Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V."

Transcriptie

1 Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

2 Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

3 Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 15:00 uur, Haarlem Overal en op elk tijdstip staat Royal Reesink voor u klaar 2 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

4 H1 Algemeen Kernpunten 2013 Commercieel/operationeel - pro forma 1 jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. - Hogere omzet en resultaat met name door groei in het segment Reesink Equipment. Algemeen - goede investeringsbereidheid akkerbouw door goede prijzen gewassen, melkveehouderij in verslagjaar nog terughoudend, mede door gestegen melkprijzen goede vooruitzichten. - goede afzet grondverzetmachines in België, markt in Nederland zeer terughoudend, wel stevige groei verhuuropbrengsten. - material Handling kende een goed debuut bij Royal Reesink. - Aanhoudende moeizame liquiditeit in markt remt investeringsbereidheid van afnemers en vertraagt leveringen aan afnemers. - Forse verbetering resultaat in het segment Reesink Industries, echter nog geen positief bedrijfsresultaat. - Overname van Hans van Driel in januari 2013 en samen met de Kemp Groep behorend tot de divisie Reesink Construction Equipment. - in december 2013 ondertekening contract voor de levering van Kobelco grondverzetmachines in Nederland door de Kemp Groep. - Overname in oktober 2013 van Pon Material Handling Europe (PMH-E). Thans opererend onder de naam Reesink Material Handling Equipment (RMHE). Motrac Hydraulics is ondergebracht bij Reesink Industries. - Voorwaartse integratie Kamps de Wild door overname van een deel van de activiteiten van een dealerbedrijf door Landtech Zuid, een nieuwe dochteronderneming van Kamps de Wild Participaties. - Structuur neergezet voor overname van de activiteiten van CT Agro GmbH (inclusief de aandelen van CT Agro TOO, een serviceorganisatie) in Kazachstan. Overname is op 15 januari 2014 afgerond. CT Agro heeft door middel van een provisieregeling in 2013 al bijgedragen aan de winst. - Nieuwe juridische en functionele structuur doorgevoerd. Clustering van activiteiten in de segmenten Reesink Equipment (met de divisies Reesink Green Equipment, Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment) en Reesink Industries. Ook het onroerend goed dienstbaar aan eigen bedrijvigheid nu onderdeel van de segmenten of divisies. 1) Pro forma informatie is niet gecontroleerd door de accountant Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 3

5 4 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

6 H1 Algemeen Financieel - De omzet bedroeg 236,6 miljoen (2012: 185,2 miljoen), een stijging van bijna 28%. Autonoom daalde de omzet met 15,8 miljoen (-8%) vooral door een 12 miljoen mindere omzet van de staalactiviteiten door de herstructurering en sluiting van het (verlieslatende) NSU en moeilijke marktomstandigheden. - Het bedrijfsresultaat zonder afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met meer dan 65% naar 14,9 miljoen. Autonoom steeg de EBITDA met 6,9%. - Het bedrijfsresultaat met afschrijvingen en amortisatie (EBIT) steeg met meer dan 55% naar 10,4 miljoen. Autonoom steeg de EBIT met 8,1%. Algemeen - pro forma 2013 omzet 402,4 miljoen, EBITDA 26,7 miljoen en EBIT 16,2 miljoen. - Financieringslasten 2,1 miljoen door onder andere vergoeding voor trekking onder de acquisitiefaciliteit (inclusief bereidstellingsprovisie van 0,6 miljoen). - Afwaardering van het onroerend goed met 1,8 miljoen. - Nettowinst 4,5 miljoen (2012: nettoverlies 4,3 miljoen). - Uitbreiding aandelenkapitaal met certificaten van gewone aandelen met een totale opbrengst van 29,9 miljoen. - Achtergestelde converteerbare lening van 10,3 miljoen overeengekomen met Pon Holdings B.V. - in verband met overname CT Agro toetreding van Commerzbank tot de groep van de financierende banken en uitbreiding van de financiering van oorspronkelijk 90 miljoen naar 110 miljoen. Afgerond in januari Nog te betalen earn-out aan Pon Holdings B.V. van 17,0 miljoen (exclusief rente ad 1,2 miljoen). - Winst per (certificaat van) gewoon aandeel 4,85 (2012: -/- 6,22). - Dividendvoorstel 2,50 per (certificaat van) gewoon aandeel (2012: nihil). Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 5

7 6 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

8 H1 Algemeen Evaluatie hoofduitgangspunten 2013 Door de overname van Hans van Driel in januari 2013 en de krachtenbundeling met de Kemp Algemeen Groep in Reesink Construction Equipment is de marktpositie van de grondverzetactiviteiten zowel in Nederland als België aanzienlijk versterkt. De toevoeging van het merk Kobelco eind 2013 betekent een nog sterkere marktpositie. De overname van Motrac Intern Transport (NL), Motrac Handling & Cleaning (B), Pelzer Fördertechnik (D, Nordrhein-Westfalen) en Motrac Hydraulics met vestigingen in Nederland en Duitsland, zorgt naast een verbreding van ons aanbod van equipment en industriële producten ook voor verdere geografische spreiding. In 2013 is verder invulling gegeven aan de cross-selling en cross-rental mogelijkheden tussen Reesink Green Equipment, Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment. Op de eindejaar show in De Meern was duidelijk te zien hoe het assortiment van de divisies elkaar aanvult. Royal Reesink is door de overnames van Hans van Driel en PMH-E naar een jaaromzet van 402,4 miljoen gegroeid en telt circa medewerkers (pro forma 2013). Met de in januari 2014 afgeronde overname van CT Agro heeft Royal Reesink toegang gekregen tot de Kazachstaanse markt. Landtech Zuid, een dochteronderneming van Kamps de Wild Participaties, is van start gegaan als dealerbedrijf voor Claas, Amazone en Kaweco voor Midden-Brabant. Reesink Financial Services (RFS) is mede door de overname van PMH-E op een andere wijze ingevuld. RFS is een intern kenniscentrum op het gebied van leaseoplossingen en stock finance. RFS voert ook namens onze bedrijven de onderhandelingen met de leasemaatschappijen over de invulling van de diverse programma s om een betere doorstroom van equipment in het verkoopkanaal te realiseren. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 7

9 8 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

10 H1 Algemeen Voorwoord Beste lezers, Gerrit van der Scheer Over de performance van de bedrijven zijn wij gezien het economisch klimaat zeker niet ontevreden was ook een bijzonder jaar gegeven de belangrijke stappen die wij hebben gezet en daarmee een sterke basis hebben gelegd voor onze toekomst, waarbij nog meer nadruk komt te liggen op internationalisering. In aansluiting hierop acteren wij vanaf heden onder de naam: Royal Reesink Algemeen Wij zijn erin geslaagd onze strategie versneld uit te rollen, waardoor er een verbreding van de twee segmenten Reesink Equipment en Reesink Industries en een verdere verdieping in de verschillende divisies zijn gerealiseerd. Door de betere risicospreiding, de uitbreiding naar de groeimarkt Kazachstan en het one-stop-shop model dat wij aanbieden, zijn wij interessanter geworden voor een aantal belangrijke stakeholders, zoals leveranciers, klanten en beleggers. Bovendien kunnen wij onze medewerkers, onze belangrijkste stakeholders, veel meer mogelijkheden bieden bij hun loopbaan ontwikkeling. Het was echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Op diverse gebieden ondervonden wij nog hinder van de terughoudendheid bij investeringen en het nog broze economische herstel. Wel is het goed te weten dat onze bedrijven in de meeste gevallen het beter deden dan de markten. Maar zoals eerder gezegd zijn en blijven wij een no-nonsense bedrijf, dat steeds in staat blijkt ook onder moeilijkere markt omstandig heden het ingezette pad te volgen. Verdere invulling groeistrategie in 2013 in vogelvlucht In alle markten waarin wij werkzaam zijn, zijn belangrijke stappen gezet om de basis te versterken. Bovendien hebben wij met Reesink Material Handling Equipment en Motrac Hydraulics enkele markten toegevoegd. Begin 2013 is dankzij de overname van Hans van Driel een sterke speler in grondverzetmaterieel in de Benelux ontstaan met sterke merken als Atlas, Terex en IHI. Hans van Driel en de Kemp Groep hebben de krachten gebundeld in Reesink Construction Equipment (RCE). Het eind 2013 aan het assortiment toegevoegde technologisch hoogstaande merk Kobelco is bijzonder goed ontvangen in de markt. Dit merk geeft ons nog beter toegang tot de grote aannemersbedrijven. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 9

11 H1 Algemeen De oprichting van Landtech Zuid, die actief is als dealer van Claas, Amazone en Kaweco voor Midden- Brabant, past in de strategie van Kamps de Wild om grote kenniscentra te creëren en versterkt de marktpositie. De uitbreiding naar een groeimarkt als Kazachstan vergroot onze samenwerking met Claas, maar heeft ook grote interesse van enkele andere leveranciers met wie wij reeds zaken doen. Dit beperkt zich niet tot de leveranciers binnen Reesink Green Equipment. In oktober 2013 hebben wij met de overname van de material handling equipment activiteiten van Pon Holdings B.V. in Europa de grootste overname uit de geschiedenis van Royal Reesink afgerond. Hierdoor zijn wij in een keer een grote Europese speler geworden op het gebied van equipment en hebben wij onze internationale footprint vergroot. Deze overname sluit naadloos aan op het business model van Royal Reesink, waarin verkoop van equipment, hoogwaardige kwaliteit en service centraal staan. De activiteiten zijn ondergebracht in de nieuwe divisie Reesink Material Handling Equipment. De herstructurering van de staalactiviteiten binnen Reesink Industries heeft geleid tot kostenverbetering. Wij zijn er klaar voor om, zodra de markt aantrekt, hier volop van te profiteren. Het segment Reesink Industries hebben wij tevens versterkt met Motrac Hydrauliek B.V. en Motrac Hydraulik GmbH die de focus hebben op het ontwikkelen en leveren van hydraulische componenten en oplossingen. Door de overnames zijn wij gegroeid naar een pro forma jaaromzet van 402,4 miljoen (2013) en circa medewerkers. Aan ons de taak om de sterke basis verder uit te bouwen met veel aandacht voor cross-selling, cross-rental, total cost of ownership voor onze afnemers en het aanbieden van diverse financieringsconcepten. Wij hebben nu een betere positie om in samenwerking met de externe leasemaatschappijen vendor lease programma s en stock finance programma s op te zetten om onder andere de terughoudendheid in de markt wat betreft investeringen te doorbreken. De enorme groei vraagt uiteraard ook de nodige aanpassing van de bedrijfsstructuur. Ook daar hebben wij in 2013 de nodige stappen gezet, met verbreding van de directie, de nieuwe segmentering en de inrichting van de divisies met een eigen aansturing. Financiering Net als in het vorige jaarverslag stellen wij met genoegen vast dat ondanks het moeilijke economische klimaat onze aandeelhouders en banken vertrouwen hebben in de door ons uitgestippelde route. Door middel van de private placement bij gekwalificeerde beleggers, de onderhandse plaatsing van certificaten van gewone aandelen bij Pon Holdings B.V., de publieke emissie ten behoeve van de retail en het volledig benutten van de equity facility werden de overnames (met name PMH-E) mogelijk en het kapitaal versterkt. Onze eerste publieke emissie is met een ruime overtekening succesvol afgerond. Wel moet worden gezegd dat het opstellen van de voor de publieke emissie vereiste prospectus als een erg kostbaar en tijdrovend proces is ervaren. Desalniettemin sluiten wij niet uit in de toekomst wederom ter gedeeltelijke invulling van de financiering van een verdere groei een beroep op de kapitaalmarkt te doen. Begin 2014 is, mede door de overname van de activiteiten van CT Agro GmbH, de Commerzbank tot de groep van financierende banken (ABN AMRO Bank en Rabobank) toegetreden. Onze financieringsfaciliteit is met 20 miljoen verhoogd van oorspronkelijk 90 miljoen naar 110 miljoen, waarvan 10 miljoen acquisitiefaciliteit. 10 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

12 H1 Algemeen Alternext De koers van het aandeel heeft tijdelijk, bij heel lage volumes, een tik gehad door het passeren van het dividend. Het vertrouwen in het aandeel kwam echter snel weer terug en heeft de koers een positieve impuls gegeven. Wij hebben afgelopen jaar onze beursnotering ook echt gebruikt om onze groeistrategie te realiseren en ondanks de gemaakte kanttekening ten aanzien van het prospectus, hebben wij dit als positief ervaren. Beleggers die voorheen niet bekend waren met Royal Reesink hebben ons het afgelopen jaar gevonden en dat heeft ons nog sterker op de kaart gezet. Wij zijn er nog niet helemaal uit of Alternext ook in de toekomst voor ons het juiste platform is. Algemeen 2013 Het verslagjaar is vooral aangegrepen om onze positie als full line equipment leverancier in de markt neer te zetten. Met dank aan de tomeloze inzet van onze medewerkers was dit mogelijk. Ook bij de bedrijven waar de marktomstandigheden nog steeds zwaar zijn, zoals bij Reesink Staal en Safety Centre International, is iedereen positief ingesteld en heeft vertrouwen in de toekomst. Zij hebben zich aangepast aan de nieuwe tijd. Verder danken wij bovenal onze relaties, zoals afnemers, leveranciers, aandeelhouders en financiers, voor het gestelde vertrouwen in Royal Reesink Wij zullen er ook in 2014 hard aan moeten trekken. De nieuwe bedrijven worden ingepast in de bestaande structuren. Waarbij wij inzetten op het benutten van de schaalvoordelen en het stroomlijnen van de logistieke processen. Zoals de onderneming er nu voorstaat, zijn er veel kansen en blijven wij anticiperen op de marktomstandigheden. Als er niet wordt overgegaan tot aankoop (eventueel door middel van lease), bieden wij veelal verhuur aan. In alles wat wij doen staat de klant centraal en zijn wij erop gericht om de total cost of ownership voor de klant zo laag mogelijk te houden. De kern van ons bedrijf blijft: ENABLING YOUR BUSINESS Intern zullen wij werken aan wat wij noemen het R-gevoel. Het R(eesink)-gevoel staat voor no-nonsense, klantgerichtheid en normen en waarden. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 11

13 Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, Gilze-Rijen Overal en op elk tijdstip staat Royal Reesink voor u klaar 12 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

14 Inhoudsopgave Algemeen Profiel 15 Het aandeel 16 Kerncijfers 19 Verslag van de Directie 23 Reesink Equipment 51 Reesink Green Equipment 51 Reesink Construction Equipment 57 Reesink Material Handling Equipment 61 Reesink Industries 67 Risicobeheersing- en Controlesysteem 73 Corporate Governance 77 Bericht van de Raad van Commissarissen 85 Jaarrekening 88 Geconsolideerde balans 90 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 91 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 92 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 93 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 94 Enkelvoudige balans 127 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 128 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 128 Overige gegevens 139 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 139 Gebeurtenissen na balansdatum 141 Voorstel tot bestemming van het resultaat 142 Statutaire bepaling inzake de winstverdeling 142 Informatie over de directie 144 Informatie over de commissarissen Jaar Royal Reesink 150 Bestuur Royal Reesink en haar werkmaatschappijen 152 Verslag Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink 154 Algemeen Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 13

15 14 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

16 H1 Algemeen Profiel Royal Reesink Royal Reesink focust op twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries. In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de sectoren food & agri, non-food, industrie, overslag (havens) en GWW. Algemeen In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur van staal, persoonlijke beschermingsmiddelen en hydraulische componenten/systemen. In dit segment vindt levering met name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie, machinefabrikanten en de agro-industrie. De kerneigenschappen van Royal Reesink zijn: Oplossingsgericht Kennis van producten, systemen en markten Groot innovatief vermogen Deze eigenschappen stellen ons enerzijds in staat feedback uit de markt te vertalen naar innovatieve oplossingen richting de fabrikant. Anderzijds zijn ze noodzakelijk om de dealers en eindgebruikers te faciliteren waar nodig. ENABLING YOUR BUSINESS Onze bedrijven binnen de segmenten en divisies zijn in hoge mate verantwoordelijk voor het ontwikkelen van hun strategie. De holding ondersteunt hen daarin en stimuleert zoveel mogelijk cross-selling en cross-rental tussen de bedrijven van producten die niet op exclusieve basis worden gedistribueerd. De certificaten van gewone aandelen Royal Reesink zijn genoteerd aan NYSE Alternext Amsterdam. Over 2013 behaalde Royal Reesink een omzet van 236,6 miljoen met een gemiddelde bezetting van 467 medewerkers. Voor meer informatie over onze bedrijven en hun producten: royalreesink.com Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 15

17 H1 Algemeen Het aandeel Aandeelhoudersstructuur Royal Reesink De bij derden uitstaande aandelen betreffen voor een groot deel certificaten van gewone aandelen, waarbij de aandelen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink. In ruil voor deze aandelen geeft de stichting certificaten van gewone aandelen uit. Ultimo 2013 bedroeg het aantal uitstaande aandelen , waarvan gewone aandelen ( gecertificeerd en op naam) en cumulatief preferente aandelen bij Recopart B.V. De nominale waarde bedraagt 4,- per aandeel. In oktober werd de private placement van respectievelijk certificaten van gewone aandelen bij gekwalificeerde beleggers en Pon Holdings B.V. afgerond tegen een uitgifteprijs van 63,85. Ook werden in januari en oktober in totaal certificaten van gewone aandelen onder de equity facility met Project Holland Deelnemingen B.V. uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 74,-. De publieke emissie van certificaten van gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van 63,85 heeft eind november plaatsgevonden. EFFECTENBEURS AMSTERDAM 2013 Koers (x 1,00) Omzet (x 1.000) Koers (x 1,00) Omzet , , , Hoogste koers / Laagste koers Gemiddelde dagomzet maand Koers Omzet Melding inzake zeggenschap- en kapitaalbelang In het kader van de statutaire bepalingen inzake zeggenschap en kapitaalbelang is de volgende opgave gepubliceerd van de gemelde belangen ultimo 2013 in Koninklijke Reesink N.V. (zie ook pag. 133) Bibiana Beheer B.V. 5,00% Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. 11,61% Decico B.V. 5,45% Pon Holdings B.V. 10,00% Project Holland Deelnemingen B.V. 13,90% Recopart B.V. 19,55% Todlin N.V. 8,03% 16 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

18 H1 Algemeen Potentieel belang Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in ons maatschappelijk kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen A tezamen. Liquidity Provider SNS Securities NV (SNS) is de door Royal Reesink aangestelde liquidity provider. Investor Relationsbeleid Wij streven er naar financieel belanghebbenden en andere geïnteresseerden zo goed en tijdig mogelijk van relevante (financiële) informatie te voorzien teneinde een goed inzicht te verschaffen in de positie van de onderneming in steeds veranderende markten. Wij doen dit via diverse publicaties en onze website. Algemeen Dividendbeleid Rekening houdend met de groeidoelstellingen van Royal Reesink en de hiervoor benodigde financiële middelen is het dividendbeleid van de vennootschap dat wij tussen 40-55% van het aan de aandeelhouders ter beschikking staande resultaat uitkeren. Hierbij gaan wij tevens uit van een garantievermogen van minimaal 40%. Indien de omstandigheden zich daartoe lenen, zijn wij bereid een hoger percentage uit te keren. Tot nu toe hebben wij het dividend steeds in contanten uitgekeerd. Wij sluiten niet uit dat wij in de toekomst aandeelhouders de mogelijkheid bieden te kiezen voor stockdividend. Werknemersparticipatieplan Het werknemersparticipatieplan gevoerd via Recopart B.V. is conform de voorwaarden van het plan in 2011 tot uitkering aan de deelnemers overgegaan. Vijftien procent van de certificaten van aandelen Recopart is nog steeds niet aangemeld. Royal Reesink streeft naar een aanpassing van de aandelenstructuur in 2014 door intrekking van de cumulatief preferente aandelen A die gehouden worden door Recopart. Voorkoming misbruik van voorwetenschap Als gevolg van de notering aan de effectenbeurs NYSE Alternext Amsterdam zijn wij verplicht een regeling te treffen om gebruik van voorwetenschap door onze bestuurders en medewerkers, alsmede andere zogenaamde insiders te voorkomen. De in Nederland van kracht zijnde wettelijke bepalingen op het gebied van voorwetenschap en marktmanipulatie zijn samengebracht in de Wet op het financieel toezicht. Wij hebben overeenkomstig daarmee een reglement opgesteld. De groep personen, waarop dit van toepassing is in verband met hun ter beschikking staande informatie, heeft er schriftelijk mee ingestemd te handelen volgens dit reglement. De heer G.T.M. Linnenbank (CFO) treedt op als compliance officer en ziet toe op de juiste naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van voorwetenschap. Financiële agenda 23 april 2014 Trading update 27 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 augustus 2014 Halfjaarcijfers oktober 2014 Trading update Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 17

19 Enabling your business 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 11:00 uur, Wierden Overal en op elk tijdstip staat Royal Reesink voor u klaar 18 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

20 H1 Algemeen KERNCIJFERS Royal REESINK (in duizenden euro s) Dutch GAAP 2013 % omzet Dutch GAAP 2012 % omzet Netto-omzet Bruto-omzetresultaat ,2% ,2% Bedrijfsresultaat (EBITDA) ,3% ,8% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,4% ,6% Algemeen Nettoresultaat ,9% ,3% In % van het gemiddelde eigen vermogen 5,7% -5,7% Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vaste activa Investeringen verwerving groepsmaatschappijen Handelswerkkapitaal Gemiddeld aantal werknemers Groepsvermogen Eigen vermogen Garantievermogen Totaal vermogen Garantievermogen in % van het totaal vermogen (solvabiliteit) 37,8% 45,4% Gemiddeld aantal gewone aandelen van 4,- nominaal Aantal gewone aandelen ultimo jaar Ingehouden nettowinst ,5% Dividend cum. pref. aandelen A 94 - Dividend gewone aandelen Pay-out percentage 70,6% - Per gewoon aandeel van 4,- nominaal (in euro s) Nettoresultaat 4,85-6,22 Dividend 2,50 - Eigen vermogen 1) 92,55 103,93 Beurskoers: - ultimo 70,60 76,00 - hoogste 84,25 85,50 - laagste 62,00 73,00 1) Berekend over het eigen vermogen, gedeeld door het gemiddeld aantal gewone aandelen van de ingekochte (certificaten van) gewone aandelen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen) verkrijgingsprijs van de ingekochte (certificaten van) eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2013 door deze vermeerdering op 0,17 hoger uit (2012: 0,22). Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 19

21 H1 Algemeen omzet/bedrijfsresultaat per medewerker (index 2010 = 100) bedrijfsresultaat (in miljoenen euro s) Bedrijfsresultaat per medewerker Bedrijfsresultaat excl. bijzondere posten Omzet per medewerker Bedrijfsresultaat 20 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

22 H1 Algemeen Algemeen belastingen/nettoresultaat (in miljoenen euro s) dividend/nettoresultaat per aandeel (in euro s) Nettoresultaat Nettoresultaat Belastingen Dividend Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 21

23 22 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

24 H2 Verslag van de directie H2 Verslag van de directie Belangrijke ontwikkelingen Royal Reesink heeft het afgelopen jaar de reeds bestaande activiteiten verbreed en verstevigd. Daarnaast is er met material handling equipment een nieuwe activiteit in een aanpalende markt bij gekomen. Deze activiteit is ondergebracht in de divisie Reesink Material Handling Equipment (zie ook organogram op pag. 24). De overname van deze activiteit en de integratie hiervan binnen Royal Reesink zal op zowel de korte termijn als op de middellange termijn een aantal synergie-effecten opleveren. De quick wins, waarvoor per activiteit een werkgroep is opgericht, zien wij op het gebied van: directieverslag 1. Supply chain Optimale inrichting van Royal Reesink s supply chain zoals voorraadbeheer, opslag en logisitiek van onderdelen, accessoires en machines. 2. Cross-selling/cross-rental Benutten van elkaars distributienetwerk en het aanbrengen van leads bij zusterondernemingen. 3. Inkoop Door de huidige schaalgrootte ontstaan er inkoopvoordelen. De bindende factor binnen Reesink Equipment is het serienummer van de (verkochte) machine. Denk aan inkoop/verkoop, services, verhuur/lease of fleet management. Purchase Finance & lease Supply chain Installed base Service Channel management Serialnumber Commercial management Service Rental Fleet management Parts Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 23

25 H2 Verslag van de directie Door over en weer gebruik te maken van elkaars sterke punten, het waar mogelijk samenbrengen van de afdelingen HR, Finance, IT en Communications ontstaan op de kortere termijn eveneens voordelen. Afgezien van de hierboven beschreven te behalen synergievoordelen is Royal Reesink door de huidige omvang en de sterke samenhang tussen de bestaande activiteiten voor een aantal stakeholders aantrekkelijker geworden. Beleggers en leveranciers hebben meer vertrouwen in een financieel sterke onderneming met voldoende omvang. (Potentiële) medewerkers, en vooral high potentials, zullen eerder geïnteresseerd zijn. Deze aspecten zullen ook bijdragen aan onze verdere groei. Visie, missie, doelstellingen en strategie In 2013 hebben wij een grote stap gezet wat betreft onze ambitie om op termijn uit te groeien tot een leverancier van equipment in de breedste zin des woord, in markten die onderling verband met elkaar hebben. Landschappelijk onderhoud heeft logische verbanden met de landbouw. Grondverzetmachines worden toegepast in de landbouw en bij logistieke overslagbedrijven. Material handling equipment wordt toegepast zowel in de landbouw, landschappelijk onderhoud, grondverzet als infrastructuur. Royal Reesink Reesink Equipment Reesink Industries Reesink Green Equipment Reesink Construction Equipment Reesink MATERIAL HANDLING Equipment De drie divisies binnen Reesink Equipment vormen een compleet en samenhangend geheel. Uitbreiding zal plaatsvinden door productuitbreiding binnen een van de divisies en door vergroting van onze footprint in Europa en mogelijk verdere uitbouw van ons portfolio in Kazachstan : strategy to become a major full line distributor in equipment Wij zijn ons ervan bewust dat het strategisch plan niet voor Reesink Industries lijkt te zijn gemaakt. Daar worden immers geen machines geleverd maar deze bedrijven passen wel in ons profiel waarbij Enabling your business belangrijk is. Zowel Reesink Staal, Safety Centre International alsook Motrac Hydraulics voldoen hieraan. Motrac Hydraulics levert zelfs hydraulische componenten en engineeringsoplossingen aan enkele van onze fabrikanten van equipment en speelt voor die machines dus ook een belangrijke rol in de after-sales. Reesink Staal levert ook aan onze klanten in de landbouw en GWW-sector. 24 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013

26 H2 Verslag van de directie Voor enkele entiteiten binnen Reesink Industries ligt de komende tijd de prioriteit op het goed renderend maken van de organisatie. Hieronder volgt een beschrijving van onze visie, missie, doelstellingen en strategie voor de jaren Visie In 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Dit betekent voor gebieden waar de grond schaars is, dat de productie per hectare omhoog zal moeten. Hier zijn technologisch hoog gekwalificeerde productiemethodes en machines voor nodig. In gebieden waar de ontwikkelingen op een lager niveau liggen dan in West-Europa, zal een inhaalslag te zien zijn wat betreft de vraag naar hoogwaardige machines. Door de groeiende wereldbevolking blijft niet alleen de vraag naar (efficiëntere) machines in het agrarische segment toenemen, maar zal ook de vraag naar logistieke oplossingen, waarin material handling voorziet, en de behoefte aan goede infrastructuur (GWW-sector) toenemen. Absolute voorwaarde om in 2050 nog een leefbare aarde te hebben waar deze hoeveelheid mensen kan leven, wonen en werken is verduurzaming van middelen en processen. directieverslag Missie Royal Reesink wil met haar kennis van producten en markten een onmisbare speler zijn in de distributieketen door enerzijds feedback uit de markt te vertalen naar innovatieve oplossingen voor onze klanten en anderzijds een goede partner te zijn voor de leveranciers. Goals (kwantitatieve doelstellingen) De bedrijven zo inrichten dat ze in staat zijn tegen een lage kostprijs de klanten van een optimale dienstverlening te voorzien. Dit betekent: Klantgericht denken. Lean & mean. Hoog kennisniveau. Een kleine holding, die het management van de divisies prikkelt en stimuleert bij het uitvoeren van de strategie en het realiseren van de doelstellingen. De holding zorgt voor optimale financiering teneinde de gewenste groei binnen de verschillende segmenten en divisies te verwezenlijken. Inrichting van de ondersteunde diensten HR, Finance, ICT en Communications in de lijn met de nieuwe functionele structuur van segmenten en divisies waarbij per dienst op basis van risico en efficiency gekozen wordt voor centralisatie, inrichting op divisieniveau of een combinatie. Uitbouwen van risicomanagement en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het aanbieden van een total package: Product Service Verhuur Engineering Bewerkingen System integrator Sterk dealer management. Verder uitbouwen van ons portfolio in groeimarkten zoals Kazachstan. Een aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers die hun talenten willen inzetten. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. 25

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

MENSEN DIE HET VERSCHIL MAKEN

MENSEN DIE HET VERSCHIL MAKEN p Jaarverslag DPA Group N.V. p Jaarverslag DPA Group N.V. JAARVERSLAG DPA Group N.V. T +31 (0)20 51 51 555 F +31 (0)20 51 51 551 info@dpa.nl www.dpa.nl DPA Group N.V. Gatwickstraat 11 1043 GL Amsterdam

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie