Vóóralles liefdeenaandacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vóóralles liefdeenaandacht"

Transcriptie

1 opvoeddilemma s Een kind van 10 is,zo op het eerste gezicht, een volwassene op zakformaat. Maar overschat ze niet, vinden deskundigen: ze zijn nog niet af,er kan nog volop opgevoed worden. Daarom tien vragen over opvoeden met antwoorden van een deskundigenpanel. Vóóralles liefdeenaandacht Sinds haar 10de verjaardag fotografeert artdirector Hein van Putten elke dag zijn dochter Roos. Bij dit artikel staat een deel van de foto s uit haar 11de levensjaar. Kinderen van 10, die zijn toch wel zo n beetje af? opper ik tijdens de redactievergadering over dit nummer van het magazine. Ik heb er zelf een en dat is al een heel mens, met eigen meningen, een eigen sociaal leven, dat zich voor een deel op Hyves afspeelt, en eigen onvermoede specialismen (gevechtsvliegtuigen van míj heeft hij het niet). Het echte opvoedwerk zit erop; al lang voorbij is de tijd dat ik volgens de boekjes consequent moest blijven als hij zich jengelend op de supermarktvloer wierp. Nu gaat het er eerder om zijn comfortabele leven te faciliteren met ruime hoeveelheden voedsel, gezelligheid en af en toe een schoon dekbedovertrek. Hoongelachvielmijtendeel.Vooraldeoudersvanpubers onder mijn collega s melden dat ik over een paar jaar wel anders zal piepen: het echte werk begint pas wanneer het zonnige kind verandert in een bokkige puistenkop die gaat zitten blowen op zijn kamer in plaats van huiswerk maken. Comazuipen, soa s, winkeldiefstal en vmbo-kader; voor jehetweetdoemthetopenwiljezulksvoorkomendan dient er wel degelijk continu opgevoed te worden, nu enstraksooknog. Ik denk daar even over na. En concludeer dat ik al gaathetnietmeeroverbordjeleegeteneninjeeigenbed blijven snachts heusnogwelbijstuurelkedag.alis dat eerder onderhandelen te noemen: oké, je mag zo n belachelijkdurepet,maardanmoetjewelzelfdehelft betalen.(hiervoegikdaneenpreekbijoverdebedrieglijke waarden van statussymbolen, mijn Prada-laarzen onder tafel moffelend). Goed, je mag alleen thuisblijven alsiknaardestadga,maardanmoetjenietdeheletijd zo n schietspel gaan zitten spelen. Alléén de eerste helft van Ajax-AC Milan of The Voice of Holland en daarna naar bed. De poldermethode is het kortom, en soms is dat nog lastig genoeg; juist omdat de gesprekspartner een 10-jarigeis.Wanthoeserieuskanenmagjeeenkindvandie leeftijd nemen, hoe verstandig het ook oogt? Kan hij alleennaarvoetbalfietsen?ishettevroegvooreenmobiele telefoon? Keuzen te over die je voor je kind moet maken, en dat gaat nog wel even door volgens breindeskundigen: de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Beter nu nog even doorpakken dan straks met een ontspoorde puber zitten. > tekst Evelien van Veen fotografie Hein van Putten Volkskrant magazine

2 Tien opvoedvragen aan vijf deskundigen: Linda Bijl van de Opvoedpoli, Kees Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut, Justine Pardoen van Ouders Online en Mijn kind online, Ferko Öry, die opvoedondersteunende programma s ontwikkelt, en ontwikkelingspsycholoog Mariëtte Huizinga, die onderzoek deed naar wat normaal gedrag is voor een 10-jarige. Want er zijnnogopvoeddilemma sgenoeg ookbijeenkinddataleenheelmensis. Mageenkindvan een mobiele telefoon? Een achterhaalde vraag, zeggen de deskundigen: de meesten hebben eraleen.endaarisniksmismee. Ikbenabsoluutvóór,zegtFerko Öry. Teneersteweetjezoaltijdwaarjekindis.Tentweedeleerthet erdoormetgeldomtegaan. Hetispraktisch,zeggenookdeanderen. Eenkindvan10pendeltvaakheenenweertussenthuis(tweethuizen, in geval van gescheiden ouders), school, naschoolse opvang en vriendjes, die op deze leeftijd een belangrijke plaats innemen. Dan is een mobieltje niet per definitie overbodige luxe, al vindt Linda Bijl van de Opvoedpoli 12 jaar een logischer leeftijd voor een eerste telefoon, wanneer het kind naar de middelbare school gaat. Hoedanook,zorgdatjejekindleertermeeomtegaan,zegtJustine Pardoen. Andersishetnetalsofjeeentvbijeenkleuteropdekamer zet en vervolgens zegt: zoek het maar uit. Dus: zorg dat je kind niet met zijn mobieltje het internet op kan, geen dure sms-abonnementen neemt op bijvoorbeeld ringtones(dat kan via smsdienstenafzeggen.nl) 3... en zijn beltegoed in de gaten houdt. Dat is mobiele-telefoonopvoeding. Dat hoort er, net als internetopvoeding, tegenwoordig gewoon bij twee middagen per week alleen thuis zijn? Het is een bekend dilemma bij ouders van kinderen in groep 7 of 8: opeendagwillenzenietmeernaardenaschoolseopvang.deandere kinderen die er zitten zijn allemaal jonger, ze vervelen zich of ze voelen zichsimpelwegtegrootvooropvang.wattedoen?kaneenkindvan dieleeftijdalmiddagenalleenofmeteenvriendjethuiszijn?zometeengaanzenaardemiddelbareschoolendaniserookgeenoppasof opvang meer; nu alvast maar proberen dan? Hethangtvanhetkindaf,zeggenJustinePardoenenLindaBijl.Sommige kinderen zijn op deze leeftijd al zelfstandig en verstandig en die kunnen dat best aan. Zorg dat er een buurvrouw of bekende in de buurt als achterwacht fungeert, zorg ook dat je zelf goed bereikbaar bentenbelafentoeomteinformerenhoehetgaat.zomoethetkunnen, misschien niet vier maar toch wel één of twee middagen per week. De mannelijke deskundigen denken er anders over. Een vorm van verwaarlozing, vindt Kees Bakker. Een kind heeft aandacht en gezelligheid nodig. Een eventueel ouder broertje of zusje dat ergens op zijn of haar kamer een computerspel zit te spelen, lost het probleem niet op. Ferko Öry vindt het ook niks. De tijd is voorbij dat moeder met detheeklaarzit,maardanmoetjetocheenandereoplossingverzinnen. Als een kind somber of triest uit school komt, moet er iemand voor hem zijn....onbeperkt computeren? De vraag stellen is hem beantwoorden: niks mag onbeperkt natuurlijk,enalhelemaalcomputerenniet.maarhoedanwel?hetdingstaat er en oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit: als je niet uitkijkt,zitjekinderdagennachtachter. De professionals zijn het redelijk eens: één tot twee uur beeldschermtijd(dat is dus inclusief televisie) per(doordeweekse) dag is maximaal. In een regenachtig weekend kan er een uurtje bijkomen, maar grenzen stellen moet. En dat hoort stringenter te gebeuren dan halfslachtig roepen: zou je nieteenslekkernaarbuitengaan?steleentijdslotinopdecomputer, adviseert Justine Pardoen. En stel bijvoorbeeld bij Google de safe search -optie in zodat kinderen geen porno of geweld te zien krijgen. Of gebruik de gratis kinderbrowser MyBee, die zorgt voor een ge schikte internetomgeving. Ja, daarvoor moet je je even in de materie verdiepen, maar dat, zegt Pardoen, is sowieso een must. Internet is een belangrijke leefomgeving voor kinderen; ze hebben thuis, school éninternet.jekuntjenietpermitterenomdaarnietsvantewillenweten.eenouderzeieenstegenme: Mijnzoonzitelkedagurenachter diecomputer,watmoetikdaarnoumee? Toenikhaarvroegwathij dan doet, wist ze dat niet. Dat is hetzelfde als verzuchten: mijn kind sportzobelachelijkveel,endannietwetenwelkesporthijdoet.verdiepjeerin.kijkmee.praaterover.vraag s avondsaantafelofzenog iets hebben meegemaakt op internet een paar uur buiten beeld zijn? Zijn we overbezorgd geworden? Ik bracht vroeger uren door op een landje in de buurt: fietsen, fikkie stoken. Mijn moeder wist dan echt nietprecieswaarikwas.nuweetik enikbenechtgeenuitzondering eigenlijk altijd waar mijn kinderen zijn. Is dat niet verstikkend? We zijn wel erg voorzichtig de laatste jaren, vindt Linda Bijl. Als er eenlandjeisindebuurtofeenandereplekwaarzegraagspelen,laat zegaan.jekuntzenietoveraltegenbeschermen.jemoetookrisico s nemen. Ze worden echt niet meteen gekidnapt, zegt Pardoen. Wees zo verstandig om zulke doemscenario s uit je gedachten te bannen, anderskrijgteenkindnooitdevrijheidwaarhetrechtopheeft. Ik kom uit een groot gezin, zegt Kees Bakker. Mijn ouders wisten nauwelijks waar ik uithing. Maar nu zijn we ons veel bewuster van gevaren én we begeleiden onze kinderen intensiever. Daar is niets mis mee,zolangjekinderennietdekansontneemtombuitentespelenen afentoedehortoptegaan. Eenmobieltjehelpt: Hetisechtnietverstikkendomafentoetebellen....boos worden of huilen alshetietsnietzint? Natuurlijk mag een kind zijn boosheid of teleurstelling uiten, daar zijn alle professionals het over eens. Maar schreeuwen, jammeren of driftaanvallen krijgen past niet meer bij deze leeftijd. Op het gebied van emotiebeheersing, zegt Mariëtte Huizinga, verschilt het brein van een gemiddeldkindvan10nietheelveelmetdatvaneenvolwassene.huizinga deed onderzoek naar hoe en vanaf welke leeftijd kinderen hun gedrag kunnen sturen: hun impulsen beheersen, omgaan met verandering, plannen en organiseren bijvoorbeeld. Het gebied in de hersenen dat daarbij van belang is, de prefrontale cortex,is alshetgoedis ophetgebiedvanemotieregulatiealbijna net zo ver ontwikkeld als dat van een volwassene. Dat betekent dat een kind van een jaar of 10 niet meer door het lint zou moeten gaan als bijvoorbeeld een uitstapje niet doorgaat. Ook heeft het zelfinzicht: eennormaal,gezondkindvan10heefthetdondersgoeddooralsanderen hem bijvoorbeeld irritant vinden en weet zijn gedrag dan aan te passen. Ophetgebiedvanplannenenorganiserenishetbreinechternoglang niet klaar: uit zichzelf huiswerk maken, de voetbaltas op tijd inpakken of zonder aansporing op zaterdag het konijnenhok schoonmaken hoef je van een 10-jarige niet te verwachten. De ontwikkeling van de hersenengaatopdatgebieddoortotbegin20.nogjarenduszuljehemals ouder aan het werk moeten zetten, begeleiden en controleren. > 8 Volkskrant magazine

3 Moeteenkindvan10... hetnietomhetprobleembinnenshuisoptelossendanzijnerinveel gemeenten opvoedsteunpunten die kunnen helpen luisteren naar zijn ouders? Duh, natuurlijk moet een kind van 10 luisteren naar zijn ouders. Maar kijkeensophetforumvanoudersonlineenziehoevaakhetmisgaat. Er zijn ouders die klagen over de prepuberteit van hun 10-jarige die dwars is, chagrijnig op de bank hangt of al niet meer te bewegen is achter de spelcomputer vandaan te komen en aan tafel te eten. Niet oké, zegt ons opvoedpanel. Ten minste tot een jaar of 16 hoor je het gezag te hebben als ouders en dus in alle redelijkheid te bepalen watergebeurt.alsdatalnietmeerluktalseenkind10jaaris,hebje iets fout gedaan in de opvoeding. Te weinig grenzen gesteld, niet consequent geweest, te vaak toegegeven. Niet best dus, maar wel begrijpelijk: opvoeden is anno nu ook een lastige klus. De autoritaire opvoeding is immers vervangen door de onderhandelingsopvoeding waarbijjenietmeerwegkomtmet omdatikhetzeg.hetkomtdaarbij aan op praten, luisteren, leidinggeven, aandacht geven, ondersteunen, redelijk en begripvol zijn en tegelijk, als het moet, onverzettelijk blijven. En dat in een meestal tweeverdienersgezin waar de dagen toch al overvol zijn en de tijd schaars is. Goed communiceren is belangrijk. Misschien dat deze opvoedstijl daarom wel geschikter is voor 8... vrouwen en meisjes dan voor mannen en jongens, zegt Kees Bakker. Hijsignaleertindejeugdzorgeenpiekvanjongenstussen10en14met gedragsproblemen; wellicht dat het daarmee te maken heeft. Hetgoede nieuws: het is niette laatom de boel bijte sturen.een 10- jarige kan nog een heleboel leren; ook luisteren naar zijn ouders. Lukt...seksueel voorgelicht zijn? Maak je geen illusies: 10-jarigen weten bijna alles al. Uit Europees onderzoek blijkt dat 40 procent van de 10-jarigen harde porno heeft gezien op internet, zegt Justine Pardoen. Van de 14-jarige meisjes is 64 procent aleens gevraagd zichuit te kleden voordewebcam, vult FerkoÖryaan.EenbeetjelaatdusommetboekjesalsKindertjesgroeieninmama sbuikplechtigopderandvanhetbedtekomenzitten.seksuele voorlichting geef je vanaf het moment dat kinderen vragen stellenendatbegintaljareneerder.dilemma szijnerwelopdezeleeftijd:watverteljeoverrobertm.alsdekrantopdeontbijttafelervol meestaat?wilenkunjewelvertellendatervolwassenenzijndiezich aan kleuters vergrijpen? Hoe bescherm je je kind tegen foute figuren op internet? Stel vragen, zeggen de deskundigen. Dis niet ongevraagd een gedetailleerdverhaalop,maarviseerstuitwatjekindalweet,wathetnogwil wetenenwaarhetmeezit.houdjeantwoordeneenvoudig,maarwees wel open. Seks moet een normaal gespreksonderwerp zijn, anders wordjenietinvertrouwengenomenalshetnodigis....eendrukkeweg over kunnen steken? Bijdevraagofeenkindvan10alleeneendrukkewegkanoversteken, blijken de deskundigen behoorlijk voorzichtig. Niemand vindt dat een goed idee. En dat komt ongetwijfeld doordat we ons nu bewuster zijn van gevaren dan vroeger, toen veel meer kinderen zelf naar school fietsten. Dat heeft ook goede kanten: het aantal verkeersdoden is in Nederland sinds de jaren zeventig gestaag gedaald. Dit is wel de leeftijd om samen te gaan oefenen, overigens. Over een oftweejaar,alshetkindnaardemiddelbareschoolgaat,moethetzich immers wel alleen in het drukke verkeer kunnen begeven taken hebben in huis? Mijn kinderen zijn straalverwend op dit gebied. Ze hoeven nog geen bord in de afwasmachine te zetten. De hele generatie 10-jarigen is straalverwend: geen kind dat nog kolen uit het hok hoeft te halen of zijn schoenen hoeft te poetsen. Met gemiddeld anderhalf kind per huishouden en een hoop apparatuuríserooknietzoverschrikkelijkveeltedoen.enwaterwelmoet gebeuren,doenwelieversnelevenzelf.metaldatwerkenvantegenwoordigzijnwealzoweinigthuis,danmoethetwelgezelligzijn. Pedagogisch onverantwoord, zegt het panel. Een kind van 10 hoort verantwoordelijkheden te hebben en zich nuttig te maken, anders wordthetluienonuitstaanbaar.geefhemeenpaarvastetaken ontbijt klaarzetten, tafel afruimen, zijn eigen wastafel schoonmaken en zieeroptoedathetookgebeurt. Maarmaakergeenhalszaakvan,zegtFerkoÖry,diehetstiekemeen beetje onzin vindt. Kinderen moeten al zo veel tegenwoordig. De tafel afruimen hoort voor mij bij de kleine afspraken die je met je kind maakt: belangrijk, maar niet wezenlijk. Waar het echt om gaat, dat zijn de grote afspraken: aardig zijn voor je omgeving, je zusje niet slaan, respect hebben voor elkaar, opkomen voor je vrienden....nog geknuffeld worden? Natuurlijk, roept het panel in koor, en: het moet worden geprezen, gekoesterd en getroost en gecoacht. Ook heeft het recht op één-op-één aandacht:afentoealleenmetz nvadernaardefilmbijvoorbeeld. Een kind van 10 heeft vóór alles warmte een aandacht nodig, zegt Linda Bijl. Juist als het vervelend is geweest zeg je s avonds bij het slapen gaan:ikhouvanje,albenjesomseendraak. Oud gedaan is jong geleerd: als de ouders liefdevol, kalm, belangstellend en evenwichtig opvoeden, levert dat doorgaans een aardige, verstandige10-jarigeop.bijnaafdus? Eenkindvantienisinderdaadal een ongelooflijk eind, vindt Ferko Öry. < Kees Bakker is directeur van het Nederlands Jeugdinstituut, een kenniscentrum over jeugd en opvoeding met 140 medewerkers. Ferko Öry is van oorsprong kinderarts en nu adviseur bij TNO, waar hij programma s ontwikkelt voor opvoedingsondersteuning voor ouders, scholen en instellingen. Mariëtte Huizinga is ontwikkelingspsycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Diana Smidts schreef ze Gedrag in uitvoering, over de rol van executieve functies bij kinderen en pubers, dat in februari 2011 verschijnt. Linda Bijl is orthopedagoog en directeur van de Opvoedpoli in Amsterdam en Alkmaar. Justine Pardoen is hoofdredacteur van ouders.nl en mijnkindonline.nl. Half januari 2011 presenteert ze een nieuwe website: mediaopvoeding.nl 10 Volkskrant magazine

4 5 x 10+: de programmeur Freek van Arkel Sake Elzinga Irma Bulkens 25 jaar e r ga a t e e n w e r e l d v o o r j e o p e n Nu verkrijgbaar bij de Volkskrant: exclusieve Perplex-edities van topfoto s Marcus Peters W.M. van der Sande Taco Anema Bert Verhoeff * Kijk nu op volkskrant.nl/webwinkel voor de exacte afmetingen per foto. visualisatie van het Perplex-procedé Het beste fotobureau van Nederland en in de ogen van velen zelfs van Europa, jubileert. Wat in 1985 ontstond uit een netwerk van fotografen die betrokken waren bij Plaatwerk, een tijdschrift voor sociale fotografie is uitgegroeid tot een toonaangevend bureau van internationale allure met hoge inhoudelijke en esthetische normen. Exclusieve edities Beeldredacteur van Volkskrant magazine en fotograaf Theo Audenaerd selecteerde de tien mooiste foto s uit de databank van Hollandse Hoogte. Deze foto s van bekende topfotografen zijn nu exclusief verkrijgbaar bij de Volkskrant, afgewerkt als duurzame en hoogwaardige Perplex. Deze wijze van afdrukken garandeert een ongekende helderheid en kleurdiepte. Hierdoor krijgen de foto s absolute museumkwaliteit. Bovendien hangt u de foto s zo, zonder lijst aan de muur. Maak gebruik van deze unieke kans en bestel uw favoriete foto in een van de drie formaten*: Medium 150,- Large 260,- Extra Large 350,- volkskrant.nl/webwinkel Over de hele wereld Puck Meerburg (11) bouwt iphone-apps. Hij woont met zijn ouders en broertje in Delft. De eerste app die ik bouwde was een draaiwijzer voortwister.de wijzer van hettwisterspel in de klas was kapot,dus vroeg de juf of ik een nieuwe wilde maken.ze bedoelde van karton,maar ik heb een iphone-app gebouwd met eentwisterwijzer. Ik leerde mezelf programmeren toen ik 7 was. Ik begon met PHP, een scripttaal die ook voor bijvoorbeeld Wikipedia wordt gebruikt.op de site van PHP staan voorbeelden en instructies,daarmee heb ik het geleerd.nu kan ik ook programmeren in Javascript en Objective-C. Vorig jaar heb ik detafeltrainer gebouwd.ik was nog niet zo goed in tafels en heb in de tijd dat ik ervoor moest oefenen deze app ontwikkeld.hij is nu in bijna alle landen van de wereld beschikbaar.het bijzonderst vind ik wel dat-ie door iemand in Japan is gekocht. Nu wil ik de Tafeltrainer verbeteren, bijvoorbeeld met highscores en verschillende niveaus. Het kost ongeveer twee maanden om een goede app te bouwen met goed geluid en leuke plaatjes.maar dan moet je je wel goed concentreren.soms laat ik me iets te veel afleiden door andere websites. fotografie Koos Breukel tekst Loes Reijmer

5 in beeld Vrijemiddag Ach, ze hebben het zo druk, de meisjes en jongens van 10. Of valt het toch wel mee? We fotografeerden acht kinderen op zaterdag- en zondagmiddag, 2 uur. Wat doen ze? fotografie Heidi de Gier tekst Berend Jan Bockting Tekst Links Jelle vantol uit Hoogmade.Wat ben je aan het doen? Ik help mee op de boerderij van mijn ouders.doe ik altijd op zaterdag.koeien voeren,mesten. Sinds ik 10 ben mag ik ook op de shovel rijden,dus ik kan zelf hooibalen binnenzetten.ik ben maar één keer tegen een hek gebotst.komen er vaak vrienden op de boerderij spelen? Heel vaak.we kunnen nu buiten op het ijs spelen.en als het te koud wordt spelen we met de Playstation.Zijn er andere dingen die je graag doet? Ik zit op voetbal.mijn grote voorbeeld is Klaas-Jan Huntelaar.Hij speelt net als ik in de spits. Boven Noa Brink uit Utrecht.Wat ben je aan het doen? Ik kijk tv op de bank.mijn favoriete programma is dekidstop20,dat gaat over kinderliedjes.wat is je favoriete muziek? Beyoncé is de allerbeste. Zijn er andere dingen die je graag doet? Ik maak modeschetsen in mijn eigen ontwerpboek. Voorlopig ontwerp ik alleen meisjeskleren. Later word ik hopelijk modeontwerpster. Heb je een favoriete ontwerper? Viktor & Rolf hebben altijd van die leuke dasjes.

6 Boven FaasVriend uit Utrecht.Wat ben je aan het doen? De konijnenhokken in de tuin schoonmaken.met dit weer is dat niet zo leuk.naast me zit Pip,die is van mij en mijn zusje Jet samen.poekie, die zwarte helemaal achter in het hok, en Grijsje, iets daarvoor, zijn van mij.ik hou eigenlijk van alle dieren.het liefst zou ik nog een hond willen,zo n grote.wat vind je nog meer leuk? Ik ben goed met computers. Voor mijn moeder maak ik een iphone-app van een boekje dat zij heeft uitgegeven. Word je later dierenverzorger of computerprogrammeur? Waarschijnlijk iets bij Apple. Of ik begin m n eigen webshop. Rechts Brigitte Hak uit Bruchem. Wat ben je aan het doen? Ik zit op de zondagschool.toen ik 6 was,ging ik een keer met mijn zus mee.ik vond het heel leuk en ging vanaf toen elke zondag.we lezen uit de Bijbel en doen af en toe een quiz. Wat is je favoriete bijbelverhaal? Het verhaal waarin Jezus wordt geboren. Zijn er andere dingen die je graag doet? Ik lees graag. Soms boeken over God, maar niet altijd. Mijn favoriete boek isdereisnaarbethlehem.verder zwem ik en zit ik op theater.wat wil je later worden? Ik wil misschien naar andere landen reizen. Met arme kinderen werken, ze helpen en over God vertellen. In Kenia bijvoorbeeld.

7 Boven Saloua Maafi uit Utrecht. Wat ben je aan het doen? Trainen voor waterpolo. Bijna elke zaterdag heb ik een competitiewedstrijd. Ik scoor best vaak, soms wel vier doelpunten per wedstrijd. Later wil ik profsporter worden. Wat was je leukste wedstrijd? We moesten een keer met school tegen andere scholen in Utrecht spelen.het was heel leuk om van een school te winnen in plaats van een gewoon team.wat doe je nog meer graag? Ik tennis en ga zondags altijd naararabische les.turnen is ook leuk,maar daar ben ik mee gestopt. Rechts Owen van Rijssen uit Utrecht.Wat ben je aan het doen? Ik schaak tegen mijn vader.hij komt meestal zaterdags op bezoek,dan spelen we een spelletje.mama is ziek en papa kan niet voor mij zorgen,dus ik woon bij Paul en Moniek.Dat is heel fijn,maar schaken met papa is ook leuk.kun je goed schaken? Papa wint meestal,maar laatst heb ik wel van de vader van Paul gewonnen.de poes op de foto wil ook graag meedoen, lijkt het. Dat is Beertje. We zijn altijd met elkaar aan het spelen.zijn er andere dingen die je graag doet? Op zaterdagmiddag ga ik ook naar de scouting.daar doen we allemaal spelletjes, zoals buskruiten of een tikspelletje. En s woensdags heb ik tennistraining.

8 Onder DanayaWisse uitamersfoort.wat ben je aan het doen? Ik speel op mijn Nintendo DS.Mijn favoriete spelletjes zijn Mario Party en Mario Kart.Waar speel je het liefst? In het hoekje van de bank. Mijn broers spelen ook vaak op de DS.Dan spelen we tegen elkaar.zijn er andere dingen die je graag doet? Party & Co Junior,met mijn ouders.een ouderwets bordspelletje.ik zit ook op turnen en ik voetbal. Rechts Niek Luijendijk uit Hendrik-Ido-Ambacht. Wat ben je aan het doen? We hebben net in het bos onze vletten schoongemaakt, dat zijn een soort zeilbootjes. Ik zit bij de Zeeverkenners, een scoutinggroep, maar het is nu te koud om te varen.daarna hebben we een sneeuwballengevecht gedaan.hoe komt je gezicht zo vies?we hebben ook fikkie gestookt.speel je ook wel eens binnen? Misschien ga ik op ijshockey. Maar ik speel liever buiten.

9 reportage Ik schrok heel erg.het was best eng. Maar niet héél eng, hoor Op de foto s bij dit artikel staan willekeurige kinderen uit groep 7 van de DeVullerschool.Op de laatste foto tonen ze hun eigen kijkwijzers. Pasop! Nieuwemedia 10-jarigen hebben de nieuwe media omarmd: ze hebben mobieltjes met een camera, een profiel op Hyves, ze chatten met elkaar en zien allerlei reclames en filmpjes op internet. De school en de ouders kunnen dat tempo ternauwernood bijbenen. Tijd voor de helpende hand van de mediacoach. zien? Vijf handen vliegen in de lucht. Sint, zegt Kick. De nieuwe Harry Potter, roept Thomas een tafel verder. Wat hij precies zo eng vond? Het was in 3D, zegt hij. In één stukje kwam een slang heel Wieheeftlaatstnogeenengefilmge- snelopjeaf.ikschrokheelerg.het was best eng. Maar niet héél eng, hoor. Janniek zag laatst in The Tudors, een televisieserie waar haar ouders altijd naar kijken, een scène waarin mensen werden onthoofd. Dat maakte indruk. Toen ik ging slapen zag ik steeds die afgehakte hoofden in slowmotion. Nu draai ik me gewoon om als mijn ouders er weer naar kijken. Heel verstandig, vindt juf Sieders, die vandaag voor groep 7 staat van de J.A. de Vullerschool in Gorssel, een dorp in Gelderland, tussen Zutphen en Deventer. Karin Sieders(37) is mediacoach (ziekaderopp.55).voordetweede keer dit schooljaar geeft ze deze groep les. Vandaag Kijkwijzerles. Daarin beoordelen de kinderen in tweetallen een filmtrailer. Na een aantal kleine incidenten besloot de J.A. de Vullerschool media-educatieoptenemeninhetlesprogram- ma, zegt Lidian Sneller(27), docent in groep 7. We hebben met gym meegemaakt dat er in de kleedkamer foto s met een mobieltje werden gemaakt. Er was niets ernstigs gebeurd, die foto s waren niet gaan circuleren, het was speels, maar we zeiden meteen duidelijk: inleveren diehap. Want voor je het weet loopt het echt uit de hand, aldus Sneller. In mijn groep zijn vorig jaar Hyveswachtwoorden aan elkaar doorgegeven. Hadden de kinderen geen idee wat ze aan het doen waren het was vooral leuk en spannend. Er was een meisje dat via een Hyvesaccount van een jongen vervelende teksten op het profiel van een ander meisje plaatste. Die jongen ontkende uiteraard, tot huilens toe tot het meisje toegaf wat ze had gedaan. EndaarzitvolgensSnellerdecrux. Thuis achter de computer sturen de kinderen elkaar via Hyves allerlei berichtjes. Soms anoniem of met een geleend profiel en dan is het voor ons onduidelijk wat er allemaal is gebeurd. Op school komen ze elkaar tegen en als er dan iets vervelends speelt, loop je achter de feiten aan. Het is in gesprekken met ouders en kinderen tot nu toe > tekst Berend Jan Bockting fotografie Stefanie Grätz Volkskrant magazine

10 voor in deze klas. Populaire websites zijn Hyves, Habbo Hotel, You- Tube en Speeleiland. Voor veel leraren en ouders is de snelheid waarmee kinderen de nieuwe media omarmen lastig bij te benen.sieders,eenvande550mensen die de MediaCoach-opleiding hebben afgerond, probeert de kloof tussen ouders en kinderen te dichten. Haar toverwoord: bewustwording. Het liefst laat ze de kinderen zelf ervaren wat al die media met hen doen. Ook voor hun ouders heeft ze een boodschap. Er zijn nog altijd te veel ouders die niet bewust omgaan met media, zegt Sieders. Vaak weten ouders niet waar hun kind naar kijktofwathetachtereencomputer doet. Sommige ouders, die zelf actief zijn op internet, via LinkedIn bijvoorbeeld, laten kinderen te vrij. Ze willen hun kind graag ervaringen laten opdoen en denken al gauw: het komt wel goed. Aan de andere kant zijn er ook ouders die weinig met internet bezig zijn. Die hun kinderen alles wat met internet te maken heeft het liefst verbieden. Maar die mensen vergeten dat het een integraal onderdeel uitmaakt van het leven van een 10-jarige. Media-educatie is door het ministerie van Onderwijs niet opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is aan de scholen om hier aandacht aan te besteden, zegt Paula Ligtenberg (42), coördinator van de medialessen op de school in Gorssel. Zij nam het initiatiefomdehulpvandemediacoaches in te roepen. Het merendeel van deze gastdocenten richt zich op de onderbouw van het middelbaar onderwijs, maar volgens Ligtenberg is het verstandig eerder te beginnen. Rond hun 10de zijn kinderen steeds beter in staat onderscheid te maken tussen fantasie en realiteit en op die leeftijd zijn ze nog heel open, zegt ze. Als je vraagt wat ze met hun computer doen is dat bespreekbaar. Op de middelbare school houden de kinderen dat eerder voor zichzelf. Ik merk dat mijn zoon van 11 zich Mediawijsheid Media-educatie is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Een flink aantal basis- en middelbare scholen, bibliotheken, jeugdorganisaties en overheden maakt gebruik van docenten die zijn opgeleid door de Nationale Opleiding MediaCoach, een ideëel opleidingsinstituut op het gebied van media-educatie, waarin onder meer de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, stichting De Kinderconsument en de openbare bibliotheken samenwerken. De post-hbo-opleiding, gesubsidieerd door de Europese Commissie, levert coaches af die cursussen of gastlessen geven in het omgaan met media en reclame. > steeds opgelost, maar liever willen we dit voor zijn. Voor ons was na dat incident duidelijk dat we hieraan meer aandacht moesten besteden. In het computerlokaal gaan de leerlingentweeaantweeaandeslag met met de Kijkwijzertest van het Nicam, het instituut dat verantwoordelijk is voor de Kijkwijzerbeoordelingen van films en tv-programma s. De kinderen beantwoorden vragen als: komt er geweld in de film voor; zie je mensen elkaar slaan; zie je ze trappen, huilen,heelenggillen;hoorjeengegeluiden; zie je seks; wordt er gescholden? De 10-jarigen kijken via YouTube naar trailers van films als Het Geheim, Toy Story 3 en Anubis en de Wraak van Arghus. Die laatste titel, een griezelfilm voor kinderen gebaseerd op een succesvolle Nickelodeonserie, is met afstand het populairst. En, zien ze geweld? Hij pakte hem zó vast, demonstreert Thomas een griezelige scène, terwijl hij een klasgenootje bij zijn T-shirt grijpt. Maar niet echt hard. Hij sloeg niet, zegt het klasgenootje. Hij dúwde wel heel hard, hoor. Drie computers verder vult Janniek met een klasgenootje haar vragenlijst in. Zijn er mensen met wonden te zien? Ze leest de vraag hardopvoorenvultin: Ja. Echt niet. Hallo,erwordttochzo nhelewond dichtgenaaid? Datisomdatdieengemanpoppen van mensen maakt. Toen ik Anubis had gezien droomde ik dat Noor en Merle en alle vriendinnen uit mijn klas in een poppenmaakmachine kwamen. We gaan hem morgen weer kijken. VolgensdeKijkwijzerisdefilmgeschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Met het spinnetjessymbool wordt gewaarschuwd voor scènes die kinderen mogelijk eng vinden. Toch komenzesgroepjesopbasisvande Nicam-lijsten uit op een advies van 12 jaar en ouder, vier op 16 jaar en Met een 10-jarige is het nog ouder. Verwondering alom. Dat kannooit! Kinderen willen op deze leeftijd graag stoer zijn, zegt Sneller later in de lerarenkamer. Ze geven niet toe dat beelden eng zijn. Maar als je zo n kijkwijzer met z n tweeën invult voel je je veiliger. Dan merk je dat kinderen van 10 nog helemaal niet zo groot zijn als ze zich voordoen. De leeftijd waarop kinderen met talloze vormen van oude en nieuwe media in aanraking komen daalt snel. Zo heeft de helft van de 10-jarigen momenteel al een mobieltje, blijkt uit onderzoek van de website MijnKindOnline.Indeklasvanjuf Sneller hebben 18 van de 23 kinderen een eigen Hyves-pagina, 16 leerlingen blijken meer dan 75 vrienden te hebben op Hyves, 9 kinderen zeggen geregeld een chatprogramma te gebruiken en 12 hebben een eigen telefoon, vaak met een camera.internetopmobielkomtnogniet bespreekbaar wat-ie met zijn computer doet 44

11 BESTSELLERS 2010 Dit zijn de bestverkochte producten in de Volkskrant Webwinkel van het afgelopen jaar. Wij wensen u een gelukkig nieuw jaar en zien u graag weer terug in 2011! wat dat betreft al meer terugtrekt. Die leeftijd luistert nauw, want bij te jonge kinderen komt de boodschap niet aan. Ligtenberg: Mijn dochter van 8 heeft nog geen kaas gegeten van het verschil tussen fantasie en realiteit. Maar mijn zoon is al veel bewuster. Als hij een film kijkt vraagthij:staanzedaarnouaande andere kant met alle camera s? Ligtenberg werkt met Sieders aan een lesprogramma waarmee de docenten zelf de medialessen moeten verzorgen. De lessen gaan niet alleen over online privacy of het nut van de Kijkwijzer, maar bijvoorbeeld ook over beeldvorming in de media. Denk aan het effect van bewerkte foto s van modellen in tijdschriften, zegt Sieders. Je kunt de klas twee foto s van zangeres Beyoncé laten zien: een tijdens een fotoshoot en een zoals die uiteindelijk is afgedrukt. Dat is een leuk zoek-de-verschillen-spelletje. Ook belangrijk: kinderen onderscheid leren maken tussen reclame en de objectieve informatie waarnaarzeeigenlijkzoeken.hetisimmers duidelijk dat kinderreclame Kinderen zien iets bewegen op hun computerscherm en klikken zich al lang niet meer beperkt tot een blok op Nickelodeon. Sieders: Kinderen zien iets bewegen op hun computerscherm, ze klikken en voor je het weet zitten ze in een reclame. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om kinderen het beseftegevenwatzeonderogenkrijgen. Ze vertellen wat ze precies zien en wat die beelden met ze kunnen doen. Ondertussen is groep 7 druk aan de slag met het leukste onderdeel van de les: het ontwerpen van hun eigen Kijkwijzersymbolen. Thomas tekent een gebroken hart. Indeenehelfteenjongen,indeandere helft een meisje. Ik ken grote mensen bij wie dat laatst is gebeurd, zegt hij. Dat was niet zo leuk. Een ander jongetje maakt een symbool voor films met wapens: een boksbeugel, mes, pistool en honkbalknuppel. Aan de andere kant van zijn tekenblaadje staat een lachend gezichtje. Dat vind ik altijd een leuke combinatie, zegt hij. Grappige films met wapens, zoals Gangsterboys. Kick maakt een symbool met lijken en doden. In films is dat toch nep, weet hij, en dan is het juist leuk. Maar soms vergeet je dat het nep is. Zijn zelfbedachte symbool zou je goed voor een film als Sint kunnen gebruiken, denkt hij. Want waar die film over gaat weet hij maar al te goed; hij herinnert zich de filmtrailerdiehijonlangsopyoutubezag: Iedereen denkt dat Sinterklaas op 5decemberjarigis,maarindefilm zie je dat hij toen juist is doodgegaan. Hij zwijgt even en vraagt dan: Is datinhetechtookzo? Nee, stelt Sieders gerust. Grapje van de filmmakers. Ah,zegtKick. Dachtikal. < BOEKEN MUZIEK DVD S DE WERELD VAN APRÉS LA PLUIE 1 ERIC CARLE 1 4 CD-BOX 19, boekjes 19,95 THE BOB DYLAN 70S RIMPELS COLLECTION Striproman 14,95 10 CD-BOX 39,95 MEIVLIEGERS & MUSICA HUMANA I 3 ONZE VLIEGERS 3 3 CD-BOX 19,95 DVD+boek 19,95 LOST AND FOUND NIETZSCHE (Leo Blokhuis en Ricky Koole) 4 4 Striproman 19,- 2 CD-BOX 16,95 4 OUWE SPROOKJES TOOTS THIELEMANS - 5 Luisterboek 4 CD-BOX 5 European Quartet Live 19,95 CD 19,95 GESCHIEDENIS VAN ERIC CLAPTON 6 DE FILOSOFIE 39, essential albums Luisterboek 5 CD-BOX 6 CD-BOX 29,95 JOHNNY CASH MAHLER CONCERT- 7 Striproman 14,95 7 GEBOUW ORKEST 8 9 KNOFJE PAKKET Luisterboek+DVD+pop 15,- CULINAIRE KALENDER 2011 Boek 14, I HAVE A DREAM 10 Boek 25, CD-BOX 29,95 MUSIQUE FANTASTIQUE 2 CD-BOX 14,95 FELA KUTI 2 CD +DVD 19,95 CAMBRIDGE PASSION 7 CD + 3 DVD 29, WALLANDER 4 7 DVD-BOX 29,95 LIFE (DVD) 5 DVD-BOX 24,95 THE KILLING 2 4 DVD-BOX 24,95 LE COSE CHE RESTANO 2 DVD-BOX 19,95 LA LINEA 2 DVD-BOX 14,95 KIJKEN IN DE ZIEL PSYCHIATERS 2 DVD-BOX 19,95 NEDERLANDS-INDIË 2 DVD-BOX 14,95 WALLANDER 3 6-DVD-BOX 24,95 THE KILLING 5 DVD-BOX 29,95 VOLKSKRANT FILM FESTIVAL 6 10 DVD-BOX 69,- volkskrant.nl/webwinkel 46

12 hersenonderzoek Eenbreinvan10jaar isnognietklaar Kinderen van 10 staan op het punt afscheid te nemen van hun kindertijd, maar overschat ze niet, zegt neuropsycholoog Jelle Jolles. 10-jarigen moeten nog veel leren, zoals zelfreflectie, abstract denken en impulsen beheersen. Soms gaat dat snel, soms duurt het even. Jongens hebben meer tijd nodig om het deksel op de pan te krijgen. Er zijn 10-jarigen in soorten en maten. Wat overheerst op het tiende levensjaar? In de kindertijd leeft het kind ineenbeperktewereld:hetgezin,opaenoma,debuurt, school, de weg naar de supermarkt. Bij meisjes gaat het brein vanaf 9of10jaarhormonenaansturendiehetlichaam,hetbreinenook het gedrag veranderen. In die periode krijgen meisjes nog meer sociale interesse. Ze krijgen vriendjes en vriendinnetjes. Jongens zijn wat later. Wanneer bij hen de puberteit begint, worden ze snel motorisch vaardiger, ondernemender en exploratiever. Ze willen van het gebaande pad af. Jelle Jolles(61), hoogleraar hersenen, gedrag en educatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet als neuropsycholoog en neurowetenschapper onderzoek naar kinderbreinen. Jolles, tevens directeur van het Centrum Brein en Leren, publiceerde in september Ellis en het verbreinen(neuropsych Publishers, 2010) over de ontwikkeling van kind en tiener. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de verschillen tussen kinderen enormzijn.deene10-jarigezouzonaardemiddelbareschoolkunnen.terwijldeandernogveelsturingnodigheeftomteleren impulsen te bedwingen. Veel jongens hebben meer tijd nodig om het dekselopdepantekrijgen.zezijnnogspeelsenreagerendirectop prikkels uit de omgeving. Welkdeelvanhetbreinisop10-jarigeleeftijdklaar? Inde kindertijd ontwikkelen zich eerst vaardigheden zoals horen en zien, motorische vaardigheden en taal. Rond het tiende jaar zet de ontwikkeling van het abstract denken, leren logisch denken en redeneren goed door. Dat wil zeggen: bij kinderen in een stimulerende omgeving met hoogopgeleide ouders. Bij kinderen van lageropgeleide ouders gebeurt dat later. Kennelijk is de omgeving medebepalendvoordeuitgroeivanhetbrein.werakenersteeds meer van doordrongen dat er bij de geboorte alleen een bouwtekeningindegenenisvastgelegd.hetligtvervolgensaande aannemer deouders,deomgevingendedocenten hoeeffectief er met die blauwdruk wordt omgesprongen. Bijvoorbeeld: het kind heeftvolgensdebouwtekeningeeniqvantussende80ende140. HetzijndandeomgevingsfactorendiebepalenofheteenIQkrijgt van90,100of130. Ouders hebben dus een grote invloed? Ja, ook een positieve invloed.enwekrijgensteedsmeerinzichthoejejekinderenhetbest kunt begeleiden. Door ze de consequenties van hun handelen te lerenzien.nietdoortezeggen:alsjetelaatthuiskomt,pakkenweje zakgeld af. Maar: als jij te laat thuiskomt, wordt mama zenuwachtig datermisschienietsmetjeisgebeurd.danvoeltmamazichnetzoalsjijjevoeldetoenjejepopeenheledagkwijtwas. Laatstsprakikeenmoederdieklaagdedathaardochtervan11make-upgebruikt,hakkendraagtenertesexyuitwilzien.Hetheeft geenzinomteroepen:haaldieverfvanjegezicht.hetheeftwelzin ommetjekindtepratenoverhoemannenenjongensopjereageren alsjeerzouitziet.ofzenaarjefluitenenofdatprettigisofniet. Danlaatjehetkindzienwatdegevolgenzijnvanzijngedrag.Laatje kind zich een voorstelling maken van de manier waarop anderen hetbeoordelen.dannogkanhet binnengrenzen zijneigenweg gaan.maardanhebjealsouderseenbijdragegeleverdaanhetproces van persoonlijke groei. Wat zijn gunstige omgevingsfactoren? Een stabiele omgeving. Ouders die het kind emotioneel en intellectueel steunen. Daarvoor hoefjeheusgeenaristotelestelezen,maaralsjekindeenvliegtuig aanhetknutselenis,danhelpthetomtevragenhoehijdevleugel aan de romp gaat vastmaken en om subtiel een alternatieve aanpak te opperen als dat nodig is. Kinderen van hoogopgeleide ouders zijn daarbij in het voordeel. Een instabiel gezin is ongunstig. Evenals gestreste ouders, want dat brengen ze over; kinderen met stresshormonen in hun brein zien veelgevaar.eendeelvanhunwerkgeheugenzitvolmetangsten rommel.datremtdeontwikkeling;eristeweinigruimteinhun brein. Waarom is het voor 10-jarigen belangrijk om te kunnen abstraheren? Neem een kind dat wordt gepest. Als het kan > 48 tekst Margreet Vermeulen illustratie Martyn F. Overweel

13 5 x 10+: de schaker Het klassieke schoolsysteem haalt de nieuwsgierigheid uit kinderen abstraheren, kan het verbanden zien tussen de situaties waarin het gepestwordt.hetwordtgepestopschool,indesportkantineenop straat.maarnietophetvoetbalveld.enzokaneenkindtotdeontdekkingkomendathijgeplaagdwordtalshijpraat,dusdathij misschien te veel praat. Abstractievermogen is ook nodig om verbanden tussen feiten te kunnenleggenenintezienwanneerjejeergensprettigvoelten wanneer niet. Kinderen die kunnen abstraheren, varen makkelijker hun eigen koers. Dan is de kans op meeloopgedrag minder groot. Zijn de meeste 10-jarigen volgzame kinderen? Er zit een premieopluisterennaarjeouders.hetkindmoetlerenvolgenomte voorkomendathetinhetwatervaltofdooreenautowordtoverreden.maarhetgrappigeisdathetbreinookeenpremiezetop nieuwe dingen doen en ontdekken. Dat nieuwigheidsmachientje in hetbreinzegt:vanpapaenmamamagiknietoverhethek,maarhet isdaarkennelijkinteressantendatbetekentdatikjuistweloverdat hek moet. Hetkindzitzijnhelejeugdineenspagaat.Hetmoetluisteren,maar het wil eigenlijk niet luisteren. Nieuwsgierigheid zit in onze genen endesamenlevingheeftdieookhardnodig;indewetenschap,in het bedrijfsleven. We moeten die ondernemingszin niet te veel willen afremmen. Dé 10-jarige bestaat niet. Er zijn enorme individuele verschillen, en we zijn geneigd te overschatten wat kinderen van 10 begrijpen. De meesten zijn behoorlijk taalvaardig. Ze kletsen je de oren van het hoofd over dinosauriërs, planeten of het Guinness Book of World Records,maardatwilnietzeggendatzeookbegrijpenwatzezeggen. Dat is voor ouders verwarrend. Als je tegen een 10-jarige zegt: jij gaatnueerstditendatdoenendaarnazusenzo,dankunnenzedat prima samenvatten. Maar die opdrachten begrijpen, omzetten in handelingen en in de juiste volgorde afwerken, is wat anders. Het padindehersenendatdaarvoornodigis,isnognietklaar. Eenkindkantochookdeboelsaboteren,lekkerdoenwathet zelfwil? Sabotage expresdingenandersdoen komtopdieleeftijd,endatiseenvrijnieuwinzicht,nietvaakvoor.sabotageiseen ingewikkeld psychologisch proces waarvoor je moet kunnen evaluerenwatjezelfwiltenwatanderenvanjewillen,omvervolgenste bedenken hoe je eronderuit komt. Daarvoor moet je dus een plan hebben. Alleen dat al is voor een 10-jarige te veel gevraagd, evenals het denken vanuit het perspectief van iemand anders. Ze begrijpen niet dat vader boos wordt als het huiswerk blijft liggen? Klopt.Zebegrijpenwelwatvaderzegt,maarzehebbener nietdebelevingbij.zezijnnognietineenfasewaarinzeemoties van anderen kunnen inschatten. Uitzonderingen daargelaten. Je kunt kinderen natuurlijk drillen en bombarderen met jouw emoties: Hier wordt mama erg verdrietig van Jantje, waardoor het kind verstijft van angst en een schuldgevoel ontwikkelt. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet het jeugdig enthousiasme en de leergierigheid nietindekiemsmoren.daaromisopvoedeneenlastigeklus.je moet kinderen de kans geven ervaringen op te doen, zowel positieve als negatieve. Ze moeten kunnen ervaren dat het pijnlijk is je knie kapottevallen.maarjekuntzeookweernietteveelrisicolatenlopen.daaromishetzomooidatweveelnieuweinzichtenopdoenin de pedagogiek, de psychologie en de hersenwetenschap. Hersenwetenschapper Eveline Crone, auteur van Het puberende brein, relativeert het praktische belang van breinwetenschap. Dat geldt voor het onderzoek met behulp van hersenscans. Dat levert inzichten op over hoe het brein werkt. Maar de hersenwetenschap is breder en kent ook disciplines die ons inzicht bieden in de combinatie hersenen en gedrag. Bovendien ontlenen we veel kennis aan onderzoek naar kinderen met wie het niet goed gaat. Denk aan kinderen die somber zijn, met leerproblemenkampenofslechtslapen.ikverwachtdatweindenabije toekomst concretere opvoedingsadviezen kunnen geven doordat het beter lukt al die kennis uit verschillende hoeken samen te voegen. Remmen we rebelse kinderen te veel af? Het klassieke schoolsysteem haalt de nieuwsgierigheid uit kinderen. Ze in het gareel krijgen staat vaak op de eerste plaats. Soms zijn ouders panisch over alleswathunkindkanoverkomenwaardooreenkindhetidee krijgt dat alles in potentie gevaarlijk is. Gelukkig zijn er altijd kinderendiezichdaaraannietstoren.maardielopenweerandere risico s: om met de politie in aanraking te komen, lage schoolcijfers tehalenoftenonrechtehetstempeladhdtekrijgen.iknoemdat langzaam groeiende bomen. Maar ook trage bomen kunnen de hoogsteworden.hetisalleenlastigvooroudersomdaarmeeomte gaan,zekeralszeziendathunkindachterlijktteblijven. Zijn rebelse kinderen niet gewoon stout? Kinderen hebben zelden slechte bedoelingen. Ze willen dingen ontdekken, zijn ondernemend. Ouders moeten die energie kanaliseren en grenzen stellen,maarwelzodathetkindwordtuitgedaagd.voordeouders ishetzwaar.diemoetenalertzijn,maareenrebelskindkanmetde juiste steun, sturing en inspiratie ver komen. Volgzaamheid is niet altijd een deugd? Nee. Een 10-jarige die passief en volgzaam is, is kwetsbaar. Die ontleent zijn ego vaak nog aanzijnomgeving.maarzetniettesneleenstempelopeenkind. Geefhetdetijd.Eenpaarjaarlaterkaneenkindopeenseenondernemend wezen zijn. Je persoonlijkheid en hoe je in de wereld staat, is geen eeuwigdurend gegeven. Je verandert al naar gelang wat er op jepadkomt. Hetideedathetkarakterzoongeveergevormdwordtindebaarmoeder of tijdens de eerste levensjaren is echt onzin. < Rare sprongen Anna-Maja Kazarian (10) is 18-voudig Nederlands kampioen schaken en werd onlangs 3de op de wereldkampioenschappen. Ze woont met haar ouders, twee zussen en een nichtje in Heerenveen. Op mijn 6de waren we tijdens een vakantie in Georgië bij mijn opa op bezoek.hij liet me op één dag vier spelletjes zien:domino,backgammon,dammen en schaken.de volgende dag vroeg hij welk spel ik het leukst vond.ik zei:schaken.toen heeft hij me leren schaken.eerst vertelde hij me hoe alle stukken heten en toen legde hij uit hoe de stukken moesten bewegen. Dat laatste vind ik het leukst aan schaken.vooral hoe de dame en het paard bewegen.de dame kan bijna overal naartoe en het paard maakt van die rare sprongen. Toen ik thuiskwam van de vakantie naar Georgië,ben ik meteen lid van een schaakclub geworden.eerst was ik nog niet zo goed,maar twee jaar later was ik al zeven keer Nederlands kampioen.als ik tegen volwassenen speel verlies ik soms.maar dat vind ik niet erg, want ik weet: zij hebben meer ervaring. fotografie Koos Breukel tekst Loes Reijmer 50

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ speciaal onderwijs op internet Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen Zou iedere leraar een mediawijze leerkracht moeten zijn,

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

mini-glossy voor ouders

mini-glossy voor ouders mini-glossy voor ouders Gouden leestips 3 e editie! Voorlees Tips & Tricks Zo houd je (voor)lezen leuk! INTERVIEW met ronald giphart Voorlezen is een voorbeeld geven De wereld via een beeldscherm Media-opvoeding

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

waar je goed in bent

waar je goed in bent Extra dik MAGAZINE OKTOBER 2012 Zarayda Groenhart vertelt over haar angsten, haar lef en nieuwsgierigheid Kim Lammers over Olympisch goud Doe vooral de dingen waar je goed in bent Schrijf je in voor dit

Nadere informatie

Lespakket InternetSOA

Lespakket InternetSOA Lespakket InternetSOA 8 lessen over flirten via internet, voor jongeren van 12 tot 18 jaar VOORWOORD Het afgelopen decennium hebben jongeren massaal de mogelijkheden ontdekt om te communiceren via het

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie