Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen"

Transcriptie

1 Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

2 2 Colofon Algemene contactgegevens: ABN AMRO Lease N.V. Franz Lisztplantsoen JG Utrecht Postbus GD Utrecht Telefoon: (030) Website: Deze publicatie is een samenwerking van: ABN AMRO Lease N.V. Fokko Jansma Equipment Specialist Telefoon: (030) ABN AMRO Bank N.V. Sjoerd Zeijlemaker Sector Analist Bouw Telefoon: (06) Madeline Buijs Sector Econoom Bouw en Onroerend Goed Telefoon: (020) Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO Lease betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO Lease, noch functionarissen van ABN AMRO Lease dan wel door haar ingeschakelde derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ABN AMRO Lease, maart 2015 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is slechts toegestaan indien de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor vooraf schriftelijke toestemming voor is verkregen van ABN AMRO Lease. Teksten zijn afgesloten op 9 maart 2015.

3 3 Besparen op uw bedrijfsmiddelen Inzicht is de basis voor elke investering Het economisch herstel is nog pril, de marktomstandigheden grillig. Inzicht krijgen in uw kosten is cruciaal bij het nemen van een investeringsbeslissing. Weet u bijvoorbeeld wat de kosten per draaiuur zijn van uw machinepark? En hoe u hierop kunt besparen? Het maken van investeringskeuzes Om goede investeringskeuzes te maken is inzicht in uw kosten belangrijk. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van dergelijke keuzes, is het helder krijgen van uw Total Cost of Ownership. De Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze voor het inzichtelijk maken van alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en het gebruik gedurende de economische levensduur van ingekochte bedrijfsmiddelen. Met inzicht in uw TCO kunt u: Bepalen of een investering economisch rendabel is door de totale kosten in kaart te brengen en af te zetten tegen de opbrengsten van de investering. Verschillende investeringen vergelijken door te kijken naar alle kosten tijdens de economische levensduur in plaats van slechts naar de aanschafkosten. Om goede investeringskeuzes te maken is inzicht in uw kosten belangrijk Met dit inzicht, wordt u zich bewust van de werkelijke kosten per draaiuur. En met het helder krijgen van uw TCO, kunt u besparen op uw bedrijfsmiddelen. Frank Stienstra Algemeen directeur ABN AMRO Lease N.V.

4 4 Inzicht in uw TCO Inzicht is de basis voor elke investering. In deze snel veranderende bouwwereld stelt u zichzelf geregeld de vraag: hoe houd ik zicht op de kosten, hoe kan ik besparen op mijn bedrijfsmiddelen? Het startpunt om deze cruciale vraag te beantwoorden, is het helder krijgen van de verschillende elementen waaruit uw TCO is opgebouwd. Kosten per draaiuur In de grafiek hiernaast staat een voorbeeld van de TCO van een wiellader. Het is een cirkeldiagram die is opgebouwd uit verschillende elementen. Elk element staat voor een percentage van de kosten per draaiuur. Grote kostenposten in dit voorbeeld zijn loonkosten (30%), brandstofkosten (24%), aanschaf van de machine (17%) en slijtdelen (15%). Samen omvat dit 80% van de kosten per draaiuur. Hoe de kosten precies uitkomen, hangt af van de variabelen. En dan kan het best wat uitmaken of u een oude machine heeft die is afgeschreven maar nog inzetbaar is of dat u een nieuwe machine heeft staan die aan alle huidige eisen voldoet. In het voorbeeld van deze wiellader zijn de percentages gebaseerd op de volgende variabelen: 30% 9% 2% 3% 15% 24% 17% aanschafkosten: euro levensduur: 5 jaar restwaarde: 20% verzekeringspremie: 1,6% loonkosten machinist per jaar: euro brandstofverbruik: 12 liter per uur brandstofkosten: 1,35 per liter lease rente: 5% draaiuren per jaar: totaal aantal uren: Aanschaf machine Brandstofkosten Loonkosten Onderhoud en reparatie Verzekering Rente kosten Slijtdelen Aan dit fictieve rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.

5 5 Inzicht in uw TCO helpt u om bewustere keuzes te maken Wie inzicht heeft in zijn TCO kan precies zien op welke onderdelen eventueel bespaard kan worden. Zo valt op dat de aanschafkosten in dit voorbeeld slechts 17% vormen van de totale kostprijs. En hoeveel zin heeft het om uit besparingsoverwegingen al het onderhoud en de reparaties zelf te doen als dit maar 8-10% uitmaakt van een draaiuur? Dan kunt u in de meeste gevallen beter besparen op brandstof, wat bijna een kwart van de TCO uitmaakt. Een graafmachine die minder diesel per draaiuur verbruikt, levert dan al snel een hogere besparing op. Spelen met variabelen Meten is weten en dat draagt ertoe bij dat ondernemers bewustere keuzes kunnen maken bij de aanschaf van nieuwe machines. Door te spelen met de TCO-variabelen kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat een forse investering nu meer rendabel is, omdat daarmee op langere termijn wordt bespaard. Of het laat zien dat vervanging van een oude machine door een moderne machine kostprijsverlagend is, doordat je scherper kunt offreren in bijvoorbeeld openbare aanbestedingen. Maar welke ontwikkelingen spelen er in uw markt en in uw sector, die uw TCO beïnvloeden? En waarom is inzicht in hoe u met de variabelen kunt spelen, belangrijker dan ooit?

6 6 Nu de mist van de Ontwikkeling bouwproductie en investeringen Bron: CBS crisis optrekt, wordt de bouwsector geconfronteerd met een nieuwe economische realiteit. Een realiteit waar herstel zichtbaar is. Maar ondernemers blijven vooralsnog voorzichtig als het om investeren gaat groei in % (joj) 2012kw1 2012kw3 2013kw1 2013kw3 2014kw1 2014kw3 Investeringen in gebouwen Investeringen in gww Bouwproductie Economisch beeld Herstel bouwsector begint vorm te krijgen Groeiverwachting Nederland en bouw De bouwwereld is door de crisis veranderd. Er zijn minder grote bouw projecten en minder investeringen door de overheid. De bouw is één van de sectoren waar de meeste banen verloren zijn gegaan, de marges van bouwbedrijven zijn zeer laag en omzetten zijn sterk afgenomen. Gelukkig zijn er over de gehele breedte van de Nederlandse economie tekenen van herstel. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht voor 2015 een groei van 1,6% en voor 2016 een groei van 2,1%. De bouwsector is voor circa 97% afhankelijk van de binnenlandse markt. Het is daarom voor de bouw belangrijk dat de bedrijfsinvesteringen aantrekken en dat de consumptie inmiddels ook de eerste tekenen van herstel begint te vertonen. Voor de bouwsector verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO in 2015 een groei van 2% en in 2016 een groei van 3,5%. Voorlopende indicatoren, zoals het aantal afgegeven vergunningen en de orderportefeuille van bouwers, geven aan dat verder herstel te verwachten is. Ook het feit dat de woningmarkt in de lift zit, draagt daar aan bij: het aantal woningtransacties stijgt sterk en de prijzen stijgen licht. Groeiverwachting per branche verschilt De groei van de bouwsector vertaalt zich niet even sterk in alle branches van de bouw. De woningbouw herstelt snel. De utiliteitsbouw en grond-, weg-, en waterbouw (gww) laten bescheidener herstel zien. De gww blijft last houden van overheids bezuinigingen waardoor de gww bescheiden groeit in 2015 en Uiteindelijk verwachten we dat de gww-productie in 2015 met 0,5% en in 2016 met 1,5% stijgt. De groei is vooral afkomstig van gww-bouwers die voor het bedrijfsleven bouwen. Wij verwachten dat de utiliteitsbouw zowel in 2015 als 2016 met 2% groeit. De vooruitzichten zijn vooral voor de bouw van industriële gebouwen en gebouwen voor opslag goed.

7 7 Sectorbeeld Nieuwe werkelijkheid en de invloed op uw bedrijfsmiddelen Niet alleen de (macro)economische omgeving speelt een rol bij de vraag: passen mijn bedrijfsmiddelen en financieringsoplossingen nog bij de vragen van deze tijd. De wereld op en rond de bouwplaats is veranderd, opdrachtgevers stellen andere eisen en duurzaamheid is van een trend de norm geworden. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op uw bedrijfsvoering én op uw TCO. Een trend binnen de bouwsector is de toegenomen vraag naar herontwikkeling in de binnenstad, met name in de Randstad. Leegstaande kantoren op B-locaties krijgen bijvoorbeeld een nieuwe bestemming als studenten- en starterswoningen. Herontwikkeling en kleinschalig bouwen in binnensteden is dus een kans. Maar het vereist wel een andere manier van werken. De bouwlocatie is een bestaand pand; in plaats van het bouwrijp maken van bouwgrond heb je te maken met een bouw locatie op postzegelformaat. Een sterk opkomende oplossing voor de nieuwe bouwplaatsen is het gebruik van prefab bouwmaterialen. Door te bouwen met voorgefabriceerde betonelementen, kunnen bouwers de logistiek rondom de bouw locatie aanpassen. Zo wordt het aantal bewegingen gereduceerd, waarmee de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt blijven. Bovendien leidt deze vorm van bouwen tot de ontwikkeling van flexibele en zuinige machines die wellicht een goede vervanging zijn binnen uw machinepark. Onderscheidend vermogen Ook nemen aannemers in hun bouwplannen steeds vaker het concept circulair bouwen mee ( circulair-bouwen-het-fundament-onder-een-vernieuwde-sector). Daarbij wordt gebouwd met het oog op toekomstige bestemming of recycling van grondstoffen. Duurzaamheid is de norm geworden

8 8 Zo wordt een kantoorpand aan het eind van de economische levensduur bijvoorbeeld omgebouwd tot hotel. Of het wordt gesloopt, waarbij de materialen niet weggegooid worden, maar hergebruikt als nieuwe grondstoffen. Daardoor ontstaat er een gesloten kringloop waarbij grond- en bouwstoffen niet verloren gaan. Bouwbedrijven kunnen zich, in een sterk concurrerende markt, onderscheiden door concepten aan te bieden waarin rekening is gehouden met deze kringloop. Duurzaamheid loont Geschetste ontwikkelingen sluiten aan bij de wens van opdrachtgevers om duurzaam te bouwen. Gemeenten en provincies, maar ook private partijen stellen bepaalde eisen aan projectontwikkelaars. De aanbesteding verschuift van een klassieke aanbesteding op prijs, naar aanbestedingen waarbij steeds meer gekeken wordt naar zaken als overlast voor de omgeving, materiaalgebruik, energieverbruik, geluidsoverlast, logistiek en CO2-uitstoot. Bedrijven die aantonen dat hun CO2-footprint (de milieumaat voor het bedrijfsleven) goed is, kunnen dat mee nemen in hun offerte. Het hebben van een lage CO2-uitstoot leidt, in vergelijking met een bedrijf met een hoge uitstoot, tot een positieve beoordeling van de opdrachtgever. Duurzaamheid loont ook bij het behalen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) bij publieke aanbestedingen doordat er rekening wordt gehouden met de CO2-Prestatieladder ( Opdrachtgevers die CO2-Prestatie ladder inzetten, belonen bedrijven die CO2 reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Redenen genoeg dus om met de duurzaamheidsbril op naar uw bedrijfs middelen te kijken: moet ik nu (her)investeren om straks de meeste besparingen én het beste rendement te realiseren? Scherp offreren Een belangrijk aspect bij het maken van een offerte is een helder overzicht van de kosten die u als ondernemer heeft bij de inzet van een machine of machinepark. Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust wat één draaiuur in werkelijkheid kost. En dus wat de prijs is die minimaal moet worden berekend voor een draaiuur en waarover de ondernemer nog een marge moet berekenen voor winst en herinvesteringkosten om tot een uiteindelijke verkoopprijs per draaiuur te komen. Veel ondernemers baseren hun uurprijs op het tarief dat gangbaar is in de markt zonder naar de eigen specifieke situatie te kijken. Om scherper te kunnen offreren is het belangrijk om, naast inzicht in uw TCO, uw kostprijs per draaiuur te verlagen.

9 9 Kosten per draaiuur verlagen De belangrijkste variabelen uitgelicht Overall geldt voor de gehele sector dat de marktomstandigheden na de kredietcrisis drastisch anders zijn dan daarvoor. Dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Om kansen te benutten heeft u ruimte nodig; ruimte om te ondernemen. En die ruimte heeft voor een groot deel te maken met liquiditeit. Waar kan ik kosten besparen en welke financieringsvormen zijn voor mijn bedrijf het meest geschikt? Zoals aangetoond, gaat het om veel meer dan alleen de aanschafkosten. Want wat kost een machine u bijvoorbeeld als het gaat om brandstofverbruik of loonkosten? Uitgelicht: brandstofverbruik Zoals in de TCO-diagram staat weergegeven, is brandstof een substantieel onderdeel van de kostprijs. Brandstofkosten bewegen sterk mee met factoren waar u enerzijds geen invloed op kunt uitoefenen en waar u anderzijds wel degelijk sturing aan kunt geven. Grofweg een kwart van de kosten per draaiuur van een machine komt voor rekening van brandstof. De hoogte van brandstofkosten is voor een deel afhankelijk van externe factoren. Zo wordt er sinds 1 januari 2013 één enkel accijnstarief voor diesel gehanteerd. Tot deze datum konden ondernemers nog volop profiteren van rode diesel waarop een laagbelast tarief gold. Met het schrappen van die regeling is de accijns voor niet gekentekende voertuigen en werkmaterieel in één klap met 18 cent per liter gestegen. Een andere factor die van belang is op het onderdeel brandstofkosten, is de olieprijs. In de afgelopen periode is de olieprijs sterk gedaald, maar de ervaring leert dat de prijs van brandstof toch een substantiële kostenpost blijft.

10 10 Flinke besparing Het grote aandeel van brandstofkosten in de TCO daagt de ondernemer uit om juist daar naar besparingen te zoeken. Een niet onbelangrijke bijdrage aan het verlagen van uw TCO, is het (bij)scholen van uw medewerkers. Via een programma als Het Nieuwe Draaien ( NM%20factsheet%20Het%20Nieuwe%20Draaien% pdf), gericht op het slimmer bedienen van bouwmachines, zijn flinke besparingen mogelijk. Daarnaast is er de overweging om te investeren in een nieuwe machine. Een machine die per draaiuur minder diesel verbruikt omdat deze door gebruikmaking van nieuwe technieken en brandstofbesparende opties nu eenmaal zuiniger is. Maar wat als u een prima functionerende oude machine heeft die volledig is afgeschreven en waarvan het onderhoud volledig in eigen huis gebeurt? Op het eerste gezicht lijkt het voordelig om deze machine te blijven gebruiken. Maar is dat ook altijd zo? Zuiniger door nieuwe technieken Uitgelicht: brandstofkosten Stel de oude machine verbruikt 12,5 liter diesel per draaiuur, terwijl een nieuwe machine per draaiuur slechts 10,5 liter diesel verbruikt. Bij een eindurenstand van draaiuren op jaarbasis scheelt dat uitgaande van een dieselprijs van 1,35 euro per liter bijna euro. Op korte termijn is investeren in een nieuwe machine wellicht zwaar voor de portemonnee, maar op langere termijn levert het dus een flinke besparing op. Oude machine Nieuwe machine Brandstofkosten

11 11 Uitgelicht: aanschafkosten Tegenover de te boeken winst door brandstofbesparingen, staat de niet geringe stijging van de aanschafwaarde van veel machines. De kostenstijging van machines wordt veroorzaakt door de kosten van montage van additionele systemen om te kunnen voldoen aan strengere milieu- en emissie-eisen. Zo moeten in Europa alle non-road machines sinds 1 januari 2015 voldoen aan zogenaamde Stage 4/Tier 4f-regels. Dit zijn strenge eisen, opgesteld door de Europese commissie, voor motoren die gebruikt worden in nieuw geleverd non-road mobile equipment. Deze eisen zijn de afgelopen jaren gradueel strenger geworden. Met ingang van 1 januari 2015 is de voorlopig strengste norm bereikt, geldend voor alle machines boven de 56 kw. De mening van ABN AMRO Lease is dat de strenge Europese milieueisen na verloop van tijd de norm worden in de rest van de wereld. Ook hier zal de adaptieve exportmarkt zijn weg weten te vinden. In de tussentijd zullen producten naar verwachting zogenaamde conversions kits samenstellen. Een conversion kit is een speciale (motor)ombouwset. Met deze conversion kits wordt de inzet van machines mogelijk in landen waar de eisen lager zijn, maar waar de kennis van de techniek en de kwaliteit van de brandstof ook minder is. Daarom is er naar verwachting weinig impact op de inruilwaarde van de machine en loont het wel degelijk om te investeren in deze nieuwe machines; het levert uiteindelijk een lagere TCO op door een bestendige restwaarde. De nieuwe eisen zorgden in de afgelopen jaren voor een stijging van de aanschafwaarde variërend tussen de 10% en 15%, los van de jaarlijkse inflatie. Net als in de periode rond 2000 bestaat er in de markt scepsis over de aanschaf van nieuwe machines. Destijds kwamen er machines op de markt voorzien van nieuw ontwikkelde elektronica. Het verwachte waardeverloop van die machines leverde veel onduidelijkheid op. Achteraf bezien bleek dit koudwatervrees. De exportmarkt was goed in staat deze machines te kunnen repareren waardoor vraag en afzet van gebruikte machines gegarandeerd bleef. Toch hebben veel ondernemers nu dezelfde koudwatervrees ten aanzien van de nieuwe generatie schone machines. Deze terughoudendheid komt voort uit het vraagstuk of deze nieuwe technieken wel te gebruiken zijn in landen waar de technische kennis en de kwaliteit van de brandstof niet op een vergelijkbaar niveau als de meeste Westerse landen zijn. Oude machine + Nieuwe machine: 15 tot 20 procent duurder Conversion kit = een goede restwaarde en een lagere TCO in totaal Aanschafkosten

12 12 Voordeel in loonkosten en concurrerend vermogen Uitgelicht: loonkosten In Nederland zijn de loonkosten relatief hoog en daar zal ook niet snel verandering in komen. Toch is er een aantal knoppen waaraan u kunt draaien om de loonkosten te beïnvloeden. Een nieuwe machine kan ook zorgen voor lagere loonkosten. Een voorbeeld: als u een tiltrotator aanschaft om aan een graafmachine te koppelen dan investeert u tot euro. Maar deze investering verdient zichzelf snel terug omdat u in plaats van twee of drie werknemers nog maar één werknemer op dezelfde klus zet. Met de hoge loonkosten in Nederland kan dit al snel voordeel opleveren voor uw TCO en daarmee uw concurrerend vermogen. Daarnaast ziet ABN AMRO Lease een toename van de financiering van midi-machines. Deze machines zijn meer geschikt voor omgevingen waar een beperkte bewegingsvrijheid is. Een voordeel van de inzet van dit type machine is dat u niet alleen op de brandstofkosten bespaart, kijkend naar de kleinere machine en motor, maar dat uw totale investering kleiner is dan bij een conventionele grotere machine. U bespaart namelijk ook op aanschafkosten en onderhoudskosten, terwijl er nagenoeg een vergelijkbaar uurtarief gehanteerd wordt voor beide typen machines. Aangezien dit belangrijke elementen zijn bij de totstandkoming van de kosten per draaiuur van uw machinepark, is het voor u interessant om hier rekening mee te houden. Loonkosten Oude machine Nieuwe machine

13 13 Uitgelicht: slijtkosten, reparatie- en onderhoudskosten en verzekeringskosten De kosten voor slijtage, reparatie en onderhoud en verzekeringen zijn als afzonderlijke posten relatief klein, maar samen vertegenwoordigen ze een aanzienlijk deel van uw TCO. Nieuw materieel zorgt voor lagere onderhoudskosten (TCOelement reparatie en onderhoud) en kan tot lagere verzekeringslasten binnen de TCO leiden. Als u een reparatie- en onderhoudscontract afsluit bij uw leveranciers, weet u gedurende de gehele levenscyclus van uw machine(park) wat daarvan de kosten zijn en zo komt u niet voor verrassingen te staan. Een dergelijk full-service contract heeft bovendien als voordeel dat u op bepaalde verzekeringen kunt besparen: WA-Casco met kabel- en leidingschade is vaak voldoende. Een zogenaamde eigen gebrek verzekering is dan niet langer noodzakelijk. Dit maakt sturing op uw TCO eenvoudiger, omdat u niet voor onverwachte hoge uitgaven komt te staan als gevolg van ongeplande stilstand. Besparen op vervanging van onderdelen kan ook door uw personeel een (opfris)cursus te laten volgen, waardoor banden slijtage of slijtage van bakmessen beperkt wordt. Het maken van investeringskeuzes ABN AMRO Lease helpt u graag met het maken van de juiste investeringskeuzes. Het inzicht dat de TCO biedt, koppelen we aan uw financieringsvraag en onze kennis van bedrijfsmiddelen en leaseproducten. Met als resultaat een financieringsadvies dat past bij uw onderneming en uw specifieke situatie. Of u nu een startende ondernemer bent of een gevestigde onderneming. Oude machine Nieuwe machine Onderhoud en reparatie Verzekering Slijtdelen

14 14 Leasen biedt ruimte voor ondernemen Het is niet veel ondernemers gegeven om, na jaren van crisis, nieuwe bedrijfsmiddelen uit eigen vermogen te financieren. Toch: wie nu niet investeert, loopt een grote kans aanstaande groei mis te lopen. Leasing biedt door z n flexibiliteit ondernemers in de snel veranderende bouwsector de ruimte om te ondernemen. De leaseconstructies van ABN AMRO Lease sluiten aan bij uw wensen en situatie en helpen u om duurzame resultaten te realiseren voor uw onderneming en uw opdrachtgevers. Uitgebreide kennis van bedrijfsmiddelen Bij leasen is de financiering direct gekoppeld aan het bedrijfsmiddel, waardoor 100% financiering mogelijk is. ABN AMRO Lease kan u adviseren bij het maken van de juiste investeringskeuzes door onze uitgebreide kennis van bedrijfsmiddelen te koppelen aan een passende financieringsoplossing. Het grote voordeel van lease is dat u uw investering koppelt aan de cash-flow die de investering genereert. De flexibiliteit van lease ligt namelijk besloten in allerlei variaties in de looptijd van het contract en in de wijze waarop de financieringslasten kunnen worden verdeeld over die looptijd. Hierdoor hoeft u uw investering niet in een keer te doen en behoudt u zowel een gezonde liquiditeitspositie als kredietruimte bij de bank. Van bezit naar gebruik Leasing kan met recht een uiterst moderne financieringsvorm genoemd worden. Duurzaam ondernemen wordt ondersteund omdat de financiering niet afhankelijk is van kortetermijnontwikkelingen, zoals een fluctuerende rentestand of onzekerheid over de beschikbaarheid van bancair krediet. Leasing sluit aan bij de trend naar off-balance financiering: bij nieuwe generaties ondernemers heeft het bezit van bedrijfsmiddelen geen prioriteit; het gaat om het gebruik. Verschillende verhuurbedrijven spelen in op de trend van bezit naar gebruik en bieden veelal machines aan zonder machinist. Een ander voorbeeld is de website Entreeding.com ( Dit is een digitaal MKB-platform voor onder meer inhuur en verhuur van materieel inclusief personeel. Parallel aan deze beweging is er een verschuiving van grote langlopende, vaak meerjarige klussen en projecten naar kleinere, kortdurende projecten. Beide ontwikkelingen leiden tot een toename van de belangstelling voor huren of leasen.

15 15 Flexibiliteit Flexibiliteit is het voornaamste kenmerk van lease. Gezien de grote variatie aan leasevormen is het zonder meer mogelijk een passende financieringsoplossing te bieden die naadloos aansluit bij de karakteristieken van uw onderneming. Bij financiële lease bent u als ondernemer economisch eigenaar, terwijl de leasemaatschappij juridisch eigenaar is. Bij deze leasevorm staat de waarde van het bedrijfsmiddel bij de onderneming op de balans en kunt u er ook op afschrijven. Bij operationele lease staat het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij op de balans (off-balance financiering). Hierdoor zijn betere balansverhoudingen mogelijk en loopt u geen risico op waardevermindering van de bedrijfsmiddelen. Het grote voordeel van lease is dat u uw werkkapitaal niet onnodig hoeft aan te spreken waardoor het beschikbaar blijft voor verdere groei van uw onderneming. Zo blijft u goed gepositioneerd om direct te anticiperen op kansen in de markt. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Betaling komt in vaste maandelijkse termijnen en kan bovendien fiscaal aantrekkelijk zijn. Voordelen van lease op een rij: U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren. Hierdoor blijft uw werkkapitaal onaangetast. Bij ABN AMRO Lease kunt u, dankzij flexibele betaalschema s, uw investering afstemmen op uw cashflow. U heeft keuzevrijheid van leverancier. U kunt zelf uw machine samenstellen met de fabrikant. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Gelijke maandtermijnen, dus overzichtelijke kosten per maand. Benutting van de eventuele aanwezige fiscale voordelen. Door relatief korte looptijden sneller mogelijkheid tot moderniseren. Kortom, als u als ondernemer geen eigen kapitaal kunt of wilt vrijmaken voor de aanschaf van een nieuwe machine, is financiering middels lease een goede optie. U spreekt uw werkkapitaal niet aan terwijl u toch een (her)investering doet in uw machinepark. Door gelijke maandelijkse termijnen, weet u precies waar u aan toe bent. Partners in business ABN AMRO Lease onderscheidt zich in de markt door de combinatie van gedegen sectorkennis met gedetailleerde kennis over lease en assets. De adviseurs van ABN AMRO Lease kennen de bouwsector en de bedrijfsmiddelen. Samen met u bekijken zij, met uw bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt, waar voor u de variabelen in uw TCO zitten en welke leaseconstructies en maatwerkoplossingen optimaal zijn voor uw investeringsbehoefte. Daarnaast wordt het verschil gemaakt doordat de nadruk wordt gelegd op samenwerking met partners; of dat nu u als ondernemer, of leveranciers, verzekeraars, handelaren of consultants zijn.

16

investeren in agrarisch materieel zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

investeren in agrarisch materieel zo bespaart u op bedrijfsmiddelen investeren in agrarisch materieel zo bespaart u op bedrijfsmiddelen De nieuwe werkelijkheid en de invloed hiervan op uw machinepark Januari 2016 colofon Algemene contactgegevens ABN AMRO Lease N.V. Vliegend

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN CITROËN BUSINESS FINANCE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational VOLVO car FINANCe financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privé-aankoop ligt een financieringsconstructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een leaseconstructie.

Nadere informatie

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Financial Lease FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

een uitstekende deal voor ondernemers

een uitstekende deal voor ondernemers Peugeot FINANCial LEASE een uitstekende deal voor ondernemers Zelf beheren is goedkoper leasen Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

CITROËN Financial Lease

CITROËN Financial Lease CITROËN Financial Lease EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20130152B/C10128/GLU/GJO Zoetermeer, Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 ALTIJD DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te houden. Ook als het om uw bedrijfsauto( s) gaat.

Nadere informatie

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze.

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd weet u ook dat

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET OM

Nadere informatie

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering Financial Lease voor een efficiënte bedrijfsvoering Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto s, maar ook computers en

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT FINANCIAL LEASE ALTIJD DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS

Nadere informatie

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto niet in eigendom wilt, kunt u kiezen voor Full

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

MO02 Begro+ng. College 5

MO02 Begro+ng. College 5 MO02 Begro+ng College 5 Inhoud van dit consult Waarom een exploita1ebegro1ng? Hoe maak je een exploita1ebegro1ng? Wat is een exploita1ebegro1ng? Kosten/omzet in deze minorperiode Toelich1ng op afschrijving

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden.

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden. 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden. 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet

Nadere informatie

privé lease & finance

privé lease & finance privé lease & finance BENT U EEN PARTICULIERE KLANT OF EEN ZAKELIJKE KLANT? PARTICULIERE KLANT ZAKELIJKE KLANT Wilt u de totale autokosten financieren of alleen de aanschaf? Alle informatie kunt u terugvinden

Nadere informatie

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager.

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager. Volvo Car Lease Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Preferred Banking. lease voor. Snel en gemakkelijk bedrijfsmiddelen financieren. medici

Preferred Banking. lease voor. Snel en gemakkelijk bedrijfsmiddelen financieren. medici lease voor medici Preferred Banking Snel en gemakkelijk bedrijfsmiddelen financieren 3 Lease voor medici Bij de start van uw praktijk heeft u flinke financiële ruimte nodig voor bijvoorbeeld een praktijkpand,

Nadere informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2015

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2015 Overzicht kostenontwikkelingen taxivervoer 2016 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 1 Hoe uw brandstofverbruik en wagenparkkosten in de toekomst beperken? Maarten Matienko VAB Daniël Peemans KBC Autolease Saskia Raymaekers KBC Autolease Duurzame mobiliteit

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Lease. Service op maat

Lease. Service op maat Lease Service op maat Leasen via Santander Consumer Finance Het leasen van een auto is een uitstekende manier om werkkapitaal vrij te houden of vrij te maken. Maar bijvoorbeeld ook om de operationele zaken

Nadere informatie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Finance I Vertrouwd In de afgelopen 10 jaar hebben wij in Europa al méér dan 65.000 trailers op maat gefinancierd.

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart.

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart. >> Rij op zeker. Kies naast een van onze Betaalplannen voor de smart autoverzekering. Een complete WAcasco (all risk) autoverzekering tegen een laag tarief. Vraag direct je verzekeringsofferte aan op nummer

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter

Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter Kraanverhuur in de lift maar tarieven blijven nog achter Verhuurders willen kranenpark uitbreiden Bouwproductie groeit met 4% in 216 Prefab: meer draaiuren en grotere kranen + 4% 216 Prefab Meer draaiuren

Nadere informatie

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE DS LEASE helpt u met het maken van de JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto

Nadere informatie

Sander van der Meulen en Jasper Tanis C11796 Zoetermeer, oktober 2016 Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi

Sander van der Meulen en Jasper Tanis C11796 Zoetermeer, oktober 2016 Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Overzicht kostenontwikkelingen taxivervoer 2017 Sander van der Meulen en Jasper Tanis C11796 Zoetermeer, oktober Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN.

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u kunnen vertrouwen op maximaal comfort

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

Het doel is de scope 1 en 2 emissie uit de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen opgesteld: Oktober Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de CO2-Prestatieladder

Nadere informatie

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart.

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart. >> Rij op zeker. Bij financiële lease kun je buiten het leasecontract om een smart autoverzekering afsluiten. Een complete WA-casco (all risk) autoverzekering tegen een laag tarief. Vraag direct je verzekeringsofferte

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki

Suzuki Financial Services. Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki Suzuki Financial Services Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki Inhoud pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 Suzuki Financial Services Zekerheid en overzicht: Suzuki

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING MOBIEL+ LEASING DE MEERWAARDE VAN MITSUBISHI Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+.

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Alles rond In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond In een keer alles rond met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Uw Volkswagen gekozen? Wij regelen ook een goede,

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2013

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2013 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2013 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20120184/30094/GLU/GJO Zoetermeer, Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE

Nadere informatie

Welkom 3. Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen

Welkom 3. Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen Welkom 3 Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen Over Asro adviesgroep 6 Wie zijn wij? Wat bieden wij

Nadere informatie

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om 10.00 uur 1 Marktkansen 2011 en verder Bouwproductie & -prognoses Jacco Ridderhof & Richard Lamb 2 Wat ga ik vertellen Economische ontwikkelingen Situatie

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi Kenmerk R20090245/31050/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN.

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN. PARTICULIER ŠKODA RIJDEN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit. Zorgeloos genieten van uw nieuwe ŠKODA met de zekerheid dat u financieel niets kan gebeuren? ŠKODA Financial Services biedt u deze

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2012

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2012 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2012 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20110229/30094/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport

Nadere informatie

1 Particulier Audi rijden. Particulier Audi rijden.

1 Particulier Audi rijden. Particulier Audi rijden. 1 Particulier Audi rijden Particulier Audi rijden. 2 Particulier Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Zorgeloos genieten van uw nieuwe Audi met de zekerheid dat u niet voor verrassingen

Nadere informatie

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? 2 PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. EN MET DIE GROEI STAAN ER STEEDS MEER AUTO S VOOR

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Sales versnellen met Volgroen Financieringsoplossingen voor energiebesparing in het MKB

Sales versnellen met Volgroen Financieringsoplossingen voor energiebesparing in het MKB Sales versnellen met Volgroen Financieringsoplossingen voor energiebesparing in het MKB Energie 2015 Emiel van Sambeek Sales versnellen door financiering Welke impact heeft het op uw LED propositie als

Nadere informatie

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 Maastricht, 01-04-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVER DIT RAPPORT...

Nadere informatie

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met:

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met: Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd Voor bedrijfsleven, instellingen en (semi)overheden financieer het met: De leasevormen Lease uw Mitsubishi Electric klimaatinstallatie, airconditioning, warmtepomp

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN ŠKODA Financial Services Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit 3 Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit Als zakelijke

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Reduceer stationairtijd en bespaar kosten. Met verwarmings-, airconditioning- en engine-off oplossingen voor grondverzetmaterieel

Reduceer stationairtijd en bespaar kosten. Met verwarmings-, airconditioning- en engine-off oplossingen voor grondverzetmaterieel Reduceer stationairtijd en bespaar kosten Met verwarmings-, airconditioning- en engine- oplossingen voor grondverzetmaterieel Optimale temperaturen Voor optimale prestaties Ontdek uw besparingspotentieel.

Nadere informatie

EINDELOOS RIJPLEZIER. SEAT regelt de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

EINDELOOS RIJPLEZIER. SEAT regelt de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY EINDELOOS RIJPLEZIER SEAT regelt de rest SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY ALLES IN EEN KEER GOED GEREGELD SEAT-rijders hebben sowieso al weinig reden

Nadere informatie

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. VWPFS292-12 Volkswagen Financial Services Zakelijk v1.indd 1 20-06-16 15:48 Alles rond In een

Nadere informatie

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1 Responsible Lease Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk Pagina VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 27-04-2 :47 Pagina 2 VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 2 27-04-2 :47 RespoNsible Lease In het kader

Nadere informatie

open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk.

open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. open your mind. Neem je financiële ruimte. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. >> mijnsmart.nl Customize jouw smart en bestel m online. Of je nu voor een auto of een ebike kiest jouw nieuwe smart

Nadere informatie

Zakelijk Volkswagen rijden.

Zakelijk Volkswagen rijden. Zakelijk Volkswagen rijden. Alles rond In een keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Zakelijk Volkswagen rijden? Volkswagen doet u een passend voorstel voor leasing of financiering.

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Zakelijk Volkswagen rijden.

Zakelijk Volkswagen rijden. Zakelijk Volkswagen rijden. Alles rond In een keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Volkswagen Financial Lease Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie