Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet"

Transcriptie

1 Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 4 december 2008 Gedurende de tweede lecture van de Context MasterClass is er gesproken over Web 2.0. Web 2.0 kan van grote betekenis zijn voor (nieuwe vormen van) betrokkenheid bij mondiale vraagstukken. Sandra van Heeswijk, van internetbureau TamTam en voorheen webcoördinator bij Oxfam Novib, heeft een inleiding in Web 2.0 verzorgd. Vervolgens heeft Pelle Aardema een presentatie gegeven namens Nabuur.com, een online platform voor vrijwilligers. Web 2.0: een inleiding Sandra van Heeswijk begint haar presentatie met een definitie van web 2.0. Er bestaan erg veel definities van web 2.0, maar Heeswijk heft gekozen voor de definitie van Tim O Reilly uit 2004: a perceived second generation of web-based communities and hosted services such as social-networking sites which aim to facilitate collaboration and sharing between users. De term Web 2.0 verwijst naar een duidelijk waarneembare trend op het internet, die sterk in betekenis toeneemt. Web 2.0 wordt omschreven als de tweede fase in de ontwikkeling van het world wide web. Het gaat over de verandering van een verzameling websites naar een volledig platform voor interactieve webapplicaties voor eindgebruikers op het internet. Web 2.0 gaat gepaard met een heleboel nieuwe termen. Een daarvan is de Long tail (zie ook fig. 1). Het begrip de long tail beschrijft het fenomeen van een breed aanbod (van producten of informatie) dat slechts een klein publiek of een niche dient, maar gezamenlijk een groter marktpotentieel heeft dan de marktleider (of de paar meest populaire producten). Met deze long tail duidt van Heeswijk op het feit dat mensen op internet op zoek gaan naar hun eigen specifieke interesse en er altijd wel iemand is die deze interesse deelt. De producten die zich in deze long tail bevinden worden vaak op basis van aanbevelingen van anderen gekocht. Ook bij web 2.0 zijn de aanbevelingen van anderen van groot belang. Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

2 Figuur 1: The Long Tail Web 1.0 versus Web 2.0 Web 2.0 impliceert dat er ook een eerste fase was, een Web 1.0. Web 1.0 staat voor de fase wanneer het internet bekend werd en de massa online ging. In Web 1.0 was de gebruiker vooral nog passief en een ontvanger, terwijl in Web 2.0 de gebruiker zelf een actieve bijdrage levert en naast ontvanger zelf ook zender geworden is. Hoewel in Web 1.0 het internet met name werd gebruikt voor adverteren en gezien werd als massa medium is het internet in deze tweede generatie meer een medium van de massa waarin er gesprekken gevoerd worden, aanbevelingen gedaan worden en samengewerkt wordt aan documenten en encyclopedieën. Web 1.0 Web 2.0 Passief Actief Gebruiken Bijdragen Reading Writing Massamedium Medium van de massa Services sold over the web Webservices Lectures Conversations Taxonomy Tagging Advertising Word of mouth Aan de hand van een filmpje 1 laat Sandra van Heeswijk zien dat de consument veranderd is. De consument is niet langer enkel een ontvanger die afwacht wat de adverteerder vertelt, maar een actieve gebruiker die behoefte heeft aan conversatie. De consument bevindt zich op andere plaatsen dan vroeger en de adverteerder sluit daar nog niet altijd goed bij aan. Als organisatie is het belangrijk dat je naar die plekken toe gaat en luistert naar de behoefte van je doelgroep. Web 2.0 ontleed Vervolgens presenteert van Heeswijk de karakteristieken van Web 2.0. Web 2.0 wordt gekarakteriseerd door participatie; platformen waar mensen gemakkelijk content kunnen delen en met elkaar in contact komen. Het draait ook om decentralisatie, het is van niemand en van iedereen tegelijk. Deze decentralisatie is terug te vinden in zowel de architectuur, het gebruik 1 Te vinden op YouTube onder de naam the break up. Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

3 en de participatie. Openheid en user control zijn ook belangrijke aspecten van Web 2.0; content en meningen worden gedeeld en beschikbaar gesteld en de gebruiker heeft de volledige controle over de identiteit en de content die hij/zij zelf op internet plaatst. Tenslotte is de modularity een eigenschap van web 2.0; er worden verschillende applicaties en modulen beschikbaar gesteld die makkelijk gekoppeld kunnen worden en waarvan het geheel meer is dan de som der delen. Figuur 2: Input en outcomes van Web 2.0 Aan de hand van bovenstaand model (zie figuur 2) legt Sandra van Heeswijk uit wat de input van Web 2.0 is. Met user generated content wordt er verwezen naar teksten, afbeeldingen, video s, interactieve media en virtuele architectuur. Voorbeelden van websites die gebaseerd zijn op user generated content zijn You tube (video s), wikipedia (een encyclopedie) en flickr (een applicatie waar foto s gedeeld worden). Als voorbeeld wordt ook crowdsourcing genoemd. Bij crowdsourcing wordt er een beroep gedaan op de massa voor bijvoorbeeld het meewerken aan documenten of lego gebouwen of het oplossen van problemen voor bedrijven. Sleutelwoorden hierbij zijn co-creatie en gezamenlijk ergens aan werken. Naast de inhoud vormen opinies ook de input van Web 2.0. Over de content die wordt geupload en gedeeld geven mensen op internet hun mening. Op deze manier wordt waarde gegeven aan de content. Dit kan door het toekennen van labels (tagging), het geven van beoordelingen (ratings), clicks of het aangaan van sociale connecties. Voorbeelden hiervan zijn websites als delicious (voor het aanmaken van persoonlijke links naar favoriete sites), en ama- Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

4 zon.com of bol.com waar ratings kunnen worden gegeven. Ook op social networking websites zoals facebook, linkedin, hyves en plaxo worden opinies gedeeld. Sandra van Heeswijk laat een filmpje zien waarin social networking in plain english wordt uitgelegd. 2 Tenslotte vallen applicaties onder de input van Web 2.0. Zo legt Sandra van Heeswijk uit wat widgets zijn. Dergelijke mini-applicaties (ook wel gadgets genoemd) kunnen op andere websites gezet worden en voeren eenvoudige en veelvoorkomende taken uit en geven snel toegang tot veelgevraagde informatie. Om een widget succesvol in de markt te zetten, moet het eenvoudig in gebruik zijn, makkelijk te delen en waarde toevoegen voor de gebruiker. Widgets lijken de marketeer en consument op een harmonieuze manier tot elkaar te brengen. Dat komt mede doordat de consument de widgets vrijwillig gebruikt; ze worden door marketeers niet opgedrongen. Sterker nog; de gebruikers helpen om de widget verder te verspreiden. Adverteerders kunnen dankzij widgets onderdeel worden van conversaties met consumenten. Met betrekking tot mechanismen (de middelste laag in het model) legt Sandra van Heeswijk uit wat folksonomy is. De term is een combinatie van folk en taxonomy. Folksonomy verwijst naar het proces waarin mensen gezamenlijk tags (of labels) toekennen om informatie op internet te categoriseren; ook wel collaborative tagging genoemd. Het beschrijft het bottom-up classificatie systeem dat ontstaat door social tagging. In web 2.0 zijn het dus niet alleen experts maar ook gebruikers die tags toevoegen aan bepaalde informatie en zo de informatie categoriseren. De uitkomsten die voortkomen uit deze input en mechanismen beschrijft Sandra van Heeswijk als volgt. Het meest interessante wordt zichtbaar (doordat mensen informatie ordenen) en er zijn meer persoonlijke aanbevelingen (doordat mensen opinies toevoegen aan informatie en over hun eigen ervaring schrijven). Mensen hechten veel waarde aan deze persoonlijke aanbevelingen. Bovendien is de meest relevante content makkelijk vindbaar (doordat mensen informatie ordenen en categoriseren), is de bruikbaarheid sterk verbeterd en ontstaan betekenisvolle communities. Draagvlakversterking 2.0 De doelstellingen van organisaties werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking kunnen globaal gesteld worden als het werken aan een betere wereld zonder armoede en het vergroten van de betrokkenheid bij deze problematiek, de eigen organisatie en de projecten. Daarnaast zijn de meeste organisaties bezig met het werven van nieuwe vrijwilligers, donateurs en nieuwe medewerkers. Tegenwoordig is er een vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking gaande en bestaat er een grotere behoefte aan praktisch idealisme. Web 2.0 kan een bijdrage leveren aan de bovengenoemde doelstellingen door betekenisvolle communities op te zetten en mensen aan elkaar te linken die gedeelde interesses hebben. Voorbeelden die Heeswijk noemt zijn onder andere: myc4.com, nabuur.com, geefsamen.nl, bringlight.com, kiva.org en 1procentclub.nl. Daarnaast biedt Web 2.0 de mogelijkheid om kennis te delen en kan zo de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking vergroten. Tenslotte eindigt Sandra van Heeswijk de presentatie met een aantal tips en uitdagingen. Het is belangrijk niet met de tools te beginnen, maar te vertrekken vanuit de behoefte van de doelgroep, de wensen en de gewenste resultaten. Dus als je organisatie stelt dat het bereiken van jongeren belangrijk is begin niet automatisch met een video, maar kijk eerst waar de behoefte 2 Dit filmpje is op You Tube te vinden onder de titel Social Networking in Plain English. Ook diverse andere web 2.0 tools (zoals wikis, RSS, twitter en blogs) worden in Plain English uitgelegd. Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

5 en wensen liggen van deze jongeren. Een volgende tip omschrijft Sandra als stap de wereld van de consument binnen. Ga naar de plaatsen waar de consumenten zijn en begeef je in hun wereld en verander mee met de consumenten. Ten slotte is het cruciaal om de controle los te laten. Dit vormt wellicht nog een uitdaging binnen ontwikkelingsorganisaties. Een forum opzetten en vervolgens modereren werkt niet meer, het is belangrijk om misbruik en verkeerd gebruik door de gemeenschap zelf op te laten pakken. Vragen vanuit het publiek Na afloop van de presentatie worden enkele vragen uit het publiek beantwoord. Er wordt ingegaan op de openheid op internet. Via profielen en netwerksites komt er heel veel informatie over personen naar buiten en wellicht meer dan je zou willen. Sandra van Heeswijk legt uit dat het de keuze is van mensen zelf wat ze zichtbaar maken dus dat ze dat zelf in eigen handen hebben. Een van de vragen gaat over adverteren (web 1.0) versus mond op mond reclame (web 2.0). Sandra van Heeswijk licht toe dat adverteren uiteraard nog steeds bestaat, maar dat internetbezoekers in steeds grotere mate waarde hechten aan de meningen van anderen. Een organisatie die zichzelf de beste werkgever noemt verliest de geloofwaardigheid omdat enkele (oud) medewerkers kritische geluiden over het bedrijf op internet plaatsen. Het uitgangspunt bij web 2.0 is dat je iets beschikbaar stelt, waarvan mensen zelf beslissen of ze het gebruiken, zonder dwingend te zijn. Een van de deelnemers vraagt wat de effectiviteit van web 2.0 is in vergelijking met andere media. Van Heeswijk geeft aan dat het niet zinvol is om alle andere media links te laten liggen, maar benadrukt dat je dingen moeten blijven uitproberen. Bereik je je doelstelling met web 2.0 (al is het tijdelijk door aan te sluiten bij een hype)of niet? Op internet is bereik heel goed meetbaar. Vergelijk daarnaast of het beter scoort dan eerder gebruikte media. Amnesty international gaf aan dat zij via facebook bijvoorbeeld grotere groepen mensen hebben bereikt dan via de traditionele wegen. Vervolgens wordt gevraagd waar je het beste kunt beginnen als je wilt werken met web 2.0. Het belangrijkste waar je kunt beginnen is door te kijken naar je doelgroep en doelstellingen en aan te sluiten bij wat er al bestaat. Ga daar naartoe waar je doelgroep is, wellicht houdt dit in dat je niet zelf een internet community op moet zetten maar dat je juist aansluit bij die netwerken waarop je doelgroep actief is. Naar aanleiding van een vraag over de relatie tussen het succes van Obama en het gebruik van web 2.0 geeft Van Heeswijk aan dat Obama in zijn campagne alle bestaande applicaties heeft gebruikt en daardoor overal online aanwezig was. Ook vroeg hij op zijn website heel veel naar meningen van mensen en betrok hij zijn achterban actief bij zijn werk. Focust web 2.0 zich niet teveel op de jongere generaties? In de zaal bestaat er discussie over deze doelgroep. Worden ouderen niet onderschat? Veel van hen zijn juist wel actief op web 2.0. Toch is het goed om kritisch te blijven kijken naar de beste benadering per doelgroep. Het is waarschijnlijk zo dat je niet iedereen het best met web 2.0 toepassingen kunt bereiken. Als aanvulling op deze discussie geeft een deelnemer aan dat een recent onderzoek van TNS/Nipo in opdracht van NCDO uitwijst dat 34 % van de Nederlanders van 18 jaar en ouder internet zien als belangrijke informatiebron voor ontwikkelingssamenwerking. Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

6 Ten slotte vindt er een korte discussie plaats in de zaal over de bestaande versnippering in de ontwikkelingssamenwerkingsector. Veel organisaties richten hun eigen platforms en online communities op, maar draagt dit niet bij aan de al bestaande versnippering. Het antwoord hierop is dat organisaties met elkaar zouden moeten gaan praten en de krachten zullen moeten bundelen om deze eventuele versnippering tegen te gaan. 2. Nabuur.com Pelle Aardema geeft een presentatie over Nabuur.com; een platform voor online vrijwilligers. Nabuur.com kan worden beschreven als next generation charity en sluit aan bij de behoefte van velen om wat te doen voor een betere wereld in plaats van enkel geld te doneren aan ontwikkelingsorganisaties. Deze online gemeenschap ondersteunt 180 projecten in het Zuiden en bestaat uit buren uit 150 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De ambitie van Nabuur.com is om duizenden dorpen en honderdduizenden vrijwilligers te faciliteren met een kleine staf. Het opzetten van Nabuur.com begon met een idee in Het online samenwerken was nog nieuw in die tijd en de site heeft zich sindsdien langzaam ontwikkeld tot een online internetplatform waar ontwikkelingsinitiatieven zich aanmelden, ook dankzij veel mond op mond reclame. De investeringen die hiervoor noodzakelijk waren lagen met name in de kosten voor de techniek en daarnaast in de grote tijdsinvestering. Hoe web 2.0 is Nabuur.com? Aardema geeft kort aan van welke web 2.0 applicaties en middelen Nabuur.com gebruik maakt. Nabuur.com bestaat uit user generated content, alle informatie komt van de gebruikers. Er worden naast tekst ook foto s en video s gedeeld. Er bestaan online forums en discussies en er wordt gebruik gemaakt van wiki s (een document waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden). Ook vertelt Pelle Aardema dat private messages, het maken van online vrienden en newsletters gewaardeerd worden door de online vrijwilligers en vooraal leuk gevonden worden. Het sociale aspect is in deze zin vaak belangrijk en moet niet uit het oog worden verloren. Via tagging en rating geef je mensen de mogelijkheid om snel hun mening te geven. Chatten, ook als bedrijf of organisatie, kan een erg handig instrument zijn om ideeën uit te werken. In tegenstelling tot mondeling overleg, staan ideeën meteen op papier. notifications is een krachtig middel om mensen meteen terug te linken naar de website en dit draagt bij aan de betrokkenheid van mensen bij nabuur.com. Betrokkenheid en Draagvlak Aardema legt uit dat de mensen die lid zijn van de nabuur.com community grofweg zijn in te delen in vier verschillende categorieën. Hij doet dit aan de hand van de engagement pyramid Figuur 3: Engagement pyramid Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

7 1. Aware: Dit is de grootste groep (90 % van de bezoekers). Dit zijn die mensen die bewust zijn van het feit dat je organisatie bestaat. Zij bekijken bijvoorbeeld een video, lezen de nieuwsbrief en zijn geabonneerd op de RSS feed. 2. Care: Dit is de groep mensen (9 % van de bezoekers) die geven om je organisatie. Zij zijn bijvoorbeeld lid van een dorp, lezen berichten, nemen deel aan discussies of stemmen ergens op. 3. Act: Dit is de groep mensen (1 % van de bezoekers) waar betrokkenheid betrekking heeft op gedrag. Zij ondernemen taken, schrijven verhalen en zijn actief op de site. 4. Lead: Deze groep mensen bestaat uit minder dan 1% van het totaal. Zij faciliteren, leiden projecten, bezoeken dorpen en besteden meer dan 4 uur per week aan nabuur.com. Aardema geeft aan dat de grootste twee groepen (aware en care groep) erg belangrijk zijn om de bovenste twee groepen te dragen. Veel mensen voelen zich erg prettig in deze groepen. Als 1 % van de community echt actief is en de leiding neemt is er al veel bereikt. Voor deze verschillende groepen mensen, moet je als organisatie ook verschillende activiteiten aanbieden. Wat betekent die betrokkenheid qua cultuur? Aardema geeft aan dat je mensen serieus moet nemen en je niet als expert moet opstellen. Je moet juist ruimte bieden voor initiatief en een faciliterende rol innemen. Daarnaast is het belangrijk te vertrouwen op het sociale netwerk, heldere regels te stellen en los te laten. In de meeste gevallen corrigeert het netwerk zichzelf. Lessons learned Pelle Aardema deelt vervolgens enkele lessons learned van Nabuur.com met het publiek. Zo is het belangrijk goed te bedenken wat je met de site wilt bereiken. Maak het helder en gemakkelijk om te beginnen voor deelnemers. Vervolgens ga je na hoe je je gebruikers in staat stelt om de doelen te bereiken en kies je de tools die hierbij passen. Het is belangrijk om niet teveel en niet te weinig tools te gebruiken en zowel sociale als praktische tools te gebruiken. Vragen uit het publiek Na de presentatie over nabuur.com worden er enkele vragen uit het publiek beantwoord. Iemand uit het publiek wil weten in hoeverre de relatie nog steeds is: het Noorden helpt Zuiden? Pelle Aardema legt uit dat de projecten van Nabuur.com zich wel allemaal in ontwikkelingslanden bevinden, maar dat het niet zo is dat alle oplossingen uit het Noorden komen. Er vindt met name veel kennisuitwisseling plaats tussen buren uit hetzelfde land of dezelfde regio, omdat zij de context waarin er gewerkt wordt vaak beter kennen. Er wordt gevraagd of verschillende online vrijwilligersnetwerken of projecten sites zich niet aan elkaar zouden kunnen verbinden? Pelle Aardema geeft aan dat de meeste soortgelijke websites zich richten op fondsenwerving, terwijl Nabuur.com dat niet doet. Tegelijk noemt hij enkele voorbeelden van samenwerking tussen Nabuur.com en andere projectensites. Iemand vraagt of het uiteindelijk doel van nabuur.com is dat mensen vier uur per week achter de computer zitten? Pelle Aardema licht toe dat het uiteindelijke doel is om in de (offline) Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

8 werkelijkheid verandering te weeg te brengen door projecten in ontwikkelingslanden uit te voeren, waar mensen van over de hele wereld bij betrokken zijn. Op Nabuur.com zetten mensen hun tijd en expertise in om een bijdrage te leveren aan deze projecten en zo uiting te geven aan hun betrokkenheid bij de dorpen in ontwikkelingslanden. De powerpoint presentaties van beide sprekers zijn beschikbaar op Verslag Context MasterClass Lecture: Draagvlak en Web 2.0, d.d. 4 december

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0

SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0 SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0 Digitaal Erfgoed Nederland Rotterdam 13 december 2006 KENNISLAND Denktank met missie: Van Nederland een slimmer land maken Tal van projecten, met (lokale) overheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel.

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel. 1 Oefeningen In dit document staan een hele reeks opdrachten die je moet voltooien. Eenmaal rond heb je een werkende SharePoint team site met blog, wiki, discussiefora, agenda, documentbibliotheken, etc.

Nadere informatie

Foursquare handleiding voor de Groenteman

Foursquare handleiding voor de Groenteman Foursquare handleiding voor de Groenteman In deze speciale Foursquare handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN...

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... INDEX INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... - 2 - REGISTEREN... - 2 - VRIENDEN ZOEKEN... - 3 - PROFIELGEGEVENS... - 3 - PROFIELFOTO... - 4 - JE FACEBOOK ACCOUNT COMPLETEREN... - 4-1. CONTACTPERSONEN IN JE ADRESBOEK

Nadere informatie

Social media & Learning

Social media & Learning Social media & Learning Twitter: #elzrg11 Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Sociale media Sociale media voor leren gebruiken Hoe ik sociale media gebruik voor mijn eigen leren?

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in!

Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in! Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in! 1 Dat u een beetje weet wat ik allemaal op mijn kerfstok heb 2 3 4 Wij gebruiken zelf nogal eens de vergelijking met de de mooie vrouw

Nadere informatie

Web 2.0 als Gereedschap

Web 2.0 als Gereedschap Web 2.0 als Gereedschap Dennis Flinterman www.youse.nl Inhoud About Youse Qué es la Web 2.0? zum Beispiel... 1 Over mijzelf Sinds oktober 2006 zelfstandig interactie ontwerper Daarvoor 6 jaar bij Fabrique

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012.

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012. return on investment marketing viral sociale behoeftes Doelgroep Social Media Voor de kleine ondernemer Voorwoord Na veel over social media te hebben gelezen, verschillende presentaties te hebben bijgewoond

Nadere informatie

Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie

Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie Crossmediale campagne voor Daimler Fleet Management Media- & contentstrategie Semester: 4, voorjaar 2016 Opdrachtgever: Perplex Internetmarketing B.V Projectgroep: M41-a Leden: L. Daalmeijer, D. Nietveld,

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Social Media Onderzoek naar het gebruik van Social Media binnen het bedrijfsleven. In het kader van zakelijk netwerken

Social Media Onderzoek naar het gebruik van Social Media binnen het bedrijfsleven. In het kader van zakelijk netwerken Social Media Onderzoek naar het gebruik van Social Media binnen het bedrijfsleven. In het kader van zakelijk netwerken In opdracht van de NetwerkAcademie 30 november 2010 4 Voorwoord In opdracht van Rob

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland?

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland? MMM22 Les 1 Social networks 1) Wat is een social network? Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad - Handreiking voor cliëntenraden LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de langdurende

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

TDI V2 Social objects design patterns voor creators. Marije ten Brink Interaction design week 2 (36)

TDI V2 Social objects design patterns voor creators. Marije ten Brink Interaction design week 2 (36) TDI V2 Social objects design patterns voor creators Marije ten Brink Interaction design week 2 (36) Vorige week ʻZoekenʼ is één van de meest ingrijpende innovaties van onze tijd. Zoeken is een conversatie:

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

Wat is een online community? De content van een online community

Wat is een online community? De content van een online community Wat is een online community? Uit het onderzoek naar de succesfactoren van online communities is de volgende definitie voor online communities naar voren gekomen: Een online community is een virtuele plek

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Meer dan 1.000 keer opgevraagd. ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom

Meer dan 1.000 keer opgevraagd. ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom Meer dan 1.000 keer opgevraagd ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom meer Klanten + Profit & Freedom 25 Manieren voor meer Klanten voor uw Bedrijf! Een bedrijf kan op drie manieren groeien:

Nadere informatie

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Een carrièregids van Real Een profiel aanmaken 1 Inhoud Inleiding... 2 Wat zijn de voordelen van een online profiel?...

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 In fase 1 heb je geoefend met het schrijven van teksten. Je hebt ook geleerd

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

De Facebook pagina voor beginners: Een helder handleiding

De Facebook pagina voor beginners: Een helder handleiding De Facebook pagina voor beginners: Een helder handleiding Opzetten van een pagina. Hoe krijg ik fans? Interactie: do s and don ts Pagina of profiel? Pagina of groep? Opzetten van een pagina Facebook bestaat

Nadere informatie

Meer volgers en likes op Instagram

Meer volgers en likes op Instagram Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Meer volgers en likes op Instagram Industrieweg 3 3001 Haasrode (Heverlee) +32 16 40 75 65 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer SEO Optimalisatie tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Carlo Konijn uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 29-5-2013 Chi Computers opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie