SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT"

Transcriptie

1 DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. OVERZICHT Met deze DLP-projector kunt u verschillende computersignalen en NTSC/PAL/SECAMvideosignalen weergeven. KENMERKEN 1. Hoge helderheid 2. Hoge resolutie 3. Compact formaat en laag gewicht voor draagbaarheid 4. Duurzame, uit magnesiumlegering bestaande behuizing 5. Aansluiting voor RGB-signaal 6. Automatisch instellen met één druk op de toets 7. Eenvoudige trapeziumaanpassing

2 Copyright Copyright 2002 BENQ Corporation (voorheen Acer Communications & Multimedia Inc.). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BENQ Corporation. Aansprakelijkheid BENQ Corporation is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Verder behoudt BENQ Corporation zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan van tijd tot tijd te wijzigen zonder verplicht te zijn aan enige persoon mededeling van die herzieningen of wijzigingen te doen. Vul dit in!! Schrijf hieronder de volgende informatie even op voor toekomstig servicegemak. Het serienummer bevindt zich op de achterzijde van het product. Informatie over de projector Productnaam: SL705X/S Serienummer: Datum van aankoop: Informatie over de leverancier Leverancier: Telefoonnummer: Adres:

3 Inhoudsopgave Inleiding Veiligheidsinstructies Garantie Beperkte garantie Veiligheidsvoorschriften FCC-verklaring EU-verklaring Inhoud van de verpakking Optionele accessoires Beschrijving projector Projector Extern bedieningspaneel Versteller Kenmerken van de projector Beschrijving afstandsbediening Functies van de afstandsbediening Batterijen plaatsen en vervangen Installatie Schermgrootte Aansluiten op verschillende apparatuur Bediening Opstarten Digitale trapeziumfoutcorrectie Automatische bijstelling Bronselectie Menusysteem Het menu Display Het menu Image Het menu Source Het menu Control Het menu PIP Afsluiten Onderhoud Informatie over de lamp Gebruik en vervanging van de lamp Statuslampjes De lamp vervangen Inhoudsopgave iii

4 BenQ SL705X/S Gebruikershandeiding De gebruikstijd van de lamp op nul instellen Service-informatie Accessoires (bijgeleverd in het standaardpakket) Optionele accessoires (niet bijgeleverd in het standaardpakket) Onderdelen bestellen of informatie aanvragen Probleemoplossing Statusberichten Specificaties Projectorspecificaties Timing-diagram Afmetingen iv Inhoudsopgave

5 INLEIDING Opgelet OPEN DE BEHUIZING NIET; DIT OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BEVAT GEEN ONDERDELEN WAAR- AAN GEBRUIKERS ONDERHOUD MOGEN PLEGEN. VOOR REPARATIE- OF SERVICEWERKZAAMHEDEN WENDT U ZICH TOT EEN BEVOEGD TECHNICUS. LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS U DE PROJECTOR GAAT GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. Veiligheidsinstructies 1. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door alvorens u de projector gaat gebruiken, en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 2. De lamp wordt erg heet tijdens het gebruik. Laat de projector ongeveer 45 minuten afkoelen voordat u de lamp vervangt. Gebruik de lamp niet langer dan de voorgeschreven levensduur. Wanneer een lamp wordt gebruikt nadat de nominale levensduur is verstreken, bestaat er een kans op explosiegevaar. 3. Zorg dat de stekker van de projector uit het stopcontact is verwijderd voordat u de lamp of elektronische componenten vervangt. 4. Om het risico van een elektrische schok te vermijden, wordt het aanbevolen het apparaat niet zelf te demonteren. Wanneer er service- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat nodig zijn, dient u een bevoegd technicus in te schakelen. Wanneer het apparaat na demontage verkeerd in elkaar wordt gezet en vervolgens wordt gebruikt, kan zich een elektrische schok voordoen. 5. Plaats dit product nooit op een onstabiele ondergrond. Het product kan dan vallen en ernstig worden beschadigd. 6. Dit product kan beelden omgekeerd weergeven, zodat montage tegen het plafond mogelijk is. Gebruik materiaal dat geschikt is voor het monteren van het apparaat, en zorg ervoor dat het apparaat stevig wordt vastgezet. Opgelet Zorg er altijd voor dat de lenssluiter is geopend of de lensdop is verwijderd wanneer de projectorlamp brandt. Kijk tijdens het projecteren niet rechtstreeks in de lens van de projector. De sterke lichtstraal kan uw ogen beschadigen. In sommige landen is de netspanning ongelijkmatig. Hoewel deze projector normaal werkt bij een netspanning van 110 tot 230 V, kan het apparaat uitvallen wanneer zich een stroomstoring of een spanningspiek van ± 10 V voordoet. In gebieden waar dit risico hoog is, verdient het aanbeveling de projector aan te sluiten op een spanningsstabilisator. Bewaar deze gebruikershandleiding: deze bevat informatie die van pas kan komen voor toekomstig gebruik en onderhoud van uw projector. Inleiding 1

6 Garantie Beperkte garantie De garantie van BENQ voor dit product heeft betrekking op productie- en materiaalfouten die zich bij normaal gebruik van het apparaat manifesteren. Uitsluiting van garantie: De lampen worden beschouwd als verbruiksartikelen waarvoor een garantietermijn van 90 dagen of 500 gebruiksuren geldt (waarbij van toepassing is wat zich het eerst voordoet). Wanneer u een beroep wilt doen op de garantie, dient u een geldig aankoopbewijs te kunnen overleggen. Wanneer dit product tijdens de garantieperiode defect raakt, is BENQ alleen verplicht de defecte onderdelen te vervangen (inclusief arbeidsloon). Om in geval van een defect reparatie- of servicewerkzaamheden te laten uitvoeren die onder de garantie vallen, dient u zich zo snel mogelijk te wenden tot de leverancier bij wie u het product hebt gekocht. Belangrijk: de bovenstaande garantie vervalt wanneer de klant heeft nagelaten het product te gebruiken overeenkomstig de schriftelijke instructies van BENQ. Deze garantie verleent de koper van het apparaat bepaalde rechten, evenals het zogenaamde consumentenrecht, dat echter per land kan verschillen. Veiligheidsvoorschriften FCC-verklaring KLASSE A: Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. De apparatuur is getest en voldoet aan de eisen die worden gesteld aan apparatuur van Klasse A overeenkomstig lid B van artikel 15 van de FCC-reglement, welke beoogt een redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke interferentie bij gebruik in een bedrijfsomgeving. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan interferentie veroorzaken, waarvoor de gebruiker zelf de nodige maatregelen ter beperking dient te nemen. KLASSE B: Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in specifieke installaties. Als deze apparatuur schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen de interferentie met behulp van een of meer van de volgende maatregelen te corrigeren: Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat tot een ander circuit behoort dan dat van de ontvanger. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/televisiemonteur. EU-verklaring Dit apparaat is getest op conformiteit met richtlijn 89/336/EEG voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) en voldoet aan de eisen die deze richtlijn stelt. 2 Inleiding

7 Inhoud van de verpakking Bij de projector worden de kabels geleverd die nodig zijn om het apparaat op een pc of een laptop aan te sluiten. Pak alles voorzichtig uit en controleer of u alle onderstaande items hebt. Wanneer één of meerdere van deze items ontbreken, dient u contact op te nemen met de leverancier. Afstandsbediening Batterij Projector Gebruikershandleiding Snelgids 3-2 converter Audiokabel 220 V Netsnoer 240 V 110 V VGA-kabel S-Video-kabel Videokabel Luxe draagtas Optionele accessoires 1. Reservelamp 2. Macintosh-adapter Inleiding 3

8 Beschrijving projector Projector 1. Extern bedieningspaneel (zie volgende pagina) 2. Projectielens 3. Voorste verstelbare standvoet 4. Infraroodsensor afstandsbediening 5. Ventilatierooster 6. Kensington-vergrendeling 7. Aansluiting netsnoer 8. S-Video-connector 9. Video-connector 10. D-Sub-connector (voor computer/hdtv-input) 11. Audio-input 12. Achterste verstelbare standvoet 13. Toegangsklep naar lamp (aan de onderkant van de projector) Inleiding

9 Extern bedieningspaneel Trapezium/links Menu Afsluiten Trapezium/rechts Auto Source Power Indicator lampstatus Via de infraroodontvanger (voor en achter) ontvangt de projector signalen van de afstandsbediening. Voor de beste werking richt u de afstandsbediening op de sensor zonder obstructies ertussen, en vanaf een maximale afstand van 6 meter. Menu is de toets waarmee u het menusysteem op het scherm doet verschijnen. Druk nogmaals Menu in om naar de submenu's te gaan. De pijltoetsen Links en Rechts kunt u gebruiken om door de instellingen en keuzes van de menu's en submenu's te navigeren. Wanneer het schermmenu echter niet is geactiveerd, functioneren de pijltoetsen Links en Rechts als sneltoetsen voor trapeziumfoutcorrectie (Keystone +/-). Druk de Exit-toets in om terug te gaan naar het hoofdmenu. Druk nogmaals Exit in om het menusysteem te verlaten. De Lamp-indicator knippert of licht op wanneer de lamp onderhoud behoeft, moet afkoelen of moet worden vervangen. Zie Informatie over de lamp op pagina 19. voor meer gedetailleerde informatie. Als de projector is ingeschakeld, knippert de verlichte Power-knop tijdens het opwarmen en wordt deze groen als de projector klaar is voor gebruik. Druk op Power gedurende 1 seconde om de projector aan of uit te zetten. Auto-toets: kies automatisch de beste beeldkwaliteit voor de ontvangen signalen. Source-toets: selecteer signaalbronnen: pc, video, S-Video en YPbPr. Inleiding 5

10 Versteller De projector is uitgerust met een verstelvoetje met snelsluiting en met een knop om de kantelhoek in te stellen. 1. Til de projector op en druk de toets van de versteller in om deze los te maken. 2. De versteller glijdt omlaag en wordt in de juiste stand vergrendeld. Kenmerken van de projector De projector combineert krachtige optische projectiemogelijkheden met een gebruikersvriendelijk ontwerp dat jarenlange betrouwbaarheid en gebruiksgemak garandeert. De projector heeft de volgende kenmerken: Compact en draagbaar Afstandsbediening Handmatige verstelbare zoomlens Automatisch de beste beeldkwaliteit met één druk op een toets Eenvoudige digitale trapeziumfoutcorrectie via sneltoetsen om gekanteld beeld te corrigeren Aanpasbare kleurbalansregeling voor gegevens/videoweergave Projectielamp die een zeer hoge helderheid biedt Weergave van 16,7 miljoen kleuren Schermmenu's in 7 talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Koreaans, vereenvoudigd Chinees en traditioneel Chinees. Krachtige AV-functie voor kwalitatief hoogwaardig AV-beeld Compatibel met HDTV (YPbPr) N.B.: de helderheid van uw apparaat varieert afhankelijk van omgevingsfactoren en contrast- en helderheidsinstellingen. 6 Inleiding

11 Beschrijving afstandsbediening Power Source Automatisch Inzoomen Uitzoomen Afsluiten Keystone Freeze Menu Return Blank Mute Volume PIP-video PIP S-video ( Functies van de afstandsbediening De sensoren van de afstandsbediening bevinden zich aan de voorkant en achterkant van de projector. De afstand tussen de sensor en de afstandsbediening mag niet groter zijn dan 6 meter. Inleiding 7

12 FREEZE Het beeld wordt bevroren wanneer u op de toets FREEZE drukt. Er verschijnt gedurende drie seconden een "Pauze"-pictogram in de rechter benedenhoek van het scherm. Om de "freeze"-functie te annuleren, drukt u op de FREEZE-toets, de RETURN-toets of de SOURCE-toets (wanneer de ingangsbron tijdens de weergave wordt overgeschakeld). Er verschijnt gedurende drie seconden een "Afspelen"- pictogram in de rechter benedenhoek van het scherm wanneer de "freeze"-functie wordt geannuleerd. ZOOM IN/OUT Wanneer u ZOOM IN + indrukt, wordt het midden van het beeld uitvergroot. Wanneer de +-toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt het beeld verder vergroot, tot 4 keer de grootte van het origineel. Wanneer u ZOOM IN - indrukt, wordt het formaat van het beeld verkleind. Wanneer de --toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt het beeld verder verkleind, tot het weer het originele formaat heeft. Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u de RETURN-knop in. (Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met FREEZE). Zoom In A A 8 Inleiding

13 Batterijen plaatsen en vervangen Druk op het deksel van het batterijvakje en schuif het in de getoonde richting. Plaats de batterijen zoals aangegeven op de tekening binnenin het batterijvakje. Plaats het deksel terug en druk erop tot het vastklikt. Opgelet Vermijd hoge temperaturen en vochtigheid. Wanneer de batterijen niet correct worden (terug)geplaatst, bestaat er een kans op explosiegevaar. Vervang batterijen alleen door hetzelfde type of een soortgelijk type batterijen, zoals door de fabrikant aanbevolen. Gooi lege batterijen weg overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Inleiding 9

14 INSTALLATIE Schermgrootte Plaats de projector op de vereiste afstand van het scherm overeenkomstig de gewenste beeldgrootte (zie de onderstaande tabel). Schermgrootte (max.) L. Schermgrootte (min.) Diagonaal (in) A. Breedte (cm) C. Hoogte (cm) Projectieafstand (cm) Diagonaal (in) B. Breedte (cm) D. Hoogte (cm) 30,4 61,8 46, ,9 50,7 38,0 60,8 123,65 92, ,9 101,3 76,0 91,2 185,3 138, ,7 151,9 113,9 121,5 247,0 185, ,7 202,5 151,9 151,9 308,7 231, ,6 253,2 189,9 182,3 370,5 277, ,5 303,8 227,9 213,1 432,2 324, ,6 354,4 266,2 243,1 494,0 370, ,4 405,1 303,8 273,5 555,7 416, ,3 455,7 341,8 303,9 617,5 463, ,2 506,3 379,8 Aansluiten op verschillende apparatuur U hebt de projector in een handomdraai aangesloten op uw desktopcomputer, notebook, videorecorder of een ander systeem. Voor aansluiting op een Macintoshcomputer hebt u echter een Mac-adapter (een optioneel accessoire) nodig. Computer/ HDTV L. Projectieafstand Audio Video S-Video S-Video/ Video 10 Installatie

15 BEDIENING Opstarten 1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. 2. Druk gedurende 1 seconde op POWER. Projector Afstandsbediening Power Power De verlichte POWER-toets knippert groen en blijft groen als het apparaat wordt ingeschakeld. (Als het apparaat wordt uitgeschakeld, moet de projector gedurende 60 seconden afkoelen voordat deze weer kan worden ingeschakeld.) 3. Zet alle aangesloten apparatuur aan. Bediening 11

16 Digitale trapeziumfoutcorrectie Trapeziumfoutcorrectie wordt uitgevoerd als het geprojecteerde beeld aan de onderkant of bovenkant merkbaar breder is. Om deze fout te corrigeren, drukt u op de sneltoets KEYSTONE +/- op het bedieningspaneel van de projector of de afstandsbediening en stelt u de schuifregelaar "Keystone" in het scherm naar wens bij. Druk op + om het trapeziumeffect aan de bovenzijde van het beeld te corrigeren. Druk op - om het trapeziumeffect aan de onderzijde van het beeld te corrigeren. Projector Auto Source Afstandsbediening Automatische bijstelling In sommige gevallen is het nodig om de beeldkwaliteit bij te stellen. Hiervoor drukt u de AUTO-toets op het bedieningspaneel van de projector of de afstandsbediening in. Binnen 3 seconden past de ingebouwde, intelligente, automatische bijstellingsfunctie de instellingen aan, zodat er een optimale beeldkwaliteit wordt geproduceerd. Projector Afstandsbediening Auto Auto Source 12 Bediening

17 Bronselectie Wanneer er verschillende ingangsbronnen beschikbaar zijn, drukt u de SOURCE-toets op het bedieningspaneel of de afstandsbediening in om een selectie te maken. Projector Afstandsbediening Power Source Auto Source Power Menusysteem Druk Menu in om naar het hoofdmenu te gaan en druk vervolgens 3of 4 in om een submenu te selecteren. Druk nogmaals op Menu om items in het submenu te selecteren. Menubalk Submenu Display Image Source Control PIP PC Y/Pb/Pr Video Keystone Brightness Contrast Phase H. Size Keystone Brightness Contrast Color Tint Auto resize H-position V-position Color Temp Information Auto resize H-position V-position Color Tint Color Temp Ratio System Sharpness Color Temp Information Mirror Source Volume Treble Bass Mute Language OSD OSD Time Auto Off Reset Lamp hour Hoofdpagina: PIP Source PIP Size PIP Pos. H. Position V. Position More Options Subpagina: Brightness Contrast Color Tint Sharpness System Bediening 13

18 1. Het menu Display Voert een trapeziumcorrectie op het beeld uit. Keystone Past de helderheid van het beeld aan. Brightness Stelt de mate van verschil tussen donker en licht in het beeld in. Contrast Past de horizontale grootte aan overeenkomstig het gewenste beeldformaat. Phase H. Size Color Tint *Deze functie is niet beschikbaar wanneer Video of S-Video als ingangsmodus wordt gebruikt. Voorkomt flikkerend beeld. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer Video of S-Video als ingangsmodus wordt gebruikt. Hiermee past u de kleuren (R, G, B) van het beeld aan. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. Hiermee kleurt u het beeld roder of blauwer. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. 14 Bediening

19 2. Het menu Image Auto resize Voor de ideale grootte van het beeld, Stelt de horizontale positie van het beeld in. H-position Stelt de verticale positie van het beeld in. V-position Color Temp. Information Ratio System Sharpness Color Tint Stelt de kleurtemperatuur naar uw voorkeur in. Toont de huidige resolutie. Er zijn 2 keuzemogelijkheden voor de beeldverhouding. 1. 4:3 (Normaal) 2. 16:9 (Breed) *Deze functie is niet beschikbaar wanneer YPbPr of de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. Er kan worden gekozen uit 4 modi. 1. Auto 2. PAL-M 3. PAL-N 4.SECAM *De standaardinstelling van het systeem is Auto. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer YPbPr of de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. Hiermee stelt u het beeld scherper. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer YPbPr of PC als ingangsmodus wordt gebruikt. Hiermee past u de kleuren (R, G, B) van het beeld aan. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. Hiermee kleurt u het beeld roder of blauwer. *Deze functie is niet beschikbaar wanneer de pc als ingangsmodus wordt gebruikt. Bediening 15

20 3. Het menu Source Mirror 1. Default 2. Projectie vanaf plafond 3. Achterwaartse projectie 4. Projectie - achterwaarts en vanaf het plafond Source Selecteert als bron de pc, Video, S-Video of YPbPr. Past het volumeniveau aan. Volume Past het niveau van de hoge tonen aan. Treble Past het niveau van de lage tonen aan. Bass Uit Aan Mute 16 Bediening

21 4. Het menu Control Language OSD OSD Time Auto Off Reset Lamp hour Met Language stelt u de OSD (weergave op scherm) in op een van de 7 talen. Gebruik de toetsen 3/4 om de gewenste taal te selecteren: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Koreaans, vereenvoudigd Chinees of traditioneel Chinees. Selecteert de gewenste positie voor het schermmenu. Stelt in hoelang het menu in het scherm te zien is nadat u de toets hebt ingedrukt. U kunt een waarde tussen 5 en 60 seconden kiezen, waarbij de waarde steeds in stappen van 5 seconden omhoog gaat. Stelt in hoe lang het duurt voordat het systeem afsluit wanneer geen ingangssignaal is gedetecteerd. Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen. Geeft aan hoeveel uur de lamp in totaal is gebruikt. 5. Het menu PIP Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer de ingangsmodus PC is en Video of S-Video als bron voor het PIP-beeld wordt gebruikt. PIP Source Selecteert de bron van het PIP-beeld. PIP Size Maakt het gebruik van de toetsen 3/4 mogelijk om te scrollen door de vier opties: Off, Small, Medium, Large. PIP Position Selecteert de gewenste positie voor het PIP-beeld. H. Position Stelt de horizontale positie van het PIP-beeld in. V. Position Stelt de verticale positie van het PIP-beeld in. More Options Brightness Contrast Color Tint Sharpness System Maakt het gebruik van de toetsen 3 / 4 mogelijk om meer PIP-functies te selecteren, zoals Brightness, Contrast, Color, Tint, Sharpness en System. Past de helderheid van het PIP-beeld aan. Stelt de mate van verschil tussen donker en licht in het PIP-beeld in. Hiermee past u de kleuren (R, G, B) van het beeld aan. Hiermee kleurt u het beeld roder of blauwer. Hiermee stelt u het beeld scherper. Selecteert een systeem voor het PIP-beeld: Auto, NTSC, PAL of SECAM. Bediening 17

22 Afsluiten 1. Druk op POWER zodat er een waarschuwingsbericht in het scherm wordt getoond. Druk nogmaals op POWER om de projector uit te schakelen. 2. De ventilator blijft daarna nog 60 seconden draaien om het apparaat af te koelen. Projector Afstandsbediening Power Power 3. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Opgelet Trek de stekker niet uit het stopcontact voordat u de projector hebt uitgeschakeld met behulp van de POWER-toets of voordat de afkoeltijd van 60 seconden is verstreken. 18 Bediening

23 ONDERHOUD Informatie over de lamp Gebruik en vervanging van de lamp Wanneer Lamp-indicator rood oplicht of wanneer er een bericht in het scherm wordt weergegeven dat aangeeft dat het tijd wordt om de lamp te vervangen, dient u een nieuwe lamp te installeren of met het apparaat naar uw leverancier te gaan. Een oude of slecht functionerende lamp kan storingen veroorzaken en zelfs tot ontploffingsgevaar leiden. Statuslampjes Levensduur van de lamp CHANGE THE LAMP, AND RESET THE LAMP TIMER (Verwissel de lamp en reset de timer van de lamp.) CHANGE THE LAMP. THE POWER WILL TURN OFF AFTER 20 HOURS (Verwissel de lamp; na 20 uur wordt de stroom uitgeschakeld.) CHANGE THE LAMP! (Verwissel de lamp.) De lamp is niet correct geplaatst De temperatuur is te hoog Als deze lampjes rood branden, betekent dit dat de lamp meer dan 2000 uur heeft gebrand. Vervang de projectielamp onmiddellijk door een nieuwe. De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt 1900 uur. Installeer een nieuwe lamp voor optimale prestaties. De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt 1980 uur - nog 20 gebruiksuren en de projector schakelt zichzelf automatisch uit. De totale gebruiksduur van de lamp bedraagt meer dan 2000 uur. Dit waarschuwingsbericht wordt elke vijf minuten nadat u de projector hebt aangezet gedurende 30 seconden in het scherm getoond en na 10 minuten schakelt de projector zichzelf automatisch uit. LED knippert snel. Wanneer de projector van binnen te warm dreigt te worden, knippert de oranje LED-indicator langzaam gedurende 1 minuut en wordt de lamp automatisch uitgeschakeld. Als de LED-indicator uit is, werken de lamp en de projector normaal. Opgelet De Lamp-indicator gaat branden wanneer de lamp te heet wordt. Zet de stroom uit en laat de projector 45 minuten afkoelen. Wanneer de Lampindicator nog steeds rood brandt nadat de stroom weer is aangezet, dient u contact op te nemen met uw leverancier. Onderhoud 19

24 De lamp vervangen Opgelet Om het risico van een elektrische schok te vermijden, dient u altijd de projector uit te schakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen alvorens u de lamp gaat vervangen. 1. Druk de POWER-toets in om de projector uit te schakelen. Verwijder de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel de kabel van de projector. 2. Draai de schroef los en verwijder de deksel van de lamp. Wanneer de lamp erg warm is, laat de lamp dan 45 minuten afkoelen om brandwonden te voorkomen. 3. Draai de drie schroeven los. (Het wordt ten zeerste aanbevolen om een schroevendraaier met een magnetische kop te gebruiken). Trek aan de handgreep om de deksel van de lamp te verwijderen. Wanneer de schroeven niet volledig los zijn gedraaid, kunt u uw handen eraan verwonden. Steek uw hand niet in de kast nadat de lamp is verwijderd. Wanneer u de optische onderdelen binnenin de kast aanraakt, kan dat de kleurweergave van de geprojecteerde beelden negatief beïnvloeden. 4. Vervang de lamp door een nieuwe. Plaats de lamp zorgvuldig en correct en draai de schroeven weer stevig vast. Losse schroeven kunnen tot een slechte verbinding leiden, met storingen tot gevolg. 20 Onderhoud

25 5. Plaats de deksel van de lamp terug en draai de schroef aan. Schakel de stroom nooit in wanneer het deksel van de lamp is verwijderd. Wanneer de lamp is vervangen, dient u de totale gebruikstijd van de lamp weer op nul in te stellen. Stel de gebruikstijd van de lamp niet op nul in wanneer de lamp niet is vervangen - dit kan tot schade of storingen leiden. Opgelet Om ernstige verbrandingen te voorkomen, laat u de lamp ten minste 45 minuten afkoelen voordat u deze vervangt. Wees voorzichtig als u de scherven van een gebroken lamp moet verwijderen, om verwondingen aan vingers en beschadiging van onderdelen te vermijden. Om de kans op verwondingen aan vingers en/of een mindere beeldkwaliteit door aanraking van de lens te verkleinen, mag u uw hand niet in de lege kast steken nadat de lamp is verwijderd. Deze lamp bevat kwik. Gooi deze lamp bij het klein chemisch afval overeenkomstig de toepasselijke lokale regelgeving. De gebruikstijd van de lamp op nul instellen Wanneer u de lamp na een gebruikstijd van zo'n 2000 uur hebt vervangen, dient u de volgende instructies uit te voeren binnen tien minuten nadat u de projector hebt aangezet. OSD FUNCTIE Houd de Exit-toets op de projector gedurende 3 seconden ingedrukt om de totale gebruikstijd van de lamp in het scherm weer te geven. Druk de MENU-toets op de projector in terwijl de gebruiksduur wordt getoond. Er verschijnt een aanpassingsbericht. Druk! of " in om de gebruikstijd stil te zetten of druk EXIT in om terug te gaan. Onderhoud 21

26 Service-informatie Accessoires (bijgeleverd in het standaardpakket) Omschrijving Onderdeelnummer Netsnoer (EU) Netsnoer (VS) Netsnoer (VK) Signaalkabel J Videokabel J S-Videokabel PC - PC-audiokabel Audio - PC-audiokabel J Zachte draagtas J Lensdeksel J afstandsbediening J converter Optionele accessoires (niet bijgeleverd in het standaardpakket) Beschrijving onderdelen Onderdeelnummer Mac-adapter (verwisselbaar) a15 Reservelamp J HDTV-kabel J Compacte, leren tas J Onderdelen bestellen of informatie aanvragen Wanneer u productinformatie, ondersteuning of service-informatie wenst of accessoires wilt bestellen, kunt u de website van BenQ bezoeken op 22 Onderhoud

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding VN247 Serie LCD-monitor Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Opmerkingen... iii Veiligheidsinformatie... iv Onderhoud en reiniging... v 1.1 Welkom!... 1-1 1.2 Inhoud van verpakking... 1-1 1.3 De voet van

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding Modelnummer: VS15707 Nalevingsinformatie OPMERKING: In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren Gebruikershandleiding 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 Ge br u ike r sh a n dle idin g To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Gebruikershandleiding Versie 1.3 01/2014 Alle rechten voorbehouden. Tobii Technology AB De informatie in dit document is eigendom

Nadere informatie

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Oorspronkelijke uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Philips LCD Monitor Electronic User s Manual

Philips LCD Monitor Electronic User s Manual e-manual Philips LCD Monitor Electronic User s Manual file:///d /My%20Documents/dfu/200P6/dutch/200P6/index.htm2005-09-15 1:04:06 PM Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync

SMART Room System voor Microsoft Lync SMART Room System voor Microsoft Lync INSTELLING- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE MODELLEN SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L EN SRS-LYNC-XL Productregistratie Als u uw SMART-product

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie