Wij wensen u veel leesplezier!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u veel leesplezier!"

Transcriptie

1

2 Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen. Carla van Enthoven, Jan Justus van der Feen, Aafke Hanenburg, Eddy van Hooydonk en Sjoukje Werkema doken de archieven in, haalden eigen herinneringen op of gingen als reporter op pad om anekdotes voor u op te sporen en memorabele gebeurtenissen te noteren. Het resultaat is een verzameling van oud en minder oud nieuws, hoogtepunten en dieptepunten en veel foto s, die getuigen van een bloeiende vereniging, waar sportiviteit en gezelligheid samengaan. Wij wensen u veel leesplezier! De redactie Albert Dorenbos Nienke Eijgelaar 2 Matchpoint 40 jaar 3 Matchpoint 40 jaar

3 Van de voorzitter De oprichting in 1972 Bij de oprichting van deze club was ik nog maar 13 jaar oud en woonachtig in Burgum. Zwemmen was toen mijn sport. Als 13-jarige stond ik toen aan het begin van een voor deze regio mooie (nationale) zwemcarrière. Tennis was toen in mijn milieu not done. Te duur. Tegenwoordig is het één van de goedkoopste sporten. Helaas betekent dat nog niet dat we heel veel leden hebben. Zoals elders in dit nummer gelezen kan worden, had de vereniging op een gegeven moment 180 jeugdleden. Zoveel leden hebben we nu in totaal niet eens. Slechts twee handjesvol jeugdleden. Hoe dat kan? Aan de groei van het dorp kan het niet hebben gelegen. Even een paar historische gegevens over Veenwouden: 1972 Aantal inwoners ca Oprichting van de Tennisclub Veenwouden. De bomenbuurt werd halverwege de jaren 70 gebouwd. De vogelbuurt was er al. Tevens werd het industrieterrein voltooid Aantal inwoners ca In 1982 is door Z.K.H. Prins Bernhard de wijk Tichelkamp geopend. Begin jaren 90 werd begonnen met de nieuwbouw in het noordwesten van Veenwouden Aantal inwoners ca Aantal inwoners ca O.a. door het niet doorgaan van uitbreiding aan de oostkant van Veen wouden is het aantal inwoners gedaald. Tegen het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw werden overal in het land sportaccommodaties aangelegd. Dit werd mogelijk gemaakt door het rijk, de provincie en gemeentes. Dat gebeurde ook in de gemeente Dantumadeel. In Veenwouden kwam op deze wijze het sportveldencomplex tot stand. Hiervan was ook een deel bestemd om tennisbanen aan te leggen, maar dan diende er wel een behoefte te bestaan om dat daadwerkelijk aan te leggen en moest er een eigen bijdrage ingebracht worden vóór er überhaupt tot werkelijke aanleg besloten kon worden. Er werd een voorlopige oprichtingscommissie gevormd die een peiling hield in de gemeente of de belangstelling groot genoeg was om verdere stappen te ondernemen. Deze commissie bestond uit de volgende heren, ja inderdaad, geen dame te bespeuren: R.Boonstra, slager; W.Dorenbos, hoofd van de openbare school; R. Haagsma, directeur van Talma; C. Havelaar; W.J. Lecluse; W. Molenbuur; J. Wijnstra, notaris. Ook in het begin van de jaren 90 tot en met 2004 vond binnen de tennisvereniging een flinke groei van het ledenaantal plaats, mede door de tennishal. Na opening van de tennishal in 1998 stond het ledenaantal op een gegeven moment op 230. Helaas is dat door de individualisering van de maatschappij niet doorgezet. De mensen gaan nu liever sportshoppen, ze doen dan even dit en dan weer dat. Men wil zich niet meer binden. Voor het verenigingsleven is dit heel erg jammer. Ook het vrijwilligerswerk binnen een club wordt steeds moeilijker. Mensen willen nog wel iets doen, maar niet te vaak. Wat dit voor gevolgen heeft voor de maatschappij of voor een vereniging laat zich raden. Tevens zijn er een 30-tal leden gaan golfen Nu zitten we op ca. 140 leden maar we houden er nog steeds de moed er in. Gezelligheid kent geen tijd. Misschien dat er na de reünie weer veel oud-leden bij komen? Bedenk dat je tennis tot op een hoge leeftijd kunt blijven beoefenen. Zelfs met kunstheupen/knieën kun je blijven tennissen! In deze speciale jubileumuitgave van de Matchpoint zullen mooie en historisch leuke wetenswaardigheden staan en zal blijken dat het een vereniging is met ups en downs. Meer ups dan downs mag ik aannemen. Een 40-jarig jubileum van een club kan alleen tot stand worden gebracht door de vele vrijwilligers die in het verleden en heden hun schouders onder de tennisclub hebben gezet. Alle bestuursleden en andere vrijwilligers van de tennisclub alsnog een flinke pluim! Ik wens een ieder veel leesplezier en natuurlijk een leuke en gezellige reünie op 31 maart Met vriendelijke groet, Ankie van der Vliet Iedereen die positief had gereageerd op de vraag of zij lid zouden worden van een op te richten tennisclub werd als aspirant-lid genoteerd. Al deze aspirant-leden werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 28 februari 1972 om uur in toenmalig hotel Popma te Veenwouden. Op deze vergadering werd uiteengezet wat de financiële consequenties zijn voor het doorzetten van de plannen. Na aftrek van de provinciale en gemeentelijke bijdrage resteerde een tekort van fl ,-- door de op te richten club bij te dragen. De voorlopige commissie stelde een drietal mogelijkheden voor, t.w. lenen van de leden, borgstelling door de leden en vooruitbetaling van contributie voor tien jaar. Hoe dan ook, de aanwezige aspirant-leden waren het er unaniem over eens dat er doorgegaan moest worden, zodat er in de zomer van 1972 gespeeld kon worden. De commissie gaat voortvarend aan het werk en als voorlopig bestuur nodigt ze de aspirant-leden uit om op 6 maart 1972 het resultaat van alle activiteiten te beoordelen: De financiering van het tekort is geregeld, waardoor de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Dantumadeel reeds half maart de opdracht kan verlenen tot de aanleg van twee banen, die gereed zijn op 15 mei Ontvangen van Talma een bijdrage van fl ,-- ; van 6 leden een 8% lening van fl ,-- en van 1 lid fl. 500,--. De naam van de vereniging luidt: Tennisclub Dantumadeel. Contributiebedragen werden vastgesteld en in overleg met Vereniging van Nederlandse Tennisleraren werd een tennisleraar aangesteld. Een vergadering werd uitgeschreven op 9 mei 1972 om een definitief bestuur aan te stellen. Voorzitter, secretaris en penningmeester werden respectievelijk de heren Havelaar, Lecluse en Boonstra. Met de gemeente werd afgesproken dat er geen huur over de eerste acht jaar betaald hoefde te worden en het onderhoud de eerste zes jaar voor rekening kwam van de gemeente, de huurbaas. Het aspirant-ledenaantal bij de oprichtingsvergadering was rond de 80 senioren en 15 junioren. Een ledenlijst van 1973 gaf een aantal te zien van 92 senioren en 16 junioren. Jan Justus van der Feen Leden aan het woord. Ik ben dit jaar 15 jaar lid van de tennisvereniging in Veenwouden, ook een soort jubileum, vandaar een terugblik in dit jubileumnummer. In het najaar van 1996 ben ik met mijn gezin in Veenwouden komen wonen. Ik had leren tennissen in Burgum en vond het een leuke sport. In het voorjaar van 1997 heb ik me dan ook aangemeld voor een lidmaatschap en tennislessen in Veenwouden. De tennisbanen lagen toen nog naast de voetbalvelden. Door een dichtbegroeid paadje kon je bij de banen en het clubhuis komen. Ik had les in een groepje van 6 personen van, als ik me goed herinner, Johan. Ik gebruikte de lessen ook om wat mensen te leren kennen waarmee ik eens af kon spreken. Zo leerde ik Iris en Marijke kennen. Met Marijke heb ik veel getennist tot zij het door een knieblessure niet meer kon. Met Iris ben ik in 1998 competitie gaan spelen in de damesdubbel op zaterdag. Het eerste jaar met Foekje en een vriendin van haar die op de Feintenslaan woonde, maar daarna met tennis is gestopt. We deden het eerste jaar ook meteen mee aan ladies day en zo zaten we op een zonnige donderdag langs de kant bij Nylan met ons competitieteam. Helaas kenden we er weinig, want het waren vooral dinsdag- en donderdagteams die hier aan mee deden. Vlnr. Doede de Vries, Lieuwe Rozema, Dick-Jan van Enthoven, Marijke Baars, Jan Justus v.d. Feen, Ben Muller, Wannie Buikema, Ineke Koopman, Henk Mink Als nieuw lid bezocht ik ook de ledenvergadering. De kan tine zat bomvol. Op de agenda stond de verhuizing van de tennisbanen. De tennisaccommodatie aan de Kievitslaan moest op de schop, omdat op de plek van de kantine een tunnel onder het spoor zou komen. De toenmalige voorzitter Martin Nicolai had een ambitieus plan om de tennisbanen te verhuizen naar de Sanjes. Op die plaats werd dan ook een hal gebouwd. Unaniem werd dit voorstel aangenomen. Had ik in eerste instantie nog de nadelen willen benoemen voor de jeugd, omdat zij nu niet meer in het dorp konden tennissen, ik kreeg er niet eens de kans voor. In 1998 was het een feit en in september van dat jaar werd de hal feestelijk geopend met o.a. een clinic verzorgd door Paul Haarhuis. Banen konden worden gehuurd en het tennisseizoen kon worden uitgebreid naar de winter. Ook werden er verschillende competities georganiseerd, waar de wijde omtrek op afkwam. Inmiddels zijn de tennissers uit de hoek van Surhuisterveen weer afgehaakt. Een harde kern is toch nog wel actief in deze competities, waar elke week of twee weken om de punten gestreden wordt. Het is een leuke uitbreiding van het tennisseizoen. Van de veertig jaar ben ik dus bijna vijftien jaar lid. Ik heb diverse leden zien komen en gaan, maar er zijn ook diverse leden al veel langer lid dan ik ben. Toch blijk ik al meer dan eenderde van het bestaan van de club meegemaakt te hebben. Roeli van Til 4 Matchpoint 40 jaar 5 Matchpoint 40 jaar

4 Koffiedik Leden aan het woord Een biertje en een taxibusje alsjeblieft Een paard in de gang In de begintijd van de vereniging hadden we de beschikking over 2 harde banen. Na een potje tennis werd een kopje koffie, thee of drankje gemist, dus kwam er een hokje. Natuurlijk niet alleen voor de koffie, de thee of het drankje maar ook om te schuilen. En zoals het in goede tijden gaat breidde de vereniging zich uit en werden ook de wensen groter. Dus het laat zich raden, het hokje werd een keet. Dit bleek echter een tijdelijke oplossing want zomaar stond er een kantine. En zoals het past bij de status van een kantine had men behoefte aan supervisie. Henk Mink nam dit voor zijn rekening. Maar zoals het wel vaker gebeurt in ons Nederlands stelsel namen de vrouwen de touwtjes in handen. En nog later namen Tjits en ik de zorg voor het wel en wee van de kantine op ons, zoals het maken van roosters voor kantinediensten, schoonmaak e.d. Het oude clubgebouw aan de Kievitslaan Zoals het hoort in een gezonde club had iedereen de stille plicht om een aantal keren kantinedienst te draaien. Inherent aan het gezellig houden van een kantine is het schoonmaken dat door de competitie spelende leden werd gedaan. En ja, dan de inkopen. Altijd leuk om het geld van een ander uit te geven. Maar reken maar dat er gerekend werd. En zo ontaardde het eind van het inkopen doen vaak in het smeren van diverse tosti s, zodat bij de competitiedagen er altijd een voorraad tosti s in de vriezer lag. Dit was een regelmatig terugkerend ritueel. Lastig? Welnee, reuze gezellig! In 1998 werd er verhuisd naar De Sanjes en de tennisclub kreeg te maken met een sportcafé. Een sportcafé met een eigen keuken, een bar en een lounge hoek en mogelijkheden voor feestjes en partijen. Een high tech koffiemachine zorgt nu voor de geurige bakjes. Wat een luxe, wat willen we nog meer? En toch denk ik anno 2012 wel een beetje weemoedig terug aan die koffie die door een filterzakje in de thermoskan drupte en de knusse gezelligheid van de kantinediensten. Wat de toekomst ons brengt? Dat is nog koffiedik kijken. Carla van Enthoven Ongeveer 20 jaar geleden ben ik met tennissen begonnen. We hadden zelf een lesgroep bij elkaar gezocht. Zes van de acht beginners kwamen toen van De Vlieren, waar wij destijds woonden. Dit was natuurlijk een enorme stimulans. Eerlijk gezegd vond ik er in het begin geen bal aan. Steeds maar bukken om die bal weer op te pakken. Vragen aan de spelers op de naast gelegen baan of je de bal terug mocht. Trouwens om een bal fatsoenlijk terug te slaan viel me al lelijk tegen, terwijl ik al jarenlang volleybalervaring had en toch balgevoel moest hebben. Van de overige zeven mensen tennist er verder niemand meer. Maar als ik ergens aan begin wil ik het goed doen, dus gaf ik me overal voor op. Ik was er al gauw achter dat oefenen de beste manier was om me te verbeteren. Ik gaf me op voor tossen, toernooien en reserve voor de mix/dubbelcompetitie op zaterdag. Nou, ik kon meteen vol aan de bak. Ik speelde met mensen die al veel langer speelden en werd dan ook regelmatig van de baan geveegd. Daar baalde ik dan wel flink van, maar had wel weer wat geleerd. Het nazitten vergoedde veel. Dit maakt deze sport ook zo leuk. De omgang met elkaar tijdens en na de wedstrijd. Als je er een beetje tussen zit, krijg je er een (tennis)familie bij. Coba Dorenbos Verliezen, waar ligt dat toch aan? Je begint een wedstrijd toch met het idee om die winnend af te sluiten. Hoe irreëel dat ook kan zijn. Gaat dit scenario niet zoals je het gepland hebt, waar ligt het dan aan? De baan? Ja, dat kan: te nat, te droog, te groot, te klein, zeg het maar. Of aan de ballen misschien? Overjarig, te veel pluis of juist kaal? Het racket dan? Maar daar speel je toch al zo lang mee? Bespanning misschien? Toch een nieuw snaartje proberen? Of...kleding. Neem nou je schoenen en sokken. Je kijkt naar beneden en dan ontdek je dat je twee verschillende sokken hebt aangetrokken. Och, het zijn maar sokken. So what! Schoenen dan: beide wit, maar er is iets vreemds mee De ene schoen is witter dan de ander. Ondanks dit kleurverschil stond de draagster van deze schoenen wel mooi met 3-0 voor. Totdat ze ontdekte dat ze een binnen- en een buitenschoen droeg. Tja, meteen herstel natuurlijk. Twee buitenschoenen dus. Edoch..sindsdien wilden de punten niet meer komen en werd de partij verloren. Had ik dan toch maar die andere schoen aangehouden! Maar ja, welke dan? Dit zal altijd een vraag blijven. Uit: Matchpoint 2009 In het kader van het jubileum is ook mij verzocht herinneringen op te halen die mij en anderen van T.C. De Sanjes zijn bijgebleven. Aangezien ik op meerdere fronten bij de club actief ben geweest was dit natuurlijk geen probleem en een eer om te mogen doen. Ruim 12 jaar was ik in competitieverband lid van de club en gedurende 7 van deze jaren (ca ) in dienst van PRO-Tennis en De Sanjes. Van achter de bar van het sportcafé zie je de meest zenuwslopende wedstrijden, beleef je gezellige avonden en ontaardt je werk soms zelfs in het vieren van grote feesten en partijen. Ik herinner me nog goed de vele edities van het Slomp- Toernooi, het traditionele nieuwjaarstoernooi van de club, waarbij het feest voor de meeste mensen nog belangrijker was dan het toernooi zelf. De inschrijving zat vaak vroegtijdig al vol, maar na het toernooi kwamen nog eens minstens zoveel mensen binnen om het feestje met elkaar te vieren. Vanaf middernacht werd er onder begeleiding van goede bands stevig gedanst. Verzoeken als een biertje en alvast een taxibusje alsjeblieft rolden vanaf een uurtje of 4 vanuit meerdere hoeken over de bar, maar de echte die-hards die het licht uit deden pakten in de vroege uurtjes gewoon de fiets naar huis. Als ik zelf met schoonmaak inbegrepen al om half 7 thuis was die nacht, dan was dat nog een meevaller! Niet alleen om te werken was dit toernooi een feest, maar ook de mensen (waar je het soms niet eens van verwacht) die de taxibusjes inrollend en kruipend het park verlieten zullen zich deze avonden ongetwijfeld goed herinneren. Gezelligheid kent geen tijd Het grootste gedeelte van mijn tijd achter de bar van De Sanjes is samen met good old Thea geweest. Samen vormden wij jarenlang het team dat de bar draaiende hield. Soms was het uiteraard hard werken, maar de keren waarbij wij samen schaterend van het lachen over de grond rolden overheersen en doen mij terwijl ik dit schrijf alweer spontaan in de lach schieten. Met haar bewaar ik en velen met mij zeer goede herinneringen aan De Sanjes en deze tijd zal mij dan ook altijd bijblijven. Op donderdagochtend tijdens de damestoss hadden we een paard in de gang. Horsy was ontsnapt bij de buren en wandelde eigenzinnig het park op. Veel helpende dameshanden wilden het dier tegenhouden. Het paardje zag maar één uitweg, de open deur dus, en zo Gelukkig wist de eigenaar het beestje zonder veel strijd weer op het rechte spoor te krijgen. Ach, zo beleef je nog eens wat op De Sanjes. Uit: Matchpoint oktober 2007 Sjoukje Hoekstra Hoe is het met... Herbert Groenevelt Een verhuizing van het oude naar het nieuwe complex heeft organisatorisch nogal wat voeten in de aarde, zeker als het een compleet nieuw complex betreft met daarbij ook nog een tennishal. Daar heb je fondsen voor nodig en sponsors. Een van de mensen die zich destijds hiermee heeft bezig gehouden is Herbert Groenevelt, toenmalig tennisleraar bij T.C. Veenwouden. H.G.: De opzet was om het complex een meer regionale functie te laten vervullen. Zo moesten er onder andere buitenbanen komen, die vrijwel het gehele jaar bespeelbaar zouden zijn, en een tennishal waar in de winter gespeeld kon worden. Daar heb je financiën voor nodig. De keuze voor de buitenbanen werd french-court. De gedachte hierachter was om de tennissers en jeugdleden naar een hoger niveau te brengen door hen op dit type baan te laten spelen. Naast mijn job als tennisleraar sprokkelde ik ook de extra financiën hiervoor bij elkaar. De opening van het complex werd een enorme happening. Ik had de ABN-AMRO bank weten te strikken voor een spetterende openingsshow in de hal. Hoofdgast was Paul Haarhuis die een trainingsdemonstratie gaf, samen met het uit Emmeloord afkomstige talent Arno Otterman. Voor deze gelegenheid werden er twee tribunes in de hal opgebouwd, op de banen één en drie. Het geheel werd ondersteund met show, vuurwerk en veel muziek. Ook is voor de opening van dit nieuwe complex nog een speciale Sanjeskrant uitgegeven waar we veel respons op hebben gekregen. Twee jaar na dato ben ik bij De Sanjes vertrokken omdat er nauwelijks sociale voorzieningen bestonden, zoals pensioenopbouw etc. Heden ten dage geef ik nog wel tennisles in Dokkum, ik vind het spelletje te mooi om mijn kennis niet met anderen te willen delen. Gezelligheid in de oude kantine Sjoukje Hoekstra Michel Eijgelaar Eddy van Hooijdonk 6 Matchpoint 40 jaar 7 Matchpoint 40 jaar

5 In de problemen door de Mond- en Klauwzeer crisis Historisch overzicht deel 1: De bal In het voorjaar van 2001 brak in het noorden de MKZ uit onder het vee. Op dat moment mocht er niet gespeeld worden op de tennisbanen vanwege het besmettingsgevaar voor de dieren in het naastgelegen park Sanjesfertier. De meeste competitiewedstrijden zijn elders gespeeld. Er was echter één team dat het niet voor de sluitingsdatum van de competitie rond kreeg haar laatste wedstrijd te De jeugd In de tijd van de oprichting was bijna heel Veenwouden lid van de tennisvereniging; het was een bloeiende tijd. Er zijn jaren geweest dat er over de honderd jeugdleden waren. Het eerste jaar probeerde men de bal over het net te slaan, dat was al moeilijk genoeg. Toen werd er met toernooitjes begonnen: uitwisseling met Damwoude, later ook met Dokkum en Zwaagwesteinde. De wedstrijden werden om en om gespeeld, zodat er van voortrekken geen sprake was. In Damwoude zaten we om uur al aan de bitterballen. Het zal voor sommigen wel zwaar te verteren zijn geweest. In de laddercompetitie werd je uitgedaagd door kinderen die onder jou op een lijst stonden, met als doel om zo hoog mogelijk te eindigen, t liefst op nummer één. In het zogenaamde PIP toernooi (Primus inter pares, de eerste onder zijns gelijke) werd er gespeeld met jeugd van het district, dus moest je soms door Fryslân reizen met je kind om alle wedstrijden te spelen. De districtcompetitie waren wedstrijden die zich elk voorjaar herhaalden. Op het nieuwe park De Sanjes is er begonnen met de zonda teams. Daar werden door Pro Tennis ook kinderen van andere verenigingen ingezet. Er werden goede resultaten geboekt. spelen. Hiervoor heeft de vereniging een boete opgelegd gekregen van de KNLTB. Dat werd door de vereniging niet geaccepteerd. Het was toch zeker onmacht! Ondanks dat er niet op eigen banen gespeeld mocht worden door de crisis zijn er dat seizoen toch drie zondagteams gepromoveerd. Op de Clubkampioenschappen was de jeugd ook altijd goed vertegenwoordigd. Als de banen buiten bezet waren, mocht er binnen gespeeld worden. Er was veel animo voor gezellige uitwisselingstoernooien. Soms liep het uit en kwamen verontruste ouders (een enkeling boos) kijken waar hun kinderen bleven; beter was het geweest dat de ouders hun kinderen tijdens de wedstrijden hadden aangemoedigd. Voor het poffertjes en pannenkoekentoernooi waren de ouders altijd bereid om mee te helpen. Later werd er onder leiding van Thea Schuitema ook gekampeerd op De Sanjes. Een gezellige tijd! Helaas beleven we nu een periode waarin het aantal jeugdleden tot een laagterecord is gedaald. De concurrentie is groot. Maar we gaan ervan uit dat er weer een opleving komt. Met dank aan Aafke Hanenburg High Tea op De Sanjes Uitnodiging eerste algemene leden vergadering 1972 bestuur: dhr. Havelaar, dhr. Lecluse en dhr. Boonstra leden de heren Klessens, Tuinenga, Lelivelt, Mquette, Kuin, Huijing, Postma, Van der Feen. Dames: mej. Hylkema, mej. Smit, mw. Kuin en mw. A. Hanenburg Meer dan 140 leden. Klachten overbezetting van de banen. Ledenstop e jaar districtsvoorjaarscompetitie. 3 teams, 2 kampioenen: herenteam en mixteam 1976 Regels ingesteld voor schuilhokje 1976 mw. C. Drenth en dhr. P. Sinnema uit Franeker verzorg de lessen 1976 Voorstel om van Tennisclub Dantumadeel Tennis Club Veenwouden te maken 1977 Eerste lustrum feestelijk gevierd bij hotel Popma Het team van Uilke, Janny, Claartje en Lieuwe speelt op landelijk niveau 1980 Toestemming stroomvoorziening en sleufgraven op gem. grond voor waterleiding 1980 Openingstoernooi 12 poules 1981 Ledenstop ; wachtlijst van 41 leden Opening clubgebouw door Burgemeester E. Talstra op 9 april. Door de gemeente werd een vlag aangeboden mensen op de wachtlijst 1982 Inschrijfgeld senioren. F.10,-- en junioren. F. 5, Bestuur bestaat uit 9 personen: B. Muller voorzitter, Mw. H. kropman secretaris, J.J. van der Feen, penningmeester. Leden: Mw. M. Baar, W. Buikema, D.J. van Enthoven,H. Mink, L. Rozema en D. de Vries damesteams en 1 herenteam gepromoveerd competitie teams, waarvan 4 kampioen worden Deelname Frieslandcup afd A. ; Introductie Tossen 1984 Ledental: 140 junioren, 246 senioren, totaal 386 leden 13 competitieteams, 5 teams zijn kampioen geworden 1984 Friesland cup handhaving A afdeling e competitieteam op zondag 1985 Deelname Frieslandcup afdeling B; 2 teams op zondag Rillerig en klam lig ik in het te lange gras De zonnewarmte kan me niet bereiken in mijn te dunne vacht denk ik terug aan hoe het eens was Gejuich, een wave, kom op, ietsje meer!! Hijgend zwoegen, druppels zweet Bal in of uit, goed geraakt, of totaal mis Klappen krijg ik keer op keer Gezien mijn vorm, ja ik ben rond Stuiter gemakkelijk van de grond En er loopt een streepje door, dat weet ik wel, och, dat hoort toch bij het tennisspel. k Vloog hoog door de lucht met veel plezier nu lig ik hier. Roem vergaat, verbleekt, zoals mijn gele vacht maar toch geniet ik dubbel wanneer een speler uitbundig lacht Uit: Matchpoint mei 2008 Sjoukje Hoekstra De tennisleraren Een tennisclub kan niet zonder een tennisleraar. Een tennisleraar is binnen de vereniging de professional die werkt met vrijwilligers. Hij/zij is de spil die de vereniging moet activeren bij alle club- en districtsactiviteiten. In het 40-jarig bestaan van de club zijn er velen werkzaam geweest. De eerste tennisleraar bij de tennisclub is de heer Tj. Cnossen. Tennisleraar Jitze Hoekstra Hierna komen ondermeer Piet Sinnema, Eelco Herder, Jitze Hoekstra, Simon Bosma, Arjo Valk, Jan en Henk Ybema, Johan Koning, Herbert Groeneveld, Frans Arends, Jan Hofland, Henri Scheeringa, Koos Schuitema, Joël Groen, Gerard Zwart, Wilco Veltien en thans Mannes van Weert. Jitze Hoekstra was een markante persoonlijkheid met zijn lange wapperende haren en baard en met zijn onafscheidelijke hond Lady, altijd aanwezig rondom de tennisbaan. Wij hopen dat de huidige en toekomstige tennisleraren van de Sanjes de jeugd aan zich weet te binden en de liefde voor de tennissport weet aan te wakkeren. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt ook voor T.C. de Sanjes. 8 Matchpoint 40 jaar 9 Matchpoint 40 jaar

6 10 Matchpoint 40 jaar 11 Matchpoint 40 jaar

7 Hoe is het met... Thea Schuitema Terwijl ik met de auto op weg ben naar het Groningse plaatsje Bedum, om een oudgediende te gaan ontmoeten, hoor ik op het nieuws dat Richard Krajicek zich heeft teruggetrokken als kandidaat CEO van de ATP (Association of Tennis Professionals). Misschien een goede reden voor ons om eens te zien of hij dan CEO wil worden van TCS (Tennis Club de Sanjes, inmiddels 40-jaar oud.). Maar goed ik dwaal nu af. Ik ben dus op weg naar Bedum om, voor mij, een oud clubicoon te gaan ontmoeten. Gedurende vier jaar zwaaide zij de scepter over de kantine van onze vereniging. Nu ik de snelweg verlaat zegt de vriendelijke stem, van mijn navigatiesysteem in het Vlaams, aan het einde van de weg rechtsaf slaan, over drie kilometer krijgt u nieuwe instructies. En zo bemerk ik dat ik langs het Boterdiep kom te rijden en het plaatsje Bedum binnenrijd. Mijn gids vervolgt met de aanduiding ga links over de brug en daarna de tweede straat rechts. Hier rijd ik een straat in met typisch aan deze plaats gerelateerde woningen. Na nog een tweetal commando s wordt mij medegedeeld dat ik mijn bestemming bereikt heb en de woning zich aan de linkerkant bevindt. Ik stap uit mijn auto en ga op weg naar de voordeur, ik bedoel de zijvoordeur. Ik druk de mechanische bel in en hoor een vaag geroffel, klinkt als een fietsbel van een fiets die een keer is omgevallen. Geen reactie, dan nog maar eens een poging en dan wat robuuster op de knop drukken. Ondertussen zie ik een bordje met daar op Koos en Thea Schuitema. Ik hoor in de verte iets van geblaf, is dat een hond? Volgens mij houdt Thea alleen maar van katten. Het geluid komt mij zo bekend voor want dit hoorde ik destijds ook op De Sanjes toen zij nog rookte. Thea is dus thuis en luttele seconden later gaat de deur open en twee grote ogen kijken mij verbaasd aan. Jij hier!, ik zat gister nog aan je te denken, hoe zal het toch zijn met... Je hebt geluk want ik ben nog maar net binnen. Ik werk met mijn dochter en kleinzoon als vrijwilligster in een bejaardentehuis. Waarom heb je niet even gebeld? Ik leg Thea uit dat ik dit diverse malen heb geprobeerd maar, met het nummer waarover ik beschikte, ik alleen de mededeling kreeg dat dit nummer niet meer in gebruik is. Een reden voor mij maar eens de auto te pakken en te kijken of zij thuis is. Ik leg Thea uit dat mijn bezoek alles te maken heeft met veertigjarig bestaan van TC De Sanjes, en dat ik graag wil weten hoe het met haar gaat. Hoe raakt iemand die bij Groningen woont eigenlijk verzeild in Veenwouden? Dat is puur toeval en het was eerst helemaal niet de bedoeling om de kantine te gaan runnen. Koos, mijn zoon, gaf tennisles bij de vereniging en de tennisleraren waren in die tijd verplicht eens in de week het gebouw schoon te maken. Koos werd ziek en ik heb, tijdens zijn ziekte, voor hem schoon staan maken. Dat heb ik uiteindelijk een jaar lang gedaan. Blijkbaar tot volle tevredenheid, want, men vroeg mij of ik dit wilde blijven doen en daarnaast de kantine wilde gaan beheren. Toen ik bij de vereniging in 2004 lid werd, was Thea er al. Ja dat klopt. In 2002 ben ik bij T.C. Veenwouden begonnen en ik herinner mij nog heel goed dat jij in 2004 binnenstapte en informatie wilde hebben over Maak kennis met tennis. Ik heb je toen nog uitgelegd wat de mogelijkheden waren en dat het beter was eerst een paar tennislessen te nemen en, als je het leuk vond, je lid kon worden van de vereniging. Dat herinner ik mij nog al te goed. Binnen de kortste keren dacht jij dat ik wel eens een geschikte kandidaat kon zijn voor de seniorencommissie, daar was namelijk een post vacant. Oh ja? Ha, ha, jij leek mij nou net een goeie om die taak maar eens op je te nemen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb ook gezegd dat ik je daarbij zou helpen als er toernooitjes georganiseerd moesten worden! Dat kan ik niet ontkennen! Dacht ik ook! In de periode hebben we toch aardig wat op kaart gezet. Denk maar aan het Seniorenplus toernooi dat het levenslicht aanschouwde onder de welluidende naam Snerttoernooi. En dan moeten de mensen niet denken dat er een snert toernooi in februari werd georganiseerd. Nee, alle deelnemers kregen een heerlijk kop snert, opgediend in de pauze, waarbij je je vingers kon aflikken, uitgezonderd die ene keer dat wij de snert in aluminium pannen hadden bereid. En jawel, die was op de dag van de wedstrijd zuur. Een geweldig team van vrijwilligers heeft hals over kop 25 liter nieuwe snert moeten maken. En nu wel in stalen pannen. Ook mensen die geen snert lustten wilden het wel eens proberen, omdat iedereen zo lovend was over smaak, dikte, en de hoeveelheid vlees die er in zat. Maar ik moet nog een ding zeggen, welke vereniging slaagt er in om 64 deelnemers te laten deelnemen op één dag op 4 banen? Het systeem dat jij had ontworpen, en bedacht, maakte dit mogelijk! Vaak is er gevraagd of ze een kopie konden krijgen om het zo op de eigen toernooien te kunnen toepassen. Tot slot, waar denk je met weemoed aan terug? Aan de weekeinden die ik voor de jeugd, de kleintjes dus, organiseerde op De Sanjes. Konden we lekker kamperen naast de kantine in tentjes. Dat was vreselijk gezellig en dat gaf mij ook veel warmte. Ik denk echt nog vaak aan die tijd terug. Maar ja, tijden veranderen en in 2006 moest ik op 72-jarige leeftijd stoppen. Echt, met pijn in mijn hart Zou ik dichter bij Veenwouden wonen dan zouden jullie mij echt wel vaker gezien hebben. Eddy van Hooijdonk Historisch overzicht deel 2: Aan de voorjaarscompetitie doen mee 4 teams landelijk, en 12 teams district. Zes teams kampioen, 1 team degradeert. Het Friesland Cup team blijft in de B-poule opereren Het 3e lustrum staat in het teken van het verstevigen van de onderlinge band; een junioren- en senioren commissie wordt ingesteld om activiteiten te verhogen en daardoor trachten een halt toe te roepen aan het leden verlies (ca. 40 leden). Het Friesland Cup team behoudt de B-poule. Districts- en landelijke competitie: 17 teams (8 op zat., 4 op zon., 3 op di. en 2 op woe.); 4 teams worden kampioen, 1 team promoveert) Districts- en landelijke competitie: 18 teams (13 senioren- en 5 juniorenteams) Slechts twee teams kampioen: het gemengd zaterdag team gaat naar de hoofdklasse (J. Dijkstra, W. Buikema, D.J. van Enthoven en L. Rozema). Het woensdagveteranen team neemt voor het eerst deel aan de competitie en promoveert direct naar de 2e klasse (O. Sytsma, W. Riemsma, M. van Leur en H. de Boer). Mirjam van Enthoven wordt Fries jeugd kampioene in haar klasse Het Schierstins Open gerealiseerd. Districts- en landelijke competitie: 13 teams Friesland Cup team handhaaft de B-poule teams doen mee aan de voorjaarscompetite Privaterising van de tennisbanen aan de Kievitlaan competitieteams waarvan 6 jeugdteams. Het Friesland Cup team hand haaft B-poule. Lieuwe Rozema tijdens ALV benoemd tot lid van verdienste competitieteams Tennisschool P.R.O-tennis (Frans Arends c.s.). gaat de lessen verzorgen. De naam Schierstins Open wordt gewijzigd in Radio Matrix toernooi competitieteams. In de ALV is Jan Justus van der Feen benoemd tot erelid van T.C. Veenwouden. Het Friesland Cup team handhaaft de B-poule Tenniscentrum De Sanjes opgericht als resultaat van een samenwerking tussen T.C. Veenwouden en PRO-tennis, de tennisschool van Frans Arends en Jan Hofland. Op 4 september wordt dit nieuwe tenniscentrum De Sanjes geopend, gepaard met veel publiciteit en festiviteit, met als hoogtepunt het optreden van Paul Haarhuis, waar ruim 400 belangstellenden op afkomen. Het Matrix toernooi is weer een groot succes, met meer dan 100 deelnemers Het Friesland Cup team wordt kampioen in de B1-poule en promoveert naar de A2-poule. Veteranentoernooi heren Er doen 19 teams mee aan de voorjaarscompetitie, waarvan 4 jeugdteams. De tennisclub heeft wederom de grens van 300 leden overschreden. Ruim 100 leden geven zich op voor tennislessen. In juli organiseert onze club voor de eerste keer een open jeugdtoernooi. 80 deelnemers uit Friesland, Groningen, Drenthe komen naar Veenwouden. Sander Arends weet als 8-jarige te winnen (t/m 12 jr). Suzanne Arends wint bij de meisjes t/m 16 jr., terwijl Paulina Eijgelaar 4e wordt bij de meisjes t/m 14 jr. Het Friesland Cup team levert een historische prestatie door te promoveren naar de hoogste klasse, de A1-poule, waarin de 8 beste teams van Friesland spelen. (Johan Koning, Herbert Groenevelt, Jacob Postma, Frans Arends, Mirjam van Enthoven, Tineke Rispens, Jitty Koopmans en Suzanne Arends) 12 Matchpoint 40 jaar 13 Matchpoint 40 jaar

8 Veteranen halen herinneringen op In gesprek met 3 prominente leden van onze club, te weten Jan Justus van der Feen (erelid), Aafke Hanenburg (lid van verdienste), Annie Riemsma (erelid), tekent onze reporter Eddy van Hooydonk de volgende uitspraken op: In het begin kende niemand de spelregels. Als er iemand was die wel de spelregels kende dan gingen wij er gewoon bijstaan en luisterden we goed naar wat er gezegd werd. Later kregen wij onze eerste echte tennisleraar, Tj. Cnossen. De geboorte van een vereniging is toch wel iets anders dan de geboorte van een kind. Hoewel, er was een vrouw al zeven maanden zwanger en zij stond gewoon nog haar partijtjes te spelen. Totdat dokter Weerstra ingreep en haar meedeelde Het kind zal er wel niet uitvallen, maar het is esthetisch niet verantwoord zo nog langer door te spelen. Het begin van de vereniging was een groot familiegebeuren. Kinderen werden in de kinderwagen meegenomen en lagen lekker naast de baan te slapen of werden, zo nodig, voorzien van borstvoeding. Wij vrouwen waren toen eigenlijk de groene weduwen, de mannen moesten werken en wij werkten niet. Daar hadden wij geen tijd voor! Met mannen ging het soms ook vreemd hoor. Als Geert Postma s avonds thuis kwam begon hij gelijk te eten. Kwam Atse langs, dan liep hij van tafel weg en vertrok naar de tennisbaan. Aukje had er danig de smoor over in en zat dan alleen aan tafel. Zo bezeten was men van tennis. En fanatiek: Ik stootte me een keer aan het hek en ging zowat tegen de vlakte van de pijn, toch was het enige dat telde doorspelen, anders zijn wij de baan kwijt!. Nooit eens hoe is het met jou? Kinderen kwamen tegen hun ouders in opstand Mem it wurdt hjoed gjin tennis Ledenaantallen In het begin waren er geen faciliteiten zoals een kantine, kleedruimte of toiletten. Die moesten wij dan maar delen met de naastgelegen voetbalvereniging. Toen wij competitie wilden gaan spelen moesten wij ons eerst aansluiten bij de bond. Niet iedereen was daar zo happig op, want in Veenwouden hield men niet zo van door een bond geleide structuren. Wij moesten een keer tegen een team van de Bontekoe spelen. Toen zij de namen van onze spelers zagen, haalden zij lachend de schouders op, zo van: Och dat stelletje provinciaaltjes zullen wij even de oren wassen. Helaas voor de Bontekoe, zij werden door ons met 5-0 van de baan geveegd Ik heb zeventien jaar met hetzelfde team in de reguliere competitie gespeeld. Wij zijn hoog begonnen maar, na 17 jaar, laag geëindigd. Op Hemelvaartsdag hadden wij een toernooi. En dat ging heel officieel, de speelsters en spelers werden door de officiële clubscheidsrechter, de heer Rozema, verzocht hun plaatsen in te nemen op de baan. Een clubhuis hadden wij niet, maar wel een officiële scheidsrechtersstoel! Eén damesteam was het meest constant in de overgangsklasse. De dames waren namelijk allemaal in de overgang! Er was in ons team een speler die eigenlijk te sterk was voor onze speelsterkte. Apetrots vertelden wij tegen iedereen die het maar horen wilde, dat wij een speler hadden met convensatie. Totdat mijn echtgenote ons terecht wees en zei: Als jullie toch dure woorden willen gebruiken gebruik dan wel het goede woord, compensatie. Eddy van Hooydonk, met dank aan Jan Justus, Annie en Aafke. De Friesland Cup Het Friesland Cup team van T.C. De Sanjes slaagt er een aantal keren in uit te komen in de A1-afdeling, alwaar de 8 beste teams van Friesland strijden voor de Friesland Cup. In 2000 is het team voor de eerste keer gepromoveerd naar deze afdeling met de volgende bezetting: Johan Koning, Herbert Groenevelt, Jacob Postma, Frans Arends, Mirjam van Enthoven, Tineke Rispens, Jitty Koopmans en Suzanne Arends. Vervolgens gebeurt het opnieuw in 2004 onder de bezielende leiding van Gerard Zwart met een aantal zeer jeugdige spelers, te weten Sander Arends (13 jr), Lisanne Kempe (14 jr), Stefan Bodde (15 jr), Paulina Eijgelaar (17 jr), Suzanne Arends (19 jr), Martijn Trommel (20 jr), Jitty Koopmans (21 jr) en Marinus Flootman (21 jr). In de eerste ronde werd gewonnen van de Bontekoe (Leeuwarden) met 8-2. Thuis werd in de tweede ronde gewonnen van Gorredijk met 6-4. Hierna moest het team het opnemen tegen de Leechkamp in Burgum. Uitslag 6-4! Een unieke prestatie. Handhaving volgt in 2005 (Marinus Flootman, Peter de Vries, Sander Arends, Gerard Zwart, Suzanne Arends, Lisanne Kempe, Paulina Eijgelaar en Jitty Koopmans). In 2007 wederom promotie naar de A1-afd. Historisch overzicht deel 3: heden In 2008 en 2009 behaalt het Friesland cup team het finale weekend, met respectievelijk een 3e en 4e plaats. Wederom een keurige prestatie. Helaas hebben na jaren alle wedstrijdspelers afscheid genomen van onze vereniging. Wij kunnen terugzien op een aantal jaren met prima prestaties. Vlnr: Werner Lootsma, Sander Arends, Lisanne Kempe en Paulina Eijgelaar (2009) 2001 Er doen 21 teams mee aan de voorjaarscompetitie, waarvan 7 jeugdteams ; 3 teams worden kampioen, alle van de zondag. Op 12 april moet het tennispark sluiten op last van de gemeente i.v.m. de MKZ-crisis. Bij het Sanjesfertier zijn nl. 5 geiten en een paar schapen aanwezig. Op 27 april gaat tenniscentrum weer open. Het Friesland cup team heeft zich niet kunnen handhaven in de A1-afd. Gemeente betwist de vordering omzetderving daterend van 1998, toen de kantine op het oude park al was afgebroken waardoor wij inkomsten zijn misgelopen. Voor de 11e keer wordt het open Radio Matrix-toernooi gehouden. 100 deelnemers. De wintercompetitie in de tennishal gaat van start, HD, DD, en GD. ledental jaartal junioren senioren competitieteams, waarvan 4 landelijk zondag. De zomer recreatiecompetitie doet zijn intrede. Deelname 80 personen. Het 30-jarig jubileum gevierd. Friesland cup team handhaaft de A2-afd. In de ALV wordt Aafke Hanenburg benoemd als lid van verdienste. Albert Dorenbos neemt de Matchpoint Nieuwsbrief onder zijn hoede competitieteams. Friesland cup team handhaaft A2-afd. Een behoorlijk aantal jeugdleden van onze vereniging zijn geselecteerd voor Tennisteam het Noorden. Dit zijn Sander Arends, Stefan Bodde, Emily Rouwendal, Tom Schouten, Michel Trommel, Jesper en Tamar van t Westende. Feestweek Veenwouden Matchpoint 40 jaar 15 Matchpoint 40 jaar

9 competitieteams Er doen 92 mensen mee aan de recreatiecompetitie. Annie Riemsma wordt in de ALV benoemd tot erelid. De Friese Kampioenschappen vinden plaats in mei; diverse jeugdleden nemen deel. Twee halen een mooi resultaat. Tamar van t Westende wordt 1e bij de meisjes t/m 12 jaar en Sander Arends 2e bij jongens t/m 14 jaar. Het Friesland cup team promoveert naar de A1-afd. De tennisvereniging Veenwouden doet mee met een wagen in de optocht van de feestweek van Veenwouden competitieteams waarvan 8 zondagteams. Exceptioneel! Het Friesland cup team handhaaft de A1-afd competitieteams Het Friesland cup team terug naar de A2. afd competitieteams, waarvan 4 landelijk 24 juni 35-jarig jubileum Het Friesland cup team wordt kampioen in de A2 afd. en promoveert naar de A1-afd. Trainer Gerard Zwart verlaat de club op 1 april jaar tenniscentrum De Sanjes gevierd met o.a. ballenkanon, snelheidsmeter, activiteiten voor jong en oud, met na afloop live-muziek en lekkere hapjes. Voor het eerste behaalt het Friesland cup team het finaleweekend in de hoogste afdeling A1, waar zij uiteindelijk 3e worden: Suzanne Arends, Sander Arends, Robin Bodde, Ellen Booijink, Paulina Eijgelaar, Lisanne Kempe, Werner Lootsma, Wilco Veltien. (invallers: Ankie van der Vliet, Martine Smit en Alex Bouwer) Enkele aansprekende prestaties : Sander Arends 1e plaats HE3 in Dedemsvaart; Lisanne Kempe en Sander Arends 1e plaats Friese kampioenschappen senioren speelniveau 3. Werner Lootsma 1e plaats heren enkel, speelniveau competitieteams Het Friesland cup team behaalt het finaleweekend. Uiteindelijk 4e plaats competitieteams, waarvan 1 landelijk. Terugtrekking uit de Friesland cup; er kon geen representatief team gevormd worden. Metamorfose van het sportcafé door Joël Groen, tennisleraar. Memoires van Frans Arends In verband met de aanleg van een spoortunnel, waarbij deze weg precies daar uitkwam waar de kantine stond op het oude tennispark van T.C. Veenwouden werd door de gemeente Dantumadeel een bedrag toegezegd aan de tennisvereniging om nieuwe buitenbanen en een nieuw clubhuis aan te leggen. De toenmalige voorzitter Martin Nicolai bedacht een plan om deze gelden te investeren in een heel nieuw tennispark, waarbij niet alleen buitenbanen werden aangelegd, maar ook een tennishal kon worden gebouwd. De gemeente wees daarvoor een nieuwe locatie: de oude ligweide van het zwembad de Nije Sanjes. Als tennisschool verzorgden wij al een aantal jaren de tennislessen op de oude locatie en exploiteerden een grote tennishal in Emmeloord. Een telefoontje van Martin eind 1997 naar Jan Hofland en ondergetekende bracht al snel groen licht voor de bouw van een nieuw complex. Het bedrag dat de vereniging had gekregen van de gemeente werd verhoogd met de spaarcentjes van Jan en Frans. De rest werd als hypotheek bij de ING bank opgenomen. Na wat offertes van diverse halbouwers werd Sybren Venema als bouwtoezichthouder aangesteld en kon er zaken worden gedaan. De keuze viel uiteindelijk op bouwbedrijf Dijkstra uit Damwoude. Dit bedrijf heeft dan ook het hele complex met diverse onderaannemers gebouwd. Martin, Sybren en Frans hebben heel wat uurtjes vrije tijd in het project gestoken, maar het eindresultaat mocht er zeker zijn. De openingsweek was in september Jan en Frans wisten in Rotterdam tijdens het ABN AMRO toernooi Paul Haarhuis, die toen nog nummer 1 van de wereld was in het dubbelspel, te strikken voor een demonstratiewedstrijd tijdens de opening. Zijn tegenstander was de beste leerling die Jan en Frans ooit hadden gehad in die tijd, Arno Otterman. Tribunes werden gebouwd en s avonds bleken 400 toeschouwers acte de presence te geven. Een waardige opening met fantastisch tennis. Het eerste seizoen kon beginnen en het was echt pionierswerk. Frans zijn vrouw Truus had hem twee jaar gegeven om alle tijd erin te steken. Het werden er uiteindelijk vier. Jaren van meer dan 80 uren per week, maar wel prachtige jaren. Lesgeven, barwerkzaamheden en het opzetten van de regiofunctie. Herbert Groenevelt uit Dokkum was zijn assistent. Een bijzonder iemand, die heel veel heeft betekent in de eerste jaren van het bestaan. Ook tweede trainer Johan Koning moet hier zeker niet in vergeten worden. Het bestuur van T.C. Veenwouden (want zo heette de club toen nog) was uitermate vooruitstrevend en zag door de inspanningen van Herbert, Johan (later Wilco Veltien) en Frans het ledental fors toenemen. Op een gegeven ogenblik werd het getal van 300 leden voorbij gestreefd. Het selectietennis en wedstrijdtennis werd een belangrijke poot voor het tenniscentrum en de club en maar liefst 7 competitieteams namen deel aan de landelijke zondagcompetitie. We moesten zelfs uitwijken naar Hardegarijp. Het Frieslandcupteam speelde in de hoogste afdeling en haalde zelfs tweemaal het kruisingsweekeinde. Diverse leden werden Fries jeugdkampioen en zelf Fries seniorkampioen. Sander Arends, Tamar van t Westende, Paulina Eijgelaar, Suzanne Arends, Marinus Flootman, Lisanne Kempe en vergeten namen behaalden vele prijzen. Helaas stopte Martin met het voorzitterschap en kwam er langzaam een nieuw bestuur, die toch wel een andere weg in wilde slaan en vooral zelf samen met de leden de club wilde aansturen. Jeugdtennis en selectietennis vielen langzamerhand weg door het nieuwe beleid. De tijden van weleer zijn veranderd. Vlnr: Competitiekampioenen Heren2007: Marinus Flootman, Michel Eijgelaar, Robbert Trommel, Alexander Bouwer en Robin Bodde 1998 Rolstoeltennis bij de opening van de hal 16 Matchpoint 40 jaar 17 Matchpoint 40 jaar

10 Sponsoren 40-jarig jubileum Tennis Club De Sanjes Alkema Hoveniers Dûke-Lûk K. Venema Assurantiën / Regio Bank Zwaagwesteinde Elektronicatekoop.nl (v/h Radio Matrix) Maaikina bloemsierkunst Pro-Tennis beheer B.V. Deco in Stijl Sanjesfertier Speelpark Kampioenen voorjaarscompetitie 2007: Suzanne Arends, Sander Arends, Albert Dorenbos, Freek van Dijk, Geert Eijgelaar, Alexander Bouwer, Paulina Eijgelaar, Robbert Trommel, Lisanne Kempe, Michel Eijgelaar, Marinus Flootman, Robin Bodde, Werner Lootsma Selectietennis is vooral ook samenwerken met andere grote partijen c.q. verenigingen. Wij zochten de samenwerking met de Bontekoe in Leeuwarden om het selectietennis in stand te houden, want alleen lukte dat niet meer. Het bestuur van T.C. De Sanjes (de naam T.C. Veenwouden was inmiddels omgezet in T.C. De Sanjes) vond echter dat iedereen lid moest zijn van de tennisclub en dat alle thuiswedstrijden ook op De Sanjes moest plaats vinden. Nieuw beleid, helemaal niet erg, maar wij wisten dat deze actie er toe zou leiden dat het selectietennis op zou houden te bestaan. De visie van Jan Hofland, Arnoud Bulthuis (Arnoud was inmiddels toegetreden als vennoot van de tennisschool) en mij werd helaas voor ons niet aanvaard door de tennisclub. Een wedstrijdtrainer was hierdoor niet meer nodig en Wilco werd vervangen door de innemende Mannes van Weert, die nog tot op heden de tennislessen met volle overgave geeft. Mannes doet inmiddels ook al weer enige jaren het beheer. Tennisclub De Sanjes is nog steeds een heel gezellige club met heel veel actieve leden. Leuke enthousiaste actieve tennissers, die het fijn vinden om te spelen op het tenniscentrum. Het een aantal jaren geleden ingezette nieuwe beleid van de tennisclub heeft in dat opzicht prima gewerkt. Als voorbeeld noem ik de Bakker v.d. Berg competitie in de zomer, de recreatiecompetitie in de winter, de druk bezochte zaterdagavonden en de geweldige clubkampioenschappen. Speciaal wil ik de motoren achter dit succes Sjoukje Hoekstra en Carla van Enthoven in het zonnetje zetten. Sjoukje en Carla heel veel dank voor jullie inzet! Wij wensen alle leden van de T.C. De Sanjes in de toekomst heel veel plezier op de mooie tennisclub en op het prachtige park. Frans Arends Wok restaurant Lotusplaza Sake Store Groenrijk Rabobank Noordoost Friesland Wassenaar en Klaver HAB winkeliers: C 1000 Dijkstra Mode Bakkerij Van der Berg Drogisterij Hengst Hubo Veenstra Installatiebedrijf Brander Yn e loads van Zwol Kapsalon Pand 8 De Sinneblom Het Vergeetmenietje 18 Matchpoint 40 jaar 19 Matchpoint 40 jaar

11 Tot ziens!

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt)

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Tennis is familie van een heleboel andere sporten: squash, tafeltennis, badminton en nog meer. Al die sporten zijn ontstaan uit het Franse spel "Jeu

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor Beste Tenniskid(ouder), In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor beginnende spelers t/m 12 jaar. Het is laagdrempelig, leuk en leerzaam. De verenigingen waar

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Voorzitterwoord. Beste leden,

Voorzitterwoord. Beste leden, Matchpoint is het officiële contactorgaan van T.C. Altweerterheide 30-04- 2015 Jaargang 31, nummer 2 Voorzitterwoord Beste leden, Het voorjaar is weer in volle gang en we hebben de eerste mooie dagen al

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Beste leden, Het tennisseizoen van 2016 zit er bijna op. Toch wordt er nog op ons tennispark druk getennist op de maandagochtend door de koffie tossers. Ook is er begonnen

Nadere informatie

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond NIEUW De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0 SPONSORMAP Tennis & Squash club Haren www.tsharen.nl ref. 1202.6.0 Informatie TS Haren De vereniging Tennis- en Squashclub Haren (TSH) bestaat sinds 15 januari 1936. Momenteel heeft de vereniging dertien

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Klik op de link:

Klik op de link: Nieuwsbrief 7 - Juli 2015 In dit nummer: Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Oproep: foto's digitaliseren Wintercompetitie 2015/2016 Belangrijke data Van de redactie Ouder kindtoernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie.

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Aanwezig: er zijn 16 ouders aanwezig Peter Russchen, voorzitter LTC Bedum Charlo Goudzand, wedstrijdleiding Frenk Abrahams,

Nadere informatie

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Beste leden van NNPV-tennis, Bijgaand treffen jullie de jaarcirculaire 2013 van NNPV tennis aan. Met zo n 200 leden (2014) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie