Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

2 201a e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (Gebruikershandleiding p. 3). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het beste de gehele gebruikershandleiding lezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik als handige referentie. * Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. * De schermafdrukken in dit document worden gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van Microsoft Corporation. * De officiële benaming van Windows is: Microsoft Windows -besturingssysteem. * ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH. * Cakewalk is een geregistreerd handelsmerk van Cakewalk, Inc. * Cakewalk is een handelsmerk van Cakewalk, Inc. 220 * MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patentportfolio betreffende microprocessorarchitectuur, ontworpen door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft van de TPL Group de licentie verkregen tot gebruik van deze technologie. * Alle productnamen die in dit document worden genoemd zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. 202 Copyright 2010 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION. 2

3 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN 002a Open het apparaat niet en voer geen interne wijzigingen uit Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze handleiding specifieke instructies geeft om dat te doen). Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de pagina Informatie Installeer het apparaat nooit op plaatsen die aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. rechtstreeks zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert); of die nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren); of die worden blootgesteld aan damp of rook; of die worden blootgesteld aan zout; of die vochtig zijn; of die aan regen worden blootgesteld; of die stoffig of zanderig zijn; of die WAARSCHUWING aan hoge trillingsniveaus en schokken worden blootgesteld.... WAARSCHUWING 007 Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal en stabiel is geplaatst. Plaats het nooit op een standaard die kan wankelen of op aflopende oppervlakken Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet langdurig aan een hoog volumeniveau of aan een niveau dat oncomfortabel is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bv. ontvlambaar materiaal, munten, spelden) of vloeistoffen (water, frisdranken enz.) in het apparaat terechtkomen.... 3

4 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN WAARSCHUWING 012d Schakel het toestel onmiddellijk uit en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de pagina Informatie als: er rook of ongewone geuren uit het toestel komen; of objecten of vloeistof in het apparaat zijn terechtgekomen; of het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden); of het apparaat niet normaal lijkt te werken of opmerkelijk anders functioneert Bij gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot het kind in staat is om alle regels te volgen die essentieel zijn voor het veilige gebruik van het apparaat Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het apparaat niet vallen.) SPEEL een DVD-ROM NIET AF op een conventionele audio-cd-speler. Het geproduceerde geluidsniveau is mogelijk zo hoog dat het permanente gehoorschade kan veroorzaken. Luidsprekers en andere systeemonderdelen worden hierdoor mogelijk beschadigd.... OPGELET 104 Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de knoop raken. Plaats alle snoeren en kabels ook buiten het bereik van kinderen Ga nooit op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op c Koppel alle snoeren van externe apparaten los voordat u het apparaat verplaatst Schakel de fantoomvoeding altijd uit wanneer u apparaten aansluit tenzij u een condensatiemicrofoon gebruikt die fantoomvoeding vereist. U richt mogelijk schade aan als u per ongeluk fantoomvoeding toepast op dynamische microfoons, audioafspeelapparaten of andere apparaten die geen fantoomvoeding vereisen. Controleer de specificaties van elke microfoon die u wilt gebruiken door de handleiding ervan te raadplegen. (De fantoomvoeding van dit instrument: 48 V DC, 10 ma max.)... 4

5 Belangrijke opmerkingen Stroomvoorziening 307 Onderbreek de stroomtoevoer naar alle apparaten voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit. Op die manier voorkomt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten. Plaatsing 351 Als u het apparaat gebruikt in de buurt van eindversterkers (of andere apparatuur met grote eindversterkers) kan er ruis ontstaan. Om het probleem te verhelpen kunt u het apparaat opnieuw richten of verder van de storingsbron plaatsen. 352a Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers. 352b Ruis kan ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals gsm s, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan als u een oproep ontvangt, u iemand opbelt of tijdens gesprekken. Verplaats deze draadloze toestellen zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ondervindt. 354a Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in de buurt van apparaten die hitte afgeven, bewaar het in een gesloten ruimte en stel het in geen geval bloot aan extreme temperaturen. Te hoge temperaturen kunnen het apparaat vervormen of doen verkleuren. 355b Wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschillen, kunnen in het apparaat waterdruppels (condens) worden gevormd. Het apparaat in deze toestand gebruiken kan leiden tot schade of defecten. Laat het apparaat voor gebruik enkele uren ongebruikt liggen tot de condens volledig verdampt is. 360 Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren. U kunt een stuk vilt of stof onder de rubberen voetstukken plaatsen om dit te voorkomen. Zorg er in dit geval voor dat het apparaat niet verschuift of per ongeluk in beweging komt. Onderhoud 401a Reinig het apparaat regelmatig met een zachte, droge doek of een lichtjes bevochtigde doek. Gebruik een milde, nietschurende zeepoplossing om hardnekkiger vuil te verwijderen. Vergeet niet hierna het apparaat schoon te vegen met een zachte, droge doek. 402 Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen. Extra voorzorgsmaatregelen 553 Draag voldoende zorg bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik van aansluitingen en ingangen. Ruw omgaan met de apparatuur kan defecten veroorzaken. 556 Neem het aansluitstuk vast als u kabels aansluit of loskoppelt. Trek nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel. 558a Houd het volume van het apparaat op een redelijk niveau om te vermijden dat u uw buren stoort. Misschien gebruikt u liever een hoofdtelefoon en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw omgeving (vooral tijdens de late uren). 559a Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling) waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Anders zult u gelijkaardige verpakkingen moeten gebruiken. 561 Gebruik alleen het opgegeven expressiepedaal (Roland EV-5, BOSS FV-500L, FV-500H - apart verkrijgbaar). Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat. 562 Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels met weerstanden om aansluitingen op dit apparaat uit te voeren. Het gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem verlagen of zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de fabrikant van de kabel voor informatie over kabelspecificaties. 5

6 Belangrijke opmerkingen De DVD-ROM gebruiken 801 Voorkom het aanraken of bekrassen van de glanzende onderkant (gecodeerd oppervlak) van de disk. Een beschadigde of vuile DVD-ROM wordt mogelijk niet correct gelezen. Houd uw disk proper door een in de handel verkrijgbare cd-reiniger te gebruiken. Auteursrecht 851 Het opnemen, dupliceren, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal onder auteursrecht (muziek, beeldende kunst, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk niet toegestaan zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar. 852 Dit product kan worden gebruikt om audiomateriaal of visueel materiaal op te nemen zonder dat u wordt gehinderd door bepaalde technologische kopieerbeveiligingsmaatregelen. Dit komt doordat dit product is bedoeld voor het produceren van origineel muziek- of videomateriaal. Het product is op zo een manier ontwikkeld dat materiaal dat geen auteursrechten van anderen schendt (bijvoorbeeld uw eigen originele materiaal) vrij kan worden opgenomen en gedupliceerd. 853 Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die kunnen leiden tot een inbreuk op een auteursrecht dat eigendom is van een derde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden die ontstaan uit uw gebruik van dit apparaat. 6

7 Informatie over deze handleiding Informatie over deze handleiding Deze handleiding (V-STUDIO 20 Aan de slag) biedt basisinformatie over het instellen van de V-STUDIO en uw systeem. De handleiding biedt ook informatie over hoe u problemen kunt oplossen. In deze handleiding vindt u de volgende pictogrammen die u verklaringen bieden over bepaalde termen of die dienen om uw aandacht te vestigen op belangrijke punten. Deze pictogrammen leiden belangrijke informatie in die u absoluut moet lezen. Verklaring van termen of tips LET OP Punten die u moet weten Vgl. Gerelateerde informatie of gedetailleerde verklaringen Deze handleiding maakt gebruik van de volgende conventies om u de verschillende bewerkingen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. De stappen voor het selecteren van een menu-item worden afgebakend door -symbolen (verticale streep). Bijvoorbeeld, Bestand Nieuw betekent dat u de opdracht Nieuw moet selecteren in het menu Bestand. Informatie die verschillend is van de hoofdtekst of de bewerkingsprocedure, zoals bewerkingstips of gerelateerde informatie, wordt omlijnd door een vette rand. Tenzij anders aangegeven, worden Windows 7, Windows Vista en Windows XP gewoon Windows genoemd. Behalve indien anders beschreven, wordt er naar de bijgeleverde Guitar Tracks 4-software in deze handleiding verwezen als V-STUDIO 20 en naar de bijgeleverde controller van V-STUDIO 20 als de VS-20-hardware. V-STUDIO 20 is ontworpen om te kunnen voldoen aan de individuele behoeften van de klant. Tenzij anders aangegeven, wordt er in deze handleiding van uitgegaan dat V-STUDIO 20 zich in de status onmiddellijk na de installatie bevindt. Als u uw V-STUDIO 20 anders instelt dan in deze handleiding wordt beschreven, kan dit tot andere resultaten leiden. 985 Als u de verklaringen in deze handleiding moeilijk begrijpt (bijvoorbeeld wanneer u Windows voor de eerste keer gebruikt), verwijzen wij u naar de documentatie voor uw computer of Windows. De informatie in deze handleiding bevat illustraties waarin de standaardweergave van de display wordt afgebeeld. Het is echter mogelijk dat uw apparaat een nieuwere, verbeterde versie van het systeem bevat (bv. met nieuwe geluiden), zodat de weergave op uw display kan verschillen van de weergave in de handleiding. 7

8 Inhoud HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN... 3 Belangrijke opmerkingen... 5 Informatie over deze handleiding... 7 Inhoud... 8 De inhoud van het pakket controleren Installatie en registratie Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren...11 Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista...12 Gebruikers van Windows XP...14 Audioapparatuur aansluiten...16 V-STUDIO 20-software installeren...17 Guitar Tracks 4 installeren...17 VS-20 Editor installeren...17 V-STUDIO 20 registreren...17 Paneelbeschrijving Invoer-/uitvoercomponent...18 Zijpaneel (links)...18 Zijpaneel (rechts)...18 Bovenpaneel...19 Spoorgedeelte...19 Uitvoergedeelte...19 Invoergedeelte...20 Transportgedeelte...20 AMP&EFFECT-gedeelte...21 Verbindingen en signaalstroom Muziekinstrumenten aansluiten...22 Microfoon aansluiten...22 Voetschakelaars/expressiepedaal aansluiten (optioneel)...23 Van initiële instellingen tot opname Instellingen voor audiostuurprogramma...24 Audioapparaten instellen...24 MIDI-apparaten instellen...25 Een demoliedje afspelen...26 Een audiodemoliedje afspelen

9 Inhoud Audio opnemen Sluit uw instrument of microfoon aan Maak een nieuw bestand Selecteer de invoerbron Pas het niveau aan Probeer een effect uit Bereid het gewenste spoor voor op opname Stel het tempo in Neem uw uitvoering op...32 Problemen oplossen Problemen tijdens het installeren van het stuurprogramma of het wijzigen van de instellingen...34 Problemen tijdens het installeren van Guitar Tracks 4 of het wijzigen van de instellingen...36 Problemen tijdens het opstarten van Guitar Tracks Problemen met afspelen...38 Problemen met opnemen...40 Andere problemen...41 Klikgeluiden en drop-outs elimineren...42 Appendix VS-20-stuurprogramma-instellingen...44 De installatie van het VS-20-stuurprogramma ongedaan maken...45 Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista...45 Gebruikers van Windows XP...45 Meerdere gebruikers...46 De installatie van Guitar Tracks 4 en andere componenten ongedaan maken...46 Signaalstroom...47 Normaal...47 Simultaan opnemen...47 Dry recording ( droog opnemen)...48 Reamping (opnieuw inspelen via een andere instelling)...48 Specificaties

10 De inhoud van het pakket controleren Controleer dat de meegeleverde items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als er items ontbreken. V-STUDIO 20-hardware Gebruikershandleiding Dit is het document dat u momenteel leest. Hier leest u hoe u de V-STUDIO 20 opstart. U leest hier ook hoe u dit product kunt instellen en hoe u het kunt gebruiken. Bewaar het als referentiemateriaal voor later. V-STUDIO 20 DVD-ROM USB-kabel Deze DVD-ROM bevat USB-stuurprogramma s voor Guitar Tracks 4 en VS-20. Gebruik deze kabel om de V-STUDIO 20-hardware aan te sluiten op de USB-aansluiting van uw computer. V-STUDIO 20 USB-installatieblad Klantendienstfolder Dit is een eenvoudige handleiding voor de installatie van de VS-20. Hier vindt u informatie over waar u terecht kunt met vragen over de bediening. 10

11 Installatie en registratie Hier wordt beschreven hoe u het V-STUDIO 20-stuurprogramma en Guitar Tracks 4 op uw computer installeert. Sluit de V-STUDIO 20-hardware pas aan op uw computer wanneer het installatieprogramma u dit vraagt. Het VS-20-stuurprogramma moet eerst worden geïnstalleerd voordat u Guitar Tracks 4 kunt installeren. Let op de volgende dingen voordat u de installatie start U moet op de computer zijn aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden om het product te installeren Als u Guitar Tracks 4 wilt installeren op uw computer, moet u zijn aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden. Zodra de installatie is voltooid, kunnen ook andere gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden het programma gebruiken. U moet systeemcontrolesoftware sluiten voordat u de installatie start Als systeemcontrolesoftware, zoals antivirusprogramma s, op uw computer zijn geïnstalleerd, moet u deze uitschakelen totdat de installatie van Guitar Tracks 4 is voltooid. U moet ook alle toepassingen sluiten die niet worden weergegeven in de Windows-taakbalk. Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren Wat is een stuurprogramma? Een stuurprogramma is software die gegevens overdraagt tussen de V-STUDIO 20-hardware en de toepassingssoftware op uw computer als de V-STUDIO 20-hardware en uw computer via een USB-kabel met elkaar verbonden zijn. U moet het stuurprogramma installeren voordat u de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aansluit. Meld u aan bij Windows als Administrator of met een account met beheerdersrechten. Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista: p. 12 Gebruikers van Windows XP: p

12 Installatie en registratie Gebruikers van Windows 7 en Windows Vista 1. Koppel alle USB-kabels los (behalve de kabels voor een USB-toetsenbord en/of USB-muis, indien gebruikt) en start Windows op. 2. Sluit alle geopende softwaretoepassingen. Sluit ook alle geopende vensters. Als u software, zoals antivirusprogramma s, gebruikt, moet u deze programma s, zowel als controlesoftware sluiten. 3. Plaats de meegeleverde V-STUDIO 20-DVD-ROM in het DVD-ROM-station van uw computer. Als u een Netbook-computer gebruikt of geen DVD-ROM-station hebt, raadpleegt u om uw product te registreren en de software-installatieprogramma s te downloaden die op de V-STUDIO 20-DVD-ROM staan. 4. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\stuurprogramma s\win7\setup.exe in om het installatieprogramma van het stuurprogramma te starten (d:\ is uw schijfstation). (d:\ is uw schijfstation.) LET OP LET OP Selecteer het correcte stuurprogramma voor uw stuurprogramma. De stuurprogramma s x64 en x32 zijn bijgevoegd op DVD-ROM. x64stuurprogramma s\win7-map (voor Windows 7 64 bits) Stuurprogramma s\win7-map (voor Windows 7 32 bits) x64stuurprogramma s\vista-map (voor Windows Vista 64 bits) Stuurprogramma s\vista-map (voor Windows Vista 32 bits) Meld uzelf aan met een account met beheerdersrechten en voer de installatie uit als u het volgende bericht ziet: De installatie van het stuurprogramma moet worden uitgevoerd door een administrator. 5. Er verschijnt een venster over Gebruikersaccountbeheer. Klik op [Doorgaan]. 6. Het volgende bericht verschijnt: VS-20-stuurprogramma wordt op de computer geïnstalleerd. Klik op [Volgende]. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 7. Klik op [Volgende] om de installatie te starten. 12

13 Installatie en registratie 8. Als een dialoogvenster over Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op [Installeren]. 9. Het volgende bericht verschijnt: Stuurprogramma gereed voor installatie. Laat het scherm open. Sluit het niet. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 10. Voer de volgende procedure uit voordat u de V-STUDIO 20-hardware op de computer aansluit. 1. Stel de [OUTPUT LEVEL]-regelaar van de V-STUDIO 20-hardware in op het minimum. DIRECT 2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. 3. Rechts onder aan het scherm verschijnt het volgende bericht: Stuurprogrammasoftware van apparaat installeren. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd. * Als er nog een bericht verschijnt, noteert u de inhoud en sluit u het bericht. 4. Als het bericht Installatie is voltooid verschijnt, is de installatie voltooid. Klik op [Sluiten] om het dialoogvenster Installatie van stuurprogramma te sluiten. 5. Klik op Ja om Windows opnieuw op te starten als het dialoogvenster Wijziging van de systeeminstellingen verschijnt. LET OP Het is heel belangrijk dat het stuurprogramma correct wordt geïnstalleerd voordat u andere componenten installeert. Zorg ervoor dat u alle instructies correct volgt en controleer of het bericht Installatie is voltooid verschijnt voordat u doorgaat. Als de installatie is mislukt, koppelt u de USB-kabel los van de V-STUDIO 20-hardware en maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan door Installatie ongedaan maken uit te voeren in dezelfde map als de installatie van het stuurprogramma. Installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw en zorg ervoor dat u de instructies van de installatieprocedure correct volgt. 13

14 Installatie en registratie Gebruikers van Windows XP 1. Koppel alle USB-kabels los (behalve de kabels voor een USB-toetsenbord en/of USB-muis, indien gebruikt) en start Windows op. 2. Sluit alle geopende softwaretoepassingen. Sluit ook alle geopende vensters. Als u software, zoals antivirusprogramma s, gebruikt, moet u deze programma s ook sluiten. 3. Plaats de meegeleverde V-STUDIO 20-DVD-ROM in het DVD-ROM-station van uw computer. Als u een Netbook-computer gebruikt of geen DVD-ROM-station hebt, raadpleegt u om uw product te registreren en de software-installatieprogramma s te downloaden die op de V-STUDIO 20-DVD-ROM staan. 4. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\stuurprogramma s\xp\setup.exe in om het installatieprogramma van het stuurprogramma te starten. (d:\ is uw schijfstation). * Als het dialoogvenster Programma als andere gebruiker installeren verschijnt, klikt u op [Annuleren] om de installatie te beëindigen. Vervolgens voert u de installatie uit vanaf een beheerdersaccount. 5. Het volgende bericht verschijnt: VS-20-stuurprogramma wordt op de computer geïnstalleerd. Klik op [Volgende]. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 6. Klik op [Volgende] om de installatie te starten. * Als het dialoogvenster Software-installatie verschijnt, klikt u op [Toch doorgaan] om door te gaan met de installatie. Als Opties voor stuurprogrammahandtekening niet is ingesteld op Negeren, verschijnt het dialoogvenster Hardware-installatie. Er verschijnt een dialoogvenster met het symbool!. 1. Klik op [Toch doorgaan] en ga door met de installatie. Er verschijnt een dialoogvenster met het symbool x. 1. Klik op [OK]. 2. Klik op [Voltooien] als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. 3. Keer terug naar stap 1 (p. 14) en installeer het stuurprogramma opnieuw vanaf het begin van de procedure. 14

15 Installatie en registratie 7. Het volgende bericht verschijnt: Stuurprogramma gereed voor installatie. Laat het scherm open. Sluit het niet. * Als er nog een bericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen van het bericht. 8. Voer de volgende procedure uit voordat u de V-STUDIO 20-hardware op de computer aansluit. 1. Stel de [OUTPUT LEVEL]-regelaar van de V-STUDIO 20-hardware in op het minimum. DIRECT 2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. 3. Wacht tot rechts onder aan het scherm Nieuwe hardware gevonden verschijnt en de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. * Het kan even duren vooraleer de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt. 4. Als u wordt gevraagd of u verbinding wilt maken met Windows Update, selecteert u Nee en klikt u op [Volgende]. 5. Selecteer De software automatisch installeren (aanbevolen) en klik op [Volgende]. 6. Als het dialoogvenster Hardware-installatie verschijnt, klikt u op [Toch doorgaan] om door te gaan met de installatie. * Als u niet kunt doorgaan met de installatie, klikt u op [OK] om de installatie te annuleren en raadpleegt u de instelling Opties voor stuurprogrammahandtekening. 7. Klik op [Voltooien] als de wizard Nieuwe hardware gevonden voltooien verschijnt. Als het bericht Installatie is voltooid verschijnt, is de installatie voltooid. Klik op [Sluiten] om het dialoogvenster Installatie van stuurprogramma te sluiten. 8. Klik op Ja om Windows opnieuw op te starten als het dialoogvenster Wijziging van de systeeminstellingen verschijnt. LET OP Het is heel belangrijk dat het stuurprogramma correct wordt geïnstalleerd voordat u andere componenten installeert. Zorg ervoor dat u alle instructies correct volgt en controleer of het bericht Installatie is voltooid verschijnt voordat u doorgaat. Als de installatie is mislukt, koppelt u de USB-kabel los van de V-STUDIO 20-hardware en maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan door Installatie ongedaan maken uit te voeren in dezelfde map als de installatie van het stuurprogramma. Installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw en zorg ervoor dat u de instructies van de installatieprocedure correct volgt. 15

16 Installatie en registratie Audioapparatuur aansluiten LET OP Voordat u de V-STUDIO 20-hardware op een computer aansluit, leest u <Emphasis_Time>"Het V-STUDIO 20-stuurprogramma installeren" (p. 11) en installeert u het V-STUDIO 20-stuurprogramma op de computer. Als het stuurprogramma niet is geïnstalleerd, kan Guitar Tracks 4 niet correct worden Gebruik een USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw computer aan te sluiten. Sluit uw audio-uitvoerapparaten, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, aan op de V-STUDIO 20-hardware. * Dit pakket bevat geen apparatuur voor geluidsweergave, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers. U moet een hoofdtelefoon aansluiten of luidsprekers controleren zoals weergegeven in de afbeelding, en de afspeelaudio van de V-STUDIO 20 controleren. LET OP Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen. Monitorluidsprekers met ingebouwde versterking Hoofdtelefoon USBkabel Computer 16

17 Installatie en registratie V-STUDIO 20-software installeren V-STUDIO 20 is eenvoudig te installeren. U hoeft alleen maar de map te selecteren waar de programma- en sampleprojectbestanden moeten worden opgeslagen. Voordat u de installatie start, zorgt u ervoor dat u uw serienummer bij de hand hebt. Uw serienummer bevindt zich op de achterkant van het DVD-ROM-doosje van V-STUDIO 20. Guitar Tracks 4 installeren 1. Plaats de V-STUDIO 20 DVD-ROM in uw schijfstation. 2. Selecteer Start en vervolgens Uitvoeren en voer d:\guitar Tracks\setup.exe in om het installatieprogramma van Guitar Tracks te starten. 3. Volg de installatie-instructies op het scherm. VS-20 Editor installeren 1. Plaats de V-STUDIO 20 DVD-ROM in uw schijfstation. 2. Selecteer Start-Uitvoeren en voer d:\editor\setup.exe in om het installatieprogramma van de VS-20 Editor te starten. 3. Volg de installatie-instructies op het scherm. V-STUDIO 20 registreren Neem even de tijd om de software te registreren voordat u V-STUDIO 20 installeert, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van beschikbare updates en technische ondersteuning kunnen bieden. Registratie is vereist als u verder gebruik wilt maken van het product. U kunt zich op elk ogenblik registeren door zich aan te melden op of door 888-CAKEWALK (Verenigde Staten) of +1 (617) (buiten de VS) te bellen tussen 9:00 en 18:00 Eastern Standard Time. Als u niet in Noord-Amerika woont, gelieve dan onze pagina met distributeurs te raadplegen op om het telefoonnummer van uw lokale distributeur te krijgen. U wordt gevraagd uw serienummer, uw naam en een geldig adres op te geven. 17

18 Paneelbeschrijving Invoer-/uitvoercomponent Zijpaneel (links) Zijpaneel (rechts) fig.front01.eps fig.front01.eps USB-aansluiting Gebruik een USB-kabel om de V-STUDIO 20-hardware op uw pc aan te sluiten. 2. OUTPUT L en R (RCA-uitgang) Uitgangen voor analoge audiosignalen. Het geluidseffect en het signaal van uw computer worden hier gemixt en uitgevoerd. 3. Voetschakelaaruitgang U kunt de voetschakelaar (apart verkrijgbaar) gebruiken om het afspelen of opnemen op de V-STUDIO vanaf uw computer te bedienen. Zie <Emphasis_Time>Voetschakelaars/ expressiepedaal aansluiten (optioneel) (p. 23) voor meer informatie over de voetschakelaar. 4. EXP PEDAL-aansluiting Sluit een expressiepedaal aan (apart verkocht). Het expressiepedaal kunt u gebruiken om het volume te bedienen, of als wah-effectpedaal. Zie <Emphasis_Time>Voetschakelaars/expressiepedaal aansluiten (optioneel) (p. 23). 5. Hoofdtelefoonuitgang Deze uitgang geeft hetzelfde signaal als de MAINuitgang. Gebruik de [Output Level]-regelaar om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen GUITAR/BASS (Hi-Z) Dit is een ingang voor het aansluiten van een elektrische gitaar, basgitaar of Hi-Z-microfoon. 2. LINE L/R Dit zijn ingangen voor het aansluiten van analoge audiosignalen op lijnniveau, zoals een synthesizer, MP3-speler of andere apparaten op lijnniveau. 3. Veiligheidsslot ( ) Hier kunt u een in de handel verkrijgbare antidiefstalveiligheidskabel aansluiten. 4. MIC 2 (gebalanceerde XLR-aansluiting) Dit is een ingang voor analoge audiosignalen die een gebalanceerde XLR-aansluiting ondersteunt. * De V-STUDIO 20-hardware kan fantoomvoeding leveren. Als u een condensatormicrofoon hebt aangesloten die fantoomvoeding vereist, start u de Editor op, klikt u op System Settings en schakelt u de fantoomvoeding in. Dit instrument is uitgerust met gebalanceerde XLR-aansluitingen. Onderaan vindt u bedradingsschema's voor deze aansluitingen. Controleer eerst de bedradingsschema's van andere apparatuur die u wilt aansluiten voordat u de aansluitingen maakt. 18

19 Paneelbeschrijving Bovenpaneel Spoorgedeelte fig.front01.eps In dit gedeelte wordt het spoor bediend. Er zijn vier spoorgroepen (A-D) en elke groep bevat acht sporen. Door te wisselen tussen spoorgroepen kunt u acht sporen tegelijk weergeven. 2 1 TRACK GROUP TRACK SELECT button Fader voor stereo-audiospoor Gebruik dit om het niveau van elk spoor in Guitar Tracks aan te passen. 2. Knoppen en lampjes voor selectie van spoorgroep Hier kunt u een van de spoorgroepen A/B/C/D selecteren. Het lampje dat brandt geeft de momenteel geselecteerde spoorgroep aan. Uitvoergedeelte fig.front01.eps MIDI BACKING-regelaar Hiermee regelt u het MIDI Backing Track-volume in de Guitar Tracks 4-software. 3 A B C D TRACK SELECT-knoppen en -lampjes Deze knoppen selecteren het spoor dat moet worden opgenomen. Het lampje van het geselecteerde spoor brandt. 3. DIRECT MONITOR-regelaar Hiermee regelt u het uitgangsniveau van de effectenprocessor die is ingebouwd in de V-STUDIO 20. Dit niveau heeft geen invloed op het signaal dat op het spoor wordt opgenomen. 4. OUTPUT LEVEL-regelaar Hiermee regelt u het algemene volume van de hoofdtelefoon en de luidsprekers als deze zijn aangesloten op de V-STUDIO 20-hardware. 2. DAW OUTPUT-regelaar Hiermee regelt u het algemene volume van de sporen in Guitar Tracks. * De MIDI BACKING-regelaar en DAW OUTPUT-regelaar worden gebruikt wanneer Guitar Tracks 4 wordt uitgevoerd. 19

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Logitech Gaming Software Help-centrum

Logitech Gaming Software Help-centrum Logitech Gaming Software Help-centrum Activiteiten... Wilt u meer weten? Een nieuw profiel maken Aan de slag Opdrachten toewijzen aan G-toetsen/knoppen Studielessen over profielen Een macro met meerdere

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

[ w w w. q - f o r c e. b e ] handleiding. duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671

[ w w w. q - f o r c e. b e ] handleiding. duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 [ w w w. q - f o r c e. b e ] 1011101101000 1010010 10010 101 0 10 1 0111010010100111010101101001 handleiding duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 Inhoudsopgave Voorwoord & kennisgeving...

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie