Ontevredenheid over baas stijgt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontevredenheid over baas stijgt"

Transcriptie

1 Ontevredenheid over baas stijgt Overtuigend en coachend leidinggeven grootste invloed op tevredenheid Vlamingen voor het eerst minder tevreden Brussel, 6 oktober Innovatief onderzoek 1 van Securex, specialist inzake personeelsbeheer, toont aan dat Belgische werknemers in 2011 hun leidinggevende negatiever beoordelen dan in Het percentage ontevreden werknemers is op 12 maanden tijd met een significante 5% gestegen tot een totaal van 36%. Eén derde hiervan geeft zelfs aan zéér ontevreden te zijn over de leiderschapskwaliteiten van zijn baas. De meeste werknemers willen meer duidelijkheid over inspanningsbeloningen en rapporteren daarnaast een gebrek aan een - voldoende gecommuniceerde - toekomstvisie. Ontevredenheid over leiderschap is gelinkt aan motivatie, performance en daardoor ook aan de bedrijfsresultaten. Effectief leiderschap: 5 gedragskenmerken Securex baseert zijn studie op het ZebraZone leiderschapsmodel. In dit wetenschappelijk model bepalen vijf onderliggende gedragskenmerken van effectief leiderschap de algemene tevredenheid bij werknemers over hun directe leidinggevende. 1. Overtuigend: de leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie en wekt trots, vertrouwen en respect op in zijn dagelijks gedrag. 2. Inspirerend: de leidinggevende draagt een inspirerende toekomstvisie uit en is van nature enthousiast en optimistisch. 1 De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op een online vragenlijst, afgenomen in januari 2011 bij een bedrijfsonafhankelijke representatieve steekproef van 1015 respondenten, allen Belgische werknemers in loonverband. Om de representativiteit van de steekproef te garanderen, is rekening gehouden met de socio-demografische kenmerken geslacht, leeftijd, statuut en regio. De verdeling van de steekproef stemt overeen met de verdeling op de Belgische arbeidsmarkt volgens gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie.

2 3. Stimulerend: de leidinggevende stimuleert de werknemers om kritisch na te denken, nieuwe werkwijzen te gebruiken en problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 4. Coachend: de leidinggevende geeft advies en biedt hulp indien nodig. Hij houdt ook rekening met individuele behoeften, mogelijkheden en verwachtingen van elk van zijn werknemers. 5. Sturend: de leidinggevende maakt duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is en hoe inspanningen beloond worden. Hij geeft de werknemers regelmatig feedback en waardeert op expliciete wijze goed werk. Figuur 1: Het ZebraZone leiderschapsmodel Leidinggevenden scoren in het algemeen slechter dan in 2010 Belgische werknemers beoordelen hun leidinggevende in 2011 over het algemeen negatiever dan in In 2010 was 31% ontevreden over zijn leidinggevende. Een jaar later bevestigt meer dan één werknemer op de drie (36%) dit percentage. Bovendien valt op dat één derde hiervan (12%) aangeeft zeer ontevreden te zijn over de leiderschapskwaliteiten van zijn leidinggevende. In vergelijking met 2010, vinden Belgische werknemers in 2011 hun leidinggevende vooral minder overtuigend, minder inspirerend en minder sturend. Leidinggevenden worden niet alleen als minder enthousiast gezien, maar komen in de ogen van de werknemers ook niet aan hun voorbeeldfunctie tegemoet. Werknemers tonen zich kritisch over hun managers: Een gebrek aan transparantie en waardering 67% van de Belgische werknemers wil meer transparantie over beloningen voor het leveren van inspanningen. Vorig jaar was dit slechts 58%. Bijna 40% geeft aan dat zijn baas niet duidelijk bespreekt welke verantwoordelijkheden tot hun job behoren en welke niet. Eenzelfde percentage klaagt over het gebrek aan waardering van zijn baas.

3 gepaard met een verlies van overtuiging en een gebrek aan toekomstvisie Leidinggevenden dienen vooral het goede voorbeeld te tonen en trots en vertrouwen op te wekken bij de werknemers. Maar liefst 40% van de respondenten verklaarde begin 2011 dat ze helemaal niet of in mindere mate trots zijn om met hun leidinggevende te mogen samenwerken. 56% vindt dat zijn leidinggevende geen inspirerende toekomstvisie heeft en/of onvoldoende communiceert. Verder vindt ongeveer de helft van de werknemers (49% in 2010 en 53% in 2011) dat zijn leidinggevende zich niet als voorbeeld opstelt. En ongeveer één derde van de werknemers heeft onvoldoende vertrouwen in zijn baas en zijn bedrijfsbeleid. Deze latente gevoelens van ontevredenheid worden vandaag nog versterkt door het uitblijven van loonsopslagen en bonussen of andere vormen van variabele verloning, terwijl de werknemers vaak door allerlei besparingen sinds de crisis (bv. geen interims, geen jobstudenten, geen vervanging van zwangerschapsverloven,...) meer dienen te presteren. Nu het aantal vacatures structureel weer aantrekt, gaan werknemers sneller uitkijken naar ander werk. Geografisch geldt een ander beeld dan vorig jaar: Grotere ontevredenheid alleen in Vlaanderen Vorig jaar waren de werknemers in Vlaanderen het meest tevreden met hun baas. Dit jaar verdwijnen de verschillen tussen de gewesten. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant is de onvrede met de baas het grootst. In Wallonië geldt dit voor Namen. Daar is de helft van de werknemers niet te spreken over hun leidinggevende. De arbeidsmarkt in Vlaanderen is altijd meer gespannen geweest dan in Brussel en Wallonië. Na een terugval in 2009 en 2010 zijn de vacatures, vooral in Vlaanderen, weer aan het toenemen ( vacatures in de laatste 12 maanden 2 ). Deze toevloed van vacatures en jobopportuniteiten, tegen een achtergrond van relatieve ontevredenheid, werkt verloopintentie in de hand. behalve in West-Vlaanderen Maar dit telt niet voor de West-Vlamingen. Slechts 20% van de werknemers in West- Vlaanderen is over het algemeen ontevreden met de manier waarop zijn baas leiding geeft (t.o.v. 36% in de totale Belgische werknemerspopulatie). West-Vlaanderen is trouwens de enige provincie waar werknemers in vergelijking met 2010 positiever zijn geworden over hun leidinggevende. Ook in Luxemburg en Waals-Brabant zijn werknemers relatief tevreden met hun baas. 2 Cijfergegevens VDAB, 7/9/2011

4 Grote kmo s minst positief over hun leidinggevende Werknemers in grote kmo s (200 tot en met 249 werknemers) zijn het minst positief over hun leidinggevende, en dit op alle leiderschapsgedragingen. Het feit dat dergelijke bedrijven noch tot kleine kmo s, noch tot grote bedrijven behoren, speelt zeker een rol bij de verklaring van de ontevredenheid. Ze zijn enerzijds te groot om van de voordelen van een echte kmo te genieten (directe communicatie, overleg en inspraak), en anderzijds te klein om te profiteren van de voordelen van een grote organisatie (loopbaanmogelijkheden en aantrekkelijk beloningssysteem). De Noorderburen slagen er beter in om werknemers tevreden te stellen In vergelijking met Nederland doet België het slechter op het vlak van leidinggeven. In Nederland is slechts 28% van de werknemers ontevreden over de leiderschapskwaliteiten van zijn baas. Nederlandse leidinggevenden scoren ook hoger op de vijf leiderschapsgedragingen en worden des te meer geapprecieerd door hun werknemers. In vergelijking met Frankrijk doet België het ongeveer even goed. Het enige verschil bestaat in de perceptie van de bazen. Belgische leidinggevenden worden als meer coachend ervaren, Franse leidinggevenden als meer sturend. Effectief leiderschap: dezelfde aanpak over alle generaties heen? Wanneer mensen van verschillende leeftijden samenwerken, heeft dat een reële impact op de productiviteit binnen een bedrijf, zegt Diane Hulsbosch, Business Unit Director bij Securex HR Consulting. Een uitwisseling van kennis tussen verschillende generaties kan zeer efficiënt verlopen, net als de ontwikkeling van complementaire werkwijzen. Want werknemers van verschillende leeftijden gaan namelijk vaak op een heel andere, maar aanvullende, manier te werk. Frank Vander Sijpe, Director HR Research, becommentarieert: Een effectieve leider dient zich flexibel op te stellen naargelang de leeftijd van zijn medewerkers. Deze stijlflexibiliteit wordt door de jaren heen steeds belangrijker aangezien ondernemingen immers al drie (en straks vier?) verschillende generaties tewerkstellen. Zo is bijvoorbeeld de Command & Control -stijl veelal volledig achterhaald. Een Generation Y er zal sneller zijn mening geven, hij wil graag inspraak. De oudere generatie is eerder gewend aan top-down communicatie.

5 Luc Deflem, CEO Securex: Securex creëerde een eigen leiderschapmodel, de SWOL (Securex Way of Leadership), dat het communicatieproces tussen alle generaties vergemakkelijkt én verbetert. Be(come more of) yourself Help others be(come more of) themselves Show and demand allegiance to the cause Lead by example Create meaningfulness Effectief leiderschap leidt tot beter gemotiveerde werknemers Onderzoek toont aan dat effectief leiderschap een positieve invloed heeft op de autonome motivatie en de productiviteit van de werknemers. Goede leidinggevenden spelen dus een cruciale rol bij het verhogen van de autonome motivatie en performance van de werknemers. Algemeen blijkt nochtans dat werknemers hun job nog even graag doen als vorig jaar, ook al beoordelen ze hun leidinggevende negatiever. Dit betekent dat hun autonome motivatie dus niet wordt niet aangetast door slechte leiderschapskwaliteiten van hun baas. Leidinggevenden brengen het er niet slechter vanaf anno 2011, maar werknemers zijn gewoon kritischer geworden over hun baas. De eisen en verwachtingen naar leidinggevenden toe zijn veranderd. Enerzijds worden werknemers mondiger en anderzijds is er een heuse evolutie aan de aanbodzijde op de arbeidsmarkt. De werknemer kan en mag zich veeleisender opstellen dan vroeger, aangezien er voldoende interessante jobopportuniteiten zijn. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich weer zelfzekerder voelen en minder gaan werken vanuit een verplichting (gecontroleerde motivatie). Daarnaast wordt de kwaliteit van de relatie met hun baas belangrijk in de beslissing om langer bij hun organisatie te blijven. Effectieve leiders dragen op deze wijze ook bij tot retentie van werknemers in een gespannen arbeidsmarkt. Leidinggevenden moeten dus aandacht schenken aan het herstel van het vertrouwen en dienen duidelijkheid te scheppen omtrent professionele perspectieven en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Survival en behoud moeten aldus plaats maken voor investeren in menselijk kapitaal, iets wat de laatste twee jaren onder andere door het terugschroeven van opleidingsbudgetten in een aantal gevallen naar de achtergrond is verschoven.

6 Securex Securex biedt specifieke expertise, adviezen en innovatieve oplossingen in alle domeinen van het beheer van het menselijk kapitaal en gelooft dat voor de groei van een onderneming niets belangrijker is dan haar medewerkers. De baseline luidt dan ook human capital matters. Het zopas verkregen Investors in People certificaat bewijst dat het bedrijf al met zijn eigen personeel begint. Tot zijn klantenportfolio behoren particulieren, starters en zelfstandigen, maar ook kleine, middelgrote en grote ondernemingen en openbare besturen. De Securex Groep steunt op 6 kerncompetenties: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, Social Admin en HR Research. Securex biedt een brede waaier aan producten en diensten, gaande van een ziekenfonds voor particulieren, loonadministratie en aangepaste verzekeringsproducten tot en met specifiek advies op het vlak van talent management, preventie en welzijn op het werk, rekrutering en HR interim management voor bedrijven en zelfstandigen. Securex behaalde in 2010 een omzet van 225 miljoen euro. De Groep is actief in België, Frankrijk en Luxemburg en telt medewerkers verdeeld over 29 regionale kantoren. Zij verzorgen de dienstverlening voor meer dan particulieren en bedrijven, voor meer dan zelfstandigen en meer dan bevoorrechte partner-boekhouders, -makelaars en -accountants. Perscontacten Securex Bo De Ridder - Press Relations Tel Thierry Constant Group Communication Manager Tel Sint-Michielswarande Brussel Interel Belgium Isabelle Roels Tel Tervurenlaan Brussel

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 ROIT return on investment in talent WHITEPAPER 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 2 De methodiek, ontwikkeld door Acerta, kent zijn gelijke op de huidige HR-consultancymarkt niet. Tijd, ervaring

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie