A XL/333XL-212/333/ Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding"

Transcriptie

1 A XL/333XL-212/333/ Handleiding

2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in de behuizing mogelijk. Om dodelijke elektrische schokken te voorkomen, is het verboden de afdekking of de rugwand van het apparaat te verwijderen. Binnen in het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Trek de voedingssstekker uit, als het apparaat niet gebruikt wordt. WAARSCHUWING Om ieder risico van brand of een elektrische schok uit te sluiten, mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan regen of vochtigheid. Het moet ook beschermd worden tegen spat- en druipwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. een vaas, op het apparaat. * Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze spanning is voldoende om gevaar voor elektrische schok op te leveren. * Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen. 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften. 3) Neem alle waarschuwingen in acht. 4) Volg alle voorschriften op. 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6) Reinig het uitsluitend met een droge doek. 7) Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. 9) Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen. 10) Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat. 11) Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn. 12) Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn. 13) Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen. 14) Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/ apparaat en letsel door vallen te voorkomen. 15) Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact. 16) Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen. 17) Waarschuwing Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 18) PAS OP Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Voer alle kabelverbindingen uit terwijl het apparaat nog koud is, om brandwonden te voorkomen. 2

3 Inhoudsopgave BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 4 Ieiding... 4 Voordat u begint...4 Oine-registratie...4 Bedieningselementen... 5 Voorzijde...5 Achterzijde...6 Voetschakelaar...7 Binnenzijde van de BUGERA...7 Alleen voor gekwalificeerde servicemedewerkers bestemde instructies...7 Bedrading van de BUGERA... 8 Audioverbindingen... 9 Technische gegevens

4 BELANGRIJKE OPMERKIN- GEN NIET-INACHTNEMING VAN DE NAVOLGENDE INSTRUC- TIES KAN TOT SCHADE AAN DE VERSTERKER OF LU- IDSPREKERS LEIDEN. SCHADE DIE OP DEZE WIJZE WORDT VEROORZAAKT, WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. $ $ Zorg er voor aanvang voor dat de BUGERA buizenversterker op een geschikte luidsprekerbox is aangesloten. Let op de juiste luidsprekerimpedantie en gebruik de juiste uitgangsaansluiting. $ $ Gebruik uitsluitend luidsprekerkabel voor aansluiting van de luidsprekerbox op de versterker. Gebruik nooit een andere soort kabel, zoals instrument- of microfoonkabel. In- en uitschakelen van de versterker: $ $ Zorg dat de POWER- en STANDBY-schakelaar op "Off" staan (uitgeschakeld zijn) voordat u de versterker op de netspanning aansluit. Inschakelen (absoluut noodzakelijk): $ $ Zet eerst de POWER-schakelaar aan, wacht vervolgens 60 seconden en zet daarna de STANDBY-schakelaar aan. Uitschakelen (raadzaam): $ $ Zet eerst de STANDBY-schakelaar uit, wacht vervolgens 30 seconden en zet daarna de PO- WER-schakelaar uit. Let op het volgende: laat versterker na uitschakeling ca. 10 minuten afkoelen voordat u deze verplaatst. Zo voorkomt u mechanische schade aan de gevoelige buiselementen. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN Ieiding Hartelijk gefeliciteerd Met de aankoop van deze BUGERA hebt u een buizenversterker van de nieuwste generatie in huis gehaald. Deze 120W-buizenversterker biedt u drie volledig benutte kanalen met 3-voudige klankregeling, een afzonderlijke, schakelbare effectloop met geïntegreerd reverbeffect en veel meer. Zo bent u de situatie telkens meester en kunt u zich concentreren op het belangrijkste: uw muziek Ontdek het geluid van de BUGERA en laat u inspireren door zijn veelzijdigheid. Welke stijlrichting u ook kiest, deze monsterversterker levert het vette buizenvermogen dat u daarvoor nodig hebt. Voordat u begint Uw product is in de fabriek zorgvuldig verpakt om een veilig transport te waarborgen. Indien de verpakking toch beschadigingen vertoont, controleer het apparaat dan onmiddellijk op uiterlijke schade. $ Stuur het apparaat bij eventuele beschadigin- $ gen NIET naar ons terug, maar neem onmiddellijk contact op met de winkel en het transportbedrijf, omdat anders uw aanspraak op schadevergoeding kan vervallen. $ $ Gebruik altijd de originele doos om schade bij opslag en verzending te vermijden. $ $ Laat kinderen niet zonder toezicht met het apparaat of verpakkingsmateriaal omgaan. $ $ Neem de milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal. Zorg voor voldoende ventilatie en zet het apparaat niet in de buurt van een verwarming, om oververhitting te voorkomen. $ $ Let er alstublieft op, dat alle apparaten geaard dienen te zijn. Voor uw eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de apparaten, resp. de voedingskabel, te verwijderen of onklaar te maken. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn. $ $ In de buurt van sterke radiozenders en hoogfrequente bronnen kan een negatieve beïnvloeding van de geluidskwaliteit ontstaan. Maak de afstand tussen zender en apparaat groter en gebruik afgeschermde kabels voor alle aansluitingen. Oine-registratie Registreer uw nieuw BUGERA-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze website com en lees de garantievoor-waarden aandachtig door. RED CHIP COMPANY LTD geeft een jaar* garantie, gerekend vanaf de aankoopdatum, op materiaal- en productiefouten. Zo nodig kunt u de garantievoorwaarden in de Nederlandse taal op onze website onder opvragen of telefonisch onder opvragen. Mocht uw product van BUGERA defect raken, willen wij het zo snel mogelijk repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BUGERAleverancier waar u het apparaat gekocht heeft. Als er geen BUGERA-handelaar bij u in de buurt is, kunt u ook direct contact opnemen met de dichtstbijzijnde BEHRINGER-vestiging. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u een lijst met de adressen van onze RED CHIP COMPANY LTD-vestigingen (Global Contact Information/European Contact Information). Als er voor uw land geen contactadres vermeld is, kunt u contact opnemen met onze exclusieve distributeur BEHRINGER Singapore (BEHRINGER Holdings (Pte) Ltd., Kim Seng Promenade #08-08, Great World City West Tower, Singapore , Tel , Fax ). Onder het kopje Support op onze website kunt u ook de contactadressen vinden. Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is, wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking * Voor klanten binnen de Europese Unie kunnen er hiervoor andere bepalingen geldig zijn. Verdere informatie is voor EU-klanten via de BEHRINGER Support Deutschland verkrijgbaar. LET OP $ $ We wijzen u erop dat hoge geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor uw gehoor en/ of uw luidsprekers. Draai de MASTER-knop helemaal naar links alvorens u het apparaat inschakelt. Zorg steeds voor een geschikt geluidsniveau. 4 Ieiding

5 Bedieningselementen Voorzijde van de BUGERA 333XL Voorzijde 1 Met de POWER-schakelaar schakelt u de voeding van de BUGERA in en uit. 2 Met de STANDBY-schakelaar kunt u de versterker in stand-by zetten. De versterker is dan niet actief, maar de buizen blijven op bedrijfstemperatuur (voeding ingeschakeld). VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN 3 De MASTER-knop bepaalt het totale geluidsniveau van de BUGERA. Stem eerst de geluidsniveaus van de drie versterkerkanalen op elkaar af en bepaal dan het totale geluidsniveau met de MASTER-knop. Draai de knop naar rechts om het geluidsniveau te verhogen en naar links om het te verlagen. 4 De REVERB-knop bepaalt de sterkte van het ingebouwde reverbeffect. 5 De REVERB-knop bepaalt de sterkte van het ingebouwde reverbeffect. 6 De REVERB-schakelaar activeert het reverbeffect (het gele lampje in de schakelaar brandt). 7 De FX LOOP/BOOST-schakelaar activeert de FX LOOP- of BOOST-functie (het groene lampje in de schakelaar brandt). $ $ De FX-LOOP kan ook via de meegeleverde voetschakelaar ingeschakeld worden. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. 8 De NOISE GATE-knop bepaalt de sterkte van het effect van de NOISE GATE-schakeling voor het LEAD- en het CRUNCH-kanaal (alleen bij 333XL en 333XL-212). Hoe verder de knop naar rechts gedraaid wordt, hoe sterker de ruis verminderd zal worden. Als de GAIN laag ingesteld is, mag u de NOISE GATE-gevoeligheid niet te hoog instellen, aangezien dit het naklinken nadelig kan beïnvloeden. 9 Met de VOLUME-knoppen regelt u het geluidsniveau van de drie versterkerkanalen. 10 De TREBLE-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het hoogste frequentiebereik (actieve Shelving-regelaar met tot 15 db versterking/verzwakking). 11 De MID-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het middelste frequentiebereik (actieve Peak/Notch-regelaar met tot 15 db versterking/ verzwakking). 12 De BASS-knoppen in het LEAD- en CRUNCH-kanaal regelen het laagste frequentiebereik (actieve Shelving-regelaar met tot 15 db versterking/verzwakking). 13 Met de GAIN-knoppen stelt u het ingangsniveau van het LEAD- en het CRUNCH-kanaal in (het CLEAN-kanaal heeft geen GAIN-regelaar). Door de knop naar rechts te draaien, verhoogt u de vervorming van de voorversterker en daardoor de sustain van het signaal. $ $ Denk erom dat extreem hoge GAIN- of VO- LUME-instellingen in combinatie met een extreem hoge MASTER-instelling de Combomodellen mechanisch kan doen trillen. Dit gebeurt evenwel alleen bij een extreem hoog geluidsniveau, iets wat slechts uiterst zelden gebruikt zal worden. Verlaag in dat geval de GAIN- of VOLUME-instelling, tot het probleem zich niet meer voordoet. 14 De XL-schakelaars van het LEAD- en het CRUNCHkanaal veranderen de activering van de versterker bij lage frequenties (alleen bij 333XL en 333XL- 212). Hiermee worden de lage frequenties geaccentueerd, waardoor het geluid veel voller lijkt. 15 De LEAD-schakelaar activeert het LEAD-kanaal (het rode lampje in de schakelaar brandt). 16 De CRUNCH-schakelaar activeert het CRUNCH-kanaal (het gele lampje in de schakelaar brandt). 17 Deze passieve TREBLE-knop bepaalt het hoogste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 18 Deze passieve MID-knop bepaalt het middelste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 19 Deze passieve BASS-knop bepaalt het laagste frequentiebereik in het CLEAN-kanaal. 20 De CLEAN-schakelaar activeert het CLEAN-kanaal (het groene lampje in de schakelaar brandt). $ $ De drie kanalen kunnen ook via de meegeleverde voetschakelaar geactiveerd worden. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. 21 De HIGH GAIN-ingang (333 en : INPUT) is 6 db luider dan de LOW GAIN-ingang en wordt gebruikt voor de meeste elektrische gitaren. 22 De LOW GAIN-ingang wordt gebruikt voor instrumenten met een uiterst hoog uitgangsniveau, die de HIGH GAIN-ingang zouden kunnen oversturen (alleen bij 333XL en 333XL-212). $ $ Als de aansluitingen HIGH GAIN en LOW GAIN samen gebruikt worden, hebben ze dezelfde gevoeligheid (beide LOW GAIN). Bedieningselementen 5

6 Achterzijde PAS OP Gevaar voor brandwonden Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Zorg ervoor dat u de knoppen en aansluitingen op de achterzijde van het apparaat niet moet aanraken terwijl het apparaat in gebruik is. Plaats de versterker met de rugzijde naar de wand, zodat de warme delen niet per ongeluk aangeraakt kunnen worden. 23 Deze gekalibreerde LEVEL-regelaar bepaalt het uitgaande signaalniveau dat naar een extern effectapparaat of een andere signaalprocessor gaat (0 10). Draai de knop naar rechts om het signaalaandeel te vergroten en naar links om het te verkleinen. Wij raden aan een hoge instelling te kiezen om het signaal zoveel mogelijk ruisvrij te maken. FX Send Level en FX Return Level (26) moeten steeds tegengesteld ingesteld worden. Om bijvoorbeeld een arbeidsniveau van 0 db te verkrijgen, moet bij een lage instelling van het FX Send Level, het FX Return Level (26) overeenkomstig hoger ingesteld worden. Als u echter een hoger geluidsniveau wilt, dient u beide regelaars hoger in te stellen. 24 Sluit op de SEND-uitgang de ingang van een extern effectapparaat met een afgeschermde 6,3 mm-monoconnector aan. 25 Sluit op de RETURN-ingang de uitgang van het extern effectapparaat met een afgeschermde 6,3 mm-monoconnector aan. 26 Deze gekalibreerde LEVEL-regelaar bepaalt het signaalniveau dat terugkomt van een extern effectapparaat of een andere signaalprocessor (0 10). Draai de knop naar rechts om het signaalaandeel te vergroten en naar links om het te verkleinen. Om een zo ruisvrij mogelijk signaal te verkrijgen, moet het FX Send Level (23) zo hoog mogelijk en het FX Return Level zo laag mogelijk ingesteld worden. Als de RETURN-ingang niet in gebruik is, kan met behulp van deze LEVEL-regelaar een BOOST-effect gecreëerd worden. Als u het geluidsniveau hier verhoogt en met de voetschakelaar de FX LOOP inschakelt, wordt het gitaarsignaal luider. Deze functie is bijzonder geschikt om solo s beter te doen uitkomen. 27 Sluit de meegeleverde BUGERA FSB104-voetschakelaar aan op de 7-polige FOOTSW(itch)-bus. Vergeet niet deze kabelverbinding te maken voor u de versterker inschakelt. Meer informatie hierover vindt u onder Voetschakelaar. Achterzijde van de BUGERA Met de DAMPING-schakelaar stelt u de dempingsfactor van de BUGERA in (alleen bij 333 en ). De demping heeft betrekking op de eigenschap van de versterker om de nagalmfase van een signaal te beïnvloeden. Een hoge dempingsfactor (HIGH) doet het signaal sneller wegsterven dan een lage (LOW). Veranderingen van de dempingsfactor leiden automatisch tot geluidsniveauveranderingen, die gecompenseerd moeten worden na het omschakelen. 29 Met de IMPEDANCE-schakelaar wordt de luidsprekerimpedantie ingesteld. Bij aansluiting van twee boxen met dezelfde impedanties, moet de schakelaar ingesteld worden op de halve waarde van één box. Bij twee boxen van 16 ohm, moet de schakelaar dus worden ingesteld op 8 ohm en bij twee boxen van 8 ohm, moet de minimumimpedantie 4 ohm bedragen. Raadpleeg hieromtrent ook de paragraaf Bedrading van de BUGERA. 30 Sluit de luidsprekerbox(en) aan op de twee parallel geschakelde LOUDSPEAKER-uitgangen (6,3mmmonobussen). De minimumimpedantie bedraagt 4 ohm. Stel de IMPEDANCE-schakelaar zo in dat hij afgestemd is op de gebruikte luidsprekerbox. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN 31 Deze LEVEL-regelaar bepaalt het signaalniveau van de OUT-uitgang (32), om bijv. het geluidsniveau van een tweede versterker-luidsprekercombinatie, die aangesloten is via de OUT, aan te passen aan het niveau van de luidsprekerbox(en) die op de LOUDSPEAKER-uitgangen (30) aangesloten zijn. 32 Aan de OUT-uitgang wordt het voorversterkersignaal uitgegeven om daarmee bijv. met behoud van de geluidskarakteristiek een tweede versterkerluidsprekercombinatie te voeden. ** 33 FUSE. LET OP DE NETZEKERING MAG SLECHTS VERVANGEN WORDEN ALS DE NETSTEKKER UIT- GETROKKEN IS De netzekering bevindt zich in de zekeringshouder. Als de zekering doorslaat, moet ze in ieder geval vervangen worden door een soortgelijke zekering. Anders kan het apparaat ernstige schade oplopen, waarvoor u geen aanspraak kunt maken op garantie. Als de zekering herhaaldelijk doorslaat, dient u het apparaat te laten controleren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. ** 34 Sluit het (meegeleverde) netsnoer met de voor uw land opgegeven spanning aan op de IEC-AAN- SLUITBUS. Maak eerst alle verbindingen van de versterker in orde voor u het netsnoer aansluit op de contactdoos. 35 SERIENUMMER van de versterker. 6 Bedieningselementen

7 Voetschakelaar Binnenzijde van de BUGERA 333 Binnenzijde van de BUGERA GEVAAR ** Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V_, in de behuizing mogelijk. Om dodelijke elektrische schokken te voorkomen, is het verboden de afdekking of de rugwand van het apparaat te verwijderen. Binnen in het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Trek de voedingssstekker uit, als het apparaat niet gebruikt wordt. Voetschakelaar BUGERA FSB Sluit de (meegeleverde) voetschakelaarkabel aan op deze 7-polige DIN-bus. Deze wordt dan verbonden met de FOOTSW(itch)-aansluiting van de BU- GERA. Vergeet niet deze verbinding te maken vóór u de versterker inschakelt. 37 De CLEAN-schakelaar activeert het CLEAN-kanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 38 De CRUNCH-schakelaar activeert het CRUNCHkanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 39 De LEAD-schakelaar activeert het LEAD-kanaal. Als het kanaal ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. 40 De FX LOOP/BOOST-schakelaar activeert de FX LOOP- of BOOST-functie. Als de FX LOOP ingeschakeld is, brandt de bijbehorende LED. * De onderdelen in de versterker werken met hoge spanningen en ontwikkelen hoge * temperaturen. Om beschadigingen en verwondingen door vuur of elektrische schokken te voorkomen, moet ervoor gezorgd worden dat er geen voorwerpen of vloeistoffen kunnen binnendringen in het apparaat. Alleen voor gekwalificeerde servicemedewerkers bestemde instructies Om bij de buizen en de bedieningselementen te kunnen, moet de rugwand van de versterker verwijderd worden. 41 Hier bevinden zich de sokkels voor de 12AX7A/B/ C-voorversterkerbuizen. 42 Hier bevinden zich de sokkels voor de 6L6 of EL34 eindversterkerbuizen. Let daarbij op een goede positie van de BIAS SELECT-schakelaar (43). De modellen 333 en worden geleverd met 6L6GC-eindversterkerbuizen. De modellen 333XL en 333XL-212 hebben EL34-eindversterkerbuizen. 43 De BIAS SELECT-schakelaar dient om de versterker optimaal aan te passen aan de gebruikte buizen (6L6 of EL34). ** 44 Op de BIAS TEST-aansluiting kan een voltmeter aangesloten worden, om de eindversterkerbuizen te meten (Bias-regeling). Denk erom dat de voltmeter de gelijkspanning (V_) aangeeft. Bedieningselementen 7

8 45 De BIAS ADJUST-regelaar dient voor de Bias-regeling. $ $ Een Bias-regeling is ook nodig na het vervangen van de eindversterkerbuizen. Er moeten altijd vier geselecteerde buizen gebruikt worden. De buizen van de BUGERA-serie zijn hiervoor uitstekend geschikt. DE LET OP WE RADEN TEN STELLIGSTE AAN BIAS-REGELING TE LATEN UITVOEREN DOOR EEN VAKMAN Bedrading van de BUGERA PAS OP Gevaar voor brandwonden Tijdens het gebruik worden de buizen zeer warm, zodat delen van de achterzijde eveneens een zeer hoge oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken. Voer alle kabelverbindingen uit terwijl het apparaat nog koud is, om brandwonden te voorkomen. VERSTERKER LET OP GEBRUIK DE BUGERA BUIZEN- NOOIT ZONDER AANGESLO- TEN LUIDSPREKERBOX OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN BUGERA-topkast met een luidsprekerbox De BUGERA heeft twee parallelle LOUDSPEAKER-uitgangen waarop u een of twee luidsprekerboxen kunt aansluiten. Als u maar één luidsprekerbox aansluit, moet de positie van de IMPEDANCE-schakelaar overeenstemmen met de impedantie van de aangesloten box. Als u twee luidsprekerboxen wilt aansluiten, moeten beide boxen dezelfde impedantie hebben. Let ook hier op de juiste instelling van de IMPEDANCE-schakelaar. Deze moet ingesteld zijn op de halve waarde van de boxen. Als u twee boxen van 16 ohm aansluit, moet de schakelaar worden ingesteld op 8 ohm; als u twee boxen van 8 ohm gebruikt, moet de minimumimpedantie 4 ohm bedragen. LET OP De luidsprekers die deel uitmaken van de combo's, zijn in serie geschakeld. Dat resulteert in een impedantie van 16 ohm. Impedanties 8 Bedrading van de BUGERA

9 De volgende afbeelding toont de opstelling van de 333XL-212 in combinatie met een extern effectapparaat, dat aangesloten is via de FX LOOP. Bovendien is de LINE OUT-uitgang aangesloten op een Line-ingangskanaal van een mengpaneel, om het signaal naar een opnameapparaat te sturen. Met de LINE OUT LEVEL-regelaar kan het uitgangsniveau van de BUGERA aangepast worden aan de ingangsgevoeligheid van het mengpaneel. Bovendien wordt het luidsprekersignaal van de BUGERA met een microfoon opgevangen en via een bijkomende microfooningang op het mengpaneel aangesloten. Zo verkrijgt men een tweede gitaarsignaal, dat via een PA-systeem versterkt en/of bijkomend opgenomen kan worden. Audioverbindingen De in- en uitgangen van de BUGERA hebben de vorm van monobussen. 6,3 mm-monostekker Live opstelling met een BUGERA-combo Audioverbindingen 9

10 Technische gegevens VOORVERSTERKER Buizen Type 1 x 12AX7A 1 x 12AX7B 2 x 12AX7C Voorversterker high gain-ingang Impedantie 470 kω Clean-kanaal Nominaal ingangsniveau -20 dbv Minimaal ingangsniveau -30 dbv Maximaal ingangsniveau 0 dbv Crunch-kanaal Nominaler Eingangspegel -80 dbv Minimaler Eingangspegel -90 dbv Lead-kanaal Nominaal ingangsniveau -80 dbv Minimaal ingangsniveau -90 dbv Low Gain-ingang voorversterker (alleen bij 333XL en 333XL-212) Impedantie 44 kω Alle niveaus verlaagd met +6 db Effects Send Impedantie 47 kω of hoger Minimaal uitgangsniveau -10 dbv, 300 mv RMS Maximaal uitgangsniveau 0 dbv, 1 V RMS Effects Return Impedanz 470 kω Minimaal ingangsgevoeligheid -10 dbv Maximaal ingangsgevoeligheid 0 dbv Line-uitgang Impedantie 47 kω of hoger Regelbaar uitgangsniveau ±20 dbv POWER AMPLIFIER-GEDEELTE Buizen Type 4 x 6L6GC (333 en ) 4 x EL34 (333XL en 333XL-212) Uitgangsvermogen Piekvermogen 120 W / 16, 8, 4 Ω Luidsprekeraansluitingen Type 6,3-mm-monoconnectoren, niet-symmetrisch Lastimpedantie 4 Ω / 8 Ω / 16 Ω schakelbaar Interne luidspreker (alleen bij 333XL-212 en ) Type 2 x 12" BUGERA, 12G70J8 Impedantie 8 Ω Constante prestatie 70 W (IEC) Totale impedantie 16 Ω (serieschakeling) ELEKTRISCHE VOEDING V.S./Canada China Korea Europa/Verenigd Koninkrijk/Australië Japan Algemeen exportmodel Opgenomen vermogen Beveiligingg Beveiliging AFMETINGEN/GEWICHT 333 Afmetingen (H x B x D) Gewicht Afmetingen (H x B x D) Gewicht 333XL Afmetingen (H x B x D) Gewicht 333XL-212 Afmetingen (H x B x D) Gewicht 120 V~, 60 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, 50/60 Hz 120/230 V~, 50/60 Hz 350 W max. T 3,15 A H 250 V ( V~, 50/60 Hz) T 1,6 A H 250 V ( V~, 50/60 Hz) standaardaansluiting voor koude apparatuur 249 mm x 687,3 mm x 246 mm ca. 21,5 kg 518,46 mm x 687,3 mm x 247,65 mm ca. 28,5 kg 249 mm x 687,3 mm x 246 mm ca. 21,5 kg 518,46 mm x 687,3 mm x 247,65 mm ca. 28,5 kg Wij streven altijd naar de hoogste kwaliteit. BEHRINGER voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties of van de afbeeldingen van het product afwijken. 10 Technische gegevens

11 Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. Alle genoemde handelsmerken (behalve BUGERA, het logo van BUGERA en THE SOUL OF VALVES) zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaars en hebben geen banden met RED CHIP COMPANY LTD. RED CHIP COMPANY LTD is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Deze handleiding wordt beschermd door auteursrechten. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RED CHIP COMPANY LTD. De distributie van BUGERA-producten wereldwijd is exclusief in handen van de groep BEHRINGER. Specifiek in de Europese Unie neemt BEHRINGER International GmbH de distributie voor haar rekening. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. (c) 2008 RED CHIP COMPANY LTD. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 11

Gebruiksaanwijzing POWERLIGHT PL2000. Professional Rack Light and Power Distributor

Gebruiksaanwijzing POWERLIGHT PL2000. Professional Rack Light and Power Distributor Gebruiksaanwijzing POWERLIGHT PL2000 Professional Rack Light and Power Distributor 2 POWERLIGHT PL2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3 Wettelijke Ontkenning...4

Nadere informatie

A Handleiding

A Handleiding A50-67030-22001 1990 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in de behuizing mogelijk.

Nadere informatie

EUROPORT EPA40. Korte handleiding. Versie 1.0 april 2007

EUROPORT EPA40. Korte handleiding. Versie 1.0 april 2007 Korte handleiding Versie 1.0 april 2007 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LET OP: Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische

Nadere informatie

EUROPORT EPA40. Handleiding A50-43031-00003

EUROPORT EPA40. Handleiding A50-43031-00003 Handleiding A50-43031-00003 Belangrijke veiligheidsvoorschriften * geïsoleerde *! nings! Dit symbool wijst u er altijd op dat er nietgevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze spanning is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S. 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3)

Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S. 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3) Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3) 2 ULTRAVOICE XM1800S Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Aansluitingen

Nadere informatie

DC IN 18V 3A. Gebruiksaanwijzing EUROPORT EPA40. 40-Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery

DC IN 18V 3A. Gebruiksaanwijzing EUROPORT EPA40. 40-Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery DC IN 18V 3A Gebruiksaanwijzing EUROPORT EPA40 40-Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery 2 EUROPORT EPA40 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

TUBE ULTRAGAIN MIC100

TUBE ULTRAGAIN MIC100 Handleiding A50-20721-00004 Belangrijke veiligheidsvoorschriften **!! Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze spanning is voldoende

Nadere informatie

EUROLIVE P1020/P1220/P1220F/P1520/P2520/P1800S. Gebruiksaanwijzing A

EUROLIVE P1020/P1220/P1220F/P1520/P2520/P1800S. Gebruiksaanwijzing A Gebruiksaanwijzing A50-73029-00001 Belangrijke veiligheidsvoorschriften + Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing versie 1.1 september 2003 NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR-SCHRIFTEN LET OP: Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar

Nadere informatie

ULTRABASS BX1800. Korte handleiding. Versie 1.2 april 2006

ULTRABASS BX1800. Korte handleiding. Versie 1.2 april 2006 ULTRABASS BX1800 Korte handleiding Versie 1.2 april 2006 ULTRABASS BX1800 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften.

Nadere informatie

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Handleiding A50-45730-04003

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Handleiding A50-45730-04003 Handleiding A50-45730-04003 Belangrijke veiligheidsvoorschriften * gevaarlijke! onderhoudsvoorschriften Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde spanning binnen de behuizing aanwezig is

Nadere informatie

K1800FX Handleiding Versie 1.1 april 2006 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften. LET OP: Verwijder in geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

Gebruiksaanwijzing TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor Gebruiksaanwijzing TRUTH / High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 3 Wettelijke Ontkenning...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Gebruiksaanwijzing ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Gebruiksaanwijzing ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 3 Wettelijke Ontkenning...

Nadere informatie

EUROLIVE B212A/B215A. Handleiding A

EUROLIVE B212A/B215A. Handleiding A Handleiding A50-26121-00003 2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften * gevaarlijke! onderhoudsvoorschriften *! Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde spanning binnen de behuizing aanwezig

Nadere informatie

EUROLIVE B212A/B215A. Handleiding A

EUROLIVE B212A/B215A. Handleiding A Handleiding A50-19721-00004 Belangrijke veiligheidsvoorschriften * gevaarlijke! onderhoudsvoorschriften *! Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde spanning binnen de behuizing aanwezig

Nadere informatie

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Gebruiksaanwijzing FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Gebruiksaanwijzing FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Gebruiksaanwijzing FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Gebruiksaanwijzing CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Gebruiksaanwijzing CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 CABLE TESTER CT100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3 Wettelijke Ontkenning...5 1. Inleiding...6

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Dit symbool wijst u er altijd op dat er nietgeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Dit symbool wijst u er altijd op dat er nietgeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze Korte handleiding versie 1.0 augustus 2003 NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Dit symbool wijst u er altijd op dat er nietgeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is deze

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Gebruiksaanwijzing ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Gebruiksaanwijzing ULTRATONE KT108 Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRATONE KT108 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter User Manual ULTRA-DI DI20 Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter 2 ULTRA-DI DI20 Inhoudsopgave Dank u... 2 Wettelijke Ontkenning... 5 1. Welkom bij BEHRINGER!... 6 2. Bedieningselementen... 6 3.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing C-1. Studio Condenser Microphone

Gebruiksaanwijzing C-1. Studio Condenser Microphone Gebruiksaanwijzing C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning

Nadere informatie

Korte handleiding versie 1.2 juli 2003 NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften. 3) Neem alle waarschuwingen

Nadere informatie

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M VERMOGENVERSTERKER IEIDING Wij danken u voor uw aankoop van een professionele versterker. De uitzonderlijke kwaliteit van de onderdelen en de constructie maken van dit toestel een trouwe en betrouwbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

Gebruiksaanwijzing TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter INPUT OUTPUT Gebruiksaanwijzing TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 april 2005 1. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Veiligheidsaanwijzingen in detail: Voor de inbedrijfstelling van het toestel moeten alle veiligheidsen bedieningsaanwijzingen zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing versie 1.0 november 2002 www.behringer.com NEDERLANDS 2 ULTRA-DI DI20 Welkom bij BEHRINGER! Hartelijk dank voor het vertrouwen in de producten van BEHRINGER waarvan u door de aankoop

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PRO MIXER DX626. Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control

Gebruiksaanwijzing PRO MIXER DX626. Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control Gebruiksaanwijzing PRO MIXER DX626 Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control 2 PRO MIXER DX626 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding 400C comboversterker

Handleiding 400C comboversterker Handleiding 400C comboversterker Veiligheidsvoorschriften 1. Dit toestel wordt met netspanning (230V~ of 115V~) gevoed. Sluit het apparaat uitsluitend aan op contactdozen met randaarde! Open de versterker

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

SP-1700 HANDLEIDING. SP-1700_manual_nl

SP-1700 HANDLEIDING.  SP-1700_manual_nl SP-1700 HANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1700 1 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale voorschriften

Nadere informatie

STUDIO-CONDENSATORMICROFOON C-1

STUDIO-CONDENSATORMICROFOON C-1 Gebruiksaanwijzing versie 1.0 november 2003 NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Veiligheidsaanwijzingen in detail: Voor de inbedrijfstelling van het toestel moeten alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. AD200. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  AD200. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD200 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 2 Uw docking speaker 3 Inleiding 3 Wat zit er in de doos? 3 Overzicht

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Korte handleiding versie 1.1 august 2005 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. 2) Bewaar deze voorschriften. 3) Neem alle waarschuwingen

Nadere informatie

EUROLIVE B312A/B315A. Gebruiksaanwijzing A

EUROLIVE B312A/B315A. Gebruiksaanwijzing A Gebruiksaanwijzing A50-78921-00001 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 14) Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent

Nadere informatie

VIRTUBE. Gebruiksaanwijzing VT250

VIRTUBE. Gebruiksaanwijzing VT250 Gebruiksaanwijzing VIRTUBE VT250 2 x 50-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, VTC Tube Modeling, Dual FX and 2 Original BUGERA 12" Speakers VT100 /VT50 100/60-Watt Guitar Amplifier with 2

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Handleiding 400T comboversterker

Handleiding 400T comboversterker Handleiding 400T comboversterker Inhoud Veiligheidsvoorschriften pagina 3 Inleiding pagina 4 Werking pagina 6 Bediening pagina 7 Technische gegevens pagina 9 Garantie pagina 10 2 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Handleiding A

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Handleiding A Handleiding A50-99230-04002 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Attentie + Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing versie 1.0 juni 2003 NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Veiligheidsaanwijzingen in detail: Voor de inbedrijfstelling van het toestel moeten alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Gebruiksaanwijzing STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones Gebruiksaanwijzing STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 66 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Aansluitingen

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

daudio Daudio ASP AMP

daudio Daudio ASP AMP Daudio ASP AMP Gebruiksaanwijzing 4 mei 2014 Introductie De daudio ASP AMP bevat actieve filtering en versterking die specifiek zijn ontwikkeld voor de daudio luidsprekers. Voor een stereo systeem zijn

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

TECHCONNECT VERSTERKER 3 HANDLEIDING

TECHCONNECT VERSTERKER 3 HANDLEIDING TECHCONNECT VERSTERKER 3 HANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-amp3 1 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle

Nadere informatie

ULTRABASS BT108 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften 2) Bewaar deze voorschriften

ULTRABASS BT108 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften 2) Bewaar deze voorschriften ULTRABASS BT108 Gebruiksaanwijzing Versie 1 0 januarie 2005 ULTRABASS BT108 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften 2) Bewaar deze voorschriften

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EUROLIVE E1220A/E1520A. Gebruiksaanwijzing A

EUROLIVE E1220A/E1520A. Gebruiksaanwijzing A Gebruiksaanwijzing A50-71520-00001 Belangrijke veiligheidsvoorschriften * gevaarlijke! onderhoudsvoorschriften *! Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde spanning binnen de behuizing aanwezig

Nadere informatie

TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING

TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING 1 www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2_usbtp/ 2 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

AV-1600 DIGITALE VERSTERKER HANDLEIDING

AV-1600 DIGITALE VERSTERKER HANDLEIDING AV-1600 DIGITALE VERSTERKER HANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/nl/techaudio/av-1600 1 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING PA462 GEBRUIKSAANWIJZING In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vm PA462. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

U-CONTROL UCA200. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0 januarie 2006

U-CONTROL UCA200. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0 januarie 2006 Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 januarie 2006 1. INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt door uw aankoop van de U-CONTROL. Met de beschikt u over een krachtige audio-interface met

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone Gebruiksaanwijzing SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-1 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips AEA2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Uw Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips DS3205 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 2 Uw

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie