info 4 Nieuw parkeerbeleid 6 Elke seconde telt! 12 Waarschoot en Zomergem stappen samen naar Brazilië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info www.waarschoot.be 4 Nieuw parkeerbeleid 6 Elke seconde telt! 12 Waarschoot en Zomergem stappen samen naar Brazilië"

Transcriptie

1 info 4 Nieuw parkeerbeleid 6 Elke seconde telt! 12 Waarschoot en Zomergem stappen samen naar Brazilië Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 10, november

2 2 Wachtdiensten COLOFON gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus) 19 de jaargang nummer 10 november 2013 Redactieadres gemeente Waarschoot communicatieambtenaar Dorp Waarschoot tel fax Eindredactie dienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerking Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline gemeentelijk infoblad december is 4 november 2013 Deze uitgave wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd papier. Wachtdienstregeling dokters tel Gemeentehuis Dorp 1, 9950 Waarschoot tel fax openingsuren: maandag uur dinsdag uur uur woensdag uur uur donderdag uur vrijdag uur 1ste zaterdag* van de maand uur Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 1, 2 en 11 november. *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus Spreekuur burgemeester elke voormiddag zonder afspraak uur gsm Spreekuur schepenen na afspraak Zitting gemeenteraad raadzaal gemeentehuis uur De eerstvolgende gemeenteraad is op 12 december 2013 Wachtdienstenregeling apothekers Meetjesland Zuid-Oost Wachtdienst overdag: tussen uur en uur 26/10-02/11 Vanderhaeghen Schoolstraat 2 Waarschoot De Cock Kapellestraat 60 Evergem /11-09/11 Vandenbossche Markt 16 Zomergem Lindephar Lindenlaan 16 Ertvelde /11-16/11 Rijckaert Oude Staatsbaan 74 Zomergem - Beke Willems Kluizendorp 70 Ertvelde-Kluizen /11-23/11 Stadsbader Groenplein 23 Zelzate Van Dijcke Oostveldkouter 171 Lovendegem /11-30/11 Stockman Westkade 9 Zelzate Chalmet Sleidingedorp 27 Sleidinge Wachtdienst s nachts: tussen uur en uur: tel of Wachtdienstregeling Algemeen Tandarts Vlaanderen tel (tussen uur en uur) Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel openingsuren: dinsdag uur woensdag uur uur donderdag uur zaterdag uur zondag uur Gesloten op 2 november Brandweer Waarschoot tel. brand en dringende hulp 100 of 112 tel. administratie fax Sociaal Huis Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot OCMW-diensten tel , fax, , openingsuren: maandag uur dinsdag uur uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur gratis rechtshulp vrij spreekuur in Sociaal Huis van uur tot uur 26 november 2013: De Muynck Kristof Politie LoWaZoNe in nood: tel. 101 tel , fax , openingsuren: maandag uur woensdag uur vrijdag uur PWA Buren tel , fax , openingsuren: dinsdag uur donderdag uur 1ste en 3de zaterdag van de maand uur Zitdag Woonwijzer Meetjesland Voor vragen in verband met verbouwingspremies, sociale leningen, sociale woningen, huurwetgeving, woningkwaliteit kan je iedere woensdag van uur tot uur terecht in het Sociaal Huis. Gemeentelijk Infoblad nr 10

3 Gemeenteraad 3 De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraad van 12 september Beleid De brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem hebben een gemeenschappelijk reglement uitgewerkt voor een uniforme werking van de verschillende korpsen binnen de brandweerzone. Het organiek reglement voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Waarschoot wordt vastgesteld. Het beheersorgaan staat het gemeentebestuur bij in het beheer van het gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Het politiereglement voor het gebruik van het instructiepark voor leerling-autobestuurders wordt opgeheven aangezien het instructiepark werd verwijderd in navolging van de gewijzigde examenvoorschriften. Financiën De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2012 van het OCMW. Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt aangepast omdat vanaf 1 oktober 2013 de voorlopige rijbewijzen ook in bankkaartmodel worden uitgegeven. De gemeenteraad neemt kennis van het retributiereglement voor het gebruik van de catecheseruimte van de Sint Ghislenuskerk. Patrimonium Noteer alvast in je agenda! Het gemeentebestuur huurt voor de periode kerstverlichting en voorziet hiervoor ,00 euro incl. 21% btw. De bestaande telefooncentrale wordt geoptimaliseerd, zoals het callcenter en rapportagemogelijkheid in het kader van de noodplanning, het in dienst stellen van de voic en het terugvallen van de niet-beantwoorde gesprekken, het optimaliseren van het gebruik van de simboxen voor de periode en kost ,94 euro incl. 21 % btw. De priorij O.L.V. Ten Hove, het Rattenkasteel, wordt verkocht om reden van openbaar nut. De verkoop gebeurt voor een minimumverkoopprijs gelijk aan de geschatte waarde. Het aanvullend politiereglement voor het parkeerplan op het Dorp alsook het retributiereglement wordt goedgekeurd (zie pagina 4-5). Het gemeentebestuur zal een tweedehands bestelwagen met meubelbak aankopen. De raming bedraagt euro incl. 21% btw. De opdracht voor het reinigen van de rioolkolken voor periode wordt geraamd op of euro incl. 21% btw. Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 24 december (namiddag), 25 en 26 december, 31 december (namiddag) 2013, 1 en 2 januari Nieuwjaarsreceptie op het Dorp voor alle inwoners op vrijdag 3 januari Te koop Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 16 november 2013 in samenwerking met de politie een verkoop van fietsen, aangeslagen autowrakken, aanhangwagens en een tractor. Waar: gemeentelijke loods, Oostmoer ACTUEEL Uur: vanaf uur mogelijkheid om te bezichtigen. Om uur start de verkoop. Op zaterdag 16 november 2013 verkoopt het gemeentebestuur ook deze tractor.

4 4 Nieuw Parkeerbeleid In de dorpskern worden een blauwe zone (2 uur) met twee kleinere zones kortparkeren (30 min.) ingevoerd. De parkeerzones waarin de autobestuurder voortaan een parkeerschijf moet leggen, worden aangeduid met borden. Deze borden worden in de loop van oktober-december geplaatst. Vanaf 1 januari 2014 zal een externe firma controleren op het gebruik van de parkeerschijf en bij foutparkeren een retributie van 15 euro aanrekenen. Het nieuwe parkeerbeleid werd goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 12 september en komt er omdat de bestaande parkeerplaatsen vaak langdurig worden ingenomen. Daardoor heerst op sommige momenten van de dag een parkeerprobleem voor de winkelbezoekers in en rond het dorp van Waarschoot. Met het nieuwe parkeerbeleid en 50 extra gratis parkeerplaatsen op Parking Centrum, op wandelafstand van het Dorp, zal er parkeerruimte zijn voor de winkelende burgers. Het nieuwe parkeerplan wordt maximum 12 maanden na het plaatsen van de borden geëvalueerd. Wat is blauwe zone/kortparkeren? Wat is een blauwe zone? Het begin van de blauwe zone wordt aangeduid met een zonebord. Van zodra je dit bord voorbijrijdt, gelden de blauwe zoneregels. Binnen deze zone is het gebruik van een parkeerschijf verplicht en is de parkeerduur beperkt tot twee uur. De schijf wordt onmiddellijk na aankomst aangebracht. De schijf moet vooraan in het voertuig op een zichtbare plaats aangebracht worden. Het gebruik van de schijf is verplicht vanaf uur tot uur, van maandag tot en met zaterdag. Na het verstrijken van de termijn van 2 uur moet je het voertuig verplaatsen. Het is niet toegelaten de gegevens op de parkeerschijf te wijzigen of om er onjuiste gegevens op aan te brengen. Welke straten? Blauwe zone - 2 uur In volgende straten wordt er een blauwe zone met parkeerduur van 2 uur ingevoerd (50 plaatsen): Kerkstraat: zijde onpare nummers van huisnr. 1 tot 7 Kerkstraat: zijde pare nummers van huisnr. 2 tot 4 Dorp: zijde onpare nummers van huisnr. 5 tot 15 Schoolstraat: zijde onpare nummers van huisnr. 1 tot 7 Stationsstraat: zijde volledige parkeerstrook aan de zijde van huisnummer 132 Zones kortparkeren - 30 minuten In volgende zones wordt een zone kortparkeren met een parkeerduur van 30 minuten ingericht (18 plaatsen): Stationsstraat: zijde onpare nummers van huisnr. 1 tot 11 Stationsstraat: zijde pare nummers van huisnr. 2 tot 18 Schoolstraat: zijde pare nummers van huisnr. 12 tot 34 Voor de controle van de zone doet de gemeente beroep op een externe controlefirma. De gemeente Waarschoot werkt hiervoor samen met de gemeenten Evergem, Lovendegem en Nevele. Foutparkeerders zullen een retributie van 15 euro moeten betalen. Deze borden duiden het begin en einde van de blauwe zone aan waarbij u uw parkeerschijf moet gebruiken. Onder het bord staat de toegelaten tijdsduur (30 minuten of 2 minuten). Wat is een zone kortparkeren? Een zone kortparkeren is een onderdeel van de blauwe zone. Dezelfde regels als in blauwe zone (zie boven) gelden maar de parkeertijd is beperkt tot 30 min. Gemeentelijk Infoblad nr 10

5 5 Gebruik parkeerschijf Hoe moet je je parkeerschijf gebruiken? Je stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Dat streepje kan dus een half uur of een heel uur aanduiden. Vanaf het aangeduide streepje heb je 2 uur of 30 min parkeertijd, naar gelang de toegelaten parkeertijd. Niet iedereen moet de parkeerschijf gebruiken. Deze categorieën zijn vrijgesteld: Alle voertuigen die geen auto s zijn (motorfietsen) Voertuigen die bestuurd worden door een persoon met een handicap die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten plaatst. ACTUEEL Voorbeeld in de blauwe zone: Je komt aan om uur. Je moet dan jouw schijf instellen op uur van aankomst uur en mag parkeren tot uur. Je komt aan om uur. Parkeerschijf instellen op uur en je mag parkeren tot uur. Voorbeeld in de zone kortparkeren: Je komt aan om uur. Je moet dan je schijf instellen op uur van aankomst uur en mag parkeren tot uur. Je komt aan om uur. Parkeerschijf instellen op uur en je mag parkeren tot uur. Stel je parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Herstellingswerken Hoekje Vanaf 4 november (onder voorbehoud van weersomstandigheden) worden buitengewone herstellingswerken uitgevoerd in het Hoekje, vanaf de Kapellestraat tot en met het rond punt in de Bellebargie. De oude asfaltlaag wordt afgefreesd en een nieuwe toplaag aangebracht. Deze werken zullen 5 werkdagen duren. Omleiding Hoekje Het affrezen van het wegdek van het Hoekje zal tijdelijke hinder veroorzaken. Na het affrezen blijven de woningen toegankelijk. Het plaatselijk verkeer kan over het wegdek blijven rijden mits vertraagde snelheid aangezien in afgefreesde toestand de riooldeksels tot 5 cm hoger komen te liggen. Tijdens het gieten van de nieuwe asfaltlaag zal het Hoekje gefaseerd 1 à 2 dagen worden afgesloten voor alle verkeer. De nodige omleidingen zullen voorzien worden voor het verkeer van en naar Lembeke. De aannemer zal per brief de inwoners van de straat verwittigen in verband met de ontoegankelijkheid van de woning op de voorziene dagen. Herstellingswerken Zoutweg In de week van 4 november (onder voorbehoud van weersomstandigheden) wordt de Zoutweg ter hoogte van huisnr hersteld wegens een verzakking in de riolering. Voor de buitengewone herstellingswerken in de Zoutweg werd door het college van burgemeester en schepenen op 3 september een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het bestek. Na goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad kan dan overgegaan worden tot aanbesteding. Het gemeentebestuur zet alles in opdat de herstelling van de Zoutweg kan gebeuren in het voorjaar 2014 (positieve temperaturen nodig voor asfaltverwerking). afdeling gemeentewerken, tel ,

6 6 Elke seconde telt! ACTUEEL Bij brand is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de woning kan verlaten. Door de vele brandbare stoffen in een woning wordt aangenomen dat je maar 3 minuten tijd hebt om de woning te ontvluchten als het brandt. Het is daarom belangrijk dat een brand zo snel mogelijk opgemerkt wordt, want elke seconde telt! Een rookmelder merkt snel een brand op en maakt een scherp geluid dat de bewoners alarmeert. Zo kan je tijdig je huis verlaten! Wist je dat je met een rookmelder dubbel zoveel kans hebt om een brand te overleven? Verlies dus geen kostbare tijd en installeer ook een rookmelder bij jou thuis! Hieronder tonen we aan dat 10 jaar gemoedsrust niet veel geld of tijd kost: Een goede rookmelder kan je kopen in een doehet-zelfwinkel of via internet voor 25 à 40 euro. Kies liefst een toestel met vaste batterij die 10 jaar meegaat. Dat is niet veel geld voor 10 jaar bescherming. Koop bij voorkeur een optische rookmelder (zie verpakking rookmelder) Een kwalitatief toestel voldoet aan de CE-markering en aan de norm EN14604 (zie verpakking rookmelder). Een rookmelder is verplicht in nieuwbouw of renovatiewoningen met bouwvergunning (Vlaanderen), in huurhuizen(brussel) en in alle huizen (Wallonië). Een rookmelder installeren is eenvoudig (zie tekening) maar je kan natuurlijk ook steeds een familielid of een behulpzame buur inroepen om een handje toe te steken. Win een rookmelder! Het gemeentebestuur en brandweer Waarschoot verloten tien rookmelders (incl. deskundig advies en installatie) onder haar inwoners. Beantwoord de twee onderstaande vragen. Uit alle correcte inzendingen worden tien winnaars geloot. WIN EEN ROOKMELDER - ANTWOORDFORMULIER 1. Hoeveel jaar bestaat Brandweer Waarschoot in 2013? ANTWOORD: 2. Aan welke norm moet een goede rookmelder voldoen? (combinatie van cijfers en letters) ANTWOORD: Naam: Adres: Tel.: Bezorg deze antwoordstrook vóór 15 november 2013 aan het gemeentebestuur, t.a.v. brandweer Waarschoot, Dorp 1 te Waarschoot of mail je antwoorden met contactgegevens naar Gemeentelijk Infoblad nr 10

7 Ik Kook van Woede: steun ! miljoen mensen lijden vandaag honger. Dat is 1 op 8. Dat is schandalig en een schending van de mensenrechten. Toch produceert de wereld vandaag anderhalve keer meer voedsel dan nodig om iedereen te voeden. Honger is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van keuzes van mensen en onrechtvaardige structuren. We kennen de oorzaken van de honger, en we kennen de oplossingen. Daarom voert twee jaar campagne voor Recht op Voedsel! Met de Ik Kook Van Woede -campagne informeert het brede publiek en vragen ze iedereen om zijn/haar verontwaardiging te tonen. Wil je financieel je steentje bijdragen dan kan je een bijdrage storten op het lokaal rekeningnummer van Waarschoot: BE Bibliotheken koken ook van woede! De tentoonstelling Genoeg voedsel. Toch honger is van 31 oktober tot en met 17 november te bezoeken in de vier bibliotheken van LoWaZoNe: tien sprekende beelden werpen licht op de voedselproblematiek. Je krijgt ook enkele tips om zelf in actie te komen. De openingsuren van de bib vind je op pagina 2 van dit infoblad. ACTUEEL MOBIB-kaart vervangt Omnipas 65+ Sinds september vervangt De Lijn geleidelijk alle 65+ abonnementen door een gloednieuwe MOBIB-kaart. Dat is een persoonlijke kaart zo groot als uw identiteitskaart of een bankpasje, met een computerchip. Met de MOBIBkaart kunnen 65-ers gratis en onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn. Het 65+ abonnement van De Lijn is niet meer geldig op de voertuigen van de MIVB en de TEC in Brussel en Wallonië. Alle 65+ ers krijgen een brief om een MOBIB-kaart aan te vragen. Dat gebeurt per geboortemaand en onafhankelijk van geboortejaar. Bij de brief vindt u een overschrijvingsformulier om de verwerkingskost van 5 euro te betalen. De kaart blijft vijf jaar geldig. Vraag uw kaart binnen de vier weken aan want het papieren 65+-abonnement dat u al hebt (Omnipas 65+) vervalt acht weken na verzending van uitnodiging. Na ontvangst van uw betaling, stuurt de Lijn de MOBIB-kaart zo snel mogelijk op.

8 8 GEMINA MILIEU De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA) heeft tot doel om op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De stemgerechtigde leden van de GEMINA bestaan uit geïnteresseerde inwoners of deskundigen en uit vertegenwoordigers voorgedragen uit de Waarschootse milieu- en natuurverenigingen, landbouworganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, wildbeheerseenheid en watering. Van links naar rechts: Katleen De Geeter (milieu- en duurzaamheidsambtenaar), Laurette De Roo, Eddy Poelman (ondervoorzitter), Adelin Van de Walle, Adriën Van Kerkvoorde, Fons Standaert (voorzitter), Johan Heyde, Arnold De Muynck, Jochen De Smet, Guy Bral, Bert De Craene, Judith De Muynck, Antoon Van Hulle (schepen bevoegd voor leefmilieu), Peter Cousaert, Karolien Beké, Freddy Buysse Niet op de foto: Hadewych Georges, Dominique Loete, Margo De Smet, Frank Bauwens, Marnix Verschaere, Daniël De Ruyter, Jurgen Antheunis, Yves Moens Rioolputjes zijn geen afvalbakken! Het gemeentebestuur voorziet voor het reinigen van de rioolkolken voor periode euro. Propere rioolkolken verstoppen minder snel, waardoor er minder kans is op wateroverlast bij hevige of langdurige regen. Ook jij kan helpen door geen vuilnis in de rioolputjes te gooien. Hondenbezitters in het bijzonder worden dringend verzocht om plastic hondenpoepzakjes niet in de rioolkolken te gooien maar in de vuilnisbak! De zakjes zijn immers niet biologisch afbreekbaar en bovendien wordt er een knoop in het zakje gemaakt waardoor er wat lucht in komt en waardoor deze als ballonnetjes boven elkaar drijven en de kolken doen verstoppen. Hondenbezitters kunnen eveneens gebruikmaken van één van de 4 gemeentelijke hondentoiletten: aan de speelpleinen in de Akker- en Berkenstraat, op het kruispunt Hovingen-Bovenmeers of langs het fietspad van de Hugo Verriestlaan. De Biologische kringloop, zei u? Wil je meer weten over de biologische kringloop en mensen ontmoeten die ook kringlopen? Wil je deel uitmaken van je gemeentelijke kringloopwerking en zelf Kringloopkracht worden? Kom op zaterdag 16 november 2013 van uur tot uur naar zaal De Inslag op de 3 de verdieping van het gemeentehuis van Waarschoot, Dorp 1 voor de informatiesessie De Biologische kringloop, zei u?. Inschrijven is verplicht en kan tot 8 november via onderstaande contactgegevens. De informatiesessie is een initiatief van Vlaco vzw in samenwerking met de I.V.M. en de dienst grondgebiedzaken van de gemeente Waarschoot. Milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel , Gemeentelijk Infoblad nr 10

9 Alles verbranden in een allesbrander? 9 Een allesbrander is toch zo n kachel waarin je alles kunt verbranden?! Toch niet, de naam allesbrander is heel ongelukkig gekozen. Dit betekent enkel dat er verschillende soorten vaste brandstoffen zoals hout en kolen in gebruikt kunnen worden. Bij het verbranden van afval zoals plastic, oud papier, behandeld hout e.d. komen er heel wat schadelijke stoffen in de lucht in en om de woning. Dioxines en de afbraakproducten van PAK s zijn kankerverwekkend en verstoren belangrijke functies in het lichaam zoals voortplanting, groei en het afweersysteem. Breng daarom je afval naar het milieupark of geef het mee tijdens de huis-aan-huis-ophalingen. Zo riskeer je geen boete en neem je je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jezelf en je omgeving! Opmerking: het verbranden van afval in de tuin is eveneens ten strengste verboden! milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel , MILIEU Groepsaankoop groene stroom verlengd Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Schrijf je in via (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). De actie die dit voorjaar werd gestart wordt verlengd en je kan inschrijven tot en met 4 december De veiling vindt plaats op 5 december Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je contract. Ook bedrijven en zelfstandigen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar weer deelnemen. Wie zich reeds in het voorjaar inschreef voor deze groepsaankoop zal binnenkort opnieuw gecontacteerd worden om verbruiksgegevens verder aan te vullen. tel (werkdagen van tot uur, maandag tot uur) of elke woensdag van uur tot uur tijdens de zitdag van Woonwijzer Meetjesland in het Sociaal Huis van Waarschoot (Breng je laatste eindafrekening voor energie mee) Oogsten van houtige biomassa uit landschap Het Leader-project Energiek gebruik van (rest)hout uit landschapsonderhoud wil het onderhoud van kleine landschapselementen zoals houtkanten en knotten gemakkelijker, milieuvriendelijker en energierijker te maken. Houtsnippers als biobrandstof gebruiken biedt heel wat kansen, maar wordt tot nu toe in het Meetjesland nagenoeg niet toegepast. Vzw Samenwerking voor Agrarisch Landschap verhuurt hiervoor een specifieke houthakselaar. Reserveren en info kan via of gsm Of kom naar de infoavond op 2 december 2013 om uur in de Meet te Bentille.

10 10 55-PLUS Ontspanningsnamiddag 18 november - week van de senioren MAANDAG 18 NOVEMBER 2013 sporthal - gratis - verplicht in te schrijven (behalve kaarten en teerlingen) (zie inschrijvingsformulier) kaarten en teerlingen cafetaria sporthal uur tot uur ontspanningsnamiddag Curvebowls Er wordt op een lange groene mat gespeeld, meestal in groepjes van 3 personen tegen elkaar. De spelers rollen elk om beurt hun bol zo dicht mogelijk bij de jack, en de tegenstrevers trachten hetzelfde te doen, eventueel door de andere bollen weg te kaatsen. Begeleiders: curvebowlteam Waarschoot Seniorobics Seniorobics is vergelijkbaar met turnen én dansen, dus op muziek bewegen. Het is aërobic maar aangepast aan senioren, zowel voor mannen als vrouwen. De lesgeefster zal het tempo aanpassen aan de mogelijkheden van de groep. Het komt er op aan alle spiergroepen te oefenen en de gewrichten lenig te houden. Lesgeefster: Lien D hont - sportdienst Zumba gold Zumba Gold is speciaal voor senioren, maar ook voor iedereen waarvoor het Zumba Fitness tempo te snel is. Een combinatie van fitnessoefeningen en latinodans waardoor je aan je conditie werkt. De afwisseling tussen de snellere en de tragere nummers geven je de kans om even te recupereren. Lesgeefster: Sabine Van Hoecke Lijndansen Gezellig en ontspannen dansen op zowel hedendaagse muziek als de muziek van weleer. Dit kan men perfect zonder partner, dus iedereen die graag danst, is van harte welkom. De snelheid van aanleren wordt aangepast aan de groep zodat het voor iedereen doenbaar is. Lesgeefster/muziekbegeleiding: Paul en Annie Putman Curling Als je denk dat curling alleen iets is voor op het ijs dan heb je het mis! Curling kan je ook spelen op een indoormat. De spelregels zijn eenvoudig: Er wordt in 2 teams gespeeld tegen elkaar, wie schuift de curlingschijf het dichtst bij de middencirkel? Hoe dichterbij, hoe meer punten. Ook zittend vanaf een (rol)stoel kan meegedaan worden. Begeleiding: sportdienst Waarschoot Praktische informatie: Alle deelnemers worden verwacht tussen uur en uur. U meldt zich aan in de inkomhal van de sporthal, waar u een deelnamekaart krijgt. 1 gratis gadget, drankbonnetje en snackbonnetje per deelnemer De activiteiten gaan door in 2 sessies. Enkel vooraf ingeschrevenen kunnen deelnemen. Gelieve volgende zaken niet te vergeten: sportieve kledij gemakkelijke binnen(sport)schoenen zonder donkere zolen INSCHRIJVINGSFORMULIER ONTSPANNINGSNAMIDDAG 18 NOVEMBER 2013 Naam: Adres: Tel./Gsm Geboortedatum:.... Bewegingsactiviteit uur uur Curvebowl Lijndansen Seniorobics Pauze Zumba gold Curling Kruis per uur 1 bewegingsactiviteit aan die je wenst te volgen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan uw keuzeactiviteit verplaatst worden naar een ander uur. Bezorg dit formulier vóór 11 november aan de sportdienst of bij Viviane, dienst burgerzaken, gemeentehuis. Gemeentelijk Infoblad nr 10

11 11 DINSDAG 19 NOVEMBER 2013 Krulbollen, kaarten en teerlingen uur uur De Sportman, Molenstraat 51 (Christiaan Lievens) WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013 warme maaltijd met muzikale omlijsting Roland uur parochiezaal Beke prijs: 16 euro inschrijven vóór 8 november bij Bérénice, tel DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 Zanger Geeno met Nummers van vroeger en nu uur cafetaria Woon- en Zorgcentrum De Linde, Schoolstraat 33 prijs: 2 euro (1 consumptie inbegrepen) inschrijven vóór 8 november bij de ouderenverenigingen of bij Viviane, dienst burgerzaken, gemeentehuis. VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013 feestmaaltijd: Tomatenroomsoep met balletjes, varkensgebraad met spek en uitjes, warme groente en verse kroketten koffiepauze met taart uur tot uur (deuren open om uur) voetbalkantine KFAC, Sportstraat 5 prijs: 17 euro (aperitief en 1 consumptie inbegrepen) Muzikale omlijsting Roland en zijn orkestklavieren inschrijven vóór 8 november bij de ouderenverenigingen of bij Viviane, dienst burgerzaken, gemeentehuis. ZATERDAG 23 NOVEMBER 2013 misviering uur Sint-Ghislenuskerk WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013 filmvoorstelling La vita è bella door Coulembier films, Kortrijk (koffie met versnapering inbegrepen) uur tot uur zaal Kring, Patronagiestraat prijs: 5 euro inschrijven vóór 8 november bij de ouderverenigingen of bij Viviane, dienst burgerzaken, gemeentehuis. 55-PLUS Ziekenzorg bezorgt tijdens de week van de senioren alle thuisgebonden langdurige zieke Waarschootse senioren een kleine attentie.

12 12 Ski Meetjesland sport Heb je zin in megaveel wintersportplezier tijdens het komende winterseizoen? Wil je leren skiën of snowboarden in een gezellige, familiale sfeer of ben je een doorwinterde ski- of snowboardfanaat die graag in een sfeervolle ambiance vertoeft? Dan ben je bij Ski Meetjesland, de samenwerking tussen de sportdiensten van Kaprijke, Maldegem, Zomergem en Waarschoot, aan het juiste adres. Bekijk het ruime ski-aanbod op of neem gerust contact met de sportdienst! sportdienst, Sportstraat 3, tel , open: maandag t.e.m. vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur, met uitzondering van dinsdag van uur tot uur. Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag gesloten. Gesloten op 1 en 11 november. Waarschoot en Zomergem stappen samen naar Brazilië Elke stap telt! STAPPEN Neem een actieve break Zet stappen per dag voor een betere gezondheid. #10000stappen De gemeentebesturen van Zomergem en Waarschoot gaan de strijd aan om minstens stappen per dag te zetten voor de gezondheid van hun werknemers. De burgemeester en schepenen zullen samen met het gemeente- en OCMWpersoneel Uitgave van Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw, stappen, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel foto: Steven Decroos vormgeving: van 22 oktober tot 12 november uitmaken welke gemeente het meeste gemiddeld aantal stappen zet met behulp van een stappenteller. De gemeente met het hoogst gemiddeld aantal stappen op het eind van de competitie, ontvangt de wisselbeker en mag zich gedurende 1 maand de meest actieve werkplek noemen! stappen per dag Onderzoek wijst uit dat wie elke dag stappen zet, belangrijke gezondheidsvoordelen behaalt zoals een verlaagd risico op hart- en vaatlijden, overgewicht en diabetes... Meer bewegen kan zowel thuis als op het werk, door te kiezen voor actieve verplaatsing alsook beweging in de vrije tijd. Benieuwd of Waarschoot en Zomergem zoals onze Rode Duivels weliswaar virtueel - in Brazilië geraken? Lees er meer over in het infoblad van januari! in de folder verkrijgbaar op het gemeentehuis en sporthal, Sportlaureaten gezocht Liep uw vader een marathon, won jouw nicht een sporttornooi, is jouw buurvrouw een sportvrouw in hart en nieren, zijn er in jouw club jongeren of personen die een puike prestatie leverden of is er iemand die al jaren keihard achter de schermen van jouw club werkt? Enkele voorbeelden van mensen/ploegen die zeker moeten genomineerd worden tijdens de sportlaureatenviering op zaterdag 1 februari Wij zoeken de sportfiguur competitief, de sportfiguur recreatief, de sportclub competitief, de sportclub recreatief, de beloftevolle jongere, de jeugdsportploeg en de sportverdienstelijke van Stuur de sportieve prestaties van uw kandidaat/sportverdienstelijke/ploeg 2013 graag door naar de sportdienst vóór 31 december 2013! Gemeentelijk Infoblad nr 10

13 Eerbetoon 11 november november staat in ons collectief geheugen gegrift als het einde van Wereldoorlog I maar is ook de dag waarop we het einde van elke oorlog herdenken. Het is dan ook belangrijk om al wie heeft geleden om de terugkeer van de vrede, eer te betonen. Tegelijk is het een blijvende oproep om ons in te zetten voor een vredevol samenleven. 11 november is evenzeer hulde aan de herwonnen Vrede. VRIJE TIJD Zowel in Waarschoot als in Beke vinden enkele activiteiten ter gelegenheid van 11 november plaats waarop elke inwoner van harte welkom is (behalve filmvoorstelling voor scholen). HERDENKING BEKE Vrijdag 8 november uur ingang Sint-Maurus kerk Beke hulde aan het monument voor de gesneuvelden: neerleggen van kransen, groet aan de vlag en ten afscheid blazen van The Last Post i.s.m. leerlingen 4 de leerjaar school Beke FILMVOORSTELLING INWONERS Martin s Journey i.s.m. het Vredeshuis Vrijdag 8 november uur zaal t Getouw, gemeentehuis 2 de verdieping Gratis inschrijven niet nodig HERDENKING WAARSCHOOT Maandag 11 november uur samenkomst op gemeentehuis uur optocht onder begeleiding van de harmonie Concordia naar Sint-Ghislenuskerk uur eucharistieviering in Sint-Ghislenuskerk uur optocht onder begeleiding van harmonie naar begraafplaats Waarschoot uur hulde aan het monument voor de gesneuvelden neerleggen van kransen, groet aan de vlag en ten afscheid blazen van The Last Post uur optocht onder begeleiding van harmonie naar gemeentehuis uur receptie voor alle aanwezigen op gemeentehuis A FILM BY THOM VANDER BEKEN Belgische driekleur voor oud-strijders Om de oud-strijders te herdenken en huldigen, wordt vanaf 1 november op beide begraafplaatsen aan het graf van elke oud-strijder een Belgisch vlaggetje geplaatst. De vlaggetjes zullen een tweetal weken als teken van erkentelijkheid de inzet van de oud-strijders onder de aandacht brengen. p r o d u c e d by VUURSTEEN VZW w i t h the support of CITY OF GHENT HOUSE OF PEACE / 8 MEI KOMITEE GHENT / PROVINCE OF EAST FLANDERS / CITY OF GHENT, DEPARTMENT FOR CULTURE AND SPORT / CENTER FOR HOLOCAUST AND GENOCIDE EDUCATION VZW/ ACOD SPOOR bibliotheek, tel ,

14 14 VRIJE TIJD Word jij ambassadeur van Lieve Lekkernijen? Vzw VVV De Lieve organiseert een wedstrijd voor hobbyisten in de keuken om het culinair toerisme in de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem promoten. Kan jij lekkere chocolademousse De Lieve, pannenkoeken De Lieve of appeltaart De Lieve bereiden? Schrijf je dan snel in voor één of meerdere van deze drie gerechten. Wanneer je ingeschreven bent, wordt je persoonlijk verwittigd met informatie over waar en wanneer je het gerecht mag klaarmaken. Een deskundige jury zal Winter in het Meetjesland Wist je dat de Meetjeslandse kreken op hun mooist zijn tijdens de winter wanneer duizenden watervogels hier in onze streek verblijven? En wist je dat de veldvijver Kraenepoel in Aalter altijd de eerste waterplas in Vlaanderen is waar je kunt op schaatsen? Zelf benieuwd naar alle winterpracht in eigen streek of wil je vrienden en familie warm maken voor onze regio? Toerisme Meetjesland stelde in samenspraak met de deelnemende logieshouders twaalf kwaliteitsvolle winterarrangementen samen voor 175 euro (twee personen). Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze zijn de arrangementen in drie thema s ingedeeld: Beleving & Authenticiteit, Genieten & Gastronomie en Onthaasten in rust. Sommige arrangementen kunnen ook glutenvrij geboekt worden. Het aanbod is geldig tussen 1 november 2013 en 1 maart de gerechten smaken en keuren en voor elk gerecht een winnaar aanduiden. Er zijn mooie prijzen te winnen. Je kan je gratis inschrijven tot en met 20 december 2013! VVV De Lieve, Ghislain Lippens, Berg 105 te Waarschoot, gsm , Je kan het volledig aanbod bekijken op of in de brochure Winter in het Meetjesland (verkrijgbaar op het gemeentehuis, de bibliotheek of bij Toerisme Meetjesland). Toerisme Meetjesland vzw, Stationsstraat 21, 9900 Eeklo, tel , CURSUSSEN november WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 5, 12, 19 en 26 KVLV yoga turnzaal De Lieve tot uur 28/11 en 12/12 Gezinsbond Cooking Experience for women only refter lagere school De Lieve uur door Jan Baeke tel euro per les 35 of 40 euro voor 10 lessen door Marc Engels 15 of 20 euro Gemeentelijk Infoblad nr 10

15 ACTIVITEITENKALENDER meer info op NOVEMBER in Waarschoot WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 15 activiteiten 2 oudercomité Scouts Halloweentocht (5 of 10 km) Scoutslokalen Oostmoer uur 4 Femma avondwandeling sporthal uur 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 BeTon toneel: Dolle pret in t cabaret De Kring vrij-za: uur zon: uur 8 en 29 Okra dansen cultureel centrum uur 11 Neos bowling Euro-city Beke uur 11 Femma Beke eigen crea: juwelen maken met peyote techniek 12 Gezinsbond i.s.m. ouderraad t Kersenpitje en De Lieve Gespreksavond: positief omgaan met kinderen speelzaal t Kersenpitje, Verbindingsweg uur 12 en 26 Okra hobbyclub cultureel centrum uur en 25 Femma Party Dance cultureel centrum uur 13 Femma bezoek vzw De Tinten Gent bus lijn uur 13 KVLV workshop handverzorging cultureel centrum uur 18 Ziekenzorg Ons oorlogsverleden cultureel centrum 20 Okra Beke seniorennamiddag parochiezaal Beke uur 21 Femma Bakken voor zoetebekken cultureel centrum uur 22 en 23 Gezinsbond wijndegustatie wijnen Neyt, Leest uur 23 WTC De Ratjes VTT (mountainbikerit) VIP kantine KFAC uur 23 Johan De Mits 20ste Ratjesquiz cultureel centrum uur 25 Okra wandelen sporthal uur 26 Femma Beke lifestyle: stijladvies rond kleding en accesoires 29 VtbKultuur digitale beeldreportage De Balearen cultureel centrum uur 5 of 8 euro gsm , 8 of 10 euro BETON.be tel tel met Lut Celie gratis tel tel gsm tel tel be 25 euro inschrijven voor 08/ ,50 euro (4 pers.) gsm tel door Jean-Pierre en Mieke Demarsin 2,50 of 3 euro

16 16 Over(h)eerlijk feest in Waarschoot! TERUGBLIK Op 5 en 6 oktober organiseerde de noordzuidwerking LoWaZoNe een wereldfeest in Waarschoot. Op zaterdagavond vertelde Nele De Graeve in een hartverwarmende theatermonoloog over haar inleefreis in Burkina Faso. Op zondag zorgden lokale handelaars en de wereldwinkels voor een (h)eerlijk ontbijtbuffet met Fair Trade-producten. Tijdens het aperitiefconcert van Ghent Folk Violin Project zat het publiek aan hun stoel gekluisterd. Op zondagnamiddag konden de aanwezigen op het dorpsplein genieten van een terrasje en de verhalen en liedjes van Mong; anderen waagden zich aan salsa en nog anderen snuisterden nieuwsgierig rond op de wereldmarkt. De grote kinderen leefden zich in de tussentijd uit op het grasplein naast de kerk in capoeira, een Brazilaanse mix tussen dans en gevechtsport. De wat kleinere kinderen luisteren in de kerk naar verhalen en sprookjes uit de hele wereld. Sfeerbeelden van het wereldfeest vinden jullie via www. noordzuidwerkinglowazone.be. Wie graag meewerkt aan het wereldfeest van 2014 in één van de andere drie gemeenten, kan contact opnemen via tel of Scholenveldloop Dit jaar ging de scholenveldloop door in sportcentrum Den Boer te Zomergem. Onder een stralende zon konden de leerlingen van de lagere scholen uit Waarschoot, Beke, Zomergem en Oostwinkel het tegen elkaar opnemen. Volgende Waarschootse kinderen verdienden een plaats op het erepodium! Een dikke proficiat aan: Van De Velde Ayco 1 ste leerjaar brons Byl Tibe 1 ste leerjaar goud Boelaert Maxence 3 de leerjaar goud Roegiers Lies 6 de leerjaar goud Den Dooven Silke 6 de leerjaar brons Baele Jarne 6 de leerjaar goud Bouché Lenny 6 e leerjaar brons De foto s en de volledige uitslag zijn te zien op (jeugdactiviteiten: ondersteuning en evenementen). Gemeentelijk Infoblad nr 10

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen december 2010 Bal van de burgemeester op zaterdag 4 december in De Zoerla Kerstmarkt op zondag 19 december Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december gemeente Westerlo

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1 MOP-TEAM STUDEREN IN DE BIB BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL maldegem magazine 2015 JUNI 1 jaargang 1 nr. 2 juni 2015 Pop-uprestaurant Maldegem zoekt creatieve uitbater Gemeente Maldegem biedt

Nadere informatie

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Varia 2 Bibliotheek 3 Milieu

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Avelgem. Info. Collega s gezocht! Avelgem Hartveilige Gemeente. Zie achterkant van deze Info Avelgem. Avelgem investeert in 3 AED-toestellen

Avelgem. Info. Collega s gezocht! Avelgem Hartveilige Gemeente. Zie achterkant van deze Info Avelgem. Avelgem investeert in 3 AED-toestellen Info Avelgem Avelgem Hartveilige Gemeente Avelgem investeert in 3 AED-toestellen Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Nochtans is de kans

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie