Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)"

Transcriptie

1 Aug :11:45 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen. Abstract: Door de sterke prijsstijging van woningen in Westerse landen in de decennia vóór de start van de economische crisis, stond de betaalbaarheid van wonen internationaal hoog op de agenda. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn de woningprijzen tussen 1995 en 2005 gemiddeld verdubbeld in nominale termen. Naast de bekommernis omtrent de betaalbaarheid van wonen, rees ook de vraag of de subsidies op vlak van wonen de mensen bereikten met dehoogste nood. In deze doctoraatsthesis wordt de betaalbaarheid van wonen en de verdelende impact van woonsubsidies onderzocht voor Vlaanderen en Nederland. Een omvattende conceptuele aanpak is gehanteerd voor data van 2005/2006, waarbij zowel een woonuitgaven- als een gebruikskostenbenadering werd toegepast. De resultaten tonen aan dat in zowel Vlaanderen als Nederland wonen onbetaalbaar is voor ongeveer 14% van de gezinnen. Bovendien blijkt het betaalbaarheidsprobleem weider verspreid onderde huurders dan de eigenaars, en het grootst voor gezinnen behorend tothe OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Jozef Berghman Kristof Heylen Wilhelmus van Oorschot Bimanuele coördinatie: functionele en structurele hersenbeeldvorming bijgezonde jongvolwassenen en patiënten met een traumatisch hersenletsel Abstract: SamenvattingHet is duidelijk dat het uitvoeren van talrijke dagelijkse actviteiten, zoals het strikken van je veters of het openen van een jampot, een optimale samenwerking tussen beide handen vereist. Dergelijke bimanuele controle wordt ondermeer mogelijk gemaakt door het corpuscallosum (CC), dat een optimale communicatie tussen beide hersenhelftenmogelijk maakt. Daarom werd in het eerste deel van dit proefschrift de specifieke rol van het CC tijdens het uitvoeren van bimanuele taken bestudeerd bij gezonde jongvolwassenen. Vervolgens werd de bimanuele vaardigheid bij patiënten met een traumatisch hersenletsel onder de loep genomen, met speciale aandacht voor onderliggende veranderingen in (sub)corticale motorische gebieden. In eerste instantie werd in deel één eenuitgebreide literatuurstudie opgenomen betreffende de rol van het CC tijdens bimanuele controle. Hieruit was af te leiden dat het CC een belangrijke rol inneemt tijdens de uitvoering van bimanuele taken, en het liettoe om tot Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Stephan Swinnen Jolien Gooijers Mobility of workers and pensioners and coordination of social protection. HIVA-OG Verzorgingsstaat en Wonen Jozef Pacolet Actieve veroudering en de visuomotorische controle van manuele reiktaken Abstract: In het dagelijks leven ondervinden ouderen vaak problemen met visueel gestuurde reiktaken omwille van leeftijdsgerelateerde beperkingen in het sensori-motorisch systeem. Paradoxaal genoeg lijken ouderen ondanks dezebeperkingen meer gebruik te maken van visuele feedback voor het uitvoeren van discrete reiktaken met het bovenste lidmaat. Verscheidene studies rond de leeftijdsgerelateerde verschillen hebben namelijk aangetoond dat ouderen zowel relatief als absoluut meer tijd spenderen aan de eindfase van hun reikbewegingen waarin bijvoorbeeld hun voorkeurhand heel precies naar een tas koffie wordt gebracht. Aangezien tijdens deze vertragingsfase kleine corrigerende bewegingen plaatsvinden, gebaseerd op visuele feedback, lijkt het een logische hypothese dat ouderen meer gebruik maken van deze bron van feedback. Dit zou betekenen dat de visuo-motorische coördinatie van groter belang wordt naarmate men veroudert. Het lijkt er bijgevolg op dat oudere volwassenen een nieuwe strategie moeten v Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Werner Helsen Oron Levin Florian Van Halewyck Het 'niet willen' behandeld worden van forensische patiënten: uiting vanzelfmisleiding of van 'traumatic progression'? De ontwikkeling en validering van de Mind-schaal Faculteit Theologie en Religiewetensch. Hans Vertommen Wetenschappelijke review "Mobiliteitsbeeld 2014". Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

2 Transport en ruimtelijke economie Eddy Van de Voorde The network: a customer relationship management and data collection software Universiteit Gent Abstract: Ter ondersteuning van de activiteiten van Missing Children Europe en hun nationale partners, wordt in dit project gestreefd naar het ontwikkelen van een CRM-systeem, te gebruiken door alle hotline-operatoren die betrokken zijn bij de eerste contactnames m.b.t. vermiste kinderen. In een eerste fase van het onderzoek worden de noden van deze operatoren in kaart gebracht m.b.t. data-collectie en een uniform CRMsysteem. In een tweede fase wordt dergelijke CRM-systeem ontwikkeld, met de uiteindelijke bedoeling om dit systeem te aan te bevelen ter implementatie bij alle operatoren, partners van Missing children Europe Vakgroep Strafrecht en criminologie Gert Vermeulen Territoriale verspreidingpatronen van residentiële gebieden. Urban sprawl als resultaat van multi scalar territoriale governance processen van land bargaining in de stedelijke agglomeraties Barcelona en Milaan. Abstract: Why are city expanding? Many scholars posed themselves this ques2on. The reasons are many, as studies on land consump2on (as land use change) and urban sprawl have been for decades a hot topic in the interna2onal arena, involving also a wide range of disciplines. This research project intends to be a contribu2on to the debate on urban land consump2on, that is the constant urban expansion of the city. The focus is on a specific urban func2on, namely the residen2al areas, thus the object of this research project is the processes at work leading to residen'al urban sprawl. The literature available on this topic discusses different dynamics and mechanisms leading to residen2al urban sprawl, proposing a variety of condi2ons and paths that produce the expansion of residen2al areas. The aim is to understand why and how ci2es are expanding for fulfilling assumed housing needs. Therefore, the factors explaining different pauerns of residen2al urban sprawl are at the center of the research proce Faculteit Wetenschappen Frank Moulaert N. N. Grondslagen van het Jeugdbeschermingsrecht. De legitimiteit van overheidsinterventie in het gezinsleven van kinderen en ouders. Instituut voor Sociaal Recht Stefaan Pleysier Johan Put Sabien Hespel Overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie in flexibele vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Abstract: Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Europese economie. Na de opstart en de groei vormt de overdracht naar de volgende generatie een derde cruciale fase in levenscyclus van familiebedrijven. Nu de babyboomgeneratie de pensioensleeftijd bereikt, zal een gigantisch aantal familiebedrijven in het komende decennium worden overgedragen naar de volgende generatie. Gelet op het enorme economische belang van de vele nakende overdrachten, beoogt dit onderzoeksproject vooreerst een diepgaande rechtsvergelijkende analyse van de relevante regels en principes van Belgisch,Frans en Nederlands vennootschaps-, erf- en fiscaal recht. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de mogelijkheden binnen bepaalde (nieuwe of herontdekte) flexibele vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid om een succesvolle overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie te verzekeren. Bovendien zullen de toepassingsgebieden envoorwaarden van de vrijstellings- en gunstregimes van successie- Faculteit Rechtsgeleerdheid Brussel Bert Keirsbilck Tim De Greef Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. Abstract: Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Ann Verhetsel Hilde Meersman Eddy Van de Voorde Belgisch Cybercrime Centrum voor training, onderzoek en onderwijs. Abstract: Bedoeling van het project is de oprichting van een Belgisch Cybercrime Centrum voor training, onderzoek en onderwijs. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR

3 Bart Preneel Stefan Bogaerts Wouter Joosen Joseph Dumortier Frank Verbruggen Eva Lievens Pensioenbescherming bij migranten OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Jozef Berghman Line De Witte Risicoreducerende regelgevende strategieën voor illegale en schadelijkegedragingen en inhoud op online sociale netwerksites. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier Peggy Valcke Eva Lievens Ubiquitous and adaptive task models in the context of business processes. OG LIRIS Leuven Jan Vanthienen Estefanía Serral Asensio Quality of service on the internet: evaluation of RSVP based solutions. OG LIRIS Leuven Ferdinand Put Flavius-Alexandru Pana Metaevaluation of Development Aid Evaluation Accuracy Standards in the European Commision an the World Bank. A Compartative Approach at the National and Sectorial Level. Abstract: Research on governance network evaluation has made great strides in determining what effectiveness is and effectiveness for whom, often introducing a set of indicators or objectives as a basis for network evaluation. On this basis, governance theorists developed frameworks and models to increase network effectiveness in relation to specific determinants. The discussion of indicators and determinants of network effectiveness has been followed by innovative methods to analyse and evaluate them. Yet, the linkage between indicators and determinants of effectiveness and methodologies of network evaluation is still unclear as different evaluation methods can be managed and applied in various ways depending on the nature of the network and the programmes to be evaluated. Concrete applications of joint and network evaluations mirror this theoretical gap, where inappropriate evaluation approaches and management practices of such evaluations cause delays, increases in transaction costs, cumber OE Instituut voor de Overheid Geert Bouckaert Yuval Ofek A cross-country study of teacher attitudes and school climate in relation with student achievement Abstract: In dit doctoraatsproefschrift wordt de relatie tussen schoolklimaat en leesprestaties van leerlingen onderzocht. Hiervoor werden gegevens gebruikt die verzameld werden tijdens het grootschalige PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment), een internationale studie die de schoolse vaardigheden van 15-jaringen wereldwijd onderzoekt. In 2009 lag de nadruk van dit onderzoek op leesvaardigheid, en werd onderzocht op welk niveau vijftienjarigen geschreven teksten kunnen begrijpen en gebruiken, erover reflecteren en erdoor geboeid zijn. Schoolklimaat verwijst naar de kwaliteit en kenmerken van het schoolse leveninzake onderlinge relaties op school- en onderwijsaspecten zoals de leerlingen dat beleven. In elk artikel worden één of meer van de volgende vijf kenmerken van schoolklimaat onderzocht: schoolappreciatie, leerkracht-leerling relaties, disciplinair klimaat, leesatmosfeer en ondersteunend klimaat. In de inleiding geven we een korte beschrijving van deze begrippen en OE Onderwijskunde Jan Van Damme Sarah Gielen Bo Ning

4 Essays on international trade. Onderzoekseenheid CES Leuven Filip Abraham Erik Buyst Yingting Yi The analysis of (s,s) inventory replenishment policies in production/inventory systems. OG Productie en Logistiek Leuven Marc Lambrecht Robert Boute Ann Noblesse Haalbaarheidsstudie Antwerpen als een 'world leading maritime service center' op vlak van 'finance, Insurance en legal'. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. ITMMA Theo Notteboom Wouter Anton Anne Jacobs Corruptie bij lokale Vlaamse besturen in kaart gebracht. Een onderzoek naar corruptie bij lokale politiediensten en gemeentelijke administraties Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Bestuur en beleid Marleen Easton Arne Dormaels Fysiologische regulatie van juveniel hormoon biosynthese. Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie Jozef Vanden Broeck Elisabeth Marchal Analyse en validatie van hyperspectrale en lidar data in archeologie (ANAGHLIA). Afdeling Geografie Gert Verstraeten ERC PoC Rent-a-Spatialist. Abstract: Door hun specifieke interactie met de gebouwde omgeving zijn personen met een handicap in staat obstakels te detecteren en ruimtelijke kwaliteiten te appreciëren waarvan architecten zich niet altijd bewust zijn. In de architectuurpraktijk wordt toegankelijkheid van gebouwen vaak beschouwd als een feitelijkheid, in plaats van iets waarmee mensen verbonden zijn. Wetgeving vertaalt toegankelijkheid in feiten door minimum of maximum afmetingen vast te leggen, die objectief gemeten kunnen worden door professionele toegankelijkheidsadviseurs, maar architecten weinig inzicht verschaffen in waarom een gebouwaspect problematisch is of geapprecieerdwordt. Toegankelijkheid behandelen als feitelijkheid beperkt dus de mate waarin disability beschouwd kan worden als een waardevol bron voor ontwerpen. In deze context stellen we voor een consultancy service aan te bieden die de ruimtelijke ervaringen van personen met een handicap mobiliseert om architecten te informeren over hoe ze een bepaald gebouw Architectuur en Ontwerpen Ann Heylighen Bart Van Looy Maddy Janssens Food prices, riots and political instability.

5 OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Abhimanyu Arora Advances in Process Mining: Artificial negative events and other techniques. OG LIRIS Leuven Bart Baesens Jan Vanthienen Seppe vanden Broucke Nieuwe perspectieven op het endowment effect: De rol van materialisme, verliesaversie en onzekerheid. Abstract: Standaard economische theorieën veronderstellen dat mensen rationeel zijn in hun voorkeuren. Toch vinden tal van studies dat mensen een productmeer waarderen zodra ze het in hun bezit krijgen. Bijgevolg wil men eenproduct over het algemeen aan een hogere prijs verkopen dan de prijs die men ervoor wil betalen (willingness to pay (WTP)-willingness to accept (WTA) discrepantie). Dit zogenaamde Endowment Effect (EE) wordt verondersteld een gevolg te zijn van verliesaversie (m.a.w., een verlies doet meer psychologische pijn dan dat een winst van gelijke grootte plezier doet). Uit mijn voorgaand onderzoek bleek al dat een zeker niveau vanmaterialisme (gehechtheid aan materiële dingen) moet aanwezig zijn in een individu alvorens hij/zij een EE vertoont. Ondanks dat het EE goed gedocumenteerd is, blijven er enkele belangrijke vragen over die in dit project beantwoord worden. 1) Kunnen we een meting van WTA (verkoopprijzen voor bezittingen) valideren als een meting van temporeel materialisme? 2 OG Marketing Leuven Siegfried Dewitte Inge Lens Geestelijke gezondheid en uitsluiting. Acad. Centr. voor Huisartsgeneeskunde Chantal Van Audenhove De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Hilde Meersman Christa Sys Studie inzake financiering van KMO's. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNIZO. UA levert aan UNIZO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Accountancy en financiering Eddy Laveren De impact van internationale ngo's op ontwikkeling in fragiele staten, met focus op DRC en Haïti. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UA levert aan de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Nadia Molenaers EMSOC: user emprovement in a social media culture Universiteit Gent Abstract: Het project onderzoekt in welke mate en hoe mensen (dis)empowered zijn in hun dagelijkse omgang met sociale media en dit in relatie tot inclusie, mediawijsheiden privacy. Geletterdheid wordt onderzocht vanuit een cultureel-educatief perspectief. Aan de hand van etnografische dataverzameling en retorische analyse wordt nagegaan hoe informele leercontexten ontstaan met de focus op digitale geletterdheid. Vakgroep Onderwijskunde

6 Ronald Soetaert Lieven De Marez EMSOC: user emprovement in a social media culture Universiteit Gent Abstract: Doel van EMSOC is om vanuit kritisch interdisciplinair perspectief te onderzoeken in welke mate en hoe mensen?empowered?/?disempowered? worden vanuit hun dagelijkse omgang met sociale media. We gaan na op welke wijze de kwetsbaarheid van mensen (al of niet) verandert als gevolg van nieuwe vormen van online communicatie en interactie en welke antwoorden we hierop kunnen bieden vanuit sociaal/beleidsmatig/media/juridisch/pedagogisch perspectief. Vakgroep Communicatiewetenschappen Ronald Soetaert Lieven De Marez?Strengthening the European Court of Human Rights: More Accountability through better legal reasoning? Universiteit Gent Abstract: Op dit project werken 5 onderzoekers die elk met een specifiek thema bezig zijn binnen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel van het onderzoek is het aanbieden van innovatieve oplossingen ter versterking van de consistentie en overtuigingskracht van de juridische redenering van het Hof teneinde diens aansprakelijkheid en transparantie te verbeteren. Vakgroep Publiek recht Eva Brems Vrouwen voor vrouwen Universiteit Hasselt Abstract: Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn. Deze cruciale fase wordt geïntitieerd doordat ze ofwel op het punt staan om strategische beslissingen te nemen die gericht zijn op groei, ofwel doordat ze op het punt staan om hun zelfstandige activiteit af te bouwen. Het is gericht op de bevordering van groei of het vermijden van inkrimping en stopzetting. Diversiteit Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI Steekproeven van de inwoners van België Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Stichting van Openbaar Nut' hebben voor het project ' Steekproeven van de inwoners van België' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sociologie Bram SPRUYT Petrus TE BRAAK Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- Universidad Católica Boliviana San Pablo, Isabel Edith Paula Berckmans Abstract: De straten verlaten: onderzoek naar straatkinderen, hun families en mensen op het veld. Klinische- en Levenslooppsychologie GERRIT LOOTS EU-cofinanciering type B2b voor PORTOPIA Abstract: Europese studie rond het Europees Havensysteem Business Michael DOOMS EU-cofinanciering type B2b voor EPISTOP Abstract: Europese studie rond epilepsie Maatschappelijke Gezondheidszorg Anna JANSEN Aanlegstoornissen van de hersenschors: Op zoek naar nieuwe genen als opstap naar preventie. Abstract: Studie rond aanlegstoornissen van de hersenschors in opdracht van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix. Deze staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische

7 stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Maatschappelijke Gezondheidszorg Anna JANSEN Financial flows within business groups. Abstract: Dochters van groepsbedrijven kunnen naast de externe kapitaalmarkt beroep doen op een interne markt. Vele aspecten omtrent de werking van de interne kapitaalmarkt blijven echter onbestudeerd en er is discussie over het al dan niet efficiënte verloop van financiële processen binnen groepen. Als bijdrage zullen ten eerste elementen inzake de werking van de interne kapitaalmarkt, namelijk cash en buitenlandse affiliatie, onderzocht worden bij dochterondernemingen. Ten tweede wordt de productiviteit van dochterondernemingen in competitieve markten bestudeerd. Dit project zal zich toespitsen op niet-beursgenoteerde groepen uit continentaal Europa. Alhoewel deze organisatievorm daar economisch belangrijk is, blijft het aantal studies zeer beperkt. OG Finance Leuven Cynthia Van Hulle Nico Dewaelheyns Rosy Locorotondo Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes... Abstract: Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Kaderend in de uitvoering van besluit inzake Uitbouw van Sportopleidingen voor het jaar 2012, bestemd voor gemeenten die clubs of verenigingen van "categorie 6" op hun grondgebied hebben) Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN Essays on private intermediation in matching markets. With applications to listing services and real estate brokerage. Abstract: In de voorbije twee tot drie decades heeft er zich een nieuwe vorm van intermediatie in de arbeidsmarkt ontwikkeld: private entiteiten die zichtussen de werkgever en de werknemer plaatsen en gespecialiseerde diensten aanbieden om zo hun eigen winstbejag te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn interimkantoren en online dienstverleners die zich specialiseren in het verbinden van werkgevers en werknemers. Het ontstaan en de sterke groei van deze private entiteiten heeft natuurlijk de aandacht getrokken van vele academici. De focus van het bestaand onderzoek ligt op deontstaansredenen en de effecten op de werknemers en werkgevers. Deze studies behandelen allen het probleem vanuit het oogpunt van de werknemer,de werkgever of een regulator die de marktwerking in goede banen wil leiden. Een opmerkelijk hiaat in deze literatuur is het bestuderen van deze nieuwe markt vanuit het oogpunt van de intermediairen zelf. Het doel van dit project is om de focus te leggen op de drijvende mechanismen OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Bert Willekens Onderzoek naar herval en reconsolidatie van contextuele conditionering:implicaties voor de behandeling van gegeneraliseerde angst. Abstract: Vrees conditioneringsonderzoek bij mensen is zeer waardevol gebleken voor de studie (en de behandeling) van specifieke vrees (zoals bij fobieën). Dit onderzoeksparadigma is echter niet geschikt voor het bestuderen van meer gegeneraliseerde, chronische vormen van angst (met gegeneraliseerde angststoornis als prototypisch voorbeeld). Gebruik makend van een innovatieve context conditioneringsprocedure, hebben we tijdens mijn doctoraatsonderzoek effectieve methodes ontwikkeld om gegeneraliseerde angst te behandelen op korte termijn (Fonteyne et al., 2009, 2010). Het doel van dit huidige project is om deze angstreductiemethodes uit te dagen en te verbeteren op lange termijn. In een eerste reeks experimenten, zullen we de condities onderzoeken waaronder gegeneraliseerde angst kan terug keren na een succesvolle behandeling. Daarnaast zullen we onderzoeken of angstherinneringen ook meer permanent uitgedoofd (of zelfs vernietigd) kunnen worden. De geplande experimenten zijn ontworpen om de gedr OG Leerpsych. en Exp. Psychopathologie Dirk Hermans Riet Fonteyne Participation in preventive care programs: individual determinants, social interactions and program design. Abstract: In nagenoeg alle ontwikkelde landen en een ruime groep van ontwikkelingslanden, heeft men stelsels van sociale zekerheid en sociale bijstand ontwikkeld om behoeftige personen te ondersteunen. Het niet opnemen van sociale bijstandsuitkeringen door gerechtigden ondermijnt echter het doel van deze programma's. Empirisch onderzoek uit OESO landen wijst uit dat het niet opnemen van uitkeringen problematisch kan zijn, met non-take-upratio's tussen 20% en 60%.Economische modellen verklaren non-take-up gedrag door te verwijzen naar impliciete en expliciete kosten gelinkt aan de aanvraagprocedure. Deze kosten omvatten financiële, niet-financiële, sociale en psychologische kosten en zijn gerelateerd aande individuele eigenschappen van de gerechtigde. Slechts een beperkte aandacht gaat uit naar enerzijds het effect van de omgeving via sociale interactie en anderzijds de invloed van de concrete uitwerking en realisatie van een programme door de overheid, zoals bijvoorbeeld de administratieve verei

8 OG Economie en Overheid Leuven Erik Schokkaert Nicolas Bouckaert Upper elementary school children's realistic considerations when solving mathematical application problems Abstract: Vraagstukken maken een belangrijk deel uit van het wiskundeonderwijs. In de wiskundeles in de lagere school worden leerlingen geconfronteerd met vraagstukken om verschillende redenen. Vraagstukken helpen leerlingen namelijk om wiskundige kennis en vaardigheden te ontwikkelen, om creatief te denken, om aan te tonen dat de wiskunde die geleerd wordt op schoolnodig is voor in het dagelijkse leven, om hun wiskundige kennis en vaardigheden te evalueren. Daarnaast hebben ze ook nog een belangrijke toepassingsfunctie; namelijk dat leerlingen zich binnen de klascontext kunnenvoorbereiden op dagdagelijkse situaties waarin ze wiskundige kennis moeten gebruiken. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat leerlingen echter hun dagdagelijkse kennis niet gebruiken wanneer ze vraagstukken oplossen. Ze lijken vraagstukken eerder te beschouwen als abstracte wiskundige puzzels. Een voorbeeld is het volgende item (i.e., een problematisch item of P-item) waarbij leerlingen realistische overwegingen m Instructiepsychologie en -technologie Lieven Verschaffel Wim Van Dooren Tinne Dewolf De invloed van direct en indirect gemeten perfectionisme op het therapieresultaat bij anorexia nervosapatienten. Abstract: Automatische perfectionisme associaties bij studenten en personen met een eetstoorniskathleen De CuyperProf. Dr. Dirk Hermans (promotor), Prof. Dr. Guido Pieters, Prof. Dr. Laurence Claes (co-promotoren)perfectionisme is een persoonlijkheidstrek waarvan vragenlijstonderzoek heeft aangetoond dat het bestaat uit twee dimensies. Allereerst iser de prestatiegerichte dimensie: perfectionisten stellen zichzelf zeer hoge standaarden in verschillende domeinen van hun leven. Ze streven steeds het allerbeste na. De tweede dimensie wordt de zelfkritische dimensie genoemd. In sommige gevallen houdt perfectionisme ook indat het zelfwaardegvoel afhankelijk is van de mate waarin de persoon vindt dat hij die hoge standaarden al dan niet heeft bereikt. Wanneer persoonlijkheidstrekken gemeten worden met vragenlijsten is het van belang om stil te staan bij de vraag in hoeverre mensen zelfkennis hebben over hun eigen persoonlijkheid. Beseffen mensen hoe perfectionistisch ze zijn? Opdat vragenlijsten tot OG Leerpsych. en Exp. Psychopathologie Dirk Hermans Laurence Claes Guido Pieters Kathleen De Cuyper Walking the tightrope of talent management: differential employee reactions and justice perceptions. Abstract: / OG Personeel en Organisatie Leuven Nicky Dries Jolyn Gelens Ondernemers met een sociaal-maatschappelijk doel als duidelijke achterliggende bestaanreden voor hun organisatie Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Management en Organisatie Nathalie Moray Anneleen Van Boxstael

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Dankwoord De Staatssecretaris Armoedebestrijding, Philippe Courard, maakte dit project mogelijk. Ik dank hem hiervoor. Mijn dank gaat ook

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Raf Christiaensen, Filip Dochy, Charlotte Kinschots, Eva Kyndt Veronique Marcelis, Karen Philips, Hanne Van Cauwenberghe Thomas Van den Bogaert, Anneleen

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie