Marktanalyse Schadeherstelbranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse Schadeherstelbranche"

Transcriptie

1 Marktanalyse Schadeherstelbranche Presentatie ten behoeve van FOCWA congres Aart Willem Saly Jan Visser Nieuwegein, 9 oktober 2013

2 Introductie doel onderzoek FOCWA constateert dat de Schadeherstelbranche structureel is verslechterd, maar dat de aangesloten Schadeherstelbedrijven nog onvoldoende reageren Introductie & doelstellingen onderzoek FOCWA heeft geconstateerd dat de marktsituatie voor Schadeherstelbedrijven (SHB s) de laatste jaren is verslechterd en dat dit van structurele aard is Tegelijkertijd reageren de aangesloten SHB s nog maar beperkt Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel: - Een analyse te maken van de huidige stand van zaken van de Schadeherstelbranche 1 en de te verwachten ontwikkelingen - Een overzicht te geven van relevante opties en maatregelen voor Schadeherstelbedrijven - Een eenvoudige self assessment tool voor Schadeherstelbedrijven te ontwikkelen Inhoudsopgave 1. Marktontwikkelingen Schadeherstelbranche 2. Stand van zaken individuele Schadeherstelbedrijven 3. Vergelijking Schadeherstelbedrijven 4. Opties & aanknopingspunten voor de branche 5. Beoordeling & opties per Schadeherstelbedrijf (self assessment tool) Bron: NNC Analyse, 2013 Noot: 1 De schadeherstelbranche omvat in dit rapport alle schadeherstellers exclusief glasspecialisten, carrosseriebouwers en het segment 3500KG+ Doelstelling van dit onderzoek is het aanzetten tot actie door een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken: een rapport met de belangrijkste bevindingen is beschikbaar 18

3 Introductie - bronnen onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen Juni en September 2013 in samenwerking met de FOCWA-leden en enkele belangrijke marktpartijen Onderzoeksopzet/ analysemethoden Marktstudie 316 Enquêtes Interviews Bestuur FOCWA Schadeherstel Diverse Schadeherstelbedrijven (onafhankelijk en keten) Stichting VOC STIBA FOCWA Specialisten Brancheorganisaties: - Verbond van Verzekeraars - Vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Schadegarant Noord Hollandse Verzekering Bron: NNC Analyse, 2013 De interviews zijn met name gebruikt om de bevindingen uit de marktstudie en enquêtes te toetsen en waar nodig aan te vullen of te verdiepen 19

4 Introductie algemene kenmerken respondenten Door een groot aantal respondenten (316) is er een representatief beeld ontstaan van de eigenschappen van Schadeherstelbedrijven en de onderlinge verschillen Kenmerken respondenten Omzet Toelichting Gemiddelde omzet: ~1,1 Miljoen Euro 56% heeft omzet < 1,0 Miljoen Euro Aantal FTE Gemiddeld aantal FTE: ~9,5 (direct + indirect) 37% respondenten < 5 directe FTE s Keten / geen keten Locatie 39% respondenten neemt deel aan (franchise) keten Ongeveer 60% totaal FTE werkt voor (franchise) keten 70% van de respondenten is gevestigd in een kleinere plaats Aanbod Er is weinig onderscheid in aangeboden diensten Ketens doen meer zaken met verzekeraars/ lease Bron: NNC Analyse,

5 Introductie - samenvatting conclusie Schadeherstelbedrijven dienen zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek Actie is nodig om de Schadeherstelbranche te verbeteren 1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Bron: NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak voor de huidige problematiek is de aanhoudende overcapaciteit 21

6 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 22

7 Marktomvang volume schademarkt Het aantal schadecalculaties neemt per saldo licht af (sinds 2010); verwachting is een lichte groei vanaf / na 2015, maar een daling op de lange termijn Ontwikkeling aantal calculaties (#) Ontwikkeling aantal calculaties (#) Eenheid Eenheid Aantal calculaties # # Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC Analyse, 2013 NB: De cijfers in de grafiek zijn inclusief hagelschade, maar exclusief Glasspecialisten, reparatie van voertuigen en carrosseriebouw Noot: Vanaf/na 2015 kan enige groei verwacht worden, indien dan de economie weer aantrekt 23

8 Het aantal schades daalt licht door economische tegenslag; sociale en technologische ontwikkelingen staan structurele volumegroei in de weg 1 Beïnvloedingsfactoren aantal schades Economische & sociale ontwikkelingen Marktomvang (aantal schades) 1 Toelichting De slechte economische omstandigheid drukt bestedingen en economische bedrijvigheid Sociale ontwikkelingen tenderen richting minder autogebruik (Nieuwe werken, Shared Mobility, minder auto s onder jongeren) 3 Verzekerings -markt 2 Wagenpark 4 Leasemarkt 2 De groei van het totaal aantal afgelegde kilometers vlakt af Het aantal auto s neemt nog licht toe Volume Schademarkt: aantal schades 3 Het totaal aan premievolume van verzekeraars blijft nagenoeg gelijk Aantal polissen stijgt, premie per polis daalt 5 Technologie (infrastructuur, voertuigen) Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse, 2013 Het aantal schades krimpt, maar lijkt niet het voornaamste probleem van de Schadeherstelbranche Het aantal Leaseauto s is relatief stabiel (met name personenwagens) Duidelijke daling eind 2012, begin 2013 Technologische ontwikkelingen op gebied van infrastructuur en slimme voertuigen drukt (op termijn) het aantal schades

9 2 Marktomvang - wagenpark Het totaal aantal afgelegde kilometers is tot aan 2011 licht toegenomen Ontwikkeling totaal aantal kilometers per vervoertype (mln km) Personenauto's Bestelauto's Vrachtauto's Trekkers Autobussen Eenheid Personenauto's km (mln) Bestelauto's km (mln) Vrachtauto's km (mln) Trekkers km (mln) Autobussen km (mln) Totaal voertuigen km (mln) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-analyse, 2013 Deze toename wordt veroorzaakt door een beperkte groei van het wagenpark (met name personenwagens): het aantal kilometers per motorvoertuig daalt 25

10 3 Marktomvang verzekeringsmarkt De schadefrequentie van personenvoertuigen (gemiddeld aantal schades per polis) blijft redelijk stabiel, maar lijkt wel de conjunctuur te volgen Schadefrequentie personenvoertuigen; aantal schaden per 100 polissen, van Casco vs. WA-verzekeringen Aantal schaden WA-verzekering Eenheid Aantal schaden Casco-verzekering # Aantal schaden WA-verzekering # Bron: Verbond van Verzekeraars, NNC-Analyse, 2012/2013 Noot: # = aantal Kwalitatieve inschattingen (expert interviews) geven aan dat in 2013 de schadefrequentie ongeveer weer op het niveau van 2007 zit Het aantal calculaties lijkt maar in beperkte mate te worden beïnvloed door het volume aan voertuigen, polissen en leasecontracten: men laat mogelijk iets vaker een reparatie niet uitvoeren 26

11 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 27

12 Marktstructuur bedrag per schade Het gemiddelde schadebedrag in 2013 is fors afgenomen ten opzichte van 2008 Ontwikkeling componenten gecalculeerd schadebedrag ( ) Totaal 2002: Totaal 2008: Totaal 2013: Eenheid Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Gemiddeld gecalcul Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Oorzaak ligt met name in lagere tarieven/ hogere kortingen; let wel de hier gepresenteerde bedragen zijn nog exclusief kick backs en andere extra kortingen die niet zichtbaar zijn in ABZ Audatex 28

13 Marktstructuur druk op tarieven Door concentratie van verzekeraars en leasemaatschappijen enerzijds en overcapaciteit bij SHB s anderzijds ontstaat druk op tarieven 1 Beïnvloedingsfactoren schadebedrag/ tarieven Wagenpark 2 Verzekeringsmarkt 3 Leasemarkt 1 Toelichting Er is sprake van downsizing wagenpark: - Auto s worden gemiddeld ouder: de verkoop van nieuwe auto s loopt terug - Aandeel A en/ of B segment neemt toe Omvang schademarkt: bedrag per schade 2 De verzekeringsmarkt is geconcentreerd: - Premies staan onder druk - Aantal autoschadeverzekeraars neemt af 4 3 De concentratie van de leasemarkt is groot, maar relatief stabiel Bron: NNC Analyse, 2013 Schadeherstelmarkt Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect 4 De trend van overcapaciteit in de Schadeherstelbranche houdt aan De Schadeherstelbranche is versnipperd/ weinig geconcentreerd (veel kleine SHB s) Ook de downsizing van het wagenpark drukt het gemiddelde schadebedrag 29

14 1 Marktstructuur wagenpark De gemiddelde leeftijd van personenauto s neemt toe omdat mensen langer blijven doorrijden in hun auto: het aantal auto s jonger dan 4 jaar daalt gestaag # personenauto's Aantal personenauto's naar leeftijd Jonger dan 1 jaar 1 en 2 jaar 3 en 4 jaar 5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 jaar en ouder Leeftijd 0 t/m 4 jaar Eenheid Jonger dan 1 jaar # en 2 jaar # en 4 jaar # en 6 jaar # en 8 jaar # tot 12 jaar # tot 15 jaar # tot 20 jaar # tot 25 jaar # jaar en ouder # Leeftijd 0 t/m 4 jaar # , , , , , , , , , , ,00 - Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-Analyse, 2013 Oudere auto s worden minder vaak en tegen lagere bedragen gerepareerd 30

15 2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De verzekeringsmarkt wordt gedomineerd door 3 grote partijen: Achmea Claims Organisatie, Schadegarant en TopHerstel Marktaandelen motorrijtuigverzekeringen Achmea, Schadegarant en Top Herstel in % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie Schadegarant TopHerstel Overig Eenheid WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie % 21% 23% 22% Schadegarant % 42% 38% 40% TopHerstel % 9% 10% 9% Overig % 27% 30% 28% Totaal % 100% 100% 100% Bron: DNB, Verbond van Verzekeraars, NNC-analyse, 2013 Noot: de verdeling is gebaseerd op de bruto-premie, niet op het aantal schades of de schadelast Verzekeraars hebben hun inkoop ook steeds meer gebundeld 31

16 2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De gemiddelde bruto premie voor autoverzekeringen is flink gedaald (met name het WA-deel) Gemiddelde bruto premie per polis ( ) Personenauto's WA + Casco Personenauto's WA Eenheid Personenauto's WA Personenauto's Casco Personenauto's WA + Casco Bron: Autoverzekeringvergelijking.com, NNC-Analyse, 2013 Door de dalende premie staan verzekeraars onder druk om te besparen op de inkoop van Schadeherstel 32

17 3 Marktstructuur leasemarkt Het marktaandeel van de drie grootste leasemaatschappijen is hoog (45%), maar blijft sinds 2006 relatief constant Marktaandelen Leasemaatschappijen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leaseplan Nederland Athlon Car Lease Nederland Alphabet Nederland (ING Car Lease, 2003) Overig Eenheid Leaseplan Nederland % 21% 18% 17% Athlon Car Lease Nederland % 7% 16% 17% Alphabet Nederland (ING Car L % 11% 11% 11% Overig % 61% 54% 55% Total Top 3 % 39% 46% 45% Bron: VNA Lease, NNC-analyse, 2013 Verdere concentratie is met name te verwachten bij de kleinere leasemaatschappijen 33

18 4 Marktstructuur Schadeherstelmarkt Het aantal Schadeherstelbedrijven blijft relatief constant, waardoor overcapaciteit blijft bestaan Aantal FOCWA-leden (#) Eenheid Aantal FOCWA-leden # Bron: FOCWA Ledenbestand, NNC-analyse, 2013 Het aantal leden daalt niet mee met de markt; de markt is sinds 2008 met 11,1% gedaald (160 miljoen Euro schadevolume in ABZ ABZ Audatex), het aantal leden is slechts gedaald met 2,2% 34

19 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 35

20 1 Operationele ontwikkelingen - kosten De arbeidskosten zijn gestegen (directe en indirecte FTE), terwijl de (netto) tarieven zijn gedaald Index cijfers CAO lonen per uur en werkplaatstarief (2004=100) Index Spanning! CAO autohandel & reparatie CAO industrie en bouwnijverheid CAO Metaal/elektrotechniek ind Gemiddelde salaris SHB-personeel Werkplaatstarief Eenheid CAO autohandel & reparatie # 96,8 97,9 100,0 101,4 102,0 103,4 108,3 113,7 113,3 115,4 118,0 CAO industrie en bouwnijverheid # 95,6 98,2 100,0 101,0 102,8 104,5 108,4 111,7 113,1 114,4 116,5 CAO Metaal/elektrotechniek ind # 95,4 98,2 100,0 101,0 102,3 103,4 107,8 111,9 112,9 114,5 117,0 Gemiddelde salaris SHB-personeel # 100,0 101,9 107,6 107,6 107,8 110,9 118,0 115,9 119,4 Werkplaatstarief # 94,3 97,7 100,0 102,0 103,3 104,5 106,9 109,5 108,7 108,8 109,5 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, FOCWA - ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Het werkplaatstarief is niet voldoende mee gestegen met de CAO lonen en is sinds 2009 zelfs afgenomen 36

21 Marktontwikkelingen kosten Schadevolumes en tarieven/ bedragen per schade dalen terwijl de operationele kosten van Schadeherstelbedrijven toenemen Beïnvloedingsfactoren kosten SHB 1 Personeelskosten 1 Toelichting Personeelskosten stijgen: - Ontwikkeling CAO lonen - Vergrijzing personeelsbestand Kosten SHB s 2 Facilitaire kosten (bv. energie) 2 Facilitaire kosten nemen (relatief) toe: - Energieprijzen stegen (gas, water, licht) - Kosten voor afvalverwerking stijgen - Huisvestingskosten zijn vaak vast Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse,

22 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 38

23 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven De prestaties van individuele Schadeherstelbedrijven wordt beïnvloed door de lastige markt, maar ook door het type bedrijf en de gekozen strategie Beïnvloedingsfactoren prestatie SHB Markt van Schadehersteldiensten Belangrijke ontwikkelingen bij Schadeherstelbedrijven De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich aanhoudend zeer negatief Bij een groot aantal Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verder verslechterd Prestaties van Schadeherstelbedrijf Maatregelen? 3. Kortingen op tarieven en materialen zijn verder toegenomen Type/ strategie Schadeherstelbedrijf Bron: NNC Analyse, 2013 De komende slides geven een selectie aan opvallende ontwikkelingen, maatregelen en verschillen tussen Schadeherstelbedrijven De bereidheid om te investeren in mensen en materieel loopt sterk terug Veel SHB s overwegen maatregelen, maar liefst 52% wil richten op activiteiten buiten schadeherstel

24 1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich zeer negatief: minder dan de helft van de SHB s maakt nog een significante winst (>1%) (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 23% 26% 12% 28% 11% > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keuze Eenheid Uitkomst enquête > 5% verlies % 12% 1-5% verlies % 11% Beperkt verlies of winst % 28% 1-5% winst % 26% > 5% winst % 22% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Daarnaast zag 60% van de respondenten de winst de afgelopen drie jaar (sterk) verslechteren 40

25 2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kampen met een te lage bezettingsgraad: bijna 20% van de respondenten zit zelfs onder de 80% 30,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < >95 Geen bruikbaar antwoord Keuze Eenheid Uitkomst enquête <80 % 18,7% % 16,8% % 6,0% % 16,8% >95 % 26,9% Geen bruikbaar antwoord % 14,9% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Bij 45% van de Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verslechterd 41

26 3 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zitten bij alle type afnemers onder het door FOCWA berekende minimum uurtarief (25-30) Welke uurtarieven (werkplaats) hanteert u gemiddeld in de volgende doelgroepen (na kortingen etc.)? 80,0 70,0 60,0 65,3 64,4 59,0 60,3 65,8 58,1 58,3 61,1 64,4 63,3 61,0 61,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Keten Onafhankelijk (incl. Dealergroepen) = FOCWA benchmark voor directe uren: deze kostprijs dekt de operationele kosten van een gemiddeld Schadeherstelbedrijf en is nog exclusief investeringen in opleiding & training en equipement Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kortingen op tarieven zijn de afgelopen drie jaar duidelijk toegenomen: bij 37% zijn kortingen toegenomen, slechts 9% geeft aan dat kortingen gedaald zijn 42

27 4 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kiezen er voor investeringen in mensen en materieel fors te beperken Ontwikkeling investeringen in Equipment (in Euro) Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) Ontwikkeling investeringen in Opleiding & Training (in Euro) Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) < >15000 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op termijn bedreigt deze ontwikkeling de professionaliteit van de branche 43

28 5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven overwegen maatregelen; het aantal SHB s dat liquidatie overweegt is niet voldoende om overcapaciteit tijdig terug te dringen (50) Welke belangrijke maatregelen overweegt u voor de komende 1-2 jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) 60% Beëindigen bedrijf (liquideren) 51,5% 52,6% Verkopen bedrijf 50% Fuseren 40% Aansluiten bij een keten/samenwerkingsverband 30% 28,7% Een of meer andere schadeherstelbedrijven overnemen 20% 10% 6,3% 14,0% 7,0% 5,5% 13,6% 13,6% Samenwerken met ander schadeherstelbedrijf Samenwerken met dealer(s) Uitbreiden werkzaamheden buiten autoschadeherstel 0% Investeren in kwaliteit door opleiding en training Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 De meeste SHB s richten zich op kostenbesparende maatregelen, bijvoorbeeld door meer te repareren in plaats van te vervangen of door onderdelen goedkoper in te kopen 44

29 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Een vergelijking van verschillende typen Schadeherstelbedrijven toont aan dat er geen wondermiddel bestaat: alle typen ondernemingen hebben het moeilijk Winstgevendheid respondenten + succesfactoren Categorie 1: Verlies in 2012 Categorie 2: winst of breakeven in 2012, maar wel verslechtering resultaat laatste 3 jaar Categorie 3: Winst of breakeven in 2012, en verbetering of gelijk resultaat laatste 3 jaar Negatief effect Impact Positief effect Keten Middelgroot Verzekeraars / lease Onafhankelij k Klein/Groot Particulieren Overige locaties Grote stad in Randstad Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op de volgende slides zijn enkele verbanden in meer detail uitgewerkt 45

30 1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Onder de bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zijn meer verlieslatende bedrijven dan onder de onafhankelijke Schadeherstelbedrijven (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 35% 30% 25% 20% 17% 21% 33% 31% 23% 18% 26% 15% 10% 14% 10% 9% 5% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keten Geen keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak zijn de lagere uurtarieven bij ketens, die met name bij kleinere Schadeherstelbedrijven onvoldoende worden gecompenseerd met hogere volumes 46

31 2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Het percentage indirecte FTE is bij keten-aangesloten Schadeherstelbedrijven nauwelijks lager dan bij onafhankelijke Schadeherstelbedrijven 30,0% 25,0% (38) Hoeveel INDIRECTE fte werken er momenteel in uw bedrijf? 26,1% 27,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Percentage Indirecte FTE Keten Geen Keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 In zijn algemeenheid is het percentage indirecte FTE hoog bij Schadeherstelbedrijven: de verhouding indirect/ direct is bij de kleinste en grootste SHB s het minst gunstig 47

32 3 Vergelijking Schadeherstelbedrijven winstgevenheid Schadeherstelbedrijven die meer omzet realiseren bij particulieren hebben gemiddeld een hogere winstgevendheid, met name door een hoger uurtarief 40% 100% 35% 90% 80% 30% 70% 25% 60% 20% 50% 15% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 0% 0% (19-24) Hoe is de omzet van uw bedrijf verdeeld over de volgende doelgroepen? (totaal 100%) 37% 33% 33% 24% 21% 19% 20% 21% 18% 8% 8% 8% 7% 6% 7% 8% 9% 6% % % % % % % % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Verlies in 2012 Rond 0 of winst in Cat A + verslechterd Cat. B Cat. laastste C Cat. 3 jaar D Cat. Rond E 0 of Cat.F winst in verbeterd laastste 3 jaar Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Focus op een specifieke dienst/ product leidt niet tot duidelijke verschillen met betrekking tot de winstgevendheid van een bedrijf 48

33 4 70% 60% 50% Vergelijking Schadeherstelbedrijven financiële huishouding De omvang van het bedrijf is niet altijd doorslaggevend voor de winstgevendheid: grote bedrijven maken vaker winst, kleinere bedrijven speler (12) Wat was de vaker netto winst in quitte 2012, in % van de bruto omzet? 59% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 38% 32% 30% 29% 32% 13% 15% 24% 24% 22% 20% 22% 23% 24% 18% 19% 14% 15% 12% 14% 14% 8% 8% 10% 11% 8% 6% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst <500K K K K K >2500K (15) Hoe is de liquiditeit van uw bedrijf de laatste 12 maanden? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 7% 3% 5% 0% 0% 34% 33% 16% % % % 24% 27% 11% 59% 60% 81% 71% 73% 89% Voortdurend moeite om alle betalingen te voldoen In sommige maanden moeite om alle betalingen te voldoen Geen problemen <500K K K K K >2500K Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kleine bedrijven hebben wel duidelijk meer betalingsproblemen (liquiditeit) 49

34 5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance De bezettingsgraad is bij de grootste SHB s relatief gunstig: middelgrote SHB s (500K 2,0M Euro) lijken vaker gevoelig voor terugval in volume 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 34,1% 34,8% 31,6% 26,7% 26,3% 25,6% 25,0% 22,5% 21,2% 21,1% 21,7% 20,2% 20,5% 18,3% 18,8% 19,1% 18,0% 17,9% 17,9% 15,0% 15,3% 17,4% 13,0% 13,5% 10,3% 10,0% 10,5% 8,7% 7,7% 8,2% 6,7% 5,3% 5,0% 5,3% 4,3% 2,4% % % % % % % < >95 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 <500K K K K K >2500K Er is geen significant verschil in bezettingsgraad tussen Schadeherstelbedrijven die wel/ niet bij een keten zijn aangesloten 50

35 Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 51

36 Aanknopingspunten vanuit andere sectoren/ landen - samenvatting Andere sectoren kunnen inspiratie bieden voor de Schadeherstelbranche Branches Aanknopingspunten Schadeherstelbranche AGF Zuivel Vlees Ketens kunnen exclusieve samenwerking met afnemers zoeken Creëer/ gebruik een sterk merk (branding), lokaal of centraal en communiceer kwaliteit Vergroot transparantie richting klant op gebied van veiligheid/ kwaliteit/ duurzaamheid Branches Binnenvaart Transport & logistiek Aanknopingspunten Schadeherstelbranche Werk als branche actief aan het tijdig terugdringen van de overcapaciteit terug Consolideer Verbeter de flexibiliteit (personeel, equipment) Bron: NNC analyse Niet alleen de Schadeherstelbranche heeft het moeilijk 52

37 Opties voor de branche De branche kan een aantal concrete acties ondernemen Opties Ketens en individuele Schadeherstelbedrijven verkennen de mogelijkheid om te fuseren/ nauwer te gaan samenwerken Doel/ impact Vergroten concentratie Schadeherstelbranche Creëren onderhandelingspositie De branche introduceert een platform waar Schadeherstelbedrijven elkaar kunnen vinden ten behoeve van samenwerking, fusie of overname Terugdringen fragmentatie en overcapaciteit branche Optimaliseren bezettingsgraad FOCWA promoot het belang van reparaties (ter vermindering van uitgestelde vraag) door middel van (deels) centrale marketing/ communicatie Vergroten markt (ongerepareerde schades) Creëren bewustzijn bij consument Ketens kunnen in hun eigen netwerk verdere concentratie proberen door te voeren en overcapaciteit terugdringen 53

38 Beoordeling en opties per Schadeherstelbedrijf Om Schadeherstelbedrijven aanknopingspunten te bieden is een eenvoudige Self Assessment Tool ontwikkeld, bestaande uit drie stappen 1 Stappen Bepaal in welke categorie van Schadeherstelbedrijven u valt Doel Maakt vergelijking van uw prestaties met eenzelfde type Schadeherstelbedrijf mogelijk 2 Beoordeel uw prestatie in vergelijking met andere Schadeherstellers uit uw categorie Maakt duidelijk hoe u presteert op kritische variabelen ten opzichte van vergelijkbare SHB s 3 Beoordeel of er passend bij uw specifieke probleem verbetermogelijkheden zijn Geeft een overzicht van mogelijke, te overwegen aanknopingspunten en opties passend bij uw situatie Ter inspiratie is stap 3 op de volgende slide verder uitgewerkt 54

39 Mogelijke verbeteracties Met name verbetering van: Toelichting m.b.t. Winstgevenheid Omzet Bezettingsgraad Investeringen toepasbaarheid Propositie (producten) Opbrengsten, klanten Uitgaven: kosten, investeringe n Bron: Self Assessment Tool aanknopingspunten Stap 3: mogelijke acties per type probleem (per bedrijf te beoordelen) Uitbreiden diensten/ producten binnen schadeherstel (vb. glas, banden, etc.) Richten op winstgevende niche (vb. A/ B segment) Meer nevenactiviteiten (vb. industrieel spuitwerk) Onderscheiden op kwaliteit certificering Onderscheiden op kwaliteit investeren Creëren one-stop-shop (totaalpakket diensten) Betere (locale) marketing Verbeter uitstraling (likje verf, merkuitingen) Verbeter aandeel ongestuurd (meer particulier/ WA) Verbeter samenwerking (vb. met Dealers) Sluit aan bij een keten Verlaat keten + breng capaciteit terug Neem ander SHB over Flexibiliseren vaste FTE (flexibele contracten) Terugbrengen FTE Gezamenlijk investeren met andere SHB s Gezamenlijk opleiden met andere SHB s Delen FTE/ Equipement met andere SHB s Fuseren bedrijf + terugbrengen FTE Verkoop Schadeherstelbedrijf NNC analyse Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Locale markt dient wel geschikt te zijn Geen garantie voor extra winst Bijvoorbeeld HiQure Investeren voor velen niet mogelijk Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Vb. kleine schade dagen etc. Locale markt dient wel geschikt te zijn I.c.m. locale marketing Afhankelijk van bereidheid van bv. Dealers Kan tarieven/ resultaat verslechteren Kan omzet/ bezettingsgraad verslechteren I.c.m. capaciteit (FTE) reductie Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant 55

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Trends in de schademarkt

Trends in de schademarkt Trends in de schademarkt VOORWOORD DYNAMISCHE MARKTEN, MOOIE KANSEN De markten van expertise en claims management zijn volop in beweging met vele kansen, maar ook bedreigingen als gevolg. Wie rustig achterover

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie