Gen Y, wablief? Generation Y. Generation Y? Zijn er wel verschillen tussen generaties?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gen Y, wablief? Generation Y. Generation Y? Zijn er wel verschillen tussen generaties?"

Transcriptie

1 cell phones piercings feedback determination respect yourself reality TV american idol two incomes you can do anything micromanagement equality express yourself Generation Online facebook relationships global Mentoring Wireles Associative feedback high school s continuou s partial attention dream job Leadership Mobile opportunity value systems Confident technolog y Social Mov ements Facilitation Participation Blogs Indiv iduality impacting stand up for yourself problem solvers ipod passion Video lifestyle college Convergence interactive Characteristics online competition Mobility Collaboration environment bored Opportunity internet family easily RSS Google Direct Open seeks web 2.0 Adaptable safety karate Data Driven just be yourself mentors Div erse personal planner job environment myspace Productiv e instant guitar hero bureaucracy conform international american terrorism uncertainty international be respectful soccer camp mac vs pc famous credibility Instantaneous pursue happiness wikipedia sports itunes expectations adolescence praised basketball democracy dating automation team orientated JCI Generatie - 20 maart 2013 government Gen, wablief? Leeftijd Generation? De politieke, sociale en economische omstandigheden waarin ze opgroeiden Als je wil weten hoe een man denkt, beeld je de wereld in wanneer hij jong was. Napoleon Gen : Geboren tussen 1980/ /2003 Dus nu tussen ongeveer 13 tot 30 jaar Geboren Stille Generatie Geboren voor 1945 Baby Boomers Generatie X Oorlog Economisch minder Prince, Aids, MTV Kenmerken Harde werkers, conservatief, Conformistisch, Waarden: familie, zekerheid, comfort Succes, iets bereiken, ambitie, tegen autoriteit maar voor structuur, loyaal en plichtsbewust Economisch goede tijd Hippie, Vietnam oorlog Waarden: iets bereiken, erkenning Werk/leven balans, resultaatgericht, carrièregericht, pragmatisch, loyaal, flexibeler Economisch goede tijd, Waarden: vriendschap, geluk Groot Zelfvertrouwen, Vriendschap, niet conformistisch, relaties, NU, Individualistisch Generatie Internet, 9/11, oorlog, Al Gore, gepamperd Waarden: eerlijk, rijk Generatie Z Egoïstisch Generatie Alpha Vanaf nu Zijn er wel verschillen tussen generaties? Onderzoek spreekt elkaar tegen Of er al dan niet significante verschillen zijn Als er verschillen zijn, welke deze zijn Verschillende onderzoeksopzet In de praktijk uiten vele werkgevers zorgen New technology comes with an owner s manual, but the generation of new employees does not. (Twenge et al., 2008: 826) : Iedere generatie heeft kennis en wijsheid: we kunnen veel van elkaar leren! 1

2 Een waar gebeurd verhaal Haaai Annick, Ik weet dat ik dat werkske moet indienen. Maar het is gedaan met mijn lief. Het zal niet gaan. Het zal voor een andere keer zijn. Doei, P. Ze zijn ongeduldig en willen alles nu Ze hebben geen respect voor autoriteit Ze begrijpen niet dat het belangrijk is regels en reglementen te volgen Ze voelen niet hoe ver ze kunnen gaan Ze zijn nog maar net begonnen met hun job en ze willen al een auto en baas worden Ze werken het minimum aantal uren en willen naar huis Ze hebben een ongelofelijke zelfdunk over hun eigen mogelijkheden Ze begrijpen niet dat ze hun leergeld moeten betalen Ze kunnen bij niets hun aandacht houden Een waar gebeurd verhaal. by the way, to be honest, we are a bit irritated that you don t answer to our e- mails immediately. Die ouwe zijn bang van computers Ik wil niet heel de dag hetzelfde doen Mijn baas praat nauwelijks met mij Wat ik kan, wat ik echt graag doe, daar is nooit echt naar gevraagd Niemand vraagt me wat ik denk Niemand erkent wat ik doe Niemand zegt dat ik het zeer goed doe Ik kan het beter dan mijn baas Mijn baas verstaat me niet Mijn baas is zo stijf Mijn baas denkt dat hij de koning is Al die (dwaze) regels hangen mijn voeten uit Gen is echt anders De uitdaging! Reeds 58 % van de werkgevers geeft aan problemen met deze generatie te hebben In de overheid: 77 %* Nieuwe soort diversiteit Gen is de toekomst De huidige werkgevers hebben Gen nodig Reeds >20% van de werknemers Haal er uw concurrentievoordeel uit *Onderzoek in Vlaanderen door SD worx (2006) 2

3 Verleden van Gen Wat wil Gen? Hoe Gen, beter motiveren? Ervaringen Digital natives Geboren en grootgebracht met technologie -Het is hun w ereld Hierdoor denken ze anders: Ze antwoorden sneller Ziften informatie Onthouden minder Lezen anders => goed in multi-tasking, minder structuur, reactie ad hoc Continuous Partial A wareness Digital immigrants Hebben het moeten leren V ertalen oude gewoontes naar de technologie Minder snelle reacties Analyseren Meer getraind op onthouden Lezen van links naar rechts => analy se, structuur, planning Hun ouders: de Baby Boomers geboren tussen 1945 en 1964 Ouders carrière belangrijk, twee verdieners Meestal kleine families (1 à 2 kinderen) Inkomen behoorlijk groot Vaak opvang Pampering - Helikopter Ouders Hotel mama Goede consumenten Relatie met ouders Grote gebeurtenissen Oorlogen (bvb. Iran-Irak) De eerste zwarte president in USA Globalisatie 9/11, aanslagen in London metro.. Veiligheid? Klimaatsverandering (Al Gore) Natuurrampen Ethische schandalen (Clinton, Lehman Brtohers, Dexia, Fortis ) 3

4 GEN, kenmerken Digital natives Technologie Ze verwachten dan ook dat de deze technologie op werk/school aanwezig is Ze kunnen niet zonder Ze kunnen complexe problemen aan Multi tasking Ze plannen niet, maar coördineren Studenten gefrustreerd na dag offline dinsdag 26 oktober 2010 Studenten gefrustreerd na dag offline Na een dag zonder elektronica en internet voelen studenten zich eenzaam en leeg. Dit concludeert het onderzoek Unplugged. Hun relaties met anderen Netwerken, met wie ze maar willen, waar ze maar willen, wanneer ze maar willen Ze hebben veel virtuele vrienden die ze vertrouwen Ze zijn mondig De wereld is globaal - open voor etnische afkomst en cultuurverschillen Samenwerken is voor hen de regel, niet competitiviteit Ze zijn heel team georiënteerd Communicatie Ze communiceren voortdurend over wat ze NU doen en denken Sms, blog, Twitter, Facebook, Netlog... Ze kunnen KIEZEN wat ze willen weten en wanneer Internet, nieuwssite, films.. Zij nemen wat ze willen - convenience Ze verwachten een onmiddellijk antwoord Ze houden niet van formele stijl Snel rijk worden Hun ambities Maar ze willen er niet alles voor doen Niet zo lang en hard werken als hun ouders Work-life balans Snel en NU => jobhopping 4

5 Verwachtingen t.a.v. werk Interviewtechniek: RGT 24 Baby-boomers, 22 Generatie X, en 36 Generatie in Vlaanderen 49% vrouwen, 51% mannen Werkenden Vooral Privé sector Van Rossem, A. (2013) Motivational differences between three generations of workforce: A cognitive study. Paper presented at the EURAM 2013 conference, Turkey. Loon is belangrijk voor allen Geen enkele van de generaties beschouwde salaris als de meest essentiële factor. Salaris werd eerder als een conditio-sinequa-non bestempeld. Gen respondenten: Een hoog salaris is niet essentieel is voor geluk, maar kan er wel toe kan bijdragen dat men in de vrije tijd leuke dingen kan doen Auto en extra-legale voordelen werd door Generatie als de minst essentiële motivator bestempeld De oudere generaties beschouwden dit als redelijk essentieel (Generatie X - een status motivator) Onze bevindingen bevestigen niet de resultaten van andere onderzoeken waarbij wordt gesteld dat extrinsieke motivatoren cruciaal zijn voor Generatie Gen draagt verandering hoog in het vaandel en houdt niet van uitvoerende jobs. Werk moet fun zijn Feedback, maar ook training en opleiding en zinvol werk werden minder door Gen gewaardeerd dan door de andere generaties Deze resultaten bevestigen vroeger onderzoek dat stelt dat intrinsieke motivatoren minder belangrijk worden bij Gen Generatie X was vooral bekommerd om zelfontwikkeling, terwijl dit voor Gen niet belangrijk bleek te zijn Zelfontwikkeling is voor Gen ten persoonlijke titel, en niet in functie van de onderneming (Gen X) Gen was de enige generatie die vaak het eigen persoonlijk belang tegenover het belang van de onderneming plaatsten Gen respondenten vonden toegang tot sociale netwerken heel belangrijk, en zagen het eerder als toegang tot vrienden, buiten het werkveld Gen gaf aan dat ze deze toegang als een vorm van erkenning en vertrouwen zag De oudere generaties associeerden toegang tot sociale netwerken met werk 5

6 Gen X en Babyboomers beschouwden vrijheid in de zin van iets moeten vs. iets niet moeten. Het gaat om vrij zijn van regels. Gen zag in vrijheid vrij zijn werk (dus vrije tijd). Generatie werkt om te leven, maar leeft niet om te werken Work-life balance was voor Gen de meest essentiële motivator, en zag dit in functie van vrienden, terwijl de oudere generaties dit eerder in functie van hun familie zagen Verwachtingen tav work-life balance en fun worden bijgesteld Verwachtingen t.a.v. loon, jobinhoud, en carrière blijven hoog Minder optimisme Crisis Werk stijl Belangrijkste is dat de zaak gedaan wordt Ze houden niet van regels en voorschriften van wanneer en hoe. Het moet snel gebeuren Doen alles tegelijkertijd No hierarchy : open en directe communicatie met oversten Ze zijn overtuigd van hun kunnen Ze coördineren Alles wordt instant pede aangepast Always on Seen it all, done it all look Zeer v eeleisend Goed salaris, life style, technologie, leuke j ob Trophy generation Ze willen zelf werkuren bepalen Eigen leefwereld met hun peers Ongeduldig Groot zelfv ertrouwen Partial attention Onafhankelij k Weinig structuur Chaotisch Trekken zich weinig aan v an hiërarchie Onmiddellij ke bev rediging Skeptisch Niet loyaal, niet lev enslang werken Job hopping Mondig => Vaak onbeleefd Niet te v eel/hard werken Mobiel Werken ov eral, on the mov e Technology skills Staan open voor nieuwe zaken Multicultureel Leren graag Meertalig Passen zich gemakkelijk aan Open Team georiëteerd Ambitieus Alles is a google search away Respect voor kennis Zelfvertrouwen Associatief Mondig Zeer toegankelijk W ired & wireless Houden van diversiteit GEN, hoe aanpakken? 6

7 Geef Gen : Gevarieerde jobs met persoonlijke flexibiliteit Work-life balance Fun Teams Vlakke organisatiestructuur open relaties Feedback Training en ontwikkeling (ifv persoonlijke ontwikkeling) Internationale ervaringen Mentorship They want to be mentored They want to learn They want to lead Gevarieerde jobs met persoonlijke flexibiliteit Multi skills - Veranderlijke jobinhoud Combineer/roteer jobs Werk dat zinvol is (taakbelang) Zet klare doelstellingen en deadlines, laat ze de uitvoering zelf invullen, hoe (autonomie) Benadruk hun bijdrage in het resultaat (taakidentiteit) Laat ze het zelf uitproberen - Sta fouten toe Work-life balance Work-life balance Flexibele werkuren Laat ze werken wanneer ze het willen Telewerken/thuiswerken Geef ze klare targets Resultaten zijn belangrijker dan wanneer of hoe lang Gen is weg wanneer men niet nakomt wat werd beloofd Flexible, informele werkplaats Fun!! Fun Bedrijf met imago en sterke visie Technologie Toegang tot sociale netwerken Leidt niet tot meer productiviteit Wordt gezien als blijk van vertrouwen Team (met structuur) Teams rotatie Peer pressure Geen hiërarchie - Eerder teams, netw erken Vlakke structuur - open relaties Men apprecieert de baas omdat hij het kan, niet omdat hij de baas is Ga voor een transformatorische leiderschapsstijl The followers of such a leader feel trust, admiration, loyalty and respect for the leader and because of the qualities of the transformational leader are willing to work harder than originally expected. (Bass, 1985) Leiders met een Visie Moedig aan en waardeer, communiceer Apprecieer hun individualiteit: ZEG HET HEN! Geef ze input in beslissingen (empowerment) Laat ze hun zeg doen en LUISTER 7

8 Feedback Open en eerlijke feedback Zowel negatief als positief Peer evaluatie Fact based rationele uitleg Ze willen gemeten worden op resultaten niet op de manier van werken of bestede tijd Bereid u voor op vragen! Eerlijk over toekomstperspectief Loon volgens resultaten Training en ontwikkeling Geef ze de nodige ICT tools Geef ze opleiding, liefst in team Learning on the job I.f.v. Zelfontwikkeling: Het moet ONMIDDELLIJK voor hen persoonlijk bruikbaar zijn Internationale ervaringen Laat ze internationale projecten doen Multiculturele teams Mentor Gen y luistert naar mensen omdat ze het kunnen, niet wegens positie Geef niet alleen orders Begeleid en ondersteun Leg uit waarom Wees ethisch en fair, maar ook sceptisch Geef structuur en maak duidelijke afspraken Hope ou had FUN! Hope ou have learned!!!!!!!success!!!!!! Enkele bronnen Baldonado, A., M. (2008). 25 ways to motivate Generation. Bloomington: iuniverse. Howe, N., & Strauss, W. (2000). Millennials rising: The next great generation. New ork: Vintage. LLC, B. (2010). Cultural generations: Generation X, Lost generation, Baby boomer generation, Generation, Beat generation, Generation Gap, Issei. Memphis: Books LLC. Van Rossem, A. (2013) Motivational differences between three generations of workforce: A cognitive study. Paper presented at the EURAM 2013 conference, Turkey. Wilson, M., & Gerber, L., E. (2008). How generational Twenge, J. M. and Campbell, S. M. (2008). "Generational differences in psychological traits and their impact on the workplace". Journal of Managerial Psychology, 23(8), theory can improve teaching: Strategies for working with the "Millennials". Currents in Teaching and Learning, 1(1),

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Social media 5 1.1 Wat is social media? 5 1.2 De geschiedenis van de social media 5 1.3 De werking van social media 5 1.4 Varianten van social media 6 1.4.1 Facebook 6 1.4.2

Nadere informatie

CONTENT & ALIGNMENT. Kiezen en gekozen worden

CONTENT & ALIGNMENT. Kiezen en gekozen worden CONTENT & ALIGNMENT Kiezen en gekozen worden 2015 Inhoud 1. No story, no glory 2. Ontwikkelingen in het vak 3. Content van waarde 4. Zeven Content Trends 5. Content maken doe je samen 6. Nieuwe competenties

Nadere informatie

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org Incluso Quick Start Guide Sociale Software voor Sociale Inclusie 2010 www.incluso.org INCLUSO QUICK START GUIDE SOCIALE SOFTWARE VOOR SOCIALE INCLUSIE The quick start guide is een eenvoudig handboek om

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Activiteit-gerelateerd werken

Activiteit-gerelateerd werken De modererende rol van management support op de relatie tussen drijfveren, attitudes en activiteit-gerelateerd werken Rick van der Kleij, Wilma Kuipers & Sarike Verbiest Dit artikel richt zich op de vraag

Nadere informatie

Terreinverkenning DOSSIER

Terreinverkenning DOSSIER DOSSIER Terreinverkenning Wat betekent het om vandaag leider te zijn? Wat is nodig om nu en in de toekomst organisaties te leiden? Langs alle kanten horen we dat we in complexe tijden leven, waar veranderingen

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen 3133-1 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Auteur: Saskia Boon 1. Vier generaties, vier manieren van werken 2 2. Speciale aandacht voor generatie Y 3 3. Generatie Y en kenniswerk 6 4. Parallelle

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN ERVARINGEN EN VISIES UIT DE PRAKTIJK EMMY DEFEVER KRISTIEN VAN BRUYSTEGEM SARA DE HAUW PROF. DR. DIRK BUYENS In eerste instantie, danken wij graag de volgende bedrijven

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Messen ist wissen. ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst

Messen ist wissen. ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst Messen ist wissen ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst BEDRIJF BEST Websolutions Adres: Engelbert Dorsstraat 38 Postcode: 5971VG Plaats: Grubbenvorst Telefoon: 077-32 70

Nadere informatie

Sales Outlook 2018. 8 thema s: de resultaten. 1: De ultieme klantbediening

Sales Outlook 2018. 8 thema s: de resultaten. 1: De ultieme klantbediening T H E B R O W P P E R C O M P Y Sales Outlook 2018 Wat zijn de grote aandachtsgebieden binnen commercie de komende drie jaar? 68 commercieel verantwoordelijken van grote organisaties (>100 miljoen euro

Nadere informatie