De kracht van de waterweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van de waterweg"

Transcriptie

1 De kracht van de waterweg

2 Wie is nv De Scheepvaart? Missie nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid. nv De Scheepvaart beheert de bevaarbare waterwegen in Limburg en Antwerpen en heel wat van de gronden erlangs. De vennootschap zorgt ervoor dat de schepen vlot en veilig kunnen varen en bevordert het watergebonden transport als milieuvriendelijk alternatief. Daarnaast stimuleert zij ook het multifunctioneel gebruik van de waterweg, zoals recreatie en natuurbeleving langs het water. Haar derde kerntaak situeert zich rond veiligheid en milieu, waterbeheersing en waterhuishouding. nv De Scheepvaart wordt geleid door een raad van bestuur en een algemene directie die het dagelijks bestuur op zich neemt. Een team van 600 personeelsleden gaande van ingenieurs, sluiswachters, onderhoudspersoneel, administratieve en commerciële medewerkers ijvert dagelijks voor de uitbouw van een klantgericht, daadkrachtig en effi ciënt overheidsbedrijf. Het agentschap werd in 2004 bij decreet opgericht als naamloze vennootschap van publiek recht waarvan de aandelen volledig in handen zijn van het Vlaamse gewest. nv De Scheepvaart ressorteert binnen de Vlaamse overheid onder het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 1928: oprichting van de Dienst der Scheepvaart Offi ce de la Navigation om de scheepvaart tussen Antwerpen en Luik te verzekeren 1930: start van de aanleg van het Albertkanaal 1939: ingebruikname van het Albertkanaal vanaf 1968: verbreding van het kanaal en uitbouw van nieuwe sluizencomplexen 1976: opsplitsing in twee instellingen: Dienst voor de Scheepvaart (Hasselt) en Offi ce de la Navigation (Luik) 2004: oprichting van nv De Scheepvaart met een verruimde missie 3

3 Een veelheid van opdrachten nv De Scheepvaart beheert en exploiteert het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Gemeenschappelijke Maas. Via deze waterwegen worden jaarlijks 40 miljoen ton goederen veilig en vlot getransporteerd. Vooral het containervervoer kende de laatste jaren een opvallende opmars. nv De Scheepvaart beheert ook heel wat watergebonden bedrijventerreinen langs de kanalen. Deze gronden worden in concessie gegeven aan bedrijven die de waterwegen gebruiken voor de aan- of afvoer van hun goederen. Door een intensieve promotie van het binnenvaartverkeer en een commercieel grondbeleid, werkt nv De Scheepvaart mee aan een milieuvriendelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Daarnaast stimuleert nv De Scheepvaart het multifunctioneel gebruik van de waterweg. De waterwegen hebben diverse functies. Naast transport (scheepvaart) en waterbevoorrading, bijvoorbeeld voor drinkwater of industrie, is er ook een belangrijke landschappelijke, ecologische en recreatieve functie. Een bewijs dat economie en ecologie verzoenbaar zijn. Modernisering van de waterwegen en de infrastructuur nv De Scheepvaart investeert voortdurend in de uitbouw, het onderhoud en de inspectie van haar infrastructuur. De binnenvaart stimuleren en verder uitbouwen als een volwaardig alternatief voor het wegverkeer, vraagt de komende jaren nog forse investeringen. De mechanisering, automatisering en vernieuwing van bruggen en sluizen is een van de prioriteiten. Infrastructuurwerken zoals het verbreden van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen, de verhoging van de bruggen over het kanaal en de verhoging van de capaciteit van de sluizen, zijn cruciaal voor een toekomstgerichte binnenvaart. Bediening sluizen en bruggen De 6 sluizencomplexen op het Albertkanaal en de 24 sluizen op de Kempense kanalen zorgen ervoor dat de binnenvaartschepen veilig en snel naar hun bestemming worden geloodst. Op het Albertkanaal kunnen schepen continu varen van zondag 22 uur tot zaterdag 22 uur. In de zomer worden de sluizen op enkele Kempense kanalen ook op zon- en feestdagen bediend voor de pleziervaart. De Scheepvaart staat eveneens in voor de bediening van de beweegbare bruggen op de Kempense kanalen. In totaal onderhoudt nv De Scheepvaart meer dan 160 bruggen, talloze dijken en kaaimuren. Commercialisering van watergebonden gronden nv De Scheepvaart beheert bijna ha gronden in de onmiddellijke omgeving van de waterwegen in de provincies Antwerpen en Limburg. Hiervan zijn ongeveer 850 ha bedrijventerreinen. Voor het overige zijn het veelal landbouwgronden of natuurgebied. Niet-watergebonden gronden kunnen worden verkocht. Bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van goederen kunnen gronden in concessie krijgen. Het areaal aan watergebonden terreinen breidt jaarlijks uit. Promotie van de binnenvaart nv De Scheepvaart promoot de binnenvaart als een volwaardig alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer. De vennootschap wil hiermee de mobiliteit bevorderen en de logistiek in Vlaanderen versterken. nv De Scheepvaart investeert daarom samen met bedrijven in de aanleg van overslagfaciliteiten en in de uitbouw en realisatie van nieuwe vervoersconcepten. Actieve prospectie moet 5

4 Een veelheid van opdrachten bedrijven overtuigen om de intermodale infrastructuur beter te benutten: de juiste logistieke activiteiten op de juiste plek, bereikbaar via verscheidene transportmodi. Waterbeheersing tegen overstromingen Om de bevolking te beschermen tegen wateroverlast, staat nv De Scheepvaart in voor een evenwichtig beheer van de watersystemen. Dit gebeurt volgens de principes van het integraal waterbeleid. Dit omvat het onderhoud van de dijken en een permanente controle van waterpeilen en -debieten. Multifunctionele benadering van de waterwegen Met respect voor de diverse functies van onze kanalen besteden wij veel aandacht aan een betere dienstverlening voor al onze klanten: schippers, watergebonden bedrijven, recreanten, watersportbeoefenaars Ook waarborgen wij water als een leefomgeving voor planten en dieren. nv De Scheepvaart heeft dan ook een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zorgen ervoor dat niet enkel onze, maar ook toekomstige generaties kunnen genieten van de kracht van water. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent verweven met de corebusiness van nv De Scheepvaart. De vennootschap neemt haar rol als stimulator in innovator van een duurzame mobiliteit ten volle op. Ze beheert de waterweg vanuit een algemeen maatschappelijk perspectief en kiest voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector en voor duurzaamheid. nv De Scheepvaart wil bedrijven en schippers ervan overtuigen om in het algemeen belang van de sector te denken, om verder te kijken dan het bedrijf. De binnenvaart moet zich in balans tussen de economie, het milieu en de sociale dimensie verder ontwikkelen. Door te focussen op een duurzame mobiliteit werkt nv De Scheepvaart mee aan een systeem dat het milieu en de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties niet schaadt. Duurzame mobiliteit is betaalbaar, werkt eerlijk en effi ciënt en ondersteunt de economische en regionale ontwikkeling. Met respect voor het milieu en de omgeving.

5 Waar is nv De Scheepvaart werkzaam? In totaal beheert nv De Scheepvaart ruim 330 kilometer kanalen, 30 sluizencomplexen, 160 bruggen en talrijke kaaimuren. Het Albertkanaal verbindt met zijn 130 km de havens van Antwerpen en Luik rechtstreeks met elkaar. nv De Scheepvaart beheert het kanaal vanaf de grens met Wallonië in Riemst (Kanne) tot en met het Straatsburgdok in Antwerpen, een traject van ongeveer 111 km. Het Albertkanaal is op economisch vlak veruit de belangrijkste waterweg van België en blijft een hefboom voor de welvaart in de provincies Antwerpen en Limburg. Tussen Luik en Antwerpen is er een verval van 56 meter. 6 sluizencomplexen met telkens 3 sluizen overbruggen dit hoogteverschil: Wijnegem, Olen, Kwaadmechelen, Hasselt, Diepenbeek en Genk. De Zuid-Willemsvaart begint in Maastricht en loopt daarna door het oosten van Belgisch-Limburg. In Lozen steekt het kanaal opnieuw de grens met Nederland over. nv De Scheepvaart beheert de ZuidWillemsvaart op Belgisch grondgebied. Dit traject is ongeveer 44 km lang. Het Kanaal Bocholt-Herentals is 57 km lang en maakt de verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart in Bocholt en het Albertkanaal in Herentals. In Dessel is er een unieke kruising tussen het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Het hoogteverschil van 33 meter tussen Bocholt en Herentals wordt overwonnen door 10 sluizen. Het Kanaal Dessel-TurnhoutSchoten vertrekt in Dessel en mondt 64 km verder in Schoten in het Albertkanaal uit. 10 sluizen overbruggen het hoogteverschil van 25,70 meter tussen Dessel en Schoten. Het Kanaal Briegden-Neerharen maakt de verbinding tussen de ZuidWillemsvaart en het Albertkanaal. Het kanaal is 5 km lang. Het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen is 15,5 km lang en werd gegraven in Het verbindt het kanalenkruispunt in Dessel met het Albertkanaal in Kwaadmechelen. De Dokken van Merksem Het Kanaal naar Beverlo is een aftakking van het Kanaal BocholtHerentals ter hoogte van Lommel. Het maakt over een lengte van 15 km de verbinding met het dok van het kamp van Beverlo en is vrij van sluizen. De Schelde-Rijnverbinding is een zeer druk bevaren kanaal. Het is een scheepvaartverbinding voor het binnenvaartverkeer tussen België en Nederland en verder Duitsland. nv De Scheepvaart beheert het ge- deelte van het kanaal dat begint aan kanaaldok B3 in de Antwerpse haven tot aan de Nederlandse grens. nv De Scheepvaart beheert de Belgische zijde van de Gemeenschappelijke Maas, van Smeermaas tot Kessenich, met daarbij enkele zomeroevers, zomerdijken, winterdijken, restgronden en verlaten beddingen. In samenwerking met tal van actoren worden belangrijke natuurwaarden gecreëerd. 9

6 De binnenvaart, trendsetter in duurzaam transport De binnenvaart is een snel en milieuvriendelijk alternatief voor of aanvulling op andere vormen van transport. Nieuwe technieken en technologieën hebben ook hier hun intrede gedaan en maken van de waterweg een betrouwbare en veilige transportmodus met vele voordelen en mogelijkheden voor economie, mens en maatschappij. Schippers zijn moderne ondernemers geworden die klantgericht en prijsconcurrentieel kunnen voldoen aan elke transportvraag. Containers maken de binnenvaart interessant voor alle bedrijven. De exponentiële toename van het aantal vervoerde containers, van 0 naar op 15 jaar tijd, bewijst dit. 11

7 10 goede redenen voor de binnenvaart Klantvriendelijk Vakmanschap Bereikbaar Just in time Modern De binnenvaart is een flexibele sector die zich voortdurend aanpast aan de markt. Voor elk type lading is er een geschikt schip. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen een beroep doen op het uitgebreide dienstenpakket van de containerterminals. Transporteren via de binnenvaart is werken met vakmensen. De binnenvaartondernemers zijn goed opgeleid en volgen geregeld bijscholingen. Er wordt zwaar geïnvesteerd in het onderwijs om de toekomst van de sector veilig te stellen. De sector stelt rechtstreeks mensen te werk. Indirect zijn dat werknemers op het werkterrein van nv De Scheepvaart. Dankzij het uitgebreide en dichte kanalennet geraak je overal, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in onze buurlanden. Meer dan km binnenvaartwegen verbinden de belangrijkste industriële centra in Europa. De binnenvaart is snel en betrouwbaar, een binnenschip staat nooit in de fi le en ondervindt nauwelijks hinder van weersomstandigheden. Daardoor kan de binnenvaart het just in time -principe waarmaken. De binnenvaart is een innovatieve en hoogtechnologische sector. Via moderne communicatiemiddelen wordt het hele logistieke gebeuren perfect op elkaar afgestemd. De goederen kunnen ook altijd gelokaliseerd worden dankzij tracking and tracing. 13

8 10 goede redenen voor de binnenvaart Volume Duurzaam De binnenvaart heeft nog capaciteit. Er zijn genoeg schepen om aan de vraag te voldoen en op de kanalen zijn er nog geen fi les. Door de toenemende schaalvergroting daalt het aantal schepen, terwijl het gemiddelde laadvermogen stijgt. 1 schip met een laadvermogen tot ton vervoert evenveel goederen als 40 treinwagons of 50 vrachtwagens. Met 5 liter brandstof kan een bin nenschip 1 ton goederen 500 km ver vervoeren, met de trein is dat 333 km, met een vrachtwagen 100 km en met een vliegtuig 6,6 km. Per tonkilometer stoot een binnenschip de helft C0 2 uit van een dieseltrein en een kwart tot een zevende van een vrachtwagen (afhankelijk van de verkeerssituatie). De binnenvaart is dan ook de meest milieuvriendelijke vervoersmodus. Veilig Op het water gebeuren nauwelijks ongevallen en dubbelwandige schepen zorgen ervoor dat gevaarlijke ladingen en chemische producten steeds veilig aankomen. Ongevallen met doden of zwaargewonden komen op de waterweg uiterst zelden voor. De binnenvaart volgt hiervoor ook strenge voorschriften. Goedkoop Niet enkel het vervoer per schip is prijsconcurrentieel, ook de externe en maatschappelijke kosten zijn laag. Dit zijn de kosten veroorzaakt door geluidsoverlast, vervuiling en ongevallen. Volgens de Europese Commissie bedraagt de externe kost voor de binnenvaart 4 euro per tonkilometer, tegenover 12,4 euro voor het spoor en 24,2 euro voor het wegvervoer. Mobiliteitsbewust Meer transport via de waterwegen betekent minder verkeer op de autowegen, minder fi les en minder kosten. De congestiekost door zwaar wegverkeer wordt in België geschat op 5,38 euro per t.km. Daarom willen wij zoveel mogelijk bedrijven aanzetten om over te gaan tot de modal shift, het overschakelen van de weg naar de binnenvaart. 15

9 Het belang van de waterwegen Naast hun transportfunctie hebben waterwegen nog talrijke andere functies: Natuur- en landbouwgebieden gebruiken kanaalwater voor de bevloeiing van uitgestrekte oppervlakten grond. De kanalen creëren unieke landschappen en stromen vaak door waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Ze spelen een belangrijke rol in de uitbouw van het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Waterwegen zijn belangrijk als natte natuur en vormen een ecosysteem dat onderdak biedt aan een aparte fauna en fl ora. Goed onderhouden kanalen en dijken zorgen voor een snelle afvoer van water en verminderen de kans op overstromingen. Door de inplanting van bedrijven op de oevers van het kanaal worden de wegen ontlast en wordt nog meer fi leleed voorkomen. Kanalen voorzien drinkwatermaatschappijen van water. Bedrijven betrekken koel- en proceswater uit het kanaal. De productie van groene energie via waterkrachtcentrales, windturbines en zonnepanelen op de oevers. 17

10 De waterwegbeheerders in Vlaanderen en verder Waterwegen en Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde afdeling Bovenschelde afdeling Zeekanaal nv De Scheepvaart nv De Scheepvaart In Vlaanderen zijn er 2 waterwegbeheerders die samen instaan voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer, elk in hun eigen werkgebied: nv De Scheepvaart beheert de bevaarbare waterwegen en water-gebonden gronden in Limburg en (gedeeltelijk) Antwerpen. Waterwegen en Zeekanaal NV beheert de bevaarbare waterwegen in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en (gedeeltelijk) Antwerpen. In Wallonië is er de Service public de Wallonie, Direction générale opérationelle de la mobilité et des voies hydrauliques voor het beheer van de bevaarbare waterwegen. In het Brussels hoofdstedelijk Gewest is de Haven van Brussel bevoegd voor het beheer van de waterweg in de doortocht van Brussel In onze buurlanden: Duitsland: Wasser- und Schiff - fahrtsverwaltung des Bundes Frankrijk: Voies Navigables de France Nederland: Rijkswaterstaat 19

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV. door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal

Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV. door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Bron: PBV Vlaamse waterwegen binnen Europa Vlaanderen: logistiek knooppunt Belangrijke rol

Nadere informatie

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Voorstelling van Waterwegen en Zeekanaal NV door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Vlaamse waterwegen

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart dia 1 REACTIES FISN-VRAAGSTELLING blijven investeren in uitbouw waterwegennet bekommernis verouderde infrastructuur

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken

De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken De Seine-Scheldeverbinding Infrastructurele stand van zaken ir. Eric Van den Eede algemeen directeur Waterwegen en Zeekanaal NV lid van het EESV Seine-Schelde - GEIE Seine-Escaut 1 Missie van het EESV

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie Samen varen Beroeps- en pleziervaart in harmonie Door vlotte en veilige wateren Als schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor hobbyisten.

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag. Paula Palmans Afdelingshoofd PCO - Woordvoerder 9 mei 2012

Info- en ontmoetingsdag. Paula Palmans Afdelingshoofd PCO - Woordvoerder 9 mei 2012 Info- en ontmoetingsdag Paula Palmans Afdelingshoofd PCO - Woordvoerder 9 mei 2012 1 Organogram MOW 2 Organisatiestructuur Vlaamse overheid als enige aandeelhouder Raad van bestuur: Gebruikers van de waterweg:

Nadere informatie

Imog persberichten april / mei 2014

Imog persberichten april / mei 2014 Imog persberichten april / mei 2014 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad - 10 mei 2014 Bron: Het Wekelijks Nieuws - 9 mei 2014 Bron: Het Laatste Nieuws - 7 mei 2014 Bron: Het Nieuwsblad - 8 mei 2014 Bron:

Nadere informatie

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen.

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 883 van MARINO KEULEN datum: 13 maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Projecten TEN-T - Stand van zaken

Nadere informatie

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 12 en 13 juni 2013 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst ir. Chris Danckaerts algemeen directeur 1 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 1. Facts & figures 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg mobiliteit en weginfrastructuur toelichting RESOC Limburg 30 september 2008 mobiliteit en weginfrastructuur o AWV en mobiliteit o het verkeer groeit o is geen eiland o knelpunten en opportuniteiten o waar

Nadere informatie

Diepzeehaven als Ontwerpopgave

Diepzeehaven als Ontwerpopgave Diepzeehaven als Ontwerpopgave Graafwerken gestart aan nieuw kanaal Nauwelijks nog vrachtwagens op onze wegen Verschillende ministers gaven gisteren met een symbolische spadesteek het startschot voor de

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

jaarverslag nv de scheepvaart

jaarverslag nv de scheepvaart j a a r v e r s l a g 2009 I n h o u d s t a f e l jaarverslag nv de scheepvaart Voorwoord Inleiding - Kerntaken - Missie en visie van de vennootschap - Werkingsgebied 1 Watergebonden transport 1.1 Goederenvervoer

Nadere informatie

Infovergadering ontsluiting Hambos te Haacht op 28 maart 2012

Infovergadering ontsluiting Hambos te Haacht op 28 maart 2012 Infovergadering ontsluiting Hambos te Haacht op 28 maart 2012 Presentatie door ir. Johan Laurent, afdelingshoofd afdeling Zeekanaal 1 Inhoud Vlaanderen: logistiek knooppunt Waterwegen en Zeekanaal NV:

Nadere informatie

the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven

the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven 2 Vlaanderen is in actie op Blue Gate Antwerp. Aan de rand van de stad Antwerpen ontwikkelt Vlaanderen samen met de stad een nieuw bedrijventerrein

Nadere informatie

nv De Scheepvaart is er voor jou Werk mee aan een betere dienstverlening

nv De Scheepvaart is er voor jou Werk mee aan een betere dienstverlening nv De Scheepvaart is er voor jou Werk mee aan een betere dienstverlening Door vlotte en veilige wateren Als schipper vaar je dagelijks door vlotte en veilige wateren. Daar staat nv De Scheepvaart garant

Nadere informatie

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in Troeven van de binnenvaart De binnenvaart herbergt vele troeven. Op verschillende vlakken scoort de binnenvaart aanzienlijk beter dan de

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014 Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt Tobias Verbruggen 21 oktober 2014 Inhoud Voka Kamer van Koophandel Limburg België als filekampioen Meer én gericht investeren Missing links Slimme kilometerheffing

Nadere informatie

2011 j a a r v e r s l a g

2011 j a a r v e r s l a g Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 3 Inhoudstafel Jaarverslag Voorwoord Inleiding - Missie en visie van de vennootschap - Werkingsgebied 1 Watergebonden transport 1.1 Goederenvervoer 1.2 Trafiekcijfers

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke)

terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke) terreinfiche Hooiemeersestraat te St-Baafs-Vijve (Wielsbeke) 1. Algemeen Ligging: Het terrein ligt aan de Hooiemeersstraat te Wielsbeke aan de huidige sluis van St-Baaf-Vijve (zie onderstaande afbeelding).

Nadere informatie

Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne

Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne Terreinfiche : Bedrijventerrein Woestijne 1. Algemeen Ligging: Het bedrijventerrein is gelegen te Aalter, tussen de Urselweg (N499) en het kanaal Gent-Oostende en dit ten oosten van de kern Aalter-Brug.

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS 1 Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven 75 jaar Albertkanaal Toespraak door Erik PORTUGAELS gedelegeerd bestuurder nv De Scheepvaart Geachte heer voorzitter, Mijnheer de gouverneur,

Nadere informatie

Fusie Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart

Fusie Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart Fusie Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart 1 Huidige situatie 2 Economische- en mobiliteitsuitdagingen Files Prognoses vrachtvervoer Efficiëntieverhoging voor versterking investeringen Logistieke

Nadere informatie

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest Leerlingen Naam: Het Kanaal Bossuit-Kortrijk: varen tussen Zwevegem en Bossuit Klas: 9 Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen Schelde 1a. Waar bevindt zich de bron van de Schelde?

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Lessen uit de watersnood van 13 tot 17 november Persconferentie 17 december 2010 Crisiszaal Federaal Huis

Lessen uit de watersnood van 13 tot 17 november Persconferentie 17 december 2010 Crisiszaal Federaal Huis Lessen uit de watersnood van 13 tot 17 november 2010 Persconferentie 17 december 2010 Crisiszaal Federaal Huis 1 Crisisbeleid De Oost-Vlaamse provinciale crisiscel is dé plaats waar veiligheidsdiensten

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % %

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % % PERSBERICHT 24 februari 2012 TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN GEVEN IN 2011 EEN DUIDELIJKE GROEI AAN EN HALEN WEER HET PEIL VAN VÓÓR DE CRISIS. De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor

Nadere informatie

Voorstelling MOW en afdeling Beleid

Voorstelling MOW en afdeling Beleid Voorstelling MOW en afdeling Beleid 1 1 1 Structuur beleidsdomein MOW Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsraad Strategische adviesraad Mobiliteit (MORA) Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - MIDDENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per

Nadere informatie

De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014

De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014 XXII ste jaar - Nr 8 / 4 de kwartaal 23 De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 24 EDITO Naar het einde van het jaar toe lijkt

Nadere informatie

Zeeschelde. Kanaal Gent- Brugge. Kanaal Brussel- Charleroi

Zeeschelde. Kanaal Gent- Brugge. Kanaal Brussel- Charleroi HANDLEIDING STEUNMAATREGEL voor het ondersteunen van nieuwe trafieken die met middelgrote schepen vervoerd worden op vaarwegen met infrastructurele knelpunten Kanaal Gent- Brugge Zeeschelde Kanaal Brussel-

Nadere informatie

Statistieken. nv De Scheepvaart. Havenstraat Hasselt Tel: 011/ Fax: 011/

Statistieken. nv De Scheepvaart. Havenstraat Hasselt Tel: 011/ Fax: 011/ S T A T I S T I E K 2 0 0 8 Statistieken 2008 nv De Scheepvaart Havenstraat 44 3500 Hasselt Tel: 011/ 29.84.00 Fax: 011/ 22.12.77 e-mail: statistiek@descheepvaart.be VERSLAG OVER DE WERKING VAN DE NV

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

Nieuwe polyvalente NMBS-werkplaats Melle

Nieuwe polyvalente NMBS-werkplaats Melle Nieuwe polyvalente NMBS-werkplaats Melle Bouw van nieuwe polyvalente werkplaats De NMBS start in juni 2014 met de bouw van een nieuwe polyvalente werkplaats op de terreinen van het vroegere rangeerstation

Nadere informatie

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot.

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot. Meander Samenvatting groep 5 Thema 5 Over de grens Samenvatting Transport Producten die je in de supermarkt koopt, komen soms uit verre landen. Bananen uit Brazilië bijvoorbeeld zijn weken met de boot

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Symposium nv De Scheepvaart De Europese ambitie van het Albertkanaal. 25 juni 2012. Toespraak door de heer Willy CLAES. Voorzitter nv De Scheepvaart

Symposium nv De Scheepvaart De Europese ambitie van het Albertkanaal. 25 juni 2012. Toespraak door de heer Willy CLAES. Voorzitter nv De Scheepvaart 1 Symposium nv De Scheepvaart De Europese ambitie van het Albertkanaal 25 juni 2012 Toespraak door de heer Willy CLAES Voorzitter nv De Scheepvaart Geachte aanwezigen, Voor dit eerste symposium van nv

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater,

Nadere informatie

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart ais Alles op jouw over het Vlaamse AIS-steunprogramma voor de binnenvaart schip Geachte lezer Beste varende ondernemer De binnenvaart ligt mij als duurzame vervoersmodus nauw aan het hart. Precies daarom

Nadere informatie

Informatie over de afvalinzamelingspunten

Informatie over de afvalinzamelingspunten Informatie over de afvalinzamelingspunten Afvalligplaats : Noordkasteelpark. Eigenaar/Beheerder: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Coördinaten: 51 14'57"; 4 23'14" Type afval: olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen

Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen Leerlingen Naam: Het Kanaal Bossuit-Kortrijk: varen tussen Zwevegem en Bossuit Klas: 9 Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen Schelde 1a. Waar bevindt zich de bron van de Schelde?

Nadere informatie

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Symposium nv De Scheepvaart, «Het Albertkanaal, hefboom voor economie en mobiliteit»

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

V.V.H.V. Dr. M. Coussement

V.V.H.V. Dr. M. Coussement V.V.H.V. Dr. M. Coussement Twee groepen wateren: Groep 1 = waterwegen (bevaarbare waterlopen en kanalen) + kunstmatige visplassen (afgesloten viswateren)= Positief Lijst Groep 2= alle onbevaarbare waterlopen

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder

Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder Integraal waterbeleid, op het lijf van de provincies geschreven Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid Dienst Integraal Waterbeleid 2400

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 T R A F I E K 2 0 0 8 Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 nv De Scheepvaart Havenstraat 44 3500 Hasselt Tel: 011/ 28.84.00 Fax: 011/ 22.12.77 e-mail: statistiek@descheepvaart.be

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud programma havo 2009 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud programma havo 2009 - I Beoordelingsmodel Migratie en vervoer Opgave 1 Scheepvaart in Europa 1 maximumscore 2 De containeroverslag van Rotterdam is in de periode 2000-2005 minder toegenomen dan die van concurrenten Hamburg en

Nadere informatie

Pedagogische gids (voor leerkrachten)

Pedagogische gids (voor leerkrachten) Pedagogische fiche / Het netwerk van bevaarbare waterwegen Niveau 1 Pedagogische gids (voor leerkrachten) Doelstellingen van de les: Leren van technische woordenschat over het netwerk van bevaarbare waterwegen.

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt!

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt! Containerkraanschip De binnenvaart versnelt! Het bijzonder dichte waterwegennetwerk, zowel in Vlaanderen als in de ons omringende regio s, biedt tal van mogelijkheden voor logistieke innovatie. De afgelopen

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal %

Eigen verkeer Brussel % Transito % Totaal % PERSBERICHT 28 januari 2011 TOENAME VAN DE TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN TIJDENS HET JAAR 2010 RECORDJAAR VOOR DE CONTAINERTERMINAL Het jaar 2010 noteert een duidelijke heropleving van de overslag te

Nadere informatie

"V,r, '27672. Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL

V,r, '27672. Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL "V,r, '27672 Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL lnhoudsopgav^ibliotheeknr RWS Dir. Oost-Nederland v D I U LT A AT ervoer G oer HEID 3 Versterking netwerk goederenvervoer. BEDRIJVENTERREINEN

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

inhoudstafel jaarverslag 2013 nv De Scheepvaart

inhoudstafel jaarverslag 2013 nv De Scheepvaart jaarverslag 2013 3 inhoudstafel Voorwoord p. 4 Inleiding p. 6 Missie en visie van de vennootschap p. 7 Werkingsgebied p. 9 1. Watergebonden transport p. 10 1.1 Trafi ekcijfers 2013 p. 11 1.2 Grafi eken

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Varen in Vlaanderen. Ir. Jan Balduck, Voorzitter Werkgroep Recreatie van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw. Düsseldorf, 21.01.

Varen in Vlaanderen. Ir. Jan Balduck, Voorzitter Werkgroep Recreatie van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw. Düsseldorf, 21.01. Varen in Vlaanderen Ir. Jan Balduck, Voorzitter Werkgroep Recreatie van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw Düsseldorf, 21.01.2012 Vlaanderen in Europa Vlaanderen Centraal gelegen tussen Nederland, Frankrijk,

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

betreffende de binnenvaart als belangrijke duurzame speler in de logistieke sector, en haar uitdagingen

betreffende de binnenvaart als belangrijke duurzame speler in de logistieke sector, en haar uitdagingen ingediend op 997 (2016-2017) Nr. 1 30 november 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Dirk de Kort, Bert Maertens, Marino Keulen, Björn Anseeuw, Martine Fournier en Lies Jans betreffende de binnenvaart

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Haven Vastgoed Event Gent 31 maart 2014. pag.

Haven Vastgoed Event Gent 31 maart 2014. pag. Haven Vastgoed Event Gent 31 maart 2014 pag. Nieuwe Grote Zeesluis Terneuzen: op schema voor 2020? Peter Mortier Haven VastgoedEvent 31 maart 2014 pag. Kanaal Gent-Terneuzen Nautische toegang tot de haven

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

Ford Genk-site klaar voor nieuwe toekomst

Ford Genk-site klaar voor nieuwe toekomst PERSBERICHT PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE BRUSSEL 24 augustus 2017 Ford Genk-site klaar voor nieuwe toekomst Op 31 december 2015 werd Vlaanderen eigenaar van de terreinen van het voormalige

Nadere informatie

ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN

ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1: INVENTARISATIE AANBOD 4 1. Kunstwerken 5 1.1. Profiel van de waterwegen en

Nadere informatie