Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens handelend onder de namen EXPO AMSTERDAM, EXPO ZUIDAS, ZUIDAS EXPO, ROTTERDAM EXPO en UTRECHT EXPO, statutair gevestigd te Amsterdam (kvk-nr: ), kantoorhoudende te (1082 MC) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 24 Faillissementsnummer : C/13/15/70 F Datum uitspraak : 17 februari 2015 Curator : mr. E.J.G. Beerdsen Rechter-Commissaris : mw. mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming : Organiseren van congressen en beurzen Omzetgegevens : (verlengde boekjaar 26 oktober 2012 t/m 31 december 2013) Personeel gemiddeld aantal : 6 Saldo einde verslagperiode : ,34 Verslagperiode : 17 februari t/m 11 maart 2015 Bestede uren verslagperiode Bestede uren totaal: : 90 uren en 20 minuten : idem Referentie curator : Het onderhavige openbaar verslag is opgesteld conform RECOFA-richtlijnen en wordt gepubliceerd op de website van Spuistraat 10 Advocaten (www.spuistraat10.nl). Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig bestuurder van EXPO is dhr. P. Tabernal. De geplaatste en uitstaande aandelen van EXPO worden gehouden door twee aandeelhouders: Tours and Tickets B.V. (40%) en Aux Deux Ecus B.V. (60%). 1.2 Winst en verlies : Verlies (verlengde boekjaar 26 oktober december 2013). Over het boekjaar 2014 is nog geen jaarrekening opgesteld. 1.3 Balanstotaal : Liquidatiebalans per 21 januari 2015: Lopende procedures : Er was op faillissementsdatum sprake van een lopende procedure tegen Randstad Uitzendbureau. De procedure werd geschorst op de voet van art 29 Fw. 1.5 Verzekeringen : Er is sprake van een bedrijfspolis bij ABN AMRO Bank. De curator heeft er op toegezien dat de dekking in stand bleef in verband met de tijdelijke voortzetting van activiteiten. Tevens was sprake van een kunstvoorwerpenverzekering, eveneens bij ABN AMRO; deze liep af tegen het einde van de lopende expositie. 1.6 Huur : Gefailleerde huurt twee bedrijfsruimten gelegen aan de Gustav Mahlerlaan 24 te Amsterdam van de Duitse vastgoedbelegger Union Investment Real Estate GmbH. De curator heeft de beide huurovereenkomsten op 25 februari 2015 opgezegd op de voet van art. 39 Fw. Een gedeelte van één van de bedrijfsruimten wordt onderverhuurd aan cateringbedrijf Vitam. De curator heeft aan Vitam aangezegd dat het ondergehuurde uiterlijk 28 april 2015 leeg en bezemschoon moet worden opgeleverd. Daarnaast was sprake van huur van roerende zaken: - Een deel van de expositie Giants of the Ice Age werd gehuurd van de Italiaanse onderneming Expona. Deze heeft de gehuurde zaken in de week van 2 maart 2015 opgehaald. Hetzelfde geldt voor bruikleengever Naturalis. - Er werden panelen gehuurd van Rent Panel. Deze werden op 6 maart 2015 door verhuurder opgehaald. - Rentalpin: pinautomaat, werd opgehaald. - Ziva Events: speelautomaten, werden opgehaald. 2

3 1.7 Oorzaken faillissement : EXPO is opgericht op 26 oktober Zij organiseerde internationale exposities voor een groot publiek. Het bestuur heeft verklaard dat er weliswaar aanzienlijke bezoekersaantallen werden gerealiseerd maar onvoldoende om de exploitatie rendabel te maken. De oorzaken zouden gelegen zijn in de slechte bereikbaarheid en vindbaarheid van de expositieruimte in Amsterdam Zuid, en het ontbreken van adequate parkeervoorzieningen. Om een deconfiture te voorkomen werd tevergeefs gesproken met potentiële investeerders en financiers. Ook werd getracht een schuldensanering te bewerkstelligen, maar niet alle crediteuren wensten mee te werken aan het aangeboden akkoord. Het bestuur zag zich vervolgens genoodzaakt het faillissement aan te vragen. De curator heeft de achtergronden en oorzaken van het faillissement in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 18 februari Op 23 februari heeft de intake met het UWV plaatsgevonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Gefailleerde is niet eigenaar van onroerend goed. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft de inventaris en voorraad laten inventariseren en taxeren door Daan Auctions. De executieverkoop wordt momenteel voorbereid. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing 3

4 Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zie Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving : Er werd een teruggaaf omzetbelasting 4 e kwartaal 2014 ontvangen ad ,00. Dit bedrag werd bijgeschreven op de boedelrekening Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Faillissementsrekening 3.14 Saldo : ,34 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de administratie van gefailleerde is sprake van een debiteurenpositie van ongeveer De curator heeft deze in onderzoek. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : Geen bancaire schulden. Op faillissementsdatum bevond Zich op de bankrekeningen van gefailleerde bij ABN AMRO een creditsaldo van , Lease contracten : Er werden audioguides geleased; deze werden opgehaald door de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft na de sluitingsdatum van de expositie (zie par. 6) ervoor zorggedragen dat voor zover redelijkerwijs kon worden nagegaan alle onder rechtmatig gevestigd eigendomsvoorbehoud geleverde zaken werden teruggegeven aan de eigenaren. 4

5 5.7 Reclamerechten : Voor zover bekend: geen 5.8 Retentierechten : Voor zover bekend: geen 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Voortzetten : Na faillissementsdatum werd, met toestemming van de rechter-commissaris, de lopende expositie Giants of the Ice Age gecontinueerd tot en met de sluitingsdatum 1 maart Deze voortzetting heeft een batig saldo voor de boedel opgeleverd. Het ziet er naar uit dat tijdens de voortzetting een omzet is gerealiseerd van ongeveer Op het moment van verslaglegging zijn nog niet alle opbrengsten en kosten bekend. In het volgende openbare verslag zal nader financiële verantwoording worden afgelegd. 6.2 Doorstart : Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft de boekhouding onder zich genomen en heeft deze in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen : De meest recent gedeponeerde jaarrekening betreft het verlengde boekjaar 26 oktober 2012 t/m 31 december Deze werd gedeponeerd op 9 december 2014, dus tijdig. 7.3 Goedk. verkl. accountant : Wordt onderzocht. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er wordt onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid. 7.6 Paulianeus handelen : Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Reeds betaald: 1.700,35 aan Daan Auctions in verband met taxatiewerkzaamheden 6.919,40 aan Syx Automations in verband met voort zetting software account en behoud informatie 5

6 11.046,09 aan Terminal1 BV in verband met levering van ondersteunend personeel t.b.v. continuering / ontmanteling expositie 1.180,31 aan Securitas Beveiliging in verband met voortzetting dienstverlening tijdens faillissementsperiode 1.067,22 aan Azoufri Schoonmaakservice in verband met voortzetting dienstverlening tijdens bedrijfsvoortzetting Nog te betalen: Unity Event Crew 8.433,20 in verband met inhuur personeel ten behoeve van ontmanteling expositie Doornbos Equipment 2.792,68 in verband met huur apparatuur ten behoeve van ontmanteling expositie Curator: PM UWV: PM Verhuurders: PM 8.2 Preferente vordering fiscus : De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter hoogte van 9.555, Preferente vordering UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Wordt onderzocht. Volgens de administratie van gefailleerde zou sprake zijn van een concurrente schuldenlast van ,71. Bij de curator hebben zich tot nu toe 65 concurrente crediteuren gemeld voor een totaalbedrag van , Bedrag concurrente crediteuren : Zie Verwachte wijze v. afwikkeling : Nog onbekend in de huidige fase. Het is niet uitgesloten dat bestuur / aandeelhouders alsnog zullen trachten om de crediteuren te betrekken in een akkoord. Hieromtrent zal medio 2015 overleg plaatsvinden. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Een termijn van afwikkeling is bij het schrijven van dit verslag nog niet te geven. 9.2 Plan van aanpak : De executieverkoop zal volgens planning worden afgerond in april Voorts zal de curator zich bezighouden met de beëindiging van overeenkomsten, inventarisatie van schulden, onderzoek naar activa, innen van debiteuren en onderzoek naar rechtmatigheid. 6

7 9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. Amsterdam, 12 maart 2015 Spuistraat 10 Advocaten E.J.G. Beerdsen curator Bijlage: Tussentijds financieel verslag Urenspecificatie 7

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie