Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen"

Transcriptie

1 injecteren bij hand- en polsklachten 1. Toelichting Dit onderwijsmateriaal voor toetsgroepen is gebaseerd op de NHG-Standaard M91 Hand- en polsklachten van januari De anatomie van de hand en de pols zijn globaal bekend bij de huisarts. Voor een verantwoorde toepassing van injectietechnieken is echter specifieke anatomische kennis noodzakelijk. In de NHG-Standaard Hand- en polsklachten worden in bepaalde gevallen injecties geadviseerd bij de aandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger en tendovaginitis van De Quervain. Bij een ganglion kan een punctie overwogen worden. In dit onderwijsmateriaal worden de anatomie van de hand en de pols en de boven genoemde aandoeningen kort besproken. Vervolgens oefenen de deel nemers met het aangeven van de te injecteren structuren en ze oefenen het injecteren en puncteren zelf. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Doelstelling De deelnemer kan de volgens de NHG-Standaard Hand- en polsklachten relevante structuren van de hand en de pols benoemen en aangeven. Tevens kan de deelnemer injecties toedienen bij de hand- en polsaandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger, tendovaginitis van De Quervain en een punctie uitvoeren bij een ganglion. Doelgroep WDH, hagro, toetsgroep, huisartsen-in-opleiding Tijdsduur minuten, dit onderwijsmateriaal is goed te combineren met ander vaardighedenonderwijs Groepsgrootte Tot 10 deelnemers (afhankelijk van de oefenmogelijkheden op een hand/polsfantoom) 3. Uitvoering Leid het programmaonderdeel kort in. U kunt hierbij gebruikmaken van de tekst onder Toelichting (1 min.). Start de powerpointpresentatie. Bespreek de anatomie van de hand en de pols (5 min.). Bespreek de aandoeningen carpaletunnelsyndroom, trigger finger, tendovaginitis van De Quervain en ganglion (5 min.). Deel werkblad 1 uit. Bespreek de anatomie in vivo aan de hand van de afbeeldingen op dia 16. Laat de deelnemers hierna bij elkaar oefenen in het aangeven van de structuren op hand en pols (15 min.). Bekijk plenair de benodigde materialen voor injectie (5 min.). Bespreek aan de hand van de dia s in de powerpointpresentatie de bijwerkingen en complicaties van corticosteroïdeninjecties. Vertoon ook de vier filmpjes (10 min.). Deel de werkbladen 2a t/m 2d uit. Verdeel de groep over de beschikbare fantomen. Laat iedereen de structuren aftekenen en vervolgens de verschillende injecties oefenen (20-30 min.). Vraag plenair naar leerpunten en sluit af met de bespreking hiervan (10 min.). 1

2 4. Organisatie Regel ruim van tevoren een of meerdere hand/polsfantomen. Het huisartsinstituut van Rotterdam (contact via heeft deze fantomen tegen huurprijs beschikbaar. Sommige universiteiten hebben via de afdeling chirurgie of orthopedie soms fantomen voor onderwijsdoeleinden beschikbaar. Ook kunt u uw regionale nascholingsorganisatie of ROS inschakelen om deze fantomen voor u elders te huren. Zorg voor voldoende huidpotloden of afwasbare viltstiften. Vraag de deelnemers van tevoren of ze de NHG-Standaard willen doorlezen en vraag of ze een anatomische atlas willen meenemen naar de cursus. Zorg voor apparatuur om de powerpointpresentatie te kunnen projecteren. Zorg voor een internetverbinding. Zorg, eventueel in samenwerking met een apotheker, voor een overzichtelijke opstelling van het benodigde materiaal voor injectie: - Huidpotlood - Desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) - Gaas 5x5 cm - Triamcinolonacetonide 10 mg/ml - Spuit 2 en 10 ml - Naald 0,5x25mm en 0,8x40mm - Handschoenen 2

3 Werkblad 1 Anatomie In Vivo Hieronder vindt u de aandoeningen waarbij u de anatomische structuren gaat aangeven om de injectieplaats te lokaliseren. Teken met het huidpotlood de genoemde structuren op de deelnemer met wie u oefent. Carpaletunnelsyndroom (CTS) (dia12) Markeer het os scaphoideum, het os pisiforme en de pees van de m. palmaris longus (de pees wordt zichtbaar als de patiënt de pols buigt terwijl hij duim en pink tegen elkaar houdt; overigens is de pees afwezig bij 16 procent van het Kaukasische ras). De injectieplaats bevindt zich ter hoogte van de tweede polslijn, ulnair van de pees en midden tussen de gemarkeerde botstructuren. Trigger finger (dia 13) Palpeer de pezen van de vingers in de handpalm. Bij flexie en extensie van de vingers kunt u de pezen heen en weer voelen bewegen. Bij een patiënt kunt u de pijnlijke zwelling voelen bewegen. Markeer de plaats van de pees ter hoogte van het MCP-gewricht. Tendovaginitis van De Quervain (dia 14) Oefen de test van Finkelstein. Bij de test van Finkelstein vindt passieve rek van de pezen plaats. Deze test lokt de specifieke pijn uit en is bij gezonde patiënten niet of minder pijnlijk. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de test van Finkelstein is goed (kappa 0,79) en redelijk voor de weerstandstest voor de duimextensoren (kappa 0,55) en het beoordelen van lokale drukpijn aan de radiale zijde van de pols (kappa 0,66). Test van Finkelstein: laat de patiënt een vuist maken waarbij de vingers de duim omvatten waarbij de duimnagel zover mogelijk naar de basis van de pink wordt gebracht. Vervolgens wordt de vuist door de arts naar ulnair gedevieerd, waarbij de vuist in lichte extensie wordt gehouden. De test is positief als ulnairflexie van de pols pijn in het eerste dorsale peesvak geeft. 3 Palpeer en markeer de plaats waar de meeste pijn wordt ondervonden, ongeveer 2 centimeter boven de processus styloideus radii.

4 Werkblad 2a Injectie CTS Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,8x40mm (groen) handschoenen Uitvoering Markeer met het huidpotlood de meest proximale polslijn. Lokaliseer de pees van de m. palmaris longus. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Breng de naald ulnair van de pees van de m. palmaris longus in ter hoogte van de proximale polslijn onder een hoek van 30 graden. Breng de naald tot onder het ligamentum transversum carpi (3-4 cm). Aspireer om intravasale injectie te voorkomen. Injecteer 1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml. Wanneer de patiënt aangeeft tintelingen te voelen, prikt de naald de n. medianus aan en dient u de naald iets terug te trekken en meer naar ulnair in te brengen. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. De hand en pols mogen na injectie worden belast op geleide van de klachten. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 4

5 Werkblad 2b Injectie trigger finger Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,5x25 mm (oranje) handschoenen Uitvoering Palpeer de nodus in de flexorpees. Markeer met het huidpotlood de nodus en de distale rand van het MCP. Desinfecteer de huid. Trek steriele handschoenen aan. Breng de naald in juist onder het distale gedeelte van het betreffende MCP onder een hoek van 30 graden. Breng daarna de naald ter hoogte van de nodus en infiltreer het gebied rondom de nodus met 0,5 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. Adviseer de patiënt na de ingreep twee dagen geen kracht te zetten met de vinger. Vervolgens mag de patiënt de activiteiten geleidelijk uitbreiden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 5

6 Werkblad 2c Injectie tendovaginitis van De Quervain Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm triamcinolonacetonide 10 mg/ml spuit 2 ml naald 0,5x25mm (oranje) handschoenen Uitvoering Lokaliseer de pezen van de m. abductor pollicis longus en de m. extensor pollicis brevis door de duim te laten abduceren tegen weerstand. Palpeer de parallel lopende peesstructuren. Markeer de pezen met het huidpotlood. Markeer het punt halverwege CMC en het processus styloideus van de radius. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Injecteer van perifeer onder een hoek van 30 graden het afgetekende gebied met ongeveer 1 ml triamcinolonacetonide. Als u weerstand voelt, trek dan de naald iets terug en breng deze opnieuw in. Verwijder de naald en plak een pleister op de injectieplaats. Nazorg Geef uitleg over mogelijke complicaties en bijwerkingen van de injectiebehandeling. Vertel de patiënt dat hij de hand actief mag gebruiken, maar dat hij zware belasting de eerste dag moet vermijden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 6

7 Werkblad 2d Punctie ganglion Benodigde materialen huidpotlood desinfectie (alcohol 70%, chloorhexidine 0,5% in alcohol, povidonjodium) gaas 5x5cm spuit 10 ml naald 0,8x40mm (groen) handschoenen Uitvoering Lokaliseer de zwelling aan de dorsale zijde van de handrug of de pols. Een ganglion is een niet-verschuifbare zwelling. Markeer de zwelling met het huidpotlood. Laat de pols licht flecteren. Desinfecteer de huid. Trek handschoenen aan. Breng de naald onder een rechte hoek in de huid in en aspireer de vloeistof. Vanwege de stroperigheid van het punctaat kan hier enige druk voor nodig zijn. Verwijder de naald en plak een pleister op de punctieplaats. Nazorg Vertel de patiënt dat hij de hand actief mag gebruiken, maar dat hij zware belasting de eerste dag moet vermijden. Laat de patiënt contact opnemen bij koorts, toenemende pijnklachten, onvoldoende herstel van pijn of onvoldoende functionaliteit. 7

8 Docentmateriaal Korte beschrijving van de powerpointpresentatie Dia 2 Programma Dia 3-10 Anatomie van hand en pols Dia Korte beschrijving van de vier aandoeningen Dia 16 Anatomie in vivo Dia 17 Benodigde materialen voor injectie en punctie Dia 18 Bijwerkingen corticosteroïdeninjectie Dia 19 Complicaties corticosteroïdeninjectie Dia 20 Film injectie CTS* Dia 21 Film injectie trigger finger* Dia 22 Film injectie tendovaginitis van De Quervain* Dia 23 Film punctie ganglion* Dia 24 Oefenen op fantoom Dia 25 Literatuurlijst * De filmpjes staan op internet. In de powerpointpresentatie vindt u de link. Het is dus noodzakelijk dat u een internetverbinding hebt voor deze presentatie. Achtergrondinformatie bij de powerpointpresentatie Dia 2 Programma Aan de hand van dia 2 kunt u kort de programmaonderdelen toelichten. Dia 3 Anatomie hand (botten) De carpus (handwortel) bestaat uit acht handwortelbeentjes. Deze liggen in twee rijen van vier. Proximaal: Het os scaphoideum (bootvormig; dit is het grootste proximale handwortelbeentje), wordt ook os naviculare (schippersbeentje) genoemd; berucht door de kans op pseudoartrose bij fractuur. Het os lunatum (halve) maanvormig). Het os triquetrum (driehoekig). Het os pisiforme (erwtvormig). Distaal: Het os trapezium (groot veelhoekig). Het os trapezoideum (klein veelhoekig). Het os capitatum (hoofdvormig, grootste beentje in de carpus). Het os hamatum (haakvormig). De metacarpus (middenhand) bestaat uit vijf ossa metacarpi I-V. Dia 4 Anatomie hand (gewrichten) Elke vinger bestaat uit drie phalangen: phalanx proximalis, phalanx media en phalanx distalis. Met uitzondering van de duim (twee phalangen: phalanx proximalis en distalis). 8 Gewrichten: MCP-gewrichten = metacarpophalangeale gewrichten PIP-gewrichten = proximale interphalangeale gewrichten DIP-gewrichten = distale interphalangeale gewrichten

9 Docentmateriaal Dia 5 Anatomie hand (pezen) Extensie- en flexiepezen omgeven door tenosynovia. Dia 6 Anatomie hand (pulleys) Op enkele plaatsen worden de flexiepezen tegen het bot gehouden door ligamenten (pulleys). Deze zorgen ervoor dat de pees bij trek zijn ligging ten opzichte van het bot behoudt. Dia 7 Anatomie pols (botten) De pols wordt gevormd door de radius, de ulna en de carpus. Gewrichten: Het polsgewricht wordt gevormd door de radius en de handwortelbeentjes. Dia 8 Anatomie pols (pezen) Extensiepezen worden omgeven door tendosynovia en lopen onder een bindweefselband (extensor retinaculum) door. Dia 9 Anatomie pols (carpale tunnel) De carpale tunnel is een nauwe doorgang aan de palmaire zijde van de pols. De tunnel wordt aan de dorsale zijde begrensd door de carpalia en aan de palmaire zijde door het ligamentum carpi transversum. Door deze tunnel loopt de nervus medianus en de buigpezen van de duim en vingers. De n. medianus verzorgt de gevoelsensatie van de duim, de wijsvinger, de middenvinger en een deel van de ringvinger. Er is eveneens een takje van deze zenuw die naar de duimmuis verloopt en die ervoor zorgt dat de duim naar de pink gebracht kan worden. Ook de buigpezen van de vingers gaan door deze tunnel. Het os pisiforme is goed palpabel ter hoogte van de carpale tunnel. Zie ook dwarsdoorsnede (dia 10). Dia 10 Anatomie pols (dwarsdoorsnede) Op deze dia is de carpaletunnel, met daarin de pezen en de zenuw, te zien in dwarsdoorsnede. Dia 11 Aandoeningen De NHG-Standaard Hand- en polsklachten geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende specifieke aandoeningen van de hand en pols in de huisartsenpraktijk: carpaletunnelsyndroom (CTS), ganglion, artrose van de hand, trigger finger en trigger thumb, mallet finger, contractuur van Dupuytren en tendovaginitis De Quervain. In dit onderwijsmateriaal worden alleen de aandoeningen behandeld waarbij injecties of puncties geïndiceerd kunnen zijn. 9

10 Docentmateriaal Dia 12 Carpaletunnelsyndroom Het carpaletunnelsyndroom (CTS) bestaat uit een verzameling klachten veroorzaakt door compressie van de nervus medianus in het verloop van de carpale tunnel. Drukverhoging in de tunnel veroorzaakt ischemie in de nervus medianus. Dit geeft aanleiding tot verminderde zenuwgeleiding met als gevolg paresthesieën, sensibele uitval en pijn. Over de periode van ongeveer een jaar blijkt spontane vermindering van de klachten op te treden in circa een kwart van de gevallen. Bij ongeveer de helft blijven de klachten onveranderd en in ongeveer een kwart van de gevallen zijn de klachten verergerd. Het beleid: o Bij geringe of kortdurende klachten is het beleid expectatief en bestaat uit voorlichting en/of adviezen. o Overweeg bij ernstige of langdurige CTS-klachten een injectie met een corticosteroïd in de carpale tunnel of enkele centimeters proximaal van de polsplooi (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml). Herhaal de injectie bij geen effect na twee tot drie weken. Een injectie met een corticosteroïd kan het herstel van klinische symptomen op korte termijn (tot vier weken) bevorderen. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. o Overweeg een spalkbehandeling bij patiënten met CTS-klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten en bij contra-indicaties voor corticosteroïdeninjecties of bij een voorkeur van de patiënt voor spalkbehandeling. Bij CTS bij reumatoïde artritis is een corticosteroïdeninjectie de eerste keus. Dia 13 Trigger finger Een trigger finger of een trigger thumb ofwel een springvinger of springduim ofwel hokkende vinger of hokkende duim is een tendosynoviitis van de flexorpezen van de vingers of van de duim. Irritatie van de peesschede leidt tot zwelling in de pees (nodus van Notta) en/of tot een vernauwing van de peesschede. De klachten beginnen vaak met een vervelend of pijnlijk gevoel aan de basis van de vinger. Het normale en soepele glijden van de buigpees tijdens buigen en strekken van de vinger wordt hierdoor belemmerd, hetgeen leidt tot pijn bij buigen en hokken bij het strekken. Het beleid: o Geef bij geringe en kortdurende klachten voorlichting over het ontstaan van de klachten en volg daarnaast een expectatief beleid. o Overweeg bij klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten een injectie met een corticosteroïd (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml). Herhaal de injectie bij het ontbreken van effect na twee tot drie weken. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. Bij kinderen en pasgeborenen wordt een afwachtend beleid gevoerd en is een verwijzing naar de chirurg geïndiceerd bij aanhoudende klachten. 10

11 Docentmateriaal Dia 14 Tendovaginitis De Quervain Een tendovaginitis De Quervain is een irritatie van de pezen van de m. abductor pollicis longus en/of m. extensor pollicis brevis. Dit wordt gekenmerkt door pijn aan de radiale zijde van de pols, een beperkte functie van de duim (vooral grijpbewegingen en bij ulnairdeviatie van de pols) en zwelling aan de dorso-radiale zijde van de pols. De pijn kan opgewekt worden met de test van Finkelstein (zie werkblad 1). Het beleid: o Geef bij minder ernstige en recent ontstane klachten uitleg over de aandoening en adviseer tijdelijke rust (twee weken). Combineer dit eventueel met analgetica. De voorkeur gaat allereerst uit naar paracetamol en in tweede instantie naar een NSAID. o Geef bij onvoldoende effect van rust en bij ernstige klachten een lokale corticosteroïdeninjectie. Geef een injectie (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml) tussen de pezen ter hoogte van de radiale zijde van de pols. Herhaal de injectie bij uitblijven van verbetering na twee tot drie weken. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. o Overweeg immobilisatie met een spalk als de patiënt geen injectie wenst. Overweeg bij onvoldoende resultaat van de bovenstaande behandeling een verwijzing naar de chirurg voor release van de pezen onder lokale anesthesie. Dia 15 Ganglion Een ganglion is een uitstulping van het gewrichtskapsel of van de peesschede die gevuld is met synoviale vloeistof. Een peesschedeganglion kan gevonden worden aan de volaire zijde van het MCP-gewricht dan wel proximale falanx. Een ganglion dat ontstaan is uit de gewrichten van de pols kan gevonden worden aan de dorsale en aan de radio-volaire zijde van de pols. Ten slotte kan er ook een ganglion gevonden worden aan de dorsale zijde van de DIPgewrichten (mucoïdcyste). Meestal geeft een ganglion geen klachten; soms zijn er pijnklachten bij bepaalde bewegingen. Het beleid: o Een ganglion is een onschuldige aandoening die in veel gevallen spontaan verdwijnt. Wacht af als er geen klachten zijn. o Aspireer het ganglion met een 10-cc-spuit met een dikke naald bij mechanische bezwaren of een cosmetisch probleem, of bij angst voor een kwaadaardige aandoening. Een helder soms geleiachtig punctaat ondersteunt de diagnose. Aspiratie heeft soms een kortdurend effect. De kans op een recidiefzwelling na de aspiratie is ongeveer vijftig procent. Aspiratie gecombineerd met een corticosteroïdeninjectie wordt niet geadviseerd omdat niet is bewezen dat dit effectief is. Dia 16 Anatomie in vivo Deel werkblad 1 uit. Verdeel de groep in tweetallen. Laat de deelnemers de structuren tekenen voor injectie voor CTS, trigger finger en tendovaginitis van De Quervain. Laat ze ook oefenen met de test van Finkelstein. 11

12 Docentmateriaal Dia 17 Benodigde materialen voor injectie en punctie Bekijk gezamenlijk de benodigde materialen voor injectie. Dia 18 Bijwerkingen corticosteroïdeninjectie Het is belangrijk met elke patiënt die een injectie krijgt de mogelijke bijwerkingen van een corticosteroïdeninjectie te bespreken. Vertel dit aan de deelnemers. Dia 19 Complicaties corticosteroïdeninjectie Het is belangrijk met elke patiënt die een injectie krijgt de mogelijke complicaties van een corticosteroïdeninjectie te bespreken. Ook moet verteld worden bij welke symptomen hij contact moet opnemen met de huisarts. Bespreek dit met de deelnemers. Dia 20 Injectietechnieken (film injectie carpaletunnelsyndroom) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2a getoond. Dia 21 Injectietechnieken (film injectie trigger finger) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2b getoond. Dia 22 Injectietechnieken (film injectie tendovaginitis van De Quervain) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2c getoond. Dia 23 Injectietechnieken (film punctie ganglion) In deze film worden de injectietechnieken van werkblad 2d getoond. Dia 24 Oefenen op fantoom Verdeel deelnemers in evenveel groepen als er fantomen zijn. Deel werkblad 2a t/m 2d uit. Laat injecties oefenen volgens werkblad 2a t/m 2d. Dia 25 Literatuurlijst Verdieping is te vinden in de NHG-Standaard M91 Hand- en polsklachten en in Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. De afbeeldingen die zijn gebruikt voor de anatomie dia s vindt u op de website 12

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie

HAND EN POLS. CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie HAND EN POLS CFM Welters Regiomaatschap Plastische Reconstructieve en Handchirugie Maatschap plastische chirurgie Hand- en Polsklachten - Voorkomen - 125 per 1000 personen - Huisarts ziet gemiddeld 8 op

Nadere informatie

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS 6-8 juni: Marius Kemler, Sandra Jongen en Diederik Vooijs 27-29 juni: Lidewij Hoorntje en Lars van der Ham Vraag

Nadere informatie

** Flexie van de pols wordt ook wel palmairflexie genoemd, extensie van de pols wordt ook dorsaal flexie of dorsaal extensie genoemd.

** Flexie van de pols wordt ook wel palmairflexie genoemd, extensie van de pols wordt ook dorsaal flexie of dorsaal extensie genoemd. Checklist LO: Onderzoek van de pols en hand Algemene instructies Stelt u zich voor aan patiënt. Vertel welk onderzoek u gaat verrichten en instrueer de proefpersoon in begrijpelijk Nederlands. Zorg ervoor

Nadere informatie

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016

Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Is het wel een carpaal tunnel syndroom? Cathelijne Gorter de Vries Neuroloog 30-03-2016 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Schoudersklachten: 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. Eerst anatomie kennen, dan injecteren. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard M08 Schouderklachten van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015

Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand. Donderdag 22 januari 2015 Nascholing Traumachirurgie 2015 Workshop Onderzoek van de pols en hand Donderdag 22 januari 2015 Introductie Onderzoek van pols en hand Inspectie Bewegingsonderzoek Palpatie Neurologisch onderzoek Specifieke

Nadere informatie

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM

WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM WERKAFSPRAAK CARPALE-TUNNEL-SYNDROOM Doel van de werkafspraak: Afstemming over diagnostiek en therapie door de huisarts, verwijzing van 1 e naar 2 e lijn, vervolg in de 2 e lijn. Uitgangspunt bij deze

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom NEUROLOGIE Carpale tunnelsyndroom Beknelling zenuw in pols en hand U heeft een afspraak omdat u klachten heeft die passen bij het Carpale tunnelsyndroom (CTS). Bij het CTS is een zenuw in de pols bekneld

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE FUTURO DE POLS In een notendop De pols is wellicht het belangrijkste gewricht in het alledaagse en beroepsleven. De pols wordt niet alleen belast bij vele vormen van handarbeid maar ook bij het sporten

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

Skillslab handleiding

Skillslab handleiding Skillslab handleiding Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen Inleiding tot het orthopedisch onderzoek Academiejaar 2012-2013 Dr. Francis Hugelier - Dr. Jan Reniers Dr. Hans Van den Abbeele Met

Nadere informatie

Het carpaletunnelsyndroom

Het carpaletunnelsyndroom Patiënteninformatie Het carpaletunnelsyndroom Informatie over de diagnose en de behandeling van deze klacht aan de handen Het carpaletunnelsyndroom Informatie over de diagnose en de behandeling van deze

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Informatie voor patiënten F0190-3415 juni 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Gebroken pols bij volwassenen

Gebroken pols bij volwassenen Gebroken pols bij volwassenen Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw klachten veroorzaakt worden door een gebroken pols. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt.

Nadere informatie

Orthopedie. Polsprothese

Orthopedie. Polsprothese Orthopedie Polsprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. Er wordt een polsprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de pols, de aanleiding voor de operatie, de operatie,

Nadere informatie

Carpaal Tunnel Syndroom. Operatie

Carpaal Tunnel Syndroom. Operatie Carpaal Tunnel Syndroom Operatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Carpaal tunnel syndroom (CTS) 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 4 Het ontslag 4 Leefregels na ontslag 5 Poliklinische

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2006 Tweede druk, oktober 2006 Eerste druk, oktober 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Het carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom Het carpale tunnelsyndroom Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim

Hand. Polsbreuken. Carpel tunnel syndroom. Revalidatie polsbreuken. Revalidatie carpaal kanaal. Artrose duim Hand Polsbreuken Carpel tunnel syndroom Revalidatie polsbreuken Revalidatie carpaal kanaal Artrose duim Pagina 1 van 10 Polsbreuken 80% van de polsbreuken zijn van het type Pouteau-Colles. De Pouteau-Colles

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom

Carpale tunnelsyndroom RKZ Afdeling Handchirurgie Carpale tunnelsyndroom informatie voor patiënten T: 0251-265355 plstsec@rkz.nl www.afdelinghandchirurgie.nl Informatiefolder De informatie in deze folder is een aanvulling op

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom (CTS)

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Carpale Tunnel Syndroom (CTS) Carpale TunnelSyndroom (CTS) Uw klachten kunnen passen bij een carpaal tunnelsyndroom. Om dit definitief vast te stellen, zal de neuroloog een EMG (EMG = Elektro Myo Gram)

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie

MIDCARPALE INSTABILITEIT

MIDCARPALE INSTABILITEIT MIDCARPALE INSTABILITEIT carpus = pols MIDCARPALE INSTABILITEIT Wat is het? De pols (carpus) is een zeer ingewikkeld gewricht dat bestaat uit acht polsbotjes, 26 gewrichtsbanden (ligamenten) en 23 pezen.

Nadere informatie

Functieonderzoek van middenhand en vingers

Functieonderzoek van middenhand en vingers ji Functieonderzoek van middenhand en vingers Het functieonderzoek van middenhand en vingers wordt meestal voorafgegaan door het functieonderzoek van de pols.* Het functieonderzoek van middenhand en vingers

Nadere informatie

Haperende vinger snapping- of trigger finger. Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis

Haperende vinger snapping- of trigger finger. Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis Haperende vinger snapping- of trigger finger Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis In deze folder: Wat is een haperende vinger? 3 Gesprek met de orthopedie consulent 5 Gesprek met de anesthesioloog

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Carpale tunnel syndroom (CTS)

Carpale tunnel syndroom (CTS) Carpale tunnel syndroom (CTS) gahandenpolscentrum.nl Carpale tunnel syndroom (CTS) Wat is het carpale tunnel syndroom? Bij het carpale tunnel syndroom (CTS) bestaat een verhoogde druk op de zenuw in de

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol Carpale tunnelsyndroom CTS v.2-09/2013 Het carpale tunnelsyndroom (CTS) bestaat uit symptomen die voorkomen bij compressie van de nervus medianus ter

Nadere informatie

Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden

Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden Maatschap plastische chirurgie JBZ Pascal Brouha Ewald Dumont Ralph Franken Roland Hermens Brigitte van der Heijden Hand: belangrijk zintuig ADL (onafhankelijkheid) Communicatie Carrière Cosmetiek Artrose:

Nadere informatie

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom

Chirurgie. Het carpale tunnelsyndroom Chirurgie Het carpale tunnelsyndroom 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van het carpale tunnelsyndroom en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te

Nadere informatie

De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand

De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand De ziekte van Dupuytren en de anatomie van de hand De ziekte van Dupuytren is een progressieve bindweefselaandoening die de palmaire fascie van de hand aantast. Hierdoor kunnen flexiecontracturen in de

Nadere informatie

CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS)

CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS) CARPALE TUNNEL SYNDROOM (CTS) nervus medianus dwarse polsband = dak van de carpale tunnel CARPALE TUNNEL SYNDROOM Wat is het? Het carpale tunnel syndroom (CTS) is een aandoening waarbij een zenuw (de nervus

Nadere informatie

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei Ganglion Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw plastisch chirurg heeft bij u een ganglion geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt. Een

Nadere informatie

Toetsstation. Injectie schouder

Toetsstation. Injectie schouder Toetsstation Injectie schouder Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L92, L31, L55 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is - enkele voor injectie relevante structuren op het schouderfantoom

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom (CTS)

Carpale tunnelsyndroom (CTS) Carpale tunnelsyndroom (CTS) Uw plastisch chirurg heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt.

Nadere informatie

Reumatoïde artritis van de hand

Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Wat is artritis? Letterlijk betekent artritis 'ontstoken gewricht'. Normaal gesproken bestaat een gewricht uit twee gladde, met kraakbeen

Nadere informatie

Carpaal Tunnel Syndroom

Carpaal Tunnel Syndroom Carpaal Tunnel Syndroom 2 Inleiding Uw huisarts heeft u verwezen naar de polikliniek Neurologie in verband met klachten aan de handen, die kunnen passen bij een carpaal tunnel syndroom. Het carpaal tunnel

Nadere informatie

VGN immobilisatieprotocollen

VGN immobilisatieprotocollen VGN immobilisatieprotocollen VGN immobilisatieprotocollen INLEIDING De VGN immobilisatieprotocollen bevatten de richtlijnen die bepalen waar een correct aangelegd gipsverband aan hoort te voldoen. De immobilisatieprotocollen

Nadere informatie

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium)

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) aìáãä~ëáë=~íêçëé aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) Wat is het? Artrose is een aandoening van de gewrichten waarbij het kraakbeen van slechtere

Nadere informatie

Tabel 1. Gemiddelde periode vanaf het vaststellen van de diagnose tot de operatie met RegJoint in klinische onderzoeken

Tabel 1. Gemiddelde periode vanaf het vaststellen van de diagnose tot de operatie met RegJoint in klinische onderzoeken RegJoint Gebruiksinstructies RegJoint wordt geïndiceerd bij artroplastiek in kleine gewrichten in de handen en voeten. Het betreft hierbij de volgende specifieke gewrichten: metatarsofalangeale I-V, (MTP

Nadere informatie

Wat is artrose aan de duimbasis? Bij wie ontwikkelt zich duimbasis artrose? Wat zijn de symptomen en tekenen van artritis aan de duimbasis?

Wat is artrose aan de duimbasis? Bij wie ontwikkelt zich duimbasis artrose? Wat zijn de symptomen en tekenen van artritis aan de duimbasis? Duimbasis artrose gahandenpolscentrum.nl Duimbasis artrose Wat is artrose aan de duimbasis? In normale gewrichten zijn de uiteinden van de botten geheel bedekt met kraakbeen, waardoor deze soepel en pijnloos

Nadere informatie

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Behandeling van een trigger finger Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Overzicht Inleiding PICO Zoekstrategie & Flowchart Artikelen Chirurgie Anatomie Open vs percutaan Conclusie Inleiding Klinische symptomen

Nadere informatie

Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie

Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie Behandeling met een injectie Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjectie In overleg met uw orthopedisch chirurg wordt u binnenkort in Flevoziekenhuis behandeld met een injectie voor (pijn)klachten door slijtage

Nadere informatie

Trigger finger (spring vinger)

Trigger finger (spring vinger) Orthopedie Trigger finger (spring vinger) www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een trigger finger... 3 Voorbereidingen... 5 Melden... 5 De operatie... 5 Na de operatie... 6 Mogelijke risico's en complicaties...

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart 2010. In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het

Nadere informatie

Hand- en pols spreekuur

Hand- en pols spreekuur Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Op het in het Ikazia Ziekenhuis worden patiënten gezien met klachten aan de handen, vingers en/of pols. Zij worden verwezen door de huisarts, specialisten, fysiotherapeuten,

Nadere informatie

Patiënteninformatie Plastische Chirurgie. Carpaal tunnelsyndroom

Patiënteninformatie Plastische Chirurgie. Carpaal tunnelsyndroom Patiënteninformatie Plastische Chirurgie Carpaal tunnelsyndroom Wat is carpaal tunnel syndroom De neuroloog heeft de oorzaak voor de tintelingen en pijn in uw hand(en) gevonden. Deze klachten worden veroorzaakt

Nadere informatie

Orthopedie. Carpaal tunnel syndroom

Orthopedie. Carpaal tunnel syndroom Orthopedie Carpaal tunnel syndroom Inhoudsopgave Inleiding 4 Het carpale tunnelsyndroom. 4 Klachten 4 Diagnose en onderzoek 5 De operatie 5 De klassieke operatie 5 De kijkoperatie 6 Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Neurologie

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Neurologie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Neurologie Wat is een carpaal tunnel syndroom? Een carpaal tunnel syndroom is een beknelling van één van de zenuwen naar de hand (de nervus medianus) in de carpale tunnel.

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom

Carpale Tunnel Syndroom Carpale Tunnel Syndroom Diagnose en behandeling Neurologie Wat is het Carpale Tunnel Syndroom Het Carpale Tunnel Syndroom (CTS) is een beknelling van de middelste zenuw (de nervus medianus) in de pols.

Nadere informatie

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom

Ingeklemde zenuw in de pols. Carpal tunnel syndroom Ingeklemde zenuw in de pols Carpal tunnel syndroom Inhoudsopgave Wat is het carpal tunnel syndroom... 1 Waardoor wordt het veroorzaakt... 2 Klachten... 2 Diagnose... 3 Behandeling... 3 Tot slot... 5 Wat

Nadere informatie

Een ingreep op het Behandelcentrum onder plaatselijke verdoving

Een ingreep op het Behandelcentrum onder plaatselijke verdoving Een ingreep op het Behandelcentrum onder plaatselijke verdoving (haperende vinger, ingegroeide teennagel, verwijderen van moedervlek, wrat, vetbult, onderhuidse zwelling, talgklier, fibroom en cyste) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Registratie-richtlijnen D001 WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT

Registratie-richtlijnen D001 WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT WERKGERELATEERDE AANDOENINGEN VAN DE BOVENSTE EXTREMITEIT (Inclusief 506.21: Ontstekingen door overmatige inspanning van peesscheden; 506.22: Ontstekingen door overmatige inspanning van het weefsel van

Nadere informatie

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding De Erasmus MC Modificatie van de (revised) Nottingham Sensory Assessment (EmNSA) 1 is een meetinstrument om bij patiënten met intracraniële aandoeningen de tastzin, de scherp-dof discriminatie en de propriocepsis

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rhemrev, Stephanus Jacobus Title: The non-displaced scaphoid fracture : evaluation

Nadere informatie

Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen?

Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen? Artrose in de hand en pols (N)iets aan te doen? Johan Vehof Plastisch chirurg / handchirurg FESSH 23 okt 2013 Inhoud Anatomie hand pols skelet Gewrichtsklachten Artrose vs Rheumatoide artritis Welke gewrichten?

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Tenolyse Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Expertisecentrum handen polschirurgie van het

Nadere informatie

Programma Opleiding Handtherapie 2016 Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn nr. 1603921

Programma Opleiding Handtherapie 2016 Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn nr. 1603921 Dag 1: klinimetrie en onderzoek van de hand Na dag 1 en 2 kan de deelnemer op basis van kennis van de anatomie en pathologie en kennis van de klinimetrische kenmerken van de verschillende testen/assessments:

Nadere informatie

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie MST Bezoekadres Ziekenhuis Enschede Ziekenhuis Oldenzaal Gebouw Ariënsplein Prins Bernhardstraat 17 Polikliniek 50 Polikliniek 32 Telefoon (053)

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Neem

Nadere informatie

Knieproblemen: samenwerking met de fysiotherapeut

Knieproblemen: samenwerking met de fysiotherapeut Knieproblemen: Samenwerking met de fysiotherapeut 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op NHG Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten van juni 2009 en op NHG Standaard

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Oefeninstructies na buigpeesletsel. Nabehandeling geschiedt met behulp van een zogenaamde dynamische spalk (Kleinertspalk).

Plastische Chirurgie. Oefeninstructies na buigpeesletsel. Nabehandeling geschiedt met behulp van een zogenaamde dynamische spalk (Kleinertspalk). Plastische Chirurgie Oefeninstructies na buigpeesletsel U bent geopereerd aan buigpeesletsel aan uw hand. Deze folder geeft u informatie over het verloop van de revalidatieperiode en de oefeningen. Om

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum mini symposium voor verwijzers Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum Miguel Sewnath Even voorstellen Miguel Sewnath 5 jaar orthopedisch chirurg Opleiding OLVG/ UMCU Fellowship Trauma Engeland Vlietland

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom Plastische Chirurgie

Carpale tunnelsyndroom Plastische Chirurgie Carpale tunnelsyndroom Plastische Chirurgie Algemeen De klachten bij het carpale tunnel syndroom ontstaan door druk op een zenuw (nervus medianus) die in het midden van de pols door een tunnel loopt.

Nadere informatie

Compressie van de nervus ulnaris in de tunnel van Guyon

Compressie van de nervus ulnaris in de tunnel van Guyon Compressie van de nervus ulnaris in de tunnel van Guyon In deze folder vindt u informatie over de nervus ulnaris, de behandeling van compressie van de nervus ulnaris en het herstel na de operatie. Heeft

Nadere informatie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie

Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie Reumatologie Bursitis, tendinitis en enthesitis/enthesopathie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding De reumatoloog heeft de diagnose bursitis, tendinitis of enthesitis/enthesopathie bij

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom

Carpaal tunnelsyndroom Carpaal tunnelsyndroom Uw arts heeft bij u het carpale tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de eventuele behandeling inhoudt. Voor

Nadere informatie

INTERLINE Plastische Chirurgie 2016 februari 2016 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

INTERLINE Plastische Chirurgie 2016 februari 2016 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Plastische Chirurgie 2016 februari 2016 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De eerste Interline Plastische Chirurgie is gegeven in 2006. Dit is gedeeltelijk

Nadere informatie

Orthopedie. Marcaïnisatie heup. Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen.

Orthopedie. Marcaïnisatie heup. Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen. Orthopedie Marcaïnisatie heup Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen. Inleiding Uw arts heeft u geadviseerd om een onderzoek van de heup te ondergaan en zo de klachten

Nadere informatie

Perifere zenuwletsels van hand en arm

Perifere zenuwletsels van hand en arm 18 D O S S I E R H A N D / P O L S Overzicht symptomen en testen Perifere zenuwletsels van hand en arm Doel van dit artikel is inzicht te geven in de gevolgen van de perifere zenuwletsels van de hand en

Nadere informatie

Fracturen en luxaties hand

Fracturen en luxaties hand Fracturen en luxaties hand phalanx fracturen hand veel voorkomende fracturen op EHBO indien verkeerde behandeling: aanzienlijk functieverlies kans op arbeidsongeschiktheid goede behandeling: anatomische

Nadere informatie

Sardellenplastiek. Orthopedie. Operatieve behandeling duimartrose. Inleiding

Sardellenplastiek. Orthopedie. Operatieve behandeling duimartrose. Inleiding Orthopedie Sardellenplastiek Operatieve behandeling duimartrose Inleiding Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie. Uw behandelend

Nadere informatie

Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg

Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg Carpaal tunnelsyndroom Behandeling door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0695 Wat is het carpaal tunnelsyndroom? Het carpaal tunnelsyndroom is een aandoening waarbij

Nadere informatie

Carpale Tunnel Syndroom

Carpale Tunnel Syndroom Carpale Tunnel Syndroom Diagnose en behandeling Neurologie 2 Wat is het Carpale Tunnel Syndroom Het Carpale Tunnel Syndroom (CTS) is een beknelling van de middelste zenuw (de nervus medianus) in de pols.

Nadere informatie

Arthroscopie van de elleboog

Arthroscopie van de elleboog Arthroscopie van de elleboog Kijkoperatie van de elleboog Orthopedie 5693p ORT.024/1008.CV..A Inleiding Uw behandelend arts heeft u een kijkoperatie (arthroscopie) van uw elleboog geadviseerd. Deze folder

Nadere informatie

Pijnstillende injectie in het gewricht (Marcaïnisatie)

Pijnstillende injectie in het gewricht (Marcaïnisatie) Pijnstillende injectie in het gewricht (Marcaïnisatie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een Marcaïnisatie van uw heup. Dit onderzoek vindt plaats in de operatiekamer van de Chirurgische

Nadere informatie

Behandeling ziekte Dupuytren

Behandeling ziekte Dupuytren Behandeling ziekte Dupuytren Naaldmethode (aponeurotomie) mca.nl Inhoudsopgave Wat is Dupuytren 3 Uw voorbereiding 4 De behandeling 4 Behandeling met de naaldmethode 5 Complicaties 5 Na de behandeling

Nadere informatie

Behandeling corticosteroïd-injectie

Behandeling corticosteroïd-injectie Behandeling corticosteroïd-injectie Behandeling met een injectie mca.nl Inhoudsopgave Een corticosteroïd-injectie 3 Wat is een corticosteroïd-injectie? 3 Uw vragen 6 Notities 7 2 In overleg met uw orthopedisch

Nadere informatie

Richtlijnen nabehandeling flexorpeesletsel na chirurgisch herstel met 2-strand hechting Versie 20-12-2011

Richtlijnen nabehandeling flexorpeesletsel na chirurgisch herstel met 2-strand hechting Versie 20-12-2011 Richtlijnen nabehandeling flexorpeesletsel na chirurgisch herstel met 2-strand hechting Versie 20-12-2011 Inhoud Beleid behandeling flexorpeesletsel. o Bijzonderheden per zone. o Week 1-3 postoperatief

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen)

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen) PATIËNTEN INFORMATIE Hallux rigidus (artrose grote teen) Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven van de klachten en de behandeling bij een hallux rigidus

Nadere informatie

Acuut Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Acuut Lumbosacraal Radiculair Syndroom Neurologie Kies rechts op de pagina het onderwerp. Acuut Lumbosacraal Radiculair Syndroom Uitgangspunt Huisarts Patiënt NHG standaard M55 De diagnose acuut lumbosacraal radiculair syndroom wordt gesteld

Nadere informatie

De bedrijfs- verzekerings arts en de HAGA Handen Kliniek

De bedrijfs- verzekerings arts en de HAGA Handen Kliniek De bedrijfs- verzekerings arts en de HAGA Handen Kliniek A.R.Koch, plastisch en handchirurg Haga Ziekenhuis, Den Haag In samenwerking met Monica Kop, revalidatie arts Berber Weitenberg, hand therapeute

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

POLS GANGLION NA DE OPERATIE

POLS GANGLION NA DE OPERATIE POLS GANGLION NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl POLSGANGLION NA DE OPERATIE U bent geopereerd aan uw pols in verband met een pijnlijk

Nadere informatie

CHIRURGIE/PLASTISCHE CHIRURGIE. Ganglion aan de pols

CHIRURGIE/PLASTISCHE CHIRURGIE. Ganglion aan de pols CHIRURGIE/PLASTISCHE CHIRURGIE Ganglion aan de pols Ganglion aan de pols In deze folder leest u wat een ganglion is en hoe de behandeling hiervan verloopt. We beschrijven de algemene gang van zaken: het

Nadere informatie

The art of life is to show your hand E.V. Lucas

The art of life is to show your hand E.V. Lucas The art of life is to show your hand E.V. Lucas 27-11-2014 Rijndam revalidatiecentrum 1 Handrevalidatie Sandra Garrelds Fysio/handtherapeut Rijndam revalidatiecentrum Lokatie Sint Franciscus Gasthuis 27-11-2014

Nadere informatie

Barbotage behandeling van de schouder

Barbotage behandeling van de schouder Barbotage behandeling van de schouder Behandeling van kalkafzetting in de schouder U krijgt binnenkort een behandeling aan uw schouder. Dit wordt een barbotage behandeling van de schouder genoemd. In deze

Nadere informatie

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht Orthopedie Cuff Repair Operatie aan het schoudergewricht Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. Uw behandelend arts en de orthopedie-consulent

Nadere informatie

Neurochirurgie - Zenuwcentrum. Operatie voor het Carpale Tunnel Syndroom

Neurochirurgie - Zenuwcentrum. Operatie voor het Carpale Tunnel Syndroom Neurochirurgie - Zenuwcentrum Operatie voor het Carpale Tunnel Syndroom Datum en tijd De operatie vindt plaats op: (dag), (datum) om uur. Wij verzoeken u om een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, dus

Nadere informatie

Zelf-injectie bij impotentie

Zelf-injectie bij impotentie Zelf-injectie bij impotentie Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0424 Inleiding De uroloog heeft met u besproken welke mogelijkheden er zijn om een erectiestoornis te behandelen. Samen met

Nadere informatie

Handtherapeutische richtlijn voor de behandeling van ulnair deviatie bij reumatoïde artritis UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN

Handtherapeutische richtlijn voor de behandeling van ulnair deviatie bij reumatoïde artritis UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN Handtherapeutische richtlijn voor de behandeling van ulnair deviatie bij reumatoïde artritis UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN Verwijzers: Conservatief: functionele- en spalktherapie Operatief: zie

Nadere informatie

Specialist voor hand- & polszorg

Specialist voor hand- & polszorg Specialist voor hand- & polszorg De juiste diagnose, de juiste ingreep en de juiste therapie: daarin schuilt het geheim voor een snel en goed herstel. Er zijn in Nederland maar weinig plastisch chirurgen

Nadere informatie

m 2 POls Hand elleboog p O ls Han D elleb OO g Aqtor! 40 > Health Supplies

m 2 POls Hand elleboog p O ls Han D elleb OO g Aqtor! 40 > Health Supplies m 2 pols hand elleboog 40 > Aqt Healt Wrist brace Wrist brace Thumb Spica Artrose. Reuma. Polsverstuikingen. Zwaar-aluminium palmaire splint. Klittenbandsluiting. Luchtdoorlaatbaar. Omtrek pols (cm) XS

Nadere informatie

Contractuur van Dupuytren

Contractuur van Dupuytren Contractuur van Dupuytren gahandenpolscentrum.nl Contractuur van Dupuytren Wat is een contractuur van Dupuytren? De contractuur van Dupuytren is een abnormale verdikking van de fascia palmaris (het bindweefsel

Nadere informatie

Injecties in en rondom grote gewrichten. Bas Knobben Orthopedisch chirurg

Injecties in en rondom grote gewrichten. Bas Knobben Orthopedisch chirurg Injecties in en rondom grote gewrichten Bas Knobben Orthopedisch chirurg Injecties, waarom? Pijnafname Ontstekingsremmend Diagnosticum Waar injecteren? Bursa Peesschede Gewricht Op de pijnlijke plek? Wat

Nadere informatie

Lumbaalpunctie (ruggenprik)

Lumbaalpunctie (ruggenprik) Sophia Kinderziekenhuis Uw kind moet een lumbaalpunctie (ruggenprik) ondergaan. In deze folder geven wij u graag antwoord op de 10 meest gestelde vragen over de puntie. Achter in de folder vindt u ook

Nadere informatie