Reumatologie in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reumatologie in beeld"

Transcriptie

1 Reumatologie in beeld 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd :56

2 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd :56

3 Reumatologie in beeld Dr. Tim L. Jansen Prof. dr. Piet van Riel Prof. dr. Paul-Peter Tak Houten _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

4 2012 Springer Media Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN NUR 876 Springer Media Het Spoor 2 Postbus GA Houten Nederland _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

5 n Inhoud Auteurslijst Woord vooraf xx xx Deel 1 Casuïstiek xx 1 Een dikke schouder xx 2 Pijn aan pols en hand xx 3 Slapende handen en voeten, malaise, gewichtsverlies xx 4 Chronische pijn in de polsen xx 5 Huidafwijkingen, artritis en nierfunctiestoornissen xx 6 Een strakke bobbelige huid xx 7 Atypische artritis en knobbeltjes xx 8 Pijn in de knokkels xx 9 Gewrichtsklachten aan pols en enkel xx 10 Pijn, doof gevoel en zwelling van de vingers xx 11 Progressieve dyspnoe xx 12 Verstrakking van armen en benen xx 13 Bewegingsbeperking aan de ellebogen, polsen, vingers, enkels en knieën door contractuurvorming xx 14 Bipiramidaal syndroom xx 15 Kortademigheid xx 16 Koorts en gewrichtspijn xx 17 Spier- en gewrichtspijn xx 18 Chronische urticaria en koorts xx 19 Pijn en stijfheid in handen en voeten xx 20 Dikke knieën xx 21 Huidsclerose xx 22 Pijn aan de polsen xx 23 Pijn in knie en thorax xx 24 Slappe benen en een dikke wang xx 25 Een dik sternoclaviculair gewricht xx 26 Malaise en pijn xx 27 Stijfheid xx 28 Rugklachten, huidafwijkingen en koorts xx 29 Knobbels aan de hiel xx 30 Een overerfbaar koortssyndroom? xx 31 Acute nekpijn en dysfagie bij een violiste xx 32 Reumatoïde artritis en perifeer oedeem xx 33 Een pijnlijke pols xx 34 Uveïtis bij rug- en knieklachten xx _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

6 35 Een therapie-refractaire enkelartritis xx 36 Slecht zien, slecht horen, en een zadelneus xx 37 Onbegrepen artritis en osteolyse xx Deel 2 Antwoorden xx 1 Een dikke schouder xx 2 Pijn aan pols en hand xx 3 Slapende handen en voeten, malaise, gewichtsverlies xx 4 Chronische pijn in de polsen xx 5 Huidafwijkingen, artritis en nierfunctiestoornissen xx 6 Een strakke bobbelige huid xx 7 Atypische artritis en knobbeltjes xx 8 Pijn in de knokkels xx 9 Gewrichtsklachten aan pols en enkel xx 10 Pijn, doof gevoel en zwelling van de vingers xx 11 Progressieve dyspnoe xx 12 Verstrakking van armen en benen xx 13 Bewegingsbeperking aan de ellebogen, polsen, vingers, enkels en knieën door contractuurvorming xx 14 Bipiramidaal syndroom xx 15 Kortademigheid xx 16 Koorts en gewrichtspijn xx 17 Spier- en gewrichtspijn xx 18 Chronische urticaria en koorts xx 19 Pijn en stijfheid in handen en voeten xx 20 Dikke knieën xx 21 Huidsclerose xx 22 Pijn aan de polsen xx 23 Pijn in knie en thorax xx 24 Slappe benen en een dikke wang xx 25 Een dik sternoclaviculair gewricht xx 26 Malaise en pijn xx 27 Stijfheid xx 28 Rugklachten, huidafwijkingen en koorts xx 29 Knobbels aan de hiel xx 30 Een overerfbaar koortssyndroom? xx 31 Acute nekpijn en dysfagie bij een violiste xx 32 Reumatoïde artritis en perifeer oedeem xx 33 Een pijnlijke pols xx 34 Uveïtis bij rug- en knieklachten xx 35 Een therapie-refractaire enkelartritis xx 36 Slecht zien, slecht horen, en een zadelneus xx 37 Onbegrepen artritis en osteolyse xx _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

7 Afkortingenlijst xx _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

8 _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

9 n Auteurslijst Mevr. drs. W. Armbrust, afd. Kinderreumatologie, UMC Groningen Mevr. drs. M. Baaij, aios Interne Geneeskunde, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein. Momenteel arts-onderzoeker UMCU, Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie. Mevr. drs. C. Balemans, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. dr. P. Barrera Rico, afd. Reumatologie, UMC St Radboud, Nijmegen Mevr. dr. R.M. van den Berg-Vos, afd. Neurologie, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam Dhr. dr. H.J. Bernelot Moens, afd. Reumatologie, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo Dhr. drs. H. Biermann, afd. Infectieziekten, VUmc, Amsterdam Dhr. prof. dr. J.W.J. Bijlsma, afd. Reumatologie, UMC Utrecht R. Bisoendial, afd. Klinische Immunologie & Reumatologie, AMC, Amsterdam Dhr. dr. R. Bos, polikliniek Reumatologie, MCL, Leeuwarden Dhr. dr. E.J. ter Borg, afdeling Reumatologie, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein Mevr. dr. A.J.W. Branten, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. dr. E. Brouwer, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Groningen Dhr. dr. G.A.W. Bruijn, afd. Reumatologie, De Stichting IJsselmeerziekenhuizen, Lelystad Mevr. M.S. van Brussel, afd. Reumatologie VUmc, Amsterdam, thans werkzaam MCA Alkmaar Dhr. dr. W. Brussel, afd. Kindergeneeskunde, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. dr. I.E.M. Bultink, afd. Reumatologie VUmc Dhr. dr. R. Derksen, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Dhr. prof. dr. B.A.C. Dijkmans, afd. Reumatologie, VUmc, Amsterdam Mevr. drs. C.M.P.G. van Durme, aios Reumatologie, afd. Interne Geneeskunde/ Reumatologie, UMC Maastricht Mevr. drs. I.A.A.M. van Echteld, aios Reumatologie, afd. Interne Geneeskunde/ Reumatologie en afd. Oogheelkunde, UMC Maastricht Dhr. drs. P.J.M. van der Eerden, afd. Radiologie, UMC Groningen Dhr. dr. R. Erckens, afd. Interne Geneeskunde/Reumatologie en afd. Oogheelkunde, UMC Maastricht Mevr. drs. C.M.A. De Gendt, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. dr. D.M. Gerlag, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam Mevr. dr. S.L. Gorter, afd. Interne Geneeskunde/Reumatologie en afd _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

10 Oogheelkunde, UMC Maastricht Dhr. dr. E.N. Griep, afd. Reumatologie, St. Antonius Ziekenhuis, Sneek Dhr. dr. B.P.C. Hazenberg, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Groningen Mevr. dr. E.B. Haagsma, afd. Maag-darm-leverziekten, UMC Groningen Mevr. drs. M.G.G. Hobbelink, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, UMC Utrecht Mevr. drs. M.A. Hoefnagels, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. dr. I.E. van der Horst-Bruinsma, afd. Reumatologie, VUMC, Amsterdam Mevr. dr. P.M. Houtman, afd. Reumatologie, Medisch Centrum Leeuwarden Dhr. dr. J.W.G. Jacobs, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Dhr. dr. T.L. Jansen, afd. Reumatologie, UMC St Radboud, Nijmegen Dhr. dr. M. Janssen, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Dhr. dr. A.J.L. de Jong, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. drs. M.A.E. de Kanter, afd. Reumatologie, Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg Mevr. drs. H.K.A. Knaapen-Hans, afd. Reumatologie, UMC St Radboud, Nijmegen M.R. Kok, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam Dhr. dr. N.D. Kruyt, afd. Neurologie, AMC, Amsterdam Dhr. prof. dr. W.F. Lems, afd. Reumatologie, VUmc Dhr. prof. dr. J.M.J.P. van der Linden, afd. Interne Geneeskunde/Reumatologie, UMC Maastricht Mevr. drs. E. Mahler, afd. Reumatologie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen Dhr. dr. H.A. Martens, afd. Reumatologie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen Mevr. dr. W.H. Noort-van der Laan, afd. Reumatologie, Maartenskliniek, Woerden Mevr. dr. M. van Onna, afd. Reumatologie, UMC Utrecht, thans werkzaam in AMC, Amsterdam Dhr. dr. M.D. Posthumus, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Groningen Dhr. dr. P.H.J. Remans, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam Dhr. dr. A.W.A.M van Rijthoven, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Dhr. dr. R.N.P.M. Rinkel, afd. KNO, VUmc, Amsterdam Dhr. dr. D. van Schaardenburg, Jan van Breemen Instituut (thans Reade), Amsterdam Mevr. drs. A.M. Schilder, afd. Reumatologie, Medisch Centrum Leeuwarden Mevr. drs. T.H.M. Schoonbrood, reumatoloog, afd. Interne Geneeskunde/ Reumatologie, UMC Maastricht Mevr. dr. C.P. Schröder, afd. Oncologie, UMC Groningen Dhr. drs. A.M. van Sijl, Jan van Breemen Instituut (thans Reade), Amsterdam _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

11 Mevr. drs. I. Smid, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Dr. A. Spoorenberg, afd. Reumatologie, Medisch Centrum Leeuwarden Mevr. dr. K.S.S. Steen, afd. Reumatologie VUmc, Amsterdam, thans Kennemer Gasthuis, Haarlem Dhr. prof. dr. P.P. Tak, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam Dhr. dr. S.W. Tas, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam Mevr. dr. J. Tekstra, afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Mevr. drs. E. Ton, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Mevr. drs. K.L. Tsoi, afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Dhr. dr. F. Turkstra, afd. Reumatologie, VUmc, Amsterdam, thans afd. Reumatologie, Reade, Amsterdam Dhr. dr. J. Veenstra, afd. Interne Geneeskunde, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam Dhr. prof. dr. E. Vellenga, afd. Interne geneeskunde, Hematologie, UMC Groningen Mevr. drs. A.C. Venhuizen, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht Mevr. drs. R. Verberkt, afd. kindergeneeskunde, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Dhr. drs. G. Verhave, afd. Interne Geneeskunde, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam Dhr. dr. H. Visser, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Mevr. drs. P.A.J.M. Vos, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, UMC Utrecht, en afd. Reumatologie, Amphia Ziekenhuis, Breda Dhr. dr. A.E. Voskuyl, afd. Reumatologie, VUmc, Amsterdam Dhr. dr. N. de Vries, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, AMC, Amsterdam F.R.A.M. van Warmerdam, afd. Reumatologie, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Mevr. dr. J. Wesseling, afd. Kindergeneeskunde, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Dhr. drs. R. Westra, afd. Reumatologie, Ziekenhuis Emmen Dhr. prof. dr. P.H.B. Willemse, afd. Oncologie, UMC Groningen Mevr. drs. F.R. Wink, afd. Reumatologie, Medisch Centrum Leeuwarden Drs. M. Wondergem, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, UMC Utrecht _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

12 _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

13 n Woord vooraf Het vakgebied van de reumatologie bestrijkt een breed spectrum van meer dan tweehonderd verschillende aandoeningen, variërend van mild verlopend tot levensbedreigend. Het reumatologisch vakgebied heeft vele verbindingen met disciplines als de interne geneeskunde, kindergeneeskunde, orthopedie, neurologie en revalidatiegeneeskunde alsook orgaanspecifiekere specialismen oogheelkunde, keel-/neus-/oorheelkunde, dermatologie, longziekten en cardiologie. Regelmatig komen beelden met een grote mate van specificiteit voor, zodat de herkenning voor een goed luisterend oor en vlot-herkennend oog, zoals in een vakbekwaam reumatoloog samenkomt, kan plaatsvinden. Elke januarivergadering opnieuw worden dergelijke beelden als Witte Raaf gepresenteerd. Dit boek bundelt ruim dertig klinisch bijzondere ziektebeelden, zoals collega reumatologen in den lande in de afgelopen jaren zijn tegengekomen, en waarvan men het de moeite waard vond deze nog eens nader te bewerken voor presentatie alhier. Wij zijn dan ook zeer verheugd zoveel medewerking te hebben ervaren, en zoveel deskundigheid te kunnen bundelen; en hieromheen zijn vragen en antwoorden geformuleerd die zullen intrigeren, en wellicht tot nadere bestudering aanleiding geven. Met het lezen van dit boek kan de reumatoloog (in opleiding), maar ook de buitenstaander zien hoe gevarieerd de reumatologische consulten tegenwoordig zijn. Een boek kortom, met veel informatieve en educatieve waarde, dat is bedoeld voor reumatologen, internisten, huisartsen, orthopeden, neurologen, enzovoort en voor arts-assistenten in opleiding voor deze specialismen alsook voor geïnteresseerde health professionals, met name in de reumatologie. Voor commentaren en suggesties ten behoeve van volgende initiatieven houden we ons aanbevolen. Nijmegen, oktober 2011 De redactie Dr. Tim L. Jansen Prof. dr. Piet van Riel Prof. dr. Paul-Peter Tak _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

14 _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

15 Deel 1: Casuïstiek _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

16 _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

17 n 1 Een dikke schouder Dr. T.L. Jansen Presentatie Een 51-jarige vrouw met een RF-/ACPA-negatieve omartritis werd poliklinisch gezien met een dikke schouder. Deze was de laatste maanden progressief. Zij was bekend met een seronegatieve RA gedurende 15 jaar, die al jaren niet adequaat ingesteld was vanwege therapie incompliantie/medicamenteuze intoleranties. Farmacotherapie bestond derhalve slechts uit sulfasalazine. Lichamelijk onderzoek Matig vitale vrouw die ouder lijkt dan kalenderleeftijd. Inspectie van de schouders toonde artritis van de rechterschouder: bewegingsonderzoek was pijnlijk en bewegingsuitslagen waren enigszins beperkt, m.n. exorotatie meer dan abductie. Laboratoriumonderzoek BSE 50 mm/uur en CRP 21 mg/l. Radiologisch onderzoek Ernstige degeneratie van schouder. MRI bevestigde dit. Gewrichtspunctie De rechterschouder werd gepuncteerd, waarbij melkachtig synoviaal vocht werd verkregen. 1 Welke structuren zijn er zichtbaar bij microscopie: zie figuur 1.1? 2 Hoe luidt uw diagnose? 3 Welke therapie stelt u in? Figuur 1.1 a uraatkristallen b cryoglobulinekristallen c pyrofosfaatkristallen d cholesterolmonohydraatkristallen _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

18 Literatuurgegevens over de behandelopties voor cholesterolkristalsynovitis zijn er nauwelijks. Casus met cholesterolkristallen zijn slechts sporadisch gerapporteerd.2 Als er depositie plaatsvindt bij reumatoïde ziekten, dan gebeurt dat meestal in structuren met synoviale lining en zonder begeleidende hyperlipidemie. De algemene interesse in statines is gegroeid sinds de TARA-studie (Trial of Atorvastatin in RA) de aandacht vestigde op de rol van statines bij chronische reumatoïde ontsteking.3 Interessant genoeg hebben statines naast een remmend effect in de cholesterolproductie, ook een immunomodulatoir en anti-inflammatoir effect.4 Literatuur 1 Jansen TL, Spoorenberg A. Medical mystery arthritis. N Engl J Med 2006;354: Balint PV, Kane D, Sturrock RD. Massive cholesterol crystal deposition: unusual location in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2003;62: McCarey DW, McInnes IB, Madhok R, et al. Trial of atorvastatine in rheumatoid arthritis (TARA): double blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;363: Kwak B, Mulhaupt F, Myit S, Mach F. Statins as a newly recognized type of immunomodulator. Nat Med 2000;6: _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

19 n 2 Pijn aan pols en hand Dr. P.M. Houtman, dr. T.L. Jansen Presentatie Een 60-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis presenteert zich met plotselinge pijn van de rechterpols en -hand. Twee weken geleden is ze teruggekomen van een reis naar Portugal. Zij maakt geen zieke indruk. Lichamelijk onderzoek Bij onderzoek is de rechter handrug rood en oedemateus gezwollen. De rechterpols is beperkt in palmaire en dorsale flexie. Laboratoriumonderzoek Het laboratoriumonderzoek valt, afgezien van een verhoogde CRP, normaal uit. Beeldvormend onderzoek De standaard (AP) röntgenfoto s van de handen zijn niet afwijkend. Een sagittale opname toont echter amorf gecalcificeerd materiaal aan de dorsale zijde van de pols (figuur 2.1). Figuur 2.1 Gewrichtspunctie Aspiratie van synoviaal vocht van het polsgewricht levert purulent vocht op, waarin bij polarisatiemicroscopisch onderzoek geen kristallen en bij kweek en PCR geen micro-organismen aantoonbaar zijn _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

20 1 Welk onderzoek is nodig om de diagnose te kunnen stellen? a polarisatiemicroscopisch onderzoek van synoviaal vocht b echografisch onderzoek c aanvullend röntgenonderzoek d microbiologisch onderzoek plus minimaal een van de onderzoeken a, b of c Hydroxyapatietartritis wordt net als andere vormen van kristalartritis gekenmerkt door het acute, heftige begin met forse zwelling en roodheid. Onderscheidend ten opzichte van andere vormen van kristalartritis is de voorbijgaande aanwezigheid van calcificaties. Deze calcificaties zijn niet altijd zichtbaar op de standaardröntgenopname, in dit geval de AP-opname van de handen. De calcificaties zichtbaar op de dwarse opname van de handen zijn bij patiënte na 5 dagen niet meer aantoonbaar (figuur 2.2). Figuur 2.2 Literatuur 1 McCarty DJ, Lehr JR, Halverson PB. Crystal populations in human synovial fluid. Identification of apatite, octacalcium phosphate, and tricalcium phosphate. Arthritis & Rheum 1983;26: _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

21 n 3 slapende handen en voeten, malaise, gewichtsverlies Dr. M. van Onna, dr. R. Derksen, drs. P.A.J.M. Vos, drs. E. Ton Presentatie Een 74-jarige man wordt verwezen in verband met een slapend gevoel in voeten en handen, algehele malaise en gewichtsverlies. Hij is sinds drie jaar bekend met idiopathische longfibrose, zijn pulmonale klachten (dyspnée d effort) zijn stabiel. Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek blijken symmetrisch tast- en vibratiezin afwezig vanaf knieën en aan zijn handen. Laboratoriumonderzoek Het laboratoriumonderzoek toont een bezinking van 80, een matig gestoorde nierfunctie (creatinine 129 μmol/l, geschatte klaring 56 ml/min/1,73 m 2 ) en een actief urinesediment met (dysmorfe) erytrocyten en celcylinders en anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen gericht tegen MPO in een hoge titer. EMG Er wordt een EMG verricht, waarbij axonale polyneuropathie gevonden wordt. Een nierbiopt laat een pauci-immune glomerulonefritis zien. De diagnose microscopische polyangiitis (MPA) wordt gesteld. Omdat de vraagt rijst of de pulmonale problemen veroorzaakt worden door MPA, wordt verdere diagnostiek verricht. Het longfunctieonderzoek toont een afgenomen vitale en totale longcapaciteit en een forse diffusiestoornis. De broncho-alveolaire lavage (BAL) toont geen bevindingen die bijdragen. Figuur 3.1 toont het HRCT-beeld. Figuur _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

22 1 Welke van de volgende beweringen is/zijn correct? 1 De eerder gestelde diagnose longfibrose is correct. 2 De pulmonale klachten kunnen, gezien het aanvullende onderzoek, goed verklaard worden door microscopische polyangiitis. a Beide beweringen zijn juist b 1 is juist, 2 is onjuist c 1 is onjuist, 2 is juist d Beide beweringen zijn onjuist. De HRCT-thoraxbeelden tonen subpleurale honeycombing met enkele tractiebronchiëctasieën. Er is minimaal matglasaspect. De eerder gestelde diagnose longfibrose is correct. Van idiopathische longfibrose kan, gezien de aanwezigheid van een systeemziekte, niet meer gesproken worden. Ongeveer een kwart tot een derde van de patiënten met MPA heeft pulmonale problemen/afwijkingen, zich meestal uitend als pleurale effusie, hemoptoë en al dan niet symptomatische infiltraten. 2,3 Tzelepis et al. verrichtten systematisch onderzoek naar pulmonale afwijkingen bij patiënten met MPA en vonden een prevalentie van longfibrose van 39%.4 De presentatie van longfibrose maanden tot jaren voorafgaand aan extrapulmonale manifestaties van ANCA-geassocieerde vasculitis is, met name bij MPA, niet ongewoon.4 De pathogenese van longfibrose bij MPA is niet goed bekend. Er is gesuggereerd dat occulte alveolaire bloeding bij alveolaire capillaritis zou kunnen leiden tot proliferatie van type 2-pneumocyten met fibrose als gevolg.5 Een andere hypothese is dat antimyeloperoxidase (MPO) antilichamen MPO activeren dat weer leidt tot de vorming van zuurstofradicalen die fibroblastproliferatie kunnen induceren.6 Literatuur 1 American Thoracic Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International consensus statement. American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS). Am J Respir Crit Care Med 2000;161:642 Frankel SK, Cosgrove GP, Fischer A, et al. Update in the diagnosis and management of pulmonary vasculitis. Chest 2006;129: Gomez-Puerta JA, Hernandez-Rodriguez J, Lopez-Soto A, et al. Antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides and respiratory disease. Chest 2009;136: Tzelepis GE, Kokosi M, Tzioufas A, et al. Prevalence and outcome of pulmonary fibrosis in microscopic polyangiitis. Eur Respir J 2010;36: Birnbaum J, Danoff S, Askin FB, et al. Microscopic polyangiitis presenting as a pulmonary-muscle syndrome: is subclinical alveolar hemorrhage the mechanism of pulmonary fibrosis? Arthritis Rheum 2007;56: _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

23 6 Guilpain P, Servettaz A, Goulvestre C et al. Pathogenic effects of antimyeloperoxidase antibodies in patients with microscopic polyangiitis. Arthritis Rheum 2007;56: _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

24 n 4 Chronische pijn in de polsen Dr. W.H. Noort-van der Laan Presentatie Een Surinaamse metselaar van middelbare leeftijd, met hypertensie en diabetes mellitus type 2 in de voorgeschiedenis, werd door de orthopeed verwezen naar de polikliniek Reumatologie. De vraag was of er sprake kon zijn van een inflammatoire reumatische oorzaak voor de sinds een halfjaar bestaande chronische pijn in de polsen. Echo van de polsen liet uitgebreide tenosynovitis zien. Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van uitgebreide tenosynovitis van de extensorpezen van de tweede en de derde straal van beide handen en artritis van enkele metacarpophalangeale (MCP) gewrichten. Laboratoriumonderzoek Bij laboratoriumonderzoek waren reumafactor en ACPA (anti-cyclic citrullinated peptide antibodies) niet verhoogd. Beeldvormend onderzoek Röntgenonderzoek liet multipele cysteuze afwijkingen in de carpalia zien en een erosie in MCP 2 van de rechterhand (figuur 4.1). Om de cysteuze afwijkingen beter in beeld te krijgen werd een MRI verricht. Daarop was te zien dat zij berustten op grote erosies met ingroeiend synoviaal weefsel (figuur 4.2). Figuur 4.1 Figuur _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

25 1 Onderstaande antwoorden geven de mogelijke diagnose aan die dit ziektebeeld zouden kunnen verklaren. Welke aandoening behoort niet in uw differentiële diagnose? a kristalartropathie b reumatoïde artritis c seronegatieve spondylartropathie d surmenage De werkdiagnose reumatoïde artritis werd gesteld. De patiënt werd behandeld met methotrexaat 15 mg/wk, foliumzuur 5 mg per week en prednison 10 mg per dag. De artritis en tenosynovitis verdwenen na de behandeling. Methotrexaat werd gecontinueerd en binnen twee maanden werd prednison uitgeslopen. Zes weken na het staken van de prednison ontstond acuut periorbitaal oedeem en erytheem, gevolgd door over het lichaam verspreide, matig scherp begrensde, deels anulaire plaques (figuur 4.3). Figuur Welke van de onderstaande diagnoses is de meest waarschijnlijke oorzaak van de huidsymptomen? a allergische huidreactie op methotrexaat b huidvasculitis in het kader van reumatoïde artritis c infectie d psoriasis De patiënt werd verwezen naar de dermatoloog die een huidbiopsie verrichtte (figuur 4.4 en 4.5). Bij pathologisch onderzoek werden granulomateuze infiltraten gezien, zonder centrale necrose, met epitheloïdcellen en een zone van lymfocyten met oedeem met oedeem (a) met zuurvaste staven (b). Omdat de patiënt al een paar jaar last had van tintelingen in de vingertoppen werd de neuroloog in consult gevraagd. De neuroloog stelde axonale, met name sensibele, neuropathie vast in de handpalmen en voetzolen en vond verdikkingen in de nervi ulnaris, medianus en tibialis posterior _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

26 Figuur 4.4 Figuur Wat is nu uw diagnose? a tuberculose b lepra c andere mycobacterie dan a of b d sarcoïdose De diagnose lepra werd bevestigd door de aanwezigheid van antistoffen tegen fenolisch glycolipide-1, een bestanddeel van de celwand van M.leprae bij serologisch onderzoek. De patiënt werd gedurende een jaar behandeld met combinatietherapie (rifampicine 600 mg een keer per maand, dapson 100 mg eenmaal daags en clofazimine 100 mg om de dag) en prednison 60 mg eenmaal daags in een geleidelijk afbouwschema. De huidafwijkingen en tenosynovitis verdwenen snel. De sensibiliteitsstoornissen verbeterden enigszins, maar zijn tot op heden nog aanwezig. Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij lepra. Artritis bij lepra is klinisch moeilijk te onderscheiden van reumatoïde artritis. De aandoening manifesteert zich vaak als symmetrische polyartritis; ook kunnen erosieve en cysteuze afwijkingen voorkomen.1 De huidafwijkingen, de artritis en tenosynovitis en de gevoelsstoornissen waarmee onze patiënt zich presenteerde passen bij een type 1-reactie (ook reversal reactie genoemd) bij borderline lepra. Dit is een vertraagde, T-cel-gemedieerde overgevoeligheidsreactie type IV volgens Gell en Coombs. Door veranderingen in de immuniteit na het staken van de prednison zou de type 1-reactie versterkt kunnen zijn, waardoor het uitgebreide huidbeeld is ontstaan en de neuropathie verergerd is. Literatuur 1 Laan WH van der, Faber WR, Vries N de, Maas M, Tak PP. Surinaamse reuma blijkt lepra. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

27 n 5 huidafwijkingen, artritis en nierfunctiestoornissen Dr. H.A. Martens, dr. E.B. Haagsma, dr. E. Brouwer Presentatie Een 73-jarige vrouw wordt in consult gezien in verband met progressieve huidafwijkingen, artritis en nierfunctiestoornissen. Zij was aanvankelijk opgenomen op de afdeling intensive care in verband met hypovolemische shock bij een varicesbloeding op basis van portale hypertensie secundair aan levercirrose ten gevolge van hepatitis C-virusinfectie (HCV). Na ligatie van de varices stabiliseerde patiënte hemodynamisch. Door toediening van grote hoeveelheden infuusvloeistoffen en erytrocytenconcentraat ontstond een milde hypothermie (35,1ºC). Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek wordt een zieke vrouw gezien met confluerende purpura op armen en benen. Er is artritis van MCP 2 t/m 5 van de rechterhand (figuur 5.1). De vitale sensibiliteit aan de benen is gestoord. Later ontstaat er necrose op de bovenarm (figuur 5.2). Figuur 5.1 Figuur 5.2 Laboratoriumonderzoek Laboratoriumonderzoek toont een verhoogd CRP (59 mg/l) en creatinine (165 µmol/l). In het sediment worden meer dan 30% dysmorfe erytrocyten met erytrocytencylinders gezien en er is een proteïnurie van 1 g/24 uur _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

28 1 Gezien de artritis, purpura, nierfunctiestoornissen met sedimentafwijkingen denkt u aan een vorm van vasculitis. Welke vorm van vasculitis is bij deze patiënte het meest waarschijnlijk: a Henoch-Schönleinpurpura/IgA-vasculitis b reuscelarteriïtis c vasculitis bij cryoglobulinemie d ANCA-geassocieerde vasculitis 2 Omdat u vasculitis bij cryoglobulinemie overweegt, wilt u aanvullend de cryoglobulines laten bepalen. Hiertoe neemt u een buisje serum af dat u op de volgende wijze naar het laboratorium laat transporteren: a op kamertemperatuur (zoals gebruikelijk) b in een verwarmde koker of beker op 37ºC c op ijs Het laboratorium meldt inderdaad dat er cryoglobulines aantoonbaar zijn. 3 Bij cryoglobulinemie wordt vaak gebruik gemaakt van de classificatie volgens Brouet.2 Hierin worden drie typen cryoglobulinemie onderscheiden (type I, II en III). Welk type cryoglobulinemie is er waarschijnlijk bij onze patiënte aanwezig? a type I: monoklonaal immuunglobuline b type II: monoklonaal IgM met reumafactoractiviteit en polyklonaal IgG c type III: polyklonale immunoglobulines Aanvullend laboratoriumonderzoek liet dus inderdaad positieve cryoglobulines zien, type II (polyklonaal IgG [8,9 g/l] en een monoklonaal IgM [15 g/l]). De reumafactor was sterk verhoogd (908 ku/l). Het complement C3 en C4 waren sterk verlaagd met 0,32 g/l en 0,04 g/l, passend bij actieve vasculitis. Er werd een huidbiopt afgenomen. Hierin werd trombotische vasculopathie gezien met secundair extravasatie van erytrocyten, passend bij cryoglobulinemie. Een EMG toonde een ernstige gemengde sensibele en motorische axonale polyneuropathie. Geconcludeerd werd dat er bij deze patiënte sprake was van een type II-cryoglobulinemie ten gevolge van HCV met als manifestaties huidbetrokkenheid door vasculitis, artritis, nierbetrokkenheid en axonale polyneuropathie. 4 Wat zou uw therapie zijn? De patiënte herstelde geleidelijk. De prednison kon binnen 3 weken worden afgebouwd en gestaakt. Het huidbeeld verbeterde langzaam en de artritis verdween (figuur 5.3 en 5.4). De nierfunctie normaliseerde, hierbij verdwenen ook de erytrocyturie en proteïnurie. De cryoglobulinespiegels en de reumafactor daalden fors; de complementwaarden normaliseerden _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

29 Figuur 5.3 Figuur 5.4 Literatuur 1 Pascual M, Perrin L, Giostra E, Schifferli JA. Hepatitis C virus in patients with cryoglobulinemia type II. J Infect Dis 1990;162: Brouet JC, Clauvel JP, Danon F, Klein M, Seligmann M: Biologic and clinical significance of cryoglobulins. A report of 86 cases. Am J Med. 1974;57: Cohen Tervaert JW, Van PP, Damoiseaux J: Type II cryoglobulinemia is not associated with hepatitis C infection: the Dutch experience. Ann NY Acad Sci 2007;1107: Ferri C, Antonelli A, Mascia MT, Sebastiani M, Fallahi P, Ferrari D, et al. B-cells and mixed cryoglobulinemia. Autoimmun Rev 2007;7: Cacoub P, Delluc A, Saadoun D, Landau DA, Sene D: Anti-CD20 monoclonal antibody (rituximab) treatment for cryoglobulinemic vasculitis: where do we stand? Ann Rheum Dis 2008;67: Wink F, Houtman PM, Jansen TL. Rituximab in cryoglobulinaemic vasculitis, evidence for its efficacy: a case report and review of literature. Clin Rheumatol 2011;30: _BW_Reumatologie in beeld.indd :56

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 25 NUMMER 0 januari 205 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

Colofon. Uitgever. Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3

Colofon. Uitgever. Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3 Richtlijn Vitiligo Colofon Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3 2006 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 8552 Postbus 20064

Nadere informatie

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose d.d. 18 juni 2012 Werkgroep interstitiële

Nadere informatie

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Initiatief Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse

Nadere informatie

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom The treatment of AL amyloidosis in the Netherlands in 2013 M.C. Minnema, B.P.C. Hazenberg, A. Croockewit,

Nadere informatie

Voorloper op het gebied van anderhalvelijnszorg 359

Voorloper op het gebied van anderhalvelijnszorg 359 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 23 NUMMER 07 augustus 2013 357 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 24 NUMMER

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 24 NUMMER NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 24 NUMMER 11 december 2014 625 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht

Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht Richtlijn Niet-maligne pleuravocht Pleuravocht is een relatief frequent voorkomend verschijnsel bij diverse patiëntencategorieën. De aanpak van de diagnostiek en de eventuele behandeling van niet-maligne

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 IVBULLETIN JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Maternale hiv-infectie beïnvloedt het immuunsysteem van de foetus Peter Reiss wil (inter)nationale positie SHM versterken Casuïstiek: Therapieontrouw? Luister naar de

Nadere informatie

Fysiotherapie bij ALS

Fysiotherapie bij ALS Praktijkrichtlijn Fysiotherapie bij ALS Auteurs: J. ten Broek-Pastoor MSc., fysiotherapeut UMC St. Radboud, Nijmegen J. Oudenaarden, MSc, ergotherapeut Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie,

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts Jaargang 10 Nummer 3 Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen September MAGMA 2004 O N S B I N N E N S T E B U I T E N DE LEVER Bewaardossier voor de huisarts C O L O F O N

Nadere informatie

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 1 Initiatief Koninklijk

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS MS in focus Editie 14 l 2009 Ziektebeloop bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF stelt zich ten doel wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen MS.

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose Initiatief Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde en Vereniging Artsen

Nadere informatie

Richtlijn. Verantwoord gebruik van biologicals

Richtlijn. Verantwoord gebruik van biologicals Richtlijn 5 Verantwoord gebruik van biologicals 25 30 35 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Nederlands

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 11N Fase A Titel Huidafwijkingen en gewrichtsklachten Onderwerp Psoriasis vulgaris Inhoudsdeskundige Dr. C. van der Vleuten Dermatoloog UMCN Dr. B. Cools arts, Interne Geneeskunde / Klinisch Trainingscentrum

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Colofon Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum ISBN 90-8523-059-4 2005, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Nadere informatie

Ook mannen hebben opvliegers

Ook mannen hebben opvliegers Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker in vele gedaantes Dr. Babs Taal Carmen-Miranda Kleinegris Willy Brinkman Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker

Nadere informatie

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Practice-based aanbevelingen voor de detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB Conceptversie september

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Reumafonds Jaarverslag 2010 Uitgave Reumafonds Postbus 59091 1040 KB Amsterdam T 020 589 64 64 F 020 589 64 44 info@reumafonds.nl www.reumafonds.nl Realisatie & productie: Afdeling Fondsenwerving

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie