Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken"

Transcriptie

1 Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken In het Centrum Deeltijds Onderwijs, ook gekend onder de naam Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO), volgen jongeren tussen de 15 en 25 jaar twee dagen per week een beroepsopleiding. De leerlingen genieten 15 uur les per week, waarvan 8 uur beroepsgerichte vorming en 7 uur algemene-, sociale- en persoonlijkheidsvorming. Voor de overige drie dagen zoekt het centrum samen met de jongeren naar werk of een vorm van werkervaring. In de CDO s zijn vele opleidingen mogelijk. Ze leiden elk tot het behalen van een certificaat, een getuigschrift en/of een diploma. Om een beroep volwaardig te leren, moet de leerling de in het centrum verworven vaardigheden, kennis en attitudes inoefenen en uitbreiden op de werkvloer. Contactgegevens CDO s Centrum voor Leren en Werken Gent (CLW) Wittemolenstraat Gent De Rotonde Holstraat Gent Provinciaal Centrum deeltijds Onderwijs (PCDO - PTI Eeklo) Roze Eeklo Systemen van alternerend leren 1

2

3 DE LEERTIJD de vroegere middenstandsopleiding In de Leertijd combineren leerlingen een praktische opleiding met leerovereenkomst bij een ondernemer (4 dagen per week) met een vorming (1 dag per week) in een Syntra vormingscentrum. De opleiding in het bedrijf varieert van 1 tot 3 jaar. Het bedrijf waar de leerling leert betaalt een leervergoeding. De opleiding stelt de leerling in staat om een beroep aan te leren, werkervaring op te doen en een getuigschrift te behalen. De jongere leert in het Syntracentrum het hoe en waarom van de praktische kennis en vaardigheden die op de werkvloer worden opgedaan. De organisatie van de Leertijd gebeurt door Syntra Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming. Voor de algemene vorming en ondersteunende technische kennis is het Syntracentrum verantwoordelijk. Voor het praktische luik is de leertrajectbegeleider het aanspreekpunt. Contactgegevens Syntra Syntra Vlaanderen, Decentrale Dienst Midden-Vlaanderen Meersstraat 138 blok E 9000 Gent Syntra Gent (lesplaats) Autoweg Zuid Afsnee (Gent) Leertrajectbegeleiders kantoor Gent Meersstraat 138 blok E 9000 Gent Guy Vanderhaegen Lieve Timmermans Leertrajectbegeleider kantoor Syntra Gent Autoweg Zuid Afsnee (Gent) Johan De Backer Systemen van alternerend leren Leertrajectbegeleider Kantoor Eeklo-Deinze-Zelzate Haagstraat Zomergem Jan Van Vooren

4 De leerling Werken of een vorm van werkervaring wordt altijd verwacht. In combinatie met de lesdagen op het centrum moeten de jongeren de hele week actief bezig zijn met werken, het volgen van een voortraject, een opleiding in een brugproject, een werkervaringsproject voor jongvolwassenen of deelnemen aan een persoonlijk ontwikkelingstraject. Het centrum Een tewerkstellingsverantwoordelijke, een trajectbegeleider of een leertrajectbegeleider volgt de leerling op tijdens zijn werkervaring. De verantwoordelijke of begeleider stelt in samenspraak met het bedrijf het contract en het opleidingsprogramma op. Hij of zij adviseert en ondersteunt de werkgever bij het opstellen van contracten en overeenkomsten en onderneemt ook de nodige stappen voor de aanvraag van subsidies of bijkomende financiële voordelen. De werkgever Er wordt verwacht dat de werkgever zelf of een mentor de leerling begeleidt en opleidt. Eventueel kan een begeleidingsplan voor de leerling worden opgemaakt met taken,afspraken en evaluatiemomenten. Voordelen voor De leerling De praktijkopleiding op de werkvloer versterkt gevoelig de praktijkervaring en de realiteitswaarde van de opleiding. Vaak ontplooien leerlingen zich goed op de werkvloer, vinden zij de motivatie om hun opleiding voort te zetten en te voltooien. Ook de tewerkstellingskansen van de jongeren nemen toe. Het centrum De ervaring met praktijkopleidingen op de werkvloer maakt het opleidingsaanbod van de centra meer praktijkgericht. Een meer praktijkgerichte opleiding is een goede basis om tot meer hechte en duurzame relaties met het bedrijfsleven te komen. De werkgever Werkgevers schakelen voor een beperkte bijdrage leerlingen in. De leerbaan kan voor de werkgever een belangrijk rekruteringskanaal zijn en voor extra rendement en lokale bedrijfsbekendheid zorgen. Werkgevers ontwikkelen nieuwe leermogelijkheden waarvan ook de andere werknemers in het bedrijf kunnen profiteren. Taak van...

5 Leerovereenkomst De leerling werkt tijdens de Syntra leertijd verplicht met een leerovereenkomst en krijgt daarvoor een maandelijkse vergoeding van zijn werkgever. De duur van een leerovereenkomst mag niet minder dan een volledig schooljaar en niet meer dan drie jaren bedragen. Rekening wordt gehouden met de leeftijd en vooropleiding van de leerling. Er is ook een proefperiode voorzien, afhankelijk van de duur van de leerovereenkomst. Na de leertijd kan de leerling zijn opleiding eventueel verder zetten in een ondernemersopleiding en een stageovereenkomst afsluiten (vergelijkbaar met leerovereenkomst). Formaliteiten: - De ondernemer moet 25 jaar zijn. De ondernemer kan ook 23 jaar zijn als hij/zij een diploma ondernemersopleiding heeft of een bewijs van bijzondere bekwaamheid. - De ondernemer moet 5 jaar beroepspraktijk achter de rug hebben, waarvan twee jaar als bedrijfsleider. - De ondernemer moet van onberispelijk gedrag zijn. - Als u een werknemer als mentor aanduidt om de leerling op te leiden, moet die aan bovenstaande voorwaarden voldoen ( behalve de twee jaar als bedrijfsleider). - Er wordt een leerovereenkomst gesloten tussen de leerjongere (en de wettelijke vertegenwoordiger van de leerjongere) en de ondernemer. - De leertrajectbegeleider is hierbij de sleutelfiguur. - Bij ondertekening ontvangen de partijen een opleidingsprogramma en een takenblad. Het opleidingsprogramma is een gedetailleerd overzicht van de leerdoelen en de leerstof in het Syntra centrum. Het takenblad geeft een overzicht van de taken die de leerling in de onderneming onder de knie moet krijgen. - De leerjongeren krijgen bij het begin van het schooljaar een takenboekje waarin zij hun vorderingen, opdrachten, taken en leerstof van de opleiding bijhouden. De ondernemer moet dit takenboekje regelmatig invullen en ondertekenen. - De ondernemer laat de leerling een geneeskundig onderzoek ondergaan. Leerovereenkomst - De ondernemer moet de door het Syntra centrum georganiseerde vorming bijwonen. - De ondernemer staat in voor maandelijkse leervergoeding, 3 arbeidsongevallenverzekering, bijdrage voor jaarlijkse vakantie van de leerling, RSZ-bijdragen (gedeeltelijk recupereerbaar), werkkledij en reiskosten woon-werkverkeer. Maandelijkse leervergoeding ligt tussen en euro (bedragen september 2008), afhankelijk van de leeftijd van de leerjongere en het gevolgde leerjaar. - Een stagebonus wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden.

6 Werknemersleercontract Het werknemersleercontract (ook gekend als industriële leerovereenkomst) is een overeenkomst waarbij de werkgever zich voor een periode van 6 tot 40 maanden (afhankelijk van de sector) engageert om de jongere op de werkvloer een opleiding te geven. Uw bedrijf moet erkend zijn door het paritair leercomité van de sector om met een werknemersleercontract te werken. De jongere heeft recht op een leervergoeding en (in sommige sectoren) een bijkomende premie. Deze is afhankelijk van de aanwezigheden op school en werk. Het voordeel voor de werkgever is de minimale RSZ-bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het statuut (arbeider-bediende) dat de werknemers in uw organisatie hebben die dezelfde functie uitoefenen als de leerling in opleiding. Aangezien de jongere valt onder het statuut jonge werknemer kunnen de bepalingen en RSZ-voordelen van de startbaanovereenkomst hier ook voluit toegepast worden. Formaliteiten: - De ondernemer is minstens 25 jaar en heeft minstens 7 jaar beroepservaring. - De onderneming moet erkend zijn door het Paritair Leercomité van uw sector. Niet elke sector heeft een Paritair Leercomité en niet elk Paritair Leercomité heeft een werknemersleercontract. - Elk Paritair Leercomité heeft een eigen leerreglement, een type leercontract en eindproeven. Na de opleiding erkent het Paritair Leercomité de cursist in een bepaald beroep. - De tewerkstelling in de onderneming moet verplicht aansluiten op de opleiding in het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO). - De leerling moet zelf bij een ziekenfonds zijn aangesloten. - De ondernemer betaalt een leervergoeding aan de leerling. - De jongeren vallen onder de verzekering van het bedrijf tijdens de periode van tewerkstelling. - Over de werkkledij worden individuele afspraken gemaakt. - De ondernemer betaalt voor de leerling slechts een beperkte RSZ-bijdrage. Informeer bij uw sociaal secretariaat. - Sommige sectoren geven premies aan bedrijven die jongeren tewerkstellen met een werknemerscontract. - Als de werkplekopleiding voldoet aan een aantal voorwaarden, heeft de ondernemer recht op subsidies van het Europees Sociaal Fonds - start- en stagepremie. Het CDO vraagt deze steun aan. Mogelijke contracten en overeenkomsten in CDO s De tewerkstellingsbegeleider van het centrum adviseert en ondersteunt u bij het zoeken naar het best passende contract.

7 De deeltijdse arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst kan een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur zijn, maar is - zoals alle andere overeenkomsten in alternerende leersystemen - steeds een deeltijdse arbeidsovereenkomst. De jongere ontvangt een loon, afhankelijk van de sector en van de leeftijd. Hij heeft dezelfde rechten en plichten als elke andere medewerker in de onderneming. De jongere moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Hoewel het geen verplichting is om een begeleidingsplan en samenwerkingsafspraken tussen centrum en onderneming op te maken, doet u er goed aan de tewerkstellingsverantwoordelijke erbij te betrekken. De specifieke begeleiding vanuit een centrum zal de slaagkansen van de arbeidsovereenkomst verhogen. Interimcontract Het interimkantoor (in opdracht van het bedrijf) en de jongere maken een interimovereenkomst op. Hoewel het centrum in principe geen betrokken partij is, doet u er goed aan de tewerkstellingsverantwoordelijke van het centrum erbij te betrekken. De specifieke begeleiding vanuit een centrum zal de slaagkansen van een interimovereenkomst verhogen. Instant A is een voorbeeld van een sociaal uitzendkantoor voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Het uitzendkantoor zoekt samen met de jongeren naar een job die bij hen past. Instant A begeleidt en ondersteunt hen ook om mogelijke obstakels naar en tijdens die job uit de weg te ruimen. Contacteer: of Individuele beroepsopleiding Elke werkzoekende die ingeschreven is bij de VDAB kan een individuele beroepsopleiding aangaan, dus ook de deeltijds lerende jongeren. De werkgever, de VDAB en de jongere sluiten een contract af. Het bedrijf maakt een opleidingsplan op om de werkzoekende jongere een job aan te leren op de werkvloer. De opleidingsduur bedraagt minimum 1 maand en maximum 6 maanden (verlengbaar tot 12 maanden). Na de opleidingsperiode wordt het contract omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De ondernemer houdt de leerling minstens even lang in dienst als de opleiding heeft geduurd. Mogelijke contracten en overeenkomsten in CDO s Tijdens de opleiding betaalt het bedrijf geen loon of RSZ, enkel een 4 productiviteitsvergoeding. Het bedrijf betaalt wel de verplaatsingskosten van de jongere en verzekert hem of haar tegen arbeidsongevallen. De jongere ontvangt bovenop zijn of haar uitkering een premie tot een bedrag dat overeenstemt met het latere loon.

8 Zelfstandig helper Als zelfstandig helper werkt de jongere in een éénmanszaak (dus geen NV, BVBA, vzw, ) waarvan de zelfstandige zaakvoerder een familiale band heeft met de leerling: ouder-kind, broer-zus, oomtante, Als de familiale band nog verder gaat in indirecte lijn, zullen de RSZ diensten de situatie onderzoeken en eventueel het statuut van zelfstandig helper toekennen. De jongere kan op het ziekenboekje van de ouders vermeld blijven. Bij voorkeur maakt de zelfstandige een contract op. Vanaf 20 jaar moet de jongere zich inschrijven als zelfstandige. Vanaf dan krijgt de betrokkene uiteraard het zelfstandigen statuut, met alle regels en verdere consequenties eraan verbonden. Ondersteuning Stad Gent JOBCOACHING Het Lokaal Werkgelegenheidsbureau (LWB) biedt gratis jobcoaching aan voor het inwerken van nieuwe werknemers gedurende de eerste maanden. Vragen of meer weten? Contacteer SOKRATEST Op kunt u uw personeelsbeleid onder de loep nemen via een interactief evaluatiesysteem en krijgt u tips en tricks. Contacteer voor meer info JOBKANAAL Via dit wervingsinstrument kunt u op een efficiënte manier kandidaten vinden voor een openstaande vacature in uw bedrijf. De competenties van mensen uit de kansengroepen, waarnaar jobkanaal zich richt, kunnen perfect overeen komen met het functieprofiel waarnaar u op zoek bent. Jobkanaal zorgt ervoor dat uw vacature via arbeidsbemiddelaars makkelijk terecht komt bij gescreende kandidaat werknemers. Voor al uw Jobkanaalvragen contacteer gent.be, Meer info Mogelijke contracten en overeenkomsten in CDO s

9 Startbaanovereenkomst Elke tewerkstelling van een jongere vóór 1 januari van het 19de jaar heeft automatisch de hoedanigheid van een startbaanovereenkomst. De RSZ-vermindering wordt zonder bijkomende voorwaarden toegekend. Ook al is hij of zij slechts deeltijds in dienst, telt een jongere uit het deeltijdse onderwijs voor een voltijds contract. De verplichting, een bepaald quotum startbaners aan te werven, geldt zowel voor bedrijven in de privésector (3 %) als voor de nonprofitsector en de overheid. De verplichting geldt niet voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en voor vrijgestelde bedrijven. RSZ Verminderingen Voor leerplichtige leerlingen is er steeds een RSZ-vermindering op de werkgeversbijdragen. Afhankelijk per sector gaat het gemiddeld om een vermindering van 2/3 van de bijdragen per kwartaal. De wet beschouwt een leerling als leerplichtig tot zijn/haar achttiende verjaardag of tot 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Voor niet-leerplichtige leerlingen in een startbaan bedraagt de RSZ-vermindering 500 euro per kwartaal. Europees Sociaal Fonds Een werkgever die een werknemersleercontract of een deeltijds arbeidsovereenkomst (18 tot 23 uur per week) afsluit met een jongere uit het deeltijdse onderwijs, kan een bijkomende financiële tegemoetkoming krijgen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor moet de schoolse opleiding wel afgestemd zijn op de tewerkstelling (alternerend). Deze premie is degressief en bedraagt voor de eerste vier jongeren euro, euro, 895 euro en 720 euro per jaar. Vanaf de vijfde leerling ontvangt de werkgever 570 euro per tewerkgestelde jongere. De overeenkomst moet afgesloten zijn vóór 1 februari van het lopende schooljaar. Het centrum doet de aanvraag bij de Dienst Beroepsopleiding van het Departement Onderwijs en Vorming. Extra financiële stimuli 5 De begeleider van het centrum adviseert en ondersteunt u bij het verkrijgen van financiële tegemoetkomingen.

10 Start- en stagebonus De startbonus is een premie voor jongeren die tijdens de leerplicht, in het kader van een alternerende opleiding werkervaring opdoen bij een werkgever. De RVA kent op het einde van het opleidingsjaar de bonussen toe: aan de jongere indien hij/zij geslaagd is voor het opleidingsjaar. De stagebonus is een financiële tegemoetkoming voor elke werkgever die bovengenoemde jongere een praktijkopleiding geeft of tewerkstelt. De RVA kent op het einde van het opleidingsjaar de bonus toe aan de werkgever bij een tewerkstelling van minstens 4 maanden. De bedragen voor de stagebonus zijn gelijk aan die van de startbonus: voor het eerste en tweede jaar bedraagt die bonus 500 euro, voor een derde jaar gaat het om een premie van 750 euro. De aanvraag voor beide bonussen samen, gebeurt bij aanvang van de overeenkomst bij de RVA. Stage In de systemen van alternerend leren en werken zijn stages zoals in het voltijds onderwijs niet mogelijk. Deeltijds lerenden die begeleid worden of tewerkgesteld zijn bij vzw s, OCMW s of regionale besturen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel kortstondige stages lopen in de privé-sector. Schoolverlaters De begeleider van het centrum kan u ook adviseren op het moment dat de leerlingen zijn opleiding beëindigt. Naast deeltijdse of voltijdse arbeidsovereenkomsten, individuele beroepsopleidingen en startbaanovereenkomsten (zie hierboven) zijn er ook mogelijkheden met onder andere Activakaarten en instapopleidingen. Extra financiële stimuli

11 CEVORA (ANPCB bedienden) Jasmine Van Geert EDUplus (tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land- en tuinbouwwerken) Stephan Wullaert / FVB Oost-Vlaanderen (bouw, bouwtechnieken, hout, afwerking, industriële bouw) Karolien Moens Grafoc vzw (grafimedia industrie) David Benoit / Horeca vorming Vlaanderen (horecasector) Annelies Eysermans / Contactgegevens sectoren 6 INOM vzw (metaal- en technologische industrie) Gill De Schauwer IPV vzw (voedingsindustrie) Ingrid Snel Birminghamstraat Brussel OCH vzw (houtbewerking, stoffering, bosexploitatie, houthandel en zagerijen) Bart de Waele

12 SFTL (transport en logistiek) Rachide Berrazi VIVO vzw (social profit) Veerle Noerens Vooruitzenden (uitzendsector) Peter Van de Veire / VORMELEK vzw (elektrotechnische sector) An De Ridder VVSG vzw (sector lokale besturen) Kris Dehamers

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Een goeie job vinden

Een goeie job vinden Een goeie job vinden en houden! Voor wie? pagina 4 2 Wat mag je verwachten van je werkgever? pagina 6 Wat verwacht een werkgever van jou? pagina 8 Hoe geraak je aan een goede job? pagina 10 Mogelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST

BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST In de ondernemersopleiding in een Syntra-vormingscentrum leren cursisten hoe zij een zelfstandige onderneming opstarten en beheren. Cursisten

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR OUDERENZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds Ouderenzorg FONDS

Nadere informatie

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) In het deeltijds onderwijs volgen

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO)

BEGELEIDINGSINSTRUMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO) BEGELEIDINGSINSTRUMENT DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO) In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen 15 en 25 jaar twee dagen per week een opleiding in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Voor welke jongeren? Leerwerkstatuut Industrieel leercontract bij private werkgevers Deeltijds

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2011. meer info: www.magik.be 1

DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2011. meer info: www.magik.be 1 DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2011 meer info: www.magik.be 1 ADRESSEN MAGIK? 9300.. Aalst............. Houtmarkt 1................. 053/ 72 78 21 2018.. Antwerpen........

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2013. meer info: www.magik.be 1

DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2013. meer info: www.magik.be 1 DEELTIJDS LEREN.be JE RECHTEN EN PLICHTEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS / 2013 meer info: www.magik.be 1 ADRESSEN MAGIK? 9300..Aalst...Houtmarkt 1...053 72 78 21 2018..Antwerpen...Ommeganckstraat 35...03

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Brug naar werk... deeltijds onderwijs. brugproject. werkplek. leren werken. school. werk. begeleiding. vergoeding. solliciteren

Brug naar werk... deeltijds onderwijs. brugproject. werkplek. leren werken. school. werk. begeleiding. vergoeding. solliciteren Brug naar werk... solliciteren deeltijds onderwijs brugproject werkplek school vergoeding leren werken begeleiding werk ...via een brugproject! Wat en voor wie? pagina 4 2 Wat mag je verwachten? pagina

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding contact telefoon fax e-mail referentie Voor n die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN Faiza Djait December 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1. Algemene situering... 3 1.2. Structurele

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN ALTERNERENDE OPLEIDINGEN Tussen de onderneming:... maatschappelijke

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Voor n die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBOX TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBOX TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBO TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN DOELSTELLING Om de participatie van jongeren aan de arbeidsmarkt te verhogen, ontwikkelden de verschillende overheden en sectoren in ons land

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25? Voor jongeren die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS!

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! WILT U EEN SCHOOLVERLATER ZONDER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS DE KANS GEVEN OM DE SECTOR BETER TE LEREN KENNEN EN EEN EERSTE WERKERVARING OP TE DOEN? DAN IS EEN INSTAPSTAGE

Nadere informatie

Deeltijds leren deeltijds werken. Opleiden van toekomstige werknemers. Schooljaar De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit

Deeltijds leren deeltijds werken. Opleiden van toekomstige werknemers. Schooljaar De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit Schooljaar 2013 2014 Deeltijds leren deeltijds werken Opleiden van toekomstige werknemers De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen Uw organisatie

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Socioculturele sector Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Bijlage 1. Model van een overeenkomst van alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01)

Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01) Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01) Beschrijving van de sector Mogelijke opleidingen en duur Bijzondere erkenningsregels voor patroons en opleidingsverantwoordelijken

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: 050 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 1 Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 2 Inhoud Ons engagement als OCMW 4 Jouw engagement als werkgever 6 Financiële voordelen 9 Win-win 10 Contact 12 Ben je op zoek naar een gemotiveerde

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN Synthese De dienstenchequeondernemingen telden in het tweede kwartaal van 2010 43.933 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS!

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! WILT U EEN SCHOOLVERLATER ZONDER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS DE KANS GEVEN OM DE SECTOR BETER TE LEREN KENNEN EN EEN EERSTE WERKERVARING OP TE DOEN? DAN IS EEN INSTAPSTAGE

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD Voorwaarde: erkend zijn

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN Dit Fonds

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Duaal leren Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Agenda 1. Situering 2. De werkregisseur: SYNTRA Vlaanderen 3. Concreet: op weg naar krachtige leeromgevingen binnen leerondernemingen voor elke leerling

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330

PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330 PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330 Art. 1: Toepassingsgebied 1. Dit leerreglement is van toepassing in de ondernemingen die tot het toepassingsgebied van het Paritair

Nadere informatie

PARITAIR LEERCOMITÉ VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID. Leerreglement

PARITAIR LEERCOMITÉ VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID. Leerreglement PARITAIR LEERCOMITÉ VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Leerreglement Artikel 01 Algemene bepalingen Dit leerreglement is van toepassing in de ondernemingen die tot het ambtsgebied behoren van het paritair comité

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

Het leerreglement dat van toepassing is in de ondernemingen die behoren tot het ambtsgebied van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf: Horeca

Het leerreglement dat van toepassing is in de ondernemingen die behoren tot het ambtsgebied van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf: Horeca Het leerreglement dat van toepassing is in de ondernemingen die behoren tot het ambtsgebied van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf: Horeca Art. 1. - 1. Dit leerreglement is van toepassing in de

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Nieuwe opleiding duaal zorgkundige

Nieuwe opleiding duaal zorgkundige Nieuwe opleiding duaal zorgkundige Gezocht: kandidaat woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg Inhoud Wat is duaal leren? 3 Waarom kiezen voor duaal leren? 3 Wat is het verschil met een stage? 3 De opleiding

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel?

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel? Horeca Vorming Vlaanderen Opleidingen voor uw personeel? https://www.magisto.com/video/ouayjlyift1uba5hcze?l=vsm Wie zijn we? Sectorale opleidingsorganisatie Paritair Comité 302 Raad van Bestuur: sociale

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 januari 2014: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering die in de sector geldt. De

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Kick-off duaal leren. Brussel - 24 augustus 2017

Kick-off duaal leren. Brussel - 24 augustus 2017 Kick-off duaal leren Brussel - 24 augustus 2017 Welkom! Overzicht Welkom Toelichting incentives voor bedrijven en jongeren Toelichting decreet duaal What s new? Incentives voor bedrijven en jongeren Jessie

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

De doelgroepvermindering voor mentors

De doelgroepvermindering voor mentors De doelgroepvermindering voor mentors http//:www.werk.belgie.be/defaulttab.aspx?id=27326 Lieven MARIËN, wnd. adviseur Directie van de jongere en de oudere werknemers AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Individuele Beroepsopleiding (IBO) Individuele Beroepsopleiding (IBO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Opleiding op de werkvloer contract na afloop Opleidingsprogramma: in samenspraak met VDAB

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Stageovereenkomst alternerende opleiding

Stageovereenkomst alternerende opleiding Bijlage 2. Model van stageovereenkomst alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Stageovereenkomst alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Gezinszorg Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd door

Nadere informatie