Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed"

Transcriptie

1 A Checkup met AZ Sint-Maarten Informatie voor zorgverstrekkers uit de regio maart Valkliniek 5 Nieuwe behandeling handaandoening 6-7 Triage op spoed 8-9 Patiëntveiligheid Prikkelbare Darm Syndroom Memisa 14 Nieuwe MUG 15 Obesitaskliniek 16 Wetenschappelijke publicaties Valkliniek... meer dan stappen alleen en verder Kort nieuws CMYK Grijs =

2 Valkliniek... meer dan stappen alleen Ganganalyse via GAITRite-systeem Bekijk ook het filmpje van de valkliniek op > Patiënten > Raadplegingen > Disciplines > Valkliniek Vallen is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij ouderen. Meestal is de oorzaak multifactorieel. Daarnaast kan valangst het valrisico nog versterken of aanleiding geven tot depressie en sociale isolatie. Vroegherkenning van mobiliteitsproblemen en gevaarlijke thuissituaties bij ouderen is dan ook een groeiende opdracht in de zorg voor onze vergrijzende bevolking. De valkliniek AZ Sint-Maarten heeft in dit kader een project opgestart om de detectie van valrisico te optimaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van de evidence based methoden voor screening, aangevuld met een wetenschappelijk onderbouwde ganganalyse methode met behulp van een GAITRite-systeem. Vallen, syncope en gangstoornissen zijn geen normale gevolgen van veroudering. Zij komen echter meer voor op hogere leeftijd. Bij 60-plussers wordt meer dan 70% van de totale medische kosten door ziekenhuisopname, revalidatie en eventueel opname in een woonzorgcentrum veroorzaakt door accidentele val. Meestal is een heupfractuur het gevolg. Het is dus belangrijk om de risicogroep te kunnen omschrijven, gevaren en voortekens van valrisico te herkennen, het probleem multifactorieel te gaan evalueren en op deze verschillende facetten te interveniëren, gekoppeld aan een overzichtelijke verslaggeving aan de behandelende huisarts. Onderzoek en werking In de valkliniek worden de valrisico s door een multidisciplinair team onderzocht. Men kijkt naar het gangpatroon en het evenwicht. De risicofactoren die aanleiding kunnen geven tot meer vallen worden afgetoetst. Al deze onderzoeken kunnen ambulant gebeuren in één dag. De onderzoeken bieden het team inzicht in de functionaliteit en de invloeden van het functioneren op het dagelijks leven. Het doel is tweeledig: primaire preventie door onderzoek bij mensen met een mogelijk risico op vallen en secundaire preventie door onderzoek en behandeling van bejaarden die al eens gevallen zijn de laatste 12 maanden. Het gangpatroon wordt opgebouwd uit: de wijze waarop de voeten geplaatst worden de snelheid en de vloeiendheid van deze beweging de beweging van het zwaartepunt (center of mass) verplaatsing van het drukvlak (center of pressure) de soepelheid van het bovenlichaam. De gangkarakteristieken veranderen met: de leeftijd door onderliggende pathologie (Alzheimer patiënten en Parkinsonziekte) 2

3 Wie komt in aanmerking? Personen met verhoogd valrisico door eerder valpartij tijdens de laatste 12 maanden. Patiënt met klachten rond evenwicht en stabiliteit. Mobiliteits-/evenwichtsstoornissen Polymedicatie /Polypathologie Orthostatisme (bloeddrukdaling bij rechtkomen), duizeligheid Visusproblemen - gehoorproblemen Neurologische problemen (geheugenperifere neurodegeneratieve aandoeningen - Parkinsonziekte - MS - Huntingtonziekte - herseninfarct) Sarcopenie (spierverlies-spierzwakte), ondervoeding, vermagering, osteoporose Patiënt met valangst Praktisch verloop Tijdens een raadpleging bij de (internist-)geriater gebeurt er een medische evaluatie gericht op de mogelijke oorzaak van de gang- of valproblematiek: Voorgeschiedenis Omstandigheden van de val Voorafgaande symptomen Medicatie Voedingsstatus Osteoporoserisico Ganganalyse De verpleegkundige richt zich vooral op het screenen van de risicofactoren: Visusstoornissen Gehoorsproblemen Urine-incontinentie Orthostatische hypotensie (tilttest) Voedingstoestand (labo- vitamine - eiwit status) Sarcopenie (knijpkracht- BIA -DEXA) De ergotherapeut evalueert het gedrag en de woon-en leefomgeving: ADL Cognitie Depressie Valangst Externe risicofactoren Er wordt gebruik gemaakt van CS-PFP 10 om de dagelijks handelingen naar valrisico te evalueren Cognitieve oppuntstelling wordt verder uitgewerkt indien screening duidelijke problemen in die richting aangeeft. De kinesist spoort eventuele mobiliteitsen evenwichtsstoornissen op: Tinetti Balanstest Timed up and go De eventueel aanvullende onderzoeken (beeldvorming, neurologische oppuntstelling EMG-EEG, NKO en cardiologische oppuntstelling) worden vanuit onze dienst gecoördineerd om alle resultaten binnen 1 dag te kunnen verkrijgen. Behandeling Het doel van de behandeling is het verhogen van zelfstandige functionaliteit, mobiliteit en gangzekerheid. Behandelingen: Medicatieaanpassing, voedingsadvies, onderliggende pathologie behandelen. Gang- en balanstraining (via ambulante dienst fysiotherapie of een behandelingsschema overgedragen aan een kinesist naar keuze). Geheugentraining voor concentratie en dubbeltaak oefeningen Aanpassing thuiszorgomgeving via ergotherapeutisch huisbezoek en organiseren van de thuishulp door de sociaal verpleegkundige Multi-tasken anno 2012 Stappen is een complexe motorische taak die normaal eerder automatisch uitgevoerd wordt. Wanneer we ouder worden neemt dit automatisme geleidelijk af. Ouderen gaan zich meer op het stappen moeten focussen waardoor ze minder aandachtsreserve hebben voor andere taken. Multi-taksen (meerdere fysische en cognitieve opdrachten samen doen) wordt Ganganalyse via GAITRite Via een GAITRite - electronic walkway (druksensortapijt met ganganalyse systeem) tekenen we de gangkarakteristieken (gangsnelheid, pasbreedte, pasvaribiliteit, staplengte, drukverdeling ed..) op. Die kenmerken kunnen de gangafwijkingen en de tekorten tijdens een dubbeltaak weergeven. De gegevens (meetresultaten en beelden) van de gangmat blijven opgeslagen in een computersysteem waardoor zij op elk moment terug kunnen bekeken worden door artsen en therapeuten. Zij stellen de diagnose en schrijven een behandelingsplan uit. Via een nieuwe registratie, na het doorlopen van een behandelingsplan, kan met een vergelijkend computer-algoritme de evolutie bekeken worden. lees verder op blz. 4 3

4 vervolg van blz. 3 moeilijker. Hierdoor gaan patiënten een verstoord gangpatroon vertonen wanneer ze een mentale taak uitvoeren en de aandachtsreserve te klein geworden is. Zij kunnen ook verminderde aandacht hebben tijdens het verplaatsen. Ze gaan in extremis stoppen met stappen tijdens het denken en stoppen met denken tijdens het stappen (stop walking while talking). Dit verhoogd de valrisico s. Andere risicofactoren zullen een rol gaan spelen in het multi-tasken waardoor de fysische bescherming verzwakt. Sarcopenie (verminderde spierkracht), frailty (kwetsbaarheid) en combinaties met polyfarmacie zullen stress veroorzaken en hierdoor het uitvoeren van meervoudige opdrachten nog bemoeilijken. Ganganalyse zal hierdoor ook ondersteunende informatie bieden bij het onderzoek naar dementie in de geheugenkliniek. Gangdynamica en GAITRite Vallen gebeurt meestal tijdens een dynamisch moment. Daarom is het ook zinvol om ganginstabiliteit van stap tot stap te meten in een beweging en niet tijdens een statische test. Sensitieve markers en kwantitatieve metingen zijn dan ook belangrijke wapens. Via een GAITRite - electronic walkway (druksensortapijt met ganganalyse systeem) tekenen we de gangkarakteristieken (gangsnelheid, pasbreedte, pasvaribiliteit, staplengte, drukverdeling ed..) op. Die kenmerken kunnen de gangafwijkingen en de tekorten tijdens een dubbeltaak weergeven. Studies toonden aan dat deze parameters een predictieve waarde hebben voor valrisico. Deze veranderingen kunnen in sommige gevallen eerder discreet zijn en daardoor niet steeds klinisch met het blote oog waarneembaar zijn. Via de GAITRite kunnen we de spatiotemporele veranderingen van de gang tijdens dubbeltaak opdrachten analyseren. Deze risicoparameters worden hierdoor zichtbaar voor de onderzoeker. Praktische info voor de patiënt We raden de patiënt aan: - gemakkelijke kleding te dragen - aangepast schoeisel te dragen (geen hoge hakken, goed passend, achteraan dicht) - eventueel het eigen hulpmiddel mee te brengen (stok, ) - medicatielijst mee te brengen - SIS-kaart + identiteitskaart mee te brengen Contact Onderzoek kan ambulant via verwijzing van de huisarts of intern via verwijzing door een ziekenhuisarts aangevraagd worden. dr. A.M. De Cock - geriater Geriatrisch dagziekenhuis Campus Zwartzustersvest, Zwartzustersvest 47, 2800 Mechelen tel Kort nieuws Inschrijvingen vrije raadpleging De inschrijvingen voor vrije raadpleging starten voortaan 30 minuten vóór de eigenlijke start van de raadpleging. Patiënten kunnen dus ten vroegste een half uur voordien een ticket nemen aan de wachtrijkiosk. Kort nieuws Inschrijvingen patiënten oncologisch dagziekenhuis Het inschrijvingstraject van oncologische dagziekenhuispatiënten is aangepast. Nog enkel op de 1ste dag van hun behandeling (opstart) moeten deze patiënten zich laten inschrijven via de inschrijvingsdesks in de hal van het ziekenhuis. Ze nemen een ticket en kiezen daarbij de wachtrij opname zonder overnachting. Vanaf dag 2 van hun behandeling kunnen zij onmiddellijk terecht op de afdeling. De afdeling zelf zal de nodige kamerkeuzeformulieren laten ondertekenen en het patiëntidentificatiebandje aanbrengen na controle van de identiteit. 4

5 Injectie kan chirurgische ingreep bij handaandoening vermijden Ziekte van Dupuytren Vele duizenden Belgen lijden aan de ziekte van Dupuytren. Een goedaardige weefselvorming van koorden en knobbels in de handpalm en de vingers geven aanleiding tot gekromde vingers. Vele patiënten merken dit pas laattijdig op omdat er in de beginfase weinig hinder bestaat en deze ziekte ook geen pijn veroorzaakt. Later gaan de vingers meer krom staan en treedt er functieverlies op bij dagdagelijkse handelingen: iemand een hand geven, zichzelf wassen, dingen vasthouden, typen, een winterse handschoen dragen, sport beoefenen... Voor hen is er goed nieuws. Via een nieuwe en revolutionaire behandeling wordt een natuurlijk afgeleid product van een bacterie ingespoten. De vingers kunnen nadien zonder heelkundige ingreep weer recht gezet worden. Geen langdurige wondverzorging meer nodig, de revalidatie is veel korter en de patiënt heeft zijn mobiliteit quasi meteen terug. Huidige behandeling: heelkundig ingreep Pas vanaf het ogenblik dat de patiënt zijn handpalm niet meer plat op de tafel kan leggen zal de handchirurg de indicatie stellen voor een behandeling. Indien men te vroeg ingrijpt, wordt het ontstaan van andere knobbels op andere plaatsen in de handpalm versneld. Tot op heden was een operatie de enige goede optie voor de patiënt om het dupuytrenweefsel te verwijderen. Na dergelijke operaties heeft de patient weken wondverzorging nodig en moet hij een revalidatieschema volgen. Het aantal operaties in ons land schommelt rond de Nieuwe behandeling zonder heelkundig ingreep Een revolutie voor de behandeling van deze ziekte heeft zich nu aangekondigd. Uit een bacterie - de clostridiumbacterie - werd een werkzame stof geïsoleerd, een collagenase. Dit enzyme lost bepaalde types collageen op. De dupuytrenkoorden zijn nu juist samengesteld uit dit collageentype. Het enzyme wordt via een injectie in de handpalm losgelaten op de weefsel. Spijtig genoeg komen niet alle dupuytrenpatienten hiervoor in aanmerking. De stof is enkel efficiënt bij belangrijke koordvorming, niet bij dupuytrenknobbels. Deze zijn anders samengesteld. Het is de handchirurg, die moet beoordelen welke patient al dan niet in aanmerking komt voor de injectietechniek. Het voordeel van de injectietechniek is minder wondzorg en sneller hernemen van de dagelijkse werkzaamheden. Een revalidatie met kine en spalken is echter dezelfde als na een operatie. Van de 3600 operaties, die nu worden uitgevoerd, zouden een 1000-tal in aanmerking komen voor deze techniek. Contact Surf naar de website van handchirurgie van het AZ Sint-Maarten via dr. Ludo Coenen - handchirurg centraal medisch secretariaat campus Leopoldstraat: - info: afspraak:

6 Triage op de spoedgevallendienst Manchester Triage Systeem Op onze spoeddiensten in Mechelen en Duffel komen een honderdtal patiënten per dag binnen, met de meest diverse pathologie, met de meest summiere tot uitgebreide vragen en met de meest uiteenlopende graden van urgentie. Zoals op elke spoedgevallendienst melden vele patiënten zich aan zonder doorverwijzing en hebben ze vaak klachten die eigenlijk niet op een spoedgevallendienst thuishoren. Om er voor te zorgen dat toch elke patiënt adequaat verzorgd wordt en urgenties voorrang krijgen, is een goed triagesysteem een must. Zowel voor de patiënt, als voor de verpleegkundigen én de artsen. Want zoals we allemaal weten zal de ziekste patiënt het minst lawaai maken. Contact dr. Karolina Kindt Diensthoofd urgentiegeneeskunde Spoed campus Leopoldstraat Spoed campus Rooienberg Wat is triage? Triage is het formele proces van classificeren van patiënten naar de mate waarin het leven of de ledematen worden bedreigd of symptomen verlicht moeten worden. Dit gebeurt bij aankomst van de patiënten op de spoedgevallendienst. De classificatie heeft als doel dat de patiënten het meest geschikte vervolgtraject doorlopen binnen de vereiste mate van urgentie. Op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Maarten wordt het Manchester triagesysteem gebruikt, gebaseerd op symptomen en aanmeldingsklachten. Met dit systeem krijgt elke patiënt binnen de 10 minuten de juiste urgentiecategorie en wordt binnen de afgesproken termijn gezien door de spoedarts. Bovendien kan de patiënt op heel korte termijn zijn verhaal doen, de eerste meest noodzakelijk hulp krijgen en geïnformeerd worden over het verdere traject. De triage gebeurt door een verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel spoedgevallenzorg. Op elk moment van de dag is er één verpleegkundige die instaat voor de triage en de coördinatie van de patiënten op spoed. Deze verpleegkundige is ook het centrale aanspreekpunt en is ook steeds beschikbaar voor hertriage. Het spreekt voor zich dat deze taak arbeidsintensief is en een grote graad aan multitasken en empathie inhoudt. Hoe gebeurt triage concreet in het AZ Sint-Maarten? De patiënt meldt zich aan op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Maarten en wordt ingeschreven door de administratieve kracht. Binnen 10 minuten na binnenkomst op de spoedgevallendienst wordt een triagegesprek met de patiënt gestart in de triagebox door de triageverpleegkundige. Binnen dit gesprek krijgt de patiënt informatie over de urgentiecategorie, de te verwachten wachttijd, eventuele hertriage en hoe de wachttijd benut wordt. Men dient de eerste zorg toe (wondzorg, pijnstilling volgens standing order). Afhankelijk van de urgentiegraad wordt de patiënt in een behandelbox geplaatst (waarna het zorgproces wordt ingezet) of terug naar de wachtkamer verwezen. De triageverpleegkundige stelt de spoedarts op de hoogte van de urgentieclassificatie. Deze verschijnt ook op het digitale beeld van de behandelboxen in de dispatchruimte. Wanneer er plaats vrij is wordt de langst wachtende patiënt in de wachtzaal in een behandelbox geplaatst. Hertriage gebeurt wanneer de toestand van de patiënt achteruit gaat waardoor hij niet langer kan wachten, of wanneer de maximale wachttijd zou worden over- 6

7 Aankomst patiënt Registratie door receptionist Triagegesprek Urgentiecategorie Patiënt in wachtzaal Verslechtering toestand verstrijken wachttijd schreden. Dit laatste komt in de praktijk echter enkel voor wanneer het MIP (Medisch Interventie Plan) werd afgekondigd en de spoeddienst wordt ingezet voor de opvang van slachtoffers van een ramp. Eens de patiënt in de behandelbox aanwezig is, komt de spoedarts de patiënt behandelen. Bij verwezen patiënten wordt uiteraard contact opgenomen met de desbetreffende ziekenhuisspecialist. Een opname wordt steeds in overleg met die specialist geregeld, ambulante afhandeling kan door de spoedarts zelf worden gedaan. Speciale aandacht is er voor kinderen, patiënten die met de ziekenwagen gebracht worden en immobiele patiënten. Omdat pediatrische urgenties moeilijker in te schatten zijn worden kinderen steeds onmiddellijk getrieerd en met voorrang in de pediatriebox geplaatst. Ook immobiele patiënten of patiënten die op een brancard worden binnengebracht, worden met voorrang behandeld. Ze worden zo snel mogelijk op een spoedbrancard naar een behandelbox gebracht. Patiënt in behandelkamer Hertriage Starten zorgtraject Manchester Triage Systeem Het Manchester Triage Systeem werkt niet met medische diagnosen, maar gaat uit van de klachten van patiënten zoals hoofdpijn, buikpijn of een val van een hoogte. Het systeem bestaat uit een aantal stroomschema s die ieder afzonderlijk een scala van klachten aangeven. De opbouw van de stroomschema s is gebaseerd op algemene standaardcriteria die in elk stroomschema terugkeren (levensbedreigend/pijn/bloeding/bewustzijnsniveau/temperatuur/tijdsbestek). Daarnaast kent elke klacht nog een aantal specifieke criteria. Ieder schema start met die criteria die gerelateerd zijn aan de meest hoge urgentie, om vervolgens een minder hoge urgentie te behandelen. Op basis van de aard van de klacht en aan de hand van de schema s komt men finaal tot een bepaalde urgentiecategorie aangegeven door een kleur. Het triagesysteem verbetert de kwaliteit van de acute opvang, reduceert de klachten over de wachttijden, informeert de patiënt sneller en beter, benut de behandelcapaciteit efficiënter en verkort de doorlooptijd. 7

8 Patiëntveiligheid in het AZ Sint-Maarten Kwaliteitsvolle zorgverlening Veilige zorg is één van de fundamenten van onze kwaliteitsvolle zorgverlening. We optimaliseren daarom permanent ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidscultuur. Zo nemen we risicovolle processen onder de loep en worden (bijna-)incidenten gemeld en geanalyseerd om van daaruit verbetertrajecten op te starten. We werken daarnaast ook mee aan het overheidscontract kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. We belichten enkele kwaliteitsprojecten die als doel hebben het risico op schade aan de patiënt tijdens het verblijf in het ziekenhuis te verminderen: Vragen? Neem dan contact op met Evelien Raman, stafmedewerker kwaliteit en patiëntveiligheid: Klinische farmacie en medicatiegeschiedenis op spoed Voor een goede behandeling in het ziekenhuis is het belangrijk om te weten welke medicatie de patiënt thuis gebruikte en te bepalen of de toediening ervan moet worden gestopt of verdergezet. Vooral bij een spoedopname ontbreken regelmatig accurate gegevens over de thuismedicatie. Via een samenwerkingsproject tussen apothekers, artsen en verpleging willen we de bevraging van deze medicatiegeschiedenis op spoed optimaliseren. Reeds tijdens de triage op spoed kan de verpleegkundige via een standaard medicatielijst de belangrijke medicatiegroepen bevragen en aanvinken. Deze oplijsting is meteen ook een hulpmiddel voor de arts die instaat voor het bepalen van het verdere medicatiebeleid. Op de afdeling heelkunde op campus Leopoldstraat loopt er een pilootproject waarbij de klinisch apotheker intervenieert indien tijdens de anamnese onvoldoende (of geen betrouwbare) info over de thuismedicatie werd verzameld. De apotheker zal dan aanvullend op het gesprek met de patiënt en de familie informatie verzamelen via de huisarts. Dit pilootproject toont opportuniteiten in het verder uitbouwen van de samenwerking met de huisartsen op vlak van medicatiehistoriek. Time out procedure in het operatiekwartier Het AZ Sint-Maarten neemt deel aan de campagne van de overheid: Goede Heelkunde is Veilige Heelkunde. Aan de hand van een checklist willen we de patiëntveiligheid in het operatiekwartier verhogen. Vóór elke ingreep wordt een time-out genomen om een tiental kritieke punten systematisch gezamenlijk te overlopen. Zo wordt onder meer de identiteit van de patiënt gecontroleerd, de plaats van ingreep bevestigd, eventuele allergieën nagegaan, enz. 8

9 Elektronisch incident meld- en leersysteem en referentieverpleegkundigen patiëntveiligheid In 2010 werd gestart met het gebruik van een elektronisch meldformulier, waarmee medewerkers (bijna-)incidenten kunnen registreren. Allerlei incidenttypes kunnen worden gemeld zoals incidenten m.b.t. medicatiebeleid, patiëntadministratie, valpartijen, medische apparatuur, bloedproducten, enz. Aan de hand van oorzakenanalyses worden verbetermaatregelen uitgewerkt. Tegen eind 2012 willen we dit meldformulier op elke afdeling via intranet beschikbaar stellen. In 2011 kregen 15 verpleegkundigen een tweedaagse workshop waarin ze de basis van patiëntveiligheid en incidentanalyse aangeleerd kregen. Daarna werden ze als referentieverpleegkundigen op de afdelingen heelkunde en geriatrie ingezet. Valbus Naar aanleiding van de nationale week voor patiëntveiligheid haalden we van 30 november tot 2 december 2011 de mobiele VALBUS naar Mechelen en Duffel om valpreventie bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De valbus kreeg zo n 135 patiënten, bezoekers en personeelsleden over de vloer. Aanvullend werd op campus Zwartzustersvest een infosessie georganiseerd, waarmee we ook verzorgend personeel uit de woonen zorgcentra in de regio bereikten. Kort nieuws Elektronische verslaggeving vanuit AZ Sint-Maarten Heeft u een vraag over de doorstroming van uw elektronische verslagen? Wenst u uw profiel (elektronisch en/ of per brief) aan te passen? Contacteer onze helpdesk ICT: tel of via 9

10 Prikkelbare Darm Syndroom - PDS Irritable Bowel Syndrome - IBS Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of Irritable Bowel Syndrome (IBS) is een zogenaamde functionele aandoening. Dat wil zeggen dat de symptomen van de patiënt niet verklaard kunnen worden door de bevindingen bij de conventionele onderzoeken (biochemie, endoscopie, histologie, radiologie). De etiologie is multifactoriëel en bestaat uit een combinatie van stoornissen in darmmotiliteit, viscerale (hyper)sensibiliteit en centrale pijnperceptie die o.a. beïnvloed worden door de darmflora, infecties, mucosale permeabiliteit, inflammatoire actoren ter hoogte van de darmwand, genetische factoren, voedingsintoleranties, stress en andere psychologische factoren. Ongetwijfeld is PDS niet één ziekte, maar een groep van gemeenschappellijke symptomen met verschillende oorzaken. Vormt prikkelbare darm syndroom echt een probleem? In België heeft 71% van de mensen wel eens darmklachten: 14% voldoen aan de Rome-III criteria voor PDS (tabel 1). Vrouwen maken hiervan 70% uit. Ongeveer 1/3 van de PDS-patiënten bezocht het afgelopen jaar een arts en bijna 1/4 was minstens 1 dag afwezig van het werk door de klachten. De belangrijkste klachten zijn abdominale pijn/ongemak, opgeblazen gevoel, overdreven darmgassen, plotse defaecatiedrang en constipatie (IBS-C) of diarree (IBS-D) of wisselend stoelgangspatroon (IBS-M). Deze klachten kunnen een belangrijke weerslag op de algemene levenskwaliteit en het psychisch welzijn hebben en het sociaal functioneren verhinderen. Diagnose Voor PDS bestaat geen diagnostische test, wel heeft een typische anamnese een goede diagnostische waarde. In afwezigheid van rode vlaggen is de positief predictieve waarde van de Rome-III 98%. Rode vlaggen zijn: bloedverlies per anum/melaena, gewichtsverlies, nieuwe klachten op 50-jarige leeftijd, koorts, anemie, familiale voorgeschiedenis van coloncarcinoom, afwijkingen bij klinisch onderzoek. Deze vereisen verder nazicht waaronder zeker een coloscopie. Dit is ook aangewezen bij twijfel aan de diagnose of aanslepende klachten. Bij een typische anamnese zijn bloed- en stoelgangsonderzoek niet strikt noodzakelijk, maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de leeftijd en overige anamnese. In geval van (al dan niet intermittente) diarree is serologische screening naar coeliakie wel aangewezen: bepaling anti-ttg antistoffen en totaal IgA (ttg: tissue transglutaminase). Guanylaat cyclase-c agonisten Probiotica Antibiotica Ontstekingswerende middelen Fig. 1. Potentiële behandelingen voor de toekomst. Mogelijk nieuwe behandelingswijzen die momenteel nog onderzocht worden Chloridekanaal activators Behandeling De eerste stap in de behandeling bestaat uit uitleg over de aandoening en geruststelling dat de klachten weliswaar zeer hinderlijk kunnen zijn, maar dat het geen bedreigende ziekte is en er dus geen verhoogd risico op darmkanker is. Hierbij is het belangrijk om de directe reden van het bezoek van de patiënt vast te stellen en hier op in te gaan. Het natuurlijk, fluctuerend verloop moet worden uitgelegd evenals de therapeutische verwachtingen, om samen met de patiënt realistische doelen voorop te kunnen stellen. In een tweede stap moeten uitlokkende voedingsfactoren vermeden worden, maar er zijn geen evidence based standaard diëetmaatregelen (tabel 2). Als derde stap moeten medicatie, vezels en probiotica overwogen worden in functie van ernst van de klachten en wens van de patiënt. Probiotica kunnen geprobeerd worden, maar er zijn er zeer veel verschillende beschikbaar al dan niet met enkele kleine Serotonische modulators CFR antgonisten Natriumzout/ tachykinine receptormodulators CCK receptorantagonisten 10

11 positieve studies. Door de diversiteit en beperkte studies is dit momenteel geen evidence based medicine. In een metaanalyse werd enkel een gunstig effect van Bifidobacterium infantis aangetoond op opgeblazen gevoel en flatulentie. Oplosbare vezels hebben soms een gunstig effect, vooral bij constipatie. Andere laxativa zijn vaak ook nodig om de stoelgang te verzachten, maar verbeteren de pijn lang niet altijd. Hetzelfde geldt voor loperamide wat effectief kan zijn tegen diarree, maar de pijn meestal niet verhelpt. Tegen de pijn zijn anti-spasmodica aangewezen waarbij het beste bewijs van een gunstig effect geleverd is voor otilonium bromide (Spasmomen ) in een dosis van 40 mg 3x/d gedurende 15 weken. Ook pepermuntolie (Tempocol ) 2-3x/d wordt in meta-analyses als positief weerhouden, maar dit is op basis van enkele kleine studies. Wanneer er onvoldoende symptoomcontrole is, is een anti-depressivum de volgende stap met als vuistregel een tricyclisch anti-depressivum met lage startdosis bij diarree en een SSRI in standaarddosis bij constipatie. Bij diarree kan rifaximine, een niet resorbeerbaar antibioticum, helpen tegen de abdominale klachten, maar dit is momenteel niet beschikbaar in België en er zijn nog geen gegevens over inductie van resistentie. Bij therapierefractaire constipatie is prucalopride (Resolor ) sinds eind 2010 een nieuwe optie. Dit is een enterokineticum (serotonine 4-receptor agonist) met vaak ook gunstig effect op de pijnklachten. Er zijn ook nog enkele andere nieuwe me- Tabel 1. Rome-III criteria voor prikkelbare darmsyndroom Terugkerende abdominale pijn of ongemak ten minste 3 dagen/maand tijdens de voorbije 3 maanden, samen met minstens 2 van volgende criteria : Verbetering na stoelgang Verandering van de frequentie van de stoelgang Verandering van de vorm (uitzicht) van de stoelgang Voldoen aan deze criteria gedurende de laatste 3 maanden met een begin van de symptomen minstens 6 maanden voor de diagnose Tabel 2. Voeding bij prikkelbare darmsyndroom: diëet is niet evidence based Anamnese! (vraag naar effect van: pikant voedsel tomaat koffie rauwe groente) Gas-producerend voedsel zo nodig vermijden (kolen, bonen, ajuin, etc.) Vezels: eventueel meer om stoelgang te regulariseren; eventueel minder als meer vezels tot meer pijn leiden Lactose-intolerantie: meestal anamnestisch duidelijk Gluten vermijden igv coeliakie Niet gekende echte voedselallergie is zeer zeldzaam Meer en meer bewijs voor negatieve invloed van bepaalde fermenteerbare koolhydraten (FODMAPS) in een subgroup van patiënten: fructanen-fructose, galactanen-galactose, lactose, xylitol, aspartaam (in Candarel ) Kleinere, meer frequente maaltijden bij dyspepsie dicamenten op de markt in de Verenigde Staten, maar nog niet in Europa. Daarnaast zijn er nog veel verschillende potentiële molecules in onderzoek (fig. 1). Wanneer bovenstaande behandelingen onvoldoende helpen, zijn psychotherapie en hypnosetherapie nog opties om te bespreken met de patiënt. Deze hebben een bewezen gunstig effect, maar de studies zijn wel uitgevoerd in expertencentra. In sommige gevallen is verwijzing naar de psychiater noodzakelijk, bijvoorbeeld bij psychiatrische comorbiditeit of onderliggend (psycho)trauma. Besluit Samenvattend kan dus gezegd worden dat prikkelbare darmsyndroom een frequent voorkomende en soms ernstige aandoening is met multifactoriële etiologie waarvoor verschillende symptomatische behandelingen beschikbaar zijn. Er is helaas geen pasklare oplossing en goede communicatie met de patiënt over de aandoening en verwachtingen omtrent therapie is zeer belangrijk. Contact dr. Jurgen Van Dongen Gastro-Enteroloog Secretariaat campus Leopoldstraat en Zwartzustersvest: campus Rooienberg:

12 Honderden moeders gered 6 jaar samenwerking AZ Sint-Maarten - Budjala (Congo) In 2005 sloot het AZ Sint-Maarten een partnerschap met het ziekenhuis van Budjala, in de evenaarsprovincie van Congo. Ons ziekenhuis wil, net zoals 14 andere Belgische ziekenhuizen, zijn maatschappelijk engagement ook buiten onze landsgrenzen opnemen. Want niet alleen de zorg in ons land is belangrijk. Ook in andere landen moeten mensen toegang hebben tot kwalitatieve medische zorg. Ik ga even mijn handen wassen in de Dijle Sinds de jaren 1960 is de medische infrastructuur in Congo er een hele tijd erg op achteruit gegaan. Ons partnerziekenhuis in Budjala stamt nog uit de koloniale tijd, en sindsdien is er bijna niet in geïnvesteerd. Het telt 67 bedden (waarin soms twee zieken liggen), 2 dokters en een 17 verpleegkundigen. Stromend water en elektriciteit zijn afwezig, wat serieuze gevolgen heeft voor de hygiëne. Stel u voor dat onze gezondheidswerkers in Mechelen en omstreken de handen in de Dijle moeten wassen Het ziekenhuis heeft geen keuken: de familie van de zieke moet zelf voor eten instaan. Ondanks al deze beperkingen, bedient het ziekenhuis een streek die ongeveer even groot is als de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant samen. Twee dokters staan in voor ongeveer mensen. U mag er niet aan denken Ondanks het uitgestrekte gebied zijn er slechts 13 kleine, nauwelijks uitgeruste gezondheidscentra die afhangen van het ziekenhuis. De verpleegkundigen die daar werken, proberen met bijzonder weinig middelen wonderen te verrichten. Vóór onze partnerwerking stierf één op dertien vrouwen rond de geboorte. Dat cijfer is nu, mede dankzij ons partnerschap, gehalveerd. Spectaculair! Hoogrentende belegging De samenwerking tussen beide ziekenhuizen focust op vier items: opleiding en permanente vorming van de gezondheidswerkers; lonen en aanmoedigingspremies van de gezondheidswerkers; uitrusting van het ziekenhuis en aankoop van middelen. Het ziekenhuis werkt met een meerjarenplan (met heel concrete doelen) dat zijzelf in nauwe samenwerking met onze bemiddelende ngo Memisa ontwikkeld heeft. Het uiteindelijk doel is om een goed ontwikkelde en toegankelijke gezondheidszorg te creëren, gekoppeld aan de nodige fondsen en een transparante boekhouding. Danzij Memisa is er sinds kort ook een soort mutualiteit opgestart en ligt de kosten van bepaalde behandelingen vast. Zo weet de patiënt op voorhand hoeveel een ingeep zal kosten. Memisa (medische missie samenwerking) is al bijna een eeuw gespecialiseerd in medische ontwikkelingssamenwerking. Zij werkt samen met enorm gemotiveerde, betrokken mensen en is zeer kostenefficiënt. Memisa houdt heel nauw contact met het ziekenhuis en de gezondheidszone. Via haar is er een sterke controle op de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de besteding van het geld. Zo kunnen we er garant voor staan dat onze bijdrage hoogrentend is. Maak van 20 euro 200 euro en nog veel meer! Koken kost geld. Maar wie bijdraagt, kan meer woekeren en kan bijdragen tot goede gezondheidszorg. Want u leest het goed: u kunt van 20, 200 maken. Dit ruikt naar een malafide systeem? Toch niet! Hoe werkt het? U geeft per jaar minstens 40 aan Memisa. Dat bedrag kan u 12

13 Memisa zal samen met het ziekenhuis van Budjala nagaan waar de prioriteiten liggen wanneer we financieel ruimte hebben voor een extra project. inbrengen in je belastingen waardoor je slechts 20 zelf betaalt. Bij uw 40 legt de Belgische staat nog eens 160 bij. Een totaal van 200 voor Congo. Zoals u hoger las, zijn de resultaten zeer hoopgevend. Verpleegkundigen zijn nu zo gevormd dat ze met heel eenvoudige middelen de meest dodelijke ziekten behoorlijk kunnen indijken. De samenwerking tussen AZ Sint-Maarten en Budjala heeft dus wel degelijk een heel groot rendement. Na zes jaar intensieve samenwerking, blikken we terug op een geslaagde samenwerking. De toekomst In 2011 verlengden we onze samenwerking met 5 jaar. Concreet betekent dit dat we door allerhande acties en door permanente opdrachten ons engageren jaarlijks minstens financiële ondersteuning te bieden. Komende jaren zal er veel aandacht uitgaan naar een sterk uitgebouwde supervisie van het personeel het kwaliteitsdenken, weet u wel. Daarvoor hanteren we een concreet en gedetailleerd plan, dat gesubsidieerd wordt door Zorgnet Vlaanderen (het vroegere VVI). Er zal ook werk gemaakt worden van een beter opvolgingssysteem voor patiënten. Verder zijn er een aantal dringende noden. Het ziekenhuis beschikt niet over stromend water of elektriciteit (wat medische interventies na zonsondergang onmogelijk maakt) waardoor ondermeer de hygiëne een probleem blijft. Maar ook de lokale gezondheidscentra hebben nood aan verbetering. Indien zij er op vlak van uitrusting op vooruit zouden gaan, zou dit met een minimale extra kost echt een heel groot verschil maken. Nutteloze cadeaus kunnen zeer nuttig worden Misschien heeft u tijdens de kerstperiode vastgesteld dat u nauwelijks nog een bruikbaar cadeautje kon verzinnen. Waarom geen zieken in Congo gelukkig maken door bij een of andere gelegenheid te storten op de rekening? Of gewoon elke maand een klein bedrag aan Congo geven? Met een klein bedrag per maand maakt u het verschil. U stort elke maand 4 op rekeningnummer van Memisa AZ Sint-Maarten, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek, met als mededeling ten voordele van Budjala. Als het totale jaarbedrag meer dan 40 bedraagt, krijgt u een fiscaal attest. U ontvangt maximum vier maal per jaar een overzicht van de werking. U krijgt geen verdere vragen vanuit Memisa om extra hulp, ook geen nutteloze gadgets en uw naam wordt ook niet doorgegeven aan andere organisaties. Meer weten? Surf naar > over AZ > Steun aan Congo of contacteer Bart Fivez op

14 Nieuwe MUG is weloverwogen keuze Volvo XC70 D5 Een aantal MUG-verpleegkundigen hebben verschillende modellen op de weg getest. Hun ervaringen op vlak van veiligheid, rijcomfort, draagkracht, ombouwmogelijkheden alsook ecologische voetafdruk en prijs waren een belangrijke input bij de uiteindelijke keuze: de Volvo XC70 D5. Nieuwe apparatuur verhoogt overlevingskansen De nieuwe MUG is uitgerust met apparatuur die de overlevingskansen van de patiënt kan verhogen: Via een hartbewakingsmonitor kan een EKG voortaan prehospitaal worden doorgezonden. Dit gebeurt via een beveiligde internetverbinding. Zo beschikt de cardioloog reeds voor de aankomst van de patiënt over een EKG en kan de tijd tot katheterisatie sterk beperkt worden. Dat verbetert de outcome van een patiënt met een hartinfarct aanzienlijk. Er is een mobiele koelunit aanwezig met coolpads klaar voor gebruik. Hiermee kan meteen na de reanimatie ter plekke een patiënt koel gehouden worden tot 34 C. Deze milde koeling verhoogt de kans op overleving en herstel van de hersenactiviteit. Hierdoor wordt de zuurstofbehoefte verlaagd waardoor de processen die leiden tot hersendood langzamer verlopen. Ook voor temperatuurgevoelige medicatie is een medische frigo voorzien. Er is een mechanisch hartmassagetoestel (LUCAS) aan boord dat autonoom hartmassages kan toedienen tijdens een reanimatie. Het medisch personeel kan dan tussentijds overige noodzakelijke handelingen verrichten. Meer veiligheid Een veilig rijgedrag van de MUG-bestuurder blijft de belangrijkste factor in het vermijden van ongevallen met een interventiewagen. Maar daarnaast speelt ook de techniciteit van de wagen een belangrijke rol. De XC70 werd op vraag van de overheid specifiek ontwikkeld voor prioritaire voertuigen. Dit type omvat het politiepakket met ondermeer stevigere remmen, niveauregeling op de achteras en stabilisatiestangen. Hierdoor kan een betere stabiliteit gegarandeerd worden bij het nemen van verkeersdrempels bij hoge snelheden. Ook het schokdempend effect is voor de duurzaamheid van de apparatuur en het rijcomfort voor de inzittenden niet onbelangrijk. Meer visibiliteit In het algemeen zijn wagens nu beter geïsoleerd. Dit heeft zijn weerslag op de absorptie van het sirenegeluid. Andere weggebruikers horen daardoor een interventiewagen minder snel. Als tegengewicht hiervoor werd extra aandacht gegeven aan de LED-verlichting. Naast de blauwe LED in de balk zijn ook rode LEDmodules aangebracht. Hierdoor is de MUG-wagen opvallender, zeker bij mist geeft dit een extra voordeel. 14

15 Obesitaskliniek op Chirurgische ingreep om overgewicht te verhelpen? Surf naar de website van de obesitaskliniek van het AZ Sint-Maarten via U vindt er informatie over de onderzoeken, de mogelijke behandelingen, verloop van de hospitalisatie, de revalidatie, het dieet en het team. Is een chirurgische ingreep de oplossing als talloze diëten en bewegingsoefeningen niet resulteren in een blijvend gewichtsverlies? Binnen de obesitaskliniek van het AZ Sint-Maarten zal een team van chirurgen, endocrinologen, psychiaters, revalidatieartsen en diëtisten onderzoeken of de patiënt een geschikte kandidaat is. Zij gaan na of de patiënt voldoet aan de strikte wettelijke criteria en of daarnaast ook de algemene en mentale toestand zo een ingreep toelaten. Indien de patiënt niet in aanmerking komt voor een operatie, wordt een alternatief programma voorgesteld onder begeleiding van onze diëtiste, revalidatiearts en endocrinologen. Contact Afsprakencentrale heelkunde campus Leopoldstraat: campus Rooienberg: campus Zwartzustersvest: Kort nieuws Op pensioen... Geen PIP-borstimplantaten gebruikt in AZ Sint-Maarten Naar aanleiding van de ongerustheid die bestaat omtrent de inplanting van borstimplantaten, kan AZ Sint-Maarten meedelen dat de PIP-implantaten nooit werden gebruikt in dit ziekenhuis, noch in het Dodoensziekenhuis dat tot de fusie AZ Sint-Maarten is toegetreden in juli Patiënten die in AZ Sint-Maarten of in het Dodoensziekenhuis werden geopereerd, hoeven zich hierover dus geen zorgen te maken. Meer informatie over de in opspraak gekomen borstimplantaten is te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Voor bijkomend advies: Royal Belgian Society for Plastic Surgery: dr. Valère Debois Neurochirurgie campus Rooienberg dr. Paul Corveleyn Gynaecologie campus Rooienberg 15

16 Recent verschenen wetenschappelijke publicaties Ontvangt u deze Check_up graag per mail, laat het ons dan weten: Radiologie i.s.m. andere disciplines Info bij dr. Filip Vanhoenacker, radioloog en wetenschappelijk verantwoordelijke voor de associatie radiologie AZ Sint-Maarten M. Eyselbergs, F.M. Vanhoenacker, D. Willemen, I. Vervloessem, I. Samson, J. Bosmans Persisterende pijn aan het linkeronderbeen na sportblessure Ortho-Rheumato, 2011, 9 (6) L.J. Ceulemans, L. Verheyen, F.M. Vanhoenacker, R. De Wyngaert, J. De Leersnyder Enchondroma protuberans of the rib Images in clinical radiology, JBR-BTR, 2011, 94: 354 M. Eyselbergs, D. De Vuyst, P. Pals, F.M. Vanhoenacker Case 9784: Kiloh-Nevin syndrome Euro Rad, 2011, dec 27 M. Eyselbergs, F.M. Vanhoenacker, P. Boone An unusual cause of bone marrow oedema in the acetabulum The Britisch Journal of Radiology, 84(2011), M. Eyselbergs, G. De Praeter, M. Dom, F.M. Vanhoenacker Case 9524: Torus palatinus Euro Rad, 2011, sept 20 J. Peeters, F.M. Vanhoenacker, G. Mortier, P.M. Parizel Multicentric carpal-tarsal osteolysis Images in clinical radiology, JBR-BTR, 2011, 94: 218 M. Eyselbergs, R. D Hauwe, K. De Cuyper, M. Camerlinck, B. Van Aken, R. Oyen, F.M. Vanhoenacker Testicular sarcoidosis JBR-BTR, 2011, 94: M. Eyselbergs, F.M. Vanhoenacker, D. Kools Hyperostotic meningioma mimicking skull osteoma Images in clinical radiology, JBR-BTR, 2011, 94: 222 F.M. Vanhoenacker, K. Van Looveren, K. Trap, J. Desimpelaere, K. Wouters, P. Van Dyck, P.M. Parizel, A.M. De Schepper Grading and characterization of soft tissue tumors on magnetic resonance imaging: the value of an expert second opinion report Insights Imaging, jan 2012 / e-issn pp / DOI: /s F.M. Vanhoenacker, P. Van Dyck, K.L. Verstraete MRI of the Postoperative knee (invited lecture), Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging, MRI of Joints, jan. 2012, p / Editors: M. Shahabpour en M. De Maeseneer P. Van Dyck, J.L. Gielen, F.M. Vanhoenacker Normal variants and anatomical pitfalls (invited lecture) Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging, MRI of Joints, jan. 2012, p / Editors: M. Shahabpour en M. De Maeseneer F.M. Vanhoenacker Beenmerg oedeem patroon EduRad 71, jan 2012, sept 20, p ISBN/EAN F.M. Vanhoenacker, K.L. Verstraete Injuries of the posterior corners of the knee Book of Proceedings, ESMRMB 2011, Oct 6-8, Liepzig p / DOI: /s Oftalmologie Info bij dr. Stefaan De Smedt, oogarts S. De Smedt, J. Nkurikiye, Y. Fonteyne, A. Hogewoning, M. Van Esbroeck, D. De Bacquer, S. Tuft, C. Gilbert, J. Delanghe, Ph. Kesteleyn Vernal Keratoconjunctivitis in School Cildren in Rwanda and Its Association with Socio-Economic Status: A Population-Based Survey Am. J. Trop. Med. Hyg., 85(4), 2011, pp DOI: /ajtmh S. De Smedt, J. Nkurikiye, Y. Fonteyne, D. De Bacquer, S. Tuft, C. Gilbert, Ph. Kesteleyn Topical ciclosporin in the treatment of vernal keratoconjunctivitis in Rwanda, Central Africa: a prospective, randomised, double-masked, controlled clinical trial BJO Online First, Oct 14, 2011 DOI: /bjophthalmol U kan de nieuwsflash van het Labo consulteren via onze website % black onder de rubriek Professionals, subrubriek Publicaties. Eindredactie: dr. Frieda Matthys Verantwoordelijke uitgever: dhr. Jan Ennekens Vragen bij deze nieuwsbrief? Kristel De Wever communicatiedienst Leopoldstraat Mechelen Vragen-opmerkingen-suggesties over de zorgverlening of diensten: mail naar Het AZ Sint-Maarten overkoepelt 3 campussen Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2, 2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25, 2570 Duffel Campus Zwartzustersvest Zwartzustersvest 47, 2800 Mechelen AZ Sint-Maarten maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Deze nieuwsbrief zenden wij u toe op basis van uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in onze bestanden. Het AZ Sint-Maarten respecteert uw privacy en we behandelen uw persoonsgegevens dan ook strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u uw gegevens inkijken, verbeteren of verwijderen. 16

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen Voorstelling van een pilootproject Inhoud 1 Inleiding... 6 2 De partners in het netwerk Oost- en West-Vlaanderen...

Nadere informatie

2009 RZST jaarverslag

2009 RZST jaarverslag 2009 RZST jaarverslag inhoud Voorwoord 5 Zorg 6 Departement patiëntenzorg 7 - Oncologisch team 6 - Triagesysteem spoed geeft meest kritieke patiënten voorrang 6 - Elektronisch dispatchbord 6 - Pijnprotocol

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht.

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Nieuws uit het OLV Ziekenhuis OKTOBER 2011 3 Nieuwe lineaire versneller bestraalt tot op de millimeter 6 Time-outsysteem garandeert veiligere chirurgie

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd.

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd. Naast maatregelen op voorzieningsniveau is het bij valpreventie noodzakelijk om de individuele risicofactoren van een bewoner op te sporen en hiervoor een zorg- en begeleidingsplan op te stellen. Een systematische

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie