De ziekte van Dupuytren. anno Ortho-Rheumato VOL 10 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ziekte van Dupuytren. anno 2012. Ortho-Rheumato VOL 10 Nr 5 2012 43"

Transcriptie

1 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr ORTHO De ziekte van Dupuytren anno 2012 Ludo Coenen Diensthoofd Orthopedie, AZ St.-Maarten, Mechelen Baron Guillaume Dupuytren heeft deze aandoening met vingercontracturen in 1831 uitvoerig besproken en was de eerste om ze ook heelkundig te behandelen. De genetische predispositie van de ziekte staat nu onomstotelijk vast. Er zijn zes genen aangetoond die gelinkt worden aan de ziekte. Deze genen zouden een erfenis zijn van de Vikingen, die niet alleen naar West-Europa gemigreerd zijn in 7 e en 8 e eeuw na Christus, maar ook naar Oost-Europa. Naast de heelkundige behandeling beschikken we nu ook over medicamenteuze therapie, die voor een aantal patiënten een valabel alternatief biedt. Het gaat hier om een collagenase, afkomstig van de bacterie Clostridium histolyticum, welke via een injectie kan aangebracht worden. Figuur 1: Guillaume Dupuytren. Baron Guillaume Dupuytren Guillaume Dupuytren werd geboren in 1777 en groeide uit tot de grootste Franse chirurg van de 19e eeuw (Figuur 1). Hij werkte in Hotel de Dieu in Parijs en was de chirurg van Lodewijk de 18e en Karel de 10e. Op zijn minst twaalf ziekten, fracturen, operaties en instrumenten werden naar hem genoemd. Hij haatte publiceren en al zijn literatuur werd opgenomen en gepubliceerd door zijn studenten als Leçons orales de chirurgie de Dupuytren (1). Op 5 december 1831 besprak hij zeer uitvoerig la contracture des doigts. Hij was echter niet de eerste die de aandoening beschreef. Felix Platter in 1680, Henry Cline jr, van het St. Thomas Hospital in 1808 en sir Astley Cooper in 1818 hadden een dergelijke misvorming beschreven. Guillaume Dupuytren was wel de eerste die de misvorming heelkundig behandelde en wel bij zijn koetsier. Vandaar de aanvankelijke benaming: koetsiersziekte. De ziekte van Dupuytren OR0748N Deze aandoening bestaat uit een progressieve bindweefselreactie, die begint met een proliferatie van fibroblasten

2 44 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr naar myofibroblasten. Er treedt een pathologische collageenproductie op met afzetting in de longitudinale vezels van de fascia palmaris. Zo worden knobbels palpabel, die bijna steeds pijnloos zijn. Later gaan de myofibroblasten zich longitudinaal schikken en koorden vormen die daarna verdikken, krimpen en vervolgens een flexiecontractuur veroorzaken ter hoogte van palm en vingers (Figuur 2). Figuur 2: Ziekte van Dupuytren. Hierbij zouden prostaglandines een rol spelen (2). De huid wordt, al dan niet op een invasieve wijze, mee betrokken in dit proces. In het eerste geval noemen we dit een agressieve vorm van de ziekte van Dupuytren. Het postoperatieve risico op recidief is hoger bij deze patiënten en dit betreft meestal jonge patiënten. De ziekte komt echter klassiek voor op de leeftijd van 50 jaar, meer bij mannen dan bij vrouwen. De ringvinger en de pink zijn het meest frequent aangetast. In het verleden werd vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar diabetes, ethylabusus, epilepsie en roken als voorbeschikkende factoren voor het ontstaan van de ziekte van Dupuytren. Die blijken echter geen rol te spelen (3). Een trauma en repetitieve microtrauma s daarentegen wel (4). Elke vorm van uitgelokte littekenvorming in de handpalm kan een opflakkering van een bestaande of een ontluiking van een klinisch nog niet merkbare ziekte van Dupuytren uitlokken of triggeren. Dit is waarschijnlijk ook de verklaring waarom na toepassing van de percutane naaldtechniek een aanvankelijke verbetering tenietgedaan wordt door een opflakkering (5). Daarom gebeurt best geen heelkunde voor een ziekte van Dupuytren van graad 0, waarbij de handpalm nog plat op de tafel kan gelegd worden en de ziekte nog geen functionele hinder veroorzaakt. Een te vroegtijdige ingreep zou kunnen leiden tot het jaarlijks terug moeten behandelen van de patiënt. Voorspellingen wat betreft de ernst en evolutie van de aantasting zijn niet mogelijk. Er zijn wel een aantal geassocieerde afwijkingen zoals knuckle pads, plantaire fibromatose en een vooral radiale aantasting, welke zouden wijzen op een agressiever ziekteverloop (6, 7). We weten dat de ziekte meestal familiaal voorkomt. Tot op heden werd er gedacht dat één bepaald gen verantwoordelijk was voor de autosomaal dominante overerving van de ziekte, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat er meerdere genen moeten aanwezig zijn om tot expressie van de ziekte van Dupuytren te komen (8). Een multicentrische studie heeft aangetoond dat bepaalde van deze genen voor proteïnes coderen (bèta-catenine) die bij overstimulatie celproliferatie uitlokken, die aanleiding geeft tot de vorming van fibroblastenproliferatie en nodulevorming (9). Keltische klauwhand of ziekte van de Vikingen? Naast koetsiersziekte spreekt men ook over de Keltische klauw of de ziekte van de Vikingen als men het over de ziekte van Dupuytren heeft. De Romeinse geschiedschrijvers, die niet van de minsten waren, hebben nooit over de ziekte gerept. Het einde van het West-Romeinse keizerrijk situeert zich in de 4e eeuw na Christus. Op dat ogenblik begon de handel met de Zweden op een vredevolle basis in Oost-Europa, maar was er nog geen interactie qua genetica. Vanaf de 9e eeuw begonnen de Deense en Noorse Vikingen met hun veroveringstochten de West-Europese kusten en rivieren onveilig te maken (10). Aanvankelijk keerden ze met hun schepen, vol beladen, terug naar hun homeland. Een halve eeuw later bleven ze ter plaatse en begon een echte kolonisatie. Hun eerste grote vaste stek werd Normandië. Er kwamen dynastieën met Vikingkoningen, die werden gevreesd in gans West-Europa. Zuid-Europa werd niet gekoloniseerd maar wel geplunderd, langs de kusten, tot in het Noorden van Griekenland en Turkije. Andere groepen Noorse Vikingen koloniseerden Engeland en Ierland, met ook daar vestiging van dynastieën en Vikingkoningen. Voor andere Noren was dit nog niet ver genoeg. Ze koloniseerden IJsland en Groenland en

3 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr Figuur 3: Openpalmtechniek. Concluderend kunnen we stellen dat de benaming Keltische klauwhand niet correct is. Uit bovenstaande blijkt immers dat de ziekte van Dupuytren niet alleen in Noorden West-Europa voorkomt, maar ook in Oost-Europa. De ziekte van de Vikingen is in feite de juiste benaming. De heelkundige behandeling Er bestaan verschillende heelkundige technieken om de aandoening te behandelen, gaande van een partiële fasciëctomie tot een totale fasciëctomie, open, gesloten of met huidgreffe (3). Bij al deze technieken kunnen we geconfronteerd worden met een neurovasculair letsel. Zelfs met een loupebril op is het mogelijk een bloedvat of zenuw door te snijden. Het kan de beste chirurg overkomen. Het is echter wel belangrijk de zenuw of het dominante bloedvat te herstellen. Welke zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende technieken? eindigden in Newfoundland, Noord-Amerika dus, rond de 13e eeuw. In Engeland en Ierland kwamen er later genetische interacties met de Angelen, de Kelten en de Saksen. In grote delen van West-Europa vond dit ook plaats met de daar aanwezige Kelten. Vandaar de uitdrukking Keltische klauwhand. De Zweedse Vikingen daarentegen trokken naar het Oosten langs de Wolga, de Dnjepr en de Donau en dreven handel met het Verre Oosten via de Zijderoute. De nederzettingen in de Balkan groeiden uit tot een groot Zweeds Rijk welk het Roesrijk werd genoemd. Zo werd Rusland geboren. De genetische interactie vond hier daarna plaats met de Slaven. Tsaristisch Rusland noch de communistische Sovjet-Unie noch de Russische nationalisten wilden van een Vikingvoorgeschiedenis weten. Vandaar dat het onderzoek naar de Scandinavische roots in Rusland uiterst controversieel is (11, 12). We verwachten dan ook weinig informatie van Russische zijde. Door de huidige mondialisering is de Oost- Europese literatuur voor ons, westerlingen, toegankelijker geworden en vice versa. Het blijkt uit recente publicaties dat de ziekte van Dupuytren frequent voorkomt in landen zoals Polen, Bosnië en Kroatië (7, 13-16). Wellicht is dit ook het geval in andere Balkanlanden en Rusland. Hoe noordelijker men de populaties in Europa bekijkt, hoe hoger de incidentie van de ziekte (17). In de andere rassen komt de ziekte in beperktere mate voor, eveneens als gevolg van de mondialisering (7, 18-20). Een totale fasciëctomie heeft het voordeel dat de zenuwen en arteries die in stevig dupuytrenweefsel vastzitten, beter en gemakkelijker benaderd kunnen worden vanuit gezond weefsel. Bovendien geneest een lange incisie even snel als een korte. Bijkomend voordeel van deze techniek is de mogelijkheid om via ondermijning nabijgelegen, nog niet aangetast fasciaweefsel mee te verwijderen. Wat is zo speciaal aan de openpalmtechniek als men spreekt over totale fasciëctomie (Figuur 3) (21)? Bij deze techniek laat men de dwarse palmaire incisie open, omdat er een evident huidtekort is vanwege huidinvasie en huidkrimping. Dit levert twee voordelen op. Ten eerste is onmiddellijke mobilisatie mogelijk en ten tweede wordt de revalidatie niet bemoeilijkt door een hematoom dat zich subcutaan zou kunnen vormen in de handpalm. Indien een huidgreffe na een totale fasciëctomie of dermofasciëctomie geplaatst wordt, moet men noodgedwongen wachten met de revalidatie. Er is natuurlijk wel een langere wondzorg nodig bij de openpalmtechniek. Of er minder recidiefrisico bestaat na de huidgreffetechniek in vergelijking met de open palm is nog niet uitgemaakt. Het is vanzelfsprekend dat de hoeveelheid dupuytrenweefsel, welke niet ver wijderd wordt, meer kans op recidief inhoudt. Dit geldt voor de partiële fasciëctomie alsook voor de collagenase-injectietechniek, die later besproken wordt. Wanneer mogen we nu spreken van recidief? Er zijn twee mogelijke interpretaties van dit begrip. Ten eerste kan het gaan over een recidief dat optreedt in een

4 46 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr Figuur 4: Injectie van collagenase voor de ziekte van Dupuytren. Proximale falanx Subcutaan vet Diep vet reeds geopereerd gebied en ten tweede kan het recidief bestaan uit het optreden van nieuwe knobbels en koorden in een aanpalende locatie. Deze laatste vorm noemen we ook recurrentie van de ziekte. De dubbele betekenis van het begrip recidief maakt het vergelijken van technieken wat betreft risico op recidief bijzonder moeilijk. Hetzelfde geldt ook voor de evaluatie van de postoperatieve functieverbetering. Verschillen in classificaties en metingen preen postoperatief en longterm postoperatief spelen hier een rol. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat het functionele eindresultaat bij elke patiënt bepaald wordt door verschillende factoren, die niet gebonden zijn aan de operatietechniek zelf. We denken hierbij aan de begeleiding door een handkinesist, goede wondzorg, het nauwgezet nemen van pijnmedicatie, het dragen van een nachtspalk en vooral het doorzettingsvermogen en de motivatie van de patiënt zelf. Het onvoldoende innemen van analgetica kan het risico op het optreden van een sudeckreactie vergroten bij een voorbeschikte patiënt. Niet-heelkundige behandeling Medicamenteuze, radiotherapeutische en andere experimentele technieken hebben tot op heden geen betrouwbare data kunnen leveren, noch wat betreft het indijken van de ziekte, noch wat betreft het bereiken van functieverbetering. De percutane naaldtechniek zal geen lang leven beschoren zijn door de komst van de collagenasetechniek (22). Deze techniek wordt toegepast sinds 2009 in de Angelsaksische landen. Sinds september is deze behandeling ook in België beschikbaar. Er is terugbetaling door het Riziv voor de duur van twee jaar. Dan zal men evalueren of het aantal injecties binnen de perken gebleven is en er geen overconsumptie heeft plaats gevonden. Bijscholingen voor chirurgen worden georganiseerd om zich met de techniek vertrouwd te maken. Het product zelf is een collagenase, geïsoleerd uit de bacterie Clostridium histolyticum. Deze collagenase lost collageen type 1+2 op. De dupuytrenkoorden bestaan juist uit dit collageen. Op deze manier wordt een chemische fasciotomie bekomen. De dupuytrenknobbels zijn anders samengesteld en vormen geen indicatie voor deze injecties. Het is bijgevolg uitermate belangrijk dat de handchirurg op basis van het klinisch onderzoek uitmaakt of de patiënt in aanmerking komt voor hetzij heelkunde hetzij een injectie. De aanwezigheid van subcutane koorden en/of knobbels is dus bepalend voor deze beslissing. Niet elke patiënt met de ziekte van Dupuytren komt dus in aanmerking voor een injectie. Daarnaast zijn er ook nog andere contra-indicaties, met name flexiecontracturen van meer dan 80 voor het PIP-gewricht en van meer dan 100 voor het MCP-gewricht. Het is evident dat lang bestaande gewrichtscontracturen niet kunnen wegget overd worden. De techniek zelf bestaat uit het inbrengen van een fijne injectienaald in de koord, gevolgd door het onder druk

5 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr inspuiten van het collagenase zonder dat er lokale verdoving werd toegepast (Figuur 4). Op die manier voorkomen we zenuw- en peesletsels. Na 24 tot 48 uur biedt de patiënt zich terug aan. Een lokale of locoregionale verdoving wordt toegepast en 10 minuten later worden de aangetaste vingers gemanipuleerd naar extensie. Meestal breekt de koord op een hoorbare wijze. Scheurwonden van de huid kunnen optreden op plaatsen waar het dupuytrenweefsel nauw vergroeid is met de huid. De nabehandeling bestaat dan ook uit wondzorg zoals bij de openpalmtechniek. De revalidatie start onmiddellijk en een nachtspalk wordt voorgeschreven. De nevenwerkingen na de toediening van collagenase zijn meestal zwelling, blaarvorming en pijn. Analgetica en antiflogistica worden best voorgeschreven bij het eerste consult. Na injectie zou het collagenase gedurende 1 maand nog aanwezig zijn in de hand. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om vooraf, voor men injecteert, uitvoerig met de patiënt de voor- en nadelen van de injectie te bespreken. De collagenase-injectie mag zeker niet als het wondermiddel voorgesteld worden. Zoals reeds vermeld zal het risico op recidief groter zijn bij deze techniek, omdat er nog behoorlijk wat dupuytrenweefsel blijft zitten. Het is wel zo dat deze collagenase-injectie geen littekenreactie uitlokt omdat het middel een maand ter plaatse blijft en dus minder risico inhoudt voor nieuwe ziekteactiviteit. Patiënten die zelf komen vragen naar deze techniek zijn vaak mensen die een operatie niet zien zitten uit tijdsgebrek in het kader van hun professionele activiteiten of uit algemene vrees voor een operatieve ingreep. Maar, zoals reeds gezegd, is het belangrijk patiënten goed te informeren, want zij komen niet allemaal in aanmerking voor deze techniek. We schatten dat één op drie van de heelkundige indicaties in aanmerking komt voor een injectie. Referenties op Ortho-Rheumato ook op internet ProjetDolA5ok2012_DOLENIO_210X150 25/06/12 09:36 Page2 NL/Dol / 06/2012/06 1 tablet per dag 1 tablet per dag Glucosamine 1178 mg in de vorm van glucosaminesulfaat 1500 mg Om artrose te doen buigen Verlichting van symptomen bij milde tot matige osteoartritis van de knie 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DOLENIO 1178 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén filmomhulde tablet bevat 1884,60 mg glucosaminesulfaat natriumchloride, equivalent aan 1500 mg glucosaminesulfaat of 1178 mg glucosamine. Hulpstof: natrium 151 mg. 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Witte tot bijna witte, ovaalvormige en biconvexe filmomhulde tabletten met breukstreep aan één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses. 4.1 Therapeutische indicaties Verlichting van symptomen bij milde tot matige osteoartritis van de knie. 4.2 Dosering en wijze van toediening Volwassenen: Eén tablet per dag. Glucosamine is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnlijke symptomen. Verlichting van de symptomen (vooral van pijnklachten) kan soms pas na een aantal weken behandeling merkbaar zijn, en in sommige gevallen duurt het zelfs langer. Indien er na 2-3 maanden geen verlichting van symptomen optreedt, dient verdere behandeling met glucosamine opnieuw geëvalueerd te worden. De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Nadere informatie voor specifieke groepen patiënten: Ouderen: Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd bij ouderen, maar uit klinisch onderzoek is gebleken dat het niet nodig is om de dosering aan te passen voor de behandeling van verder gezonde, oudere patiënten. Kinderen en adolescenten: Het gebruik van Dolenio door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen, vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid. Verminderde nier- en/of leverfunctie: Er kunnen geen aanbevolen doseringen voor patiënten met een verminderde nier- en/of MedDRA systeem Vaak Soms Niet bekend orgaanklasse ( 1/100, <1/10) ( 1/1000, <1/100) (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Zenuwstelsel- Hoofdpijn Duizeligheid aandoeningen Vermoeidheid Ademhalingsstelsel-, Astma / verergering borstkas- en van astma mediastinumaandoeningen Maagdarmstelselaan- Misselijkheid Overgeven doeningen Buikpijn Indigestie Diarree Constipatie Huid- en Huiduitslag Angio-oedeem onderhuidaan- Jeuk Urticaria doeningen Blozen Voedings- en Ontoereikende controle van stofwisselings- diabetes mellitus stoornissen Hypercholesterolemie Algemene aandoenin- Oedeem / gen en toedienings- perifeer oedeem plaatsstoornissen leverfunctie worden gegeven, aangezien geen onderzoek is verricht binnen deze groep. 4.3 Contra-indicaties Dolenio dient niet te worden gebruikt door patiënten die allergisch zijn voor schaaldieren, aangezien het actieve bestanddeel afkomstig is van schaaldieren. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Kinderen jonger dan twee jaar. 4.8 Bijwerkingen De meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met de behandeling met glucosamine zijn misselijkheid, buikpijn, indigestie, constipatie en diarree. Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, huiduitslag, jeuk en blozen voor. De gerapporteerde bijwerkingen zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard. In de onderstaande tabel worden alle causale bijwerkingen gerangschikt per orgaanklasse en frequentie (zeer vaak 1/10; vaak 1/100, <1/10; soms 1/1.000, <1/100; zelden 1/10.000, <1/1.000; zeer zelden <1/10.000; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)). Gevallen van hypercholesterolemie, astma, verergerde astma en ontoereikende controle van diabetes mellitus zijn gerapporteerd, maar het causale verband is nog niet vastgesteld. Dolenio kan een verhoging van leverenzymen en zelden geelzucht veroorzaken. Patiënten met Diabetes mellitus Controle van de bloedsuikerspiegel verslechterde bij patiënten met diabetes mellitus. Frequentie is onbekend. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BIOCODEX Benelux NV/SA Driebomenstraat 16A Brussel BELGIE 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten fles: BE Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten blisterverpakking: BE DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VER- GUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Februari DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Goedkeuringsdatum: 04/2012 AFLEVERINGSWIJZE: VRIJE AFLEVERING

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT Pagina 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DOLENIO 1178 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén filmomhulde tablet bevat 1884,60 mg glucosaminesulfaat natriumchloride, equivalent

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

(BIOCODEX Benelux) Farmaceutisch bedrijf

(BIOCODEX Benelux) Farmaceutisch bedrijf Farmaceutisch bedrijf (BIOCODEX Benelux) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DOLENIO 1178 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén filmomhulde tablet bevat 1884,60 mg glucosaminesulfaat

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dolenio 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosaminesulfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dolenio 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosaminesulfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dolenio 1178 mg filmomhulde tabletten Glucosaminesulfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DOLENIO 1178 mg filmomhulde tablet Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

Ziekte van Dupuytren 16/02/2013. Wat is de ziekte van Dupuytren. Wat is de ziekte van Dupuytren. Wat is de ziekte van Dupuytren.

Ziekte van Dupuytren 16/02/2013. Wat is de ziekte van Dupuytren. Wat is de ziekte van Dupuytren. Wat is de ziekte van Dupuytren. 16/02/ Geschiedenis Ziekte van Dupuytren De ziekte werd voor de eerste keer beschreven in 1832 door Guillaume Dupuytren Frans chirurg Was de eerste die specifieerde waar de streng, die de ziekte veroorzaakt,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. Elke filmomhulde tablet bevat 625 mg glucosamine (als 750 mg glucosamine hydrochloride).

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. Elke filmomhulde tablet bevat 625 mg glucosamine (als 750 mg glucosamine hydrochloride). SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Voltaflex Glucosamine 625 mg, filmomhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat

Nadere informatie

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Hands On Care DE ZIEKTE VAN DUPUYTREN. Diagnose en onderzoek

Hands On Care DE ZIEKTE VAN DUPUYTREN. Diagnose en onderzoek DE ZIEKTE VAN DUPUYTREN Hands On Care Diagnose en onderzoek Wat is dupuytren? Dupuytren of ook wel koetsiershand genoemd is een goedaardige aandoening waarbij er strengen of knobbels bindweefsel worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten. Glucosamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Naam van het geneesmiddel: MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak, concentraat voor drank Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke 25

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten Glucosamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dolenio 1178 mg, filmomhulde tabletten Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank RE230309D11/DG260209D11 Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Contractuur van Dupuytren

Contractuur van Dupuytren Contractuur van Dupuytren gahandenpolscentrum.nl Contractuur van Dupuytren Wat is een contractuur van Dupuytren? De contractuur van Dupuytren is een abnormale verdikking van de fascia palmaris (het bindweefsel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucosaminesulfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucosaminesulfaat BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten Glucosaminesulfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten. Glucosamine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal vitis caps harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Aesculaforce tabletten 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet ( 698 mg) bevat 157,5-225,0 mg gedroogd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Elke tablet bevat 750 mg van glucosaminehydrochloride equivalent aan 625 mg glucosamine.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Elke tablet bevat 750 mg van glucosaminehydrochloride equivalent aan 625 mg glucosamine. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucomed 625 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 750 mg van glucosaminehydrochloride equivalent

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Bijsluiter: informatie voor de patiënt DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 1884 mg glucosaminesulfaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref )

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref ) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref. 14.03.2014) 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Antistax Forte filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet bevat 360

Nadere informatie

Nootropil, drank page 1 of 6 BIJSLUITER

Nootropil, drank page 1 of 6 BIJSLUITER Nootropil, drank page 1 of 6 BIJSLUITER 1 Nootropil, drank page 2 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Nootropil 20% drank Nootropil 33% drank piracetam Lees goed de hele bijsluiter voordat u

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

CONTRACTUUR VAN DUPUYTREN Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

CONTRACTUUR VAN DUPUYTREN Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie CONTRACTUUR VAN DUPUYTREN Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie 17862 Contractuur van Dupuytren In de handpalm ligt vlak onder de huid een bindweefselplaat. De bindweefselplaat is gelegen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten. Betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten. Betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten Betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Glucosamine Product DOLENIO 1178mg filmomhulde tabletten Farmaceutisch bedrijf (BIOCODEX Benelux) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DOLENIO 1178 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

De ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren RKZ Afdeling Handchirurgie De ziekte van Dupuytren informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GRANUFINK Prosta, capsule, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 400 mg poeder van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina I. Greb. var. styriaca I.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Histimed zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten. Glucosaminesulfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten. Glucosaminesulfaat BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten Glucosaminesulfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

ESSENTIELE GEGEVENS. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek Lijst van hulpstoffen van de SKP.

ESSENTIELE GEGEVENS. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek Lijst van hulpstoffen van de SKP. ESSENTIELE GEGEVENS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Onglyza 2,5 mg, filmomhulde tabletten Onglyza 5 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Onglyza 2,5 mg: iedere tablet bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN DR J DE VOS INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN Praktische informatiegids 2 Deze informatiefolder is een leidraad bij de operatie en nabehandeling bij een operatie voor de ziekte van dupuytren en beval alle

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN

INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN DR J DE VOS INGREEP VOOR ZIEKTE VAN DUPUYTREN Praktische informatiegids 2 Deze informatiefolder is een leidraad bij de operatie en nabehandeling bij een operatie voor de ziekte van dupuytren en beval alle

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MOVICOL Neutral 13,7 g zakje, poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MOVICOL Neutral 13,7 g zakje, poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS MOVICOL Neutral 13,7 g zakje, poeder voor drank Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1604 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol 1.3.1.3 Bijsluiter Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 500 mg tabletten 1 g tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Baby 80 mg zetpillen DAFALGAN Kleine Kinderen 150 mg zetpillen DAFALGAN Grote Kinderen 300 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Teva 8 mg, broomhexine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide PIL (NL) Yomesan tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1608 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Kaloban filmomhulde tabletten Gedroogd wortelextract van Pelargonium sidoides (1:8-10) (EPs 7630). Extractiemiddel: 11% ethanol (w/w) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM oplossing voor injectie. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 18 januari : Bijsluiter Bladzijde : 1

PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM oplossing voor injectie. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 18 januari : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pyridoxini hydrochloridum, 50 mg/ml pyridoxinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 200 mg capsules (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Elke tablet bevat 0,25 mg pramipexoldihydrochloride-monohydraat, wat overeenkomt met 0,18 mg pramipexol.

Elke tablet bevat 0,25 mg pramipexoldihydrochloride-monohydraat, wat overeenkomt met 0,18 mg pramipexol. 06.07.2011 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SIFROL 0,18 mg tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 0,25 mg pramipexoldihydrochloride-monohydraat, wat overeenkomt met 0,18 mg pramipexol.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie