SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014"

Transcriptie

1 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers

2 Inhoud 1. Inleiding Methodiek Klimaatneutraal Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3: Carbon footprint syndus group Beschrijving van de organisatie Afbakening Basisjaar Emissies Elektra en gas Graaddagen Gewogen graaddagen Mobiliteit Getankte liters brandstof per werkmaatschappij Zakelijke vliegreizen Papier, afval en water Uitzonderingen Onzekerheidsmarge Totaal overzicht emissies CO2 in ton Emissies per scope Verdeling CO2 emissies per scope Percentage CO2 emissie per scope Vergelijking voorgaande jaren Elektra en gas Mobiliteit Afval Reductiemogelijkheden Betrokkenheid werknemers Vermindering afval- en papierverbruik Energiebesparing

3 6.4. Energie inkoop Zelfvoorzienend Rijgedrag en mobiliteit Reduceren restafval metaal Compensatie

4 1. Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt al sinds enige tijd een rol binnen de syndus group. In 2012 is voor het eerst een carbon footprint rapportage opgesteld. Nu kalenderjaar 2014 voorbij is wordt ook van dit jaar een carbon footprint rapportage gemaakt. Door het opstellen van een dergelijke rapportage wordt inzicht verkregen in de CO2 uitstoot van de gehele organisatie. In eerste instantie jaarlijks maar sinds 2015 elk half jaar vergelijkt syndus group haar uitstoot met voorgaande jaren of periode. Dit zorgt er voor dat genomen maatregelen kunnen worden geëvalueerd of waarnodig worden aangescherpt. Daarnaast kan door periodiek de verandering in CO2 uitstoot te meten, de transparantie worden bevorderd en verbeteringen periodiek in kaart worden gebracht. Om gericht stappen te kunnen zetten in het kleiner maken van de klimaatimpact dient deze rapportage als uitgangspunt om een focus aan te kunnen brengen voor verder duurzaam beleid. Uiteindelijk dient de carbon footprint rapportage ook als communicatiemiddel naar medewerkers, leveranciers, branchegenoten en klanten van syndus group om het duurzame beleid verder mee te verduidelijken Methodiek Voor de berekening van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de ISO richtlijn. De bijbehorende methode is in het Green House Gas Protocol verder beschreven. De gebruikte richtlijn is terug te vinden onder de naam: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, WBCSD en WRI Daarnaast zijn aanvullende eisen en emissiefactoren gehanteerd welke vanuit de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) worden voorgeschreven met betrekking tot de CO2 prestatieladder. 4

5 2. Klimaatneutraal Om een onderscheid te kunnen maken tussen de begrippen klimaatneutraal en CO2 neutraal is het belangrijk te weten welke broeikasgassen in welke mate een effect hebben op de opwarming van de aarde. Verschillende broeikasgassen zorgen voor de afbraak van ozon in de atmosfeer. Hierdoor wordt minder stralingswarmte, afkomstig van de zon, teruggekaatst het heelal in waardoor meer warmte de aarde kan bereiken. Naast CO2 zijn de andere twee belangrijke broeikasgassen CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Het verschil met CO2 is dat deze laatste twee respectievelijk 23 en 296 maal zo veel effect hebben als CO2. De focus ligt op het reduceren van CO2 omdat hier veel meer van vrijkomt in aantal ton. Dit is ook te zien in onderstaande figuur. Figuur 1: Totaal overzicht jaarlijkse antropogene uitstoot van broeikasgassen wereldwijd Wanneer men spreekt van klimaat neutraal worden alle broeikasgassen meegenomen in de berekening van de totale klimaatimpact van een organisatie. Volgens rekenfactoren van het IPCC 1 wordt per broeikasgas een omrekening gemaakt naar CO2 equivalenten. Op deze manier is één indicator nodig voor de totale impact op de opwarming van de aarde. Onderstaande figuur geeft de verdeling van broeikasgassen weer voor Nederland tussen 1990 en Intergovernamental Panel on Climate Change 5

6 Figuur 2: Uitstoot broeikasgassen in Nederland

7 3. Scope definities In het Green House Gas (GHG) Protocol en de ISO standaard wordt voor de afbakening rekening gehouden met drie verschillende scopes. Naarmate de verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte CO2 uitstoot verder van de organisatie af komt te liggen schuift deze steeds een scope verder. Voor de CO2 prestatieladder is echter een aanvullende eis gesteld voor scope 2. Hiertoe rekent SKAO namelijk ook emissies voortkomend uit zakelijke vliegreizen en zakelijk vervoer met eigen vervoersmiddelen. Hieronder vallen ook leaseauto s. Deze aanvulling is in de carbon footprint meegenomen om te kunnen certificeren conform SKAO eisen. Scope definities en toelichting worden hier onder weergegeven. Figuur 3: weergave SKAO scope Scope 1: Emissies voortkomend uit de directe verbranding van fossiele brandstoffen. Zoals bedrijfsauto s en faciliteiten. Scope 2: Elektraverbruik en zakenreizen met een privé auto (incl. leasecontracten) of vliegtuig. Scope 3: Emissies die indirect worden veroorzaakt vallen onder scope 3. Emissies uit deze scope zouden ook aan derden kunnen worden toebedeeld. Bijvoorbeeld: gebruik van verkochte producten, woon-werkverkeer, transport en distributie en afvalverwerking. 7

8 4. Carbon footprint syndus group 2014 In dit hoofdstuk zal de carbon footprint worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een korte afbakening van de organisatie weergegeven Beschrijving van de organisatie De hoofdactiviteiten van de syndus group zijn te verdelen in vier branches: de bouw van staalstructuren; de uitvoer van verticaal en horizontaal transport en verhuur van industrieel equipment, levering van glasvezelversterkte epoxy buissystemen en de fabricatie van thermohardende kunststof buisleidingsystemen, apparaten en looproosters. De hoofdvestiging van de syndus group bevindt zich in Terneuzen. In 2014 telt de syndus group Nederland 260 FTE; syndus group België 14,8 FTE en syndus group Slowakije 37 FTE. Deze carbon footprint draagt bij aan de transparantie van het MVO beleid van de syndus group Afbakening Naast de indeling in de verschillende scopes van de CO2 uistoot van een organisatie is het ook belangrijk om de organisatiegrenzen te bepalen. Voor de syndus group betekent dit dat ervoor gekozen is om de activiteiten mee te nemen die onder de financiële en operationele reikwijdte vallen van de syndus group in Nederland, België en Slowakije Basisjaar Het is van belang een basisjaar vast te stellen waaraan reductiedoelstellingen kunnen worden gekoppeld. Als basisjaar voor de syndus group is gekozen voor het kalenderjaar Twee keer per jaar de data van de voorgaande periode geïnventariseerd worden Emissies Per categorie zijn in dit hoofdstuk de emissies weergegeven evenals de verbuiksdata voor syndus group over Elektra en gas De syndus group neemt net als voorgaand jaar grijze stroom af van Essent. Grijze stroom is elektriciteit voortkomend uit fossiele brandstoffen. Ook kernenergie valt hieronder. De uitstoot hiervoor bedraagt 455 gr CO2 per kwh. Daarnaast is het mogelijk om elektriciteit op te wekken door middel van windkracht, waterkracht, zonne-energie en stortgas. Stortgas is een gasmengsel ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals gestort huisvuil. De uitstoot van bovengenoemde bronnen varieert van 15 tot 80 gr CO2 per kwh. Voor Nederlands aardgas geldt een emissie waarde van 1,825 kg/m3. 8

9 Op basis van graaddagen vergelijking zoals hieronder is toegelicht valt te concluderen dat er in een koud jaar relatief meer gas wordt verbruikt dan in een warm jaar. Des te minder graaddagen, des te kouder is een jaar. Het aantal ton CO2 dat gepaard gaat met het elektra- en gasverbruik van de gehele syndus group staat gelijk aan de uitstoot van 116 Nederlandse huishoudens (Bron gemiddeld verbruik 2014). Hiervoor is 173,9 hectare volwassen Europees loofbos nodig om te compenseren Graaddagen De weersinvloeden op het gasverbruik kunnen worden verrekend door middel van het aantal gewogen graaddagen. Hierin zijn ook de seizoen afhankelijke weersomstandigheden meegenomen. Het uitgangspunt is dat je in een etmaal waarin de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de gemiddelde binnentemperatuur geen gas verbruikt. Ligt de buitentemperatuur echter lager, dan ga je stoken en moeten er graaddagen geteld worden. Meestal wordt in de graaddagen berekening 18 C genomen als waarde voor de gemiddelde binnentemperatuur. De etmaalgemiddelde buitentemperatuur van een koudere dag wordt afgetrokken van de etmaalgemiddelde binnentemperatuur van 18 graden. Als het op een dag buiten gemiddeld 10 graden was, reken je als volgt: = 8 graaddagen. Was de gemiddelde buitentemperatuur over 24 uur hoger dan 18 graden, dan kom je altijd uit op 0 graaddagen Gewogen graaddagen De gegevens zijn afkomstig van het KNMI weerstation in Woensdrecht voor de periode januari december Het verbruik per graaddag kan over de afgelopen jaren evenals de toekomstige jaren worden vergeleken. Hiermee kan gedragsverandering en stookgedrag worden gemonitord door de syndus group. Gewogen graaddagen ( ) 2.584,2 Verbruik m3 gas per graaddag , , ,49( 3 ) 2 Gegevens afkomstig van graaddagen calculator weerstation Woensdrecht 3 Berekening: Verbruik m3 gas / gewogen graaddagen: / 2584,2 = 66,49 9

10 Energie Energiesoort Verbruik CO2 uitstoot (ton) Percentage CO2 uitstoot syndus group Elektra kwh 398,07 42,86% Gas m3 169,32 18,23% Totaal 567,39 61,09% Zelzate kantoor Elektra kwh 1,94 0,21% Zelzate Elektra kwh 18,2 1,96% (AMG) Totaal 20,14 2,17% Fiberstruct Elektra kwh 196,88 21,20% Gas m3 144,26 15,53% Totaal 341,14 36,73% Totaal 928,67 100% Figuur 4: Overzicht aardgas- en elektraverbruik 33,77% Aardgas percentage Elektra percentage 66,23% Figuur 5: Verdeling CO2 uitstoot aardgas- en elektraverbruik 10

11 Mobiliteit Voor mobiliteit is gekeken naar het aantal zakelijke kilometers voor personenvervoer, woonwerk kilometers en naar zakelijke vliegreizen. Uit de rapportages van de leasemaatschappijen en van het eigen tankstation aan de Industrieweg 34, Terneuzen is het aantal liters brandstof bekend voor het eigen wagenpark. Hiervoor wordt een conversiefactor van 2,780 kg CO2 per liter benzine en 3,135 kg CO2 per liter getankte diesel gehanteerd. In totaal gaat het om 102 leaseauto s. Medewerkers van de syndus group maken geen gebruik van openbaar vervoer omdat het openbaar vervoer geen passend alternatief vormt voor het woon-werkverkeer in de regio. In totaal zijn er 58 vluchten gemaakt in 2014 met een totale som van km totaal. Hierbij werd een grote diversiteit aan tussenstops en luchthavens geregistreerd. Daarnaast zijn er drie eigen vrachtauto s voor arentis opgenomen in de footprint met een gezamenlijke afstand van km. De vrachtauto s zijn uitgerust met EURO5 motor. Figuur 6: Afbeelding vrachtwagen arentis 11

12 Getankte liters brandstof per werkmaatschappij Benzine Diesel (liters) (liters) CO2 uitstoot (ton) CO2 uitstoot (ton) amerplastics Oppeneer 3,58 0, ,75 43,7 Leaseplan 301,10 0,9 Terberg 1.245,26 3,9 arentis Oppeneer ,37 46, ,49 897,4 Leaseplan ,20 19,1 Terberg - 793,53 2,5 ferris Oppeneer 1.810,13 5, ,29 91,1 Leaseplan 108 0, ,60 16,0 Terberg 900,04 2, ,12 65,7 Uitstoot totaal per maatschappij 48,5 919,0 172,8 fiberstruct 150,16 0, ,4 15,4 15,4 syndus group Oppeneer 454,07 1, ,73 8,2 Terberg - 516,63 1,6 9,8 TOTAAL ,77 55, ,1 1165,5 1165,5 Tabel 1; Overzicht verbruik mobiliteit 01%01% 15% 04% amerplastics arentis ferris fiberstruct syndus group 79% Figuur 7: CO2 uitstoot per werkmaatschappij 12

13 Zakelijke vliegreizen In 2014 staat voor km aan zakelijke vliegreizen geregistreerd, waarvan geen enkele reis boven de 2500 kilometer enkele reis uitkomt. Het grootste gedeelte valt binnen de categorie km enkele reis en een klein deel valt <700 kilometer enkele reis. Categorie Aantal km s Conversiefactor CO2 uitstoot in <700 km km 270 g/km 14, km km 200 g/km 129,20 >2500 km 0 km 135 g/km - Figuur 8: Vliegkilometers en gerelateerde CO2 uitstoot Het aantal ton CO2 uitstoot wat gepaard gaat met mobiliteit van de syndus group staat gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 152,6 huishoudens (8 ton per huishouden 4 ). Een volwassen Europees loofbos houdt ongeveer 6 ton CO2 per hectare per jaar vast. Dat betekent dat om te compenseren voor de CO2 uitstoot van de syndus group hectare volwassen Europees loofbos nodig is Papier, afval en water De hoeveelheid bedrijfsafval, hout, papier en metaal is afkomstig uit de jaarrapportages van afvalverwerkingsbedrijf SITA recycling services. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van schrootverwerking. In 2014 is voor het eerst de informatie met betrekking tot het afvoeren van schroot door ferris bekend. Deze is in onderstaand overzicht meegenomen en zorgt bij de vergelijking van de afgelopen jaren voor een flinke stijging in CO2 uitstoot, toe te schrijven aan de afvoer van afval. Conversiefactoren per kilogram afval zijn afkomstig van SITA recycling services. Voor metaal is een conversiefactor gekozen gelijk aan niet-brandbaar bedrijfsafval. De hoeveelheid water is op basis van de jaarafrekening. De conversiefactor voor drinkwater is afkomstig uit de milieubarometer. Het aantal ton CO2 dat gepaard gaat met het afval van de syndus group staat gelijk aan de uitstoot van 46 Nederlandse huishoudens (CO2 markt, 2013). Om deze uitstoot te compenseren is 61,4 hectare volwassen Europees loofbos nodig. ton 4 Bron milieucentraal.nl 13

14 Syndus group Nederland Afval Aantal Ton CO2 uitstoot Papier 4,66 ton 5,037 Bedrijfsafval 16,68 ton 10,21 Metaal - - Hout (B-kwaliteit) 10,78 ton 2,22 TOTAAL 17,467 Amerplastics Papier 2,92 ton 3,16 Bedrijfsafval 26,12 ton 15,99 Metaal - - Hout - - TOTAAL 19,15 Arentis Papier 4,915 ton 5,31 Bedrijfsafval 18,01 ton 11,02 Metaal - - Hout 10,78 2,20 TOTAAL 18,53 Ferris Papier 0,94 1,02 Bedrijfsafval 8,94 ton 5,47 Metaal 279,80 ton 246,22 Hout - - TOTAAL FERRIS 252,71 TOTAAL SYNDUS 307,86 Papier onbekend Fiberstruct - Bedrijfsafval 135,34 ton 82,82 Slowakije Water 2011,8 m3 0,583 TOTAAL 83,40 FIBERSTRUCT SUB TOTAAL 391,26 Tabel 2; overzicht afval en CO2 uitstoot 3,53% 1,13% 0,15% 32,07% 62,93% Metaal Bedrijfsafval Papier Hout Figuur 9: CO2 uitstoot per afvalstroom 14

15 Uitzonderingen De conversiefactoren voor gas en elektriciteit zijn afkomstig uit het CO2 prestatieladder handboek. Dit geldt tevens voor de emissies gerelateerd aan benzine en diesel in liters welke zijn geregistreerd door syndus group. Voor 2012 zijn geen concrete gegevens beschikbaar over het gebruik van het materieel van de syndus group. De conversiefactoren met betrekking tot het afval van syndus group zijn afkomstig van SITA recycling services. Voor de aanwezige koelinstallaties bij syndus group wordt ervan uitgegaan dat deze een gesloten circuit vormen. Afgelopen jaren zijn geen koelvloeistoffen bijgevuld en vormen daarom ook geen categorie in de carbon footprint. Verder is er geen sprake van het gebruik van biomassa verbranding voor het opwekken van eigen energie en heeft geen CO2 verwijdering plaatsgevonden Onzekerheidsmarge Omdat de emissies voor elektra, gas en afval nauwelijks op basis van jaarafrekening zijn uit te splitsen per werkmaatschappij ( ) en omdat halfjaarlijks een carbon footprint opgesteld gaat worden, is besloten halfjaarlijks de meterstanden te verzamelen en te verwerken. Nu zal een uitsplitsing per werkmaatschappij haalbaar zijn en de verbruikscijfers per bedrijf te onderscheiden. De conversiefactoren met betrekking tot het gas- en elektraverbruik van fiberstruct zijn gelijk gehouden met die van het CO2 prestatieladder handboek, ondanks dat deze productielocatie in Slowakije gelegen is en daardoor geen deel uitmaakt van de Nederlandse infrastructuur. De emissies voor mobiliteit kunnen bij herberekening lager uitvallen aangezien er sprake is van overlap. Een aantal medewerkers maakt namelijk ook privé gebruik van de leaseauto en rijdt hiermee ook woon-werkverkeer. Er wordt geen registratie van privé kilometers bijgehouden. De CO2 emissie van mobiliteit vindt plaats op het aantal getankte liters brandstof. Er zijn buiten de vrachtauto s nauwelijks gegevens verzameld die iets zeggen over afgelegde afstanden. Wanneer afstand en verreden brandstof gecombineerd kunnen worden, dan kan ook gekeken worden hoe zuinig gereden wordt. Wanneer dit bekend is kan ook hier onderbouwde bijsturing op plaatsvinden. De vliegreizen zijn geïnventariseerd per reis en het aantal afgelegde kilometers. Hiervoor is de emissiefactor gekozen van 270 gram CO2 per reizigerskilometer met een afstand van <700km per reis en 200 gram CO2 per kilometer <2.500 km. Zoals in het handboek van de CO2 prestatieladder weergegeven. 15

16 Totaal overzicht emissies CO2 in ton syndus group CO2 uitstoot in ton Fiberstruct CO2 uitstoot in ton Totaal CO2 uitstoot in ton Percentage Elektra 418,21 196,88 615,09 24,74% Gas ,26 313,58 12,62% Mobiliteit 1204, ,5 46,89% Afval 285,037 83,40 391,26 15,74% Totaal 1907,75 540, ,43 100% Tabel 3; Totaaloverzicht CO2 emissies in ton 15,74% 24,74% 46,89% Mobiliteit Gas Elektra Afval 12,62% Figuur 10: percentage CO2 emissie per energiestroom Zoals uit bovenstaande figuur en de carbon footprint 2012/2013 opgemaakt kan worden is de categorie mobiliteit verantwoordelijk voor de meeste CO2 uitstoot binnen de syndus group. Een kleine besparing binnen deze categorie betekent verhoudingsgewijs de grootst mogelijke besparing in absolute zin. Mobiliteit is dan ook voor de syndus group de meest logische categorie om in te gaan besparen. Volgens energietrends 2014 is de gemiddelde CO2 uitstoot van een gemiddeld gezin in kg per jaar. Het aantal ton CO2 uitstoot dat de syndus group uitstoot staat gelijk aan de uitstoot van 387 Nederlandse huishoudens. Om deze CO2 uitstoot te kunnen compenseren is 414 hectare volwassen Europees loofbos nodig. 16

17 Emissies per scope De genoemde categorieën zijn ingedeeld naar de verschillende scopes om een beeld te krijgen van de verantwoordelijkheid voor de CO2 uitstoot van syndus group volgens de richtlijnen van het GHG protocol. De indeling van de scopes is afgeleid uit het CO2 prestatieladder handboek zoals ook eerder in het rapport is aangegeven. Scope 1 en 2 vallen onder de directe verantwoordelijkheid van syndus group, waar scope 3 ook kan worden toegekend aan externen. Onder scope 1 vallen de emissies die direct gekoppeld zijn aan de panden van syndus group. Scope 2 emissies zijn gekoppeld aan het gebruik van het pand. In het geval van syndus group zijn leaseauto s ondergebracht onder scope 2. Scope 3 betreft het geproduceerde afval en het woon-werkverkeer van syndus group Verdeling CO2 emissies per scope CO2 uitstoot in ton Scope 1: totaal 1369,38 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik Oppeneer en fiberstruct 1055,8 CO2 uitstoot n.a.v. aardgasverbruik 313,58 Scope 2: totaal 689,04 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik leasemaatschappijen 92,15 CO2 uitstoot n.a.v. elektraverbruik: 615,09 Scope 3: totaal 408,81 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik leasemaatschappij 17,55 CO2 uitstoot n.a.v. afvalverwerking: 391,26 Figuur 11: CO 2 uitstoot per scope Percentage CO2 emissie per scope syndus group Percentage Scope ton CO ,38 55,09% 2 689,04 27,72% 3 408,81 16,45% Totaal 2485,43 17

18 16,45% 27,72% 55,09% Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figuur 12: Verdeling percentage CO2 uitstoot per scope 18

19 5. Vergelijking voorgaande jaren Om een meerjaarlijkse vergelijking te kunnen maken wordt in in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar de carbon footprint van het voorgaande jaar berekend en vergeleken met eerdere gegevens. Het streven is om CO2 emissies te gaan reduceren, waardoor syndus group duurzaamheid kracht bij kan zetten Elektra en gas Een vergelijking van de footprints 2012 en 2013 laat zien dat ondanks energiebesparende maatregelen toch een stijging CO2 uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik te constateren valt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de groei van het bedrijf. In 2014 is een behoorlijke daling te constateren ondanks een nog aanhoudende groei binnen het bedrijf. Zowel syndus group als fiberstruct laat een daling zien in 2014 in CO2 uitstoot als gevolg van elektraverbruik. Fiberstruct daalt zelfs onder het niveau zoals berekend in Syndus group blijft in 2014 tussen het niveau van 2012 en 2013 in zitten. Figuur 13: CO2 emissies n.a.v. elektraverbruik Het aardgasverbruik zet tussen 2012 en 2013 een daling in en houdt deze vast tussen 2013 en 2014, zowel binnen de syndus group als bij fiberstruct. In absolute getallen, aantallen m3 gasverbruik daalt aanzienlijk. Pas wanneer we deze gaan corrigeren met het aantal gewogen graaddagen zien we een aanzienlijke stijging ontstaan in 2014 ten opzichte van 2012 en

20 Figuur 14: CO2 emissies n.a.v. gasverbruik 5.2. Mobiliteit In onderstaande tabel is de uitstoot gerelateerd aan mobiliteit vergeleken met voorgaande jaren Woon-werk 68,9 n.v.t. n.v.t. Ton CO2 Vliegreizen 9,1 11,3 18,2 Ton CO2 Wagenpark 6,9 13,3 12,2 Ton CO2 Verbruikte 370,1 1298,9 1165,5 Ton CO2 brandstof Totaal 455,0 1323,2 1195,9 Ton CO2 Tabel 4: Vergelijking uitstoot mobiliteit uitgedrukt in ton CO2 Zakelijk vliegverkeer binnen de syndus group is beperkt, toch zien we in de afgelopen drie jaar een verdubbeling in de CO2 uitstoot afkomstig van zakelijk vliegverkeer. De emissies berekend over het aantal liters brandstof is aanzienlijk gestegen. In 2012 vond de registratie nog plaats op basis van een combinatie van km s en liters, in 2013 en 2014 is dit volledig gebaseerd op liters getankte brandstof. 20

21 5.3. Afval Het grootste aandeel CO2 uitstoot zit in het afvoeren van schroot. Dit gebeurt voornamelijk door ferris. In eerdere footprints is deze afvalstroom niet meegenomen in de overzichten. We zien in deze afvalstroom een grote verscheidenheid per jaar. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de nauwkeurigheid van meten. In onderstaand overzicht zijn de gegevens over het afvoeren van schroot opnieuw bekeken en gecorrigeerd ten opzichte van 2012 en Ook bij de afvoer van restafval is te zien dat er in 2014 een grote sprong in uitstoot is gemaakt. Ook hier ligt de oorzaak waarschijnlijk in de aanvoer van informatie. Het afvoeren van papier, water en hout wat een klein deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt blijft wel enigszins gelijk. Figuur 15: ton CO2 uitstoot per afvalstroom 21

22 6. Reductiemogelijkheden Om te komen tot een reductie van de carbon footprint en verdere verduurzaming van de organisatie worden hieronder enkele punten belicht Betrokkenheid werknemers Om voldoende draagvlak binnen de organisatie te creëren is het van belang om werknemers verder te betrekken bij het energie en CO2 reductiebeleid van syndus group. Deze betrokkenheid werkt vervolgens twee kanten op; indien er meer draagvlak is voor duurzaam beleid binnen de organisatie is de slagingskans vele malen hoger. Daarnaast zal de werknemer ook beter bewust zijn van zijn/haar eigen handelen en kan daarmee ook individuele bijdragen leveren aan een duurzamere organisatie en maatschappij. Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten zal syndus group actief en consequent medewerkers informeren over duurzame stappen die gemaakt zijn en zullen worden gemaakt. Samen met alle medewerkers zal syndus group hiermee kunnen werken aan duurzame doelstellingen. Aandacht voor dit onderwerp zal worden geschonken volgens de communicatie momenten/middelen vastgelegd in het communicatieplan Vermindering afval- en papierverbruik Momenteel worden er diverse afvalstromen afgevoerd bij de verschillende vestigingen van syndus group. Er kan overwogen worden met de afvalverwerker af te stemmen minder transport bewegingen te realiseren of extra afvalfracties gescheiden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het scheiden van plastic. Verdere reducties zijn te behalen door verdere digitalisering en het instellen van een printbeleid. Dit betekent dat er gewerkt zal worden aan het elektronisch afhandelen van bestellingen en wordt verkeer verder gestimuleerd voor communicatie met derden Energiebesparing Op het gebied van energiebesparing zijn er grote stappen gezet in Medio 2011/2012 is een groot deel van de verlichting vervangen voor energiezuinige T5 verlichting, hierdoor werd al een aanzienlijke energiereductie gerealiseerd. In 2014 werd de nieuwe werkplaats van arentis geopend. Dit pand, wat een combinatie vormt tussen kantoorruimte en een moderne garage die voldoet aan de huidige stand der techniek, is voorzien van uiteenlopende technische en bouwkundige hulpmiddelen die energie reductie moeten bevorderen en CO2 uitstoot moeten tegengaan. 22

23 Niet onbelangrijk is het zoeken naar partners om energiereductie te realiseren. Syndus group heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsinitiatief duurzameleverancier.nl. Op deze website kunnen wij onze verbruikscijfers bij houden. Tevens organiseert duurzameleverancier.nl bijeenkomsten die in het teken staan van energiereductie. Er is voor gekozen aan te sluiten en te participeren aan een samenwerkingsverband wat energiereductie bij exceptioneel transport probeert te verwezenlijken. Vanuit de directie wordt ook gekeken naar andere energiebesparende maatregelen of samenwerkingsverbanden. Vooral gericht op het terugdringen van brandstofverbruik, aangezien dit de hoofd veroorzaker van CO2 uitstoot is binnen syndus group Energie inkoop Op dit moment wordt door syndus group grijze stroom afgenomen voor haar vestigingen. Wanneer het lopende contract afloopt kan weer gekeken worden of groene stroom zal worden ingekocht en daarmee de carbon footprint kan worden verkleind. Wanneer groene stroom wordt afgenomen op basis van wind- en waterkracht resulteert dit in een reductie van CO2 uitstoot voor elektra van ruim 96% en voor zonne- energie en stortgas ruim 82%. De elektriciteit afkomstig uit biomassa wordt beschouwd als grijze stroom tenzij de leverancier een gedegen uitstootberekening kan overhandigen. Met behulp van de Garanties van Oorsprong (GvO) kan bij de leverancier bepaald worden welke energiebronnen kunnen worden afgenomen. Syndus group heeft de mogelijkheid via de energieleverancier niet alleen groene stroom, maar ook gecertificeerd groen gas af te gaan nemen. Dit gas is afkomstig uit biomassa centrales en komt voort uit stortgas. Afname van 1 m3 in vergelijking met 1m3 aardgas resulteert in een afname van 1825 / 400 g CO2 of 78,09% CO2 uitstoot uit gas verbruik. 23

24 6.5. Zelfvoorzienend In 2010 heeft syndus group 30 zonnepanelen geplaatst op het dak van de werkplaats (ferris) aan de Mr. F.J. Haarmanweg, met een jaarlijkse opbrengst van kwh. In de zomer van 2014 zijn Figuur 16; bovenaanzicht nieuwbouw IW34 nog eens 125 zonnepanelen geplaatst op de nieuwbouw van Industrieweg 34 te Terneuzen. Deze met een totale jaaropbrengst van kwh. In totaal wordt er 16,2 ton CO2 uitstoot per jaar voorkomen door beide installaties. Verder maakt syndus group gebruik van waterbesparende installaties. Zo wordt een grijswater circuit gebruikt om de hogedrukreiniger te voeden bij arentis. Het regenwater wordt opgevangen en naar schatting wordt dagelijks a liter water gebruikt voor het reinigen van machines. Uitgaande van een verbruik van liter per uur voor de hogedrukreiniger en een gebruik van 3 tot 4 uur per dag voor de gehele installatie wordt slechts een klein deel leidingwater toegevoegd. Figuur 17; luchtfoto nieuwbouw IW Rijgedrag en mobiliteit Zoals duidelijk naar voren komt in deze carbon footprint is de energiestroom mobiliteit één van aanzienlijke omvang binnen de syndus group. Het brandstofgebruik wat gepaard gaat met mobiliteit heeft voor een groot gedeelte te maken met rijgedrag en hoe ritten worden gepland. Elke kilometer die niet wordt gereden levert besparing op. Maar ook de manier waarop noodzakelijke kilometers worden gereden kan een besparing opleveren. Zo wordt gedacht over trainingsprogramma s zoals slimrijden advies waarbij monitoring van rijgedrag in combinatie met een training een besparing van brandstof en ook CO2 uitstoot moet opleveren. Het bewust 24

25 maken van het belang van de banden op spanning te houden is ook een maatregel die brandstofbesparing oplevert. Er zijn contacten gelegd met de organisatie van band op spanning en er is nagedacht over het plaatsen van een slimme meter die bandenspanning en besparing inzichtelijk maakt. Besparingen van 5 tot 10% zouden volgens verschillende aanbieders, slim rijden en band op spanning, geen uitzondering moeten zijn. Door de inkoop van energiezuinige auto s wordt een deel van de besparing al bij de bron verwezenlijkt. Bij de inkoop / lease van bedrijfswagens wordt dit aspect meegenomen. In samenwerking met de leasemaatschappijen kan er ook voor gekozen worden het wagenpark te analyseren. Dit kan gekoppeld worden aan een energielabel en gemiddeld verbruik per kilometer. Hiervoor kunnen per brandstof vervolgens de volgende doelstellingen worden opgesteld. Deze uitkomsten kunnen worden vergeleken met de gemiddelde fabrieksgegevens en landelijke gemiddelden. Het invoeren van elektrische wagens is tot nu toe in praktische zin nog niet haalbaar vanwege factoren als kosten en baten; actieradius; flexibiliteit van het vervoersmiddel. Wel is voor het nieuwe pand aan de Industrieweg inmiddels een laadstation gerealiseerd voor elektrisch aangedreven wagens. Uiteraard is elektrisch rijden niet de enige oplossing voor het reduceren van CO2 uitstoot. Ook het rijden van LPG auto s kan een aanzienlijke besparing opleveren in de uitstoot van CO Reduceren restafval metaal Als afvalstroom is die van metaal de belangrijkste. Wanneer hierin reductie kan worden aangebracht betekent dit de grootste winst op het gebied van CO2 uitstoot. Momenteel wordt hier al aandacht aan besteed, door bijvoorbeeld uit plaatmateriaal zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te snijden, zodat er zo weinig mogelijk restmateriaal overblijft. Onderzoek naar verdere maatregelen kan zeker de moeite waard zijn in het kader van CO2 reductie Compensatie Het reduceren van CO2 uitstoot is ontzettend belangrijk, maar op korte termijn CO2 neutraal opereren is een utopie. Toch is het mogelijk te compenseren voor de uitgestoten CO2. Compenseren houdt in dat de organisatie een dusdanig bedrag investeert in duurzame energie 25

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 17-9-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Methodiek... 3 2. Scope definities... 4 Scope 1:... 4 Scope 2:... 4 Scope 3:... 4 3. Carbon footprint syndus group

Nadere informatie

Contactpersoon Syndus Group Jean Paul Heijens datum: 14-05-2014 project: CF - 20140514

Contactpersoon Syndus Group Jean Paul Heijens datum: 14-05-2014 project: CF - 20140514 Contactpersoon Syndus Group Jean Paul Heijens datum: 14-05-2014 project: CF - 20140514 Contactpersoon One2green B.V.: Robin Koek r.koek@one2green.com 085 210 2082 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Methodiek

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2012 Syndus Group B.V.

CARBON FOOTPRINT 2012 Syndus Group B.V. CARBON FOOTPRINT 2012 Syndus Group B.V. Klantgegevens: Bedrijfsnaam: Syndus Group Naam: dhr. J.P. Heijens Datum: 4 maart 2013 Projectnummer: CF-20130304 Contactpersoon One2green B.V.: Naam: Dion Nieuwenhuize

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN

ENERGIE MEETPLAN ENERGIE MEETPLAN 2014-2017 syndus group 3-8-2016 3.B.2_2 Energie meetplan 2014-2017 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1)

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1) Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over (3.A.1) Bovenstaande afbeelding geeft de verdeling van CO 2-emissies naar de verschillende scopes weer. Scope 1 emissies of directe emissies zijn emissies door

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht)

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) Eis 3.A.1 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Organisatorische

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2025. syndus group

ENERGIE MEETPLAN 2012-2025. syndus group ENERGIE MEETPLAN 2012-2025 syndus 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen syndus... 5 3. Monitoren doelstellingen... 7 3.1. Monitoring...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Frank van der Tang Erdi Holding B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 015 Datum: december 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Energie Managementsysteem / CO2-voetafdruk. Volgens de CO2-prestatieladder

Energie Managementsysteem / CO2-voetafdruk. Volgens de CO2-prestatieladder Energie Managementsysteem / CO2-voetafdruk Volgens de CO2-prestatieladder 1 Inleiding Maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen is een continu proces dat inzet, transparantie en betrokkenheid

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris e helft Januari 2016 Juli 2016

CO₂ Emissie inventaris e helft Januari 2016 Juli 2016 1 van 10 CO₂ Emissie inventaris 2016 1 e helft Januari 2016 Juli 2016 Datum Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016

CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2016 Jan 2016 Dec 2016 Datum Rapportnr Opgesteld door AAL A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V.

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. Naam opdrachtgever: Vleesbedrijf Bolscher B.V. Adres: Strootsweg 40 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 11 februari 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie