Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en de lessentabel (document 8) 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 Eerste jaar Financieel management Inleiding tot de marketing Marktonderzoek Product en prijs Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden Verkopen Verkooptraining Tweede jaar Reclame en promotie Distributiekanalen Verkooporganisatie Logistiek Projectmanagement en ICT-tools Project marktonderzoek Marketingproject Derde jaar Dienstenmarketing Business-to-business marketing e-marketing Strategische marketingplanning Ondernemingsproject 5. Methodologische wenken Evaluatie 49 Leerplan graduaat Marketing 2

3 Structuur van de afdeling en de lessentabel Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Marketing Economisch 40 weken 50 minuten Aantal studiejaren: 3 Aantal lestijden: Eerste jaar: Tweede jaar: Derde jaar: 320 Lessentabel: Zie bijlage. Leerplan graduaat Marketing 3

4 Beginsituatie Houders van een diploma of gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van een hogere secundaire technische leergang (HSTL) worden toegelaten tot het eerste jaar. Cursisten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Cursisten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Marketing 4

5 Doelstellingen Marketing is voor elke onderneming van (over)levensbelang. De beheersing van actuele marketingtechnieken helpt het management tot betere product/markt-combinaties te komen en dit met de juiste marketing-mix aan te pakken. Marketing vormt tevens een niet te verwaarlozen onderbouw voor strategische beslissingen in het bedrijfsbeleid. Marketing is in de moderne bedrijfsvoering een onmisbaar instrument. Wordt het deskundig gehanteerd, dan leidt het tot een drastische verbetering van het bedrijfsresultaat. Klopt die prijsstrategie? Is dit een optimale communicatie-mix? Wat is de relatie tussen marketing en verkoop? Hoe schrijf ik een goed marketingplan? Wat levert marktonderzoek ons concreet op? Hoe lanceren we dit nieuwe product? Hoe introducren we e-commerce? Je helpen om die vragen correct te beantwoorden, dat is de ambitie van het graduaat Marketing. Het gloednieuwe studieprogramma is opgebouwd rond vier belangrijke pijlers: Marketing, Sales, Management en Informatica. De basisfilosofie is het ontwikkelen van een klantgerichte attitude. Vanuit deze grondgedachte worden de nieuwste inzichten en technieken van marketing, geïntegreerd in het commercieel beleid, bestudeerd: product-, prijs-, promotie- en distributiebeleid, marktonderzoek en verkoop. Het invoeren van projectonderwijs laat de studenten toe de aangereikte marketingtools onder de vorm van cases actief te gebruiken en toe te passen. Bovendien wordt tijdens de opleiding ook rekening gehouden met communicatievaardigheid, management en leidinggeven. Het gebruik van informatietechnologie bij de verschillende marketingactiviteiten evenals het verwerven van inzicht in de mogelijkheden van het internet en e- commerce, vormen eveneens een essentieel onderdeel van de opleiding. Leerplan graduaat Marketing 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Eerste jaar Financieel management Inleiding tot de marketing Marktonderzoek Product en prijs Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden Verkopen Verkooptraining Leerplan graduaat Marketing 6

7 Financieel management 1/3 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Hoofddoelstelling van de module Financieel management is de student een basisinzicht te verschaffen in de voornaamste topics van het financieel management zodat hij/zij enerzijds in staat is financiële informatie te begrijpen en te interpreteren en anderzijds de financiële impact van beslissingen in zijn functie als marketeer kan inschatten en kan rapporteren aan het management. Meer specifiek wordt beoogd dat hij/zij in staat is de jaarrekening te lezen en te analyseren, de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen en vertrouwd is met de financieringsproblematiek van de onderneming. Als inleiding op de cursus wordt de student(e) vertrouwd gemaakt met de voornaamste managementtaken en functionele domeinen van het moderne management, zodat hij/zij zich beter kan integreren en beter kan functioneren in een onderneming. Inhoud 1. Managementfuncties 1.1. De taken van het management 1.2. De functionele domeinen 2. De jaarrekening 2.1. De informatiebehoefte 2.2. De informatievoorziening 2.3. De registratie van bezit en vermogen 2.4. De registratie van opbrengsten en kosten 2.5. Algemene beginselen t.a.v. balanswaardering en winstbepaling 2.6. De staat van herkomst en besteding van middelen 3. Kostprijsberekening 3.1. Directe en indirecte kosten Begripsomschrijvingen Verbijzonderingsmethoden 3.2. Vaste en variabele kosten Definities en grafische voorstelling De winst-volumegrafiek en berekeningen Oefening HES 4. Analyse van de jaarrekening 4.1. Beoordeling van kengetallen 4.2. Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit 4.3. Kengetallen ter bepaling van de solvabiliteit 4.4. Kengetallen ter bepaling van de activiteit 4.5. Kengetallen ter bepaling van de rentabiliteit Leerplan graduaat Marketing 7

8 Financieel management 2/3 5. Het evalueren van een investering 5.1. Inleiding 5.2. Evaluatie van de rendabiliteit van een investering De terugwinningstermijn De netto-actuele waarde De interne rendabiliteitsvoet 6. Financiering met eigen vermogen 6.1. Het karakter van de naamloze vennootschap 6.2. Vormen van eigen vermogen 6.3. Uitbreiding van eigen vermogen 6.4. De koersvorming van aandelen 6.5. Dividendpolitiek 7. Financiering met vreemd vermogen 7.1. De obligatielening 7.2. Leasing 7.3. Vormen van kort vreemd vermogen 7.4. Factoring 8. Financiële planning 8.1. Ondernemingsplan 8.2. Budgetcyclus Handboek De cursustekst bestaat uit hoofdstukken genomen uit volgende handboeken: Financieel management: analyse, planning en beheer Drs. Th.A. Van Beek, ea. Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen 1992 tweede herziene druk Elementaire bedrijfseconomie Prof.Dr. R. Slot Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen Organiseren en leidinggeven Prof.Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen Kostprijscalculatie in management Prof. Werner Bruggeman Uitgeverij Garant Leerplan graduaat Marketing 8

9 Financieel management 3/3 Bibliografie Handboek Financieel beheer E. Laveren Standaard Uitgeverij 2002 Financieel management : concepten en technieken A.B. Dorsman, L. Vanthienen Standaard Uitgeverij 2000 Gids voor het financieel beleid R Frederix, F. Vanaken, J.P. Van Kerkhoven Uitgeverij : MIM 1995 Fundamentals of corporate finance S. Ross, R. Westerfield, J. Jappe Uitgeverij: Mc. Graw-Hill 1998 Fundamentals of corporate finance R. Brealy, S. Myers Uitgeverij: R. Irwin Leerplan graduaat Marketing 9

10 Inleiding tot de marketing 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Het doel van dit vak is een inzicht te verschaffen in de basisprincipes van de marketing. Bij de bespreking van het studieobject van deze discipline zal uit een eerste kennismaking met de marketingmix reeds vlug de uitgebreidheid van de betrokken beleidsproblematiek blijken. Het is de bedoeling voor een grondige theoretische onderbouw in de diverse marketingvakgebieden te zorgen, teneinde een fundering te creëren die de pijler zal vormen tot een verdere praktische uitdieping. Door gebruik te maken van voldoende voorbeelden en praktijksituaties wordt de toepasbaarheid en het belang van de theorie bewezen en wordt voeling met de markt mogelijk. Inhoud 1. Marketing en marketingbeleid 1.1. Herkomst en omlijning van het begrip Marketing 1.2. Marketingbeleid 1.3. De voornaamste stappen in het marketingbeleid 1.4. Belangrijke toepassingsvelden 1.5. Marketing als wetenschappelijke discipline 2. De marketingomgeving 2.1. Enkele algemene beschouwingen 2.2. Environmental scanning 2.3. Ondernemingsreacties op omgevingsveranderingen 2.4. Aard en duur van de veranderingen 2.5. De kernmarketingomgeving 2.6. Het eerste omgevingsniveau: de publieken 2.7. Het tweede omgevingsniveau: de macro-omgeving 3. Het koopgedrag 3.1. De studie van het koopgedrag 3.2. De belangrijkste variabelen 3.3. Types koopgedrag 3.4. Industrieel koopgedrag 4. Marktsegment 4.1. Het marktsegmentatieproces 4.2. Voorwaarden voor bruikbare segmenten 4.3. Segmentatiecriteria 4.4. De juiste segmentatiebasis 4.5. Positionering 5. Marketingonderzoek 5.1. Omschrijving marketingonderzoek Leerplan graduaat Marketing 10

11 Inleiding tot de marketing 2/2 6. Strategische marketingplanning 6.1. Omschrijving strategische marketingplanning 7. Productstrategie 7.1. Het product binnen de marketingmix 8. Prijsstrategie 8.1. Omschrijving prijsstrategie 9. Communicatiestrategie 9.1. Omschrijving communicatiestrategie: reclame en publiciteit 9.2. Algemene beschouwingen omtrent de persoonlijke verkoop 10. Verkoopbevordering Algemene beschouwingen Het onderscheid tussen push- en pull-instrumenten De keuze tussen een push- en pull-beleid 11. De uitvoeringsfase van het marketingbeleid 12. De controlefase in het marketingbeleid Bibliografie Marketingbeleid Robert Bilsen, Walter van Waterschoot Uitgeverij: MIM 1997 Principes van marketing (Europese editie) Philip Kotler Uitgeverij: Academic Service 2000 (tweede druk) Leerplan graduaat Marketing 11

12 Marktonderzoek 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de verschillende gebruikte technieken (kwalitatieve en kwantitatieve) van het marktonderzoek en het soort problemen waarvoor deze technieken gebruikt worden. De doelstelling hierbij is drieërlei: - Het leren interpreteren van de resultaten van marktonderzoek om er de juiste besluiten aan te kunnen verbinden. - Het verwerven van de nodige kennis om met professionele marktonderzoekers te kunnen onderhandelen en hun voorstellen op een objectieve manier te kunnen beoordelen. - Een kennismaking met de werkwijze en de praktijk van de Belgische marktonderzoeksbureaus. Inhoud 1. Definities van marktonderzoek 2. Desk research 2.1. Interne gegevens 2.2. Externe secundaire gegevens 2.3. MIS (Marketing Information Systems) 3. Beschrijvend onderzoek 3.1. Voorbereiding van het onderzoek 3.2. Enquêtemethode 3.3. Steekproeven 3.4. Opstellen van de vragenlijst 3.5. Veldwerk 3.6. Gegevensvoorbereiding en -verwerking 4. Verklarend marktonderzoek 4.1. Kwalitatief verklarend marktonderzoek 4.2. Attitudemetingen 4.3. Metrisch psychodynamisch onderzoek 5. Causaal marktonderzoek 5.1. Experimenten 6. Toepassingen: productonderzoek 6.1. Ideeën genereren 6.2. Conceptontwikkeling 6.3. Productontwikkeling 6.4. Productuitzetting 6.5. Testmarketing 6.6. Mini testmarkt 6.7. Simulatie Leerplan graduaat Marketing 12

13 Marktonderzoek 2/2 7. Toepassingen: communicatie-onderzoek 7.1. Reclamewerking 7.2. Vormen van reclame-onderzoek 7.3. Concepttests 7.4. Pretests 7.5. Posttests 7.6. Campagne-evaluatie 7.7. Media-onderzoek Bibliografie Marktonderzoek Paul Offermans, Bob Gijs, Marc De Laet Uitgeverij: MIM Leerplan graduaat Marketing 13

14 Product en prijs 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel De studenten worden vertrouwd gemaakt met de marketingvaktaal die gebruikt wordt bij deze twee belangrijke marketinginstrumenten. Zij moeten weten hoe een product ontwikkeld wordt en in de markt gepositioneerd wordt door het te differentiëren op gebied van verpakking, kwaliteit, merk, eigenschappen, design en toegevoegde waarde. Zij moeten in staat zijn het product en de prijs aan te passen in de loop van de productlevenscyclus en tenslotte het product durven afstoten. Zij moeten in staat zijn een specifieke prijsstrategie en methode toe te passen rekening houdend met een aantal prijsbepalende factoren. Tevens moeten zij leren omgaan met verschillende prijsaanpassingsmethodes. Theorie wordt aangevuld met een aantal praktijkvoorbeelden en gevallenstudies. Inhoud Deel 1: Productbeleid 1. Het product binnen de marketingmix 1.1. Definitie en belang 1.2. Differentiatie 1.3. Positionering 1.4. Productclassificatie 1.5. Productlijn en assortiment 2. Productbeleid en marketingstrategie 2.1. Beleid individueel product: productcategoriebeleid, differentiatie en kernproduct, merkbeleid, kwaliteit, verpakking, design, eigenschappen, toegevoegde waarde 2.2. Productlijnbeleid: analyse productlijn, wijziging productlijn 2.3. Productassortiment 3. Product en strategisch marketingmanagement 3.1. Product/markt combinaties 3.2. Product en groeistrategie 3.3. Portfolio-analyse 4. Productlevenscyclus 4.1. Inleiding 4.2. Verschillende vormen van PLC 4.3. Bepaling van de marketingstrategie en de marketingmix tijdens de verschillende levensfasen 5. Het ontstaan van nieuwe producten 5.1. Belang 5.2. Faal- en succesfactoren 5.3. Productontwikkelingsplan: ontwikkelen ideeën, schiften, concept en concepttest, productontwikkeling en test, markttest, economische analyse Leerplan graduaat Marketing 14

15 Product en prijs 2/2 6. Elimineren van producten 7. Product en societal marketing Deel 2: Prijsbeleid 1. Definitie en belang 2. Prijsbepalende factoren 2.1. Externe factoren 2.2. Interne factoren 2.3. Cost accounting en prijszetting 3. Methodes van prijszetting 3.1. Theoretisch model 3.2. Kostgericht 3.3. Vraaggericht 3.4. Concurrentiegericht 3.5. Prijs in functie van kwaliteit en PLC-fase 4. Productmix prijszetting 5. Prijsaanpassingen 5.1. Prijskortingen en vergoedingen 5.2. Discriminerende prijs 5.3. Promotionele prijs 5.4. Geografische prijs 6. Prijsveranderingen 6.1. Prijsverlaging 6.2. Prijsverhoging 6.3. Reactie klant 6.4. Reactie concurrentie Cursustekst Product en prijsbeleid Ben Haest ACE-GROEP T Bibliografie Principes van marketing (Europese editie) Philip Kotler Uitgeverij: Academic Service 2000 (tweede druk) Leerplan graduaat Marketing 15

16 Ondernemingscommunicatie 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Hoofddoelstelling van de module Ondernemingscommunicatie is de student een basisinzicht te geven in de voornaamste begrippen en mechanismen uit het domein van de corporate communication. Meer specifiek wordt beoogd een beeld te schetsen van de complexe relaties tussen een onderneming en de maatschappij en hoe het juiste communicatiebeleid kan bijdragen tot het optimaliseren van deze relaties. Inhoud 1. Communicatie is onvermijdelijk 1.1. Uitgangspunten 1.2. Wat wordt bedoeld met ondernemingscommunicatie? 2. Twee hoofdvormen van communicatie in organisaties 2.1. Marketingcommunicatie 2.2. Organisatiecommunicatie 3. Streven naar afstemming binnen de organisatiecommunicatie 3.1. Communicatie in een onderneming omvat vier functies 3.2. Communicatie in organisaties 3.3. Coördinatie marketingcommunicatie 3.4. Coördinatie organisatiecommunicatie 4. Begripsbepaling van corporate communication 4.1. Organisatie 4.2. Managementinstrument 4.3. Effectief 4.4. Efficiënt 4.5. Bewuste communicatievormen 4.6. Interne en externe communicatie 4.7. Positief imago 4.8. Doelgroepen met een afhankelijkheidsrelatie 4.9. Output realiseren 5. Identiteit van de organisatie 5.1. Begripsomschrijving 5.2. Voordelen voor de organisatie van een samenhangende identiteit 5.3. Vormen van identiteit 6. Het imago van een organisatie 6.1. Begripsomschrijving 6.2. Voordelen van een positief imago Leerplan graduaat Marketing 16

17 Ondernemingscommunicatie 2/2 7. Cultuur en imago 7.1. Uitingen van bedrijfscultuur 7.2. Praktijkvoorbeeld Interbrew 8. Corporate communication en veranderingen 8.1. Communicatiestrategieën rond veranderingen 8.2. Mediatraining 9. Interne communicatie 9.1. Begripsomschrijving 9.2. Invloed van de interne communicatie 9.3. Doelstellingen 9.4. Soorten interne communicatie 9.5. Kanalen van interne communicatie Bibliografie Identiteit en imago: een inleiding in de corporate communication C.B.M. van Riel Uitgeverij: Academic Service 1995 Algemene communicatietheorie G. Fauconnier Uitgeverij: Martinus Nijhoff 1998 Corporate culture A.C. Zijperveld Uitgeverij: Van Loghum Slaterus 1990 Interne communicatie als managementinstrument: strategieën, middelen en achtergronden H. Koeleman Uitgeverij: Bohn Staflen van Loghum 1992 Handboek Intern/Extern Naslagwerk met aanvullingen Uitgeverij: Kluwer Bedrijfswetenschappen Leerplan graduaat Marketing 17

18 Communicatievaardigheden 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel De individuele vaardigheid van de cursist aanscherpen om doeltreffend, luisterbereid en samenwerkend te communiceren in de context van een organisatie. De cursist wordt zich bewust van factoren die de communicatie beïnvloeden, oefent technieken in en maakt de balans op van zijn communicatieprofiel. De cursist neemt actief deel aan workshops in kleine groepen, met gebruik van: - improvisatie, simulatie, rollenspel en individuele opdrachten; - feedback door video, observatiechecklists, nabespreking en zelfbeoordeling; - gestructureerde onderbouw door de docent. Het leerproces is ervaringsgericht, met volgende stappen: exploratie in een activiteit, analyse achteraf, conceptualisering door de docent, consolidatie door toepassing en zelfbeoordeling. Inhoud 1. Communicatieve basisvaardigheden 1.1. Communicatie is omgaan met informatie, individuen en groepen, en vereist taakgerichte, relatiegerichte en organisatiegerichte vaardigheden 1.2. Probleemoplossend denken: strategie, analytisch en creatief denken, brainstorming 1.3. Samenspel verbale, niet-verbale en parataalmiddelen 1.4. Feedback krijgen en geven: relationele behoefte en bijsturingsfunctie 1.5. Actief luisteren: technieken om misverstanden te voorkomen 1.6. Conflicthantering en onderhandelen: persoonlijke stijl en situatiegerichte stijlkeuze 2. Teamwork 2.1. Team: een collectief doel en onderlinge afhankelijkheid vereisen organisatievaardigheden en een samenwerkingsattitude (een complexe en gecombineerde toepassing van basisvaardigheden) 2.2. Groepsdynamiek: structuur en dynamiek, leiderschapsstijlen en taakverdeling, conformisme en rivaliteit, ontwikkelingsfasen van een team 2.3. Besluitvorming in teams: vergelijking consensus, meerderheid, compromis 2.4. Interactie tussen teams: competiviteit en coöperatie, onderhandelingen 2.5. Evaluatie van teamwerking: checklist 2.6. Uitbreiding naar formeel vergaderen: fasen, taken van de voorzitter en de deelnemer 3. Spreekvaardigheid: presentaties 3.1. Publieksgericht en doelgericht presenteren: wat zeggen waarover, op welke manier, voor wie en met welk doel 3.2. Steutelfactoren: stress, structuur, audiovisuele hulpmiddelen, inleiding, contact met het publiek 3.3. Effectief en efficiënt voorbereiden 3.4. Individuele presentaties: groepsfeedback en eigen sterkte-zwakte analyse 3.5. Evaluatie van presentaties: checklist Leerplan graduaat Marketing 18

19 Communicatievaardigheden 2/2 4. Schrijfvaardigheid: rapporteren 4.1. Lezergericht en doelgericht schrijven: welke inhoud, structuur, stijl en vorm, voor wie en met welk doel 4.2. Strategie voor rapporteren: werkplan, schema, illustraties, onderdelen, afwerking 4.3. Focus op onderdelen: inhoudsopgave, inleiding, conclusies, bronnen 4.4. Focus op formuleren: leesbaar (helder, beknopt, overzichtelijk) en aantrekkelijk (actief, persoonsgericht, gevarieerd) 4.5. Individuele rapporteeropdracht: eerste versie, groepsfeedback, finale versie 4.6. Evaluatie van rapporten: checklist Bibliografie Werkmap van de docent Leerplan graduaat Marketing 19

20 Verkopen 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Hoofddoelstelling van de module Verkopen is de student(e) vetrouwd te maken met de voornaamste eigenschappen en technieken van de verkoper/vertegenwoordiger zodat hij/zij zich kan integreren in de commerciële ploeg van een onderneming. Meer specifiek wordt de theoretische basis gegeven van het face-to-face verkoopsgesprek dat voornamelijk business-to-business verkoop behandelt. De structuur van het verkoopsgesprek, de richtlijnen en de motiveringen beogen zo pragmatisch mogelijk te zijn en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de commerciële realiteit in het bedrijfsleven. In de taken leggen we ook de link met de dagelijkse realiteit, ondermeer door een analyse van het veld van commerciële functies. Inhoud Deel 1: Wat is verkopen? 1. Verkooptheorieën 1.1. Business-to-business Business-to-Consumer 1.2. Aankoopcyclus Verkoopcyclus 1.3. AIDA > SPANCO > SPIN 2. Wat is de plaats van de verkoop binnen het bedrijf 2.1. Pre-sales: heuristiek en informatieverzameling, organisatie en routeplanning 2.2. Post-sales: rapportering Deel 2: Vormen van verkoop 1. Face-to-face 2. Telefoon 3. Beurzen 4. Direct marketing 5. E-Commerce Leerplan graduaat Marketing 20

21 Verkopen 2/2 Deel 3: Face-to-Face verkoop 1. Het eenvoudige verkoopgesprek (gebaseerd op de behoeftengerichte verkoop) 1.1. Contactfase 1.2. Informatiefase 1.3. Argumentatiefase 1.4. Tegenargumentatiefase 1.5. Afsluiting 2. Verkopen aan grote klanten 2.1. Consultative selling 2.2. Verkoopcyclus met meerdere gesprekken 2.3. Verkoop aan grote/complexe DMU s Deel 4: Verkoop via telefoon 1. Call Centers en Call Center toepassingen 2. Inbound 2.1. CRM 2.2. Customer care 3. Outbound 3.1. Lead generation & qualification 3.2. Afspraken maken 3.3. Telesales 3.4. Telefonisch account management Deel 5: Verkopen via beurzen 1. Voorbereiding in organisatie 2. Verkooptechniek op een beursstand 3. Opvolging en evaluatie Bibliografie Alles over verkopen Richte, Lommert Uitgeverij: Mingus Leerplan graduaat Marketing 21

22 Verkooptraining 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel Hoofddoelstelling van de module Verkooptraining is de student(e) vertrouwd te maken met de voornaamste eigenschappen en technieken van de verkoper/vertegenwoordiger opdat hij/zij zich kan integreren in de commerciële ploeg van een onderneming. Meer specifiek wordt de verkoop gericht op de toepassing van commerciële vaardigheden in een face-to-face verkoopsgesprek dat voornamelijk business-to-business verkoop behandelt. De oefeningen en rollenspelen beogen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de commerciële realiteit in het bedrijfsleven. Die realiteit wordt ook nagestreefd door in de taken de link te leggen met de realiteit van de verkoop. De student(e) wordt gevraagd met de verkoop in aanraking te komen, eerst als aankoper met een duidelijke observatie, dan met de verkoop zelf als begeleider van een verkoopsgesprek op de baan. De communicatieve vaardigheden en de gespreksstructuur van het commerciële onderhoud staan hierbij voorop. Inhoud Deel 1: Algemeen face-to-face verkoopsgesprek 1. Contactfase 1.1. Doelstelling en aanpak 1.2. Communicatie en beeldvorming: verbaal, para-verbaal, non-verbaal 2. Informatiefase: behoeftenpeiling 2.1. Vraagstellingstechniek 2.2. Trechterstructuur van de vraagstelling 3. Argumentatiefase: overtuigen 3.1. Gebruik van argumenten 3.2. Creëren van perceived value 3.3. Prijsvermelding 3.4. Gebruik van ROI (return on investement) en PC (profit calculations) 3.5. Gebruik van productdemonstratie als argumentatiemiddel 4. Bezwaren 4.1. Bezwaren: onderkennen en behandelen 4.2. Tegenwerpingstechnieken: open tegenvraag, voorwaardelijke instemming, transformatie, isolatie 5. Afsluiting 5.1. Koopsignalen 5.2. Leren afsluiten Leerplan graduaat Marketing 22

23 Verkooptraining 2/2 Deel 2: Speciale topics 1. Een prijs verdedigen 2. Telefonische prospectie 3. Beursverkoop Bibliografie Pak die order Jan L. Wage Uitgeverij: Kluwer Bedrijfswetenschappen Leerplan graduaat Marketing 23

24 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Tweede jaar Reclame en promotie Distributiekanalen Verkooporganisatie Logistiek Projectmanagement en ICT-tools Project marktonderzoek Marketingproject Leerplan graduaat Marketing 24

25 Reclame en promotie 1/3 Situering in het studieprogramma Tweede jaar 40 lestijden Doel Reclame en promotie plan je niet in het luchtledige. Voor je begint moet je steeds een aantal vragen stellen. Wat wil ik precies bereiken? Welke doelgroep heb ik voor ogen? Uit welke strategieën kan ik kiezen? Welke media kan ik inschakelen? Pas door al deze vragen precies te beantwoorden wordt uw campagne écht efficiënt. Het doel van deze cursus is de logica die een goede marketingcommunicatiecampage onderbouwt grondig te begrijpen. Hiervoor is het nodig te weten hoe reclame werkt en hoe elke campagne concreet wordt aangepakt. Van de eerste briefing van de klant tot het eindresultaat in pers, radio of TV, alles passeert de revue. Uiteraard staan we hierbij in nauw contact met de wereld van de bureaus. We bespreken enkele campagnes, de manier van werken in een bureau en ronden af met een aantal cases, rechtstreeks geplukt uit de praktijk. Inhoud Deel 1: Inleiding 1. Reclame en Promotie 1.1. Basisvoorwaarden voor goede communicatie 1.2. Enkele voorbeelden van campagnes 1.3. Toepassing 2. Marktsegmentatie 2.1. Segmentatie volgens Marketing Unit 2.2. Segmentatie volgens Censydiam 2.3. Toepassingen: autosector, radio en tv 3. De reclame- en promotiesector in België 3.1. De belangrijkste internationale en Belgische bureaus 3.2. Soorten bureaus 3.3. Solliciteren bij een bureau 3.4. Interne werking van een reclamebureau Deel 2: Reclame- en promotiestrategie 1. De psychologische basis: hoe beslist de consument? 1.1. Vier basismodellen over reclamewerking 1.2. De vier basistheorieën: de klassieke leertheorie, de cognitieve dissonantietheorie, de low involvement theorie, de scanning-focussing theorie 1.3. Samenvatting van de vier theorieën 1.4. Voorbeelden en toepassingen Leerplan graduaat Marketing 25

26 Reclame en promotie 2/3 2. Toegepaste reclamestrategie 2.1. Duurzame consumptiegoederen: het beslissingsproces 2.2. Dagelijkse gebruiksgoederen: het ATR-model, merkvoorkeurstructuren, de levenscyclus van een product 2.3. Positionering: USP, ESP, tweezijdig, uitvoeringspositionering 2.4. Holding-strategie t.o.v. switching-strategie 3. De opbouw van een merk 3.1. De filosofie van het merk 3.2. Toepassingen en oefeningen 3.3. Van waardenladder tot briefing aan het creatief team: voorbeelden en illustraties 3.4. Besluit: het beoordelen van een creatief concept 4. Ontwikkeling van een campagne 4.1. Campagne-ontwikkeling 4.2. Briefing 4.3. Effect-, associatie-, explicatie- en vergelijkingsconcept 4.4. Andere indelingen van concepten 4.5. Voorbeelden en illustraties 4.6. Concept en uitvoering 4.7. Presentatie aan de klant 4.8. Uitvoering van een advertentie 4.9. Uitvoering van een commercial Deel 3: Cases in reclame- en promotiestrategie Keuze uit een aantal praktijkcases. Komen aan bod: kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, reclame- en promotieplan, briefing, creatief concept, campagne, media en budget. Leerplan graduaat Marketing 26

27 Reclame en promotie 3/3 Bibliografie Mensen, producten en reclame Giep Franzen Uitgeverij: Samson 1990 Hoe reclame écht werkt Giep Franzen Uitgeverij: Kluwer Bedrijfswetenschappen 1993 Ogilvy over reclame David Ogilvy Uitgeverij: Sijthoff 1989 Promotie maken Willem Gussekloo en Peter Strating Uitgeverij: Samson 1985 The naked consumer Jan Callebaut Uitgeverij: Censydiam Institute 1995 Leerplan graduaat Marketing 27

28 Distributiekanalen 1/2 Situering in het studieprogramma Tweede jaar 40 lestijden Doel Onderzoekers, fabrikanten, ontwikkelaars, slagen er in om nieuwe producten te bedenken. Maar hoe krijg je de dienst of het product bij de gebruiker, verbruiker of kortweg klant. Dat is een antwoord dat we binnen de cursus distributiekanalen wensen te geven. Er wordt verwacht dat de student leert nadenken over deze problematiek en er in de praktijk ook de nodige denkpistes kan over initiëren en oplossingen aanbrengen. De cursus is sterk praktijkgebonden en de verschillende mogelijke kanalen worden met elkaar vergeleken. Een belangrijk aspect daarbij is de kostenvergelijking binnen deze kanalen. Hoe kan een volledig ketting opgezet worden en hoe berekenen we de uiteindelijke prijs rekening houdend met alle schakels. Een ander belangrijk aspect zijn de nutsfuncties. Welke functies kan welk kanaal het best realiseren? En hoe wordt de toegevoegde waarde van de kanalen bepaald. In het Engels spreekt men van Channels en Channel-management. Inhoud 1. Analyse van de kanalen 1.1. Toegevoegde waarde van de distributie 1.2. Voorbeeld van een succesvolle kanaalstrategie 1.3. Nutsfuncties 1.4. Distributiefuncties 1.5. Overdrachten binnen de distributie 1.6. Distributiestructuren 1.7. Distributiemarges: welke types en hoe worden ze bepaald 1.8. Prijsberekeningen in de verschillende kanalen 1.9. Kostenvergelijking binnen de kanalen: vaste, variabele en break-even. 2. Keuze van de kanalen 2.1. Attributen van een kanaal 2.2. Complexiteit van het probleem 2.3. Hoofdcriteria bij de keuze 2.4. Analyse der nutsfuncties 2.5. Kostenanalyse 2.6. Kanalen van de concurrentie 2.7. Keuze van exportkanalen 2.8. Agent, succursale, antenne, filiaal, commisionair 2.9. Franchising Importeur, distributeur, licentiehouder Export groeperingen 3. Factoren met invloed op de distributiestrategie 3.1. Markt- en concurrentiekarakteristieken 3.2. Product- en prijskenmerken 3.3. Communicatie- en promotiekenmerken Leerplan graduaat Marketing 28

29 Distributiekanalen 2/2 4. Distributiedoelstellingen 4.1. Beschikbaarheid van het product verzekeren in de distributiekanalen 4.2. Distributiestrategie: de marktdekking verzekeren 4.3. Afzetbeheersing behouden 4.4. Flexibiliteit behouden 4.5. Economiciteit van het kanaal verzekeren 4.6. Degelijke feedback mogelijk maken van marktinformatie 4.7. Gelijke behandeling van diverse schakels bewerkstelligen 5. Distributiebeslissingen 5.1. Niveaubeslissing (Tiers) 5.2. Type- en intensiteitsbeslissing 5.3. Selectie van tussenpersonen en vastleggen van samenwerkingsmodaliteiten 5.4. De distributie-overeenkomst, kenmerken en functies Bibliografie Marketingbeleid Robert Bilsen, Walter van Waterschoot, Leen Lagasse Uitgeverij: Standaard-MIM 1997 Management van het distributiekanaal Leen Lagasse, Patrick Van Kenhove, Walter van Waterschoot Uitgeverij: Standaard-MIM 1999 Marketing: concepts and strategies S. Dibb, L. Simkim, W. Pride, O. Ferrel Uitgeverij: Houghton Mifflin Selling and marketing trough distributors Uitgeverij: MNSA Seminar-guide 1988 Distributieovereenkomsten Uitgeverij: Vlerick Seminar-guide 1989 Leerplan graduaat Marketing 29

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo!

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo! Ondernemen in de bouw doe je zo! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie Strategisch verkopen Inhoudsopgave Les 1 De verkoop/distributie in het totale marketingconcept 1. 1 Inleiding 1. 2 Definitie van marketing 1. 3 De strategische ondernemings- en marketingplanning 1. 4 Ontstaan

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inkoop als bedrijfsfunctie 19. 1 Professionele inkoop 21. Inleiding 15

Inhoud. Deel 1 Inkoop als bedrijfsfunctie 19. 1 Professionele inkoop 21. Inleiding 15 Inhoud Inleiding 15 Deel 1 Inkoop als bedrijfsfunctie 19 1 Professionele inkoop 21 1.1 De inkoopfunctie 22 1.1.1 Begripsbepaling 22 1.1.2 Verschillen tussen het koopgedrag van organisaties en dat van consumenten

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Competentieprofielen. Uitgangsituatie

Competentieprofielen. Uitgangsituatie Competentieprofielen Uitgangsituatie De e-learning module bestaat uit zes competentiegeoriënteerde praktijksituaties uit het bedrijfsleven die geschikt zijn voor het reguliere onderwijs en bijscholing

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU????

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU???? ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST Je kiest voor verkoop. Je wil vakmanschap aanleren. Je neemt een optie op een leven van uitdagingen. Verkopen: een wereld vol opportuniteiten. Ofwel negeer je deze, ofwel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing Opleidingsonderdeel Verkooptechnieken code module A1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Marketing modulenaam Marketingcommunicatie: instrumenten Media & reclame code module A7A Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Masterclass Ondernemerschap

Masterclass Ondernemerschap Masterclass Ondernemerschap Op weg naar een ondernemende baan! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing opleidingsonderdeel Marketingmanagement 2 code module A3 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 48 studiepunten 4 structuurschema

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version 2007-1b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version 2007-1b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2007-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima)

NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker (nima) NIMA A; Zet een stapje extra in jouw marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Marketing Medewerker is voor mensen die werkzaam zijn in een

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing Voorlichting HAVO Een 'nieuw' vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. (M&O) is een nieuw vak in de bovenbouw voor de havo. Het

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Overzicht van alle trainingsonderwerpen

Overzicht van alle trainingsonderwerpen Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Investeren

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I...

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I... Inhoud VOORWOORD............................................................. v DANKWOORD............................................................. ix LIJST VAN SCHEMA S....................................................

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 5 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module V21, Het complexe inkoopproces Versie: 6 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Inleiding module V21 Deel 1 Sourcing 1 De organisatie en inkoop

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie