VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2

3 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders REPORT 01 Waarom VERSLAG DIRECTOR S de VAN gemiddelde REPORT DE RAAD dagelijkse VAN BESTUUR tijdsbevrachtingstarieven Visie Vision - Missie Mission (TCE) niet overeenstemmen met de 06 Tijdsbevrachtingshuurprijs Strategie Strategy and en bedrijfsprofiel company profile Vrachttarieven 08 als Overzicht Highlights handelswaar Verklaring Corporate Governance inzake Corporate statement Governance 20 CORPORATE Groepsstructuur The Euronav Group REPORT 38 VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITY VAN REPORT DE RAAD VAN BESTUUR Visie Products Producten Missie and en Services diensten Bedrijfsprofiel Tanker Vervoer shipping van ruwe olie Overzicht Floating, Drijvende 2014 Production, opslagplatformen Storage en and drijvende Offloading productie- (FPSO)/Floating, en 12 Verklaring Storage opslagplatformen inzake and Offloading Corporate (FSO/FPSO) (FSO) Governance Groepsstructuur Ship Scheepsbeheer Management Fleet Vloot 46 ACTIVITEITENVERSLAG Producten SOCIAAL SOCIAL AND EN en diensten MILIEUVERSLAG ENVIRONMENTAL REPORT 50 Health, Gezondheid, - Vervoer Safety, van kwaliteit, Quality, ruwe olie veiligheid, Environment milieu and en Society samenleving 50 Human Personeelsbeleid - Drijvende Resources opslagplatformen en drijvende productie- en 58 opslagplatformen (FSO/FPSO) 52 Scheepsbeheer WOORDENLIJST GLOSSARY Vloot van Euronav op 31 december FINANCIEEL FINANCIAL REPORT VERSLAG SOCIAAL Geconsolideerde Consolidated EN financial MILIEUVERSLAG rekeningen statements 64 Gezondheid, Toelichting Notes to the bij kwaliteit, consolidated de geconsolideerde veiligheid, financial milieu rekeningen statements en samenleving Personeelsbeleid Statutaire Statutory financial rekeningen statements Euronav Euronav NV NV WOORDENLIJST 68 FINANCIEEL VERSLAG Geconsolideerde rekeningen 74 Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen 80 Statutaire rekeningen Euronav NV 142

4 KERNCIJFERS GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (In duizenden USD) *Herwerkt Omzet EBITDA EBIT Nettowinst TCE** jaargemiddelde VLCC Suezmax Spot Suezmax In USD per aandeel Aantal aandelen*** EBITDA 1,48 1,64 2,41 2,57 5,21 3,91 13,13 6,63 EBIT 0,10-1,09-1,14-0,80 1,76 0,63 10,24 3,67 Nettowinst -0,39-1,79-2,37-1,92 0,39-0,35 8,04 1,95 In EUR per aandeel Wisselkoers 1,2141 1,3791 1,3194 1,2939 1,3362 1,4406 1,3917 1,4721 EBITDA 1,22 1,19 1,83 1,98 3,90 2,71 9,43 4,51 EBIT 0,08-0,79-0,86-0,62 1,32 0,44 7,35 2,50 Nettowinst -0,32-1,29-1,80-1,48 0,29-0,24 5,77 1,32 Geschiedenis van het dividend per aandeel Dividend 0,25 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 2,60 0,80 Waarvan interimdividend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 1,00 0,00 Uitbetalingsratio**** N/A % 64% * De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11 ** Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven *** eigen aandelen niet inbegrepen **** De uitbetalingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend indien van toepassing GECONSOLIDEERDE BALANS (In duizenden USD) ACTIVA *Herwerkt Vaste activa Vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA * De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11

5 Het Euronav-aandeel Evolutie aandelenkoers 2014 (in EUR) Dagelijkse verhandelde volumes ,0 10, ,0 9, , , ,0 7, ,0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Converteerbare obligaties Op 24 september 2009 gaf de Vennootschap achtergestelde, vastrentende, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2015 uit voor een totale waarde van 150 miljoen USD. Gedurende het eerste kwartaal van 2012 kocht de Vennootschap daarvan 68 obligaties terug. De nominale waarde bedroeg USD per obligatie en de Vennootschap betaalde gemiddeld USD per obligatie. Op 1 februari 2013 lanceerde de Vennootschap een omruilbod op alle uitstaande converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2015 voor nieuwe converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari In totaal werden obligaties (125 miljoen USD) aangeboden wat betekent dat er op dat moment nog 250 obligaties die vervallen in 2015 uitstonden ten belope van een totaal bedrag van 25 miljoen USD. Euronav heeft haar 68 obligaties die vervallen in 2015 aangeboden ter omruiling voor obligaties die vervallen op 31 januari In de loop van 2013 heeft Euronav deze 68 obligaties die vervallen op 31 januari 2018 verkocht en heeft ze 5 obligaties die vervallen in 2015 aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs van USD per obligatie. Op 27 februari 2014 heeft Euronav nog 13 obligaties die vervallen in 2015 aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs van USD per obligatie. en met 8 april Als gevolg daarvan stond er na 9 april 2014 geen enkele converteerbare obligatie met vervaldatum in 2018 nog uit. Op 31 januari 2015 werden de laatste 250 uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2009 met vervaldatum in 2015, met een nominale waarde van USD, volledig terugbetaald a pari. Euronav bezat 18 van deze obligaties. Als gevolg daarvan staat er sinds deze datum geen enkele converteerbare obligatie uitgegeven in 2009 met vervaldatum in 2015 nog uit. Eeuwigdurende effecten Op 13 januari 2014 heeft Euronav een totaal bedrag van 150 miljoen USD opgehaald via de uitgifte van 60 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Deze effecten werden uitgegeven a pari en zullen een interest dragen van 6% per jaar gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar in cash dan wel in aandelen naar keuze van de Vennootschap. De prijs waartegen het instrument kan worden ingebracht, bedraagt EUR 5, (of USD 7, per aandeel aan een EUR/USD wisselkoers van 1,3727) per aandeel. De Vennootschap had de optie om de houders van effecten te verplichten de effecten in te brengen indien (i) het aandeel een bepaalde beurskoers overschreed over een bepaalde periode en (ii) de aandelen van de Vennootschap noteerden in New York (NYSE of NASDAQ). Tijdens de periode van 12 november 2013 tot 22 april 2014 gaf de Vennootschap bestaande aandelen uit bij de conversie van converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018 naar keuze van de houder met een totale nominale waarde van USD. Op 6 februari 2014 vond een kapitaalverhoging plaats naar aanleiding van de inbreng in natura van 30 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten, wat resulteerde in de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Op 20 februari 2014 oefende de Vennootschap haar optie tot vervroegde terugbetaling uit van alle nog uitstaande obligaties met vervaldatum in Op dat moment was er nog 4,9 miljoen USD uitstaande of minder dan 10% van de nominale waarde van de converteerbare obligaties oorspronkelijk uitgegeven met vervaldatum in Op 9 april 2014 betaalde Euronav de laatste converteerbare obligatie terug met vervaldatum in 2018 die sinds 2 april 2014 nog uitstonden voor een totaalbedrag van ,78 USD. Dat bedrag bestaat uit de nominale waarde van een obligatie ( USD) vermeerderd met de opgebouwde maar onbetaalde interesten van 31 januari 2014 tot Op 30 januari 2015 circuleerde Euronav een kennisgeving dat het haar recht zou uitoefenen om over te gaan tot de verplichte inbreng van de 30 uitstaande eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Op 6 februari 2015 vond een kapitaalverhoging plaats naar aanleiding van de inbreng in natura van 30 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten, wat resulteerde in de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Deze nieuwe aandelen noteren op zowel Euronext Brussels als de NYSE maar zijn enkel verhandelbaar op Euronext Brussels. Geen enkele van de eeuwigdurende converteerbare preferente effecten staat nog uit.

6 Aandeelhoudersstructuur Aandeelhouderskalender 2015 Op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikte bij het opstellen van dit jaarverslag en rekening houdend met de meest recente kennisgeving, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit: Aandeelhouder Aantal aandelen Percentage Tanklog Holdings Ltd ,94% Saverco NV ,69% Victrix NV ,75% BlueMountain Capital Management LLC ,57% Euronav (eigen aandelen) ,10% Andere ,95% Totaal ,00% Donderdag 30 juli 2015 Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2015 Donderdag 27 augustus 2015 Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2015 Maandag 31 augustus 2015 Halfjaarverslag 2015 beschikbaar op website Donderdag 29 oktober 2015 Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2015 Donderdag 28 januari 2016 Bekendmaking resultaten vierde kwartaal Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden door of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde. Verklaring door de personen verantwoordelijk voor het financieel verslag en het jaarverslag De Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Ltd., de Voorzitter, en het Directiecomité, vertegenwoordigd door Paddy Rodgers, Chief Executive Officer, en Hugo De Stoop, Chief Financial Officer, bevestigen, in naam en voor rekening van Euronav, dat naar hun weten: Het in dit jaarverslag vervatte financieel overzicht op datum van 31 december 2014 opgesteld is overeenkomstig de toepasselijke boekhoudstandaarden (IFRS of Belgisch boekhoudrecht) en een getrouw beeld geeft zoals gedefinieerd door die standaarden, van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Euronav NV; Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling van de activiteiten, de resultaten en de positie van Euronav NV evenals een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de Vennootschap geconfronteerd kan worden.

7 Geachte Aandeelhouder, Nu ik de positie van Voorzitter heb overgenomen van Marc Saverys in juli 2014, is het mij een eer en een voorrecht om u voor de eerste maal verslag uit te brengen over Euronav. Eerst en vooral houd ik eraan om Marc te danken voor zijn doeltreffend leiderschap sinds de start van de Vennootschap in 1995 tot in 2014 en bovenal voor de succesvolle manier waarop hij de Vennootschap doorheen de cyclische aard van deze volatiele sector heeft geloodst. Iedereen bij Euronav is trots dat tijdens de vierjarige neerwaartse beweging van de tankermarkt, die startte in 2010, alle verplichtingen werden nagekomen terwijl vele sectorgenoten hun relaties met leveranciers, werknemers en kapitaalverstrekkers hebben zien verzwakken. Marc blijft lid van de Raad van Bestuur en even actief als voorheen. De overname van 15 VLCC s in januari was voor ons ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis van Voor deze overname werd de Vennootschap beloond met de Deal of the Year award uitgereikt door Lloyd s List. Na deze belangrijke aankoop volgde de verdere overname van vier extra VLCC s van Maersk. Euronav sloot 2014 af met een actieve vloot van 27 VLCC s, 23 Suezmax-schepen en de joint venture in twee FSO-schepen. Nu de tankermarkt evolueert naar een mijns inziens structurele verbetering, is het zeer betekenisvol dat Euronav beschikt over een vloot met een gunstige leverage zonder uitstaande kapitaalverplichtingen met betrekking tot een nieuwbouwprogramma. De overname van deze 19 schepen werd onder meer gefinancierd door een succesvolle kapitaalverhoging in het begin van het jaar ten bedrage van 350 miljoen USD en een kapitaalverhoging in juli ten bedrage van 125 miljoen USD. Deze laatste kapitaalverhoging werd overingeschreven en voltooid via een versnelde book building procedure. Bij de prijsbepaling werd slechts een minimale korting toegestaan ten opzichte van de marktprijs, wat tekenend is voor de zeer sterke beleggerssteun. Sinds januari 2015 zijn de aandelen van de Vennootschap tevens genoteerd in de Verenigde Staten, via een dubbele notering van de aandelen op zowel Euronext als de NYSE. Ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen biedt deze structuur het voordeel dat Amerikaanse investeerders toegang krijgen tot de aandelen van de Vennootschap terwijl wij onze historisch sterke relatie onderhouden met de Europese markten via de notering op Euronext. De notering in de Verenigde Staten werd overingeschreven. Bijgevolg werd de omvang van het aanbod vergroot en de overtoewijzigingsoptie volledig uitgeoefend. De opbrengsten van de nieuwe uitgifte werden gebruikt om de balans te versterken door de dure obligatielening ten bedrage van 235,5 miljoen USD terug te betalen. Verder menen wij dat deze verhoogde liquiditeit van onze aandelen aantrekkelijk zal zijn voor huidige en toekomstige aandeelhouders. De notering in de Verenigde Staten heeft ook de interesse van analisten in de Vennootschap vergroot. We worden nu gevolgd door 15 gerespecteerde scheepvaartanalisten in de Verenigde Staten, Europa en Scandinavië. De aandelenkoers van Euronav blijft opwaarts evolueren, met een stijging van 19,9% in Er werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de diversificatie van het aandeelhouderschap van de Vennootschap, waarbij de free float sinds december 2013 van 38% naar 71% steeg. Daarnaast is onze dagelijkse liquiditeit (aantal verhandelde aandelen per dag) bijna vervijfvoudigd. Verdere ontwikkelingen in de balans in 2015 waren de terugbetaling van het krediet toegestaan door een scheepswerf in 2012 en de terugbetaling van de uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in De succesvolle notering in de Verenigde Staten vergemakkelijkte ook de conversie van de eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Dat alles heeft onze kapitaalstructuur drastisch vereenvoudigd en de jaarlijkse te betalen interesten verminderd. Aan de inkomstenzijde van de Vennootschap kende de markt voor vrachtvervoer voor zowel VLCC s als Suezmax-schepen een sterke start in In april en mei echter sloten meer raffinaderijen dan gewoonlijk voor onderhoud, wat zorgde voor tegenwind die zich doorzette doorheen de zomer tot in het derde kwartaal. Pas toen de beperkte groei van de vloot en de toenemende vraag vanuit het Verre Oosten tastbaar werd voor de reders, die hun diensten aanboden aan een te lage prijs, groeide het besef dat er een tekort was aan schepen. Bijgevolg stegen de tarieven in het laatste kwartaal van het jaar steeds meer met als hoogtepunt de VLCC-tarieven die in december het hoogste niveau sinds vijf jaar bereikten. In oktober bundelde de Tankers International (TI) pool de krachten met Frontline en richtten zij een commerciële joint venture op onder de naam VLCC Chartering. Deze ontwikkeling, samen met het feit dat Trafigura, een van de grootste grondstofhandelaars ter wereld, toetrad tot de pool, versterkte aanzienlijk de aanwezigheid en de leidende rol van de TI pool in de markt voor VLCC-vrachttarieven. Euronav is zeer positief over Tankers International en blijft onder de indruk over de doordachte en innovatieve aanpak van het management om steeds het rendement voor de reders die hun schepen in de pool plaatsen, te verbeteren. De daling van de prijs van ruwe olie in de tweede helft van het vierde kwartaal van 2014 was een welkome ontwikkeling voor de tankerindustrie. Aangezien olie, in de vorm van bunkerolie, een aanzienlijke operationele kost is, genieten alle reders van hogere inkomsten ten gevolge van de lagere brandstofkost. Bovendien zou de daling van de olieprijs een bijkomende vraag naar olie alsook de opbouw van strategische reserves moeten stimuleren. Aangezien er een beperkte groei van de vloot, een gestage groei van de vraag en een uitbreiding van de tonmijlen wordt voorspeld voor het komende jaar, ziet de markt er momenteel positief uit. Operationeel gezien hebben onze afdelingen in Griekenland en in Antwerpen de overgenomen VLCC s met succes kunnen integreren in de bestaande vloot. Ze slaagden in de uitdagende opdracht om bijkomende competente bemanning te vinden om deze schepen uit te baten en dat zonder in te boeten op de zeer hoge standaarden van operationele excellentie die onze cliënten verwachten. Operationeel uitmuntende resultaten verzekeren, door onze toewijding aan veiligheid en voortdurende verbetering, blijft voor ons primordiaal. Veiligheid is een cruciale factor in het succes van Euronav. Bij Euronav ligt de primaire focus op de veilige uitbating van onze schepen. Een top-down-aanpak is de basis van het engagement inzake veiligheidsbeheer en -procedures. Ik heb van deze focus op veiligheid binnen de groep een topprioriteit gemaakt in Kortom, op dit moment brengt Euronav alle belangrijke ingrediënten samen die nodig zijn om waarde voor de aandeelhouders te creëren en te behouden in een erg volatiele tankermarkt. Euronav heeft een grote moderne vloot die bijna volledig wordt blootgesteld aan de spotmarkt en heeft bijgevolg een groot opwaarts potentieel wanneer de vrachttarieven stijgen. De bemanning aan boord en het personeel aan wal zijn zeer ervaren en zijn in staat om de operationele opbrengsten van een efficiënt uitgebate vloot te maximaliseren. Commercieel gezien zijn wij verbonden met een uitmuntend handelsplatform dat door zijn kritieke massa in staat is om activiteiten op de spotmarkt voor de beschikbare tonnage te optimaliseren. Euronav onderhoudt strategisch belangrijke commerciële relaties met toonaangevende tegenpartijen. Dat zal ervoor zorgen dat een deel van onze vloot kan worden vastgelegd voor bevrachtingen op lange termijn wanneer de omstandigheden gunstig zijn, als tegengewicht voor onze blootstelling aan de volatiele spotmarkt. Wij erkennen en omarmen de volatiele aard van de tankermarkt. Tegen deze achtergrond beheren wij onze balans doorheen de cycli van de tankermarkt om zo waarde voor de aandeelhouders aan te bieden door te groeien en door de betaling van dividenden. De Raad van Bestuur en het management zijn vastbesloten om return te geven aan onze aandeelhouders doorheen de cycli. Zodoende kunnen de Vennootschap, haar werknemers en haar aandeelhouders met vertrouwen uitkijken naar de komende jaren. Hoogachtend, Peter Livanos, vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited Voorzitter 1

8 Waarom de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven (TCE) niet overeenstemmen met de Tijdsbevrachtingshuurprijs of Vrachttarieven als handelswaar Gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven Time Charter Equivalent (TCE) Earnings De kosten van een rederij zijn ingedeeld in twee categorieën. 1. De vaste dagelijkse kosten: kosten die zich elke dag van het jaar voordoen ongeacht de verplaatsing of het gebruik van het schip en die meestal dagelijkse kosten worden genoemd in de scheepvaartwereld. Deze omvatten afschrijvingen, kapitaalkosten, bemanning, technisch onderhoud (inclusief droogdok), verzekering en algemene beheerskosten. 2. De variabele kosten: de kosten met betrekking tot de reis (varen, positioneren of zelfs wachten om een lading te laden of te lossen). Deze omvatten bunkerkosten (brandstof), havenkosten (inclusief agentkosten), kanaalgelden, sleepen loodsdiensten. Hoewel deze kosten dagelijks kunnen voorkomen, zijn het geen dagelijkse kosten omdat ze enorm variëren en in grote mate afhankelijk zijn van het brandstofverbruik tijdens het uitvoeren van het contract. Wachten verbruikt misschien slechts vijf ton brandstof per dag, terwijl het brandstofverbruik tijdens de reis afhangt van het feit of het schip in ballast (leeg) of geladen (met een lading aan boord) vaart, de omvang van de lading aan boord en de snelheid waarmee het schip vaart. Sterker nog, het verbruik wordt ook beïnvloed door de weersomstandigheden en de stroming. In ballast, bij een lage snelheid en bij mooi weer, bedraagt het verbruik misschien slechts 30 ton per dag, terwijl dit in geladen toestand, bij een hoge snelheid en bij slecht weer, kan stijgen tot 100 ton per dag. Voor commerciële en bedrijfsdoeleinden worden de variabele kosten van elke reis afgetrokken van het Forfaitair Vrachttarief (betaald door de eigenaar van de lading) om zo een Netto Vrachttarief te kunnen berekenen aangezien deze kosten afhankelijk zijn van de bijzonderheden van de uit te voeren reis, d.w.z. de omvang van de lading, afstand, aantal havens enz. Het Netto Vrachttarief kan vervolgens worden gedeeld door het aantal dagen van de reis (met inbegrip van de tijd en de reiskosten om het schip te positioneren van de laatste haven waar het een lading heeft gelost naar de haven waar het een nieuwe lading zal opladen). Deze berekening geeft een dagelijks inkomen ofwel de Gemiddelde Dagelijkse Tijdsbevrachtingstarieven ofwel de Time Charter Equivalent Earnings (TCE Earnings). 2 EURONAV

9 Deze cijfers worden uitgedrukt in USD per dag. De TCE/dag formule kan op de volgende manier worden uitgedrukt: Netto Vrachttarief (i.e. Forfaitair Vrachttarief - variabele kosten) aantal dagen* = TCE/dag * te rekenen vanaf het verlaten van de vorige loshaven tot het moment waarop de huidige lading gelost is inkomsten lager zijn dan verwacht aangezien er meer brandstof verbruikt werd. Bovendien, omdat de reis langer duurt, zal het Netto Vrachttarief lager zijn aangezien het wordt gedeeld door meer dagen. Een Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt waarbij prestaties worden gemeten aan de hand van Gemiddelde Dagelijkse Tijdsbevrachtingstarieven (TCE) verschilt dus sterk van een Tijdsbevrachtingsovereenkomst waarbij de dagelijkse huurprijs werd vastgelegd bij het begin van de overeenkomst. De Gemiddelde Dagelijkse Tijdsbevrachtingstarieven (TCE) kunnen worden vergeleken met de dagelijkse huur betaald onder een tijdsbevrachtingscontract ofwel de dagelijkse Tijdsbevrachtingshuurprijs. Hoewel ze vergelijkbaar zijn, is het Gemiddelde Dagelijkse Tijdsbevrachtingstarief niet gelijk aan de Tijdsbevrachtingshuurprijs. De Tijdsbevrachtingshuurprijs is een vaststaand en welbepaald bedrag dat reeds bekend is bij het ondertekenen van het contract. De TCE is een berekend getal dat niet bekend is totdat alle reisinkomsten zijn ontvangen en alle kosten zijn betaald. Dan pas kunnen de kosten worden afgetrokken van het Forfaitair Vrachttarief om zo te komen tot het Netto Vrachttarief van de reis. De duur van de reis is ook niet altijd zeker. Als de reis langer duurt dan verwacht omwille van slecht weer, dan zullen de De keuze van de snelheid is complexer dan het lijkt De hoogste variabele kosten van een reis zijn de brandstofkosten en deze staan rechtstreeks in verband met de snelheid waaraan de reis wordt uitgevoerd. De snelheid van het schip in geladen toestand wordt overeengekomen met de bevrachter wanneer er over de bevrachtingsovereenkomst wordt onderhandeld. De reder of, als die er is, de tijdsbevrachter kiest de snelheid wanneer het schip in ballast is (zonder lading) om het schip te positioneren naar de haven waar het een lading kan ophalen voor de Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt. In beide gevallen geldt hoe trager het schip, hoe lager de brandstofkosten 3

10 aangezien het verbruik lager zal zijn en hoe sneller het schip, hoe hoger het brandstofverbruik en dus ook de kosten. Hoe trager een schip vaart, hoe langer de reis duurt (meer dagen) maar hoe minder brandstof het verbruikt. De berekening van het TCE zal op twee manieren worden beïnvloed (aangezien het Forfaitair Vrachttarief ongewijzigd blijft). Het Netto Vrachttarief zal stijgen aangezien de brandstofkosten verminderen maar tegelijkertijd moet het gedeeld worden door meer dagen waardoor het TCE zal dalen. Net daarom mag een schip alleen langzamer varen als de verlaging van het TCE, die werd veroorzaakt door de toename van het aantal dagen, wordt gecompenseerd door de brandstofkosten die daardoor bespaard werden. Ten slotte, als de besparing op de brandstofkosten het trager varen rechtvaardigt dan zal de eigenaar kijken naar de verloren dagen die anders hadden kunnen aangewend worden voor de volgende reis en deze vergelijken met de stijging van het TCE door het trager varen tijdens de huidige reis. Deze belangrijke beslissing moet genomen worden bij het begin van een reis (vanaf het ogenblik waarop het schip in ballast vaart zie Reiscalculatie onderaan) en wordt derhalve genomen op basis van onvoorspelbare veronderstellingen met betrekking tot de volgende reis. Op dat moment is mogelijks de huidige Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt nog niet vastgelegd, laat staan diegene daarna. volgende Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt. Eens de Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt contractueel is vastgelegd, moet het schip verder varen aan een zodanige snelheid dat het net op tijd in de haven aankomt om de nieuwe lading op te halen. Het heeft geen enkel nut om vroeger aan te komen aangezien het wachten bijkomende kosten met zich meebrengt waar geen zekere extra inkomsten tegenover staan. In dit voorbeeld verlaagt aldus een te vroege aankomst het TCE. Een schip verbruikt meer brandstof indien het sneller vaart en wanneer het schip te vroeg aankomt, verbruikt het brandstof tijdens het wachten (om in de minimale energiebehoefte te voorzien) terwijl er geen bijkomende inkomsten zijn. Als een vroegere laaddatum zou kunnen worden overeengekomen, dan rijst de vraag of dat voldoende extra inkomsten zou genereren om de bijkomende kosten veroorzaakt door de hogere snelheid, te compenseren. Als dat niet het geval is, dan zou men nog kunnen stellen dat de dagen die gewonnen worden door een vroegere laaddatum zouden kunnen leiden tot een grotere waarde voor de volgende reis. Toch dient men rekening te houden met een hoge mate van onzekerheid die pas in twee of meer maanden zou verdwijnen en dit in een markt die onderhevig is aan een hoge volatiliteit. Bijgevolg is het verstandig om na het lossen te varen aan de meest efficiënte snelheid van de loshaven naar een tussenbestemming (het laatste punt waar het schip een volledige keuzevrijheid heeft ten aanzien van haar bestemming). Dat zal bijvoorbeeld bij het verlaten van China, Singapore zijn. Tijdens deze periode wordt het schip op de markt gebracht voor een Daarnaast betekent een hogere snelheid een toename van het wereldwijde aanbod van schepen, wat op zich wellicht de tankermarkt zal verzwakken. Er is dus meer kans dat de meerkosten veroorzaakt door een hogere snelheid NIET worden gerecupereerd in de daaropvolgende reis aangezien er meer kans is dat de markt dan zwakker zal zijn. 4 EURONAV

11 In dit verband is het ook belangrijk om weten dat de verhouding tussen het brandstofverbruik en de snelheid niet lineair is en dat schepen op topsnelheid exponentieel meer brandstof gebruiken. Voor VLCC-schepen kent deze curve een buigpunt boven de 13 knopen. Een hogere snelheid aanhouden om enkele dagen te winnen zal een onevenredige stijging van de reiskosten ten opzichte van het aantal gewonnen dagen teweegbrengen. schepen. Ze zijn vaak onthutst over de steile daling van de tarieven in een markt die zij als sterk hebben ingeschat. Op dezelfde manier ontkennen ze vaak de mogelijkheid van hoge tarieven in een markt die ze als zwak hebben bestempeld. Wanneer men echter tarieven uit het verleden herbekijkt, is het duidelijk dat de markt grote schommelingen kan ervaren in zowel piek- als dalperiodes. It s a Commodity Stupid! De reder of tijdsbevrachter van een schip moet te allen tijde de bunkerkosten beheren zoals hierboven beschreven door zo traag te varen als het handelspatroon waarin het zich bevindt, toelaat. Wanneer men moet beslissen over de snelheid waarmee men een loshaven verlaat, zijn de marktomstandigheden zeer belangrijk. De gemiddelde inkomsten voor VLCC s van 2004 tot en met 2008 waren USD per dag en binnen deze periode werden reizen contractueel vastgelegd aan zowel USD per dag als aan USD per dag. De tarieven konden stijgen of dalen met tienduizenden dollars op enkele dagen. Dagelijkse gemiddelde vrachttarieven tussen Gemiddelde voor VLCC s gebouwd in 2000 Gemiddelde voor Suezmax-shepen gebouwd in 2000 De wereldwijde VLCC-vloot is klein en telt slechts 630 schepen. Elk schip haalt afhankelijk van de markt ongeveer vijf tot zes ladingen op per jaar en transporteert deze ladingen over lange afstanden. Voor elk transport kan het aantal schepen dat beschikbaar is om deze lading op te halen enorm variëren, afhankelijk van de locatie en de timing. Dat verschilt zelfs in grote mate van andere tankermarkten met vervoer over kortere afstanden zoals het vervoer van producten of het lokaal vervoer van ruwe olie in kleinere schepen. Veel deelnemers en investeerders volgen het wereldwijde aanbod van schepen op en proberen de markt voor te stellen als een sterke of een zwakke markt afhankelijk van het totale aanbod van schepen ten opzichte van de totale vraag naar (Bron: Clarksons) 5

12 Deze schijnbaar extreme volatiliteit wordt veroorzaakt door de structuur van de markt. Zoals hierboven beschreven, genereert de scheepvaart inkomsten door het transport van ladingen. Wanneer een lading vervoerd dient te worden, informeert de eigenaar van de lading zijn interne scheepvaartafdeling, die op haar beurt verschillende makelaars contacteert en soms zelfs rechtstreeks de reders benadert om zo de lading per opbod te veilen. De laagste bieder zal het contract in de wacht slepen of zal op zijn minst het tarief voor het contract bepalen waaraan andere bieders kunnen meedingen. Elke makelaar hoopt commissieloon te krijgen bij het afsluiten van een contract en zal dan ook zijn reder aanmoedigen om een voldoende laag tarief te bieden om het contract binnen te halen. De reders zullen worden geïnformeerd over wie er allemaal biedt en tegen welke tarieven. De reders moeten dan ook over correcte informatie beschikken om te weten wie een echte concurrent is en wie niet. Om een echte concurrent te zijn, moet een schip de juiste leeftijd, type en klasse hebben en aanvaardbaar zijn voor de klant in het kader van het inspectieregime voor tankers. Het schip moet ook betrouwbaar zijn en bijgevolg komen enkel die schepen in aanmerking die op de data die de eigenaar van de lading heeft gespecifieerd beschikbaar zijn en zich in de buurt bevinden van de laadhaven. Dat creëert een minimarkt voor elke lading en die bestaat uit de schepen die de lading werkelijk kunnen vervoeren. Deze minimarkt wordt bepaald door tijd en afstand. Indien er veel schepen werkelijk beschikbaar zijn voor een lading, zal de veiling op deze minimarkt het huidige marktniveau verzwakken. Indien het aantal beschikbare schepen eerder beperkt is of als er slechts één is, en mits de reder daarvan op de hoogte is, dan zal het marktniveau stijgen. Deze situatie is onafhankelijk van het wereldwijde aanbod van tankers. De reder heeft het nadeel dat de veiling wordt geleid door de eigenaar van de lading want in dat geval heeft deze laatste alle biedingen in handen. De eigenaar van de lading weet ook welke schepen in aanmerking komen voor zijn lading en welke andere ladingen moeten vervoerd worden. Er is geen eenduidige informatie met betrekking tot de biedingen of de beschikbaarheid. De reder dient zicht te hebben op deze balans om de werkelijke waarde van de positie van het schip, vertaald in de vrachtprijs, te achterhalen, vooral wanneer er een opwaartse marge is. Dat is de werkelijke toegevoegde waarde van een pool, aangezien dit de zichtbaarheid in de markt verhoogt door middel van betere informatie en de marktkennis verbreedt, waardoor de prijsstelling verbetert. Bij het beheren van schepen op de spotmarkt is snelheid van cruciaal belang aangezien een hogere snelheid (en dus hogere reiskosten) niet zinvol is wanneer dit het aantal schepen vermeerdert dat in aanmerking komt voor een lading (verhoogd aanbod). Dat verslechtert de rentabiliteit van de geplande reis en verzwakt de gehele markt. Bijgevolg moeten reders en tijdsbevrachters focussen op het beheer van de bunkerkosten en enkel versnellen wanneer een reis is vastgelegd en dan nog zelfs maar tot een snelheid die voldoende is om net op tijd aan te komen. 6 EURONAV

13 Het redersdilemma Te veel reders richten zich op hun relatieve meerprestatie; of ze het beter doen dan andere reders. Daardoor zullen ze vaak hun diensten aan een te lage prijs aanbieden in de hoop op gepercipieerde marginale winsten ten opzichte van andere reders (ervoor zorgen dat ze vroeg of laat een lading krijgen). Het toekennen van een korting op de tarieven is echter schadelijk aangezien elke Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt een afzonderlijke onderhandeling is waarvan de prijs zo precies mogelijk moet bepaald worden om zo een echte absolute waarde te genereren die op zijn beurt een goed rendement op kapitaal geeft. Door hun diensten aan te bieden aan een te lage prijs, kan de wachttijd misschien verkort worden, maar vaak is de korting groter dan de kost van het wachten op een volgende lading in een betere markt. Op lange termijn is de reden waarom relatieve waarde niet van belang is dat zwakke prestaties er niet voor zorgen dat schepen de markt verlaten. Dat werd bewezen in de laatste laagconjunctuur. Relatieve meerprestatie zal vrijwel nooit zorgen voor een passend rendement op kapitaal het verzwakt enkel de markt. De enige manier om dit dilemma op te lossen is om deel uit te maken van een groot platform zoals een pool die elke dag actief de beschikbare tonnage verhandelt. Nu Euronav evolueert naar een groter publiek aandeelhouderschap, zal de Vennootschap proberen om de markt te overtuigen om zich te focussen op de vereisten voor een goed rendement op kapitaal. De scheepvaart is een kapitaalintensieve business en als er geen juist rendement op kapitaal is dan zal de sector het moeilijk hebben om toegang te vinden tot kapitaal, terwijl het tegelijkertijd moet dat alle verwachtingen worden ingelost, met name de noodzakelijke stabiliteit leveren in de sector om in een zeker aanbod te voorzien, het milieubewustzijn verhogen en veilige en lonende arbeidsomstandigheden verschaffen. Tijdsbevrachtingsovereenkomst Een tijdsbevrachtingsovereenkomst is een overeenkomst voor de huur van een schip door een reder aan een huurder (beter bekend als bevrachter) voor een bepaalde periode (in plaats van de uitvoering van een specifieke reis) waarvoor betaald wordt met een dagelijks huurtarief, meestal een overeengekomen bedrag in USD, voor elke dag en pro rata voor elk dagdeel. De dagelijkse tijdsbevrachtingshuurprijs dekt de kosten van het schip en haar bemanning samen met alle kosten en uitgaven om het schip te kunnen uitbaten. De dienst die wordt geleverd door de reder is de operationele opvolging en het ter beschikking stellen van een schip dat in staat is om te navigeren tussen havens en daarbij een lading op te halen, op te slaan, te vervoeren en af te leveren overeenkomstig de instructies van de tijdsbevrachter. De kosten die specifiek verband houden met de instructies van de bevrachter met betrekking tot die handelingen, de zogeheten reisgerelateerde kosten, zijn bijgevolg voor de rekening van de bevrachter. Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt Het vervoer van een specifieke lading van een laadhaven (meestal een terminal dicht bij een olieveld) naar een loshaven (meestal een terminal dicht bij een raffinaderij) is een bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt waarvoor de eigenaar van de lading een forfaitair bedrag betaalt dat meestal wordt uitgedrukt in USD (meestal berekend door gebruik te maken van het Worldscale systeem). De reisgerelateerde kosten bestaan voornamelijk uit brandstofkosten maar ook uit haven-, sleep- en loodskosten en andere kosten in verband met het vervoer van de lading. De reder of, in geval van een tijdsbevrachtingsovereenkomst, de tijdsbevrachter zal proberen om deze kosten te recupereren in het vrachttarief betaald door de eigenaar van de lading. Toch kunnen deze kosten niet formeel doorgerekend worden en maken ze in principe geen deel uit van de onderhandeling. Reiscalculatie De eigenaar van de lading is enkel geïnteresseerd in het transport van de lading maar de reder moet zijn schip herpositioneren na het lossen van een lading en voor het ophalen van een andere lading. De kosten voor deze herpositionering moeten meegenomen worden in de kosten voor de uitvoering van het vrachtvervoer. Meestal wordt ervoor gekozen om deze kosten toe te wijzen aan het transport van lading die uitgevoerd zal worden. Met andere woorden, een volledige reiscalculatie geldt in de meeste gevallen van loshaven naar loshaven. De werkelijke reis begint na het verlaten van de laatste loshaven: in ballast varen naar een laadhaven, deze haven binnenvaren, de lading opladen, varen naar een loshaven, deze haven binnenvaren en de lading lossen. Daarna begint het hele proces opnieuw. 7

14 Visie en Missie Visie Wereldwijd erkend blijven als toonaangevende speler in het vervoer en de opslag van ruwe olie. We zijn en willen toegewijd blijven aan veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Euronav streeft uitmuntendheid na via innovatie, knowhow en voortdurende verbetering. Missie Voor onze maatschappij Transporteren van een essentiële energiebron op een economische, sociale en milieubewuste manier, vandaag en in de toekomst. Voor onze klanten Werken op een manier die bijdraagt aan het succes van het bedrijf door steeds hogere eisen te stellen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor onze aandeelhouders Creëren van aanzienlijke en voortdurende waarde door op strategische wijze financiële en investeringsbeslissingen te plannen en tegelijkertijd diensten te leveren in lijn met de hoogste professionele normen. Voor onze werknemers Getalenteerde, hardwerkende mensen motiveren en helpen bij het behalen van hun carrièredoelstellingen in een gezonde, uitdagende en belonende omgeving. 8 EURONAV

15 Verslag van Visie de Raad en Missie van Bestuur 9

16 10 EURONAV

17 Bedrijfsprofiel Euronav is een marktleider in het transport en de opslag van ruwe olie en olieproducten. Op 16 maart 2015 bezat en beheerde Euronav een vloot van 52 schepen. De Vennootschap werd in België opgericht met maatschappelijke zetel in Antwerpen. Wereldwijd telt Euronav meer dan werknemers, zowel aan wal als op zee, en heeft zij kantoren verspreid over Europa en Azië. Het aandeel Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. De veilige en betrouwbare uitbating van onze vloot is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag en is prioriteit nummer één voor de Vennootschap. Euronav streeft ernaar een efficiënte organisatie te zijn die haar klanten de hoogste kwaliteit en best mogelijke service aanbiedt. Euronav heeft een langetermijnstrategie gebaseerd op cyclusgebonden rendement door het beheer van een evenwichtig portfolio op de spot- en de termijnbevrachtigingsmarkt voor tankers. Schepen worden eveneens op langere termijn verhuurd voor FSO-doeleinden. Zodoende telt de Vennootschap een gezonde mix van vaste en vlottende inkomsten. Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Euronav. Op lange termijn draagt het bij tot de gezondheid en het succes van onze mensen, onze activiteiten en onze werkomgeving. Het betekent een engagement op het vlak van veiligheid en milieu, evenals een innovatieve benadering van het gebruik van technologie en informatie. Met Europese officieren aan boord van moderne schepen mikt Euronav op het topsegment van de markt. De vaardigheden van haar rechtstreeks tewerkgestelde officieren op zee en kapiteins en ingenieurs aan wal creëren een concurrentievoordeel op gebied van onderhoud, operationele activiteiten en realisatie van offshoreprojecten. Verslag van Bedrijfsprofiel de Raad van Bestuur 11

18 Verslag van de Raad van Bestuur: Overzicht 2014 Marktoverzicht Vraag naar olie, productie en brandstofkosten Over het algemeen werd de groei in 2014 ondersteund door gezondere economieën, een verbeterde arbeidsmarkt, een door de consument gedreven groei en verbeterde monetaire omstandigheden met investeerders die minder bezorgd waren over de houdbaarheid van de schuld. De wereldwijde economische groei voor 2014 werd naar 2,7% herzien wat vooral te wijten is aan de eerste helft van het jaar die zwakker bleek dan verwacht. Dit BBP-groeicijfer verhulde een verschil tussen de heropleving van de markt in de Verenigde Staten (2,4% BBP-groei) en de specifieke groei van opkomende markten in China en India (beide 7,4%) tegenover een fragiele groei in Europa (0,9%) en Japan (0%). De situaties in Libië en Oekraïne brachten een verhoogde onzekerheid met zich mee, hetgeen op zijn beurt heeft geleid tot ongunstige investeringen en exportmogelijkheden in deze regio s. Al deze factoren hadden invloed op het wereldwijde Evolutie wereldwijde olievraag in miljoen bpd (Bron: IEA) EURONAV

19 economische klimaat en veroorzaakten een verschuiving in het handels- en consumptiepatroon van olie. De Chinese vraag naar olie bleef groeien waarbij in december 2014 de olie-import voor de eerste keer tot boven de 7 miljoen vaten per dag steeg. Dat bracht de totale import van ruwe olie voor het volledige jaar op een recordhoeveelheid van 308 miljoen ton, een stijging van bijna 10% op jaarbasis. Deze stijging in vraag weerspiegelt onderliggende economische groei, nieuwe raffinaderijen die operationeel werden en bijkomende opportunistische olie-import aan een lagere olieprijs om strategische en commerciële reserves aan te vullen. Dat laatste kwam tot uiting in het aantal VLCC s die koers zetten naar China. Deze trend nam sterk toe van eind september tot het einde van het jaar. De aanhoudende stijging van het aanbod aan ruwe olie was een belangrijke trend in De productie van ruwe olie in de Verenigde Staten steeg tot 8,7 miljoen vaten per dag, de Iraakse productie bereikte in december de hoogste piek in 35 jaar (3,7 miljoen vaten per dag) en de verwachte storingen aan de aanbodzijde bleven uit. Dergelijk sterk aanbod samen met de beslissing van de OPEC in november om het productieniveau te handhaven waren de drijvende krachten achter de spectaculaire daling van de prijs van ruwe olie in de laatste helft van het vierde kwartaal van De prijzen voor ruwe olie volgden een dalende trend in 2014 wat zich voor het volledige jaar vertaalde in een gemiddelde van 98,97 USD per vat voor de Brent (2013: 108,56 USD) en 93,22 USD voor de WTI (2013: 97,98 USD). Bunkerprijzen weerspiegelden de prijzen van ruwe olie met een daling van ongeveer 40% van de piek die ze bereikten in juni. Enkel en alleen al in december was er een daling van 25% met een gemiddelde prijs van 364 USD per ton in Fujairah, 339 USD per ton in Rotterdam en 362 USD per ton in Singapore. Prijzen voor het volledige jaar worden gemiddeld geschat op 605 USD per ton in Fujairah, 534 USD per ton in Rotterdam en 576 USD per Evolutie wereldwijde productie van ruwe olie in miljoen bpd (Bron: IEA) Evolutie van cargo s wereldwijd cargo s per maand (Bron: TI VLCC Database) jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec Marktoverzicht 13

20 metrische ton in Singapore. Deze spectaculaire daling, vooral op het einde van het jaar, van deze belangrijke uitbatingskosten voor reders leidde niet onmiddellijk tot eenzelfde daling van de reisgelateerde kosten aangezien de brandstof die eerder aan een hogere prijs werd aangekocht, nog steeds aan boord van de schepen was opgeslagen. De meeste reders bleven het principe van slow steaming handhaven ook al toonde de markt tekenen van versterking. Inkomsten VLCC-wereldvloot (TCE) BDTI (Baltic Exchange Dirty Tanker Index) VLCC TCE TI Actual in USD (Bron: TI VLCC Database) Evolutie BITR-tarieven (WS) VLCC vrachtroutes TD1 - Arabische Golf/U.S. Golfkust TD3 - Arabische Golf/Japan TD4 - West-Afrika/U.S. Golfkust TD15 - West-Afrika/China (Bron: Baltic Exchange) Tankermarkt In 2014 evolueerde de tankermarkt naar het beste evenwicht sinds jaren. Dat kwam tot uiting in sterke vrachttarieven in het eerste kwartaal als gevolg van de combinatie van een solide Aziatische vraag en een hevige koudegolf in januari in het noordelijk halfrond. Tijdens het winterseizoen stegen de dagtarieven tot een sinds vele jaren ongezien hoog niveau dankzij krachtdadig optreden van reders. De lente- en zomermaanden zijn typisch rustiger dan de rest van het jaar, maar dit jaar verzwakte de markt voornamelijk door een van de zwaarste onderhoudsseizoenen van de raffinaderijen in de recente geschiedenis. Vanaf september deden zich een aantal positieve trends voor. Reders bleven meer zelfvertrouwen aan de dag leggen en werden beloond met hogere volumes op de routes richting de Aziatische markten. Dat droeg samen met een lager tonnageaanbod bij tot een stijging van de tarieven op de belangrijkste routes. Ten slotte deed de verschuiving van de traditionele routes door de geografische wijzigingen in de wereldwijde productie van ruwe olie, in het bijzonder de Verenigde Staten en schalieolie, de gemiddelde reisduur stijgen. Daardoor verminderde de capaciteit nog verder aangezien de reizen voortaan over een grotere afstand plaatsvinden en langer duren. Al deze factoren dreven de markt tot een niveau dat ongezien was in de laatste vijf jaar. De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven (of TCE) behaald door de VLCC vloot van de Vennootschap uitgebaat binnen de Tankers International (TI) pool, bedroegen USD per dag voor 2014 (in 2013: USD per dag). BDTI (Baltic Exchange Dirty Tanker Index) Tariefevolutie (WS) TD5 - West-Afrika/U.S. Atlantische kust TD6 - Zwarte Zee/Middellandse Zee (Bron: Baltic Exchange) EURONAV

SNELLER VAREN? WAAROM ZOUDEN WE

SNELLER VAREN? WAAROM ZOUDEN WE SNELLER VAREN? WAAROM ZOUDEN WE Gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven Time Charter Equivalent (TCE) Earnings De kosten van een rederij zijn ingedeeld in twee categorieën. 1. De vaste dagelijkse

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014

HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Verslag van de hoogtepunten en activiteiten voor de eerste helft van 2014 JANUARI Op 2 januari 2014 werd de VLCC Ardenne Venture (2004-318.658 dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015

VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015 JANUARI VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015 Op 15 januari 2015 heeft Euronav de VLCC Antarctica (2009 315.981 dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars voor conversie

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 AAN

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 AAN 27 MAART 2014 18.30 u EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN AAN Overzicht CORPORATE Euronav bracht een omruilbod uit op alle uitstaande converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2015 tegen

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014 P PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 27 AUGUSTUS 2014 19.00 u DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014 ANTWERPEN, België, 27 augustus 2014 Tijdens haar vergadering van 27 augustus 2014 keurde de Raad

Nadere informatie

PERSBERICHT VOORLOPIGE RESULTATEN 2015

PERSBERICHT VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 PERSBERICHT VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 28/01/2016 17u45 Gereglementeerde informatie Het Directiecomité van EXMAR heeft vandaag verslag uitgebracht over de voorlopige resultaten van het vierde kwartaal

Nadere informatie

SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG. Visie en Missie 07. Vervoer van ruwe olie 40. Management 44. Vloot 46

SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG. Visie en Missie 07. Vervoer van ruwe olie 40. Management 44. Vloot 46 JAARVERSLAG 2013 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 28 MAART 2011 17.40 u EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R Overzicht 2010 Tanker De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Cap Victor (2007

Nadere informatie

hoogtepunten

hoogtepunten Halfjaar 16 26.01.16 De VLCC Alice wordt geleverd aan Euronav. Dat is het tweede schip van de vier VLCC s die Euronav overnam onder bestaande nieuwbouwcontracten in juni 2015. hoogtepunten 12.05.16 De

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Callon Petroleum Co. TIP 2:

Callon Petroleum Co. TIP 2: TIP 2: Callon Petroleum Co. Beurs New York Stock Exchange Land Verenigde Staten Ticker Symbol CPE ISIN Code US13123X1028 Sector Energy Independent Oil & Gas Callon Petroleum (CPE) is een Amerikaans bedrijf

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2007. In the wake of the Belgica

Halfjaarverslag 2007. In the wake of the Belgica Halfjaarverslag 2007 In the wake of the Belgica Euronav Teambuilding Euronav is trots de enige sponsor te zijn van de expeditie In the wake of the Belgica die later dit jaar onder leiding van Dixie Dansercoer

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW: BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Euronav: een sterk en stabiel vlagschip in een woelige markt Verantwoordelijke uitgever www.euronav.com

Euronav: een sterk en stabiel vlagschip in een woelige markt Verantwoordelijke uitgever www.euronav.com Halfjaarverslag 6 Euronav: een sterk en stabiel vlagschip in een woelige markt De markt van het vervoer van ruwe olie over zee is cyclisch en verandert voortdurend. Op dat woelige water houdt Euronav één

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Verslag van de hoogtepunten en activiteiten voor de eerste helft van 2013 Februari In februari vonden geen noemenswaardige gebeurtenissen plaats voor Euronav. Januari Op 31 januari

Nadere informatie

HALFJAAR RESULTATEN per 30 juni 2015

HALFJAAR RESULTATEN per 30 juni 2015 HALFJAAR RESULTATEN per 30 juni 2015 04/09/2015 17.45 U Gereglementeerde informatie De raad van bestuur van EXMAR heeft de rekeningen per 30 juni 2015 goedgekeurd. Dit persbericht verwijst ook naar de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ ADDENDUM bij het verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Samenvatting. Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Prospectusverordening.

Samenvatting. Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Prospectusverordening. Samenvatting Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Prospectusverordening. Samenvattingen zijn opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016 P PERSMEDEDELING HOOFDPUNTEN RESULTATEN EERSTE KWARTAAL EBITDA 164 miljoen USD: tankertarieven jaar op jaar gestegen Tankermarkt: sterke, groeiende vraag en een beheersbaar aanbod aan vervoerscapaciteit

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Samenvatting. Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Prospectusverordening.

Samenvatting. Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van Prospectusverordening. Samenvatting Dit document is een vertaling van de samenvatting opgesteld in het Engels. De Engelstalige versie van het prospectus en van de samenvatting werd op 21 april 2015 goedgekeurd door de FSMA,

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie