Gek van Lewis. Mobil 1 promotiedag in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gek van Lewis. Mobil 1 promotiedag in Brussel"

Transcriptie

1 Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR Gek van Lewis Mobil 1 promotiedag in Brussel ONDERZOEK Ive Hermans, winnaar ESEP-award ENERGIE The Outlook for Energy, ExxonMobil s jaarlijkse energieprognose JUBILEUM Raffinaderij Rotterdam 50 jaar

2 02 Reflex NR TurnAround De ExxonMobil-raffinaderij in Rotterdam behoort tot de modernste in Europa. De fabriek is betrouwbaar en veilig. Om dat zo te houden, is van tijd tot tijd groot onderhoud nodig. Ditmaal aan de Flexicoker. Deze grote thermische kraker zet de zwaarste bodemfracties om in lichtere producten en zorgt ervoor dat de raffinaderij geen zware producten meer produceert. FOTO'S JOCHEM WIJNANDS Turnaround Rotterdam: noodzakelijk spektakel

3 Reflex NR Safety first Behalve noodzakelijk is een zogenoemde Turnaround (TA) ook spectaculair. In een korte periode wordt veel werk uitgevoerd, door tientallen aannemers en gemiddeld zo n extra mensen. Veiligheid is dan ook prioriteit nummer één. Elke dag is er extra aandacht voor het gedrag en het elkaar aanspreken op onveilig werken. Degenen die op merkelijk presteren worden in het zonnetje gezet. Hoe het met de veiligheid is gesteld, staat op de Safe Act Index en het scorebord voor aannemers. Uitgebreide voorbereiding Een Turnaround heeft een lange voorbereidingstijd. Al anderhalf jaar van tevoren staat vast welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De planners gaan daar vervolgens mee aan de slag. Ze bepalen wat voor werk er precies aan vast zit, wat de kosten zijn en wanneer wat moet gebeuren. Voor Uitgekiende mogelijkheid om een power upgrade door te voeren aanvang van de TA wordt de planning met de betrokken aannemers doorgenomen. Tijdens de Turnaround wordt de voortgang van de werkzaam heden dagelijks gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Spectaculaire hijsklus De werkzaamheden aan de Flexicoker vormden de rode draad en bepaalden daarmee de duur van de Turnaround. Met name de Heater - samen met de Gasifier en de Reactor het hart van de fabriek - is flink onder handen genomen. Het was nodig om het inwendige grotendeels te vernieuwen en om de wanden schoon te maken en van een nieuwe beschermingslaag te voorzien. Daartoe is het ruim 300 ton wegende bovenste gedeelte verwijderd. Een spectaculaire hijsklus, waarvoor een van de zwaarst beschikbare kranen is ingezet. Ook enkele installaties die in verbinding staan met de Flexicoker zijn tijdelijk uit bedrijf genomen. Uitgekiende gelegenheid Het stilleggen van veel installaties is een uitgekiende gelegenheid om projecten uit te voeren. Een van de grotere projecten was de power upgrade: aan passing van de stroomvoorziening op de raffinaderij aan de veranderde omstandigheden, om zo in de toekomst verdere uitbreiding mogelijk te maken. Het project was ook nodig om een eventuele power dip van buitenaf te kunnen opvangen zonder dat er installaties stil vallen. Op volle toeren De Turnaround is inmiddels afgerond. Alle installaties zijn weer veilig op gestart, zodat de raffinaderij weer op volle toeren kan produceren. Tot aan de volgende onderhoudsbeurt.

4 04 Reflex NR Human Resources Het Women's Interest Network (WIN) is een nieuw initiatief van ExxonMobil om vrouwen te ondersteunen bij hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. Sinds kort zijn ook in Nederland en België netwerken actief. FOTO'S GPB Women s Interest Network in België en Nederland WIN-WIN situatie V indt ExxonMobil dat vrouwen weinig ambitie hebben? Mannen zeggen: natuurlijk niet. Maar sommige vrouwelijke collega s voelen wel degelijk het beeld van weinig ambitie aan zich kleven, aldus Manja de Jonge. Zij is Short Term Planner bij ExxonMobil Chemical in Rotterdam. In november organiseerden het WIN Rotterdam een enquête onder de hoger geschoolde medewerkers van de Rotterdamse fabrieken. A-typische carrière Manja de Jonge: Een deel van de vrouwen blijkt zich inderdaad gehinderd te voelen in hun loopbaan. Hoe kunnen we die belemmeringen wegnemen? Het WIN Rotterdam wil daar antwoord op krijgen. We nodigen interessante vrouwelijke sprekers uit met een a- typische, maar wel aantrekkelijke ExxonMobilcarrière. In werkgroepen bespreken we hoe we diversiteit binnen Exxon- Mobil kunnen bereiken, juist ook in hogere posities. We hebben drie thema s: loopbaanontwikkeling, flexibiliteit & beschikbaarheid en de balans tussen werk en privé. Deze thema s spreken mannen èn vrouwen aan. Mannen vormen inmiddels de helft van ons netwerk, een WIN-WIN situatie. Nieuwe mogelijkheden Ook in België is sinds enige maanden een WIN-netwerk actief. Katrijn Verhaert is hoofd Quality Assurance en Business Analysis bij ExxonMobil Chemical in Brussel. Via het WIN kom ik interessante vrouwen tegen. In totaal andere functies, maar dat geeft mij juist inspiratie. Ik heb talloze mogelijkheden ontdekt voor een loopbaan binnen ExxonMobil. Dit vind ik een winstpunt van het netwerk. Het WIN gaat onder meer jong vrouwelijk talent coachen in een mentorprogramma. Doel is om de vrouwen onbelemmerd te laten doorstromen naar de functies die ze ambiëren. Carrière en gezin Het WIN-initiatief wil vrouwen ook helpen bij het vinden van informatie over evenwicht in hun werk en privé-leven. Katrijn Verhaert: Vrouwen met een carrière binnen ExxonMobil zijn vaak getrouwd met mannen die eveneens een verantwoordelijke internationale functie hebben. Dit is niet altijd gemakkelijk als je kinderen hebt. Manja de Jonge: In onze startbijeenkomst hebben we dit onderwerp bewust nog uitgesteld. We wilden ons vooral richten op thema s binnen het werk. Maar bij de lunch merkten we al dat dit onderwerp erg leeft. Daar gaan we dus vast meer van horen binnen de werkgroepen. Het WIN gaat onder meer jong vrouwelijk talent coachen in een mentorprogramma Voorbeelden van WIN-activiteiten in België en Nederland Conferenties en seminars Online Communicatieplatform / Intranetsite Lunch meetings Werkgroepbijeenkomsten Enquêtes Career coaching Mentorprogramma

5 REDACTIONEEL Reflex NR COLOFON Reflex is een kwartaal uitgave van ExxonMobil in de Benelux, Afdeling Public and Government Affairs. Hoofdredactie Mirjam de Leeuw Redactie Textuur Tilburg Aan dit nummer van Reflex werkten mee: Arthur Hopstaken Stefan Dewickere Hagar Roijackers Janneke Scheepers Willem Blauw Mascha Prins Jochem Wijnands Ingrid Bon Redactie Franstalige editie Marina Cols Verantwoordelijk uitgever in België Remko Kruithof, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, 2030 Antwerpen Vormgeving Mervyn Hall (GPB) Pre-Press GPB, Leiderdorp Druk Koninklijke De Swart, Den Haag Redactieadressen België: Polderdijkweg, 2030 Antwerpen, tel. 03 / Nederland: Postbus 1, 4803 AA Breda, tel: (076) Luxemburg: Rue de l industrie 20, 8069 Bertrange Wanneer in deze publicatie de namen Esso, Mobil en ExxonMobil worden gebruikt, duiden deze op zowel de in de Verenigde Staten gevestigde moedermaat schappij als op de tot de ExxonMobil-groep behorende ondernemingen. Aanvraag extra nummers, adres wijzigin gen, nieuwe abonnementen, vragen over de inhoud en toestemming voor overname uit sluitend schriftelijk bij de redactie. Het maken van foto kopieën van de inhoud is toegestaan voor educatieve doeleinden, alsook voor informatieverspreiding binnen organisaties. Aan de teksten in dit tijdschrift kunnen geen rechten worden ontleend. Mirjam de Leeuw (43) is hoofdredacteur van Reflex. Ze werkt als Communications Coordinator voor Public and Government Affairs in het Benelux hoofdkantoor. Sinds 2000 is ze verbonden aan Reflex, tot voor kort als eindredacteur. Rijke geschiedenis en veelbelovende toekomst Niets is zo mooi als onze bedrijfsactiviteiten met eigen ogen bekijken. Neem de Turnarounds op onze raffinaderijen. Om de paar jaar liggen enorme installaties weken lang stil voor groot onderhoud. Elk onderdeel van de installatie wordt gecontroleerd. En zo nodig gerepareerd. Zelf stond ik eens bovenop de flexicoker in Rotterdam. Onze onderhoudsmensen onderaan lijken dan wel speldenknoppen. Met eigen ogen zag ik wat een indrukwekkend project de Turnaround is. De beelden op de voorgaande pagina s spreken voor zich. Al laten foto s altijd maar een fractie zien van het echte werk: de lasvonken, de geur van smeerolie en de opperste concentratie van onze medewerkers. Als hoofdredacteur van Reflex kijk ik uit naar de viering van het 50-jarig bestaan van de raffinaderij Rotterdam, in oktober. In deze editie kijken we kort terug op de rijke geschiedenis. En we hebben dit jaar nóg een jubileum: onze filmsfabriek in Virton bestaat 30 jaar. Komend jaar besteden we in Reflex dan ook aandacht aan deze twee bijzondere verjaardagen. Deze Reflex belicht de Outlook for Energy, de energieprognose van Exxon- Mobil. Deze wordt elk jaar aangepast, door veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. De recente recessie beïnvloedt bijvoorbeeld de vraag. Tegelijkertijd laten ontwikkelingslanden een snelle economische groei zien. Hoe realiseer je een schonere, betaalbare en efficiënte energievoorziening voor de hele wereld in 2030? The Outlook for Energy laat de lange-termijn trends zien in energievraag en -aanbod, emissies en technologie. Onderzoek is een andere constante binnen ons bedrijf. Binnen ExxonMobil doen we zelf intensief aan kennis- en productontwikkeling. Maar we inspireren ook graag onze medewerkers met recente wetenschappelijke ont dekkingen. Zoals die van Ive Hermans, veelbelovende jonge winnaar van onze ESEP-award. Een mooi voorbeeld van onze wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Wilt u reageren op onze artikelen? Ik hoor het graag: Mirjam de Leeuw Hoe realiseer je een schonere, betaalbare en efficiënte energievoorziening voor de hele wereld in 2030? Reflex wordt verstuurd in milieu vriendelijke verpakkingsfolie.

6 06 Reflex NR Onderzoek Winnaar ESEP-award koppelt chemie aan engineering Licht in de black box

7 Reflex NR Wij willen de omzetting van moleculen beter begrijpen. Dit kan leiden tot een hogere opbrengst voor de industrie. Ive Hermans ontving in november 2009 de onderzoeksprijs van het European Science & Engineering Programme (ESEP) van ExxonMobil Chemical Europe. Met het prijzengeld bouwt hij microreactoren in zijn onderzoekslaboratorium in Zwitserland. Een gesprek over wetenschap en praktijk. TEKST Hagar Roijackers FOTO'S Stefan Dewickere Met de microreactoren gaat u oxidatieproecessen bestuderen. Oxidatie is een reactie met zuurstof. Hoe kan het dat de chemische wetenschap hier nog zo weinig van af weet? Omdat dit soort reacties moeilijk te bestuderen zijn. De intermediairen, de tussenvormen zeg maar, reageren vaak in minder dan een duizendste van een seconde. Oxidaties zijn dus eigenlijk een soort black box? Ja. We kijken hoe die intermediairen eruit zien, bijvoorbeeld door letterlijk licht te schijnen in de black box. Daar gebruiken wij een spectroscoop voor. (> zie kader op pag. 9) Hoe kom je van oxidatie naar selectieve oxidatie? Oxidatie op zich is geen kunst, het is een spontaan proces zoals veroudering. Een bekende oxidatiereactie is de verbranding van aardolie: er komt warmte vrij en CO 2. Veel moeilijker is het om dit proces halverwege te stoppen. Neem bijvoorbeeld paraxyleen. Bij verbranding wordt deze stof geoxideerd tot CO 2. Daarin is een bedrijf zoals ExxonMobil natuurlijk niet geïnteresseerd. Lukt het je echter om dit proces halverwege te stoppen, dan kun je tereftaalzuur bereiden. Daarmee kun je bijvoorbeeld PET-flessen maken. Hoe beïnvloed je de omzetting? Met een zo hoog mogelijke opbrengst, minder afval en minder energieverbruik? Daar zit nu net de moeilijkheid. Profiel ESEP-winnaar Ive Hermans (1980) ontving als student al de prijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging voor beste master thesis. Hij promoveerde in 2006 in de chemie, onder supervisie van professoren Pierre Jacobs en Jozef Peeters. Zijn proefschrift gaat over de selectieve oxidatie van koolwaterstoffen, met name de industriële synthese van nylon. Ive Hermans keek in zijn vormingsjaren verder dan de scheikunde. Zo behaalde hij in 2006 aan de KU Leuven ook een graad in Business Administration. Inmiddels, op 29-jarige leeftijd, leidt hij een eigen vakgroep aan de ETH Zürich. Deze vermaarde universiteit heeft al ruim twintig Nobelprijswinnaars voortgebracht. Zijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met katalyse, de omzetting van grond stoffen in stoffen die nuttig zijn voor de industrie. De voornaamste focus van zijn huidige onderzoek is selectieve oxidatie.

8 08 Reflex NR Onderzoek Als je een molecuul direct uit de natuur kunt pimpen, dan win je veel voor de industrie Met oxidaties zijn in het verleden ongelukken gebeurd. Hoe beschermt u uw medewerkers? Oxidaties kunnen inderdaad zeer gevaarlijk zijn. We hebben daarom een speciaal uit gerust hogedruk-laboratorium. We willen de verbranding van moleculen in een tussenstadium stoppen. Als dit onverhoopt niet lukt, komt er veel druk en warmte vrij. Er ontstaat een run away-explosie die je onmogelijk nog kunt stoppen. Om nu te voorkomen dat het staal van de reactor ons om de oren vliegt, zijn onze reactoren verbonden met allerhande apparatuur. Zo kan bij een explosie het gas op een veilige manier expanderen. Bovendien staan onze opstellingen in een bunker achter stalen deuren. Mijn medewerkers worden op die manier beschermd bij het uitvoeren van experimenten. Door deze maatregelen kunnen we ook eens gevaarlijkere dingen uitproberen. Maar nog steeds op een relatief kleine schaal. In de industrie staan uiteraard veel grotere reactoren. Bedrijven kunnen op productieschaal wel enkele parameters veranderen, maar niet teveel. Als het mis gaat bij een grote reactor, dan kan gebeuren wat recent in Connecticut is gebeurd. U bent nog jong. Velen verwachten van u een veelbelovende academische carrière. Op welke terreinen ligt uw interesse nog meer? Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Gezien de uitputting van fossiele brandstoffen wordt het dringend tijd dat we op zoek gaan naar alternatieven. Veel hernieuwbare grondstoffen worden nu gehypet. Maar vaak betreft het technologie waarbij je overheidssteun nodig hebt om het economisch rendabel te maken. Ik vind het terecht dat een bedrijf als ExxonMobil alleen die technologie steunt die op termijn economisch op zichzelf kan staan, zoals petroleum uit algen. Waarom zou je je bezig houden met technologie waarvan je al op voorhand weet dat het niet economisch haalbaar is? U kijkt ook naar een vereenvoudiging van productieprocessen? Je hebt nu veel stappen nodig voor de omzetting van petroleum naar bijvoorbeeld een parfumingrediënt. Als je nu een soortgelijk molecuul direct uit de natuur kunt extraheren en in een paar stappen kunt pimpen tot een product met vergelijkbare eigenschappen als een parfum molecuul, dan win je veel voor de industrie. 20 jaar ESEP Academisch nieuwsgierig De wisselwerking stimuleren tussen Europese wetenschappers en ExxonMobil Chemical. Dat is al twintig jaar het doel van het European Science & Engineering Programme (ESEP). Deze stichting ondersteunt Europese wetenschappelijke bijeenkomsten, organiseert internationale academische symposia en sponsort de tweejaarlijkse ExxonMobil Chemical European Science and Engineering Award. Eigen onderzoek en ideeën Mauritz Kelchtermans is Lead Specialist in het European Technology Center van ExxonMobil Chemical: Met de activiteiten van ESEP willen we onze eigen onderzoeksactiviteiten stimuleren. Vooral binnen ons technologiecentrum zijn we voortdurend op zoek naar innovaties en verbeteringen. Symposium en award Die innovaties kunnen aansluiten bij recente inzichten uit de wetenschap, zegt hij. Elke twee jaar organiseert ExxonMobil Chemical bijvoorbeeld een symposium rond de uitreiking van de ESEP European Award. Met die award willen we hoogwaardig Europees onderzoek stimuleren met betrekking tot de petrochemische industrie. Denk hierbij aan katalytische processen, karakterisatietechnieken of polymerenonderzoek. We schrijven een wedstrijd uit voor wetenschappers die aan het begin staan van hun carrière. De winnaar van de award krijgt euro om te investeren in zijn of haar laboratorium. Verfrissende winnaar ExxonMobil Chemical kiest zelf geen

9 Reflex NR Waar gaat het prijzengeld van ESEP naar toe? Aan de ESEP-award is een prijs verbonden van euro. Ive Hermans gebruikt dit geld voor de bouw van microreactoren. Hiermee gaat hij oxidatieprocessen bestuderen met een zogenaamde Raman spectroscoop. Ive Hermans: De spectroscoop kan de trillingen in moleculen omzetten in informatie die voor ons als wetenschappers begrijpelijk is. We zien hoe de interacties van de moleculen zijn met verschillende kleuren laserlicht. We zoeken het licht dat ons de meeste informatie geeft over de intermediairen. Vergelijk het met een speelfilm. Die zie je het beste op een wit scherm in een donkere zaal. En niet bij daglicht buiten in het veld. De film blijft hetzelfde, alleen zie je hem in de zaal goed en buiten niet. Datzelfde geldt voor oxidatie. We hopen de bioscoop goed te kunnen nabootsen en de film rustig te bekijken. In de Outlook for Energy zet ExxonMobil sterk in op energie-efficiëntie. Kan selectieve oxidatie daaraan bijdragen? Bij oxidaties verbruikt men geen energie, er komt warmte bij vrij. Zelfs bij een gedeeltelijke, selectieve verbranding. Een beter gebruik van deze energie kan de energie-efficiëntie van processen sterk verbeteren. Reactie-engineering speelt daarbij een belangrijke rol. Door een beter ontwerp van reactoren kun je een groter percentage van de vrijgekomen warmte omzetten in energie. Zo verhoog je de energie-efficiëntie voor de hele site. Beoogt u dat ook met uw microreactoren? Onze microreactoren hebben twee functies. Ze laten ons toe om gemakkelijker in de black box te kijken: hoe verandert molecuul A precies in molecuul B? De microreactoren hebben daarnaast een betere warmte-uitwisseling dan klassieke reactoren. Dat betekent dat we het hele proces beter onder controle kunnen houden en de warmte beter kunnen gebruiken. Interessante vraag is hoe je dergelijke reactoren kan opschalen naar industriële productie. En dan met name de grootschalige chemische industrie, de commodity chemicals. Daar ligt een belangrijke klus voor de wetenschap en de praktijk. De koppeling tussen chemie en engineering in brede zin, daar zie ik mijn toekomst. winnaar. Mauritz Kelchtermans: Het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek beoordeelt de aanvragen. In de jury hebben we wel veto-recht wat betreft de winnaar. Veel wetenschappers zijn namelijk al vroeg verbonden aan een concurrerend bedrijf. Hun vindingen zijn dan al gepatenteerd en samenwerking zou dan haast onmogelijk worden. In de jury van de ESEP-award zitten gerenommeerde wetenschappers uit België, Nederland en Frankrijk. En ook enkele onderzoeksleiders van Total en DSM. Dat levert vaak een verfrissende winnaar op. Zo ook dit jaar. Ive Hermans leidt nu al een eigen vakgroep aan de ETH in Zürich. Indrukwekkend, want deze universiteit is een kweekvijver van Nobelprijswinnaars. Academisch uitstapje Wat biedt ESEP aan de medewerkers van ExxonMobil Chemical? Veel, volgens Mauritz Kelchtermans: Onze eigen mensen zijn vaak noodzakelijkerwijze specialistisch bezig. De symposia van ESEP vormen een jaarlijks uitstapje naar een breder vakgebied. Ze komen in contact met de allernieuwste ontwikkelingen in chemisch onderzoek. We halen topwetenschappers naar Brussel om een verhaal te houden over een breed chemisch thema. Dit leidt tot een levendige uitwisseling tussen die academici en de ExxonMobil Chemical-onderzoekers. Onder andere door de activiteiten van ESEP toont ExxonMobil Chemical zich als een dynamisch bedrijf, dat ook academisch nieuwsgierig is. Mauritz Kelchtermans

10 10 Reflex NR Mobil Formula 1 Gek 1 december Het atrium van de ExxonMobil-campus in Brussel lijkt wel een arena. Honderden ExxonMobil-medewerkers en sportfans wachten er gespannen op Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton. Catherine Van der Elst, medeorganisator van de dag: Zijn fans stuurden ons weken tevoren al brieven om erbij te kunnen zijn. TEKST Janneke Scheepers FOTO S Stefan Dewickere Lewis Hamilton is een grootheid in de Formule 1-sport. Hij is de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit. Dat maakt hem razend populair. Zijn bezoek is gekoppeld aan een promotiedag rond Mobil 1, ExxonMobil's topsmeerolie voor automotoren. In het echt De sfeer was deze ochtend volledig anders dan andere dagen op het werk. Je voelde dat er iets in de lucht hing, beschrijft Catherine. Toch heeft ze deze enorme belangstelling niet verwacht. Ik heb nog nooit zoveel mensen in het atrium gezien. De vier balkons en de atriumvloer zijn helemaal vol! We hebben 110 stoelen voorzien maar ik denk dat er wel vijfhonderd bezoekers zijn. Natuurlijk zijn vooral ExxonMobil-medewerkers aanwezig. Maar ook fans en anderen die zijn gekomen om Lewis in het echt te zien. Als Motorsports Program Administrator is Catherine zelf een fan. Ik ben hem race na race gaan volgen. Hij is een fantastisch sportman. Vandaar dat ze hem deze middag graag persoonlijk wil begeleiden.

11 Reflex NR van Lewis Je voelde dat er iets in de lucht hing Honderd procent gefocust Zoals gepland arriveert Lewis s middags. De jonge coureur ziet er stralend uit. Voordat hij het podium op loopt, staart hij een paar seconden de bomvolle zaal in. De kampioen is zichtbaar onder de indruk van de menigte. Maar al gauw staat hij volkomen op zijn gemak voor het publiek. Ik ben honderd procent gefocust om dit jaar tot een succes te maken, benadrukt de Brit. Ik ga veel trainen om fit te zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Je kunt de concurrentie nooit voor lief nemen in de Formule 1. Mijn doel: zo snel mogelijk de beste en winnende auto hebben. Als je vanaf de start van het seizoen wint, heb je een kans om het wereldkampioenschap te winnen. Geen verwaande vedette Dan heeft ExxonMobil een verrassing voor hem. In de zaal wacht een bekende aerodynamische vorm, verscholen onder een zwarte doek. De raceauto is een week eerder afgeleverd, vertelt Catherine. Het is een replica van de auto waarin Lewis debuteerde in Formule 1. De coureur onthult de auto en signeert hem op de neus. Nu is er voor alle bezoekers de gelegenheid om Lewis persoonlijk te ontmoeten en zijn handtekening te vragen. Dertig prijswinnaars gaan persoonlijk met hem op de foto. Dit jaar ben ik honderd procent gefocust Het publiek heeft een topmiddag. Ook Lewis geniet zichtbaar van de waardering en de fans. Het is tekenend voor de bescheiden wereldkampioen. Wie een verwaande vedette had verwacht, komt bedrogen uit. Hij is echt sympathiek, vindt Catherine. Hij lacht veel, praat makkelijk en heeft een woordje over voor voor iedereen. Lewis maakt indruk op alle bezoekers, gewoon door zo normaal te zijn. Lewis Hamilton Lewis Hamilton (25) is een Britse Formule 1-coureur. Hij is zowat achter het stuur geboren. Op zijn zesde begon hij met kartracing, met groot succes. Op zijn twaalfde kreeg hij daarom een development contract bij het team van McLaren. Lewis schreef in 2008 geschiedenis door het Formule 1-wereldkampoenschap te winnen, als jongste coureur ooit. Bij het WK van 2009 eindigde hij als vijfde.

12 12 Reflex NR Energie in 2030 The Outlook U.S. Energievraag Energy Demand Percent Procent Wood Hout Kolen Coal Olie Oil Gas Hydro Nuclear Nucleair Hernieuwbare Modern grondstoffen Renewables Bron: Energy Information Source: Administration Energy Inform First oil well drilled in Titusville, PA 1869 Golden spike set in Transcontinental Railroad 1879 First 1884 First commercial steam turbine incandescent light bulb Jaarlijks publiceert ExxonMobil zijn energieprognoses. Hoe ziet de wereldenergiemarkt eruit in 2030? Welke kansen liggen er voor ExxonMobil? Reflex belicht enkele belangrijke aspecten van ExxonMobil s Outlook for Energy. TEKST & ILLUSTRATIES EXXONMOBIL 1896 Niagara Falls hydroelectric plant opens 1901 First gasolinepowered automobile massproduced 1907 First drive-in gas station opened 1916 First radio tuner 1927 Charles Lindbergh flies across Atlantic 1933 Philo Farnsworth develops electronic television Verandering van de energiemix in de Verenigde Staten van 1850 tot 2030: geen enkele energiebron is in staat om de energie van de toekomst te leveren. De energiemix 1936 Hoover D complete

13 Reflex NR for Energy ation Administration am d 1947 First offshore well out of sight of land Modern Interstate silicon Highway solar cell Bill signed invented R1952 First commercial jet service 1969 First flight of the Concorde supersonic jet 1969 Man walks on the moon 1975 Vehicle fuel economy standards (CAFE) enacted by Congress 1979 First commercial citywide cellular network launched in Japan 1980 First 1992 U.S. U.S. windfarm Energy Star consisting of program 20 turbines introduced built in New 1991 First Hampshire commercial 1981 IBM lithium battery introduces personal computer zal zich verder ont wikkelen met wetenschappelijk levensvatbare opties om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. evolutie door evolutie Energiebronnen en technologie ontwikkelen zich in de loop van de tijd - en het een heeft invloed op het ander. Als we inzicht hebben in de geschiedenis van energieverbruik en technologische ontwikkeling, kunnen we een beter inzicht krijgen in de toekomstige koers van de energieproblematiek. De historie van energieverbruik in de Verenigde Staten is een voorbeeld van hoe energiebronnen en technologieën in de afgelopen 150 jaar zijn veranderd. In 1850 was hout nog de meest gebruikte brandstof. 50 jaar later, naarmate de mijnbouw zich ontwikkelde, werden kolen de belangrijkste bron van energie. Door de energie die Amerika tot zijn beschikking had, kon het land uitgroeien tot een industriële economie. Nog eens 50 jaar later, toen bussen, auto s en vrachtwagens de straten begonnen te vullen en luchtvaartmaatschappijen 2001 Human genome sequenced 2009 U.S. natural gas resources now cover about 100 years at 2005 U.S. current demand due to unconventional gas drilling technology mandate for advances (Source: Colorado School of Mines) ethanol blending into gasoline 2003 First ultra-deepwater well depth greater than 3,000 meters reguliere diensten begonnen aan te bieden, werd olie de belangrijkste brandstof. In die tijd kwamen aardgas een generatie eerder nog als nagenoeg waardeloos gezien en waterkracht op als belangrijke energiebronnen. In de periode tussen 1950 en 2000 zagen we de opkomst en groei van kernenergie, evenals de eerste echte tekenen van moderne, duurzame vormen van energie. In de jaren die voor ons liggen zullen meer nieuwe technologieën enerzijds toegang geven tot nieuwe energiebronnen en anderzijds de vraag opnieuw vorm geven. Zulke ontwikkelingen hebben echter tientallen jaren nodig om een echte revolutie te kunnen ontketenen in de manier waarop wij energie winnen en gebruiken.

14 14 Reflex NR Energie in 2030 Challenge: meeting basic needs electricity modern cooking and heating fuels Beschikbaarheid van energie Challenge: meeting basic needs Challenge: meeting basic needs Elektriciteit electricity Available Available Moderne modern cooking brandstoffen heating voor fuels koken en verwarming Available About 1.5 Billion People with No Electricity electricity modern cooking and heating fuels Beschikbaar Beschikbaar Energievraag Growing global en demand -besparing door efficiëntie per sector energy demand in each sector will increase but increasing efficiencies will help mitigate growth Biljard Quadrillion BTUBTUs 300 Power Generation Stroomopwekking Available Available Available 200 Industrial Huish/Comm Transportation About Ongeveer 1.5 1,5 Billion miljard People mensen hebben with No geen Electricity beschikking over elektriciteit. About 1.5 Billion People with No Electricity About Ongeveer 2.5 2,5 Billion miljard People mensen leven with zonder No Modern moderne Cooking or Heating Fuels brandstoffen voor koken en verwarming. About 2.5 Billion People 100 Residential/ Commercial Industrie Vervoer with No Modern Cooking or Heating Fuels About 2.5 Billion People with No Modern Energiebesparingen Cooking or Heating Fuels Basis energie behoefte Hogere energievraag door Wereldwijd hebben ongeveer Economic 1,5 miljard growth drives economische energy demandgroei mensen geen toegang tot elektriciteit. GDP energy Energievraag demand Trillions in 2005 Dollars Quadrillion Zo n 2,5 miljard mensen leven zonder Biljard BTUBTUs Niet-OECD Non-OECD moderne brandstoffen voor koken en 50 verwarming. Voor hen betekent toegang OECD 300 krijgen tot energie hoop, kansen 40 en vooruitgang. Vooral in ontwikkelings- en 30 op komende landen (die geen lid zijn van Non-OECD 20 de OESO) is er een enorme behoefte aan energie om een grotere economische 10 welvaart te ondersteunen. ExxonMobil verwacht dat de totale vraag naar energie in niet-oeso-landen, zoals China en India, tussen 2005 en 2030 met zo n 65 procent zal toenemen. De vraag naar energie in OESO-landen zal daarentegen in 2030 naar verwachting Global licht energy dalen demand ten opzichte and supply van 2005, demand ondanks and supply het feit dat hun economieën in diezelfde periode ge middeld met Quadrillion BTUs 300 meer dan 50 procent zullen zijn gegroeid. 250 Oil Average Growth Rate Per Year 0.8% Stijgende 200vraag Gas In 2030 zal de wereldwijde vraag 1.8% naar 150 Coal 0.5% energie bijna 35 procent hoger zijn dan in In de vier eindgebruiksectoren zien Biomass 0.5% we de snelst 50 groeiende vraag bij de producenten van elektriciteit. Ongeveer procent van de wereldwijde primaire Nuclear 2.3% Hydro, Geo 2.2% energie zal met het opwekken van elektriciteit gemoeid Global zijn, waarbij energy kolen demand and supply grootste bron blijven. Twee factoren liggen by sector ten grondslag aan de stijgende vraag van Quadrillion BTUs 700 de elektriciteitsmaatschappijen: het wijder verbreide gebruik 600 van geavanceerde, elektriciteitsintensieve 500 technologieën, en de Residential/ Commercial basisbehoefte en snelle economische Industrial 400 groei in ontwikkelingslanden. In alle vier de 300 Transportation sectoren zou de vraag naar energie nog 200 veel dramatischer stijgen als de efficiëntie 100 Power Generation niet zou verbeteren. Tegen 2030 zal een 0 ver beterde efficiëntie 1980 over de hele wereld OECD Energiebesparing door groeiende efficiëntie Global energy demand and supply Wind, Solar, 50 Biofuels 9.6% Energievraag Aandeel per energiebron in de wereldwijde vraag by energy type Quadrillion Biljard BTUBTUs Oil Average Growth Rate Per Year 0.8% Totale groei van de energievraag Biljard BTU demand and supply Jaarlijkse Quadrillion BTUs energiebesparing 300 Niet- OESO Wind, zon, biobrandstoffen, hydro, geo Biomassa Nucleair Niet- OESO Coal 0.5% Gas 1.8% Biomass 0.5% Nuclear 2.3% Hydro, Geo 2.2% Kolen Gas Olie Wind, Solar, Biofuels 9.6% juist leiden tot een besparing van zo n 300 biljard BTU* - waarmee dit een van de belangrijkste energiebronnen wordt. Zonder die efficiëntiewinst zou het wel eens zo kunnen zijn dat de wereld niet 35 procent maar zo n 95 procent meer energie nodig heeft dan in * British Thermal Units (BTU), een eenheid die het mogelijk maakt om energie uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Verschillende bronnen Welke energiebronnen zullen we in 2030 gebruiken om aan de vraag te kunnen voldoen? Olie, gas en kolen blijven de belangrijkste brandstoffen. Onder de fossiele brandstoffen zal aardgas de snelste groei doormaken, omdat het overvloedig en op veel plaatsen beschikbaar is en het schoonst brandt. De opwekking van kernenergie blijft toenemen. Het gebruik van wind- en zonneenergie, net als van biobrandstoffen, neemt sterk toe met gemiddeld 10 procent per jaar. Vanwege de lage uitgangspositie zal het aandeel van deze brandstoffen in de energiemix met ongeveer 2,5 procent tegen relatief klein blijven. Om te kunnen voldoen aan de enorme wereldwijde vraag naar energie zullen we alle economische energiebronnen moeten inzetten en de beschikbaarheid daarvan moeten blijven vergroten. De volledige -Engelstalige- Energy Outlook is te vinden op Een exemplaar van het rapport is te bestellen via

Energie-efficiëntie. door integratie

Energie-efficiëntie. door integratie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 12 NR 1 2012 Raffinaderij en WATERSTOFFABIEK AIR PRODUCTS Energie-efficiëntie door integratie INTERVIEW Belgische staatssecretaris voor energie

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010. Titanentransport

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010. Titanentransport Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 10 NR 2 2010 Titanentransport En ook daar: safety first! INVESTERING Integratie van waterstoffabriek Air Products en raffinaderij Rotterdam

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 214 Reflex Redactioneel Energie is overal De lamp die ons huis verlicht. De koelkast die voorkomt dat ons voedsel snel bederft.

Nadere informatie

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 03 2015 OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET ZEEP OP ZEE NAM KIEST MET ZEEPINJECTIE HET RUIME SOP ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR DE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

nummer 1 Februari 2013 KERN VISIE dwarsboomt

nummer 1 Februari 2013 KERN VISIE dwarsboomt Kernvisie KERN VISIE magazine is een uitgave van stichting kernvisie nummer 1 FEBRUARI 2013 KERN VISIE Microsferen met holmium voor behandeling van leverkanker Vijftig jaar IAEA-laboratoria in Seibersdorf

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Vormgeving en productie Jurjen de Jong Communicatie

Vormgeving en productie Jurjen de Jong Communicatie Groen Groeit BANKEN Máxima over bank en overheid 10 Triodos trekt Europa in 12 ING: duurzaam of...? 14 WATERSTOF Nedstack: Omzet factor vijf hoger 17 Column: Elektrisch autorijden 21 WaterstofCoalitie

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 01 2015 RUIMTEVAARTTECHNIEK OP DE BODEM VAN DE OCEAAN AIRBORNE OIL & GAS OVER DE OPKOMST VAN DE COMPOSIETBUIS DE STAND VAN ENERGIELAND DE NATIONALE ENERGIE-

Nadere informatie

Eclips: generale voor 2026 EN VERDER: TUSSENDEUR DICHT DOOR ENERGIELABEL, DRIE VRAGEN AAN VNG-DIRECTEUR EN PROFESSOR WIM DE RIDDER IS IN SPACE

Eclips: generale voor 2026 EN VERDER: TUSSENDEUR DICHT DOOR ENERGIELABEL, DRIE VRAGEN AAN VNG-DIRECTEUR EN PROFESSOR WIM DE RIDDER IS IN SPACE net nl kwartaalblad van netbeheer nederland nr 11 2015 VOL GAS GRAAG! KENNERS VOORSPELLEN RAZENDSNELLE OPMARS ELEKTRISCH VERVOER Eclips: generale voor 2026 HET IS VOORAL SENTIMENT WELKE IMPACT HEEFT LAGE

Nadere informatie

WINTER 2013. Bedrijfsoverdracht: Oprichter Velthuis Kliniek wil steeds iets nieuws doen

WINTER 2013. Bedrijfsoverdracht: Oprichter Velthuis Kliniek wil steeds iets nieuws doen WINTER 2013 Bedrijfsoverdracht: Oprichter Velthuis Kliniek wil steeds iets nieuws doen Tegen de trend in: Bouwbedrijf Van de Kreeke weet nog steeds te groeien Samen in de zaak: Tas & Company voelt zich

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

management a meeting of minds Energie 2020 perspectief voor een duurzame bedrijfsvoering special in samenwerking met nuon

management a meeting of minds Energie 2020 perspectief voor een duurzame bedrijfsvoering special in samenwerking met nuon management a meeting of minds Energie 2020 perspectief voor een duurzame bedrijfsvoering special in samenwerking met nuon september 2010 Nuon Energie- Consultancy De volgende stap in energiebesparing en

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010 MICHELE DI FAZIO MANAGER FIELD OPERATION & INFRASTRUCTURE SERVICES, GETRONICS ZWITSERLAND (ZÜRICH) NR 06 SEPTEMBER 2010 Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier?

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie