White Paper Revenue Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper Revenue Management"

Transcriptie

1 White Paper Revenue Management Revenue management kent zijn oorsprong in de luchtvaartsector, maar wordt ook toegepast in de hotellerie. Ketenbedrijven hebben hiervoor speciale revenue managers in dienst. Ook kleine(re) hotels kunnen betere omzetresultaten behalen door revenue management toe te passen. Wat is revenue management? Revenue management betekent voor een hotel het zo gunstig mogelijk aanbieden en verkopen van hotelkamers. Bij het forecasten wordt gebruik gemaakt van historische gegevens, gemiddelde verblijfsduur, verrekenen van acties, enzovoorts. Zo kunt u ieder moment de juiste prijs bieden. In zes hoofdstukken beschrijft Stan Josephi, docent hotel-management van de Academy of Hotel Management van NHTV in Breda, wat de successen en valkuilen zijn van revenue management in de hotellerie.

2 Hoofdstuk 1: Revenue Management: Meer dan alleen korting geven Onderzoek heeft aangetoond dat een 3% omzetstijging die is behaald met behulp van het toepassen van revenue management, in veel gevallen kan leiden tot een marge verbetering van 10%! Een en ander hangt natuurlijk af van de mate waarin je het toepast, maar het principe van revenue management (RM) is zo oud als de weg naar Rome. Immers, het is toch logisch dat je schaarse en vergankelijke hotelcapaciteit reserveert voor de gast die bereid is om er het meeste voor te betalen? Aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw zorgde de deregulering van de Amerikaanse luchtvaart voor nieuwe mogelijkheden binnen deze industrie. Mechanismes die in het leven waren geroepen om de markt te beschermen tegen mogelijke monopolies werden ontmanteld, met als gevolg een enorme expansiedrift van luchtvaartmaatschappijen en een toename van 55% in passagiers aantallen. Deze stijging is voor een deel te herleiden op de experimenten van luchtvaartmaatschappijen met hoge kortingen. Aan deze kortingen hingen echter wel 2 essentiële voorwaarden: het aantal beschikbare stoelen voor die prijzen was beperkt én de betreffende tickets werden tegen strikte condities verkocht om zo de consument met een hoger budget nog steeds tegen een hogere prijs te laten boeken (zie hier het ontstaan van de vroegboekkorting). Yield Management (in het kader van deze artikelenserie synoniem voor RM, red.) was geboren en inmiddels staat de luchtvaartindustrie niet meer alleen in het toepassen hiervan: hotels, autoverhuur, theaters, golfbanen, supermarkten, wellness centra, restaurants, media, kappers, et cetera, hebben het voorbeeld inmiddels gevolgd en passen gelijksoortige principes toe. Belangrijkste winst ten opzichte van vroeger is dat er vandaag de dag een gestructureerde aanpak aan ten grondslag ligt en dit proces een naam heeft gekregen: revenue management. Maximaliseren is pijnpunt De definitie van RM die vanuit deze principes voorkomt is het verkopen van het juiste product, voor de juiste prijs, aan de juiste persoon, in de juiste periode (moment) en op de juiste plaats (distributie), met als doel het maximaliseren van de omzet. Het belangrijkste pijnpunt van deze definitie zit hem wat mij betreft in het woord maximaliseren, veelal gebruikt in populaire wetenschappelijke artikelen gebaseerd op onderzoeken in de Amerikaanse hotelindustrie. Deze definitie leidt nogal eens tot ad hoc keuzes die de lange(re) termijn doelen van een organisatie niet ondersteunen. Gasten betalen óf veel te veel voor hun kamer (de eerste klachten over het exorbitante prijsbeleid van hotels in London voor de Olympische Spelen volgend jaar zomer stonden recent in de media) óf weten hun kamer voor een koopje via een veilingsite op de kop te tikken. In beide gevallen berokkent het schade aan het imago van de industrie en kost het jaren om dit weer te herstellen. Een betere definitie van RM is in mijn ogen daarom dan ook het optimaliseren van winst. Gegevens maken het complex Het klinkt heel simpel en logisch, maar hoe bepaal je als bedrijf, wellicht met beperkte middelen, wat optimaal is. Tegen welke prijs wil de gast die kamer wel boeken en wanneer haakt hij of zij af en boekt voor een lagere prijs bij de concurrent? Welk gedeelte van een product of service kun je uit je aanbod halen en door de gast apart laten betalen? Een aantal luchtvaartmaatschappijen laat je tegenwoordig toch ook apart afrekenen voor je bagage? Hoe leg je aan je gasten uit dat prijzen van zelfs op het eerste gezicht dezelfde kamers variëren? Kortom, hoe simpel het principe van RM ook is, de gecompliceerdheid komt mede voort uit de enorme hoeveelheid interne en externe gegevens die je dient te verwerken om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

3 Stappenmodel Om dit proces te structureren hanteren we binnen de NHTV een model dat bestaat uit 7 stappen: Het model in schema weergegeven Verschillende prijzen Het startpunt is te allen tijde een cultuur die door alle betrokkenen binnen de organisatie wordt gedragen. Helaas gebeurt het namelijk nog regelmatig dat verschillende mensen voor dezelfde reservering verschillende prijzen hanteren (laat je eigen hotel eens een keer bellen om bij 3 verschillende medewerkers op dezelfde dag een reservering te maken ). Maak het een vast onderwerp Daarnaast moeten alle RM keuzes die worden gemaakt bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van een organisatie. Optimaliseren kan dan ook betekenen dat een kamer bewust leeg wordt gelaten en zodoende het risico te vermijden dat het imago van je hotel wordt beschadigd door die tegen (of zelfs onder) kostprijs te verkopen. Tenslotte valt of staat het succes van RM met de beschikbaarheid van de juiste middelen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een duur en geavanceerd RM systeem (RMS) te zijn. Het bijhouden van relevante gegevens in een property management systeem (PMS) of middels een Excel spreadsheet kan al een aanzienlijke bijdrage leveren aan een effectiever prijsbeleid. Ook helpt het om RM als vast onderwerp op de agenda zetten in reeds bestaande overlegstructuren. Voorspellen Aan de hand van de volgende stap, data analyse, is het advies om een forecast te maken van de verwachte totale vraag naar je product. Belangrijke vraagstukken bij deze analyse zijn hoe ver je terugkijkt. Is de informatie van afgelopen jaar bijvoorbeeld nog relevant in de huidige marktsituatie? Hoe betrouwbaar is de kwaliteit van de data in de PMS? Welke gegevens neemt u mee in uw analyse? In een volgend artikel ga ik hier verder op in. Forecasten heeft als doel om een voorspelling maken van de totale vraag naar hotelkamers (of vergaderzalen, restaurant capaciteit, wellness). Aan de hand hiervan bepaal je voor welke doelgroepen je capaciteit beschikbaar maakt. En vervolgens tegen welke prijzen en onder welke voorwaarden deze producten in de markt worden gezet. Vervolgens is er een enorme diversiteit in distributiekanalen. Welke is het meest geschikt voor je product? Waarmee bereik je de gewenste doelgroep? Wat kost een verkochte kamer aan commissie via een specifiek kanaal? Kortom, nog meer vraagstukken die bijdragen aan de toenemende complexiteit van de uitvoering van RM. Tenslotte worden de gemaakte plannen geëvalueerd aan de hand van de realiteit, verschillen verklaard en indien nodig aangepast of bijgestuurd.

4 Mentaliteit De bovenstaande stappen vormen samen een dynamisch proces, dat vraagt om een gestructureerde aanpak. RM is niet iets dat je iedere maandagmiddag een uurtje kunt doen en voor de rest links kunt laten liggen. In een marktsituatie die continue verandert, vraagt RM om een mentaliteit waarbij het succes niet wordt bepaald door de laatste 5 kamers ( die moeten altijd worden verkocht tegen rack rate! ). Het gaat echter niet om de laatste kamers Als de eerste 25 kamers van je capaciteit tegen de juiste prijzen zijn geboekt, dan maken die het verschil!

5 Hoofdstuk 2: Het belang van het verzamelen van de juiste data Het fundament van een effectief Revenue Management (RM) proces wordt gelegd door het creëren van een RM-cultuur, de organisatie met de juiste middelen uit te rusten en door acties te ondernemen die bijdragen aan het realiseren van de strategie. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan komt in het RMproces de stap data analyse. Hierbij worden diverse gegevens uit het verleden en recente informatie gebruikt om een betere voorspelling naar de vraag van hotelkamers in de toekomst te realiseren. Een makkelijke weg hierbij is het uitgangspunt dat iedere dag hetzelfde is, totdat er een reden voor verandering is. Dit houdt concreet in dat als er geen veranderingen zijn in de vraag en aanbodkant, de economie stabiel is en er geen nieuwe trends en ontwikkelingen zijn, de behaalde resultaten uit het verleden eveneens de uitgangssituatie voor de toekomst zijn. De ideale situatie om te optimaliseren. Echter, er zijn teveel redenen op te noemen waarom dagen, weken, maanden en jaren juist wél van elkaar verschillen. Onderbuikgevoel In een recent onderzoek van de Academy of Hotel Management van de NHTV in Breda kwam naar voren dat veel kleinere hotels in de Nederlandse hotellerie (minder dan 50 kamers) vaste prijzen hanteren voor hun kamers. Op de vraag welke criteria managers hanteren om te bepalen welke prijzen ze beschikbaar maken voor een bepaalde periode gaven hotels die wel met flexibele prijzen werken aan dat onderbuikgevoel, ervaring en kijken wat de concurrent doet vaak van doorslaggevend belang zijn. Dat roept bij mij automatisch een de vraag op wat er met de eventueel beschikbare gegevens is gedaan. Kunst, geen wetenschap Het proces van RM is niet alleen een wetenschap. Er bestaat immers niet one best way of een bestseller waarbij je na het laatste hoofdstuk dé ideale aanpak of strategie kunt implementeren die vervolgens door de seizoenen heen gegarandeerd tot succes leidt. De Engelse uitdrukking it s an art and a science is daarom ook op RM van toepassing: de kunst van het gestructureerd analyseren van de juiste data om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen die zijn gebaseerd op relevante management informatie. Categorieën Grofweg kun je de hiervoor benodigde data in vier categorieën indelen: 1. Informatie over de performance van het eigen hotel 2. Gegevens over de concurrentie 3. Ontwikkelingen in de (lokale) markt 4. Macro-economische trends, statistieken en ontwikkelingen Om met de laatste twee te beginnen, deze zijn beschikbaar via een veelvoud aan dagelijkse nieuwsbrieven, beurzen, congressen, bestemmingsplannen, et cetera. Gegevens over de concurrentie liggen echter een stuk gevoeliger. Vanuit een mededingingsoogpunt kleven er allerlei juridische haken en ogen aan de beschikbaarheid van deze informatie. In dat gat zijn verschillende commerciële partijen gedoken die de data van aangesloten hotels krijgen aangeleverd en vervolgens geanonimiseerd distribueren. Gegevens over de eigen bezetting en gemiddelde prijs worden door hotels aangeleverd en kunnen vervolgens worden vergeleken met een van te voren aangegeven competitive set. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat de directe concurrenten hier aan deelnemen. Helaas betekent dit voor hotels buiten de steden regelmatig dat vergelijking met de directe concurrent niet mogelijk is. Verkeerde focus Data op zichzelf zeggen helemaal niets. Ze worden pas bruikbaar (en je kunt pas spreken over informatie) als er een betekenis aan wordt gegeven of wanneer er onderlinge verbanden worden gelegd tussen verschillende kengetallen en deze gecombineerd tot conclusies leiden. Twee simpele voorbeelden hiervan zijn de gemiddelde kamerprijs en het bezettingspercentage. Te vaak zijn hotelmanagers gefocused op slechts één van beide. Wat zegt wat? Wellicht ten overvloede, maar een hoog bezettingspercentage op zichzelf zegt bar weinig. Tegen welke prijzen zijn die kamers geboekt? Hetzelfde geldt voor een hoge gemiddelde kamerprijs. Wat als het

6 grootste gedeelte van de kamers leeg staat? De combinatie van beide kengetallen is een stap in de goede richting: de opbrengst per beschikbare kamer (oftewel de algemeen geaccepteerde Engelse term RevPAR). Wie, wat waar? RevPAR! De RevPAR wordt berekend door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode en is een goede indicator voor een hotel om de eigen performance te beoordelen ten opzichte van de forecast en het jaarlijkse budget. Daarnaast kan het worden gebruikt om resultaten te benchmarken met vergelijkbare hotels uit de competitive set. Belangrijk is hierbij wel om te realiseren dat de grootte van een hotel een belangrijke rol speelt. Immers, een RevPAR stijging van 5 is sneller gerealiseerd in een klein boutique hotel met 20 kamers dan in het First World Hotel in Maleisië met ruim kamers. Geen standaard Een ander nadeel is het ontbreken van een industrie standaard om de RevPAR te berekenen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met kamers die op zondag niet worden verkocht en pas op maandag worden schoongemaakt? De meeste hotels zullen ze als out-of-service beschouwen, zodat ze door de PMS wel worden meegenomen in het aantal beschikbare kamers. Echter, er is ook een aantal hotels dat ze als outof-order typeert, waardoor het aantal beschikbare kamers afneemt en de RevPAR dus kunstmatig omhoog wordt gedreven. Een ander voorbeeld zijn de no-shows. Voor het bepalen van de overboeking levels voor een vergelijkbare periode in de toekomst dienen ze als no-show geregistreerd te staan in het systeem. Maar ja, soms kunnen die paar extra euro s nét het verschil maken tussen het wel of niet halen van het budget en worden deze reserveringen alsnog ingecheckt. Wat zegt mijn stijging Voor een nog betere vergelijking werken grote (internationale) hotelketens steeds vaker met de Revenue Generation Index (RGI), waarbij de RevPAR performance van een hotel wordt vergeleken met een RevPAR van de gehele competitive set. Belangrijk voordeel hierbij is dat de economische situatie waarin het hotel opereert wordt meegenomen. Een RevPAR stijging van 10 per jaar klinkt fantastisch, maar wat als de concurrentie een stijging laat zien van 20? Revenue manager wordt profit manager De volgende stap in RM-performance is de gross operating profit per beschikbare kamer (GOPPAR). Hierbij wordt gekeken naar de totale bijdrage die een gast in het hele hotel genereert en de hoogte van de kamerprijs dus niet meer per definitie doorslaggevend is bij het aannamebeleid. Het zou me dan ook niet verbazen dat in de nabije toekomst de titel Revenue Manager vervangen wordt door Profit Manager. Meer hierover in een van de volgende artikelen. Niet wachten, maar invoeren Maar nu terug naar de analyse van de historische data van het hotel. De kwaliteit van data is cruciaal. Tijdens de installatie van het Optims RMS drukte ik de gebruiker altijd op het hart dat rubbish in automatisch tot rubbish out leidt. Een reservering die pas drie dagen na binnenkomst wordt ingevoerd zorgt ervoor dat de lead-time minder accuraat wordt. Dit is een van de belangrijkste kengetallen omdat het tevens de sleutel is voor een effectief prijs- en restrictiebeleid. Andere indicatoren die voor dit doel belangrijk zijn: gemiddelde verblijfsduur, annuleringen, early departures, denials/regrets, evenementen, vakantieperiodes, het weer, business mix, boeking status, walk-ins, et cetera. Congrebezoeker en/of toerist? Tenslotte een gewetensvraag over de kwaliteit van data. Wat gebeurt er met de gast die op woensdag en donderdag in het hotel verblijft voor een congres en op vrijdag en zaterdag met zijn partner als toerist de stad bezoekt. Verandert het segment van deze gast na twee dagen in het systeem? Waarschijnlijk niet. Dat illustreert de gebrekkige waarde van de ouderwetse manier van segmenteren voor RM. Voor een Revenue Manager maakt het immers niet uit wat die gast doet tijdens zijn of haar verblijf. Wel belangrijk is bijvoorbeeld op welke manier de reservering tot stand is gekomen: hoe lang van te voren is er geboekt, wat is de gast bereid om te betalen, via welk kanaal heeft de gast geboekt, wat zijn de extra bestedingen die de gast genereert in het hotel? Kortom, sightseeing of zakelijke afspraken zijn wat mij betreft onbelangrijk, het boekingsgedrag van de gast bepaalt in welke categorie hij of zij wordt ingedeeld.

7 Hoofdstuk 3: Het bepalen van de juiste prijs Kijk verder dan wat je concurrent doet Tell me when you want to stay, and I tell you what to pay Tell me what you want to pay, and I tell you when to stay Een mooie Engelse uitspraak die precies aangeeft waar het in Revenue Management (RM) om draait: flexibiliteit levert voor de gast mogelijkerwijs voordelen op en is daarom een belangrijk aspect van het product (en dus van de prijs). Direct invloed van prijs Van alle stappen in het RM proces, heeft het bepalen van de juiste prijs waarschijnlijk de grootste en meest directe invloed op het succes van RM. Het is misschien juist daarom ook de stap die in wetenschappelijke en toegepaste onderzoeken en publicaties de meeste aandacht krijgt. Ook vanuit de NHTV hebben we recent een onderzoek gehouden in de Nederlandse hotellerie. We waren erg benieuwd naar de criteria die hotels gebruiken om te bepalen welke prijzen ze beschikbaar maken voor een bepaalde periode. Zoals ik in een eerdere column al heb aangegeven, varieerde de antwoorden van onderbuikgevoel, ervaring tot kijken wat de concurrent doet. Kortom, er is zo op het eerste gezicht nog een hoop te winnen bij het vaststellen en managen van de juiste prijzen. Daarnaast was er een duidelijk aantoonbaar verband tussen de grootte van de onderzochte hotels en de mate van prijsflexibiliteit die wordt gehanteerd: hotels met minder dan 50 kamers hanteren veelal vaste prijzen, terwijl grotere hotels een veel dynamischer prijsbeleid hanteren. Identiteit en strategie In een ideale situatie worden prijsniveaus voor hotelproducten (in dit geval kamers) als eerste vanuit een strategisch oogpunt benaderd. Belangrijke afwegingen hierbij zijn onder andere de identiteit en strategie van het bedrijf (wat voor type hotel ben ik, wat voor gasten wil ik aan mijn hotel binden, hoe wil ik gezien worden in de markt, welke richting wil ik op), financiële doelstellingen (uitgedrukt in het budget), macro-economische ontwikkelingen en uiteraard de kostenstructuur (gesplitst naar vaste en variabele kosten). De uiteindelijke beslissing over de hoogte van de prijzen wordt genomen op management niveau (general manager, sales manager, met een belangrijke input van de revenue manager, eventueel in samenspraak met hoofdkantoor) en geldt voor de middellange termijn. Dit prijsniveau wordt vervolgens vastgelegd in een heldere structuur, met voor ieder niveau een aantal prijzen, waarna het vervolgens het tijd is om na te denken over restricties die aan de verschillende prijzen kunnen worden gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn minimale en maximale verblijfsduur, vooruitbetalingen, wel of niet annuleerbaar, boekingstermijn, et cetera. De combinatie van prijs en restrictie is vervolgens de rate die je naar de markt communiceert. Besluiten nemen Het openen en sluiten van de verschillende rates en de hoeveelheid kamers die per rate beschikbaar worden gemaakt is vervolgens een beslissing op operationeel niveau en wordt genomen door de revenue manager. Belangrijk hierbij zijn een up-to-date forecast, prijsniveaus van de concurrentie en informatie van de afdeling sales over trends en ontwikkelingen in de markt en potentieel bij accounts.

8 Voorbeeld uit luchtvaart Deze structuur laat zich het beste illustreren door een voorbeeld uit de luchtvaartwereld, waar pricing en RM in het bedrijfsproces nadrukkelijk gescheiden zijn: Systeem met relevante data In beginsel worden de prijsniveaus voor alle mogelijke (combinaties van) vluchten (inclusief de verschillende classes) en daaraan gekoppelde restricties vastgesteld door de afdeling pricing. RM wordt binnen de luchtvaartwereld wel eens omschreven als de afdeling die de knoppen schuift: aan de hand van een forecast die 24/7 up-to-date wordt gehouden openen en sluiten ze verschillende fares. Uiteraard vind er frequent en intensief overleg plaats tussen de afdeling pricing en RM en daarnaast beschikt iedere luchtvaartmaatschappij over een RM-systeem van tientallen miljoenen euro s met een enorme database aan relevante gegevens. Manier van uitleg maakt verschil Een flexibele prijsstructuur met de juiste restricties kan een organisatie helpen om de vraag naar kamers gelijkmatiger over een periode te verdelen. Tijdens drukke dagen probeer je prijsgevoelige gasten die niet gebonden zijn aan een specifieke dag met een aantrekkelijk aanbod te bewegen om in een rustigere periode te boeken. Op deze manier bewaar je de schaarse capaciteit voor de gasten die voor die dag of op de langere termijn een beter rendement opleveren. Een leuk voorbeeld hiervan is mijn kapper, waar ik op zaterdag 2,50 euro meer betaal. Of moet je zeggen dat je op doordeweekse dagen 2,50 euro korting krijgt? Het principe is exact hetzelfde, maar de manier waarop je het uitlegt (en dus begrip kweekt) maakt een wereld van verschil. Transparantie en acceptatie Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de perceived fairness of flexible pricing, waarbij iedere keer een positieve relatie naar voren kwam tussen de hoeveelheid informatie die een gast heeft over het gehanteerde prijsbeleid (transparantie) en de acceptatie van veranderende prijzen en restricties. Kortom, zorg voor een heldere structuur, die je uit kunt leggen aan je medewerkers, zodat die ook makkelijker eventuele bezwaren bij gasten kunnen wegnemen. Ter illustratie, in één van de hotels waar ik in London werkte, hadden we op een gegeven moment 600 verschillende rates, vaak met een verschil van minder dan 1 Britse pond, daarnaast gekoppeld aan een slechte interne communicatie. Het kwam dan ook wel eens voor dat gasten een bepaald arrangement wilden boeken dat ze in een landelijk ochtendblad hadden gezien, maar eerst aan de medewerker reserveringen moesten uitleggen wat dit arrangement precies inhield.

9 Hoofdstuk 4: De toepasbaarheid van RM in een hotel Kenmerken geschikte producten Revenue management voor hotelkamers is voor een groeiend aantal bedrijven in meer of mindere mate een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het product (de kamer, of de tijd die gasten boeken om van de kamer gebruik te maken) leent zich bij uitstek voor het toepassen van RM principes. Volgens Robbert G. Cross, door velen beschouwd als de grondlegger van RM binnen de hospitalityindustrie, zijn producten met de volgende kenmerken geschikt voor RM: 1. Vergankelijkheid (als je het product vandaag niet verkoopt, dan kun je die gemiste omzet nooit meer terugkrijgen) 2. Beperkte (fixed!) capaciteit (helaas is het niet mogelijk om een aantal extra kamers in voorraad op de plank te leggen voor het moment waarop je ze nodig hebt) 3. Fluctuerende vraag (de vraag naar je product verschilt van moment tot moment) 4. Bereidheid om verschillende prijzen te betalen (gelukkig zijn sommige gasten bereid om meer te betalen dan meer prijsgevoelige gasten) 5. Hoge vaste kosten, relatief lage variabele kosten (arbeidsintensief, hoge vaste lasten, maar tegelijkertijd lage kosten om één kamer extra te verkopen) Op meerdere onderdelen toepasbaar Als je de andere producten binnen een hospitality-organisatie toetst aan deze criteria, dan kom je tot de conclusie dat de basisprincipes van RM ook toepasbaar zijn op restaurants, vergaderzalen, eventuele wellness faciliteiten, tot aan golfbanen aan toe. Natuurlijk, de capaciteit van een restaurant en vergaderzalen is tot in zekere mate flexibel, afhankelijk van de groepsgrootte en het type bijeenkomst, maar ook hier zit uiteindelijk een beperking op. Hetzelfde geldt voor de starttijden van golfers, waarbij de vraag zelfs fluctueert afhankelijk van het tijdstip van de dag. Vraag spreiden Flexibele prijzen kun je vervolgens gebruiken om de vraag gelijkmatig over de dag te verspreiden (meer hierover in een volgende column). Toch gebeurt dit nog veel te weinig. Heel voorzichtig wordt er geëxperimenteerd met restricties in restaurants, zoals een minimaal aantal personen per tafel, of earlybird kortingen, maar toch is het nog steeds geen gemeengoed. Daarom een paar recente voorbeelden uit eigen ervaring: een Chinees restaurant dat op vrijdag en zaterdag hogere prijzen hanteert voor exact hetzelfde menu (of op de andere dagen juist korting geeft ), en een van te voren bepaalde tijdsduur voor je lunch in een populair restaurant tijdens de wintersport (die ook onherroepelijk wordt gehanteerd ) Daarnaast, als we een premium berekenen voor kamers met een mooi uitzicht, waarom gebeurt dan niet hetzelfde met de tafels op de mooiste plekken in je restaurant? Breder toepassen van RM Daarom was ik vorig jaar verbaasd (waarom hebben ze dit niet veel eerder gedaan) maar tegelijkertijd blij verrast toen een hotel aangesloten bij één van de internationale ketens op advies van een van onze afstudeerstudenten besloot om ook flexibele prijzen te gaan hanteren voor hun vergaderarrangementen. Wat mij betreft zijn er geen beperkingen om RM breder te gaan toepassen. In een recent artikel beschrijft Sheryl Kimes, de RM guru van Cornell University, de richting waarin RM zich in de nabije toekomst zal gaan ontwikkelen. In dit onderzoek, waaraan bijna 500 RM-professionals deelnamen, gaven managers aan dat RM een toenemend strategisch belang krijgt waarbij de omzetten van alle afdelingen bepalend zijn voor het prijs- en aannamebeleid, oftewel Total Revenue Management. Strategische discipline Deze ontwikkeling kan niet anders dan gepaard gaan met een aantal belangrijke veranderingen binnen een organisatie. De rol van de revenue manager verandert, wat vraagt om een breder kennisniveau en andere vaardigheden en daarnaast alle omzetafdelingen omvat van een organisatie. Omdat RM steeds meer als een strategische discipline wordt gezien, moeten de managers ook over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om deze belangrijke rol te kunnen vervullen. Waar vroeger alleen maar sterk analytische vaardigheden werden gevraagd van revenue managers, worden ze tegenwoordig ook gezien als managers die een groot team kunnen aansturen, een visie hebben, die leiderschap tonen, goed kunnen communiceren en indien nodig overtuigen, relaties onderhouden (zoals de samenwerking met Sales) en

10 ondertussen zorgen dat het hotel optimaal presteert. Het lijkt wel of Superman werkzaam is in de hotelindustrie. Intrede profit manager Om een goed inzicht te houden in de RM-performance, is RevPAR niet meer afdoende. Total RevPAR (TRevPAR) is een alternatief, maar steeds vaker gebruiken organisaties Gross Operating Profit Per Available Room (GOPPAR) als belangrijkste RM indicator. Dat pleit er in mijn ogen voor om de veranderende rol van de revenue manager ook te ondersteunen met een andere titel: Profit Manager. Strijd om budgetten Wanneer een hotel werkt met een variabele prestatiebeloning voor zijn medewerkers, dan is deze voor de verschillende afdelingen vaak afhankelijk van het afdelingsbudget of andere afdelingsspecifieke doelen. Zo hebben salesmanagers doelstellingen die zijn gebaseerd op het volume dat ze via afgesloten contracten genereren en vechten Rooms- of F&B-managers naast een hoge gasttevredenheid ook voor hun eigen budgetten. Als je GOPPAR als belangrijkste performance indicator hanteert, dan moet dit in mijn ogen ook de basis zijn waarop een eventuele prestatiebeloning wordt toegekend en die geldt voor alle afdelingen. Kortom, alle afdelingen worden gezamenlijk afgerekend op de financiële performance van het hele hotel in plaats van individuele budgetten per department. Waar is Superman? De grote vraag in de internationale industrie is waar we de toekomstige Superman vinden, hoe we hem/haar vervolgens aan ons kunnen binden en wat voor carrièrepad we kunnen aanbieden. Er is nog steeds geen universiteit of hotelschool die opleidt tot gediplomeerd revenue manager, dus je wordt onthe-job opgeleid en getraind. Als NHTV leveren we graag onze bijdrage om deze kloof te dichten door RM gedurende een volledig semester centraal te stellen en studenten samen met diverse hotels te laten nadenken over de verschillende stappen van het RM proces. Uit recente gesprekken weet ik dat dit voorbeeld ondertussen door meerdere hotelscholen in Nederland wordt gevolgd. Een van de belangrijkste opvallende resultaten hierbij is het toenemend aantal studenten dat kiest voor een RM afstudeerstage.

11 Hoofdstuk 5: Distributie - Blijf baas in eigen huis Uitdagingen In de nasleep van de recente economische crisis zijn er twee uitdagingen voor de hotellerie: het aantal gasten én de prijzen terugbrengen op het niveau van een aantal jaar geleden. Een effectieve distributie strategie is hierbij een van de belangrijkste middelen die hotels tot hun beschikking hebben. Veel commerciële bedrijven willen hierbij een graantje meepikken met als gevolg een explosie in het aantal distributiekanalen waar hotels mee kunnen samenwerken: online travel agents (OTAs), GDS, veilingsites, reversed veilingsites, social media met een booking engine, opaque websites, et cetera. En daarnaast hebben hotels natuurlijk ook nog een eigen website Struisvogelgedrag Helaas is de hotellerie in mijn ogen een industrie die onvoldoende leert van eerder gemaakte verkeerde keuzes. Een mooi voorbeeld hiervan is de situatie in London in aanloop naar de Olympische Spelen in Tijdens het EK voetbal in 1996 werden lang van te voren torenhoge prijzen aangeboden, met de verwachting dat alle hotels volgeboekt zouden zijn. Naarmate het evenement dichterbij kwam, vielen de bezettingscijfers tegen en sloeg de paniek toe, met als gevolg dat er stevige last-minute kortingen werden aangeboden om de kamers alsnog vol te krijgen. In Nederland heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan tijdens Euro 2000 en het lijkt erop dat de geschiedenis zich gaat herhalen in de Londonse hotelwereld in aanloop naar de Spelen van volgend jaar. De eerste klachten over exorbitant hoge prijzen (5 keer rack rate ) zijn in diverse media opgedoken. De gedachte die aan dit prijsbeleid ten grondslag ligt is een te korte termijn visie, waarbij maximaliseren de definitie van RM is, in plaats van optimaliseren. Aan de ene kant is dit goed te verklaren (kortere leadtimes, hoge kosten, winsten die onder druk staan, rendementen die worden verwacht door eigenaren), maar aan de andere kant creëert de hotelwereld hiermee ook haar eigen probleem en is ze niet in staat om ver(der) vooruit te kijken. Denk in partnerschappen Deze korte termijn visie komt ook terug in de manier waarop hotels met distributiekanalen omgaan. Tijdens de jongste recessie leverden deze kanalen volume aan de hotels en werden daarom met open armen ontvangen. Contracten werden getekend en nu de economie weer aantrekt zitten veel hotels vast aan strenge voorwaarden op het gebied van best available rates (BAR) en last room availability (LRA) en klagen steen en been. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat een van de grootste kostenposten in de hedendaagse hotelindustrie de commissie is die wordt betaald aan OTAs voor het communiceren en boeken van de beschikbaarheid van hotelkamers. Percentages boven de 20% zijn hierbij helaas geen uitzondering. Wat mij betreft helaas een voorbeeld waarbij de hotellerie denkt en handelt vanuit een leverancier-klantrelatie (die ze te allen tijde denken te kunnen beëindigen), in plaats van dat een partnership met een derde partij in de supply chain voor de langere termijn wordt opgebouwd. Dubbele pech In een ideale wereld zou je als hotel het liefst al je boekingen rechtstreeks via je eigen kanaal binnen krijgen. Helaas blijkt dat een utopie te zijn, wat dus ook het bestaansrecht en nut van externe distributiepartners aantoont. Een recent onderzoek van Cornell University heeft daarnaast aangetoond dat er sprake is van een billboard effect als je zichtbaar bent op OTAs, wat uiteindelijk zelfs leidt tot een toename in het aantal boekingen via je eigen website. Echter, wat je wel moet doen is verstandig met het fenomeen omgaan. Dat begint met het hanteren van rate parity (een consistent prijsbeleid voor al je distributiekanalen). Vaak gebeurt het dat hotels op hun eigen website voor een hogere prijs boekbaar zijn dan via een van hun indirecte kanalen, zodat je een hoge commissie betaalt en daarnaast ook nog eens een lagere prijs krijgt. Dubbel pech dus. Maak daarom bewuste keuzes wat je wel en niet aanbiedt via indirecte kanalen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van room-only rates via OTAs en packages of bundled products via je eigen kanaal. Wegpoetsen lastig Een ander belangrijk aspect is de keuze van partners die bij je imago passen (stap 1 in het RM proces). Hoewel het interessant kan zijn om kortstondig extra volume te genereren via een distributiekanaal, kan

12 het op lange termijn ernstige gevolgen hebben en het soms jaren duren om je zorgvuldig opgebouwde imago weer te herstellen (en het verloren terrein op je ADR goed te maken ) Verplichtingen Dan het begrip last room availability (LRA), waarbij in dit geval een OTA het recht heeft om de allerlaatste kamer ook via hun kanaal te verkopen. Tijdens mijn tijd als RM consultant had ik hier al grote moeite mee, hoewel het toen voornamelijk om de clausule in corporate contracten ging, waar toen vaak nog geen verschil in kamertypes werd gemaakt. Het beperkt je in je vrijheid als hotelmanager om zelf te bepalen voor wie je capaciteit beschikbaar maakt. Nu is dat met prijsafspraken voor diverse kamertypes in verschillende soorten contracten wel verbeterd, maar vaak staat er nog steeds LRA als voorwaarde in. Wanneer dit een breekpunt is in de onderhandelingen, dus ook bij OTAs, pas dit dan aan naar last room TYPE availability (LRTA). Wanneer je dan via een contract verplicht bent om een prijs te honoreren, dan kun je in ieder geval nog een van je duurdere kamertypes (met bijbehorende prijs) aanbieden. Optimaliseer website Hoewel het aantal boekingen via indirecte kanalen toeneemt, is het streven natuurlijk om het grootste gedeelte van je volume via je eigen website te laten boeken. Dit heeft een aantal voordelen, zoals de mogelijkheid om rechtstreeks en gericht met je gasten te kunnen communiceren. Ter illustratie, het heeft KLM jaren gekost om meer passagiers via de eigen KLM site te laten boeken, maar inmiddels is het percentage opgelopen tot 40%. Ze zijn nu zelf eigenaar van de gegevens van hun klanten en kunnen ze dus ook wat bieden. Het optimaliseren van je website is dan wel een vereiste, zodat je vindbaar en zichtbaar bent én direct boekbaar bent (Thomas Dieben van BeCurious heeft hier in 2009 via een aantal columns via deze site uitvoerig aandacht aan besteed). Controle houden Als laatste een vooruitblik, zoals vaak op het gebied van RM afkomstig uit de luchtvaartindustrie. American Airlines heeft eind vorig jaar besloten om niet langer vluchten aan te bieden via orbitz.com en op deze manier controle over hun eigen prijsbeleid te houden (of terug te winnen). De reactie van de online travel industry was dat American Airlines (AA) de keuzemogelijkheden voor passagiers wil beperken en het laatste woord hierover is nog lang niet gesproken. Natuurlijk, schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij deze beslissing (AA is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, wat het makkelijker maakt om zo n besluit te nemen dan dat een klein zelfstandig hotel ergens in Nederland dat doet), maar het is in mijn ogen wel de voorbode van een uiteindelijke verandering van het distributielandschap zoals we het nu kennen, waarbij het directe kanaal een belangrijkere rol gaat innemen.

13 Hoofdstuk 6: Back to basics Rendement en gevolgen In het grensverleggende artikel The Tragedy of the Commons (Garrett Hardin, Science, 162 (1968): ) beschrijft de auteur de gevolgen voor collectieve doelen wanneer individuen keuzes maken die zuiver en alleen hun eigen belang dienen. Het voorbeeld dat hij hierbij aanhaalt is gebaseerd op een aantal schapenboeren, dat hun kuddes allemaal op een gemeenschappelijk stuk grond laat grazen. Wanneer één boer besluit om een extra schaap aan zijn kudde toe te voegen, dan haalt hij hiermee een hoger rendement (bijvoorbeeld meer melk of wol), terwijl de negatieve aspecten (minder gras beschikbaar per schaap) over alle andere boeren worden uitgesmeerd (het stuk land is immers gemeenschappelijk bezit ). Sociaal dilemma Daarin schuilt nu juist de tragedie: iedere boer is onderdeel van een systeem dat hem in staat stelt om zijn kudde onbeperkt te laten groeien, terwijl de omgeving en situatie waarin hij zich bevindt (de oppervlakte van de gezamenlijke grond en de hoeveelheid gras die beschikbaar is) juist niet oneindig is. Tegenwoordig noemen we dit principe ook wel het sociale dilemma en we kennen allemaal de problemen die hierdoor veroorzaakt worden op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Overeenkomsten hotellerie Misschien een vreemd begin voor een artikel over RM, maar wat mij betreft is er een sterke overeenkomst met de situatie van de afgelopen jaren in de hotellerie. Veel hotels besloten namelijk om te proberen een extra stuk van de totale vraag binnen te halen (een boer die een extra schaap aan zijn kudde toevoegt), veelal door het aanbieden van zeer aantrekkelijk geprijsde producten. Voorop staat natuurlijk dat dit eenieders goed recht is en dat er een positieve relatie is tussen het bieden van kortingen en de vraag naar je product! Complexiteit achter elasticiteit Er kleven wel een aantal vragen en nadelen aan dit beleid. Om de precieze prijselasticiteit van de vraag naar hotelkamers vast te stellen, moet je een flink aantal andere oorzaken voor een verandering in je vraag uitsluiten (zoals seizoensinvloeden, patronen die betrekking hebben op de dagen van de week, de invloed van lead-time en de economische crisis). Daarnaast moet de meting op een specifiek moment plaatsvinden en voor een specifieke locatie of product van toepassing zijn, wat vaak een negatieve invloed heeft op het aantal waarnemingen. Kortom, het is bijzonder complex (en vaak duur) om de exacte prijselasticiteit van de vraag vast te stellen en daardoor is het dus ook nagenoeg onmogelijk om precies te bepalen hoeveel korting je moet geven om een extra kamer te verkopen. Pas op voor de negatieve spiraal Dat brengt me bij het collectieve doel: de gevolgen op de lange(re) termijn voor de hele hotelindustrie. Onderzoek van Cornell heeft aangetoond dat (exorbitante) prijsverlagingen inderdaad leiden tot een hogere bezettingsgraad, maar hetzelfde onderzoek toonde ook aan dat dit niet leidt tot een verbeterde RevPAR of winst. De verklaring hiervoor is dat deze kortingen niet direct leiden tot een hogere omzet, maar het hotel door de hogere bezettingsgraad wel hogere (variabele) kosten heeft. Daarnaast bied je vaak ook de mogelijkheid aan gasten met een potentiaal hoger budget om eveneens voor die lagere prijzen te boeken. Dit leidt dus tot winstmarges die nog verder onder druk komen te staan. Het gevolg hiervan is dat een industrie zich als het ware in een neerwaartse spiraal stort en het collectieve doel juist verder uit het zicht raakt. Dit effect wordt nog eens versterkt door iets wat ik een eerder artikel al aangegeven heb; het kost jaren om het verloren terrein qua gemiddelde kamerprijs weer goed te maken. Oplossing ligt bij menselijk gedrag In zijn artikel refereerde Hardin ook naar een ander artikel, dat handelde over de toekomst van de nucleaire wapenwedloop tussen het Oosten en het Westen. De auteurs (J.B. Wiesner en H.F. York) concludeerden dat er in hun ogen geen technische oplossing voor dit conflict was. Ze definieerden technisch hierbij als een oplossing die voortkomt uit een verandering of aanpassing van een (techniek

14 van) van de natuurwetenschappen. In hun ogen vergt het een aanpassing in de waarden of moraliteit van mensen om tot een oplossing te komen. Wederom zien we hier de link met duurzaamheid en de klimaatcrisis; problemen die uiteindelijk alleen opgelost kunnen worden door verandering in gedrag van mensen. En weer lijkt dit wellicht een wat merkwaardige anekdote voor een artikel over RM. Toch zien we ook hier weer een parallel met de hotel industrie. In vroegere tijden werd er met het oog op grote beurzen en congressen in een stad een overleg gepland, waarbij hotels een gemeenschappelijke strategie bepaalden voor het prijsbeleid tijdens deze drukke periodes. Toch gebeurde het vaak dat de eerste Sales Manager die in zijn/haar hotel terugkwam direct een paar gulden onder de afgesproken prijs ging zitten. Typisch een probleem waarvoor geen technische oplossing beschikbaar is, maar dat een aanpassing in op het gebied van menselijke waardes vergt (betrouwbaarheid in dit geval). Nu behoren deze overleggen tot de verleden tijd door een scherper toezicht en regelgeving van de NMA; niet door technische aanpassingen! Deel van het geheel Toch is deze parallel ook vandaag de dag nog van toepassing op het RM beleid van hotels. Iedere dag kun je een technische verbetering implementeren om het rendement te verbeteren: geautomatiseerde dataanalyses, verbeterde forecast-methodes, nieuwe distributiekanalen, et cetera. Uiteindelijk ben je als individueel hotel echter ook een onderdeel van een groter geheel (de industrie) en voor het werkelijk, op langere termijn, optimaliseren van het rendement ontkom je er niet aan om dat gegeven mee te nemen in beslissingen voor jouw individuele hotel. En daarmee is de RM cirkel rond en zijn we weer terug bij de basis: het optimaliseren van je rendement! Stan Josephi is als docent hotelmanagement verbonden aan de Academy of Hotel Management van NHTV in Breda. Binnen deze opleiding is hij verantwoordelijk voor Revenue Management wat gedurende 4 maanden centraal staat in het 2e jaar van de opleiding. Na afronding van zijn Hogere Hotelschool opleiding in Leeuwarden heeft hij verschillende Rooms Division functies bekleed in de Londonse hotellerie. Als consultant voor het Franse Optims heeft hij Revenue Management systemen geïnstalleerd in hotels in heel Europa, waarna hij als trainer voor HMP in de Nederlandse hotellerie actief is geweest. Na een uitstap als Manager Operations is hij sinds 2005 werkzaam in Breda.

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Van informatie naar actie Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Het gebeurt regelmatig: een klant heeft geboekt bij een hotel en bij het inchecken vraagt de receptiemedewerker: Bent u deelnemer

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties Commerciële calculaties Het programma van vandaag: 8 april 2015 Commerciële calculaties (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) Bijzondere aandacht voor: Prijselasticiteit en Yieldmanagement slides komen op www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.

Nadere informatie

Revenue Management. in samenwerking met Stardekk

Revenue Management. in samenwerking met Stardekk Revenue Management in samenwerking met Stardekk 2 Agenda Revenue Management Algemeen Prijsstructuur Yieldmanagement Distributie omgeving Trends in verkoopkanalen Verhoging rendement eigen website Techniek

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Aantal medewerkers: 2 * 1,0 + 3 * 0,5 + 4 * 0, * 0,2 = 5,3 FTE

Aantal medewerkers: 2 * 1,0 + 3 * 0,5 + 4 * 0, * 0,2 = 5,3 FTE personeel Opgave 1 Aantal medewerkers: 2 * 1,0 + 3 * 0,5 + 4 * 0,35 + 2 * 0,2 = 5,3 FTE Opgave 2 Aantal productieve uren: bruto uren: 52 * 38 = 1.976 - ziekte 5% van 1.976 = 98,8 uur - vrije dagen: (26+6)

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

REVENUE MANAGEMENT VOOR AIRPORT PARKING

REVENUE MANAGEMENT VOOR AIRPORT PARKING REVENUE MANAGEMENT VOOR AIRPORT PARKING Maarten Soomer De passagier die naast je zit in het vliegtuig heeft waarschijnlijk een heel andere prijs betaald voor zijn ticket dan jij. Hetzelfde kan je nu ook

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Zelfs kleine bakker doet aan revenue management

Zelfs kleine bakker doet aan revenue management Hotel 28 Revenue management Platform Revenue Profs: Zelfs kleine bakker doet aan revenue management Revenue management is in de hotellerie een relatief nieuwe tak van sport, die steeds meer volwassen wordt.

Nadere informatie

Time series analysis. De business controller wilt graag de prognoses weten voor de volgende vier key metrics :

Time series analysis. De business controller wilt graag de prognoses weten voor de volgende vier key metrics : Time series analysis In deze casus laten wij u zien wat er mogelijk is met behulp van predictive analytics op het gebied van tijdreeksanalyse. Tijdreeksanalyse is een nuttig hulpmiddel bij het analyseren

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Revenue Management Game Bungalowpark

Revenue Management Game Bungalowpark Revenue Management Game Bungalowpark 1 Toelichting 1 Hoorcollege met uitleg (nu) 1 Consultatie moment 1 Presentatie uitslag + feedback 6x ronden (per e-mail) 6x resultaat + feedback (per e-mail) 2 Bestanden

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Horeca Analyse. Meten is uiteindelijk weten

Horeca Analyse. Meten is uiteindelijk weten Horeca Analyse HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Juni Sept Nov 19 22 10

Juni Sept Nov 19 22 10 BITSING Praktijkseminar door auteur, coach en grondlegger: Frans de Groot Gemiddelde waardering: 8,9 Juni Sept Nov 19 22 10 Voor het einde van de eerste ochtend was iedereen overtuigd. De Bitsing-methode

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de Marge berekeningen Inkoopprijs + marge = verkoopprijs Een voorbeeld marge van de inkoopprijs Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% marge van de verkoopprijs Inkoopprijs 90% + marge 10% = verkoopprijs

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Prof.dr. Cees Langeveld

Prof.dr. Cees Langeveld Prof.dr. Cees Langeveld Product Innovatie bijv uitvoeringspraktijk Verkoop beleving, culturele + sociale waarde Ontwikkel aanvullende dienstverlening Communicatie Spreek elke doelgroep en individu op

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is

'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is 'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is De vakantietijd is weer voorbij en dat is standaard de tijd dat we veel klachten horen van mensen die in vertraagde of

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

Cars Analyse. Meten is uiteindelijk weten

Cars Analyse. Meten is uiteindelijk weten Cars Analyse CarsConnect is een totaalconcept voor de automotive branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang, IP pinnen,

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Taalreizen Engeland, Cambridge

Taalreizen Engeland, Cambridge Taalreizen Engeland, Cambridge HIGHLIGHTS CAMBRIDGE Knusse en vriendelijke stad Alle niveaus van de Cambridge cursus beschikbaar Veel georganiseerde activiteiten Cambridge is beroemd vanwege de prestigieuze

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Eindrapport. 5 November 2007

Eindrapport. 5 November 2007 0 Virtual Markets Eindrapport 5 November 2007 1. Introductie In dit document wordt de strategie beschreven die gebruikt wordt door de door ons ontwikkelde agent genaamd SlimAgent. Deze agent moet op een

Nadere informatie

Revenue & Reservations, Meeting & Events Sales

Revenue & Reservations, Meeting & Events Sales HMA SRH courses HEM ITM Stand C008 Website bedrijf: Naam contactpersoon: E-mail contactpersoon: radissonblu.com/hotel-amsterdam Nathalie Visser nathalie.visser@radissonblu.com De student kan als volgt

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie