CASEREPORT EPICONDYLITIS DOOR M.H.P. VAN HOOGSTRATEN IN KADER VAN NA-EN BIJSCHOLING SPORTFYSIOTHERAPIE JAARGANG FEBRUARI 2001:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASEREPORT EPICONDYLITIS DOOR M.H.P. VAN HOOGSTRATEN IN KADER VAN NA-EN BIJSCHOLING SPORTFYSIOTHERAPIE JAARGANG FEBRUARI 2001:"

Transcriptie

1 CASEREPORT EPICONDYLITIS DOOR M.H.P. VAN HOOGSTRATEN IN KADER VAN NA-EN BIJSCHOLING SPORTFYSIOTHERAPIE JAARGANG FEBRUARI 2001:

2 1. INLEIDING: - ONDERWERP: Een in totaal slechts driemalige (drie maal in drie weken tijds) zeer hoog gedoseerde, kortdurende massagetechniek voor epicondylitis lateralis humeri (tenniselleboog) type II (1, 3), hierna te noemen methode Eindhoven ook wel genoemd methode PSV of methode Van de Ven naar de verzorger van voetbalclub PSV uit Eindhoven die in de jaren tachtig als eerste deze methode ontwikkelde. Voor een goed begrip: een epicondylitis lateralis type II is een overbelastingsblessure van de Origo van de M. extensor carpi radialis brevis die gepaard gaat met pijn op of rond de epicondylus lateralis humeri bij aanspannen van de M. extensor carpi radialis brevis (1, 3, NHG-standaard). - BELANG VAN DE PROBLEEMSTELLING: Veel voorkomende, hardnekkige en vaak therapieresistente aandoening (19). Van alle epicondylitis lateralis is 90 % een epicondylitis lateralis type II (1, 3). Veel uitval zowel in privé (hobby/sport) als in werk (in % van alle episodes van epicondylitis lateralis humeri, met een gemiddelde duur van 11 weken) (21). Gemiddelde klachtenduur 6 maanden tot 2 jaar (21). Aandoening kan onderdeel uit maken van RSI (25). - INCIDENTIE/PREVALENTIE VAN HET PROBLEEM: Incidentie (aantal nieuwe ziektegevallen over een bepaalde periode): jaarlijks in een algemene huisartsenpraktijk 4 7 gevallen per 1000 met een piek tussen 35 en 54 jaar. Voor een fysiotherapeutenpraktijk in een plaats met 13 huisartsen betekende dat in nieuwe patienten met epicondylitis lateralis humeri, dit ondanks de NHG-Standaard Epicondylitis, januari 1997, waarin verwijzen (fysiotherapeutische applicaties of een operatieve ingreep) niet wordt aanbevolen. Prevalentie (alle bekende ziektegevallen over een bepaalde periode): jaarlijks 1 3 % van de bevolking, gewoonlijk aan de dominante arm, slechts in 5 % gerelateerd aan tennis (21). - AANLEIDING: Teleurstellende resultaten c.q. recidiefpercentage gangbare conservatieve behandelingsmethoden met verschillende duur en kosten. - EMPIRIE- EN/OF LITERATUURGEGEVENS OVER EPICONDYLITIS LATERALIS: Er bestaat in de literatuur geen eenstemmigheid over de pathologie en de behandeling blijkt controversieel terwijl de term tenniselleboog reeds stamt uit 1882 (Morris). Empirisch is er na 3 maanden een succespercentage van 80% zonder dat deze methode in recente en nog lopende onderzoeken is meegenomen (23, 25). - VRAAGSTELLING: Is de hierna beschreven conservatieve behandeling een goed en goedkoop alternatief voor de gangbare conservatieve methoden?

3 2. AANMELDING PATIENT EN VERWIJZING DOOR ARTS: - DATUM AANMELDING: Datum aanmelding: VERWIJSGEGEVENS: Datum verwijzing: Specialisme verwijzer: huisarts Verwijsdiagnose: epicondylitis lateralis R Verwijsdoel: niet benoemd Voorgestelde behandeling: methode Eindhoven, aangezien verwijzer hiermee bekend is. 3. ANAMNESE EN FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK: - PATIENT: Dhr. P. M. (patientnr. V5414), geboren ANAMNESE/KLACHTGEGEVENS: Persisterende pijnklachten sedert 6 maanden, handrug en extensorenloge onderarm R, geleidelijk ontstaan, e.c.i., toenemend tijdens en na belasting waardoor knutselen, tuinieren en tennis niet meer pijnvrij mogelijk, zeurende pijn, overdag bij werkzaamheden weinig last, m.n. s nachts. Invullen Functionele Handicap Score (Levine 1993) deel 1 = 2, deel 2 = 3 (17). Hoewel een snelle, eenvoudige en betrouwbare vragenlijst voor het beoordelen van pijn en functie bij patienten met een epicondylitis lateralis in het Engels voorhanden is, is deze in het Nederlands niet beschikbaar (Overend et al., 1999). - BEZIGHEDEN PATIENT: Directeur, gevarieerd werk in vorm van beeldschermwerk en autorijden, recreatief tennisspeler een maal per week indoor, hobby s knutselen en tuinieren, al langere tijd klachten van stijve nek zonder neurologische klachten, in verleden hyperextensietrauma PIP dig III R waardoor sinds een jaar geen volleybal meer, tevens crepitatie dorsale peesvakken R pols, verder gb. - ONDERZOEKSGEGEVENS: INSPECTIE: Kyfotische houding met protractie hoofd en compensatoire hyperlordose lumbaal en cervicaal. LICHAMELIJK FUNCTIEONDERZOEK/METINGEN EN TESTEN: Cwk: pijnprovocatie L dermatoom C4 bij L rotatie en R rotatie en R lateroflexie. Glenohumeraal: gb. Elleboog: mobiliteit gb. Weerstandstest met geextendeerde elleboog: M extensor carpi radialis brevis zwak (Kracht = 50 N gemeten met Hand Held Dynamometer Microfet2, Biometrics) en pijnlijk (VAS = 52). Verder gb, m.n. geen capsulair patroon wijzend op een arthritis. PALPATIE: Palpatie: drukpijn Origo M. extensor carpi radialis brevis, VAS = 73

4 4. CONCLUSIE: Typische overbelasting van de Origo van de extensoren van de pols waardoor chronisch epicondylitis lateralis humeri type II R, op basis van het basisfunctieonderzoek, zonder differentiaal diagnoses als arthritis van het elleboogsgewricht en in mindere mate op basis van de anamnese, waarvoor lokale therapie geindiceerd. 5. BEHANDELPLAN EN PROCES: - BEHANDELBARE COMPONENTEN: Pijn (waardoor handknijpkrachtfunctie/belastbaarheid en daardoor weer sociale participatie zoals tennissen verminderd is). - BEHANDELDOELEN: Einddoelstellingen: 1) Herstelbevordering van lokale trofische stoornissen in en rond de pees. Criteria voor een goed herstel zijn: a) aanwezigheid van collageen bindweefsel van voldoende c.q. goede kwaliteit (na een goede rijpingsfase zijn matrix, cellen en vezels voldoende hersteld) b) aanwezigheid van een goede oriëntatie van de collagene vezels in de pees vooral in de lengterichting) c) aanwezigheid van voldoende treksterkte van de pees 2) Volledig herstel van actieve functie in ADL, werk en sport. Criterium is dat de patiënt na 3 maanden dezelfde activiteiten kan uitvoeren als voor aanvang van het optreden van de klacht. Subdoelen: 1) Behoud van actuele functie / voorkomen van verdere achteruitgang. 2) Vermindering van pijn en terugkeer van functie op termijn (2 maanden). - GEGEVEN INTERVENTIE: Soort: zeer krachtige, kortdurende, lokale massage Origo M. extensor carpi radialis brevis Behandelduur sec: 10 minuten Intensiteit: fortis Behandelinterval: een week Frequentie: 1 maal per week gedurende 3 weken Uitgangshouding patiënt: ruglig (cave collaps in zit) op de behandeltafel met de bovenarm van de aangedane elleboog liggend in 45 graden abductie en de aangedane elleboog in lichte flexie met de onderarm geproneerd en de hand ontspannen. Uitvoering: fysiotherapeut staat aan de aangedane zijde, neemt met zijn homolaterale hand de pols van de aangedane elleboog vast en beweegt met de eindphalanx van zijn heterolaterale duim een maal van distaal naar proximaal, van mediaal naar lateraal zeer krachtig over de Origo van de M. extensor carpi radialis brevis, waarna hij met zijn heterolaterale hand de pols van de patient omvat en met de eindphalanx van zijn homolaterale duim ongeveer 20 maal zeer krachtig van distaal naar proximaal, van lateraal naar mediaal over de Origo van de M. extensor carpi radialis beweegt daarbij ervoor zorg dragend dat de huid meebeweegt over de epicondylus lateralis om beschadiging van de huid te voorkomen. (Cave adipeuze patienten: eerst subcutaan vetweefsel met behandelende duim naar distaal bewegen om te voorkomen dat duim met subcutaan vetweefsel over epicondylus lateralis heen schiet). Dit wordt met een rustinterval van een minuut 3 maal herhaald. - AFSPRAKEN, VOORLICHTING EN ADVIEZEN: Voorlichting over de gestelde diagnose (informatie over de anatomie van de onderarm en pols als ook informatie over de aard en verloop van een epicondylitis lateralis type II).

5 Voorlichting over de hier beschreven therapie: - informatie over behandeldoel (activeren acute ontsteking) - informatie over de aard van de (pijnlijk) interventie aangezien de patient accoord moet gaan met de voorgestelde behandeling. - informatie over de behaalde resultaten van de hier beschreven therapie versus alternatieve methoden (in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst). - inzicht in het herstel van collageen i.c. de termijn waarop patient resultaat mag verwachten (50 % een maand na laatste behandeling, 100 % na 3 maanden, te weten het einde van de remodelleringsfase waarbij beginsituatie op 0 % gesteld wordt). Afspraak dat patient een maand na derde en dus laatste behandeling telefonisch contact opneemt om te laten weten of herstel volgens volgens verwachting verloopt. Afspraak om gedurende 2 maanden overdag Replay tennis elbow supportbandage (Promedics) a te dragen ter trekontlasting van het nieuw aangelegde collageen en daarna het dragen af te bouwen. Advies om herstel een kans/de tijd te geven, derhalve eerste 2 maanden gedoseerd te belasten. Advies om activiteiten rustig op te bouwen. Ook als tijdens ADL pijn afwezig is, wil dat nog niet zeggen dat collageen al weer 100 % te belasten is. Advies om t.z.t tennistechniek en tennisracket te laten evalueren. 6. EVALUATIE VAN HET BEHANDELPROCES EN HET BEHANDELRESULTAAT: - BEHANDELPROCES EN BEHANDELRESULTAAT: Patient heeft het behandelproces zonder complicaties doorlopen. Behandelresultaat een maand na derde behandeling subjectief 80 % en drie maanden na laatste behandeling subjectief 100 % volgens telefonische mededeling patient. 7. AFSLUITING EN DISCUSSIEPUNTEN: - KRITISCHE ZELFREFLECTIE: Is de verwijzing voor fysiotherapie terecht? - Volgens de NHG-Standaard Epicondylitis is de verwijzing niet terecht. - De resultaten geven de hier beschreven methode op zijn minst het voordeel van de twijfel, mede gezien het grote aantal recidieven na infiltratie (21). - Ook vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit, kosten totaal inclusief de tennis elbow supportbandage (die voor rekening van de patient komt), is de verwijzing gerechtvaardigd. Echografie zou een relatief goedkope bijdrage kunnen leveren aan het vaststellen en de vooruitgang van de stoornis. Voor beoordeling van het resultaat ware het natuurlijk wenselijk dat dezelfde criteria waren gehanteerd als bij aanvang van de behandeling te weten de Functionele Handicap Score en het klinisch onderzoek inclusief de meting met de Hand Held Dynamometer. In een praktijksituatie is dit echter niet practisch en past dit beter in een onderzoekssetting. Het ware wenselijk geweest de beschikking te hebben gehad over een snelle, eenvoudige en betrouwbare vragenlijst voor het beoordelen van pijn en functie bij patienten met een epicondylitis lateralis in het Nederlands. Vooralsnog was deze niet voorhanden. - BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING: Vooralsnog lijkt de methode Eindhoven een goed en goedkoop alternatief voor de meer dan 40 andere beschreven behandelingen van epicondylitis lateralis humeri type II, temeer daar er nog sprake is van een negatieve selectie (patienten die onvoldoende reageerden op een infiltratie met een corticosteroid). De methode lijkt ook geschikt voor andere lokalisaties.

6 - RELATIE MET LITERATUUR, RELATIE MET KENNISGEBIED: De term epicondylitis lateralis wordt in de literatuur bekritiseerd. Boyer & Hastings (1999) geven aan dat de term epicondylitis een ontstekingsproces doet vermoeden. Hiervoor wordt echter in onderzoek bij patienten die werden geopereerd voor dergelijke pathologie geen aanwijzingen gevonden (28). Ten aanzien van de trainbaarheid van een patient dient de (sport)fysiotherapeut bij de veel voorkomende overbelastingsblessures uitermate goed op de hoogte te zijn van (de fase van) het herstelproces van het collagene bindweefsel. - MOGELIJKE VERKLARING/HYPOTHESE: Bij een chronische epicondylitis bestaat er een stoornis in de regeneratie van het collageen die lijdt tot pathofysiologische processen met afname van de belastbaarheid als gevolg. Chronische epicondylitiden ontstaan als een kleine beschadiging niet volledig kan genezen. Reden daarvoor is vaak dat ze niet voldoende ontlast worden. Juist kleine beschadigingen van de pees waarbij het niet tot een ontstekingsreactie komt, hebben vaak de neiging om chronisch te worden omdat de intrinsieke genezing (vanuit de verschillende omhulsels van de pees) die vooral bij zeer kleine beschadigingen plaats vindt en vaak iets langzamer verloopt dan de extrinsieke waarbij de genezing onder invloed van ontstekingsmediatoren verloopt, verstoord wordt. Ze worden daarom vaak chronische tendinitiden genoemd. Het zou beter zijn om ze chronische tendinosen of tendopathien te noemen, juist omdat er hierbij geen ontsteking ontstaat (intrinsieke genezing) (20). De toepassing van ontstekingsremmende medicamenten is daarom bij tendopathien niet erg zinvol. De veronderstelling luidt dat de methode Eindhoven een acuut neurogeen ontstekingsproces initieert waardoor de metabole activiteit ter plaatse toeneemt en zodoende het fysiologische herstelproces stimuleert. Door de mechanische prikkel worden namelijk de mestcellen tot het afgeven van ontstekingsmediatoren gestimuleerd, hetgeen het verloop van de extrinsieke genezing (vanuit de aangrenzende weefsels) verbetert (20). - HOE NU VERDER, SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK: Het zou interessant zijn de werking van ontstekingsremmende medicamenten bij epicondylitis in een in nader onderzoek mee te nemen. Het zou interessant zijn te onderzoeken of slechts 1 behandeling met de methode Eindhoven ook voldoende zou zijn. In het kader van herstel van collageen zou het nut van de tennis elbow supportbandage als trekontlasting aangetoond dienen te worden (24). Het zou wenselijk zijn dat een snelle, eenvoudige en betrouwbare vragenlijst voor het beoordelen van pijn en functie bij patienten met een epicondylitis lateralis in het Nederlands beschikbaar zou komen. Het zou beter zijn in het vervolg te spreken van epicondylose.

7 8. LITERATUURREFERENTIES: 1) Winkel D. e.a., Aandoeningen van de weke delen van het bewegingsapparaat. Elleboog en pols. Squibb Rijswijk, ) Gellman H., Tennis elbow (Lateral epicondylitis) Orthopedics clinics of North America Volume 23 Number 1 pp 75 82, january 1992 (module 12 NBSF februari 2001) 3) Winkel D., Orthopedische geneeskunde en manuele therapie deel 2b Diagnostiek extremiteiten Specieel gedeelte B1 t/m B4 BSL Houten, ) Wyffels P., Winkel D., Ernstige toename van pijn in de elleboog bij een 48-jarige vrouw, als gevolg van een kinesitherapeutische behandeling. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, augustus ) Wyffels P., Twee patiënten met een therapieresistente tenniselleboog. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, augustus ) Wyffels P., Winkel D., Een 38-jarige man met een therapieresistente tenniselleboog. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, augustus ) Verhaar J., Tennis elbow (Academisch proefschrift). Universitaire Pers Maastricht, september ) Winkel D., Een 42-jarige verpleegkundige met een therapieresistente tenniselleboog. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, november ) Winkel D., Een 51-jarige vrouw met een therapieresistente tenniselleboog. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, november ) Martens M., Hevige pijn en bewegingsbeperking van de elleboog bij een 32-jarige vrouw, ontstaan na ongewoon zware arbeid. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, april ) Wyffels P., Een 45-jarige patiënte met een therapieresistente tenniselleboog. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, november ) Safran M., Elbow Injuries in Athletes. Clinical Orthopedics and Related Research Number 310 pp JB Lippincott Company, january 1995 (module 12 NBSF februari 2001) 13) Winkel D., Twee tennissers met een tenniselleboog en vooral bij de backhandslag. Orthopaedische casuïstiek, BSL Houten, december ) NHG-standaard epicondylitis (M60) NHG, januari ) Wingerden B. van, Bindweefsel in de revalidatie. Scripo Verlag Schaan/Lichtenstein, ) Backx F., Visser P., Tenniselleboog Het sport-medisch formularium BSL Houten, ) Koke A.J.A., Heuts P.H.T.G., Vlaeyen J.W.S., Weber W.E.J., Meetinstrumenten Chronische pijn deel 1 functionele status Pijn Kennis Centrum Maastricht, ) Ciccotti M., Epicondylitis in the Athlete AAOS Instructional Course Lectures Volume 48 pp , 1999 (module 12 NBSF februari 2001) 19) Hendriks, E., Sportmedische diagnose en therapie. Elsevier Gezondheidszorg Maarsen, ) Berg F. van den, Toegepaste Fysiologie deel 1 Het bindweefsel van het bewegingsapparaat Lemna Utrecht, ) Smidt N., Conservative Treatments for Tennis Elbow in Primary Care (Academisch proefschrift). Ponsen & Looijen BV Wageningen, mei ) Smidt N., Oefentherapie bij een tenniselleboog. EMGO-instituut, Vrije Universiteit Amsterdam, mei ) Smidt N., Effectiviteit van fysiotherapie, corticosteroïd injecties en een gestandaardiseerd afwachtend beleid bij patiënten met een Epicondylitis Lateralis: resultaten van een gerandomiseerd gecontroleerd experiment KNGF-congres 2001 Den Haag, november 2001

8 24) Struijs P., Conservatieve behandeling van Epicondylitis Lateralis: brace versus fysiotherapie; een gerandomiseerde klinische trial. KNGF-congres 2001 Den Haag, november ) Karels C., Beleid en beloop van RSI in de fysiotherapeutische praktijksituatie KNGF-congres 2001 Den Haag, november ) Smidt N., State of the art over zin en onzin van injecties bij epicondylitis lateralis: effecten op lange termijn. 1 ste International Congress IFSP Utrecht, december ) Bakker A., Zin en onzin van sportfysiotherapie/manuele therapie bij epicondylitis lateralis 1 ste International Congress IFSP Utrecht, december ) Zanden van der O., Barbaix E., Bautmans I., Oostendorp R., Gezondheidsprofiel als uitkomst van het diagnostisch proces door de fysiotherapeut/kinesitherapeut: een patiënt met epicondylitis lateralis. Jaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 2001 BSL Houten, ) Sverlov B., Adolfsson L., Non-operative treatment regime including eccentric training for lateral humeral epicondalgia Scand Journ of Med and Science and Sports, Vol 11, 6, p. 328, ) R. Stoeckart, Epicondylitis: iets doen of laten? Referaat Geneeskunde en Sport, 34, 6, december ) Fink M., Wolkenstein E. et al, Acupucture in chronic epicondylitis: a randomizd controlled trial Rheumatology, 2002 ; 41: ) Smidt Nynke, Conservatieve behandelingen voor een tenniselleboog in de eerstelijnsgezondheidszorg Jaarboek Fysiotherapie en Kinesitherapie, 2003 BSL Houten, ) Wagener Frits, Tenniselleboog: de speurtocht naar de beste interventie duurt voort Jaarboek Fysiotherapie en Kinesitherapie, 2003 BSL Houten, ) Geraadpleegde URL s: (Reflectron: Shockwave bij epicondylitis lateralis humeri) (Stichting Ergonomie & Preventie)1

Tenniselleboog (Epicondylitis Lateralis)

Tenniselleboog (Epicondylitis Lateralis) Tenniselleboog (Epicondylitis Lateralis) TENNISELLEBOOG (EPICONDYLITIS LATERALIS) WAT IS EEN TENNISELLEBOOG? Een tenniselleboog is een veel voorkomende aandoening. Een tenniselleboog is een degeneratieve

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische. Inleiding 5 Koos van Nugteren

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische. Inleiding 5 Koos van Nugteren Inhoud Lijst van auteurs 1 Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische casuïstiek 3 Inleiding 5 Anatomie 5 Articulatio cubiti 9 Kapsel en ligamenten 10 Stabiliteit 13 Instabiliteit 13 De stijve elleboog

Nadere informatie

ECU tendinitis & luxatie

ECU tendinitis & luxatie RKZ Afdeling Handchirurgie ECU tendinitis & luxatie informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Schoudersklachten: 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

Chirurgie. Tenniselleboog / epicondylitis lateralis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Tenniselleboog / epicondylitis lateralis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie / epicondylitis lateralis 1 Epicondylitis lateralis Inleiding Deze folder geeft u een informatie over de behandelingsmogelijkheden van een tenniselleboog. Het is goed u te

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

www.fisiokinesiterapia.biz

www.fisiokinesiterapia.biz Epicondylitis lateralis Ontsteking van de buitenkant van de elleboog Ook bekend als tenniselleboog/tennisarm In de literatuur: RSI of CANS www.fisiokinesiterapia.biz 1 Articulatio cubiti Elleboog Art.cubiti

Nadere informatie

Inhoud. Koos van Nugteren en Dos Winkel. Koos van Nugteren. Literatuur... 15. Literatuur... 20. 1 Inleiding... 1

Inhoud. Koos van Nugteren en Dos Winkel. Koos van Nugteren. Literatuur... 15. Literatuur... 20. 1 Inleiding... 1 V 1 Inleiding............................................................................. 1 en Dos Winkel 2 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp

Nadere informatie

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn 15 2 Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn Koos van Nugteren Samenvatting De knie-endoprothese wordt vrijwel altijd geïmplanteerd bij personen met ernstige

Nadere informatie

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal 3 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal Dos Winkel Introductie Sporten waarbij men met maximale kracht een bal moet werpen of slaan,

Nadere informatie

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een kijkoperatie

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Lipoedeem

Multidisciplinaire richtlijn Lipoedeem Multidisciplinaire richtlijn Lipoedeem NVFL Regio implementatie 2015 door: Commissie WOO Commissie Regio Richtlijn Lipoedeem 2014 Doelstelling van de richtlijn Wat staat er in de richtlijn Vertalen naar

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

De Tenniselleboog* (Dr. PAA Struijs, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

De Tenniselleboog* (Dr. PAA Struijs, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) De Tenniselleboog* (Dr. PAA Struijs, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Een tenniselleboog is een veel voorkomende klacht en is al heel lang bekend in de medische wereld. De Italiaan

Nadere informatie

Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging?

Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging? Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Even voorstellen Even voorstellen: Rob Oostendorp 1942: geboren in Nijmegen 1961: gymnasium Canisius College, Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van artrose en artritis

Onderzoek en behandeling van artrose en artritis Onderzoek en behandeling van artrose en artritis Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van artrose en artritis Redactie: Dos Winkel Met bijdragen van: Marc Martens Anke Smets Pat Wyffels Bohn

Nadere informatie

bij Epicondalgie lateralis en medialis of tennis en werperelleboog

bij Epicondalgie lateralis en medialis of tennis en werperelleboog Naam: Datum: 23-1-2011 Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie en EMG Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561

Nadere informatie

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Wat te vewachten? 1. Praktijkervaring en registratie 2. Whiplash-trial 3. Prognostische factoren 1. Patiëntgegevens 1998 2003 Praktijk

Nadere informatie

Orthopedische casuïstiek

Orthopedische casuïstiek Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers Redactie: Dos Winkel Met bijdragen van: Frederik Verstreken Mascha Friderichs Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 Ó 2010 Bohn

Nadere informatie

Heleen Boven Voorzitter HNN Eerste lijn, manueeltherapeut Tweede lijn, diagnostisch fysiotherapeut hoofdpijncentrum MZH Lid werkgroep Hoofdpijn

Heleen Boven Voorzitter HNN Eerste lijn, manueeltherapeut Tweede lijn, diagnostisch fysiotherapeut hoofdpijncentrum MZH Lid werkgroep Hoofdpijn Heleen Boven Voorzitter HNN Eerste lijn, manueeltherapeut Tweede lijn, diagnostisch fysiotherapeut hoofdpijncentrum MZH Lid werkgroep Hoofdpijn eerste lijn MZH De twee hoofd vragen: Waarom de nek behandelen

Nadere informatie

Lijst van auteurs 1. Inleiding 5 Koos van Nugteren. Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21

Lijst van auteurs 1. Inleiding 5 Koos van Nugteren. Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21 Lijst van auteurs 1 Verwijzingen naar eerder verschenen Orthopedische casuïstiek 3 Inleiding 5 Anatomie 5 Anatomische variaties 9 Pathologie 19 Literatuur 21 1 Chronische, bilaterale anterieure kniepijn

Nadere informatie

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM Doel van de werkafspraak: Afstemming over diagnostiek en therapie door de huisarts, verwijzing van 1 e naar 2 e lijn, vervolg in de 2 e lijn. Uitgangspunt bij deze

Nadere informatie

Tenniselleboog. Orthopedie

Tenniselleboog. Orthopedie Tenniselleboog Orthopedie Tenniselleboog U wordt binnenkort behandeld aan een tenniselleboog (het zogenaamde 'epicondylitis lateralis syndroom'). Wat is een tenniselleboog? De onderarmspieren zitten vlak

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12L Fase A Titel Tak op de weg. Onderwerp Radiuskopfractuur Inhoudsdeskundige Dr. P.A. van Luijt, traumatoloog Technisch verantwoordelijke E. Beekhuizen, COO ontwikkelaar Opleidingsniveau studenten

Nadere informatie

RKZ Afdeling Handchirurgie. M. De Quervain. informatie voor patiënten.

RKZ Afdeling Handchirurgie. M. De Quervain. informatie voor patiënten. RKZ Afdeling Handchirurgie M. De Quervain informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op het consult

Nadere informatie

Orthopedie. Cuff repair

Orthopedie. Cuff repair Orthopedie Cuff repair Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder: de afgescheurde pees in uw schouder wordt hersteld. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Bio Impedantie Spectroscopie. Medisch Centrum Zuid (Oedeem) fysiotherapie 2013

Bio Impedantie Spectroscopie. Medisch Centrum Zuid (Oedeem) fysiotherapie 2013 Bio Impedantie Spectroscopie Medisch Centrum Zuid (Oedeem) fysiotherapie 2013 Lymf oedeem Verminder het risico dankzij vroege ontdekking en behandeling. Lymfoedeem Lymfoedeem ontstaat wanneer de lymflast

Nadere informatie

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen.

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen. Stroomdiagram Liespijn Onderstaand stroomdiagram kan worden gebruikt voor het diagnostisch proces, bij patiënten met liespijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op artrogene problematiek. Niet atrogene aandoeningen

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Uw spreekuur Moeheid Pijnklachten Buikpijn Hoofdpijn

Nadere informatie

samenvatting 127 Samenvatting

samenvatting 127 Samenvatting 127 Samenvatting 128 129 De ziekte van Bechterew, in het Latijn: Spondylitis Ankylopoëtica (SA), is een chronische, inflammatoire reumatische aandoening die zich vooral manifesteert in de onderrug en wervelkolom.

Nadere informatie

Tenniselleboog en golfelleboog. informatie voor patiënten

Tenniselleboog en golfelleboog. informatie voor patiënten Tenniselleboog en golfelleboog informatie voor patiënten WAT ZIJN EEN TENNISELLEBOOG EN EEN GOLFELLEBOOG? De tenniselleboog is de meest voorkomende diagnose bij elleboogpijn. Typische pijnklachten zijn

Nadere informatie

Casus. Achillespeesklachten. Differentiaal diagnose. Anatomie. Rhijn Visser Sportarts

Casus. Achillespeesklachten. Differentiaal diagnose. Anatomie. Rhijn Visser Sportarts Casus Achillespeesklachten Rhijn Visser Sportarts Peter, een 35-jarige lange afstandloper, bezoekt het spreekuur. Hij heeft sinds 4 maanden geleidelijk toenemende last in de achillespeesregio. Hij is bang

Nadere informatie

Evidence behandeling. Tips en tricks voor ons dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012. Kansen in de praktijk

Evidence behandeling. Tips en tricks voor ons dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012. Kansen in de praktijk Kansen in de praktijk Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012 KNGF richtlijn, Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS) 2010 Multidisciplinaire richtlijn : Onderscheid aspecifiek en specifiek Tips

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie

Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie FYSIOTHERAPIE Voelt beter U bent recent geopereerd aan uw schouder. Deze folder geeft u informatie over wat u na de operatie kunt doen om uw herstel te bespoedigen

Nadere informatie

CARPALE INSTABILITEIT

CARPALE INSTABILITEIT CARPALE INSTABILITEIT Maaike van der Hoeven Gerald Kraan Een professionele tennisspeler van 26 jaar met pijnklachten en krachtsverlies aan de rechter pols na val werd met brace en pijnstilling behandeld

Nadere informatie

Inleiding 1 Koos van Nugteren Evolutie 1 Anatomie 1 Bewegingen van de schouder 7 Het schouderdak 8 Pathologie 8 Literatuur 11

Inleiding 1 Koos van Nugteren Evolutie 1 Anatomie 1 Bewegingen van de schouder 7 Het schouderdak 8 Pathologie 8 Literatuur 11 Lijst van auteurs XI Inleiding 1 Evolutie 1 Anatomie 1 Bewegingen van de schouder 7 Het schouderdak 8 Pathologie 8 Literatuur 11 1 Hevige pijn in de rechterschouder bij een 20- jarige vrouw, geleidelijk

Nadere informatie

Formats voor verslagen

Formats voor verslagen Bijlage 4 Formats voor verslagen Onderzoeksverslag Verslag van het logopedisch onderzoek van..., door..., d.d.... Personalia Inleiding Aanmelding, verwijzing, klacht en vraagverheldering Intakegesprek

Nadere informatie

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp 18-2-2013 Jaarcongres Fysiotherapie 2003 1 BESTAAT ER EVIDENCE VOOR DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Dokter, ik ben zo moe. Vermoeidheid Hoofdpijn Buikklachten

Nadere informatie

Beleid na een whiplashletsel. Informatie voor hulpverleners

Beleid na een whiplashletsel. Informatie voor hulpverleners Beleid na een whiplashletsel Informatie voor hulpverleners Inleiding Hierbij treft u een samenvatting aan van de regionale richtlijn met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van patiënten met een

Nadere informatie

OEFENTHERAPIE VOOR CHRONISCHE POLSKLACHTEN

OEFENTHERAPIE VOOR CHRONISCHE POLSKLACHTEN OEFENTHERAPIE VOOR CHRONISCHE POLSKLACHTEN Informatiefolder voor fysio- en ergotherapeuten CHRONISCHE POLSKLACHTEN Inleiding Regelmatig worden patiënten naar The Hand Clinic verwezen in verband met chronische

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Inleiding 3 Koos van Nugteren. Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Inleiding 3 Koos van Nugteren. Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19 Inhoud Lijst van auteurs 1 Inleiding 3 Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19 1 Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm

Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm ORTHOPEDISCHE CASUÏSTIEK REDACTIE: Dos Winkel MET BIJDRAGEN VAN: Matthias Vanhees Tom Roeling Didi van Paridon-Edauw Willeke Trompers Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm Orthopedische casuïstiek

Nadere informatie

NVAB Richtlijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder. Werk en KANS. 11-5-2015 Hoge School Leiden. Dr. Leo. A.M. Elders

NVAB Richtlijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder. Werk en KANS. 11-5-2015 Hoge School Leiden. Dr. Leo. A.M. Elders NVAB Richtlijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder 1 11-5-2015 Hoge School Leiden Dr. Leo. A.M. Elders Werk en KANS Tel: 06-55741585 E-mail: info@nvka.nl Inhoud presentatie Schouderklachten /SAPS Epidemiologie

Nadere informatie

Tennis en elleboog. Babette Pluim, sportarts Samen de elleboog omarmen

Tennis en elleboog. Babette Pluim, sportarts Samen de elleboog omarmen Tennis en elleboog Babette Pluim, sportarts Samen de elleboog omarmen Tennisblessures 3,5 blessure/1000 uur tennis C&V, 2010 Elleboog: 2 tot 10% van alle tennisblessures Pluim & Staal, 2009 Casus # 1 13-jarige

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie Arthroscopische neerplastiek Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding...4 De schouder...4 Behandeling...6 Diagnose en onderzoek...6 De operatie...7 Mogelijke complicatie...8 Anesthesie (verdoving)...9 De eerste

Nadere informatie

Orthopedische casuïstiek

Orthopedische casuïstiek Orthopedische casuïstiek Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van anterieure kniepijn Redactie: Dos Winkel Met bijdragen van: Patty Joldersma Marc Martens Pat Wyffels Houten 2010 Ó 2010 Bohn

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Complicaties Na de chirurgische behandeling

Complicaties Na de chirurgische behandeling Tenniselleboog 1 Uw behandelend arts heeft een tenniselleboog bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Wat is een tenniselleboog Een

Nadere informatie

Drukpijn, Nieuwe Wegen, Eerst ZelfZorg dan Therapie. Drukpijn. Elleboog, Stuit, Knie, Hak en Voorvoet. Humane Ergonomie

Drukpijn, Nieuwe Wegen, Eerst ZelfZorg dan Therapie. Drukpijn. Elleboog, Stuit, Knie, Hak en Voorvoet. Humane Ergonomie Drukpijn Elleboog, Stuit, Knie, Hak en Voorvoet Humane Ergonomie Een Behavioral Approach Fysiek Preventie is de Essentie Preventie van overbelasting Actief Preventie van pijnlijke belastingen Passief Preventie

Nadere informatie

radiale ESWT praktijkrichtlijn Toepassing van radiale extracorporale shockwave therapie bij tendinopathie

radiale ESWT praktijkrichtlijn Toepassing van radiale extracorporale shockwave therapie bij tendinopathie radiale ESWT praktijkrichtlijn Toepassing van radiale extracorporale shockwave therapie bij tendinopathie Opdrachtnemers Thomas Hamersma Thomas.hamersma@hva.nl Erik Hopman Erik.hopman@hva.nl Opdrachtgever

Nadere informatie

Orthopedie. Frozen shoulder

Orthopedie. Frozen shoulder Orthopedie Frozen shoulder De schouder De schouder is een kogelgewricht. Het wordt gevormd door de kop van de bovenarm en de kom van het schouderblad. Het schoudergewricht is omgeven door het gewrichtskapsel,

Nadere informatie

Epicondylitis lateralis en medialis of tennis en werperselleboog

Epicondylitis lateralis en medialis of tennis en werperselleboog Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl/ Epicondylitis

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie

Het effect van mobilisatie volgens Mulligan en Dryneedling bij een patient met een epicondylitis lateralis.

Het effect van mobilisatie volgens Mulligan en Dryneedling bij een patient met een epicondylitis lateralis. jaccopacase report Het effect van mobilisatie volgens Mulligan en Dryneedling bij een patient met een epicondylitis lateralis. Samenvatting Laterale epicondylagia(le), epicondylitis of tenniselleboog is

Nadere informatie

Inleiding. Wat is een tenniselleboog?

Inleiding. Wat is een tenniselleboog? Tenniselleboog Inleiding De tenniselleboog is een veel voorkomende aandoening die bij iedereen kan optreden. Door pijn ontstaat een lastig probleem bij dagelijkse bezigheden en bij het werk, zelfs het

Nadere informatie

Registratie-richtlijnen D001 WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT

Registratie-richtlijnen D001 WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (Inclusief 506.21: Ontstekingen door overmatige inspanning van peesscheden; 506.22: Ontstekingen door overmatige inspanning van het weefsel van

Nadere informatie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis Plastische chirurgie Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over De Quervain tendovaginitis. De folder heeft niet de intentie volledig

Nadere informatie

Na afloop van het oefenen mag u geen pijn hebben. Is dit wel het geval, oefen dan de volgende keer minder intensief.

Na afloop van het oefenen mag u geen pijn hebben. Is dit wel het geval, oefen dan de volgende keer minder intensief. U hebt een borstoperatie moeten ondergaan waarbij de lymfeklieren in de oksel zijn verwijderd. Als gevolg van deze operatie kan de beweeglijkheid van de schouder zijn verminderd. In deze folder staan oefeningen

Nadere informatie

Tennis-en Golferselleboog: genezen ze allemaal vanzelf?

Tennis-en Golferselleboog: genezen ze allemaal vanzelf? Tennis-en Golferselleboog: genezen ze allemaal vanzelf? Dr. Ruben JACOBS Symposium orthopedie Lier 13/10/2012 Wat is epicondylitis? Etiologie Krachtige en repetitieve voorarm rotatie en pols flexie/extensie

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 Inhoud Woord vooraf bij de tweede, geheel herziene druk Auteurs I III 1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 DEEL

Nadere informatie

CHAPTER. Samenvatting

CHAPTER. Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting CHAPTER 9 Klachten aan pols en hand komen veel voor; bij 9 tot 12.5% van de Nederlandse volwassenen. Niet alle mensen bezoeken de huisarts voor pols- of handklachten. De huisarts

Nadere informatie

Fysiotherapeutische basisoefeningen

Fysiotherapeutische basisoefeningen Fysiotherapeutische basisoefeningen na een borstoperatie Na uw borstoperatie kunt u uw arm aan de geopereerde zijde wat minder goed bewegen. Dit kan vooral optreden als de lymfklieren uit uw oksel zijn

Nadere informatie

Sympatische Reflex Dystrofie (SRD)

Sympatische Reflex Dystrofie (SRD) Sympatische Reflex Dystrofie (SRD) Elk jaar worden er in Nederland 8000 nieuwe gevallen gemeld van mensen die, nadat ze bijvoorbeeld hun arm of been hebben gestoten, plotseling last krijgen van iets wat

Nadere informatie

SAMENVATTING. Schouder pijn na een beroerte.

SAMENVATTING. Schouder pijn na een beroerte. SAMENVATTING Schouder pijn na een beroerte. Schouderpijn na een beroerte is een veelvoorkomend bijverschijnsel bij patiënten met een hemiplegie (halfzijdige verlamming) en het voorkomen ervan wordt geschat

Nadere informatie

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen]

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Door: Marjolein Stegeman Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Zo n 1 op de 10 Nederlanders heeft wel eens last van zijn hiel, in 80%

Nadere informatie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie Reumatologie Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding De reumatoloog heeft de diagnose bursitis, tendinitis of enthesitis/enthesopathie bij

Nadere informatie

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim Osteopathie Presentatie Passage Bergentheim Inhoud vragen positie zorg praktijk opleiding enquete Motivatie Uitgebreide interesse in het begrijpen van het functioneren van het menselijk lichaam Anatomie

Nadere informatie

Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital

Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital Klinisch onderzoek van de schouder Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital Klinisch onderzoek van de schouder 12 stappen Stap 1: Anamnese

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht

Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Redactie: Koos van Nugteren Dos Winkel Met bijdragen van: Frederik Verstreken

Nadere informatie

Achillodynie, Achillespeesklachten, Achillotendinopathie

Achillodynie, Achillespeesklachten, Achillotendinopathie Achillodynie, Achillespeesklachten, Achillotendinopathie De grootste en sterkste pees van het lichaam, de Achillespees is een kwetsbare plek. Achillespeesklachten vormen 6,5-11% van de blessures bij hardlopers.

Nadere informatie

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek Hoofdstuk 3 Lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek omvat de volgende onderdelen: -- inspectie in rust -- passief en actief uitgevoerd onderzoek naar de beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom,

Nadere informatie

Niet alles is Subacromiaal Pijnsyndroom

Niet alles is Subacromiaal Pijnsyndroom Niet alles is Subacromiaal Pijnsyndroom Diagnose & behandeling van schouderklachten in de 1 e en 2 e lijn Bursitis Disclosuresheet belangen spreker Geen potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan.

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan. Rotator Cuff Scheur Rotator cuff scheur Inleiding Een rotator cuff scheur is een vaak voorkomende oorzaak van pijn en ongemak in de schouder bij een volwassene. De rotator cuff bestaat uit 4 spieren en

Nadere informatie

Kennislacunes NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen

Kennislacunes NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen Kennislacunes Buikpijn bij kinderen Kennislacunes 1. Prevalentie prikkelbare darm syndroom bij kinderen met chronische buikpijn (noot 5, 15). 2. Verschil in prognose van kinderen met prikkelbare darm syndroom

Nadere informatie

Peesletsels in de dagelijkse praktijk

Peesletsels in de dagelijkse praktijk Peesletsels in de dagelijkse praktijk Symposium Orthopedie 10 december 2016 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie STZH Indeling 1. Achillespeesklachten 2. Pijn onder de voet 3. Chronische enkelklachten

Nadere informatie

Behandeling kalkafzetting in de schouder

Behandeling kalkafzetting in de schouder Behandeling kalkafzetting in de schouder Barbotage tendinosis calcarea Ziekenhuis Gelderse Vallei In overleg met uw behandelend arts heeft u een verwijzing gekregen voor een behandeling van uw schouderklachten

Nadere informatie

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken)

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Enkeltrauma Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze

Nadere informatie

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader:

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Casus Musculoskeletale kinesitherapie Stap 1: voorschrift en aanmelding K. H. Vrouw, 51 jaar Gehuwd, geen kinderen meer ten laste Oefent geen beroep uit,

Nadere informatie

Gebruik van meetinstrumenten bij whiplash: een casestudy

Gebruik van meetinstrumenten bij whiplash: een casestudy Gebruik van meetinstrumenten bij whiplash: een casestudy Wendy Scholten-Peeters Arianne Verhagen Karin Neeleman-vd Steen Rob Oostendorp 1 Doel Inzicht geven in bruikbaarheid vragenlijsten Hoe Wat Waarom

Nadere informatie

Infobrochure. Duimbasisartrose. Dienst: orthopedie Tel.: mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. Duimbasisartrose. Dienst: orthopedie Tel.: mensen zorgen voor mensen Infobrochure Duimbasisartrose Dienst: orthopedie Tel.: 011 826 130 mensen zorgen voor mensen Inhoud Wat is duimbasisartrose...3 Symptomen...4 Diagnose...4 Behandeling...5 2 Wat is duimbasisartrose? Pijn

Nadere informatie

De stijve schouder. (frozen shoulder)

De stijve schouder. (frozen shoulder) De stijve schouder (frozen shoulder) De stijve schouder, frozen shoulder De stijve schouder of frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel is verdikt en verschrompeld

Nadere informatie

Inhoud. inleiding de schouder 1 9. Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 6

Inhoud. inleiding de schouder 1 9. Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 6 Redactie 1 0 Auteurs 1 1 Voorwoord 1 6 inleiding de schouder 1 9 1 Patiënten met schoudersyndromen in de huisarts- en fysiotherapiepraktijk 2 1 Inleiding 2 2 Patiënten met schoudersyndromen in de huisartspraktijk

Nadere informatie

Instabiele schouder. Orthopedie

Instabiele schouder. Orthopedie Instabiele schouder Orthopedie Inhoudsopgave Oorzaak...5 Klachten...5 Diagnose en onderzoek...5 De behandeling...6 Fysiotherapie...6 De operatie...6 Na de operatie...8 Complicaties...9 Contact... 10 3

Nadere informatie

Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn

Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn Samengesteld door: Marcel Heijmans, MSc Leo Hagenaars Dr. Erik Hendriks Prof.dr. Rob Oostendorp 2 Opzet van de cursus

Nadere informatie

De stijve schouder. (frozen shoulder)

De stijve schouder. (frozen shoulder) De stijve schouder (frozen shoulder) De stijve schouder, frozen shoulder De stijve schouder of frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel is verdikt en verschrompeld

Nadere informatie

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom Ingeklemde zenuw in de pols Carpal tunnel syndroom Inhoudsopgave Wat is het carpal tunnel syndroom... 1 Waardoor wordt het veroorzaakt... 2 Klachten... 2 Diagnose... 3 Behandeling... 3 Tot slot... 5 Wat

Nadere informatie

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek)

Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Orthopedie Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een

Nadere informatie

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Inleiding In deze brochure kunt u lezen hoe het carpale tunnel syndroom ontstaat, wat de klachten en oorzaken van het carpale tunnel syndroom zijn. Daarnaast

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

Deelnemers oefengroep frozen shoulder

Deelnemers oefengroep frozen shoulder Deelnemers oefengroep frozen shoulder Wat is een frozen shoulder of capsulitis adhaesiva? Dit is een aandoening van het gewrichtskapsel (capsulitis) waarbij dit kapsel gaat verdikken en schrompelen (adhaesiva)

Nadere informatie

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht

Schouderoperatie. oefeningen en richtlijnen. Paramedische Ziekenhuiszorg. Het schoudergewricht Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie oefeningen en richtlijnen U heeft met uw behandelend arts besproken dat u een operatie krijgt aan uw schouder. Het doel van de operatie is het wegnemen of het

Nadere informatie

Schouderpathologie voorde huisarts

Schouderpathologie voorde huisarts Schouderpathologie voorde huisarts Linda Cervenka Ellen de Wit Ron Onstenk April 2012 Schouderklachten?? Nekklachten Radiculaire klachten CTS Infectieus Polymyalgia Schouder/POB klachten Gecombineerd Schouder

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

Spierkracht meten met de microfet

Spierkracht meten met de microfet Spierkracht meten met de microfet Jan Willem Wisselink biometricsmotion.com Overzicht Algemeen Functionele testen / testen op stoornisniveau Spierkracht meten (MRC, MVC bv. HHD) Validiteit Doelstelling

Nadere informatie

Instabiele schouder. Oorzaak van schouderinstabiliteit. Oorzaak van schouderinstabiliteit Oorzaken

Instabiele schouder. Oorzaak van schouderinstabiliteit. Oorzaak van schouderinstabiliteit Oorzaken Instabiele schouder Uw orthopedisch chirurg heeft bij u een instabiele schouder vastgesteld. In deze folder krijgt u informatie over de oorzaak, de behandeling en een eventuele operatie. Bij schouderinstabiliteit

Nadere informatie

Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen

Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen Uit: Knee Valgus During Drop Jumps in National Collegiate Athletic Association Division I Female Athletes The Effect of a Medial Post Michael Joseph

Nadere informatie

Mammacare Arm- en schouderoefeningen na het verwijderen van de okselklieren

Mammacare Arm- en schouderoefeningen na het verwijderen van de okselklieren Mammacare Arm- en schouderoefeningen na het verwijderen van de okselklieren Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Arm en schouderoefeningen na het

Nadere informatie

Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek

Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek Epidurale corticosteroïden injectie lage rug of nek U heeft met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten in uw rug of nek in aanmerking komt voor een injectie met corticosteroïden. In deze folder

Nadere informatie