De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!"

Transcriptie

1 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari 2006 ontwikkelt het programma 'Persoonlijke Internetpagina' het persoonlijk webdomein voor burger en ondernemers. Dit kan als overzichtelijke en makkelijke ingang dienen om 'zaken te doen' met tal van overheidsinstellingen. Pip wil enerzijds de vermindering van de administratieve lasten door hergebruik van gegevens mogelijk maken. Anderzijds gaat het om de verbetering van de dienstverlening door maatwerk te leveren in dienstverlening aan personen en bedrijven. De PIP maakt het mogelijk het dienstenpakket van de gezamenlijke overheden in samenhang aan te bieden en zaken doen met de overheid makkelijk te maken. Welke ingang je ook kiest, via welke organisatie je ook op internet zoekt, je komt steeds bij de voor jou relevante informatie terecht. Samenhang, gemak en beschikbaarheid dat zijn de kernbegrippen. Met andere woorden, de PIP is het digitale platform voor zaken doen met de overheid. Lees verder op pagina 2 In dit nummer: 3 Interview met Paul Zeef van het Programma Persoonlijke Internet Pagina 4 PIP: Verbetering of innovatie? 5 Wat wordt de provinciale aanpak? 7 Bedrijvenloket en Persoonlijke Internetpagina 8 De Persoonlijke Internetpagina: ook voor provincies!

2 2 Met de PIP wordt duidelijk hoe prettig het is om het overzicht van alle persoonlijke diensten met de overheid bij elkaar te hebben. In één oogopslag is duidelijk welke overheidsinstelling welke gegevens gebruikt. Daarnaast kun je als burger in een profiel gegevens stoppen die hergebruikt mogen worden. Zo kan een van de grote irritaties bij burgers, steeds weer dezelfde informatie aanleveren, worden aangepakt. De PIP hanteert een pragmatische aanpak, waarbij met een beperkt aantal diensten wordt gestart die stapsgewijs worden aangevuld. Ook geldt een aantal uitgangspunten, namelijk: de wensen van ondernemers en burgers staan centraal. De PIP sluit aan bij bestaande projecten zodat de energie van een initiatief behouden blijft en maakt deze in samenhang zichtbaar in de PIP. De samenwerking met de uitvoeringsorganisaties, zoals de belastingdienst met de vooringevulde aangifte, de samenwerkende uitvoeringsorganisaties met het thema bijverdienen, het UWV en het CWI, een aantal gemeenten en de Rijksoverheid is dan ook intensief. Die verregaande vorm van samenwerking komt ook tot uitdrukking in de bestuurlijke aansturing waarbij de uitvoeringsorganisaties en gemeenten een centrale rol innemen. De PIP is een instrument, een middel om diensten van anderen beschikbaar te maken. Het is een soort geavanceerd doorgeefluik waar ook eigen gegevens in staan en waarmee transacties met de overheid kunnen worden gedaan. De PIP is daarbij afhankelijk van de deelname en samenwerking met overheidsorganisaties. De individuele overheidsorganisaties zullen hun informatiehuishouding op orde moeten hebben om hergebruik van gegevens te realiseren. Dat is nog een flinke klus. Ook is het ontwikkelen van een PIP lastig. De centrale overheid helpt daarbij met de gezamenlijke ontwikkelde PIP voorziening waar overheidsorganisaties op aan kunnen sluiten. De PIP is een van de e-overheid basisvoorzieningen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld en waarvan door alle overheidsorganisaties, zoals ook provincies, gebruik kan worden gemaakt. Een ander voorbeeld van een basisvoorziening van het Rijk is de DigiD waarmee veilig toegang tot de overheid en ook tot de PIP verkregen kan worden. Ook provincies kunnen een bijdrage leveren om de PIP tot een succes te maken en de burgers en ondernemers van een samenhangend geheel van diensten en producten te voorzien. We nodigen u graag uit aan te sluiten bij de PIP zodat de burgers en ondernemers in uw provincie dit jaar ook gebruik kunnen maken van de eerste versie van de PIP. Meer informatie over de Persoonlijke Internet Pagina vindt u op Epro & Logo Comic Design

3 3 Interview met Paul Zeef van het Programma Persoonlijke Internet Pagina Waar staat de PIP (fasering) op dit moment? De PIP zit nog in een proeffase en deze sluiten we af aan het slot van het eerste kwartaal Vervolgens staat een upgrade van de proefversie naar een eerste live versie op de rol. Deze live versie gaat van start met de eerste eenvoudige PIP-functies. Het maakt het personaliseren van elektronische diensten over grenzen van de overheidsdiensten heen mogelijk. Zo creëren we een digitaal venster waarin alle relevante persoonlijke informatie en diensten voor burgers een plaats krijgen. We verwachten hier aan het eind van tweede kwartaal een begin mee te maken. In de nabije toekomst zal het Bedrijvenloket overigens op soortgelijke wijze ook elektronische diensten personaliseren voor ondernemers of bedrijven. Wat is de toegevoegde waarde van aansluiting op de PIP voor de provincies? Basisdiensten, kan je daar iets meer over zeggen? We verwachten in de eerste gebruikersversie burgers via personalisatie te kunnen laten navigeren naar de diensten van de verschillende overheidsorganisaties. We willen nauw aansluiten op de Samenwerkende Producten Catalogi. Zo willen wij ook de diensten van provincies rangschikken langs thema s en subthema s, dan wel via de ingang van life events. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de profielen en persoonlijke voorkeuren die burgers ingeven op de PIP. Door aan te sluiten op de PIP, dus op één generieke manier over de grenzen van overheidsorganisaties heen informatie en diensten aan te bieden, kunnen provincies meeliften op contacten van andere instellingen. Juist een orgaan dat minder contact heeft met burgers, kan waar dat van belang is makkelijker contact maken. De relevantie van een bepaalde dienst kan door het invullen van profielen en persoonlijke voorkeuren van de burger eerder op het netvlies van de PIP-gebruiker vallen. Dus sneller dan wanneer men klakkeloos gaat zoeken via een anonieme zoekdienst binnen andere media. Daarnaast onderscheiden we ook inzage diensten : burgers willen bijvoorbeeld graag weten hoe men staat geregistreerd bij de eigen gemeente. Daarbij kan je denken aan het ontsluiten van de GBA, maar ook in de toekomst aan RDW-gegevens rond het kenteken of de polisadministratie voor geregistreerde dienstverbanden. Of je kunt denken aan het digitaal klantdossier SUWI. In dat opzicht kan de PIP een verhoogde zichtbaarheid voor provincies opleveren. Natuurlijk zijn er best een paar provinciale contactmomenten voor een burger te bedenken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken in het kader van jeugdzorg of milieutaken, of aan een bedrijfssubsidie, maar dan ga je al meer naar de bedrijvenkant. Een andere functie waar sommige overheden mee stoeien is hoe je statusinformatie bij lopende zaken zichtbaar maakt. Dit is handig om het tempo van afhandeling zichtbaar te maken bijvoorbeeld bij een aanvraag bouwvergunning. Het ontlast de telefonische beantwoording en dat komt de productiviteit van het eigenlijke werk weer ten goede. Burgers willen graag weten in welke fase van afhandeling zij zitten. Met dat laatste kom je direct op het volgende: als je je voorbereidt op aansluiten op de PIP dan ben je je tegelijkertijd ook aan het voorbereiden op het personaliseren van E-diensten voor het Bedrijvenloket dus voor ondernemers. Omdat we samen met Bedrijvenloket van dezelfde standaarden en koppelvlakken gebruik zullen maken en dus voor ondernemers op eenzelfde wijze maatwerk willen gaan bieden. Lees verder op pagina 4

4 4 Is het aansluitproces voor de provincies anders dan voor gemeenten? We hebben nu net een proeffase achter de rug waarin we met een aantal overheden al eens geoefend hebben hoe je kunt aansluiten op PIP functionaliteiten. Daaraan ontlenen we een beeld van het aansluitproces, om zeg maar het koppelen van organisatie-eigen informatie naar een persoonlijke domein mogelijk te maken. In het abstracte proces ziet het er in principe hetzelfde uit voor een provincie als voor een grote gemeente of uitvoeringsorganisatie. aantal provincies willen in 2007 een aansluiting op de PIP realiseren. Wij hopen hierover voor de zomer concrete afspraken te kunnen maken. Er zijn al gesprekken gaande om de eerste koppelingen van personalisatie en diensten voor burgers in de PIP werkend te krijgen. e-provincies zal voor PIP een faciliterende rol spelen op het terrein van de selectie, communicatie en misschien nog een stukje begeleiding naar de provincies toe. PIP zal zelf ook contactmomenten initiëren als dat nuttig is. Heeft dit nog consequenties voor de PIP organisatie, hoe is daar in voorzien? Belangrijk is dat je in het proces van aansluiting naar een stukje maatwerk toegaat. Je laat eerst zien wat het concept PIP kan. Samen stel je vast welke functionaliteiten interessant zijn. De provincie zal zelf een selectie maken die leidt tot het beschikbaar stellen van provinciale diensten en van relevante informatie die samenhangt met de eigen politieke agenda. Daarnaast zijn er randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden: is de backoffice rijp? Is er een midoffice waarop de aansluiting kan plaatsvinden? Zijn er andere zaken waarmee men zich wil profileren? Op zo n manier vindt er een haalbaarheids- en impact analyse plaats. Om te kijken hoe je precies de koppeling werkend maakt. Om daarmee de besluitvorming rond te krijgen en vervolgens via testen tot operationele aansluiting te komen. Is er al een soort toezegging/samenwerkingsovereenkomst getekend? We hebben nu via het programma e-provincies goede signalen gekregen over de wil van provincies om aan te sluiten. Een We verwachten in 2007 met een beperkt aantal overheidsorganisaties aan te sluiten op de PIP, dat zijn er zo n Voor het merendeel zijn dat grote gemeenten en grote landelijke overheidsorganisaties. In de slipstream daarvan hebben we ook capaciteit vrij gemaakt om met een aantal provincies meer de diepte in te gaan. Een klein team zal zich op de aansluitingen en de contacten met de deelnemende overheden gaan richten. De Persoonlijke Internetpagina [PIP] is een veilige en betrouwbare omgeving op internet waarin een burger of ondernemer zaken kan doen met de overheid. Met de PIP gaat dit op overzichtelijke en gemakkelijke wijze, 24 uur per dag, 7 dagen per week, vanaf elke plek met een internettoegang. Kijk ook naar de PIP demofilm op: PIP: Verbetering of innovatie? Door Arre Zuurmond, adviesbureau Zenc De PIP wordt dezer dagen onderworpen aan een praktijkproef door 300 burgers. Het idee van de PIP is natuurlijk prachtig. Burgers kunnen hun gegevens inzien, zonder apart naar allerhande overheidssites te gaan en ze kunnen (in ieder geval op termijn) vanuit hun portal ook gegevens en elektronische bewijsstukken versturen naar andere overheidsdiensten. De PIP is dan ook een enorme verbetering. Het biedt de burger meer transparantie en extra mogelijkheden tot zelfsturing. Tegelijkertijd zijn er kanttekeningen bij het concept te zetten. Het is natuurlijk mooi dat ik een bewijs van geboorte op termijn elektronisch kan opvragen en doorzenden. Maar meer dan een verbetering is het niet. Het is geen innovatie. Want waarom moeten mensen die gaan trouwen nog een bewijs van geboorte overleggen, dat ze vaak bij een andere gemeente moeten ophalen dan waar ze nu wonen? Ik ken een geval van een Nederlandse, die is geboren in Uruguay, die 20 jaar geleden een geboortebewijs heeft overhandigd om een Nederlands paspoort

5 5 te krijgen, en die nu opnieuw naar Uruguay moet afreizen. Reden: een geboortebewijs heeft volgens burgerzaken een beperkte geldigheidsduur. Ik vind dat vreemd: in haar paspoort staat immers dat ze Nederlandse is, geboren in Uruguay. Is dat niet voldoende bewijs? Navraag leert dat de internationale vereniging van bevolkingsboekhouders dit zo heeft geregeld, ongetwijfeld ergens in de tijd van Napoleon, en dat het daarom niet anders kan. In België zijn ze bezig deze wet te wijzigen, in Nederland laten we de onhandige regel bestaan en zetten we het in het PIP (op termijn). Het is maar een voorbeeld, er zijn er vele van te geven. Als je echt gaat innoveren, dan stel je jezelf drie vragen: 1 kan ik de dienst afschaffen? 2 Voor zover niet, wat kan ik er aan vereenvoudigen? 3 Na vereenvoudiging, wat kan ik eraan digitaliseren? Maar omdat PIP noch ICTU antwoord mag geven op de eerste twee vragen, gaan ze direct over tot digitaliseren. Een tweede kanttekening betreft het persoonlijke van de persoonlijke internet pagina. Er staan inderdaad persoonlijke gegevens in, maar iedereen heeft wel dezelfde persoonlijke internet pagina. Ik heb eens thuis in mijn werkkamer gekeken en mijzelf de vraag gesteld: hoe houd ik eigenlijk gegevens bij van de diverse partijen waarmee ik te maken heb? Ik kon nergens een multomap met daarop overheid vinden. Wel vond ik ingangen zoals auto en ziekte. Nu wil ik niet suggereren dat mijn administratie-inrichting richtinggevend moet zijn voor Nederland (dat zou een ramp zijn), maar het werpt wel de vraag op hoe ik mijn informatie van de overheid geordend wil zien. Ik zou veel liever in staat zijn mijn eigen portal te ontwerpen (of van allerlei gratis sites te plukken) en daar mijn administratieve zaken in ophangen. Nu krijg ik van de bank afschriften (elektronisch) voor de hypotheek, en moet ik op een aparte site de OZB-gegevens van datzelfde huis ophalen, terwijl ik daarna bij mijn verzekeraar moet gaan zoeken wat ook al weer de dekking was, in termen van opstallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Conclusie: fijn dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt om vanuit één overheid te denken, maar voor de burger is dat niet meer dan een eerste stap: een verbetering op weg naar een innovatie. Wat is de provinciale aanpak? Door Adrie Spruit, e-provincies Per oktober vorig jaar ondertekenden een aantal provinciesecretarissen het Spiegelmanifest. Dit manifest is een actieplan voor de periode en gericht op het verbeteren van de provinciale dienstverlening. De ondertekenaars van het manifest vormen het Spiegelberaad. Zij namen de verantwoordelijkheid op zich om voor de uitvoering van het manifest initiatieven te nemen of te ondersteunen en er ook op toe te zien dat het manifest daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In een van de actielijnen van het manifest is de aansluiting van de provincies op de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) opgenomen. Het programma e-provincies heeft dit vertaald naar een project in haar werkplan Ontwikkelfase PIP Eind 1e kwartaal 2007 zal het ICTU-programma PIP de proeffase van de voorziening PIP afsluiten. Vervolgens start het 'upgraden' van de proefversie naar een productieversie. In de loop van 2007 volgt dan een gefaseerde uitrol van PIP. Daarbij is er ruimte om ook een aantal provincies aan te sluiten. Bij het aansluiten op PIP gaat het om twee soorten deelnemers: burgers - en later dit jaar ook bedrijven - als gebruikers van de voorziening PIP; overheidsorganisaties waaronder provincies als dienstaanbieders. Voor burgers zal er sprake zijn van een geautomatiseerde aanmeldprocedure die vergelijkbaar is met de huidige procedure voor DigiD. Deelname van de provincies De stand van zaken per maart 2007 is dat er vijf provincies belangstelling hebben voor een aansluiting op PIP: Overijssel, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Begin maart is voor deze provincies een startbijeenkomst georganiseerd. De genoemde provincies zijn daar nader geïnformeerd over de mogelijkheden van PIP, de fasering van de uitrol en de voorwaarden en de procedure

6 6 mijn gegevens. In dit onderdeel vindt de burger de gegevens waarmee hij bij de overheid bekend staat. De gegevens kunnen worden ingezien en afhankelijk van de soort gegevens kunnen ook correcties worden ingediend; mijn zaken. Hier kan een burger de status opvragen van aanvragen die hij/zij bij overheidsorganisaties heeft ingediend; gepersonaliseerde nieuwsberichten. Het ontwikkelen en operationeel maken van deze mogelijkheden gebeurt vanuit het ICTU-programma PIP. voor de aansluiting. Ook is stilgestaan bij de doelgroepen die met PIP bereikt kunnen worden. Met name de voorwaarden voor aansluiting zijn een belangrijk onderwerp. Daarbij gaat het zeker niet alleen om technische voorwaarden. Provincies die mee willen doen moeten in functionele zin mogelijkheden in de aanbieding hebben, zoals het kunnen leveren van bijvoorbeeld elektronische statusinformatie over in behandeling zijnde aanvragen. De landelijke voorziening PIP is namelijk een doorgeefluik van de diensten die de aangesloten overheidsorganisaties beschikbaar hebben. De mogelijkheden PIP als voorziening geeft niet alleen diensten van deelnemende overheidsorganisaties door, maar bundelt ze ook tot een persoonlijke omgeving op internet. Burgers en bedrijven die meedoen krijgen op die manier een eigen omgeving waarin ze zaken kunnen doen met de overheid, en ook toegang hebben tot gepersonaliseerde informatie en berichten van de overheid. Voor burgers zal PIP worden aangeboden onder de verzamelnaam Mijn overheid en met de internetdomeinnaam mijnoverheid.nl. De belangrijkste onderdelen van Mijn overheid zullen zijn: de gebundelde diensten en producten van de overheid, op thema gerangschikt en tevens vindbaar met de overheidszoekmachine. PIP sluit hiervoor aan op de overheidsproducten zoals gebundeld in het project Samenwerkende Product Catalogi (SPC); mijn profiel. Hier kan de burger zijn voorkeuren opgeven voor onder andere nieuwsberichten en overheidsinformatie op websites; PIP voor bedrijven PIP voor bedrijven kent een eigen ontwikkeltraject. Voor bedrijven gaat functionaliteit beschikbaar komen die vergelijkbaar is met PIP voor burgers. Maar de vorm waarin dat gebeurt is een doorontwikkeling van het al bestaande Bedrijvenloket. De personalisatiefuncties van PIP gaan gebruikt worden om ook voor bedrijven een omgeving aan te bieden waar veel zaken van de overheid bij elkaar komen in een eigen omgeving per bedrijf. Deze ontwikkeling vindt plaats vanuit het ICTU-programma Bedrijvenloket. Meer hierover in het artikel Bedrijvenloket en PIP van Paul Zeef. Het vervolg op de startbijeenkomst Voor het vervolg zijn een paar varianten afgesproken. De variant met het meeste tempo bestaat eruit dat al op korte termijn een bijeenkomst in de eigen provincie wordt belegd om met het management afspraken te maken over een concreet aansluitproces. Andere varianten zijn: een partnership aangaan met de programma's PIP en/of Bedrijvenloket om de mogelijkheden nader te verkennen en tevens mee te denken in het nog lopende ontwikkeltraject, pas afspraken maken over aansluiten als eerst een inventarisatie is uitgevoerd van mogelijkheden, voorwaarden en impact. In principe maakt elke provincie hierin een eigen keuze. Op die manier zal de komende maanden voor elke deelnemende provincie een maatwerktraject ontstaan waarvan de aanpak en planning past bij de eigen wensen en mogelijkheden. Contactpersoon: Adrie Spruit, e-provincies

7 Bedrijvenloket en Door Paul Zeef, PIP Persoonlijke Internetpagina 7 De ondernemer zoekt duidelijkheid en gemak. Met niet teveel inspanning wil hij weten waar hij aan toe is, wat hij mag en kan, als het om zijn contacten met de overheid gaat. Veel ondernemers hebben te maken met meer of minder frequente contacten, rond vestigingen, evenementen, personeel, fiscale zaken, milieu en omgeving, etc. Om daarin via digitale weg een helpende hand toe te steken, is het Bedrijvenloket ontwikkeld. Daarin bundelt de overheid al heel veel diensten en informatie die voor uiteenlopende branches en bedrijven relevant is. En natuurlijk zal het Bedrijvenloket zich onder meer richten op verdere personalisering van diensten en informatie voor ondernemers. Het meer op maat aanbieden. Op termijn zal het voor ondernemers mogelijk zijn om hun relaties met overheidsinstellingen op maat toegesneden te kunnen volgen. In 2007 zet het programma Bedrijvenloket vol in op het ontwikkelen van deze mogelijkheden. Daarbij haakt het programma Bedrijvenloket direct aan bij de ontwikkeling van de Persoonlijke Internetpagina voor burgers. Het bedrijvenloket zal, voor de vormgeving, de te hanteren inrichtingsprincipes en deels ook de content aansluiten bij wat voor burgers inmiddels in een proefomgeving ontwikkeld is. Op dezelfde manier zal bij de afronding van de proef met de PIP ook nog afgekeken worden bij Bedrijvenloket, bijvoorbeeld rond het navigeren en presenteren van diensten. Het is de bedoeling dat vanuit beide programma s, als zij een bezoek brengen aan geïnteresseerde partner-overheden over de aansluiting, in eerste instantie over beide gemeenschappelijke voorzieningen gesproken wordt. De aanpak is nog in uitwerking. Als provincies een gecombineerde deal willen sluiten met de ICTU-programma s PIP en Bedrijvenloket over aard, tempo en wijze van aansluiting, zal daar dit jaar gelegenheid voor zijn. En wat doet nu de kleine zelfstandige, de eenpitter? Zal hij straks twee eigen webdomeinen hebben met heel andere inhoud en strekking? Eén als burger en één voor zijn rol als ondernemer? Is dat handig? We horen het de lezer denken. We zijn weer terug bij voor wie we het uiteindelijke allemaal doen. En er is nog geen eenduidig antwoord. Voorlopig is het beeld dat er no wrong doors behoren te zijn. Dat deze kleine ondernemer zelf moet kunnen kiezen. De opgave van de kant van de samenwerkende overheden is, dat uit dezelfde collecties van informatie met dezelfde zoek- en routeringshulpmiddelen, een zelfde en consistent antwoord kan worden getoond op levende vragen. Voor meer informatie over het Bedrijvenloket kunt u contact opnemen met Carl Bik van het Bedrijvenloket: In pilot-omgeving en vooronderzoeken werken de beide ICTUprogramma s al sinds de 2e helft 2006 steeds intensiever samen. De aansluitvoorwaarden en aansluitspecificaties voor PIP en Bedrijvenloket zullen voor het onderdeel personalisatie in het digitale loket dan ook grotendeels dezelfde zijn. Er zullen misschien wat aanvullingen nodig zijn die voor bedrijven (niet natuurlijke personen immers) specifiek gelden. Denk daarbij aan het identificatie nummer, de authentifcatie, rollen en voorkeursprofielen. Maar in de koppelvlakken zoals navigeren met gebruik van samenwerkende productencatalogi, inzage in bestanden, koppeling met e-formulieren, DigiD, of het tonen van statusinformatie rond aanvragen is uniformiteit het uitgangspunt.

8 8 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Mariëtte van Wieringen, provinciesecretaris Zuid-Holland Het lijkt mij ideaal! Een persoonlijke internetpagina van waaruit ik al mijn zaken met de overheid kan afhandelen. Niet alleen mijn belastingaangifte of het aanvragen van een nieuw paspoort, maar bijvoorbeeld ook het aanvragen van een subsidie of een ontheffing bij de provincie. Een goede dienstverlening is een van de speerpunten voor mijn organisatie de komende jaren. Mede daarom heb ik samen met collega s van enkele andere provincies onlangs het zogenaamde spiegelmanifest getekend. Met elkaar willen we de dienstverlening van de provincies op een hoger plan brengen. Een van de dingen die we toen hebben afgesproken, is dat we ons willen aansluiten bij de uitrol van de Persoonlijke Internet Pagina. Op 21 november is onze eigen nieuwe website in de lucht gegaan. Een belangrijke stap om een echte digitale provincie te worden. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het opzetten van onze nieuwe website was het gezamenlijk aanbieden van informatie, producten en diensten over een bepaald onderwerp. Hiermee vindt een bezoeker heel snel waar hij naar op zoek is en voorkom je een hoop onnodig geklik. Tevens hebben we nu een goede aansluiting met de interne processen door de koppeling van onze achterliggende systemen met de website. Wat we intern doen is nu veel beter zichtbaar voor de buitenwereld: een grote stap vooruit! Door deze digitalisering kunnen we belangrijke stappen zetten in het verder verbeteren van onze dienstverlening. Digitaal stond in het verleden nog wel eens voor onpersoonlijk, maar door de vergaande technische ontwikkeling kunnen we nu juist veel meer aansluiten op persoonlijke behoeften. Daarmee zetten we een volgende stap in de verbetering van de persoonlijke dienstverlening aan onze burgers. Ook op de website van de provincie is het op korte termijn mogelijk in te loggen met DigiD en naar je eigen persoonlijke pagina te gaan (mijnzh). Op deze pagina kan een bedrijf bijvoorbeeld de status van zijn aanvraag volgen of specifieke informatie lezen waarin hij is geïnteresseerd. Feitelijk een vorm van een Persoonlijke Internet Pagina, maar dan specifiek gericht op de informatie, producten en diensten van de provincie Zuid- Holland. Dit is een uitgave van e-provincies Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze uitgave kunt u contact opnemen met John Kuipéri of Conny Pronk. Postbus AA Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag (070) Redactie Ontwerp Druk e-provincies Schuttelaar & Partners OBT/TDS printmaildata Oplage 6500

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg WERKBEZOEK eid stelsel Nederland eid Berlijn 24 en 25 mei 2012 Strategische verkenning en voorstel voor vervolg 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Burgers over de digidrempel heen?

Burgers over de digidrempel heen? TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgers over de digidrempel heen? Hoe kunnen burgers verleid worden tot meer digitale interactie

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie