Toelichting Suwinet-Inkijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Suwinet-Inkijk"

Transcriptie

1 Toelichting Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave 1. Waarom deze toelichting? 2 2. Historie 2 3. Suwinet en Suwinet-Inkijk Suwinet Suwinet-Inkijk Welke gegevens ontsluit Suwinet-Inkijk Wie gebruiken Suwinet-Inkijk Hoe werkt Suwinet-Inkijk? 6 4. Suwinet-Inkijk en processen 10 1 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

2 1. Waarom deze toelichting? Deze toelichting geeft inzicht in de mogelijkheden van Suwinet-Inkijk. De toelichting bestaat uit drie verschillende onderdelen: - Een korte inleiding over Suwinet en hoe deze passen in de verbetering van de overheidsdienstverlening, en een korte toelichting over de werkwijze van Suwinet- Inkijk. (zie Suwinet en Suwinet-Inkijk). - De mogelijke toepassing van Suwinet-Inkijk bij de uitvoeringsprocessen. (zie Suwinet-Inkijk en processen). - Een overzicht van de bronbestanden die via Suwinet-Inkijk te raadplegen zijn en de kenmerken van deze bronbestanden. Dat geeft inzicht in de feitelijke gebruikswaarde van de gegevens. (zie Bronnen en hulpmiddelen) Deze toelichting is bedoeld voor alle overheidsorganisaties die met Suwinet-Inkijk werken of meer informatie willen over Suwinet-Inkijk. Natuurlijk is het beste om de mogelijkheden van Suwinet-Inkijk zelf te ontdekken! Hiervoor kunt u de Demo raadplegen. Voor vragen of opmerkingen kunt u een sturen aan 2. Historie In 2002 is Suwinet opgezet als hét elektronische netwerk voor overheidsorganisaties binnen het domein Werk & Inkomen om gegevens uit te wisselen. De Suwipartijen zoals in de wet SUWI genoemd zijn: Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via Suwinet delen organisaties gegevens over klanten met elkaar. De ontwikkeling van Suwinet is sinds 2005 in een versnelling gekomen. De toenmalige staatssecretaris gaf de ketenpartners opdracht om Suwinet verder te ontwikkelen tot een volwaardig Digitaal Klant Dossier (DKD) Werk & Inkomen, voor zowel de overheidsorganisaties als de klant/burger. Dat betekent dat de organisaties gegevens moeten ontsluiten die nodig zijn voor de uitvoering. Ook zijn er bronnen aangesloten waarvan de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken genoemd in de Wet SUWI. Daarnaast sluiten nieuwe gebruikers aan op Suwinet. Dat zijn ook organisaties die geen Suwipartij zijn, maar op basis 2 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

3 van de wetgeving wel van Suwigegevens gebruik mogen maken en dat efficiënter en effectiever kunnen doen via Suwinet. Suwinet-Inkijk is de applicatie die draait op Suwinet en die de klantgegevens op overzichtelijke wijze toont. Een groot deel van de gegevens die via Suwinet beschikbaar zijn, mag de overheidsorganisatie niet meer aan de klant vragen. Dit is bepaald in de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen (WEU) die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Via Suwinet-Inkijk verschijnen gegevens vanuit verschillende bronnen digitaal in een paar seconden op het scherm. Het is daarmee een goed hulpmiddel bij de dienstverlening. 3. Suwinet en Suwinet-Inkijk 3.1. Suwinet Suwinet is de infrastructuur waarover organisaties gegevens van klanten uit het domein Werk & Inkomen veilig met elkaar delen. Het is een hulpmiddel om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Suwinet is een besloten netwerk waar alleen bevoegde organisaties op aangesloten kunnen worden. Suwinet biedt de volgende functionaliteiten: 1. Inkijk De applicatie Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één web toepassing. Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Meer over Suwinet-Inkijk is te vinden in hoofdstuk Inlezen Suwinet-Inlezen biedt professionals van overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse bronnen direct in de eigen bedrijfsapplicatie in te lezen en te laten voor invullen op elektronische aanvraagformulieren. 3. Autorisatie Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk om in Suwinet-Inkijk gebruikers te beheren of om gebruikers te beheren voor een applicatie die ze willen aanbieden aan dezelfde gebruikersgroep. Hierbij dient deze applicatie wel via Suwinet bereikbaar te zijn. 4. Mail Een van de handige functies van Suwinet is Suwinet-Mail; met Suwinet-Mail kunnen partijen die gebruik maken van Suwinet, vertrouwelijke informatie sturen via een besloten netwerk. Naast het feit dat Suwinet-Mail eenvoudig in gebruik is, worden de risico's die zijn verbonden aan het mailen van klantgegevens aanzienlijk verkleind doordat het via een besloten netwerk plaatsvindt. 3 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

4 5. Meldingen Suwinet-Meldingen bestaat uit vooraf gedefinieerde berichten die worden ingelezen in de automatiseringssystemen van de ontvangende partij en daar desgewenst een werkproces kunnen opstarten. Zo worden aanvragen om uitkering krachtens de Bijstand (Participatiewet) door de professionalmodule van UWV doorgezonden naar de gemeenten. 6. Mijn gegevens Overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten registreren veel gegevens van burgers. Wanneer een burger zich inschrijft of een uitkering aanvraagt bij een van deze overheidsinstanties, worden deze gegevens opgeslagen. Suwinet-Mijn gegevens is een elektronische dienst die burgers de mogelijkheid geeft om de eigen persoonsgegevens uit de Suwiketen in te zien. 7. Correctie Hergebruik van gegevens is voor overheidsorganisaties verplicht, op basis van de WEU (de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag). Zowel de burger als de overheidsprofessional moeten er daarom vanuit kunnen gaan dat deze gegevens correct zijn. Suwinet-Correctie helpt hierbij. Suwinet-Correctie biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om burgers en professionals correctieverzoeken te laten indienen. Overheidsorganisaties kunnen Suwinet-Correctie implementeren wanneer zij willen dat burgers en overheidsprofessionals onjuistheden over deze gegevens digitaal melden. Meer informatie is te vinden op: onder Producten 3.2. Suwinet-Inkijk Suwinet-Inkijk ontsluit de gegevens die uitvoeringsorganisaties nodig hebben voor de dienstverlening aan de burger. Daarnaast biedt Suwinet-Inkijk een aantal hulpmiddelen aan die de dienstverlening ondersteunen Welke gegevens ontsluit Suwinet-Inkijk Suwinet-Inkijk ontsluit een aantal gegevens die bij UWV, GSD en SVB zijn geregistreerd over burgers, zoals gegevens over uitkeringen, dienstverbanden en re-integratie. Daarnaast ontsluit Suwinet-Inkijk gegevens over de burger uit enkele andere bronnen, waarvan onder andere: GBA-V(oorzieningen) met NAW-gegevens van de klant en gegevens over medebewoners. Het Kentekenregister van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) met gegevens over voertuigen op naam van de klant. Gegevens over studiefinanciering, opleidingen en diploma s via DUO. Het Suwi Bedrijvenregister (SBR) met gegevens over bedrijven vanuit de Kamer van Koophandel (KvK) en Marktselect (Graydon). 4 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

5 Gegevens over woningbezit uit Kadaster Belastingdienst met gegevens over Toeslagen, Heffingskortingen en saldo s Bankrekeningen. Ook zijn de volgende hulpmiddelen via Suwinet-Inkijk beschikbaar: Help met naslagwerken en veel gestelde vragen op het terrein Suwinet-Inkijk voor de gebruiker van Suwinet-Inkijk Nieuwsarchief met daarin de geplaatste nieuwsberichten. Historisch overzicht beschikbaarheid met daarin een overzicht van storingen in de gegevensleveringen. SBR Query waarmee door middel van selecties overzichten worden gemaakt uit het SBR. VIS (Verificatie Informatie Systeem) met de mogelijkheid om te toetsen of een bepaald document als vermist staat geregistreerd. Fraude scorekaart waarmee met bepaalde variabelen een toets wordt uitgevoerd om mogelijke fraude te kunnen indiceren Wie gebruiken Suwinet-Inkijk De volgende organisaties gebruiken Suwinet-Inkijk voor hun dienstverlening: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) Sociale Verzekeringsbank (SVB) Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) Inspectie SZW Gemeentelijke belastingdeurwaarders Interventieteams Stichting Nederlandse Gerechtsdeurwaarders Dienst Uitvoering Onderwijs Centraal Administratie Kantoor (CAK) Dienst Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis) Zorginstituut Nederland Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC functie) 5 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

6 Burgerzaken Steeds meer organisaties, waaronder ook niet-suwipartijen vragen toegang tot Suwinet- Inkijk ter ondersteuning van hun dienstverlening. In artikel 62 van de Wet SUWI ligt de basis voor het gebruik door niet-suwipartijen. Hierbij is het aansluitprotocol van toepassing (bijlage III van Regeling SUWI). Een van de voorwaarden is dat er een wettelijke basis is voor de gegevensuitwisseling. Er vindt een toets op de wettelijke grondslag plaats door de leverende partij (bron van de gegevens). Op basis van de toegestane gegevens stellen wij in overleg met de nieuwe organisatie overzichtspagina s samen die een goede ondersteuning bieden aan de werkzaamheden Hoe werkt Suwinet-Inkijk? Met de link wordt het Inlogscherm Suwinet-Inkijk gepresenteerd. 6 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

7 Medewerkers krijgen toegang tot Suwinet-Inkijk met een persoonlijke Gebruikersnaam en Wachtwoord. Na een geslaagde inlog verschijnt het hoofdscherm met menu items. Afhankelijk van de autorisatie verschilt het hoofdscherm met mogelijkheden. De werking van Suwinet Inkijk staat uitgelegd in het document Snel-aan-de-Slag te vinden in Help op de homepage van Suwinet-Inkijk. Hieronder volgen de hoofdlijnen. BSN-venster Het Burgerservicenummer is voor de meeste bronnen de sleutel tot de gegevens. 7 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

8 De pagina s openen alleen na het intoetsen van het BSN en de aangeklikte gewenste pagina. Andere opties kunnen soms zonder BSN worden geopend. Hiervoor is speciale autorisatie mogelijk. Menu Het menu is op maat gemaakt voor en door de verschillende organisaties die Suwinet gebruiken en bestaat uit twee onderdelen:! Kolommen Hier staan de bronnen en de hulpmiddelen die voor de gebruiker beschikbaar zijn gesteld via een door de organisatie toegekende autorisatie.! Overzichten Hier staan de pagina s die voor de verschillende autorisaties (functies) binnen de organisatie zijn samengesteld. Deze pagina s zijn met de gebruikers zo samengesteld dat ze aansluiten bij de processen van de medewerkers. Een overzichtspagina bevat een hoofdscherm en eventueel subschermen. De schermen tonen gegevensrubrieken met gegevens en de bron. Op sommige pagina s kan via links (onderstreepte gegevens) doorgeklikt worden naar detailinformatie. De overzichtspagina Klantbeeld bevat de gegevens die de klant via de website of via kan raadplegen. De professional kan met behulp van deze pagina meelezen met de klant. De gegevens die de professional en klant zien, zijn inhoudelijk hetzelfde alleen de lay-out verschilt. Suwinet-Inkijk gebruikt gestandaardiseerde gegevens De uitgewisselde gegevens via Suwinet zijn uniform vastgelegd. In het Suwi-Gegevens Register (SGR) is van alle gegevens de structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden vastgelegd. Naast deze gegevens die betrekking hebben op de individuele gegevenselementen zijn in het SGR relaties tussen gegevenselementen vastgelegd. Hierdoor is het gebruik eenduidiger. In Suwinet-Inkijk zijn de definities van deze gegevens opvraagbaar door op het gegeven te klikken. Meer informatie is te vinden op onder Suwinet-Standaarden Suwinet-Inkijk beveiligt klantgegevens Suwinet is een besloten netwerk ( Daarnaast hebben alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot (delen van) de Suwinet-Inkijk gegevens. 8 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

9 Per aangesloten partij en per taak die de organisatie onderscheidt voor de uitvoeringsprocessen, maakt het BKWI een overzichtspagina. Daarin worden alleen die gegevens opgenomen waarvoor een wettelijke grondslag (doelbinding) is en ingezien mogen worden voor de uitvoering van die taak. Binnen de organisatie regelt de beheerder via de gebruikersadministratie de autorisatie voor de individuele gebruiker en daarmee de toegang tot de juiste pagina s. De organisaties die Suwinet gebruiken zijn verplicht zich te houden aan de eisen voor privacy en beveiliging. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Jaarlijks moet over het gebruik verantwoording worden afgelegd. Maandelijks verstrekt het BKWI rapportages over het gebruik van de aangesloten organisaties. BKWI bewaart de loggegevens 18 maanden. Meer informatie is te vinden op onder Suwinet-Inkijk en dan Rapportages gebruik Suwinet. Suwinet-Inkijk is verder Overzichtelijk Flexibel Eenvoudig Gebruiksvriendelijk Ontwikkeling Suwinet Inkijk samen met de gebruikers BKWI werkt voor de verdere ontwikkeling ook samen met gebruikers. Per organisatie zijn er gebruikers die input leveren voor aanvullingen en verbeteringen. Daarnaast worden gebruikersonderzoeken gehouden. BKWI houdt ook regelmatig presentaties en workshops bij de aangesloten organisaties. Ook uit die contacten komen nieuwe ideeën voort. Ondersteuning in het gebruik Door middel van presentaties en workshops ondersteunt BKWI in het gebruik van Suwinet- Inkijk en zijn functionaliteiten. Dit levert voor de gebruikers vaak nieuwe inzichten op voor toepassing in de werkprocessen. Tevens leidt dit vaak tot verzoeken tot gegevens van bronnen en hulpmiddelen waar de gebruiker voordien geen weet van had. Neem contact op met het voor een presentatie of workshop, ideeën en opmerkingen of meer informatie. 9 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

10 4. Suwinet-Inkijk en processen Dit hoofdstuk geeft enkele mogelijkheden aan voor de inzet van Suwinet-Inkijk in de processen van de gebruikersorganisaties. Een aantal hoofdprocessen bij de gebruikersorganisaties zijn: Verwijs- en adviesfunctie Claimbeoordeling Rechtmatigheid controles Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en beroep Handhaving Fraudebestrijding (Inkomens)ondersteuning Deze processen kunnen met verschillende opties binnen Suwinet-Inkijk worden ondersteund. Optie Kolommen Bedrijvenregister GBA Zoek(+) in GBA Zoek in PIVA Geldigheid Rijbewijs GSD Kadaster Zoek in Kadaster RDW (+) RDW Peildata Mogelijkheden Zoeken (zonder BSN) naar bedrijven waar de klant een relatie mee heeft. Opvragen van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie behorend bij een klant met een bekend BSN-nummer. Zoeken naar gegevens van een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, naam en postcode) wel bekend zijn. ( + zoeken op de eerste 3 letters van de achternaam of de hele achternaam met geslacht). Dit is slechts voor beperkte (opsporings-)taken beschikbaar. Zoeken naar een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum en naam) wel bekend zijn. Betreft alleen inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Toetsen geldigheid rijbewijs op basis van het rijbewijsnummer en de geboortedatum van de klant. Op basis van BSN gegevens raadplegen die bij de Gemeentelijke Sociale Diensten bekend zijn over aanvragen, uitkeringsverhoudingen, re-integratie activiteiten en openstaande vorderingen. Via het BSN gegevens raadplegen van onroerende zaken op naam van de klant. Enkele gegevens worden getoond. Op basis van enkele gegevens (bv. postcode en huisnummer) een kadestraal object vinden en vervolgens de gegevens raadplegen. Raadplegen op basis van BSN naar gegevens over voertuigen geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Raadplegen op basis van BSN naar voertuigen over een bepaalde periode bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 10 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

11 Zoek in RDW (+) VIS UWVWb Optie Overzichten (linker kolom) Partij specifieke Overzichtspagina s Klantbeeld Hulpmiddel: Fraude Score Kaart Optie Overzichten (midden) Nieuwsarchief SBR query Enquêtes Historisch overzicht beschikbaarheid Optie Overig (midden) Wijzigen persoonlijke gegevens Wijzigen wachtwoord Via verschillende zoeksleutels zoeken naar voertuigen en de op de peildatum geregistreerde eigenaar uit het bestand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit is slechts voor beperkte (opsporings-)taken beschikbaar. Het Verificatie Informatie Systeem (VIS) informeert over de documenten van gestolen, vermiste of anderszins ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Hieronder vallen onder meer paspoorten, visa en de Nederlandse op naam gestelde rijbewijzen. Raadplegen op basis van BSN in de gegevens die bij het UWV WERKbedrijf bekend zijn over arbeidsverplichting, over inschrijving werkzoekende, verstrekte dienstverlening etc. Omschrijving Met iedere partij zijn Overzichtspagina s ontwikkeld die een bepaald proces ondersteunen. De overzichtspagina Klantbeeld bevat de gegevens die de klant via de website of via kan raadplegen. De gebruiker kan met behulp van deze pagina meelezen met de klant. De gegevens die de gebruiker en klant hier zien, zijn inhoudelijk hetzelfde alleen de lay-out verschilt. Met de Fraude scorekaart (eigenaar Stimulansz) kunnen risicoprofielen in het kader van fraudebestrijding opgesteld worden. Door het invullen van een gelimiteerd aantal velden kan risicobeoordeling aan de kop van het proces plaatsvinden. Omschrijving Hierin staat een verzameling van Nieuwsberichten die op Suwinet- Inkijk zijn verschenen. Selecties en bestanden maken uit het Bedrijvenregister (Kamer van Koophandel en Markselect (Graydon)) om zicht te krijgen in het bedrijvenbestand naar kenmerken (branche, buurt/wijk etc.). Selectie en bestanden maken van NAW-gegevens van bedrijven (naar kenmerken) voor werkgeversbenadering. Hiermee kunt u zien of er een enquête voor u klaarstaat. Hierin staat een overzicht van de storingen/werkzaamheden welke de levering van gegevens aan Suwinet Inkijk heeft verstoord. Omschrijving Hier wijzigt u uw persoonlijke gegevens. Hier wijzigt u uw wachtwoord. 11 van _Toelichting_Suwinet-Inkijkupdate.docx

Toelichting Suwinet. 20120423-Toelichting Suwinet v4.0.docx 1 van 19

Toelichting Suwinet. 20120423-Toelichting Suwinet v4.0.docx 1 van 19 Toelichting 20120423-Toelichting v4.0.docx 1 van 19 Documenthistorie Versienummer Auteur Opmerking 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 december 2008 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie.

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie. Autorisatiematrix Suwinet DDFK 2017 BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE Bedrijvenregister GBA Bijstandsregelingen Fraudevorderingen Belastingdienst Kadaster RDW RDW-peildata RDW+ UWV-wb SVB

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

Autorisaties en toelichting

Autorisaties en toelichting Autorisaties en toelichting Rol Bibliotheek B&O (G002) Correctieservice (G031) Configureren correctieservice (G032) Correctie Status (G040) CWI (G003) Inhoud en voor welk proces bedoeld De bibliotheek

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Via Suwinet-Inkijk kunnen (inter)gemeentelijke sociale diensten gegevens die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbronnen raadplegen. Deze gegevens worden via verschillende

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Via Suwinet-Inkijk kunnen (inter)gemeentelijke sociale diensten gegevens die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbronnen raadplegen. Deze gegevens worden via verschillende

Nadere informatie

Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen

Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen Handreiking Suwinet Documenthistorie Datum en versienummer Auteur 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen Handreiking Suwinet v2 0.doc 1

Nadere informatie

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Donderdag 26 juni staat release v.14.06 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. De werkzaamheden duren de hele avond.

Nadere informatie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen Samenwerking tussen overheidsorganisaties Suwiwet t.b.v., en gemeenten Ontzorgen Burgers Digitaal Klantdossier

Nadere informatie

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017 Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet Zwolle, 20 april 2017 Agenda Achtergrond, het waarom Wat houden de technische maatregelen in? De integrale aanpak Stappenplan / tijdsbalk Achtergrond

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. De huidige situatie 3 4. Zoeksleutels 4 5. Wijzigingen: nieuwe pagina s en nieuwe indeling 4 6. Wat moet de gemeente doen? 5 7. Communicatie

Nadere informatie

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG

Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Gegevenswisseling W&I: Gaat het goed? Waar liggen de uitdagingen? Jasja van Ark Senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG Organisatie gegevenswisseling W&I: Suwinet 25.000 gebruikers Vrij lange historie,

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Beveiligingsplan. rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Beveiligingsplan. rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Beveiligingsplan rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Heemstede Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude O Beveiligingsplan IASZ

Nadere informatie

FO Szw. 9 nov Versie 1.0. Created with Axure RP Pro

FO Szw. 9 nov Versie 1.0. Created with Axure RP Pro 9 nov. 2010 FO Szw Versie 1.0 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1.Schermen...3 1.1.Agentschap Szw...3 1.2.View - Agentschap Szw...3 1.2.1.Getoond scherm...3 1.2.2.Schermgegevens & Interacties...3

Nadere informatie

Agenda. Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten

Agenda. Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten Agenda 1. Gebruik Suwinet-Inkijk door RMC 2. Auditverplichting, waarom? 3. Wat betekent de auditverplichting voor u? 4. Vragen Peter Greve Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten 2 Gebruik

Nadere informatie

Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden

Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden Handleiding procesafhandeling correctieservice (digitale correctieverzoeken en terugmeldingen) Mei 2011 Maart 2011 1 1.! Laat digitale meldingen

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

Handreiking Whitelist en Escapefunctie op Suwinet-Inkijk voor gemeentelijk domein Werk en Inkomen

Handreiking Whitelist en Escapefunctie op Suwinet-Inkijk voor gemeentelijk domein Werk en Inkomen Handreiking Whitelist en Escapefunctie op Suwinet-Inkijk voor gemeentelijk domein Werk en Inkomen Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat deze handreiking over? 3 3. Wat is een filtermechanisme c.q. whitelist?

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

[Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK. Release 14.09. Created with Axure RP Pro

[Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK. Release 14.09. Created with Axure RP Pro [Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK Release 14.09 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. CAK... 3 2. View - CAK... 3 3. View - CAK - Homepage content... 3 3.1. Getoond scherm... 3 3.2. Schermgegevens

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding Medewerkers van Sociale Zaken beschikken over de mogelijkheid om gegevens van klanten te controleren

Nadere informatie

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Agenda Context en doelgroep Wat gebeurt er op 1-1-2017 Ketenproces Gegevensuitwisseling via Inlichtingenbureau Re-integratiedossier

Nadere informatie

FO SIOD. 23 mei 2011. Release 11.06 versie 1.0. Created with Axure RP Pro

FO SIOD. 23 mei 2011. Release 11.06 versie 1.0. Created with Axure RP Pro 23 mei 2011 FO SIOD Release 11.06 versie 1.0 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. Schermen... 4 1.1. SIOD... 4 1.2. View - SIOD... 4 1.2.1. Getoond scherm... 4 1.2.2. Schermgegevens & Interacties...

Nadere informatie

1 dec. 2014 FO SIOD. Release 14.10. Created with Axure RP Pro

1 dec. 2014 FO SIOD. Release 14.10. Created with Axure RP Pro 1 dec. 2014 FO SIOD Release 14.10 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. SIOD... 4 2. View - SIOD... 4 2.1. Suwinet Inkijk Pagina... 4 2.2. Schermgegevens & Interacties... 6 2.3. Tabel met SGR gegevens...

Nadere informatie

Handreiking Gebruik Zoeksleutels in Suwinet-Inkijk

Handreiking Gebruik Zoeksleutels in Suwinet-Inkijk Handreiking Gebruik Zoeksleutels in Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom deze handreiking? 4 3 Welke risico s zijn er verbonden aan het gebruik van andere zoeksleutels? 5 4 Autoriseren 6

Nadere informatie

Beveiligingsnota Suwinet 2014

Beveiligingsnota Suwinet 2014 Beveiligingsnota Suwinet 2014 Boxmeer, 3 april 2014 I-SZ/2014/260. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Sociale Zaken...4 3. Gebruik Suwinet-Inkijk...4

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten

BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten A. Digitale formulieren Het programma Digitaal Klantdossier beoogt de administratieve

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Midden-Drenthe z2015-00402 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November

Nadere informatie

Vragen en antwoorden whitelist en escapefunctie

Vragen en antwoorden whitelist en escapefunctie Vraag: Wat is de meerwaarde van een filtermechanisme zoals dat nu in de vorm van een whitelist wordt geimplementeerd? Antwoord: Het gebruik van een filtermechanisme (in dit geval een whitelist) is een

Nadere informatie

Colleges van Burgemeester en Wethouders I.a.a. Directeuren/Hoofden Sociale Zaken Gemeenteraadsleden p/a Griffier UWV SVB Sw-bedrijven

Colleges van Burgemeester en Wethouders I.a.a. Directeuren/Hoofden Sociale Zaken Gemeenteraadsleden p/a Griffier UWV SVB Sw-bedrijven > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Colleges van Burgemeester en Wethouders I.a.a. Directeuren/Hoofden Sociale Zaken Gemeenteraadsleden p/a Griffier UWV SVB Sw-bedrijven Ministerie van SZW Postbus

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Eindhoven

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Eindhoven POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

De virtuele identiteit in de sociale zekerheid

De virtuele identiteit in de sociale zekerheid Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / mr. Hatice Dogan en mr. drs. Marjolein van Everdingen Onderzoek Aanpassing van het bestuursrecht aan ketensamenwerking Startdatum 1 januari 2010 Einddatum 1 november

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg

Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg 1. Inleiding Het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI), de stichting Inlichtingenbureau

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Overzicht Vraag en antwoord

Overzicht Vraag en antwoord Overzicht Vraag en antwoord Nieuw proces: Samenvoeging aanvraag bijstand en registratie als werkzoekende bij UWV Registratie bij UWV als gevolg van het aanvragen bijstand Landelijk Team Samenwerking Gemeenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Versie 4.1.0 Datum 13-07-2017 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 29-03-2012 0.0.1 Initiële versie KING 30-01-2013 0.1.1 Document

Nadere informatie

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve.

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. GegevensdienstenUWV Agenda UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. Organisatiestructuur UWV Concern: Raad

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Delft

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Delft POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Beveiligingsplan Suwinet Gemeente Oldebroek 2014

Beveiligingsplan Suwinet Gemeente Oldebroek 2014 Beveiligingsplan Suwinet Gemeente Oldebroek 2014 November 2014 Kenmerk 187358/190539 Opsteller Beleid&Ontwikkeling/M. Beker Versie 23 oktober 2014 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Suwinet...

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan

Informatiebeveiligingsplan Informatiebeveiligingsplan Suwinet 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 Definitie Informatiebeveiliging... 3 Algemeen... 3 Uitvoering en evaluatie... 4 Rolverdeling en bijbehorende verantwoordelijkheden... 4

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders.

Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders. Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders. Inleiding In dit document treft u informatie aan over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders

Nadere informatie

Introductie Suwinet en ENSIA

Introductie Suwinet en ENSIA Introductie Suwinet en ENSIA Anton Slijkhuis senior beleidsmedewerker Directie Stelsel en Volksverzekeringen / Taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling oktober 2017 Inhoud 1. Feiten 2. Probleem 3. Aanpak

Nadere informatie

Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders. Datum Versienummer Auteur 10-08-2015 1.1 BKWI afdeling K&A

Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders. Datum Versienummer Auteur 10-08-2015 1.1 BKWI afdeling K&A Informatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk door gemeentelijke belastingdeurwaarders Datum Versienummer Auteur 10-08-2015 1.1 BKWI afdeling K&A Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie mag waarvoor welke

Nadere informatie

4. Gedragsregels bij beveiliging van persoonsgegevens 7

4. Gedragsregels bij beveiliging van persoonsgegevens 7 Beveiligingsplan Suwinet Versie 0.2 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kader voor de beveiliging Suwinet 4 3.1 Gebruikers voor Suwinet-inkijk 5 3.2 Functie raadplegen 5 3.3 Logging rapportages 5 4. Gedragsregels

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2009

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2009 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2009 Auteur: BKWI Datum document: 10 februari 2010 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum afdruk: 10 februari 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek SI

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 6 1. De portal verkennen Deelnemerbeheer 8 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 2.1 Een deelnemer

Nadere informatie

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren Beveiligingsplan SUWI inkijk Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren December 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 4 3. Autorisaties

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD)

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 5 februari 2016 Inhoudsopgave Handleiding Suwinet- Inkijk Gebruikersadministratie... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen...

Nadere informatie

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet Bijlage De Suwi-partijen UWV, SVB en de VNG hebben per brief (van 7 oktober 2014) aan de minister en de staatssecretaris van SZW het programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet aangeboden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Werkendam

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Werkendam POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brummen z2015-00403 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November 2015

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

Halfjaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Halfjaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Halfjaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 1e halfjaar 2011 Datum: 9 augustus 2011 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 1 STAND VAN ZAKEN BKWI... 3 1.1 A LGEMEEN...... 3 1.2 P RODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens Aanvraagformulier deelname collectieve ziektekostenverzekering, (categoriale) bijzondere bijstand, premie collectieve ziektekostenverzekering en Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) Voorwaarden en verklaring

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Beveiliging en privacy in de SUWIketen

Beveiliging en privacy in de SUWIketen Opdrachtgever IWI Beveiliging en privacy in de SUWIketen Opdrachtnemer IWI Onderzoek Privacy van de burger in het Suwi domein. Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 30 april 2009 Categorie Toezicht en functioneren

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

BABVI/U200900965 Lbr. 09/074

BABVI/U200900965 Lbr. 09/074 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Digitaal Klantdossier 2e fase uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200900965 Lbr. 09/074 bijlage(n) - datum 3 juni

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringstoets wijziging van het besluit SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag (31 mei 2007)

Uitvoeringstoets wijziging van het besluit SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag (31 mei 2007) 0. Verzoek van de staatssecretaris Bij brief d.d. 16 april 2007 ontvingen UWV en CWI het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit SUWI en besluit Inlichtingenbureau in verband met eenmalige gegevensuitvraag

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Re-integratievoorziening

Aanvraagformulier Re-integratievoorziening Aanvraagformulier Re-integratievoorziening * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient er rekening mee te houden dat wij informatie uitwisselen met het Inlichtingenbureau.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 550 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

Advies na Openbare Consultatie Suwinet Inkijk en Inlezen

Advies na Openbare Consultatie Suwinet Inkijk en Inlezen FS 36-02-6B1 Forum Standaardisatie Erkenning voorzieningen Advies na Openbare Consultatie Suwinet Inkijk en Inlezen Datum januari 2012 Colofon Naam project Erkenning basisvoorzieningen: Suwinet Inkijk

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2010

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2010 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2010 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet Inkijk 1.0 definitief - 1 van 28 Samenvatting 4! 1.! Inleiding 6! 1.1.! Suwinet-Inkijk 6! 1.2.! Het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie