Hoe een auditsoftware kiezen? Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe een auditsoftware kiezen? Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek"

Transcriptie

1 Waarschuwing: hieronder vindt u de antwoorden van de auditsoftware leveranciers die aanwezig zijn op de studiedag. Wij vestigen er uw aandacht op dat de antwoorden op de vragen niet door het IBR worden nagekeken. Hoe een auditsoftware kiezen? Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek (Verduidelijkte) ISA s, nationale normen voor de beroepsuitoefening en andere wettelijke en regelgevende bepalingen 1. Houdt de auditsoftware rekening met ISA s:, er zijn verschillende documenten en, DATEV ontwikkelt momenteel nieuwe het geheel van de door de (verduidelijkte) clarified ISA s: in checklist om alle relevante en vereiste documenten gebaseerd op clarified ISA's. Deze ISA s vereiste werkzaamheden? ontwikkeling werkzaamheden vast te leggen en op te volgen. documenten zullen binnenkort beschikbaar zijn Per document wordt aangegeven wat de relevante ISA s zijn. De workflow en onderlinge samenhang van de diverse documenten wordt duidelijk gemaakt via een digitaal dashboard., rekening houdend met de NEP, die reeds een vereenvoudigde versie is van de ISA s 2. Houdt de auditsoftware rekening met de, er is een aparte Die worden op dit moment geïntegreerd en ook. Het uitgangspunt zijnde met flexibiliteit die verplichtingen voorzien in andere in België audit area voorzien van zodra de brochure die een lijst bevat van de kan worden gebruikt voor specifiek Belgische van toepassing zijnde normen voor de voor part II door de ISA's minimum vereiste normen beroepsuitoefening (norm inzake het werkzaamheden met betrekking tot de jaarverslag, enz.)? documentatie beschikbaar is vanuit IBR/ICCI, zullen we die als allerhoogste prioriteit integreren in de CaseWare ISA Audit software. De software kan werken in lijn met de NEP die gebaseerd zijn op clarified ISA's. In het geval van een Belgische specificiteit wordt deze in aanmerking genomen door de software. Zijn structuur is flexibel en beschikt zo over de mogelijkheid om deze te integreren NH/cs 22/11/2010 1

2 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 3. Is de auditsoftware in overeenstemming De Belgium GAAP jaarrekening (schema VOL), met de nieuwe clarified ISA's met de Belgische eigenheden opgenomen in de op het commissarismandaat van is nu reeds geïntegreerd in de software inclusief de controles NBB en vele extra controles. De toepassing zijnde wet- en regelgeving overige specifieke Belgische eigenheden (Wetboek van vennootschappen, antiwitwaswet, worden ook opgenomen. enz.)? + jaarrekening 4. Voorziet de auditsoftware in een actualisering met betrekking tot de inhoud van de (verduidelijkte) ISA s, de nationale normen voor de beroepsuitoefening en meer bepaald de wettelijke en regelgevende verplichtingen die de commissaris dient na te leven?, de software wordt periodiek bijgewerkt op. DATEV past de inhoud van haar software zowel technische verbeteringen als op basis van aan volgens de reglementeringen en de audit approach. De technische verbeteringen professionele normen die van kracht zijn. De en uitbreidingen gebeuren zijn gemiddeld 2x per updates zijn inbegrepen bij elke software update jaar. De update van de content is afhankelijk van de mate van vernieuwing van de Audit Guide Form van CICA, de frequentie van aanpassing hiervan ligt wat lager.caseware ISA Audit heeft ook een zeer geavanceerd systeem van Knowledge Library. Daarmee kan zowel de content van onze software als ook de content die revisorenkantoren zelf toegevoegd/aangepast hebben worden beheerd met de verschillende releases. Het change management van engagements is hiermee op een zeer goede en gemakkelijke manier te beheersen. Het change management van engagements is hiermee op een zeer goede en gemakkelijke manier te beheersen. NH/cs 22/11/2010 2

3 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Algemeenheden met betrekking tot auditsoftware 1. Is de auditsoftware beschikbaar voor Enkel Windows. De software is beschikbaar voor Windows maar De software is beschikbaar voor Windows, Mac, Enkel beschikbaar voor Windows (alle De oplossing is geschikt voor PC Windows, Mac, enz.? Communiceert de Documenten van kan ook geïnstalleerd worden op een Terminal enz. Hij communiceert met Word en Excel op versies). Niet beschikbaar voor Mac. De (XP, Vista, W7). Dankzij software met andere programma s zoals eender welk formaat Server of een Citrix Server. Het programma verschillende manieren.het is mogelijk om een auditsoftware is compatibel met MS audit is het mogelijk om te werken Word en Excel? kunnen gekoppeld communiceert uitstekend met andere hyperlink te creëren naar een Word-document, Excel en MS Word (97 t.e.m. 2007) in Excel of Word worden aan Audit programma s en al helemaal met Word en Excel, PDF, enz.- Het is mogelijk om een Wordof Excel document te verplaatsen of te kopiëren Automation.Import Excel. Hiervoor is als extra de CaseWare van balans is Connector beschikbaar. Die maakt het mogelijk in de Date file manager. Een Word-of Exceldocument kan worden ingesloten als een object voorzien uit Excel om gegevens uit CaseWare op een dynamische (CSV-formaat) manier te koppelen aan Excel. Cijfers in Excel in een softwaredocument.- DATEV variabelen worden dan automatisch bijgewerkt als er (zoals naam van de klant, het bedrag en de adjustments gemaakt worden in CaseWare benaming van de administratie enz....) kunnen Working Papers. direct worden ingevoegd in een Word- of Excel document. Als het Word-of Excel document vervolgens wordt gebruikt voor een andere klant, worden de variabelen gegevens geactualiseerd 2. Werkt de software in een WAN, een LAN - WAN wordt Best practice is dat de software op een PC of, bovendien is de software zodanig flexibel De software werkt in een WAN, een LAN De oplossing functioneert zowel LAN of/en via het internet? steeds via Citrix of notebook wordt geïnstalleerd of op een terminal dat de gebruiker gemakkelijk de inhoud van de en simultaan met multi medewerkers voor een of meerdere computers al Terminal Server tot server of Citrix. De bestanden/dossiers kunnen software kan updaten, zonder te wachten op de (Cloud computing, TSE, Citrix, 2X...) dan niet aagesloten op het internet, stand gebracht. zowel op een server, de locale harddisk of op update van DATEV. Hij is dus niet afhankelijk zowel via het netwerk van het bijvoorbeeld een memorystick staan. Met een van de softwareleverancier kantoor als lokaal extra optionele component de unieke SmartSync kan u dossiers ook offline gebruiken op verschillende PC s en worden deze automatisch gesynchroniseerd op het moment dat u weer verbinding met uw netwerk maakt. Dit maakt het mogelijk om onafhankelijk van plaats met collega s in hetzelfde dossier te werken. NH/cs 22/11/2010 3

4 Omerkingen Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 3. Is de auditsoftware (gedeeltelijk of Audit Automation is De audit content is gebaseerd op de Audit De interfacesoftware is beschikbaar in het Frans Tot op heden is de auditsoftware enkel in De software is direct beschikbaar in volledig) beschikbaar in de twee volledig opgesteld in Guide Forms van CICA en vooralsnog English en in het Nederlands. De sjablonen zijn het (Belgisch) Frans beschikbaar. het Frans. Vertaalhulpmiddelen zijn landstalen (Nederlands en Frans). Indien het Engels. only. De extra Belgium GAAP componenten momenteel alleen in het Frans beschikbaar. Hij Binnenkort zal deze ook in het (Belgisch) beschikbaar voor een automatische dit niet het geval is, in welke ta(a)l(en) is (zoals Permanent Dossier, mapping en is eveneens beschikbaar in het Engels, Duits, Nederlands beschikbaar zijn vertaling van de software in een de auditsoftware beschikbaar? arrekening) zijn meertalig: Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Hongaars, Pools, Tsjechisch, eerste fase, zoals voor de Engels en alleen voor de jaarrekening ook Slowaaks, Portugees en het Nederlands werkzaamheden. Er betaat al een Duits. De saldibalans, en leadsheets etc zijn plaats voor de vertaling in de zeker ook meertalig. structuur. Alleen de vertaling moet gebeuren. NH/cs 22/11/2010 4

5 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Werken in samenwerkingsverband en toezicht op de dossiers 1. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de interveniënten met betrekking tot het dossier te identificeren? Beschikt de software over een systeem met toegangsrechten en profielbeheer? De software biedt automatisch de mogelijkheid De software identificeert de interveniënten met De auditsoftware beschikt over een Er is een systeem met om de verschillende interveniënten te betrekking tot het dossier, en biedt systeem met toegangsrechten en toegangsrechten voor de identificeren. Indien de toegangsrechten verschillende opties aan. De naam van de profielbeheer met identificatie van de interveniënten en profielbeheer geactiveerd worden kan een hele gedetailleerde gebruiker kan met de gebruikersnaam worden editors en van de supervisors. (recht om zaken te verwijderen al en kantoorafhankelijke functiescheiding binnen gelinkt aan het werkstation van een IDgebruiker, erkend door de software, door de dan niet te valideren). het gebruik van CaseWare Working Papers worden. identificatie van de initialen enz..de software Een verplichte workflow kan ook afgedwongen beschikt niet over een systeem met worden, waardoor documenten alleen in een toegangsrechten en profielbeheer, maar andere specieke volgorde gevolgd kunnen worden en opties zijn beschikbaar. Enkel de persoon die men alleen verder kan indien voorgaande een audit valideert kan de taak wijzigen. Door documenten afgerond zijn. Dit kan per kantoor de configuratie van het document, kan alleen worden ingericht. deze persoon de eigenschappen wijzigen zoals "Voldaan" of "Herzien" 2. Beschikt de auditsoftware over een (outstanding, dit kan zowel via het digitale dashboard als, de auditsoftware beschikt over een systeem systeem dat toelaat de vooruitgang na te questions, audit via de document manager (het elektronische dat de opvolging van de vooruitgang toelaat.het gaan? summary, ) dossier) waarbij men zelf filters kan kiezen om is eveneens mogelijk voor elk document van het de voortgang te bewaken. dossier de status te controleren dankzij een driekleurig lichtsysteem en dynamische samenvatting. De dynamische samenvatting kan een overzicht geven van de onbeantwoorden elementen. Het dashboard laat u toe om de vooruitgang na te gaan zowel dossier per dossier als voor alle dossiers NH/cs 22/11/2010 5

6 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Als de CaseWare files in een LAN of peer-topeer De software consolideert automatisch de netwerk worden gebruikt dan is een bijdragen van de verschillende gebruikers op bijwerking niet nodig, alle personen van het het netwerk of op internet. Als de gebruiker audit-team werken in dezelfde file. Indien de wordt losgekoppeld van het netwerk bestaat er verschillende leden van het audit team stand ook een systeem om zijn bijdragen te alone werken (dus zonder netwerkverbinding) consolideren. Het is mogelijk om de dan kan u met de extra optie SmartSync deze veranderingen te consolideren hetzij met een verschillende versies van het dossier USB-stick of per automatisch synchroniseren op het moment dat u weer contact met het computernetwerk maakt. 3. Beschikt de auditsoftware over een systeem om de input van verschillende gebruikers bij te werken? De software is een portaal dat toelaat om éézelfde dossier door meerdere personen te laten bewerken 4. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om het dossier te laten nazien door de voor de opdracht verantwoordelijke vennoot en/of om de door de verantwoordelijke vennoot gemaakte opmerkingen op synthetische wijze te identificeren? Daar is zeker rekening mee gehouden met De verantwoordelijke vennoot kan de taken specifieke functie die hier speciaal op gericht binnen het dossier herzien of een overzicht zijn. Nazicht door de vennoot kan heel goed via ontvangen en de verwezenlijking van de enkele samenvattende documenten. Zo is er taakgroep herzien. Dankzij de "Tools van de bijvoorbeeld een Risk Report en ook een Audit auditeur die de auditelementen filtert kan de Memorandum, die de verschillende relevante verantwoordelijke de opmerkingen identificeren. opmerking vanuit het hele dossier verzamelt. Hij kan ervoor kiezen om alle opmerkingen te In CaseWare kunnen documenten ook zien van een document of alle documenten van getagged worden, waarmee de documenten het dossier, of deze ook filteren op datum, per relevant voor de partner getagged en gefilterd categorie, per gebruiker, enz.. kunnen worden., de toegangen worden beheerd en zijn voorzien van hiërarchie NH/cs 22/11/2010 6

7 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Risicobenadering: onderkenning, analyse, wijze van inspelen op risico s en interne beheersing 1. Waarborgt de auditsoftware de naleving van ISA 315 Het onderkennen en inschatten van de risico s van een afwijking van materieel belang door middel van het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving? Dit is een vraag die een voorzichtig antwoord, de software garandeert deze ISA 315 te behoeft. De CaseWare ISA Audit Software helpt respecteren de auditor bij het uitvoeren van de ISA compliant audit. Er zijn verschillende documenten die het inzicht in de entiteit en haar omgeving op een gestructureerde manier en met alle relevante onderdelen kunnen vastleggen, maar de auditor moet dit wel zelf uitvoeren en ingeven in de betreffende formulieren en checklists. Ook risico s kunnen op elk moment worden onderkend en vastgelegd in de software. Deze worden verzameld in een geautomatiseerd riskreport waarbij verschillende filters mogelijk zijn of waar kopieën van gemaakt kunnen worden bijvoorbeeld voor de onderverdeling Business Risks & Fraud Risks zoals beschreven in de SME Audit Guide. De risk assessment is een van de sterkste punten van de template. Voor het idendifying risk through understanding the entity is een uitgebreid worksheet beschikbaar. Risico;s die geindentificeerd worden, kunnen door de gehele audit gevolgd worden, waardoor wordt gewaarborgd dat hier voldoende op gereageerd wordt. De software voldoet aan ISA 315 en behandelt de problematiek met betrekking tot de beoordeling van het inschatten van de risico s van een afwijking van materieel belang, zoals gedefinieerd in ISA 200 en 315 NH/cs 22/11/2010 7

8 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek, deze kan door middel van diverse, onze software biedt de mogelijkheid om (aanpasbare) checklists ingeschat worden. deze beoordeling in te schatten Hiervoor zijn uitgebreide worksheets beschikbaar, waaronder: Risico interne beheersing controle matrix waarin gedocumenteerd kan worden welke interne beheersingsmaatregelen welk risico afdekken voor welke business cycles. Deze matrix kan gelinkt worden met worksheets voor walk through test en tests of controls. De conclusie van de interne beheersing kan gedocumenteerd worden in het risk report, waardoor een duidelijk inzicht ontstaat voor welke posten wordt gesteund o controls en voor welke niet. Uiteraard kan van alle documenten doorgelikt worden naar gelinkte documenten voor meer detail. Ook hier verwijs ik graag naar de voorbeelden uit de SME Audit guide, deze zijn opgenomen in de CaseWare ISA Audit software. 2. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de risico s en de interne beheersing in te schatten? De uitvoering van de controle dankzij audit helpt het inschatten van risico's en het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vormen van een gefundeerd oordeel van de beroepsoefenaar. In deze context zal de analyse van interne controle helpen om de belangrijkste risico's met betrekking tot verwerkte claims aan te duiden. De software zal de vaststelling door de auditprocedure passend behandelen. De bereopsoefenaar zal deze procedure gebruiken om zijn mening te staven 3. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de risico s van een afwijking van materieel belang te onderkennen in functie van het vooraf vastgelegde materialiteitsniveau en om in te spelen op deze risico s via gepaste controlewerkzaamheden? zeker, op diverse manieren. We gaan de onderkende risico s ook koppelen aan controls of procedures., onze software biedt de mogelijkheid om deze beoordeling in te schatten audit voorziet in een procedure de beoordeling van risico's van een afwijking van materieel belang, rekening houdend met het materialiteitsniveau NH/cs 22/11/2010 8

9 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 4. Voorziet de auditsoftware in een Neen, dat is op dit moment nog niet mogelijk., onze software maakt dit mogelijk. De dynamische aanpassing van het De filosofie is: - stap 1 risico s onderkennen en software is reeds gebaseerd op de nieuwe ISA's controleprogramma in functie van de risicoinschatting vastleggen specifieke risico s en per en de interne beheersing? jaarrekeningpost per assertion - stap 2 waar mogelijk controls beoordelen, testen, zodat hier op gesteund kan worden. - stap 3 obv de uitkomst stap 2 aanpassing van de werkprogramma s. Procedures zijn gegroepeerd in basic, extended, analytical, zodat afhankelijk van de uitkomst van 2 eenvoudig gezien kan worden welke procedures uitgevoerd zouden moeten worden. Er is wel heel veel vraag naar dus het zou heel goed kunnen zijn dat dit in een van de komende updates wel beschikbaar komt. Een dynamische aanpassing van het controleprogramma in functie van de risicoinschatting en de interne beheersing wordt in een toekomstige versie geïmplementeerd. Momenteel kiezen we bewust voor een handmatige selectie, om te voorkomen dat de detailed audit response een black box wordt en onze filosofie is dat dit een van de kritieke punten is waar de auditor bewust moet kiezen voor zijn aanpak. NH/cs 22/11/2010 9

10 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Beheer en inhoud van het dossier 1. Laat de auditsoftware toe om informatie verkregen in N-1 te recupereren? De informatie (N-1 zeker. Veel onderdelen van een audit komen, de software maakt het mogelijk om de en N-2) wordt elk jaar opnieuw terug denk aan (inherente) elementen verkregen in N-1 tot N-10 te afgebeeld maar kan risico s maar ook aan een overall audit strategy. recupereren niet overgenomen Het is onzinnig om deze elk jaar vanaf scratch worden omdat ISA te maken. Natuurlijk zijn aanpassingen, impliceert elk jaar toevoegingen en schrappingen elk jaar mogelijk. opnieuw dezelfde redeneringen toe te passen., de software laat toe om de informatie verkregen in N-1 te recupereren en ook die van een ander dossier, zodoende een hogere productiviteit te bekomen 2. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om een dossier aan te maken in functie van de gecontroleerde entiteit (grote vennootschap, kleine vennootschap, vereniging, enz.) of de activiteitensector van de entiteit, enz.? die optie is aanwezig, als default is de software ingericht voor een KMO-Audit, de software maakt het mogelijk om één of (specifieke module voor Het werkprogramma is gedefinieërd meer dossiers aan te maken in functie van de ondernemingen in ontwikkeling) in functie van de grootte en de gecontroleerde entiteit en dit eveneens voor een venootschapvrom van de grote, kleine onderneming of voor een gecontroleerde entiteit activiteitensector van de entiteit 3. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om een afgesloten dossier te wijzigen?, met de In de software is een lockdown functie, de software maakt het mogelijk om het, via een systeem van hiërarchische Alleen de commissaris kan een toegangsrechten en ingebouwd om het dossier op slot te doen 60 dossier van de klant te wijzigen. Dit dossier kan niveaus (4 niveaus, waar enkel de afgesloten dossier wijzigen het profielbeheer dagen na de opinion. Het dossier wordt dan worden afgesloten, en tegelijkertijd worden administrator van het vierde niveau kan dit sluitend read only, tenzij men beschikt over het ontsloten en gewijzigd wijzigingen kan aanbrengen) afgeschermd administrator password. worden. NH/cs 22/11/

11 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 4. Beschikt de auditsoftware over een Het volledige het dossier kan volledig afgedrukt worden, of, de software beschikt over deze functie die Het volledige dossier kan worden functie die toelaat om het volledige dossier auditdossier kan geëxporteerd naar een geïndexeerde PDF file toelaat om het volledig dossier en de bijlagen te afgedrukt behalve de bijlagen die (met inbegrip van de bijlagen of afgedrukt worden, met hyperlinks, of opgeslagen als webpagina s printen,of een deel van de documenten te eerst dienen geopend te worden bijgevoegde documenten) te printen? de bijlages (html) met behoud van onderlinge printen die de klant wil afdrukken vooraleer te kunenn worden geprint (bijvoorbeeld kruisreferenties. Dit natuurlijk inclusief alle gekoppelde Worddocumenten, toegevoegde documenten zoals: spreadsheet- ) en tekstverwerkingsdocumenten, PDF-files etc. worden niet in één beweging mee afgedrukt. 5. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid De informatie (N-1 die mogelijkheid is aanwezig. Op, ze biedt eveneens de mogelijkheid te om het dossier in N+1 te recupereren en en N-2) wordt auditkantoorniveau kan deze keuze worden recupereren tot N-10 zelfs om te beschikken over vooringevulde afgebeeld in N+1 gemaakt. Voor veel documenten in de vragenlijsten of andere documenten? maar kan niet planningsfase geldt dat deze alleen in jaar 1 overgenomen ingevuld moeten worden en dat in de worden omdat ISA opvolgende 3 jaren een review en documentatie impliceert elk jaar van veranderingen volstaat. De software is erop opnieuw dezelfde ingericht om dit process the faciliteren en zo de redeneringen toe te audit in opvolgende jaren zo effectief mogelijk passen. plaats te laten vinden. Met kan men werken in N +1 terwijl er nog gewerkt wordt in N 6. Beschikt de auditsoftware over een systeem dat de mogelijkheid biedt om werkdocumenten (vragenlijsten, controleprogramma, brieven, synthesenota, enz.) te genereren en/of op te stellen? er zitten werkprogramma s en vragenlijsten in, de software beschikt over 20 waarbij de inhoud vanuit een bibliotheek kan werkdocumenten o.a. vragenlijsten, worden opgenomen. Maar er kunnen ook zelf werkprogramma's, synthesenota's, enz... vragenlijsten worden gemaakt waarbij de procedures in een bibliotheek worden opgeslagen zodat ze ook voor andere opdrachten gebruikt kunnen worden. Ook brieven, synthesenota s plannings memoranda etc. zijn aanwezig., de software beschikt over een dergelijk systeem op verschillende niveaus: automatisch opstellen van de gegevens en de synthesenota, sjablonen voor brieven, rapporten, automatische generatie van het werkprogramma NH/cs 22/11/

12 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 7. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid, tailoring die mogelijkheid is beschikbaar., onze software biedt alle soorten, in functie van vooraf bepaalde om de vragenlijsten aan te passen in questions alsook de aanpassingen te doen. Deze optie helpt de klant criteria functie van vooraf bepaalde criteria (aard geïmporteerde om het aantal te behandelen vragen te van de werkzaamheden, soort entiteit, balans beperken de beperken enz.) teneinde het aantal te behandelen aard van de vragen. vragen te beperken? De intelligentie van het programma zorgt voor een dynamische werking (checklists, vragen, verdwijnen of verschijnen naargelang de antwoorden op andere checklists, vragen, balans, ) NH/cs 22/11/

13 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Analyse van de boekhoudkundige documenten 1. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid De cijfers van de CaseWare Working Papers kan de volgende, hij recupereert automatisch de algemene om de algemene balans automatisch te geïmporteerde gegevens importeren:- een saldibalans (op 5 balans., het is multiformat recupereren en zo ja, gaat het om een balans worden jaar) multiformat of dient de gerecupereerde automatisch - en/of tussentijdse cijfers (bijv, halfjaar, informatie opnieuw te worden vastgelegd? voorzien in de kwartaal of random) analytical review, - of het volledig historiek van het grootboek jaarrekening en (general ledger details), dan hebt u een leadschedules. volledige audit trail in CaseWare De import kan vanuit diverse boekhoudprgramma s, vanuit een ASCII bestand of wat in meer dan 95% van de gevallen wordt gebruikt: een spreadsheet bestand. Vanuit deze cijfers bouwen we via de mapping een balans en resultatenrekening op. De volledige jaarrekening schema VOL inclusief alle controle van NBB en XBRL export is geïntegreerd in de software. (TXT, ASCII, XLS, CSV,...) Het is mogelijk om gemakkelijk een balans in Excel formaat te integreren en dezelfde balans in Excel te recupereren 2. Beschikt de auditsoftware over een, leadschedules via diverse overzichten zowel in, de software beschikt over dit systeem. De systeem dat de mogelijkheid biedt om inclusief de journals. standaardvorm als zelf met enkele muiskliks software biedt de mogelijkheid om synthetische staten (balans, aan te passen staten. U kan deze ook werkdocumenten, balans, resultatenrekening resultatenrekening, enz.) opnieuw samen gebruiken om periodes met elkaar te samen te stellen te stellen? vergelijken. genereert automatisch de synthetische staten 3. Beschikt de auditsoftware over een systeem dat tussentijdse toestanden beheert?, u kan dit snel en gemakkelijk op elke manier, hij beschikt over een systeem dat inrichten, ook voor boekjaren te paard. tussentijdse toestanden beheert Het is mogelijk om tussentijdse balansen te integreren en te bestuderen (synthetische staten, sheets...) NH/cs 22/11/

14 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 4. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid met een maximum van 5 jaar. Daarbij, biedt de mogelijkheid om synthetische (van N tot N-4) Neen om synthetische staten over meer dan twee boekjaren te vergelijken? kunnen zowel jaren met elkaar vergeleken worden, maar ook een maand van het ene jaar met het budget van een kwartaal in een ander jaar. Elke optie is mogelijk. staten tot over 10 boekjaren met elkaar te vergelijken 5. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om het grootboek te recupereren en om informatie vast te leggen vanuit het document, of om een rekening te analyseren op basis van een extractie uit het grootboek? Neen u kan een volledige historiek uit een, de software biedt de mogelijkheid om het grootboek importeren om zo binnen CaseWare grootboek te recupereren. De software komt een volledige audittrail te hebben. Cijfermatig is van een module "Diario" genoem, die CaseWare heel erg krachtig. Bovendien zit er verantwoordelijk is om een rekening te automatische een uitgebreide consolidatie analyseren van het grootboek. Wij hebben ook module in. de mogelijkheid om de extracties uit het grootboek in het dossier te houden (met verschillende geautomatiseerde extractiehulpmiddelen) De software kan het grootboek niet recupereren, maar heeft de mogelijkheid een rekening te analyseren uit een analytische journaalpost tijdschrift NH/cs 22/11/

15 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Varia 1. Is de auditsoftware voldoende intuïtief? Bevat het een geïntegreerde hulpfunctie? De software is erg intuïtief, er is weinig training De software is gebaseerd op de filosofie van voor nodig. Er is een geïntegreerd helpfunctie Office Het is intuïtief en de tabbladen voor wat betreft de techniek. En als u vragen worden automatisch geselecteerd op basis van heeft over de inhoud, deze staan allemaal de behoeften van de gebruiker. Er bestaat ook toegelicht in de SME Audit Guide inclusief een geïntegreerd hulpsysteem en een uitgewerkt voorbeelden. U zal zien dat de handboek voorbeelden die in de SME Audit Guide worden gebruikt allemaal afkomstig zijn uit de Audit Guide Forms van CICA, en die veel geprezen audit approach is geïntegreerd in CaseWare. Het dashboard zorgt ervoor dat de juiste documenten in de juist fase van de audit aan de gebruiker worden getoond. De oplossing werd ontworpen voor een vloeiende en intuïtieve navigatie. Hulpfuncties zijn beschikbaar op verschillende schermen van de software. 2. Bestaan er vormingen voor gebruik van de auditsoftware en zijn updates? er zijn vormingen beschikbaar in zowel het De vormingen zijn op aanvraag van de klant. Ze Frans als het Nederlands. Er zijn periodiek kunnen worden uitgevoerd in één van onze updates meestal 2x per jaar. vormingscentra of in het kantoor van de klant De initiële vorming is noodzakelijk voor het gebruik van de software (navigatie en risicobenadering). Vervolgens kunnen bijkomende vormingen plaatsvinden op aanvraag van het kantoor NH/cs 22/11/

16 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 3. Wat is de prijs voor de auditsoftware en 1803,00 eur voor De prijs van de software is per geïnstalleerde De prijs van de software is degressief in functie Een tarief (licentie + onderhoud) van De prijs wordt bepaald door het op basis van welke criteria werd deze de software per PC/CPU, hierbij vindt u 2 voorbeelden, 1 voor van het aantal verworven licenties eur/jaar voor de eerste gebruiker aantal mandaten voorzien in het vastgesteld (aantal gebruikers, aantal signing partner een kantoor met 2 medewerkers die CaseWare Bijvoorbeeld, een vergunning kost 990 / jaar en 750eur/jaar voor de andere kantoor.de overname omvat : de ondertekenaars van het dossier, enz.)? (ongeacht het aantal wensen te gebruiken en 1 voor een kantoor met en 10 licenties kosten 4530 per jaar. De prijs gebruikers licentie de vorming, het Omvat deze prijs het systeemonderhoud gebruikers). 5 medewerkers. In het bedrag van het is vastgestel per gebruiker. Het is mogelijk om jaarlijks abonnement voor bijstand, en/of de update? 515,00 eur per jaarabonnement zijn de telefonische support en de vergunning uit te schakelen op een computer het onderhoud en de bewaring van geleverd pack (= de updates opgenomen. om deze te kunnen activeren op een andere de gegevens. Alleen de methodologie voor computer. Het onderhoud, de updates, de ondersteuning, het onderhoud en het auditen) per technische dienst, de consultaties betreffende de bewaring zijn onderworpen aan signing partner de software zijn in de prijs inbegrepen. De een jaarlijks abonnement. De (ongeacht het aantal training is niet in de prijs inbegrepen aanschafkosten van de licentie gebruikers). Deze is degressief : van 95eur prijs het onderhoud tot 50 eur per mandaat en updates van de software en de packs. Software Aantal Product Prijs Bedrag 2 CaseWare Working Papers x 630 eur =1.260eur 2 ISA Audit template 300 eur = 600 eur Totaal Software eur arabonnement Aantal Product Prijs Bedrag 2 Abonnement CaseWare Working Papers x315 eur =630 eur 2 Abonnement ISA Audit template X 150eur= 300eur 1 arlijke royalties CICA (per kantoor) X 200eur= 200 eur Totaal arabonnement eur Implementatiebegeleiding (voorcalculatie) Dagen Dienst Prijs Bedrag 1 Training x1.600eur= eur Totaal implementatiebegeleiding eur NH/cs 22/11/

17 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Voorbeeld CaseWare 5 gebruikers Software Aantal Product Prijs Bedrag 5 CaseWare Working Papers x 630eur= eur 5 ISA Audit template x 300 = eur Totaal Software = eur arabonnement Aantal Product Prijs Bedrag 5 Abonnement CaseWare Working Papers x 315eur= eur 5 Abonnement ISA Audit template x150eur= 750eur 1 arlijke royalties CICA (per kantoor) x 200eur = 200eur Totaal arabonnement 2.525eur Implementatiebegeleiding (voorcalculatie) Dagen Dienst Prijs Bedrag 1 Trainingx 1.600eur= 1.600eur Totaal implementatiebegeleiding 1.600eur NH/cs 22/11/

18 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek 4. Beschikt de softwareleverancier over Kluwer is een PragmaTools is volledig gespecialiseerd op Bijkomende producten zijn ook beschikbaar:- Geïntegreerde zoekmachine i.v.m. het Aventek is een IT bedrijf en biedt andere bijkomende diensten en/of andere kennisbedrijf van bedrijfsrevisoren en accountants. PragmaTools Datev Verslag: voor het ontwikkelen van het documentenbeheer (Word, leesbare volgende diensten aan: audit en werkzaamheden? Audit, Tax & is volledige gespecialiseerd op bedrijfsrevisoren verslag - Independancy Check : voor de PDF, TXT-bestanden,...) Technische consulting, beveiliging van Finance, Legal, en accountants. controle en de onafhankelijkheid van de auditor. bijstand per en telefoon, 2 tot 5 gegevens, messaging en agenda s, Public, en werkt Zo hebben we een software voor data-analyse: Andere functies zijn ook beschikbaar: updates/jaar om de wettelijke vorming, infrastructuur IT,creëren met 3000 externe IDEA, dit is iets wat nog veel te weinig door Rapport:importeren van de rekeningen - veranderingen en de door de gebruikers van internet sites, ontwikkeling van auteurs en docenten Revisoren wordt gebruikt. U kan deze zowel als Inspecteur: ACL module voor data analysis gevraagde nieuwigheden te integreren. diverse IT instrumenten (portals voor publishing, substantief controle hulpmiddel inzetten, maar Mogelijkheid tot gegevensuitwisseling intra / extranet...). opleiding en zeker ook om procedures te testen. Veel voor de gebruikers op Internetforums. software. Meer revisoren controleren bij middelgrote Mogelijkheid tot creatie van persoonlijke informatie vindt u ondernemingen met een ERP systeem nog werkdossiers voor specifieke terug op steeds om de automatisering heen. Daar is opdrachten. Gezamenlijke bijstand onder (heel) veel verbetering in zowel de vorm "WIKI",... betrouwbaarheid als in efficience mogelijk met een tool zoals IDEA. Bovendien hebben we ook CaseWare software voor accountants voor zowel een jaarafsluiting Belgium GAAP (met jaarrekening, VenSoc, Belcotax, verslagen etc.) als ook een jaarrekening IFRS. Een nieuwe ontwikkeling is CaseWare RiskSpace Dit is een online commutity speciaal voor auditors. Het bestaat uit 3 samenhangende onderdelen: 1. Risico s 2. Controls 3. Aanbevelingen voor in de Management Letter Meer details kan u vinden op: NH/cs 22/11/

19 Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Zo hebben we een software voor data-analyse: IDEA, dit is iets wat nog veel te weinig door Revisoren wordt gebruikt. U kan deze zowel als substantief controle hulpmiddel inzetten, maar zeker ook om procedures te testen. Veel revisoren controleren bij middelgrote ondernemingen met een ERP systeem nog steeds om de automatisering heen. Daar is (heel) veel verbetering in zowel betrouwbaarheid als in efficience mogelijk met een tool zoals IDEA. Bovendien hebben we ook CaseWare software voor accountants voor zowel een jaarafsluiting Belgium GAAP (met jaarrekening, VenSoc, Belcotax, verslagen etc.) als ook een jaarrekening IFRS. Een nieuwe ontwikkeling is CaseWare RiskSpace Dit is een online commutity speciaal voor auditors. Het bestaat uit 3 samenhangende onderdelen: 1. Risico s 2. Controls 3. Aanbevelingen voor in de Management Letter Meer details kan u vinden op: En een bijkomend voordeel: CaseWare Risk Space is gratis! Voor meer informatie, er komen telkens nieuwe oplossingen, kan u kijken op: NH/cs 22/11/

20 NH/cs 22/11/

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie