Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005"

Transcriptie

1

2 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting Net4kids in context 4.1. Historie 4.2. Marktpositie en werkwijze 4.3. Doelgroepen 4.4. Projectselectie 4.5. Projectpartners 4.6. Internet 5. Resultaat doelstellingen Doelstellingen 5.2. Strategie 5.3. Realisatie 5.4. Risico s 6. Kinderhulpprojecten 6.1. Overkoepelende resultaten 6.2. Resultaten per project 6.3. Max s Magic Money Fund 7. Donateurs 8. Organisatie 8.1. Driestichtingenstructuur 8.2. Management team 8.3. Virtuele organisatie 8.4. Net4kids team 8.5. Organisatiesponsors 8.6. Comité van Aanbeveling 9. IT & web 9.1. Automatisering 9.2. Ontwikkeling website 10. Marketing en Communicatie Stakeholder relations Publiciteit & advertising Netwerk marketing Onderzoek Ontwikkeling producten en diensten 11. Bestuur: verslag en samenstelling Richtlijnen en samenstelling Bestuursverslag 12. Financieel verslag Algemene toelichting Stichting Net4kids Aid Foundation Stichting Net4kids Organisation Stichting Net4kids Continuity Fund Overzicht van jaarrekeningen en accountantsverklaringen (pdf) 13. Vooruitblik 2006

3 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling De missie van Net4kids is om door duurzame hulp meer minderbedeelde kinderen een toekomst te geven. Daartoe biedt Net4kids aan potentiële donateurs geselecteerde kinderhulpprojecten aan via internet. De visie van Net4kids is erop gestoeld dat in het traditionele model veel donateurs aan de zijlijn blijven staan. Door hen de betrokkenheid te bieden die zij zoeken ontstaat een grotere bereidheid om te doneren en kunnen veel meer kinderen geholpen worden. De centrale doelstelling van Net4kids is daarom om meer hulp mogelijk te maken door via internet donateurs een grotere keuzevrijheid, transparantie en betrokkenheid te bieden bij kinderhulpprojecten. Dit vertaalt zich in een uniek donatiemodel dat rust op vier pijlers: Kies zelf een project uit: je weet wat je geeft en aan wie Twee keer per jaar persoonlijke rapportage via of internet 100% van projectdonaties gaat naar het project van keuze Niet-goed-geld-terug garantie Voor de volledige versie: zie -

4 Het businessmodel van Net4kids ondersteunt de centrale doelstelling verder: Transparantie door 100% gescheiden geldstromen elk met een eigen stichting: Net4kids Aid Foundation: projectdonaties 100% ten behoeve van de hulpprojecten Stichting Net4kids Organisation: faciliteert de Aid Foundation vanuit Nederland. Kosten worden gedekt door organisatiesponsoring in de vorm van geld, goederen en diensten. Net4kids Continuity Fund: garantiefonds bestaande uit voor dat doel ter beschikking gesteld kapitaal, schenkingen en rendement op vermogen dat de dekking van projecten garandeert en de organisatiekosten aanvult indien nodig. Voor de volledige versie: zie -

5 2. Voorwoord Vanaf de oprichting is de drijfveer achter Net4kids geweest om meer kinderen te helpen door donateurs die nu aan de zijlijn blijven staan (opnieuw) bij de hulpvraag te betrekken. Er is een grote groep potentiële contribuanten die niet of minder participeert omdat ze onzeker zijn of hun geld goed besteed wordt, en of er niet te veel aan de strijkstok blijft hangen. Wij bieden hen de gelegenheid precies dat project te kiezen waar hun hart naar uit gaat. En we kunnen hen haarfijn laten zien wat de resultaten van hun project zijn en wat dat betekent voor de kinderen die ze daarmee helpen. Als je ziet welk een kans veel projecten kinderen geven en hoe die kinderen kansen met beide handen grijpen, dan sluit je die kinderen onvermijdelijk in het hart. En die projecten ook. Ook bedrijven hebben een hart, al volgen ze dat op een zakelijk zinvolle manier. Dat noemen we maatschappelijk betrokken ondernemen. Maatschappelijke betrokkenheid is een wezenlijk deel van succesvol zakendoen. Wij stellen bedrijven graag in staat daaraan concrete invulling te geven en ze te helpen bij de te maken keuzes, bij de communicatie erover naar externe belanghebbenden, bij de vertaling naar werknemersbetrokkenheid en bij de implementatie. Particulieren, bedrijven, scholen, we helpen ze graag in hun zoektocht in het volgen van hun hart. En zo groeit de groep die de weg naar Net4kids gevonden heeft. In het afgelopen jaar met weer twee keer zo veel financiële steun als het jaar daarvoor. En dat vinden wij weer hartverwarmend. Want dat is precies de motivatie van het Net4kids team, een groep van professionals die hun hart volgen en daarom grotendeels pro bono werken om deze groep betrokken donateurs en bedrijven dat te bieden wat ze zoeken. Omdat daardoor steeds meer kinderen een kans krijgen. Ik nodig u uit verder te lezen over de ontwikkeling van Net4kids, en dan met name over de vele prachtige projecten en de resultaten daarvan in de vorm van Voor de volledige versie: zie -

6 cijfers, verslagen, foto s en video s. Het zal ook uw hart verwarmen. Onze dank gaat uit naar de projectorganisaties die dit realiseren, naar de groeiende groep donateurs die hun werk steunen, en naar de groeiende groep teamleden, supporters en sponsors van de Net4kids organisatie. Loek van den Boog Voorzitter Voor de volledige versie: zie -

7 3. Samenvatting Weet wat je geeft en aan wie, ontvang daarover persoonlijke rapportage, en weet je met de niet goed-geld-teruggarantie - verzekerd van een model waarvan 100% van de donatie gaat naar het doel van je keuze. Betrokkenheid en transparantie staan centraal in het donatiemodel van Net4kids. Ook in het businessmodel hebben deze begrippen een formelere plaats gekregen in Om de verschillende geldstromen nog herkenbaarder te scheiden, zijn deze ondergebracht in drie verschillende stichtingen. De 100%- propositie is daarmee ook juridisch verankerd en nog herkenbaarder voor de consument. Dat is een belangrijke mijlpaal. De drie stichtingen zijn respectievelijk: Stichting Net4kids Aid Foundation: organiseert de projecthulp. Projectdonaties worden 100% voor hulpprojecten ingezet. Stichting Net4kids Organisation: faciliteert de Aid Foundation vanuit Nederland. Kosten worden gedekt door organisatiesponsoring in de vorm van geld, goederen en diensten. Stichting Net4kids Continuity Fund: garandeert de dekking van projecten en vult organisatiekosten aan indien nodig. Beheert het garantiefonds dat bestaat uit voor dat doel ter beschikking gesteld kapitaal, schenkingen en rendement op vermogen. In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van elk van deze drie stichtingen echter wel in de context van Net4kids Aid Foundation, die in het verlengde van de missie om meer kinderen te helpen, centraal staat in alles wat Net4kids doet. Voor de volledige versie: zie -

8 Financieel overzicht De splitsing in verschillende juridische entiteiten, elk met hun eigen doelstelling, levert financieel de volgende kengetallen op voor 2005: Net4kids Aid Foundation: Inkomsten fondsenwerving Uitgaven projectondersteuning Net4kids Organisation: Operationele kosten Overige kosten w.o. schenkingsrecht Dekking door organisatiesponsors Dekking door Net4kids Continuity Fund Net4kids Continuity Fund Ontvangen donaties Rente op geïnvesteerd vermogen Koersverlies Resterende kosten N4K Organisation Overige kosten w.o. schenkingsrecht Resultaat (intering op vermogen) Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële resultaten zie hoofdstuk 12. Voor de volledige versie: zie -

9 Resultaten Conform de centrale doelstelling is het aantal geholpen kinderen de belangrijkste indicator voor succes. Met 12 projecten in 6 landen heeft Net4kids in kinderen kunnen ondersteunen. Dat is een toename van 30,9%, terwijl de infrastructurele aard van veel projecten een basis legt voor een nog veel sterkere stijging in Donaties bereikten een totaal van , hetgeen een verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor (toename van 107,2%). Het aantal donateurs is met 41,5% toegenomen. In 2005 hebben 95 individuen of groepen Net4kids projecten gesteund. Daarvan was 29,5% zakelijk. In geld vertegenwoordigen bedrijven 73,8% van de donaties. Hoewel de activiteiten van de organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief zijn toegenomen, is het bestuur erin geslaagd de operationele kosten voor 2005 te verlagen met 14,2%. Dit was mede mogelijk door een verdere uitbreiding van het professioneel vrijwilligersapparaat, met 42 professionals die tal van functies (grotendeels onbezoldigd) vervullen. Slechts drie medewerkers (1,3 FTE) worden ten dele betaald voor hun diensten. 29 bedrijven vervullen als organisatiesponsoren financieel en/of in diensten een cruciale rol voor Net4kids. Zij helpen niet alleen de kosten op korte termijn laag te houden, maar leveren op structurele basis ook belangrijke ondersteunende diensten. Het aantal strategische partners is verder uitgebreid in Het uitblijven van een stevige ICT partner heeft echter geleid tot uitstel van verdergaande automatisering ter ondersteuning van zowel de kwaliteit als de efficiëntie van de interne processen. Daarmee zijn mogelijke verdere kostenbesparingen naar de langere termijn geschoven. Voor de volledige versie: zie -

10 13,3% van de operationele kosten is gedekt door drie organisatiesponsoren. De bijdrage in de vorm van gratis goederen en diensten zijn daarbij niet inbegrepen. De resterende out of pocket kosten voor de organisatie zijn gedekt vanuit het Net4kids Continuity Fund. Al met al kan worden geconcludeerd dat 2005 een zeer succesvol jaar was waarin de organisatie verder is gegroeid. Dat geldt zowel in termen van kinderhulp als in termen van verdere professionalisering van de organisatie: Net4kids is een jonge organisatie die snel doorstoot naar de volwassenheid. De verwachting is dat deze groei zich op beide dimensies voortzet in de komende jaren. Voor de volledige versie: zie -

11 4. Net4kids in context 4.1 Historie Net4kids is in 1999 opgericht door Loek en Anke van den Boog. Wat begon als een particulier initiatief leidde uiteindelijk tot een publieke organisatie die in 2003 serieus van start ging was het eerste volledig operationele boekjaar. 4.2 Marktpositie en werkwijze Net4kids is opgericht als aanvulling op bestaande hulporganisaties en wil geld ophalen dat normaliter aan de zijlijn blijft staan. Net4kids richt zich daarbij op de doelgroep die meer wil doen dan een acceptgiro invullen, maar die ook meer wil zien voor hun bijdrage. Deze groep wil zelf bepalen waar hun geld heen gaat en wil weten hoe dat wordt besteed. Niet meer trust me, maar tell me en show me, wat door Net4kids wordt vertaald in de vrije projectkeuze, de individuele rapportage en de 100% gescheiden geldstromen, verder ondersteund door de niet-goed-geld-terug-garantie. Zowel in het donatie- als in het businessmodel van Net4kids staan transparantie en betrokkenheid centraal. Het is leidend in de wijze waarop Net4kids met donateurs, projectpartners en met de interne organisatie omgaat. 4.3 Doelgroepen Ooit opgericht voor en door particulieren, maakt Net4kids inmiddels nadrukkelijk onderscheid tussen drie verschillende doelmarkten, elk met een specifieke propositie: Bedrijven: Het zakelijk businessmodel en geboden betrokkenheid en transparantie bepalen bij bedrijven in belangrijke mate de keuze voor Net4kids. Dankzij de ondersteuning van internet en een stevig CRM (Customer Relationship Management)-systeem biedt Net4kids bedrijven de mogelijkheid om concrete invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij is het mogelijk Voor de volledige versie: zie -

12 werknemers, klanten en andere belanghebbenden nauw te betrekken bij de invulling van de charitatieve paragraaf, dankzij de vrije keuze-mogelijkheid en de rapportages in een eigen internetomgeving. Net4kids kan bedrijven helpen bij het volledige traject: van strategie tot platform en implementatie van corporate filantropie. Net4kids richt zich daarbij binnen het groter MKB op die bedrijven waarbij een persoonlijke aanpak en transparantie leidend zijn en die open staan voor nieuwe technologieën. Particulieren: Net4kids richt zich op die mensen die hulp graag geconcretiseerd zien en daarbij actief betrokken willen worden. Het zijn veelal hoger opgeleiden die kritisch en betrokken in het leven staan. Net4kids biedt hen door het afwijkende donatiemodel een alternatief voor de traditionele charitas. Onderzoek op basis van mentaliteit en leefstijl wijst uit dat deze doelgroep potentieel zo n 18% van de beroepsbevolking beslaat. Scholen: Net4kids wil meer minderbedeelde kinderen een goede toekomst geven. Bij die missie betrekken we nadrukkelijk ook de kinderen hier. Veel donateurs kiezen projecten in familieverband en gebruiken de rapportages om de wereld van hun kinderen te vergroten. De mogelijkheid om via internet de brug te slaan tussen de kinderen hier en de kinderen daar maakt dat Net4kids ook voor scholen een interessante propositie biedt. Door de beperkte middelen en menskracht in deze fase richt Net4kids zich met name op scholen die projecten redelijk zelfstandig oppakken. Net4kids ondersteunt hen via internet met een eigen minisite en suggesties voor fondsenwerving. 4.4 Projectselectie Net4kids hanteert strenge selectiecriteria voor de projecten die zij aanbiedt aan donateurs. Om in aanmerking te komen moeten projectorganisaties in het verlengde van de missie van Net4kids voldoen aan de volgende vier hoofdcriteria: Kinderhulp: focus op structurele verbeteringen voor kinderen ten aanzien van Voor de volledige versie: zie -

13 scholing, gezondheidszorg, hygiëne (zuiver water, riolering etc), huisvesting en/of familieondersteuning. Duurzaamheid: projecten moeten gericht zijn op duurzame, lange termijn hulp voor de betrokken kinderen. Noodhulp of ad hoc projecten worden niet ondersteund. Schaalbaarheid: hulpinitiatieven moeten in potentie breder inzetbaar zijn. Net4kids richt zich bij voorkeur op concepten met intrinsieke groeimogelijkheden, die door te vertalen zijn naar additionele initiatieven in de regio of daarbuiten. Lokale verankering: ongeacht de locatie van de (moeder)hulporganisatie, dienen projecten stevige verankerd te zijn in de lokale cultuur en structuren. Betrokkenheid, ondersteuning en acceptatie van de directe omgeving van de kinderen dient effectief te zijn geborgd. Na aanmelding van een project, vindt een grondige analyse plaats om te komen tot die projectselectie die binnen het beschikbare budget de doelstellingen van Net4kids maximaal reflecteert. Speciale vermelding hierbij verdient de samenwerking met Wilde Ganzen. In Wilde Ganzen vindt Net4kids een zeer gerenommeerde partner ter ondersteuning van de selectie, contractering en monitoring van kinderhulpprojecten. Op haar beurt ondersteunt Net4kids Wilde Ganzen in de fondsenwerving voor projecten van Wilde Ganzen. Omwille van de efficiëntie van audits en projectbezoeken, ligt de geografische focus van te steunen projecten op Afrika en Zuid-Azië. Voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de project selectiecriteria, verwijzen we naar de website. 4.5 Projectpartners Voor projectpartners biedt Net4kids toegang tot een (extra) donateursmarkt. Net4kids steunt zowel directe kleinschalige initiatieven als grote projecten die worden uitgevoerd door bekendere hulporganisaties. Randvoorwaarde is dat partijen lokaal stevig zijn ingebed en dat Net4kids met (additionele) fondsenwerving werkelijk waarde toe kan voegen. Voor de volledige versie: zie -

14 Net4kids eist van partijen een solide, betrouwbaar en open management met regelmatige terugkoppeling en transparante rapportage. De bedrijfsvoering en voortgang worden, al dan niet met hulp van derden, regelmatig gecontroleerd. Per project moeten duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, met heldere operationele plannen. Van groot belang zijn de rapportagevoorwaarden waaraan projectpartners moeten voldoen. Ieder half jaar moet ( op kindniveau ) de voortgang worden gerapporteerd, met foto s en verhalen en eens per jaar dient een overzichtelijk financieel verslag te worden toegestuurd. Op de website vindt u uitgebreidere informatie ten aanzien van de project rapportage criteria. 4.6 Internet: de brug tussen projecten, donateurs en de interne organisatie Internet staat centraal in het model van Net4kids. Dankzij internet is Net4kids in staat om tegen aanvaardbare kosten de zeer vergaande diensten aan donateurs aan te bieden. Met steeds lagere eenheidskosten hanteren we een schaalbaar businessmodel te hanteren, waarbij de organisatie voor alle doelgroepen eenvoudig bereikbaar is. Hoewel voor het merendeel persoonlijk contact met de donateurs plaatsvindt, worden projecten alleen via internet aangeboden, kunnen online worden geselecteerd en ook de rapportages vinden plaats via internet en . En dankzij de koppeling met Salesforce.com, ons CRM systeem, biedt internet ons de mogelijkheid om ook met grote groepen één op één te communiceren, hetgeen de ruggengraat is voor onze bedrijfspropositie. Internet is bovendien het belangrijkste medium in de selectie van en vooral de informatie-uitwisseling met projectpartners. Lokale informatie en rapportages worden via internet aangeleverd om daarna op individueel niveau te worden teruggekoppeld aan donateurs. Voor de volledige versie: zie -

15 Voor Net4kids vervult internet echter een nog bredere rol dan alleen die van een efficiënt distributiekanaal. Het medium maakt een efficiënte en transparante bedrijfsvoering mogelijk en faciliteert informatie-uitwisseling voor alle betrokkenen, ook voor de vrijwilligers, ongeacht locatie of tijdszone. Dankzij internet en intranet hanteert Net4kids een virtuele organisatie, waarbij vrijwilligers veelal online werken en elkaar slechts op organisatorische kruispunten treffen. Voor de volledige versie: zie -

16 5. Resultaat doelstellingen 2005 Om de missie van Net4kids te verwezenlijken dient een aantal doelstellingen te worden bereikt, die betrekking hebben op de hulpprojecten en op de organisatie. De mate van realisatie van de centrale doelstelling echter, het aantal kinderen dat is geholpen, bepaalt het succes van de organisatie in een boekjaar. 5.1 Doelstellingen 2005 Zoals ook al in de vooruitblik van het jaarverslag 2004 staat beschreven, heeft het dagelijks bestuur Net4kids zich voorafgaand aan 2005 een aantal doelstellingen gesteld, die nader staan beschreven in het beleids- en operationeel plan Het uitbreiden van hulp aan kinderen, zowel kwalitatief als kwantitatief, staat daarbij centraal: Voor 2005 waren de belangrijkste doelen: a) Voortzetting van de zeer sterke groei in donaties voor projecten als verdere bevestiging dat de bijzondere propositie in een duidelijke behoefte voorziet; b) Op basis daarvan uitbreiden van het aantal projecten en het aantal daarmee geholpen kinderen onder handhaving van de hoge kwaliteitseisen; c) Handhaving van de hoge mate van transparantie t.a.v. de resultaten van de projecten naar iedere individuele donateur in de vorm van uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige rapportage over het door de donateur gesteunde project; d) Verdere versterking van de daarvoor benodigde organisatie door uitbouw van het vrijwilligersteam en het werven van aanvullende strategische partners; e) Verdere automatisering om in staat te zijn de vergaande dienstverlening naar donateurs op een efficiënte manier te kunnen blijven uitvoeren; f) Verdere versterking van de positie van Net4kids in het bedrijfsleven gericht op zinvolle invulling van filantropie en maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van MVO en verdere uitbouw van de specifieke ondersteuning voor bedrijven in dat kader; Voor de volledige versie: zie -

17 g) Verdere stappen zetten in de richting van een volledig self-supporting business model, waarbij kosten worden gedekt door organisatiesponsors en rendement op vermogen; h) Transparantie naar donateurs verder vergroten door de strikte scheiding tussen projectdonaties, kosten en garantiekapitaal in te bedden in de juridische structuur (i.c. drie aparte stichtingen). 5.2 Strategie Op alle deelgebieden van Net4kids wordt op diverse wijzen bijgedragen aan de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen. In de verschillende hoofdstukken komen de resultaten daarvan naar voren. De rode draad voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen voor 2005 is echter terug te voeren tot een drietal thema s: Focus Het belangrijkste is als kleine organisatie niet alles tegelijk te willen, hoe groot de mogelijkheden ook zijn. Voor 2005 zijn de volgende focusgebieden vastgesteld: o Activiteiten: primaire focus is fondsenwerving om meer kinderen te helpen, alle activiteiten die daar niet direct aan bijdragen komen op een tweede plan. o Doelgroep: 1. zakenmarkt 2. particulieren 3. scholen o Organisatie: de wet van Pareto (80-20) leidend in zowel tijd- als geldinvesteringen Strategische partners (zie ook hoofdstuk 8) Uitbreiding van de Net4kids organisatie is nodig om de groei kwantitatief als ook kwalitatief waar te kunnen maken. Hoewel het aantal vrijwilligers nog eenvoudig groeit, gaat de organisatie ook actief op zoek naar strategische partners die een deel van de werkzaamheden (pro bono) meer structureel uit handen kunnen nemen zoals dat nu al op deelgebieden als PR gebeurt. Automatisering (zie ook hoofdstuk 9) Verdergaande automatisering wordt ingezet om de jaarlijkse groei aan te kunnen met behoud van kwaliteit. Bovendien moet automatisering de effectiviteit van de inzet van Voor de volledige versie: zie -

18 mensen en middelen vergroten. Belangrijke onderliggende acties: o standaardisatie rapportages en minisites o eenduidige projectdatabase gekoppeld aan het CRM-systeem met donateursbestanden Naast deze ankers is er in 2005 voor het eerst besloten om aanspraak te maken op de bestaande subsidiemogelijkheden. De Nederlandse overheid heeft in 2005 een nieuw instrument gepresenteerd waar ontwikkelingsorganisaties een beroep op kunnen doen voor financiering: het Medefinancierings Stelsel (MFS). Onder initiatief van International Child Support (ICS) en Wilde Ganzen en samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) en KidsRights (KR) is gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke aanvraag. Net als Net4kids hebben deze organisaties bijzondere en succesvolle formules ontwikkeld voor hulp aan en fondsenwerving voor kinderen in achterstandssituaties. Samen kunnen de partijen een samenhangend en vernieuwend programma bieden dat aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van andere kinderprogramma s. De wens tot samenwerking wordt mede ingegeven door de noodzaak van meer samenwerking en partnerschappen om de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Samen willen de partijen gebruikmaken van het nieuwe Medefinancieringsstelsel dat met ingang van 2007 van kracht wordt en dat ruimere mogelijkheden biedt voor toegang tot overheidsgelden. De eerste gesprekken tussen de genoemde partners zijn in de loop van 2005 gestart en zullen, naar het zich laat aanzien, in april 2006 resulteren in een gezamenlijke aanvraag. In onze samenwerking focussen wij op programma s voor het kwetsbare kind. Gezamenlijk willen wij ons inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van sociale basisvoorzieningen (onderwijs, gezondheid en inkomen) alsmede het versterken van het maatschappelijk middenveld (capaciteitsontwikkeling, lobby en advocacy). In samenhang daarmee is door Wilde Ganzen, Net4kids en KidsRights een programma ontwikkeld dat de fondsenwerving in ontwikkelingslanden zelf stimuleert door in een aantal landen aan een zorgvuldig geselecteerde partner onze fondsenwervende Voor de volledige versie: zie -

19 formules aan te bieden. Dit programma zal in eerste instantie worden uitgevoerd in Brazilië, gevolgd door India en Zuid-Afrika. Met CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviço; website: de Braziliaanse partner, zijn reeds afspraken gemaakt, die erin zullen resulteren dat zij in de loop van 2006 al getraind zullen worden, zodat zij in 2007 met de eigen fondsenwerving van start kunnen gaan. De nationale educatieve omroep van Brazilië heeft haar medewerking al toegezegd. Bijzonder aan de modellen van ICS, KR, N4K en WG is dat zij reproduceerbaar zijn: zij kunnen ook in andere landen en met andere partners worden uitgevoerd. Daarom zijn in het gezamenlijke programma mogelijkheden voor anderen ingebouwd om van die succesprojecten te komen leren. 5.3 Realisatie Net4kids heeft in 2005 wederom een sterke voortgaande groei laten zien: meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De verdriedubbeling waarop eind 2004 werd ingezet is echter te ambitieus gebleken en kon door organisatorische beperkingen (beschikbare menskracht) niet met behoud van kwaliteit worden gerealiseerd. Het aantal projecten is tijdig op die lagere uitkomst afgestemd zodat we geen partijen teleur hebben hoeven stellen. Projecthulp Met de verdubbeling van de donaties heeft Net4kids evenwel conform haar doelstellingen de projecthulp sterk uit kunnen breiden, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De organisatie heeft 12 projecten gerealiseerd, waarmee 5084 kinderen geholpen zijn. De kwaliteit en effectiviteit van deze projecten zijn verder aangescherpt. Uitgebreidere informatie over de kinderhulp, ook per project, is te vinden in hoofdstuk 6. Ontwikkeling van bedrijfspropositie In het afgelopen jaar is ook een verdere groei gerealiseerd bij de bedrijfsdonateurs. Deze is mede het gevolg van verdere ontwikkeling van de bedrijfspropositie en Voor de volledige versie: zie -

20 uitbouw van de al zeer uitgebreide ondersteuning die Net4kids bedrijven kan bieden bij de implementatie van hun charitatieve paragraaf. Met name in het laatste kwartaal zijn daar de vruchten van geplukt. Organisatie Met de aanzienlijke en snelle groei die Net4kids doormaakt heeft de noodzaak tot verdere professionalisering zich doorgezet. Standaardisatie met behoud van de persoonlijke betrokkenheid is noodzakelijk gebleken en heeft veel tijd gevraagd van het bestuur en de betrokken vrijwilligers. Hoewel de kwaliteit van de rapportages hierdoor verder vooruit is gegaan, heeft het uitblijven van een strategische partner op ICT gebied helaas geleid tot het uitblijven van de automatiseringsplannen. De groei van Net4kids kan niet langer worden opgevangen met toename van het aantal vrijwilligers. In de plannen waren strategische bedrijfspartners wel voorzien, onder andere op het gebied van ICT. Garantiekapitaal Ten aanzien van het garantiekapitaal (ondergebracht in Stichting Net4kids Continuity Fund) was in 2005 voorzien om het extern kapitaal uit te breiden met 2 miljoen. Aangezien de donaties met 107,2% groeiden naar en niet naar de begrote is besloten het werven van extern kapitaal uit te stellen tot Daardoor heeft de dekking van niet door organisatie sponsors gedekte kosten voor een deel plaats gevonden door intering op het vermogen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 12.4 onder het financieel verslag van het Net4kids Continuity Fund. Scheiding geldstromen Aan het begin van het boekjaar is de strikte scheiding tussen projectdonaties, kosten en garantiekapitaal gerealiseerd door inbedding in een nieuwe structuur met drie verschillende stichtingen. Dit vergroot de transparantie voor de donateur verder en is als zodanig een belangrijke bouwsteen voor zowel het business- als het donatiemodel. Al met al is Net4kids zeer tevreden met de resultaten van Op een enkele Voor de volledige versie: zie -

21 doelstelling na zijn alle doelen gerealiseerd, mede dankzij de enorme inzet van een professioneel vrijwilligerscorps heeft echter ook een aantal risico s blootgelegd waar rekening mee dient te worden gehouden om de continuïteit van kwalitatieve en kwantitatieve groei te borgen. 5.4 Risico s De volgende risicogebieden zijn gedefinieerd en waar mogelijk reeds gedurende het boekjaar geadresseerd: Organisatorische continuïteit Het voortbestaan van de organisatie is in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers. Van de 42 aan Net4kids verbonden medewerkers ontvangen slechts drie mensen (ten dele) een vergoeding. De stabiliteit van de organisatie berust daarmee op de kwaliteit en leveringszekerheid van vrijwilligers. Er is evenwel een hoge mate van vertrouwen in de voortzetting van de inzet van deze professionals, gebaseerd op de stabiele inzetbaarheid en de lage omloopsnelheid van vrijwilligers tot op heden. Voor verdere groei wordt in aanvulling van de individuele vrijwilligers gezocht naar strategische partners die in bedrijfsverband ondersteuning kunnen verlenen om daarmee cruciale deelgebieden blijvend te adresseren. Een dergelijke mix van vrijwillige professionals en medewerkersvrijwilligers geeft de organisatie de flexibiliteit en groeicapaciteit die benodigd is om de groei van de organisatie op te vangen. Financiële continuïteit Net4kids Aid Foundation heeft geen eigen projectorganisatie, maar werkt voor de uitvoering van projecten samen met bestaande hulporganisaties. Het gaat daarbij veelal om kleinere lokale organisaties zonder grote achterban of financiële reserves. Net4kids doet aan de uitvoerende projectorganisaties daarom vaak al vooraf financiële toezeggingen om hen in staat te stellen werkzaamheden te plannen, verplichtingen aan te gaan en de continuïteit van projecten te waarborgen. Deze toezeggingen worden afgegeven op basis van geschatte inkomsten enerzijds en het beschikbaar continuïteitsvermogen anderzijds. Door spreiding van de garanties en gefaseerde Voor de volledige versie: zie -

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie