Waarom we hier zijn? Om samen de branchestrategie te realiseren: De Bibliotheek levert waarde, strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom we hier zijn? Om samen de branchestrategie te realiseren: De Bibliotheek levert waarde, strategie 2012-2016"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma branchestrategie Werkconferentie 3 17 oktober 2013 Welkom en introductie Welkom! Goed dat alle partners er weer zijn! Waarom we hier zijn? Om samen de branchestrategie te realiseren: De Bibliotheek levert waarde, strategie Vandaag strategische werkconferentie 3. Doel van vandaag: Voortgang plannen van aanpak sleutelprojecten Starten van nieuwe projecten Planning en vooruitblik komende (werk)periode 1

2 Agenda van vandaag Welkom en inleiding Presentatie plannen sleutelprojecten - Nationale Bibliotheek Pas - NBC+ Content en Context - De Bibliotheek Onderneemt PAUZE Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Planning programma + start volgende projecten BORREL Project Nationale Bibliotheekpas September 2013 Werkgroep Nationale Bibliotheekpas 2

3 28 oktober 2013 De Bibliotheek als maatschappelijk hart; de Bibliotheek is (lokaal) fysiek en digitaal informatieknooppunt waarin het traditionele proces van boeken uitleen slechts één van de processen is waarop de Bibliotheek haar functie inricht. Branchestrategie VOB 6 3

4 28 oktober 2013 Project Nationale Bibliotheekpas 1. Propositie bibliotheeklidmaatschap 2. Nationale Bibliotheekpas / Landelijk Gastlenen 3. Abonnementenstructuur 7 28 oktober Propositie bibliotheeklidmaatschap Fysiek & betaald o.a. Reductie Standaard Top Vrienden van Fysiek & gratis o.a. Contact Events Events Digitaal & betaald o.a. ebooks plus Lexis Nexis Premiums Digitaal & gratis o.a. Nieuws brieven emuziek ebook Advies Community Advies Lidmaatschap 8 4

5 28 oktober 2013 Gratis propositie Basisvoorzieningen zoals toegang, lezen, vragen (advies) en luisteren in de bibliotheek zijn en blijven toegankelijk zonder verdere vorm van registratie oktober 2013 Randvoorwaarden: De basisbibliotheek is eigenaar van de klantgegevens De klant is altijd lid van de basisbibliotheek (neemt onbetaalde of betaalde, digitale of fysieke dienstverlening af) Verschillende partijen hebben toegang tot de Klantgegevens zoals; OB, PSO en BNL Het hergebruik van klantdata is van tevoren afgestemd met de gebruiker 1 plek die leidend is voor klantgegevens, 1 single point of truth (SPOT) 10 5

6 Klantdata: single point of truth voor werving, activatie, beheer en behoud van klanten Ebooks, landelijke campagnes, leads - verzameling & - verrijking,etc. Klant personalia afgenomen diensten betalingen overige klantdata Fysiek lidmaatschap, klantenservice, klantrelatie/- communicatie, nieuwsbrieven, etc. Ondersteuning Digitaal en/of fysiek lidmaatschap, nieuwsbrieven, activatie- & behoud campagnes, etc. Self-services, aan-/afmelding diensten, voorkeuren, etc oktober Nationale Bibliotheekpas/Landelijk Gastlenen Ontwerp afspraken Afspraken uit de nota De nationale bibliotheekkaart: de Haalbare kaart versie 1.0 bekrachtigen/aanscherpen Realisatie van Gastlenen via Servicebus BNL 12 6

7 28 oktober Abonnementenstructuur N.b. Landelijke modules tegen een vaste prijs Lokale modules tegen eigen prijs oktober 2013 Voorgestelde fasering Stap 1: Harmonisatie abonnementenstructuur Stap 2: Harmonisatie leenvoorwaarden Stap 3: Harmonisatie abonnementstarieven 14 7

8 28 oktober 2013 ALV 12 december Aan de ALV wordt gevraagd In te stemmen met de lidmaatschapspropositie In te stemmen met de randvoorwaarden In te stemmen met Nationale bibliotheekpas/ Gastlenen In te stemmen met de abonnementenstructuur N.B. de voorstellen zijn gepresenteerd op de provinciale directieoverleggen. De PDO s kunnen zich vinden in het voorstel oktober 2013 Tijdslijnen Projectresultaten (1) 1. Propositie Bibliotheeklidmaatschap: 12 december instemming lidmaatschapspropositie Maart 2014 implementatieplan inclusief scenario s en kostenraming Besluitvorming in ALV VOB scenario Juni 2014 start implementatie 1 januari 2016 realisatie 16 8

9 28 oktober 2013 Tijdslijnen Projectresultaten (2) 2. Nationale Pas en Landelijk Gastlenen: Pas: 12 december inventarisatie afgerond passen Maart 2014 implementatieplan inclusief scenario s en kostenraming Gefaseerde invoering Gastlenen: 15 oktober cijfers rondom kosten impactanalyse en planning voor fase 1 Eerste kwartaal 2014 implementeren fase 1 Tegelijkertijd inzetten impactanalyse en voorbereiding fase oktober 2013 Tijdslijnen projectresultaten (3) 3. Abonnementenstructuur, leenvoorwaarden en tarieven: 12 december 2013 instemming abonnementenstructuur en stappenplan leenvoorwaarden en tarieven 1 januari 2015 abonnementenstructuur geïmplementeerd 1 januari 2016 landelijke adviestarieven geïmplementeerd en voorstel leenvoorwaarden 18 9

10 28 oktober 2013 Vragen, aanvullingen of opmerkingen? (projectleider: Nicolette van Ham 19 Stand van Zaken sleutelproject NBC+ Content & Context Norma Verheijen, Coördinerend adviseur Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Den Haag, oktober

11 Projectdefinitie Branchestrategie VOB en de daarin benoemde sleutelprojecten Sleutelproject NBC+ Content & Context in 4 deelplannen: 1. NBC+ over 5 jaar 2. Samenhangend collectiebeleid 3. Logistiek & distributie analoge content 4. Samenwerkende leveranciers context Ontwikkelingen transitiefase Digitalisering Bezuinigingen Bibliotheekwetgeving 11

12 Projectorganisatie Coalitiepartners: BNL, KB, NBD/Biblion, Plusbibliotheken, SPN en SIOB (als trekker) Aangevuld met relevante: Partijen/organisaties Netwerken Onderzoekers Deelproject NBC+ over 5 jaar Doel Identificeren en duiden relevante internationale en technische ontwikkelingen. Resultaten Rondetafelgesprek met externe experts Vooruitblik Verdere verkenning (adviesrapport) - Kennis vermeerderen in veld 12

13 Samenwerking & Afstemming Collectievorming Doel Vergroten afstemming en efficiency collectievorming door rationalisatie van collectievorming (inkoop, verwerking en sanering) en collectiebeheer (beschikbaar maken, presenteren en bewaren) Resultaten 2013 Focus op fysiek deel van de Collectie Nl. waarbij in Zeeland een pilot is gestart waarin gezamenlijk collectievorming en beheer vorm krijgen met beoogde efficiency voordelen. Verbindingen andere trajecten (gelderland) Resulteert in adviesrapport Samenwerking & afstemming Collectievorming Vooruitblik 2014 Focusverschuiving naar digitale deel van Collectie Nl. waarbij nieuwe BWG richtinggevend is. Vooruitblik 2015 Samenvoegen fysiek en digitaal deel van Collectie Nl. als onderdeel van de geïntegreerde bibliotheek. Met een duidelijke uitsplitsing naar verantwoordelijkheden (landelijk, regionaal, lokaal). 13

14 Logistiek & Distributie Doel Optimaliseren IBL (>kwaliteit en <kosten) Resultaat 2013 Verkenning en onderzoek COPE-congres te Apeldoorn Vooruitblik 2014 Advies IBL en Opslag voorleggen aan ALV VOB (december 2014) Samenwerkende contextleveranciers Doel Duurzame samenwerking tot stand brengen tussen contextleveranciers middels een pilot. Resultaat 2013 Aanstellen projectleider Start pilot rond Slavernij Zichtbaar in etalage voor bibliotheken en gebruikers 14

15 Samenwerkende Contextleveranciers Vooruitblik 2014 Werkbare modellen (organisatie en communicatie) Advies t.b.v. invoering (ALV VOB december 2014) Vooruitblik 2015 * Uitrollen veld Dank voor uw aandacht Vragen? 15

16 Relatie met de Branchestrategie De bibliotheek levert waarde door maatschappelijk te ondernemen(keuze 3) Bijdrage aan doelstellingen: Cultuurverandering Maatschappelijke waarde etaleren Branchebreed oppakken(stapsgewijs, met partners) Programma onder hoede van de VOB 16

17 Kern van het Programma Maatschappelijk ondernemen in de branche stimuleren - Geldtvooralleniveau sin de branche Ondernemen is een werkwoord Entrepreneurship: creatiefen innovatiefkansenzienen grijpen, ook buiten gebaande paden; kansen creëren Kostenefficiënt en effectief werken; inkomstenbronnen Maatschappelijk betekent: Publiek belang Publieke middelen 3 Maatschappelijk ondernemen in het bibliotheekwerk Bibliotheekmissie is richtinggevend Publiekewaarden(betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit, plurformiteit en toegankelijkheid Maatschappelijke waarde, bijdrage aan de maatschappij (sociaal, cultureel kapitaal) Kern: Primair: entrepreneurial spirit (mentaliteiten houding) en vindingrijk handelen Verantwoorden van Publieke middelen: Samen meer doen om missie te realiseren 4 17

18 Stimuleren, reinventing the library een beeld van de ondernemende bibliotheek Midden in de samenleving Behoeften en interessen van mensen kennen Inspannenvoorwaardevolleservice (emancipatie, participatie) Kansen benutten en creëren Partner van lokale gemeenschap, overheid Inspelen op lokale politieke agenda Keuzesvoorkostenbesparingen, schaalvoordelen, inkomstenbronnen 5 Ondernemende bibliotheekbranche: ambitie 2017 Ondernemen met een missie Medewerkers Directie, management Bestuur Als lokale organisatie Als PSO Als brancheorganisatie Als branchebedrijf 6 18

19 Aanpak van Branchestrategie Keuze 3 Overzicht van alle voornemens, onderscheiden naar LOKAAL en SAMEN Onderscheidenvan rolvan VOB SAMEN betreft de gehele branche VOB neemt voortouw LOKAAL betreft de individuele bibliotheek VOB ondersteunt, samen met PSO s VOB faciliteert 8 Over VOB aanpak De VOB maakt afwegingen bij de keuze van programmalijnen Urgentie, effect Primaire doelgroep directeuren En bij de uitvoering van programma s Zelf doen (beperkt mogelijk) In samenwerking met partner (graag, kosten) In de branche: Operationale programma s op te pakken door PSO s; goede taakverdeling in ondersteuning van lokale bibliotheken, kennis en toerusting 19

20 Wat omvat het programma? Twee programmalijnen, VOB neemt voortouw Aanbod thematische intervisie Directiespecials Faciliterende en ondersteunende acties op aanvullende onderwerpen: Aanbod Masterclasses Verzamelen best practices: Kansen zien en creëren HR-beleid en instrumentarium Publicaties: bijv Governance, aanbestedingen etc. 8 Keuzes in het VOB programma Primaire doelgroep: directies Waarom: - primairverantwoordelijkvoorrealiserenvan missie, maatschappelijkewaardenin lokalegemeenschap. - Verantwoorden van inzet publieke middelen. En ook: - Sterke confrontatie met veranderende omgeving - Lokaal leiderschap scharnierpositietussenondernemendemedewerkers en ondernemende brancheorganisatie 7 20

21 1. Thematische Intervisie voor directeuren Biedt directeuren mogelijheid tot verdere professionalisering als maatschappelijk ondernemer, inspirerend leider Kennisdelen Begeleide thematische bijeenkomsten In het kader van lerende branche Start met themadag Prognose: 4 intervisiegroepen 6-8 deelnemers Per groep 4 bijeenkomsten (over jaar gespreid) Programma gespreid over 2014-medio Thematische intervisie voor directeuren Thema sgerelateerdaanbijvoorbeeld: -nieuwewerkvormen, slim samenwerken, voorbeeldenvan maatschappelijk ondernemen, innovatief kortingen opvangen. Intervisie - veranderbereidheid, veranderpotentie, feedback - Collectieve gerichtheid op resultaat - Onderlinge steun Brancheperspectief - borgingvan inzichten, instrumenten, competentiesvan intervisor- 1 21

22 2. Directiespecials Open opzet Kennisdeling, co-creatie en pragmatische insteek Onderwerpen naar gelang actualiteit en wensen vanuit directieperspectief Aangevuld met thematisch bedrijfsbezoek en studiereis om het jaar Frequentie: 1x per kwartaal een directiespecial Efficiency: directietijd in brancheverband zo goed mogelijk benutten Verbindend door regelmatige terugkomst, informele aspecten Onderwerpen voor Directiespecials Onderwerpen die in de loop van aan bod komen: Kansen door nieuwe gemeentetaken Financiëlekantenvan maatschappelijkondernemenmet bibliotheken Schaalvergroting en samenwerking Procesoptimalisatie, referentiemodellen Governance, in samenhangmet nieuwecode Cultural Governance Leiderschap in Cultuur Lerend en ondernemend HRM Communicatie en werken met de media 22

23 Aanvullende onderdelen Verdieping: Bibliotheekessay, over bibliothekenen maatschappelijke betrokkenheid Pilot: Bibliotheek en bedrijfsleven: Ondernemen voor elkaar Faciliteren masterclasses: - VOB biedtmedeaan: bijv. Regie3.0 innovatief Ondernemerschap- - VOB signaleerten monitortervaringenvan bibliotheekdeelnemers, bijv. Leiderschap in Cultuur Verzamelen best practices, via nieuwsbrief en website Publicaties, bijv. Inzichtin Toezicht(governance); aanbestedingen; lerende organisatie Directiespecials - Werken in multifunctionele organisaties en accommodaties - Nieuw in de bibliotheekbranche Workshops - Ondernemen met bibliotheken, over ondernemerschap, leiderschap, coaching (Vergouw& Overduin) - ALV Workshop 13 juni - Ervaringen met Regie 3.0, SROI, Digisterker - Verkennen van definities - VOB track KNVI congres 14 november - Lang leve de ondernemende instelling! - Intro en 5 practices 23

24 Vervolg Programma 2013 VOB aanbod: Masterclass Regie 3.0 (i.s.m. Cubiss) VOB Bijeenkomst Kans: Digisterker(i.s.m. Novay) VOB aanbod: Procesoptimalisatie(i.s.m. Bureau Hörnig) Communicatie: Bieb to bieb groepen VOB site: de bibliotheek onderneemt VOB Nieuwsbrief, na 17 oktober Programma voor 2014 Intervisie aanbod, eerste kwartaal 2014, met partner Directiespecials, 4 bijeenkomsten, plus werkbedrijfsbezoek, projectgroep -(plus bijeenkomst: Nieuw in de branche) Project procesoptimalisatie, speciale aanbieding via mantel Adviesaanvraag voor HR-beleid en instrumentarium Advies Versterken van concurrentievermogen Bibliotheekessay, twee helft 2014 Verspreiden Code Cultural Governance 24

25 Programma voor 2015 Intervisie aanbod, 2015 Directiespecials, 4 bijeenkomsten, plus studiereis, -(plus bijeenkomst Nieuw in de branche) Project procesoptimalisatie, voorbeelden referentiemodellen Lokale Handreiking HR-beleid en instrumentarium Publicatie en kennisbijeenkomst Governance voor directie en bestuur/rvt Bibliotheek en Bedrijfsleven, uitkomsten 2e helft 2015 Bibliotheekessay 2, twee helft 2015 Gevulddossier best practices Programma voor 2016 Intervisie aanbod, laatste groep, met partner Directiespecials, 4 bijeenkomsten, plus werkbedrijfsbezoek, projectgroep -(plus bijeenkomst Nieuw in de branche) Project procesoptimalisatie, operationeel PSO- aanbod Nieuwe verdienmodellen Movers & Shakers event Operationeel PSO-aanbod HR instrumentarium 25

26 Overall resultaat Ondernemenmag, ondernemenkan: we ondernemenmet een missie Branche werkt samen i.p.v. concurrentie met publieke middelen aan te gaan Bibliotheekbranche is zichtbaar en gewaardeerd als goed georganiseerde partner Bibliotheken zijnlokaalen digitaalvan waardevoorde samenleving We zijn een aantrekkelijke branche die jongeren veel te bieden heeft(en zij ons!) Agenda van vandaag Welkom en inleiding Presentatie plannen sleutelprojecten - Nationale Bibliotheek Pas - NBC+ Content en Context - De Bibliotheek Onderneemt PAUZE Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Planning programma + start volgende projecten BORREL 26

27 Agenda van vandaag Welkom en inleiding Presentatie plannen sleutelprojecten - Nationale Bibliotheek Pas - NBC+ Content en Context - De Bibliotheek Onderneemt PAUZE Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Planning programma + start volgende projecten BORREL 54 Programmamanagement: voortgang en vooruitblik I love it when a plan comes together programmamanagement

28 55 Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Werkstroom 1: De bibliotheek is er voor individu en samenleving Lopende projecten Stand Bijzonderheden SPN: Nationale bibliotheekpas Werkstroom 2: De bibliotheek is fysieke en digitaal informatieknooppunt Werkstroom 3: De bibliotheek onderneemt SIOB: NBC+ Content en Context :B-Reader VOB: De bibliotheek onderneemt Programmamanagement VOB: programmamanager Andere invulling van het projectbesproken met BNL en NBD/Biblion programmamanagement Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Voortgang programmamanagement Monitoren voortgang lopende projecten Inhoudelijke onderlinge afstemming lopende projecten Nieuwe projecten (laten) opstarten Bewaken programma voortgang (risicomanagement) Informeren en aangesloten houden betrokken partijen Communicatie naar branche en stakeholders programmamanagement

29 57 Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Specifieke aandacht voor programma voortgang (Risicomanagement en Stakeholdermanagement): Gesproken met Maria Heijne(SIOB) over continuïteit Gesproken met Bas Savenije (KB) over continuïteit Gesproken met BNL en NBD/Biblion over alternatieve invulling B- reader-project Gesproken (informeel) met Aadvan Tongeren en Theo Bijvoet van Min. OC&W over lopende projecten Bewaken programma is continu onder aandacht van programmamanager (geen specifieke acties voorzien, maar actuele ontwikkelingen zoals overname van HKA door OCLC worden nauwlettend gevolgd voor mogelijke impact op programma) programmamanagement Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Specifieke aandacht voor communicatie over programma. In afgelopen periode: Doelgroep Naar branche Gehanteerde media ALV, Bibliotheekblad, VOB-website, biebtobieb.nl, VOB-nieuwsbrief Naar betrokken partijen Periodiek contact, werkconferentie, projectleidersoverleg Naar derden Ad hoc gesprekken N.B. Communicatie is telkens namens alle betrokken partijen (meerdere doelgroepen, meerdere kanalen, meerdere media, maar altijd gezamenlijk als afzenders!) programmamanagement

30 59 Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Specifieke aandacht voor communicatie over programma: In aankomende periode: intensiveren van communicatie naar branche, mede om cultuurverandering te promoten. elk kwartaal een nieuwsbrief over voortgang programma. Idee is meer inhoudelijke informatie. Suggesties? programmamanagement Agenda van vandaag Welkom en inleiding Presentatie plannen sleutelprojecten - Nationale Bibliotheek Pas - NBC+ Content en Context - De Bibliotheek Onderneemt PAUZE Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Planning programma + start volgende projecten BORREL 30

31 61 Start volgende projecten Collectief marktonderzoek: SIOB i.s.m. SPN (Cubiss/ProBiblio) en VOB? B-reader (aangepast plan):bnl? Naar 1 ICT-systeem (vooronderzoek/impactanalyse): BNL i.s.m. SIOB? Klantwaarde en maatschappelijke waarde van bibliotheek etaleren (o.a. m.b.v. pdo s): VOB i.s.m. SPN? Ontwikkeling of Inkoop HR instrumenten: VOB i.s.m. SPN? Plannen van aanpak vóór 1 februari 2014! (voor volgende werkconferentie) 62 Planning programma Communicatie naar branche n.a.v. werkconferentie 3 (oktober) Programma (en voortgang) in Bibliotheekblad toelichten (november) Opstarten nieuwe projecten (v.a. november) ALV van VOB (december): Besluitvorming Nationale Bibliotheekpas Kennisgeving voortgang lopende projecten en gestarte nieuwe projecten via VOB-nieuwsbrief, -website en media van betrokken partijen. Bij gelegenheid communicatie n.a.v. uitkomsten lopende projecten Maandelijks bilateraal programmamanager en projectleiders (continu) biebtobieb forum (continu) Volgende werkconferentie? (maart 2014?) 31

32 Agenda van vandaag Welkom en inleiding Presentatie plannen sleutelprojecten - Nationale Bibliotheek Pas - NBC+ Content en Context - De Bibliotheek Onderneemt PAUZE Programmamanagement: voortgang en vooruitblik Planning programma + start volgende projecten Afsluiting Vragen of suggesties? Coen van 32

33 Bedankt! 33

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas Agendapunt 6 Bijlage 4 ALV - VOB 12-12-2013 Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas December 2013 VOB Nationale Bibliotheek Pas 1 1. Inleiding Vanuit de branchestrategie 2012-2016 De Bibliotheek

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015 Rapport Inventarisatie onderzoek route 2020 April 205 De Issuemakers Datum: April 205 Projectnummer: 20546 Auteurs: Franca van der Borden en Jeroen Jansen Inhoud Achtergrond & opzet 3 2 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Nationale Bibliotheekpas. 16 en 17 september Roadshow

Nationale Bibliotheekpas. 16 en 17 september Roadshow Nationale Bibliotheekpas 16 en 17 september Roadshow Agenda 1. Introductie; Coen van Hoogdalem 2. Projectinformatie; Nicolette van Ham 3. Gastlenen; Iwan Overpelt 19-9-2014 roadshow 1 Aanleiding Nationale

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Visie op ondernemen van bibliotheken - Ondernemen met een missie

Visie op ondernemen van bibliotheken - Ondernemen met een missie VOB Programma De Bibliotheek Onderneemt Branchestrategie mei 2015 Visie op ondernemen van bibliotheken - Ondernemen met een missie Het programma De Bibliotheek onderneemt draait om het centrale begrip

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30 Hartelijk welkom Programma Welkom en terugblik o 10.15-11.00: 50+ & bibliotheken aan het woord Koffie o 11.15-12.15: Vervolg Lunch o 13.00-13.30: Campagnes o 13.30-15.15: Nederland Leest Afsluiting om

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638105 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl WERKPLAN NVTK 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doelen voor 2017... 3 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016 Drechtsteden Alliantie De laatste stand van zaken Juli 2016 Visie en doel Voor en met de inwoners van de Drechtsteden werken we van 2016 tot 2020 samen aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

voor individu en samenleving

voor individu en samenleving voor individu en samenleving INHOUD INLEIDING Deuren open voor een rijker leven KEUZE 1 De Bibliotheek is er voor individu en samenleving KEUZE 2 De Bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt

Nadere informatie

Hartelijk welkom! voor bibliotheken

Hartelijk welkom! voor bibliotheken Hartelijk welkom! voor bibliotheken Programma 10.00-10.45 Welkomstwoord en terugblik 11.00-12.30 Uniformiteit van tarieven en leenvoorwaarden Lunch 13.15-13.30 13.30-14.00 14.00-15.00 15.00-15.15 5 jaar

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media?

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Inspiratiesessie VOB en Meltwater 9 december 015 Het Nationale Bibliotheekcongres Wat vertellen wij wat zeggen

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Bijeenkomst Brabantse Deal

Bijeenkomst Brabantse Deal Bijeenkomst Brabantse Deal 2 juni 2016 Het programma Wanneer Wat Wie 14:30 Opening Dagvoorzitter / Murk Peutz 14:40 Toelichting op het proces; - Waar staan we nu? - Het nieuwe voorstel Pierre Hobbelen

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Consumer Insights Projectplan Aug 2013

Consumer Insights Projectplan Aug 2013 Consumer Insights Projectplan Aug 2013 Colofon Eelke Bosman (bosman@siob.nl) Deze publicatie is een projectplan van het SIOB. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berusten

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Agendapunt 3 Bijlage 1.d ALV VOB 12-12-2012 ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Hans van Velzen, Voorzitter - Directeur OBA Lotte Sluyser, Lid - Directeur Bibliotheek

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Gezamenlijke verkenning 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 PMI Nederland Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 Even voorstellen Betty Nieuwenburg (IPMA-B) project- en programmamanager IPMA-assessor Voorzitter PMI-programmagroep Programmamanagement Onderwerpen

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile Communicatiemanager In voor zorg! s.terkuile@vilans.nl 06-46212004 Communicatie In voor zorg! Volgens

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO

Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO September 2013 Aanleiding In de afgelopen jaren heeft het bestuur zich in een steeds terugkerende discussie gebogen over het voortbestaan van de FAMO. Hierbij speelden

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe

Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Naar een beter werkbare crisisorganisatie in de regio Drenthe Projectgroep Verbetering oranje kolom: Fred Snoep, Leandros de Jong, Martin Nanninga, Jacob Habing, Erica Hoekstra, Linda van der Heide, Marten

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden 2 juni, Viola Zevenhuizen, projectleider Doel huisstijl Toelichting inkoopproces en Werking interactief aankoopsysteem 2 Sociaal Domein huisstijl Bovenregionaal

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie