This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Aan de slag De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, opstartscherm. De functies van de telefoon Overzicht van de telefoon, pictogrammen, overzicht van de menu's, invoer van letters, bestandsbeheer. Bellen Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties. Berichten SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, berichten, Mijn vrienden. Afbeeldingen Camera, videorecorder, foto's. Sony Ericsson W300i Verbindingen Instellingen voor internet en , synchroniseren, Bluetooth, infrarood, USB-kabel, updateservice. Meer functies Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort. Problemen oplossen Waarom doet de telefoon niet wat ik wil? Belangrijke informatie Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity. Index Entertainment Walkman, radio, PlayNow, ringtones, MusicDJ, VideoDJ, spellen en nog veel meer. 1

2 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publicatienummer: NL/LZT R1A Let op: Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken. Lees de hoofdstukken Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik en Beperkte garantie voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken. Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB. De Bluetooth woordmerken en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door Sony Ericsson is onder licentie. Memory Stick en Memory Stick Micro M2 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Het logo en symbool van Walkman zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. 2

3 Microsoft, Windows en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen of regio's. Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. T9 Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9 Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hongkong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd. Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java JME. 1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven. 2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department. 3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights 3

4 Aan de slag in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS (c) (1) (ii) en FAR (c) (2), voor zover van toepassing. Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Aan de slag De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, opstartscherm. Symbolen in de gebruikershandleiding In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt: } Gebruik de navigatietoets om te bladeren en % 11 Werken met de menu's te selecteren. Druk op het midden van de navigatietoets. Druk de navigatietoets omhoog. Druk de navigatietoets omlaag. Druk de navigatietoets naar links. Druk de navigatietoets naar rechts. % Zie ook pagina... 4

5 Aan de slag Opmerking. Hiermee wordt aangegeven dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie. De telefoon in elkaar zetten U moet eerst de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen om uw telefoon te kunnen gebruiken. Contacten opslaan op uw SIM-kaart voordat u de kaart uit een andere telefoon verwijdert. Contacten kunnen in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. % 21 Contacten. SIM-kaart Als u zich registreert als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Deze bevat een computerchip waarop onder andere uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement horen en de namen en telefoonnummers in uw contacten worden bijgehouden. De SIM-kaart in de telefoon plaatsen 1 Schuif de afdekking open en verwijder deze. 2 Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders. 3 Plaats de batterij in de telefoon met het label omhoog en met de twee connectors tegenover elkaar. 4 Plaats de afdekking op de telefoon en schuif deze op zijn plaats. 5

6 Aan de slag De batterij opladen 30 min. 3 Wacht ongeveer 2,5 uur of tot het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op om het scherm te activeren waarbij een aanduiding van het laden wordt weergegeven. 4 Trek de oplader uit de telefoon. Door slijtage kunnen de spreektijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, waardoor de batterij wellicht moet worden vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd % 70 Batterij. 2,5 u. 1 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen. 2 Het kan 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven. Memory Stick Micro (M2 ) Gebruik een geheugenkaart om bijvoorbeeld foto's op te slaan. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u de telefoon zo instellen dat alle foto's automatisch op de kaart worden opgeslagen % 40 Cameraopties. Het medium 64MB Memory Stick Micro (M2 ) is volledig compatibel met de Memory Stick -reader die bij deze handset is geleverd. Het M2 -medium is mogelijk niet compatibel met andere apparaten of functies van apparaten met Memory Stick mogelijkheden. De juiste werking van het M2 medium op andere producten kan niet worden gegarandeerd. 6

7 Aan de slag De geheugenkaart plaatsen en verwijderen BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww PIN-code Soms is een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) van de netwerkexploitant nodig om de services in uw telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een *, tenzij u de cijfers van het alarmnummer invoert, bijvoorbeeld 112 of 911. Daardoor kunt u altijd het alarmnummer bellen zonder dat eerst de PIN-code moet worden ingevoerd. % 20 Alarmnummers. Druk op om fouten te corrigeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd % 61 SIM-kaartblokkering. 1 Schuif de afdekking open en verwijder deze. 2 Plaats de geheugenkaart in de sleuf. 3 Druk op de rand van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te halen. 7

8 Aan de slag De telefoon aan- en uitzetten 1 Houd ingedrukt om de telefoon aanof uit te zetten. 2 Selecteer of u alle functies of alleen de Walkman -speler op de telefoon wilt gebruiken % 8 Opstartscherm. 3 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt. 4 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven. 5 } Ja als u hulp wilt van de Setup wizard voor instructies en tips, of druk op } Nee. De Setup wizard kan ook worden geopend via het menusysteem, } Instellingen } Algemeen } Setup wizard. Opstartscherm Steeds wanneer u de telefoon aanzet, wordt het opstartscherm weergegeven en kunt u ervoor kiezen alleen naar muziek te luisteren in plaats van de telefoon met alle functies te gebruiken. Dit betekent dat alle zenders van de telefoon worden uitgeschakeld, hetgeen storing van gevoelige apparatuur, in bijvoorbeeld vliegtuigen of ziekenhuizen, voorkomt. U kunt de telefoon dan niet gebruiken om gesprekken te voeren, berichten te verzenden enzovoort. U kunt alleen de Walkman -speler gebruiken. Als u All. muziek hebt geselecteerd, kunt u nog steeds kalenderen taakherinneringen ontvangen. Ook is het bijbehorende herinneringssignaal nog te horen. Houd u altijd aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van een vliegtuig op. 8

9 Aan de slag Het opstartscherm uitschakelen 1 } Instellingen } Algemeen } Opstartmenu. 2 Selecteer Nooit weerg. Handsfree stereoheadset Bellen en gesprekken ontvangen Voer het netnummer en het telefoonnummer in } Bellen om het gesprek tot stand te brengen. } Beëindig om het gesprek te beëindigen. Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op } Aannemen om het gesprek aan te nemen. Zie % 19 Bellen voor meer informatie. Wanneer andere compatibele accessoires worden gebruikt, kunt u nog steeds gesprekken beantwoorden en de microfoon gebruiken. 9

10 De functies van de telefoon De functies van de telefoon Overzicht van de telefoon, pictogrammen, overzicht van de menu's, invoer van letters, bestandsbeheer Toets Afspelen/Pauze en volumetoets 2 Linkerselectietoets 3 Toets Terug 4 Geheugenkaart 5 Walkman -toets 6 Microfoon 7 Gehoorgedeelte 8 Infraroodpoort 9 Rechterselectietoets 10 Navigatietoets (snelle toegang tot camera) 11 Toets Wissen 12 Toets Aan/uit 13 Aansluiting oplader/usb

11 Werken met de menu's De hoofdmenu's worden als pictogrammen op het bureaublad weergegeven. Sommige submenu's hebben ook tabbladen die op het scherm worden weergegeven. Druk in het midden of in een bepaalde richting op de navigatietoets: Druk op om naar het bureaublad te gaan of om items te selecteren. Druk op,, of om menu's en tabbladen te doorlopen. Druk op om één niveau terug te gaan in een menu of om een functie of toepassing te beëindigen. Houd ingedrukt om terug te gaan naar stand-by. Druk op om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven. Druk op om items te verwijderen. Blader naar een menuoptie } Info voor hulp bij geselecteerde functies. } Meer om een lijst met opties te openen. De functies van de telefoon Toetsen en knoppen Druk hierop om items zoals afbeeldingen, geluiden en contacten te verwijderen. Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten. Druk hierop om de Walkman - speler te openen of te minimaliseren. Druk hierop om de camera te activeren. Houd deze toets ingedrukt om de voic service (indien ingesteld) te bellen. Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan wiens naam met een bepaalde letter begint. Druk op meerdere toetsen om snel naar een specifiek contact te gaan. 11

12 De functies van de telefoon Druk op een van deze toetsen en druk op Bellen om snel een nummer te kiezen. Druk hierop om het volume tijdens een gesprek te verhogen of wanneer u de Walkman -speler gebruikt. Houd deze toets ingedrukt om één nummer vooruit of achteruit te gaan. Druk hierop in de stand-bymodus om statusinformatie weer te geven Druk tweemaal kort hierop om een gesprek te weigeren. Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld). Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet. Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt. } Info Meer informatie krijgen, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies in de telefoon. Blader naar een menuoptie } Info. } Meer Een lijst met opties openen. De lijst met opties kan verschillende alternatieven bevatten, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's. 12

13 Menuoverzicht PlayNow * Internetservices* Entertainment Camera Bestandsbeheer*** Alle bestanden In telefoon Op Memory Stick Berichten Nieuw bericht Postvak IN Mijn vrienden* Voic bellen Concepten Postvak UIT Verzonden items Opgeslag. items Sjablonen Instellingen Telefoonboek** Opties: Snelkeuze Mijn visitekaartje Groepen SIM-nummers Speciale nummers Geavanceerd Nieuw contact De functies van de telefoon On line services* Games VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Afstandsbediening Geluid opnemen Demo tour WALKMAN Radio 13

14 De functies van de telefoon Gesprekken*** Alle Agenda Beantwoord Wekker instellen Uitgaand Kalender Gemist Taken Notities Rekenmachine Synchronisatie Timer Stopwatch Applicaties Codememo Instellingen Algemeen Geluiden & sign. Display Gesprekken Verbindingen Profielen Tijd en datum Taal Updateservice Spraakbesturing Snelkoppelingen Afspelen/Pauze Opstartmenu Blokkeringen Setup wizard Tips en trucs Telefoonstatus Master reset Volume Ringtone Stil Bel wordt luider Trilalarm Geluid open telefn. Berichtsignaal Toetsgeluid Achtergrond Thema s Opstartscherm Screensaver Helderheid Slaapstandklok Lijnlabel bewerken* Gespr. omleiden Wijzigen in lijn 2* Gespreksbeheer Tijd & kosten Mijn nummer tonen Aann. door openen Handsfree Bluetooth IR activeren USB-verbinding Synchronisatie Telefoonbeheer Mobiele netwerken Datacomm. Internetinstell. Streamingopties Java -instellingen Accessoires * Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement. ** Opties als de telefooncontacten standaard zijn ingesteld. De opties zijn anders als de SIM-contacten standaard zijn ingesteld. *** Blader met de navigatietoets door de tabbladen in submenu's. Meer informatie vindt u in % 11 Werken met de menu's. 14

15 De functies van de telefoon Pictogrammen op de statusbalk Pictogram Beschrijving Geeft de sterkte van het GSM-netwerksignaal aan. GPRS-netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt. EDGE-netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt. Geeft de status van de batterij aan. Geeft de status van de batterij aan die wordt opgeladen. U hebt een inkomend gesprek gemist. U hebt een spraakbericht ontvangen. Oproep- en berichtsignalen zijn uitgeschakeld, de wekker staat nog aan. U hebt een SMS-bericht ontvangen. U hebt een bericht ontvangen. U hebt een MMS-bericht ontvangen. U bent een gesprek aan het voeren. U wordt aan een afspraak herinnerd. U wordt aan een taak herinnerd. Het toverwoord is geactiveerd. Snelkoppelingen Met de snelkoppelingen kunt u snel een menu openen. Met de vooraf gedefinieerde snelkoppelingen met de navigatietoets kunt u snel naar bepaalde functies gaan. U kunt de snelkoppelingen met de navigatietoets aanpassen aan uw eigen wensen. Snelkoppelingen gebruiken Open de menu's door op te drukken en geef vervolgens het nummer op van het menu dat u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld naar het vijfde menu-item wilt gaan, drukt u op. Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op, of. Houd ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus. 15

16 De functies van de telefoon Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken Druk in stand-by op,, of om naar een menu met snelkoppelingen of direct naar een bepaalde functie te gaan. Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets } Instellingen } Algemeen } Snelkoppelingen en selecteer de snelkoppeling die u wilt bewerken } Bewerken. Menu Afsluiten Gebruik het menu Afsluiten om de telefoon af te sluiten, op Stil te zetten of een profiel te activeren. Zie % 58 Profielen voor meer informatie over profielen. Het menu Afsluiten openen Druk op en selecteer een optie in de lijst. Bestandsbeheer Bestanden van bijvoorbeeld foto's, video's, geluiden, thema's, games en applicaties worden in mappen in het telefoongeheugen opgeslagen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, kunt u de bestanden op de geheugenkaart opslaan. Bestanden die niet worden herkend, worden in de map Overig opgeslagen. Tabbladen van het menu Bestandsbeheer Bestandsbeheer heeft drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen. Alle bestanden alle content in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart. In telefoon alle content in het telefoongeheugen. Op Memory Stick alle content op de geheugenkaart. 16

17 De functies van de telefoon Bestandsgegevens Als er auteursrechten rusten op een bestand, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. U kunt de bestandsgegevens bekijken door het bestand te selecteren, } Meer } Informatie. Een bestand verplaatsen of kopiëren 1 } Bestandsbeheer. Selecteer een map en blader naar een bestand } Meer } Beheer bestanden. 2 Selecteer Verplaatsen of Kopiëren. 3 } Memory Stick of } Telefoongeheugen. 4 Selecteer een map of } Nieuwe map, geef de map een naam, } OK. 5 } Plakken. Meerdere bestanden selecteren 1 } Bestandsbeheer en selecteer een bestand } Meer } Selecteren. 2 } Diverse select. of } Alles selecteren. Om bestanden te selecteren bladert uen} Selecteer of } Deselect. De geheugenstatus controleren } Bestandsbeheer } Meer } Geheugenstatus. De geheugenkaart formatteren U kunt de geheugenkaart formatteren als u alle gegevens van de kaart wilt verwijderen of als deze is beschadigd. De geheugenkaart formatteren } Bestandsbeheer } Meer } M.S. formatteren } Ja en voer de code voor telefoonblokkering in. Zie % 62 Telefoonblokkering voor meer informatie. Bestanden overdragen Zie % 57 Bestanden overdragen voor meer informatie. Talen Selecteer de taal waarin de telefoonmenu's moeten worden weergegeven en waarin u wilt schrijven. De taal van de telefoon wijzigen } Instellingen } Algemeen } Taal } Telefoontaal, selecteer een taal. Druk in stand-by op 0000 voor Engels, of druk op 8888 om de taal automatisch te laten instellen. 17

18 De functies van de telefoon Invoertalen selecteren 1 } Instellingen } Algemeen } Taal } Invoertaal. 2 Blader en } Selecteer om talen te selecteren. } Opslaan. Letters invoeren Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer Druk op totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Druk op om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. Houd ingedrukt om cijfers in te voeren. Druk op om letters en cijfers te wissen. Druk op om een spatie toe te voegen. Druk op voor de meest gebruikte interpunctietekens. Houd ingedrukt om van invoermethode te wisselen. T9 -tekstinvoer De T9 -invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Letters invoeren met T9-tekstinvoer 1 Blader naar een functie waarin tekstinvoer mogelijk is, bijvoorbeeld } Berichten } Nieuw bericht } SMS. 2 Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt schrijven, drukt u op,,,. 3 Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u herhaaldelijk op of om alternatieve woorden weer te geven. Druk op om een woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. 4 Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op en vervolgens herhaaldelijk op of. Als u de tekst wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op. 18

19 Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek 1 Tijdens het invoeren van letters } Meer } Woord bewerken. 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Navigeer door de tekens met en. Druk op om een teken te verwijderen. Houd ingedrukt om het hele woord te verwijderen. 3 Als u het woord hebt bewerkt } Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het weergegeven als een van de alternatieve woorden. Een andere invoermethode selecteren Houd voor of tijdens het invoeren van letters ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren. Opties bij het invoeren van letters } Meer om opties voor het invoeren van letters weer te geven. Bellen Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties. Bellen Bellen Zet de telefoon aan en zorg ervoor dat u zich binnen bereik van een netwerk bevindt om te kunnen bellen en gesprekken te kunnen ontvangen % 8 De telefoon aan- en uitzetten. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, worden de naam, het nummer en de afbeelding weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt Privé-nummer weergegeven. Bellen Voer het telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer) } Bellen om het gesprek te beginnen. } Beëindig om het gesprek te beëindigen. 19

20 Bellen Een nummer opnieuw kiezen Als de verbinding is mislukt, wordt Opnieuw? weergegeven } Ja. Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal. Een gesprek aannemen of weigeren Open de telefoon of } Aannemen als de telefoon al open is. Een gesprek weigeren Sluit de telefoon, } Bezet of druk snel tweemaal op de volumetoets. Meer opties kiezen tijdens een gesprek } Meer en selecteer een optie. De microfoon uitzetten Houd de toets ingedrukt. Houd nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten. De speaker gebruiken tijdens een gesprek } Meer } Speaker AAN of } Speaker UIT. Gesprekkenlijst Informatie over de laatste gesprekken wordt opgeslagen in de gesprekkenlijst. Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen } Gesprek in stand-bymodus en selecteer een tabblad. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen } Bellen. Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten 1 } Gesprek in stand-bymodus en selecteer een tabblad. Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen aan het telefoonboek } Meer } Nummer opslaan. 2 Selecteer een contact waaraan u het nummer wilt toevoegen of } Nieuw contact. Alarmnummers De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt. 20

21 Bellen In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen. Een alarmnummer bellen Voer bijvoorbeeld 112 in } Bellen. Lokale alarmnummers bekijken } Telefoonboek } Opties } Speciale nummers } Alarmnummers. Contacten Kies Contacten voor gedetailleerde informatie die in het telefoongeheugen is opgeslagen of SIM-nummers voor namen en nummers op de SIM-kaart. Standaardcontacten selecteren 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Stand.telefoonb. 2 Selecteer Contacten of SIM-nummers. Een contact toevoegen 1 } Telefoonboek } Nieuw contact } Toevoeg. 2 Selecteer Naam: } Toevoeg. voer de naam in } OK. 3 Selecteer Nieuw nummer: } Toevoeg. voer het nummer in } OK. 4 Selecteer voor telefooncontacten een nummertype. Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen wilt invoeren, } Meer } Symbool toev. en selecteer het symbool } Invoegen. Om het contact op te slaan, } Opslaan. Voer het plusteken + en de landcode in voor alle nummers. Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact 1 } Telefoonboek en selecteer het contact } Meer } Bewerk contact. 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer Afbeelding of Ringtone } Toevoeg. Selecteer een bestand en } Opslaan. 21

22 Bellen Het standaardnummer instellen voor een contact Om het telefoonnummer in te stellen dat eerst voor een contact wordt weergegeven, } Telefoonboek en blader naar het contact } Meer } Stand. nummer en selecteer een nummer. Uw eigen visitekaartje toevoegen } Telefoonboek } Opties } Mijn visitekaartje en voer de gegevens voor het visitekaartje in } Opslaan. Uw visitekaartje verzenden } Telefoonboek } Opties } Mijn visitekaartje } Kaartje verzenden. Een telefooncontact bellen } Telefoonboek. Ga naar het eerste contact dat u wilt bellen of voer de eerste letters van het contact in. Gebruik of om een nummer te selecteren } Bellen. Een SIM-contact bellen Als SIM-nummers standaard is, } Telefoonboek selecteer de naam en het nummer in de lijst } Bellen. Als Contacten standaard is, } Telefoonboek } Opties } SIM-nummers selecteer de naam en het nummer in de lijst } Bellen. Contacten beheren U kunt contacten van en naar het telefoongeheugen en de SIM-kaart kopiëren. Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Kopiëren naar SIM. 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren. Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen. SIM-contacten kopiëren naar telefooncontacten 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Kopiëren van SIM. 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren. 22

23 Bellen Automatisch opslaan op de SIM-kaart 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Auto. opsl. op SIM. 2 Selecteer Aan. Kopieën van contacten maken op de geheugenkaart } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Back-up op M.S. } Ja. Contacten herstellen vanaf de geheugenkaart } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Herstellen via M.S. } Ja } Ja. Contacten verzenden Om het geselecteerde contact te verzenden, } Meer } Contact verz. en selecteer een overdrachtmethode. Om alle contacten te verzenden, } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Alle contact. verz. Een telefooncontact bewerken 1 } Telefoonboek en selecteer een contact } Meer } Bewerk contact. 2 Selecteer een tabblad en bewerk de informatie } Opslaan. Een SIM-contact bewerken 1 Als SIM-nummers standaard is, } Telefoonboek of als Contacten standaard is, } Telefoonboek } Opties } SIM-nummers. 2 Selecteer de naam en het nummer dat u wilt bewerken. 3 } Meer } Bewerk contact en bewerk de naam en het nummer. Contacten verwijderen Als u een geselecteerd contact wilt verwijderen, drukt u op. Om alle contacten te verwijderen, } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Alle cont. verwijd. } Ja en } Ja. Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet verwijderd. De geheugenstatus controleren } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Geheugenstatus. Hoeveel items u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af. Contacten synchroniseren Zie % 53 Synchroniseren voor meer informatie. 23

24 Bellen Snelkiezen Telefoonnummers die u snel wilt kunnen bellen, kunt u opslaan onder de nummers 1-9 op de telefoon. Snelkiesnummers instellen of vervangen 1 } Telefoonboek } Opties } Snelkeuze. 2 Blader naar een positie } Toevoeg. of Vervang en selecteer een telefoonnummer. Snelkiezen Voer vanuit stand-by een snelkiesnummer in (van 1 tot 9) } Bellen. Groepen U kunt een groep met nummers en adressen maken om berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk te verzenden. U kunt ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Een groep met nummers en adressen maken 1 } Telefoonboek } Opties } Groepen } Nieuwe groep } Toevoeg. 2 Voer een naam voor de groep in }Doorgaan. 3 Nieuw } Toevoeg. om het nummer van een contact te zoeken en te selecteren. 4 Herhaal stap 3 om meer nummers toe te voegen. } Gereed. Voic Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voic bericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen. Uw voic nummer invoeren Houd } Ja ingedrukt en voer het nummer in } OK. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider. Uw voic service bellen Houd ingedrukt als u uw voic nummer hebt opgeslagen. Uw voic nummer controleren } Berichten } Instellingen } Voic nummer. 24

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding Inhoudsopgave Aan de slag...5 Overzicht van de telefoon...6 De telefoon aanzetten...7 Help...9 De batterij opladen...9 De prestaties van de batterij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Issued by BenQ Mobile GmbH & o. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & o. OHG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Xperia S Gebruikershandleiding

Xperia S Gebruikershandleiding Xperia S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Windows Phone 8X van HTC Handleiding

Windows Phone 8X van HTC Handleiding Windows Phone 8X van HTC Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uitpakken Je telefoon 8 SIM-kaart 9 Batterij 11 Het toestel in- of uitschakelen 12 Je telefoon instellen Je pincode invoeren 13 De telefoon voor het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 Terug-, start- en zoektoets 5 Antennelocaties

Nadere informatie

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-133 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E7 00

Gebruikershandleiding Nokia E7 00 Gebruikershandleiding Nokia E7 00 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 Het volume van een telefoongesprek, nummer of video wijzigen 12 De toetsen

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie