Marktanalyse Schadeherstelbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse Schadeherstelbranche"

Transcriptie

1 Marktanalyse Schadeherstelbranche Presentatie ten behoeve van FOCWA congres Aart Willem Saly Jan Visser Nieuwegein, 9 oktober 2013

2 Introductie doel onderzoek FOCWA constateert dat de Schadeherstelbranche structureel is verslechterd, maar dat de aangesloten Schadeherstelbedrijven nog onvoldoende reageren Introductie & doelstellingen onderzoek FOCWA heeft geconstateerd dat de marktsituatie voor Schadeherstelbedrijven (SHB s) de laatste jaren is verslechterd en dat dit van structurele aard is Tegelijkertijd reageren de aangesloten SHB s nog maar beperkt Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel: - Een analyse te maken van de huidige stand van zaken van de Schadeherstelbranche 1 en de te verwachten ontwikkelingen - Een overzicht te geven van relevante opties en maatregelen voor Schadeherstelbedrijven - Een eenvoudige self assessment tool voor Schadeherstelbedrijven te ontwikkelen Inhoudsopgave 1. Marktontwikkelingen Schadeherstelbranche 2. Stand van zaken individuele Schadeherstelbedrijven 3. Vergelijking Schadeherstelbedrijven 4. Opties & aanknopingspunten voor de branche 5. Beoordeling & opties per Schadeherstelbedrijf (self assessment tool) Bron: NNC Analyse, 2013 Noot: 1 De schadeherstelbranche omvat in dit rapport alle schadeherstellers exclusief glasspecialisten, carrosseriebouwers en het segment 3500KG+ Doelstelling van dit onderzoek is het aanzetten tot actie door een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken: een rapport met de belangrijkste bevindingen is beschikbaar 18

3 Introductie - bronnen onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen Juni en September 2013 in samenwerking met de FOCWA-leden en enkele belangrijke marktpartijen Onderzoeksopzet/ analysemethoden Marktstudie 316 Enquêtes Interviews Bestuur FOCWA Schadeherstel Diverse Schadeherstelbedrijven (onafhankelijk en keten) Stichting VOC STIBA FOCWA Specialisten Brancheorganisaties: - Verbond van Verzekeraars - Vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Schadegarant Noord Hollandse Verzekering Bron: NNC Analyse, 2013 De interviews zijn met name gebruikt om de bevindingen uit de marktstudie en enquêtes te toetsen en waar nodig aan te vullen of te verdiepen 19

4 Introductie algemene kenmerken respondenten Door een groot aantal respondenten (316) is er een representatief beeld ontstaan van de eigenschappen van Schadeherstelbedrijven en de onderlinge verschillen Kenmerken respondenten Omzet Toelichting Gemiddelde omzet: ~1,1 Miljoen Euro 56% heeft omzet < 1,0 Miljoen Euro Aantal FTE Gemiddeld aantal FTE: ~9,5 (direct + indirect) 37% respondenten < 5 directe FTE s Keten / geen keten Locatie 39% respondenten neemt deel aan (franchise) keten Ongeveer 60% totaal FTE werkt voor (franchise) keten 70% van de respondenten is gevestigd in een kleinere plaats Aanbod Er is weinig onderscheid in aangeboden diensten Ketens doen meer zaken met verzekeraars/ lease Bron: NNC Analyse,

5 Introductie - samenvatting conclusie Schadeherstelbedrijven dienen zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek Actie is nodig om de Schadeherstelbranche te verbeteren 1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Bron: NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak voor de huidige problematiek is de aanhoudende overcapaciteit 21

6 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 22

7 Marktomvang volume schademarkt Het aantal schadecalculaties neemt per saldo licht af (sinds 2010); verwachting is een lichte groei vanaf / na 2015, maar een daling op de lange termijn Ontwikkeling aantal calculaties (#) Ontwikkeling aantal calculaties (#) Eenheid Eenheid Aantal calculaties # # Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC Analyse, 2013 NB: De cijfers in de grafiek zijn inclusief hagelschade, maar exclusief Glasspecialisten, reparatie van voertuigen en carrosseriebouw Noot: Vanaf/na 2015 kan enige groei verwacht worden, indien dan de economie weer aantrekt 23

8 Het aantal schades daalt licht door economische tegenslag; sociale en technologische ontwikkelingen staan structurele volumegroei in de weg 1 Beïnvloedingsfactoren aantal schades Economische & sociale ontwikkelingen Marktomvang (aantal schades) 1 Toelichting De slechte economische omstandigheid drukt bestedingen en economische bedrijvigheid Sociale ontwikkelingen tenderen richting minder autogebruik (Nieuwe werken, Shared Mobility, minder auto s onder jongeren) 3 Verzekerings -markt 2 Wagenpark 4 Leasemarkt 2 De groei van het totaal aantal afgelegde kilometers vlakt af Het aantal auto s neemt nog licht toe Volume Schademarkt: aantal schades 3 Het totaal aan premievolume van verzekeraars blijft nagenoeg gelijk Aantal polissen stijgt, premie per polis daalt 5 Technologie (infrastructuur, voertuigen) Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse, 2013 Het aantal schades krimpt, maar lijkt niet het voornaamste probleem van de Schadeherstelbranche Het aantal Leaseauto s is relatief stabiel (met name personenwagens) Duidelijke daling eind 2012, begin 2013 Technologische ontwikkelingen op gebied van infrastructuur en slimme voertuigen drukt (op termijn) het aantal schades

9 2 Marktomvang - wagenpark Het totaal aantal afgelegde kilometers is tot aan 2011 licht toegenomen Ontwikkeling totaal aantal kilometers per vervoertype (mln km) Personenauto's Bestelauto's Vrachtauto's Trekkers Autobussen Eenheid Personenauto's km (mln) Bestelauto's km (mln) Vrachtauto's km (mln) Trekkers km (mln) Autobussen km (mln) Totaal voertuigen km (mln) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-analyse, 2013 Deze toename wordt veroorzaakt door een beperkte groei van het wagenpark (met name personenwagens): het aantal kilometers per motorvoertuig daalt 25

10 3 Marktomvang verzekeringsmarkt De schadefrequentie van personenvoertuigen (gemiddeld aantal schades per polis) blijft redelijk stabiel, maar lijkt wel de conjunctuur te volgen Schadefrequentie personenvoertuigen; aantal schaden per 100 polissen, van Casco vs. WA-verzekeringen Aantal schaden WA-verzekering Eenheid Aantal schaden Casco-verzekering # Aantal schaden WA-verzekering # Bron: Verbond van Verzekeraars, NNC-Analyse, 2012/2013 Noot: # = aantal Kwalitatieve inschattingen (expert interviews) geven aan dat in 2013 de schadefrequentie ongeveer weer op het niveau van 2007 zit Het aantal calculaties lijkt maar in beperkte mate te worden beïnvloed door het volume aan voertuigen, polissen en leasecontracten: men laat mogelijk iets vaker een reparatie niet uitvoeren 26

11 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 27

12 Marktstructuur bedrag per schade Het gemiddelde schadebedrag in 2013 is fors afgenomen ten opzichte van 2008 Ontwikkeling componenten gecalculeerd schadebedrag ( ) Totaal 2002: Totaal 2008: Totaal 2013: Eenheid Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Gemiddeld gecalcul Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Oorzaak ligt met name in lagere tarieven/ hogere kortingen; let wel de hier gepresenteerde bedragen zijn nog exclusief kick backs en andere extra kortingen die niet zichtbaar zijn in ABZ Audatex 28

13 Marktstructuur druk op tarieven Door concentratie van verzekeraars en leasemaatschappijen enerzijds en overcapaciteit bij SHB s anderzijds ontstaat druk op tarieven 1 Beïnvloedingsfactoren schadebedrag/ tarieven Wagenpark 2 Verzekeringsmarkt 3 Leasemarkt 1 Toelichting Er is sprake van downsizing wagenpark: - Auto s worden gemiddeld ouder: de verkoop van nieuwe auto s loopt terug - Aandeel A en/ of B segment neemt toe Omvang schademarkt: bedrag per schade 2 De verzekeringsmarkt is geconcentreerd: - Premies staan onder druk - Aantal autoschadeverzekeraars neemt af 4 3 De concentratie van de leasemarkt is groot, maar relatief stabiel Bron: NNC Analyse, 2013 Schadeherstelmarkt Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect 4 De trend van overcapaciteit in de Schadeherstelbranche houdt aan De Schadeherstelbranche is versnipperd/ weinig geconcentreerd (veel kleine SHB s) Ook de downsizing van het wagenpark drukt het gemiddelde schadebedrag 29

14 1 Marktstructuur wagenpark De gemiddelde leeftijd van personenauto s neemt toe omdat mensen langer blijven doorrijden in hun auto: het aantal auto s jonger dan 4 jaar daalt gestaag # personenauto's Aantal personenauto's naar leeftijd Jonger dan 1 jaar 1 en 2 jaar 3 en 4 jaar 5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 jaar en ouder Leeftijd 0 t/m 4 jaar Eenheid Jonger dan 1 jaar # en 2 jaar # en 4 jaar # en 6 jaar # en 8 jaar # tot 12 jaar # tot 15 jaar # tot 20 jaar # tot 25 jaar # jaar en ouder # Leeftijd 0 t/m 4 jaar # , , , , , , , , , , ,00 - Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-Analyse, 2013 Oudere auto s worden minder vaak en tegen lagere bedragen gerepareerd 30

15 2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De verzekeringsmarkt wordt gedomineerd door 3 grote partijen: Achmea Claims Organisatie, Schadegarant en TopHerstel Marktaandelen motorrijtuigverzekeringen Achmea, Schadegarant en Top Herstel in % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie Schadegarant TopHerstel Overig Eenheid WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie % 21% 23% 22% Schadegarant % 42% 38% 40% TopHerstel % 9% 10% 9% Overig % 27% 30% 28% Totaal % 100% 100% 100% Bron: DNB, Verbond van Verzekeraars, NNC-analyse, 2013 Noot: de verdeling is gebaseerd op de bruto-premie, niet op het aantal schades of de schadelast Verzekeraars hebben hun inkoop ook steeds meer gebundeld 31

16 2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De gemiddelde bruto premie voor autoverzekeringen is flink gedaald (met name het WA-deel) Gemiddelde bruto premie per polis ( ) Personenauto's WA + Casco Personenauto's WA Eenheid Personenauto's WA Personenauto's Casco Personenauto's WA + Casco Bron: Autoverzekeringvergelijking.com, NNC-Analyse, 2013 Door de dalende premie staan verzekeraars onder druk om te besparen op de inkoop van Schadeherstel 32

17 3 Marktstructuur leasemarkt Het marktaandeel van de drie grootste leasemaatschappijen is hoog (45%), maar blijft sinds 2006 relatief constant Marktaandelen Leasemaatschappijen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leaseplan Nederland Athlon Car Lease Nederland Alphabet Nederland (ING Car Lease, 2003) Overig Eenheid Leaseplan Nederland % 21% 18% 17% Athlon Car Lease Nederland % 7% 16% 17% Alphabet Nederland (ING Car L % 11% 11% 11% Overig % 61% 54% 55% Total Top 3 % 39% 46% 45% Bron: VNA Lease, NNC-analyse, 2013 Verdere concentratie is met name te verwachten bij de kleinere leasemaatschappijen 33

18 4 Marktstructuur Schadeherstelmarkt Het aantal Schadeherstelbedrijven blijft relatief constant, waardoor overcapaciteit blijft bestaan Aantal FOCWA-leden (#) Eenheid Aantal FOCWA-leden # Bron: FOCWA Ledenbestand, NNC-analyse, 2013 Het aantal leden daalt niet mee met de markt; de markt is sinds 2008 met 11,1% gedaald (160 miljoen Euro schadevolume in ABZ ABZ Audatex), het aantal leden is slechts gedaald met 2,2% 34

19 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 35

20 1 Operationele ontwikkelingen - kosten De arbeidskosten zijn gestegen (directe en indirecte FTE), terwijl de (netto) tarieven zijn gedaald Index cijfers CAO lonen per uur en werkplaatstarief (2004=100) Index Spanning! CAO autohandel & reparatie CAO industrie en bouwnijverheid CAO Metaal/elektrotechniek ind Gemiddelde salaris SHB-personeel Werkplaatstarief Eenheid CAO autohandel & reparatie # 96,8 97,9 100,0 101,4 102,0 103,4 108,3 113,7 113,3 115,4 118,0 CAO industrie en bouwnijverheid # 95,6 98,2 100,0 101,0 102,8 104,5 108,4 111,7 113,1 114,4 116,5 CAO Metaal/elektrotechniek ind # 95,4 98,2 100,0 101,0 102,3 103,4 107,8 111,9 112,9 114,5 117,0 Gemiddelde salaris SHB-personeel # 100,0 101,9 107,6 107,6 107,8 110,9 118,0 115,9 119,4 Werkplaatstarief # 94,3 97,7 100,0 102,0 103,3 104,5 106,9 109,5 108,7 108,8 109,5 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, FOCWA - ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Het werkplaatstarief is niet voldoende mee gestegen met de CAO lonen en is sinds 2009 zelfs afgenomen 36

21 Marktontwikkelingen kosten Schadevolumes en tarieven/ bedragen per schade dalen terwijl de operationele kosten van Schadeherstelbedrijven toenemen Beïnvloedingsfactoren kosten SHB 1 Personeelskosten 1 Toelichting Personeelskosten stijgen: - Ontwikkeling CAO lonen - Vergrijzing personeelsbestand Kosten SHB s 2 Facilitaire kosten (bv. energie) 2 Facilitaire kosten nemen (relatief) toe: - Energieprijzen stegen (gas, water, licht) - Kosten voor afvalverwerking stijgen - Huisvestingskosten zijn vaak vast Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse,

22 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 38

23 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven De prestaties van individuele Schadeherstelbedrijven wordt beïnvloed door de lastige markt, maar ook door het type bedrijf en de gekozen strategie Beïnvloedingsfactoren prestatie SHB Markt van Schadehersteldiensten Belangrijke ontwikkelingen bij Schadeherstelbedrijven De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich aanhoudend zeer negatief Bij een groot aantal Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verder verslechterd Prestaties van Schadeherstelbedrijf Maatregelen? 3. Kortingen op tarieven en materialen zijn verder toegenomen Type/ strategie Schadeherstelbedrijf Bron: NNC Analyse, 2013 De komende slides geven een selectie aan opvallende ontwikkelingen, maatregelen en verschillen tussen Schadeherstelbedrijven De bereidheid om te investeren in mensen en materieel loopt sterk terug Veel SHB s overwegen maatregelen, maar liefst 52% wil richten op activiteiten buiten schadeherstel

24 1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich zeer negatief: minder dan de helft van de SHB s maakt nog een significante winst (>1%) (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 23% 26% 12% 28% 11% > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keuze Eenheid Uitkomst enquête > 5% verlies % 12% 1-5% verlies % 11% Beperkt verlies of winst % 28% 1-5% winst % 26% > 5% winst % 22% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Daarnaast zag 60% van de respondenten de winst de afgelopen drie jaar (sterk) verslechteren 40

25 2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kampen met een te lage bezettingsgraad: bijna 20% van de respondenten zit zelfs onder de 80% 30,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < >95 Geen bruikbaar antwoord Keuze Eenheid Uitkomst enquête <80 % 18,7% % 16,8% % 6,0% % 16,8% >95 % 26,9% Geen bruikbaar antwoord % 14,9% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Bij 45% van de Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verslechterd 41

26 3 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zitten bij alle type afnemers onder het door FOCWA berekende minimum uurtarief (25-30) Welke uurtarieven (werkplaats) hanteert u gemiddeld in de volgende doelgroepen (na kortingen etc.)? 80,0 70,0 60,0 65,3 64,4 59,0 60,3 65,8 58,1 58,3 61,1 64,4 63,3 61,0 61,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Keten Onafhankelijk (incl. Dealergroepen) = FOCWA benchmark voor directe uren: deze kostprijs dekt de operationele kosten van een gemiddeld Schadeherstelbedrijf en is nog exclusief investeringen in opleiding & training en equipement Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kortingen op tarieven zijn de afgelopen drie jaar duidelijk toegenomen: bij 37% zijn kortingen toegenomen, slechts 9% geeft aan dat kortingen gedaald zijn 42

27 4 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kiezen er voor investeringen in mensen en materieel fors te beperken Ontwikkeling investeringen in Equipment (in Euro) Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) Ontwikkeling investeringen in Opleiding & Training (in Euro) Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) < >15000 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op termijn bedreigt deze ontwikkeling de professionaliteit van de branche 43

28 5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven overwegen maatregelen; het aantal SHB s dat liquidatie overweegt is niet voldoende om overcapaciteit tijdig terug te dringen (50) Welke belangrijke maatregelen overweegt u voor de komende 1-2 jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) 60% Beëindigen bedrijf (liquideren) 51,5% 52,6% Verkopen bedrijf 50% Fuseren 40% Aansluiten bij een keten/samenwerkingsverband 30% 28,7% Een of meer andere schadeherstelbedrijven overnemen 20% 10% 6,3% 14,0% 7,0% 5,5% 13,6% 13,6% Samenwerken met ander schadeherstelbedrijf Samenwerken met dealer(s) Uitbreiden werkzaamheden buiten autoschadeherstel 0% Investeren in kwaliteit door opleiding en training Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 De meeste SHB s richten zich op kostenbesparende maatregelen, bijvoorbeeld door meer te repareren in plaats van te vervangen of door onderdelen goedkoper in te kopen 44

29 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Een vergelijking van verschillende typen Schadeherstelbedrijven toont aan dat er geen wondermiddel bestaat: alle typen ondernemingen hebben het moeilijk Winstgevendheid respondenten + succesfactoren Categorie 1: Verlies in 2012 Categorie 2: winst of breakeven in 2012, maar wel verslechtering resultaat laatste 3 jaar Categorie 3: Winst of breakeven in 2012, en verbetering of gelijk resultaat laatste 3 jaar Negatief effect Impact Positief effect Keten Middelgroot Verzekeraars / lease Onafhankelij k Klein/Groot Particulieren Overige locaties Grote stad in Randstad Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op de volgende slides zijn enkele verbanden in meer detail uitgewerkt 45

30 1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Onder de bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zijn meer verlieslatende bedrijven dan onder de onafhankelijke Schadeherstelbedrijven (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 35% 30% 25% 20% 17% 21% 33% 31% 23% 18% 26% 15% 10% 14% 10% 9% 5% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keten Geen keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak zijn de lagere uurtarieven bij ketens, die met name bij kleinere Schadeherstelbedrijven onvoldoende worden gecompenseerd met hogere volumes 46

31 2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Het percentage indirecte FTE is bij keten-aangesloten Schadeherstelbedrijven nauwelijks lager dan bij onafhankelijke Schadeherstelbedrijven 30,0% 25,0% (38) Hoeveel INDIRECTE fte werken er momenteel in uw bedrijf? 26,1% 27,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Percentage Indirecte FTE Keten Geen Keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 In zijn algemeenheid is het percentage indirecte FTE hoog bij Schadeherstelbedrijven: de verhouding indirect/ direct is bij de kleinste en grootste SHB s het minst gunstig 47

32 3 Vergelijking Schadeherstelbedrijven winstgevenheid Schadeherstelbedrijven die meer omzet realiseren bij particulieren hebben gemiddeld een hogere winstgevendheid, met name door een hoger uurtarief 40% 100% 35% 90% 80% 30% 70% 25% 60% 20% 50% 15% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 0% 0% (19-24) Hoe is de omzet van uw bedrijf verdeeld over de volgende doelgroepen? (totaal 100%) 37% 33% 33% 24% 21% 19% 20% 21% 18% 8% 8% 8% 7% 6% 7% 8% 9% 6% % % % % % % % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Verlies in 2012 Rond 0 of winst in Cat A + verslechterd Cat. B Cat. laastste C Cat. 3 jaar D Cat. Rond E 0 of Cat.F winst in verbeterd laastste 3 jaar Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Focus op een specifieke dienst/ product leidt niet tot duidelijke verschillen met betrekking tot de winstgevendheid van een bedrijf 48

33 4 70% 60% 50% Vergelijking Schadeherstelbedrijven financiële huishouding De omvang van het bedrijf is niet altijd doorslaggevend voor de winstgevendheid: grote bedrijven maken vaker winst, kleinere bedrijven speler (12) Wat was de vaker netto winst in quitte 2012, in % van de bruto omzet? 59% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 38% 32% 30% 29% 32% 13% 15% 24% 24% 22% 20% 22% 23% 24% 18% 19% 14% 15% 12% 14% 14% 8% 8% 10% 11% 8% 6% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst <500K K K K K >2500K (15) Hoe is de liquiditeit van uw bedrijf de laatste 12 maanden? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 7% 3% 5% 0% 0% 34% 33% 16% % % % 24% 27% 11% 59% 60% 81% 71% 73% 89% Voortdurend moeite om alle betalingen te voldoen In sommige maanden moeite om alle betalingen te voldoen Geen problemen <500K K K K K >2500K Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kleine bedrijven hebben wel duidelijk meer betalingsproblemen (liquiditeit) 49

34 5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance De bezettingsgraad is bij de grootste SHB s relatief gunstig: middelgrote SHB s (500K 2,0M Euro) lijken vaker gevoelig voor terugval in volume 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 34,1% 34,8% 31,6% 26,7% 26,3% 25,6% 25,0% 22,5% 21,2% 21,1% 21,7% 20,2% 20,5% 18,3% 18,8% 19,1% 18,0% 17,9% 17,9% 15,0% 15,3% 17,4% 13,0% 13,5% 10,3% 10,0% 10,5% 8,7% 7,7% 8,2% 6,7% 5,3% 5,0% 5,3% 4,3% 2,4% % % % % % % < >95 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 <500K K K K K >2500K Er is geen significant verschil in bezettingsgraad tussen Schadeherstelbedrijven die wel/ niet bij een keten zijn aangesloten 50

35 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 51

36 Aanknopingspunten vanuit andere sectoren/ landen - samenvatting Andere sectoren kunnen inspiratie bieden voor de Schadeherstelbranche Branches Aanknopingspunten Schadeherstelbranche AGF Zuivel Vlees Ketens kunnen exclusieve samenwerking met afnemers zoeken Creëer/ gebruik een sterk merk (branding), lokaal of centraal en communiceer kwaliteit Vergroot transparantie richting klant op gebied van veiligheid/ kwaliteit/ duurzaamheid Branches Binnenvaart Transport & logistiek Aanknopingspunten Schadeherstelbranche Werk als branche actief aan het tijdig terugdringen van de overcapaciteit terug Consolideer Verbeter de flexibiliteit (personeel, equipment) Bron: NNC analyse Niet alleen de Schadeherstelbranche heeft het moeilijk 52

37 Opties voor de branche De branche kan een aantal concrete acties ondernemen Opties Ketens en individuele Schadeherstelbedrijven verkennen de mogelijkheid om te fuseren/ nauwer te gaan samenwerken Doel/ impact Vergroten concentratie Schadeherstelbranche Creëren onderhandelingspositie De branche introduceert een platform waar Schadeherstelbedrijven elkaar kunnen vinden ten behoeve van samenwerking, fusie of overname Terugdringen fragmentatie en overcapaciteit branche Optimaliseren bezettingsgraad FOCWA promoot het belang van reparaties (ter vermindering van uitgestelde vraag) door middel van (deels) centrale marketing/ communicatie Vergroten markt (ongerepareerde schades) Creëren bewustzijn bij consument Ketens kunnen in hun eigen netwerk verdere concentratie proberen door te voeren en overcapaciteit terugdringen 53

38 Beoordeling en opties per Schadeherstelbedrijf Om Schadeherstelbedrijven aanknopingspunten te bieden is een eenvoudige Self Assessment Tool ontwikkeld, bestaande uit drie stappen 1 Stappen Bepaal in welke categorie van Schadeherstelbedrijven u valt Doel Maakt vergelijking van uw prestaties met eenzelfde type Schadeherstelbedrijf mogelijk 2 Beoordeel uw prestatie in vergelijking met andere Schadeherstellers uit uw categorie Maakt duidelijk hoe u presteert op kritische variabelen ten opzichte van vergelijkbare SHB s 3 Beoordeel of er passend bij uw specifieke probleem verbetermogelijkheden zijn Geeft een overzicht van mogelijke, te overwegen aanknopingspunten en opties passend bij uw situatie Ter inspiratie is stap 3 op de volgende slide verder uitgewerkt 54

39 Mogelijke verbeteracties Met name verbetering van: Toelichting m.b.t. Winstgevenheid Omzet Bezettingsgraad Investeringen toepasbaarheid Propositie (producten) Opbrengsten, klanten Uitgaven: kosten, investeringe n Bron: Self Assessment Tool aanknopingspunten Stap 3: mogelijke acties per type probleem (per bedrijf te beoordelen) Uitbreiden diensten/ producten binnen schadeherstel (vb. glas, banden, etc.) Richten op winstgevende niche (vb. A/ B segment) Meer nevenactiviteiten (vb. industrieel spuitwerk) Onderscheiden op kwaliteit certificering Onderscheiden op kwaliteit investeren Creëren one-stop-shop (totaalpakket diensten) Betere (locale) marketing Verbeter uitstraling (likje verf, merkuitingen) Verbeter aandeel ongestuurd (meer particulier/ WA) Verbeter samenwerking (vb. met Dealers) Sluit aan bij een keten Verlaat keten + breng capaciteit terug Neem ander SHB over Flexibiliseren vaste FTE (flexibele contracten) Terugbrengen FTE Gezamenlijk investeren met andere SHB s Gezamenlijk opleiden met andere SHB s Delen FTE/ Equipement met andere SHB s Fuseren bedrijf + terugbrengen FTE Verkoop Schadeherstelbedrijf NNC analyse Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Locale markt dient wel geschikt te zijn Geen garantie voor extra winst Bijvoorbeeld HiQure Investeren voor velen niet mogelijk Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Vb. kleine schade dagen etc. Locale markt dient wel geschikt te zijn I.c.m. locale marketing Afhankelijk van bereidheid van bv. Dealers Kan tarieven/ resultaat verslechteren Kan omzet/ bezettingsgraad verslechteren I.c.m. capaciteit (FTE) reductie Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant 55

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 28 februari 2017 Versie 1.0 (Website) Inhoud Productievolume

Nadere informatie

Aftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016

Aftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016 Aftersales 2021 groeien in een veranderende markt Vijfhuizen, 1 juni 2016 Aftersales 2021 Doelstelling project Geef een betrouwbaar beeld van de omvang en samenstelling van de onderhoud- en reparatiemarkt

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 21 februari 2015 Versie 1.0 (Website) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU?

KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU? Richard Mastwijk 30 januari 2015 KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU? Voor transparantie en kwaliteit KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU?, ONDERWERPEN Conclusies van het rapport NZA/Deloitte Effecten van de

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Nationaal Aftersales Congres Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling. Economische

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren. WA + Casco Auto Verzekeren

Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren. WA + Casco Auto Verzekeren Make-Sure Flexibel en innova2ef verzekeren WA + Casco Auto Verzekeren Noodzaak Arbeidsvoorwaarden staan onder druk, wegens teruglopende bedrijfsomzetten. Het aantal zakelijke rijders neemt af. Het aantal

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

Marge voor verbetering

Marge voor verbetering Resultaten juni 2008 Marge voor verbetering De leasewereld is sterk in beweging. De overheid stapelt de ene taks op de andere, de almaar toenemende files knagen aan de status van de leaseauto en de markt

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

NOTITIE VOLMACHTMARKT

NOTITIE VOLMACHTMARKT NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING

Nadere informatie

Rabobank Nederland, Sectormanagement Automotive

Rabobank Nederland, Sectormanagement Automotive Rabobank Nederland, Sectormanagement Automotive Alexander Heijkamp, Sectormanager Automotive Inleiding Schadeherstel Financiert de bank nog wel? Waar kijkt een bank naar bij een financieringsverzoek? Slotakkoord

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2005-I

Eindexamen m&o vwo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave 1 1 volgens grafiek: 10% voor computers en 5% voor software 0,15 54 = 8,1 miljard 2 aan de verzadigingsfase gaat de volwassenfase (rijpheidsfase) vooraf, de neergangsfase (eindfase)

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten

De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting De Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Evaluatie ingroeimodel maart 2010

Evaluatie ingroeimodel maart 2010 Evaluatie ingroeimodel maart 2010 Eindresultaten 31 maart 2010 Prof. dr. Barbara Baarsma Drs. Jarst Weda Prof. dr. Sweder van Wijnbergen Inhoudsopgave Onderwerp Slides Achtergrond 3-6 Evaluatie ingroeimodel

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Opgave 1 Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 1 Voorbeeld van een juiste berekening: 47,5 27,5 100% = 72,73% 27,5

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. Fedecom Economische Barometer Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. De Fedecom Economische Barometer over het 1 e kwartaal van 2015 laat een lichte verbetering zien voor de dealerbedrijven

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Stern Groep op de goede weg

Stern Groep op de goede weg Stern Groep op de goede weg Op 11 november 2016 maakte Stern autogroep bekend dat goede voortgang wordt gemaakt met de verkoop van meer onroerend goed. In september 2016 is een pand in Amsterdam, dat verhuurd

Nadere informatie

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Inhoud Voorwoord I Algemeen 2. Verandering als constante a. Omgevingsfactoren b. Vraagzijde

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass verdienmodellen Bewustzijn creëren Provisie, uurtarief, abonnement, vaste fee Transparantie: actief of passief Welke vorm past bij u Gerelateerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Economische relaties

Hoofdstuk 15 Economische relaties Hoofdstuk 15 Economische relaties Open vragen 15.1 Gegeven is de onderstaande economische kringloop: Verder is nog gegeven dat de afschrijvingen van bedrijven gelijk zijn aan 200. De overheid schrijft

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20130152B/C10128/GLU/GJO Zoetermeer, Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion Auto s en dan Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion De meest voorkomende leasevormen Full Operationele lease Netto Operationele lease Financial Lease Private

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 West Brabant

Marktanalyse 2017 West Brabant Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016

BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016 BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016 voorwoord 3 VOORWOORD Met trots presenteren wij u de resultaten van de zesde editie van ons onderzoek naar de Tevredenheid Over

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie