Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005"

Transcriptie

1

2 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting Net4kids in context 4.1. Historie 4.2. Marktpositie en werkwijze 4.3. Doelgroepen 4.4. Projectselectie 4.5. Projectpartners 4.6. Internet 5. Resultaat doelstellingen Doelstellingen 5.2. Strategie 5.3. Realisatie 5.4. Risico s 6. Kinderhulpprojecten 6.1. Overkoepelende resultaten 6.2. Resultaten per project 6.3. Max s Magic Money Fund 7. Donateurs 8. Organisatie 8.1. Driestichtingenstructuur 8.2. Management team 8.3. Virtuele organisatie 8.4. Net4kids team 8.5. Organisatiesponsors 8.6. Comité van Aanbeveling 9. IT & web 9.1. Automatisering 9.2. Ontwikkeling website 10. Marketing en Communicatie Stakeholder relations Publiciteit & advertising Netwerk marketing Onderzoek Ontwikkeling producten en diensten 11. Bestuur: verslag en samenstelling Richtlijnen en samenstelling Bestuursverslag 12. Financieel verslag Algemene toelichting Stichting Net4kids Aid Foundation Stichting Net4kids Organisation Stichting Net4kids Continuity Fund Overzicht van jaarrekeningen en accountantsverklaringen (pdf) 13. Vooruitblik 2006

3 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling De missie van Net4kids is om door duurzame hulp meer minderbedeelde kinderen een toekomst te geven. Daartoe biedt Net4kids aan potentiële donateurs geselecteerde kinderhulpprojecten aan via internet. De visie van Net4kids is erop gestoeld dat in het traditionele model veel donateurs aan de zijlijn blijven staan. Door hen de betrokkenheid te bieden die zij zoeken ontstaat een grotere bereidheid om te doneren en kunnen veel meer kinderen geholpen worden. De centrale doelstelling van Net4kids is daarom om meer hulp mogelijk te maken door via internet donateurs een grotere keuzevrijheid, transparantie en betrokkenheid te bieden bij kinderhulpprojecten. Dit vertaalt zich in een uniek donatiemodel dat rust op vier pijlers: Kies zelf een project uit: je weet wat je geeft en aan wie Twee keer per jaar persoonlijke rapportage via of internet 100% van projectdonaties gaat naar het project van keuze Niet-goed-geld-terug garantie Voor de volledige versie: zie -

4 Het businessmodel van Net4kids ondersteunt de centrale doelstelling verder: Transparantie door 100% gescheiden geldstromen elk met een eigen stichting: Net4kids Aid Foundation: projectdonaties 100% ten behoeve van de hulpprojecten Stichting Net4kids Organisation: faciliteert de Aid Foundation vanuit Nederland. Kosten worden gedekt door organisatiesponsoring in de vorm van geld, goederen en diensten. Net4kids Continuity Fund: garantiefonds bestaande uit voor dat doel ter beschikking gesteld kapitaal, schenkingen en rendement op vermogen dat de dekking van projecten garandeert en de organisatiekosten aanvult indien nodig. Voor de volledige versie: zie -

5 2. Voorwoord Vanaf de oprichting is de drijfveer achter Net4kids geweest om meer kinderen te helpen door donateurs die nu aan de zijlijn blijven staan (opnieuw) bij de hulpvraag te betrekken. Er is een grote groep potentiële contribuanten die niet of minder participeert omdat ze onzeker zijn of hun geld goed besteed wordt, en of er niet te veel aan de strijkstok blijft hangen. Wij bieden hen de gelegenheid precies dat project te kiezen waar hun hart naar uit gaat. En we kunnen hen haarfijn laten zien wat de resultaten van hun project zijn en wat dat betekent voor de kinderen die ze daarmee helpen. Als je ziet welk een kans veel projecten kinderen geven en hoe die kinderen kansen met beide handen grijpen, dan sluit je die kinderen onvermijdelijk in het hart. En die projecten ook. Ook bedrijven hebben een hart, al volgen ze dat op een zakelijk zinvolle manier. Dat noemen we maatschappelijk betrokken ondernemen. Maatschappelijke betrokkenheid is een wezenlijk deel van succesvol zakendoen. Wij stellen bedrijven graag in staat daaraan concrete invulling te geven en ze te helpen bij de te maken keuzes, bij de communicatie erover naar externe belanghebbenden, bij de vertaling naar werknemersbetrokkenheid en bij de implementatie. Particulieren, bedrijven, scholen, we helpen ze graag in hun zoektocht in het volgen van hun hart. En zo groeit de groep die de weg naar Net4kids gevonden heeft. In het afgelopen jaar met weer twee keer zo veel financiële steun als het jaar daarvoor. En dat vinden wij weer hartverwarmend. Want dat is precies de motivatie van het Net4kids team, een groep van professionals die hun hart volgen en daarom grotendeels pro bono werken om deze groep betrokken donateurs en bedrijven dat te bieden wat ze zoeken. Omdat daardoor steeds meer kinderen een kans krijgen. Ik nodig u uit verder te lezen over de ontwikkeling van Net4kids, en dan met name over de vele prachtige projecten en de resultaten daarvan in de vorm van Voor de volledige versie: zie -

6 cijfers, verslagen, foto s en video s. Het zal ook uw hart verwarmen. Onze dank gaat uit naar de projectorganisaties die dit realiseren, naar de groeiende groep donateurs die hun werk steunen, en naar de groeiende groep teamleden, supporters en sponsors van de Net4kids organisatie. Loek van den Boog Voorzitter Voor de volledige versie: zie -

7 3. Samenvatting Weet wat je geeft en aan wie, ontvang daarover persoonlijke rapportage, en weet je met de niet goed-geld-teruggarantie - verzekerd van een model waarvan 100% van de donatie gaat naar het doel van je keuze. Betrokkenheid en transparantie staan centraal in het donatiemodel van Net4kids. Ook in het businessmodel hebben deze begrippen een formelere plaats gekregen in Om de verschillende geldstromen nog herkenbaarder te scheiden, zijn deze ondergebracht in drie verschillende stichtingen. De 100%- propositie is daarmee ook juridisch verankerd en nog herkenbaarder voor de consument. Dat is een belangrijke mijlpaal. De drie stichtingen zijn respectievelijk: Stichting Net4kids Aid Foundation: organiseert de projecthulp. Projectdonaties worden 100% voor hulpprojecten ingezet. Stichting Net4kids Organisation: faciliteert de Aid Foundation vanuit Nederland. Kosten worden gedekt door organisatiesponsoring in de vorm van geld, goederen en diensten. Stichting Net4kids Continuity Fund: garandeert de dekking van projecten en vult organisatiekosten aan indien nodig. Beheert het garantiefonds dat bestaat uit voor dat doel ter beschikking gesteld kapitaal, schenkingen en rendement op vermogen. In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van elk van deze drie stichtingen echter wel in de context van Net4kids Aid Foundation, die in het verlengde van de missie om meer kinderen te helpen, centraal staat in alles wat Net4kids doet. Voor de volledige versie: zie -

8 Financieel overzicht De splitsing in verschillende juridische entiteiten, elk met hun eigen doelstelling, levert financieel de volgende kengetallen op voor 2005: Net4kids Aid Foundation: Inkomsten fondsenwerving Uitgaven projectondersteuning Net4kids Organisation: Operationele kosten Overige kosten w.o. schenkingsrecht Dekking door organisatiesponsors Dekking door Net4kids Continuity Fund Net4kids Continuity Fund Ontvangen donaties Rente op geïnvesteerd vermogen Koersverlies Resterende kosten N4K Organisation Overige kosten w.o. schenkingsrecht Resultaat (intering op vermogen) Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële resultaten zie hoofdstuk 12. Voor de volledige versie: zie -

9 Resultaten Conform de centrale doelstelling is het aantal geholpen kinderen de belangrijkste indicator voor succes. Met 12 projecten in 6 landen heeft Net4kids in kinderen kunnen ondersteunen. Dat is een toename van 30,9%, terwijl de infrastructurele aard van veel projecten een basis legt voor een nog veel sterkere stijging in Donaties bereikten een totaal van , hetgeen een verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor (toename van 107,2%). Het aantal donateurs is met 41,5% toegenomen. In 2005 hebben 95 individuen of groepen Net4kids projecten gesteund. Daarvan was 29,5% zakelijk. In geld vertegenwoordigen bedrijven 73,8% van de donaties. Hoewel de activiteiten van de organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief zijn toegenomen, is het bestuur erin geslaagd de operationele kosten voor 2005 te verlagen met 14,2%. Dit was mede mogelijk door een verdere uitbreiding van het professioneel vrijwilligersapparaat, met 42 professionals die tal van functies (grotendeels onbezoldigd) vervullen. Slechts drie medewerkers (1,3 FTE) worden ten dele betaald voor hun diensten. 29 bedrijven vervullen als organisatiesponsoren financieel en/of in diensten een cruciale rol voor Net4kids. Zij helpen niet alleen de kosten op korte termijn laag te houden, maar leveren op structurele basis ook belangrijke ondersteunende diensten. Het aantal strategische partners is verder uitgebreid in Het uitblijven van een stevige ICT partner heeft echter geleid tot uitstel van verdergaande automatisering ter ondersteuning van zowel de kwaliteit als de efficiëntie van de interne processen. Daarmee zijn mogelijke verdere kostenbesparingen naar de langere termijn geschoven. Voor de volledige versie: zie -

10 13,3% van de operationele kosten is gedekt door drie organisatiesponsoren. De bijdrage in de vorm van gratis goederen en diensten zijn daarbij niet inbegrepen. De resterende out of pocket kosten voor de organisatie zijn gedekt vanuit het Net4kids Continuity Fund. Al met al kan worden geconcludeerd dat 2005 een zeer succesvol jaar was waarin de organisatie verder is gegroeid. Dat geldt zowel in termen van kinderhulp als in termen van verdere professionalisering van de organisatie: Net4kids is een jonge organisatie die snel doorstoot naar de volwassenheid. De verwachting is dat deze groei zich op beide dimensies voortzet in de komende jaren. Voor de volledige versie: zie -

11 4. Net4kids in context 4.1 Historie Net4kids is in 1999 opgericht door Loek en Anke van den Boog. Wat begon als een particulier initiatief leidde uiteindelijk tot een publieke organisatie die in 2003 serieus van start ging was het eerste volledig operationele boekjaar. 4.2 Marktpositie en werkwijze Net4kids is opgericht als aanvulling op bestaande hulporganisaties en wil geld ophalen dat normaliter aan de zijlijn blijft staan. Net4kids richt zich daarbij op de doelgroep die meer wil doen dan een acceptgiro invullen, maar die ook meer wil zien voor hun bijdrage. Deze groep wil zelf bepalen waar hun geld heen gaat en wil weten hoe dat wordt besteed. Niet meer trust me, maar tell me en show me, wat door Net4kids wordt vertaald in de vrije projectkeuze, de individuele rapportage en de 100% gescheiden geldstromen, verder ondersteund door de niet-goed-geld-terug-garantie. Zowel in het donatie- als in het businessmodel van Net4kids staan transparantie en betrokkenheid centraal. Het is leidend in de wijze waarop Net4kids met donateurs, projectpartners en met de interne organisatie omgaat. 4.3 Doelgroepen Ooit opgericht voor en door particulieren, maakt Net4kids inmiddels nadrukkelijk onderscheid tussen drie verschillende doelmarkten, elk met een specifieke propositie: Bedrijven: Het zakelijk businessmodel en geboden betrokkenheid en transparantie bepalen bij bedrijven in belangrijke mate de keuze voor Net4kids. Dankzij de ondersteuning van internet en een stevig CRM (Customer Relationship Management)-systeem biedt Net4kids bedrijven de mogelijkheid om concrete invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij is het mogelijk Voor de volledige versie: zie -

12 werknemers, klanten en andere belanghebbenden nauw te betrekken bij de invulling van de charitatieve paragraaf, dankzij de vrije keuze-mogelijkheid en de rapportages in een eigen internetomgeving. Net4kids kan bedrijven helpen bij het volledige traject: van strategie tot platform en implementatie van corporate filantropie. Net4kids richt zich daarbij binnen het groter MKB op die bedrijven waarbij een persoonlijke aanpak en transparantie leidend zijn en die open staan voor nieuwe technologieën. Particulieren: Net4kids richt zich op die mensen die hulp graag geconcretiseerd zien en daarbij actief betrokken willen worden. Het zijn veelal hoger opgeleiden die kritisch en betrokken in het leven staan. Net4kids biedt hen door het afwijkende donatiemodel een alternatief voor de traditionele charitas. Onderzoek op basis van mentaliteit en leefstijl wijst uit dat deze doelgroep potentieel zo n 18% van de beroepsbevolking beslaat. Scholen: Net4kids wil meer minderbedeelde kinderen een goede toekomst geven. Bij die missie betrekken we nadrukkelijk ook de kinderen hier. Veel donateurs kiezen projecten in familieverband en gebruiken de rapportages om de wereld van hun kinderen te vergroten. De mogelijkheid om via internet de brug te slaan tussen de kinderen hier en de kinderen daar maakt dat Net4kids ook voor scholen een interessante propositie biedt. Door de beperkte middelen en menskracht in deze fase richt Net4kids zich met name op scholen die projecten redelijk zelfstandig oppakken. Net4kids ondersteunt hen via internet met een eigen minisite en suggesties voor fondsenwerving. 4.4 Projectselectie Net4kids hanteert strenge selectiecriteria voor de projecten die zij aanbiedt aan donateurs. Om in aanmerking te komen moeten projectorganisaties in het verlengde van de missie van Net4kids voldoen aan de volgende vier hoofdcriteria: Kinderhulp: focus op structurele verbeteringen voor kinderen ten aanzien van Voor de volledige versie: zie -

13 scholing, gezondheidszorg, hygiëne (zuiver water, riolering etc), huisvesting en/of familieondersteuning. Duurzaamheid: projecten moeten gericht zijn op duurzame, lange termijn hulp voor de betrokken kinderen. Noodhulp of ad hoc projecten worden niet ondersteund. Schaalbaarheid: hulpinitiatieven moeten in potentie breder inzetbaar zijn. Net4kids richt zich bij voorkeur op concepten met intrinsieke groeimogelijkheden, die door te vertalen zijn naar additionele initiatieven in de regio of daarbuiten. Lokale verankering: ongeacht de locatie van de (moeder)hulporganisatie, dienen projecten stevige verankerd te zijn in de lokale cultuur en structuren. Betrokkenheid, ondersteuning en acceptatie van de directe omgeving van de kinderen dient effectief te zijn geborgd. Na aanmelding van een project, vindt een grondige analyse plaats om te komen tot die projectselectie die binnen het beschikbare budget de doelstellingen van Net4kids maximaal reflecteert. Speciale vermelding hierbij verdient de samenwerking met Wilde Ganzen. In Wilde Ganzen vindt Net4kids een zeer gerenommeerde partner ter ondersteuning van de selectie, contractering en monitoring van kinderhulpprojecten. Op haar beurt ondersteunt Net4kids Wilde Ganzen in de fondsenwerving voor projecten van Wilde Ganzen. Omwille van de efficiëntie van audits en projectbezoeken, ligt de geografische focus van te steunen projecten op Afrika en Zuid-Azië. Voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de project selectiecriteria, verwijzen we naar de website. 4.5 Projectpartners Voor projectpartners biedt Net4kids toegang tot een (extra) donateursmarkt. Net4kids steunt zowel directe kleinschalige initiatieven als grote projecten die worden uitgevoerd door bekendere hulporganisaties. Randvoorwaarde is dat partijen lokaal stevig zijn ingebed en dat Net4kids met (additionele) fondsenwerving werkelijk waarde toe kan voegen. Voor de volledige versie: zie -

14 Net4kids eist van partijen een solide, betrouwbaar en open management met regelmatige terugkoppeling en transparante rapportage. De bedrijfsvoering en voortgang worden, al dan niet met hulp van derden, regelmatig gecontroleerd. Per project moeten duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, met heldere operationele plannen. Van groot belang zijn de rapportagevoorwaarden waaraan projectpartners moeten voldoen. Ieder half jaar moet ( op kindniveau ) de voortgang worden gerapporteerd, met foto s en verhalen en eens per jaar dient een overzichtelijk financieel verslag te worden toegestuurd. Op de website vindt u uitgebreidere informatie ten aanzien van de project rapportage criteria. 4.6 Internet: de brug tussen projecten, donateurs en de interne organisatie Internet staat centraal in het model van Net4kids. Dankzij internet is Net4kids in staat om tegen aanvaardbare kosten de zeer vergaande diensten aan donateurs aan te bieden. Met steeds lagere eenheidskosten hanteren we een schaalbaar businessmodel te hanteren, waarbij de organisatie voor alle doelgroepen eenvoudig bereikbaar is. Hoewel voor het merendeel persoonlijk contact met de donateurs plaatsvindt, worden projecten alleen via internet aangeboden, kunnen online worden geselecteerd en ook de rapportages vinden plaats via internet en . En dankzij de koppeling met Salesforce.com, ons CRM systeem, biedt internet ons de mogelijkheid om ook met grote groepen één op één te communiceren, hetgeen de ruggengraat is voor onze bedrijfspropositie. Internet is bovendien het belangrijkste medium in de selectie van en vooral de informatie-uitwisseling met projectpartners. Lokale informatie en rapportages worden via internet aangeleverd om daarna op individueel niveau te worden teruggekoppeld aan donateurs. Voor de volledige versie: zie -

15 Voor Net4kids vervult internet echter een nog bredere rol dan alleen die van een efficiënt distributiekanaal. Het medium maakt een efficiënte en transparante bedrijfsvoering mogelijk en faciliteert informatie-uitwisseling voor alle betrokkenen, ook voor de vrijwilligers, ongeacht locatie of tijdszone. Dankzij internet en intranet hanteert Net4kids een virtuele organisatie, waarbij vrijwilligers veelal online werken en elkaar slechts op organisatorische kruispunten treffen. Voor de volledige versie: zie -

16 5. Resultaat doelstellingen 2005 Om de missie van Net4kids te verwezenlijken dient een aantal doelstellingen te worden bereikt, die betrekking hebben op de hulpprojecten en op de organisatie. De mate van realisatie van de centrale doelstelling echter, het aantal kinderen dat is geholpen, bepaalt het succes van de organisatie in een boekjaar. 5.1 Doelstellingen 2005 Zoals ook al in de vooruitblik van het jaarverslag 2004 staat beschreven, heeft het dagelijks bestuur Net4kids zich voorafgaand aan 2005 een aantal doelstellingen gesteld, die nader staan beschreven in het beleids- en operationeel plan Het uitbreiden van hulp aan kinderen, zowel kwalitatief als kwantitatief, staat daarbij centraal: Voor 2005 waren de belangrijkste doelen: a) Voortzetting van de zeer sterke groei in donaties voor projecten als verdere bevestiging dat de bijzondere propositie in een duidelijke behoefte voorziet; b) Op basis daarvan uitbreiden van het aantal projecten en het aantal daarmee geholpen kinderen onder handhaving van de hoge kwaliteitseisen; c) Handhaving van de hoge mate van transparantie t.a.v. de resultaten van de projecten naar iedere individuele donateur in de vorm van uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige rapportage over het door de donateur gesteunde project; d) Verdere versterking van de daarvoor benodigde organisatie door uitbouw van het vrijwilligersteam en het werven van aanvullende strategische partners; e) Verdere automatisering om in staat te zijn de vergaande dienstverlening naar donateurs op een efficiënte manier te kunnen blijven uitvoeren; f) Verdere versterking van de positie van Net4kids in het bedrijfsleven gericht op zinvolle invulling van filantropie en maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van MVO en verdere uitbouw van de specifieke ondersteuning voor bedrijven in dat kader; Voor de volledige versie: zie -

17 g) Verdere stappen zetten in de richting van een volledig self-supporting business model, waarbij kosten worden gedekt door organisatiesponsors en rendement op vermogen; h) Transparantie naar donateurs verder vergroten door de strikte scheiding tussen projectdonaties, kosten en garantiekapitaal in te bedden in de juridische structuur (i.c. drie aparte stichtingen). 5.2 Strategie Op alle deelgebieden van Net4kids wordt op diverse wijzen bijgedragen aan de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen. In de verschillende hoofdstukken komen de resultaten daarvan naar voren. De rode draad voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen voor 2005 is echter terug te voeren tot een drietal thema s: Focus Het belangrijkste is als kleine organisatie niet alles tegelijk te willen, hoe groot de mogelijkheden ook zijn. Voor 2005 zijn de volgende focusgebieden vastgesteld: o Activiteiten: primaire focus is fondsenwerving om meer kinderen te helpen, alle activiteiten die daar niet direct aan bijdragen komen op een tweede plan. o Doelgroep: 1. zakenmarkt 2. particulieren 3. scholen o Organisatie: de wet van Pareto (80-20) leidend in zowel tijd- als geldinvesteringen Strategische partners (zie ook hoofdstuk 8) Uitbreiding van de Net4kids organisatie is nodig om de groei kwantitatief als ook kwalitatief waar te kunnen maken. Hoewel het aantal vrijwilligers nog eenvoudig groeit, gaat de organisatie ook actief op zoek naar strategische partners die een deel van de werkzaamheden (pro bono) meer structureel uit handen kunnen nemen zoals dat nu al op deelgebieden als PR gebeurt. Automatisering (zie ook hoofdstuk 9) Verdergaande automatisering wordt ingezet om de jaarlijkse groei aan te kunnen met behoud van kwaliteit. Bovendien moet automatisering de effectiviteit van de inzet van Voor de volledige versie: zie -

18 mensen en middelen vergroten. Belangrijke onderliggende acties: o standaardisatie rapportages en minisites o eenduidige projectdatabase gekoppeld aan het CRM-systeem met donateursbestanden Naast deze ankers is er in 2005 voor het eerst besloten om aanspraak te maken op de bestaande subsidiemogelijkheden. De Nederlandse overheid heeft in 2005 een nieuw instrument gepresenteerd waar ontwikkelingsorganisaties een beroep op kunnen doen voor financiering: het Medefinancierings Stelsel (MFS). Onder initiatief van International Child Support (ICS) en Wilde Ganzen en samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) en KidsRights (KR) is gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke aanvraag. Net als Net4kids hebben deze organisaties bijzondere en succesvolle formules ontwikkeld voor hulp aan en fondsenwerving voor kinderen in achterstandssituaties. Samen kunnen de partijen een samenhangend en vernieuwend programma bieden dat aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van andere kinderprogramma s. De wens tot samenwerking wordt mede ingegeven door de noodzaak van meer samenwerking en partnerschappen om de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Samen willen de partijen gebruikmaken van het nieuwe Medefinancieringsstelsel dat met ingang van 2007 van kracht wordt en dat ruimere mogelijkheden biedt voor toegang tot overheidsgelden. De eerste gesprekken tussen de genoemde partners zijn in de loop van 2005 gestart en zullen, naar het zich laat aanzien, in april 2006 resulteren in een gezamenlijke aanvraag. In onze samenwerking focussen wij op programma s voor het kwetsbare kind. Gezamenlijk willen wij ons inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van sociale basisvoorzieningen (onderwijs, gezondheid en inkomen) alsmede het versterken van het maatschappelijk middenveld (capaciteitsontwikkeling, lobby en advocacy). In samenhang daarmee is door Wilde Ganzen, Net4kids en KidsRights een programma ontwikkeld dat de fondsenwerving in ontwikkelingslanden zelf stimuleert door in een aantal landen aan een zorgvuldig geselecteerde partner onze fondsenwervende Voor de volledige versie: zie -

19 formules aan te bieden. Dit programma zal in eerste instantie worden uitgevoerd in Brazilië, gevolgd door India en Zuid-Afrika. Met CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviço; website: de Braziliaanse partner, zijn reeds afspraken gemaakt, die erin zullen resulteren dat zij in de loop van 2006 al getraind zullen worden, zodat zij in 2007 met de eigen fondsenwerving van start kunnen gaan. De nationale educatieve omroep van Brazilië heeft haar medewerking al toegezegd. Bijzonder aan de modellen van ICS, KR, N4K en WG is dat zij reproduceerbaar zijn: zij kunnen ook in andere landen en met andere partners worden uitgevoerd. Daarom zijn in het gezamenlijke programma mogelijkheden voor anderen ingebouwd om van die succesprojecten te komen leren. 5.3 Realisatie Net4kids heeft in 2005 wederom een sterke voortgaande groei laten zien: meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De verdriedubbeling waarop eind 2004 werd ingezet is echter te ambitieus gebleken en kon door organisatorische beperkingen (beschikbare menskracht) niet met behoud van kwaliteit worden gerealiseerd. Het aantal projecten is tijdig op die lagere uitkomst afgestemd zodat we geen partijen teleur hebben hoeven stellen. Projecthulp Met de verdubbeling van de donaties heeft Net4kids evenwel conform haar doelstellingen de projecthulp sterk uit kunnen breiden, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De organisatie heeft 12 projecten gerealiseerd, waarmee 5084 kinderen geholpen zijn. De kwaliteit en effectiviteit van deze projecten zijn verder aangescherpt. Uitgebreidere informatie over de kinderhulp, ook per project, is te vinden in hoofdstuk 6. Ontwikkeling van bedrijfspropositie In het afgelopen jaar is ook een verdere groei gerealiseerd bij de bedrijfsdonateurs. Deze is mede het gevolg van verdere ontwikkeling van de bedrijfspropositie en Voor de volledige versie: zie -

20 uitbouw van de al zeer uitgebreide ondersteuning die Net4kids bedrijven kan bieden bij de implementatie van hun charitatieve paragraaf. Met name in het laatste kwartaal zijn daar de vruchten van geplukt. Organisatie Met de aanzienlijke en snelle groei die Net4kids doormaakt heeft de noodzaak tot verdere professionalisering zich doorgezet. Standaardisatie met behoud van de persoonlijke betrokkenheid is noodzakelijk gebleken en heeft veel tijd gevraagd van het bestuur en de betrokken vrijwilligers. Hoewel de kwaliteit van de rapportages hierdoor verder vooruit is gegaan, heeft het uitblijven van een strategische partner op ICT gebied helaas geleid tot het uitblijven van de automatiseringsplannen. De groei van Net4kids kan niet langer worden opgevangen met toename van het aantal vrijwilligers. In de plannen waren strategische bedrijfspartners wel voorzien, onder andere op het gebied van ICT. Garantiekapitaal Ten aanzien van het garantiekapitaal (ondergebracht in Stichting Net4kids Continuity Fund) was in 2005 voorzien om het extern kapitaal uit te breiden met 2 miljoen. Aangezien de donaties met 107,2% groeiden naar en niet naar de begrote is besloten het werven van extern kapitaal uit te stellen tot Daardoor heeft de dekking van niet door organisatie sponsors gedekte kosten voor een deel plaats gevonden door intering op het vermogen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 12.4 onder het financieel verslag van het Net4kids Continuity Fund. Scheiding geldstromen Aan het begin van het boekjaar is de strikte scheiding tussen projectdonaties, kosten en garantiekapitaal gerealiseerd door inbedding in een nieuwe structuur met drie verschillende stichtingen. Dit vergroot de transparantie voor de donateur verder en is als zodanig een belangrijke bouwsteen voor zowel het business- als het donatiemodel. Al met al is Net4kids zeer tevreden met de resultaten van Op een enkele Voor de volledige versie: zie -

21 doelstelling na zijn alle doelen gerealiseerd, mede dankzij de enorme inzet van een professioneel vrijwilligerscorps heeft echter ook een aantal risico s blootgelegd waar rekening mee dient te worden gehouden om de continuïteit van kwalitatieve en kwantitatieve groei te borgen. 5.4 Risico s De volgende risicogebieden zijn gedefinieerd en waar mogelijk reeds gedurende het boekjaar geadresseerd: Organisatorische continuïteit Het voortbestaan van de organisatie is in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers. Van de 42 aan Net4kids verbonden medewerkers ontvangen slechts drie mensen (ten dele) een vergoeding. De stabiliteit van de organisatie berust daarmee op de kwaliteit en leveringszekerheid van vrijwilligers. Er is evenwel een hoge mate van vertrouwen in de voortzetting van de inzet van deze professionals, gebaseerd op de stabiele inzetbaarheid en de lage omloopsnelheid van vrijwilligers tot op heden. Voor verdere groei wordt in aanvulling van de individuele vrijwilligers gezocht naar strategische partners die in bedrijfsverband ondersteuning kunnen verlenen om daarmee cruciale deelgebieden blijvend te adresseren. Een dergelijke mix van vrijwillige professionals en medewerkersvrijwilligers geeft de organisatie de flexibiliteit en groeicapaciteit die benodigd is om de groei van de organisatie op te vangen. Financiële continuïteit Net4kids Aid Foundation heeft geen eigen projectorganisatie, maar werkt voor de uitvoering van projecten samen met bestaande hulporganisaties. Het gaat daarbij veelal om kleinere lokale organisaties zonder grote achterban of financiële reserves. Net4kids doet aan de uitvoerende projectorganisaties daarom vaak al vooraf financiële toezeggingen om hen in staat te stellen werkzaamheden te plannen, verplichtingen aan te gaan en de continuïteit van projecten te waarborgen. Deze toezeggingen worden afgegeven op basis van geschatte inkomsten enerzijds en het beschikbaar continuïteitsvermogen anderzijds. Door spreiding van de garanties en gefaseerde Voor de volledige versie: zie -

Coördinator Kinderhulpprojecten

Coördinator Kinderhulpprojecten vf ue vnr etc rrt oi r eu obw uew sle ci lhj ik rj ik rj va r pi anp g op ro & t r t p r o f i e l s c h e t s Coördinator Kinderhulpprojecten Net4kids Aid Foundation In deze wereld zijn teveel kinderen

Nadere informatie

Programmadirecteur Net4kids

Programmadirecteur Net4kids vertrouwelij functiebeschrijving k kr arpport a pport & profielschets Programmadirecteur Net4kids In deze wereld zijn teveel kinderen die geen keuze hebben. Geen kansen. Geen mogelijkheden. Geen uitzicht

Nadere informatie

Net4kids Aid Foundation. Amsterdam, 2011 www.net4kids.org

Net4kids Aid Foundation. Amsterdam, 2011 www.net4kids.org Net4kids Aid Foundation Amsterdam, 2011 ONZE MISSIE Door duurzame hulp minderbedeelde kinderen een betere toekomst geven Net4kids in 1 slide... Gestart in 2003 Concrete kinderhulp in Azië en Afrika Van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2015

Activiteiten verslag 2015 Activiteiten verslag 2015 1 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen (0-23) te vergoten. Dit doet zij

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Inhoud jaarverslag 2007 DEEL A - ALGEMEEN. Hoofdstuk 1: Over Net4kids 1.1 Achtergrond en doelstelling 1.2 Werkwijze 1.3 Impact (rapportage)

Inhoud jaarverslag 2007 DEEL A - ALGEMEEN. Hoofdstuk 1: Over Net4kids 1.1 Achtergrond en doelstelling 1.2 Werkwijze 1.3 Impact (rapportage) Inhoud jaarverslag 2007 DEEL A - ALGEMEEN Hoofdstuk 1: Over Net4kids 1.1 Achtergrond en doelstelling 1.2 Werkwijze 1.3 Impact (rapportage) Hoofdstuk 2: Voorwoord Hoofdstuk 3: Samenvatting doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan 2010 2013 Nieuwe kansen, samen bouwen Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting. Pan de Vida

Stichting. Pan de Vida Stichting Pan de Vida Algemeen Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werd alleen gewerkt met kinderrestaurants,

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Suvadra 1 Algemeen De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Wat als je delen nu eens gaat zien als een investering?

Wat als je delen nu eens gaat zien als een investering? De kracht van delen Wat als je delen nu eens gaat zien als een investering? Deze uitgave is kosteloos tot stand gebracht door: Delen betekent voor ons dat je niet alleen geeft, maar er ook iets voor terugkrijgt.

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Stichting MRC-Holland Foundation Jaarverslag 2013 MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Inhoud 1. Oprichting...3 2. Doelstellingen...3 Statutaire doelstellingen...3 3. De MRC-Holland Foundation in

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Stichting BDO Fonds

Stichting BDO Fonds juli 2017 BELEIDSPLAN Stichting BDO Fonds 2017-2018 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1. Doelstelling 4 1.2. Missie 4 1.3. Visie 5 1.4. Interne organisatie 5 2. WERKZAAMHEDEN STICHTING BDO FONDS

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Samen de toekomst in

Samen de toekomst in Samen de toekomst in Koers houden De hervormingen in de zorg roepen op tot actie. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties en daarbij kun je al snel het doel uit het oog te verliezen. Lelie zorggroep

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016 Clarissenstraat 16 5281 AZ Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over 2016 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Mission statement Tuharuko Awaj

Mission statement Tuharuko Awaj Mission statement Tuharuko Awaj (vs januari 2015) Missie Waartoe; bestaansrecht Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen in Nepal mogelijk maken Visie Wat of wie wil TA zijn Waar gaan wij voor (ambitie/

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie