Samen werken aan veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan veiligheid"

Transcriptie

1 Samen werken aan veiligheid B r a n d b l u s - e n v e i l i g h e i d s m a t e r i a l e n é é n m a l i g m a g a z i n e t e r g e l e g e n h e i d va n h e t 2 0 j a r i g j u b i l e u m va n H o l l a n d S a F e t y

2 Geen dag zonder aardgas H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 3 Voorwoord Op deze plaats feliciteer ik Holland Safety BV met haar jubileum. 20 jaar staat het bedrijf voor veiligheid bij vele organisaties in diverse sectoren. Thuis in de belangrijke offshore industrie en in de scheepvaart. Met een breed aanbod van diensten en materialen op het gebied van veiligheid is Holland Safety in staat in te spelen op de vele ontwikkelingen in en rond de Port of Den Helder. GDF SUEZ E&P Nederland B.V. is ruim 40 jaar actief in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee en staat als één van de grootste en meest succesvolle opera tors offshore aan de basis van de energievoorziening in Nederland en diverse andere landen. Met ruim 30 productieplatformen, vijf onderwaterputten, offshore pijplei dingen en behandelings faciliteiten, produceren en transporteren we dagelijks onmisbare energie. Belangrijke ontwikkelingen wel te verstaan: perspectiefrijk voor de economische groei van de haven en in het belang van industrie, bedrijfsleven en overheden. De Port of Den Helder vertegenwoordigt namelijk onderscheidende innovatieve waarde als het gaat om topsectoren als Water, Energie, High-tech en Logistiek. De gunstige ligging ten opzichte van de gas- en oliewinning op de Noordzee draagt daar zeker aan bij. Het is de haven met de kortste vaartijden naar de platforms op het continentale plat. Het aantal offshore gerelateerde bedrijven neemt dan ook nog steeds toe. Zo is Den Helder uitgegroeid tot offshore haven nummer 1 voor het Nederlands continentale plat. Inspelen op trends en innovaties in de samenleving is cruciaal. De afgelopen jaren ingezette duurzame energiewinning werpt haar vruchten af. De nog te bouwen windmolenparken, het onderhoud daarvan en het onderhoud van de bestaande olie- en gasplatforms plus de toekomstige decommission van dergelijke platforms, zullen de komende decennia een economische groei in Den Helder mogelijk maken. Als NV Port of Den Helder willen we het mogelijk maken dat bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van al hetgeen beschikbaar is, nu en straks. We willen een verdere groei van de havenactiviteiten realiseren. Daarvoor moeten we onderscheidend zijn ten opzichte van andere zeehavens in Nederland en Europa. Holland Safety hoef ik niet te zeggen waarin zij onderscheidend is, namelijk in veiligheid. Ik denk te kunnen spreken namens alle bedrijven met aan de zee en de haven gerelateerde activiteiten als ik Holland Safety een succesvolle toekomst wens. Op naar het volgende wapenfeit! Piet-Hein Kolff Algemeen directeur Port of Den Helder GDF SUEZ E&P Nederland B.V. is onderdeel van de GDF SUEZ Groep.

3 Tot uw dienst! I N H O U D H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 5 Hoe is de relatie tussen Wijnker Mechanisatie B.V. en Holland Safety ontstaan? Elk bedrijf heeft brandblussers. Elke brandblusser dienst jaarlijks gekeurd te worden. Wij doen graag zaken met bedrijven in onze omgeving en daarom zijn wij lid van het HOV. Via het HOV zijn wij in contact gekomen met Holland Safety en groeide de relatie tot een wederzijds belang. Wat betekent Holland Safety voor ons? Elk jaar komt Holland Safety bij ons op bezoek om de diverse brandblussers te keuren, af te stellen en eventueel te repareren. Dit doen ze snel en adequaat. Holland Safety adviseert ons bij gebreken aan de brandblussers en verleent goede service! voorwoord Directeur Henk van Arem Total E&P 10 Oude Stelling krijgt nieuwe functies 12 Wat doet Wijnker Mechanisatie B.V. voor Holland Safety? Holland Safety heeft diverse heftrucks bij ons gekocht van 1,5 ton tot 4 ton. Wij verlenen jaarlijks service en onderhoud aan deze heftrucks. Ook voor reparaties proberen wij snel en adequaat te schakelen voor deze relatie. Het is prettig zaken doen met Holland Safety! Noble Drilling 16 HTC Den Helder 19 Racing Aeolus 21 Wintershall 22 Wat kunnen wij voor de branche van Holland Safety betekenen? Wij leveren heftrucks met vele varianten. Elektrisch, diesel en LPG. De uitvoeringen verschillen van 1,5 ton tot 25 ton voor de elektrische heftruck. Ideaal voor zware vrachten, binnen en buiten. Alles is op maat te leveren. Interessant voor u? Neem eens contact op via Wij doen graag zaken met bedrijven in onze omgeving. 24 Diensten van Holland Safety Producten van Holland Safety 26 Chris van Meurs 29 JB Nautic 31 How did the relationship between Wijnker Mechanisatie B.V. and Holland Safety originate? Every company has fire extinguishers. And every fire extinguisher needs to be re-certified on a yearly basis. We like to do business with other local companies and that is why we became a member of the HOV. Through the HOV we got in contact with Holland Safety and a business relationship of mutual interest grew. How is Holland Safety significant to us? Every year Holland Safety visits us to inspect, adjust, certify and where needed, repair various fire extinguishers. They do this quickly and adequately. Holland Safety also gives us advise if they determine malfunctions or shortcomings with the fire extinguishers and also provide good service! What does Wijnker Mechanisatie B.V. do for Holland Safety? Holland Safety bought various forklift trucks from us ranging from 1,5 tons to 4 tons. We provide a yearly service and maintenance for these forklift trucks. Also for repairs we try to work quickly and adequately for our business-relation. It is nice doing business with Holland Safety! How can we be of significance to the line of industry Holland Safety is in? We deliver forklift trucks in many different variations. Electrical, Diesel and LPG. These variations vary from 1,5 tons to 25 tons for the Electrical forklift truck. Ideal for heavy loads indoors and outdoors. Everything can be customized to your needs. Interesting for you? Please contact us via our website: Jan C. Hup van Egner Kantoorspecialisten Verschijning Uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Holland Safety BV Oplage ex. 33 Kop en Schouders en Noordkop Gifts Uitgever Holland Safety BV, Energieweg 2c, 1785 AD Den Helder , 39 Helderse Hockeyclub Hermes 41 Teksten, acquisitie, layout, vormgeving, fotografie en druk Zeeman Reclamegroep BV, 43 Jacob van der Wulp, René Dubbelaar en Peter Knol Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijk toestemming van de uitgever. Holland Safety BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Wijnker Mechanisatie B.V. J. C. de Leeuwweg NG Breezand Telefoon

4 D i r e c t e u r H e n k v a n A r e m 07 De omslag naar scheepvaart en offshore vormt belangrijke mijlpaal Holland Safety bestaat twintig jaar. Henk van Arem, directeur van het bedrijf, is trots op Den Helder, want door de mogelijkheden die bij deze havenstad horen, is het bedrijf uitgegroeid tot de onderneming die het nu is. Met hem spreken we over de ontwikkeling van zijn bedrijf. Social responsible door sponsoring Henk en Eveline van Arem zijn sterk verbonden met het verenigingsleven in Den Helder. Henk is jarenlang voorzitter geweest van de HTC-Den Helder, de Helderse tennisvereniging. Eveline is actief betrokken bij de promotiecampagne van de hockeyclub Hermes. Henk van Arem: Ik vind dat wanneer je van een vereniging lid wordt, je ook dienstbaar moet opstellen. Holland Safety is ook social responsible en ondersteunt Helderse activiteiten en evenementen actief via sponsoring. Holland Safety is voortgekomen uit Holland Stores, een shipchandler, een gespecialiseerde toeleverancier voor de scheepvaart. Bij dit bedrijf ben ik in 1991 in dienst gekomen. Er waren destijds drie werkmaatschappijen: Holland Stores Marine Den Helder, Holland Stores Safety & Fire Control en Holland Stores Oilfield Supply s en Services (boormaterialen). Deze bedrijven waren gevestigd aan het Nieuwe Diep in een apart pand. Vanaf 1993 werd Holland Stores Safety & Fire Control een eigen BV. In 1998 werd ik er directeur en in 2005 kon ik het bedrijf overnemen. Holland Safety is een Echt Helders bedrijf echt Helders bedrijf, alle medewerkers komen er vandaan en de roots zijn verbonden met directe handelsactiviteiten van de stad zoals de scheepvaart en de offshore. In oktober 2009 verhuisde Holland Safety naar de huidige locatie aan de Energieweg. We zijn toen een nieuwe fase ingegaan, legt Henk van Arem uit. We stonden toen voor de keuze of we gaan ons meer richten op de verkoop van brandblussers in het hele land of we kiezen voor uitbreiding van ons producten- en dienstenpakket en focussen meer op de scheepvaart en offshore. We hebben voor het laatste gekozen: blusinstallaties voor schepen, overlevingspakken, reddingsvesten, valbeveiliging etc. Kortom, het pakket werd steeds breder. De verandering van de focus is mede ingegeven door de klanten van het bedrijf. In 2002 kregen we Total als klant. We kregen de opdracht elk jaar 26 boorplatforms te inspecteren. Het betekent dat je je als bedrijf je mee ontwikkelt met je klanten. Kort samengevat: we hebben definitief de omslag naar de scheepvaart en offshore gemaakt.

5 H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 09 Ondernemen met passie Drs. F. Bijlweg 69a Postbus 230, 1780 AE Den Helder T (0223) Wij feliciteren Holland Safety (al 15 jaar sponsor van de Holland Safety Challenge) met haar 20e verjaardag! Voor de werkzaamheden van Snel en flexibel ons bedrijf is het een voordeel dat Den Helder een belangrijke offshorehaven is. Wanneer schepen aankomen, is het van belang dat snel en op maat geleverd kan worden. Ook moeten ad hoc problemen opgelost worden. Het betekent dat je flexibel om moet kunnen gaan met de werktijden. Dat geldt eveneens voor de teams die met heli s vertrekken naar de plaforms op de Noordzee. In 2011 schreef Holland Safety in op een tender uitgeschreven door Wintershall, een onderneming die ook actief is in de offshore op de Noordzee. Dat we met Holland Safety in Den Helder zitten, is doorslaggevend geweest voor de keuze. Gevolg van de verregaande specialisatie van Holland Safety is dat het bedrijf steeds dichter bij de bron, de leverancier van de producten kwam. Hadden we aanvankelijk contacten met groothandels van bijvoorbeeld brandblussers, nu zijn we zo ver dat we zelf direct bij de producent inkopen en feitelijk de groothandelsfunctie hebben overgenomen. Specialisatie betekent dat medewerkers hun kennis en vaardigheden bijzonder goed op peil dienen te houden. Opleiding en training hebben dan ook hoge prioriteit. Het houdt verband met de certificering. Ons bedrijf wordt door o.a. Lloyds en DNV Norske Veritas periodiek geaudit, zodat onze opdrachtgevers er zeker van zijn dat zij gekwalificeerde medewerkers over de vloer krijgen. Inspectie en keuren is immers één van onze belangrijke specialisaties. Totaalpakket producten en diensten safety equipment Holland Safety is o.a. een REOB- erkend bedrijf dat alle soorten brandblusapparaten mag inspecteren. Naast de inspectie van brandblusapparaten is het aantal veiligheidsmaterialen en de inspectie hiervan uitgebreid zoals blusgasinstallaties, noodverlichting, klimmaterialen, reddingvesten, overlevingspakken, ademluchtapparaten. Zo is nu een totaalpakket aan producten en diensten beschikbaar voor de offshore, industrie, overheid en bedrijfsleven. Begin 2013 is Holland Safety importeur geworden van draagbare en verrijdbare brandblussers van de Franse fabrikant Desautel.

6 T o t a l E & P d o e t e e n b e r o e p o p d e d i e n s t e n v a n H o l l a n d S a f e t y 11 Advies, levering en revisie van safety equipment zijn belangrijkste activiteiten Total E&P is met een jaarproductie van 4 miljard kubieke meter een belangrijke gasproducent in Nederland. Dat is 10% van het binnenlands verbruik. Ruim 260 vaste medewerkers zijn werkzaam en indirect wordt werk verschaft aan zo n 800 mensen. Total E&P Nederland is betrokken bij de exploratie en productie van aardgas op het land maar is sinds 1964 ook werkzaam op zee in het Nederlandse gebied op de Noordzee. Momenteel produceert Total E&P gas via 22 platforms en 4 subsea installaties installatieplatforms. De meeste platforms zijn onbemand en worden op afstand gecontroleerd en aangestuurd bestuurd. De offshore productielocaties liggen op circa kilometer ten noordwesten van Den Helder. In deze havenstad beschikt Total E&P over een vestiging die ondersteunende diensten verleend. Zo worden Helikopters en schepen ingezet om bemanning, technische hulpmiddelen en levensmiddelen te vervoeren van en naar de platforms. Total E&P is wereldwijd een van de grotere multinationals die gas en olie produceren en vermarkten. Total E&P Nederland heeft dan ook toegang tot de meest recente expertise en innovaties op het gebied van gasproductie en onderzoekstechnieken. Deze waarborgen de continue productie van gas in de velden op de Noordzee. Continue wordt geïnvesteerd in offshore activitei- Relatie Total E&P en Holland Safety ten, zowel in mensen als middelen en materiaal waarbij veiligheid en milieu topprioriteit hebben. Voor advies en levering van safety equipment op TOTAL-offshore locaties doet Total E&P een beroep op Holland Safety. Tevens wordt safety equipment door Holland Safety gecontroleerd en ge(her)certificeerd. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om equipment te reviseren. Dat Holland Safety gevestigd is in Den Helder is voor Total E&P essentieel. Snelle service is in de meeste gevallen cruciaal. Sinds 2007 valt de locatie Total E&P Den Helder onder verantwoordelijkheid van het hoofdkantoor van Total E&P in Den Haag. In 2012 en 2013 zijn nieuwe productielocaties in gebruik genomen. Onderzoek wordt gedaan naar nieuwe locaties. Of die te exploiteren zijn, moet analyse aantonen.

7 O u d e S t e l l i n g k r i j g t n i e u w e f u n c t i e s H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 13 Toeristische trekpleister Fort Kijkduin is sterk in beweging Als een enorme schelp ligt Fort Kijkduin op een prachtige plek aan de Noordzee. Van hieruit kijk je op de zandplaat de Razende Bol en kun je Texel zien liggen. Een aantrekkelijke strandlocatie ligt op loopafstand. Het fort is bestempeld als cultureel erfgoed. Kortom, in ieder jaargetijde de ideale plek voor een dagje ouderwets genieten. André Koning is directeur van de Stichting Stelling Den Helder. Deze stichting beheert drie locaties: Fort Kijkduin, onderdeel van de stelling Den Helder, Fort Westoever en Fort Dirksz Admiraal. We zijn op zoek naar nieuwe bestemmingen voor dit cultureel erfgoed, aldus Koning die verder benadrukt dat de stichting zonder subsidies de exploitatie rond moet zien te krijgen. Het afgelopen jaar wisten we bezoekers te trekken. De Stelling Den Helder is Nevenactiviteiten een unieke verzameling forten en verdedigingswerken die in de jaren zijn uitgebouwd door Napoleon Bonaparte en later in de periode nog zijn aangepast door de Duitse bezetter. Sinds 16 jaar is Fort Kijkduin een toeristische attractie met een restaurant, museum en een aquarium. Het complex beslaat circa 4000 vierkante meter en biedt talloze mogelijkheden in een prachtige entourage. Afgelopen zomer is een drukbezocht North Sea Soul Festival georganiseerd. Ruim 600 bezoekers zijn er op af gekomen. Het is één van de nevenactiviteiten die we organiseren samen met Kees Schoemaker van Storm aan Zee, outdoor- activiteitencentrum. Naast het succesvolle festival organiseert Storm aan Zee vele andere activiteiten rondom Fort Kijkduin. In 1996 is Fort Kijkduin Opening koning schitterend gerestaureerd en Willem-Alexander de huidige koning Willem-Alexander heeft het toen officieel geopend. Wie door de acht onderaardse beuken van het complex loopt, kan niet anders concluderen dat het een unieke locatie is mede door de bijzondere manier waarop het aquarium verwerkt is in de gangen. Exposities en rondleidingen maken een bezoek aantrekkelijk. De gebouwen van Fort Kijkduin zitten prima in de verf.

8 H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 15 M I D D E N W E G D E N H E L D E R T e l : Unishore Bedrijfskleding is dé groothandel in beschermingsproducten uit de kop van Noord-Holland. Uitgebreide kennis, snelle levertijden en een breed aanbod in beschermings-producten voor uw bedrijf of personeel is onze grootste kracht. Of het nu gaat om de veiligheid van uw imago of uw personeel; Unishore Bedrijfskleding, beschermt u van top tot teen. Uitgebreide kennis Snelle levertijden Breed aanbod Dat is het gevolg van de samenwerking met de Stichting VakWerk. Deze stichting streeft er naar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief te bieden. Jaarlijks organiseert Storm aan Zee de Ultimate Crossrun waarbij o.a. het Fort wordt bestormd en de deelnemers de boortoren van Holland Safety als hindernis moeten beklimmen. Plannen en ideeën zijn er Rondvaarten met genoeg. Op korte termijn Helderse vletten start Fort Kijkduin in samenwerking met het VVV fiets-en wandelroutes. Ook voor Fort Westoever, dat eveneens beheerd wordt door de Stichting Stelling Den Helder, is men op zoek naar een leuke invulling. Het zou een Helderse bierbrouwerij kunnen worden. Inmiddels is het mogelijk met authentieke, duurzame Helderse vletten rondvaarten te maken op de woensdagmiddag. Daarnaast willen we nog elektrische fietsen gaan verhuren. Holland Safety gaat op safe met auto s van B&K B&K autocentrum Schagen Witte Paal 6-8 tel Wieringerwerf De Stek 8 tel Storm aan Zee biedt compleet Storm aan Zee verzorgde arrangementen en outdoorprogramma s, ideaal voor bedrijfsuitjes, teambuilding of gezellige familiedagen. Ook kan er actief vergaderd worden. Het houdt in dat vergaderen en presentaties bijwonen gecombineerd worden met activiteiten als ribvaren, powerkiten of branding kanoën. Kortom, Storm aan Zee is de ideale plek om inspanning en ontspanning te combineren. Een unieke locatie met een onvergetelijk uitzicht op zee. Kijk voor meer informatie op Den Helder Industrieweg 5 tel Hoorn Keern 21 tel

9 H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 017 Noble Drilling heeft negen booreilanden op de Noordzee Noble Drilling is een toonaangevende bedrijf dat wereldwijd offshore-boringen verricht in opdracht van de olie-en gasindustrie. Johan Korver en Axel Jansen werken er als HSE & Q-engineers. Zij adviseren en ondersteunen Health, Safety, Environment en Quality. Hier ligt ook de relatie met Holland Safety. Holland Safety levert Noble Drilling onder meer overlevingspakken en reddingsvesten. Johan Korver: We exploiteren 79 booreenheden. Hiertoe behoren 11 van s werelds meest geavanceerde booreilanden, 4 ultra-diepwater-boorschepen en 7 high-specificatie-jack-ups. De jack-ups worden met een sleepboot naar hun plaats gebracht. Op locatie zakken de poten tot op de zeebodem. Het platform steekt dan zo n 20 meter boven het water uit. Hierna wordt de cantilever met de boortoren uitgeskid (uitgeschoven). Daarna kunnen de booractiviteiten beginnen, legt Johan Korver uit. De Noordzee is onderverdeeld in blokken. Olie-en Booractiviteiten nemen toe gasmaatschappijen pachten deze blokken van de staat. Zij starten booractiviteiten vaak op basis van onderzoek dat bijvoorbeeld Fugro heeft verricht naar het aardoppervlak en de bodem. Fugro geeft hierop adviezen ten behoeve van de olie-en gasindustrie. Johan Korver: Momenteel hebben we onder andere negen booreilanden op de Noordzee, twee in de Middellandse Zee en verder in de Golf van Mexico, West-Afrika, Brazilië, het Midden-Oosten (Qatar), India en Australië. De booractiviteiten op de Noordzee nemen nog steeds toe. Nadat de boringen zijn afgerond, wordt er een welltest uitgevoerd. Deze test geeft aan of het gas en/of olie in de bodem wel winbaar is. Met behulp van analyse van het gesteente is daar een betrouwbare inschatting van te maken. Axel Jansen: Cruciaal is of het rendabel is om op de aangegeven locatie te boren. Noble Drilling levert aan de gas- en oliemaatschappijen een complete bouwplaats op zee. Met de oliemaatschappijen sluiten we een Proceszekerheid is essentieel prestatiecontract af, stelt Axel Jansen. Zij verwachten van ons dat we in een bepaalde tijd een gat gemaakt hebben. Wij voeren wel de boringen uit, maar het type boorkop wordt weer bepaald door de olie-gasmaatschappij. Een subcontractor levert de boorkop. Wij leveren alleen de boormachine!, vertelt hij lachend.

10 L e d e n a a n t a l H T C D e n H e l d e r g r o e i d e a f g e l o p e n j a r e n 19 Nieuwe voorzitter, Glenn Hof, kent Henk van Arem goed GleNn Hof is de nieuwe voorzitter van HTC Den Helder. Afgelopen zomer nam hij het stokje over van Henk van Arem die vier jaar lang deze bestuursfunctie uitoefende. Beiden kennen elkaar al geruime tijd via de tennisvereniging. HTC Den Helder is een kerngezonde tennisvereniging die de afgelopen jaren groeide met ruim 250 nieuwe leden. We vroegen Glenn Hof om de scheidende voorzitter Henk van Arem te karakteriseren. Wintershall feliciteert Holland Safety Via de tennisvereniging ken ik Hoe zou je Henk Henk al geruime tijd. De willen typeren? laatste periode heb ik hem echt beter leren kennen. Ik typeer Henk als een sociale, vriendelijke, no-nonsense man die voor zijn mening uit durft te komen. Zet je de lijn van het vorige bestuur voort? Sinds afgelopen 1 juli heeft het nieuwe bestuur het overgenomen. Het vorige bestuur heeft mooie dingen gerealiseerd, we willen de ingezette lijn graag voortzetten. Voor het grootste deel wordt het beleid dus voortgezet, waarbij we uiteraard wel onze eigen dingen door zullen voeren, dingen waarvan wij denken dat daar nog winst is te behalen. Zijn er voldoende Gelukkig heeft HTC, net vrijwilligers om dit als de meeste verenigingen, een groep vaste werk uit te voeren? vrijwilligers die veel voor de vereniging doen en dus ook heel belangrijk voor de club zijn. We hebben een mooi park met goede tennisbanen en willen dat graag zo houden, vrijwilligers zijn hierin onmisbaar. Wat zie je als belangrijkste doelstelling als belangrijkste In het algemeen zie ik voor de toekomst? doelstelling het blijven enthousiasmeren van mensen voor de tennissport en de leden van HTC zo goed mogelijk van dienst zijn. In zijn afscheidswoorden deze zomer gaf Henk van Arem de nieuwe voorzitter een prioriteitenlijst mee. Globaal vallen de werkzaamheden uiteen in enerzijds die met het clubhuis en de kantine te maken hebben en anderzijds die betrekking hebben op onderhoud en vernieuwing. Gelukkig voor de nieuwe voorzitter is er in de afgelopen jaren veel werk verzet. De banen op het tennispark Dat Nieuwe Landt zijn recent gerenoveerd. Sinds 2012 is er kunstlicht op 9 banen, zijn er twee centercourts en is er een nieuwe minibaan. Luchthavenweg PP Den Helder

11 1. U n i e k v i s i t e k a a r t j e v o o r d e k e n n i s t e c h n o l o g i e o v e r w i n d 21 Blusschuim met toekomst: Fluorvrij Re-Healing foam met ICAO approval We know fire, we know safety, we know you Uw bedrijf verdient bescherming. InnoVfoam B.V. beschikt over een ervaren servicedienst voor onderhoud aan schuimblussystemen en een eigen laboratorium waar alle schuimconcentraten geanalyseerd kunnen worden. Contact: InnoVfoam BV Lorrie 9 T: BL Oudkarspel F: blusmiddelen brandmeldinstallaties blusinstallaties halonen Neem contact met ons op voor advies, onderhoud, levering, installatie, inname en recycling. Hengelder PA Zevenaar Racing Aeolus is een inspirerend en innovatief evenement Van 22 tot 24 augustus 2013 heeft Racing Aeolus in Den Helder plaatsgevonden, een inspirerend en innovatief windenergieevenement met internationale allure. Racing Aeolus is één van de vier grote duurzaamheidsraces van de wereld. Een uniek evenement dat sinds 2011 opnieuw in onze gemeente wordt georganiseerd, aldus Hans Verhoef, voorzitter van de Stichting Wind Energie Events. Onze ambitie is het evenement uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend event dat de aandacht in binnen- en buitenland vestigt op onze kennistechnologie van windenergie. Tien teams met studenten uit binnen- en buitenland, van hogescholen en universiteiten, hebben met innovatieve en gestroomlijnde windkarren, voorzien van rotoren, gestreden om de snelste tijden op de Zeedijk van Den Helder. Ons doel is om volgend jaar 15 teams aan de start te laten verschijnen en ook een Helders team te laten deelnemen, vertelt Hans Verhoef. Hij legt uit dat de spin-offs van Racing Aeolus bijzonder aantrekkelijk zijn. Voor de deelnemende teams is gedurende de races een uitgebreid sociaal programma georganiseerd. We hebben onder andere een boottocht door de haven gemaakt en een bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gebracht. Deze contacten moeten leiden tot meer internationale bekendheid van de in onze regio werkende kenniscentra als NIOZ, Imares, TNO en ECN. De excursie bij de Koninklijke Marine liet bovendien zien hoe hightech dit bedrijf is. De georganiseerde netwerkborrel heeft ook de eerste stappen gezet op weg naar contacten voor stages van studenten en uitwisseling van kennis. Kortom, Racing Aeolus is veel meer dan een internationale wedstrijd.

12 R u s s i s c h e G a s p r o m v e r w e r f t e e n b e l a n g v a n 4 9 % i n W i n t e r s h a l l N o o r d z e e 23 De veiligheid op de productieplatformen heeft topprioriteit Nederlanders zijn gewend aan de luxe van aardgas. Een groot deel van ons land kookt erop en verwarmt het huis ermee. Aardgas wordt niet alleen geëxploiteerd in Schoonebeek en Slochteren, ook op de Noordzee liggen velden. Dit aardgas wordt op productieplatformen gewonnen en schoongemaakt. Wintershall Noordzee is één van de grote bedrijven die aardgas uit de Noordzee produceert en exploiteert. Wintershall is klant van Holland Safety. Op de Noordzee Bemande en onbemande bevinden zich 24 platformen productieplatformen waarvan de meeste onbemand zijn. Acht locaties zijn bemand. Bij beide typen platforms heeft veiligheid topprioriteit en wel 24 uur per dag en zeven dagen per week. De gastransportpijpleidingen lopen van de onbemande platformen naar de bemande locaties en vandaaruit naar de vaste wal. Henk-Jan ter Stege legt uit wat zijn verantwoordelijkheid is. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud op en van platformen. Hieronder vallen ook voorzieningen als brandblussers. Blusapparatuur moet absoluut werken als je die nodig hebt. Vandaar dat we een strak inspectieregime en nauwgezette kwaliteitscontrole kennen. Het moet ervoor zorgen dat de equipment blijft werken. Henk-Jan ter Stege: Controle safety Eénmaal per jaar laten we equipment een onafhankelijk bedrijf kijken naar de kritische veiligheidsmiddelen. Holland Safety is één van de contractors die brandblusapparatuur en installaties controleert en test of ze nog optimaal werken. Eénmaal per jaar wordt een testprogramma uitgevoerd en krijgt Holland Safety de opdracht te rapporteren welke zaken niet goed zijn. In het kantoor van Wintershall bevindt zich het controle-en regelcentrum waar de productie van de platformen in de Noordzee nauwgezet gevolgd wordt. Dit gebeurt 24 uur per dag en 7 dagen per week. In Den Helder zijn drie van dergelijke controlecentra gevestigd. Naast Wintershall beschikken ook GDF-Suez en NAM over een dergelijk centrum. Op afstand worden hier de pijpleidingensystemen bestuurd en bewaakt. Miljoenen kubieke meters gas worden zo naar de vaste wal gepompt.het geeft aan hoe belangrijk Den Helder is voor de offshore.

13 D i e n s t e n v a n H o l l a n d S a f e t y H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 25

14 P r o d u c t e n v a n H o l l a n d S a f e t y H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 27

15 C o m m u n i t y C o l l e g e v o r m t b e t r o u w b a r e p a r t n e r t u s s e n o u d e r s, s c h o o l e n v e r e n i g i n g s l e v e n 29 Chris van Meurs: Ouders hebben behoefte aan ontzorgingsconcepten Het bestaansrecht van scholen, het verenigingsleven en de kwaliteit van voorzieningen komen in de toekomst onder druk te staan door vergrijzing en ontgroening. De droom van Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van Scholen aan Zee, het Community College, biedt een oplossing. Het Community College wil een stimulerende factor zijn die jongeren uitdaagt, perspectief biedt en weet te binden bijvoorbeeld aan een sportvereniging. Zo krijgt de school een bredere functie dan alleen maar het verzorgen van regulier onderwijs. Holland Safety is een bedrijf dat sterk verbonden is met Den Helder. Voor de gebouwen van Scholen aan Zee verzorgt het al meer dan tien jaar de keuring en inspectie van brandblusapparaten en de noodverlichting. Henk van Arem, oprichter en directeur heeft zijn hart aan de stad verpand en is bijzonder actief in het verenigingsleven. Verbetering van de kwaliteit van het leefklimaat is ook het streven van deze bevlogen Helderse ondernemer, vandaar dat hij de ideeën van het Community College van harte ondersteunt. Chris van Meurs: Scholen kunnen veel meer dan nu van belang zijn in hun maatschappelijke omgeving. Dagelijks kunnen zij belangrijke basisvoorzieningen aanbieden tussen zeven uur s ochtends en elf uur s avonds. Dat momenteel hoogwaardige voorzieningen als een school slechts 38 weken per jaar, 5 dagen per week en 7 uur per dag open zijn, vind ik jammer. De extra mogelijkheden van zo n voorziening worden niet of nauwelijks verkend. In de gemeente Den Helder hebben we te maken met een krimpgemeente. Het aantal inwoners neemt af. Het kost moeite om het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld het ledenaantal van verenigingen, op peil te houden. Het Community College wil in die maatschappelijke verantwoordelijkheid voorzien. Scholen aan Zee wil daartoe haar middelen breder inzetten. Volgens Chris van Meurs Arrangementen dienen scholen ontzorgingsconcepten aan te sport en cultuur bieden. Ouders en jongeren hebben behoefte aan arrangementen op het gebied van school en cultuur buiten de reguliere schooltijden om. Hij denkt onder andere aan buitenschoolse opvang, ondersteuning en zorg, gezondheidszorg, sport en spel, muziek en theater. Als de school erin slaagt het schoolse leren te verbinden met het buitenschoolse leren (thuis en de sociale omgeving, verenigingen etc.) nemen bovendien de leerprestaties toe. Chris van Meurs is ervan overtuigd dat nu het juiste moment is aangebroken om dit nieuwe onderwijsconcept breder bekend te maken en betrokken partijen, zoals sportverenigingen en maatschappelijk organisaties, te informeren en te committeren, zodat het draagvlak wordt vergroot. Met diverse sportverenigingen, MEE (NWH), Parlan, Activity en Health, Triade en de gemeente Den Helder, zijn reeds contacten gelegd. Kortom: de droom van Chris van Meurs wordt werkelijkheid.

16 Middelbeek / L E A S I N G / De Ford Focus kunnen wij u momenteel verbazingwekkend scherp aanbieden! Middelbeek lease b.v. MIDDELBEEK LEASE B.V. Uw partner in wagenparkbeheer! Uw voordeel: Middelbeek lease b.v. Middelbeek Lease is merk onafhankelijk Wij bieden u een groot scala aan service componenten De laagste (short) lease tarieven De Ford Focus is uit voorraad leverbaar met slechts 14% bijtelling (zolang de voorraad strekt) Middelbeek / L E A S I N G / H o l l a n d S a f e t y d e e l t s p e c i a l i s m e m e t J B N a u t i c JB Nautic Safety is onder andere gespecialiseerd in het leveren en keuren van jachtreddingsvlotten voor de watersport. De keuring van automatische reddingsvesten, brandblussers, CO-2-installaties en persluchttoestellen behoren ook tot de werkzaamheden. In toenemende mate zien we dat een beroep wordt gedaan op onze expertise met betrekking tot het keuren van safety equipment in de beroepsscheepvaart, aldus Johan Bouma. Certificering, onderhoud en vervanging van safetyequipment is het specialisme dat we samen met Holland Safety verder uitbouwen. 31 ACTIE! Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om ons te benaderen voor een offerte op maat via Frieseweg 11, Alkmaar, Tel of kijk op: lease.middelbeek.nl FELICITEERT HOLLAND SAFETY MET HAAR 20-JARIG JUBILEUM 00 Johan Bouma: We zijn leverancier van safety equipment voor scheepvaart en offshore Bekijk met Safety-programma s zoals Samenwerking Holland Safety die uitvoert, worden eveneens door JB Nautic Safety gedaan. Johan Bouma: Holland Safety in Den Helder en JB Nautic in Goes werken op dat punt nauw samen. Ons werkterrein bestrijkt onder meer de havens van Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Omdat schepen slechts een beperkt aantal uren in een haven aangemeerd liggen, is een snelle en efficiënte aanpak gewenst. Het keuren van grote schepen neemt in veel gevallen minimaal een dag in beslag. Soms kan het wel gaan om 30 tot 100 brandblussers, meerdere CO-2-installaties en persluchttoestellen, automatische reddingsvesten en emergency suits. JB Nautic werkt voor Luxueuze opdrachtgevers als Heerema in megajachten Vlissingen, een constructiebedrijf dat veel werkzaamheden in de offshore heeft. Onderscheidend zijn opdrachten voor AMELS Shipyard, onderdeel van de Damen Shipyard Group. Dit bedrijf bouwt luxueuze megajachten. We zijn vaste leverancier voor safety-equipmentveiligheids- en reddingsmiddelen zoals overlevingspakken, zwemvesten, brandblusapparaten, vertelt Johan Bouma. Hij verwacht dat de keuringen van safety equipment in beroepsscheepvaart verder zal groeien.

17 Pro Change Solutions Change Managenent Pro Change Solutions levert krachtige oplossingen en heldere resultaten THE THE THE STRONG STRONG STRONG SOLUTIONS SOLUTIONS Pro Change Solutions is een jong dynamisch Pro Change Solutions (PCS), bedrijf. Pro Onze Change Pro situated professionals Change Solutions in Den Solutions Helder, in (PCS), changemanagement (PCS), the beschikken situated over situated Netherlands, een in Den uitgebreide in Den Helder, Helder, the helps organizations, kennis the en ervaring in Netherlands, institutions helps and helps organizations, organisatieadvies, government institutions institutions IT-service, organizations and and government opleiding & training en in the maritime sector organizations to work more in the efficiently in technische maritime the maritime for sector lower consultancy. sector to work to costs. work more PCS more efficiently is efficiently specialized for lower for in lower finding costs. costs. solutions PCS PCS is for specialized is compatibility specialized in finding finding solutions Wij zorgen for ervoor compatibility dat onze oplossingen problems problems wèrken solutions with software for compatibility and hardware problems from with en rendement software opleveren. and hardware Wij helpen from bedrijven, with software different sources and hardware and educating from different different managers organisaties sources sources in en methods instellingen-speciaal and and educating educating and de maritieme managers managers techniques sector, in olie-en methods in of gas-offshore, methods Lean and Management and met het behalen / van hun techniques of Lean Management techniques Six doelstellingen Sigma of Lean (LSS). en reduceren Management PCS also van hun places kosten. / Six Sigma (LSS). PCS also places Six Sigma project- (LSS). and change PCS also managers places to project- and change managers to project- guide an guide and an change organization organization managers and their and their to guide employees Onze professionals through beschikken employees an organization through and the the their desired over gerichte exper- desired employees change tise om strategische change through processes en processes the via operationele via desired secondment. adviezen te kun- secondment. change nen processes geven. Tot onze via klanten secondment. behoren o.a. oliemaatschappijen als SHELL en NAM, organisaties als NATO, SBS Peterson en het Ministerie van Defensie. MANAGEMENT Pro Change Solutions, & ORGANIZATION IJzergietersweg 1, IT SOLUTIONS 1786 RD DEN HELDER - Nederland STRONG SUSTAINABLE AUTHENTIC RELIABLE EDUCATION (0223) TECHNICAL CONSULTANCY ENTHUSIASTIC QUALITY D i r e c t e u r J a n C. H u p klanten scheepvaart en offshore waarderen flexibiliteit Egner Kantoorspecialisten is gehuisvest in een ruim pand aan de Industrieweg. Het bedrijf maakt een interessante ontwikkeling door: het innoveert met onderscheidende diensten en opvallende producten. Velen weten niet dat we een uitgebreide collectie bureaus, bureaustoelen en andere kantoormeubelen presenteren op de eerste verdieping van onze winkel, aldus directeur Jan C. Hup. Ook verhuurt Egner o.a. aan ZZP ers zes flexplekken en een vergaderruimte. De ruimten beschikken over Wifi en zijn te huur per uur, dagdeel, dag of maand. 33 w w w. H S V D e n H e l D e r. n l Foto S: PAS ProDuctiES Nog nooit van de HSV in Den Helder gehoord? Of toch wel? Met een historie van bijna 30 jaar, ruim 70 leden en een enthousiast bestuur brengt de HSV direct of indirect belanghebbenden, die betrokken zijn bij de haven van Den Helder, bij elkaar. Dit behelst zowel het gebruik, de ontwikkeling als de verbetering van de haven. De HSV biedt bedrijven, organisaties en instituten een platform om van elkaar te leren, met elkaar samen te werken en een stem te hebben wanneer er ontwikkelingen in de haven zijn of worden gepland. Daarom: Doe mee met De HSV! Een aantal activiteiten welke de HSV organiseert ter bevordering van het bij elkaar brengen van de leden, maar ook ter promotie van de leden zijn: kwartaal meetings waarbij een interessante spreker een (interactieve) voordracht houdt verkiezing van de Havenman/vrouw van het jaar uitbrengen van een 6-wekelijkse nieuwsbrief met mogelijkheden om als lid hierin vertegenwoordigd te zijn deelname en/of bezoek aan diverse beurzen Voor een bedrag van slechts 168,50 per jaar kan ook uw bedrijf, organisatie of instituut lid worden van de HSV. Dus doe mee met de HSV en meldt u aan bij: Namens het bestuur; van harte welkom! Onderscheidend is dat Egner snel en flexibel is, wat met name gewaardeerd wordt door klanten in de offshore en scheepvaart. Zij willen graag zo snel mogelijk de gewenste goederen geleverd hebben. Wij doen ons stinkende best om aan hun wensen te voldoen vertelt Jan. Zo heeft Egner aan een aantal belangrijke controlecentra van o.a. GDF, NAM en Wintershall, speciale stoelen geleverd. De stoelen bieden bijzonder veel comfort en beschikken over meerdere instelmogelijkheden, noodzakelijk omdat uiteenlopende medewerkers er 24 uur per dag en zeven dagen per week gebruik van maken. Volgens Jan zit de groei in de toekomst vooral in de kantoorinrichting. Vanwege vakkennis en geleverde kwaliteit heeft Egner in deze markt een uitstekende naam opgebouwd. Op topmerk-stoelen als Herman Miller geeft Egner 12 jaar garantie. Compleet assortiment en uitgebreide dienstverlening Bij veel Heldenaren is Egner vooral bekend van de kantoorbenodigdheden zoals ordners, papier en pennen. Egner biedt echter voor de zakelijke markt totaaloplossingen op het gebied van interieurinrichting. Voor het nieuwe zwembad Het Heersdiep verzorgde Egner de interieurinrichting. Jan Hup: We hebben moderne LED-touchscreen-schermen geleverd maar ook whiteboards, flip-overs, bureaus en stoelen. Wanneer de website wordt bezocht komt men tot de ontdekking dat het bedrijf veel meer te bieden heeft. Door de webshop weten ook instellingen en bedrijven buiten de Noordkop steeds vaker Egner te vinden.

18 H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 35 TvK Instructie BV certificeert Basic Safety & Refresh volgens Manila Amendments TvK Instructie BV te Emmeloord is als een van de eerste Maritieme opleiders in Nederland gecertificeerd voor het geven van de Basic Safety opleiding volgens de Manila Amendments, waardoor een certificaat behaald bij TvK ook nog na de implementatie datum van 1 januari 2017 geldig is. De certificering is niet het enige waarin deze opleider zich onderscheidt van andere opleiders. Als enige in Europa beschikt TvK ook over een Mobiele Safety Trainer, waardoor ze overal op locatie en dus ook aan boord efficiënt en snel de Refresh opleidingen op hoogwaardige wijze kunnen verzorgen. Omdat TvK zelf in het bezit is van alle benodigde apparatuur en beschikt over een grote opleidingsruimte is de prijs/kwaliteit verhouding van de opleidingen uiterst gunstig. TvK is al jaren actief, in Deskundige samenwerking met OK passagiersvaart voor binnenvaart Maritime, met het verzorgen van de deskundige passagiersvaart, ademlucht en brandbestrijding door heel Europa. Vorig jaar doorliepen 780 bemanningsleden met goed gevolg deze trainingen. Nieuwe opleiding Basic Safety voor Wind Energy TvK is bezig met het opstarten van een Basic Safety training voor Wind Energy, zowel voor on-shore als offshore, volgens de richtlijnen van de Global Wind Organisation (GWO). De eerstvolgende cursusdata voor de Basic Safety en Refresh zijn: 25 t/m28 november, 16 t/m 19 december en 20 t/m 23 januari. Voor meer informatie kijk op Damen simply builds better boats Zwarte Pad AH Den Helder +31 (0) P.O. Box AC Den Helder Schilderweg CJ Oudeschild +31 (0) P.O. Box ZG Den Burg The Netherlands Damen Shipyards richt zich op nieuwbouw, reparatie en onderhoud Damen Shipyards Den Helder B.V. is een middelgrote scheepswerf in de Kop van Noord Holland en onderdeel van de Damen Shipyards Group. Het bedrijf werkt vanaf twee locaties, één in Den Helder en één op Texel te Oudeschild. In Den Helder beschikt men over twee droogdokken en een drietal hellingen, waaronder één overdekte helling. In de haven van Oudeschild bevindt zich eveneens een droogdok met een werkplaats op het industrieterrein. Damen Den Helder richt zich met Reparatie en name op reparatie en onderhoud onderhoud binnen het middelgrote scheepvaartsegment. Tot de core business behoort ook specialistische nieuwbouw van vaartuigen. Bedrijven werkzaam in de offshore, baggersector, sleepvaart, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine en de visserij, zijn klant bij Damen Shipyards. Verder beschikt Damen op Onderdelen en beide locaties over een groot staalmagazijn onderdelen- en staalmagazijn met daarnaast diverse werkplaatsen met o.a. een eigen machinefabriek, draaierij, een koperslagerij met alsmede een koeltechnische- en hydrauliek-serviceafdeling en een scheepsbouw- lasloods. Voor meer info zie onze website

19 H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 37 Uw veiligheid thuis en op het werk is onze zorg! Quality Creations levert keur aan producten voor brandveiligheid Quality Creations is een internationaal bedrijf dat producten levert op het gebied van brandveiligheid in het kader van wonen en werken. We leveren met name aan de zakelijke markt een breed aanbod aan producten: rookmelders, koolmonoxidemeters, blusdekens, vluchtladders, veiligheids- en noodverlichting. Producten van bekende merken zijn direct uit voorraad te leverbaar: Nodazzle, First Alert, Brk-Electronics en HBI-Bisscherroux. Kijk voor meer informatie op of bel (015) Nieuwe generatie coatings levert forse besparingen op Holland Technical geeft passend en duurzaam advies Holland Technical is een groothandel in technische materialen voor de scheepvaart en offshore. Directeur Ronald Dobber kent Henk van Arem goed. Ze werkten samen bij Holland Stores Marine. Het specialisme is het leveren van verfen coatings, hijs- en hefmiddelen en bedrijfskleding. We zijn o.a. depot-leverancier van Hempel Marine Paints. J.H. van Aismaweg postcode 9045 PM Beetgumermolen Holland Tel. +31 (58) Fax +31 (58) Onze brandslanghaspels zijn gefabriceerd en gecertificeerd volgens EN en CE. De laatste trend in antifoulings is b.v. het innovatieve product de Hempasil-X3, deze antifouling is ontwikkeld op siliconenbasis waardoor deze vele malen beter bestand is tegen aangroei en minder belastend is voor het milieu. De toepassing levert een flinke besparing op de onderhoudskosten op omdat er minder interval voor dokbeurten nodig zijn en doordat het beter aangroeiwerend is, vaart het schip sneller en niet onbelangrijk, men bespaart brandstof. Al met al kunnen de brandstofbesparingen oplopen tot wel 45%! Holland Technical adviseert ook bij het opstellen van het verfbestek voor schepen. We voeren indien gewenst een visuele inspectie uit en meten de kwaliteit van de bestaande verflagen. Daarnaast stellen we onderhoudsrapporten op en verstrekken we een antifouling certificaat als dat gevraagd wordt. Kijk voor meer info nl, adres: Het Nieuwe Diep 37A, 1781 AE DEN HELDER,

20 B r e e d a s s o r t i m e n t r e l a t i e g e s c h e n k e n e n s t r e e k p r o d u c t e n u i t d e K o p 39 Kop en Schouders en Noordkop Gifts vullen elkaar aan Onder de naam Kop en Schouders Den Helder & Noord Holland zijn na de zomer twee nieuwe bedrijven van start gegaan. Het ene bedrijf maakt onderdeel uit van de landelijke franchiseformule Kop & Schouders, en het andere is Noordkop Gifts. Ook dit bedrijf is ondergebracht aan de Pastoor Koopmanweg en richt zich met name op streekproducten. Kop & Schouders is al ruim 15 jaar een betrouwbare leverancier van promotionele artikelen voor de zakelijke markt. Op het gebied van promotionele artikelen en relatiegeschenken beschikt Kop & Schouders over een assortiment van ruim originele en voordelige artikelen die via de website besteld kunnen worden. Noordkop Gifts is een jong en ambitieus bedrijf in kerst- en relatiepakketten. Ons doel is om prachtige geschenkpakketten te creëren waar u uw relaties of personeel mee kunt verrassen. In de nabije toekomst willen wij ons ook gaan richten op het ontwikkelen van typische streekpakketten waarbij de inbreng van lokale ondernemers en typische streekproducten centraal komt te staan. Vanuit een nieuwe showroom aan de Pastoor Koopmanweg richten wij ons op het bedienen van de lokale relaties. Camilla Kiekebos is het commerciële aanspreekpunt. Zij heeft jarenlange verkoopervaring in de reisbranche. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met klanten en sta voor snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht aldus Camilla. Met de nieuwe showroom en de online webshop hebben wij alle middelen in huis om onze klanten op een leuke manier te verrassen. Ik kom graag bij u langs om samen met de klant te zoeken naar een passend relatiegeschenk of cadeau. Daarnaast is een ieder natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze showroom waar wij de klant een breed assortiment met relatiegeschenken kunnen tonen. Voor al uw wensen op het gebied van premiums, give-aways, relatiegeschenken, kerstpakketten en promotioneel textiel bent u bij Kop & Schouders en Noordkop Gifts aan het juiste adres. Kop & Schouders Den Helder & Noord Holland, Noordkop Gifts, Pastoor Koopmanweg 23B, 1784 NX, Den Helder. Telnr of / Website : / Noordkop Gifts B.V. Pastoor Koopmanweg 23 B 1784 NX Den Helder /

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

If the price is right

If the price is right If the price is right H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! N O V E M B E R 2 0 0 9 6 In gesprek met Jordy Kool & Marjolijn van Berkel, Infotheek ICT Diensten

Nadere informatie

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 23, nr. 1 april 2014 Christa van Delen 2 Zakelijkheden Verhuizing AddVision gaat door de groei van de afgelopen jaren naar een groter pand. Vanaf 31 maart

Nadere informatie

OSV BUSINESS. Business-to-business maar dan anders. Businessclub OSV Oud-Beijerland. Voorjaar 2012

OSV BUSINESS. Business-to-business maar dan anders. Businessclub OSV Oud-Beijerland. Voorjaar 2012 OSV BUSINESS Businessclub OSV Oud-Beijerland Voorjaar 2012 TeamSelect Uitzendbureau als de selectie moet scoren! Business-to-business maar dan anders VERZEKERINGEN PENSIOENEN SPAREN adviseurs: Emile Troost,

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE

Nooit een brug te ver! BUSINESSMAGAZINE BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 06, juni 2014 ondernemend voor ondernemers Nooit een brug

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

SAMENWERKEN OF CONCURREREN ONDERNEMEND NIEUW THEATER DE STOEP KPN KIEST DTA TELECOM ALS EXCELLENCE PARTNER

SAMENWERKEN OF CONCURREREN ONDERNEMEND NIEUW THEATER DE STOEP KPN KIEST DTA TELECOM ALS EXCELLENCE PARTNER ONDERNEMEND MAGAZINE VOOR ONDERNEMER & ONDERNEMEN IN VOORNE-PUTTEN EN OMSTREKEN september / oktober 2014 editie 23 NIEUW THEATER DE STOEP KPN KIEST DTA TELECOM ALS EXCELLENCE PARTNER SAMENWERKEN OF CONCURREREN

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 01, januari 2015 ondernemend voor ondernemers Dolfijn culinair

Nadere informatie

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam Update 5 Relatiemagazine van Verebus Engineering juli 2012 Een wereldbedrijf voor wereldburgers In dit nummer: Huisman Academy Verebus op niveau 5 CO 2 -Prestatieladder Fokker still going strong Achter

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 02, februari 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013

Nadere informatie

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten HALSTEREN IN nr. 1 Het businessmagazine van RKSV Halsteren BUSINESS seizoen 14-15 GEEL ZWART ZIJN ONZE KLEUREN HALSTEREN IS ONZE NAAM Van Koppen & Van Eijk nieuwe hoofdsponsor Trainer Molenaar identificeert

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Investeer in de gezondheid van uw bedrijf met DPFC. 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad

Investeer in de gezondheid van uw bedrijf met DPFC. 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad maart - april 2012 -Nummer 2 Investeer

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie