In 2004, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2004, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd,"

Transcriptie

1 PAGINA 1/3 De uitgever aan het woord 2012 Adviesbedrijf Thaesis peilde dit jaar opnieuw wat er speelt in uitgeefland. Mediafacts vat de belangrijkste onderdelen van het onderzoek voor u samen en sprak met de auteurs. In 2004, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, ging men ervan uit dat de uitgeefbranche snel zou transformeren van print naar online. In 2012 blijkt niet alleen dat print nog altijd een hoofdrol speelt, maar ook dat online er anders uitziet dan men in 2004 dacht. Er zijn allerlei nieuwe uitgeefdiensten die vragen om nieuwe inkomstenmodellen, nieuwe informatiediensten, nieuwe spelers in het uitgeefveld en andere trendbreuken. Uitgevers met een ondernemende instelling plukken hier de vruchten van. Wim Danhof interviewt Ouke Arts en Hans van Moorsel van Thaesis over het rapport De uitgever aan het woord Belangrijkste uitgeefontwikkelingen 2012: Uitgevers ontdekken QR-codes, maar verliezen interesse in mobiele websites Terwijl de QR-code al last krijgt van concurrenten die wat beters bieden, springen uitgevers in 2012 massaal op de QR-bandwagon. Het aantal uitgevers dat met QRcodes werkt is met 22 procent gestegen. 42 procent van de uitgevers geeft aan in 2014 QR-codes te willen aanbieden. Paradoxaal genoeg is de interesse voor mobiele websites gedaald, niet alleen wat betreft realisatie, maar ook wat betreft ambitie. Thaesis suggereert dat uitgevers wellicht liever investeren in mobiele applicaties, of dat gebruikers dankzij tablets en betere browsers op hun smartphones eenvoudiger terecht kunnen op de reguliere websites. Uitgevers zien kansen op het gebied van gerichte advertenties Het mobiele kanaal wordt gezien als een kanaal met veel mogelijkheden voor advertentiemodellen. Met name de ambitie op het gebied van behavioral/demographic targeting (28%) en location-based advertising (26%) is flink ten opzichte van de realisatie in 2012, respectievelijk 13 en 5 procent. Verschuiving in mobiele verdienmodellen naar in-app betalingen Ja, er is betalingsbereidheid op mobiele apparaten. Maar vanwege de vele gratis alternatieven kiezen veel uitgevers er in 2012 voor om hun applicaties ook gratis aan te bieden, en geld te vragen voor aankopen binnen die applicaties. Get big, get niche or get out! Grote uitgeverijen zullen nog groter worden, kleintjes zullen zich nog verder ingraven in hun niches. Middelgrote uitgevers noemen voor het eerst hun operational excellence (13%) als onderscheidend vermogen, tegenover de doelgroep door kleine uitgevers en het portfolio door grote uitgevers. Publiekstijdschriftenuitgevers hebben de kortste time-to-market 66% van alle uitgevers doet er tussen de nul en twaalf maanden over om van idee naar marktintroductie te komen. Uitgevers van publiekstijdschriften zijn een stuk sneller, 38% geeft aan dit traject binnen zes maanden te doorlopen.

2 PAGINA 2/ Geen eenduidigheid over kansrijke ontwikkelingen Net als in voorgaande jaren lopen de meningen nogal uiteen over wat kansrijke en kansloze ontwikkelingen zijn. Applicaties voor tablets en mobiel en e-books staan in beide categorieën in de top 3. Van crossmediale ontwikkelingen wordt over het algemeen verwacht dat ze het wel gaan halen; de steun voor user generated content is opgedroogd; dit nota bene ondanks de onstuimige groei van sociale media. Sociale media en gepersonaliseerde informatie slechts voorspelde trends in % van de uitgevers is actief op sociale media, bijna twee maal zo veel als verwacht in Het inzetten van gepersonaliseerde (gesegmenteerde) informatie wordt door 20% van de uitgevers gerealiseerd, tegen een verwachting van 41%. Grootste inhaalslag wordt verwacht op het gebied van gepersonaliseerde informatie Desondanks verwacht men dat juist hier de grootste inhaalslag zal liggen en men in 2014 alsnog op 43% zal uitkomen. Ook van augmented reality en tabletapplicaties heeft men hoge verwachtingen. Uitgevers zien kansen in overnames, maar steeds minder in eigen uitgeefsegment Consolidatie in de eigen segmenten is uit, overnames buiten de uitgeefsector zijn in. Het percentage uitgevers dat verwacht overnames buiten de uitgeverijsector te doen verdubbelt naar 40%. Omslag in omzet uit mobiele applicaties Hoewel de traditionele printproducten met 76% nog altijd het grootste deel van de totale omzet uitmaken, is dit aandeel ten opzichte van vorig jaar met vier procentpunten gedaald. In de omzet uit mobiele applicaties zien we echter een positieve ontwikkeling: van een omzetpercentage van 0,4% in 2011 naar 4% in Een vertienvoudiging! Het ziet er naar uit dat de investeringen in mobiele applicaties langzaamaan ook in klinkende munt kunnen worden omgeslagen. Eén ding is duidelijk uit deze top 10: innovatie is een topprioriteit voor uitgevers, maar dat proces gaat gewoonlijk minder snel dan gewenst. Tegelijkertijd moeten uitgevers voor het overgrote deel van hun omzet nog uit hun bestaande printgerelateerde activiteiten putten. Een spagaat die vraagt om strategic entrepreneurship van de uitgever. Dit vakgebied bestaat uit de convergentie van inzichten uit de literatuur van strategisch management (gericht op het uitbaten van concurrentievoordeel) en entrepreneurship (gericht op het inspringen op kansen). Continuïteit in de uitgeefbranche is volgens de opstellers van het rapport immers alleen mogelijk als nieuwe kansen voor groei worden geïdentificeerd en gegrepen, waardoor uitgevers hun strategisch concurrentievoordeel blijvend omzetten in waardecreatie. Red de uitgeverij! Waar jonge uitgeverijen zich meestal nog moeten ontwikkelen op het gebied van strategisch management, lopen grotere uitgeverijen het gevaar om in een fase van disruptie of destructie te belanden. De uitgeverij kan namelijk niet wendbaar genoeg blijken dan wel know how missen om zich via innovatie aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het onderzoek noemt vier strategische opties voor het revitaliseren of vernieuwen van een uitgever: Door een megafusie of overname, samenwerking in een netwerk of met behulp van allianties, of door toepassing van rebundling. Dit biedt slechts een tijdelijke uitweg uit de fasen van disruptie en destructie; Door een reorganisatie of aanzienlijke verplatting in de organisatiestructuur van de uitgever. Met betere coördinatie en minder besturingsniveaus ontstaat binnen de uitgever meer ruimte voor nieuwe initiatieven, hetgeen mogelijkheden biedt voor het toepassen van strategic entrepreneurship; Door opsplitsing, toepassing van unbundling of een buy-out van de uitgever. Hierdoor ontstaan kleinere uitgevers, die aan flexibiliteit winnen en waar toepassing van strategic entrepreneurship noodzakelijk wordt voor het voortbestaan; Door intrapreneuring, nieuw ondernemerschap of startersfinanciering. Dit zijn vormen van ondernemen van binnenuit, waarbij strategic entrepreneurship leidt tot zelfstandig opererende nieuwe businessunits binnen de uitgever. Strategic entrepreneurship Onder uitgevers heerst geen eensgezindheid over de vraag of innovatie gescheiden of geïntegreerd moet worden geor-

3 PAGINA 3/3 ganiseerd. Geïntegreerd wil zeggen dat er door het hele bedrijf heen wordt bijgedragen aan de innovatie. Het voordeel hiervan is dat nieuwe ontwikkelingen sneller opgaan in de bestaande activiteiten. Dit is lang niet altijd een optie, bijvoorbeeld omdat de gewenste innovaties om expertise vragen die binnen de uitgeverij nog niet aanwezig is. Dan kiezen uitgevers er over het algemeen voor om innovatie gescheiden te houden en uit te laten voeren door externe partijen of afgezonderde entiteiten. De keuze voor gescheiden of geïntegreerd vormt de basis van hoe strategic entrepreneurship wordt toegepast. Verder bestaat strategic entrepreneurship uit drie pijlers: Ondernemende cultuur creëren en leiderschap tonen In een ondernemende cultuur worden nieuwe ideeën en creativiteit verwacht, wordt het nemen van risico s geaccepteerd, worden fouten getolereerd om er vervolgens van te leren en wordt continue verandering gezien als iets dat kansen genereert. Hier past een minder autoritaire, meer participatieve leiderschapsstijl bij. De uitgever zal moeten bepalen wat een geschikte timing is voor ondernemingskansen. Is het bijvoorbeeld een first mover? Dan moeten kansen snel worden omarmd. Volgens het rapport moet ondernemerschap onder personeel gestimuleerd worden door bijvoorbeeld bonussen te koppelen aan nieuwe initiatieven; Adaptief inzetten van beschikbare middelen Kansen moeten worden afgewogen tegen de competenties die de uitgever al heeft en wat de kansen kunnen opleveren. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of het zin heeft om middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een innovatie of niet. Door consequent te zijn in het maken van de analyse en bijbehorende keuzes, past een uitgever zijn portfolio voortdurend aan door te acquireren, af te stoten, partnerships te sluiten en middelen te combineren; Innovaties realiseren en vermarkten De onderzoekers stellen projectmatig werken als gewenste nieuwe competentie voor met betrekking tot het personeel van uitgeverijen. In projectgroepen kan vervolgens gewerkt worden aan de zes innovatieversnellers: 1. Ideeëngeneratie 2. Selectie 3. Ontwikkeling (prototype) 4. Test 5. Lancering 6. Post-lancering (feedback-loop) Hiernaast bestaan twee belangrijke continue activiteiten, namelijk exploratief en exploitatief leren: het enerzijds ontdekken en experimenteren om unieke inzichten en kennis te verwerven, anderzijds het verbeteren van reeds opgedane kennis om huidige activiteiten te optimaliseren. De onderzoekers zien strategic entrepreneurship als dé manier voor uitgevers om zich tegelijkertijd te wapenen tegen veranderende omstandigheden en nieuwe businessmodellen te ontdekken, én goed gebruik te maken van de bestaande kracht van de uitgever, zonder angst voor kannibalisatie. In het volledige rapport Uitgever aan het woord 2012 vindt u dan ook behalve de onderzoeksresultaten en interviews met vele uitgevers een uiteenzetting plus stappenplan over hoe u strategic entrepreneurship in uw uitgeverij kunt invoeren. over De uitgever aan het woord 2012 Het onderzoek De uitgever aan het woord bestaat sinds 2004 en wordt uitgevoerd door adviesbedrijf Thaesis. In 2012 wordt voor het eerst naast de Nederlandse ook de Vlaamse uitgeefbranche onderzocht. Doelstelling is om de trends en ontwikkelingen in de uitgeversmarkt in kaart te brengen. De kern van de formule bestaat uit een jaarlijkse enquête waarin uitgevers om hun visie op de uitgeefwereld wordt gevraagd. Het gehele onderzoek is tegen betaling verkrijgbaar bij Thaesis. Een ingekorte versie van dit onderzoek is beschikbaar in de ipad app van Mediafacts, in de rubriek Facts & Figures. Voor meer informatie: uitgever-aan-het-woord

4 PAGINA 1/2 De uitgever aan het woord 2012 richt zich ook uitgebreid op de verschillende uitgeefsegmenten. Hoewel sommige ontwikkelingen in de hele branche in gelijke mate voorkomen, zien we vooral een hoop verschillen op het gebied van de innovatiebereidheid. Educatief Educatieve uitgeverijen geven maar liefst 17% van hun totale budget uit aan technologie en hebben een innovatiebudget van 20%. Dat is iets meer dan de vak- en wetenschapuitgeverijen, en vele malen meer dan de publiekstijdschriftenuitgevers en de krantenuitgevers. Hierdoor is de educatieve uitgeverij minder afhankelijk geworden van print. De digitale ambities zijn echter nog niet waargemaakt. Educatieve uitgevers hebben een interessante afzetmarkt. Het Nederlandse onderwijs kampt enerzijds met bezuinigingen en wil anderzijds kwaliteit leveren. Thaesis ziet de aansluiting met de jonge doelgroep als mogelijke oorzaak van de razendsnelle digitalisering van de educatieve uitgeverij. Maar ook de hete adem van wereldwijde spelers als Google, Microsoft en vooral Apple hijgt in hun nek. Diens developer tools voor ibooks, waarmee docenten en studenten samen lesstof kunnen vervaardigen, vormt een reële concurrent, evenals de onderwijswiki s die langzaamaan steeds completere worden. Wim Danhof, hoofdredacteur van Mediafacts in gesprek met Hans Janssen, directeur van WoodWing, over de opkomst van de tablet in educatief uitgeven en de rol die Apple hierin speelt. Educatieve uitgevers proberen natuurlijk de contentaanbieders voor het onderwijs te blijven, maar verkennen ook nieuw terrein. Steeds vaker worden adviesdiensten aan het portfolio toegevoegd. Het gaat dan zowel om onderwijskundige begeleiding, als om ondersteuning en advies in meer generieke zin. De educatieve uitgever wordt op deze manier steeds meer een partner van de onderwijsinstelling. Ook in de educatieve sector is de QR-code ontdekt. Maar het is juist de leerling die niet altijd weet wat daar mee aan te vangen. Thaesis verwacht de komende jaren een hoop nieuwe spelers, die de educatieve markt op disruptieve wijze zullen betreden door zich te richten op een specifieke nichemarkt, volgens Thaesis de groeimarkt voor de komende jaren, net als digitale leermiddelen. Ook verwacht het onderzoeksbedrijf dat uitgevers software zullen aanbieden die op meerdere platformen bruikbaar is, want de klanten willen niet verschillende devices aanschaffen voor verschillende lesstof. Algemene boekenuitgevers E-books vertegenwoordigen inmiddels 1,5% van de totale marktomvang. Dat compenseert nog lang niet de terugval in de omzet van fysieke boeken (- 8,5 mln.). Onder andere vanwege de teruglopende omzet gaan uitgevers voorzichtiger om met hun portfolio en komen er dus minder titels uit. Digitalisering geschiedt niet direct via het e-book. Slechts een fractie van de printuitgaven kent ook een digitale editie. Nee, de boekenuitgever digitaliseert op papier, met nieuwe media en QR-codes. Het traditionele verdienmodel van de algemene boekenuitgever staat onder druk. Nieuwe toetreders als Apple, Kobo, Tablisto en Yindo en mogelijke toetreders als 24symbols (abonnementsmodel), zagen aan de stoelpoten van dat model. Ook op het gebied van crowdfunding ge-

5 PAGINA 2/2 beurt er het een en ander, maar de omzetten zijn slechts een fractie van de totale omzet in de boekuitgeverij. Over het algemeen loopt de uitgeverij door dit soort initiatieven (nog) geen direct gevaar. Het audioboek speelt nauwelijks een rol meer bij uitgevers, vanwege tegenvallende resultaten. Mogelijk vindt deze vorm van vertellen een nieuwe markt, als onderdeel van het met audio verrijkte e-book. Publieksbladenuitgevers De publieksbladenuitgevers moeten het hebben van sterke merken, nieuwe vormen van samenwerking en een goede connectie met de doelgroep. Publiekstijdschriften zijn sterk vertegenwoordigd met apps voor tablets, al vinden we de meeste magazines alleen terug in verzamel-apps zoals de AKO app. Ook zien we de QR-code terug, evenals experimenten met social media. Het online ontsluiten van het archief als service aan de abonnee is eveneens populair, hoewel het nauwelijks extra omzet oplevert. Dagbladuitgevers Dagbladen maken keuzes. SMS-diensten worden vervangen door social media feeds, experimenten met weblogs worden afgesloten, hyperlocal gaat vooralsnog door. De interesse in het aanbieden van boeken, samen met boekenuitgevers, keldert. Het gebruik van video om het nieuws te vertellen neemt toe, zowel in ambitie als in realisatie. Social media blijken ideaal om nieuws te delen en de krantenuitgevers maken er dan ook veel gebruik van. Het aantal eigen webshops is afgenomen met circa 20%, maar de e-commerce-ambitie neemt juist weer toe. Liefst wel samen met andere partijen, dus. Tot slot ontdekken de dagbladuitgevers meer en meer de gesponsorde content als additionele bron van inkomsten. Vak- en wetenschapuitgevers Het is diverse vak- en wetenschapuitgeverijen gelukt om de digitale ambities te realiseren en zo minder afhankelijk te zijn van print. Toch is digitaal ook nog een bron van gevaar. De positie van vak- en wetenschapuitgeverijen als intermediair op de arbeidsmarkt staat onder druk van sociale media als LinkedIn. Ook het delen van onderzoeksdata kent nieuwe, wereldwijde, digitale spelers die als concurrent voor de uitgever dienen. In een snel veranderende wereld zit de vak- en wetenschapuitgever echter niet stil. Ook hier is de QR-code omarmd om de printpropositie te koppelen aan online producten en diensten. Ook video wordt door bijna de helft van de uitgevers in deze branche ingezet, al is men nog niet altijd even overtuigd van het nut hiervan. Andere, nieuwe presentatievormen worden eveneens ontworpen en gebruikt. Portals zijn een populair distributieplatform. De uitgevers zoeken naar nieuwe verdienmodellen, en zien kansen in diensten en tools die rondom de behoeftes van de professional cq. onderzoeker worden ontwikkeld. Ze experimenteren daarbij met allerlei verdienmodellen, van package deals tot abonnementen, van pay-perdownload tot pay-per-service en van lead-generation tot fixed-prices. Opvallende conclusie uit de rondgang langs vak- en wetenschapuitgevers: papier wordt een bijproduct van gebundelde tools en kennisbronnen. In deze branche denken de uitgevers zich vooral te kunnen onderscheiden van de rest op innovatie. Ze lopen dan ook voorop in het vervolmaken van de crossmediale ambitie.

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

De uitgever aan het woord. 2010 De trendmonitor van de uitgeefbranche

De uitgever aan het woord. 2010 De trendmonitor van de uitgeefbranche De uitgever aan het woord 2010 De trendmonitor van de uitgeefbranche De uitgever aan het woord 2010 De trendmonitor van de uitgeefbranche Onder redactie van Theo Huibers Voorwoord Voor de zevende keer

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Mediafacts Nederlandse Uitgeefdag 10 november 2011 André Knol, senior organisatieadviseur GEA Korte

Nadere informatie

Exploreren en exploiteren tegelijk

Exploreren en exploiteren tegelijk 4 Strategic entrepreneurship in de uitgeefbranche Uitgevers staan in een context van disruptieve innovaties (Christensen et al., 2008) en nieuwe sociale technologieën (Li & Bernoff, 2008) voor een bijzondere

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Uitgeverij 2.0. Introductie. Liones: internetbureau voor de uitgeverij. Liones Publishing Services: (online) uitgeverij

Uitgeverij 2.0. Introductie. Liones: internetbureau voor de uitgeverij. Liones Publishing Services: (online) uitgeverij Uitgeverij 2.0 Taeke Kuyvenhoven Platform for Publishers 29 november 2006 Liones Publishing Services BV Laan van Hoornwijck 3 2289 DG Rijswijk 070-3191923 Introductie Liones: internetbureau voor de uitgeverij

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening E-book distributie in Nederland Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 28 november 2012 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Th!nk mobile Op Zig logisch Menno Ouweneel Marketingmanager Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Mobiele telefoons zullen de desktop computer passeren als het meestgebruikte apparaat voor internettoegang,

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Handleiding. RSS reader Feedly

Handleiding. RSS reader Feedly Handleiding RSS reader Feedly Wat is Feedly en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 3 Hoe informatie toevoegen aan Feedly 4 Berichten lezen & delen 8 Hoe Feedly organiseren 10 2 Wat is Feedly en waarom gebruiken?

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

04. Tablets kun je niet meer negeren

04. Tablets kun je niet meer negeren WHITEPAPER IN 5 MINUTEN J U L I 2 0 1 2 04. Tablets kun je niet meer negeren Inleiding Tablets zijn als medium niet meer weg te denken. Maar nog te weinig bedrijven beseffen dit. Vroeger kwam het gebruik

Nadere informatie

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 Digitalisering brengt uitgevers in rustiger vaarwater Uitgevers laten lange periode van misère achter zich Digitalisering printmedia laat eindelijk versnelling zien Prijs

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Advisory Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Vertrouwelijk Agenda Pagina 1 Achtergrond onderzoek 1 2 Hoofdconclusies 3 3 Kritische succesfactoren

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries Naam: Cursus: Coördinator: Docent: Patrick Venendaal 1553805 Entrepreneurship Creative Industries Aljan de boer Mark Nutzel Inhoudsopgave Het idee... 3 De doelgroep... 3 Introductie... 3 Wat wordt er getest...

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

Giovanni Stijnen NEMO Uitgeverij. Yuri Matteman De Praktijk. ibook Kanker. Science Night NEMO

Giovanni Stijnen NEMO Uitgeverij. Yuri Matteman De Praktijk. ibook Kanker. Science Night NEMO Giovanni Stijnen NEMO Uitgeverij Yuri Matteman De Praktijk ibook Kanker Science Night NEMO Korte inleiding ibooks Wat is een ibook? Waarom maakt NEMO Uitgeverij een ibook? ibook Kanker: opzet & ervaringen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Tony de Bree, 19 november 2014 Nog niet zolang geleden werd er door traditionele spelers in Nederland en over de hele wereld

Nadere informatie

4 aspecten Mediawijsheid heeft vier aspecten:

4 aspecten Mediawijsheid heeft vier aspecten: jij De tijden veranderen: nieuwe en sociale media zijn overal. Als educator wil je met je tijd meegaan, je publiek blijven boeien. Daarbij wil je gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe mediatechnologieën

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 Mobiele marketing Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 CIC 2 Inhoudsopgave Samenvatting pag. 6 Mobiele ontwikkelingen pag.

Nadere informatie

* Informatie gehaald uit de ABN Amro Visie op Sectoren 2017

* Informatie gehaald uit de ABN Amro Visie op Sectoren 2017 2-unite, de unieke formule naar success of het nu om adverteren, communiceren of attenderen gaat 2-unite is uw partner. 2-unite, de naam zegt het al wij brengen mensen en ideeën samen wij zijn de digitale

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

LEIDT DELEN TOT VERMENIGVULDIGEN? Koos Hussem X-CAGO B.V.

LEIDT DELEN TOT VERMENIGVULDIGEN? Koos Hussem X-CAGO B.V. LEIDT DELEN TOT VERMENIGVULDIGEN? Koos Hussem X-CAGO B.V. Is 2015 een mijlpaal in de geschiedenis? 1. Apple News 2. Facebook Instant Articles 3. Google Accelerated Mobile Pages (AMP) 4. Twitter Moments

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers START PAGINA 1/4 22 December 2011 E-commerce speerpunt van krantenuitgevers D De bestverkochte producten in de VKshop in 2011 nr.2 Romanzo Dvd-serie Italiaanse crimi 2 van 5 Lees meer (VERVOLG) PAGINA

Nadere informatie

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs.

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs. 2 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 Algemeen profiel 6 Actief sinds 7 Tijdsbesteding per week 8 Aantal websites 9 E-mail database 10 Thuis of op kantoor? 11 Internationale activiteiten 12 Inkomsten 13

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Web-to-print trends en voorbeelden

Web-to-print trends en voorbeelden ideeën.doen.groeien Web-to-print trends en voorbeelden 27 januari 2015 EYE-OPENER http://www.graphicbrain.com/vigc-eye-opener/jaargang-2014-nr-9/w2ppro-case-study-vistaprint/! 1! COPYCAT OR CREATIVITY?

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie