De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!"

Transcriptie

1 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari 2006 ontwikkelt het programma 'Persoonlijke Internetpagina' het persoonlijk webdomein voor burger en ondernemers. Dit kan als overzichtelijke en makkelijke ingang dienen om 'zaken te doen' met tal van overheidsinstellingen. Pip wil enerzijds de vermindering van de administratieve lasten door hergebruik van gegevens mogelijk maken. Anderzijds gaat het om de verbetering van de dienstverlening door maatwerk te leveren in dienstverlening aan personen en bedrijven. De PIP maakt het mogelijk het dienstenpakket van de gezamenlijke overheden in samenhang aan te bieden en zaken doen met de overheid makkelijk te maken. Welke ingang je ook kiest, via welke organisatie je ook op internet zoekt, je komt steeds bij de voor jou relevante informatie terecht. Samenhang, gemak en beschikbaarheid dat zijn de kernbegrippen. Met andere woorden, de PIP is het digitale platform voor zaken doen met de overheid. Lees verder op pagina 2 In dit nummer: 3 Interview met Paul Zeef van het Programma Persoonlijke Internet Pagina 4 PIP: Verbetering of innovatie? 5 Wat wordt de provinciale aanpak? 7 Bedrijvenloket en Persoonlijke Internetpagina 8 De Persoonlijke Internetpagina: ook voor provincies!

2 2 Met de PIP wordt duidelijk hoe prettig het is om het overzicht van alle persoonlijke diensten met de overheid bij elkaar te hebben. In één oogopslag is duidelijk welke overheidsinstelling welke gegevens gebruikt. Daarnaast kun je als burger in een profiel gegevens stoppen die hergebruikt mogen worden. Zo kan een van de grote irritaties bij burgers, steeds weer dezelfde informatie aanleveren, worden aangepakt. De PIP hanteert een pragmatische aanpak, waarbij met een beperkt aantal diensten wordt gestart die stapsgewijs worden aangevuld. Ook geldt een aantal uitgangspunten, namelijk: de wensen van ondernemers en burgers staan centraal. De PIP sluit aan bij bestaande projecten zodat de energie van een initiatief behouden blijft en maakt deze in samenhang zichtbaar in de PIP. De samenwerking met de uitvoeringsorganisaties, zoals de belastingdienst met de vooringevulde aangifte, de samenwerkende uitvoeringsorganisaties met het thema bijverdienen, het UWV en het CWI, een aantal gemeenten en de Rijksoverheid is dan ook intensief. Die verregaande vorm van samenwerking komt ook tot uitdrukking in de bestuurlijke aansturing waarbij de uitvoeringsorganisaties en gemeenten een centrale rol innemen. De PIP is een instrument, een middel om diensten van anderen beschikbaar te maken. Het is een soort geavanceerd doorgeefluik waar ook eigen gegevens in staan en waarmee transacties met de overheid kunnen worden gedaan. De PIP is daarbij afhankelijk van de deelname en samenwerking met overheidsorganisaties. De individuele overheidsorganisaties zullen hun informatiehuishouding op orde moeten hebben om hergebruik van gegevens te realiseren. Dat is nog een flinke klus. Ook is het ontwikkelen van een PIP lastig. De centrale overheid helpt daarbij met de gezamenlijke ontwikkelde PIP voorziening waar overheidsorganisaties op aan kunnen sluiten. De PIP is een van de e-overheid basisvoorzieningen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld en waarvan door alle overheidsorganisaties, zoals ook provincies, gebruik kan worden gemaakt. Een ander voorbeeld van een basisvoorziening van het Rijk is de DigiD waarmee veilig toegang tot de overheid en ook tot de PIP verkregen kan worden. Ook provincies kunnen een bijdrage leveren om de PIP tot een succes te maken en de burgers en ondernemers van een samenhangend geheel van diensten en producten te voorzien. We nodigen u graag uit aan te sluiten bij de PIP zodat de burgers en ondernemers in uw provincie dit jaar ook gebruik kunnen maken van de eerste versie van de PIP. Meer informatie over de Persoonlijke Internet Pagina vindt u op Epro & Logo Comic Design

3 3 Interview met Paul Zeef van het Programma Persoonlijke Internet Pagina Waar staat de PIP (fasering) op dit moment? De PIP zit nog in een proeffase en deze sluiten we af aan het slot van het eerste kwartaal Vervolgens staat een upgrade van de proefversie naar een eerste live versie op de rol. Deze live versie gaat van start met de eerste eenvoudige PIP-functies. Het maakt het personaliseren van elektronische diensten over grenzen van de overheidsdiensten heen mogelijk. Zo creëren we een digitaal venster waarin alle relevante persoonlijke informatie en diensten voor burgers een plaats krijgen. We verwachten hier aan het eind van tweede kwartaal een begin mee te maken. In de nabije toekomst zal het Bedrijvenloket overigens op soortgelijke wijze ook elektronische diensten personaliseren voor ondernemers of bedrijven. Wat is de toegevoegde waarde van aansluiting op de PIP voor de provincies? Basisdiensten, kan je daar iets meer over zeggen? We verwachten in de eerste gebruikersversie burgers via personalisatie te kunnen laten navigeren naar de diensten van de verschillende overheidsorganisaties. We willen nauw aansluiten op de Samenwerkende Producten Catalogi. Zo willen wij ook de diensten van provincies rangschikken langs thema s en subthema s, dan wel via de ingang van life events. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de profielen en persoonlijke voorkeuren die burgers ingeven op de PIP. Door aan te sluiten op de PIP, dus op één generieke manier over de grenzen van overheidsorganisaties heen informatie en diensten aan te bieden, kunnen provincies meeliften op contacten van andere instellingen. Juist een orgaan dat minder contact heeft met burgers, kan waar dat van belang is makkelijker contact maken. De relevantie van een bepaalde dienst kan door het invullen van profielen en persoonlijke voorkeuren van de burger eerder op het netvlies van de PIP-gebruiker vallen. Dus sneller dan wanneer men klakkeloos gaat zoeken via een anonieme zoekdienst binnen andere media. Daarnaast onderscheiden we ook inzage diensten : burgers willen bijvoorbeeld graag weten hoe men staat geregistreerd bij de eigen gemeente. Daarbij kan je denken aan het ontsluiten van de GBA, maar ook in de toekomst aan RDW-gegevens rond het kenteken of de polisadministratie voor geregistreerde dienstverbanden. Of je kunt denken aan het digitaal klantdossier SUWI. In dat opzicht kan de PIP een verhoogde zichtbaarheid voor provincies opleveren. Natuurlijk zijn er best een paar provinciale contactmomenten voor een burger te bedenken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken in het kader van jeugdzorg of milieutaken, of aan een bedrijfssubsidie, maar dan ga je al meer naar de bedrijvenkant. Een andere functie waar sommige overheden mee stoeien is hoe je statusinformatie bij lopende zaken zichtbaar maakt. Dit is handig om het tempo van afhandeling zichtbaar te maken bijvoorbeeld bij een aanvraag bouwvergunning. Het ontlast de telefonische beantwoording en dat komt de productiviteit van het eigenlijke werk weer ten goede. Burgers willen graag weten in welke fase van afhandeling zij zitten. Met dat laatste kom je direct op het volgende: als je je voorbereidt op aansluiten op de PIP dan ben je je tegelijkertijd ook aan het voorbereiden op het personaliseren van E-diensten voor het Bedrijvenloket dus voor ondernemers. Omdat we samen met Bedrijvenloket van dezelfde standaarden en koppelvlakken gebruik zullen maken en dus voor ondernemers op eenzelfde wijze maatwerk willen gaan bieden. Lees verder op pagina 4

4 4 Is het aansluitproces voor de provincies anders dan voor gemeenten? We hebben nu net een proeffase achter de rug waarin we met een aantal overheden al eens geoefend hebben hoe je kunt aansluiten op PIP functionaliteiten. Daaraan ontlenen we een beeld van het aansluitproces, om zeg maar het koppelen van organisatie-eigen informatie naar een persoonlijke domein mogelijk te maken. In het abstracte proces ziet het er in principe hetzelfde uit voor een provincie als voor een grote gemeente of uitvoeringsorganisatie. aantal provincies willen in 2007 een aansluiting op de PIP realiseren. Wij hopen hierover voor de zomer concrete afspraken te kunnen maken. Er zijn al gesprekken gaande om de eerste koppelingen van personalisatie en diensten voor burgers in de PIP werkend te krijgen. e-provincies zal voor PIP een faciliterende rol spelen op het terrein van de selectie, communicatie en misschien nog een stukje begeleiding naar de provincies toe. PIP zal zelf ook contactmomenten initiëren als dat nuttig is. Heeft dit nog consequenties voor de PIP organisatie, hoe is daar in voorzien? Belangrijk is dat je in het proces van aansluiting naar een stukje maatwerk toegaat. Je laat eerst zien wat het concept PIP kan. Samen stel je vast welke functionaliteiten interessant zijn. De provincie zal zelf een selectie maken die leidt tot het beschikbaar stellen van provinciale diensten en van relevante informatie die samenhangt met de eigen politieke agenda. Daarnaast zijn er randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden: is de backoffice rijp? Is er een midoffice waarop de aansluiting kan plaatsvinden? Zijn er andere zaken waarmee men zich wil profileren? Op zo n manier vindt er een haalbaarheids- en impact analyse plaats. Om te kijken hoe je precies de koppeling werkend maakt. Om daarmee de besluitvorming rond te krijgen en vervolgens via testen tot operationele aansluiting te komen. Is er al een soort toezegging/samenwerkingsovereenkomst getekend? We hebben nu via het programma e-provincies goede signalen gekregen over de wil van provincies om aan te sluiten. Een We verwachten in 2007 met een beperkt aantal overheidsorganisaties aan te sluiten op de PIP, dat zijn er zo n Voor het merendeel zijn dat grote gemeenten en grote landelijke overheidsorganisaties. In de slipstream daarvan hebben we ook capaciteit vrij gemaakt om met een aantal provincies meer de diepte in te gaan. Een klein team zal zich op de aansluitingen en de contacten met de deelnemende overheden gaan richten. De Persoonlijke Internetpagina [PIP] is een veilige en betrouwbare omgeving op internet waarin een burger of ondernemer zaken kan doen met de overheid. Met de PIP gaat dit op overzichtelijke en gemakkelijke wijze, 24 uur per dag, 7 dagen per week, vanaf elke plek met een internettoegang. Kijk ook naar de PIP demofilm op: PIP: Verbetering of innovatie? Door Arre Zuurmond, adviesbureau Zenc De PIP wordt dezer dagen onderworpen aan een praktijkproef door 300 burgers. Het idee van de PIP is natuurlijk prachtig. Burgers kunnen hun gegevens inzien, zonder apart naar allerhande overheidssites te gaan en ze kunnen (in ieder geval op termijn) vanuit hun portal ook gegevens en elektronische bewijsstukken versturen naar andere overheidsdiensten. De PIP is dan ook een enorme verbetering. Het biedt de burger meer transparantie en extra mogelijkheden tot zelfsturing. Tegelijkertijd zijn er kanttekeningen bij het concept te zetten. Het is natuurlijk mooi dat ik een bewijs van geboorte op termijn elektronisch kan opvragen en doorzenden. Maar meer dan een verbetering is het niet. Het is geen innovatie. Want waarom moeten mensen die gaan trouwen nog een bewijs van geboorte overleggen, dat ze vaak bij een andere gemeente moeten ophalen dan waar ze nu wonen? Ik ken een geval van een Nederlandse, die is geboren in Uruguay, die 20 jaar geleden een geboortebewijs heeft overhandigd om een Nederlands paspoort

5 5 te krijgen, en die nu opnieuw naar Uruguay moet afreizen. Reden: een geboortebewijs heeft volgens burgerzaken een beperkte geldigheidsduur. Ik vind dat vreemd: in haar paspoort staat immers dat ze Nederlandse is, geboren in Uruguay. Is dat niet voldoende bewijs? Navraag leert dat de internationale vereniging van bevolkingsboekhouders dit zo heeft geregeld, ongetwijfeld ergens in de tijd van Napoleon, en dat het daarom niet anders kan. In België zijn ze bezig deze wet te wijzigen, in Nederland laten we de onhandige regel bestaan en zetten we het in het PIP (op termijn). Het is maar een voorbeeld, er zijn er vele van te geven. Als je echt gaat innoveren, dan stel je jezelf drie vragen: 1 kan ik de dienst afschaffen? 2 Voor zover niet, wat kan ik er aan vereenvoudigen? 3 Na vereenvoudiging, wat kan ik eraan digitaliseren? Maar omdat PIP noch ICTU antwoord mag geven op de eerste twee vragen, gaan ze direct over tot digitaliseren. Een tweede kanttekening betreft het persoonlijke van de persoonlijke internet pagina. Er staan inderdaad persoonlijke gegevens in, maar iedereen heeft wel dezelfde persoonlijke internet pagina. Ik heb eens thuis in mijn werkkamer gekeken en mijzelf de vraag gesteld: hoe houd ik eigenlijk gegevens bij van de diverse partijen waarmee ik te maken heb? Ik kon nergens een multomap met daarop overheid vinden. Wel vond ik ingangen zoals auto en ziekte. Nu wil ik niet suggereren dat mijn administratie-inrichting richtinggevend moet zijn voor Nederland (dat zou een ramp zijn), maar het werpt wel de vraag op hoe ik mijn informatie van de overheid geordend wil zien. Ik zou veel liever in staat zijn mijn eigen portal te ontwerpen (of van allerlei gratis sites te plukken) en daar mijn administratieve zaken in ophangen. Nu krijg ik van de bank afschriften (elektronisch) voor de hypotheek, en moet ik op een aparte site de OZB-gegevens van datzelfde huis ophalen, terwijl ik daarna bij mijn verzekeraar moet gaan zoeken wat ook al weer de dekking was, in termen van opstallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Conclusie: fijn dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt om vanuit één overheid te denken, maar voor de burger is dat niet meer dan een eerste stap: een verbetering op weg naar een innovatie. Wat is de provinciale aanpak? Door Adrie Spruit, e-provincies Per oktober vorig jaar ondertekenden een aantal provinciesecretarissen het Spiegelmanifest. Dit manifest is een actieplan voor de periode en gericht op het verbeteren van de provinciale dienstverlening. De ondertekenaars van het manifest vormen het Spiegelberaad. Zij namen de verantwoordelijkheid op zich om voor de uitvoering van het manifest initiatieven te nemen of te ondersteunen en er ook op toe te zien dat het manifest daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In een van de actielijnen van het manifest is de aansluiting van de provincies op de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) opgenomen. Het programma e-provincies heeft dit vertaald naar een project in haar werkplan Ontwikkelfase PIP Eind 1e kwartaal 2007 zal het ICTU-programma PIP de proeffase van de voorziening PIP afsluiten. Vervolgens start het 'upgraden' van de proefversie naar een productieversie. In de loop van 2007 volgt dan een gefaseerde uitrol van PIP. Daarbij is er ruimte om ook een aantal provincies aan te sluiten. Bij het aansluiten op PIP gaat het om twee soorten deelnemers: burgers - en later dit jaar ook bedrijven - als gebruikers van de voorziening PIP; overheidsorganisaties waaronder provincies als dienstaanbieders. Voor burgers zal er sprake zijn van een geautomatiseerde aanmeldprocedure die vergelijkbaar is met de huidige procedure voor DigiD. Deelname van de provincies De stand van zaken per maart 2007 is dat er vijf provincies belangstelling hebben voor een aansluiting op PIP: Overijssel, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Begin maart is voor deze provincies een startbijeenkomst georganiseerd. De genoemde provincies zijn daar nader geïnformeerd over de mogelijkheden van PIP, de fasering van de uitrol en de voorwaarden en de procedure

6 6 mijn gegevens. In dit onderdeel vindt de burger de gegevens waarmee hij bij de overheid bekend staat. De gegevens kunnen worden ingezien en afhankelijk van de soort gegevens kunnen ook correcties worden ingediend; mijn zaken. Hier kan een burger de status opvragen van aanvragen die hij/zij bij overheidsorganisaties heeft ingediend; gepersonaliseerde nieuwsberichten. Het ontwikkelen en operationeel maken van deze mogelijkheden gebeurt vanuit het ICTU-programma PIP. voor de aansluiting. Ook is stilgestaan bij de doelgroepen die met PIP bereikt kunnen worden. Met name de voorwaarden voor aansluiting zijn een belangrijk onderwerp. Daarbij gaat het zeker niet alleen om technische voorwaarden. Provincies die mee willen doen moeten in functionele zin mogelijkheden in de aanbieding hebben, zoals het kunnen leveren van bijvoorbeeld elektronische statusinformatie over in behandeling zijnde aanvragen. De landelijke voorziening PIP is namelijk een doorgeefluik van de diensten die de aangesloten overheidsorganisaties beschikbaar hebben. De mogelijkheden PIP als voorziening geeft niet alleen diensten van deelnemende overheidsorganisaties door, maar bundelt ze ook tot een persoonlijke omgeving op internet. Burgers en bedrijven die meedoen krijgen op die manier een eigen omgeving waarin ze zaken kunnen doen met de overheid, en ook toegang hebben tot gepersonaliseerde informatie en berichten van de overheid. Voor burgers zal PIP worden aangeboden onder de verzamelnaam Mijn overheid en met de internetdomeinnaam mijnoverheid.nl. De belangrijkste onderdelen van Mijn overheid zullen zijn: de gebundelde diensten en producten van de overheid, op thema gerangschikt en tevens vindbaar met de overheidszoekmachine. PIP sluit hiervoor aan op de overheidsproducten zoals gebundeld in het project Samenwerkende Product Catalogi (SPC); mijn profiel. Hier kan de burger zijn voorkeuren opgeven voor onder andere nieuwsberichten en overheidsinformatie op websites; PIP voor bedrijven PIP voor bedrijven kent een eigen ontwikkeltraject. Voor bedrijven gaat functionaliteit beschikbaar komen die vergelijkbaar is met PIP voor burgers. Maar de vorm waarin dat gebeurt is een doorontwikkeling van het al bestaande Bedrijvenloket. De personalisatiefuncties van PIP gaan gebruikt worden om ook voor bedrijven een omgeving aan te bieden waar veel zaken van de overheid bij elkaar komen in een eigen omgeving per bedrijf. Deze ontwikkeling vindt plaats vanuit het ICTU-programma Bedrijvenloket. Meer hierover in het artikel Bedrijvenloket en PIP van Paul Zeef. Het vervolg op de startbijeenkomst Voor het vervolg zijn een paar varianten afgesproken. De variant met het meeste tempo bestaat eruit dat al op korte termijn een bijeenkomst in de eigen provincie wordt belegd om met het management afspraken te maken over een concreet aansluitproces. Andere varianten zijn: een partnership aangaan met de programma's PIP en/of Bedrijvenloket om de mogelijkheden nader te verkennen en tevens mee te denken in het nog lopende ontwikkeltraject, pas afspraken maken over aansluiten als eerst een inventarisatie is uitgevoerd van mogelijkheden, voorwaarden en impact. In principe maakt elke provincie hierin een eigen keuze. Op die manier zal de komende maanden voor elke deelnemende provincie een maatwerktraject ontstaan waarvan de aanpak en planning past bij de eigen wensen en mogelijkheden. Contactpersoon: Adrie Spruit, e-provincies

7 Bedrijvenloket en Door Paul Zeef, PIP Persoonlijke Internetpagina 7 De ondernemer zoekt duidelijkheid en gemak. Met niet teveel inspanning wil hij weten waar hij aan toe is, wat hij mag en kan, als het om zijn contacten met de overheid gaat. Veel ondernemers hebben te maken met meer of minder frequente contacten, rond vestigingen, evenementen, personeel, fiscale zaken, milieu en omgeving, etc. Om daarin via digitale weg een helpende hand toe te steken, is het Bedrijvenloket ontwikkeld. Daarin bundelt de overheid al heel veel diensten en informatie die voor uiteenlopende branches en bedrijven relevant is. En natuurlijk zal het Bedrijvenloket zich onder meer richten op verdere personalisering van diensten en informatie voor ondernemers. Het meer op maat aanbieden. Op termijn zal het voor ondernemers mogelijk zijn om hun relaties met overheidsinstellingen op maat toegesneden te kunnen volgen. In 2007 zet het programma Bedrijvenloket vol in op het ontwikkelen van deze mogelijkheden. Daarbij haakt het programma Bedrijvenloket direct aan bij de ontwikkeling van de Persoonlijke Internetpagina voor burgers. Het bedrijvenloket zal, voor de vormgeving, de te hanteren inrichtingsprincipes en deels ook de content aansluiten bij wat voor burgers inmiddels in een proefomgeving ontwikkeld is. Op dezelfde manier zal bij de afronding van de proef met de PIP ook nog afgekeken worden bij Bedrijvenloket, bijvoorbeeld rond het navigeren en presenteren van diensten. Het is de bedoeling dat vanuit beide programma s, als zij een bezoek brengen aan geïnteresseerde partner-overheden over de aansluiting, in eerste instantie over beide gemeenschappelijke voorzieningen gesproken wordt. De aanpak is nog in uitwerking. Als provincies een gecombineerde deal willen sluiten met de ICTU-programma s PIP en Bedrijvenloket over aard, tempo en wijze van aansluiting, zal daar dit jaar gelegenheid voor zijn. En wat doet nu de kleine zelfstandige, de eenpitter? Zal hij straks twee eigen webdomeinen hebben met heel andere inhoud en strekking? Eén als burger en één voor zijn rol als ondernemer? Is dat handig? We horen het de lezer denken. We zijn weer terug bij voor wie we het uiteindelijke allemaal doen. En er is nog geen eenduidig antwoord. Voorlopig is het beeld dat er no wrong doors behoren te zijn. Dat deze kleine ondernemer zelf moet kunnen kiezen. De opgave van de kant van de samenwerkende overheden is, dat uit dezelfde collecties van informatie met dezelfde zoek- en routeringshulpmiddelen, een zelfde en consistent antwoord kan worden getoond op levende vragen. Voor meer informatie over het Bedrijvenloket kunt u contact opnemen met Carl Bik van het Bedrijvenloket: In pilot-omgeving en vooronderzoeken werken de beide ICTUprogramma s al sinds de 2e helft 2006 steeds intensiever samen. De aansluitvoorwaarden en aansluitspecificaties voor PIP en Bedrijvenloket zullen voor het onderdeel personalisatie in het digitale loket dan ook grotendeels dezelfde zijn. Er zullen misschien wat aanvullingen nodig zijn die voor bedrijven (niet natuurlijke personen immers) specifiek gelden. Denk daarbij aan het identificatie nummer, de authentifcatie, rollen en voorkeursprofielen. Maar in de koppelvlakken zoals navigeren met gebruik van samenwerkende productencatalogi, inzage in bestanden, koppeling met e-formulieren, DigiD, of het tonen van statusinformatie rond aanvragen is uniformiteit het uitgangspunt.

8 8 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Mariëtte van Wieringen, provinciesecretaris Zuid-Holland Het lijkt mij ideaal! Een persoonlijke internetpagina van waaruit ik al mijn zaken met de overheid kan afhandelen. Niet alleen mijn belastingaangifte of het aanvragen van een nieuw paspoort, maar bijvoorbeeld ook het aanvragen van een subsidie of een ontheffing bij de provincie. Een goede dienstverlening is een van de speerpunten voor mijn organisatie de komende jaren. Mede daarom heb ik samen met collega s van enkele andere provincies onlangs het zogenaamde spiegelmanifest getekend. Met elkaar willen we de dienstverlening van de provincies op een hoger plan brengen. Een van de dingen die we toen hebben afgesproken, is dat we ons willen aansluiten bij de uitrol van de Persoonlijke Internet Pagina. Op 21 november is onze eigen nieuwe website in de lucht gegaan. Een belangrijke stap om een echte digitale provincie te worden. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het opzetten van onze nieuwe website was het gezamenlijk aanbieden van informatie, producten en diensten over een bepaald onderwerp. Hiermee vindt een bezoeker heel snel waar hij naar op zoek is en voorkom je een hoop onnodig geklik. Tevens hebben we nu een goede aansluiting met de interne processen door de koppeling van onze achterliggende systemen met de website. Wat we intern doen is nu veel beter zichtbaar voor de buitenwereld: een grote stap vooruit! Door deze digitalisering kunnen we belangrijke stappen zetten in het verder verbeteren van onze dienstverlening. Digitaal stond in het verleden nog wel eens voor onpersoonlijk, maar door de vergaande technische ontwikkeling kunnen we nu juist veel meer aansluiten op persoonlijke behoeften. Daarmee zetten we een volgende stap in de verbetering van de persoonlijke dienstverlening aan onze burgers. Ook op de website van de provincie is het op korte termijn mogelijk in te loggen met DigiD en naar je eigen persoonlijke pagina te gaan (mijnzh). Op deze pagina kan een bedrijf bijvoorbeeld de status van zijn aanvraag volgen of specifieke informatie lezen waarin hij is geïnteresseerd. Feitelijk een vorm van een Persoonlijke Internet Pagina, maar dan specifiek gericht op de informatie, producten en diensten van de provincie Zuid- Holland. Dit is een uitgave van e-provincies Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze uitgave kunt u contact opnemen met John Kuipéri of Conny Pronk. Postbus AA Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag (070) Redactie Ontwerp Druk e-provincies Schuttelaar & Partners OBT/TDS printmaildata Oplage 6500

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De Persoonlijke Internetpagina: op weg naar relatiebeheer voor de digitale burger

De Persoonlijke Internetpagina: op weg naar relatiebeheer voor de digitale burger http://pip.overheid.nl De Persoonlijke Internetpagina: op weg naar relatiebeheer voor de digitale burger Break Out Session GBO jaarvergadering 19 april 2007 Paul Zeef programmamanager PIP / ICTU Martijn

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Agenda Doelstelling MijnDenHaag Diverse gespreksonderwerpen komen aan bod Inrichting gegevenslaag Samenhang met MijnOverheid Focus

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Gezamenlijke notitie over de Persoonlijke Internet Pagina

BIJLAGE 3. Gezamenlijke notitie over de Persoonlijke Internet Pagina BIJLAGE 3. Gezamenlijke notitie over de Persoonlijke Internet Pagina (Manifestgroep, VNG, Ministerie van EZ, SZW, FIN, BZK) DE PERSOONLIJKE INTERNET PAGINA 1 1. Wat is de bedoeling Het doel van een Persoonlijke

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

E-inclusie en een digitale leeromgeving

E-inclusie en een digitale leeromgeving E-inclusie en een digitale leeromgeving 1 Onderdelen Context Uitgangspunten voor 1 oplossing Aanpak Het prototype Eerste reacties Suggesties en reacties 2 Context De Ontwikkeling Digitalisering van dienstverlening

Nadere informatie

Kloosterhoeveberaad Status projecten

Kloosterhoeveberaad Status projecten Kloosterhoeveberaad Status projecten 31 maart 2016 1 Dienstverlening aan ZZP ers: Behoeftepeiling van doelgroep en positie van gemeenten tov van andere belangenbehartigers. Digitale aangifte van overlijden:

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga

Digitale Steden Agenda. Jacques Walinga Digitale Steden Agenda Jacques Walinga november 2, 2014 1 Agenda Doel van vandaag Achtergrond van Ondernemersplein.nl Wie zijn de partners Wat is het www.ondernemerplein.nl Waarom is er nu het Ondernemersplein

Nadere informatie

De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling

De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling De digitale dienstverlening aan bedrijven in ontwikkeling Indra Henneman, ICTU Antwoord voor bedrijven 27 oktober 2010 Agenda Inleiding Antwoord voor bedrijven Berichtenbox Antwoord voor bedrijven EU SPOCS

Nadere informatie

Campagne. handleiding. Nederland digitaliseert Ondernemers gebruiken eherkenning

Campagne. handleiding. Nederland digitaliseert Ondernemers gebruiken eherkenning Campagne handleiding Nederland digitaliseert Ondernemers gebruiken eherkenning Inleiding U heeft eherkenning geïmplementeerd en wil dit online authenticatiemiddel promoten onder de ondernemers. Daarvoor

Nadere informatie

Burgerlink. Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening. 17 maart 2008. Themabijeenkomst NMKG, "Burgerlink, schakel tussen Burger en Overheid"

Burgerlink. Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening. 17 maart 2008. Themabijeenkomst NMKG, Burgerlink, schakel tussen Burger en Overheid Burgerlink Kwaliteitsimpuls publieke dienstverlening NMKG-themabijeenkomst, Den Haag 2 1 Kwaliteitsimpuls nodig? Publieke dienstverlening moet en kan beter Iedere organisatie is verantwoordelijk voor haar

Nadere informatie

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Clientenraden UWV Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Versie: 19 juli 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

HET STOPT NOOIT, HET IS UW TOEKOMST... DIENSTVERLENING

HET STOPT NOOIT, HET IS UW TOEKOMST... DIENSTVERLENING HET STOPT NOOIT, HET IS UW TOEKOMST... DIENSTVERLENING WELKE KLANTCONTACTEN HEBBEN WE NU EIGENLIJK? HERKENT U DIT OOK? Op zondag besluit u naar de plaatselijke Chinees te rijden omdat u geen zin heeft

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming Werkboek Publieke Dienstverlening Werken aan de totstandkoming December 2011 WERKEN AAN MET EEN DOEL VOOR OGEN ASPIRATIE EN INSPIRATIE SAMENWERKEN AAN ÉÉN GEZICHT NAAR BUITEN GEWAARDEERDE PUBLIEKE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

E(én) Loket voor de Burger. Roy Tomeij Divosa CP/ICT Xander van der Linde Burgerlink Nico Ouwehand MijnOverheid.nl Hayo Schreijer LEAF

E(én) Loket voor de Burger. Roy Tomeij Divosa CP/ICT Xander van der Linde Burgerlink Nico Ouwehand MijnOverheid.nl Hayo Schreijer LEAF E(én) Loket voor de Burger Roy Tomeij Divosa CP/ICT Xander van der Linde Burgerlink Nico Ouwehand MijnOverheid.nl Hayo Schreijer LEAF Agenda Electronische dienstverlening via één loket Ambitie: Burger

Nadere informatie

1. WAAR MOET IK OP LETTEN?

1. WAAR MOET IK OP LETTEN? 1. WAAR MOET IK OP LETTEN? In de begindagen van het web was een standaard website met alleen je contact gegevens voldoende. Maar klanten willen meer. Ze hebben de keus tussen vele aanbieders (waarvan ze

Nadere informatie

SmartInstant Overheid

SmartInstant Overheid SmartInstant Overheid De bezoeker van een gemeentelijke site wil informatie snel, eenvoudig, op maat en in samenhang vinden. Vanuit de one-stop-shop gedachte moeten gemeenten niet alleen eigen informatie,

Nadere informatie

Uw bezoekers verbeteren uw website in 30 sec. Gebruiker Centraal

Uw bezoekers verbeteren uw website in 30 sec. Gebruiker Centraal Uw bezoekers verbeteren uw website in 30 sec. Gebruiker Centraal Voorstellen Pieter Pinxten Msc Dienstenmarketing Klantonderzoeker & serviceverbeteraar 10 jaar ervaring met (digitale) dienstverlening verbeteren

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites...

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites... De vijf belangrijkste ondernemersvragen over websites... ...en de antwoorden van VVBS. VVBS Webservices behoort tot de nieuwste generatie webbouwers. Ingewikkeld doen over websites staat niet in ons woordenboek.

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

gwcrossmedia update Nieuwsbrief voor klanten en relaties December 2010 Team GW Crossmedia wenst u fijne feestdagen Altijd antwoord voor bibliotheken

gwcrossmedia update Nieuwsbrief voor klanten en relaties December 2010 Team GW Crossmedia wenst u fijne feestdagen Altijd antwoord voor bibliotheken update gwcrossmedia Nieuwsbrief voor klanten en relaties December 2010 Team GW Crossmedia wenst u fijne feestdagen 2010 was een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Met GW Crossmedia hebben we de laatste

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 25 augustus 2017 Onderwerp Consultatie wijzigingsvoorstel Wet BRP Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

De elektronische leeromgeving in 2014

De elektronische leeromgeving in 2014 De elektronische leeromgeving in 2014 1 Wat is de ELO De elektronische leeromgeving is gericht op het ondersteunen, uitlokken en stimuleren van het leren en de leerprocessen van studenten en docenten door

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

HUISARTS, KEN UW KLANT!

HUISARTS, KEN UW KLANT! HUISARTS, KEN UW KLANT! Laat u inspireren door wensen en behoeften van patiënten op het gebied van uw online dienstverlening Bij veel huisartsen kun je steeds meer online regelen of gegevens inzien, vaak

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur Conceptdocument Informatie Architectuur Elyse Teerink 500604947 Herkanser Y. Westplat HVA 15/11/2012 1 Inhoudsopgave Inleiding De doelgroep De opdracht In gesprek met kitesurfers Account en inloggen Automatisch

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard BV Den Haag, 2013 Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Mozard Antwoord... 5 Mozard Zoeken... 6 Mozard Nieuwscategorieën... 6 Mozard webformulieren...

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// Nota Informatie Vlaanderen Radicaaldigitaal@vlaanderen.be /// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EEN

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Adviseur Marketingcommunicatie. digitale dienstverlening. Enschede voorop in. Michal Kleinhans

Adviseur Marketingcommunicatie. digitale dienstverlening. Enschede voorop in. Michal Kleinhans Enschede voorop in digitale dienstverlening Michal Kleinhans Adviseur Marketingcommunicatie Presentatie NMKG/VNG themadag: Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening: nu en in de toekomst Door mw.

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Innovatie in uitvoering

Innovatie in uitvoering Innovatie in uitvoering betere dienstverlening meer efficiency effectiever beleid Wij erkennen de noodzaak om onze dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. We zien een goede mogelijkheid

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie