FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark Twente 5 A KvK-nummer: Jesta B.V. Statutair gevestigd te gemeente Twenterand Kantoorhoudende te (7681 LS) Vroomshoop, De Kieviet 7, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark Twente 5 A KvK-nummer: Faillissementsnummer: ISN Holding B.V.: C/08/13/254 F Jesta B.V: C/08/13/294 F Datum uitspraak: ISN Holding B.V.: 10 april 2013 Op verzoek van: mr. J. Vestering namens Heuver Den Ham B.V. en Evert Hammink Vrachtwagenonderdelen B.V. Jesta B.V.: 24 april 2013 Op verzoek van: eigen aangifte. Curator: mr. W.B. Brusse Faillissementsmedewerker: E.A.M. van Maanen Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven Activiteiten onderneming: ISN Holding B.V. in het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Financiële Holdings. Feitelijke functioneerde gefailleerde volgens bestuurders als een soort verkoopafdeling en bestonden de activiteiten van gefailleerde uit het aannemen van projecten met betrekking tot wegenbouw, welke werden uitbesteed aan Jesta B.V. (zie 1.7), waarvoor gefailleerde een vergoeding ontving. Gefailleerde heeft haar activiteiten per 1 april 2013 gestaakt. Jesta B.V. in het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Financiële Holdings. De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten feitelijk bestonden uit het uitvoeren van projecten met betrekking tot wegenbouw. Het betreft de voormalige activiteiten van de vof Infraservice Nederland, waar Jesta B.V. vennoot van was. Gefailleerde heeft haar activiteiten per 1 april 2013 gestaakt.

2 Omzetgegevens: De curator is in het bezit gesteld van de jaarrekening 2009 en 2010 van Jesta B.V., evenals de jaarrekening 2009 en 2010 van Infraservice Nederland V.O.F. In de jaarrekeningen van Jesta B.V. wordt geen omzet vermeld. De netto-omzet van Infraservice Nederland V.O.F. bedraagt in ,= en in ,=. Personeel gemiddeld aantal: ISN Holding B.V.: onbekend Jesta B.V.: Geen. Uit de aan de curator ter hand gestelde arbeidsovereenkomsten blijkt dat alle personeelsleden in dienst waren van ISN Holding B.V. Verslagperiode: 18 oktober 2014 tot en met 16 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode: 3 uren en 40 minuten (zie urenoverzicht) Bestede uren totaal: 116 uren en 53 minuten Boedelrekening: SNS Bank saldo ,74 saldo ,76 saldo ,13 saldo ,96 saldo ,54 saldo ,54 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: ISN Holding B.V. Aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zijn Minnema Bedrijven Beheer B.V. en Reuvers Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Minnema Bedrijven Beheer B.V. is de heer K. Minnema. Enig aandeelhouder en bestuurder van Reuvers Holding B.V. is de heer J.H. Reuvers.

3 Organigram: De heer K. Minnema De heer J.H. Reuvers 100% AH/bestuurder 100% AH/bestuurder Minnema Bedrijven Beheer B.V. 50% AH/bestuurder Reuvers Holding B.V. 50% AH/bestuurder ISN Holding B.V. 1.2 Winst en verlies: ISN Holding B.V. Onbekend. De heren Minnema en Reuvers hebben verklaard dat de functie van de heer Minnema kan worden omschreven als financieel manager en de functie van de heer Reuvers als operationeel manager. Jesta B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is per datum faillissement de heer J.H. Reuvers. Jesta B.V. 2010: winst 2009: verlies 1.3 Balanstotaal: ISN Holding B.V. Onbekend. Jesta B.V. 2010: : Lopende procedures: geen 1.5 Verzekeringen: ISN Holding B.V. De curator is doende de verzekeringsportefeuille te inventariseren en zal de zakelijke verzekeringen opzeggen per datum faillissement voor zover gewenst. Er liepen autoverzekeringen bij Allianz Nederland B.V. betreffende twee voertuigen van het merk Scania, type R500 met de kentekens BT-HJ-16 en BT-GR-74 en een heftruck van het merk Nissan. De verzekeringen zijn per 10 april 2013 beëindigd in het kader van het faillissement.

4 Jesta B.V. De verzekeringsportefeuille is door royement door de verzekeraar voor datum faillissement beëindigd wegens wanbetaling. Er liep een aansprakelijkheids-, rechtsbijstands- en een vervoerdersverzekering bij Nationale Nederlanden. De verzekeringen zijn per 1 oktober 2012 geroyeerd wegens achterstand in de premiebetaling. 1.6 Huur: er was sprake van een mondelinge huurovereenkomst met B.G.M. Lenferink betreffend het pand aan het Bedrijvenpark Twente 5 A. De facturen werden gericht aan Infraservice Nederland (zie ook 1.7). Deze werden voldaan door ISN Holding B.V. Jesta B.V. hield ook kantoor in dit bedrijfspand. Ook de verhuurder is van mening dat er een huurovereenkomst bestaat met ISN Holding B.V. De huur bedroeg tot 1 april 1.500,= exclusief btw per maand. Per 1 april zou gefailleerde een kleiner gedeelte van het bedrijfspand gaan huren en was gefailleerde maandelijks een bedrag ad 800,00 inclusief btw verschuldigd. De curator heeft de huurovereenkomst per brief van 12 april 2013 opgezegd. Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd per 10 april 2013 (faillissementsdatum ISN Holding B.V.), waarbij de verhuurder zal zorg dragen voor het op correcte wijze afvoeren van het afval en de opbrengst van de weinige activa die er nog is krijgt toebedeeld. Een en ander heeft inmiddels plaatsgevonden. 1.7 Oorzaak faillissement: bij notariële akte d.d. 13 juni 2007 is de besloten vennootschap Jesta B.V. opgericht met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer J.H. Reuvers. Jesta B.V. verrichtte in eerste instantie geen activiteiten, maar is opgericht om toe te treden als vennoot van de op 20 december 2007 opgerichte vennootschap onder firma Infraservice Nederland V.O.F., tezamen met de besloten vennootschap Koenderink Holding B.V. Koenderink Holding B.V. is per 14 oktober 2011 uitgetreden, waardoor de vennootschap onder firma is ontbonden. Jesta B.V. heeft volgens informatie van de bestuurders het bedrijf van de vennootschap voortgezet met alle rechten en verplichten. De naam van de besloten vennootschap Jesta B.V. is bij notariële akte d.d. 3 januari 2012 ook gewijzigd in Infraservice Nederland B.V. Alle aandelen van Infraservice Nederland B.V. (voorheen Jesta B.V.) zijn per 3 januari 2012 overgedragen aan ISN Holding B.V. (gefailleerde). Jesta B.V. heeft korte tijd de werkzaamheden van het bedrijf van Infraservice Nederland V.O.F. voortgezet.

5 Bij notariële akte van 26 september 2012 zijn voornoemde transacties weer teruggedraaid in die zin dat Infraservice Nederland B.V. van naam is gewijzigd in Jesta B.V. en alle aandelen van Jesta B.V. weer door ISN Holding B.V. (gefailleerde) zijn overgedragen aan de heer J.H. Reuvers. Door deze naamswijzigingen is overigens veel verwarring ontstaan in de markt. ISN Holding B.V. heeft de bedrijfsvoering van Jesta B.V. voortgezet met de bedoeling om een nieuwe werkmaatschappij op te richten, waarin de activiteiten zouden worden ondergebracht. Een en ander heeft echter nimmer plaatsgevonden. ISN Holding B.V. heeft tevens de naam Infraservice Nederland B.V. gevoerd, waardoor de verwarring nog groter is geworden in de markt. In feite heeft ISN Holding B.V. hierdoor gefunctioneerd als een soort van verkoopkantoor en Jesta B.V. als uitvoerder, zo hebben bestuurders de curator laten weten. Bestuurders van gefailleerde hebben aangegeven dat de heer Koenderink (enig aandeelhouder en bestuurder van Koenderink Holding B.V.) ten tijde van de vof verantwoordelijk was voor het voeren van de administratie van het bedrijf. Na uittreding van Koenderink Holding B.V. en de voortzetting van de activiteiten door Jesta B.V. bleek er sprake te zijn van veel meer openstaande schulden dan de heren Minnema en Reuvers aanvankelijk dachten. De balansen van de voorgaande jaren bleken niet te kloppen, met andere woorden: de start van Jesta B.V. (het nieuwe Infraservice Nederland) is een valse geweest. Dit heeft tot heel veel extra kosten geleid bij ISN Holding B.V., als ook Jesta B.V. ISN Holding B.V. had voorts een grote opdrachtgever, te weten BAM, die een groot gedeelte van de openstaande aanneemsom inhield. Dit vanwege het feit dat het werk niet goed zou zijn uitgevoerd. Volgens bestuurders is dit niet juist, maar heeft dit wel geleid tot grote liquiditeitsdruk, als gevolg waarvan de problemen steeds groter zijn geworden. Ten slotte wilde de kredietverstrekker het krediet niet in stand houden, maar juist afbouwen. Koenderink Holding B.V. is bij vonnis van 4 juli 2012 door de Rechtbank Almelo failliet verklaard met aanstelling van mr. J.C. van Nie tot curator.

6 Mr. J. Vestering heeft namens Heuver Den Ham B.V. en Evert Hammink Vrachtwagenonderdelen B.V. het faillissement van ISN Holding B.V. aangevraagd. Bestuurders gaven aan niets van de faillissementsaanvraag te weten. Zij zijn derhalve ook niet bij de behandeling van het faillissement aanwezig geweest. Vanwege de hiervoor genoemde situatie is uiteraard ISN Holding B.V. onlosmakelijk verbonden met de besloten vennootschap Jesta B.V., nu de bedrijfsactiviteiten van Jesta B.V. en van ISN Holding B.V. per 1 april 2013 volledig zijn gestaakt en ook Jesta B.V. technisch failliet was, heeft de heer Reuvers in overleg met de curator besloten het faillissement van Jesta B.V. aan te vragen. Jesta B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, d.d. 24 april 2013 tevens in staat van faillissement verklaard, waarbij de heer mr. W.B. Brusse is aangesteld tot curator. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator om deze faillissementen geconsolideerd af te wikkelen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: ISN Holding B.V.: volgens bestuurders was er sprake van vijf werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomsten voor datum faillissement al waren beëindigd. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Jesta B.V.: geen. Uit de aan de curator ter hand gestelde arbeidsovereenkomsten blijkt dat alle personeelsleden in dienst waren van ISN Holding B.V. 2.2 Aantal in jaar voor faill.: ISN Holding B.V.: 6 Jesta B.V.: geen 2.3 Datum ontslagaanzegging: de curator heeft de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris per brief van 15 april 2013 zekerheidshalve ontslagen en heeft het UWV hieromtrent ingelicht. Uit de aan de curator ter hand gestelde administratie is gebleken van een mogelijke zesde (ex-)werknemer. Ook deze werknemer is zekerheidshalve door de curator ontslagen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t.

7 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: wegverbredingsmachine, een Volkswagen Caddy voorzien van reclamestickers, een computer, handgereedschap waaronder een accuboormachine, een haakse slijper en diverse boormachines, een zaagmachine, een kolomboormachine, trilplaat, aanhangwagen (enkelasser), een trailer met kenteken OK-76-JL. 3.6 Verkoopopbrengst: nog onbekend (zie ook werkzaamheden onder 3.13) De nog aanwezige activa is op 4 december 2013 verkocht door middel van openbare verkoop. De openbare verkoop heeft een bedrag ad 5.675,= bruto opgebracht. Zodra de taxateur de factuur voor de advertentiekosten heeft ontvangen, zal er worden afgerekend. De curator heeft nog geen afrekening van de taxateur mogen ontvangen. De curator heeft de taxateur hieromtrent aangeschreven. De curator heeft de afrekening van de taxateur ontvangen. De taxatieen advertentiekosten bedragen 635,25. De nettoopbrengst van de openbare verkoop bedraagt 3.596,14. Dit bedrag is op 29 april 2014 ontvangen op de boedelrekening. 3.7 Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: de fiscus heeft deels een bodemvoorrecht op deze zaken. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: diverse zaken van zeer weinig waarde. Een inventarisatie moet nog worden gemaakt. Met de verhuurder is overeengekomen dat de verhuurder de weinige activa die er nog is krijgt toebedeeld (zie 1.6). Een nadere inventarisatie is derhalve niet opgemaakt Verkoopopbrengst: onbekend (waarschijnlijk nihil)

8 3.11 Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de voorraad. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. Ander activa 3.12 Beschrijving: n.v.t Verkoopopbrengst: n.v.t. Werkzaamheden Bestuurders hebben verklaard dat gefailleerde haar activiteiten per 1 april 2013 heeft gestaakt. Op 5 april 2013 heeft een van de bestuurders van gefailleerde voor het laatst het bedrijfspand bezocht. Alle voornoemde activa waren toen aanwezig. Tijdens de eerste bespreking met de bestuurders in het bedrijfspand van gefailleerde is gebleken dat de wegverbredingsmachine, de Volkswagen Caddy, het handgereedschap, de zaagmachine, de kolomboormachine, de trilplaat, de aanhangwagen en de trailer waren verdwenen. De bestuurders hebben in aanwezigheid van de curator aangifte van diefstal gedaan. Van de aangifte is proces-verbaal opgemaakt. De curator beschikt over een exemplaar van het proces-verbaal. De politie heeft inmiddels laten weten het onderzoek te hebben afgerond en de dader niet te hebben gevonden. De bestuurders hebben ook de curator medegedeeld welke partijen mogelijkerwijs in staat zijn om de gestolen activa weg te nemen. De curator heeft een aantal van deze partijen bezocht, ook de bestuurders hebben nog nader onderzoek verricht. De curator heeft de gestolen activa niet aangetroffen. Het is niet duidelijk of ISN Holding B.V. of Jesta B.V. eigenaar is van de activa. Ook de bestuurders konden hier niet echt een duidelijk antwoord op geven. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: de overzicht van de openstaande debiteurenposten met originele facturen is opgevraagd bij de bestuurders. Het overzicht van de openstaande debiteurenposten is ontvangen. De onderliggende facturen ontbreken echter. Deze zijn nogmaals opgevraagd bij de bestuurders. Op de debiteurenlijst staat een vordering op BAM. BAM houdt een bedrag van ,= achter, omdat er, volgens BAM, ondeugdelijk werk zou zijn verricht. ISN Holding B.V. heeft de vordering voor datum faillissement in behandeling gegeven aan Kolkman

9 Advocaten. Nu ISN Holding B.V. geen geld had om te procederen is de vordering in februari 2013 gecedeerd aan J&T Equipment B.V. De koopprijs van de vordering is verrekend met de vordering van J&T Equipment B.V. op ISN Holding B.V. ter zake onder meer huur van machines. Deze cessie is naar het oordeel van de curator paulianeus. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator en de concept vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is getekend. Er zal een procedure worden opgestart tegen BAM. J&T Equipment B.V. heeft gemeld toch geen procedure te willen aanspannen jegens BAM. Als argumenten hiervoor worden aangevoerd de onzekere uitkomst van de procedure en de hieraan verbonden kosten. De curator acht deze argumenten niet valide. De curator heet J&T Equipment B.V. gesommeerd alsnog de procedure op te starten. J&T Equipment B.V. heeft dit tot op heden geweigerd en meent dat zij niet kan worden verplicht op grond van de vaststellingsovereenkomst. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. 4.2 Opbrengst: 0, Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de debiteuren. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. Een overzicht van de openstaande crediteuren is inmiddels door de curator ontvangen. Voorlopig erkend: ,28 (ING Bank). 5.2 Leasecontracten: uit de aan de curator ter hand gestelde administratie is gebleken van een tweetal financial

10 leaseovereenkomsten voor bedrijfsauto s. De leasecontracten staan op naam van Infraservice Nederland. Per datum faillissement is niet duidelijk of deze leasecontracten opnieuw zijn afgesloten, dan wel stilzwijgend zijn overgegaan naar ISN Holding B.V., dan wel Jesta B.V. De curator heeft de betreffende leasemaatschappij aangeschreven. Genoemde leaseovereenkomsten zijn voor datum faillissement beëindigd en de bedrijfsauto s zijn ingenomen door Scania. Scania Finance Nederland B.V. heeft een vordering ingediend tot een bedrag ad ,54, betreffende de betalingsachterstand en het verlies dat Scania heeft geleden na verkoop van de auto s. Tevens is er nog sprake van een leaseovereenkomst met Cosmo Wagenparkbeheer B.V. ter zake een trailer van het merk ATM Kipper. De curator heeft de betreffende leaseovereenkomst opgevraagd. De curator heeft de leaseovereenkomst tot op heden niet mogen ontvangen. Zowel de heer Reuvers als de curator hebben Cosmo Wagenparkbeheer B.V. nogmaals verzocht de leaseovereenkomst te verstrekken. De leaseovereenkomst is inmiddels ontvangen. Uit deze leaseovereenkomst blijkt dat het gaat om operationele leasecontracten, die zijn afgesloten in het jaar 2012, met een looptijd van 48 maanden. Hieruit volgt dat Cosmo Wagenparkbeheer B.V. eigenaar is en was van de betreffende voertuigen en dat er geen mogelijkheid is (geweest ) om tot afkoop over te gaan. 5.3 Beschrijving zekerheden: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, de voorraad en de debiteuren. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 5.4 Separatistenpositie: afspraken zijn (nog) niet gemaakt. 5.5 Boedelbijdragen: afspraken zijn (nog) niet gemaakt. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die aanspraak maken op eigendomsvoorbehoud. Atradius Collections B.V. heeft namens Lijssel

11 Transport B.V. aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim afgewezen, nu uit de ontvangen stukken niet blijkt dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Bierens Advocaten heeft namens Van de Beeten Meulendijks aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim afgewezen nu Van de Beeten Meulendijks enkel diensten heeft geleverd aan ISN Holding B.V. 5.7 Reclamerechten: n.v.t. 5.8 Retentierechten: n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging: n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties: nog in onderzoek. De curator heeft betreffende de gecedeerde vordering van BAM aan J&T Equipment een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel. Deze kwestie is afgerond. Nu J&T Equipment B.V. de vaststellingsovereenkomst tot op heden niet is nagekomen, heeft de curator de rechter-commissaris een voorstel gedaan (zie punt 4.1). 7.2 Boekhoudplicht: nog in onderzoek. De curator is in het bezit gesteld van een zeer summiere boekhouding. Het restant is opgevraagd bij de bestuurders. Inmiddels is het restant van de boekhouding ontvangen. De curator is doende de boekhouding te beoordelen. De curator heeft de boekhouding beoordeeld. Er heeft op 22 november 2013 een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders en hun accountant. De curator heeft geen nadere vragen omtrent de boekhouding. 7.3 Depot Jaarrekeningen: ISN Holding B.V. is opgericht op 3 januari De jaarrekening 2012 is niet gedeponeerd. De curator heeft de boekhouding bij de bestuurders opgevraagd. De boekhouding is volgens bestuurders tot aan de faillissementsdatum bijgewerkt. Inmiddels is het restant van de boekhouding ontvangen. De curator is doende de boekhouding te beoordelen. De curator is tot op heden niet in het bezit gesteld van de jaarstukken van Jesta B.V. De bestuurders hebben hun accountant verzocht de jaarstukken van Jesta B.V. aan de curator te verstrekken. De curator heeft de jaarstukken van Jesta B.V. ontvangen en bestudeerd. De curator heeft de inhoud besproken

12 met de bestuurders en de accountant. De curator heeft geen nadere vragen omtrent de jaarstukken. 7.4 Goedk. verkl. accountant: n.v.t. 7.5 Stortingsverpl. aandelen: nog in onderzoek. De curator heeft tot op heden nog geen afdoende bewijs van volstorting van de aandelen mogen ontvangen. De bestuurders hebben hun accountant de opdracht gegeven een en ander duidelijk in kaart te brengen. De curator heeft de bewijsstukken ontvangen ter zake de volstorting van de aandelen. Hieruit blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 7.6 Onbehoorlijk bestuur: niet van gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Aantal conc. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 66 Voorlopig erkend: Bedrag conc. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: ,73 Voorlopig erkend: , Pref. vordering fiscus: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 437,= Voorlopig erkend: ,= 8.4 Pref. vordering UWV: Voorlopig erkend: 7.426, Andere pref. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 0,00 Voorlopig erkend: 1.115,58 Heuver Den Ham B.V. (kosten faillissementsaanvraag) 8.6 Boedelvorderingen: 2.329,67 (UWV) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak: a) onderzoek rechtsgeldigheid verpanding ING Bank; afgewikkeld; b) traceren gestolen activa; afgewikkeld;

13 c) verkoop activa; afgewikkeld; d) beoordelen boekhouding; afgewikkeld; e) onderzoek paulianeuze transacties; afgewikkeld; f) beoordelen volstoringsverplichting aandelen; afgewikkeld; g) onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld; h) kwestie paulianeuze cessie. 9.3 Indiening volgend verslag : 16 april 2015 Bijlagen: - lijst voorlopig erkende boedelcrediteuren; - lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; - lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; - tussentijds financieel verslag; - urenoverzicht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 Gegevens failliet: Erbeva Exploitatie B.V., statutair gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat nr. 43, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013 Gegevens failliet: Hakkers Advies B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013 Gegevens failliet: Hakkers Techniek, Onderhoud en Innovatie B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015 Gegevens failliet: E.J.T. Wessels Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7671 EK) Vriezenveen, aan het Westeinde nr. 17g. KvK-nummer: 08202250

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 Gegevens failliet: VLA Afbouw B.V. tevens handelende onder de namen Personeelsdiensten Almelo en Adworkpersoneel, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016 Gegevens failliet: Nostra B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7442 EA) Nijverdal aan de Parallelweg nr. 11. KvK-nummer: 59961449 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014 Gegevens failliet: Beheersmaatschappij Borggreve Tubbergen B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Haarweg 9 te (7651 KE) Tubbergen, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013 Gegevens failliet: Faillissementsnummer: Hakkers Elektro B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 8 augustus 2014 Gegevens failliet: R. Smalbrugge Holding B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Molenveld 20, 7245 CA Laren. Faillissementsnummer: C/05/14/279

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014 Gegevens failliet: Palma Products Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7442 CX) Nijverdal aan de Bedrijvenweg nr. 5. KvK-nummer: 06082640 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 Gegevens failliet: de heer P. Botter, geboren op 25 juni 1975 te Almelo en mevrouw J.J. Bos e.v. Botter, geboren op 3 mei 1980 te Almelo, beiden wonende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012 Gegevens failliet: Typo-Tekst B.V. h.o.d.n. Typo Print Ganzendiepstraat 1a 7607 LZ ALMELO KvK: 06047809 Faillissementsnummer: F 12/613 Datum uitspraak:

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/306 NL:TZ:0000004270:F001 20-05-2015 mr. J.C. van Nie mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming DTB Woonverbetering B.V.,

Nadere informatie

Saldo boedelrekening 17.646,86

Saldo boedelrekening 17.646,86 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum:18 juli 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 juni 2016 Gegevens failliet: Marekim B.V., statutair gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat nr. 43, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Longhouse B.V. Faillissementsnummer : F 09/ 523 Datum uitspraak : 21 juli 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 januari 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 14 datum: 24 december 2015. Koenderink Holding B.V. KvK: 08111290

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 14 datum: 24 december 2015. Koenderink Holding B.V. KvK: 08111290 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 14 datum: 24 december 2015 Gegevens failliet: Heemaf Holland B.V. handelend onder de naam HEEMAF KvK: 08139838 KvK: 08111290 Beide statutair gevestigd te Vroomshoop Beide

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8.

Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8. FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 4 juli 2014 Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8. Faillissementsnummer: C/08/14/56 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5/6 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 8 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/503 NL:TZ:0000013918:F001 13-09-2016 mr. C.A.G. Krüger mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming Blue Stocks B.V. Ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 29 april 2011. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 29 april 2011. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

1.5 Verzekeringen : Diverse bedrijfsverzekeringen werden door mij beëindigd. Mogelijk volgt er nog premierestitutie. Door de boedel werd

1.5 Verzekeringen : Diverse bedrijfsverzekeringen werden door mij beëindigd. Mogelijk volgt er nog premierestitutie. Door de boedel werd FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015 Gegevens onderneming : Astro Interieur B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7602 PW Almelo aan de Parmentierweg 16. Faillissementsnummer : F/08/14/441

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/338 NL:TZ:0000009072:F002 28-06-2016 mr. H.J. School mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming DIT IS HET TWEEDE VERSLAG,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/509 NL:TZ:0000015926:F001 24-10-2017 Mr. R. Klein mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Marco Taxi Apeldoorn BV Kraaienweg

Nadere informatie

1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft het faillissement aangevraagd van zowel Admo International Nederland Beheer BV

1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft het faillissement aangevraagd van zowel Admo International Nederland Beheer BV FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 5 Gegevens onderneming : Naam: Admo Lighting B.V. Faillissementsnummer : 12/252F Datum uitspraak : 15-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-commissaris

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-commissaris OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 augustus 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer : F 12/511

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 Gegevens onderneming : Facta Nova B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/281 Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 december 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/396 NL:TZ:0000015933:F003 24-10-2017 mr. P. de Koning mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/13/763 NL:TZ:0000001836:F001 03-09-2013 mr. R.J. Joustra mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Naam gefailleerde: Pico-Bello

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/148 NL:TZ:0000004213:F001 23-02-2016 mr. M.G. Oud-Elfferich mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 06 januari tot en met 29 april 2009 Bestede uren in verslagperiode : 8,12 Bestede uren Totaal : 99,12

Verslagperiode : 06 januari tot en met 29 april 2009 Bestede uren in verslagperiode : 8,12 Bestede uren Totaal : 99,12 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 8 Datum: 29 april 2009 Gegevens onderneming : Soap Story Nederland B.V. gevestigd te (5071 AP) Udenhout aan de Achthoevenstraat 29 Faillissementsnummer : 06/675

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum:21 april 2011 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/97 NL:TZ:0000011506:F001 22-02-2017 mr. H.K. Folkerts mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Wheeltrader

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/377 NL:TZ:0000015294:F001 05-09-2017 mr. S. Kleerebezem mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/214 NL:TZ:0000013989:F001 13-06-2017 mr. F.J. Hordijk mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 29 juli 2011 Gegevens: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Special Cleaning Services B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011)

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: P.J. van der Voort Almere B.V. Faillissementsnummer : 12/282F Datum uitspraak : 29-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie