Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen"

Transcriptie

1 injecteren bij hand- en polsklachten 1. Toelichting Dit onderwijsmateriaal voor toetsgroepen is gebaseerd op de NHG-Standaard M91 Hand- en polsklachten van januari De anatomie van de hand en de pols zijn globaal bekend bij de huisarts. Voor een verantwoorde toepassing van injectietechnieken is echter specifieke anatomische kennis noodzakelijk. In de NHG-Standaard Hand- en polsklachten worden in bepaalde gevallen injecties geadviseerd bij de aandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger en tendovaginitis van De Quervain. Bij een ganglion kan een punctie overwogen worden. In dit onderwijsmateriaal worden de anatomie van de hand en de pols en de boven genoemde aandoeningen kort besproken. Vervolgens oefenen de deel nemers met het aangeven van de te injecteren structuren en ze oefenen het injecteren en puncteren zelf. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Doelstelling De deelnemer kan de volgens de NHG-Standaard Hand- en polsklachten relevante structuren van de hand en de pols benoemen en aangeven. Tevens kan de deelnemer injecties toedienen bij de hand- en polsaandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger, tendovaginitis van De Quervain en een punctie uitvoeren bij een ganglion. Doelgroep WDH, hagro, toetsgroep, huisartsen-in-opleiding Tijdsduur minuten, dit onderwijsmateriaal is goed te combineren met ander vaardighedenonderwijs Groepsgrootte Tot 10 deelnemers (afhankelijk van de oefenmogelijkheden op een hand/polsfantoom) 3. Uitvoering Leid het programmaonderdeel kort in. U kunt hierbij gebruikmaken van de tekst onder Toelichting (1 min.). Start de powerpointpresentatie. Bespreek de anatomie van de hand en de pols (5 min.). Bespreek de aandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger, tendovaginitis van De Quervain en ganglion (5 min.). Deel werkblad 1 uit. Bespreek de anatomie in vivo aan de hand van de afbeeldingen op dia 16. Laat de deelnemers hierna bij elkaar oefenen in het aangeven van de structuren op hand en pols (15 min.). Bekijk plenair de benodigde materialen voor injectie (5 min.). Bespreek aan de hand van de dia s in de powerpointpresentatie de bijwerkingen en complicaties van corticosteroïdeninjecties. Vertoon ook de vier filmpjes (10 min.). Deel de werkbladen 2a t/m 2d uit. Verdeel de groep over de beschikbare fantomen. Laat iedereen de structuren aftekenen en vervolgens de verschillende injecties oefenen (20-30 min.). Vraag plenair naar leerpunten en sluit af met de bespreking hiervan (10 min.). 1

2 4. Organisatie Regel ruim van tevoren een of meerdere hand/polsfantomen. Het huisartsinstituut van Rotterdam (contact via heeft deze fantomen tegen huurprijs beschikbaar. Sommige universiteiten hebben via de afdeling chirurgie of orthopedie soms fantomen voor onderwijsdoeleinden beschikbaar. Ook kunt u uw regionale nascholingsorganisatie of ROS inschakelen om deze fantomen voor u elders te huren. Zorg voor voldoende huidpotloden of afwasbare viltstiften. Vraag de deelnemers van tevoren of ze de NHG-Standaard willen doorlezen en vraag of ze een anatomische atlas willen meenemen naar de cursus. Zorg voor apparatuur om de powerpointpresentatie te kunnen projecteren. Zorg voor een internetverbinding. Zorg, eventueel in samenwerking met een apotheker, voor een overzichtelijke opstelling van het benodigde materiaal voor injectie: - Huidpotlood - Desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) - Gaas 5x5 cm - Triamcinolonacetonide 10 mg/ml - Spuit 2 en 10 ml - Naald 0,5x25mm en 0,8x40mm - Handschoenen 2

3 Werkblad 1 Anatomie In Vivo Hieronder vindt u de aandoeningen waarbij u de anatomische structuren gaat aangeven om de injectieplaats te lokaliseren. Teken met het huidpotlood de genoemde structuren op de deelnemer met wie u oefent. Carpaletunnelsyndroom (CTS) (dia12) Markeer het os scaphoideum, het os pisiforme en de pees van de m. palmaris longus (de pees wordt zichtbaar als de patiënt de pols buigt terwijl hij duim en pink tegen elkaar houdt; overigens is de pees afwezig bij 16 procent van het Kaukasische ras). De injectieplaats bevindt zich ter hoogte van de tweede polslijn, ulnair van de pees en midden tussen de gemarkeerde botstructuren. Trigger finger (dia 13) Palpeer de pezen van de vingers in de handpalm. Bij flexie en extensie van de vingers kunt u de pezen heen en weer voelen bewegen. Bij een patiënt kunt u de pijnlijke zwelling voelen bewegen. Markeer de plaats van de pees ter hoogte van het MCP-gewricht. Tendovaginitis van De Quervain (dia 14) Oefen de test van Finkelstein. Bij de test van Finkelstein vindt passieve rek van de pezen plaats. Deze test lokt de specifieke pijn uit en is bij gezonde patiënten niet of minder pijnlijk. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de test van Finkelstein is goed (kappa 0,79) en redelijk voor de weerstandstest voor de duimextensoren (kappa 0,55) en het beoordelen van lokale drukpijn aan de radiale zijde van de pols (kappa 0,66). Test van Finkelstein: laat de patiënt een vuist maken waarbij de vingers de duim omvatten waarbij de duimnagel zover mogelijk naar de basis van de pink wordt gebracht. Vervolgens wordt de vuist door de arts naar ulnair gedevieerd, waarbij de vuist in lichte extensie wordt gehouden. De test is positief als ulnairflexie van de pols pijn in het eerste dorsale peesvak geeft. 3 Palpeer en markeer de plaats waar de meeste pijn wordt ondervonden, ongeveer 2 centimeter boven de processus styloideus radii.

4 Werkblad 2a Injectie CTS Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,8x40mm (groen) handschoenen Uitvoering Markeer met het huidpotlood de meest proximale polslijn. Lokaliseer de pees van de m. palmaris longus. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Breng de naald ulnair van de pees van de m. palmaris longus in ter hoogte van de proximale polslijn onder een hoek van 30 graden. Breng de naald tot onder het ligamentum transversum carpi (3-4 cm). Aspireer om intravasale injectie te voorkomen. Injecteer 1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml. Wanneer de patiënt aangeeft tintelingen te voelen, prikt de naald de n. medianus aan en dient u de naald iets terug te trekken en meer naar ulnair in te brengen. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. De hand en pols mogen na injectie worden belast op geleide van de klachten. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 4

5 Werkblad 2b Injectie trigger finger Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,5x25 mm (oranje) handschoenen Uitvoering Palpeer de nodus in de flexorpees. Markeer met het huidpotlood de nodus en de distale rand van het MCP. Desinfecteer de huid. Trek steriele handschoenen aan. Breng de naald in juist onder het distale gedeelte van het betreffende MCP onder een hoek van 30 graden. Breng daarna de naald ter hoogte van de nodus en infiltreer het gebied rondom de nodus met 0,5 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. Adviseer de patiënt na de ingreep twee dagen geen kracht te zetten met de vinger. Vervolgens mag de patiënt de activiteiten geleidelijk uitbreiden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 5

6 Werkblad 2c Injectie tendovaginitis van De Quervain Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,5x25mm (oranje) handschoenen Uitvoering Lokaliseer de pezen van de m. abductor pollicis longus en de m. extensor pollicis brevis door de duim te laten abduceren tegen weerstand. Palpeer de parallel lopende peesstructuren. Markeer de pezen met het huidpotlood. Markeer het punt halverwege CMC en het processus styloideus van de radius. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Injecteer van perifeer onder een hoek van 30 graden het afgetekende gebied met ongeveer 1 ml triamcinolonacetonide. Als u weerstand voelt, trek dan de naald iets terug en breng deze opnieuw in. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. Vertel de patiënt dat hij de hand actief mag gebruiken, maar dat hij zware belasting de eerste dag moet vermijden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 6

7 Werkblad 2d Punctie ganglion Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm spuit 10 ml naald 0,8x40mm (groen) handschoenen Uitvoering Lokaliseer de zwelling aan de dorsale zijde van de handrug of de pols. Een ganglion is een niet-verschuifbare zwelling. Markeer de zwelling met het huidpotlood. Laat de pols licht flecteren. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Breng de naald onder een rechte hoek in de huid in en aspireer de vloeistof. Vanwege de stroperigheid van het punctaat kan hier enige druk voor nodig zijn. Verwijder de naald en plak een pleister op de punctieplaats. Nazorg Vertel de patiënt dat hij de hand actief mag gebruiken, maar dat hij zware belasting de eerste dag moet vermijden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 7

8 Docentmateriaal Korte beschrijving van de powerpointpresentatie Dia 2 Programma Dia 3-10 Anatomie van hand en pols Dia Korte beschrijving van de vier aandoeningen Dia 16 Anatomie in vivo Dia 17 Benodigde materialen voor injectie en punctie Dia 18 Bijwerkingen corticosteroïdeninjectie Dia 19 Complicaties corticosteroïdeninjectie Dia 20 Film injectie CTS* Dia 21 Film injectie trigger finger* Dia 22 Film injectie tendovaginitis van De Quervain* Dia 23 Film punctie ganglion* Dia 24 Oefenen op fantoom Dia 25 Literatuurlijst * De filmpjes staan op internet. In de powerpointpresentatie vindt u de link. Het is dus noodzakelijk dat u een internetverbinding hebt voor deze presentatie. Achtergrondinformatie bij de powerpointpresentatie Dia 2 Programma Aan de hand van dia 2 kunt u kort de programmaonderdelen toelichten. Dia 3 Anatomie hand (botten) De carpus (handwortel) bestaat uit acht handwortelbeentjes. Deze liggen in twee rijen van vier. Proximaal: Het os scaphoideum (bootvormig; dit is het grootste proximale handwortelbeentje), wordt ook os naviculare (schippersbeentje) genoemd; berucht door de kans op pseudoartrose bij fractuur. Het os lunatum (halve) maanvormig). Het os triquetrum (driehoekig). Het os pisiforme (erwtvormig). Distaal: Het os trapezium (groot veelhoekig). Het os trapezoideum (klein veelhoekig). Het os capitatum (hoofdvormig, grootste beentje in de carpus). Het os hamatum (haakvormig). De metacarpus (middenhand) bestaat uit vijf ossa metacarpi I-V. Dia 4 Anatomie hand (gewrichten) Elke vinger bestaat uit drie phalangen: phalanx proximalis, phalanx media en phalanx distalis. Met uitzondering van de duim (twee phalangen: phalanx proximalis en distalis). 8 Gewrichten: MCP-gewrichten = metacarpophalangeale gewrichten PIP-gewrichten = proximale interphalangeale gewrichten DIP-gewrichten = distale interphalangeale gewrichten

9 Docentmateriaal Dia 5 Anatomie hand (pezen) Extensie- en flexiepezen omgeven door tenosynovia. Dia 6 Anatomie hand (pulleys) Op enkele plaatsen worden de flexiepezen tegen het bot gehouden door ligamenten (pulleys). Deze zorgen ervoor dat de pees bij trek zijn ligging ten opzichte van het bot behoudt. Dia 7 Anatomie pols (botten) De pols wordt gevormd door de radius, de ulna en de carpus. Gewrichten: Het polsgewricht wordt gevormd door de radius en de handwortelbeentjes. Dia 8 Anatomie pols (pezen) Extensiepezen worden omgeven door tendosynovia en lopen onder een bindweefselband (extensor retinaculum) door. Dia 9 Anatomie pols (carpale tunnel) De carpale tunnel is een nauwe doorgang aan de palmaire zijde van de pols. De tunnel wordt aan de dorsale zijde begrensd door de carpalia en aan de palmaire zijde door het ligamentum carpi transversum. Door deze tunnel loopt de nervus medianus en de buigpezen van de duim en vingers. De n. medianus verzorgt de gevoelsensatie van de duim, de wijsvinger, de middenvinger en een deel van de ringvinger. Er is eveneens een takje van deze zenuw die naar de duimmuis verloopt en die ervoor zorgt dat de duim naar de pink gebracht kan worden. Ook de buigpezen van de vingers gaan door deze tunnel. Het os pisiforme is goed palpabel ter hoogte van de carpale tunnel. Zie ook dwarsdoorsnede (dia 10). Dia 10 Anatomie pols (dwarsdoorsnede) Op deze dia is de carpaletunnel, met daarin de pezen en de zenuw, te zien in dwarsdoorsnede. Dia 11 Aandoeningen De NHG-Standaard Hand- en polsklachten geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende specifieke aandoeningen van de hand en pols in de huisartsenpraktijk: carpaletunnelsyndroom (CTS), ganglion, artrose van de hand, trigger finger en trigger thumb, mallet finger, contractuur van Dupuytren en tendovaginitis De Quervain. In dit onderwijsmateriaal worden alleen de aandoeningen behandeld waarbij injecties of puncties geïndiceerd kunnen zijn. 9

10 Docentmateriaal Dia 12 Carpaletunnelsyndroom Het carpaletunnelsyndroom (CTS) bestaat uit een verzameling klachten veroorzaakt door compressie van de nervus medianus in het verloop van de carpale tunnel. Drukverhoging in de tunnel veroorzaakt ischemie in de nervus medianus. Dit geeft aanleiding tot verminderde zenuwgeleiding met als gevolg paresthesieën, sensibele uitval en pijn. Over de periode van ongeveer een jaar blijkt spontane vermindering van de klachten op te treden in circa een kwart van de gevallen. Bij ongeveer de helft blijven de klachten onveranderd en in ongeveer een kwart van de gevallen zijn de klachten verergerd. Het beleid: o Bij geringe of kortdurende klachten is het beleid expectatief en bestaat uit voorlichting en/of adviezen. o Overweeg bij ernstige of langdurige CTS-klachten een injectie met een corticosteroïd in de carpale tunnel of enkele centimeters proximaal van de polsplooi (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml). Herhaal de injectie bij geen effect na twee tot drie weken. Een injectie met een corticosteroïd kan het herstel van klinische symptomen op korte termijn (tot vier weken) bevorderen. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. o Overweeg een spalkbehandeling bij patiënten met CTS-klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten en bij contra-indicaties voor corticosteroïdeninjecties of bij een voorkeur van de patiënt voor spalkbehandeling. Bij CTS bij reumatoïde artritis is een corticosteroïdeninjectie de eerste keus. Dia 13 Trigger finger Een trigger finger of een trigger thumb ofwel een springvinger of springduim ofwel hokkende vinger of hokkende duim is een tendosynoviitis van de flexorpezen van de vingers of van de duim. Irritatie van de peesschede leidt tot zwelling in de pees (nodus van Notta) en/of tot een vernauwing van de peesschede. De klachten beginnen vaak met een vervelend of pijnlijk gevoel aan de basis van de vinger. Het normale en soepele glijden van de buigpees tijdens buigen en strekken van de vinger wordt hierdoor belemmerd, hetgeen leidt tot pijn bij buigen en hokken bij het strekken. Het beleid: o Geef bij geringe en kortdurende klachten voorlichting over het ontstaan van de klachten en volg daarnaast een expectatief beleid. o Overweeg bij klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten een injectie met een corticosteroïd (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml). Herhaal de injectie bij het ontbreken van effect na twee tot drie weken. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. Bij kinderen en pasgeborenen wordt een afwachtend beleid gevoerd en is een verwijzing naar de chirurg geïndiceerd bij aanhoudende klachten. 10

11 Docentmateriaal Dia 14 Tendovaginitis De Quervain Een tendovaginitis De Quervain is een irritatie van de pezen van de m. abductor pollicis longus en/of m. extensor pollicis brevis. Dit wordt gekenmerkt door pijn aan de radiale zijde van de pols, een beperkte functie van de duim (vooral grijpbewegingen en bij ulnairdeviatie van de pols) en zwelling aan de dorso-radiale zijde van de pols. De pijn kan opgewekt worden met de test van Finkelstein (zie werkblad 1). Het beleid: o Geef bij minder ernstige en recent ontstane klachten uitleg over de aandoening en adviseer tijdelijke rust (twee weken). Combineer dit eventueel met analgetica. De voorkeur gaat allereerst uit naar paracetamol en in tweede instantie naar een NSAID. o Geef bij onvoldoende effect van rust en bij ernstige klachten een lokale corticosteroïdeninjectie. Geef een injectie (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml) tussen de pezen ter hoogte van de radiale zijde van de pols. Herhaal de injectie bij uitblijven van verbetering na twee tot drie weken. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. o Overweeg immobilisatie met een spalk als de patiënt geen injectie wenst. Overweeg bij onvoldoende resultaat van de bovenstaande behandeling een verwijzing naar de chirurg voor release van de pezen onder lokale anesthesie. Dia 15 Ganglion Een ganglion is een uitstulping van het gewrichtskapsel of van de peesschede die gevuld is met synoviale vloeistof. Een peesschedeganglion kan gevonden worden aan de volaire zijde van het MCP-gewricht dan wel proximale falanx. Een ganglion dat ontstaan is uit de gewrichten van de pols kan gevonden worden aan de dorsale en aan de radio-volaire zijde van de pols. Ten slotte kan er ook een ganglion gevonden worden aan de dorsale zijde van de DIPgewrichten (mucoïdcyste). Meestal geeft een ganglion geen klachten; soms zijn er pijnklachten bij bepaalde bewegingen. Het beleid: o Een ganglion is een onschuldige aandoening die in veel gevallen spontaan verdwijnt. Wacht af als er geen klachten zijn. o Aspireer het ganglion met een 10-cc-spuit met een dikke naald bij mechanische bezwaren of een cosmetisch probleem, of bij angst voor een kwaadaardige aandoening. Een helder soms geleiachtig punctaat ondersteunt de diagnose. Aspiratie heeft soms een kortdurend effect. De kans op een recidiefzwelling na de aspiratie is ongeveer vijftig procent. Aspiratie gecombineerd met een corticosteroïdeninjectie wordt niet geadviseerd omdat niet is bewezen dat dit effectief is. Dia 16 Anatomie in vivo Deel werkblad 1 uit. Verdeel de groep in tweetallen. Laat de deelnemers de structuren tekenen voor injectie voor CTS, trigger finger en tendovaginitis van De Quervain. Laat ze ook oefenen met de test van Finkelstein. 11

12 Docentmateriaal Dia 17 Benodigde materialen voor injectie en punctie Bekijk gezamenlijk de benodigde materialen voor injectie. Dia 18 Bijwerkingen corticosteroïdeninjectie Het is belangrijk met elke patiënt die een injectie krijgt de mogelijke bijwerkingen van een corticosteroïdeninjectie te bespreken. Vertel dit aan de deelnemers. Dia 19 Complicaties corticosteroïdeninjectie Het is belangrijk met elke patiënt die een injectie krijgt de mogelijke complicaties van een corticosteroïdeninjectie te bespreken. Ook moet verteld worden bij welke symptomen hij contact moet opnemen met de huisarts. Bespreek dit met de deelnemers. Dia 20 Injectietechnieken (film injectie carpaletunnelsyndroom) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2a getoond. Dia 21 Injectietechnieken (film injectie trigger finger) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2b getoond. Dia 22 Injectietechnieken (film injectie tendovaginitis van De Quervain) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2c getoond. Dia 23 Injectietechnieken (film punctie ganglion) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2d getoond. Dia 24 Oefenen op fantoom Verdeel deelnemers in evenveel groepen als er fantomen zijn. Deel werkblad 2a t/m 2d uit. Laat injecties oefenen volgens werkblad 2a t/m 2d. Dia 25 Literatuurlijst Verdieping is te vinden in de NHG-Standaard M91 Hand- en polsklachten en in Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. De afbeeldingen die zijn gebruikt voor de anatomie dia s vindt u op de website 12

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie HAND EN POLS CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie Maatschap plastische chirurgie Hand- en Polsklachten - Voorkomen - 125 per 1000 personen - Huisarts ziet gemiddeld 8 op

Nadere informatie

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS 6-8 juni: Marius Kemler, Sandra Jongen en Diederik Vooijs 27-29 juni: Lidewij Hoorntje en Lars van der Ham Vraag

Nadere informatie

** Flexie van de pols wordt ook wel palmairflexie genoemd, extensie van de pols wordt ook dorsaal flexie of dorsaal extensie genoemd.

** Flexie van de pols wordt ook wel palmairflexie genoemd, extensie van de pols wordt ook dorsaal flexie of dorsaal extensie genoemd. Checklist LO: Onderzoek van de pols en hand Algemene instructies Stelt u zich voor aan patiënt. Vertel welk onderzoek u gaat verrichten en instrueer de proefpersoon in begrijpelijk Nederlands. Zorg ervoor

Nadere informatie

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Schoudersklachten: 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard M08 Schouderklachten van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

DE INTRINSIEKE MUSCULATUUR VAN DE HAND: ANATOMIE EN FUNCTIE

DE INTRINSIEKE MUSCULATUUR VAN DE HAND: ANATOMIE EN FUNCTIE DE INTRINSIEKE MUSCULATUUR VAN DE HAND: ANATOMIE EN FUNCTIE Prof.dr. P.M.N. Werker, plastisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Groningen 1. Inleiding Intrinsieke musculatuur van de hand betreft die

Nadere informatie

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015 Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand Donderdag 22 januari 2015 Introductie Onderzoek van pols en hand Inspectie Bewegingsonderzoek Palpatie Neurologisch onderzoek Specifieke

Nadere informatie

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM Doel van de werkafspraak: Afstemming over diagnostiek en therapie door de huisarts, verwijzing van 1 e naar 2 e lijn, vervolg in de 2 e lijn. Uitgangspunt bij deze

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom NEUROLOGIE Carpale tunnelsyndroom Beknelling zenuw in pols en hand U heeft een afspraak omdat u klachten heeft die passen bij het Carpale tunnelsyndroom (CTS). Bij het CTS is een zenuw in de pols bekneld

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

Orthopedie. Carpaal Tunnel Syndroom

Orthopedie. Carpaal Tunnel Syndroom Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. In deze folder vindt u informatie over de aandoening, de operatie en de nabehandeling. De carpale tunnel De naam

Nadere informatie

Trigger finger. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Trigger finger. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Trigger finger Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Oorzaak 2 Symptomen 2 Zorgpad 2 Behandeling 2 Spalk 2 Injectie 3 Chirurgie 3 Chirurgische behandeling 3 Behandelcentrum 3 Voor de

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Orthopedie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Orthopedie Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw orthopedisch chirurg heeft met u besproken om u te behandelen aan het carpaletunnelsyndroom. In deze folder kunt u lezen wat dat is,

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

Vele handen maken licht werk. Even voorstellen. Welke onderwerpen? Johan Vehof. Plastisch chirurg / handchirurg FESSH 5 feb 2013

Vele handen maken licht werk. Even voorstellen. Welke onderwerpen? Johan Vehof. Plastisch chirurg / handchirurg FESSH 5 feb 2013 Vele handen maken licht werk Johan Vehof Plastisch chirurg / handchirurg FESSH 5 feb 2013 Even voorstellen Promotie Tissue Engineering Radboud Universiteit Opleiding UMCN, Prof Spauwen Fellowship Handchirurgie,

Nadere informatie

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM Doel van de werkafspraak: Afstemming over diagnostiek en therapie door de huisarts, verwijzing van 1 e naar 2 e lijn, vervolg in de 2 e lijn. Uitgangspunt bij deze

Nadere informatie

RKZ Afdeling Handchirurgie. M. De Quervain. informatie voor patiënten.

RKZ Afdeling Handchirurgie. M. De Quervain. informatie voor patiënten. RKZ Afdeling Handchirurgie M. De Quervain informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op het consult

Nadere informatie

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE FUTURO DE POLS In een notendop De pols is wellicht het belangrijkste gewricht in het alledaagse en beroepsleven. De pols wordt niet alleen belast bij vele vormen van handarbeid maar ook bij het sporten

Nadere informatie

Carpaletunnelsyndroom

Carpaletunnelsyndroom Carpaletunnelsyndroom Het carpaletunnelsyndroom is een klachtenpatroon dat veroorzaakt wordt door een beknelling van de nervus medianus (de middelste armzenuw) in het verloop van de carpale tunnel. Dit

Nadere informatie

Ganglion aan de pols

Ganglion aan de pols Ganglion aan de pols 2 Inleiding Deze folder geeft u informatie over een ganglion aan de pols en de behandelmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Trigger Finger (Chirurgie)

Trigger Finger (Chirurgie) Trigger Finger (Chirurgie) Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger of 'snapping finger' of Trigger Finger en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Er is bij u een beknelling van de zenuw in de pols geconstateerd. Dit wordt het carpaal tunnelsyndroom genoemd. In deze folder vindt u uitleg over de aandoening en de behandeling.

Nadere informatie

Het carpaletunnelsyndroom

Het carpaletunnelsyndroom Patiënteninformatie Het carpaletunnelsyndroom Informatie over de diagnose en de behandeling van deze klacht aan de handen Het carpaletunnelsyndroom Informatie over de diagnose en de behandeling van deze

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Informatie voor patiënten F0190-3415 juni 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Skillslab handleiding

Skillslab handleiding Skillslab handleiding Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen Inleiding tot het orthopedisch onderzoek Academiejaar 2012-2013 Dr. Francis Hugelier - Dr. Jan Reniers Dr. Hans Van den Abbeele Met

Nadere informatie

Toetsstation. Diagnostiek en behandeling van een pijnlijke duim

Toetsstation. Diagnostiek en behandeling van een pijnlijke duim Toetsstation Diagnostiek en behandeling van een pijnlijke duim Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L99.2 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is de diagnose m. De Quervain te stellen

Nadere informatie

Toetsstation. Diagnostiek en behandeling van trigger finger

Toetsstation. Diagnostiek en behandeling van trigger finger Toetsstation Diagnostiek en behandeling van trigger finger Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L99.2 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is de diagnose trigger finger te stellen en hierbij

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Carpaal tunnel syndroom

Plastische chirurgie. Carpaal tunnel syndroom Plastische chirurgie Carpaal tunnel syndroom Inhoudsopgave Wat is het Carpale Tunnel Syndroom?...4 Wat is de oorzaak?...5 Wat zijn de klachten?...5 Hoe wordt het syndroom vastgesteld?...6 Wat is de behandeling?...6

Nadere informatie

Skillslab handleiding

Skillslab handleiding Skillslab handleiding Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen Inleiding tot het orthopedisch onderzoek Academiejaar 2011-2012 Skillslabteam : Dr. Francis Hugelier - Dr. Jan Reniers Dr. Hans Van

Nadere informatie

Bijlage I. Bijlage I Functieonderzoek van de pols

Bijlage I. Bijlage I Functieonderzoek van de pols Bijlage I Bijlage I Functieonderzoek van de pols Het functieonderzoek van de pols kan het gemakkelijkst worden uitgevoerd in staande houding. Een capsulair patroon wijst op artrose (bewegingsuitslag is

Nadere informatie

Orthopedie. Polsprothese

Orthopedie. Polsprothese Orthopedie Polsprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. Er wordt een polsprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de pols, de aanleiding voor de operatie, de operatie,

Nadere informatie

Poliklinische handingrepen Carpaal Tunnel Syndroom Cyste Ganglion Lipoom Triggerfinger

Poliklinische handingrepen Carpaal Tunnel Syndroom Cyste Ganglion Lipoom Triggerfinger Poliklinische handingrepen Carpaal Tunnel Syndroom Cyste Ganglion Lipoom Triggerfinger Een poliklinische handingreep vindt plaats op onze poliklinische operatiekamer. Dit is een ruimte vlakbij de poli

Nadere informatie

Gebroken pols bij volwassenen

Gebroken pols bij volwassenen Gebroken pols bij volwassenen Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw klachten veroorzaakt worden door een gebroken pols. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt.

Nadere informatie

Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling. Orthopedie

Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling. Orthopedie Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling Orthopedie Inleiding U bent naar ons ziekenhuis doorverwezen omdat u last hebt van het carpale tunnel syndroom (CTS). In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Peesschedeontsteking van de vinger. Tendovaginitis stenosans

Peesschedeontsteking van de vinger. Tendovaginitis stenosans Peesschedeontsteking van de vinger Tendovaginitis stenosans Inleiding Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over de peesschedeontsteking. De brochure wordt u aangeboden door de plastisch

Nadere informatie

Het carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom Het carpale tunnelsyndroom Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

Injectietechnieken voet/enkel/hand/pols. Philippe Van Elsen 25/11/2017

Injectietechnieken voet/enkel/hand/pols. Philippe Van Elsen 25/11/2017 Injectietechnieken voet/enkel/hand/pols Philippe Van Elsen 25/11/2017 1/Inleiding WVVH Dos Winkel, fysiotherapeut; boeken (Bv. Orthopedische geneeskunde voor de huisarts James Cyriax,1904-1985, Textbook

Nadere informatie

Wat is een haperende vinger?

Wat is een haperende vinger? Trigger Finger Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger of 'snapping finger' of Trigger Finger en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

CARPAAL TUNNELSYNDROOM Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

CARPAAL TUNNELSYNDROOM Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie CARPAAL TUNNELSYNDROOM Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie 1112 Inleiding Bij het carpaaltunnelsyndroom (CTS) zit één van de handzenuwen, de nervus medianus, in de knel. Van de zenuwbeknellingen

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers

Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers ORTHOPEDISCHE CASUÏSTIEK REDACTIE: Dos Winkel MET BIJDRAGEN VAN: Frederik Verstreken Mascha Friderichs Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers Bohn Sta eu van Loghum Orthopedische casuïstiek

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom RKZ Afdeling Handchirurgie Carpale tunnelsyndroom informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op

Nadere informatie

Carpaal Tunnel Syndroom

Carpaal Tunnel Syndroom Carpaal Tunnel Syndroom 1. Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan een carpaal tunnel syndroom in het TweeSteden ziekenhuis op locatie Tilburg of Waalwijk. In deze folder leest u informatie over

Nadere informatie

Operatie van een hokkende vinger/ trigger finger

Operatie van een hokkende vinger/ trigger finger Operatie van een hokkende vinger/ trigger finger U wordt geopereerd omdat u last heeft van een hokkende vinger, ook wel trigger finger of Tendovaginitis Stenosans (TVS) genoemd. In deze folder leest u

Nadere informatie

Carpaal Tunnel Syndroom. Operatie

Carpaal Tunnel Syndroom. Operatie Carpaal Tunnel Syndroom Operatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Carpaal tunnel syndroom (CTS) 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 4 Het ontslag 4 Leefregels na ontslag 5 Poliklinische

Nadere informatie

Operatie bij Trigger finger/thumb. Tendovaginitus stenosans

Operatie bij Trigger finger/thumb. Tendovaginitus stenosans Operatie bij Trigger finger/thumb Tendovaginitus stenosans Inhoud Inleiding 3 Trigger finger / trigger thumb 3 Klachten 3 De operatie 3 Na operatie 4 De wond 4 Fysiotherapie 4 Het ontslag 4 Leefregels

Nadere informatie

Carpale tunnel syndroom (CTS)

Carpale tunnel syndroom (CTS) Carpale tunnel syndroom (CTS) gahandenpolscentrum.nl Carpale tunnel syndroom (CTS) Wat is het carpale tunnel syndroom? Bij het carpale tunnel syndroom (CTS) bestaat een verhoogde druk op de zenuw in de

Nadere informatie

Trigger finger. (plastische chirurgie)

Trigger finger. (plastische chirurgie) Trigger finger (plastische chirurgie) Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger of 'snapping finger' of Trigger Finger en de meest gebruikelijke

Nadere informatie

Chirurgie / Neurologie

Chirurgie / Neurologie Afdeling: Chirurgie / Neurologie Onderwerp: Carpale Tunnelsyndroom Het carpale tunnelsyndroom Inleiding Deze folder geeft u informatie over de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS)

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Carpale TunnelSyndroom (CTS) Uw klachten kunnen passen bij een carpaal tunnelsyndroom. Om dit definitief vast te stellen, zal de neuroloog een EMG (EMG = Elektro Myo Gram)

Nadere informatie

Orthopedische casuïstiek

Orthopedische casuïstiek Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers Redactie: Dos Winkel Met bijdragen van: Frederik Verstreken Mascha Friderichs Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 Ó 2010 Bohn

Nadere informatie

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom Chirurgie Het carpale tunnelsyndroom 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Plastische chirurgie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Plastische chirurgie Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Plastische chirurgie Carpale tunnel syndroom Het carpale tunnel syndroom (CTS) ontstaat doordat een zenuw, de middelste armzenuw (ook wel de nervus medianus genoemd) ter hoogte

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Triggervinger en het syndroom van Quervain. Triggervinger en het syndroom van Quervain

Patiënteninformatie. Triggervinger en het syndroom van Quervain. Triggervinger en het syndroom van Quervain Patiënteninformatie Triggervinger en het syndroom van Quervain Triggervinger en het syndroom van Quervain 876814 Triggervinger.indd 1 1 08-11-13 15:01 Triggervinger en het syndroom van Quervain Polikliniek

Nadere informatie

CARPAAL TUNNELSYNDROOM LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND

CARPAAL TUNNELSYNDROOM LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND CARPAAL TUNNELSYNDROOM LOMMEN FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Bij u is carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. Dit is door een kleine operatie te verhelpen. In deze folder leest u meer over deze aandoening

Nadere informatie

Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling. Orthopedie

Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling. Orthopedie Carpale Tunnelsyndroom Poliklinische behandeling Orthopedie Inleiding U bent naar ons ziekenhuis doorverwezen omdat u last hebt van het carpale tunnel syndroom (CTS). In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

MIDCARPALE INSTABILITEIT

MIDCARPALE INSTABILITEIT MIDCARPALE INSTABILITEIT carpus = pols MIDCARPALE INSTABILITEIT Wat is het? De pols (carpus) is een zeer ingewikkeld gewricht dat bestaat uit acht polsbotjes, 26 gewrichtsbanden (ligamenten) en 23 pezen.

Nadere informatie

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim Hand Polsbreuken Carpel tunnel syndroom Revalidatie polsbreuken Revalidatie carpaal kanaal Artrose duim Pagina 1 van 10 Polsbreuken 80% van de polsbreuken zijn van het type Pouteau-Colles. De Pouteau-Colles

Nadere informatie

Polikliniek Carpale Tunnelsyndroom (CTS)

Polikliniek Carpale Tunnelsyndroom (CTS) Polikliniek Carpale Tunnelsyndroom (CTS) U bent door uw huisarts verwezen naar de polikliniek Carpale Tunnel Syndroom (CTS) van de afdeling Neurologie. In deze brochure vindt u informatie over het CTS

Nadere informatie

Peesschedeontsteking van de vinger

Peesschedeontsteking van de vinger Plastische chirurgie Peesschedeontsteking van de vinger www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een peesschedeontsteking?... 3 Oorzaken... 3 Behandeling... 3 Voor de operatie... 4 Aandachtspunten vóór

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Orthopedie Carpaal tunnelsyndroom www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is het carpaal tunnelsyndroom... 3 Voorbereiding... 4 Melden... 5 De operatie... 5 Mogelijke risico s en complicaties... 5 Na de

Nadere informatie

Irritatie van de pezen van de duim (Morbus Quervain) Orthopedie

Irritatie van de pezen van de duim (Morbus Quervain) Orthopedie Irritatie van de pezen van de duim (Morbus Quervain) Orthopedie Inleiding U bent naar ons ziekenhuis doorverwezen omdat u last heeft van een peesontsteking rondom de pols en duim (Morbus Quervain). Deze

Nadere informatie

Tricky pricks. Lenie Jacobs. 7 april Infiltratietechnieken voor de huisarts

Tricky pricks. Lenie Jacobs. 7 april Infiltratietechnieken voor de huisarts Tricky pricks Infiltratietechnieken voor de huisarts Lenie Jacobs 7 april 2013 Vooraf Anamnese Klinisch onderzoek ev. Beeldvorming Diagnose Steeds conservatief denken: Natuurlijk verloop causale therapie

Nadere informatie

De Pijnlijke Pols Het Onderzoek van de Pols

De Pijnlijke Pols Het Onderzoek van de Pols De Pijnlijke Pols Het Onderzoek van de Pols Ruud Deijkers 13 april 2011 Maatschap Orthopedie HagaZiekenhuis Haga Hand- en Polscentrum Pols ANATOMIE Distale radius en ulna: distale radio-ulnaire gewricht,

Nadere informatie

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek

Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Carpale tunnel syndroom de CTS polikliniek Inleiding In deze brochure kunt u lezen hoe het carpale tunnel syndroom ontstaat, wat de klachten en oorzaken van het carpale tunnel syndroom zijn. Daarnaast

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2006 Tweede druk, oktober 2006 Eerste druk, oktober 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol Carpale tunnelsyndroom CTS v.2-09/2013 Het carpale tunnelsyndroom (CTS) bestaat uit symptomen die voorkomen bij compressie van de nervus medianus ter

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Haperende vinger snapping- of trigger finger. Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis

Haperende vinger snapping- of trigger finger. Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis Haperende vinger snapping- of trigger finger Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis In deze folder: Wat is een haperende vinger? 3 Gesprek met de orthopedie consulent 5 Gesprek met de anesthesioloog

Nadere informatie

Toetsstation. Injectie carpale tunnel

Toetsstation. Injectie carpale tunnel Toetsstation Injectie carpale tunnel Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) N93 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is op correcte wijze een injectie te geven ter behandeling van een carpale

Nadere informatie

Functieonderzoek van middenhand en vingers

Functieonderzoek van middenhand en vingers ji Functieonderzoek van middenhand en vingers Het functieonderzoek van middenhand en vingers wordt meestal voorafgegaan door het functieonderzoek van de pols.* Het functieonderzoek van middenhand en vingers

Nadere informatie

Elleboog, onderarm en hand

Elleboog, onderarm en hand pijngids Vetgedrukte tekst geeft een primair pijnpatroon aan. Niet-vetgedrukte tekst verwijst naar een minder vaak voorkomend patroon of een satelliet-triggerpoint-patroon. Spieren staan in volgorde van

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie

Mallet finger. Behandeling door de plastisch chirurg

Mallet finger. Behandeling door de plastisch chirurg Mallet finger Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw mallet finger. In deze folder leest u meer over de aandoening en de

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom (CTS)

Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale tunnelsyndroom (CTS) Uw plastisch chirurg heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt.

Nadere informatie

Wat is artrose aan de duimbasis? Bij wie ontwikkelt zich duimbasis artrose? Wat zijn de symptomen en tekenen van artritis aan de duimbasis?

Wat is artrose aan de duimbasis? Bij wie ontwikkelt zich duimbasis artrose? Wat zijn de symptomen en tekenen van artritis aan de duimbasis? Duimbasis artrose gahandenpolscentrum.nl Duimbasis artrose Wat is artrose aan de duimbasis? In normale gewrichten zijn de uiteinden van de botten geheel bedekt met kraakbeen, waardoor deze soepel en pijnloos

Nadere informatie

Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden

Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden Hand: belangrijk zintuig ADL (onafhankelijkheid) Communicatie Carrière Cosmetiek Artrose:

Nadere informatie

Toetsstation. Injectie schouder

Toetsstation. Injectie schouder Toetsstation Injectie schouder Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L92, L31, L55 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is - enkele voor injectie relevante structuren op het schouderfantoom

Nadere informatie

CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS)

CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS) CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS) nervus medianus dwarse polsband = dak van de carpale tunnel CARPALE TUNNEL SYNDROOM Wat is het? Het carpale tunnel syndroom (CTS) is een aandoening waarbij een zenuw (de nervus

Nadere informatie

Carpale-tunnel-syndroom

Carpale-tunnel-syndroom Chirurgie Carpale-tunnel-syndroom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij het Carpale-tunnel-syndroom is een gevoelszenuw in de pols bekneld geraakt. De zenuw heet de Nervus Medianus of

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom (CTS)

Carpale tunnelsyndroom (CTS) 1/6 Plastische Chirurgie Carpale tunnelsyndroom (CTS) Inleiding Het carpale tunnel syndroom is een aandoening waarbij een zenuw in de pols bekneld zit. De plaats van de beknelling is de zogenaamde carpale

Nadere informatie

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei Ganglion Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw plastisch chirurg heeft bij u een ganglion geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt. Een

Nadere informatie

Duim artrose (kunstgewricht van de duim)

Duim artrose (kunstgewricht van de duim) Duim artrose (kunstgewricht van de duim) Oorzaak Symptomen Diagnose Behandeling Herstel Artrose is een aandoening waarbij een gewricht door slijtage steeds meer beschadigt raakt. Hoewel er vele oorzaken

Nadere informatie

Carpaletunnelsyndroom

Carpaletunnelsyndroom Carpaletunnelsyndroom Neurologie alle aandacht Het carpale-tunnelsyndroom Het carpale-tunnelsyndroom is een veel voorkomende aandoening met klachten in de de handen. De oorzaak is een beknelling van een

Nadere informatie

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium)

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) aìáãä~ëáë=~íêçëé aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) Wat is het? Artrose is een aandoening van de gewrichten waarbij het kraakbeen van slechtere

Nadere informatie

RKZ Afdeling Handchirurgie. Triggerfinger. informatie voor patiënten.

RKZ Afdeling Handchirurgie. Triggerfinger. informatie voor patiënten. RKZ Afdeling Handchirurgie Triggerfinger informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op het consult

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1

Patiënteninformatie. Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1 Patiënteninformatie Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale Tunnelsyndroom (CTS) 915285 Carpale Tunnelsyndroom hj.indd 1 1 08-11-13 15:11 Carpale tunnelsyndroom (CTS) Polikliniek Plastische Chirurgie, route

Nadere informatie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie

Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Carpaal tunnel syndroom Afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0314 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het carpaal tunnel syndroom en de operatieve

Nadere informatie

Plastische Chirurgie en Centrum voor Revalidatie De behandeling van een hokkende vinger

Plastische Chirurgie en Centrum voor Revalidatie De behandeling van een hokkende vinger Plastische Chirurgie en Centrum voor Revalidatie De behandeling van een hokkende vinger Triggerfinger Plastische Chirurgie en Centrum voor Revalidatie Inleiding Wanneer u last heeft van een hokkende vinger,

Nadere informatie

De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand

De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand De ziekte van Dupuytren is een progressieve bindweefselaandoening die de palmaire fascie van de hand aantast. Hierdoor kunnen flexiecontracturen in de

Nadere informatie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie

Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis. Plastische chirurgie Ontsteking van de duimpezen De Quervain tendovaginitis Plastische chirurgie Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over De Quervain tendovaginitis. De folder heeft niet de intentie volledig

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Carpale Tunnelsyndroom Carpale Tunnelsyndroom.indd 1

Patiënteninformatie. Carpale Tunnelsyndroom Carpale Tunnelsyndroom.indd 1 Patiënteninformatie Carpale Tunnelsyndroom 20160033 Carpale Tunnelsyndroom.indd 1 27-05-16 14:10 Carpale Tunnelsyndroom Polikliniek Neurochirurgie, route 0.7 Telefoon (050) 524 5950 Algemeen Neemt u bij

Nadere informatie

Reumatoïde artritis van de hand

Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Wat is artritis? Letterlijk betekent artritis 'ontstoken gewricht'. Normaal gesproken bestaat een gewricht uit twee gladde, met kraakbeen

Nadere informatie

Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg

Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg 2 Haperende vinger Een haperende vinger ook wel triggerfinger

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart 2010. In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het

Nadere informatie

Trigger finger (spring vinger)

Trigger finger (spring vinger) Orthopedie Trigger finger (spring vinger) www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een trigger finger... 3 Voorbereidingen... 5 Melden... 5 De operatie... 5 Na de operatie... 6 Mogelijke risico's en complicaties...

Nadere informatie

Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie

Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie In overleg met uw orthopedisch chirurg wordt u binnenkort in Flevoziekenhuis behandeld met een injectie voor (pijn)klachten door slijtage

Nadere informatie