SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014"

Transcriptie

1 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers

2 Inhoud 1. Inleiding Methodiek Klimaatneutraal Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3: Carbon footprint syndus group Beschrijving van de organisatie Afbakening Basisjaar Emissies Elektra en gas Graaddagen Gewogen graaddagen Mobiliteit Getankte liters brandstof per werkmaatschappij Zakelijke vliegreizen Papier, afval en water Uitzonderingen Onzekerheidsmarge Totaal overzicht emissies CO2 in ton Emissies per scope Verdeling CO2 emissies per scope Percentage CO2 emissie per scope Vergelijking voorgaande jaren Elektra en gas Mobiliteit Afval Reductiemogelijkheden Betrokkenheid werknemers Vermindering afval- en papierverbruik Energiebesparing

3 6.4. Energie inkoop Zelfvoorzienend Rijgedrag en mobiliteit Reduceren restafval metaal Compensatie

4 1. Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt al sinds enige tijd een rol binnen de syndus group. In 2012 is voor het eerst een carbon footprint rapportage opgesteld. Nu kalenderjaar 2014 voorbij is wordt ook van dit jaar een carbon footprint rapportage gemaakt. Door het opstellen van een dergelijke rapportage wordt inzicht verkregen in de CO2 uitstoot van de gehele organisatie. In eerste instantie jaarlijks maar sinds 2015 elk half jaar vergelijkt syndus group haar uitstoot met voorgaande jaren of periode. Dit zorgt er voor dat genomen maatregelen kunnen worden geëvalueerd of waarnodig worden aangescherpt. Daarnaast kan door periodiek de verandering in CO2 uitstoot te meten, de transparantie worden bevorderd en verbeteringen periodiek in kaart worden gebracht. Om gericht stappen te kunnen zetten in het kleiner maken van de klimaatimpact dient deze rapportage als uitgangspunt om een focus aan te kunnen brengen voor verder duurzaam beleid. Uiteindelijk dient de carbon footprint rapportage ook als communicatiemiddel naar medewerkers, leveranciers, branchegenoten en klanten van syndus group om het duurzame beleid verder mee te verduidelijken Methodiek Voor de berekening van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de ISO richtlijn. De bijbehorende methode is in het Green House Gas Protocol verder beschreven. De gebruikte richtlijn is terug te vinden onder de naam: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, WBCSD en WRI Daarnaast zijn aanvullende eisen en emissiefactoren gehanteerd welke vanuit de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) worden voorgeschreven met betrekking tot de CO2 prestatieladder. 4

5 2. Klimaatneutraal Om een onderscheid te kunnen maken tussen de begrippen klimaatneutraal en CO2 neutraal is het belangrijk te weten welke broeikasgassen in welke mate een effect hebben op de opwarming van de aarde. Verschillende broeikasgassen zorgen voor de afbraak van ozon in de atmosfeer. Hierdoor wordt minder stralingswarmte, afkomstig van de zon, teruggekaatst het heelal in waardoor meer warmte de aarde kan bereiken. Naast CO2 zijn de andere twee belangrijke broeikasgassen CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Het verschil met CO2 is dat deze laatste twee respectievelijk 23 en 296 maal zo veel effect hebben als CO2. De focus ligt op het reduceren van CO2 omdat hier veel meer van vrijkomt in aantal ton. Dit is ook te zien in onderstaande figuur. Figuur 1: Totaal overzicht jaarlijkse antropogene uitstoot van broeikasgassen wereldwijd Wanneer men spreekt van klimaat neutraal worden alle broeikasgassen meegenomen in de berekening van de totale klimaatimpact van een organisatie. Volgens rekenfactoren van het IPCC 1 wordt per broeikasgas een omrekening gemaakt naar CO2 equivalenten. Op deze manier is één indicator nodig voor de totale impact op de opwarming van de aarde. Onderstaande figuur geeft de verdeling van broeikasgassen weer voor Nederland tussen 1990 en Intergovernamental Panel on Climate Change 5

6 Figuur 2: Uitstoot broeikasgassen in Nederland

7 3. Scope definities In het Green House Gas (GHG) Protocol en de ISO standaard wordt voor de afbakening rekening gehouden met drie verschillende scopes. Naarmate de verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte CO2 uitstoot verder van de organisatie af komt te liggen schuift deze steeds een scope verder. Voor de CO2 prestatieladder is echter een aanvullende eis gesteld voor scope 2. Hiertoe rekent SKAO namelijk ook emissies voortkomend uit zakelijke vliegreizen en zakelijk vervoer met eigen vervoersmiddelen. Hieronder vallen ook leaseauto s. Deze aanvulling is in de carbon footprint meegenomen om te kunnen certificeren conform SKAO eisen. Scope definities en toelichting worden hier onder weergegeven. Figuur 3: weergave SKAO scope Scope 1: Emissies voortkomend uit de directe verbranding van fossiele brandstoffen. Zoals bedrijfsauto s en faciliteiten. Scope 2: Elektraverbruik en zakenreizen met een privé auto (incl. leasecontracten) of vliegtuig. Scope 3: Emissies die indirect worden veroorzaakt vallen onder scope 3. Emissies uit deze scope zouden ook aan derden kunnen worden toebedeeld. Bijvoorbeeld: gebruik van verkochte producten, woon-werkverkeer, transport en distributie en afvalverwerking. 7

8 4. Carbon footprint syndus group 2014 In dit hoofdstuk zal de carbon footprint worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een korte afbakening van de organisatie weergegeven Beschrijving van de organisatie De hoofdactiviteiten van de syndus group zijn te verdelen in vier branches: de bouw van staalstructuren; de uitvoer van verticaal en horizontaal transport en verhuur van industrieel equipment, levering van glasvezelversterkte epoxy buissystemen en de fabricatie van thermohardende kunststof buisleidingsystemen, apparaten en looproosters. De hoofdvestiging van de syndus group bevindt zich in Terneuzen. In 2014 telt de syndus group Nederland 260 FTE; syndus group België 14,8 FTE en syndus group Slowakije 37 FTE. Deze carbon footprint draagt bij aan de transparantie van het MVO beleid van de syndus group Afbakening Naast de indeling in de verschillende scopes van de CO2 uistoot van een organisatie is het ook belangrijk om de organisatiegrenzen te bepalen. Voor de syndus group betekent dit dat ervoor gekozen is om de activiteiten mee te nemen die onder de financiële en operationele reikwijdte vallen van de syndus group in Nederland, België en Slowakije Basisjaar Het is van belang een basisjaar vast te stellen waaraan reductiedoelstellingen kunnen worden gekoppeld. Als basisjaar voor de syndus group is gekozen voor het kalenderjaar Twee keer per jaar de data van de voorgaande periode geïnventariseerd worden Emissies Per categorie zijn in dit hoofdstuk de emissies weergegeven evenals de verbuiksdata voor syndus group over Elektra en gas De syndus group neemt net als voorgaand jaar grijze stroom af van Essent. Grijze stroom is elektriciteit voortkomend uit fossiele brandstoffen. Ook kernenergie valt hieronder. De uitstoot hiervoor bedraagt 455 gr CO2 per kwh. Daarnaast is het mogelijk om elektriciteit op te wekken door middel van windkracht, waterkracht, zonne-energie en stortgas. Stortgas is een gasmengsel ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals gestort huisvuil. De uitstoot van bovengenoemde bronnen varieert van 15 tot 80 gr CO2 per kwh. Voor Nederlands aardgas geldt een emissie waarde van 1,825 kg/m3. 8

9 Op basis van graaddagen vergelijking zoals hieronder is toegelicht valt te concluderen dat er in een koud jaar relatief meer gas wordt verbruikt dan in een warm jaar. Des te minder graaddagen, des te kouder is een jaar. Het aantal ton CO2 dat gepaard gaat met het elektra- en gasverbruik van de gehele syndus group staat gelijk aan de uitstoot van 116 Nederlandse huishoudens (Bron gemiddeld verbruik 2014). Hiervoor is 173,9 hectare volwassen Europees loofbos nodig om te compenseren Graaddagen De weersinvloeden op het gasverbruik kunnen worden verrekend door middel van het aantal gewogen graaddagen. Hierin zijn ook de seizoen afhankelijke weersomstandigheden meegenomen. Het uitgangspunt is dat je in een etmaal waarin de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de gemiddelde binnentemperatuur geen gas verbruikt. Ligt de buitentemperatuur echter lager, dan ga je stoken en moeten er graaddagen geteld worden. Meestal wordt in de graaddagen berekening 18 C genomen als waarde voor de gemiddelde binnentemperatuur. De etmaalgemiddelde buitentemperatuur van een koudere dag wordt afgetrokken van de etmaalgemiddelde binnentemperatuur van 18 graden. Als het op een dag buiten gemiddeld 10 graden was, reken je als volgt: = 8 graaddagen. Was de gemiddelde buitentemperatuur over 24 uur hoger dan 18 graden, dan kom je altijd uit op 0 graaddagen Gewogen graaddagen De gegevens zijn afkomstig van het KNMI weerstation in Woensdrecht voor de periode januari december Het verbruik per graaddag kan over de afgelopen jaren evenals de toekomstige jaren worden vergeleken. Hiermee kan gedragsverandering en stookgedrag worden gemonitord door de syndus group. Gewogen graaddagen ( ) 2.584,2 Verbruik m3 gas per graaddag , , ,49( 3 ) 2 Gegevens afkomstig van graaddagen calculator weerstation Woensdrecht 3 Berekening: Verbruik m3 gas / gewogen graaddagen: / 2584,2 = 66,49 9

10 Energie Energiesoort Verbruik CO2 uitstoot (ton) Percentage CO2 uitstoot syndus group Elektra kwh 398,07 42,86% Gas m3 169,32 18,23% Totaal 567,39 61,09% Zelzate kantoor Elektra kwh 1,94 0,21% Zelzate Elektra kwh 18,2 1,96% (AMG) Totaal 20,14 2,17% Fiberstruct Elektra kwh 196,88 21,20% Gas m3 144,26 15,53% Totaal 341,14 36,73% Totaal 928,67 100% Figuur 4: Overzicht aardgas- en elektraverbruik 33,77% Aardgas percentage Elektra percentage 66,23% Figuur 5: Verdeling CO2 uitstoot aardgas- en elektraverbruik 10

11 Mobiliteit Voor mobiliteit is gekeken naar het aantal zakelijke kilometers voor personenvervoer, woonwerk kilometers en naar zakelijke vliegreizen. Uit de rapportages van de leasemaatschappijen en van het eigen tankstation aan de Industrieweg 34, Terneuzen is het aantal liters brandstof bekend voor het eigen wagenpark. Hiervoor wordt een conversiefactor van 2,780 kg CO2 per liter benzine en 3,135 kg CO2 per liter getankte diesel gehanteerd. In totaal gaat het om 102 leaseauto s. Medewerkers van de syndus group maken geen gebruik van openbaar vervoer omdat het openbaar vervoer geen passend alternatief vormt voor het woon-werkverkeer in de regio. In totaal zijn er 58 vluchten gemaakt in 2014 met een totale som van km totaal. Hierbij werd een grote diversiteit aan tussenstops en luchthavens geregistreerd. Daarnaast zijn er drie eigen vrachtauto s voor arentis opgenomen in de footprint met een gezamenlijke afstand van km. De vrachtauto s zijn uitgerust met EURO5 motor. Figuur 6: Afbeelding vrachtwagen arentis 11

12 Getankte liters brandstof per werkmaatschappij Benzine Diesel (liters) (liters) CO2 uitstoot (ton) CO2 uitstoot (ton) amerplastics Oppeneer 3,58 0, ,75 43,7 Leaseplan 301,10 0,9 Terberg 1.245,26 3,9 arentis Oppeneer ,37 46, ,49 897,4 Leaseplan ,20 19,1 Terberg - 793,53 2,5 ferris Oppeneer 1.810,13 5, ,29 91,1 Leaseplan 108 0, ,60 16,0 Terberg 900,04 2, ,12 65,7 Uitstoot totaal per maatschappij 48,5 919,0 172,8 fiberstruct 150,16 0, ,4 15,4 15,4 syndus group Oppeneer 454,07 1, ,73 8,2 Terberg - 516,63 1,6 9,8 TOTAAL ,77 55, ,1 1165,5 1165,5 Tabel 1; Overzicht verbruik mobiliteit 01%01% 15% 04% amerplastics arentis ferris fiberstruct syndus group 79% Figuur 7: CO2 uitstoot per werkmaatschappij 12

13 Zakelijke vliegreizen In 2014 staat voor km aan zakelijke vliegreizen geregistreerd, waarvan geen enkele reis boven de 2500 kilometer enkele reis uitkomt. Het grootste gedeelte valt binnen de categorie km enkele reis en een klein deel valt <700 kilometer enkele reis. Categorie Aantal km s Conversiefactor CO2 uitstoot in <700 km km 270 g/km 14, km km 200 g/km 129,20 >2500 km 0 km 135 g/km - Figuur 8: Vliegkilometers en gerelateerde CO2 uitstoot Het aantal ton CO2 uitstoot wat gepaard gaat met mobiliteit van de syndus group staat gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 152,6 huishoudens (8 ton per huishouden 4 ). Een volwassen Europees loofbos houdt ongeveer 6 ton CO2 per hectare per jaar vast. Dat betekent dat om te compenseren voor de CO2 uitstoot van de syndus group hectare volwassen Europees loofbos nodig is Papier, afval en water De hoeveelheid bedrijfsafval, hout, papier en metaal is afkomstig uit de jaarrapportages van afvalverwerkingsbedrijf SITA recycling services. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van schrootverwerking. In 2014 is voor het eerst de informatie met betrekking tot het afvoeren van schroot door ferris bekend. Deze is in onderstaand overzicht meegenomen en zorgt bij de vergelijking van de afgelopen jaren voor een flinke stijging in CO2 uitstoot, toe te schrijven aan de afvoer van afval. Conversiefactoren per kilogram afval zijn afkomstig van SITA recycling services. Voor metaal is een conversiefactor gekozen gelijk aan niet-brandbaar bedrijfsafval. De hoeveelheid water is op basis van de jaarafrekening. De conversiefactor voor drinkwater is afkomstig uit de milieubarometer. Het aantal ton CO2 dat gepaard gaat met het afval van de syndus group staat gelijk aan de uitstoot van 46 Nederlandse huishoudens (CO2 markt, 2013). Om deze uitstoot te compenseren is 61,4 hectare volwassen Europees loofbos nodig. ton 4 Bron milieucentraal.nl 13

14 Syndus group Nederland Afval Aantal Ton CO2 uitstoot Papier 4,66 ton 5,037 Bedrijfsafval 16,68 ton 10,21 Metaal - - Hout (B-kwaliteit) 10,78 ton 2,22 TOTAAL 17,467 Amerplastics Papier 2,92 ton 3,16 Bedrijfsafval 26,12 ton 15,99 Metaal - - Hout - - TOTAAL 19,15 Arentis Papier 4,915 ton 5,31 Bedrijfsafval 18,01 ton 11,02 Metaal - - Hout 10,78 2,20 TOTAAL 18,53 Ferris Papier 0,94 1,02 Bedrijfsafval 8,94 ton 5,47 Metaal 279,80 ton 246,22 Hout - - TOTAAL FERRIS 252,71 TOTAAL SYNDUS 307,86 Papier onbekend Fiberstruct - Bedrijfsafval 135,34 ton 82,82 Slowakije Water 2011,8 m3 0,583 TOTAAL 83,40 FIBERSTRUCT SUB TOTAAL 391,26 Tabel 2; overzicht afval en CO2 uitstoot 3,53% 1,13% 0,15% 32,07% 62,93% Metaal Bedrijfsafval Papier Hout Figuur 9: CO2 uitstoot per afvalstroom 14

15 Uitzonderingen De conversiefactoren voor gas en elektriciteit zijn afkomstig uit het CO2 prestatieladder handboek. Dit geldt tevens voor de emissies gerelateerd aan benzine en diesel in liters welke zijn geregistreerd door syndus group. Voor 2012 zijn geen concrete gegevens beschikbaar over het gebruik van het materieel van de syndus group. De conversiefactoren met betrekking tot het afval van syndus group zijn afkomstig van SITA recycling services. Voor de aanwezige koelinstallaties bij syndus group wordt ervan uitgegaan dat deze een gesloten circuit vormen. Afgelopen jaren zijn geen koelvloeistoffen bijgevuld en vormen daarom ook geen categorie in de carbon footprint. Verder is er geen sprake van het gebruik van biomassa verbranding voor het opwekken van eigen energie en heeft geen CO2 verwijdering plaatsgevonden Onzekerheidsmarge Omdat de emissies voor elektra, gas en afval nauwelijks op basis van jaarafrekening zijn uit te splitsen per werkmaatschappij ( ) en omdat halfjaarlijks een carbon footprint opgesteld gaat worden, is besloten halfjaarlijks de meterstanden te verzamelen en te verwerken. Nu zal een uitsplitsing per werkmaatschappij haalbaar zijn en de verbruikscijfers per bedrijf te onderscheiden. De conversiefactoren met betrekking tot het gas- en elektraverbruik van fiberstruct zijn gelijk gehouden met die van het CO2 prestatieladder handboek, ondanks dat deze productielocatie in Slowakije gelegen is en daardoor geen deel uitmaakt van de Nederlandse infrastructuur. De emissies voor mobiliteit kunnen bij herberekening lager uitvallen aangezien er sprake is van overlap. Een aantal medewerkers maakt namelijk ook privé gebruik van de leaseauto en rijdt hiermee ook woon-werkverkeer. Er wordt geen registratie van privé kilometers bijgehouden. De CO2 emissie van mobiliteit vindt plaats op het aantal getankte liters brandstof. Er zijn buiten de vrachtauto s nauwelijks gegevens verzameld die iets zeggen over afgelegde afstanden. Wanneer afstand en verreden brandstof gecombineerd kunnen worden, dan kan ook gekeken worden hoe zuinig gereden wordt. Wanneer dit bekend is kan ook hier onderbouwde bijsturing op plaatsvinden. De vliegreizen zijn geïnventariseerd per reis en het aantal afgelegde kilometers. Hiervoor is de emissiefactor gekozen van 270 gram CO2 per reizigerskilometer met een afstand van <700km per reis en 200 gram CO2 per kilometer <2.500 km. Zoals in het handboek van de CO2 prestatieladder weergegeven. 15

16 Totaal overzicht emissies CO2 in ton syndus group CO2 uitstoot in ton Fiberstruct CO2 uitstoot in ton Totaal CO2 uitstoot in ton Percentage Elektra 418,21 196,88 615,09 24,74% Gas ,26 313,58 12,62% Mobiliteit 1204, ,5 46,89% Afval 285,037 83,40 391,26 15,74% Totaal 1907,75 540, ,43 100% Tabel 3; Totaaloverzicht CO2 emissies in ton 15,74% 24,74% 46,89% Mobiliteit Gas Elektra Afval 12,62% Figuur 10: percentage CO2 emissie per energiestroom Zoals uit bovenstaande figuur en de carbon footprint 2012/2013 opgemaakt kan worden is de categorie mobiliteit verantwoordelijk voor de meeste CO2 uitstoot binnen de syndus group. Een kleine besparing binnen deze categorie betekent verhoudingsgewijs de grootst mogelijke besparing in absolute zin. Mobiliteit is dan ook voor de syndus group de meest logische categorie om in te gaan besparen. Volgens energietrends 2014 is de gemiddelde CO2 uitstoot van een gemiddeld gezin in kg per jaar. Het aantal ton CO2 uitstoot dat de syndus group uitstoot staat gelijk aan de uitstoot van 387 Nederlandse huishoudens. Om deze CO2 uitstoot te kunnen compenseren is 414 hectare volwassen Europees loofbos nodig. 16

17 Emissies per scope De genoemde categorieën zijn ingedeeld naar de verschillende scopes om een beeld te krijgen van de verantwoordelijkheid voor de CO2 uitstoot van syndus group volgens de richtlijnen van het GHG protocol. De indeling van de scopes is afgeleid uit het CO2 prestatieladder handboek zoals ook eerder in het rapport is aangegeven. Scope 1 en 2 vallen onder de directe verantwoordelijkheid van syndus group, waar scope 3 ook kan worden toegekend aan externen. Onder scope 1 vallen de emissies die direct gekoppeld zijn aan de panden van syndus group. Scope 2 emissies zijn gekoppeld aan het gebruik van het pand. In het geval van syndus group zijn leaseauto s ondergebracht onder scope 2. Scope 3 betreft het geproduceerde afval en het woon-werkverkeer van syndus group Verdeling CO2 emissies per scope CO2 uitstoot in ton Scope 1: totaal 1369,38 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik Oppeneer en fiberstruct 1055,8 CO2 uitstoot n.a.v. aardgasverbruik 313,58 Scope 2: totaal 689,04 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik leasemaatschappijen 92,15 CO2 uitstoot n.a.v. elektraverbruik: 615,09 Scope 3: totaal 408,81 CO2 uitstoot n.a.v. brandstofverbruik leasemaatschappij 17,55 CO2 uitstoot n.a.v. afvalverwerking: 391,26 Figuur 11: CO 2 uitstoot per scope Percentage CO2 emissie per scope syndus group Percentage Scope ton CO ,38 55,09% 2 689,04 27,72% 3 408,81 16,45% Totaal 2485,43 17

18 16,45% 27,72% 55,09% Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figuur 12: Verdeling percentage CO2 uitstoot per scope 18

19 5. Vergelijking voorgaande jaren Om een meerjaarlijkse vergelijking te kunnen maken wordt in in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar de carbon footprint van het voorgaande jaar berekend en vergeleken met eerdere gegevens. Het streven is om CO2 emissies te gaan reduceren, waardoor syndus group duurzaamheid kracht bij kan zetten Elektra en gas Een vergelijking van de footprints 2012 en 2013 laat zien dat ondanks energiebesparende maatregelen toch een stijging CO2 uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik te constateren valt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de groei van het bedrijf. In 2014 is een behoorlijke daling te constateren ondanks een nog aanhoudende groei binnen het bedrijf. Zowel syndus group als fiberstruct laat een daling zien in 2014 in CO2 uitstoot als gevolg van elektraverbruik. Fiberstruct daalt zelfs onder het niveau zoals berekend in Syndus group blijft in 2014 tussen het niveau van 2012 en 2013 in zitten. Figuur 13: CO2 emissies n.a.v. elektraverbruik Het aardgasverbruik zet tussen 2012 en 2013 een daling in en houdt deze vast tussen 2013 en 2014, zowel binnen de syndus group als bij fiberstruct. In absolute getallen, aantallen m3 gasverbruik daalt aanzienlijk. Pas wanneer we deze gaan corrigeren met het aantal gewogen graaddagen zien we een aanzienlijke stijging ontstaan in 2014 ten opzichte van 2012 en

20 Figuur 14: CO2 emissies n.a.v. gasverbruik 5.2. Mobiliteit In onderstaande tabel is de uitstoot gerelateerd aan mobiliteit vergeleken met voorgaande jaren Woon-werk 68,9 n.v.t. n.v.t. Ton CO2 Vliegreizen 9,1 11,3 18,2 Ton CO2 Wagenpark 6,9 13,3 12,2 Ton CO2 Verbruikte 370,1 1298,9 1165,5 Ton CO2 brandstof Totaal 455,0 1323,2 1195,9 Ton CO2 Tabel 4: Vergelijking uitstoot mobiliteit uitgedrukt in ton CO2 Zakelijk vliegverkeer binnen de syndus group is beperkt, toch zien we in de afgelopen drie jaar een verdubbeling in de CO2 uitstoot afkomstig van zakelijk vliegverkeer. De emissies berekend over het aantal liters brandstof is aanzienlijk gestegen. In 2012 vond de registratie nog plaats op basis van een combinatie van km s en liters, in 2013 en 2014 is dit volledig gebaseerd op liters getankte brandstof. 20

21 5.3. Afval Het grootste aandeel CO2 uitstoot zit in het afvoeren van schroot. Dit gebeurt voornamelijk door ferris. In eerdere footprints is deze afvalstroom niet meegenomen in de overzichten. We zien in deze afvalstroom een grote verscheidenheid per jaar. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de nauwkeurigheid van meten. In onderstaand overzicht zijn de gegevens over het afvoeren van schroot opnieuw bekeken en gecorrigeerd ten opzichte van 2012 en Ook bij de afvoer van restafval is te zien dat er in 2014 een grote sprong in uitstoot is gemaakt. Ook hier ligt de oorzaak waarschijnlijk in de aanvoer van informatie. Het afvoeren van papier, water en hout wat een klein deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt blijft wel enigszins gelijk. Figuur 15: ton CO2 uitstoot per afvalstroom 21

22 6. Reductiemogelijkheden Om te komen tot een reductie van de carbon footprint en verdere verduurzaming van de organisatie worden hieronder enkele punten belicht Betrokkenheid werknemers Om voldoende draagvlak binnen de organisatie te creëren is het van belang om werknemers verder te betrekken bij het energie en CO2 reductiebeleid van syndus group. Deze betrokkenheid werkt vervolgens twee kanten op; indien er meer draagvlak is voor duurzaam beleid binnen de organisatie is de slagingskans vele malen hoger. Daarnaast zal de werknemer ook beter bewust zijn van zijn/haar eigen handelen en kan daarmee ook individuele bijdragen leveren aan een duurzamere organisatie en maatschappij. Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten zal syndus group actief en consequent medewerkers informeren over duurzame stappen die gemaakt zijn en zullen worden gemaakt. Samen met alle medewerkers zal syndus group hiermee kunnen werken aan duurzame doelstellingen. Aandacht voor dit onderwerp zal worden geschonken volgens de communicatie momenten/middelen vastgelegd in het communicatieplan Vermindering afval- en papierverbruik Momenteel worden er diverse afvalstromen afgevoerd bij de verschillende vestigingen van syndus group. Er kan overwogen worden met de afvalverwerker af te stemmen minder transport bewegingen te realiseren of extra afvalfracties gescheiden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het scheiden van plastic. Verdere reducties zijn te behalen door verdere digitalisering en het instellen van een printbeleid. Dit betekent dat er gewerkt zal worden aan het elektronisch afhandelen van bestellingen en wordt verkeer verder gestimuleerd voor communicatie met derden Energiebesparing Op het gebied van energiebesparing zijn er grote stappen gezet in Medio 2011/2012 is een groot deel van de verlichting vervangen voor energiezuinige T5 verlichting, hierdoor werd al een aanzienlijke energiereductie gerealiseerd. In 2014 werd de nieuwe werkplaats van arentis geopend. Dit pand, wat een combinatie vormt tussen kantoorruimte en een moderne garage die voldoet aan de huidige stand der techniek, is voorzien van uiteenlopende technische en bouwkundige hulpmiddelen die energie reductie moeten bevorderen en CO2 uitstoot moeten tegengaan. 22

23 Niet onbelangrijk is het zoeken naar partners om energiereductie te realiseren. Syndus group heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsinitiatief duurzameleverancier.nl. Op deze website kunnen wij onze verbruikscijfers bij houden. Tevens organiseert duurzameleverancier.nl bijeenkomsten die in het teken staan van energiereductie. Er is voor gekozen aan te sluiten en te participeren aan een samenwerkingsverband wat energiereductie bij exceptioneel transport probeert te verwezenlijken. Vanuit de directie wordt ook gekeken naar andere energiebesparende maatregelen of samenwerkingsverbanden. Vooral gericht op het terugdringen van brandstofverbruik, aangezien dit de hoofd veroorzaker van CO2 uitstoot is binnen syndus group Energie inkoop Op dit moment wordt door syndus group grijze stroom afgenomen voor haar vestigingen. Wanneer het lopende contract afloopt kan weer gekeken worden of groene stroom zal worden ingekocht en daarmee de carbon footprint kan worden verkleind. Wanneer groene stroom wordt afgenomen op basis van wind- en waterkracht resulteert dit in een reductie van CO2 uitstoot voor elektra van ruim 96% en voor zonne- energie en stortgas ruim 82%. De elektriciteit afkomstig uit biomassa wordt beschouwd als grijze stroom tenzij de leverancier een gedegen uitstootberekening kan overhandigen. Met behulp van de Garanties van Oorsprong (GvO) kan bij de leverancier bepaald worden welke energiebronnen kunnen worden afgenomen. Syndus group heeft de mogelijkheid via de energieleverancier niet alleen groene stroom, maar ook gecertificeerd groen gas af te gaan nemen. Dit gas is afkomstig uit biomassa centrales en komt voort uit stortgas. Afname van 1 m3 in vergelijking met 1m3 aardgas resulteert in een afname van 1825 / 400 g CO2 of 78,09% CO2 uitstoot uit gas verbruik. 23

24 6.5. Zelfvoorzienend In 2010 heeft syndus group 30 zonnepanelen geplaatst op het dak van de werkplaats (ferris) aan de Mr. F.J. Haarmanweg, met een jaarlijkse opbrengst van kwh. In de zomer van 2014 zijn Figuur 16; bovenaanzicht nieuwbouw IW34 nog eens 125 zonnepanelen geplaatst op de nieuwbouw van Industrieweg 34 te Terneuzen. Deze met een totale jaaropbrengst van kwh. In totaal wordt er 16,2 ton CO2 uitstoot per jaar voorkomen door beide installaties. Verder maakt syndus group gebruik van waterbesparende installaties. Zo wordt een grijswater circuit gebruikt om de hogedrukreiniger te voeden bij arentis. Het regenwater wordt opgevangen en naar schatting wordt dagelijks a liter water gebruikt voor het reinigen van machines. Uitgaande van een verbruik van liter per uur voor de hogedrukreiniger en een gebruik van 3 tot 4 uur per dag voor de gehele installatie wordt slechts een klein deel leidingwater toegevoegd. Figuur 17; luchtfoto nieuwbouw IW Rijgedrag en mobiliteit Zoals duidelijk naar voren komt in deze carbon footprint is de energiestroom mobiliteit één van aanzienlijke omvang binnen de syndus group. Het brandstofgebruik wat gepaard gaat met mobiliteit heeft voor een groot gedeelte te maken met rijgedrag en hoe ritten worden gepland. Elke kilometer die niet wordt gereden levert besparing op. Maar ook de manier waarop noodzakelijke kilometers worden gereden kan een besparing opleveren. Zo wordt gedacht over trainingsprogramma s zoals slimrijden advies waarbij monitoring van rijgedrag in combinatie met een training een besparing van brandstof en ook CO2 uitstoot moet opleveren. Het bewust 24

25 maken van het belang van de banden op spanning te houden is ook een maatregel die brandstofbesparing oplevert. Er zijn contacten gelegd met de organisatie van band op spanning en er is nagedacht over het plaatsen van een slimme meter die bandenspanning en besparing inzichtelijk maakt. Besparingen van 5 tot 10% zouden volgens verschillende aanbieders, slim rijden en band op spanning, geen uitzondering moeten zijn. Door de inkoop van energiezuinige auto s wordt een deel van de besparing al bij de bron verwezenlijkt. Bij de inkoop / lease van bedrijfswagens wordt dit aspect meegenomen. In samenwerking met de leasemaatschappijen kan er ook voor gekozen worden het wagenpark te analyseren. Dit kan gekoppeld worden aan een energielabel en gemiddeld verbruik per kilometer. Hiervoor kunnen per brandstof vervolgens de volgende doelstellingen worden opgesteld. Deze uitkomsten kunnen worden vergeleken met de gemiddelde fabrieksgegevens en landelijke gemiddelden. Het invoeren van elektrische wagens is tot nu toe in praktische zin nog niet haalbaar vanwege factoren als kosten en baten; actieradius; flexibiliteit van het vervoersmiddel. Wel is voor het nieuwe pand aan de Industrieweg inmiddels een laadstation gerealiseerd voor elektrisch aangedreven wagens. Uiteraard is elektrisch rijden niet de enige oplossing voor het reduceren van CO2 uitstoot. Ook het rijden van LPG auto s kan een aanzienlijke besparing opleveren in de uitstoot van CO Reduceren restafval metaal Als afvalstroom is die van metaal de belangrijkste. Wanneer hierin reductie kan worden aangebracht betekent dit de grootste winst op het gebied van CO2 uitstoot. Momenteel wordt hier al aandacht aan besteed, door bijvoorbeeld uit plaatmateriaal zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te snijden, zodat er zo weinig mogelijk restmateriaal overblijft. Onderzoek naar verdere maatregelen kan zeker de moeite waard zijn in het kader van CO2 reductie Compensatie Het reduceren van CO2 uitstoot is ontzettend belangrijk, maar op korte termijn CO2 neutraal opereren is een utopie. Toch is het mogelijk te compenseren voor de uitgestoten CO2. Compenseren houdt in dat de organisatie een dusdanig bedrag investeert in duurzame energie 25

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie