MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015"

Transcriptie

1 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief inzamelen en laten ophalen om gerecycleerd te worden. Niet verbazend dat zoveel kmo ers er al werk van maken. Afval & Recyclage Déchets & Recyclage MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN!

2 INTERVIEW CL tyres is een echt B2B bandenbedrijf dat gespecialiseerd is in banden voor de industriële klant. Of het nu gaat om heftruck-, EM- of grondverzetbanden, bij CL Tyres kunt u 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 terecht. Hun gamma telt zowel nieuwe- als tweedehandsbanden en daarnaast staat CL Tyres tevens in voor herstellingen en depannages. Wij ontmoetten Stany Croughs, geen onbekende in dit vak, en vroegen om wat extra toelichting bij zijn nieuwe concept. Met de juiste banden bespaart u tijd en verhoogt u uw productiviteit! Volrubberbanden Coverbanden Gebruikte/nieuwe banden Poly-urethaan vulling Over de meerwaarde van CL Tyres CL Tyres biedt een zeer brede waaier aan producten aan. We hebben het hier dan voornamelijk over nieuwe, vernieuwde en gebruikte banden. Wij onderscheiden ons voornamelijk dankzij onze kennis en ons vakmanschap en door te luisteren naar de klant en met een voor hem specifieke oplossing te komen. Maar ook op basis van onze flexibiliteit genereren we extra aandacht. Zo kunnen we desgewenst en op eenvoudige vraag s ochtends vroeg, s avonds laat en zelfs in het weekend de nodige montages plannen. Over hun specialisaties zoals de polu-urethaan vulling Er zijn klanten die zich geen stilstand van machines kunnen veroorloven. Een lekke band zou voor grote problemen kunnen zorgen. Speciaal voor hen ontwikkelde CL Tyres twee oplossingen. Een eerste oplossing is het vullen van de luchtbanden met polyurethaan. Via een luchtdrukpomp worden er dan 2 vloeistoffen in de band gepompt totdat alle lucht uit de band verdwenen is. Vervolgens moet de band 24 tot 48 uur uitharden in een warmtekamer. Dankzij deze toepassing is er geen lucht meer in de band aanwezig waardoor je de betreffende band ook niet meer lek kunt rijden. Het grote voordeel van deze poly-urethaan methode is dat het op alle luchtbanden toepasbaar is. Een tweede oplossing is voornamelijk voor de recycling bedrijven weggelegd omdat zij vaak met veel staalschrot werken. Voor hen hebben we volrubberbanden beschikbaar voor alle types machines. Met volrubberbanden genereer je al snel veel meer draaiuren dan met luchtbanden en ben je daarbovenop ten allen tijde bedrijfszeker. Ook hier is het kapot rijden van banden volledig uit den boze. Omdat ze een langere levensduur en dus een hogere rendabiliteit hebben dan luchtbanden, zijn onze volrubberbanden voor vele klanten een logische keuze. Over hun aanbod aan gebruikte banden Vooreerst willen wij benadrukken dat alle gebruikte banden steeds grondig gekeurd worden vooraleer ze opnieuw in circulatie worden gebracht. We hebben ten allen tijde een uitgebreid gamma aan gebruikte banden in stock en deze voorraad wordt ook continu aangevuld. Onze gebruikte banden dienen vooral om klanten te helpen die één voor- of achterband moeten vervangen omdat ze deze bijvoorbeeld stuk reden. Dankzij een tweedehandsband met nagenoeg dezelfde profieldiepte wordt een hoogteverschil tussen de twee voorste en/of achterste banden quasi vermeden. Een andere voor de hand liggende reden om voor tweedehandsbanden te opteren is wanneer de banden van een huidige machine versleten zijn en men binnen korte tijd aan de aankoop van een nieuwe machine denkt. In plaats van een oude machine met splinternieuwe banden van de hand te doen, kan men er dan evengoed voor opteren om tweedehandsbanden aan te schaffen. Indien er voor een gebruikte band geopteerd wordt komt ons team altijd eerst ter plaatse om nauwkeurige metingen te verrichten. Men kan bij ons voor één enkele band maar tevens voor volledige sets tweedehandsbanden terecht. Op onze website kan een bijgewerkte stocklijst aan gebruikte banden geraadpleegd worden. Over hun bijdrage aan het milieu Marangoni en onze bijdrage aan het milieu, men zegge het in één adem. De vernieuwde banden van het merk Marangoni zijn ook onze bijdrage aan een groenere wereld. Als je originele banden versleten zijn, kun je deze opnieuw laten beleggen in het door jouw gewenste profiel. Hierdoor vermijd je dus dat die oude banden op de afvalberg komen. Je geeft hen als het ware een tweede leven. Maragoni is wereldwijd de grootste coverfabriek van EM- en bulldozerbanden. Met hun meer dan 60 jaar ervaring is men in staat om banden tot en met 3 meter diameter te vernieuwen. Doordat de kostprijs van zo een vernieuwing een stuk lager ligt dan bij een originele nieuwe band en van de prestaties minstens kan gezegd worden dat ze indrukwekkend zijn, levert dat ook nog eens een lagere werkuurkost op. In het geval voor deze optie wordt gekozen help je er dus niet alleen het milieu mee, het komt ook je eigen portemonnee ten goede. CL Tyres - B2B bandenbedrijf - Paniswijerstraat 5, B-3600 Genk ( * CL TYRES: Uw specialist in bulldozer-, grondverzet- en industriebanden BEL NU VOOR DETAILS:

3 80 81

4 Duurzaam afval- en materialenbeheer leidt tot opmerkelijke resultaten De afgelopen dertig jaren (het eerste Afvalstoffendecreet dateert van 1981) is de manier waarop we met afval omgaan grondig veranderd. Het beleid dat de OVAM daaromtrent voert evolueerde voortdurend mee. Oorspronkelijk legde ze het accent op het verwijderen van het afval en het opzetten van een efficiënte infrastructuur daarvoor. Momenteel ligt de focus op afvalpreventie en duurzaam materialenbeheer. Vandaag de dag mogen we het Vlaamse afvalbeleid en afvalbeheer tot de meest succesvolle van Europa rekenen. Elke Vlaming produceerde in kg huishoudelijk afval. Daarvan werd de overgrote meerderheid selectief ingezameld (375 kg). Vlaanderen haalt nog steeds de doelstelling van 150 kg huishoudelijk restafval per persoon. Dit resultaat stagneert, maar daar staat tegenover dat de totale hoeveelheid afval afneemt en het aandeel selectief ingezameld afval procentueel stijgt. In 2010 werd 72 procent van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. Bovendien blijkt uit de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2012 dat steeds meer afval van de stortplaatsen verdwijnt en naar materiaalrecyclage gaat. Op wie rekent u voor een proper milieu? De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties. Met deze doelstellingen in het achterhoofd, ontwikkelt en ondersteunt de OVAM instrumenten en maatregelen om producenten, ontwerpers en gebruikers te helpen in hun streefdoel naar schonere productie, eco-efficiëntie, ecodesign en innovatie. Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn de Ecolizer 2.0 of de OVAM SIS Toolkit. De OVAM SIS (Sustainable Innovation System) Toolkit is een creatief instrument dat bedrijven actief ondersteunt bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Origineel en vernieuwend aan de tool is dat duurzaamheid in de brede zin wordt beschouwd. We brengen een veelheid aan duurzaamheidsaspecten samen in een eenvoudig, overzichtelijk en werkbaar model. Duurzaam bodembeheer leidt tot betere bodemkwaliteit en optimaal gebruik van open ruimte Vlaanderen beschikt over één van de meest vooruitstrevende Europese regelgevingen op het vlak van bodembeheer. Het Bodemdecreet, uitgevaardigd in 1996, voorziet Vlaanderen van een krachtig instrument, zowel om historische bodemverontreiniging aan te pakken als om nieuwe verontreiniging te voorkomen. Het decreet maakt een belangrijk onderscheid tussen enerzijds historische verontreiniging en anderzijds nieuwe verontreiniging, en ook tussen de plicht om te saneren enerzijds en de aansprakelijkheid anderzijds. Basisdoelstelling is om nieuwe landeigenaars te beschermen. Wanneer een grond wordt overgedragen, is een bodemattest afkomstig uit het Grondeninformatieregister noodzakelijk. Als er bovendien risicovolle activiteiten hebben plaatsgevonden op de betrokken bodem, is ook een bodemonderzoek, uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige, vereist. In amper 15 jaar hebben Vlaamse bedrijven en de OVAM een aanzienlijke kennis en know-how opgebouwd in verband met saneringsnormen en onderzoeks- en saneringstechnieken. Vandaag de dag leggen we het accent op het ontwikkelen van innovatieve bodemsaneringstechnieken, aan de hand van projecten zoals Citychlor (een Europees project omtrent de sanering van met chloor vervuilde gronden) en het uitwerken van alternatieve financieringsregelingen, zoals bijvoorbeeld sectorale saneringsfondsen. Als de betrokken partijen de sanering niet kunnen of willen uitvoeren - bijvoorbeeld in het geval van bankroet - heeft de OVAM het recht om in te grijpen en zo erger te voorkomen. Eerst en vooral proberen we dan te herstellen of te saneren of de milieuschade te beperken. Maar daarnaast schenken we behoorlijk wat aandacht aan duurzaam materialengebruik en de sociale en/of economische herontwikkeling van deze gebieden. Vlaanderen is een erg dichtbevolkt gebied, het is dus een noodzaak om deze zogenoemde brownfields te saneren en te herontwikkelen voor nieuwe economische opportuniteiten, openbare dienstverlening, woongebieden... Daarom dat de OVAM en de Vlaamse overheid aan investeerders en bedrijven de kans bieden om (financiële) overeenkomsten te onderhandelen, in ruil voor een snellere sanering en herontwikkeling. Bodembeheer en bodemsanering zijn complex en lastig gezien de ongemakken en hinder groot kunnen zijn en de kosten hoog kunnen oplopen. Nochtans mag dit geen belemmering vormen voor een ecologisch gezonde toekomst of voor nieuwe investeringen. Een aparte benadering van woonwijken en een speciaal programma voor scholen, hospitalen en rusthuizen moet deze sociaal belangrijke groepen beschermen en hen op maat gemaakte oplossingen aanreiken. De OVAM: drijvende kracht voor een duurzaam Vlaanderen Het Vlaamse afval-, materialen- en bodembeleid dat de OVAM de afgelopen jaren voerde en nog steeds voert, heeft ontegensprekelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van een brede waaier aan industriële activiteiten zoals milieu-advies, afvalinzameling en recyclage, afvalbehandeling, bodemonderzoek en saneringstechnieken... De OVAM wijdt zich aan het verderzetten van dit proces, door het creëren en stimuleren van een groene kringloopeconomie, waarbinnen het afval van vandaag de grondstof van morgen wordt en waarbinnen bodem en grond gebruikt worden op een duurzame en eco-efficiënte manier. Cradle-to-cradle: een nieuwe benadering van afval en grondstoffen Ondanks de uitmuntende resultaten van ons afvalstoffenbeleid, verbruiken en verspillen we met z n allen nog steeds massaal veel grondstoffen en energie. Duurzaam produceren en consumeren lijkt het enige alternatief met toekomstperspectief. Het traditionele afvalstoffenbeleid had vooral aandacht voor de laatste fase van de levenscyclus van een product, namelijk het moment waarop een product afval wordt. De OVAM verbreedde onlangs haar horizon richting duurzaam materialenbeleid om zo de hele materiaalketen te beheren: van wieg-tot-wieg. Aangezien primaire grondstoffen hoe langer hoe schaarser worden, is het streven naar een groene kringloopeconomie een noodzaak, met het sluiten van materiaalkringlopen en het hergebruiken en recycleren van weggegooide producten in plaats van kostbare en zeldzaam wordende grondstoffen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen. OVAM Stationsstraat 110 B-2800 MECHELEN Tel +32 (0)

5 Afstandsverwarming vanuit Indaver in Hamburg INDAVER GAAT VOLUIT VOOR GROENE WARMTE Indaver baat in Duitsland zes installaties uit voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Vanuit de vestiging in Hamburg, waar industriële afvalstoffen op hoge temperatuur worden verbrand in draaitrommelovens, is een warmtenet opgezet. Via dit warmtenet wordt het merendeel van de gevaloriseerde energie direct geleverd aan het district Hamburg. Met een lengte van circa km en aangesloten huishoudens is dit warmtenet een van de grootste van Europa. De energie uit de draaitrommelovens van Indaver dient als basislast (de hoeveelheid energie die wordt afgenomen onder normale omstandigheden) en dekt daarmee een deel van de energiebehoefte van het warmtenetwerk. Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint af te zetten. Ze is ervan overtuigd dat groene warmte een groot potentieel heeft als hefboom om het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot verder terug te dringen. Ze werkt daarvoor een aantal projecten uit en onderzoekt hun haalbaarheid. Andere, in België en Duitsland, werden al uitgevoerd. Eén project springt in het oog als strategisch belangrijk: het warmtecluster dat Indaver en SLECO in de Waaslandhaven willen opzetten. Indaver Doel: uniek project voor terugwinning van warmte In de Waaslandhaven nabij Antwerpen, willen Indaver en Sleco een warmtenetwerk opzetten tussen hun waste-to-energy installaties in Doel en een aantal chemische en logistieke bedrijven in de omgeving. Met dit warmtecluster zouden deelnemende bedrijven de stoom kunnen aanspreken die vrijkomt bij het verbrandingsproces bij Indaver en Sleco om in hun behoeften te voorzien. Een deel van de stoom gaat al via een stoomleiding direct naar het nabijgelegen bedrijf Ineos Phenol. Wanneer dit nieuwe netwerk op volle capaciteit draait, dan kan het 10 % van alle groene warmte opleveren die geproduceerd wordt in Vlaanderen. De milieuwinst van dit project is enorm. Potentieel kunnen enkele honderdduizenden tonnen CO 2 minder worden uitgestoten. Amoras neemt warmte af van de vestiging Antwerpen Samenwerken met openbare besturen Openbare besturen kiezen steeds vaker voor duurzame oplossingen bij de inplanting van nieuwe woonwijken. Indaver wil een partner zijn die meedenkt en -werkt om bij te dragen tot een energie-efficiënte omgeving. Zij kan haar knowhow op het vlak van duurzame energievalorisatie ten dienste stellen van deze besturen. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO in Gent, waar Indaver bij betrokken is via haar participatie in de privépartner ECOV, levert groene warmte aan het Universitair Ziekenhuis van Gent. IVAGO beschikt over een hoogtechnologische afvalverbrandingsinstallatie met energieterugwinning. De intercommunale verwerkt jaarlijks ton brandbaar huishoudelijk afval en voorziet in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar levert daarnaast ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding wordt warmte geleverd aan het Universitair Ziekenhuis Gent. In haar Energie-efficiëntie Richtlijn van 2012 moedigde de Europese Unie haar lidstaten aan om extra te investeren in energie-efficiënte en duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ook Vlaanderen voert een actief beleid om het aandeel van groene warmte in de hernieuwbare energievoorziening in Vlaanderen te vergroten. In Antwerpen, waar Indaver industrieel en gevaarlijk afval thermisch verwerkt, hebben we een energiecluster ontwikkeld waarbij Indaver restwarmte en elektriciteit levert aan Amoras, het mechanische ontwateringsproject van de Antwerpse haven. Er werd een leiding met heet water van 90 C gelegd van Indaver Antwerpen naar de Amoras installatie om de gebouwen van Amoras te verwarmen. Dit project treedt nu in een nieuwe fase. De warmtetransportleiding naar Amoras heeft nog voldoende capaciteit vrij voor andere toepassingen. Door gebruik te maken van een Organic Rankine Cycle (ORC) kan elektriciteit worden opgewekt met deze extra capaciteit. Dit maakt de vestiging van Indaver in Antwerpen energiezuiniger en beperkt het primaire energieverbruik van Amoras. Andere energieclusters in Antwerpen-Noord Verschillende projecten voor het gebruik van restwarmte van de vestiging in Antwerpen zitten momenteel in de onderzoeksfase. De haven van Antwerpen is zowel op de Linker- als Rechteroever zones aan het ontwikkelen voor logistieke activiteiten die verschillende vervoersmiddelen gebruiken multimodaal vervoer. Een van deze zones is het Logistiek Park Schijns, dat vlakbij de Amoras-locatie zal komen te liggen. Voor dit project, dat in 2018 geïmplementeerd zou worden, kan warmte op lage temperatuur worden geleverd. Indaver bekijkt de mogelijkheden. Ze onderzoekt bovendien hoe ze de warmteoverschotten van haar vestiging in Antwerpen nuttig kan toepassen voor industriële bedrijven en voor woonzones, de zogenaamde stadsverwarming. Nieuw Zuid: een centrale verwarming voor 2000 gezinnen Indaver zal in Antwerpen, als deel van een consortium, bijdragen aan de duurzame energielevering voor Nieuw Zuid, een duurzame wijk die vanaf 2015 wordt gebouwd. Het consortium waarvan Indaver deel uitmaakt, draagt de investering, terwijl de stad Antwerpen levert de grond en de vergunningen levert. Midden 2016 moet de uiteindelijke warmtecentrale op volle toeren draaien. Het warmtenet zal voorlopig werken op aardgas, maar op langere termijn wordt gedacht aan restwarmte van de industrie uit de omgeving. Indaver: leverancier van groene energie Indaver levert duurzame afvalbeheersdiensten aan overheden en bedrijven voor hun industrieel en gevaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en bio-organisch afval. Afval is voor Indaver een grondstof, die in haar installaties een andere vorm krijgt, als materiaal voor een nieuw product of, zoals in het geval van groene warmte, als energie. Ze doet dit op een energie-efficiënte manier, met de laagst mogelijke CO 2 -uitstoot. Via thermische verwerking in haar Waste to Energy installaties in België, Duitsland en Ierland produceert zij momenteel voldoende energie om gezinnen van stroom te voorzien. Daarnaast haalt zij ook groene energie uit de vergisting van bio-organisch afval. Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die ze terugwint, waaronder de stoom uit verwerking, af te zetten. Indaver Dijle 17 a B 2800 Mechelen tel.: fax:

6 Verpakt u producten? Importeert u verpakte producten? Brengt u serviceverpakkingen op de markt? Dan bent u waarschijnlijk verpakkingsverantwoordelijke en hebt u wettelijke verplichtingen voor de verpakkingen die u op de Belgische markt brengt. U moet onder meer 80% van alle verpakkingen die u op de markt hebt gebracht recycleren. U kunt hiervoor eventueel beroep doen op een erkend organisme. Voor meer informatie, contacteer de bevoegde overheidsdienst, de Interregionale Verpakkingscommissie. Dans ce cas, vous êtes probablement responsable d emballages, avec des obligations légales à respecter pour les emballages que vous mettez sur le marché belge. Vous devez notamment recycler 80% de tous les emballages que vous avez mis sur le marché belge. Vous pouvez faire éventuellement appel à un organisme agréé à cet effet. Pour plus d information, n hésitez pas à contacter la Commission interrégionale de l Emballage, qui est l administration compétente à ce sujet. Emballez-vous des produits? Importez-vous des produits emballés? Mettez-vous des emballages de service sur le marché? Kunstlaan Brussel Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) be Av. des Arts Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) be

7 Verantwoordelijkheid Het streven naar duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand De rol van SITA in de samenleving verandert in hoog tempo. Onze onderneming is al lang veel meer dan een afvalinzamelaar, die zich beperkt tot het opruimen van datgene wat resteert na productie en consumptie. Onze specialiteit is afvalmanagement en dat trachten we op de meest innovatieve manier te doen, met toenemende nadruk op recyclage. SITA ontwikkelt zich snel en met succes als leverancier van secundaire grondstoffen. Deze rol neemt snel toe in omvang en is van groot belang: hierin kunnen we immers op korte termijn de grootste duurzame winst boeken. Afval moet niet enkel opgehaald, maar ook gerecycleerd en verwerkt worden met zicht op een tweede leven. SITA is een bedrijf in beweging met verantwoordelijkheidszin. Dat bewijzen we op vele vlakken. We moderniseren onze installaties en zamelen afval op een slimme, efficiënte manier in. We leveren secundaire grond- en brandstoffen en doen aan energieproductie. We delen de verantwoordelijkheid inzake afvalmanagement met producenten en we slaan, hand in hand met de industrie, nieuwe wegen in om op een innovatieve manier afval te valoriseren. Langs deze diverse initiatieven stimuleren we niet enkel de ontwikkeling van SITA, maar bouwen we ook verder aan een duurzamere samenleving. SITA in cijfers In België biedt SITA bedrijven en de publieke sector sterke en progressieve oplossingen aan op vlak van afvalbeheer. SITA stelt in België 1911 mensen tewerk en heeft een omzet van 435 miljoen. In 2013 hebben meer dan 5 miljoen mensen en bijna commerciële en industriële klanten genoten van de SITA klantenservice op vlak van inzameling, sortering, recyclage en verwerking. Sterkere klemtoon op een tweede leven Van onze verwerkte tonnages krijgt ruim 86% een tweede leven. Voorbeelden zijn legio: oud papier krijgt een nieuw leven in een gerecycleerde variant, vlakglas wordt grondstof voor glaswol, massief oud hout duikt op als laminaat, gevaarlijk afval wordt brandstof voor de cement industrie. En als afval dan toch verbrand wordt, dan vinden de bodemassen, die overblijven na verbranding, hun weg naar de wegenindustrie. In onze strategie primeert recyclage op energetische valorisatie via verbranding. Het investeren in de recyclage of energetische valorisatie tot nieuwe brandstof is overigens niets nieuws voor SITA, het maakt al jaren deel uit van onze strategie, de klemtoon hierop is de laatste jaren enkel nog toegenomen. Intussen kijken we verder: naast de afvalketen strekt onze blik zich tevens uit over de productie- en consumptieketen. Het doel: deze ketens te sluiten en de circulaire economie te ontwikkelen en te vervolmaken. Pleidooi voor bronsortering Onze duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we serieus. Gelijktijdig zijn we gericht op samenwerking, omdat de complexiteit en omvang van vele maatschappelijke problemen dit vraagt. De zogenaamde Resource Efficiency, het maximaal benutten en hergebruiken van materialen, is een zaak van afvalmanagers zoals SITA, maar ook van bedrijven. Bijgevolg is het niet meer dan logisch dat we ook bij bedrijven pleiten voor een ver doorgedreven vorm van sortering aan de bron. Goede bronscheiding voorkomt een besmetting tussen afvalstoffen, zodat SITA ze efficiënter kan recycleren. We begeleiden onze klanten maximaal in het identificeren, sorteren en beheren van hun afval. Indien we bijvoorbeeld merken dat er in hun restafval nog bepaalde stoffen zitten die we verder kunnen valoriseren, dan bieden we hen afzonderlijke recipiënten hiervoor aan. Een bedrijf dat goed sorteert en aan de bron scheidt, creëert zo secundaire grondstoffen en het deel dat naar verbranding gaat, verkleint. i Sur les pages 38 et 39 vous pouvez retrouver la version française de ce publireportage. SUEZ ENVIRONNEMENT SITA combineert een uitgesproken nationale, lokaal sterk verankerde en wijdvertakte dienstverlening enerzijds, met het grensoverschrijdende karakter van de afvalwerkings- en recyclage industrie anderzijds. Wat dat laatste betreft: Om haar afvalstroommanagement verder te optimaliseren werkt SITA België & Luxemburg sinds 2008 samen met zusterondernemingen in Duitsland en Nederland onder de naam SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA News maakt op zijn beurt deel uit van de groep SUEZ ENVIRONNEMENT. SITA.BE

8 Industriële reiniging en slibontwatering Shanks is sinds vele jaren actief in industriële reiniging en mobiele slibontwatering, een veeleisende activiteit waar we garant staan voor een uiterst professionele dienstverlening. Met kennis van zaken en getraind conform VCA** en CIR bieden wij aan industrie en overheid diverse oplossingen aan volgens de best beschikbare technieken. Een greep uit onze mogelijkheden: Uw partner in duurzaam afvalbeheer - Lediging en reiniging van leidingen, rioleringen en tanks - Hogedrukreiniging en chemische reiniging - Saneringen van tanks en bezinkingsbekkens - Uitvoering van grote industriële reinigingsprojecten (shut down) Wat uw activiteit ook is en welke hoeveelheden en soorten afval u ook produceert op één of meerdere locaties, Shanks biedt een oplossing. Shanks specialiseert zich in een duidelijke en eerlijke dienstverlening die gericht is op uw precieze behoeften en wettelijke eisen. Wij nemen uw afvalbeheer in handen zodat u uw tijd en middelen kunt inzetten op de kernactiviteiten van uw bedrijf. i Sur les pages 58 et 59 vous pouvez retrouver la version française de ce publireportage. IHM ophaling en transport SHANKS VLAANDEREN NV John Kennedylaan Haven 4410 B-9042 Gent T +32 (0)9/ F +32 (0)9/ Om haar klanten optimaal te kunnen bedienen, beschikt Shanks over een uitgebreid gamma aan logistieke middelen. Of het nu vloeistof of vast, bulk of verpakt is, voor alles is een geschikt voertuig beschikbaar: containerwagen, huifwagen, perswagen, tankwagen en vacuumwagen. Daarnaast verhuren en geven wij graag advies omtrent de geschikte verpakkingen en containers zodat u voldoet aan alle wettelijke vereisten. Verwerker Jaarlijks zamelt Shanks duizenden tonnen afvalstoffen in waarvan 2/3 in eigen verwerkinginstallaties worden verwerkt en waarvan 85% gevaloriseerd en/of gerecycleerd wordt. Een greep uit de mogelijkheden: - Afvalstof als grondstof : papier/karton, kunststoffen, hout, metalen, solventen - Afvalstof wordt energie o Productie van SRF (solid recovered fuel) uit niet recycleerbaar bedrijfsafval, inzetbaar als brandstof en energiebron van talrijke industriële processen o Vergisting van organische stromen met productie van elektriciteit en warmte o Hoogcalorische producten - Productie van steunbrandstoffen uit organische afvalstoffen - Fysico-chemische en biologische behandeling van afvalwater, zuren en basen - Drogen van organische slibs - Grondreiniging - Immobilisatie/solidificatie van anorganische slibs en vliegassen Shanks, toonaangevend in duurzame afvalverwerking! De drijfveren achter onze sector zijn klimaatverandering, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de behoefte van de maatschappij aan afvalverwerking zonder milieuschade. De Shanks Group gebruikt duurzame en kostenbewuste technieken om waardevolle producten te maken uit materiaal dat weggegooid wordt. Wij produceren groene energie, secundaire brandstoffen, gerecycleerde goederen en compost. Het Vlarema streeft naar duurzame afvalverwerking, wat dankzij haar gespecialiseerde verwerkingsinstallaties al jarenlang de expertise van Shanks is. T

9 Terberg containerbeladingen Het Terberg containerbeladingen gamma varieert van volledig automatische beladingen tot aan manueel bediende beladingen, zowel als hoge of als lage belading en geschikt voor alle mogelijke containertypen. Terberg KT-Z systeem Ontworpen om efficiënt, veilig en automatisch met 1 operator vanuit de cabine ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers te ledigen, dat is KT-Z. Grote veiligheidsarmen schermen het werkgebied en de put af. Daarnaast voorkomt een eenvoudige vloeistofdichte bovenlossende container het morsen van afval. Een korte automatische ledigingcyclus van 180 seconden, volledig vanuit de cabine gecontroleerd, resulteert in lage exploitatiekosten. De Terberg Environmental Group is de holding voor alle Terberg Matec bedrijven met vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland en Polen. Daarnaast distribueert Terberg Environmental wereldwijd haar Terberg productportfolio via sterke locale branchegelieerde partners en joint ventures. Met als kernwaarden: ondernemerschap, innovatie, focus op veranderingen, klantgerichtheid, flexibiliteit, integriteit en kwaliteit streeft Terberg Environmental nu en in de toekomst wereldwijd naar succes en klanttevredenheid. Door voortdurend te investeren in ontwikkeling, het verbeteren van onze productieprocessen en het optimaliseren van ons distributienetwerk werken wij aan het verwezenlijken van onze missie. Terberg bestaat al sinds Opgericht als smederij in Benschop, is het bedrijf nog steeds een familiebedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een concern met 22 werkmaatschappijen en ruim medewerkers verdeeld over vestigingen in meerdere Europese landen. Een veelzijdig concern met werkmaatschappijen die uitsluitend opereren in de automotive sector. De activiteiten variëren van het leasen van personenauto s tot het produceren van speciale trucks. Wat we doen... Terberg Matec Belgium is uw partner voor de levering van, en service aan, een compleet gamma aan afvakinzamel- en recyclingsystemen. Zo leveren wij o.a.: Terberg hydraulische en elektrische containerbeladingen Dennis Eagle Olympus achterladers Terberg KT-Z systemen Terberg weeg- en identificatiesystemen en telematica Terberg aluminium en kunststof carrosserieën Terberg recycling systemen Bucher Schörling veegmachines Ergonomie, functionaliteit en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Zo leveren wij hydraulische maar ook 24 volt elektrisch aangedreven containerbeladingen, volledig aanwezige accu s van het voertuig. Het gebruik van hoogwaardige componenten en IP69K bescherming garanderen een optimale werking, resulterend in lagere exploitatiekosten en maximale bedrijfszekerheid. Uiteraard zijn onze automatische containerbeladingen met een onderloopbeveiliging uitgerust en zijn er diverse standaard features en opties mogelijk, waaronder o.a. CleAN-open-interface, Plug&Play bedrading, containerregistratiesystemen en gecertificeerde containerweegsystemen. Terberg weeg- en identificatiesystemen en telematica Container- en datamanagement is bij de hedendaagse inzameltaken een welkome en veelal noodzakelijke aanvulling. Echter de ervaring leert dat het optimaal afstemmen van de diverse systemen, afkomstig van verschillende leveranciers, geen sinecure is. Met als uitgangspunt één geïntegreerde oplossing door één leverancier, produceert Terberg haar eigen weeg- en registratiesystemen. Ontworpen om perfect te integreren in alle Terberg beladingen maar eventueel ook geschikt voor montage op uw andere beladingen. Onze systemen werken dynamisch, zijn geijkt en gecertificeerd. De verzamelde data kunt u naar uw bestaande data management systemen exporteren of indien gewenst naar de real time data analyse en GPS Tracking oplossingen van Terberg. Wanneer u hier voor kiest bent u verzekerd van een optimale integratie en afstemming van de diverse componenten. U heeft dan dus één aanspreekpunt tijdens de aankoop, alsook voor alle serviceaangelegenheden gedurende de inzet van het materieel. Aluminium en kunstof carrosserieën Terberg produceert hoogwaardige aluminium en kunststof carrosserieën, optioneel te voorzien van een containerbelading en vuilverplaatsingschot. Geschikt voor alle voorkomende taken om het straatbeeld en daarmee het leefklimaat te verbeteren. Uitermate geschikt voor het verwijderen van straat- en zwerfvuil of onderhoud aan groenvoorzieningen, maar bijvoorbeeld ook als multifunctioneel voertuig voor onder andere uw bestratingswerkzaamheden. Naast diverse standaard varianten zijn wij ook uw aanspreekpunt voor maatwerk. Uiteraard kunnen onze carrosserieën op vrijwel alle voorkomende voertuigen met een GVW tot ca. 7500kg worden opgebouwd. Terberg recyclingsystemen Vraagstukken aangaande bronscheiding? Het gescheiden inzamelen van diverse recyclebare stromen? Of het inzamelen van keuken- en slachtafval, glasstromen of natte fracties? Terberg heeft voor soortgelijke vraagstukken al ruim 15 jaar ervaring met ontwikkeling en productie van flexibele recyclingsystemen t.b.v. bronscheiding. Eén voor één systemen die juist nu relevant zijn en zo toegepast kunnen worden. Met als doel om bij de bron gescheiden in te zamelen en zo de kwaliteit van uw reststromen aanzienlijk te verbeteren. Graag informeren wij u gedetailleerd over onze recyclingsystemen Kerbloader, Kerbsider, OnePass en Toploader, om vervolgens samen met u te kijken hoe deze systemen passend binnen uw logistiek al kunnen renderen. Terberg Matec Belgium levert innovatieve, hoogwaardige, robuuste en betrouwbare producten. In onze over Europa verspreide fabrieken werken we conform de strengste kwaliteitsnormen en met de meest geavanceerde technologieën en componenten. Onze producten worden wereldwijd in de afvalverwerking en recycling toegepast. Middels innovatieve ontwerpen, intensieve duurtesten en hoogwaardige productietechnieken garanderen wij de constante hoge kwaliteit waarom onze producten bekend staan. Samen met een uitstekende service en open ongekunstelde marktbenadering, vormt dit het solide fundament waarop wij graag 92 met u samenwerken. Graag stellen wij het veelzijdige productgama aan u voor. 93

Measurement & Control Technology

Measurement & Control Technology Measurement & Control Technology voor proces en laboratorium analyse s Materiaaleigenschappen s Kleurmeting s Stralingstechnologie s Vochtmeting (NIR-microgolf-RF) s Refractometers M.C. TEC M.C. TEC is

Nadere informatie

Click here to read this newsletter in English. Zellcheming beurs Frankfurt. Een gratis toegangskaart vraagt u hier aan.

Click here to read this newsletter in English. Zellcheming beurs Frankfurt. Een gratis toegangskaart vraagt u hier aan. JUNI 2015 NIEUWSBRIEF Measurement & Control Technology PROJECTEN EN BEURZEN Voor proces en laboratorium analyse Click here to read this newsletter in English Zellcheming beurs Frankfurt Onze partners FRANK-PTI

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Hansen Services: Betrouwbaar: We care!

Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Onze Missie Gedreven door tandwiel(kast) technologie, beantwoordt Hansen Industrial Transmissions aan de noden van haar klanten wereldwijd door hen betrouwbare mechanische

Nadere informatie

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring Alles Over Verbranding KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring 100 JAAR ERVARING Verbranden mag dan eenvoudig lijken, maar thermische conversie van biomassa is een complex proces. Voor een optimale

Nadere informatie

SCHENK. een sterk staaltje werk. perscontainer zamelt men afval in, uit zowel ondergrondse als bovengrondse containers. Snel en efficiënt.

SCHENK. een sterk staaltje werk. perscontainer zamelt men afval in, uit zowel ondergrondse als bovengrondse containers. Snel en efficiënt. SCHENK een sterk staaltje werk Cor Schenk, eigenaar en directeur van SCHENK en SCHENK Verhuur, heeft op 1 oktober 1970 het startsein gegeven voor zijn eenmanszaak Jachtbouw C. SCHENK te Hernen. Een voormalig

Nadere informatie

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik!

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! Er kunnen veel redenen zijn om uw interne logistiek eens nader te bekijken. Optimalisatie van uw bestaande magazijn, nieuwbouw of juist uitbreiding.

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen De grootste specialist in industriële luchtzuivering Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen Specialist in schone lucht Als het om innovatieve installaties

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen Kracht door samenwerking VDL Kunststoffen VDL Kunststoffen EEN PRODUCT IS NOOIT ZOMAAR EEN PRODUCT. NIET BIJ VDL KUNSTSTOFFEN TENMINSTE. WIJ VERTALEN UW VRAAG OP EEN PROFESSIONELE WIJZE IN EEN KUNSTSTOF

Nadere informatie

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex. Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100 E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.nl 991104/1000 industrie woningbouw utiliteit www.thermaflex.nl

Nadere informatie

HPL FLOORBOX VOOR INTERCELL VLOEREN optimaal installatie- en gebruiksgemak

HPL FLOORBOX VOOR INTERCELL VLOEREN optimaal installatie- en gebruiksgemak ref. 12.401-09 HPL FLOORBOX VOOR INTERCELL VLOEREN optimaal installatie- en gebruiksgemak HPL Kwaliteit. Innovatie. Flexibiliteit. o.a. geschikt voor de renovatievloeren van slechts 40 of 60 millimeter

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Circulaire Economie in de bouwsector. Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016

Circulaire Economie in de bouwsector. Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016 Circulaire Economie in de bouwsector Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016 WIE? Sinds 2012 Historiek van afvalbeleid naar Kleine regio,

Nadere informatie

Schroot, afval en recycling

Schroot, afval en recycling Schroot, afval en recycling Systemen die wérken www.hiab.com SCHROOT, AFVAL EN RECYCLING Schroot, afval en recycling Schroot, afval en recycling Systemen die wérken DE LAGE INVESTERINGS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

Nadere informatie

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie?

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? NL ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? De zon, als onuitputtelijke bron van energie, is van cruciaal belang voor mens en natuur: ze beslist over het leven op onze planeet. BISOL gebruikt

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg.

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg. Service en onderhoud Onze projectmatige werkwijze garandeert snelle en adequate oplossingen. HB Group voert wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, service en onderhoud uit. Eén telefoontje is genoeg.

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER

URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER URBIN Urbin ondergrondse inzamelsystemen worden in Nederland ontworpen en duurzaam geproduceerd volgens de laatste stand van kennis en regelgeving met oog voor mens en

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant.

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. MISSIE Rodanar is een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1982 houten pallets produceert. Wij zijn echter meer dan een producent,

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat

Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat Ondersteuning van innovatie op basis van kunststof- en rubberrecyclaat Flanders PlasticVision Opgericht door de industrie 1998 > 200 leden bedrijven > 400 klanten bedrijven Structurele samenwerking Centexbel

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Mechelen, 11 juni 214 74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Nieuwe studie zet economisch effect en belang van de afval- en materialensector in de verf De Vlaamse bedrijven produceerden

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND VERBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Marktleider in klimaatbeheersing

Marktleider in klimaatbeheersing Marktleider in klimaatbeheersing klimaattechniek www.mark.nl www.markbelgium.be LUCHTVERWARMING Hoogrendement gasgestookte luchtverwarming, geproduceerd volgens de laatste stand der techniek. 3 Van oudsher

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE SAMENWERKEN AAN INNOVATIE 7 e Vlaams milieucongres SITA RePaint Give paint a second life 7 e Vlaams milieucongres SITA RePaint Recyclage met kleur Inhoud 1. SITA - kerncijfers 2. Achtergrond Repaint 3.

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

VDL Translift. Kracht door samenwerking

VDL Translift. Kracht door samenwerking VDL Translift Kracht door samenwerking VDL Translift VDL TRANSLIFT, SPECIALIST IN INNOVATIEVE ZIJLADERSYSTEMEN, HEEFT MEER DAN EEN HALVE EEUW ERVARING ALS FABRIKANT VAN AFVALINZAMELVOERTUIGEN. HET COMPLETE

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker Donderdag 14 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering eerste Volvo Hybride (26 ton) vrachtwagen Volvo Trucks Oostakker Geachte heer Sid (directeur

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

n2-serie Laag in gewicht HOOg in prestaties

n2-serie Laag in gewicht HOOg in prestaties n2-serie Laag in gewicht HOOg in prestaties n2-serie De N2 Serie is geschikt voor een snelle en efficiënte inzameling van huishoudelijk afval en recyling materialen. De N2 Serie heeft een opbouw met een

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST GRONDSTOFFEN VOOR EEN BIOBASED ECONOMIE MIDDEN- N EDERLAND OVER WAGRO Van oorsprong een groen composteringsbedrijf met een terrein van maar liefst 11 hectare, gelegen te

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Staalservice

Kracht door samenwerking. VDL Staalservice Kracht door samenwerking VDL Staalservice VDL Staalservice VDL Staalservice, opgericht in 1983, maakt sinds 1993 deel uit van VDL Groep. vdl staalservice, met ongeveer 100 medewerkers, biedt een scala

Nadere informatie

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Welkom bij Voltec Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare

Nadere informatie

Vitotherm Technische informatie. www.vitotherm.nl

Vitotherm Technische informatie. www.vitotherm.nl Vitotherm Technische informatie www.vitotherm.nl Deze folder informeert u over de producten en dienstverlening van Vitotherm B.V. Soms moet je iets durven investeren om vervolgens veel te besparen. Dit

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert VDL TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEEDSTUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Uw partner in WMO oplossingen

Uw partner in WMO oplossingen Uw partner in WMO oplossingen Index 1. Leverancier en visie Blz. 3 2. De DFA127 draaideurautomaat Blz. 4 3. Service en garantie Blz. 7 4. Milieu en duurzaamheid Blz. 8 1. Uw leverancier: Record Automatische

Nadere informatie

RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen.

RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen. RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen. Uw gemoedsrust is onze drijfveer Op basis van klantspecifieke eisen & wensen biedt RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND VLOER- / PLAFOND UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM VOOR INDUSTRIE

CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM VOOR INDUSTRIE CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM VOOR INDUSTRIE Krachtig, onderhoudsvrij en duurzaam Aantrekkelijk voor de gebruikers High-efficiënt en energiezuinig Custom made HOE BELANGRIJK IS ERGOX VOOR MIJN ONDERNEMING?

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam Laser codeersystemen Veilig, flexibel, duurzaam lasersystem INDUSTRIËLE GOEDEREN cosmetica CHEMICALIËN kleur verwijderen hygiëne producten PHARMACEUTISCHE PRODUCTEN CONSUMENTEN GOEDEREN MEDISCHE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Hogedruk- en vacuümequipment

Hogedruk- en vacuümequipment Hogedruk- en vacuümequipment 2011.2 Your environmental High Pressure Solutions Doornbos Equipment BV Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 F +31 (0)10-8508000 E info@doornbosequipment.com

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

GPM IV SERIE MAAK KENNIS MET DE NIEUWE GPM IV ACHTERLADER

GPM IV SERIE MAAK KENNIS MET DE NIEUWE GPM IV ACHTERLADER GPM IV SERIE MAAK KENNIS MET DE NIEUWE GPM IV ACHTERLADER GPM IV SERIE De GPM IV is de moderne interpretatie van onze legendarische lijn van GPM afvalinzamelvoertuigen. De GPM IV biedt een scala aan vooruitstrevende

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Snel en flexibel anticiperen Elektrotechniek staat aan de basis van efficiënt werkende installaties en systemen. De elektrotechnische installatie is het kloppend

Nadere informatie

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I LUIER RECYCLING in NEDERLAND NVRD meeting, Utrecht 7 september 2016 van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I 1. SUEZ in Nederland In Nederland bedienen wij meer dan 80.000 bedrijven en 545.000

Nadere informatie

MOBIELE TANKS VOOR TRANSPORT VAN DIESEL

MOBIELE TANKS VOOR TRANSPORT VAN DIESEL MOBIELE TANKS VOOR TRANSPORT VAN DIESEL BESCHIKBAAR VANAF 200 TOT 900 LITER LEADING CHANGE Energy Storage Solutions INNOVATIEVE OPLOSSINGEN WERELDLEIDER in opslag en distributie van brandstof Energy Storage

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 16 april 2010 Bezoek Deceuninck (Hooglede-Gits) - duurzaam materialenbeheer Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Nadere informatie

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo.

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. De nieuwe ROTEX HPU hybrid hybride gaswarmtepomp selecteert altijd automatisch de meest voordelige verwarmingsmodus. "Lange tijd waren we ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

SERVICEPROGRAMMA S OP MAAT VOOR UW VOERTUIG

SERVICEPROGRAMMA S OP MAAT VOOR UW VOERTUIG W W W. I V E C O. c o m SERVICEPROGRAMMA S OP MAAT VOOR UW VOERTUIG www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Om u steeds het beste te kunnen bieden, heeft

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal Kracht door samenwerking VD Leegte Metaal VD Leegte Metaal Een bijzonder geavanceerd machinepark, gekwalificeerde lassers, een op flexibiliteit en oplossingen gerichte aanpak, een strakke organisatie,

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

LAAG IN GEWICHT HOOG IN PRESTATIES

LAAG IN GEWICHT HOOG IN PRESTATIES N2-SERIE LAAG IN GEWICHT HOOG IN PRESTATIES N2-SERIE De N2-Serie is geschikt voor een snelle en efficiënte inzameling van huishoudelijk afval en recyling materialen. De N2-Serie heeft een opbouw met een

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

DUURZAAM AFVALBEHEER IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

DUURZAAM AFVALBEHEER IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE DUURZAAM AFVALBEHEER IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE DE CIRCULAIRE ECONOMIE HELPEN TE REALISEREN Om onze planeet leefbaar te houden moet onze manier van leven, produceren en consumeren duurzaam zijn, nu en

Nadere informatie

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND D uurzaam recycleren: Wat en waarom? Onze consumptiemaatschappij zorgt voor een groter en gevariëeerder aanbod van diverse producten. Al deze producten dienen

Nadere informatie

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie

SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER

SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER Naadloos te integreren in iedere omgeving. De Slim Jim Step-On Containers zijn zowel in kunststof als RVS beschikbaar in twee uitvoeringen: Front Step en End Step, waardoor

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

WERELDWIJDE INNAME EN RECONDITIONERING VAN IBC S

WERELDWIJDE INNAME EN RECONDITIONERING VAN IBC S WERELDWIJDE INNAME EN RECONDITIONERING VAN IBC S De duurzame oplossing voor uw lege containers: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Het verzekeren van een intact milieu en spaarzaam gebruiken van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement 8 december 2015 Gorinchem Introductie HVC Opgericht in 1991 voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval Ballotage overeenkomst op basis van Samen uit, samen thuis wel

Nadere informatie