CO 2 -jaarverslag conform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013"

Transcriptie

1 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform Sanitas Groep Zuideinde LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1

2 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding 4 1. Carbon Footprint Methode 1.2 Verantwoordelijke 1.3 Organizational Boudaries 1.4 Operational Boudaries Scope 1 en 2 emissies Biomassa GHG verwijdering Uitsluitingen 1.6 Toelichting op de uitkomsten Energie Management Actieplan Review doelstellingen Review plan van aanpak Doelstellingen Plan van aanpak Communicatiestructuur Taken, Verantwoordelijkheden, bevoegdheden 15 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 2

3 Verklaring De directie van Sanitas is zich bewust van het belang van CO2 reductie. Het doel voor 2014 is om gecertificeerd te blijven volgens de CO2 Prestatieladder, voor minimaal niveau 3 en te werken aan verdere CO2 reductie. Via ondertekening van deze verklaring, bevestigt de directie van Sanitas het belang van CO2 reductie en verklaart ze dat de benodigde middelen ter beschikking zullen worden gesteld om de reductiedoelen te bereiken. Bovendien ziet de directie het als haar taak om de medewerkers te informeren over het belang van CO2 reductie, via de gestelde doelen. F. Hoogerbrugge Algemeen directeur CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 3

4 Inleiding Kingbridge Holding B.V., houdstermaatschappij van meerdere Sanitas bedrijven, bestaat uit; Sanitas Metingen& Inspecties B.V., Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. en Sanitas Laboratorium Services B.V. Kortweg; de Sanitas Groep. De Sanitas Groep is kennispartner op het gebied van asbest; inventarisaties, laboratoriumanalyses en metingen & inspecties. Sanitas beschikt hiervoor over een volledig uitgerust asbestlaboratorium en mobiele laboratoria voor de dagelijkse uitvoer van luchtmetingen op locatie. In 2003 is Sanitas van start gegaan en werkt momenteel met een team van ruim 55 gekwalificeerde werknemers aan allerhande asbestzaken. Ons bedrijf is opgesplitst in drie disciplines: Milieukundig Adviesbureau, Metingen & Inspecties en Laboratoriumservices. Deze onderverdeling zorgt ervoor dat wij onze afnemers in alle facetten snel en adequaat kunnen bedienen. SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU (SMA) Het adviesbureau beantwoord vragen over o.a. asbestinventarisaties, risicoanalyses of projectmanagement. Klanten kunnen met vragen over bovenstaande terecht bij SMA. SANITAS METINGEN & INSPECTIES (SMI) De buitendienst met mobiele laboratoria verricht eindmetingen en visuele inspecties na het verwijderen van asbest. SANITAS LABORATORIUM SERVICES (SLS) Het laboratorium voert alle analyses uit ten behoeve van asbest in alle denkbare matrices (materialen, stof, bodem, puin, water en lucht). De analyses kunnen worden uitgevoerd met lichtmicroscopie en met Scanning Elektronen Microscopie (SEM). Tot onze opdrachtgevers behoren o.a.: Chemische- en olieraffinaderijen Maritiem & Offshore Rijksgebouwendienst Ministeries Vastgoed ontwikkelaars Rijksmuseum Gemeentes Woningcorporaties Universiteiten Aannemerij Asbestverwijderaars Scheepswerven/ eigenaren Architecten Zoals in het beleid aangegeven (zie MVO), heeft Sanitas Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hoog in het vaandel staan. Belangrijk onderdeel van MVO is het milieu en de CO2 uitstoot. Om de totale CO2 uitstoot van Sanitas in kaart te brengen en te reduceren, is gekozen voor certificering volgens de CO2 prestatieladder. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 4

5 De CO2 prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. De prestatieladder kent 4 invalshoeken: A. inzicht B. CO2 reductie C. Transparantie D. Deelname aan initiatieven Elke invalshoek is ingedeeld in 5 niveaus. Via dit rapport wordt inzicht gegeven over de CO2 inventarisatie van de Sanitas Groep. Gekozen is voor certificering op niveau 3. De emissie-inventarisatie voldoet aan ISO versie In dit rapport wordt verantwoord hoe is voldaan aan de gestelde eisen. Als basisjaar is gekozen voor De rapportageperiode valt samen met het financiële boekjaar: januari tot en met december. Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO , 7.3, A tot en met Q. Binnen de Sanitas Groep is Michel Felperlaan, als kwaliteitsmanager, verantwoordelijk gesteld voor de inventarisatie en rapportage van CO2. Het bepalen en opvolgen van de doelstellingen is de verantwoording van het management team, bestaande uit de directie en de kwaliteitsverantwoordelijke. Indien gewenst, kan men gebruik maken van externe ondersteuning (b.v. voor de interne audits). CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 5

6 1. Carbon footprint 1.1 Methode Zoals aangegeven, is gekozen voor de methode zoals vastgelegd in de CO2 Prestatieladder, versie 2.1, d.d. 18 juli 2012, welke uitgegeven wordt door de stichting SKAO ( ). Als uitgangsjaar is 2011 gekozen. In het vorige verslag zijn een aantal doelstellingen vastgelegd. In dit verslag zijn de gegevens van 2012 en 2013 toegevoegd en wordt teruggeblikt op de doelstellingen. Voor 2014 worden nieuwe doelstellingen bepaald. De rapportageperiode is gelijk aan het boekjaar zijnde 1 januari 201x tot en met 31 december 201x. In basis is gebruik gemaakt van de conversietabellen van de norm. Voor brandstof is de meest nauwkeurige eenheid gebruikt: g CO2 / liter brandstof. Daar waar afgeweken wordt of informatie wordt geïnterpreteerd, is dit toegelicht. Om de juistheid van de gegevens zeker te stellen wordt een externe audit uitgevoerd door TuV Nord Nederland. De audit is gepland op 20 en 21 februari De uitslag was tijdens het opstellen van dit rapport nog niet bekend. 1.2 Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor dit document is de kwaliteitsmanager Michel Felperlaan en directievertegenwoordiger zoals bedoeld in ISO Voor ondersteuning is gebruik gemaakt van een extern adviesbureau: HQM Advies. 1.3 Organizational boundaries De Sanitas Groep is geen formele entiteit, maar de verzamelnaam voor de B.V. s die vallen onder de Kingbridge Holding. Omdat de entiteitenstructuur overzichtelijk is, vallen alle B.V. s onder de organizational boundarie. De structuur is sinds het vorige verslag gewijzigd: de functie van team manager is tussengevoegd bij SMA, SLS en SMI. De structuur is weergegeven in onderstaand organigram. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 6

7 King Bridge holding is de holding, waarvan de heer Hoogerbrugge, algemeen directeur is. De activiteiten van SLS, SMA en SMI zijn beschreven in de inleiding. Het materiaal wat door de medewerkers van de verschillende B.V. s wordt gebruikt, is ondergebracht in Sanitas Equipment B.V. Bofra B.V. is de B.V. waarin het vastgoed is ondergebracht. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 7

8 1.4 Operational Boundaries Voor een goede afbakening van de scopes wordt gebruik gemaakt van de scope indeling van het Green House Gas protocol (GHG Protocol) en de scope indeling van de CO2 Prestatieladder, waarbij de definitie van scope 2 van de CO2 Prestatieladder leidend is. In de onderstaande figuur is verduidelijkt wat de scopes inhouden. Scope 1: directe CO2 uitstoot Dit betreft de CO2 uitstoot die veroorzaakt worden door bronnen, die eigendom zijn van de organisatie: verwarming en leaseauto s. Woon-werkverkeer is meegenomen in de inventarisatie, onder scope 2. Voor de Sanitas Groep gaat het hier vooral om diesel. Daarnaast heeft men enkele benzine en hybride auto s. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de gegevens die de lease maatschappij kon verstrekken. Hierbij is de volgende aanname gedaan: In sommige gevallen heeft de berijder de verkeerde brandstof ingetoetst. De aangegeven liters zijn als juist aangenomen en vertaald naar de juiste conversiefactor. De, door de leasemaatschappij, aangeleverde gegevens zijn juist. Scope 2: indirecte CO2 uitstoot of elektriciteit Dit betreft CO2 uitstoot door het inkopen en verbruiken van elektriciteit. Dit gaat om elektriciteitsverbruik op de kantoren, maar ook op projectlocatie: computers, printers, acetonverdamper en microscoop. Zoals in het plaatje is aangegeven, rekent SKAO woon-werkverkeer ook onder scope 2. Sanitas Groep betaalt voor woon-werkverkeer 0,19 per kilometer. Via de gegevens uit de administratie is herleid hoeveel kilometers zijn gereden in 2012 en Ook hier zijn een aantal aannames gedaan: Sanitas voert werkzaamheden uit op projectlocatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een computer, een acetonverdamper, een microscoop en een printer. Hiervan maakt men per project 1 uur gebruik van. Per apparaat is het verbruik bepaald en dit is vermenigvuldigd met het aantal projecten over 2012, zijnde 2683 en 2013, zijnde Dit aantal was in 2012, 60 % (!) meer dan in Het aandeel in het totale elektriciteitsverbruik is echter nog steeds gering (3,5% in 2012 tegen 1,8% in 2011) en is in 2013 nauwelijks toegenomen. In 2012 en 2013 zijn enkele zakelijke vliegreizen gemaakt; de kilometers zijn ingevuld in de conversietabel. Scope 3: andere indirecte CO2 uitstoot Alle overige CO2 uitstoot. Omdat Sanitas zich wil certificeren voor niveau 3, is dit nog niet aan de orde. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 8

9 1.5 Scope 1 en 2 emissies. Hieronder is in tabelvorm weergegeven wat, per jaar, de tonnages CO2 t.a.v. gas, elektriciteit en brandstof waren. Gas Elektriciteit Brandstof Locatie Zeemanstraat ,4 - - Zuideinde ,6 32,6 36,8 Gouderakstraat ,5 23,6 23 Projecten ,1 1,8 1,8 Σ tonnage , , gas elektriciteit brandstof Σ tonnage CO CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 9

10 verdeling CO2 uitstoot 2011 Zakelijk vervoer per auto Gasverbruik Elektriciteit Zakelijk vervoer diesel benzine hybride onbekend (woon-werkverkeer) 6% 20% 74% 23% 6% 9% 62% verdeling CO2 uitstoot 2012 zakelijk vervoer Gasverbruik elektriciteit 8% 14% Zakelijk vervoer diesel benzine onbekend (woon-werkverkeer) vliegen 2% 7% 16% 78% 75% verdeling CO2 uitstoot 2013 zakelijk vervoer Gasverbruik elektriciteit 7% 14% Zakelijk vervoer diesel benzine onbekend (woon-werkverkeer) vliegen 1% 14% 13% 79% 72% Biomassa Binnen Sanitas heeft in 2012 en 2013 geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijdering Binnen Sanitas heeft in 2012 en 2013 geen verwijdering van GHG plaatsgevonden Uitsluitingen Alle scope 1 en 2 emissies zijn in dit rapport opgenomen. Er zijn geen uitzonderingen gemaakt. Indien er aannames nodig waren, dan zijn deze verantwoord in 1.5. In 2012 en 2013 zijn er enkele zakelijke vliegreizen uitgevoerd. De gegevens zijn verwerkt in de totaaltelling. Er is niet afgeweken van de conversies, die in de CO2 prestatieladder zijn opgenomen in bijlage C. Van alle CO2 emissies voor scope 1 en 2 waren de gegevens beschikbaar van het basisjaar 2011 en van 2012 en Toelichting op de uitkomsten: Het brandstofverbruik is in 2012 aanzienlijk toegenomen. Juist in 2012 is een grote opdracht aanvaard, waardoor het aantal auto s van 24 in 2011 is toegenomen tot 40 in Het gasverbruik is met 70% toegenomen. Dit is verklaarbaar doordat in 2012 verwarmingsunits in de luchtbehandeling zijn geplaatst. Het elektriciteitsverbruik is afgenomen met 4,2%. Dit omdat de locatie Zeemanstraat in 2011 is gesloten. Bovendien zijn op de Gouderakstraat aanzienlijk minder projecten gedaan. In 2013 zijn het gas- en elektriciteitsverbruik nagenoeg gelijk gebleven. Het brandstofverbruik is iets gestegen, met name door de toename van de woon-werkverkeerkilometers en een lichte stijging van het aantal projecten. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 10

11 2 Energie Management Actieplan Conform eis 3B2 moet een Energie management Actieplan worden opgesteld. Het EMA moet minimaal het volgende bevatten: Conform 3B1: een gekwantificeerde doelstelling, betrekking hebbende op projecten significant en vergelijkbaar met sectorgenoten gekozen voor de meest materiele emissies Plan van aanpak met: Lijst van CO2 reducerende maatregelen Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan de doelstelling Per project: de lijst met maatregelen die in het project worden toegepast en een tijdsplanning. Het gestelde in van NEN-ISO 50001:2011 Per project de CO2 reductie per maatregel kwantitatief Een overzicht van verantwoordelijkheden per maatregel 2.1 Review doelstellingen 2013 In het begin van 2013 zijn de volgende doelstellingen bepaald en vastgelegd: Doelstelling 1: het reduceren van het brandstofverbruik per zakelijke auto met 5% over Vanuit de gegevens die de leasemaatschappij aanlevert, is het werkelijk verbruik per kwartaal de genereren. Uit het overzicht blijkt dat niet alle gegevens voorhanden zijn, of dat gegevens niet juist zijn ingevuld. Van in totaal 40 berijders, mag gevoeglijk worden aangenomen dat van 23 de gegevens kloppen. Hierbij moet opgemerkt worden, dat het uitgangspunt hierbij is, dat kwartaal 2 en 4 kloppen. Die gegevens zijn tegen elkaar afgezet, om een beeld te krijgen van het verloop in verbruik over Belangrijkste conclusie is dat er een stijging van het verbruik zichtbaar is van 5%, terwijl de doelstelling, een daling was van 5%. Wat echter belangrijker is, is het feit dat de gegevens voor alle bedrijven veel secuurder moeten worden ingevuld. Het is nog niet duidelijk of de medewerkers de gegevens niet juist invullen, of dat de leasemaatschappij gegevens onjuist verwerkt. Dit is een verbeterproject voor Doelstelling 2: overstappen op groene stroom in Door allerlei andere prioriteiten is deze doelstelling niet ingevuld. Daarnaast loopt de discussie of groene stroom, ook werkelijk groen is. De energiemarkt is in deze niet geheel transparant. Doelstelling 3: bij vervanging van apparatuur die op projectlocaties worden gebruikt: alleen apparaten met een Energy Star label aanschaffen. Subdoelstelling: elektriciteits- en gasverbruik 2012 inventariseren is het eerste jaar dat Sanitas volledig is gevestigd op Zuideinde 68. Begin 2013 was een reductiedoelstelling niet zinvol. Vanaf 1 januari 2014 worden de meterstanden opgeschreven, om makkelijker een analyse te kunnen maken. 2.2 Review plan van aanpak 2013 Om de doelstellingen voor 2013 met succes te kunnen realiseren is onderstaand actieplan vastgelegd: Nr. Maatregel Verantwoordelijke realisatie Doelstelling 1 1 Bewustzijn medewerkers verhogen: directie Q CO2 vast agendapunt bij overleg maken Voorlichting geven over CO2 en het doel van de CO2 Prestatieladder Bewust maken van juiste registratie kilometers 2 Verbruik over 2012 inventariseren: kwaliteit Q Totaalverbruik Verbruik per medewerker 3 Per kwartaal kilometers bijhouden a.d.h.v. gegevens leasemaatschappij (begin en eindstand): Directie / kwaliteit Q1 t/m Q Totaalverbruik registreren Individueel verbruik registreren en terugkoppelen CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 11

12 4 Bij vervanging: A of B label (zie MVO) directie Bij vervanging 5 Inzet elektrische auto onderzoeken: dit is inmiddels directie 2012 onderzocht en niet toepasbaar gebleken voor Sanitas. Doelstelling 2 6 Overstappen op groene stroom Directie Q Doelstelling 3 8 Inventariseren huidige apparatuur kwaliteit Q Opdracht aan inkoop: alleen met Energy Star label Directie Q inkopen 10 Apparaten voor projecten vervangen na afschrijving inkoop ongoing 11 Elektriciteits- en gasverbruik per kwartaal vastleggen Directie / kwaliteit Q1 t/m Q42013 Nr. 1, 2 en 3: het bewustzijn van de medewerkers is duidelijk verbeterd. In een presentatie, begin 2013, is duidelijk gemaakt, dat het brandstofverbruik en lokaal tanken, gemeten gaat worden. Per kwartaal wordt hiervan een overzicht aangeleverd door de leasemaatschappij. CO2 en MVO zijn inmiddels vaste agendapunten voor overleg. Michel Felperlaan houdt hier notulen van bij. Wel is gebleken bij de analyse van de gegevens over 2012 en 2013, dat niet iedereen consequent de juiste gegevens invult. Dit blijkt ook uit de toelichting bij de doelstelling 1. Nr. 4: bij vervanging wordt zeker gekeken naar verbruik en de CO2 uitstoot. Voor de uitvoering van de opdracht van Alliander was het noodzakelijk dat Sanitas meer auto s ging aanschaffen. Onderzoek heeft er toe geleid dat men voor de Renault Megane heeft gekozen. Belangrijk bijkomend voordeel was dat deze modellen een bijtelling van 14% hadden. Voor de bussen heeft men gekozen voor de Renault Traffic, i.v.m. het verbruik, de ruimte en het comfort. Daarnaast heeft Sanitas vanuit veiligheidsoogpunt winterbanden ter beschikking gesteld. Nr. 5: Sanitas heeft onderzoek gedaan naar de inzet van elektrische auto s, maar dat bleek niet praktisch, omdat men opdrachten uitvoert binnen heel Nederland. De actieradius voor elektrische auto s is nog te gering. Nr. 6: de overstap naar Groene stroom is nog niet gemaakt, omdat het bedrijf andere prioriteiten had. Daarnaast loopt de discussie of groene stroom, ook werkelijk groen is. Nr. 7, 8 en 9: Er zijn inmiddels nieuwe printers aangeschaft. Bij controle bleek dat deze niet waren voorzien van een Energy Star label ( ). Hieruit moet geconcludeerd worden dat de eisen t.a.v. Energy Star label niet goed gecommuniceerd zijn richting inkoop. Nr. 10: dit is een doorlopende actie. Ook hier moet voor inkoop duidelijk zijn dat men als eis meeneemt dat printers e.d. voldoen aan het Energy Star label. Nr. 11: Vanaf 1 januari 2014 zijn de meterstanden genoteerd. Bij de bepaling van het CO2 tonnage werd tot nu toe uitgegaan van de gegevens op de eindafrekeningen. Omdat de periodes niet van 1 januari t/m 31 december lopen, vergt dit rekenwerk. Bovendien wordt gerekend met daggemiddelden, wat minder nauwkeurig is dan de actuele meterstanden. 2.3 Doelstellingen voor 2014 Doelstelling 1: het reduceren van het brandstofverbruik per zakelijke auto met 5% over Doelstelling 2: (Elektrische) apparatuur inkopen die energiezuinig is; intern en voor projectlocaties. Doelstelling 3: Onderzoek naar reductiemogelijkheden voor gas en elektriciteit. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 12

13 2.4 Plan van aanpak 2014 Nr. Maatregel Verantwoordelijke realisatie Doelstelling 1 1 Bewustzijn van de medewerkers nog verder verhogen, MT leden middels Eind Q4 zodat men de juiste gegevens invult: werkoverleggen CO2 moet op alle afdelingen onderdeel van overleg zijn Onderzoeken of de leasemaatschappij de juiste gegevens aanlevert. Per kwartaal de gegevens van brandstofverbruik bespreken met de medewerkers Doelstelling 2 3 Duidelijke instructie naar inkoop, dat MF Q1 reproductieapparatuur, monitoren etc. met energiezuinig label moet worden ingekocht middels Procedure inkoop en kwaliteitsoverleg, MVO-CO2- overleg. Doelstelling 3 4 Registratie meterstanden per kwartaal 5 Bepalen van een juiste indicator: MT Eind Q4 Elektriciteitsverbruik in relatie tot aantal medewerkers? Idem in relatie tot omzet? 6 Onderzoek naar reductiemogelijkheden elektriciteit: MT Eind Q4 Bewegingssensoren Zonnepanelen 7 Onderzoek naar reductiemogelijkheden gas. MT Eind Q4 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 13

14 2.5 Communicatiestructuur Via onderstaande overlegstructuur wordt de voortgang bewaakt en wordt bewerkstelligd, dat CO2 een vast onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Indien uit overleg blijkt dat resultaten niet gehaald worden of dat maatregelen in de tijd niet haalbaar zijn, dan wordt bijgestuurd. Jaarlijks wordt de directiebeoordeling conform ISO 9001 uitgevoerd. Hiervan is het MVO jaarverslag een belangrijk onderdeel. In dit verslag worden ook de maatregelen en doelstellingen van CO2 beoordeeld. Via deze vormen van communicatie worden stakeholders geïnformeerd over MVO en CO2. stakeholder communicatievorm Frequentie registratie opmerkingen directie Jaarverslag managementoverleg 1x per jaar 10x per jaar Jaarverslag Notulen CO2 en MVO opgenomen Medewerkers Werkoverleg 12x per jaar 12x per jaar 6x per jaar SLS notulen SMI notulen SMA notulen Gerichte onderwerpen Klanten Leveranciers Overheid (met name SZW) Jaarverslag op website, Projectevaluatie Klantbezoek Website, met uitnodiging om dialoog te starten Reactief via de website, proactief via direct contact met de ministeries Wisselend Doorlopend, 1x per jaar Doorlopend, enkele momenten in het jaar Website, jaarverslag, verslag evaluatie Verslag met uitnodiging Website, jaarverslag, overleg met de ministeries Gemeente Website Doorlopend Website Inspectie SZW Website Wisselend Verslag inspectie SZW: intern op klachtenformulier en eventueel toolbox Certificerende instellingen Website, 4 jaarlijkse audits Doorlopend, 4x per jaar Banken Website, gesprek Doorlopend, elk kwartaal Accountant Website, gesprek Doorlopen, elk kwartaal Stichting Ascert Website, vergaderingen Doorlopend, bij stichting Ascert volgens planning Ascert Doel is om te komen tot interactie. Jaarverslag, Verslagen Ci. Eventuele afwijkingen op eigen formulier Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Vergaderverslagen Website met info over MVO en CO2 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 14

15 2.6 Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voor de duidelijkheid is in onderstaande matrix weergegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Functie Directie Afdelingshoofd Kwaliteitsmanager medewerkers Onderwerp / taak Beleid en doelstellingen vaststellen Opstellen en beheren Emissie inventarisatie Opstellen CO2 jaarverslag Inventariseren van sector- en keten initiatieven en reductiemogelijkheden Inventariseren van energiestromen en emissiebronnen op relevante projecten Bewaken maatregelen t.b.v. doelstellingen (laten) uitvoeren van (energie) audits Bewaken navolging communicatiestructuur Accorderen en publiceren CO2 jaarverslag Uitvoeren van maatregelen en instructies om doelstellingen te behalen CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 15

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2014

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2014 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2014 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 24 februari 2015 (v3) Inhoudsopgave Verklaring.3 Inleiding...4 1. Carbon Footprint.6 1.1

Nadere informatie

CO2- jaarverslag conform 14064-1

CO2- jaarverslag conform 14064-1 Sanitas Groep te Barendrecht Basisjaar 2011 CO2- jaarverslag conform 14064-1 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 7 januari 2012 Inhoudsopgave Verklaring.3 Inleiding...4 1. Carbon Footprint.6

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer A. Inzicht footprint De Beijer Omschrijving CO2 (ton) 2015 CO2 (ton) 1e helft 2016 Scope 1 S1-2B Personenvervoer - conventioneel personenvervoer (dieselverbruik personenvervoer) 0,0 0,0 (directe) S1-2B

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

5. Reductiepotentieel

5. Reductiepotentieel 5. Reductiepotentieel 5.1 Intern reductiepotentieel: Om het elektraverbruik te reduceren en de gestelde reductiedoelen te behalen binnen Weijman kunnen de volgende punten hieraan bijdragen: - PC met beeldschermen

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Portfolio CO 2 -prestatieladder

Portfolio CO 2 -prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 Portfolio CO 2 -prestatieladder Reductie 2017-2020 1.B.1 2.B 3.B 4.B 5.B www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Uitgevoerd door Gesproken met Referenties Bijlagen. Jan Hoogendijk Teunis Kraaijeveld 1 CO2 Emissie inventaris Teun Kraaijeveld Deborah van Ballegooij

Uitgevoerd door Gesproken met Referenties Bijlagen. Jan Hoogendijk Teunis Kraaijeveld 1 CO2 Emissie inventaris Teun Kraaijeveld Deborah van Ballegooij Document : E 2016-02 Revisie : 1 Datum : 04-04-2016 Pagina 1 van 6 Soort Evaluatie Bedrijfsfunctie Bedrijfsproces Systeem Intern Directie Beleid Arbo Extern Verkoop Bedrijfsproces Milieu Engineering Procesondersteuning

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie