Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

2 201a e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (Gebruikershandleiding p. 3). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het beste de gehele gebruikershandleiding lezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik als handige referentie. * Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. * De schermafdrukken in dit document worden gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van Microsoft Corporation. * De officiële benaming van Windows is: Microsoft Windows -besturingssysteem. * ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH. * Cakewalk is een geregistreerd handelsmerk van Cakewalk, Inc. * Cakewalk is een handelsmerk van Cakewalk, Inc. 220 * MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patentportfolio betreffende microprocessorarchitectuur, ontworpen door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft van de TPL Group de licentie verkregen tot gebruik van deze technologie. * Alle productnamen die in dit document worden genoemd zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. 202 Copyright 2010 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION. 2

3 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN 002a Open het apparaat niet en voer geen interne wijzigingen uit Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze handleiding specifieke instructies geeft om dat te doen). Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de pagina Informatie Installeer het apparaat nooit op plaatsen die aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. rechtstreeks zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert); of die nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren); of die worden blootgesteld aan damp of rook; of die worden blootgesteld aan zout; of die vochtig zijn; of die aan regen worden blootgesteld; of die stoffig of zanderig zijn; of die WAARSCHUWING aan hoge trillingsniveaus en schokken worden blootgesteld.... WAARSCHUWING 007 Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal en stabiel is geplaatst. Plaats het nooit op een standaard die kan wankelen of op aflopende oppervlakken Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet langdurig aan een hoog volumeniveau of aan een niveau dat oncomfortabel is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bv. ontvlambaar materiaal, munten, spelden) of vloeistoffen (water, frisdranken enz.) in het apparaat terechtkomen.... 3

4 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN WAARSCHUWING 012d Schakel het toestel onmiddellijk uit en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de pagina Informatie als: er rook of ongewone geuren uit het toestel komen; of objecten of vloeistof in het apparaat zijn terechtgekomen; of het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden); of het apparaat niet normaal lijkt te werken of opmerkelijk anders functioneert Bij gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot het kind in staat is om alle regels te volgen die essentieel zijn voor het veilige gebruik van het apparaat Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het apparaat niet vallen.) SPEEL een DVD-ROM NIET AF op een conventionele audio-cd-speler. Het geproduceerde geluidsniveau is mogelijk zo hoog dat het permanente gehoorschade kan veroorzaken. Luidsprekers en andere systeemonderdelen worden hierdoor mogelijk beschadigd.... OPGELET 104 Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de knoop raken. Plaats alle snoeren en kabels ook buiten het bereik van kinderen Ga nooit op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op c Koppel alle snoeren van externe apparaten los voordat u het apparaat verplaatst Schakel de fantoomvoeding altijd uit wanneer u apparaten aansluit tenzij u een condensatiemicrofoon gebruikt die fantoomvoeding vereist. U richt mogelijk schade aan als u per ongeluk fantoomvoeding toepast op dynamische microfoons, audioafspeelapparaten of andere apparaten die geen fantoomvoeding vereisen. Controleer de specificaties van elke microfoon die u wilt gebruiken door de handleiding ervan te raadplegen. (De fantoomvoeding van dit instrument: 48 V DC, 10 ma max.)... 4

5 Belangrijke opmerkingen Stroomvoorziening 307 Onderbreek de stroomtoevoer naar alle apparaten voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit. Op die manier voorkomt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten. Plaatsing 351 Als u het apparaat gebruikt in de buurt van eindversterkers (of andere apparatuur met grote eindversterkers) kan er ruis ontstaan. Om het probleem te verhelpen kunt u het apparaat opnieuw richten of verder van de storingsbron plaatsen. 352a Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers. 352b Ruis kan ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals gsm s, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan als u een oproep ontvangt, u iemand opbelt of tijdens gesprekken. Verplaats deze draadloze toestellen zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ondervindt. 354a Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in de buurt van apparaten die hitte afgeven, bewaar het in een gesloten ruimte en stel het in geen geval bloot aan extreme temperaturen. Te hoge temperaturen kunnen het apparaat vervormen of doen verkleuren. 355b Wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschillen, kunnen in het apparaat waterdruppels (condens) worden gevormd. Het apparaat in deze toestand gebruiken kan leiden tot schade of defecten. Laat het apparaat voor gebruik enkele uren ongebruikt liggen tot de condens volledig verdampt is. 360 Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren. U kunt een stuk vilt of stof onder de rubberen voetstukken plaatsen om dit te voorkomen. Zorg er in dit geval voor dat het apparaat niet verschuift of per ongeluk in beweging komt. Onderhoud 401a Reinig het apparaat regelmatig met een zachte, droge doek of een lichtjes bevochtigde doek. Gebruik een milde, nietschurende zeepoplossing om hardnekkiger vuil te verwijderen. Vergeet niet hierna het apparaat schoon te vegen met een zachte, droge doek. 402 Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen. Extra voorzorgsmaatregelen 553 Draag voldoende zorg bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik van aansluitingen en ingangen. Ruw omgaan met de apparatuur kan defecten veroorzaken. 556 Neem het aansluitstuk vast als u kabels aansluit of loskoppelt. Trek nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel. 558a Houd het volume van het apparaat op een redelijk niveau om te vermijden dat u uw buren stoort. Misschien gebruikt u liever een hoofdtelefoon en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw omgeving (vooral tijdens de late uren). 559a Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling) waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Anders zult u gelijkaardige verpakkingen moeten gebruiken. 561 Gebruik alleen het opgegeven expressiepedaal (Roland EV-5, BOSS FV-500L, FV-500H - apart verkrijgbaar). Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat. 562 Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels met weerstanden om aansluitingen op dit apparaat uit te voeren. Het gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem verlagen of zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de fabrikant van de kabel voor informatie over kabelspecificaties. 5

6 Belangrijke opmerkingen De DVD-ROM gebruiken 801 Voorkom het aanraken of bekrassen van de glanzende onderkant (gecodeerd oppervlak) van de disk. Een beschadigde of vuile DVD-ROM wordt mogelijk niet correct gelezen. Houd uw disk proper door een in de handel verkrijgbare cd-reiniger te gebruiken. Auteursrecht 851 Het opnemen, dupliceren, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal onder auteursrecht (muziek, beeldende kunst, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk niet toegestaan zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar. 852 Dit product kan worden gebruikt om audiomateriaal of visueel materiaal op te nemen zonder dat u wordt gehinderd door bepaalde technologische kopieerbeveiligingsmaatregelen. Dit komt doordat dit product is bedoeld voor het produceren van origineel muziek- of videomateriaal. Het product is op zo een manier ontwikkeld dat materiaal dat geen auteursrechten van anderen schendt (bijvoorbeeld uw eigen originele materiaal) vrij kan worden opgenomen en gedupliceerd. 853 Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die kunnen leiden tot een inbreuk op een auteursrecht dat eigendom is van een derde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden die ontstaan uit uw gebruik van dit apparaat. 6

7 Informatie over deze handleiding Informatie over deze handleiding Deze handleiding (V-STUDIO 20 Aan de slag) biedt basisinformatie over het instellen van de V-STUDIO en uw systeem. De handleiding biedt ook informatie over hoe u problemen kunt oplossen. In deze handleiding vindt u de volgende pictogrammen die u verklaringen bieden over bepaalde termen of die dienen om uw aandacht te vestigen op belangrijke punten. Deze pictogrammen leiden belangrijke informatie in die u absoluut moet lezen. Verklaring van termen of tips LET OP Punten die u moet weten Vgl. Gerelateerde informatie of gedetailleerde verklaringen Deze handleiding maakt gebruik van de volgende conventies om u de verschillende bewerkingen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. De stappen voor het selecteren van een menu-item worden afgebakend door -symbolen (verticale streep). Bijvoorbeeld, Bestand Nieuw betekent dat u de opdracht Nieuw moet selecteren in het menu Bestand. Informatie die verschillend is van de hoofdtekst of de bewerkingsprocedure, zoals bewerkingstips of gerelateerde informatie, wordt omlijnd door een vette rand. Tenzij anders aangegeven, worden Windows 7, Windows Vista en Windows XP gewoon Windows genoemd. Behalve indien anders beschreven, wordt er naar de bijgeleverde Guitar Tracks 4-software in deze handleiding verwezen als V-STUDIO 20 en naar de bijgeleverde controller van V-STUDIO 20 als de VS-20-hardware. V-STUDIO 20 is ontworpen om te kunnen voldoen aan de individuele behoeften van de klant. Tenzij anders aangegeven, wordt er in deze handleiding van uitgegaan dat V-STUDIO 20 zich in de status onmiddellijk na de installatie bevindt. Als u uw V-STUDIO 20 anders instelt dan in deze handleiding wordt beschreven, kan dit tot andere resultaten leiden. 985 Als u de verklaringen in deze handleiding moeilijk begrijpt (bijvoorbeeld wanneer u Windows voor de eerste keer gebruikt), verwijzen wij u naar de documentatie voor uw computer of Windows. De informatie in deze handleiding bevat illustraties waarin de standaardweergave van de display wordt afgebeeld. Het is echter mogelijk dat uw apparaat een nieuwere, verbeterde versie van het systeem bevat (bv. met nieuwe geluiden), zodat de weergave op uw display kan verschillen van de weergave in de handleiding. 7

8 Inhoud HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN... 3 Belangrijke opmerkingen... 5 Informatie over deze handleiding... 7 Inhoud... 8 De inhoud van het pakket controleren Installatie en registratie Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren...11 Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista...12 Gebruikers van Windows XP...14 Audioapparatuur aansluiten...16 V-STUDIO 20-software installeren...17 Guitar Tracks 4 installeren...17 VS-20 Editor installeren...17 V-STUDIO 20 registreren...17 Paneelbeschrijving Invoer-/uitvoercomponent...18 Zijpaneel (links)...18 Zijpaneel (rechts)...18 Bovenpaneel...19 Spoorgedeelte...19 Uitvoergedeelte...19 Invoergedeelte...20 Transportgedeelte...20 AMP&EFFECT-gedeelte...21 Verbindingen en signaalstroom Muziekinstrumenten aansluiten...22 Microfoon aansluiten...22 Voetschakelaars/expressiepedaal aansluiten (optioneel)...23 Van initiële instellingen tot opname Instellingen voor audiostuurprogramma...24 Audioapparaten instellen...24 MIDI-apparaten instellen...25 Een demoliedje afspelen...26 Een audiodemoliedje afspelen

9 Inhoud Audio opnemen Sluit uw instrument of microfoon aan Maak een nieuw bestand Selecteer de invoerbron Pas het niveau aan Probeer een effect uit Bereid het gewenste spoor voor op opname Stel het tempo in Neem uw uitvoering op...32 Problemen oplossen Problemen tijdens het installeren van het stuurprogramma of het wijzigen van de instellingen...34 Problemen tijdens het installeren van Guitar Tracks 4 of het wijzigen van de instellingen...36 Problemen tijdens het opstarten van Guitar Tracks Problemen met afspelen...38 Problemen met opnemen...40 Andere problemen...41 Klikgeluiden en drop-outs elimineren...42 Appendix VS-20-stuurprogramma-instellingen...44 De installatie van het VS-20-stuurprogramma ongedaan maken...45 Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista...45 Gebruikers van Windows XP...45 Meerdere gebruikers...46 De installatie van Guitar Tracks 4 en andere componenten ongedaan maken...46 Signaalstroom...47 Normaal...47 Simultaan opnemen...47 Dry recording ( droog opnemen)...48 Reamping (opnieuw inspelen via een andere instelling)...48 Specificaties

10 De inhoud van het pakket controleren Controleer dat de meegeleverde items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als er items ontbreken. V-STUDIO 20-hardware Gebruikershandleiding Dit is het document dat u momenteel leest. Hier leest u hoe u de V-STUDIO 20 opstart. U leest hier ook hoe u dit product kunt instellen en hoe u het kunt gebruiken. Bewaar het als referentiemateriaal voor later. V-STUDIO 20 DVD-ROM USB-kabel Deze DVD-ROM bevat USB-stuurprogramma s voor Guitar Tracks 4 en VS-20. Gebruik deze kabel om de V-STUDIO 20-hardware aan te sluiten op de USB-aansluiting van uw computer. V-STUDIO 20 USB-installatieblad Klantendienstfolder Dit is een eenvoudige handleiding voor de installatie van de VS-20. Hier vindt u informatie over waar u terecht kunt met vragen over de bediening. 10

11 Installatie en registratie Hier wordt beschreven hoe u het V-STUDIO 20-stuurprogramma en Guitar Tracks 4 op uw computer installeert. Sluit de V-STUDIO 20-hardware pas aan op uw computer wanneer het installatieprogramma u dit vraagt. Het VS-20-stuurprogramma moet eerst worden geïnstalleerd voordat u Guitar Tracks 4 kunt installeren. Let op de volgende dingen voordat u de installatie start U moet op de computer zijn aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden om het product te installeren Als u Guitar Tracks 4 wilt installeren op uw computer, moet u zijn aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden. Zodra de installatie is voltooid, kunnen ook andere gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden het programma gebruiken. U moet systeemcontrolesoftware sluiten voordat u de installatie start Als systeemcontrolesoftware, zoals antivirusprogramma s, op uw computer zijn geïnstalleerd, moet u deze uitschakelen totdat de installatie van Guitar Tracks 4 is voltooid. U moet ook alle toepassingen sluiten die niet worden weergegeven in de Windows-taakbalk. Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren Wat is een stuurprogramma? Een stuurprogramma is software die gegevens overdraagt tussen de V-STUDIO 20-hardware en de toepassingssoftware op uw computer als de V-STUDIO 20-hardware en uw computer via een USB-kabel met elkaar verbonden zijn. U moet het stuurprogramma installeren voordat u de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aansluit. Meld u aan bij Windows als Administrator of met een account met beheerdersrechten. Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista: p. 12 Gebruikers van Windows XP: p

12 Installatie en registratie Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista 1. Koppel alle USB-kabels los (behalve de kabels voor een USB-toetsenbord en/of USB-muis, indien gebruikt) en start Windows op. 2. Sluit alle geopende softwaretoepassingen. Sluit ook alle geopende vensters. Als u software, zoals antivirusprogramma s, gebruikt, moet u deze programma s, zowel als controlesoftware sluiten. 3. Plaats de meegeleverde V-STUDIO 20-DVD-ROM in het DVD-ROM-station van uw computer. Als u een Netbook-computer gebruikt of geen DVD-ROM-station hebt, raadpleegt u om uw product te registreren en de software-installatieprogramma s te downloaden die op de V-STUDIO 20-DVD-ROM staan. 4. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\stuurprogramma s\win7\setup.exe in om het installatieprogramma van het stuurprogramma te starten (d:\ is uw schijfstation). (d:\ is uw schijfstation.) LET OP LET OP Selecteer het correcte stuurprogramma voor uw stuurprogramma. De stuurprogramma s x64 en x32 zijn bijgevoegd op DVD-ROM. x64stuurprogramma s\win7-map (voor Windows 7 64 bits) Stuurprogramma s\win7-map (voor Windows 7 32 bits) x64stuurprogramma s\vista-map (voor Windows Vista 64 bits) Stuurprogramma s\vista-map (voor Windows Vista 32 bits) Meld uzelf aan met een account met beheerdersrechten en voer de installatie uit als u het volgende bericht ziet: De installatie van het stuurprogramma moet worden uitgevoerd door een administrator. 5. Er verschijnt een venster over Gebruikersaccountbeheer. Klik op [Doorgaan]. 6. Het volgende bericht verschijnt: VS-20-stuurprogramma wordt op de computer geïnstalleerd. Klik op [Volgende]. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 7. Klik op [Volgende] om de installatie te starten. 12

13 Installatie en registratie 8. Als een dialoogvenster over Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op [Installeren]. 9. Het volgende bericht verschijnt: Stuurprogramma gereed voor installatie. Laat het scherm open. Sluit het niet. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 10. Voer de volgende procedure uit voordat u de V-STUDIO 20-hardware op de computer aansluit. 1. Stel de [OUTPUT LEVEL]-regelaar van de V-STUDIO 20-hardware in op het minimum. DIRECT 2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. 3. Rechts onder aan het scherm verschijnt het volgende bericht: Stuurprogrammasoftware van apparaat installeren. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd. * Als er nog een bericht verschijnt, noteert u de inhoud en sluit u het bericht. 4. Als het bericht Installatie is voltooid verschijnt, is de installatie voltooid. Klik op [Sluiten] om het dialoogvenster Installatie van stuurprogramma te sluiten. 5. Klik op Ja om Windows opnieuw op te starten als het dialoogvenster Wijziging van de systeeminstellingen verschijnt. LET OP Het is heel belangrijk dat het stuurprogramma correct wordt geïnstalleerd voordat u andere componenten installeert. Zorg ervoor dat u alle instructies correct volgt en controleer of het bericht Installatie is voltooid verschijnt voordat u doorgaat. Als de installatie is mislukt, koppelt u de USB-kabel los van de V-STUDIO 20-hardware en maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan door Installatie ongedaan maken uit te voeren in dezelfde map als de installatie van het stuurprogramma. Installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw en zorg ervoor dat u de instructies van de installatieprocedure correct volgt. 13

14 Installatie en registratie Gebruikers van Windows XP 1. Koppel alle USB-kabels los (behalve de kabels voor een USB-toetsenbord en/of USB-muis, indien gebruikt) en start Windows op. 2. Sluit alle geopende softwaretoepassingen. Sluit ook alle geopende vensters. Als u software, zoals antivirusprogramma s, gebruikt, moet u deze programma s ook sluiten. 3. Plaats de meegeleverde V-STUDIO 20-DVD-ROM in het DVD-ROM-station van uw computer. Als u een Netbook-computer gebruikt of geen DVD-ROM-station hebt, raadpleegt u om uw product te registreren en de software-installatieprogramma s te downloaden die op de V-STUDIO 20-DVD-ROM staan. 4. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\stuurprogramma s\xp\setup.exe in om het installatieprogramma van het stuurprogramma te starten. (d:\ is uw schijfstation). * Als het dialoogvenster Programma als andere gebruiker installeren verschijnt, klikt u op [Annuleren] om de installatie te beëindigen. Vervolgens voert u de installatie uit vanaf een beheerdersaccount. 5. Het volgende bericht verschijnt: VS-20-stuurprogramma wordt op de computer geïnstalleerd. Klik op [Volgende]. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 6. Klik op [Volgende] om de installatie te starten. * Als het dialoogvenster Software-installatie verschijnt, klikt u op [Toch doorgaan] om door te gaan met de installatie. Als Opties voor stuurprogrammahandtekening niet is ingesteld op Negeren, verschijnt het dialoogvenster Hardware-installatie. Er verschijnt een dialoogvenster met het symbool!. 1. Klik op [Toch doorgaan] en ga door met de installatie. Er verschijnt een dialoogvenster met het symbool x. 1. Klik op [OK]. 2. Klik op [Voltooien] als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. 3. Keer terug naar stap 1 (p. 14) en installeer het stuurprogramma opnieuw vanaf het begin van de procedure. 14

15 Installatie en registratie 7. Het volgende bericht verschijnt: Stuurprogramma gereed voor installatie. Laat het scherm open. Sluit het niet. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 8. Voer de volgende procedure uit voordat u de V-STUDIO 20-hardware op de computer aansluit. 1. Stel de [OUTPUT LEVEL]-regelaar van de V-STUDIO 20-hardware in op het minimum. DIRECT 2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. 3. Wacht tot rechts onder aan het scherm Nieuwe hardware gevonden verschijnt en de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. * Het kan even duren vooraleer de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. 4. Als u wordt gevraagd of u verbinding wilt maken met Windows Update, selecteert u Nee en klikt u op [Volgende]. 5. Selecteer De software automatisch installeren (aanbevolen) en klik op [Volgende]. 6. Als het dialoogvenster Hardware-installatie verschijnt, klikt u op [Toch doorgaan] om door te gaan met de installatie. * Als u niet kunt doorgaan met de installatie, klikt u op [OK] om de installatie te annuleren en raadpleegt u de instelling Opties voor stuurprogrammahandtekening. 7. Klik op [Voltooien] als de wizard Nieuwe hardware gevonden voltooien verschijnt. Als het bericht Installatie is voltooid verschijnt, is de installatie voltooid. Klik op [Sluiten] om het dialoogvenster Installatie van stuurprogramma te sluiten. 8. Klik op Ja om Windows opnieuw op te starten als het dialoogvenster Wijziging van de systeeminstellingen verschijnt. LET OP Het is heel belangrijk dat het stuurprogramma correct wordt geïnstalleerd voordat u andere componenten installeert. Zorg ervoor dat u alle instructies correct volgt en controleer of het bericht Installatie is voltooid verschijnt voordat u doorgaat. Als de installatie is mislukt, koppelt u de USB-kabel los van de V-STUDIO 20-hardware en maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan door Installatie ongedaan maken uit te voeren in dezelfde map als de installatie van het stuurprogramma. Installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw en zorg ervoor dat u de instructies van de installatieprocedure correct volgt. 15

16 Installatie en registratie Audioapparatuur aansluiten LET OP Voordat u de V-STUDIO 20-hardware op een computer aansluit, leest u <Emphasis_Time>"Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren" (p. 11) en installeert u het V-STUDIO 20-stuurprogramma op de computer. Als het stuurprogramma niet is geïnstalleerd, kan Guitar Tracks 4 niet correct worden Gebruik een USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. Sluit uw audio-uitvoerapparaten, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, aan op de V-STUDIO 20-hardware. * Dit pakket bevat geen apparatuur voor geluidsweergave, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers. U moet een hoofdtelefoon aansluiten of luidsprekers controleren zoals weergegeven in de afbeelding, en de afspeelaudio van de V-STUDIO 20 controleren. LET OP Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen. Monitorluidsprekers met ingebouwde versterking Hoofdtelefoon USBkabel Computer 16

17 Installatie en registratie V-STUDIO 20-software installeren V-STUDIO 20 is eenvoudig te installeren. U hoeft alleen maar de map te selecteren waar de programma- en sampleprojectbestanden moeten worden opgeslagen. Voordat u de installatie start, zorgt u ervoor dat u uw serienummer bij de hand hebt. Uw serienummer bevindt zich op de achterkant van het DVD-ROM-doosje van V-STUDIO 20. Guitar Tracks 4 installeren 1. Plaats de V-STUDIO 20 DVD-ROM in uw schijfstation. 2. Selecteer Start en vervolgens Uitvoeren en voer d:\guitar Tracks\setup.exe in om het installatieprogramma van Guitar Tracks te starten. 3. Volg de installatie-instructies op het scherm. VS-20 Editor installeren 1. Plaats de V-STUDIO 20 DVD-ROM in uw schijfstation. 2. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\editor\setup.exe in om het installatieprogramma van de VS-20 Editor te starten. 3. Volg de installatie-instructies op het scherm. V-STUDIO 20 registreren Neem even de tijd om de software te registreren voordat u V-STUDIO 20 installeert, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van beschikbare updates en technische ondersteuning kunnen bieden. Registratie is vereist als u verder gebruik wilt maken van het product. U kunt zich op elk ogenblik registeren door zich aan te melden op of door 888-CAKEWALK (Verenigde Staten) of +1 (617) (buiten de VS) te bellen tussen 9:00 en 18:00 Eastern Standard Time. Als u niet in Noord-Amerika woont, gelieve dan onze pagina met distributeurs te raadplegen op om het telefoonnummer van uw lokale distributeur te krijgen. U wordt gevraagd uw serienummer, uw naam en een geldig adres op te geven. 17

18 Paneelbeschrijving Invoer-/uitvoercomponent Zijpaneel (links) Zijpaneel (rechts) fig.front01.eps fig.front01.eps USB-aansluiting Gebruik een USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw pc aan te sluiten. 2. OUTPUT L en R (RCA-uitgang) Uitgangen voor analoge audiosignalen. Het geluidseffect en het signaal van uw computer worden hier gemixt en uitgevoerd. 3. Voetschakelaaruitgang U kunt de voetschakelaar (apart verkrijgbaar) gebruiken om het afspelen of opnemen op de V-STUDIO vanaf uw computer te bedienen. Zie <Emphasis_Time>Voetschakelaars/ expressiepedaal aansluiten (optioneel) (p. 23) voor meer informatie over de voetschakelaar. 4. EXP PEDAL-aansluiting Sluit een expressiepedaal aan (apart verkocht). Het expressiepedaal kunt u gebruiken om het volume te bedienen, of als wah-effectpedaal. Zie <Emphasis_Time>Voetschakelaars/expressiepedaal aansluiten (optioneel) (p. 23). 5. Hoofdtelefoonuitgang Deze uitgang geeft hetzelfde signaal als de MAINuitgang. Gebruik de [Output Level]-regelaar om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen GUITAR/BASS (Hi-Z) Dit is een ingang voor het aansluiten van een elektrische gitaar, basgitaar of Hi-Z-microfoon. 2. LINE L/R Dit zijn ingangen voor het aansluiten van analoge audiosignalen op lijnniveau, zoals een synthesizer, MP3-speler of andere apparaten op lijnniveau. 3. Veiligheidsslot ( ) Hier kunt u een in de handel verkrijgbare antidiefstalveiligheidskabel aansluiten. 4. MIC 2 (gebalanceerde XLR-aansluiting) Dit is een ingang voor analoge audiosignalen die een gebalanceerde XLR-aansluiting ondersteunt. * De V-STUDIO 20-hardware kan fantoomvoeding leveren. Als u een condensatormicrofoon hebt aangesloten die fantoomvoeding vereist, start u de Editor op, klikt u op System Settings en schakelt u de fantoomvoeding in. Dit instrument is uitgerust met gebalanceerde XLR-aansluitingen. Onderaan vindt u bedradingsschema's voor deze aansluitingen. Controleer eerst de bedradingsschema's van andere apparatuur die u wilt aansluiten voordat u de aansluitingen maakt. 18

19 Paneelbeschrijving Bovenpaneel Spoorgedeelte fig.front01.eps In dit gedeelte wordt het spoor bediend. Er zijn vier spoorgroepen (A-D) en elke groep bevat acht sporen. Door te wisselen tussen spoorgroepen kunt u acht sporen tegelijk weergeven. 2 1 TRACK GROUP TRACK SELECT button Fader voor stereo-audiospoor Gebruik dit om het niveau van elk spoor in Guitar Tracks aan te passen. 2. Knoppen en lampjes voor selectie van spoorgroep Hier kunt u een van de spoorgroepen A/B/C/D selecteren. Het lampje dat brandt geeft de momenteel geselecteerde spoorgroep aan. Uitvoergedeelte fig.front01.eps MIDI BACKING-regelaar Hiermee regelt u het MIDI Backing Track-volume in de Guitar Tracks 4-software. 3 A B C D TRACK SELECT-knoppen en -lampjes Deze knoppen selecteren het spoor dat moet worden opgenomen. Het lampje van het geselecteerde spoor brandt. 3. DIRECT MONITOR-regelaar Hiermee regelt u het uitgangsniveau van de effectenprocessor die is ingebouwd in de V-STUDIO 20. Dit niveau heeft geen invloed op het signaal dat op het spoor wordt opgenomen. 4. OUTPUT LEVEL-regelaar Hiermee regelt u het algemene volume van de hoofdtelefoon en de luidsprekers als deze zijn aangesloten op de V-STUDIO 20-hardware. 2. DAW OUTPUT-regelaar Hiermee regelt u het algemene volume van de sporen in Guitar Tracks. * De MIDI BACKING-regelaar en DAW OUTPUT-regelaar worden gebruikt wanneer Guitar Tracks 4 wordt uitgevoerd. 19

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Welkom 3 Systeemvereisten 3 Hulp nodig? 3 Inhoud van de doos 4 Basisfuncties van de headset 5 De headset dragen 6 De hoofdbeugel verstellen

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands OTOsuite Installatiehandleiding Nederlands In dit document wordt beschreven hoe u de OTOsuite-software kunt installeren vanaf een dvd, een geheugenstick of een zipbestand. Systeemvereisten Processor van

Nadere informatie

Nederlandse versie versie. Introductie. Inhoud van de verpakking. Verbindingen. SC016 Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart

Nederlandse versie versie. Introductie. Inhoud van de verpakking. Verbindingen. SC016 Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart Nederlandse versie versie SC016 Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart Introductie Stel de Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Blackwire C310/C320. USB-headset met snoer. Gebruikershandleiding

Blackwire C310/C320. USB-headset met snoer. Gebruikershandleiding Blackwire C310/C320 USB-headset met snoer Gebruikershandleiding Inhoud Welkom 3 Systeemvereisten 3 Hulp nodig? 3 Inhoud van de doos 4 Basisfuncties van de headset 5 De headset dragen 6 De hoofdbeugel verstellen

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 201a Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 2; p. 4). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7 Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Nero DriveSpeed Handleiding

Nero DriveSpeed Handleiding Nero DriveSpeed Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero DriveSpeed is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten!

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten! WC004 - Nightvision Chatcam Inleiding Stel de Sweex Nightvision Chatcam niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

file:///c:/documents%20and%20settings/swa.windows-tf3kua... Driver help

file:///c:/documents%20and%20settings/swa.windows-tf3kua... Driver help 1 van 5 17/03/2006 17:25 Driver help Wat is een driver? Waarom heb ik een nieuwe driver nodig? Welke driver heb ik nodig? Hoe download ik een driver? Hoe installeer ik een driver? Drivers downloaden Wat

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

CycloAgent Handleiding

CycloAgent Handleiding CycloAgent Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...3 CycloAgent gebruiken...7 Uw apparaat registreren...8 Een back-up maken van

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network)

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand

VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en GarageBand About This Plug-in VS-20 Control Surface Plug-in voor Logic en is plug-in software die toelaat om de Cakewalk V-Studio 20 (hierna kortweg de VS-20 genoemd) te gebruiken met de muziekproductiesoftware Logic

Nadere informatie

EW3752 - PCI sound card 7.1

EW3752 - PCI sound card 7.1 EW3752 - PCI sound card 7.1 EW3752 - PCI geluidskaart Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Ewent! Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies

Nadere informatie

Blackwire C420 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Blackwire C420 GEBRUIKERSHANDLEIDING Blackwire C420 GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Inhoud van de verpakking Wij stellen u hier graag de headsetproducten van Plantronics voor. Plantronics biedt een zeer breed assortiment producten, van onmisbare

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER

VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden

Nadere informatie

4. Eerste hulp bij softwareproblemen

4. Eerste hulp bij softwareproblemen 109 4. Eerste hulp bij softwareproblemen De software bepaalt wat u met uw computer kunt doen en er zijn dan ook duizenden verschillende programma s. De meeste werken probleemloos, maar af en toe kunt u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S N-50-K Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S Informatie over deze handleiding De N-50 is uitgerust met een USB D/A-omzetterfunctie waarmee u muziekbestanden van hoge kwaliteit die op uw

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren

machine uitpakken en de onderdelen controleren Installatiehandleiding Begin hier DSmobile 620 Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Lees voordat u de machine in gebruik

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Speaker Control Neckband Headset. Met deze headset wordt luisteren naar je favoriete muziek,

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie