workshops tijdens jongerenbeurzen en -evenementen. In 2013 hebben we in 786 lessen bijna jongeren gesproken rondom het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap. Voor het bereiken van deze jongeren maken we naast onze voorlichters die in dienst zijn, gebruik van de inzet van vrijwillige voorlichters. Plaatje Praatje Het spel Plaatje Praatje is met ingang van 1 januari 2013 in gebruik genomen. Het spel is gemaakt voor leerlingen uit het primair onderwijs, de groepen 7 en 8. Het kaart thema s aan als de ontwikkeling van leven, onbedoelde zwangerschap en weerbaarheid, op het niveau van deze doelgroep. Leerlingen bekijken een cartoon of foto waarna zij antwoord geven op vragen, opdrachten en stellingen bij de afbeelding. Het spel wordt gespeeld in kleine groepjes en sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In 2014 wordt het gebruik en de werking van het spel geëvalueerd. Jongerengadget In het schooljaar 2012/2013 zijn in de voorlichtingslessen ongeveer gadgets uitgereikt. De gadget is een klein doosje met snoepjes en een unieke code. Met deze unieke code kunnen leerlingen, na het invullen van een digitale vragenlijst op de website, kans maken op een prijs. De vragenlijst is een evaluatiemethode om reacties van jongeren op de lessen te krijgen en om ze te wijzen op onze website. In de vragenlijst komen de thema s uit de les aan bod en wat jongeren belangrijk vinden om te weten. De meeste jongeren geven te kennen dat zij de film over de ontwikkeling van leven erg interessant en indrukwekkend vinden en door de vragen van Siriz meer zijn gaan nadenken over vriendschap, relaties en weerbaarheid. Op basis van een evaluatie over de werking en waarde van de gadget is besloten de gadget opnieuw in te zetten. De gadget is dankzij de financiële bijdrage van een fonds tot stand gekomen

7 Heel veel jongens smeren m. Ik niet, het is ook mijn verantwoording. Het is ook mijn kind. HENRI (19 JAAR) Scholen benaderen We vinden het belangrijk het contact met scholen warm te houden en hen te informeren over de ontwikkelingen die op het terrein van voorlichting plaatsvinden. Onze relaties krijgen daarom iedere drie maanden een digitale nieuwsbrief. Ook is er foldermateriaal ontwikkeld waarmee nieuwe scholen kunnen worden benaderd. Vooruitblik 2014 Beoogde groei Ons streven is in % groei in het aantal voorlichtingslessen ten opzichte van het aantal lessen in 2013 te realiseren. Uit een belangrijke benchmark, die gedurende het tweede halfjaar van 2013 heeft plaatsgevonden onder vergelijkbare organisaties, komt naar voren dat enkele van hen groei realiseren door de inzet van een zogenaamde planner. Deze planner wordt daarbij specifiek ingezet op de benadering van scholen en het realiseren van lessen die vervolgens door voorlichters worden gegeven. Siriz wil in 2014 door middel van een pilot de effecten van de inzet van een planner verkennen om te bezien of deze werkwijze bijdraagt aan de groei van het aantal lessen. Nieuw filmmateriaal In 2013 zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuw audiovisueel voorlichtingsmateriaal; een vernieuwing van het filmmateriaal over de ontwikkeling van leven en een film over jongeren met ervaringsverhalen rondom onbedoelde zwangerschap. Hier is met veel plezier door een aantal voorlichters, jongeren en ervaringsdeskundigen uit het land en twee externe partijen aan gewerkt. De verwachting is dat dit filmmateriaal in het eerste kwartaal 2014 gereed is en in gebruik wordt genomen. In de eerste helft van 2014 starten we met het derde filmproject waarin de thema s seksualiteit, weerbaarheid en het aangeven van grenzen aan de orde komen. Dit zogenaamde filmdrieluik is een omvangrijk project waarvoor een tijdspad van 2 jaar is gepland. De realisatie van dit project vindt mede dankzij de financiële bijdrage van een fonds plaats. Onderzoek naar de effecten van huidige wijze van voorlichting De huidige wijze van voorlichting bestaat uit het geven van eenmalige voorlichtingslessen op scholen; een enkele les of enkel lesblok per groep. Wij weten op basis van evaluaties onder docenten dat zij tevreden zijn over de huidige werkwijze, methodiek en inhoud van onze lessen. Het is echter de vraag in hoeverre onze huidige werkwijze het gedrag van leerlingen blijvend beïnvloedt. We willen graag zicht krijgen op de effecten en antwoord vinden op de vraag of onze huidige werkwijze leidt tot bewustwording ter voorkoming van onbedoelde zwangerschappen en welke aanpassingen leiden tot een hogere mate van bewustwording. Om hierop antwoord te vinden willen we in 2014 een effectenmeting uit laten voeren. Regionaal netwerken, een integrale aanpak Een nieuwe aanpak om de zichtbaarheid van onze hulpverlening en voorlichting te versterken, is het regionaal netwerken, dat we in 2014 willen gaan inzetten. Hulpverleners en voorlichters zullen gezamenlijk optrekken om scholen en ketenpartners bekend te maken met onze hulp en voorlichting. Het regionaal netwerken is erop gericht Siriz in de regio dichterbij te brengen, waarbij de focus wordt gelegd op de regio waarbinnen zich een hulppost van Siriz bevindt. Siriz dichtbij. Dichtbij cliënten, ketenpartners, scholen, financiers en intermediairs

8 KIND, ZWERVER, MOEDER Mijn leven was zonder mijn zwangerschap en de hulp van Siriz op dit moment heel anders geweest. Dit vertelt de 25-jarige Seyonara in de Siriz hulppost in Almere. Tot oktober 2012 volgde zij hier een hulpverleningstraject van Siriz. Seyonara komt over als een vlotte meid die makkelijk haar verhaal doet, maar dit is heel anders geweest... VAN SURINAME NAAR NEDERLAND Vanaf haar geboorte tot haar tiende woont Seyonara in Suriname. Op 4-jarige leeftijd vertrekt haar moeder plotseling naar Nederland en na haar tiende verjaardag vertelt haar vader dat zij, samen met haar broer, naar Nederland zal gaan. Redenen worden niet gegeven. Seyonara komt terecht in de Bijlmer bij een moeder die ze niet kent, haar nieuwe man en een stiefbroertje. Na het behalen van de havo begint ze met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Door alle veranderingen in haar jeugd valt haar dit vanaf het begin zwaar. Tijdens de opleiding komt veel naar boven van haar kinderperiode, en hier praat Seyonara liever niet over. In het vierde jaar van haar opleiding durft ze toch haar verhaal te doen en ontdekt ze dat ze in een zware depressie zit. De depressie is zo heftig dat ze direct medicijnen krijgt. VAN DEPRESSIE NAAR ZWANGERSCHAP Seyonara voelt zich in haar depressie niet begrepen door haar moeder. Na een ruzie besluit ze bij haar moeder weg te gaan. In deze periode verbreekt ze ook het contact met haar vriend waarmee ze bijna 5 jaar een relatie heeft gehad. Ze zwerft boos en angstig door verschillende steden. Nu zou het niet meer in me op komen om dit te doen, maar toen wist ik gewoon niet anders. Toevallig komt Seyonara in juni 2011 haar ex-vriend weer tegen. Samen gaan ze op zoek naar een verblijfsplek. Drie maanden later ontdekt Seyonara, nog steeds zonder verblijfsplek, dat ze zwanger is. Mijn eerste gedachte was: nu gaat het niet meer alleen om mijzelf. SIRIZ Na een slopende zoektocht voor een verblijfsplek, ontdekt ze Siriz via internet. Direct wordt een afspraak gemaakt met een hulpverlener van Siriz en na het gesprek maakt Seyonara een afspraak met de verloskundige. Daar ontdekt ze dat ze al rond de 20 weken zwanger is. Voor haar vriend een reden om heel hard op zoek te gaan naar een verblijfsplek. Na een kennismakingsgesprek bij een Siriz gastgezin besluit Seyonara direct om daar te blijven. Al snel merkt ze dat ze minder onzeker is en sterker wordt. Ik ontdekte dat ik steeds meer ging leven in plaats van overleven. Bij het Siriz gastgezin krijgt ze veel praktische steun. De mensen van het gastgezin zijn kerkelijk en hebben in hun kerk ook mijn verhaal verteld om hulp te vragen. Dit voelde wel gek omdat je in mijn cultuur liever alles binnenshuis houdt. Ik weet nu dat het juist wel goed is om dit soort dingen te vertellen en te vragen! ROWAN EN DE TOEKOMST In maart 2012 bevalt ze van een gezonde zoon, Rowan. Moeder en kind trekken in bij de schoonmoeder van Seyonara, maar dat samenleven gaat moeizaam. Met de hulpverlener van Siriz komt ze er achter dat ze ook ingeschreven staat in Den Haag. In juli 2012 krijgen ze de sleutel van hun eigen huis. Ook al hebben we weinig spullen, we zijn ontzettend blij met dit huis. Seyonara en haar vriend hebben nog veel schulden. Toch hebben ze geleerd om hulp te vragen en ze merken dat dit ook echt werkt. Je kunt dit niet in je eentje oplossen. Op dit moment is het belangrijk om ons gezinnetje op te bouwen en sterker te maken. Ik ben aan het kijken of ik nog verder wil studeren of werk wil zoeken. Ook probeer ik te kijken naar dat wat we al bereikt hebben in plaats van alles wat we niet hebben. Ik wil nu het beste voor Rowan en voorkomen dat het met hem ook zo gaat zoals het met mij is gegaan. Mijn leven was zonder mijn zwangerschap en de hulp van Siriz op dit moment heel anders geweest. SEYONARA (25 JAAR) De foto en de namen in het verhaal zijn om privacyredenen gefingeerd

9 2DIRECTE HULP VOOR IEDEREEN Siriz staat voor iedereen klaar die in moeilijkheden zit rondom een (onbedoelde) zwangerschap. Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct beschikbaar. Er is kortdurende hulpverlening via de telefonische hulplijn, de en chat. Daarnaast bieden we keuzegesprekken op locatie aan en langdurige ambulante hulpverleningstrajecten. In dit hoofdstuk brengen we u op de hoogte van de hulpverlening die wij in 2013 hebben geboden. U leest over onze aanpak hierbij en een vooruitblik naar en telefonische hulpverlening Bij dit soort hulpverlening vragen cliënten veelal om advies. Via hulpverlening bieden de medewerkers van Siriz aandacht, ondersteuning en erkenning aan de cliënt. Zij analyseren het probleem en zullen dit eventueel verhelderen. De medewerkers geven uitleg over het hulpaanbod van Siriz en/of verwijzen naar de website. hulpverlening bestaat in de regel uit maximaal drie contacten, al of niet in combinatie met telefonisch contact. Chathulpverlening Cliënten kunnen gratis en anoniem chatten met een maatschappelijk werker van Siriz. Deze medewerkers zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en bij de verwerking van een abortus, en hebben een training gevolgd voor het verlenen van hulp via een chatfunctionaliteit. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar cliënten kunnen altijd opnieuw een chatgesprek starten. Ambulante hulpverlening Naast de spreekkamer op het hoofdkantoor in Amersfoort zijn er diverse hulpposten in het land. Het streven is om face-to-facecontacten zoveel mogelijk op deze hulpposten plaats te laten vinden. Er zijn hulpposten in Amersfoort, Almere, Amsterdam, Assen, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerhugowaard, Holten, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam Schinnen en Zwolle. In het ambulante hulpverleningstraject vinden tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. Bij de hulp aan een cliënt kunnen ook anderen betrokken worden, zoals de partner en ouders. Tussen hulpverlener en cliënt vinden vooral individuele gesprekken plaats. Daarnaast zijn er (echt)paar- en gezinsgesprekken. Psychosociale hulpverlening, gericht op de situatie waarin de cliënt verkeert, is de meest gehanteerde werkwijze. De procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens verschillende methodieken. Analyse en doelgroepen Een onbedoelde zwangerschap kan voorkomen in alle lagen van de bevolking. Daarnaast kan een onbedoelde zwangerschap op elk moment in een leven voorkomen. Jongeren in de tienerleeftijd zijn het grootste deel van deze groep. Deze meisjes zijn een belangrijke doelgroep voor Siriz. Tegelijk zien wij ook een nood bij vrouwen in de oudere leeftijd die al meerdere kinderen hebben en onverwachts weer zwanger blijken. Ook voor deze vrouwen willen wij er zijn. Daarnaast richten we ons op problemen rondom een 20-wekenecho, en bieden we hulp aan partners en andere mogelijke betrokkenen. We richten onze hulp op de volgende doelgroepen: Meisjes en vrouwen die hulp nodig hebben bij een onbedoelde zwangerschap en bij het moederschap; Meisjes en vrouwen die hulp nodig hebben rondom een 20-wekenecho; Meisjes en vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan en bij de verwerking daarvan hulp nodig hebben; Mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; Overige betrokkenen, zoals ouders en andere betrokkenen uit nabije omgeving. Beleid en doelstellingen Ons doel is om elk jaar meer zichtbaar te zijn en meer hulp te kunnen bieden aan vrouwen en meisjes die dit nodig hebben. In 2013 hebben we een groei beoogd van 5% ten opzichte van het aantal hulpvragen in We bieden hulp aan moeders, vaders, en hun (ongeboren) kind. Dit willen we realiseren door ons te richten op de verschillende moeilijke situaties die er kunnen ontstaan bij een (onbedoelde) zwangerschap. Op de volgende pagina worden deze verschillende situaties weergegeven

10 Aantal binnengekomen hulpvragen CHATGESPREKEN TOTAAL AANTAL Aantal binnengekomen hulpvragen CHATGESPREKEN TELEFOON GESPREKEN TOTAAL AANTAL FACE-TO-FACE GESPREKEN TELEFOON GESPREKEN 3 FACE-TO-FACE GESPREKEN Een keuze bij onbedoelde zwangerschap Siriz helpt vrouwen om bij een onbedoelde zwangerschap een weloverwogen keuze te maken. Naast de situatie van de vrouw komt daarbij ook die van het ongeboren kind en de partner/verwekker aan de orde. Bij een keuze voor het uitdragen van de zwangerschap is het doel de hulpvragers in staat te stellen de verantwoordelijkheden die uit deze keuze voortkomen op zich te nemen en de weerbaarheid van de hulpvrager te vergroten. Begeleiding tijdens en na de zwangerschap De cliënten die deze hulp ontvangen zijn in twee groepen te verdelen: hulpvragers die begeleiding van ons hebben gehad bij het maken van de keuze en hulpvragers die dit niet hebben gehad. Siriz stelt als voorwaarde voor begeleiding dat de zwangerschap in beginsel onbedoeld is geweest of dat de zwangerschap na verloop van tijd onbedoeld is geworden, bijvoorbeeld door veranderde omstandigheden die de zwangerschap bemoeilijken. De begeleiding start in de meeste gevallen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Het is echter wel mogelijk om vanaf een later tijdstip in de zwangerschap begeleid te worden. De begeleiding kan tot maximaal een jaar na de geboorte duren. De begeleiding bij het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap heeft als doel dat de cliënt weer greep krijgt op de situatie waar ze in zit. De begeleiding is te bezien als een proces. We helpen haar om zich aan te passen aan de nieuwe leefsituatie, zowel emotioneel als praktisch. Met het uiteindelijke doel dat de cliënt in staat is om het ouderschap vorm te geven op een manier die past bij de cliënt en die toereikend is voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Daarbij houden we de wisselwerking met haar omgeving in het oog. Hulp bij prenatale screening en keuzebegeleiding waarbij een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd Sinds iedere zwangere in Nederland een 20-wekenecho krijgt aangeboden worden meer vrouwen voor de keuze gesteld een zwangerschap wel of niet uit te dragen. Ook dan worden keuzegesprekken gevoerd, waarbij beide ouders èn het ongeboren kind een plaats krijgen. Gevoelens van teleurstelling en rouw om het verlies van het gewenste gezonde kind, en gevoelens van machteloosheid en verdriet bij het aanvaarden van de beperking van het kind, krijgen ruimte. Ook hier is het doel de weerbaarheid van cliënten te vergroten en een negatieve invloed op hun leven te voorkomen. Post-abortushulpverlening Ook begeleidt Siriz vrouwen en mannen die moeite hebben met een eerder ondergane abortus. In de hulpverlening van Siriz gaat het er om dat mensen herkenning en erkenning krijgen van hun gevoelens van gemis, verdriet en rouw. Daarnaast zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte waarvoor ruimte wordt gegeven. Strategie Siriz wil de hulp voor meisjes en vrouwen graag zo toegankelijk mogelijk laten zijn. Daarom zijn er door het hele land hulpposten waar cliënten in een veilige en rustige omgeving in gesprek kunnen gaan met een maatschappelijk werker. Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal anonieme hulpvragen. Wij willen de digitale hulpverlening uitbreiden om ook de hulp digitaal zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Siriz heeft veel expertise in de hulpverlening aan vrouwen en mannen die worden geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis te delen met andere (hulpverlenings)organisaties. Bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we echter geconfronteerd met ernstiger wordende problematiek. Daarbij ervaren we de grenzen van onze expertise. Om in staat te zijn onze ambities te verwezenlijken is het daarom nodig samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen die expertise hebben in bijvoorbeeld psychiatrie of verstandelijke beperkingen. Om de doelstellingen van het aantal hulpverleningen te behalen is het van belang dat mogelijke cliënten naar Siriz worden doorverwezen door andere (hulpverlenings)- organisaties en dat andere organisaties gebruik maken van onze expertises. Op regionaal niveau worden door de maatschappelijk werkers netwerkcontacten opgezet en onderhouden. Op cliëntniveau wordt waar mogelijk ook contact gelegd met scholen. Er wordt samengewerkt met schoolmaatschappelijk werkers en zorgcoördinatoren. De mogelijkheid van voorlichting vanuit Siriz wordt aangeboden. Resultaten Hulpvragen In 2013 zijn er sinds lange tijd minder hulpvragen binnen gekomen dan het jaar ervoor. De afname van de hulpvragen zien we vooral in een afname van telefonische hulpvragen en hulpvragen via de . Opvallend is de vermeerdering van het aantal gesprekken dat heeft plaatsgevonden in de begeleiding. Dit duidt op een verzwaring van de problematiek waarmee de maatschappelijk werkers in 2013 opnieuw mee geconfronteerd zijn. Een groei in hulpvragen is te zien bij de chathulpverlening; dit bevestigt ons beeld dat vooral jonge vrouwen het fijn vinden om anoniem hulp te vragen bij hun onbedoelde zwangerschap. Hiernaast is de registratie te zien van het aantal hulpvragen in

11 In 2013 opende Siriz vijf hulpposten! Wij zijn heel blij dat we onze cliënten vanaf nu ook kunnen ontvangen in een hulppost in: Almere, Maastricht, Schinnen, Assen en Heerhugowaard. Hoewel we een verschuiving zien binnen de hulpverlening van face-to-face naar het digitale snelle anonieme contact, vinden hulpvragers het nog steeds erg prettig om een gezicht te zien tijdens een keuzegesprek. Hierbij spelen de hulpposten een belangrijke rol. Het eerste contact met cliënten vindt nu voornamelijk plaats via telefoon, of chat. Het vervolggesprek is met een maatschappelijk werker op een hulppost. Tijdens zo n gesprek zet de hulpverlener alle mogelijkheden op een rij Siriz in Limburg! voor het wel of niet uitdragen van een zwangerschap. De postabortus hulpverleningsgesprekken of gesprekken over een ingewikkelde zwangerschap vinden ook plaats op een hulppost. Ondanks de ontwikkeling van de digitale hulpverlening wil Siriz goed zichtbaar zijn in de samenleving. Dat betekent dat we onze hulp en begeleiding dichtbij aan willen bieden. Daarom blijven de hulpposten belangrijk. Met in totaal zeventien hulpposten zijn we bijna landelijk vertegenwoordigd. Op 25 april 2013 opent Siriz een nieuwe hulppost in Maastricht. Zo brengen we onze hulp en voorlichting rondom onbedoelde zwangerschap in uw regio dichterbij. Geïnteresseerd in wat wij doen? Kom langs en ontdek hoe u kunt samenwerken met onze voorlichters en hulpverleners! van harte welkom op donderdag 25 april :00-18:00 Siriz hulppost Maastricht Athoslaan 57-C 6213 CB Maastricht Het overgrote deel van de korte contacten gaat over een onbedoelde zwangerschap. De belangrijkste problemen die de hulpvragers ervaren zijn huisvesting, toekomstperspectief en de relatie tot partner/verwekker. Ook hebben we hulpvragen beantwoord die te maken hebben met het verwachten van een kindje met een beperking en vragen die te maken hebben met het zoeken naar een kindje dat is afgestaan. Hulpposten In het eerste halfjaar van 2013 zijn hulpposten geopend in Assen, Heerhugowaard, Schinnen, Maastricht en Almere. Voor de feestelijke opening zijn organisaties en scholen uitgenodigd. Vooral de hulpposten in Maastricht, Schinnen en Almere zijn een succes; in Assen en Heerhugowaard zal er nog flink gewerkt moeten worden aan de naamsbekendheid van Siriz. Gastgezinnen We beschikken over gastgezinnen verspreid over heel Nederland. Gastgezinnen zijn particulieren die hun huis en tijd beschikbaar stellen voor cliënten die kortdurende opvang nodig hebben en willen werken aan zelfstandigheid. De maatschappelijk werker uit de regio begeleidt de gastouders. Online hulpverlening In 2013 zijn 540 chatgesprekken gevoerd. Het grootste gedeelte van deze hulpvragers is jonger dan 18 jaar en de hoofdproblematiek is onbedoelde zwangerschap. Het geven van informatie en advies kenmerken de chatgesprekken. In 2013 heeft de nadruk gelegen op de voortgang en kwalitatief verbeteren van de chatfeedback. De ervaring is dat we op de chat regelmatig met misbruiksituaties, onveilige situaties en keuzeproblematiek geconfronteerd worden. Waarschijnlijk juist omdat de chat laagdrempelig is en de anonimiteit waarborgt. Het medium is in deze situaties niet eenvoudig te hanteren. Ketensamenwerking Bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we vaker geconfronteerd met meervoudige problematiek. Daarbij ervaren we de grenzen van onze expertise. Om in staat te zijn onze ambities te verwezenlijken is het nodig samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen die kunnen doorverwijzen naar Siriz, en organisaties die expertise hebben in bijvoorbeeld psychiatrie of verstandelijke beperkingen. Om de doorverwijzing en zichtbaarheid van Siriz in de regio s te vergroten, zijn in 2013 huisartsen aangeschreven die rond nieuwe hulpposten aanwezig zijn. In 2014 zullen we verder gaan met netwerkactiviteiten. Kwaliteit Er zijn in 2013 processen geëvalueerd, verbeteringen doorgevoerd en geborgd zodat de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd blijft. Dit heeft een cyclisch karakter wat elk jaar terugkomt. De kwaliteit is daarnaast verbeterd omdat er opnieuw activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor onze professionals heeft plaatsgevonden. Onze maatschappelijk werkers zijn geregistreerd bij de BAMw (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Medewerkers). De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. Vooruitblik 2014 Digitale hulpverlening De digitale hulpverlening zal methodisch verbeterd worden. Daarnaast zal gezocht worden naar een manier om digitale trajectmatige hulpverlening aan te bieden. Gastgezinnen In 2014 zullen we onze gastgezinnen een scholingsprogramma aanbieden. Ook onze gastgezinnen worden geconfronteerd met ingewikkelde hulpvragen. Wij willen hen daar door middel van training beter op voorbereiden. Hulpposten Naast het openen of verbeteren van een aantal hulpposten zullen we in 2014 starten met open inloopspreekuren in de hulpposten. Wij hopen hierdoor de drempel van een eerste aanmelding voor hulp te verlagen en zo beter aan te sluiten bij onze hulpvragers. Plaatselijke initiatieven rond te openen hulpposten zullen we ondersteunen. Samenwerking De samenwerking met de ketenpartners wordt geïntensiveerd. Rond elke hulppost worden contacten gelegd met de ketenpartners zoals huisartsen, verloskundigen, GGD s, CJG s. Elke regiowerker zal voor deze ketenpartners een presentatie verzorgen over het werk van Siriz. In 2014 willen we Siriz laten zien aan onze netwerkpartners en onze expertise delen

12 IN GESPREK MET SILVIA VAN SIRIZ OPVANG Silvia verbleef samen met haar zoontje Denny in Siriz Opvang in Gouda. Zij vertelt hoe de vrijwilligers daar een ontzettende steun voor haar waren. Inmiddels is zij één van de bewoonsters van het project begeleid wonen. Mijn eerste kindje is uit huis geplaatst, omdat ik mijn leven niet op orde kon krijgen. Toen ik in verwachting was van mijn tweede kindje, koos ik er voor om in Siriz Opvang te gaan wonen. Ik wilde heel graag voor mijn kind gaan zorgen en mijn schulden aanpakken. Door het dagprogramma kreeg ik meer ritme en structuur in mijn dagelijks leven. Silvia benadrukt: Ik ben heel trots dat ik heb bewezen goed voor mijn zoon te kunnen zorgen. STEUN VAN VRIJWILLIGERS Silvia vindt dat de vrijwilligers soms zelfs té goed waren voor haar en de andere bewoners. Ze helpen echt bij alles. Ik merk dat de vrijwilligers veel levenservaring hebben en veel advies over moeder zijn doorgeven. Dat is echt een extra steun in de rug! Ze betekenden heel veel voor me! BIJZONDER MOMENT Silvia leerde haar zoon los te kunnen laten, juist omdat de vrijwilligers tijdens de lesmodules op de kinderen passen. En ze ziet het voordeel in van een hele groep vrijwilligers. Mijn zoon is daardoor niet eenkennig geworden. Hij raakte eraan gewend om elke dag veel mensen te zien. Een van de vrijwilligers paste een hele dag op mijn zoon. Ik voelde dat ik haar kon vertrouwen en voelde ook echt haar warmte, aldus de oud-bewoonster van Siriz Opvang. LEKKER KLETSEN Vrijwilligers begeleiden de bewoonsters de hele dag, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen. Het is fijn om met de vrijwilligers te kunnen praten. Onderweg naar de winkel gezellig keuvelen over koetjes en kalfjes. Dat is anders dan met de leiding. Het is meer neutraal. Een vrijwilliger in Siriz Opvang zie ik vooral als een maa tje. Ze moeten wat mij betreft allemaal blijven. Als Silvia nu terugkijkt op haar verblijf bij Siriz Opvang, vindt ze dat de vrijwilligers eigenlijk te weinig waardering krijgen van de bewoners. Silvia glimlacht: Ik merkte dat de vrijwilligers alles met hun hart doen en er veel plezier in hebben. Dat vind ik heel mooi om te zien! De namen van Silvia en Denny zijn gefingeerd i.v.m. de privacy

13 In ons opvanghuis in Gouda bieden we jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar opvang en intensieve, 3EEN PLEK VOOR TIENER- MOEDERS IN NOOD methodische begeleiding. Zij krijgen maximaal 9 maanden begeleiding, zowel persoonlijk als in groepsverband. Er is plaats voor acht jonge moeders en hun baby. Jaarlijks bieden we hulp aan meer dan twintig jonge moeders. Daarnaast is er een plek voor een kort verblijf en is er een plek voor begeleid wonen. Ik merkte dat de vrijwilligers alles met hun hart doen en met veel plezier JORIEN (19 JAAR) Een veilige plek bieden voor jonge vrouwen die op een moeilijk moment in hun leven hulp nodig hebben. Rust ruimte en regelmaat bieden om bij te dragen aan een positieve toekomst voor moeder en kind, dat is wat we, ook in 2013 willen bereiken in ons opvanghuis. Analyse en doelgroepen In ons opvanghuis in Gouda wonen jonge moeders met meervoudige problematiek. Een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, een verslaving, relationeel geweld, prostitutie of loverboys, of een jonge moeder die gevlucht is uit een gewelddadig land. Naast een bovengenoemd probleem zijn er vaak financiële problemen en problemen van sociale aard. Een zwangerschap is dan vaak de druppel waarbij al deze problemen tot uiting komen. De kracht van Siriz Opvang ligt in het feit dat we deze jonge (aanstaande) moeders ondanks hun achterliggende problematiek tot rust kunnen laten komen, helpen met de voorbereiding op de komst van de baby en samen met hen aan de slag gaan met hun achterliggende problemen. Dat betekent, dat er veel samengewerkt wordt met allerlei andere organisaties zoals GGZ, MEE, Bureau Jeugdzorg of Schuldhulpverlening. In het opvanghuis in Gouda zijn moeders vanuit heel Nederland welkom. Beleid en doelstellingen De begeleiding in het opvanghuis richt zich op: Voorbereiding op het moederschap; Een dagstructureringsprogramma; Een modulair aanbod van lessen, gericht op deze doelgroep; Begeleiding op alle terreinen van het leven. Het doel is om de moeders te activeren tot actief moederschap en om de verantwoordelijkheid van het hebben van een kind op een goede manier kunnen dragen. Strategie De opvang biedt een gestructureerd dagprogramma met vaste, verplichte onderdelen. In het groepswerk is er aandacht voor sociale vaardigheden, conflicthantering, vergaderen, kook- en woonvaardigheden. In de dagelijkse lesmodules leren bewoners allerlei vaardigheden aan die hen helpen terug te keren in de maatschappij. Zo komen budgetteren, sociale vaardigheden, maatschappelijke vorming, moeder-kindzorg, gezonde voeding en creativiteit aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de vader van de baby en wordt vrijwilligerswerk en opleiding gestimuleerd. Naast deze groepsonderdelen is er in het individuele mentoraat aandacht voor de individuele leerdoelen uit het persoonlijke hulpverleningsplan. Dit wordt samen met de bewoner bij aankomst in het huis opgesteld. Daarnaast bevordert video-interactiebegeleiding de hechting tussen moeder en kind. Er is ook ruimte voor bezoek en ontspanning. Omdat voor sommige vrouwen de overgang naar zelfstandig wonen te groot is, is er naast opvang ruimte voor twee moeders om begeleid te wonen. Dit is een belangrijke tussenstap naar een zelfstandige woning. Bovendien vergroot het de capaciteit van het opvanghuis, omdat de gemiddelde verblijfsduur wordt verkort en er zo meer doorstroom mogelijk is. De cliënten in het huis voor begeleid wonen krijgen maximaal acht uur per week begeleiding en mogen maximaal zes maanden in het huis blijven. Resultaten Kwantitatieve resultaten In 2013 hebben 52 jonge moeders zich bij Siriz aangemeld voor opvang. Ongeveer tweederde van de aanmeldingen kwam uit Zuid-Holland. Niet alle personen die zich hebben 24 25

14 Uit onderzoek blijkt... ZWANGERSCHAP OP JONGE LEEFTIJD De meeste jongeren die zwanger worden zijn 17 jaar of ouder, 20% is 16 jaar of jonger. Naarmate tieners ouder worden, zijn ze seksueel actiever en neemt de kans op een (onbedoelde) zwangerschap toe. De allerjongste tienermoeders (16 jaar en jonger) komen vooral voor in de groep niet-westerse allochtonen. Ook is bekend dat jonge asielzoekers een hoog risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. ETNISCHE ACHTERGROND Van het aantal tieners dat jaarlijks zwanger wordt, is volgens onderzoek 54% van autochtoon Nederlandse herkomst en 46% van allochtone komaf. Niet-westerse allochtone meiden hebben echter wel een hogere kans op een zwangerschap dan Nederlandse meisjes. Antilliaanse, Surinaamse, Sub Sahara Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse meiden worden naar schatting vier tot zes keer zo vaak zwanger dan autochtoon Nederlandse meiden. aangemeld, zijn geplaatst. In 2013 zijn er 22 jonge moeders en hun baby opgevangen en begeleid. Er waren 17 nieuwe plaatsingen, 5 bewoners woonden op 1 januari 2013 al in Siriz Opvang in Gouda. In 2013 maakten 4 jonge moeders en hun baby gebruik van Begeleid Wonen. Zij stroomden door vanuit Siriz Opvang. 3 jonge moeders stroomden in de loop van 2013 weer uit naar een zelfstandige woning elders in het land. Wijziging in de methodiek Al jaren bestaat de methodiek van Siriz Opvang uit drie pijlers: Dagstructurering (het dagprogramma is intensief en is gedurende het hele verblijf hetzelfde); Lesmodules; Individuele hulpverlening (mentoraat) gebaseerd op het 8-fasenmodel. Een aantal aspecten zorgt ervoor dat we nu op een punt gekomen zijn dat verschillende veranderingen die nodig zijn voor Siriz Opvang bij elkaar gevoegd worden tot een nieuwe aanpak van de methodiek. Dit sluit aan bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen. Om die reden hebben we in het afgelopen jaar een cursus Krachtgericht werken gevolgd en is er door studenten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gefaseerd werken voor in het opvanghuis. Bovendien hebben we een evaluatie gedaan van het gebruik van het 8-fasenmodel. Dit leidt naar een vernieuwde methodiek die fasegewijs ingevoerd wordt waardoor we de hulpverlening aan onze jonge moeders optimaliseren. Vrijwilligerswerk voor bewoners Een belangrijke nieuwe activiteit voor de bewoners van Siriz Opvang in 2013 was het doen van vrijwilligerswerk. Eén dagdeel in de week gaan bewoners onder begeleiding naar een zorgcentrum om dementerende ouderen te bezoeken. Deze activiteit diende verschillende doelen: Leren dat het goed is om je maatschappelijk in te zetten voor anderen; Het geeft een mogelijkheid voor oriëntatie op het beroepenveld in de zorg; Vrijwilligerswerk en dagstructurering zijn een goede voorbereiding op het zoeken naar een baan en een vorm van re-integratie; Voor de bewoners van het zorgcentrum is het verrijkend om met jonge moeders en hun baby geconfronteerd te worden. werkgroep Maatschappelijke Opvang. Ook participeerden we in een werkgroep die gericht was op de doorstroming van cliënten (vervolghuisvesting in Gouda) en bij gemeentelijke overleggen. Er is op verschillende wijzen samengewerkt met het Vrouwen Opvangcentrum in Gouda. De Jonge Moedergroep is hiervan een voorbeeld. De jongemoedergroep Eenmaal per maand op vrijdagavond organiseert Siriz Opvang samen met het Vrouwen Opvang Centrum (VOC) van Kwintes een jongemoedergroep (JMG). Jonge moeders uit Gouda en/of (ex)cliënten van zowel Siriz als het VOC komen bij elkaar met hun kinderen, onder begeleiding van twee hulpverleners, en hebben een gezellige avond met elkaar. Vooral de ontmoeting en ervaringsuitwisseling staan centraal. De jonge moeders houden met elkaar contact via Facebook, waarin ook de begeleiders participeren. Resultaat van de JMG is onder andere dat er een korte lijn is met ex-cliënten, de drempel naar eventuele nieuwe hulpverlening lager kan zijn en de begeleiders en de oppas-vrijwilligers vroegtijdig risicofactoren signaleren zoals misbruik of verwaarlozing. Vooruitblik Huisvesting Al langer zijn we op zoek naar een andere locatie waarin we meer kunnen aansluiten bij een nieuwe manier van werken. Het huidige pand zorgt ervoor dat er veel groepsactiviteiten zijn, wat de nodige dynamiek met zich meebrengt. Wij willen de huisvesting graag verbeteren en hopen deze locatie in 2014 dan ook te vinden. Opleidingen jonge moeders Het is belangrijk dat jonge moeders hun opleiding afmaken als ze dat nog niet gedaan hebben. Een passende (beroeps)opleiding vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en versterkt de zelfstandigheid van de jonge moeder. Ook de uitkeringsinstantie eist dat jonge moeders naar school gaan. In het verleden werd het dagstructureringsprogramma van Siriz Opvang als re-integratietraject gezien, maar nu zijn de eisen aangescherpt. Dat betekent, dat we ons er meer op richten dat de jonge moeder, ook als ze nog bij Siriz Opvang woont, weer naar school gaat. ( TIENERZWANGERSCHAPPEN IN NEDERLAND, RUTGERS WPF, 2011) Ketensamenwerking Er is veel aandacht voor samenwerking met allerlei instanties in het belang van de cliënt. Siriz is voor verwijzende instanties een betrouwbare samenwerkingspartner. Om zichtbaar te blijven in het zorgnetwerk namen we deel aan verschillende netwerken, zoals het OGGZ-platform en de 26 27

15 4VAN HET BESTUUR In dit hoofdstuk rapporteert het bestuur over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in We geven een verslag over de verschillende organisatieonderdelen en een vooruitblik naar de toekomst. Strategie en organisatieontwikkeling De belangrijkste aandachtspunten in 2013 waren het realiseren van de strategische doelen uit het strategisch beleidsplan. Op basis van het door de bestuurder vastgestelde jaarplan 2013 stelden de managers werkplannen op. De resultaten worden in MT-verband ieder kwartaal geëvalueerd op basis van kwartaalrapportages. Ook de afdeling Personeel en Organisatie verstrekt ieder kwartaal een rapportage. De controller levert ieder kwartaal een rapportage waarin de financiële ontwikkeling met een prognose over de rest van het jaar zichtbaar is. Deze instrumenten vormden in 2013 tevens de belangrijkste risicobeheerssystemen. In 2013 is de beleidscyclus compleet gemaakt met het schrijven van een bestuursbeoordeling met een bijbehorende risico-inventarisatie. De bestuurder rapporteert ieder kwartaal aan de Raad van Toezicht. Op deze wijze kan inhoud worden gegeven aan het toezicht op de voortgang van jaardoelen en strategische doelen op organisatieniveau. Bestuur en management Een afvaardiging van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek met de bestuurder. In 2013 werd een functioneringsgesprek gevoerd. De bestuurder is penningmeester van het Platform Zorg voor Leven. Dit leidde niet tot verstrengeling van belangen zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten. Daarnaast speelt de bestuurder op freelancebasis een rol bij assessmentonderzoeken van een HR-adviesbureau. Ook dit leidde niet tot verstrengeling van belangen. In de tabel hiernaast is de beloning van de bestuurder in 2013 te zien. Het bestuur van Siriz en Siriz Opvang Gouda is opgedragen aan een eenhoofdige Raad van Bestuur; deze is volledig bevoegd. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie. Op tactisch niveau zijn de manager Hulpverlening en de manager Preventie, Marketing en Funding verantwoordelijk voor de vertaling van strategie naar operatie en omgekeerd. De bestuurder is voorzitter van het managementteam (MT) dat naast de bestuurder bestaat uit beide managers. Beloning bestuurder BRUTO LOON/SALARIS VAKANTIEGELD EINDEJAARSUITKERING TOTAAL JAARINKOMEN SV LASTEN (WERKGEVERSDEEL) BELASTBARE VERGOEDINGEN/BIJTELLINGEN PENSIOENLASTEN (WERKGEVERSDEEL) TOTAAL OVERIGE LASTEN EN VERGOEDINGEN UITKERING I.V.M. BEËINDIGING DIENSTVERBAND TOTAAL BEZOLDIGING 2013: TOTAAL BEZOLDIGING (2012): De beloning past binnen de door de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) opgestelde Adviesregeling beloning directeuren van Goede Doelen. Medewerkers Siriz is een professionele organisatie. Het is daarom van groot belang dat de professionaliteit van de medewerkers continu wordt versterkt. Medewerkers krijgen de ruimte om hun kwaliteiten te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Op het operationele niveau krijgen medewerkers de uitdaging hun eigen werk te organiseren en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen binnen kaders die het management stelt. We vinden het belangrijk om medewerkers uit te dagen om zich verder te ontwikkelen. De medewerkers worden gewaardeerd en uitbetaald volgens de CAO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Formatieplaatsen en personeelsgegevens In de tabel op de volgende pagina is te zien dat er ten o pzichte van 2012 enkele vacatures zijn. De formatieplaatsen zijn in 2013 vrijwel niet gewijzigd. De leidinggevenden hebben functioneringsgesprekken gevoerd met de medewerkers. Daarnaast hebben er proefperiode- en exitgesprekken plaatsgevonden. Dienstverband Aard: Onbepaald, beëindigd per 1 februari 2014 Uren: 36 uur (= voltijdse werkweek) De beloning van de bestuurder is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De totale kosten bedragen in Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: Terugdringen ziekteverzuim Het is in 2013 gelukt om het ziekteverzuim terug te dringen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het kortdurend verzuim is laag (2,21%), maar is hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is een aandachtspunt. Het langdurend verzuim is teruggebracht naar 5,24%. Met betrekking tot het terugdringen en monitoren van ziekte was er in 2013 enkele keren een Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT). Hierbij zijn de leidinggevenden, de Arboarts en de adviseur P&O betrokken. Tijdens dit SMT 28 29

16 Formatieplaatsen en personeelgegevens 2012 en aantal fte aantal fte aantal 52 33, ,37 vrouwen 48 30, ,15 mannen 4 2,77 3 2,22 gemiddelde leeftijd 41,06 42,35 gemiddelde fte per medewerker 0,64 0,62 ziekteverzuim korter dan 6 weken 1,82% 2,21 ziekteverzuim incl. langdurige zieken langer dan 6 weken 10,02% 5,24 komt het ziekteverzuim van individuele medewerkers aan de orde. Daarnaast gaat het over preventie van uitval. Personeels- en bedrijfshulpverleningsprotocol Er is in 2013 gewerkt aan een vernieuwd personeelsprotocol. In het personeelsprotocol staan de belangrijkste arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor de medewerkers van Siriz. Een deel van de regeling is afkomstig uit de CAO, een deel is specifiek voor Siriz. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het beleid rondom Het Nieuwe Werken. Medewerkers hebben hierdoor de mogelijkheid om incidenteel thuis te werken. Ook is er een vernieuwd bedrijfshulpverleningsprotocol opgesteld. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn voor Siriz onmisbaar bij de realisatie van de doelstellingen. Door het grote aantal vrijwilligers voelen we ons gesteund in ons werk en kunnen we onze hulpverlening en zichtbaarheid vergroten en versterken. In 2013 hebben 204 vrijwilligers zich voor ons ingezet. Dit zijn verschillende soorten vrijwilligers waarbij elke vrijwilliger zijn eigen takenpakket heeft. Voor elke soort vrijwilliger zijn er coördinatoren vanuit de organisatie die de vrijwilligers begeleiden in hun taken. Daarnaast zijn alle vrijwilligers jaarlijks welkom op een door ons georganiseerde vrijwilligersdag. De verschillende soorten vrijwilligers worden op de volgende pagina beschreven. Telefonische bereikbaarheidsdienst- en chatvrijwilligers De afdeling hulpverlening zet vrijwilligers in op de telefonische hulplijn en de chat-hulpverlening. Dit zorgt er onder andere voor dat we via de telefonische hulplijn ook na kantoortijden en tijdens weekenden bereikbaar zijn. De vrijwilligers hulplijn volgen bijscholing in de vorm van terugkomdagen en nemen deel aan de intervisiebijeenkomsten in hun regio. De vrijwilligers van de chatdiensten krijgen feedback vanuit de afdeling hulpverlening en nemen deel aan cursussen en intervisies die worden georganiseerd. Vrijwilligers Siriz Opvang In Siriz Opvang werkt een team van hbo-geschoolde beroepskrachten en daarnaast worden vrijwilligers ingezet. Hun inzet bestaat uit: samen met de dienstdoende groepsleider zorgdragen dat het dagprogramma door iedere bewoner wordt gevolgd en de huisregels worden nageleefd bewoners individueel begeleiden bij het aanleren van woon- en opvoedingsvaardigheden (corvee, babyverzorging, eigen verzorging e.d.) bewoners begeleiden bij het bezoeken van instanties (gemeente, verloskundige, huisarts e.d.) Elke 6 weken wordt er voor de vrijwilligers een bijeenkomst belegd. Deze bijeenkomsten hebben de functie van ontmoeting en werkoverleg. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering door het uitwisselen en bespreken van ervaringen en het bespreken van thema s. Vrijwillige voorlichters De vrijwillige voorlichters geven evenals de vaste voorlichters voorlichtingslessen. Hiermee dragen zij bij aan de doelstelling van Siriz om zoveel mogelijk jongeren met onze voorlichting te bereiken. In 2013 hebben nieuwe vrijwillige voorlichters deelgenomen aan de driedaagse opleiding Voorlichting. PR-vrijwilligers PR-vrijwilligers zijn enthousiaste personen, veelal vrouwen, die Siriz zichtbaar willen maken in hun eigen regio. Zij worden ondersteund door coördinatoren en krijgen elk jaar een training om hun communicatiemethode en kennis over Siriz te verbeteren. De PR-vrijwilligers zijn in 2013 veel bezig geweest met de events voor de donateurscampagne 9 maanden voor Suzanne en een beetje voor jezelf, ze waren actief als collectant, aanwezig op beurzen en ze organiseerden eigen sponsoractiviteiten. Risicomanagement In 2012 kreeg ons kwaliteitsmanagementsysteem de bekroning met het HKZ-certificaat, de ISO-norm in onze branche. Dit certificaat geeft aan hoezeer Siriz bezig is om volgens vastgelegde kwaliteitscriteria te werken. Daarmee behaalde de in het strategisch beleidsplan vastgelegde professionalisering een belangrijke mijlpaal. In 2013 zijn er in- en externe audits gehouden. De uitkomsten zijn verwerkt door het uitwerken van de verbeterpunten, waardoor het kwaliteitssysteem continu geoptimaliseerd blijft. Het bestuur en management zijn in 2013 in gesprek geweest met de Federatie Opvang en VNG. Dit gebeurde naar aanleiding van het rapport van de commissie De Jong op instructie van VWS, met als doel om de financiering van Siriz Opvang Gouda veilig te stellen voor de toekomst. Siriz Opvang zou als specialistische voorziening gedefinieerd moeten worden, zou zij voor landelijke financiering in aanmerking komen. Dit is niet gebeurd. Hierdoor kwam de continuering van Siriz Opvang Gouda op de tocht te staan. Wij zijn dankbaar dat ook Siriz Opvang Gouda dankzij het amendement Van der Staaij structureel gecontinueerd kan worden. De financiële cijfers van het tweede kwartaal van 2013 maakten duidelijk dat de inkomsten niet in lijn waren met de begroting. Inkomsten van VBOK-leden, maar ook inkomsten van bedrijven en andere giften, bleven achter. Er werd besloten tot een zeer terughoudend beleid ten aanzien van onze uitgaven en een kritische blik op de huidige uitgaven. Een extra beroep in het vierde kwartaal op onze leden en donateurs, kerken en diaconieën en ondernemers, heeft het tekort over 2013 kunnen beperken

17 samen werkt beter DE MEERWAARDE VAN VRIJWILLIGERS BIJ SIRIZ OPVANG Als ik vraag wat de vrijwilligers bij Siriz Opvang voor haar hebben betekend, is oud-bewoner Djanelfa heel duidelijk: Heel veel! Ik vind de vrijwilligers soms te goed voor ons; ze helpen bij alles. Ik merk ook dat de vrijwilligers ervaring hebben en dat ook vertellen, waardoor je advies krijgt voor je moeder zijn; dat is echt een extra steun in de rug. De dienstdoende vrijwilliger gaat mee als de dagelijks boodschappen gehaald moeten worden. Wat Djanelfa daar fijn aan vond? Je kunt lekker kletsen onderweg en dat is anders dan met de leiding, het is meer neutraal. En o ja, de vrijwilliger helpt bij het tafeldekken, afruimen, de afwas en corveetaken doen. Na enig nadenken constateert de oud-bewoner dat ze haar zoon heeft leren loslaten, juist omdat de vrijwilligers tijdens de module-lessen op de baby s passen. En de jonge moeder ziet er voordeel in dat we een hele groep vrijwilligers hebben, want, zo zegt ze, mijn zoon is daardoor niet eenkennig geworden. Hij is eraan gewend geraakt om veel mensen te zien elke dag. Veel bewoners ervaren de vrijwilliger als een maatje en minder als begeleiding. Evaluatie De vastgestelde ambitie om het aantal hulpvragen met 5% te laten groeien, haalden we niet in Het aantal korte contacten (telefonisch en ) nam af. De begeleidingsgesprekken bleven nagenoeg gelijk. In de chathulpverlening zien we een stijging van het aantal hulpvragen. Dit heeft aan de ene kant te maken met het feit dat we voor het eerst in 2013 een heel jaar hebben kunnen meten en aan de andere kant ervaren we dat de hulpvragers het erg fijn vinden om anoniem hulp te kunnen vragen. Dit laat zien dat we steeds beter in staat zijn ons te profileren als een eigentijdse, innoverende organisatie die dicht bij de hulpvragers staat. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging landelijk bekend te zijn bij cliënten en ketenpartners. In 2013 zijn opnieuw bijna leerlingen bereikt met onze voorlichtingslessen op scholen. De uitvoering van de voorgenomen benchmark netwerken en acquisitie laat zien dat regionaal netwerken, onder andere bij koepelorganisaties binnen het onderwijsveld, bijdraagt aan onze zichtbaarheid. Het investeren op ons inactief scholenbestand, levert goede ingangen voor meer voorlichtingslessen. Ondernemingsraad Het doel van de ondernemingsraad (OR) is tweeledig: het nastreven van het belang van de organisatie in al haar doelstellingen en het behartigen van de werknemersbelangen. De OR wil hierin een aanspreekpunt zijn voor personeel en Raad van Bestuur. Het streven naar medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Daarin is o.a. een aantal rechten vastgelegd: meeweten, meepraten, raadgeven en toestemmen. De OR bestaat, na een verkiezingscampagne, in 2013 uit een voorzitter, secretaris en drie leden met een juiste afspiegeling van medewerkers. De OR houdt contact met de medewerkers via intranet. Het jaar 2013 startte met een moeilijke financiële positie omdat 2012 was afgesloten met een tekort. De OR heeft steeds de vinger steeds aan de pols willen houden door continu op de hoogte te willen blijven van de financiële situatie om de mogelijke gevolgen in de gaten te houden. De subsidietoekenning in 2013 gaf daarna gelukkig meer lucht. Een ander belangrijk onderwerp was het vertrek van de bestuurder. Samen met het MT en de Raad van Toezicht is er op een constructieve manier samengewerkt en is de OR betrokken geweest bij de werving van een nieuwe bestuurder. Cliëntenraad Om het cliëntenperspectief te betrekken in het te voeren beleid heeft Siriz een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft adviesrecht op een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen dat in het reglement staat. Twee van de drie leden hebben in 2012 te kennen gegeven te willen aftreden. In hun plaats konden twee andere leden worden benoemd. Begin 2013 trad ook het derde lid af, terwijl een van de in 2012 benoemde leden zich terugtrok. In maart kon een nieuw lid worden benoemd. Er wordt nu nog een nieuw lid gezocht. Op 31 december 2013 kende de cliëntenraad de volgende leden: Mevrouw W. van der Vlist, voorzitter De heer K. Floor Klachtencommissie Siriz neemt klachten serieus, dit vormt input voor kwaliteitsverbetering. We streven ernaar dat het indienen van klachten niet nodig is. Wanneer dit wel het geval is, willen we dit op een zo transparant mogelijke manier met de indiener bespreken. De procedure voor klachten over de hulpverlening bestaat uit de volgende stappen: 1. Een bespreking met de betrokken medewerker. Eventueel het bespreken van de klachten met de leidinggevende van de afdeling waar de medewerker werkt. 2. De leidinggevende van de medewerker zal beide partijen horen en zo mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst beleggen gericht op afhandeling van de klacht. 3. Bij ontevredenheid over de uitkomsten van de voorgaande stappen, kan de klacht ingediend worden bij de Raad van Bestuur. 4. In het geval van blijvende ontevredenheid kan de klachtencommissie ingeschakeld worden. De commissie zal vervolgens de Raad van Bestuur adviseren. De klachtencommissie bestond op 31 december 2013 uit de volgende leden: Mevrouw mr. J. Koorevaar, voorzitter De heer dr. H. Geertsema De heer R. Hubregtse De heer R. Zuidhof In 2013 zijn geen klachten bij de klachtencommissie ingekomen. Vooruitblik 2014 Graag willen we in het aankomende jaar opnieuw zoveel mogelijk vrouwen en mannen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgen, hulp bieden. We zien ernaar uit om opnieuw leerlingen te bereiken met onze voorlichtingslessen en hen de waarde van het ongeboren leven te laten zien. Een van onze doelstellingen voor 2014 is onze opvangmogelijkheden voor jonge moeders en hun kind uit te breiden. Subsidie In het licht van de lopende stelselherzieningen is de positionering van Siriz Opvang Gouda al langere tijd onderwerp van gesprek. Nadat de voorziening (samen met mannenopvang en opvang voor mensenhandel en eergerelateerd geweld) geruime tijd is gefinancierd vanuit een aparte subsidieregeling van het ministerie van VWS, bestond tot voor kort het voornemen om de jonge-moederopvang vanaf 2015 onder te brengen bij de gemeenten (WMO). Tijdens de begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer (oktober 2013) is echter bepaald dat niet alleen Siriz Opvang Gouda, maar alle activiteiten van Siriz extra ondersteuning verdienen. In een meerjarenbeleidsafspraak werd vastgelegd dat Siriz vanaf 2014 een structurele subsidie ontvangt ter hoogte van 1,5 miljoen. Met dat bedrag wordt Siriz in staat gesteld om haar activiteiten op het gebied van preventie, ambulante hulpverlening en opvang van onbedoeld zwangere (jonge) vrouwen beter te borgen en uit te breiden. Deze erkenning van de landelijke overheid biedt Siriz perspectief en geeft vertrouwen voor de toekomst. In 2014 zetten we daarom in op groei van alle activiteiten van Siriz. Fondsenwerving Naast de bovengenoemde structurele financiële ondersteuning van onze doelstellingen, blijft investering in andere bronnen van inkomsten noodzakelijk. Nieuwe vormen van fondsenwerving zullen daarom in 2014 worden ingezet. Hierbij denken we aan Major Donors, waarbij particuliere en zakelijke gevers van grote giften worden benaderd, maar ook aan de uitbreiding van de Suzanne Campagne en de persoonlijke benadering van kerken en parochies en vrouwenverenigingen. Daarnaast willen we de band met onze donateurs en leden blijven behouden en hen daarom blijven informeren en betrekken bij het werk dat we doen. Medewerkers en vrijwilligers In 2014 zal HRM-beleid worden ontwikkeld rondom de werving en selectie van stagiairs. Iedere afdeling is nu individueel bezig met het werven van stagiairs. Het is van belang dat daarin samen opgetrokken wordt en dezelfde procedure gevolgd wordt. Het streven is om deze procedure gelijk te laten verlopen als bij de werving en selectie van medewerkers en vrijwilligers. Op dit moment vindt een fundamentele heroverweging van de CAO plaats, met als doel: tot een begrijpelijke cao komen die aansluit bij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in de sector; die vakmanschap en een sterke positie stimuleert voor werknemers en werkgevers; die inspeelt op verschillende wensen in verschillende levensfasen; die toekomstbestendig is voor zowel werknemers als organisaties. De implementatie van deze CAO zal waarschijnlijk medio 2014 plaatsvinden

18 5VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In dit hoofdstuk rapporteert de raad van toezicht over de rollen, taken en verantwoordelijkheden die zij hebben. Er was voor de Raad van Toezicht veel reden om dankbaar te zijn voor het vele werk dat in de organisatie verzet wordt. In de loop van het jaar gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Van Veelen, de wens te kennen zijn functie te beëindigen. Verder heeft de Raad van Toezicht zich over de vraag gebogen hoe de statutaire personele unie tussen het bestuur van de VBOK en de Raad van Toezicht van Siriz beëindigd moet worden. Prominent onderwerp op de agenda van de Raad van Toezicht in het jaar 2013 was ook de financiële situatie van Siriz. Het jaar werd beëindigd met het vreugdevolle bericht van een grote financiële impuls middels een aangenomen motie van de SGP. Dat die abortus na twee jaar nog zoveel impact had. Jullie hebben me geholpen om het een plekje te geven. TESSA (40) Rollen en taken Siriz kent sinds 2010 het Raad-van-Toezichtmodel. De VBOK is een vereniging met een bestuur. Siriz is de werkorganisatie van de VBOK. Tussen het bestuur van de VBOK en de Raad van Toezicht van Siriz bestaat een statutaire personele unie. Overwogen wordt om de Raad van Toezicht van Siriz op grotere afstand te plaatsen van het bestuur van de VBOK. Dit kan worden gerealiseerd door statutair vast te leggen dat slechts twee leden van de Raad van Toezicht van Siriz tevens lid zullen zijn van het bestuur van de VBOK. Toezichthouder De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie. Daartoe is een jaarcyclus opgesteld van stukken ter beoordeling en ter goedkeuring. Deze cyclus bevat de goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening, kwartaalrapportages en begroting. Eind 2013 verscheen ook de eerste proeve van een kadernota. Werkgever Als werkgever maakt de Raad van Toezicht gebruik van zijn bevoegdheid om de Raad van Bestuur te beoordelen en te belonen. In geval van vertrek van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de taak om een nieuwe bestuurder te selecteren en te benoemen. Nadat de heer Van Veelen de wens te kennen had gegeven de organisatie per 1 november 2013 te verlaten, heeft de Raad van Toezicht met hem een regeling getroffen om hem dat mogelijk te maken. Vervolgens is de Raad van Toezicht een procedure gestart die moest leiden tot de benoeming van een nieuwe bestuurder. In overleg met de OR is een profiel opgesteld en is de werving gestart door middel van het plaatsen van een advertentie. De Raad van Toezicht heeft besloten om gedurende de periode na het vertrek van de heer Van Veelen en voor de benoeming van een nieuwe bestuurder de beide managers, mevr. W. de Groot- van Saane en mevr. D. Hofsteenge-Jans, te benoemen als waarnemend bestuurders. In deze interim-periode is er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht, de managers en de OR. Adviseur De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht vindt dat het belangrijk is voor Siriz om maatschappelijke partijen te binden aan de organisatie om zo het maatschappelijk draagvlak voor Siriz te versterken. VBOK, bestuur en ledenvergadering In 2013 werden door het bestuur van de VBOK de leden van de VBOK uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering van de VBOK op 4 juni 2013 in Amersfoort. Op ledenvergadering in 2013 werd goedkeuring verkregen voor het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van de VBOK

19 Werkwijze De Raad van Toezicht van Siriz vergadert 4 keer per jaar. Het bestuur van de VBOK vergadert zoveel mogelijk in combinatie met de vergaderingen van de Raad van Toezicht van Siriz. De Raad van Toezicht van Siriz heeft een auditcommissie die de financiële stukken bespreekt en daarover adviseert aan de Raad van Toezicht. In overleg met de bestuurder komt de auditcommissie bijeen om de bestuurder te bevragen en van advies te dienen. Belangrijke agendapunten waren de voortgang van het werk, de zorgen over de financiële situatie, de beoogde veranderingen in de bestuurlijke aansturing en het vertrek van de bestuurder. Evaluatie functioneren In 2014 is de eerstvolgende evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht gepland. Samenstelling In 2013 werd afscheid genomen van mevrouw drs. S.E.M. Scholey-Snoeren, wegens te drukke werkzaamheden in combinatie met haar gezin. De nevenfuncties van alle leden van de Raad van Toezicht leiden niet tot verstrengeling van belangen. Per 31 december 2013 kende de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: Mw. M. (Marjan) Haak-Griffioen Nevenfuncties: (1) Lid Raad van Toezicht Openbare Onderwijs Groep Amersfoort (OGA), (2) Lid Raad van Toezicht CIZ, (3) Voorzitter Present Woerden, (4) Voorzitter Stichting 4 en 5 mei Woerden, (5) Voorzitter Kamers met Kansen Nederland. Dhr. dr. M. (Matthijs) van den Berg Werkzaam bij het RIVM als afdelingshoofd. Dhr. J. (Sjaak) den Heijer Nevenfuncties: (1) Werkzaam als zelfstandig ondernemer, (2) Commissaris Prot. Chr. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, (3) Voorzitter Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, (4) Lid Raad van Toezicht Prot. Chr. Zorggroep Charim te Veenendaal, (5) Lid Raad van Toezicht De Hoop GGZ te Dordrecht, (6) Ouderling-scriba St. Jansgemeente te Gouda. Mw. mr. M.A.A. (Manette) van der Voort Maarschalk- Vencken Mw. drs. A.J. (Rianne) de Graaf Werkzaam bij de Lentiz Onderwijsgroep als manager VMBO te Schiedam. Dhr. S.L. (Steef) Visser RA Nevenfuncties: Werkzaam bij Visser & Visser accountants - Belastingadviseurs als partner en directievoorzitter Nevenfuncties: alle commissariaten en bestuursfuncties, (2) Secretaris Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen te Sommelsdijk, (3) Secretaris Stichting Monumentenbehoud en Stichting Monumentenbeheer te Middelharnis-Sommelsdijk, (4) Ouderling-kerkvoogd en Voorzitter Kerkvoogdij (Hersteld) Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk, (5) Voorzitter Commissie Toezicht en Financiën Hersteld Hervormde Kerk, (6) Voorzitter Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk (landelijk), (7) Bestuurslid Stichting Predikantstraktementen, (8) Lid Commissie van ex Ord HHK Huizen, (9) Penningmeester Stichting Hulp Onderwijs Papua, (10) Penningmeester Stichting Predikantspensioenen, (11) Voorzitter Stichting Waarborgfonds, (12) Plaatsvervangend voorzitter Georganiseerd Overleg HHK, (13) Voorzitter Federatie Ondernemingsverenigingen Goeree-Overflakkee. Het jaar van de eerste benoeming en het jaar van aftreden of herbenoeming is als volgt: Mevrouw H. Haak-Griffioen De heer drs. A.J. de Graaf De heer J. den Heijer De heer dr. M. van den Berg De heer S.L. Visser RA Mevrouw mr. M.A.A. van der Voort Maarschalk Werving en selectie De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 4 jaar volgens een rooster van aftreden. Na een periode van vier jaar kan eenmaal tot herbenoeming worden over gegaan. De werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door openbare publicatie van een vacature. De Raad van Toezicht stelt een profiel op op basis van algemene en specifieke kenmerken die nodig zijn om benodigde expertise in de Raad van Toezicht te bewerkstelligen. In het jaar 2013 is wederom besloten dat de functies van de Raad van Toezicht onbezoldigd zijn. Door de leden van de Raad van Toezicht gemaakte kosten ten behoeve van Siriz worden vergoed indien deze gedeclareerd worden. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Auditcommissie De auditcommissie van de Raad van Toezicht adviseert de bestuurder rondom het financieel beleid en bereidt besluitvorming voor van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit de heren J. den Heijer en S.L. Visser uit de Raad van Toezicht, en de heer Lagerwerf als extern lid. De commissie ontvangt ieder kwartaal de financiële rapportages. Een afvaardiging van de commissie was betrokken bij het jaarlijkse gesprek met de accountant. Na dit gesprek is het functioneren van de accountant geëvalueerd. Verantwoordingsverklaring In 2008 is vanuit de vervlechting van de Code Wijffels met het CBF-Keur de verantwoordingsverklaring als toetsingsinstrument ontstaan. In deze verklaring legt de Raad van Bestuur elk jaar verantwoording af volgens de volgende 3 onderwerpen: 1. Toezicht en bestuur De taken van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn strikt gescheiden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid conform de bepalingen van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Ze vergadert daartoe 4 keer per jaar. De Raad van Toezicht vormt een personele unie met het bestuur van de VBOK. Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd, en kunnen maximaal één keer worden herkozen. Benoeming vindt plaats aan de hand van een profielschets en een selectieprocedure. Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur. Behoudens beperkingen volgens de statuten, is deze belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De kaders van het beleid worden in het strategisch beleidsplan en de strategische jaarplannen goedgekeurd. De financiële kaders worden via de begroting door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De respectievelijke taken en verantwoordelijkheden rondom besturen, toezicht houden en verantwoorden zijn vastgelegd in de statuten, en het bestuurs- en directiereglement. 2. Optimale besteding van de middelen Siriz beseft heel goed dat de middelen die door leden van de VBOK en door donateurs ter beschikking zijn gesteld op een zorgvuldige, efficiënte en effectieve wijze moeten worden aangewend ten behoeve van de doelstelling. De door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting vormt het uitgangspunt voor de taakstellende budgetten van de verschillende afdelingen binnen Siriz. Gedurende het jaar worden regelmatig tussentijdse cijfers opgesteld op basis waarvan steeds een prognose wordt gemaakt van de uitkomst voor het gehele jaar. Hierdoor is het mogelijk om tijdig te reageren op signalen dat de werkelijkheid afwijkt van de begroting. Het doel is om maximaal 15% van de baten te gebruiken voor eigen fondsenwerving. We zijn erop gericht om zoveel mogelijk van de ter beschikking staande middelen direct aan te wenden ten behoeve van de doelstellingen. We hebben ons ten doel gesteld om deze kosten te beperken tot maximaal 35% van de ter beschikking staande middelen. 3. Communicatie met belanghebbenden Siriz kent door haar uitgebreide netwerk diverse belanghebbenden. De belangrijkste belanghebbenden zijn: de (potentiële) hulpvragers, jongeren, ketenpartners, intermediairs, VBOK-leden, de medewerkers en vrijwilligers en de donateurs. De belangrijkste uitingen zijn de website, de verschillende folders gericht op de doelgroepen, digitale nieuwsbrieven, het ledenblad Laat Leven en het blad Vrijwilligersinfo. De inhoud van de middelen wordt aangepast aan stijl en vorm voor de verschillende doelgroepen. Ondanks het voortdurende streven naar kwaliteit en professionaliteit richting de verschillende doelgroepen realiseren we ons dat niet alles goed gaat, dan wel voor verbetering vatbaar is. Hiervoor zijn verschillende reactiemogelijkheden vastgesteld. Cliënten kunnen gebruik maken van een klachtenprocedure waarmee gegarandeerd wordt dat klachten serieus genomen worden. Onze voorlichtingslessen worden geëvalueerd door de leerlingen, en medewerkers hebben de mogelijkheid om ideeën en wensen kenbaar te maken via intranet

20 6 SIRIZ DICHTBIJ, DICHTBIJ SIRIZ Graag willen wij altijd klaar staan voor elke (aanstaande) moeder, vader of andere betrokkene die te maken heeft met een onbedoelde zwangerschap. Vanuit onze kernwaarden willen we dit ook uitstralen en meegeven aan alle verschillende doelgroepen waarmee wij te maken hebben. Hulp, hoop en moed schenken voor waar hulpeloosheid, wanhoop en moedeloosheid is. Fantastisch en broodnodig. EEN RECENSIE VAN EEN FACEBOOK VOLGER Communicatie en beurzen & evenementen Betrokkenheid en verbondenheid dat is wat wij willen overbrengen naar zowel onze (aankomende) cliënten, donateurs, ketenpartners en andere doelgroepen. Lees in dit hoofdstuk over onze activiteiten in 2013 en hoe we dit bereikt hebben. Beleid en doelstellingen Communicatie heeft tot doel het vergroten van onze zichtbaarheid en het versterken van ons imago als professionele, eigentijdse en betrokken organisatie. Ons imago moet passen bij de identiteit zoals deze vastligt in de statuten en is omschreven in de visie en kernwaarden. Ook onze interne communicatie en het hanteren van een eenduidige boodschap naar de diverse doelgroepen is hierin een belangrijk aandachtspunt. Onze communicatie is gericht op uiteenlopende doelgroepen, van tienermoeders tot scholieren en van ketenpartners tot leden en donateurs. Strategie In het verslagjaar is gebruik gemaakt van de communicatiestrategie zoals deze is vastgesteld in december Deze strategie heeft kortgezegd de volgende aanpak: het werk van Siriz dichtbij brengen door het zichtbaar te maken. Door het laten zien en het zo dichtbij brengen van het echte werk van Siriz zoeken we de verbinding met al onze doelgroepen. De belangrijkste instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn storytelling en crossmedialiteit. Storytelling Siriz gaat over mensen. Mensen die geholpen worden, mensen die hulp geven en mensen die dit werk ondersteunen. Deze mensen vertellen het verhaal van Siriz. We willen de mensen op een herkenbare manier in beeld brengen waarbij de signatuur van Siriz duidelijk wordt; als een rechtstreekse afspiegeling van het werk van Siriz, waarin dichtbij zijn (naast iemand staan) centraal staat. Crossmedialiteit Deze storytelling wordt toegepast in diverse media (papier, digitaal) die met elkaar samenwerken. Elk medium kan zo haar eigen specifieke accent toevoegen. Benadering van de verschillende doelgroepen De drie kerndoelgroepen van de externe communicatie van Siriz zijn de hulpvragers (en verwijzers), de scholen en de donateurs/leden. Om het doel van de 10% stijging van de hulpvragen te realiseren is ervoor gezorgd om met identificatiepersonen in de leefwereld van de primaire doelgroepen te komen. Op deze manier presenteren we ons op een crossmediale manier en wekken we vertrouwen en herkenning om de drempel voor hulpverlening te verlagen of weg te nemen. Om onze voorlichtingslessen te presenteren aan scholen maken we gebruik van testimonials van docenten of leerlingen die de lessen hebben gevolgd. We benaderen hen regelmatig via direct contact vanuit de voorlichters of via nieuwsbrieven. In de fondswerving van Siriz benaderen we zes primaire doelgroepen: VBOK-leden, Siriz-donateurs, kerken/diaconieën, bedrijven, fondsen en nieuwe donateurs. We hebben ervoor gekozen om de VBOK-leden te informeren vanuit Siriz, aangezien dit de organisatie is die het werk doet. Risicomanagement VBOK-leden en Siriz-donateurs In de communicatie met de leden van de VBOK merken we dat er blijvende behoefte is aan verduidelijking over de verhouding tussen de ledenvereniging VBOK en de Stichting Siriz. In onze de communicatie-uitingen zien we een tweeledigheid tussen de aanspreekvorm naar de VBOK-leden en de Siriz-donateurs. Het is wenselijk dat deze twee groepen op een gegeven moment hetzelfde aangesproken kunnen worden. Dit geldt ook voor de praktische uitwerking van onze middelen (Laat Leven voor leden en Siriz Nieuws voor de Siriz donateurs). In 2014 hopen wij hierover duidelijkheid naar onze achterban te kunnen geven. Keuze communicatiebureau In de afgelopen jaren is er met meerdere communicatiebureaus gewerkt. We hebben gemerkt dat dit de eenduidigheid van de communicatiemiddelen niet bevordert. Omdat we in 2013 een start maakten met de doorontwikkeling van onze bestaande huisstijl is daarmee tegelijkertijd de keus gemaakt voor één communicatiebureau dat voor ons de meeste zaken zal ontwikkelen. Daarmee wordt tegelijkertijd de continuïteit van de huisstijl bewaakt. 39

jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg

jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg Inhoud Woord vooraf 3 Siriz 2014 in één oogopslag 5 1 Preventie 8 2 Ondersteuning 16 3 Zorg 24 4 Bestuur 30 5 Van de Raad van Toezicht 36 6 Marketing 40 7

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Overzicht van preventieactiviteiten op het gebied van loverboyproblematiek, weerbaarheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag Samen werken aan gezondheid Voorwoord

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Coaching on the Job Over Coaching on the Job Begin 2016 is er in samenwerking met STEK en IJsselkids gestart met de pilot Coaching on the Job.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Seksuele gezondheid Een goede seksuele

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Thema's per klas die aangeboden worden in de methode:

Thema's per klas die aangeboden worden in de methode: Thema's per klas die aangeboden worden in de methode: Groep 1-2 Hierbij zijn de kinderen bezig met specifieke lichaamskenmerken van zichzelf en van anderen. Ook gaan ze op zoek naar onderlinge overeenkomsten.

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Afstand ter adoptie. Astrid Werdmuller

Afstand ter adoptie. Astrid Werdmuller Afstand ter adoptie Astrid Werdmuller 1 Disclosure belangen Astrid Werdmuller en Annette van Hulst (Potentiële) belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven:

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen?

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Korte kennismaking Wat dragen ouders bij? Presentatie Stelling Presentatie Opdracht Voorbeeld opzet cursus en afsluiting

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL.

RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL. RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL. HALLO Hallo. Ik ben een meisje van 12, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder heeft nu een nieuwe

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Uw dochter van vijf vraagt hoe baby's in een buik komen. Uw zoontje van vier laat trots zijn stijve piemeltje zien. Uw 9-jarige moet er ineens niet meer aan denken

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Seksuele vorming: gave (op-)gave

Seksuele vorming: gave (op-)gave Seksuele vorming: gave (op-)gave De Wegwijzer Oosterwolde, 28 januari 2016 Mieneke Aalberts-Vergunst Programma Introductie Stellingen De wereld om ons heen Onze opvoeding Seksualiteit Het Bijbelse beeld

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen. Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland)

Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen. Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland) Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland) Programma 1. Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren 2. Criteria om normaal

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht Les 8: Verliefd Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten dat gevoelens van verliefdheid leuk maar ook lastig kunnen zijn; Kinderen zijn zich ervan bewust dat je op verschillende types mensen verliefd kunt

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling www.stichtingovo.nl Stichting OVO: Samen werken aan talent Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor acht basisscholen en

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

10 maart 2015 19 FEBRUARI 2015 AGENDA:

10 maart 2015 19 FEBRUARI 2015 AGENDA: JAARGANG 14, 8 19 FEBRUARI 2015 Herhaald bericht: Het Tevredenheidsonderzoek Eens in de drie à vier jaar doen we een onderzoek naar tevredenheid op school onder ouders, leerlingen (vanaf groep 5) en teamleden.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Je Lijf, Je Lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks. Rutgers: Iris Coehoorn & Sanne Veldhuis-Nikkelen

Je Lijf, Je Lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks. Rutgers: Iris Coehoorn & Sanne Veldhuis-Nikkelen Je Lijf, Je Lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks Rutgers: Iris Coehoorn & Sanne Veldhuis-Nikkelen GGD Amsterdam: Anne Ausema Welkom! Doel Inzicht geven

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013 gratis september 2012 - februari 2013 Meisjesbesnijdenis Signaleren & gespreksvoering met ouders Coördinatie van Zorg Hechting en interactie met jonge kinderen Verwijsindex en Meldcode in beeld en praktijk

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties)

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Juni 2014 Wat is de leeftijd van je leerling? jonger dan 13 4 8 13 5 9 14 17 32 15 12 23 16 3 6 17 10 19 18 1 2 19 1 2 ouder dan 19 0 0 Is de

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders YOUKÉ Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders Sprekers: Arieke van Andel: gemeente Amersfoort Mariette Rutjes: leidinggevende cluster vrouwenopvang en gezinnen Inleiding Ontschotting in

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie