OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër"

Transcriptie

1 VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q1 15 OMNI Guy Verhofstadt, Europarlementariër We beseffen niet wat er op ons afkomt DUBBELGESPREK VNO-NCW kruist de degens met FNV INVESTERINGSINSTELLING Puzzelen met bestaande bouwstenen BELEGGEN IN VASTGOED Never a dull moment in de vastgoedmarkt HANS VAN DER WINDT: De meeste mensen willen geen keuzevrijheid

2 BEST AGE GERARD STAATS The best age to be Gerard Staats Fiscaal jurist bij BDO Elke leeftijd heeft zijn charme maar de periode tussen mijn twintigste en vierentwintigste vond ik heerlijk. Op je studie na had je nog relatief weinig verantwoordelijkheden. Je had een chronisch gebrek aan geld, maar toch deed je zo n beetje alles wat mogelijk was. Opstaan, naar bed gaan of op vakantie, je deed het wanneer jij daar zin in had. Je had de vrijheid om je eigen keuzes te maken, niemand om echt rekening mee te houden. Lees het vervolg op pagina

3 VOORWOORD INHOUD OMNI Q1/ Cover Guy Verhofstadt, Europarlementariër Europa moet faciliteren 14 NLII Ondernemingsfonds op braakliggend terrein Dit gaat iets betekenen 18 FNV & VNO-NCW zijn nog lang niet pensioenmoe Interview Tien stellingen aan Hans van der Windt De meeste mensen willen uiteindelijk geen keuzevrijheid 36 Zekerheid over risico s Het is de verhoogde dijkbewaking van het bedrijf 39 Gezonde gesprekken met de farmasector MN en PGGM bundelen hun krachten Strijdtoneel In 2011 schetste Kees Vendrik in dit blad diverse Europese scenario s. Niet per se de meest zonnige overigens. Zo beschrijft hij hoe nationale problemen ertoe kunnen leiden dat de eurozone implodeert en voert daarbij als beoogd hoofdrolspelers, naast landen als Spanje en Italië, ook Griekenland op. Nu, vier jaar later, zien we hoe Griekenland er alles aan lijkt te doen om die podiumrol ook nadrukkelijk te claimen. Steracteur Varoufakis, enkele jaren geleden eveneens aan de tand gevoeld door dit blad, probeert met verve de Europese spelregels ten nationale faveure aan te passen. Best begrijpelijk, maar laten we onder ogen zien dat zijn land simpelweg te zwak lijkt om de sterke euro te dragen. Het voelt nu zonder twijfel als hard gelag, maar het zou voor alle actoren wel eens beter kunnen zijn om Grie- 21 Longread Never a dull moment in vastgoedland Alleen een plek om te kopen is niet meer voldoende kenland op gecontroleerde wijze richting Europese uitgang te begeleiden. Bij het schrijven van dit voorwoord staat de finale van dit drama nog in de sterren geschreven, maar de kans dat gekozen wordt voor een volgende Grieks bedrijf in dit Europese schouwtoneel lijkt mij verre van denkbeeldig. Soms is het nou eenmaal verleidelijk om de kruik nog maar eens te water te laten. Zelfs als de eerste barsten al zichtbaar worden. Iets vergelijkbaars zou kunnen gaan spelen in het pensioendebat. Alle actoren zijn in extenso gehoord en vele visies van evenzovele belanghebbenden zijn uitvoerig 2 Best Age 5 Voorwoord 6 Kort 13 Column Walter Mutsaers 29 Recensie Het Nieuwe Werken aan je pensioen 43 Cartoon uitgelicht. Prima, maar als we ons bestel toekomstvast en betaalbaar willen houden, moeten we nu toch echt heldere keuzes maken. Het script ligt er en alle acteurs zijn klaar voor het volgende bedrijf. Het wachten is op de regie. Wij zullen onze rol in dit spel naar vermogen blijven spelen en dragen er als pensioenbeheerder graag ons steentje aan bij. In denken en overleggen, maar liever nog in doen. Zo willen wij als institutionele belegger nog zwaarder investeren in duurzame innovatie en infrastructuur, zowel nationaal als internationaal. Op deze wijze kunnen de deelnemers zien dat hun geld niet alleen voor een goed pensioen later is, maar ook nu goed wordt besteed. En dat is goed voor Europa, goed voor Nederland en goed voor het vertrouwen in onze pensioensector. The show must go on! Ruud Hagendijk directievoorzitter MN 4 5

4 Theo van Bakkum: Zodra de pensioenleeftijd is bereikt moet je de deelnemer zelf laten bepalen bij welke verzekeraar hij de opgebouwde rechten wenst onder te brengen. Marktwerking zal zorgen voor de beste uitkeringen en de administratiekosten zullen dalen. Ben Alferink: Er is voldoende kapitaal bij het pensioenfonds, dus een nog grotere buffer is ongewenst. Het is de hoogste tijd om weer te gaan indexeren. KORT Samen dokteren aan het pensioenstelsel Staatssecretaris Jetta Klijnsma riep via de Nationale Pensioendialoog op om collectief mee te denken over de oudedagsvoorziening. De reacties stroomden binnen. We delen een aantal bijdragen die ons stelsel weer gezond moeten maken. Angelette Akkermans: Ik vind het erg jammer dat we niet de juiste en volledige informatie krijgen over de ingebruikname van de pensioenpot door het rijk, als er te veel in zit halen ze het weg, als een tekort dreigt mogen wij het weer aanvullen. Laat iedereen voor zichzelf zorgen, dan hoeven de overheadkosten ook niet te drukken op de pensioenen. Gert van Asselt: Een pensioenstelsel zoals dit in Nederland is georganiseerd is waardevol. Op welke manier dan ook, een ieder heeft er voordeel van als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt en er gebruik kan worden gemaakt van het pensioen. Wat ik mis is de individuele vrijheid om wel of niet mee te doen aan een pensioenregeling. Waarom moeten we meedoen? Het zorgen voor later is ook een individuele verantwoordelijkheid. Marinus Ammeraal: De uniforme rekenrente moet op de schop! Terecht wordt door meerdere deskundigen opgemerkt dat we er vanaf nu rekening mee moeten houden dat de rentestand langdurig laag blijft. Daarom moet in de berekening van de dekkingsgraad de uniforme rekenrente - gebaseerd op de rentestand - worden vervangen door het werkelijk behaalde rendement van het pensioenfonds. Peter Baerveldt: Stop met versobering en afbreuk van de pensioenen op basis van vage en absoluut ongefundeerde en onrealistische verwachtingspatronen. Dit kabinet kan alleen zichzelf legitimeren om van minder validen en ouderen te stelen. Dit is afbreuk van onze opgezette en goed verzorgde samenleving. Wiek van den Berg: Als ik een deel van mijn pensioengeld zou kunnen besteden aan de aflossing van de hypotheek kan ik met lagere lasten geruster oud worden en is het rendement ook prima. C.J.M. Aarts: Het is van de zotte om in slechte tijden de gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden te laten opdraaien voor de kosten en in goede tijden een graai in de pensioenpotten doen. Henny Arends: Ik ben voor een eenvoudige pensioenwet: iedereen moet pensioen opbouwen met een minimaal en een maximaal bedrag. Of met een bepaald percentage van je loon/netto winst. De werknemers betalen 1/3 en werkgevers 2/3 van de premie. Het opgebouwde pensioen is voor de persoon en bij zijn overlijden voor zijn erfgenamen. H. Bertens: Om jongeren meer kans te geven op de arbeidsmarkt en oudere werknemers de gelegenheid te geven eerder uit te stromen zou het goed zijn om de zogenaamde VUTregelingen weer in te voeren. Zo krijg je beweging in de grote werkloosheid die nu heerst. 6 7

5 INTERVIEW GUY VERHOFSTADT WE BESEFFEN NIET WAT ER OP ONS AFKOMT Volgens Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement en fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), moet elk Europees land zijn pensioenen financieel en demografisch gezond maken, maar moet de Europese Unie zich niet bemoeien met de concrete hervormingen die daarvoor nodig zijn. Europa moet faciliteren. TEKST DJOEKE BARKEY BEELD LINELLE DEUNK 8

6 INTERVIEW GUY VERHOFSTADT Wat vindt u van het investeringsplan van Juncker? Denkt u dat dit vehikel gaat werken? GV Ik wil niet de ongelovige Thomas spelen, maar ik moet het eerst zien. Daarom wordt 2015 een sleuteljaar om die omslag te maken en ons uit de crisis te halen. Het is niet voldoende om 300 miljard euro op de Europese economie los te laten. We moeten een coherente Europese investeringsstrategie ontwikkelen: een plan om dat geld ook te doen renderen. Onlangs heeft u zelf een European Investment and Recovery Act aangekondigd. Wat zijn de hoofdlijnen van dit plan? GV We moeten twee zaken doen. Ten eerste moeten we van onze strategische markten in Europa één markt maken. Dat wil zeggen dat de nationale schotten moeten verdwijnen in de energiemarkten, de digitale en financiële markten. Vandaag schermen lidstaten die markten nog af voor buitenlandse concurrentie. Dat is een enorme rem op de mogelijkheid tot economisch herstel. Een Nederlandse app-ontwikkelaar moet eerst toestemming hebben van 28 nationale toezichthouders en meer dan 100 telecom operatoren voor hij zijn toepassing in heel Europa kan vermarkten. Dat is onaanvaardbaar. Spaanse producenten van windenergie kunnen de Franse markt niet op. De voorbeelden zijn legio. Als dat opgelost is, kunnen we effectief investeren in de fysieke infrastructuur van deze markten: breedband internet, pijpleidingen, het oplossen van de missing links in het elektriciteitsnetwerk, enzovoort. Om dat te financieren hebben we een Europees investeringsfonds nodig dat privaat kapitaal mobiliseert. Hoe wilt u investeerders zoals pensioenfondsen over de streep trekken om nog meer te gaan investeren in de Europese economie? GV Er moet een investeringstekort van 700 miljard euro overbrugd worden. Ik denk dat dit kan als we de obligaties die het fonds uitgeeft vrijstellen van belastingen in heel de Unie. Voor investeerders betekent dat heel concreet: meer return on investment voor hetzelfde risico. Een tweede belangrijke factor dat hen over de streep De pensioensector is niet verantwoordelijk voor het economisch herstel kan trekken, is wanneer het fonds ook voor een deel dertig procent bijvoorbeeld - gegarandeerd wordt door de lidstaten. Wat kan de pensioensector überhaupt doen om bij te dragen aan het economisch herstel in Europa? GV De pensioensector is niet verantwoordelijk voor het economisch herstel. Het is in de eerste plaats hun taak om verstandig te beleggen en zo hun klanten een goed en zeker pensioen te bezorgen. Het is aan de politiek op nationaal en Europees niveau om het juiste kader te scheppen waarbinnen dit kan gebeuren. Pensioenfondsen bepalen op basis van de verhouding tussen risico en rendement waarin zij investeren. Zou maatschappelijk verantwoord beleggen volgens u een grotere rol moeten spelen in het beleggingsbeleid? Ook als dat ten koste gaat van rendement? GV Ook dat is niet hun eerste rol. We moeten een Europees kader scheppen waarin investeren aangemoedigd wordt en opnieuw aantrekkelijk wordt. Door onder meer een Europees investeringsplan en strategie door te voeren, maar ook door in heel wat lidstaten te hervormen: in de fiscaliteit, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zodat het investerings- en consumentenvertrouwen terugkomt. Bent u voor een belasting op financiële transacties? Hoort die ook te gelden voor pensioenfondsen? GV Het gemiddelde belastingniveau in de Europese Unie is al aan de aardig hoge kant. Ik denk dat dergelijke belasting bekeken moet worden in het kader van een tax shift. Met andere woorden: wie betaalt welke belastingen op dit ogenblik en op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de lasten op een eerlijkere manier gedragen worden. De belasting op arbeid ligt in vele EU landen op dit moment schrikbarend hoog: die zou dan bijvoorbeeld moeten dalen. En wat specifiek de pensioenfondsen betreft, stel ik me ernstig de vraag of het zo verstandig is om in een vergrijzend continent hun rendementen te gaan belasten. Daarover gesproken: de Europese lidstaten nemen ieder voor zich maatregelen om oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden. Moet er één Europees beleid worden ontwikkeld en 10

7 INTERVIEW GUY VERHOFSTADT COLUMN Walter Mutsaers Directeur Klantrelaties MN hoe zou dat beleid er wat u betreft concreet uit moeten zien? GV Ik geloof niet in één Europees beleid of sterke harmonisatie op dat vlak, maar wel in convergentie en het definiëren van gemeenschappelijke doelstellingen. Heel concreet betekent dat voor pensioenen dat de Europese Unie zich niet moet bemoeien met de specifieke kenmerken van de nationale pensioenstelsels, bijvoorbeeld de manier waarop ze gefinancierd worden: met algemene middelen, via bijdragen, of ze DC dan wel DB moeten zijn, enzovoort. Europa kan wél afspreken dat ongeacht het nationaal systeem, de pensioenen zowel financieel als demografisch duurzaam moeten zijn. Zo worden lidstaten die erg gul zijn voor de huidige generatie, maar geen perspectief kunnen bieden aan toekomstig gepensioneerden, verplicht om te hervormen. Het blijft wel aan hen om te beslissen hoe ze die hervormingen precies aanpakken. Europa moet faciliteren. Nu is Europa een zondebok die men de schuld geeft van hervormingen die toch moesten gebeuren. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, is in elk Europees land anders. Moeten landen hierin vrij worden gelaten of zou het beter zijn als dit uniform wordt geregeld? GV Dat lijkt me duidelijk iets dat van land tot land kan blijven verschillen. Het is maar één van de vele factoren die een pensioenstelsel maakt tot wat het is. Op Europees niveau is alleen belangrijk dat het stelsel in zijn geheel duurzaam is. Wat zijn de consequenties van de vergrijzing voor de Europese pensioensector? GV Het betekent uiteraard dat er enorme mogelijkheden in het verschiet liggen en dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector nog belangrijker wordt. Hoe gaat de vergrijzing de economische ontwikkeling in Europa beïnvloeden? GV Ik denk dat we - los van de pensioenkost - nog niet goed beseffen wat er op ons afkomt. We zitten binnenkort verlegen om arbeidskrachten en we hebben nog altijd geen Europees kader dat economische migratie mogelijk maakt. De VS heeft het, Canada en Australië ook, maar in Europa lijken we niet verder te raken dan de probleemstelling. Om een sprekend voorbeeld te geven: door de onderwijshervorming in Nederland, maakt men We moeten dringend aan de slag met een Europese variant van de Amerikaanse green cards CV GUY VERHOFSTADT Guy Verhofstadt (1953) is voorzitter van de Liberale fractie in het Europees Parlement. Hij was onder meer raadslid in Gent, voorzitter van de Partij voor de Vrijheid en later van Open VLD, de Vlaamse liberale partij. Verder was Verhofstadt vice-eerste minister en minister van Begroting. In leidde hij drie kabinetten; de eerste twee daarvan waren paarse kabinetten van liberalen, sociaaldemocraten en groenen. Na de verkiezingen van 2007 leidde hij een half jaar een interim-kabinet. zich in Vlaanderen al enkele weken grote zorgen over de toevloed van Nederlandse studenten en de kostprijs die hiermee gepaard gaat. Ik zie het probleem niet. De enige juiste reactie kwam tot nu toe van een Nederlander die in Leuven promoveert en een opiniestuk schreef Hou die Hollanders hier!. Wie kan er nu iets tegen de toestroom van hoogopgeleide buitenlanders hebben in een snel vergrijzende samenleving? En aangezien heel Europa met dezelfde uitdaging kampt, zal de oplossing voor ons demografische probleem van buiten onze grenzen komen. We moeten dus dringend aan de slag met een Europese variant van de Amerikaanse green cards. In hoeverre moeten grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen worden gestimuleerd? GV Ik denk dat dit een absolute prioriteit moet zijn. Uiteindelijk blijft een pensioen in welke vorm dan ook een verzekering voor de oude dag. En een belangrijk verzekeringsprincipe blijft dat meer diversificatie en een bredere investeringshorizon voor meer stabiliteit zorgt en een beter rendement geeft. Hoe meer pensioenfondsen grensoverschrijdend werken, des te beter. Door de economische crisis is vooral in de zuidelijke eurolanden en in Ierland de werkloosheid de lucht in geschoten, zeker onder jongeren. Hoelang kunnen samenlevingen functioneren als een kwart van de bevolking werkloos is, zoals in Spanje? GV Het antwoord hierop is overduidelijk: niet al te lang meer. Het is geen technisch probleem. Deze jongeren hebben geen perspectief. Hoe zou Europa de werkloosheid moeten bestrijden? GV Naast een Europese investeringsstrategie die opnieuw voor groei en jobs zorgt, moeten we de arbeidsmobiliteit in Europa verhogen. Deze ligt bij ons vier keer lager dan in de VS. Hoe groter we onze arbeidsmarkt maken, hoe meer kansen er voor iedereen zijn. En het gaat heus niet op door te zeggen dat we te veel talen hebben in Europa. Kijk nogmaals naar de reactie van de potentiële toestroom van Nederlandse studenten naar Vlaanderen. Dat heeft niets met taal te maken. Het is een kwestie van mentaliteit: je moet willen zien dat Parijs dichter bij Brussel ligt of zelfs dichter bij Amsterdam dan bij Marseille. Pensioenen is iets voor de lange termijn, leerde ik toen ik aan mijn eerste baan begon. Rond je 25e jaar werd je deelnemer in het fonds van de onderneming of de bedrijfstak waarin je werkte. De HRM-collega toen nog Personeelszaken legde uit dat het pensioen goed was geregeld. Meer informatieaanbod ook tussentijds - was er niet. En ook via bijvoorbeeld de pers werd je destijds niet gevoed met informatie over pensioen. Geen nieuws, goed nieuws. Hoe anders is de actuele werkelijkheid! Sinds een aantal jaren staan pensioenen continu in de belangstelling. Vergrijzing van de bevolking, reservetekorten, verhoging van de AOW-leeftijd, dekkingsgraden en rendementen, indexeren ja of nee, kortingen, DB of DC: de nieuwssites en kranten staan er elke dag vol mee. En de opvatting over het communiceren over pensioenen is veranderd naar veel, vaak volledig. Maar pensioen is daarmee niet perse begrijpelijker geworden. Pensioen is een bijzonder fenomeen. In marketingtermen is het een absoluut no-interest product: kosten gaan voor de baten, het is verplicht, complex en vaak nog ver-van-het-bed. En in de beleving van velen is het vooral saai Als bestuurder van verschillende professionele pensioenorganisaties wist ik al snel dat pensioen dat helemaal niet is. Integendeel, pensioen is een domein waarin enorm veel gebeurt en het grijpt in op veel facetten van ons dagelijks leven. Afgaande op de berichten in de media, slaagde de pensioensector er tot voor kort onvoldoende in om de buitenwereld en vooral haar belangrijkste stakeholders, de deelnemers in de fondsen, op een adequate manier mee te nemen in wat voor hen belangrijk was, en waarom. Informatie over het pensioen werd traditioneel niet gelezen omdat zij in de beeldvorming van de deelnemer in onbegrijpelijk jargon werd geschreven. En als je werkgever of de vakbeweging zei dat het allemaal wel goed zat, besteedde je er verder weinig aandacht aan. Simpel, dat is genoeg Alle zekerheden waar iedereen tot het begin van de financiële crisis in 2008 op vertrouwde, bleken in de afgelopen jaren toch minder stellig. Vooral vanwege de onbekendheid met de pensioenmaterie werden de fondsen daarna door de publieke opinie op dezelfde hoop geveegd als de banken, die werden gezien als de grote aanstichters van het kwaad. En als zelfs je taxichauffeur over dekkingsgraden begint, weet je dat het onderwerp hot is. Pensioen is dus actueel, maar de kennis of begrip van de materie is niet bij iedereen even diepgaand. Of men een eindloon, middelloon of beschikbare premieregeling heeft is vaak niet top of mind, maar men kent wel begrippen als dekkingsgraad. Van Albert Einstein is de uitspraak: Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler. Daarmee ben ik het van harte eens. Ook een complexe materie als pensioen kan namelijk wel degelijk in begrijpelijke taal worden uitgelegd. En de gemiddelde consument is daar tegenwoordig aan gewend. Kijk maar naar de quick start -gebruiksaanwijzing die standaard bij geavanceerde elektronische apparaten worden geleverd. En wie dat prettiger vindt of echt alles wil weten, pakt er het uitgebreide boekwerk bij. Tegelijkertijd zijn actuariële onderwerpen niet de simpelste zaken, maar daarvan hoeven we evenmin weg te lopen. Het leven is in tal van aspecten complexer en sneller geworden dan pakweg dertig of vijftig jaar geleden, en ons bevattingsvermogen is daarin meegegroeid. De pensioensector werkt hard aan verbeteringen in de communicatie. Het jaarlijks pensioenoverzicht wordt toegankelijker en informatiever. Nieuwe wetgeving over pensioencommunicatie moet meer transparantie, begrijpelijkheid en relevantie bieden. Social media vormen een nieuw communicatieplatform waarop snel en één-op-één contact met de pensioendeelnemer mogelijk is. Veel spelers in de sector verbeteren hun websites continu als informatiekanaal en geven uitleg met infographics en korte heldere filmpjes en animaties. En zelfs nieuwe inzichten uit de wetenschap van neuromarketing worden tegenwoordig ingezet om de complexe boodschappen over pensioen goed over te brengen. En mensen vervolgens te bewegen tot de acties die nodig zijn, afhankelijk van de gebeurtenissen in hun levensloop. De opvattingen over effectieve pensioencommunicatie schuiven daarmee langzaam op richting de quick start -gebruiksaanwijzing. In het besef dat die nooit volledig kan zijn. Maar wie meer wil weten, kan altijd de volledige gebruiksaanwijzing raadplegen. Zo blijkt maar weer: complexe materie kan eigenlijk altijd worden uitgedrukt in een taal en vorm die voor iedereen begrijpelijk is. Simpel; dat is echt genoeg. Dat geldt zelfs voor pensioen. 12

8 ACHTERGROND NLII Loek Sibbing, CEO Nederlandse Investeringsinstelling Dit gaat iets betekenen voor Nederland Hoe kunnen pensioenfondsen en verzekeraars een grotere rol spelen in onze economie? Die vraag, geopperd tijdens een Catshuisberaad in 2011, heeft geresulteerd in de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), een organisatie die vraag en aanbod in de financieringsmarkt beter bij elkaar gaat brengen. Niet door te concurreren met bestaande financiers, maar door nieuwe beleggingsproposities te ontwikkelen en veelal braakliggend terrein te betreden. TEKST RUUD SLIERINGS BEELD ANP PHOTO, SOPHIE EEKMAN 14 15

9 ACHTERGROND NLII Een paradoxale situatie: Nederland moet stevig investeren in cruciale sectoren, zoals energie, infrastructuur, gezondheidszorg, corporaties en verduurzaming, maar de overheid trekt zich steeds meer terug en banken kunnen langetermijnfinancieringen minder goed aan. Loek Sibbing, CEO van de kersverse Nederlandse Investeringsinstelling (NLII): In dat dreigende vacuüm kunnen wij een grote rol spelen. Institutionele beleggers willen meer direct beleggen in de economie en hebben behoefte aan stabiel rendement over een lange termijn. Wij gaan daarvoor beleggingsproposities ontwikkelen, waarvan de maatschappelijke relevantie in veel gevallen ook groot zal zijn. Rendement staat uiteraard voorop, maar als dat samengaat met maatschappelijk belang, des te beter. Arrangeur en regisseur Het lijkt makkelijk: er is de wil, er is geld, er is vraag. Maar echt eenvoudig is dat natuur- LOEK SIBBING Tot 2014 bestuursvoorzitter Univest Company, vermogensbeheerder van de 80 Unilever-pensioenfondsen. Daarvoor directeur van verschillende pensioenfondsen en corporate treasurer Randstad Holding. Van 2001 tot 2011 lid (en sinds 2005 voorzitter) van het bestuur van de Stichting Ondernemingspensioenfondsen. SOPHIE EEKMAN De par tijen aan beide kanten zijn bekend. En we gebruiken bestaande bouwstenen. We puz zelen er alleen wat anders mee lijk niet. Sibbing: Er zijn weinig landen waar het zo moeilijk is voor institutionele beleggers om in de nationale economie te investeren als in Nederland. Dat komt door de manier waarop wij de economie financieren, grofweg vanuit twee bronnen: banken en de overheid. Dat is zo gegroeid. Zo n beperkt aanbod aan financiers maakt je als land in crisistijd wel kwetsbaar, zo is gebleken. Meer financiering door institutionele beleggers vermindert die kwetsbaarheid. Een andere belemmering is de regie. Neem schoolgebouwen. Veel daarvan voldoen niet aan de norm en moeten verduurzaamd worden. Sibbing: Maar daar zijn ontzettend veel partijen bij betrokken, dat maakt het lastig om er een aantrekkelijk investeringsproject van te maken. Bijkomend nadeel is dat dergelijke projecten vaak te klein zijn voor institutionele beleggers. Daarom willen we ook meer standaardisatie realiseren, zodat investeringsprojecten eenvoudiger op te schalen zijn. Misschien nog belangrijker is het feit dat vraag en aanbod elkaar niet goed vinden. Sibbing: Die twee werelden spreken elkaars taal onvoldoende. Daardoor blijven kansen onbenut en komen projecten niet van de grond. NLII wil nieuwe vormen van langetermijnfinanciering arrangeren in sterke beleggingsproposities en zo het transitiemechanisme zijn tussen vraag en aanbod. Uiteraard doen we dat vanuit het perspectief van de belegger. Zo nodig pakken we de regie en structureren we de behoefte aan de vraagkant, omdat wij weten hoe een institutionele belegger denkt en wat hij wil. Daardoor vergroten we de kansen op een succesvolle match. rering) resulteert in een beleggingspropositie. Om dit te bepalen werkt NLII met een vaste en flexibele schil. Die vaste schil is nog klein (vier medewerkers). Voor specialistische kennis kan Sibbing een beroep doen op de founding fathers van de NLII, zodat een sterke projectgroep kan worden opgetuigd die de propositie ontwikkelt. Dat gaat bepaald niet over één nacht ijs. Het kan nodig zijn om projecten op te schalen, zegt Sibbing. Het verduurzamen van de straatverlichting door led-techniek in een grote gemeente bijvoorbeeld kost een paar honderd miljoen. Dat is net niet interessant voor een institutionele belegger, vooral omdat hij dergelijke projecten meestal met meerdere beleggers wil delen. Dus als er meer gemeenten zijn die dit willen, kunnen we dit opschalen en geschikt maken voor een infrastructuurfonds. Naast bestuur en projectgroepen is er ook nog de Propositieraad die meedenkt en -kijkt bij het ontwikkelen van beleggings- Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) Deelnemers: Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, INKEF, MN, Nationale Nederlanden, PFZW, PGGM, PME, PMT en SNS Reaal. Oprichting: 1 oktober 2014 (na voorbereidend werk van EZ-onderzoekscommissies en kwartiermakers). Doel: langetermijnfinancieringsmogelijkheden voor institutionele beleggers ontwikkelen, en die proposities structureren naar schaal, structuur en risico-rendementsprofiel. Rol overheid: initiatiefnemer, regelgever, projecteigenaar (semi)publieke sector, stakeholder. Vaste en flexibele schil NLII krijgt veel verzoeken binnen, rijp en groen, kansrijk en kansloos. Een project dat alle selectiemomenten doorloopt (intake, inventarisatie, kans-identificatie, structuproposities. En er is het Platform, een halfjaarlijks overleg tussen bestuur, de minister van EZ en de aandeelhouders. Zo n brede aanpak maakt het mogelijk financieringstrajecten op te pakken die om verschillende typen financiers vragen. Sibbing: Neem de plannen voor een warmtenet in Zuid- Holland van de Rotterdamse Haven. De overheid speelt een rol bij het financieren van de onrendabele top, middels subsidies en garanties. De banken kunnen projectontwikkelaars financieren tijdens de realisatie. En institutionele beleggers kunnen het na de realisatie oppakken omdat er dan een stabiele situatie ontstaat met jarenlange inkomsten en cashflow. Pionieren en puzzelen In zekere zin is NLII aan het pionieren, beleggingsproposities ontwikkelen die er nog niet zijn. Sibbing: NLII is een start up, tegelijkertijd is het niet allemaal nieuw. De partijen aan beide kanten zijn bekend. En we gebruiken bestaande bouwstenen. We puzzelen er alleen wat anders mee. Dat anders is cruciaal: NLII wil niet kannibaliseren op bestaande aanbieders, maar additionele langetermijnfinanciering bieden. De reacties uit de sector zijn positief, zegt Sibbing. Banken, institutionele beleggers en de overheid kunnen elkaar ondersteunen. En er is straks het Junckerplan, waarbij het de bedoeling is dat de EU risicodragend kapitaal ter beschikking stelt, zodat het voor beleggers interessant wordt om te investeren. Wij willen daar ook gebruik van maken, zodat er een soort investerings-hub komt waar kennis gedeeld kan worden. Dat kan een vliegwieleffect creëren, zodat veel meer financiering realiseerbaar is. Kortom, dit kan echt iets betekenen voor Nederland. Om die reden vindt Sibbing dit zelf ook een interessante uitdaging: Institutionele beleggers willen graag direct investeren in onze economie. Dat is nu nog lastig, maar ik ben ervan overtuigd dat zij meer in the lead gaan komen, die rol gaan zij opeisen. Aan die ontwikkeling draagt het NLII graag bij. Tegelijkertijd is deze fase ook spannend. Vooral het opschalen van projecten is een nieuwe tak van sport. Het te investeren vermogen komt er wel, en dat zal ook jaarlijks groeien. De clou voor ons is het arrangeren van aantrekkelijke proposities. Door dat te doen kan NLII doorbraken realiseren in lastige dossiers

10 DUBBELINTERVIEW FNV & VNO-NCW Fraterman en Van Dijk zijn nog lang niet pensioenmoe Zweden deed er zestien jaar over Vier pensioenmodellen presenteerde de SER eind januari. Maar eigenlijk zijn er maar twee waar zowel werkgevers als vakbonden perspectief in zien. De vakbonden willen liever geen individuele DC-regelingen; de werkgevers worden niet warm van een nationaal pensioen. TEKST ANDRÉ DE VOS BEELD JOB JANSSEN Ap Fraterman (l) en Gijs van Dijk l sinds het uitbreken van de kredietcrisis overleggen de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel. De les van de afgelopen zes jaar: niet te veel voor de troepen uit lopen, geen overhaaste beslissingen nemen en oppassen voor dichtgetimmerde afspraken uit de achterkamertjes. Wij vinden misschien dat het lang duurt, maar in Zweden hebben ze zestien jaar gedaan over hervorming van het stelsel, zegt Ap Fraterman, pensioenexpert bij VNO-NCW. We hebben ons dit keer niet laten opjagen door een deadline, zegt Gijs van Dijk, de bestuurder verantwoordelijk voor pensioen en bij de FNV, over het SER-advies. Dit is vooral een analytisch advies, waarbij we expliciet hebben nagedacht over de transitieproblematiek. Bij een nieuw stelsel moet je goed bedenken wat je met de oude rechten doet. Dat is bij eerdere overleggen over het pensioenstelsel niet goed gebeurd. Fraterman en Van Dijk kennen elkaar goed. Ze komen elkaar tegen aan zo ongeveer alle pensioenonderhandelingstafels. Doorgaans in goede sfeer, zegt Fraterman. Beiden waren ook betrokken bij het SER-advies dat in januari werd gepresenteerd. Daarin worden vier modellen voorgesteld, soms met meerdere varianten. In grote lijnen zijn er vier opties: voortborduren op het huidige stelsel, maar dan zonder doorsneepremie; een nationaal pensioenstelsel waarin alle werkenden, ook zzp ers, meedoen; geheel indi viduele pensioenpotjes (DC), en tot slot beschikbarepremieregelingen met collectieve risicodeling: de inmiddels beroemde variant IV. Die moet dit jaar nog nader worden uitgewerkt, juist omdat zowel werkgevers als werknemers het een interessante optie vinden. AF: Wat ons betreft kiezen we niet voor één model, maar geven we meerdere modellen het groene licht. We hebben een grote diversiteit in onze achterban. Die moet de keuze hebben. Dat betekent dat we de wettelijke mogelijkheden eerder moeten verruimen dan verminderen. GvD: Het SER-advies is meer een schets van het speelveld dan een advies. Wat knelt en wat knelt niet. De sociale partners hadden al eerder knopen willen doorhakken, in de FTK-discussie, door een keuze te maken voor een reëel in plaats van een nominaal stelsel. Dat is door het kabinet geblokkeerd. Nu zitten veel pensioenfondsen wel hartstikke vast door de lage rente. Daar moet een oplossing voor komen. Een oplossing die we vooraf heel goed afstemmen met onze leden. Ook bij ons wil de achterban er dicht op zitten. Een rondje langs de vier opties. Variant I: een uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw, dus afschaffing van de doorsneepremie. GvD: Dit ligt dicht bij het huidige model. Als je de variant kiest waarbij je de nominale verplichting vervangt door een voorwaardelijke pensioentoezegging ben je af het renteprobleem. Ik denk dat dit voor veel sectorfondsen een heel aantrekkelijke optie kan zijn. Het grote probleem is de transitie. Afstappen van de doorsneepremie kost 100 miljard. AF: Daar zit een belangrijk pijnpunt. Zelfs als het minder is dan 100 miljard, dan nog praat je over immense bedragen, Wie gaat dat betalen? GvD: De werkgevers natuurlijk AF: Je moet die rekening natuurlijk hoe dan ook gezamenlijk betalen. Maar is het dan wél haalbaar? Los daarvan hikken wij aan tegen de toekomstige houdbaarheid van sectorfondsen. Als je ziet hoe snel de wereld verandert. Pensioenen zijn van de heel lange termijn, maar bestaan al die sectoren straks nog wel? En hoe los je dat dan op met de collectiviteit in de huidige fondsen? Deze variant is voor ons wel een van de modellen die wettelijk mogelijk zouden moeten zijn. Variant II: een nationaal pensioenstelsel voor alle werkenden, ook zzp ers, met maximale collectiviteit, dus met doorsneepremie. AF: Voor dit model is weinig enthousiasme, bij ons en binnen de SER. Dit is meer een soort uitbreiding van de eerste pijler. Ons probleem daarmee is dat het overheidsbeleid nou niet echt bestendig is en dat uitbreiding van de eerste pijler gaat leiden tot lastenverzwaring. Bovendien willen wij geen verplichtstelling voor zelfstandigen. GvD: Wij zijn voorzichtiger in ons oordeel. We zien een beweging naar steeds minder fondsen en een nationaal fonds zou daar misschien in passen. Wij willen vooralsnog ook geen verplichting voor alle zzp ers. De echte ondernemers kunnen voor zichzelf zorgen. Wij maken ons wel zorgen over de gedwongen zzp ers. Daar moet een oplossing voor komen. Dat zou met dit model kunnen. Variant III: individueel sparen en geen risicodeling. GvD: Dat is het harde DC-model, dat vinden we in de huidige vorm onwenselijk. Puur individueel sparen voor je pensioen, dat moet je niet willen. Dat levert te weinig op. Het DC-stelsel moet worden verbeterd, zoals ook het huidige DB-stelsel moet worden verbeterd

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME OMNI Q1 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME PENSIOENDROOM Omni & cetera COLOFON

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN nummer 2 * juni 2015 Financieel advies en inzicht voor gevorderden * jaargang 10 FONDS NL Financiële doelen en de obstakels onderweg GIMME AN E GIMME M A T Ivar Roeleven praat met filmregisseur Rita Horst

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie