A XL/333XL-212/333/ Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding"

Transcriptie

1 A XL/333XL-212/333/ Handleiding

2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in de behuizing mogelijk. Om dodelijke elektrische schokken te voorkomen, is het verboden de afdekking of de rugwand van het apparaat te verwijderen. Binnen in het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Trek de voedingssstekker uit, als het apparaat niet gebruikt wordt. WAARSCHUWING Om ieder risico van brand of een elektrische schok uit te sluiten, mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan regen of vochtigheid. Het moet ook beschermd worden tegen spat- en druipwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. een vaas, op het apparaat. * Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze spanning is voldoende om gevaar voor elektrische schok op te leveren. * Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen. 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften. 3) Neem alle waarschuwingen in acht. 4) Volg alle voorschriften op. 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6) Reinig het uitsluitend met een droge doek. 7) Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. 9) Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen. 10) Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat. 11) Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn. 12) Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn. 13) Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen. 14) Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/ apparaat en letsel door vallen te voorkomen. 15) Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact. 16) Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen. 17) Waarschuwing Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 18) PAS OP Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Voer alle kabelverbindingen uit terwijl het apparaat nog koud is, om brandwonden te voorkomen. 2

3 Inhoudsopgave BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 4 Ieiding... 4 Voordat u begint...4 Oine-registratie...4 Bedieningselementen... 5 Voorzijde...5 Achterzijde...6 Voetschakelaar...7 Binnenzijde van de BUGERA...7 Alleen voor gekwalificeerde servicemedewerkers bestemde instructies...7 Bedrading van de BUGERA... 8 Audioverbindingen... 9 Technische gegevens

4 BELANGRIJKE OPMERKIN- GEN NIET-INACHTNEMING VAN DE NAVOLGENDE INSTRUC- TIES KAN TOT SCHADE AAN DE VERSTERKER OF LU- IDSPREKERS LEIDEN. SCHADE DIE OP DEZE WIJZE WORDT VEROORZAAKT, WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. $ $ Zorg er voor aanvang voor dat de BUGERA buizenversterker op een geschikte luidsprekerbox is aangesloten. Let op de juiste luidsprekerimpedantie en gebruik de juiste uitgangsaansluiting. $ $ Gebruik uitsluitend luidsprekerkabel voor aansluiting van de luidsprekerbox op de versterker. Gebruik nooit een andere soort kabel, zoals instrument- of microfoonkabel. In- en uitschakelen van de versterker: $ $ Zorg dat de POWER- en STANDBY-schakelaar op "Off" staan (uitgeschakeld zijn) voordat u de versterker op de netspanning aansluit. Inschakelen (absoluut noodzakelijk): $ $ Zet eerst de POWER-schakelaar aan, wacht vervolgens 60 seconden en zet daarna de STANDBY-schakelaar aan. Uitschakelen (raadzaam): $ $ Zet eerst de STANDBY-schakelaar uit, wacht vervolgens 30 seconden en zet daarna de PO- WER-schakelaar uit. Let op het volgende: laat versterker na uitschakeling ca. 10 minuten afkoelen voordat u deze verplaatst. Zo voorkomt u mechanische schade aan de gevoelige buiselementen. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN Ieiding Hartelijk gefeliciteerd Met de aankoop van deze BUGERA hebt u een buizenversterker van de nieuwste generatie in huis gehaald. Deze 120W-buizenversterker biedt u drie volledig benutte kanalen met 3-voudige klankregeling, een afzonderlijke, schakelbare effectloop met geïntegreerd reverbeffect en veel meer. Zo bent u de situatie telkens meester en kunt u zich concentreren op het belangrijkste: uw muziek Ontdek het geluid van de BUGERA en laat u inspireren door zijn veelzijdigheid. Welke stijlrichting u ook kiest, deze monsterversterker levert het vette buizenvermogen dat u daarvoor nodig hebt. Voordat u begint Uw product is in de fabriek zorgvuldig verpakt om een veilig transport te waarborgen. Indien de verpakking toch beschadigingen vertoont, controleer het apparaat dan onmiddellijk op uiterlijke schade. $ Stuur het apparaat bij eventuele beschadigin- $ gen NIET naar ons terug, maar neem onmiddellijk contact op met de winkel en het transportbedrijf, omdat anders uw aanspraak op schadevergoeding kan vervallen. $ $ Gebruik altijd de originele doos om schade bij opslag en verzending te vermijden. $ $ Laat kinderen niet zonder toezicht met het apparaat of verpakkingsmateriaal omgaan. $ $ Neem de milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal. Zorg voor voldoende ventilatie en zet het apparaat niet in de buurt van een verwarming, om oververhitting te voorkomen. $ $ Let er alstublieft op, dat alle apparaten geaard dienen te zijn. Voor uw eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de apparaten, resp. de voedingskabel, te verwijderen of onklaar te maken. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn. $ $ In de buurt van sterke radiozenders en hoogfrequente bronnen kan een negatieve beïnvloeding van de geluidskwaliteit ontstaan. Maak de afstand tussen zender en apparaat groter en gebruik afgeschermde kabels voor alle aansluitingen. Oine-registratie Registreer uw nieuw BUGERA-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze website com en lees de garantievoor-waarden aandachtig door. RED CHIP COMPANY LTD geeft een jaar* garantie, gerekend vanaf de aankoopdatum, op materiaal- en productiefouten. Zo nodig kunt u de garantievoorwaarden in de Nederlandse taal op onze website onder opvragen of telefonisch onder opvragen. Mocht uw product van BUGERA defect raken, willen wij het zo snel mogelijk repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BUGERAleverancier waar u het apparaat gekocht heeft. Als er geen BUGERA-handelaar bij u in de buurt is, kunt u ook direct contact opnemen met de dichtstbijzijnde BEHRINGER-vestiging. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u een lijst met de adressen van onze RED CHIP COMPANY LTD-vestigingen (Global Contact Information/European Contact Information). Als er voor uw land geen contactadres vermeld is, kunt u contact opnemen met onze exclusieve distributeur BEHRINGER Singapore (BEHRINGER Holdings (Pte) Ltd., Kim Seng Promenade #08-08, Great World City West Tower, Singapore , Tel , Fax ). Onder het kopje Support op onze website kunt u ook de contactadressen vinden. Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is, wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking * Voor klanten binnen de Europese Unie kunnen er hiervoor andere bepalingen geldig zijn. Verdere informatie is voor EU-klanten via de BEHRINGER Support Deutschland verkrijgbaar. LET OP $ $ We wijzen u erop dat hoge geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor uw gehoor en/ of uw luidsprekers. Draai de MASTER-knop helemaal naar links alvorens u het apparaat inschakelt. Zorg steeds voor een geschikt geluidsniveau. 4 Ieiding

5 Bedieningselementen Voorzijde van de BUGERA 333XL Voorzijde 1 Met de POWER-schakelaar schakelt u de voeding van de BUGERA in en uit. 2 Met de STANDBY-schakelaar kunt u de versterker in stand-by zetten. De versterker is dan niet actief, maar de buizen blijven op bedrijfstemperatuur (voeding ingeschakeld). VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN 3 De MASTER-knop bepaalt het totale geluidsniveau van de BUGERA. Stem eerst de geluidsniveaus van de drie versterkerkanalen op elkaar af en bepaal dan het totale geluidsniveau met de MASTER-knop. Draai de knop naar rechts om het geluidsniveau te verhogen en naar links om het te verlagen. 4 De REVERB-knop bepaalt de sterkte van het ingebouwde reverbeffect. 5 De REVERB-knop bepaalt de sterkte van het ingebouwde reverbeffect. 6 De REVERB-schakelaar activeert het reverbeffect (het gele lampje in de schakelaar brandt). 7 De FX LOOP/BOOST-schakelaar activeert de FX LOOP- of BOOST-functie (het groene lampje in de schakelaar brandt). $ $ De FX-LOOP kan ook via de meegeleverde voetschakelaar ingeschakeld worden. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. 8 De NOISE GATE-knop bepaalt de sterkte van het effect van de NOISE GATE-schakeling voor het LEAD- en het CRUNCH-kanaal (alleen bij 333XL en 333XL-212). Hoe verder de knop naar rechts gedraaid wordt, hoe sterker de ruis verminderd zal worden. Als de GAIN laag ingesteld is, mag u de NOISE GATE-gevoeligheid niet te hoog instellen, aangezien dit het naklinken nadelig kan beïnvloeden. 9 Met de VOLUME-knoppen regelt u het geluidsniveau van de drie versterkerkanalen. 10 De TREBLE-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het hoogste frequentiebereik (actieve Shelving-regelaar met tot 15 db versterking/verzwakking). 11 De MID-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het middelste frequentiebereik (actieve Peak/Notch-regelaar met tot 15 db versterking/ verzwakking). 12 De BASS-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het laagste frequentiebereik (actieve Shelving-regelaar met tot 15 db versterking/verzwakking). 13 Met de GAIN-knoppen stelt u het ingangsniveau van het LEAD- en het CRUNCH-kanaal in (het CLEAN-kanaal heeft geen GAIN-regelaar). Door de knop naar rechts te draaien, verhoogt u de vervorming van de voorversterker en daardoor de sustain van het signaal. $ $ Denk erom dat extreem hoge GAIN- of VO- LUME-instellingen in combinatie met een extreem hoge MASTER-instelling de Combomodellen mechanisch kan doen trillen. Dit gebeurt evenwel alleen bij een extreem hoog geluidsniveau, iets wat slechts uiterst zelden gebruikt zal worden. Verlaag in dat geval de GAIN- of VOLUME-instelling, tot het probleem zich niet meer voordoet. 14 De XL-schakelaars van het LEAD- en het CRUNCHkanaal veranderen de activering van de versterker bij lage frequenties (alleen bij 333XL en 333XL- 212). Hiermee worden de lage frequenties geaccentueerd, waardoor het geluid veel voller lijkt. 15 De LEAD-schakelaar activeert het LEAD-kanaal (het rode lampje in de schakelaar brandt). 16 De CRUNCH-schakelaar activeert het CRUNCH-kanaal (het gele lampje in de schakelaar brandt). 17 Deze passieve TREBLE-knop bepaalt het hoogste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 18 Deze passieve MID-knop bepaalt het middelste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 19 Deze passieve BASS-knop bepaalt het laagste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 20 De CLEAN-schakelaar activeert het CLEAN-kanaal (het groene lampje in de schakelaar brandt). $ $ De drie kanalen kunnen ook via de meegeleverde voetschakelaar geactiveerd worden. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. 21 De HIGH GAIN-ingang (333 en : INPUT) is 6 db luider dan de LOW GAIN-ingang en wordt gebruikt voor de meeste elektrische gitaren. 22 De LOW GAIN-ingang wordt gebruikt voor instrumenten met een uiterst hoog uitgangsniveau, die de HIGH GAIN-ingang zouden kunnen oversturen (alleen bij 333XL en 333XL-212). $ $ Als de aansluitingen HIGH GAIN en LOW GAIN samen gebruikt worden, hebben ze dezelfde gevoeligheid (beide LOW GAIN). Bedieningselementen 5

6 Achterzijde PAS OP Gevaar voor brandwonden Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Zorg ervoor dat u de knoppen en aansluitingen op de achterzijde van het apparaat niet moet aanraken terwijl het apparaat in gebruik is. Plaats de versterker met de rugzijde naar de wand, zodat de warme delen niet per ongeluk aangeraakt kunnen worden. 23 Deze gekalibreerde LEVEL-regelaar bepaalt het uitgaande signaalniveau dat naar een extern effectapparaat of een andere signaalprocessor gaat (0 10). Draai de knop naar rechts om het signaalaandeel te vergroten en naar links om het te verkleinen. Wij raden aan een hoge instelling te kiezen om het signaal zoveel mogelijk ruisvrij te maken. FX Send Level en FX Return Level (26) moeten steeds tegengesteld ingesteld worden. Om bijvoorbeeld een arbeidsniveau van 0 db te verkrijgen, moet bij een lage instelling van het FX Send Level, het FX Return Level (26) overeenkomstig hoger ingesteld worden. Als u echter een hoger geluidsniveau wilt, dient u beide regelaars hoger in te stellen. 24 Sluit op de SEND-uitgang de ingang van een extern effectapparaat met een afgeschermde 6,3 mm-monoconnector aan. 25 Sluit op de RETURN-ingang de uitgang van het extern effectapparaat met een afgeschermde 6,3 mm-monoconnector aan. 26 Deze gekalibreerde LEVEL-regelaar bepaalt het signaalniveau dat terugkomt van een extern effectapparaat of een andere signaalprocessor (0 10). Draai de knop naar rechts om het signaalaandeel te vergroten en naar links om het te verkleinen. Om een zo ruisvrij mogelijk signaal te verkrijgen, moet het FX Send Level (23) zo hoog mogelijk en het FX Return Level zo laag mogelijk ingesteld worden. Als de RETURN-ingang niet in gebruik is, kan met behulp van deze LEVEL-regelaar een BOOST-effect gecreëerd worden. Als u het geluidsniveau hier verhoogt en met de voetschakelaar de FX LOOP inschakelt, wordt het gitaarsignaal luider. Deze functie is bijzonder geschikt om solo s beter te doen uitkomen. 27 Sluit de meegeleverde BUGERA FSB104-voetschakelaar aan op de 7-polige FOOTSW(itch)-bus. Vergeet niet deze kabelverbinding te maken voor u de versterker inschakelt. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. Achterzijde van de BUGERA Met de DAMPING-schakelaar stelt u de dempingsfactor van de BUGERA in (alleen bij 333 en ). De demping heeft betrekking op de eigenschap van de versterker om de nagalmfase van een signaal te beïnvloeden. Een hoge dempingsfactor (HIGH) doet het signaal sneller wegsterven dan een lage (LOW). Veranderingen van de dempingsfactor leiden automatisch tot geluidsniveauveranderingen, die gecompenseerd moeten worden na het omschakelen. 29 Met de IMPEDANCE-schakelaar wordt de luidsprekerimpedantie ingesteld. Bij aansluiting van twee boxen met dezelfde impedanties, moet de schakelaar ingesteld worden op de halve waarde van één box. Bij twee boxen van 16 ohm, moet de schakelaar dus worden ingesteld op 8 ohm en bij twee boxen van 8 ohm, moet de minimumimpedantie 4 ohm bedragen. Raadpleeg hieromtrent ook de paragraaf Bedrading van de BUGERA. 30 Sluit de luidsprekerbox(en) aan op de twee parallel geschakelde LOUDSPEAKER-uitgangen (6,3mmmonobussen). De minimumimpedantie bedraagt 4 ohm. Stel de IMPEDANCE-schakelaar zo in dat hij afgestemd is op de gebruikte luidsprekerbox. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN 31 Deze LEVEL-regelaar bepaalt het signaalniveau van de OUT-uitgang (32), om bijv. het geluidsniveau van een tweede versterker-luidsprekercombinatie, die aangesloten is via de OUT, aan te passen aan het niveau van de luidsprekerbox(en) die op de LOUDSPEAKER-uitgangen (30) aangesloten zijn. 32 Aan de OUT-uitgang wordt het voorversterkersignaal uitgegeven om daarmee bijv. met behoud van de geluidskarakteristiek een tweede versterkerluidsprekercombinatie te voeden. ** 33 FUSE. LET OP DE NETZEKERING MAG SLECHTS VERVANGEN WORDEN ALS DE NETSTEKKER UIT- GETROKKEN IS De netzekering bevindt zich in de zekeringshouder. Als de zekering doorslaat, moet ze in ieder geval vervangen worden door een soortgelijke zekering. Anders kan het apparaat ernstige schade oplopen, waarvoor u geen aanspraak kunt maken op garantie. Als de zekering herhaaldelijk doorslaat, dient u het apparaat te laten controleren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. ** 34 Sluit het (meegeleverde) netsnoer met de voor uw land opgegeven spanning aan op de IEC-AAN- SLUITBUS. Maak eerst alle verbindingen van de versterker in orde voor u het netsnoer aansluit op de contactdoos. 35 SERIENUMMER van de versterker. 6 Bedieningselementen

7 Voetschakelaar Binnenzijde van de BUGERA 333 Binnenzijde van de BUGERA GEVAAR ** Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V_, in de behuizing mogelijk. Om dodelijke elektrische schokken te voorkomen, is het verboden de afdekking of de rugwand van het apparaat te verwijderen. Binnen in het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Trek de voedingssstekker uit, als het apparaat niet gebruikt wordt. Voetschakelaar BUGERA FSB Sluit de (meegeleverde) voetschakelaarkabel aan op deze 7-polige DIN-bus. Deze wordt dan verbonden met de FOOTSW(itch)-aansluiting van de BU- GERA. Vergeet niet deze verbinding te maken vóór u de versterker inschakelt. 37 De CLEAN-schakelaar activeert het CLEAN-kanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 38 De CRUNCH-schakelaar activeert het CRUNCHkanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 39 De LEAD-schakelaar activeert het LEAD-kanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 40 De FX LOOP/BOOST-schakelaar activeert de FX LOOP- of BOOST-functie. Als de FX LOOP ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. * De onderdelen in de versterker werken met hoge spanningen en ontwikkelen hoge * temperaturen. Om beschadigingen en verwondingen door vuur of elektrische schokken te voorkomen, moet ervoor gezorgd worden dat er geen voorwerpen of vloeistoffen kunnen binnendringen in het apparaat. Alleen voor gekwalificeerde servicemedewerkers bestemde instructies Om bij de buizen en de bedieningselementen te kunnen, moet de rugwand van de versterker verwijderd worden. 41 Hier bevinden zich de sokkels voor de 12AX7A/B/ C-voorversterkerbuizen. 42 Hier bevinden zich de sokkels voor de 6L6 of EL34 eindversterkerbuizen. Let daarbij op een goede positie van de BIAS SELECT-schakelaar (43). De modellen 333 en worden geleverd met 6L6GC-eindversterkerbuizen. De modellen 333XL en 333XL-212 hebben EL34-eindversterkerbuizen. 43 De BIAS SELECT-schakelaar dient om de versterker optimaal aan te passen aan de gebruikte buizen (6L6 of EL34). ** 44 Op de BIAS TEST-aansluiting kan een voltmeter aangesloten worden, om de eindversterkerbuizen te meten (Bias-regeling). Denk erom dat de voltmeter de gelijkspanning (V_) aangeeft. Bedieningselementen 7

8 45 De BIAS ADJUST-regelaar dient voor de Bias-regeling. $ $ Een Bias-regeling is ook nodig na het vervangen van de eindversterkerbuizen. Er moeten altijd vier geselecteerde buizen gebruikt worden. De buizen van de BUGERA-serie zijn hiervoor uitstekend geschikt. DE LET OP WE RADEN TEN STELLIGSTE AAN BIAS-REGELING TE LATEN UITVOEREN DOOR EEN VAKMAN Bedrading van de BUGERA PAS OP Gevaar voor brandwonden Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Voer alle kabelverbindingen uit terwijl het apparaat nog koud is, om brandwonden te voorkomen. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN BUGERA-topkast met een luidsprekerbox De BUGERA heeft twee parallelle LOUDSPEAKER-uitgangen waarop u een of twee luidsprekerboxen kunt aansluiten. Als u maar één luidsprekerbox aansluit, moet de positie van de IMPEDANCE-schakelaar overeenstemmen met de impedantie van de aangesloten box. Als u twee luidsprekerboxen wilt aansluiten, moeten beide boxen dezelfde impedantie hebben. Let ook hier op de juiste instelling van de IMPEDANCE-schakelaar. Deze moet ingesteld zijn op de halve waarde van de boxen. Als u twee boxen van 16 ohm aansluit, moet de schakelaar worden ingesteld op 8 ohm; als u twee boxen van 8 ohm gebruikt, moet de minimumimpedantie 4 ohm bedragen. LET OP De luidsprekers die deel uitmaken van de combo's, zijn in serie geschakeld. Dat resulteert in een impedantie van 16 ohm. Impedanties 8 Bedrading van de BUGERA

9 De volgende afbeelding toont de opstelling van de 333XL-212 in combinatie met een extern effectapparaat, dat aangesloten is via de FX LOOP. Bovendien is de LINE OUT-uitgang aangesloten op een Line-ingangskanaal van een mengpaneel, om het signaal naar een opnameapparaat te sturen. Met de LINE OUT LEVEL-regelaar kan het uitgangsniveau van de BUGERA aangepast worden aan de ingangsgevoeligheid van het mengpaneel. Bovendien wordt het luidsprekersignaal van de BUGERA met een microfoon opgevangen en via een bijkomende microfooningang op het mengpaneel aangesloten. Zo verkrijgt men een tweede gitaarsignaal, dat via een PA-systeem versterkt en/of bijkomend opgenomen kan worden. Audioverbindingen De in- en uitgangen van de BUGERA hebben de vorm van monobussen. 6,3 mm-monostekker Live opstelling met een BUGERA-combo Audioverbindingen 9

10 Technische gegevens VOORVERSTERKER Buizen Type 1 x 12AX7A 1 x 12AX7B 2 x 12AX7C Voorversterker high gain-ingang Impedantie 470 kω Clean-kanaal Nominaal ingangsniveau -20 dbv Minimaal ingangsniveau -30 dbv Maximaal ingangsniveau 0 dbv Crunch-kanaal Nominaler Eingangspegel -80 dbv Minimaler Eingangspegel -90 dbv Lead-kanaal Nominaal ingangsniveau -80 dbv Minimaal ingangsniveau -90 dbv Low Gain-ingang voorversterker (alleen bij 333XL en 333XL-212) Impedantie 44 kω Alle niveaus verlaagd met +6 db Effects Send Impedantie 47 kω of hoger Minimaal uitgangsniveau -10 dbv, 300 mv RMS Maximaal uitgangsniveau 0 dbv, 1 V RMS Effects Return Impedanz 470 kω Minimaal ingangsgevoeligheid -10 dbv Maximaal ingangsgevoeligheid 0 dbv Line-uitgang Impedantie 47 kω of hoger Regelbaar uitgangsniveau ±20 dbv POWER AMPLIFIER-GEDEELTE Buizen Type 4 x 6L6GC (333 en ) 4 x EL34 (333XL en 333XL-212) Uitgangsvermogen Piekvermogen 120 W / 16, 8, 4 Ω Luidsprekeraansluitingen Type 6,3-mm-monoconnectoren, niet-symmetrisch Lastimpedantie 4 Ω / 8 Ω / 16 Ω schakelbaar Interne luidspreker (alleen bij 333XL-212 en ) Type 2 x 12" BUGERA, 12G70J8 Impedantie 8 Ω Constante prestatie 70 W (IEC) Totale impedantie 16 Ω (serieschakeling) ELEKTRISCHE VOEDING V.S./Canada China Korea Europa/Verenigd Koninkrijk/Australië Japan Algemeen exportmodel Opgenomen vermogen Beveiligingg Beveiliging AFMETINGEN/GEWICHT 333 Afmetingen (H x B x D) Gewicht Afmetingen (H x B x D) Gewicht 333XL Afmetingen (H x B x D) Gewicht 333XL-212 Afmetingen (H x B x D) Gewicht 120 V~, 60 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, 50/60 Hz 120/230 V~, 50/60 Hz 350 W max. T 3,15 A H 250 V ( V~, 50/60 Hz) T 1,6 A H 250 V ( V~, 50/60 Hz) standaardaansluiting voor koude apparatuur 249 mm x 687,3 mm x 246 mm ca. 21,5 kg 518,46 mm x 687,3 mm x 247,65 mm ca. 28,5 kg 249 mm x 687,3 mm x 246 mm ca. 21,5 kg 518,46 mm x 687,3 mm x 247,65 mm ca. 28,5 kg Wij streven altijd naar de hoogste kwaliteit. BEHRINGER voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties of van de afbeeldingen van het product afwijken. 10 Technische gegevens

11 Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. Alle genoemde handelsmerken (behalve BUGERA, het logo van BUGERA en THE SOUL OF VALVES) zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaars en hebben geen banden met RED CHIP COMPANY LTD. RED CHIP COMPANY LTD is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Deze handleiding wordt beschermd door auteursrechten. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RED CHIP COMPANY LTD. De distributie van BUGERA-producten wereldwijd is exclusief in handen van de groep BEHRINGER. Specifiek in de Europese Unie neemt BEHRINGER International GmbH de distributie voor haar rekening. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. (c) 2008 RED CHIP COMPANY LTD. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 11

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3 Wettelijke

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 Ge br u ike r sh a n dle idin g To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Gebruikershandleiding Versie 1.3 01/2014 Alle rechten voorbehouden. Tobii Technology AB De informatie in dit document is eigendom

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheidsinformatie Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-TDA15 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie