Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten inclusief de Bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de Mobiele toestelverzekering van VvAA mobiel (de 'Algemene voorwaarden'). In deze Algemene voorwaarden leest u algemene regels en uitleg die alleen gelden voor aanvragen en overeenkomsten voor de Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten. De Optionele Diensten van VvAA mobiel zijn: de levering van randapparatuur ter ondersteuning van Mobiele Telecommunicatiediensten door VvAA; de VvAA Vervang- en herstelservice; Mobiele toestelverzekering. U kunt de Mobiele Telecommunicatie-, Optionele diensten en Mobiele toestelverzekering als volgt met elkaar combineren: Abonnement type Mobiele Telecommunicatie diensten Optionele Diensten Basis Levering van randapparatuur Vervang- en herstelservice Verzekering Abonnement met mobiele telefoon Ja Ja Ja Optie Sim only Ja Nee Nee Nee Data only Ja, alleen datacommunicatie (geen spraak diensten) Optie Ja, indien tablet door VvAA geleverd Optie Sim only per seconde Ja Nee Nee Nee Voor de leesbaarheid gebruiken wij consequent de hij-vorm. Overal waar hij of zijn staat, kunt u dus ook zij of haar lezen. Soms staat in de verzekeringsvoorwaarden dat mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan. Als u vooraf bij ons aangeeft dit liever elektronisch te doen (per ), kunt u voor schriftelijk ook digitaal lezen. Meer informatie over de producten en diensten van VvAA mobiel, de geldende tarieven en overige voorwaarden vindt u op Via deze website houdt VvAA mobiel haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en van eventuele aanpassingen in de Algemene voorwaarden _02 Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Inhoudsopgave Artikel pagina Artikel pagina 1. ALGEMENE BEPALINGEN Begrippen Algemeen Overeenkomst gesloten langs elektronische weg Herroepingsrecht Simkaarten Nummertoekenning en -behoud Wijziging in een Dienst of Mobiel Netwerk Gebruik Beveiligingscodes Eigenschappen, Kwaliteitsniveau, Onderhoud en Storingen Aansprakelijkheid VvAA mobiel Aansprakelijkheid Contractant Tarieven en vergoedingen Opschorting van de dienstverlening Bescherming persoonlijke levenssfeer Klachten en geschillen Wijzigingen van voorwaarden en tarieven Overige bepalingen VERZEKERINGSVOORWAARDEN MOBIELE TOESTELVERZEKERING (MOB-1305) Aanvullende begrippen Wie is verzekerd? Waarvoor bent u verzekerd? Waar is uw Mobiele Telefoon verzekerd? Wanneer bent u verzekerd? Wat is de duur en het einde van de verzekering? Wat vergoeden wij? VvAA Vervang- en herstelservice Wat vergoeden wij niet? (Uitsluitingen) Wat moet u doen bij schade? Welke wijzigingen moet u aan ons melden? Premiebetaling en -indexering INFORMATIE OVER VEILIGHEID 19 Bijlage 1 Algemene voorwaarden schadeverzekeringen (AVS ) MOBIELE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN Totstandkoming van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Diefstal en vermissing Betaling Niet tijdige betaling Zekerheidstelling Duur van de overeenkomst LEVERING VAN RANDAPPARATUUR Garantie Levering VvAA Vervang- en herstelservice Algemeen Reparatie Verplichtingen Contractant en Eindgebruiker Aansprakelijkheid en overmacht Klachten, geschillen en toepasselijk recht 15 2

3 1. Algemene bepalingen ARTIKEL 1.1 BEGRIPPEN Hieronder leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze Algemene voorwaarden. In deze voorwaarden geven we deze begrippen met een hoofdletter aan Aanbiedingsvorm Een aanbod voor een Aansluiting en/of Dienst met de gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden die daarbij horen Aanschafwaarde Dit is de reguliere consumentenverkoopwaarde van een Mobiele Telefoon op het moment van aanschaf, inclusief bijbehorende accessoires. Kortingen die bij het afsluiten van een Abonnement worden verstrekt of andere speciale aanbiedingen vallen niet onder de aanschafwaarde Aansluiting De mogelijkheid om gebruik te maken van één of meer Mobiele Telecommunicatiediensten met een Mobiel Randapparaat dat daarvoor geschikt is. Hierbij horen ook de afgenomen Optionele Diensten en eventuele Contentdiensten van Derden Abonnement Een Aansluiting, waarvoor de Contractant een nota ontvangt voor de verschuldigde vergoedingen Abonnement met Mobiele Telefoon Een Aansluiting van VvAA mobiel waarbij VvAA mobiel een Mobiele Telefoon levert in combinatie met een Abonnement Algemene voorwaarden Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Tele commu nica tied iensten, Optionele Diensten en Mobiele toestelverzekering van VvAA mobiel Contentdienst Een dienst waardoor de Eindgebruiker informatie, tekst-, geluidsen/of beeldbestanden, applicaties, software en dergelijke kan ontvangen, inzien, gebruiken, delen of verspreiden. Dit gebeurt met behulp van een Mobiele Telecommunicatiedienst of een aanvullende dienst zoals sms of mms of met behulp van combinaties van de voorgaande diensten, zoals sms- of mmsdiensten, mobiele internetdiensten of 0800/0900-diensten. De Contentdienst die VvAA mobiel aanbiedt wordt door een derde partij geleverd Contractant Degene die met VvAA mobiel een overeenkomst voor een Aansluiting heeft gesloten. Hebt u een verzekering afgesloten dan bedoelen wij hiermee de verzekeringsnemer Datadienst De Mobiele Telecommunicatiedienst van VvAA mobiel. Deze dienst maakt de afwikkeling van dataverkeer mogelijk vanaf en naar netwerkaansluitpunten op het Mobiele Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele Netwerk direct of indirect is verbonden. VvAA mobiel biedt haar Datadiensten aan binnen de technische standaarden van het Mobiele Netwerk dat VvAA mobiel daarvoor gebruikt Data-only Een Aansluiting van VvAA mobiel, waarbij u alleen gebruik kunt maken van de mobiele data en SMS-berichten. U kunt hiermee dus geen gesprekken voeren. VvAA mobiel levert deze Dienst zonder Mobiele Randapparaat Dienst Een Mobiele Telecommunicatiedienst en/of Optionele Diensten Eindgebruiker De natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van een Aansluiting Mobiel Netwerk Een samenstel van technische voorzieningen voor Mobiele Telecommunicatie waarvan VvAA mobiel gebruik maakt voor de levering van Diensten Mobiele Telefoon De Mobiele Telefoon die bij VvAA mobiel is geregistreerd. Deze telefoon is uitgerust met een batterij en een Simkaart Mobiel Randapparaat Een mobiele zend- en/of ontvanginrichting, die als randap paraat geschikt is om via een Aansluiting met een Mobiel Netwerk verbonden te worden Mobiele Telecommunicatiedienst De Mobiele Telefoondienst, Datadienst en/of een andere dienst, die VvAA mobiel aanbiedt. Hieronder verstaat VvAA mobiel onder meer de routering van gesprekken, de verbindingsopbouw en eventuele opslag of bewerking van gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld diensten als: a. nummerweergave, voic of sms; b. een Contentdienst (premium sms of servicenummers) Optionele Dienst Dienstverlening, welke niet standaard door VvAA mobiel wordt geleverd maar afhankelijk is van het type abonnement of de keuze van de Contractant Simkaart Een chip die nodig is om een Aansluiting te gebruiken Simlock Een technische beveiliging in een Mobiel Randapparaat. Bij een Simlock kan een Mobiel Randapparaat alleen met een specifieke Simkaart de Aanbiedingsvorm of Mobiel Netwerk gebruiken Sim-only Een Aansluiting van VvAA mobiel, waarbij VvAA mobiel geen Mobiele Telefoon levert Sim-only per seconde Een Aansluiting van VvAA mobiel met een tariefplan waarbij alle gesprekken per seconde worden afgerekend. VvAA mobiel levert bij Sim-only per seconde geen Mobiele Telefoon of ander type Mobiel Randapparaat Verkeerskosten De vergoedingen die de Contractant verschuldigd is voor het gebruik van een Dienst die het telecommunicatieverkeer voor de Contractant tot stand heeft gebracht of anderszins gerealiseerd heeft VvAA mobiel De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvAA 3

4 mobiel B.V. VvAA mobiel is een dochtervennootschap van VvAA Groep B.V. VvAA mobiel B.V. is gevestigd op de Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht en is bereikbaar onder telefoonnummer VvAA Vervang- en herstelservice Deze dienst bestaat uit een Vervangend Pakket en/of een nieuwe Simkaart. VvAA mobiel stelt dit pakket en/of Simkaart ter beschikking aan de Contractant bij een defect aan of verlies of diefstal van het Mobiele Toestel en/of de Simkaart Vervangend Pakket Een pakket dat bestaat uit een mobiel toestel met bijbehorende accessoires en leveringsvoorwaarden van VvAA mobiel. U hebt hierover (tijdelijk) de beschikking op basis van de VvAA Vervangen herstelservice Werkdagen Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feest- en gedenkdagen. ARTIKEL 1.2. ALGEMEEN Deze Algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van Diensten van VvAA mobiel en voor overeenkomsten tussen VvAA mobiel en de Contractant voor de levering van die Diensten VvAA mobiel en Contractant kunnen, met inachtneming van deze Algemene voorwaarden, Diensten toevoegen aan een Aansluiting of de Aansluiting of Diensten wijzigen of beëindigen. Voor de toegevoegde Dienst gelden deze Algemene voorwaarden. Deze dienst wordt overeengekomen: a. op de manier zoals genoemd in artikel 1.3. en/of 2.1. van de Algemene voorwaarden; b. of op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door VvAA mobiel aangegeven De eerste twee hoofdstukken van deze Algemene voorwaarden gelden voor elke Aansluiting. De overige hoofdstukken - drie tot en met vijf - gelden alleen wanneer de Dienst waarop dat hoofdstuk betrekking heeft, is overeengekomen tussen Contractant en VvAA mobiel Deze Algemene voorwaarden gelden niet voor overeenkomsten die de Contractant (of Eindgebruiker) met behulp van een Aansluiting met derden aangaat. Denk bijvoorbeeld aan Contentdiensten van derden. De Algemene voorwaarden gelden wel voor het gebruik van de Aansluiting om deze diensten van derden te bereiken Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen aanvullende voorwaarden gelden. VvAA mobiel maakt deze voorwaarden bekend in haar communicatie uitingen en bij het aangaan van de Aanbiedingsvorm bekend Eventuele gedragscodes die VvAA mobiel in het kader van de Aansluiting onderschrijft, geeft VvAA mobiel aan op Voor zover relevant zijn deze gedragscodes van toepassing op de overeenkomst voor een Dienst Is de Contractant niet de Eindgebruiker? Dan staat de Contractant ervoor in dat de Eindgebruiker de verplichtingen die de Contractant is overeengekomen, nakomt. ARTIKEL 1.3. OVEREENKOMST GESLOTEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG Wanneer een overeenkomst met VvAA mobiel langs elektronische weg of op telefonische wijze wordt aangeboden of tot stand komt, dan gelden ook de volgende bepalingen: a. Met het aangaan van de overeenkomst langs elektronische weg of telefonische weg stemt de Contractant in dat de overeenkomst in elektronische vorm - PDF formaat - per aan hem wordt verzonden. b. Op leest u algemene gegevens over VvAA mobiel als aanbieder van Diensten. Onder deze algemene gegevens verstaan wij ook relevante registers waar VvAA mobiel is ingeschreven, relevante vergunningen die aan VvAA mobiel zijn verleend en btw- en identificatienummers. c. Op leest u algemene gegevens over VvAA mobiel als aanbieder van Diensten. Onder deze algemene gegevens verstaan wij ook relevante registers waar VvAA mobiel is ingeschreven, relevante vergunningen die aan VvAA mobiel zijn verleend en btw- en identificatienummers. d. Wanneer gegevens door of voor de Contractant langs elektronische weg worden ingevoerd om een overeenkomst tot stand te brengen, dan staat de Contractant in voor de juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. VvAA mobiel heeft het recht om de juistheid van de gegevens die de Contractant opgeeft te verifiëren maar is niet verplicht dit te doen. e. De Contractant mag een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen ontbinden volgens het gestelde in artikel 1.4. Met een overeenkomst op afstand bedoelen wij een overeenkomst zoals omschreven in artikel 7:46a, onder a, van het Burgerlijk Wetboek. ARTIKEL 1.4. HERROEPINGSRECHT De termijn waarbinnen de Contractant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, bedraagt 14 kalenderdagen. De ingangsdatum van deze termijn verschilt per abonnementsvorm: a. Sim-only, Data-only en Sim-only per seconde: de ingangsdatum van de termijn is de datum waarop de Overeenkomst tussen Contractant en VvAA mobiel tot stand is gekomen. b. Abonnement met Mobiele Telefoon: de ingangsdatum is de datum waarop de Contractant de Mobiele Telefoon in ontvangst heeft genomen a. De Contractant kan binnen de termijn zoals gesteld in paragraaf op twee manieren gebruikmaken van het herroepingsrecht: 1. De Contractant stuurt VvAA mobiel de modelinstructie voor herroeping. Deze vindt de Contractant op vvaamobiel.nl/contact/veelgestelde-vragen. 2. De Contractant stuurt VvAA mobiel een duidelijke verklaring. b. VvAA mobiel zal na ontvangst van de instructie voor herroeping binnen 2 werkdagen een bevestiging sturen aan de Contractant. In geval van herroeping van de Overeenkomst worden ook de Optionele Diensten, waaronder de Verzekering, beëindigd. In 4

5 geval van een Abonnement met mobiele telefoon ontvangt de Contractant tevens een instructie voor het terugsturen van de Mobiele Telefoon aan VvAA mobiel. De Contractant moet de Mobiele Telefoon uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugstuurinstructie terugsturen aan VvAA mobiel. c. Is de herroeping van de Overeenkomst van kracht? Dan moet de Contractant de Simkaart, in lijn met artikel , onbruikbaar maken. d. Maakt de Contractant gebruik van het herroepingsrecht voor een Abonnement met toestel? Dan moet de Contractant de kosten voor het terugsturen van de Mobiele Telefoon zelf betalen Maakt de Contractant gebruik van het herroepingsrecht? Dan kan VvAA mobiel de Contractant onderstaande kosten in rekening brengen in de volgende gevallen: a. Activeert de Contract en/of de Eindgebruiker de Aansluiting? Dan moet de Contractant de aansluitkosten - zoals vermeld op - betalen. b. De maandelijkse bundelkosten, die vermeld staan op de Overeenkomst, worden naar rato van het aantal dagen dat het Abonnement geactiveerd was in rekening gebracht bij de Contractant. c. Maakt de Contractant gebruikskosten die niet binnen de afgenomen bundel(s) vallen? Dan moet hij deze kosten betalen. Deze kosten zijn gespecifieerd in de prijslijst, welke is gekoppeld aan de , waarin de Overeenkomst aan de Contractant is verzonden. d. Heeft de Contractant een Abonnement met toestel en stuurt hij het bijbehorende toestel niet terug naar VvAA mobiel? Dan brengt VvAA mobiel de adviesprijs van het toestel in rekening minus de eventuele bijbetaling die de Contractant in het bestelproces betaalde. e. Heeft de Contractant een Abonnement met toestel en heeft hij de bijbehorende Mobiele Telefoon in gebruik genomen? Dan kan VvAA mobiel de waardevermindering van de Mobiele Telefoon in rekening brengen bij de Contractant. Ingebruikname van de Mobiele Telefoon betekent dat aan één of meer van onderstaande voorwaarden voldaan wordt: Er is met de Mobiele Telefoon meer dan 10 minuten gebeld en/of er zijn meer dan 10 Sms-berichten verstuurd; Er is meer dan 10 MB aan dataverkeer ontvangen en/of verstuurd met de Mobiele Telefoon; De Mobiele Telefoon is voorzien van persoonlijke instellingen; De Mobiele Telefoon is beschadigd en/of defect door toedoen of onzorgvuldig beheer/gebruik door Contractant en/ of gebruiker. Verrekening van kosten Heeft de Contractant een of meer van deze kosten gemaakt? Dan ontvangt hij een eindfactuur met een specificatie van deze kosten. VvAA mobiel verrekent in de eindfactuur ook eventuele vooruitbetaling en/of bijbetalingen voor een Mobiele Telefoon. Termijn voor eventuele terugbetaling Heeft VvAA mobiel de instructie voor herroeping ontvangen en bevestigd? Dan maakt zij eventuele terugbetalingen binnen 14 dagen na ontvangst hiervan over op de bankrekening die bekend is bij VvAA mobiel. Heeft de Contract een Abonnement met Toestel en heeft VvAA mobiel de Mobiele Telefoon niet ontvangen of kan de Contractant niet aantonen dat de Mobiele Telefoon is verzonden naar VvAA mobiel? Dan is deze betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst niet van toepassing. ARTIKEL 1.5. SIMKAARTEN VvAA mobiel stelt aan de Contractant van een Aansluiting een Simkaart ter beschikking. De Simkaart blijft eigendom van VvAA mobiel De Contractant moet een Simkaart zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging. Het is de verantwoordelijkheid van de Contractant om beveiligingscodes die bij de Simkaart horen, zo goed mogelijk geheim te houden. Deze codes mogen niet op of in de directe nabijheid van de Simkaart worden bewaard VvAA mobiel heeft het recht om een Simkaart, die aan de Contractant ter beschikking is gesteld, om te ruilen wanneer technische eigenschappen van de Simkaart wijzigen of wanneer de Simkaart technisch verouderd is. VvAA mobiel heeft ook het recht om de technische eigenschappen of instellingen van de Simkaart (op afstand) te wijzigen Wanneer de overeenkomst voor een Aansluiting beëindigd is, moet een Simkaart direct onbruikbaar worden gemaakt door de Contractant Indien VvAA mobiel een ernstig vermoeden heeft dat de Simkaart verkregen is of gebruikt wordt in strijd met wat in de overeenkomst en in deze Algemene voorwaarden is bepaald en bedoeld, of anderszins onrechtmatig is jegens VvAA mobiel, dan heeft VvAA mobiel het recht om een Simkaart terug te vorderen van de Contractant of Eindgebruiker Wanneer VvAA mobiel bij een Aansluiting een Mobiel Randapparaat met een Simlock aan Contractant levert, dan kan deze Simlock worden verwijderd onder de voorwaarden zoals door VvAA mobiel bekendgemaakt. Contractant mag de Simlock niet verwijderen of laten verwijderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van VvAA mobiel. ARTIKEL 1.6. NUMMERTOEKENNING EN -BEHOUD Om een Aansluiting te gebruiken moet de Contractant beschikken over één of meer nummers die VvAA mobiel aan de Contractant toekent, tenzij dit niet nodig is. VvAA mobiel biedt Contractanten, die het nummer dat zij bij een oude aanbieder in gebruik hebben en overstappen naar een Mobiele Telecommunicatiedienst van VvAA mobiel, de mogelijkheid tot nummerbehoud. Nummerbehoud is alleen mogelijk wanneer die andere aanbieder aan nummerbehoud meewerkt en wanneer het nummer gebruikt mag worden voor de betreffende Aansluiting. VvAA mobiel kan hiervoor een vergoeding aan de Contractant in rekening brengen VvAA mobiel biedt bij een Mobiele Telecommunicatiedienst nummerbehoud aan. Wanneer de Contractant zijn overeenkomst met VvAA mobiel voor een Aansluiting eindigt, dan kan hij op basis van dit nummerbehoud verzoeken om het nummer dat bij die Aansluiting gebruikt wordt, mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder van Mobiele Telecommunicatiediensten. 5

6 Wil een Contractant bij een opzegging, zoals bedoeld in artikel 1.16., 2.7. of 3.5., gebruikmaken van nummerbehoud? Dan moet Contractant dit bij de opzegging expliciet en voorzien van alle relevante informatie aan VvAA mobiel kenbaar maken VvAA mobiel heeft het recht om een nummer te wijzigen wanneer er wijzigingen zijn in: a. een nationaal nummerplan; b. de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit; c. of andere gevallen die nummerwijziging noodzakelijk maken VvAA mobiel voert een nummerwijziging op grond van artikel pas door vanaf drie maanden nadat de wijziging bekend gemaakt is. Dit geldt niet wanneer een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. ARTIKEL 1.7. WIJZIGING IN EEN DIENST OF MOBIEL NETWERK VvAA mobiel is gerechtigd de technische eigenschappen van een Mobiele Telecommunicatiedienst of van een Mobiel Netwerk te wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen Door de beëindiging, wijziging of intrekking van een vergunning die nodig is om een Mobiel Netwerk aan te leggen en te exploiteren, is VvAA mobiel gerechtigd de dienstverlening geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te wijzigen. VvAA mobiel informeert de Contractant van de Dienst die wordt beëindigd of gewijzigd hierover uiterlijk drie maanden van tevoren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is Indien VvAA mobiel de dienstverlening op grond van artikel beëindigt, dan eindigen bestaande overeenkomsten voor de betreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. In dat geval biedt VvAA mobiel de Contractant, waar mogelijk, een vervangende Dienst In aanvulling op hetgeen bepaald is in artikel , heeft VvAA mobiel het recht om (een Aanbiedingsvorm van) een Mobiele Telecommunicatiedienst te beëindigen of te wijzigen wanneer operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. VvAA mobiel zal de wijziging of beëindiging van een Mobiele Telecommunicatiedienst ten minste drie maanden van tevoren aankondigen Wanneer operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven, dan heeft VvAA mobiel ook het recht om (een Aanbiedingsvorm van) een Aanvullende Dienst te beëindigen of te wijzigen. VvAA mobiel moet dat dan ten minste één maand van tevoren aankondigen aan Contractant. ARTIKEL 1.8. GEBRUIK De Contractant staat in voor al het gebruik dat van zijn Aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde Verkeerskosten en andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Aansluiting zijn met inachtneming van artikel voor zijn rekening Een Aansluiting mag alleen worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Randapparaat dat voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, zijn voor rekening en risico van de Contractant. Mogelijke financiële gevolgen vallen hier ook onder. Mobiele Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten. Dat kan gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten. VvAA mobiel kan bepalen dat specifieke Mobiele Randapparaten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met specifieke Aanbiedingsvormen Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/ of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: a. die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de bedragen die de Contractant of een derde aan VvAA mobiel verschuldigd is, beperken; b. die storingen in, of overlast of onvoorzien gebruik van Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren veroorzaken; c. waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd of waardoor op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer; d. die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; hieronder worden ook nationale nummerplannen begrepen Indien het telecommunicatieverkeer hinder van het gebruik van een Dienst of aangesloten Mobiele Randapparaten ondervindt, dan moet de Contractant gevolg geven aan de voorschriften die VvAA mobiel geeft en kan de Contractant gehouden zijn om de financiële gevolgen die daaraan verbonden zijn te aanvaarden. Wanneer VvAA mobiel dit noodzakelijk vindt, kan zij onder de voornoemde omstandigheden de Aansluiting, die wel of geen betrekking heeft op een specifieke Dienst, direct definitief of tijdelijk en geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen De Contractant staat er voor in dat hij over de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten beschikt die nodig zijn om een Contentdienst te gebruiken De Contractant verricht geen handelingen, waarvan hij weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze strafbaar-, dan wel onrechtmatig zijn tegenover VvAA mobiel of derden. Ook zal de Contractant niet nalaten handelingen te verrichten, indien hij weet of behoorde te weten dat deze omissie strafbaar- dan wel onrechtmatig is jegens VvAA mobiel of derden. In het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de Aansluiting, hijzelf of een Eindgebruiker: a. (computer)virussen verspreidt of toegangsprivileges misbruikt; b. beveiligingen doorbreekt of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Mobiele Netwerk zijn gekoppeld, doet stagneren of enige poging daartoe onderneemt; c. gegevens van een derde zonder diens toestemming verandert of onbruikbaar maakt, en ook geen gegevens toevoegt aan gegevens van een derde zonder toestemming van deze derde; d. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of 6

7 vergelijkbare inhoud verzendt of doet verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar maakt; e. zich (misleidend) uitgeeft voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming; f. contentdiensten in of vanuit andere landen gebruikt, die in strijd zijn met de wet- en regelgeving die in die landen gelden; of g. in strijd handelt met een door VvAA mobiel op haar website afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Contentdienst of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden. De Contractant leeft eventuele aanvullingen op deze voorschriften na en raadpleegt de voorschriften op de hierboven genoemde website regelmatig Gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, geldt, in aanvulling op wat elders in deze Algemene voorwaarden is bepaald, in het bijzonder voor Contentdiensten het volgende: a. VvAA mobiel staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een Contentdienst. b. VvAA mobiel staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de Contractant. Of de Contractant dit al dan niet doet in of met behulp van het geheugen van zijn Mobiele Randapparaat, is hierop niet van invloed. Dit geldt in het bijzonder voor het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van gegevens die de Contractant heeft opgeslagen. ARTIKEL 1.9. BEVEILIGINGSCODES VvAA mobiel kan voor het gebruik van, de toegang tot, of de betaling van vergoedingen voor Diensten en/of Contentdiensten van derden, beveiligingscodes gebruiken De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, bewaren en beveiligen van de beveiligingscodes. De Contractant vrijwaart VvAA mobiel voor de gevolgen van elk gebruik van de beveiligingscodes door hemzelf of door derden De Contractant moet VvAA mobiel onmiddellijk informeren wanneer hij kennis heeft gekregen van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode of daar een ernstig vermoeden van heeft. Ook kan de Contractant VvAA mobiel verzoeken om een beveiligingscode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifieke Aanbiedingsvorm is aangegeven Wanneer VvAA mobiel ervan kennis heeft dat een beveiligingscode onbevoegd gebruikt wordt, dan heeft zij het recht deze beveiligingscode tijdelijk of blijvend onbruikbaar te maken. ARTIKEL EIGENSCHAPPEN, KWALITEITSNIVEAU, ONDERHOUD EN STORINGEN Bij Mobiele Telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats op elk moment gelijk zijn. De ver- schillen houden verband met onder meer de gebruikte Mobiele Randapparaten, de radiobedekking van het gebruikte Mobiele Netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de locatie of de aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden Bij Mobiele Telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Contractant aanvaardt dat de getransporteerde gegevens kunnen worden opgevangen door anderen dan voor wie ze bestemd zijn. VvAA mobiel past binnen de technische standaarden van de gebruikte Mobiele Netwerken technieken toe, die het raadplegen van verzonden gegevens door derden bemoeilijken De Contractant kan zijn Aansluiting, eventueel voor bepaalde Diensten, gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin VvAA mobiel dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de tarieven en voorwaarden die daarbij horen, kunnen verschillen per Aanbiedingsvorm. De Contractant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die de aanbieder aanbiedt. VvAA mobiel heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de internationale roaming dienstverlening die wordt aanboden. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op de dienstverlening in de landen waar deze beschikbaar is, op de betreffende aanbieders in de verschillende landen en op de diensten die deze aanbieders in de verschillende landen aanbiedt VvAA mobiel heeft het recht om beperkingen te stellen aan: a. het gebruik van Diensten die voortvloeien uit technologie die voor die Diensten gebruikt worden; in het bijzonder Contentdiensten; b. de aard van de Dienst; c. of de Mobiele Randapparaten die de Contractant gebruikt. In dit kader heeft VvAA mobiel in elk geval het recht om: - dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld voor het gebruik van een Contentdienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; - beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangst mogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Contractant; - berichten, die voor de Contractant bestemd zijn, niet te transporteren om tegen te gaan dat grote hoeveelheden berichten, waarvan aannemelijk is dat zij niet door Contractant zijn aangevraagd, gelijktijdig verzonden worden VvAA mobiel spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene voorwaarden De Mobiele Netwerken en Diensten worden onderhouden voor VvAA mobiel. Voor onderhoud kan (een deel van) een Mobiel Netwerk tijdelijk buiten gebruik gesteld worden. Deze periode wordt tot het minimum beperkt. Wanneer deze buitengebruikstelling voor de Contractant merkbare consequenties met zich 7

8 meebrengt, maakt VvAA mobiel dit tijdig bekend waar dit nodig en redelijkerwijs mogelijk is Nadat storingen bij VvAA mobiel bekend zijn geworden, onderzoekt zij deze en heft zij deze op. VvAA mobiel doet dit zo spoedig mogelijk De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van VvAA mobiel. Deze kosten kunnen aan de Contractant in rekening worden gebracht wanneer uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele Randapparaat dat wordt gebruikt, of wanneer blijkt dat de storing het gevolg is van een handelen door de Contractant of Eindgebruiker in strijd met wat is overeengekomen. ARTIKEL AANSPRAKELIJKHEID VVAA MOBIEL VvAA mobiel is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, niet aansprakelijk met uitzondering van wat dit artikel in de volgende leden bepaalt VvAA mobiel is uitsluitend aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een aan VvAA mobiel toerekenbare tekortkoming in de volgende gevallen en tot maximaal de daarbij aangegeven bedragen: a. Wanneer het schade betreft als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel, tot maximaal ,- per gebeurtenis. b. Wanneer het schade betreft als gevolg van een handelen in strijd met de artikelen 273d en 273e van het Wetboek van Strafrecht, tot maximaal ,- per gebeurtenis. c. Wanneer het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken van de Contractant die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van een overeenkomst, tot maximaal ,- per gebeurtenis. d. Wanneer het schade betreft als gevolg van het door VvAA mobiel buiten gebruik stellen van een aansluiting zonder dat daarvoor een gegronde reden bestond, tot maximaal 500,- per aansluiting, met een maximum van ,- per gebeurtenis. e. Wanneer het schade betreft als gevolg van het door VvAA mobiel ten onrechte niet of onjuist vermelden van gegevens van de contractant in telefoongidsen of nummerinformatiediensten, tot maximaal 500,- per vermelding, met een maximum van ,- per gebeurtenis. f. Wanneer het schade betreft als gevolg van andere ad mi ni stratieve fouten van VvAA mobiel dan bedoeld onder artikel d en e, tot maximaal 500,- per Aansluiting, met een maximum van ,- per gebeurtenis Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee de Mobiele Netwerken van VvAA mobiel direct of indirect zijn verbonden en van andere aanbieders van Contentdiensten zijn niet aan VvAA mobiel toe te rekenen Indien er door een gebeurtenis of een serie gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak als bedoeld in artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de maxima die per gebeurtenis gesteld zijn te boven gaan, dan worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan Indien VvAA mobiel de schade met opzet of door roekeloos handelen veroorzaakt, dan kan VvAA mobiel zich niet beroepen op de beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel en artikel Schade moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar nadat deze is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan VvAA mobiel worden gemeld. Wanneer VvAA mobiel niet binnen deze termijn in kennis gesteld is van een schade, dan wordt deze schade niet vergoed door VvAA mobiel. Ten aanzien van Contractant geldt dit niet wanneer de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden. ARTIKEL AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT De Contractant is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk, met uitzondering van wat in de volgende leden van dit artikel of elders in deze Algemene voorwaarden is bepaald De Contractant is aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen is De Contractant vrijwaart VvAA mobiel tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die aan Contractant is toe te rekenen en deze derden op enige manier op VvAA mobiel zouden kunnen verhalen. Dit geldt voor zover deze aanspraak het gevolg is van het gebruik dat door de Contractant of een Eindgebruiker van de Diensten is gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor de inhoud van informatie, en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop, die de Contractant of een Eindgebruiker met behulp van een Dienst, verzonden of opgevraagd heeft. ARTIKEL TARIEVEN EN VERGOEDINGEN De Contractant is aan VvAA mobiel vergoedingen verschuldigd voor Diensten, die hij van VvAA mobiel afgenomen heeft, volgens de tarieven die daarvoor zijn vastgesteld. De bedragen worden verhoogd met btw en eventuele andere heffingen die de overheid oplegt aan VvAA mobiel De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen, Verkeerskosten en bedragen die zijn verschuldigd voor Optionele Diensten. VvAA mobiel maakt de tarieven onder meer via bekend VvAA mobiel kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Contentdiensten of andere diensten van der- 8

9 den, op last van deze derden bij de Contractant innen. Wanneer de Contractant deze vergoedingen aan VvAA mobiel betaald heeft, staat VvAA mobiel er voor in dat de Contractant daarmee geen financiële verplichtingen meer heeft met betrekking tot de vergoeding aan eerdergenoemde derden Voor zover bedragen voor Diensten die maandelijks aan VvAA mobiel verschuldigd zijn, niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in een Aanbiedingsvorm expliciet wordt afgeweken De gegevens van VvAA mobiel zijn beslissend voor het bepalen van de verschuldigde bedragen, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. VvAA mobiel moet bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij van haar verlangd mag worden. ARTIKEL OPSCHORTING VAN DE DIENSTVERLENING Met inachtneming van dat wat elders in deze Algemene voorwaarden en bij wet is bepaald, heeft VvAA mobiel het recht om de levering van een Aansluiting of (de toegang tot) een specifieke Dienst of Contentdienst van derden geheel of gedeeltelijk op te schorten, wanneer de Contractant een verplichting tegenover VvAA mobiel niet nakomt en deze niet nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in artikel en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan VvAA mobiel mag zonder ingebrekestelling of mededeling tot gehele of gedeeltelijke opschorting overgaan: a. wanneer de Contractant in strijd handelt met artikel tot en met , of wanneer de Contractant de belangen van VvAA mobiel op een andere manier dusdanig schaadt dat van VvAA mobiel niet verlangd kan worden dat de Aansluiting, al dan niet voor specifieke Diensten, in stand wordt gehouden; b. wanneer Contractant bij herhaling hinderlijke oproepen pleegt of hinderlijke berichten verstuurt aan derden. VvAA mobiel gaat echter pas tot gehele of gedeeltelijke opschorting over, nadat zij Contractant, naar aanleiding van een onderzoek hiernaar, verzocht heeft het plegen van deze oproepen of het versturen van deze berichten te staken en Contractant daaraan geen gehoor heeft gegeven; c. wanneer VvAA mobiel een opdracht hiertoe krijgt op last van een bevoegde instantie De opschorting wordt weer opgeheven wanneer de Contractant zijn verplichtingen is nagekomen binnen een door VvAA mobiel gestelde redelijke termijn. Voor het opnieuw activeren van de ingebruikstelling van de Aansluiting kan een bedrag in rekening gebracht worden door VvAA mobiel. ARTIKEL BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van met VvAA mobiel, verwerkt VvAA mobiel gegevens. Hieronder vallen persoons-, verkeers- en locatiegegevens van een Contractant (of Eindgebruiker). Inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, neemt VvAA mobiel hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht De manier waarop VvAA mobiel de gegevens van de Contractant (of Eindgebruiker) verwerkt en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleeft zijn vastgelegd in het Privacystatement van VvAA mobiel. Dit Privacystatement is gepubliceerd op www. vvaamobiel.nl. Het Privacystatement wordt aangepast wanneer dit als gevolg van nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk is. In de volgende leden van dit artikel staan enige bijzondere bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant (of Eindgebruiker) Verwerking voor commerciële doeleinden VvAA mobiel kan de gegevens, zoals bedoeld in artikel , verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden. Hieronder vallen onder andere marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden. Bij deze verwerking neemt VvAA mobiel de doeleinden die voor de betreffende verwerking gelden, en mogelijkheden tot verzet, in acht. Dit is nader aangeduid in het Privacystatement Verwerking in het kader van wettelijke verplichtingen VvAA mobiel leeft wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, na. Ook verleent zij haar medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen Verwerking bij wanbetaling Wanneer VvAA mobiel voor de incasso van vorderingen op Contractant gebruik maakt van derden, zoals incassobureaus, of dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, dan heeft zij het recht om de gegevens van de Contractant, die bij haar bekend zijn, aan deze derden te verstrekken VvAA mobiel heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een Aansluiting buiten gebruik is gesteld op grond van wat in artikel bepaald is of wanneer een overeenkomst is beëindigd op grond van artikel 2.5. wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen. VvAA mobiel en deze andere aanbieders kunnen dit bestand gebruiken bij de acceptatie van aanvragen voor Mobiele Telecommunicatiediensten. De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en hoe hij dan is opgenomen. Wanneer de Contractant bezwaar heeft tegen de manier waarop hij is opgenomen, kan hij daartegen bezwaar maken 2. 1 Over aftappen kan VvAA mobiel geen informatie verstrekken. Voor vragen daaromtrent dient men zich te wenden tot het kabinet van de Rechter-Commissaris. 2 Verzoeken om informatie of bezwaren dienen te worden gericht aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer, 9

10 Op het moment dat een aanvraag voor een nieuw Abonnement wordt ingediend of verlenging van een Abonnement wordt gevraagd, kan VvAA mobiel (als onderdeel van de in artikel 2.1. bedoelde risicobeoordeling) de gegevens van de aanvrager zoals opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, raadplegen. Wanneer VvAA mobiel een aanvraag voor een nieuw Abonnement of een verlenging van een Abonnement accepteert, dan wordt vervolgens de overeenkomst bij BKR gemeld. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem om kredieten betaalrisico s voor de aangesloten instellingen en overkreditering van betrokkenen te voorkomen en te beperken en om bij te dragen aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden voor de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. Dit is mogelijk in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst, heeft VvAA mobiel verder de verplichting op zich genomen om een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 85 dagen, te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw Abonnement Verwerking voor telefoongidsen en abonnee-informatiediensten Wanneer de Contractant aan VvAA mobiel heeft aangegeven dat hij hiervan gebruik wil maken, dan kan VvAA mobiel persoonsgegevens ter beschikking stellen aan aanbieders van papieren en elektronische telefoongidsen en abonnee-informatiediensten voor het uitgeven van dergelijke gidsen en abonnee-informatiediensten. VvAA mobiel staat niet in voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de gegevens die door een Contractant zijn verstrekt of door een dergelijke aanbieder zijn gepubliceerd. ARTIKEL KLACHTEN EN GESCHILLEN Onverminderd het recht van Contractant om zich met een geschil tot de bevoegde rechter te wenden, kan de Contractant zich met klachten over een Dienst tevens tot VvAA mobiel wenden via het telefoonnummer of adres dat VvAA mobiel daarvoor bekendgemaakt heeft in artikel VvAA mobiel reageert hierop inhoudelijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of het geschil, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt VvAA mobiel, met vermelding van de redenen, binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld De Contractant kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie 4. Dit moet hij doen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke afwijzende reactie van VvAA mobiel of binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het vorige lid had moeten worden gereageerd door VvAA mobiel. Het geschil moet daarbij betrekking hebben op een Dienst (of de aanvraag daarvan) waarvan uitsluitend of in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt als Contractant en waarvan de Geschillencommissie Telecommunicatie op grond van haar reglement 5 bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De manier waarop het geschil ingediend en behandeld wordt, is geregeld in dit reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Telecommunicatie is een bindend advies voor de partijen Stemt de Contractant niet in met de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie of is deze commissie op grond van haar reglement niet bevoegd kennis te nemen van het geschil? Dan kunnen partijen het geschil aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter voorleggen De Contractant kan geschillen schriftelijk aanbrengen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in de gevallen die bij wet geregeld zijn. Wat in deze Algemene voorwaarden bepaald is, komt hiermee niet te vervallen. ARTIKEL WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN VvAA mobiel heeft het recht een voorwaarde van de overeenkomst, waaronder de Algemene voorwaarden en tarieven, eenzijdig te wijzigen. VvAA zal de inhoud van de wijzigingen die de inhoud en strekking van de overeenkomst wijzigingen ten minste een maand voordat de voorgenomen wijziging van kracht wordt bekend maken aan de Contractanten Met uitzondering van wat in artikel gesteld is, gelden zulke wijzigingen ook voor bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij VvAA mobiel aangeeft dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op bestaande overeenkomsten De wijzigingen treden een maand na de bekendmaking in werking of op een latere datum die vermeld wordt in de bekendmaking. Dit geldt niet wanneer een afwijkend wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast Wanneer een Contractant een wijziging, voor een door hem afgenomen Dienst, niet wil accepteren, dan kan hij de overeenkomst voor die Dienst kosteloos schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. VvAA mobiel moet de schriftelijke opzegging voor de ingangsdatum van de wijziging ontvangen hebben Wat in artikel bepaald is, geldt niet: a. wanneer de wijziging alleen in het voordeel van de Contrac tant is; b. wanneer de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Contractant; c. wanneer de Contractant de mogelijkheid krijgt om de wijziging te weigeren; d. wanneer de wijziging al bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie; e. wanneer de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of f. in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist. 3 Nadere informatie, waaronder informatie over de mogelijkheden tot inzage en bezwaar, is te vinden op de website van BKR: of in het Privacy Statement. 4 Deze Commissie maakt deel uit van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP s-gravenhage, telefoonnummer (070) , 5 Het Reglement van de Geschillencommissie is op te vragen bij de Stichting Geschillencommissie. Voor de behandeling van een geschil vraagt de Stichting klachtgeld. 10

11 Wanneer bij een beëindiging op grond van artikel ook een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in artikel 1.6. wordt gedaan, dan moet VvAA mobiel binnen twee weken na de ingangsdatum van de wijziging een definitief verzoek tot nummerbehoud ontvangen hebben. Wat in lid 4. bepaald is, komt hiermee niet te vervallen. In dit geval eindigt de overeenkomst op het moment waarop de overgang van het nummer wordt gerealiseerd. Hierbij gelden vanaf het moment van de wijziging de nieuwe Algemene voorwaarden en/of tarieven. Wanneer VvAA mobiel geen definitief verzoek tot nummerbehoud heeft ontvangen binnen de eerder genoemde termijn van twee weken, dan wordt dit beschouwd als intrekking van de beëindiging. De overeenkomst wordt dan onder toepasselijkheid van de nieuwe Algemene voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij de Contractant expliciet heeft aangegeven dat de beëindiging ook in dat geval geldt. ARTIKEL OVERIGE BEPALINGEN De Contractant moet aan VvAA mobiel alle gegevens verschaffen die VvAA mobiel nodig heeft voor het in stand houden of de goede werking van een Dienst. Hieronder wordt ook informatie over aangesloten of aan te sluiten Mobiele Randapparaten begrepen Op (de totstandkoming van) een overeenkomst en de rechtsverhouding die daaruit voortvloeit is Nederlands recht van toepassing Alle vorderingen die verband houden met de Aansluiting verjaren na vijf jaren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht. 2. Mobiele Telecommunicatiediensten ARTIKEL 2.1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST In dit artikel is beschreven hoe de overeenkomst voor een Abonnement tot stand komt. Bij totstandkoming langs elektronische weg komt de overeenkomst voor een Abonnement tot stand zoals dat bepaald is in artikel 1.3. van deze voorwaarden. Tenzij een andere wijze van aanvragen wordt aangegeven, vraagt een Contractant een Abonnement aan door het elektronisch aanvraagformulier in te vullen, van akkoord te voorzien en te versturen aan VvAA mobiel. Onderdeel van deze aanvraag is een online betaling door de Contractant via Ideal De aanvrager moet zich op verzoek van VvAA mobiel identificeren op een manier die VvAA mobiel daarvoor aangeeft. Ook overige gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag door VvAA mobiel, moet de aanvrager verstrekken aan VvAA mobiel Is de aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon? Dan moet de vertegenwoordiger zich op verzoek van VvAA mobiel identificeren op een manier die VvAA mobiel daarvoor aangeeft en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aantonen VvAA mobiel beschouwt de aanvraag als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Aansluiting van VvAA mobiel VvAA mobiel kan naar aanleiding van de aanvraag besluiten om een risicobeoordeling uit te voeren. Daarbij kan zij onder meer de kredietwaardigheid van de (potentiële) Contractant toetsen. VvAA mobiel kan de aanvraag voor een Abonnement in ieder geval weigeren wanneer: a. de risicobeoordeling voor VvAA mobiel risico s uitwijst die zij in redelijkheid niet bereid is te aanvaarden; b. de aanvrager handelingsonbekwaam is of wanneer hij de gevraagde gegevens, zoals bedoeld in artikel en/of artikel , niet toont/overlegt binnen een door VvAA mobiel gestelde redelijke termijn; c. de aanvrager één of meer verplichtingen, die in deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd, niet nakomt. Of wanneer aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen en die niet-nakoming de weigering van VvAA mobiel rechtvaardigt; d. de aanvrager verplichtingen op grond van eerdere rechtsverhoudingen met VvAA mobiel niet nakomt of niet is nagekomen; e. de aanvrager is opgenomen in een bestand als bedoeld in artikel of artikel Verzoekt de aanvrager VvAA mobiel om een motivatie van de weigering? Dan geeft VvAA mobiel deze VvAA mobiel bericht per , tenzij anders is aangegeven, de aanvrager of de aanvraag is geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop VvAA mobiel de Contractant per heeft bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd Wanneer, vooruitlopend op de acceptatie, een Abonnement in dienst wordt gesteld, dan geldt deze indienststelling als voorwaardelijke acceptatie. VvAA mobiel heeft dan het recht de overeenkomst voor het Abonnement alsnog per direct te beëindigen of nadere voorwaarden te stellen wanneer zich één of meer van de omstandigheden als bedoeld in artikel voordoen. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, is de aanvrager de periodieke vergoedingen en alle vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van Diensten verschuldigd voor de periode dat het Abonnement in dienst is geweest Het Abonnement wordt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst in dienst gesteld, tenzij een ander moment is overeengekomen. Wanneer Contractant gebruik maakt van nummerbehoud als bedoeld in artikel 1.6., dan kan ook een afwijkende termijn voor indienststelling gelden. ARTIKEL 2.2. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST Wat in het vorige artikel bepaald is, is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van een overeenkomst, tenzij daarvoor afwijkende procedures of termijnen zijn medegedeeld. 11

12 Wanneer tijdens de minimumduur, als bedoeld in artikel 2.8., de Contractant de Aanbiedingsvorm van zijn Abonnement wil wijzigen in een andere Aanbiedingsvorm waarbij een lagere maandelijkse vergoeding verschuldigd is, dan blijft de Contractant gedurende de minimumduur de hoogste maandelijkse vergoeding van beide Aanbiedingsvormen verschuldigd. Dit geldt niet wanneer bij de specifieke Aanbiedingsvorm anders is bepaald Wanneer de Contractant van een Abonnement verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe notaadres aan VvAA mobiel mee te delen. ARTIKEL 2.3. DIEFSTAL EN VERMISSING Contractant kan VvAA mobiel verzoeken het Abonnement te blokkeren wanneer een Simkaart, de daarbij behorende beveiligingscodes of een Mobiel Randapparaat gestolen, vermist of tegen de wil van de Contractant gebruikt wordt of er een vermoeden van dit laatste bestaat. Dit geldt niet bij Aanbiedingsvormen waarbij die mogelijkheid is uitgesloten. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Melding is gedurende zeven dagen per week mogelijk. Een verzoek tot blokkering moet direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van de Contractant, aan VvAA mobiel worden gedaan De Contractant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot het Abonnement conform het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek verschuldigde bedragen voor het Abonnement en de Optionele Diensten blijven echter gedurende de gehele minimumduur van de betreffende overeenkomst verschuldigd Een blokkering als bedoeld in artikel kan op verzoek van de Contractant worden opgeheven. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Door een blokkering kunnen bepaalde instellingen of gegevens met betrekking tot de Aansluiting verloren gaan. de Contractant in rekening. Onder deze bedragen vallen ook vergoedingen voor Diensten, geleverde zaken en Contentdiensten van derden. Wanneer is overeengekomen dat de nota s aan één of meer derden of naar afwijkende adressen worden gezonden, blijft Contractant tegenover VvAA mobiel aansprakelijk voor correcte betaling. Daarbij geldt onverminderd wat bepaald is in deze Algemene voorwaarden tegenover Contractant Nota s worden in elektronische vorm aan de Contractant verstrekt. Voor verschillende Aanbiedingsvormen kunnen daarbij verschillende periodes worden aangehouden. In bijzondere omstandigheden kan tussentijdse betaling worden verlangd. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, afwijkend hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode Betaling moet plaatsvinden op de manier en binnen de termijn die op de nota staat aangegeven. Wanneer de Contractant aan VvAA mobiel een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, heeft VvAA mobiel het recht om daarvan gebruik te maken vanaf de datum van de nota. VvAA mobiel kan nadere eisen of beperkingen stellen aan de betaalwijzen Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen moeten voor de vervaldatum van de nota aan VvAA mobiel kenbaar worden gemaakt. VvAA mobiel doet jegens een Contractant geen beroep op overschrijding van deze termijn wanneer deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Voor het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar is gemaakt, mag betaling niet worden opgeschort door Contractant Wanneer de Contractant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen bedragen die hem in rekening zijn gebracht en de bezwaren zijn ongegrond gebleken, dan kan VvAA mobiel, wanneer weer bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Contractant in rekening brengen. VvAA mobiel deelt de Contractant mee dat zij van deze bevoegdheid gebruik maakt voordat een onderzoek wordt gestart. ARTIKEL 2.4. BETALING Eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum waarop het Abonnement in dienst is gesteld of vanaf de datum waarop de overeenkomst voor de betreffende Dienst tot stand is gekomen VvAA mobiel heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Simkaart is geactiveerd. Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden vastgesteld door VvAA mobiel Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt VvAA mobiel alle bedragen, die in het kader van een overeenkomst voor een Abonnement verschuldigd zijn, via nota s aan ARTIKEL 2.5. NIET TIJDIGE BETALING Wanneer de Contractant van een Abonnement de vergoedingen die hij verschuldigd is, niet binnen de bedoelde termijn, zoals bepaald in artikel , heeft betaald of wanneer de automatische incasso niet is geslaagd, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim verkeert, heeft VvAA mobiel het recht om de redelijke kosten die gemaakt worden om openstaande facturen te innen en de wettelijke rente in rekening te brengen. Onder redelijke kosten wordt in ieder geval verstaan: a. kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering en; b. kosten die VvAA mobiel maakt voor het aanmanen van Contractant en overige administratieve kosten. 12

13 Wanneer de Contractant ook binnen een door VvAA mobiel gestelde nadere termijn niet heeft betaald, dan heeft VvAA mobiel het recht om haar dienstverlening aan Contractant conform artikel op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL 2.6. ZEKERHEIDSTELLING VvAA mobiel heeft het recht om van de Contractant (of de aanvrager als bedoeld in artikel 2.1.) een borgstelling of bankgarantie te verlangen of een waarborgsom te vorderen wanneer: a. er op enig moment op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant van een Abonnement (of de aanvrager) aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen; b. hij in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd is; of c. wanneer hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft Het bedrag van wat in artikel bepaald is, is niet hoger dan het bedrag dat de Contractant in redelijkheid over een periode van twaalf maanden verschuldigd is. Voor Aansluitingen met een minimumduur van meer dan een jaar kan een langere periode als maatstaf worden genomen Zodra er geen noodzaak tot zekerheidstelling meer is, deelt VvAA mobiel aan de Contractant mee dat de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen en dat de waarborgsom, vermeerderd met de eventuele rente als bedoeld in lid 4., terugbetaald wordt Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed. Wanneer de waarborgsom langer dan een jaar bij VvAA mobiel berust, wordt over de gehele periode op jaarbasis een rente vergoed waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek Wanneer een Contractant van een Abonnement in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd is, dan heeft VvAA mobiel ook het recht om het Abonnement of bepaalde Diensten of bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, te blokkeren. VvAA mobiel kan deze blokkade weer opheffen indien de Contractant betaald heeft of zekerheid heeft gesteld overeenkomstig dit artikel. VvAA mobiel is hiertoe niet verplicht en informeert waar dat in redelijkheid mogelijk is, de Contractant hierover voorafgaand. ARTIKEL 2.7. DUUR VAN DE OVEREENKOMST Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst voor een Abonnement of Dienst aangegaan voor een minimumduur, die is vastgelegd in de overeenkomst. Na afloop van deze minimumduur wordt de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd Wanneer het voor een Optionele Dienst noodzakelijk is dat ook een andere Dienst wordt afgenomen, dan wordt de minimumduur van deze andere Dienst door het afnemen van de Optionele Dienst verlengd tot het einde van de minimumduur van die Optionele Dienst. Na afloop van die minimumduur eindigt de Optionele Dienst in ieder geval op het moment waarop de andere (daarvoor noodzakelijke) Dienst eindigt Een Dienst kan tegen en na het verstrijken van de minimumduur daarvan, door elk van de partijen worden opgezegd. Wat in artikel bepaald is, komt hiermee niet te vervallen. Opzegging moet schriftelijk geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij VvAA mobiel een andere manier van opzegging bekend heeft gemaakt. Voor de Contractant geldt een opzegtermijn van één maand De overeenkomst eindigt wanneer alle Diensten die bij het Abonnement horen zijn beëindigd Opzegging van een Dienst tijdens de minimumduur daarvan is alleen mogelijk wanneer de Contractant tijdens die minimumduur is overleden, dan wel in de situaties en onder de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 1.7. en Zowel de Contractant als VvAA mobiel kan de overeenkomst voor een Abonnement geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Wanneer nakoming nog mogelijk is, moet eerst een schriftelijke aanmaning worden gezonden, behalve in de gevallen bedoeld in artikel en behalve in het geval er reeds een herinnering als bedoeld in artikel is gezonden. Ontbinding door VvAA mobiel is ook mogelijk in geval van faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Contractant. VvAA mobiel kan in laatstgenoemde gevallen op verzoek van de curator of bewindvoerder besluiten de overeenkomst toch in stand te houden wanneer daarbij voldoende zekerheid wordt gesteld overeenkomstig artikel Wanneer VvAA mobiel de overeenkomst tijdens de toepasselijke minimumduur ontbindt op grond van het vorige lid, dan blijft de Contractant verplicht om de in artikel bedoelde periodieke vergoedingen voor de Diensten die hij afneemt, over de nog resterende periode van de minimumduur te voldoen Beëindiging van een overeenkomst anders dan op grond van wat in de Algemene voorwaarden is bepaald, is alleen mogelijk wanneer beide partijen daarmee instemmen. VvAA mobiel kan voorwaarden aan een instemming verbinden Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de grond daarvoor, vervalt elke aanspraak van de Contractant op eventueel resterende tegoeden, zoals bundeltegoeden. 3. Levering van randapparatuur ARTIKEL 3.1. GARANTIE Voor de afname van een abonnement met Mobiele Telefoon of 13

14 tablet (Randapparaat) gelden de wettelijke garantiebepalingen en eventuele fabrieksgaranties. De fabrieksgarantie is een aanvullende garantie, die de importeur of fabrikant van het betreffende Randapparaat afgeeft. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het geleverde Randapparaat Om aanspraak te kunnen maken op de garantiebepalingen moet u de factuur, die u per hebt ontvangen, kunnen overleggen. In deze factuur staan de gegevens van uw bestelling. ARTIKEL 3.2. LEVERING VvAA mobiel heeft het recht om de bestelling te weigeren wanneer zij onvoldoende voorraad heeft om aan de vraag van de Eindgebruiker te kunnen voldoen VvAA mobiel brengt geen bezorgkosten in rekening. Aflevering van bestellingen vinden alleen plaats op vaste woon- of vestigingsadressen in Nederland. VvAA mobiel levert geen bestellingen af op postbussen, antwoordnummers of tijdelijke adressen of in het buitenland. 4. VvAA Vervang- en herstelservice ARTIKEL 4.1. ALGEMEEN Voor de Contractant die een Abonnement inclusief toestel heeft afgesloten of een Data only in combinatie met een tablet, is de VvAA Vervang- en herstelservice in de dienstverlening van VvAA mobiel inbegrepen De VvAA Vervang- en herstelservice is inbegrepen voor de duur van de overeenkomst tussen Contractant en VvAA mobiel Wanneer de Eindgebruiker zich in Nederland bevindt, streeft VvAA mobiel ernaar om binnen vier uur nadat VvAA mobiel een melding heeft ontvangen, een Vervangend Pakket aan de Eindgebruiker te leveren op de overeengekomen locatie in Nederland Wanneer de Eindgebruiker zich buiten Nederland, maar binnen Europa bevindt, dan streeft VvAA mobiel ernaar, afhankelijk van de bestemmingslocatie, het tijdstip van de dag en buitenlandse feesten gedenkdagen, om binnen 48 uur na melding een Vervangend Pakket te leveren op de overeengekomen locatie in Europa Wanneer de Eindgebruiker zich buiten Europa bevindt, wordt in onderling overleg het tijdstip en de plaats van de levering van het Vervangend Pakket bepaald De Eindgebruiker moet gedurende de afgesproken aflevertermijn op de overeengekomen locatie aanwezig zijn om het Vervangend Pakket in ontvangst te nemen. De Eindgebruiker moet zich bij aflevering legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Is de Gebruiker niet aanwezig, dan heeft VvAA mobiel het recht om de kosten die hieruit voortvloeien, op de Contractant te verhalen Levering van het Vervangend Pakket heeft plaatsgevonden zodra de Contractant of de Eindgebruiker voor ontvangst heeft getekend Voor iedere keer dat de Contractant van VvAA Vervang- en herstelservice gebruik maakt, heeft de Eindgebruiker het recht om het Vervangend Pakket maximaal 30 dagen te gebruiken. Het recht op het Vervangend Pakket eindigt in ieder geval wanneer het gerepareerde Mobiele Toestel aan de Contractant of de Gebruiker is afgeleverd VvAA mobiel heeft het recht om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van VvAA Vervang- en herstelservice. ARTIKEL 4.2. REPARATIE Wanneer er een defect aan het Mobiele Toestel is, kan de Contractant of de Eindgebruiker het Mobiele Toestel bij aflevering van het Vervangend Pakket meegeven ter reparatie Wanneer aan de reparatie van het Mobiele Toestel kosten voor de Contractant verbonden zijn, doet het servicecentrum, dat VvAA mobiel inschakelt, een prijsopgave voordat het tot reparatie overgaat. Wanneer de Contractant het Mobiele Toestel niet laat repareren, dan heeft het servicecentrum het recht om in redelijkheid onderzoekskosten in rekening te brengen Na reparatie wordt het Mobiele Toestel bij de Contractant of de Eindgebruiker afgeleverd. De Contractant moet de reparatiekosten en/of de eventuele onderzoekskosten betalen op de manier die staat aangegeven op de prijsopgave Op elke reparatie geldt een reparatiegarantie van drie maanden. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op reparatiewerkzaamheden die in eerste instantie zijn uitgevoerd en op de onderdelen die hiervoor gebruikt zijn. ARTIKEL 4.3. VERPLICHTINGEN CONTRACTANT EN EINDGEBRUIKER Wanneer er bij ontvangst onderdelen van het Vervangend Pakket ontbreken, defect zijn of anderszins redelijkerwijs niet bruikbaar zijn, moet de Eindgebruiker of de Contractant hiervan direct melding maken bij VvAA mobiel via telefoonnummer Blijft de Eindgebruiker of de Contractant hierbij in gebreke, dan gaat VvAA mobiel ervan uit dat het Vervangend Pakket compleet en goed functionerend aan de Contractant of de Eindgebruiker is afgeleverd Zodra het recht op gebruik van het Vervangend Pakket eindigt, dient de Contractant of de Eindgebruiker het Vervangend Pakket 14

15 op eerste verzoek af geven aan VvAA mobiel of aan de partij die VvAA mobiel bij de uitvoering van VvAA Vervang- en herstelservice betrokken heeft. Voldoet de Contractant hier niet aan, dan heeft VvAA mobiel of de partij die VvAA mobiel bij de uitvoering van VvAA Vervang- en herstelservice betrokken heeft, het recht om de Contractant hiervoor kosten in rekening te brengen De Eindgebruiker moet het Vervangend Pakket zorgvuldig en conform de aanwijzingen gebruiken. De Contractant is aansprakelijk voor alle door Contractant veroorzaakte defecten aan- en beschadiging, verlies of diefstal van het Vervangend Pakket. VvAA mobiel of de partij die VvAA mobiel bij de uitvoering van VvAA Vervang- en herstelservice betrokken heeft, brengt de Contractant de kosten hiervan in rekening De Contractant en de Eindgebruiker mogen het Vervangend Pakket niet aan derden in gebruik geven of over dragen. ARTIKEL 4.4. AANSPRAKELIJKHEID EN OVER- MACHT VvAA mobiel en/of derde partijen die VvAA mobiel bij de uitvoering van VvAA Vervang- en herstelservice betrokken heeft, zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door niet tijdige levering van het Vervangend Pakket en of een nieuwe Simkaart Wanneer een Vervangend Pakket en/of een nieuwe Simkaart door overmacht niet kan worden geleverd, dan wordt nakoming van de verplichtingen die VvAA mobiel heeft, opgeschort voor de duur van de overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: a. extreme weers- en verkeersomstandigheden die onverantwoorde risico s met zich meebrengen voor deelname aan het verkeer; b. oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie, burgeroorlog, opstand, oproer of onlusten. ARTIKEL 4.5. KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT VvAA mobiel neemt eventuele klachten over VvAA Vervang- en herstelservice in behandeling Geschillen over VvAA Vervang- en herstelservice worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Op de VvAA Vervang- en herstelservice en op de geschillen die uit VvAA Vervang- en herstelservice voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. 5. Verzekeringsvoorwaarden Mobiele toestelverzekering (MOB-1305) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA mobiele toestelverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. In de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staan algemene regels en uitleg die voor al onze schadeverzekeringen gelden en zijn bijgesloten in Bijlage 1 van dit document. In deze bijzondere verzekeringsvoorwaarden staan regels en toelichtingen die speciaal voor onze Mobiele toestelverzekering gelden. Op uw polis kunnen ook nog bepalingen staan die speciaal voor uw verzekering gelden (clausules). Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de clausules op de polis vóór de bijzondere voorwaarden, en de bijzondere voorwaarden vóór de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. Wat is dit voor verzekering? De Mobiele toestelverzekering is een schadeverzekering. Met deze Mobiele toestelverzekering is uw Mobiele Toestel verzekerd tegen schade, ongeacht waar u bent. Dit betekent dat wij de geleden schade vergoeden als aan de voorwaarden voldaan is. De schade (of een deel daarvan) vergoeden wij in natura. In sommige gevallen betaalt u een gedeelte van de schade zelf. Bijvoorbeeld wanneer de schade boven een maximum verzekerd bedrag komt. Als een deel van de schade onder het eigen risico valt, vergoeden wij dat deel van de schade niet. ARTIKEL 5.1. AANVULLENDE BEGRIPPEN In aanvulling op artikel 1.1. leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden Aankoopbewijs Het originele aankoopbewijs dat de verkoper heeft afgegeven of met het aankoopbewijs vergelijkbare documenten die bewijzen dat u de eigenaar van het Mobiele Toestel bent. Hierop staan de details van het Mobiele Toestel dat u hebt aangeschaft Aanschafwaarde De verkoopadviesprijs van de leverancier van een mobiel toestel op het moment van aanschaf, inclusief bijbehorende accessoires. Kortingen die bij het afsluiten van een abonnement worden verstrekt of andere speciale aanbiedingen, vallen niet onder de aanschafwaarde Derden Ieder ander persoon dan de verzekerden zoals genoemd in artikel IMEI nummer IMEI nummer is het Internationale Mobiele Telefoon Identiteit nummer. Dit is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt om de mobiele telefoon die onder deze verzekering gedekt is, te identificeren. Een tablet wordt geïdentificeerd met een serienummer.deze nummers staan op uw aankoopbewijs en op uw polis vermeld. 15

16 Inbraak Het zonder toestemming binnendringen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen Logistieke Dienstverlener/ Servicecenter Het door ons aan te wijzen bedrijf dat de schade herstelt en de VvAA Vervang- en herstel service uitvoert Mobiele toestel Uw mobiele telefoon of tablet die bij ons verzekerd is, die met een batterij en simkaart is uitgerust en waarmee mobiele diensten van VvAA mobiel afgenomen kunnen worden. Hieronder vallen ook de gelijktijdig aangekochte accessoires, exclusief in- en uitbouwkosten van zogenaamde carkits Natura Schadevergoeding in natura betekent vergoeding van schade door levering van producten of diensten. Dit is dus zonder de tussenkomst van geld Ongeoorloofde telefoongesprekken Telefoongesprekken, berichten of downloads vanaf uw mobiele toestel, terwijl deze nog niet is afgesloten door VvAA mobiel of een andere netwerkprovider in de eerste 48 uur na het ontdekken van de diefstal van uw mobiele toestel. ARTIKEL 5.2. WIE IS VERZEKERD? Deze verzekering geldt voor u als verzekeringnemer van een mobiel toestel. En iedere persoon met wie u in duurzaam gezinsverband samenwoont en tenminste 16 jaar is. ARTIKEL 5.3. WAARVOOR BENT U VERZEKERD? Verzekerd is de schade en kosten aan uw Mobiele Toestel door de verzekerde gebeurtenissen zoals genoemd in deze verzekeringsvoorwaarden. ARTIKEL 5.4. WAAR IS UW MOBIELE TELEFOON VERZEKERD? Uw Mobiele Telefoon is in de gehele wereld verzekerd. ARTIKEL 5.5. WANNEER BENT U VERZEKERD? In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 4 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt het volgende: U bent verzekerd vanaf het moment dat u: a. de keuze voor deze verzekering hebt gemaakt bij de bestelling van het VvAA mobiel abonnement en bevestiging hebt ontvangen dat VvAA mobiel uw bestelling heeft geaccepteerd; b. zich met een geldig identiteitsbewijs hebt geïdentificeerd; c. geaccepteerd en geregistreerd bent als verzekeringnemer door ons. Uitzondering hierop is als u de premie niet hebt voldaan zoals genoemd in artikel De verzekering moet uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop van uw Mobiele Toestel worden afgesloten. ARTIKEL 5.6. WAT IS DE DUUR EN HET EINDE VAN DE VERZEKERING? In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 4. van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt het volgende: Wat is de looptijd van de verzekering? De verzekering kent een verzekeringsduur van één jaar met een verlenging voor eenzelfde periode. De maximale verzekeringsperiode is 5 jaar en stopt hierna automatisch.als u gedurende de geldigheidsduur een nieuw mobiel toestel aanschaft, begint vanaf de aanschafdatum een nieuwe periode van 5 jaar Wanneer eindigt de verzekering? U kunt de verzekering op elk gewenst moment schriftelijk bij ons opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 14 dagen. Wij beëindigen uw verzekering 14 dagen nadat wij uw opzegging hebben ontvangen, of op een latere datum als die door u is aangegeven. De verzekering eindigt tussentijds na verkoop of eigendomsovergang van het mobiele toestel. Wij hebben het recht om de verzekering te beëindigen als u 2 keer binnen een verzekeringsperiode van 18 maanden schadeloos bent gesteld wegens een totaal verlies van uw Mobiele Toestel. ARTIKEL 5.7. WAT VERGOEDEN WIJ? Bij welke gebeurtenissen vergoeden wij de schade? Wij vergoeden plotselinge, onvoorziene schade aan uw Mobiele Toestel door de volgende gebeurtenissen: a. een fout in het ontwerp, constructie- materiaal-, giet-, bewerking- of montagefout gemaakt door de fabrikant van uw Mobiele Toestel (buiten de garantieperiode); b. vallen, stoten, en /of vocht; c. mechanisch en elektronisch defect (anders dan garantie); d. brand; e. beroving met geweld of onder bedreiging van geweld; f. diefstal na inbraak en de eventuele hieruit voortvloeiende kosten van ongeoorloofde telefoongesprekken; g. het onbruikbaar raken van accessoires als een vervangend toestel van hetzelfde merk en type niet meer leverbaar is en in overleg met u een ander toestel wordt verstrekt. Hiermee bedoelen wij niet de in- en uitbouwkosten van de zogenaamde carkits Wat is de schadevergoeding per gebeurtenis? Wij vergoeden de volgende kosten: a. kosten van reparatie of vervanging van uw mobiele toestel; b. gesprekskosten van ongeoorloofde gesprekken vanaf het moment van schade, die ontstaan is door aantoonbaar misbruik van derden. Dit geldt alleen als het gestolen mobiele toestel, de simkaart en het bijbehorende telefoonnummer bij ons bekend is en u de vermissing of diefstal direct hebt gemeld zoals genoemd in artikel

17 De kosten van reparatie of vervanging zoals genoemd onder a. vergoeden wij in natura. Bij vervanging kunnen wij gebruik maken van gereviseerde toestellen. Dit is een in functie en kwaliteit gelijkwaardig toestel. Een vervangend toestel is altijd nieuw of als nieuw Wat is de maximum schadevergoeding en het eigen risico? a. Per schade vergoeden wij maximaal: - reparatie- of vervangingskosten in natura tot het bedrag zoals hierna in de tabel vermeld staat; ,- per gebeurtenis voor de gesprekskosten van ongeoorloofde gesprekken. Dit is inclusief BTW. b. Per verzekeringsjaar vergoeden wij maximaal 2 keer een schade. c. Per schade geldt het eigen risico zoals hierna in de tabel staat vermeld. U moet dit bedrag contant voldoen bij ontvangst van het gerepareerde of vervangende mobiele toestel. Aanschafwaarde van het mobiele toestel Maximale vergoeding (incl. BTW) Eigen risico 0,- tot 300,- 300,- 25,- 300,- tot 600,- 600,- 30,- 600,- of meer en iphones ARTIKEL 5.8. VVAA VERVANG- EN HERSTELSERVICE 1.000,- 40, Wanneer hebt u recht op deze service? Bij schade of diefstal van uw Mobiele Toestel hebt u recht op de VvAA Vervang- en herstelservice. De schade moet u dan gemeld hebben volgens de bepalingen zoals genoemd in artikel U krijgt dan een leentoestel overeenkomstig het Vervangend Pakket. Een vervangend toestel krijgt u als: a. de reparatiekosten van het Mobiele Toestel hoger zijn dan de waarde van uw toestel; b. wij bij diefstal het procesverbaal van u hebben ontvangen; c. het Mobiele Toestel niet meer te repareren is (total loss) Binnen welke termijn krijgt u het vervangend toestel? Wij spannen ons in om u zo snel mogelijk te voorzien van een vervangend toestel: a. binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden: binnen 4 uur. b. binnen Europa: in principe binnen 48 uur. Dit is onder voorbehoud van de bestemmingslocatie, het tijdstip van de dag en buitenlandse feest- en gedenkdagen; c. elders: zo spoedig mogelijk en in overleg met u. Het eigendom van het oorspronkelijke Mobiele Toestel gaat automatisch op ons over, nadat VvAA mobiel u een vervangend toestel heeft geleverd Wat gebeurt er als uw vervangend toestel (nog) niet geleverd kan worden? Wanneer het merk en type toestel van het vervangend toestel tijdelijk niet leverbaar of niet voorradig is, ontvangt u een leentoestel. Dit wordt geleverd volgens de procedure zoals genoemd in artikel Zodra het toestel leverbaar of voorradig is, neemt VvAA mobiel contact met u op voor de aflevering van het vervangend toestel Hoe is het Vervangend Pakket verzekerd? Het leentoestel is verzekerd volgens deze verzekeringsvoorwaarden. Dit geldt gedurende de periode dat u het vervangend toestel in bruikleen hebt. Schade aan het leentoestel die niet gedekt is onder deze verzekering, moet u zelf vergoeden Wat is de procedure bij reparatie en levering van het vervangend pakket? a. U bent aanwezig op de afgesproken tijd en plaats om het Vervangend Pakket in ontvangst te nemen. b. U legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs. c. U tekent voor ontvangst van het Vervangend Pakket. d. U meldt binnen 24 uur via telefoonnummer als er onderdelen ontbreken in het Vervangend Pakket of als er sprake is van een defect. Doet u dit niet, dan gaan wij ervan uit dat het Vervangend Pakket compleet en goed functionerend aan u is afgeleverd. e. In geval van reparatie van uw Mobiele Toestel kunt deze meegeven voor reparatie. Wanneer de reparatie niet onder de garantie of onder de dekking van deze verzekering valt en er zijn voor u kosten verbonden aan de reparatie, ontvangt u een prijsopgave voordat er gerepareerd wordt. Laat u uw Mobiele Toestel niet repareren, dan worden de in redelijkheid gemaakte onderzoekskosten bij u in rekening gebracht. Na reparatie wordt uw Mobiele Toestel bij u afgeleverd. Er geldt een reparatiegarantie van 3 maanden voor de reparatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd en op de onderdelen die hiervoor zijn gebruikt. f. U mag maximaal 30 dagen gebruikmaken van het Vervangend Pakket. Het recht op een Vervangend Pakket eindigt in elk geval als het gerepareerde Mobiele Toestel aan u is afgeleverd. Na deze periode moet het Vervangend Pakket weer worden ingeleverd. g. U mag het Vervangend Pakket niet aan derden in gebruik geven of overdragen. Komt u één van deze voorwaarden niet na, dan kunnen wij u hiervoor kosten in rekening brengen. ARTIKEL 5.9. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? (UITSLUITINGEN) In artikel 7. van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staat wat niet verzekerd is. Hieronder geven wij aan wanneer u volgens deze verzekeringsvoorwaarden ook geen vergoeding krijgt Het eigen risico betaalt u zelf Het eigen risicobedrag vergoeden wij niet. Voor elke schade geldt een eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aanschafwaarde van uw Mobiele Toestel en staat op uw polis. (Zie ook artikel 5.7.3) 17

18 Welke schade vergoeden wij niet? Wij vergoeden geen schade aan uw Mobiele Toestel door de volgende oorzaken: a. (onverklaarbaar) verlies of vermissing van het mobiele toestel, het laten liggen of vergeten hiervan en zakkenrollerij; b. het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van het Mobiele Toestel en/of accessoires; c. bewerking, reparatie en/of reiniging door u of door een niet door de fabrikant erkend reparatiebedrijf; d. corrosie, oxidatie, batterijlekkage en een ander geleidelijk inwerkend defect van of in het mobiele toestel; e. krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden van het Mobiele Toestel niet beïnvloeden; f. experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving en/of ander gebruik dan waarvoor het Mobiele Toestel is bestemd; g. normale servicebeurten, inspectie, onderhoud of reiniging; h. als deze is ontstaan gedurende de periode waarin het Mobiele Toestel in huur of pand gegeven is of het Mobiele Toestel in bruikleen is afgestaan aan derden; i. als het IMEI-/serienummer van het Mobiele Toestel niet kan worden achterhaald; j. slijtage en/of door geleidelijke achteruitgang van batterijen, accu s en programmatuur; k. diefstal van het Mobiele Toestel uit een onbewaakt afgesloten motorrijtuig. Dit geldt niet als het Mobiele Toestel compleet uit zicht is opgeborgen in een handschoenenkastje (alle voertuigen), of de kofferbak van het voertuig (Sedan), onder de hoedenplank of onder de reserveband (3- en/of 5-deurs, stationwagon, en 4x4 voertuigen), waarbij sprake is van inbraak; l. vermissing of diefstal door het achterlaten van het Mobiele Toestel op het motorrijtuig; m. diefstal van het Mobiele Toestel terwijl deze uitgeleend was aan derden; n. diefstal van het Mobiele Toestel als zich op het moment van diefstal in het toestel niet de simkaart bevindt met het mobiele toestelnummer dat bij ons en VvAA mobiel bekend is; o. defecten veroorzaakt door software problemen, installatie van illegaal verkregen software of een virus; p. gebeurtenissen die onder de fabrieksgarantie van het Mobiele Toestel vallen; q. iedere vorm van heraansluitingskosten of abonnementsvergoedingen; r. kosten van vervanging van gepersonaliseerde beltonen of afbeeldingen, gedownloade materialen of software; s. niet tijdige levering van het Vervangend Pakket en/of een nieuwe simkaart. ARTIKEL WAT MOET U DOEN BIJ SCHADE? In aanvulling op de algemene verplichtingen bij schade uit artikel 5. van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen leest u hieronder wat u bij een schade op deze Mobiele toestelverzekering moet doen. a. Bij diefstal of vermissing van het mobiele toestel, moet u dit direct, in ieder geval binnen 48 uur, het gebruik van het netwerk (laten) blokkeren bij uw provider. Dit kunt u doen door dit te melden via het servicenummer b. Bij diefstal moet u hiervan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking, aangifte doen bij de politie. Na ontvangst van het proces-verbaal moet u ons direct het originele procesverbaal en het aankoopbewijs sturen. Bij diefstal met inbraak kunnen wij u ook vragen om aanvullend bewijsmateriaal, zoals een originele reparatienota of een onafhankelijk expertiserapport van de braakschade. c. In geval van beschadiging meldt u deze schade via het servicenummer ARTIKEL WELKE WIJZIGINGEN MOET U AAN ONS MELDEN? Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen er wijzigingen ontstaan. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie zoals wijziging in adres- en bankgegevens. Maar ook door het in gebruik nemen van een ander mobiel toestel. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen van gegevens, die van invloed zijn op deze verzekering, aan ons door te geven. Dit betekent dat u de wijzigingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, schriftelijk aan ons moet melden. Wanneer u een nieuw mobiel toestel hebt aangeschaft, kunnen wij u verzoeken om het aankoopbewijs van het nieuwe toestel te overleggen. In artikel 10. van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staat wat de gevolgen zijn als u ons niet op tijd informeert. ARTIKEL PREMIEBETALING EN - INDEXERING Betaling van de premie In afwijking van artikel 9 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt het volgende: a. Als u deze verzekering afsluit, geeft u ons automatisch toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven. b. Wij incasseren de premie vooraf per maand via automatische incasso. c. Als wij, ondanks dat wij u hebben aangemaand, de eerste premie niet binnen 30 dagen na de premiebetaaldatum hebben kunnen incasseren, is de verzekering nooit tot stand gekomen. U hebt in dat geval nooit recht op enige dekking en/of schadevergoeding. d. Als wij, ondanks dat wij u hebben aangemaand, de volgende premie niet binnen 30 dagen na de premiebetaaldatum hebben kunnen incasseren, is de dekking geschorst vanaf deze 30 ste dag na de premiebetaaldatum. e. U blijft verplicht de vervolgpremie aan ons te betalen. f. Als betaling van de vervolgpremie uitblijft, kunnen wij de verzekering schriftelijk opzeggen. De verzekering eindigt op de door ons in de opzeggingsbrief genoemde datum. g. Als wij maatregelen moeten treffen tot incasso van onze vordering, komen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor uw rekening. h. De dekking gaat weer in op de dag nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen Premiebetaling bij tussentijdse wijzigingen in de verzekering Als op uw verzoek uw verzekering tussentijds wordt aangepast, kan dat leiden tot een hogere premie. Met de aanpassingen wordt rekening gehouden als de (extra) premie daarvoor door ons is ontvangen Terugbetaling van premie Bij tussentijdse opzegging betalen wij de premie voor de lopende periode naar rato aan u terug. Er is geen recht op terugbetaling, als wij de verzekering opzeggen wegens opzet ons te misleiden. 18

19 Indexering van de premie In aanvulling op artikel 10. van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt dat wij de premie die u voor deze verzekering betaalt, elk jaar mogen aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Dit vindt plaats volgens de consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 6. Informatie over veiligheid VvAA mobiel biedt verschillende Telecommunicatiediensten aan. Aan het gebruik van dergelijke diensten kunnen veiligheidsrisico s zitten, bijvoorbeeld ten aanzien van de integriteit van uw gegevens of uw identiteit of ten aanzien van de beveiliging van de Randapparatuur die u gebruikt. Met verschillende diensten van VvAA mobiel is het mogelijk toegang te krijgen tot het internet. Het internet is een onmisbare bron van informatie. Helaas zijn er ook risico s verbonden aan het gebruik van internet. Hieronder treft u een overzicht van de meest bekende risico s voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van (uw toegang tot) het internet. Spam Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van grote hoeveelheden ongevraagde berichten. Botnet, Zombie Het gekaapt worden van de eigen computer door een niet-geautoriseerde gebruiker. Phishing Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die tot doel heeft persoonlijke gegevens van abonnees te achterhalen, bijvoorbeeld bankgegevens, pincode of inlognaam. Spyware Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om te spioneren op (internet)gedrag van abonnees. Trojans en overige malware Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om de computerapparatuur van abonnees zodanig te verstoren dat gegevens verloren gaan of voor de buitenwereld openbaar worden. Beveiliging draadloze router Het ongewenst medegebruik van draadloze internetverbinding door andere eindgebruikers. Daardoor kunnen mogelijk strafbare of anderszins ongewenste activiteiten over deze verbinding aan de betreffende abonnee worden toegeschreven of andere eindgebruikers kunnen mogelijk toegang krijgen tot de computer van de abonnee. Identiteitskaping Het gebruik door anderen van de identiteit van personen die zij niet zelf zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat gegevens als wachtwoord, adres, naam- adres- woonplaats- of geboortedatumbekend worden. Ongewenste website Het bereikbaar zijn van of (ongevraagd) geconfronteerd worden met ongewenste websites, zoals websites die niet geschikt zijn voor kinderen. 19

20 Bijlage bij Algemene voorwaarden VvAA mobiel Algemene voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden schadeverzekeringen (AVS-1208) Wat zijn dit voor voorwaarden? In deze Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staan regels en uitleg die voor alle VvAA schadeverzekeringen gelden. Daarnaast heeft iedere verzekering zijn eigen Bijzondere voorwaarden, waarin regels en uitleg staan die speciaal voor die verzekering gelden. Op uw polis kunnen ook nog speciale bepalingen staan (clausules). Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de clausules op de polis voor de Bijzondere voorwaarden, en de Bijzondere voorwaarden voor deze Algemene voorwaarden. - Voor de leesbaarheid gebruiken wij consequent de hij-vorm. Overal waar hij of zijn staat, kunt u dus ook zij of haar lezen. - Soms staat in de verzekeringsvoorwaarden dat mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan. Als u vooraf bij ons aangeeft dit liever elektronisch te doen (per ), kunt u voor schriftelijk ook digitaal lezen Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, ,

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 Versie Simyo Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Simyo. Deze algemene

Nadere informatie

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie 30 juli 2012 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Mobiele

Aanvullende voorwaarden Mobiele Aanvullende voorwaarden Mobiele telecommunicatiediensten KPN ÉÉN voor Grootzakelijk Versie december 2015 kpn.com Introductie Deze brochure bevat de aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi maart 2012 INTRODUCTIE Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie-diensten 2012 van Hi. Deze algemene voorwaarden gaan over aanvragen

Nadere informatie

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden Hi maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V.

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Introductie Dit boekje bevat de

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie 1 juli 2013 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2016 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten (versie juni 2010) Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie Simyo juni 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

aanvraag mobiele telefoonaansluiting

aanvraag mobiele telefoonaansluiting aanvraag mobiele telefoonaansluiting Bestemd voor KPN A contractant gebruiker geboortedatum en - Let op! Telefoonnummer moet op uw eigen naam staan. Bij zakelijke aansluiting, vul in bij bedrijf: kvk-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten

Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten Introductie Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor Diensten en aanvullende diensten voor particulieren van Eurocom

Nadere informatie

DELTA Mobiel (SIM-only)

DELTA Mobiel (SIM-only) DELTA Mobiel (SIM-only) Deze Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van DELTA Mobiel hebben enkel en alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers.

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Abonnement Algemene Voorwaarden Betaalwijze Contractjaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BEGRIPSBEPALINGEN Aanbiedingsvorm: Aansluiting: Aanvullende Dienst: Algemene Voorwaarden: Contentdienst: Contractant:

Algemene Voorwaarden BEGRIPSBEPALINGEN Aanbiedingsvorm: Aansluiting: Aanvullende Dienst: Algemene Voorwaarden: Contentdienst: Contractant: Algemene Voorwaarden BEGRIPSBEPALINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de aangegeven betekenis. De begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven. Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten AD 7103/2002-01. Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor Mobiele Telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de Algemene Voorwaarden voor de Mobiele Telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving 1.1 De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Solcon: Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement

Nadere informatie

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband 5 Artikel 3 Installatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de Sportcursussen van Dineaux Nederland B.V. en haar franchisenemers. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op aanvragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014

Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile Februari 2014 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven begrippen de daarbij

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Artikel 1 - Defi nities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID Kondishonnan general pa prepago 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aancullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 artikel

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pilot voorwaarden Fiber to the Home

Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot Voorwaarden Fiber to the Home KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN................................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN..............................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Productvoorwaarden Vast Bellen

Productvoorwaarden Vast Bellen Productvoorwaarden Vast Bellen Artikel 1 Definities 1.1 In deze Productvoorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Eilie Telecom Via KPN netwerk

Algemene voorwaarden. Eilie Telecom Via KPN netwerk Algemene voorwaarden Eilie Telecom Via KPN netwerk Hoofdstuk Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk Algemeen 5 Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 5 Artikel 2 Condities 5 Artikel 3 Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Mijn Yes Vergadernummer

Mijn Yes Vergadernummer Per 1 februari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Apparatuur: de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst; Mijn Yes Vergadernummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 kpn.com Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 3 Artikel 3 Toegang tot de dienst 4 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

1. Over deze overeenkomst. 2. De overeenkomst met Tibbaa Mobile. Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile

1. Over deze overeenkomst. 2. De overeenkomst met Tibbaa Mobile. Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile 1. Over deze overeenkomst Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod voor diensten en op overeenkomsten tussen jou en Tibbaa Mobile voor de levering

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie