MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015"

Transcriptie

1 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief inzamelen en laten ophalen om gerecycleerd te worden. Niet verbazend dat zoveel kmo ers er al werk van maken. Afval & Recyclage Déchets & Recyclage MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN!

2 INTERVIEW CL tyres is een echt B2B bandenbedrijf dat gespecialiseerd is in banden voor de industriële klant. Of het nu gaat om heftruck-, EM- of grondverzetbanden, bij CL Tyres kunt u 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 terecht. Hun gamma telt zowel nieuwe- als tweedehandsbanden en daarnaast staat CL Tyres tevens in voor herstellingen en depannages. Wij ontmoetten Stany Croughs, geen onbekende in dit vak, en vroegen om wat extra toelichting bij zijn nieuwe concept. Met de juiste banden bespaart u tijd en verhoogt u uw productiviteit! Volrubberbanden Coverbanden Gebruikte/nieuwe banden Poly-urethaan vulling Over de meerwaarde van CL Tyres CL Tyres biedt een zeer brede waaier aan producten aan. We hebben het hier dan voornamelijk over nieuwe, vernieuwde en gebruikte banden. Wij onderscheiden ons voornamelijk dankzij onze kennis en ons vakmanschap en door te luisteren naar de klant en met een voor hem specifieke oplossing te komen. Maar ook op basis van onze flexibiliteit genereren we extra aandacht. Zo kunnen we desgewenst en op eenvoudige vraag s ochtends vroeg, s avonds laat en zelfs in het weekend de nodige montages plannen. Over hun specialisaties zoals de polu-urethaan vulling Er zijn klanten die zich geen stilstand van machines kunnen veroorloven. Een lekke band zou voor grote problemen kunnen zorgen. Speciaal voor hen ontwikkelde CL Tyres twee oplossingen. Een eerste oplossing is het vullen van de luchtbanden met polyurethaan. Via een luchtdrukpomp worden er dan 2 vloeistoffen in de band gepompt totdat alle lucht uit de band verdwenen is. Vervolgens moet de band 24 tot 48 uur uitharden in een warmtekamer. Dankzij deze toepassing is er geen lucht meer in de band aanwezig waardoor je de betreffende band ook niet meer lek kunt rijden. Het grote voordeel van deze poly-urethaan methode is dat het op alle luchtbanden toepasbaar is. Een tweede oplossing is voornamelijk voor de recycling bedrijven weggelegd omdat zij vaak met veel staalschrot werken. Voor hen hebben we volrubberbanden beschikbaar voor alle types machines. Met volrubberbanden genereer je al snel veel meer draaiuren dan met luchtbanden en ben je daarbovenop ten allen tijde bedrijfszeker. Ook hier is het kapot rijden van banden volledig uit den boze. Omdat ze een langere levensduur en dus een hogere rendabiliteit hebben dan luchtbanden, zijn onze volrubberbanden voor vele klanten een logische keuze. Over hun aanbod aan gebruikte banden Vooreerst willen wij benadrukken dat alle gebruikte banden steeds grondig gekeurd worden vooraleer ze opnieuw in circulatie worden gebracht. We hebben ten allen tijde een uitgebreid gamma aan gebruikte banden in stock en deze voorraad wordt ook continu aangevuld. Onze gebruikte banden dienen vooral om klanten te helpen die één voor- of achterband moeten vervangen omdat ze deze bijvoorbeeld stuk reden. Dankzij een tweedehandsband met nagenoeg dezelfde profieldiepte wordt een hoogteverschil tussen de twee voorste en/of achterste banden quasi vermeden. Een andere voor de hand liggende reden om voor tweedehandsbanden te opteren is wanneer de banden van een huidige machine versleten zijn en men binnen korte tijd aan de aankoop van een nieuwe machine denkt. In plaats van een oude machine met splinternieuwe banden van de hand te doen, kan men er dan evengoed voor opteren om tweedehandsbanden aan te schaffen. Indien er voor een gebruikte band geopteerd wordt komt ons team altijd eerst ter plaatse om nauwkeurige metingen te verrichten. Men kan bij ons voor één enkele band maar tevens voor volledige sets tweedehandsbanden terecht. Op onze website kan een bijgewerkte stocklijst aan gebruikte banden geraadpleegd worden. Over hun bijdrage aan het milieu Marangoni en onze bijdrage aan het milieu, men zegge het in één adem. De vernieuwde banden van het merk Marangoni zijn ook onze bijdrage aan een groenere wereld. Als je originele banden versleten zijn, kun je deze opnieuw laten beleggen in het door jouw gewenste profiel. Hierdoor vermijd je dus dat die oude banden op de afvalberg komen. Je geeft hen als het ware een tweede leven. Maragoni is wereldwijd de grootste coverfabriek van EM- en bulldozerbanden. Met hun meer dan 60 jaar ervaring is men in staat om banden tot en met 3 meter diameter te vernieuwen. Doordat de kostprijs van zo een vernieuwing een stuk lager ligt dan bij een originele nieuwe band en van de prestaties minstens kan gezegd worden dat ze indrukwekkend zijn, levert dat ook nog eens een lagere werkuurkost op. In het geval voor deze optie wordt gekozen help je er dus niet alleen het milieu mee, het komt ook je eigen portemonnee ten goede. CL Tyres - B2B bandenbedrijf - Paniswijerstraat 5, B-3600 Genk ( * CL TYRES: Uw specialist in bulldozer-, grondverzet- en industriebanden BEL NU VOOR DETAILS:

3 80 81

4 Duurzaam afval- en materialenbeheer leidt tot opmerkelijke resultaten De afgelopen dertig jaren (het eerste Afvalstoffendecreet dateert van 1981) is de manier waarop we met afval omgaan grondig veranderd. Het beleid dat de OVAM daaromtrent voert evolueerde voortdurend mee. Oorspronkelijk legde ze het accent op het verwijderen van het afval en het opzetten van een efficiënte infrastructuur daarvoor. Momenteel ligt de focus op afvalpreventie en duurzaam materialenbeheer. Vandaag de dag mogen we het Vlaamse afvalbeleid en afvalbeheer tot de meest succesvolle van Europa rekenen. Elke Vlaming produceerde in kg huishoudelijk afval. Daarvan werd de overgrote meerderheid selectief ingezameld (375 kg). Vlaanderen haalt nog steeds de doelstelling van 150 kg huishoudelijk restafval per persoon. Dit resultaat stagneert, maar daar staat tegenover dat de totale hoeveelheid afval afneemt en het aandeel selectief ingezameld afval procentueel stijgt. In 2010 werd 72 procent van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. Bovendien blijkt uit de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2012 dat steeds meer afval van de stortplaatsen verdwijnt en naar materiaalrecyclage gaat. Op wie rekent u voor een proper milieu? De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties. Met deze doelstellingen in het achterhoofd, ontwikkelt en ondersteunt de OVAM instrumenten en maatregelen om producenten, ontwerpers en gebruikers te helpen in hun streefdoel naar schonere productie, eco-efficiëntie, ecodesign en innovatie. Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn de Ecolizer 2.0 of de OVAM SIS Toolkit. De OVAM SIS (Sustainable Innovation System) Toolkit is een creatief instrument dat bedrijven actief ondersteunt bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Origineel en vernieuwend aan de tool is dat duurzaamheid in de brede zin wordt beschouwd. We brengen een veelheid aan duurzaamheidsaspecten samen in een eenvoudig, overzichtelijk en werkbaar model. Duurzaam bodembeheer leidt tot betere bodemkwaliteit en optimaal gebruik van open ruimte Vlaanderen beschikt over één van de meest vooruitstrevende Europese regelgevingen op het vlak van bodembeheer. Het Bodemdecreet, uitgevaardigd in 1996, voorziet Vlaanderen van een krachtig instrument, zowel om historische bodemverontreiniging aan te pakken als om nieuwe verontreiniging te voorkomen. Het decreet maakt een belangrijk onderscheid tussen enerzijds historische verontreiniging en anderzijds nieuwe verontreiniging, en ook tussen de plicht om te saneren enerzijds en de aansprakelijkheid anderzijds. Basisdoelstelling is om nieuwe landeigenaars te beschermen. Wanneer een grond wordt overgedragen, is een bodemattest afkomstig uit het Grondeninformatieregister noodzakelijk. Als er bovendien risicovolle activiteiten hebben plaatsgevonden op de betrokken bodem, is ook een bodemonderzoek, uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige, vereist. In amper 15 jaar hebben Vlaamse bedrijven en de OVAM een aanzienlijke kennis en know-how opgebouwd in verband met saneringsnormen en onderzoeks- en saneringstechnieken. Vandaag de dag leggen we het accent op het ontwikkelen van innovatieve bodemsaneringstechnieken, aan de hand van projecten zoals Citychlor (een Europees project omtrent de sanering van met chloor vervuilde gronden) en het uitwerken van alternatieve financieringsregelingen, zoals bijvoorbeeld sectorale saneringsfondsen. Als de betrokken partijen de sanering niet kunnen of willen uitvoeren - bijvoorbeeld in het geval van bankroet - heeft de OVAM het recht om in te grijpen en zo erger te voorkomen. Eerst en vooral proberen we dan te herstellen of te saneren of de milieuschade te beperken. Maar daarnaast schenken we behoorlijk wat aandacht aan duurzaam materialengebruik en de sociale en/of economische herontwikkeling van deze gebieden. Vlaanderen is een erg dichtbevolkt gebied, het is dus een noodzaak om deze zogenoemde brownfields te saneren en te herontwikkelen voor nieuwe economische opportuniteiten, openbare dienstverlening, woongebieden... Daarom dat de OVAM en de Vlaamse overheid aan investeerders en bedrijven de kans bieden om (financiële) overeenkomsten te onderhandelen, in ruil voor een snellere sanering en herontwikkeling. Bodembeheer en bodemsanering zijn complex en lastig gezien de ongemakken en hinder groot kunnen zijn en de kosten hoog kunnen oplopen. Nochtans mag dit geen belemmering vormen voor een ecologisch gezonde toekomst of voor nieuwe investeringen. Een aparte benadering van woonwijken en een speciaal programma voor scholen, hospitalen en rusthuizen moet deze sociaal belangrijke groepen beschermen en hen op maat gemaakte oplossingen aanreiken. De OVAM: drijvende kracht voor een duurzaam Vlaanderen Het Vlaamse afval-, materialen- en bodembeleid dat de OVAM de afgelopen jaren voerde en nog steeds voert, heeft ontegensprekelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van een brede waaier aan industriële activiteiten zoals milieu-advies, afvalinzameling en recyclage, afvalbehandeling, bodemonderzoek en saneringstechnieken... De OVAM wijdt zich aan het verderzetten van dit proces, door het creëren en stimuleren van een groene kringloopeconomie, waarbinnen het afval van vandaag de grondstof van morgen wordt en waarbinnen bodem en grond gebruikt worden op een duurzame en eco-efficiënte manier. Cradle-to-cradle: een nieuwe benadering van afval en grondstoffen Ondanks de uitmuntende resultaten van ons afvalstoffenbeleid, verbruiken en verspillen we met z n allen nog steeds massaal veel grondstoffen en energie. Duurzaam produceren en consumeren lijkt het enige alternatief met toekomstperspectief. Het traditionele afvalstoffenbeleid had vooral aandacht voor de laatste fase van de levenscyclus van een product, namelijk het moment waarop een product afval wordt. De OVAM verbreedde onlangs haar horizon richting duurzaam materialenbeleid om zo de hele materiaalketen te beheren: van wieg-tot-wieg. Aangezien primaire grondstoffen hoe langer hoe schaarser worden, is het streven naar een groene kringloopeconomie een noodzaak, met het sluiten van materiaalkringlopen en het hergebruiken en recycleren van weggegooide producten in plaats van kostbare en zeldzaam wordende grondstoffen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen. OVAM Stationsstraat 110 B-2800 MECHELEN Tel +32 (0)

5 Afstandsverwarming vanuit Indaver in Hamburg INDAVER GAAT VOLUIT VOOR GROENE WARMTE Indaver baat in Duitsland zes installaties uit voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Vanuit de vestiging in Hamburg, waar industriële afvalstoffen op hoge temperatuur worden verbrand in draaitrommelovens, is een warmtenet opgezet. Via dit warmtenet wordt het merendeel van de gevaloriseerde energie direct geleverd aan het district Hamburg. Met een lengte van circa km en aangesloten huishoudens is dit warmtenet een van de grootste van Europa. De energie uit de draaitrommelovens van Indaver dient als basislast (de hoeveelheid energie die wordt afgenomen onder normale omstandigheden) en dekt daarmee een deel van de energiebehoefte van het warmtenetwerk. Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint af te zetten. Ze is ervan overtuigd dat groene warmte een groot potentieel heeft als hefboom om het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot verder terug te dringen. Ze werkt daarvoor een aantal projecten uit en onderzoekt hun haalbaarheid. Andere, in België en Duitsland, werden al uitgevoerd. Eén project springt in het oog als strategisch belangrijk: het warmtecluster dat Indaver en SLECO in de Waaslandhaven willen opzetten. Indaver Doel: uniek project voor terugwinning van warmte In de Waaslandhaven nabij Antwerpen, willen Indaver en Sleco een warmtenetwerk opzetten tussen hun waste-to-energy installaties in Doel en een aantal chemische en logistieke bedrijven in de omgeving. Met dit warmtecluster zouden deelnemende bedrijven de stoom kunnen aanspreken die vrijkomt bij het verbrandingsproces bij Indaver en Sleco om in hun behoeften te voorzien. Een deel van de stoom gaat al via een stoomleiding direct naar het nabijgelegen bedrijf Ineos Phenol. Wanneer dit nieuwe netwerk op volle capaciteit draait, dan kan het 10 % van alle groene warmte opleveren die geproduceerd wordt in Vlaanderen. De milieuwinst van dit project is enorm. Potentieel kunnen enkele honderdduizenden tonnen CO 2 minder worden uitgestoten. Amoras neemt warmte af van de vestiging Antwerpen Samenwerken met openbare besturen Openbare besturen kiezen steeds vaker voor duurzame oplossingen bij de inplanting van nieuwe woonwijken. Indaver wil een partner zijn die meedenkt en -werkt om bij te dragen tot een energie-efficiënte omgeving. Zij kan haar knowhow op het vlak van duurzame energievalorisatie ten dienste stellen van deze besturen. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO in Gent, waar Indaver bij betrokken is via haar participatie in de privépartner ECOV, levert groene warmte aan het Universitair Ziekenhuis van Gent. IVAGO beschikt over een hoogtechnologische afvalverbrandingsinstallatie met energieterugwinning. De intercommunale verwerkt jaarlijks ton brandbaar huishoudelijk afval en voorziet in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar levert daarnaast ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding wordt warmte geleverd aan het Universitair Ziekenhuis Gent. In haar Energie-efficiëntie Richtlijn van 2012 moedigde de Europese Unie haar lidstaten aan om extra te investeren in energie-efficiënte en duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ook Vlaanderen voert een actief beleid om het aandeel van groene warmte in de hernieuwbare energievoorziening in Vlaanderen te vergroten. In Antwerpen, waar Indaver industrieel en gevaarlijk afval thermisch verwerkt, hebben we een energiecluster ontwikkeld waarbij Indaver restwarmte en elektriciteit levert aan Amoras, het mechanische ontwateringsproject van de Antwerpse haven. Er werd een leiding met heet water van 90 C gelegd van Indaver Antwerpen naar de Amoras installatie om de gebouwen van Amoras te verwarmen. Dit project treedt nu in een nieuwe fase. De warmtetransportleiding naar Amoras heeft nog voldoende capaciteit vrij voor andere toepassingen. Door gebruik te maken van een Organic Rankine Cycle (ORC) kan elektriciteit worden opgewekt met deze extra capaciteit. Dit maakt de vestiging van Indaver in Antwerpen energiezuiniger en beperkt het primaire energieverbruik van Amoras. Andere energieclusters in Antwerpen-Noord Verschillende projecten voor het gebruik van restwarmte van de vestiging in Antwerpen zitten momenteel in de onderzoeksfase. De haven van Antwerpen is zowel op de Linker- als Rechteroever zones aan het ontwikkelen voor logistieke activiteiten die verschillende vervoersmiddelen gebruiken multimodaal vervoer. Een van deze zones is het Logistiek Park Schijns, dat vlakbij de Amoras-locatie zal komen te liggen. Voor dit project, dat in 2018 geïmplementeerd zou worden, kan warmte op lage temperatuur worden geleverd. Indaver bekijkt de mogelijkheden. Ze onderzoekt bovendien hoe ze de warmteoverschotten van haar vestiging in Antwerpen nuttig kan toepassen voor industriële bedrijven en voor woonzones, de zogenaamde stadsverwarming. Nieuw Zuid: een centrale verwarming voor 2000 gezinnen Indaver zal in Antwerpen, als deel van een consortium, bijdragen aan de duurzame energielevering voor Nieuw Zuid, een duurzame wijk die vanaf 2015 wordt gebouwd. Het consortium waarvan Indaver deel uitmaakt, draagt de investering, terwijl de stad Antwerpen levert de grond en de vergunningen levert. Midden 2016 moet de uiteindelijke warmtecentrale op volle toeren draaien. Het warmtenet zal voorlopig werken op aardgas, maar op langere termijn wordt gedacht aan restwarmte van de industrie uit de omgeving. Indaver: leverancier van groene energie Indaver levert duurzame afvalbeheersdiensten aan overheden en bedrijven voor hun industrieel en gevaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en bio-organisch afval. Afval is voor Indaver een grondstof, die in haar installaties een andere vorm krijgt, als materiaal voor een nieuw product of, zoals in het geval van groene warmte, als energie. Ze doet dit op een energie-efficiënte manier, met de laagst mogelijke CO 2 -uitstoot. Via thermische verwerking in haar Waste to Energy installaties in België, Duitsland en Ierland produceert zij momenteel voldoende energie om gezinnen van stroom te voorzien. Daarnaast haalt zij ook groene energie uit de vergisting van bio-organisch afval. Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint, waaronder de stoom uit verwerking, af te zetten. Indaver Dijle 17 a B 2800 Mechelen tel.: fax:

6 Verpakt u producten? Importeert u verpakte producten? Brengt u serviceverpakkingen op de markt? Dan bent u waarschijnlijk verpakkingsverantwoordelijke en hebt u wettelijke verplichtingen voor de verpakkingen die u op de Belgische markt brengt. U moet onder meer 80% van alle verpakkingen die u op de markt hebt gebracht recycleren. U kunt hiervoor eventueel beroep doen op een erkend organisme. Voor meer informatie, contacteer de bevoegde overheidsdienst, de Interregionale Verpakkingscommissie. Dans ce cas, vous êtes probablement responsable d emballages, avec des obligations légales à respecter pour les emballages que vous mettez sur le marché belge. Vous devez notamment recycler 80% de tous les emballages que vous avez mis sur le marché belge. Vous pouvez faire éventuellement appel à un organisme agréé à cet effet. Pour plus d information, n hésitez pas à contacter la Commission interrégionale de l Emballage, qui est l administration compétente à ce sujet. Emballez-vous des produits? Importez-vous des produits emballés? Mettez-vous des emballages de service sur le marché? Kunstlaan Brussel Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) be Av. des Arts Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) be

7 Verantwoordelijkheid Het streven naar duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand De rol van SITA in de samenleving verandert in hoog tempo. Onze onderneming is al lang veel meer dan een afvalinzamelaar, die zich beperkt tot het opruimen van datgene wat resteert na productie en consumptie. Onze specialiteit is afvalmanagement en dat trachten we op de meest innovatieve manier te doen, met toenemende nadruk op recyclage. SITA ontwikkelt zich snel en met succes als leverancier van secundaire grondstoffen. Deze rol neemt snel toe in omvang en is van groot belang: hierin kunnen we immers op korte termijn de grootste duurzame winst boeken. Afval moet niet enkel opgehaald, maar ook gerecycleerd en verwerkt worden met zicht op een tweede leven. SITA is een bedrijf in beweging met verantwoordelijkheidszin. Dat bewijzen we op vele vlakken. We moderniseren onze installaties en zamelen afval op een slimme, efficiënte manier in. We leveren secundaire grond- en brandstoffen en doen aan energieproductie. We delen de verantwoordelijkheid inzake afvalmanagement met producenten en we slaan, hand in hand met de industrie, nieuwe wegen in om op een innovatieve manier afval te valoriseren. Langs deze diverse initiatieven stimuleren we niet enkel de ontwikkeling van SITA, maar bouwen we ook verder aan een duurzamere samenleving. SITA in cijfers In België biedt SITA bedrijven en de publieke sector sterke en progressieve oplossingen aan op vlak van afvalbeheer. SITA stelt in België 1911 mensen tewerk en heeft een omzet van 435 miljoen. In 2013 hebben meer dan 5 miljoen mensen en bijna commerciële en industriële klanten genoten van de SITA klantenservice op vlak van inzameling, sortering, recyclage en verwerking. Sterkere klemtoon op een tweede leven Van onze verwerkte tonnages krijgt ruim 86% een tweede leven. Voorbeelden zijn legio: oud papier krijgt een nieuw leven in een gerecycleerde variant, vlakglas wordt grondstof voor glaswol, massief oud hout duikt op als laminaat, gevaarlijk afval wordt brandstof voor de cement industrie. En als afval dan toch verbrand wordt, dan vinden de bodemassen, die overblijven na verbranding, hun weg naar de wegenindustrie. In onze strategie primeert recyclage op energetische valorisatie via verbranding. Het investeren in de recyclage of energetische valorisatie tot nieuwe brandstof is overigens niets nieuws voor SITA, het maakt al jaren deel uit van onze strategie, de klemtoon hierop is de laatste jaren enkel nog toegenomen. Intussen kijken we verder: naast de afvalketen strekt onze blik zich tevens uit over de productie- en consumptieketen. Het doel: deze ketens te sluiten en de circulaire economie te ontwikkelen en te vervolmaken. Pleidooi voor bronsortering Onze duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we serieus. Gelijktijdig zijn we gericht op samenwerking, omdat de complexiteit en omvang van vele maatschappelijke problemen dit vraagt. De zogenaamde Resource Efficiency, het maximaal benutten en hergebruiken van materialen, is een zaak van afvalmanagers zoals SITA, maar ook van bedrijven. Bijgevolg is het niet meer dan logisch dat we ook bij bedrijven pleiten voor een ver doorgedreven vorm van sortering aan de bron. Goede bronscheiding voorkomt een besmetting tussen afvalstoffen, zodat SITA ze efficiënter kan recycleren. We begeleiden onze klanten maximaal in het identificeren, sorteren en beheren van hun afval. Indien we bijvoorbeeld merken dat er in hun restafval nog bepaalde stoffen zitten die we verder kunnen valoriseren, dan bieden we hen afzonderlijke recipiënten hiervoor aan. Een bedrijf dat goed sorteert en aan de bron scheidt, creëert zo secundaire grondstoffen en het deel dat naar verbranding gaat, verkleint. i Sur les pages 38 et 39 vous pouvez retrouver la version française de ce publireportage. SUEZ ENVIRONNEMENT SITA combineert een uitgesproken nationale, lokaal sterk verankerde en wijdvertakte dienstverlening enerzijds, met het grensoverschrijdende karakter van de afvalwerkings- en recyclage industrie anderzijds. Wat dat laatste betreft: Om haar afvalstroommanagement verder te optimaliseren werkt SITA België & Luxemburg sinds 2008 samen met zusterondernemingen in Duitsland en Nederland onder de naam SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA News maakt op zijn beurt deel uit van de groep SUEZ ENVIRONNEMENT. SITA.BE

8 Industriële reiniging en slibontwatering Shanks is sinds vele jaren actief in industriële reiniging en mobiele slibontwatering, een veeleisende activiteit waar we garant staan voor een uiterst professionele dienstverlening. Met kennis van zaken en getraind conform VCA** en CIR bieden wij aan industrie en overheid diverse oplossingen aan volgens de best beschikbare technieken. Een greep uit onze mogelijkheden: Uw partner in duurzaam afvalbeheer - Lediging en reiniging van leidingen, rioleringen en tanks - Hogedrukreiniging en chemische reiniging - Saneringen van tanks en bezinkingsbekkens - Uitvoering van grote industriële reinigingsprojecten (shut down) Wat uw activiteit ook is en welke hoeveelheden en soorten afval u ook produceert op één of meerdere locaties, Shanks biedt een oplossing. Shanks specialiseert zich in een duidelijke en eerlijke dienstverlening die gericht is op uw precieze behoeften en wettelijke eisen. Wij nemen uw afvalbeheer in handen zodat u uw tijd en middelen kunt inzetten op de kernactiviteiten van uw bedrijf. i Sur les pages 58 et 59 vous pouvez retrouver la version française de ce publireportage. IHM ophaling en transport SHANKS VLAANDEREN NV John Kennedylaan Haven 4410 B-9042 Gent T +32 (0)9/ F +32 (0)9/ Om haar klanten optimaal te kunnen bedienen, beschikt Shanks over een uitgebreid gamma aan logistieke middelen. Of het nu vloeistof of vast, bulk of verpakt is, voor alles is een geschikt voertuig beschikbaar: containerwagen, huifwagen, perswagen, tankwagen en vacuumwagen. Daarnaast verhuren en geven wij graag advies omtrent de geschikte verpakkingen en containers zodat u voldoet aan alle wettelijke vereisten. Verwerker Jaarlijks zamelt Shanks duizenden tonnen afvalstoffen in waarvan 2/3 in eigen verwerkinginstallaties worden verwerkt en waarvan 85% gevaloriseerd en/of gerecycleerd wordt. Een greep uit de mogelijkheden: - Afvalstof als grondstof : papier/karton, kunststoffen, hout, metalen, solventen - Afvalstof wordt energie o Productie van SRF (solid recovered fuel) uit niet recycleerbaar bedrijfsafval, inzetbaar als brandstof en energiebron van talrijke industriële processen o Vergisting van organische stromen met productie van elektriciteit en warmte o Hoogcalorische producten - Productie van steunbrandstoffen uit organische afvalstoffen - Fysico-chemische en biologische behandeling van afvalwater, zuren en basen - Drogen van organische slibs - Grondreiniging - Immobilisatie/solidificatie van anorganische slibs en vliegassen Shanks, toonaangevend in duurzame afvalverwerking! De drijfveren achter onze sector zijn klimaatverandering, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de behoefte van de maatschappij aan afvalverwerking zonder milieuschade. De Shanks Group gebruikt duurzame en kostenbewuste technieken om waardevolle producten te maken uit materiaal dat weggegooid wordt. Wij produceren groene energie, secundaire brandstoffen, gerecycleerde goederen en compost. Het Vlarema streeft naar duurzame afvalverwerking, wat dankzij haar gespecialiseerde verwerkingsinstallaties al jarenlang de expertise van Shanks is. T

9 Terberg containerbeladingen Het Terberg containerbeladingen gamma varieert van volledig automatische beladingen tot aan manueel bediende beladingen, zowel als hoge of als lage belading en geschikt voor alle mogelijke containertypen. Terberg KT-Z systeem Ontworpen om efficiënt, veilig en automatisch met 1 operator vanuit de cabine ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers te ledigen, dat is KT-Z. Grote veiligheidsarmen schermen het werkgebied en de put af. Daarnaast voorkomt een eenvoudige vloeistofdichte bovenlossende container het morsen van afval. Een korte automatische ledigingcyclus van 180 seconden, volledig vanuit de cabine gecontroleerd, resulteert in lage exploitatiekosten. De Terberg Environmental Group is de holding voor alle Terberg Matec bedrijven met vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland en Polen. Daarnaast distribueert Terberg Environmental wereldwijd haar Terberg productportfolio via sterke locale branchegelieerde partners en joint ventures. Met als kernwaarden: ondernemerschap, innovatie, focus op veranderingen, klantgerichtheid, flexibiliteit, integriteit en kwaliteit streeft Terberg Environmental nu en in de toekomst wereldwijd naar succes en klanttevredenheid. Door voortdurend te investeren in ontwikkeling, het verbeteren van onze productieprocessen en het optimaliseren van ons distributienetwerk werken wij aan het verwezenlijken van onze missie. Terberg bestaat al sinds Opgericht als smederij in Benschop, is het bedrijf nog steeds een familiebedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een concern met 22 werkmaatschappijen en ruim medewerkers verdeeld over vestigingen in meerdere Europese landen. Een veelzijdig concern met werkmaatschappijen die uitsluitend opereren in de automotive sector. De activiteiten variëren van het leasen van personenauto s tot het produceren van speciale trucks. Wat we doen... Terberg Matec Belgium is uw partner voor de levering van, en service aan, een compleet gamma aan afvakinzamel- en recyclingsystemen. Zo leveren wij o.a.: Terberg hydraulische en elektrische containerbeladingen Dennis Eagle Olympus achterladers Terberg KT-Z systemen Terberg weeg- en identificatiesystemen en telematica Terberg aluminium en kunststof carrosserieën Terberg recycling systemen Bucher Schörling veegmachines Ergonomie, functionaliteit en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Zo leveren wij hydraulische maar ook 24 volt elektrisch aangedreven containerbeladingen, volledig aanwezige accu s van het voertuig. Het gebruik van hoogwaardige componenten en IP69K bescherming garanderen een optimale werking, resulterend in lagere exploitatiekosten en maximale bedrijfszekerheid. Uiteraard zijn onze automatische containerbeladingen met een onderloopbeveiliging uitgerust en zijn er diverse standaard features en opties mogelijk, waaronder o.a. CleAN-open-interface, Plug&Play bedrading, containerregistratiesystemen en gecertificeerde containerweegsystemen. Terberg weeg- en identificatiesystemen en telematica Container- en datamanagement is bij de hedendaagse inzameltaken een welkome en veelal noodzakelijke aanvulling. Echter de ervaring leert dat het optimaal afstemmen van de diverse systemen, afkomstig van verschillende leveranciers, geen sinecure is. Met als uitgangspunt één geïntegreerde oplossing door één leverancier, produceert Terberg haar eigen weeg- en registratiesystemen. Ontworpen om perfect te integreren in alle Terberg beladingen maar eventueel ook geschikt voor montage op uw andere beladingen. Onze systemen werken dynamisch, zijn geijkt en gecertificeerd. De verzamelde data kunt u naar uw bestaande data management systemen exporteren of indien gewenst naar de real time data analyse en GPS Tracking oplossingen van Terberg. Wanneer u hier voor kiest bent u verzekerd van een optimale integratie en afstemming van de diverse componenten. U heeft dan dus één aanspreekpunt tijdens de aankoop, alsook voor alle serviceaangelegenheden gedurende de inzet van het materieel. Aluminium en kunstof carrosserieën Terberg produceert hoogwaardige aluminium en kunststof carrosserieën, optioneel te voorzien van een containerbelading en vuilverplaatsingschot. Geschikt voor alle voorkomende taken om het straatbeeld en daarmee het leefklimaat te verbeteren. Uitermate geschikt voor het verwijderen van straat- en zwerfvuil of onderhoud aan groenvoorzieningen, maar bijvoorbeeld ook als multifunctioneel voertuig voor onder andere uw bestratingswerkzaamheden. Naast diverse standaard varianten zijn wij ook uw aanspreekpunt voor maatwerk. Uiteraard kunnen onze carrosserieën op vrijwel alle voorkomende voertuigen met een GVW tot ca. 7500kg worden opgebouwd. Terberg recyclingsystemen Vraagstukken aangaande bronscheiding? Het gescheiden inzamelen van diverse recyclebare stromen? Of het inzamelen van keuken- en slachtafval, glasstromen of natte fracties? Terberg heeft voor soortgelijke vraagstukken al ruim 15 jaar ervaring met ontwikkeling en productie van flexibele recyclingsystemen t.b.v. bronscheiding. Eén voor één systemen die juist nu relevant zijn en zo toegepast kunnen worden. Met als doel om bij de bron gescheiden in te zamelen en zo de kwaliteit van uw reststromen aanzienlijk te verbeteren. Graag informeren wij u gedetailleerd over onze recyclingsystemen Kerbloader, Kerbsider, OnePass en Toploader, om vervolgens samen met u te kijken hoe deze systemen passend binnen uw logistiek al kunnen renderen. Terberg Matec Belgium levert innovatieve, hoogwaardige, robuuste en betrouwbare producten. In onze over Europa verspreide fabrieken werken we conform de strengste kwaliteitsnormen en met de meest geavanceerde technologieën en componenten. Onze producten worden wereldwijd in de afvalverwerking en recycling toegepast. Middels innovatieve ontwerpen, intensieve duurtesten en hoogwaardige productietechnieken garanderen wij de constante hoge kwaliteit waarom onze producten bekend staan. Samen met een uitstekende service en open ongekunstelde marktbenadering, vormt dit het solide fundament waarop wij graag 92 met u samenwerken. Graag stellen wij het veelzijdige productgama aan u voor. 93

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be 5 Duurzame inbreiding 10 Drie koopscenario's 13 Elektrisch rijplezier Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? nr.

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter), Tineke Van Engeland

Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter), Tineke Van Engeland Tot Uw Dienst Onderwerp: Streefbeeld en transitiepaden Datum: 28 april 2008 Status/Versie: finaal Auteur(s): Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter),

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Duurzaam... met kunststoffen

Duurzaam... met kunststoffen MENS: een indringende en educatieve visie op het leefmilieu Dossiers en rubrieken didactisch gewikt en gewogen door eminente specialisten Afgiftekantoor Leuven 1 - P409029 67Apr-Mei-Jun 08 Driemaandelijks

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie