Gespreksverslag. Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi. e Overheid voor Burgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gespreksverslag. Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi. e Overheid voor Burgers"

Transcriptie

1 Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi e Overheid voor Burgers Auteur G.J. Mouwen Versie 1.0 Status Definitief Den Haag,

2 2/6 1 Verslag Onderwerp Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi Datum :00 13:30 Lokatie Aanwezig Stadskasteel Oudaen, Utrecht Projectteam SC: Ludwina van der Wijst, Productmanager SC, voorzitster bijeenkomst; Marco Aarts: Adviseur SC Geert Mouwen: Projectleider Herziening SC Adviescommissie: Hans Overbeek, ICTU/OWMS Bas van Rens, Daadkracht Ria Volkers, ICTU/Antwoord voor Bedrijven Kees de Jong, ICTU/DigiD Machtigen Henk van den Beld, Ministerie van EZ/Projectdirectie Eerste Lijn/Antwoord voor Bedrijven Wim Keuvelaar, SDU Information Solutions Karin Mun, SDU Information Solutions Ineke van Gelder, ICTU/CSO Marijke Salters, Ministerie van VWS/Regelhulp Nico Ouwehand, ICTU/PIP Eelke Nicolai, IPO Josien van Dommelen, IPO Iwam van Ophem, Min. LNV Frank Mijnarends, gemeente Utrecht Jan Vissers, Seneca Joël van der Meer, Impactive René de Beuk, Simgroep Cees Coenen, Gemeenteweb Afwezig Raymond Slot, Exxellence (met opgave) Marjolein van Ham, Green Valley (met opgave) Maarten Opbroek, ICTU/CSO (met opgave) Tiny Lubbers, gemeente Groningen (met opgave) Martin de Bijl, DIMPACT (zonder opgave) Erwin Wondergem, provincie Zeeland (zonder opgave) Stukken Presentatie Reactieformulier Agenda 09:00 09:30 Ontvangst 09:30 09:45 Opening & snelle voorstelronde 09:45 10:15 Doel bijeenkomst, rol Adviescommissie & toelichting op het proces 10:15 11:15 Presentatie wijzigingsverzoeken en oplossingsrichting

3 3/6 11:15 11:30 Pauze 11:30 12:30 Toelichting wijzigingsverzoeken door indieners en groepsdiscussie 12:30 13:30 Lunch 1.1 Opening & snelle voorstelronde Ludwina van der Wijst opent de bijeenkomst en dankt alle aanwezigen voor hun komst. Er volgt een korte voorstelronde. 1.2 Doel bijeenkomst, rol Adviescommissie & toelichting op het proces Ludwina licht het doel van de bijeenkomst toe: Samenwerkende Catalogi wil de aanwezigen vragen kritisch mee te denken met de ontwikkelingen en streeft ernaar hierbij alle belangen zo goed mogelijk te borgen. Hiervoor is er een inventarisatie gehouden onder de gebruikers van SC en is er naar aanleiding hiervan een globale oplossingsrichting opgesteld door het team van SC. Dit voorstel is al voorgelegd aan het architectuur coördinatie team (ACT) van het programma e-overheid voor Burgers en zal tijdens deze bijeenkomst aan de leden van de Adviescommissie worden gepresenteerd. Uiteindelijk zal er een advies worden opgesteld dat zal worden voorgelegd ter acceptatie aan de Begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, IPO, Het Waterschapshuis en opdrachtgever ministerie van BZK Proces De planning van het project wordt toegelicht: deze bestaat uit 3 fasen: Fase I: Analyse, requirements & planning (april 2009 t/m maart 2010); Fase II: Technische ontwikkeling (maart 2010 t/m december 2010); Fase III: Publicatie standaard (januari t/m juni 2011); Reden voor de vrij lange termijn van het gehele proces vergeleken met de eerdere herziening is dat Samenwerkende Catalogi afhankelijk is van ontwikkelingen bij de Zoekdienst. Er volgen een aantal vragen uit het publiek of het mogelijk is om eerder mee te testen en niet pas vanaf Fase III. Omdat tijdens het bouwproces specificaties bijgesteld kunnen worden wordt de nieuwe SC documentatie niet eerder dan aan het einde van Fase II vrijgegeven. Wel is mogelijk de nieuwe XML eerder klaar en kan er al gevalideerd worden of het bericht OWMS compatibel is. Het SC team zal uitzoeken of leveranciers eerder betrokken kunnen worden.

4 4/6 1.3 Presentatie wijzigingsverzoeken Marco Aarts geeft uitleg bij de ontvangen wijzigingsverzoeken. Omdat er erg veel verzoeken zijn ontvangen (30 stuks) is er aan de hand van de ingediende verzoeken een globale oplossingsrichting opgesteld. Hierbij dient vermeld te worden dat dit het beeld is wat SC voor ogen heeft: zowel de Adviescommissie als de Begeleidingscommissie zullen hier nog over moeten adviseren & beslissen, waarbij het ministerie van BZK ook nog dient te besluiten over de wijze van financiële borging. Pas hierna kan er een gedetailleerde uitwerking worden opgesteld Producten Er zijn op dit moment ongeveer 400+ deelnemers van SC, die gezamenlijk goed zijn voor zo'n producten. Omdat steeds meer organisaties gegevens van SC gebruiken is het voorstel om te gaan werken met een centrale lijst met universele producten. Er volgt een discussie onder de aanwezigen over de vraag wat nu eigenlijk een uniek product is en hoe een product uniek te identificeren is. De aanwezigen zijn het er mee eens dat het duidelijker moet, maar vragen zich ook af hoe dit aangepakt moet worden. Marco oppert dat dit wellicht iets is om op te pakken door de (content)leveranciers in samenspraak met ICTU Thema indeling Door zowel de deelnemers als de afnemers van SC is er aangegeven dat de sc-taxonomie niet ideaal is. Het voorstel is om deze te laten vervallen; doordat SC gebruik wil gaan maken van een lijst met universele producten wordt het mogelijk om hieraan eigen thema indelingen te koppelen. Er ontstaat discussie over de doelgroepen; ICTU/Antwoord voor Bedrijven is er geen voorstander van dit veld optioneel te maken: sinds bepaalde overheidsorganisaties verplicht bepaalde producten aan moeten bieden wordt dit veld (steeds) beter gevuld. Vraag is nog wel of de doelgroepenlijst uitgebreid moet worden: bijvoorbeeld met bezoeker, overheidsorganisatie & professional Kwaliteit Om de kwaliteit van producten te verbeteren is het voorstel van SC om hiervoor gebruik te gaan maken van een strikte lijst met universele producten. Hiermee kan er eenvoudiger onderscheid worden gemaakt tussen generieke producten, afgeleide producten en gemeentespecifieke producten. Op dit moment staan er nog te veel producten in de catalogus die eigenlijk weinig tot niets met een product van doen hebben. Er is discussie wat er gebeurt als een product op meerdere plaatsen wordt aangeboden. Dit probleem is echter meer aan de verdeling van verantwoordelijkheden over organisaties te wijten dan aan SC; SC maakt het probleem eerder inzichtelijk Organisaties Er zijn diverse verzoeken ontvangen om meer te doen met postcodegroepen, aanspreekpunt en het ondersteunen van meer soorten overheidsorganisaties. Het voorstel van SC is om het beheer van organisaties als aparte bouwsteen te beschouwen en het beheer hiervan dan ook buiten de SC standaard te plaatsen. Hierbij zal er alleen nog maar met een link naar de informatie verwezen worden.

5 5/6 Er volgt discussie over het gebruik van regio's: men is het niet eens of postcodes hiervoor het meest geschikte middel zijn. Tevens vraagt men zich ook af of het gebruik van kadastrale en/of geodata nuttig is om op te nemen wanneer men het heeft over bijvoorbeeld scheepvaart & spoor. Men is het met elkaar eens dat SC niet de geschikte plaats is voor het beheer van organisaties OWMS & Contentmodel product Het verzoek is ingediend om SC te laten voldoen aan de eisen van OWMS en daarmee tevens een onderdeel te vormen van het Contentmodel Product. Hiervoor zal de schrijfwijze van de XML berichten moeten worden aangepast, maar dit zal inhoudelijk weinig tot geen aanpassingen vragen. Hierbij wordt er ook gedacht aan een heavy & light variant: waarbij de heavy variant uit SC & Contentmodel product bestaat, en de light variant alleen SC is. Op de vraag waarom SC als onderdeel aangeboden wordt is het antwoord dat SC puur het vindbaar maken / doorverwijzen als doel heeft en niet het leveren van inhoudelijke beschrijvingen zoals Contentmodel Product Tot slot Marco rondt de presentatie over de globale oplossingsrichting af met de mededeling dat we nu een flinke sprong kunnen maken met de doorontwikkeling van de standaard als e-overheid bouwsteen. Het andere scenario is om de wijzigingsverzoeken individueel door te voeren in de standaard. Nadelen hiervan zijn de hoge impact voor de deelnemers en een verdere uitbreiding van de metadata. Hierdoor zal de standaard rommeliger en complexer worden en bij een volgende herziening zullen weer dezelfde soort vragen worden gesteld.

6 6/6 1.4 Toelichting wijzigingsverzoeken door indieners en groepsdiscussie Contentmodel Product Ineke van Gelder geeft een korte uitleg over het Contentmodel Product in relatie tot SC. Er volgt een vraag of het mogelijk is om extra informatie toe te voegen, voor bijvoorbeeld een baliemedewerker. Dit zit niet standaard in het model, maar het is zeker mogelijk. Een leverancier zal dit dan zelf in moeten bouwen DigiD Machtigen Kees de Jong geeft toelichting bij het wijzigingsverzoek van DigiD Machtigen. Op de vraag of het kunnen laten machtigen voor een gehele organisatie of alleen per product geldt, volgt het antwoord dat dit op productniveau gebeurt. Er volgen nog vragen over het machtigingsproces: hierbij wordt aangegeven dat indien een gemachtigde partij via DigiD aanvraagt, de werkelijke gebruiker van het product zelf niet over DigiD hoeft te beschikken Webrichtlijnen Ludwina van der Wijst licht toe dat SC gaat voldoen aan de Webrichtlijnen. Dit heeft consequenties voor het standaard zoekscherm en de aanlevering van feeds. Nico Ouwehand (ICTU/PIP) bevestigt dat op dit moment veel feeds bij MijnOverheid.nl worden afgewezen vanwege 'vuile' code. Hier bestaan echter al afspraken over maar deze worden niet goed nageleefd. De stelling is dat SC totaal geen (X)HTML meer toe zal staan in het previewveld. Dit stuit echter nog op weerstand: mogelijk is er nog een tussenoplossing mogelijk met speciale opmaaktags? 1.5 Sluiting Ludwina van der Wijst bedankt nogmaals alle deelnemers voor hun komst en verzoekt ze om voor 9 februari het reactieformulier te retourneren.

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies XBRL v 2.1 Auteur(s) dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert Datum 8 januari 2010 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies...

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Besluit gevraagd aan de Regiegroep

Besluit gevraagd aan de Regiegroep Besluit gevraagd aan de Regiegroep 1.1 Identificatie Betreft : Actiepunt 359 (Zie bijlage) Ingediend door : Sid Brouwer (oorspronkelijk) Ingediend op : 15 mei 2013 Inhoud : hoe om te gaan met errata die

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie